(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 3 بهمن 1389- شماره 19847

پرداخت 6 ميليارد تومان خسارت به خانواده جان باختگان هواپيماي اروميه
رئيس جمهور: دستگاه هاي اداري بايد نماد عشق به مردم باشند
كوتاه اقتصادي
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان: مواد لبني بايد با نرخ پيش از مهر ماه عرضه شود
برگزاري نخستين جشنواره تجليل از تلاشگران كيفيت
برپايي 400 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در سراسر كشور
وزير سابق بازرگاني: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها ستودني است
بهره برداري از 37 طرح برق رساني در تهران ، البرز و قم
امضاي تفاهم نامه براي تامين كالا
توزيع 850 هزار تن جو ارزان قيمت بين دامدارانپرداخت 6 ميليارد تومان خسارت به خانواده جان باختگان هواپيماي اروميه

رئيس كل بيمه مركزي از پرداخت خسارت 6 ميليارد توماني اين شركت به سانحه هوايي اروميه خبر داد و گفت: 41درصد از خسارت بيمه اي اين هواپيما توسط بيمه مركزي و 59درصد نيز توسط شركت بيمه ايران كه اين هواپيما تحت پوشش آن است، پرداخت مي شود.
جواد فرشباف ماهريان در دومين جشنواره بيمه و رسانه به ارائه اخبار جديدي در صنعت بيمه پرداخت و با اشاره به اينكه اين نهاد بيمه اي تمام خسارات مربوط به هواپيماي حادثه ديده در اروميه را با همكاري شركتهاي بيمه پرداخت مي كند، اظهار داشت: سقف خسارت پيش بيني پوشش بيمه اي اين هواپيما 61ميليارد ريال است كه سقف بيمه نامه اين هواپيما 770 ميليون يورو و سقف بيمه نامه مسئوليت و بدنه آن نيز 2 ميليون يورو بوده است.
به گفته وي، 41درصد از خسارت بيمه اي اين هواپيما توسط بيمه مركزي و 59 درصد نيز توسط شركت بيمه ايران كه اين هواپيما تحت پوشش آن است، پرداخت مي شود.
رئيس كل بيمه مركزي ضمن تاكيد بر اينكه مرحله پنجم اصلاح نظام تعرفه اي در جلسه گذشته شوراي عالي بيمه نهايي شده است، گفت: در اين شورا مجوز فعاليت شركتهاي بيمه جديدي از جمله مجوز شركت بيمه درماني و بيمه درمان صادر شد كه اميد داريم با حضور اين شركت صحنه رقابت در ميان شركت هاي بيمه اي بيش از پيش مديريت شود.
وي در مورد مصوبات شوراي عالي بيمه نيز، گفت: تعرفه بيمه در اين شورا نهايي شده و در نشست هفته گذشته مجوز فعاليت شركتهاي بيمه «ما» و «آرمان» صادر شده است.
فرشباف با اشاره به اينكه در مرحله پنجم آزادسازي ها سقف بيمه نامه هاي رشته هاي كشتي، هواپيما، آتش سوزي صنعتي برداشته شده است، گفت: در اين مرحله سقف تعهداتي كه كشورهاي بيمه اي در اين زمينه با محدوديت هايي مواجه شده بودند، برداشته شده است.
وي ضمن بيان اينكه در ساير رشته ها نيز اصلاح نظام تعرفه باعث رقابتي شدن صنعت بيمه و نزديك شدن نرخ آنها به خسارت ها را به دنبال خواهد داشت، افزود: اميدواريم با كنترل هاي اين صنعت، نرخ هاي رشته هاي مختلف صنعت بيمه نيز با كاهش منطقي تري باعث پويايي گرايش مردم به خريد رشته هاي بيمه اي و كسب سود مناسب براي شركت هاي بيمه باشد.
رئيس كل بيمه مركزي از رصد كردن بازار بيمه براي جلوگيري از انحراف اين صنعت از ابتداي سال آينده خبر داد و با تاكيد بر استقرار نظام نظارت مالي بر اين صنعت، گفت: اميدواريم با ارزيابي مناسب بازار و اجراي اصلاح نظام تعرفه اي بيش از پيش صنعت بيمه را به سوي پيشرفت و توسعه هدايت كنيم.

