(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 9 اسفند 1389- شماره 19875

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آيت الله آملي لاريجاني: ملت ايران الگويي براي همه حركت هاي اسلامي و انساني در جهان است
گزارش مجلس از آخرين وضعيت اجراي اصل 44 در دولت
خارج از دستور
اعضاء و جوارح انسان ، سربازان خداوند
مجيد انصاري: اصلاح طلبان شعارهاي ساختارشكنانه را نمي پذيرند
واعظ زاده: تهيه اسناد براي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در مراحل نهايي قرار دارد
تحريم هاي بيشتر عليه ايران صادرات اين كشور را افزايش داده استآيت الله آملي لاريجاني: ملت ايران الگويي براي همه حركت هاي اسلامي و انساني در جهان است

رئيس قوه قضاييه خيزش اسلامي كشورهاي مسلمان را كه اين ايام در صدر رسانه هاي دنيا مطرح است، طوفاني دانست كه در خاورميانه، شمال آفريقا و در خليج فارس به وجود آمده و اظهار كرد: ملل مسلمان يكباره حركت عظيمي را شروع كرده اند كه شايد براي هيچ كس قابل پيش بيني نبود.
آيت الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در جلسه روز يكشنبه مسئولان عالي قضايي، تحولات اخير را با وسعت و سرعتي كه دارد نيازمند تحليل هاي بسيار عميق و دقيق دانست و تصريح كرد: شايد سالها طول بكشد كه متفكران و كارشناسان علوم اجتماعي بتوانند به طور دقيق تحليل كنند كه اين خيزش بزرگ مردمي و اسلامي در كشورها با اين سرعت و با اين عمق چگونه حاصل شده است ولي در عين حال به نظر مي رسد پاره اي از عوامل اين حركتهاي عظيم شايد في الحال هم قابل حدس باشد.
وي با اشاره به اين عوامل افزود: از جمله عواملي كه حتما در اين حركتها دخيل بوده است، تماميت خواهي و به تعبير غربي ها توتاليتر بودن و ديكتاتوري نظام هاي مستقر در اين كشورها بوده است. حتي در كشورهايي كه جمهوريت و پارلمان وجود داشته، خيلي صوري و ظاهري است.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه «تماميت خواهي حاكمان وابسته اين كشورها يكي از عوامل اين حركتها بوده است» افزود: شخصي خودش را رئيس جمهور مي داند ولي 30 الي 40 سال به مسند قدرت تكيه مي زند، تمام امور كشور در دستش است و ميلياردها سرمايه كشور را به نفع خود و اطرافيانش در بانكهاي خارجي ذخيره مي كند. اين چنين وضعيتي طبيعتا براي انسان عاقل امروزين قابل تحمل نيست.
آملي لاريجاني با استناد به فرمايش مقام معظم رهبري كه تحقير حاكمان نسبت به مردم را از ديگر علل مهم اين خيزش مردمي دانستند، افزود: از ديگر عللي كه مي شود براي اين حركتها ذكر كرد، علتي است كه مقام معظم رهبري در سخنان ارزشمندشان در نمازجمعه مطرح كردند و آن تحقيري است كه حاكمان اين كشورها نسبت به مردم خودشان داشته اند. اين جوامع اسلامي كه داراي سابقه عظيم فرهنگي و اجتماعي و تمدني هستند، گاهي در مقابل كشوري مثل رژيم اشغالگر قدس كه 60، 70 سال بيشتر از حكومتش نمي گذرد، آن هم حكومتي كه به آن شكل جعلي و تصنعي پديد آمده است، تحقير مي شوند.
رئيس دستگاه قضايي با يادآوري حوادث و جنايات اخير رژيم صهيونيستي نسبت به ملت فلسطين اظهار كرد: مردم كشوري مثل مصر با آن سوابق درخشان تمدني، وقتي مي بينند در مقابل رژيم اشغالگر قدس نه فقط از ناحيه كشورهاي غربي بلكه از ناحيه حاكمان خودشان تحقير مي شوند، وقتي مي بينند ملت فلسطين زير بمباران رژيم اشغالگر قدس آن چنين وضعي را در غزه پيدا مي كند و حاكم مصر حاضر نمي شود گذرگاه رفح باز شود، اين تحقير را چگونه تحمل كند؟ ملتي كه مسلما كمك و همدردي با فلسطين را مي خواست ولي حاكمان آنها نمي گذاشتند و اين مسئله در كشورهاي ديگر هم وجود داشته است. بنابراين به نظر مي آيد يكي از علل اين خيزش عظيم و حوادث پي درپي در اين كشورها تحقيري است كه حاكمان نسبت به آحاد ملت روا داشته اند.
آملي لاريجاني انگيزه هاي ديني را نيز در خيزش مردمي اين كشورها بسيار موثر دانست و ادامه داد: از جمله عوامل مهم ديگر مي توان بحث انگيزه هاي ديني و فطري در اين كشور را نام برد. بالاخره اين كشورها مسلمان هستند و مسلمانان به خاطر اعتقاد و ايمانشان انگيزه هاي قوي براي مخالفت با ظلم و مخالفت با كساني كه مي خواهند آثار ايمان را از بين ببرند، دارند.
وي اشتياق مردم كشورها به فرهنگ اسلامي و انجام علني فرايض ديني را مهم دانست و خاطرنشان كرد: در كشوري مثل تونس كه حجاب و اقامه نماز جمعه را ممنوع كرده بودند، بعد از 40، 50 سال با چه اشتياقي نماز جمعه برپا مي شود. مخالفت با مظاهر ديني در بستري كه مردم در آن جا دين مدارند و اعتقادات قوي ديني دارند، يكي از علل قوي انقلاب است.
رئيس قوه قضائيه با رد توهماتي كه در بيان علت بروز اين نهضت ها مطرح مي شود، اظهار كرد: گاه توهم مي شود كه در اين حركتها نوعي ابهام وجود دارد. به نظر ما هيچ ابهامي در اين حركتها وجود ندارد. اين حركتها قطعا حركتهاي مردمي است و بي ترديد انگيزه هاي الهي و انگيزه هاي ظلم ستيزانه دارد.
آملي لاريجاني تلاش آمريكا و برخي كشورهاي غربي را براي مصادره اين انقلاب ها محكوم كرد و هشدار داد: خطر بزرگي كه امروز وجود دارد اين است كه آمريكا و كشورهاي غربي قصد مصادره اين حركتهاي عظيم را به نفع خودشان دارند. در مصر شما ديديد خيزش مردم چگونه بود و شعارهايشان چه بود و الان هم بعد از يكي دو ماه هنوز مي بينيد كه در ميدان التحرير با چه عظمتي نماز جمعه اقامه مي كنند. اينها همه اش علامت است. آمريكايي كه تا كمتر از يك ماه پيش از ديكتاتور سي ساله آن نظام تماميت خواه دفاع مي كرد، يك دفعه برگشت و خودش را طرفدار مردم مطرح كرد و مدعي شد كه ما به فكر مردم هستيم. اين خطر بزرگي است و نظير اين جريان در كشورهاي ديگر هم دارد تكرار مي شود.
وي با اشاره اظهارات اخير وزير خارجه آمريكا كه قصد فرافكني دخالت هاي خود در كشورهاي انقلابي را دارد، گفت: اخيرا وزير خارجه آمريكا، خانم كلينتون، در سخناني راجع به جريانات داخل ايران از ضد انقلاب محدودي كه به خيابانها آمدند تمجيد كرده و از اين افراد حمايت كرده و در ضمن آن گفته ما براي آنها دعا مي كنيم! متاسفانه توجه نداشته است كه دعا شرايط متعددي دارد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به جنايت هاي آمريكا در كشورهاي منطقه تاكيد كرد: كساني كه دستشان تا مرفق به خون انسان هاي بي گناه، جوانان، كودكان و زنان بسياري در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي آلوده است، حالا آمده اند و دعا مي كنند براي پيروزي ضدانقلاب در كشور ما و آنان را شجاع مي خوانند. اين كساني كه در افغانستان با بمبهاي خودشان كودكان ومادران را به خاك و خون كشيده اند و در عراق خون هزاران هزار نفر را ريخته اند و هواپيماي مسافري ايران را با 300 نفر مسافر و خدمه با ناو خودشان در دريا هدف قرار دادند، حالا دعا مي كنند و احتمالا اميدوارند دعايشان به آسمان هم برود.