 رئيس جمهور: دستگاه هاي اداري بايد نماد عشق به مردم باشند

رئيس جمهور در همايش هم انديشي تخصصي 10 محور برنامه تحول در نظام اداري با تشكر از برگزاري اين همايش گفت: بدون ترديد يكي از مهم ترين و اساسي ترين كارها در كشور تحول در نظام اداري است، شما خود نظام اداري را مي شناسيد و ضرورت تحول در آن را نيز مي دانيد.
محمود احمدي نژاد با بيان اين كه ساختار نظام اداري كشور داراي چند ويژگي است، افزود: ويژگي اول آن اين است كه مي خواهد خود را بسط بدهد، اين ساختار براي انبساط ايجاد شده نه براي انقباض و طي 50 الي 60 سال اخير اين روند ادامه و توسعه پيدا كرده است، البته ممكن است بگوييم كه يكي از علل اين امر اين است كه مسئوليت هاي دولت گسترش پيدا كرده. بله يك دليل آن اين است، ولي خود اين تشكيلات نيز مي خواهد خود را گسترش دهد؛ چرا كه مي خواهد حوزه اختيارات خود را افزايش دهد.
رئيس جمهور ادامه داد: يكي ديگر از ويژگي هاي اين ساختار اين است كه به شدت از موجوديت خود حفاظت مي كند، در مقابل تغيير و تحولات مقاومت مي كند، كسي مقصر نيست سيستم به شدت مقاوم است، اين سيستم از خود دفاع مي كند و اجازه دستكاري نمي دهد.
احمدي نژاد همچنين خاطرنشان كرد: يكي ديگر از ويژگي هاي اين ساختار اين است كه روندها را پيچيده مي كند، چون قرار است منبسط شود و همه بايد كار داشته باشند و به همين دليل مي بينيم وقتي كاري به اين سيستم ارجاع مي شود، دائم مي چرخد و در يك روند قرار مي گيرد كه همه كار داشته باشند.
رئيس جمهور ادامه داد: در واقع همانطور كه گفتم خاصيت اين سيستم اين است كه مي خواهد خود را گسترش دهد و از خود صيانت كند و در برابر تغييرات مقاوم است، حتي مي بينيم كه در اين سيستم بعضاً جابجايي يك ساختمان تبديل به يك مشكل مي شود.
احمدي نژاد ويژگي ديگر اين ساختار را بهره وري پايين آن عنوان كرد و در بخش ديگري از سخنان خود افزود: مثلاً در وزارت جهاد كشاورزي 60 الي 70 درصد كارمندان متخصص كشاورزي هستند، ولي چه تعداد آنها بر سرزمين هاي كشاورزي حضور دارند. كشاورزي كشور در بلوار كشاورز انجام نمي شود.
متخصصان كشاورزي در يك ساختمان 25 طبقه نشسته اند، چند نفر مي خواهند فكر كنند؟ چند نفر مي خواهند عمل كنند؟ نمي شود كه 200 نفر فرمانده باشد و يك سرباز.
وي با بيان اين كه اين ساختار بروكراسي كه اكنون وجود دارد نيروي انساني را به سمت مراكز كشور و مراكز استان ها سوق مي دهد و در آنجا متمركز مي كند و از طرف ديگر بهره برداري نيز پايين است، گفت: ما چقدر خرج مي كنيم و چقدر در برابر اين هزينه در كشور كار ايجاد مي كنيم؟ چقدر بهره برداري ايجاد مي شود؟ اين بهره برداري پايين است اين ساختار داراي مشكل است و بايد درست شود.
وي افزود: براي درست كردن اين ساختار بايد در ابتدا نوع نگاه خود را به اين مجموعه عوض كنيم. مثلاً مي پرسيم سيستم اداري مال كيست؟ در جواب ممكن است گفته شود سيستم اداري مال ملت است. اما آيا اين سيستم تمام قد در اختيار ملت است؟
احمدي نژاد افزود: ممكن است در اين ارتباط دو نگاه وجود داشته باشد نگاه اول اينكه تمام امكانات ما و خود ما بايد در اختيار مردم باشد و در واقع ما نوكر مردم هستيم و بايد به مردم خدمت كنيم. از طرف ديگر ممكن است اين نگاه نيز وجود داشته باشد كه ما هستيم مردم هم براي خودشان.
رئيس جمهور ادامه داد: در بخش آموزش مهمترين مسئله فرهنگي كه بايد نهادينه شود، اين است كه همه بدانيم نوكر مردم هستيم و بايد به مردم خدمت كنيم و در واقع بايد نگاه انساني، اعتقادي و آرماني را در سرلوحه كارها قرار دهيم. وقتي كه با اين نگاه به مسائل نگاه كنيم و خدمت كنيم بسياري از مشكلات حل مي شود و در واقع اين نگاه را داريم كه در خدمت ملت ايران هستيم، در خدمت انقلاب اسلامي هستيم و اين كار ارزشمند و مهمي است.
احمدي نژاد با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران از سر راه پيدا نشده است و اتفاقي دري به تخته نخورده است كه ايجاد شود، گفت: نمي گويم كه عيب و ايرادي نيست، هست، ولي انقلاب اسلامي يك گام بلند در راه رسيدن به آرمان هاي تاريخي بشر است و در ادامه حركت انبياء الهي است. اين انقلاب توسط بهترين هاي تاريخ بشر ايجاد شده و در تاريخ هيچ ملتي سرجمع بهتر از ملت ايران نيامده است و اين قابل بحث است. پس ما در يك مقطع بزرگ تاريخي و در بين بهترين مردم مسئوليت داريم و بايد خدمت گذار مردم باشيم و چنين نگاهي داشته باشيم، وقتي اين نگاه حاكم شد، تحول آسان مي شود.
احمدي نژاد افزود: دستگاه هاي اداري بايد نماد عشق به مردم باشند و در واقع عشق كنند كه كار مردم را راه مي اندازند و مشكلات آنها را حل مي كنند و اگر چنين روحيه اي حاكم باشد كارها درست مي شود.
بكارگيري نيروي انساني
تحت عناوين
شركتي و خريد خدمت
خلاف قانون است
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: به كارگيري نيروي انساني تحت عنوان شركتي و خريد خدمت در دستگاههاي دولتي خلاف قانون و شاغلان اين دستگاهها فقط در قالب رسمي، پيماني و قراردادي بايد به كار گرفته شوند.
لطف الله فروزنده در نخستين نشست تخصصي تحول در نظام اداري كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد، افزود: تمام استخدام ها در زمان حاضر از طريق آزمون صورت مي گيرد و بدون اطلاع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، ورود هرگونه نيرو چه شركتي و چه ساعتي خلاف است.
وي تاكيد كرد: نيروي شركتي و خريد خدمتي نداريم، اما رسمي و پيماني و قراردادي داريم.
وي خطاب به مديران شركت كننده در اين نشست گفت: نگاه بهانه جويي را كنار بگذاريد و نيروهاي شركتي را قراردادي كنيد.
فروزنده با اشاره به استخدام 40 هزار معلم در وزارت آموزش و پرورش گفت: 26 هزار پرستار نيز امسال استخدام خواهند شد.
وي تاكيد كرد: ما به نيروهاي ارزشي در نظام اداري نياز داريم، نيرويي كه اعتقاد و باور داشته باشد و خود را در معامله با خدا ببيند و دايم قيامت و معاد را در ذهن داشته و اهل تدبير و عقل باشد.
معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش از تعلل برخي دستگاهها در اجراي دوركاري گلايه كرد و گفت: برخي از دستگاهها كه تعدادشان اندك است تحول در نظام اداري را جدي نگرفته اند و اصلا توجهي به اين موضوع ندارند.
فروزنده افزود: در زمينه انتقال و تمركز از تهران، كلانشهرها و همچنين تمركززدايي، برخي دستگاهها خوب عمل نكردند، برخي تعلل كردند و اين موضوع آسيب ديد.

 كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل صندوق تامين اجتماعي از مديرعامل و مديران هلدينگ هاي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي خواست كه برنامه اي عملياتي، آينده نگر و قابل ارزيابي و پايش تدوين كنند تا امكان بررسي و نظارت دقيق بر عملكرد اين شركت فراهم شود.
¤ محققين براي اولين بار در كشور موفق به ساخت ماده اي شدند كه با جلوگيري از ريزش شكوفه ها در تمام گياهان موجب افزايش 32 درصدي عملكرد محصولات كشاورزي مي شود كه در يك مزرعه صيفي حداقل 3 ميليون تومان در هكتار موجب افزايش درآمد مي شود.
¤ رئيس ستاد بسيج اقتصادي با بيان اين مطلب كه 100 درصد برنامه ريزي هاي انجام شده براي ذخاير كالاهاي اساسي محقق شده، وضعيت ذخاير موجود را ايده آل دانست.بهمن حاج علي با اشاره به طراحي سامانه ذخيره سازي كالا و سامان دهي نظام توزيع، گفت: ميزان ذخاير موجود در انبارها از طريق اين سامانه قابل رصد است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2244 الي 2249،7770 الي 7774، 7729، 7786 الي 7788، 8887، 8888، 8820، 8878، 8879، 8864 الي 8867،5550 الي 5553، 5500 الي 5503، 7705 الي 7708، 7736 الي 7738، 3369 الي 3373، 3300 الي 3303 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ رئيس اتحاديه توليدكنندگان گل و گياه استان تهران اعلام كرد: به منظور اقتصادي شدن توليد و كاهش مصرف سوخت سال در بسياري از شرايط توليد بازنگري مي شود و سال آينده سازه ها و مكانيزم گلخانه ها مدرن مي شوند.
¤ مدير پذيرش فرابورس ايران از پذيرش 5 شركت جديد در بازار سهام خبر داد و گفت: سرمايه ثبت شده اين شركت ها حدود 2 هزار ميليارد ريال است.سيدمهدي علم الهدي با اعلام اين خبر افزود: شركت مهندسي صنعتي روان فناور با سرمايه 10 ميليارد ريال، سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سبلان سبز) با سرمايه 96 ميليارد ريال، صنايع چوب و كاغذ مازندران با سرمايه 480 ميليارد ريال، سرمايه گذاري صباجهاد با سرمايه 400/1 ميليارد ريال و پتروشيمي پرديس با سرمايه يك ميليارد ريال به عنوان پنجمين شركت جديد پذيرفته شده در بازار سهام، محسوب مي شوند.
¤ مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل گفت: در صورت همكاري اداره راهنمايي و رانندگي، آزادراه تهران - پرديس از پايان اين هفته زير عبور قرار مي گيرد و مردم مي توانند از اين آزادراه تردد كنند.
¤ با صدور احكامي جداگانه از سوي وزير صنايع و معادن، غلام عباس نعمت اللهي به عنوان عضو موظف و محمد شهرابي فراهاني به سمت عضو غير موظف هيئت مديره بانك صنعت و معدن منصوب شدند.
¤ صادرات كالاهاي صنعتي و معدني كشور، طي 9 ماهه امسال به 15 ميليارد و 988 ميليون دلار رسيد كه اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17/25 درصد افزايش يافته است.
¤ يك روزنامه چاپ مقدونيه نوشت به دنبال موافقت دولت مقدونيه شركت ملي پتروشيمي ايران بيش از 100 ميليون يورو در اين كشور سرمايه گذاري خواهد كرد.

 رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان: مواد لبني بايد با نرخ پيش از مهر ماه عرضه شود

مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از انجام بيش از دو ميليون بازرسي در ايام اجراي طرح ويژه نظارت قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد.
محمدحسين نكويي مهر در گفت وگو با ايرنا، يادآور شد كه مرحله ويژه بازرسي قانون هدفمندي يارانه ها از سه ماه پيش آغاز شده و تاكنون حدود 60 هزار پرونده تخلف نيز تشكيل شده است.
وي، اجراي طرح ويژه بازرسي و نظارت را با هدف كنترل بازار و ممانعت از بروز هرگونه اجحاف دانست و گفت: تعامل بخش هاي مختلف از توليد تا توزيع نقش مهمي در اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها داشته است.
نكويي مهر عنوان كرد: موفقيت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در گرو همكاري و همراهي كارگزاران اقتصادي، توزيع كنندگان اصناف و مجامع صنفي بوده است.
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني مردم نيز با دورانديشي و مديريت مصرف دولت را در اجراي بهتر قانوني ياري كردند.
مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پاسخ به پرسشي درباره افزايش مواد لبني توسط برخي واحدهاي توليدي عنوان كرد: براساس توافق صورت گرفته با انجمن هاي فعال در اين حوزه مقرر شده كه آنها هيچ افزايش قيمتي نداشته باشند و در صورت مشاهده تخلف برخورد مي شود.
وي تاكيد كرد: تمام واحدهاي توليدي حوزه مواد لبني بايد نرخ اقلام خود را براساس نرخ پيش از مهرماه عرضه كنند و در غير اين صورت بايد قيمت ها برگردانده شود.

 برگزاري نخستين جشنواره تجليل از تلاشگران كيفيت

دبير نخستين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران كيفيت كشور اعلام كرد: تا پايان سال 92 الگوي اسلامي-ايراني كيفيت طراحي و معرفي مي شود.
بهروز رياحي در نشستي خبري با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ما با 8 هزار مسئول كنترل كيفيت در كشور حدود 13 هزار مميز و مشاور كيفيت به بلوغي رسيديم كه مي توانيم الگوي كيفيت اسلامي ايراني را به جهان معرفي كنيم.
وي فراهم كردن زمينه و امكان مشاركت تمام دست اندركاران امر بهبود كيفيت كشور، تعيين معيارهاي كاربردي مبتني بر تلفيق دستاوردهاي علمي و تجربي نامزدها، برقراري روشها و مكانيزمهاي ارزيابي 360 درجه در سطوح و مراحل چندگانه را از اهداف و اصول برگزاري نخستين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران كيفيت كشور اعلام كرد.
رياحي ارزيابي تلاشگران در انتخاب كيفيت را از طريق تعيين ميزان اثرگذاري آنان در هفت محور مرتبط با امر كيفيت دانست و اظهار داشت: در اين مدل ميزان اثرگذاري تلاشگران از طريق جمع آوري اطلاعات و بررسي كارشناسي توسط هيئت داوري و همين طور از طريق نظرسنجي از اعضاي جامعه كيفيت در محورهاي هفت گانه (ميزان تاثير علمي كاربردي، رشد توسعه، ميزان اثرگذاري بر سازمان ها، موازين حرفه اي، جامعه حرفه اي، جامعه و ميزان تاثير بين المللي شكل) اندازه گيري مي شود.
وي، تلاش در ارتقاء آگاهي عمومي و تخصصي و فرهنگ سازي كيفيت، خلاقيت و نوآوري و عرضه شيوه ها و روشهاي جديد وتوسعه دانش كيفيت، همكاري در آموزش و ارتقاي سطح مهارتهاي جامعه حرفه اي كيفيت، مشاركت سازمان در زمينه هايي از صنايع و خدمات در راستاي كاربرد كيفيت، حمايت از موازين حرفه اي و نيازهاي منابع انساني در بخش هايي از جامعه كيفيت، فعاليتهاي علمي در راستاي توسعه كاربردي اصول و مباني يا فنون كيفيت و مشاركت در فعاليت هاي بين المللي مرتبط با كيفيت را از جمله معيارهاي ارزيابي در اين جشنواره اعلام كرد.
دبير نخستين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران كيفيت كشور، گروه هاي انتخاب برترين هاي كيفيت و تعالي سازمان را در شش سطح و شامل مدير ارشد برتر، مدير تعالي و نماينده مديريت برتر، مشاور و راهبر برتر، مميز و ارزياب برتر، مدرس و مربي برتر، و كارشناس و متخصص برتر اعلام كرد.
در ادامه منوچهر منطقي نايب رئيس جشنواره ملي تجليل از تلاشگران كيفيت كشور گفت: تاكنون جشنواره هاي كيفيت در سطح ايران با نگاه به بنگاه و شركت ها برگزار شده است در حاليكه منابع انساني موضوع كيفيت را رقم مي زنند.
وي ادامه داد: جشنواره ملي تجليل از تلاشگران كيفيت كشور مكمل جشنواره هاي موجود كشور در حوزه كيفيت است و با توجه به رويكرد تقدير از منابع انساني، به مراتب در جايگاه بالاتري قرار مي گيرد.
نخستين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران كيفيت كشور 19 اسفندماه امسال با حضور بيش از 600 نفر از نخبگان كشور در مركز همايشهاي بين المللي صداوسيما برگزار مي شود.

 برپايي 400 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در سراسر كشور

400 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا ويژه ايام نوروز در سراسر كشور برپا مي شود.
قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور در جمع خبرنگاران گفت: هر ساله براي تنظيم بازار شب عيد در چند نقطه تهران و كشور برنامه تنظيم بازار و عرضه مستقيم كالا توسط اصناف را دنبال مي كنيم كه امسال در 400 نقطه كشور و در چهار نقطه حكيميه تهرانپارس، پارك ارم، ورزشگاه تختي و فرهنگسراي خاوران در تهران اين نمايشگاه ها برگزار مي شود.
وي افزود: امسال غرفه هاي اصناف حداقل 10 درصد به نسبت سال گذشته بيشتر است و اطلاع رساني براي فروش فوق العاده آغاز شده است.
نوده فراهاني تأكيد كرد: درصدد هستيم تا برنامه فروش فوق العاده را هر سال پررنگ تر ببينيم تا ديگر نيازي به برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا نباشد.
رئيس شوراي اصناف كشور گفت: امسال به دليل بالا بودن تقاضا در تهران هزار و 600 غرفه براي برگزاري نمايشگاه ها در نظر گرفته شده كه در مقايسه با سال گذشته 200 غرفه افزايش يافته است.
فراهاني زمان برگزاري اين نمايشگاهها را اسفندماه ذكر كرد.
وي در ادامه با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها افزود: در راستاي اجراي قانون دو برنامه را با همكاري سازمان بازرسي و نظارت اصناف دنبال كرديم اول اينكه در سراسر كشور يك پايش اساسي از وضعيت كالاها داشته باشيم تا چنانچه در جايي كمبود كالا احساس شد، از محل ذخيره در اسرع وقت اقدام شود.
نوده فراهاني ادامه داد: همچنين در بحث كنترل و نظارت بر قيمت ها تلاش مجموعه اصناف اين بوده تا تغيير قيمتي در حوزه كالاها نداشته باشيم، هر چند كه برخي از توليدكنندگان عليرغم تغيير ندادن قيمت ها، كالاهاي خود را با وزن كمتري عرضه كردند كه ضمن برخورد با اين دسته از واحدها توصيه مي كنيم تا چنانچه قصد تغيير قيمت كالاهاي خود را دارند، حتماً آناليز قيمتي كالاي مذكور را به سازمان حمايت ارائه دهند.
او تصريح كرد: در كل كشور هفت هزار و 700 اتحاديه و 318 مجمع امور صنفي داريم كه همكاري تنگاتنگي را با وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور در راستاي اجراي قانون داشتند.
رئيس شوراي اصناف همچنين از تأسيس شركت سرمايه گذاري اصناف با سرمايه اي حدود يك ميليارد تومان خبر داد.
وي اظهار داشت: از طريق راه اندازي اين شركت مي توان گام هاي بعدي براي تاسيس بانك اصناف را سريع تر برداشت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه نيمي از اصناف درآمدي كمتر از حقوق كاركنان دولت دارند، عنوان كرد: به همين دليل براي نصب دستگاه هاي POS از سوي شوراي اصناف درخواست تسهيلات شد تا آنها بتوانند دستگاه 15 ميليون ريالي خريداري كنند.

 وزير سابق بازرگاني: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها ستودني است

وزير سابق بازرگاني با حمايت همه جانبه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و اقدامات دولت در اين زمينه گفت: به خاطر شروع اجراي اين طرح شهامت دولت انصافا ستودني است.
محمد شريعتمداري در گفت وگو با ايسنا افزود: طرح هدفمندسازي يارانه ها يكي از مسائل لازم و ضروري كشور بوده كه طي دوره هاي مختلف و در برنامه پنج ساله به آن پرداخته و توجه شده بود اما اقتضائات و لوازم مورد نياز براي انجام آن در ادوار گذشته در حد لزوم موجود نبود.وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين طرح در دوره هاي گذشته اجرا نشد اضافه كرد: اين طرح يك اقدام اصلاحي مهم با آثار بسيار وسيع و جامعي است. موضوع هدفمند كردن يارانه ها يك موضوع 100درصد اقتصادي نيست و يك بحث اجتماعي فرهنگي و در كنار آن تا حدودي هم سياسي است و به همين دليل هم ابعاد به هم پيوسته و متعددي دارد كه اينها عملا همه با هم در حال اجراست و يك كار صرف اقتصادي نيست. به عبارتي تصميم درباره اجراي اين طرح تصميم گيري در مورد اجرا شدن يا نشدن يك برنامه معمولي اقتصادي محسوب نمي شود. در يك دوره اي، موضوع تك نرخي شدن ارز كه با همه اهميت، ابعاد آن شايد خيلي كوچكتر از اين موضوع بود، اجرا شد كه با برخوردن به يك سري اشكالات در طراحي و اجرا به يك بحران در اقتصاد منجر و در نتيجه اين كار متوقف شد، اما در دوره بعدي با فراهم شدن اقتضائاتش همان كار به درستي انجام شد كه كشور از آن محل نه تنها آسيبي نديد بلكه منافع ملي فراواني به دست آورد.
وي ادامه داد: اكنون اين امر براي همه گروههاي جامعه به عنوان يك ضرورت مطرح هست. يعني شما در مطبوعات كاملا اين توجه را مي بينيد. همه در جهت ضرورت اجراي طرح و حمايت از آن و ايجاد پشتوانه هاي فكري و اجتماعي لازم قدم برمي دارند. به ياد دارم ما يك وقتي يك تغيير كوچك در نرخ آرد را براساس مصوبات قانوني و شوراي اقتصاد در وزارت بازرگاني اعمال كرديم كه قدمي در جهت اصلاح يارانه هاي يكنواخت محسوب مي شد. اما بعضي از روزنامه ها با فونت 80 نوشتند كه قيمت آرد 50درصد رشد كرده كه همان ضد تبليغ رسانه اي انتظارات تورمي شديدي آفريد و ما به شدت پشيمان شديم. اين در حالي بود كه قيمت آرد از حدود 45 ريال به حدود 70 ريال رسانده شده بود. اما اكنون اين قيمت به 290تومان رسيده است ولي چون بنا به اجراي اين طرح ملي است، امروز ضد تبليغي را مشاهده نمي كنيم. منظورم اين است كه شرايط آن موقع براي اين چنين كارهايي فراهم نبود اما امروز اين شرايط فراهم شده و كسي با فونت 80 در تخريب اين اقدام تيتر نمي زند كه البته صحيح هم همين است و منافع ملي ايجاب مي كند كه اين گونه باشد. چرا كه با اطلاع رساني سياسي و تخريبي، مردم اولين متضرر اين راه خواهند بود. زيرا ايجاد و يا تشديد انتظارات تورمي در كنار اصلاحات اقتصادي كه در ذات خود تبعاتي كوتاه مدت هم بر قيمت ها دارد، نقش پاشيدن بنزين بر آتش تقاضا در جامعه را ايفا مي كند و در يك دور تسلسل فزاينده سطح عمومي قيمت ها را افزايش مي دهند.

 همزمان با دهه مبارك فجر آغاز مي شود
بهره برداري از 37 طرح برق رساني در تهران ، البرز و قم

مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران گفت: همزمان با سي و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و در ايام دهه فجر بيش از 37 طرح در حوزه استحفاظي شركت برق منطقه اي تهران و با هزينه دو هزار ميليارد و 40 ريال (204 ميليارد تومان) به بهره برداري مي رسد.
سيد زمان حسيني در نشستي با خبرنگاران در محل پست230 كيلوولت مصلي تهران، اظهار داشت: اين پروژه ها در سال همت مضاعف و كار مضاعف و با توجه به هدفمندي يارانه ها در كشور و با هدف تأمين برق مشتركان جديد و نياز مصرف مشتركان در استان هاي البرز، قم وتهران به بهره برداري مي رسد.
وي افزود: همچنين افزايش پايداري و ضريب اطمينان، افزايش كيفيت و كاهش هزينه هاي برق و افزايش راندمان نيروگاه ها از ديگر هدف هاي بهره برداري از اين پست است.
حسيني ادامه داد: به اين منظور لازم بود تا شبكه هاي برق در سطح توليد، انتقال و فوق توزيع توسعه داده شود كه 37 طرح ياد شده در اين راستا است.
وي افزود: براي پاسخگويي به نيازهاي سال هاي آتي بيش از 13 طرح نيز با اعتباري افزون بر 470 ميليارد ريال در دهه فجر كلنگ زني مي شود كه با برنامه ريزي صورت گرفته در زمان مقرر به بهره برداري خواهد رسيد.
حسيني گفت: مركز ثقل برق كشور و بار شبكه در تهران است و شركت برق منطقه اي تهران هم اكنون با هفت شركت برق منطقه اي و 27 خط انتقال فوق توزيع و دو خط فشار متوسط در حال ارتباط است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: ظرفيت توليد برق در تهران حدود 10 هزار و 65 مگاوات است و از سويي در سال جاري اوج بار بيش از هفت هزار و 851 مگاوات بود، درحالي كه اين شاخص در سال 1357 تنها در حدود هزار و 165 مگاوات بوده است.
مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران اضافه كرد: تعداد مشتركين برق در تهران حدود شش ميليون و 394 هزار نفر است و در مجموع شاهد رشد شش برابري صنعت برق در تهران نسبت به سال 1357 هستيم.به گفته وي، بطور متوسط 20 درصد تأسيسات برق كشور و بيش از 25 درصد كل مشتركين برق در تهران هستند.
حسيني ادامه داد: هم اكنون 100درصد جمعيت شهري و 100 درصد جمعيت روستايي بالاي 20 خانوار كشور داراي برق هستند و اين درحالي است كه نسبت ياد شده در دنيا تنها حدود 70 درصد است.
وي يادآور شد: ايران در دنيا از نظر شاخص هاي صنعت برق در رتبه 17 قرار دارد و در منطقه نيز رتبه نخست را داراست.

 امضاي تفاهم نامه براي تامين كالا

پست بانك ايران و وزارت صنايع و معادن با امضاي تفاهم نامه «طرح تامين كالا» نسبت به تامين خدمات مالي ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان كالا اقدام مي كنند.
به گزارش روابط عمومي پست بانك ايران، براساس اعلام اداره كل بازاريابي و تجهيز منابع بانك، طرح تامين كالا در قالب بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرا مي شود و تمامي توليدكنندگان داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن را دربر مي گيرد و سرپرستان خانوار كه براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام كرده و افتتاح حساب كرده اند مي توانند براي خريد كالا از اين روش اقدام كنند.
بنابراين گزارش: پست بانك در اين تفاهم نامه عامليت مالي ميان متقاضي كالا و توليدكننده را با همكاري وزارت صنايع و معادن انجام مي دهد و در زمان هاي معين وجوه مشخص شده توسط اين وزارتخانه را از طريق سيستم نرم افزاري كه بابت خريد كالا توسط متقاضي از طريق طرح مذكور است را از محل موجودي حساب يارانه نقدي نزد خود برداشت و به حساب توليدكننده نزد بانك واريز مي كند.

 بمنظور حمايت از دام مولد صورت گرفت
توزيع 850 هزار تن جو ارزان قيمت بين دامداران

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه تاكنون حدود 850 هزار تن جو طي دو مرحله براي حمايت از دامداران به استانها تخصيص يافته است، گفت: از آنجا كه عرضه دام مولد به بازار ضررهاي زيادي دارد به نظر نمي رسد كه خبر كشتار گوسفندان مولد صحت داشته باشد.
سعادت اله عباسي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اينكه دامداران با گران شدن قيمت علوفه دام هاي سبك خود را كه مولد هستند به فروش مي رسانند، گفت: از آنجايي كه دامهاي سبك در شهريور آبستن و در فصل زمستان معمولاً زايش دارند، لذا به نظر نمي رسد كه خبر كشتار گوسفندان مولد صحت داشته باشد.معاون وزير جهاد كشاورزي در امور دام گفت: براي حمايت از توليد دام سبك، وزارت جهاد كشاورزي توزيع حدود يك ميليون تن گندم با قيمت 1750 ريال به ازاي هر كيلوگرم به صورت مدت دار سه ماهه كه توزيع استاني آن از طريق مؤسسه جهاد استقلال در حال انجام است و همچنين توزيع جو از محل خريد تضميني سازمان تعاون روستايي به قيمت هر كيلوگرم 2900 ريال به صورت سه ماهه كه تاكنون حدود 850 هزار تن طي دو مرحله به استانها تخصيص يافته است را انجام داده است.
وي اضافه كرد: خبر فروش دامهاي مولد توسط رئيس سازمان امور عشايري كشور نيز تكذيب شده است و اين موضوع صحت ندارد14. ديماه مديرعامل اتحاديه مركزي عشاير در گفت وگو با فارس هدايت دام هاي مولد جامعه عشايري به كشتارگاه ها را يكي از دلايل اصلي كاهش قيمت گوشت به بازار خواند و گفت: اگرچه واردات گوشت در كاهش قيمت آن تأثيرگذار بوده، اما هدايت دام هاي مولد جامعه عشايري به كشتارگاه ها به دليل كمبود علوفه در كاهش قيمت تأثير مضاعفي داشته است اين در حالي است كه در اين فصل با توجه به افزايش تقاضاي گوشت و عرضه كم در بازار انتظار افزايش قيمت مي رفت.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14