آملي لاريجاني دفاع از حقوق بشر توسط آمريكا و كشورهاي غربي را ابزاري سياسي در جهت تامين منافع استكباري دانست و اظهار كرد: اگر حقوق بشر را قبول دارند چه طور نسبت به نسل كشي در ليبي جهت گيري نكردند؟ اينها دنبال منافع خودشان هستند و هرگز قصد كمك به ملتها را ندارند چون اگر واقعا ملتها مدنظر بودند 40 سال ديكتاتوري در اين كشورها حاكم نبود. آقاي قذافي، اين ديكتاتور 40 ساله، با پول و منافع و نفت توانست آمريكا و انگليس و كشورهاي اروپايي را بخرد و زبان اينها را بند آورد. حالا كه مردم خيزش كرده اند تازه يادشان آمده كه اين كشور هم كشوري است كه ظالمي بر آن حكم مي رانده است. وي در ادامه اظهار كرد: ما اميدواريم در اين كشورها به حد كافي مردم روشن بوده و داراي بصيرت باشند و حيله و مكر كشورهاي غربي را بشناسند و نگذارند كه اين حركتهاي عظيم توسط آنان مصادره شود.
رئيس دستگاه قضايي با تاكيد بر اينكه «كشور ما كشور اسلام، ولايت، عقيده و ايمان است و هرگز در مقابل اين توطئه ها كوتاه نخواهد آمد»، تصريح كرد: كشور ما كشوري است كه راه خودش را پيدا كرده و به طرف كمال و ترقي پيش مي رود و بحمدالله الگويي است براي همه حركتهاي اسلامي و انساني در منطقه و حتي در خارج از منطقه و ما به اين مسئله اطمينان كامل داريم.
در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي وضعيت بودجه قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگي معاونت اداري - مالي قوه قضائيه كمبودها و مشكلات بودجه اي بررسي و در تعامل با دولت و مجلس شوراي اسلامي به آنان منعكس و نسبت به افزايش بودجه اقدام شود.
همچنين در ادامه اين جلسه، گزارش هاي مربوط به سفر مسئولان عالي قضايي به استان هرمزگان بررسي و تصميمات مقتضي اتخاذ شد.

 در صحن علني تصويب شد
گزارش مجلس از آخرين وضعيت اجراي اصل 44 در دولت

اهالي بهارستان روز گذشته گزارشي مبني بر مشكلات و چالش هاي فراروي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را به تصويب رساندند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه در اجراي بند 6 ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس، گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي درباره مشكلات و چالش هاي فراروي اجراي سياست هاي كلي اين اصل را بررسي و تصويب كردند.
گفتني است گزارش اوليه كميسيون ويژه در اين خصوص، در جلسه 5 دي ماه سال جاري ارائه شده بود.
گزارش نهايي كميسيون ويژه نيز در 12 بند تنظيم شده بود كه نمايندگان مجلس تك تك اين بندها را بررسي و با راي خود تصويب كردند، همچنين بند 8 اين گزارش با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حذف شد.
در بخش هايي از اين گزارش آمده است:
سياست هاي كلي نظام كه از سوي رهبر معظم انقلاب، ابلاغ مي شود، همواره فراتر از سلايق سياسي و علايق گروهي به عنوان اسناد بالادستي بايد مبناي تصميمات اجرايي و مصوبات قانون باشد. اعتقاد به اجراي سياست هاي كلي اصل 44 لازمه و پشتوانه اجراي آنها است و لذا مديران اجرايي چنانچه نظرات شخصي خود را در تعارض با اين سياست ها مي دانند، يا بايد از نظرات خويش به نفع سياست هاي كلي ومصالح نظام عدول كنند و يا جاي خويش را به مديران معتقد به اين سياست ها بسپارند. به منظور اجرايي كردن اين سياست ها، ضروري است موارد زير مدنظر قرار گيرد.
¤ بررسي هاي كميسيون ويژه، در خصوص نحوه عملكرد دولت و نهادهاي ذي ربط در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 به اين نتيجه رسيده كه برخي از عوامل عدم تحقق سياست ها و يا بعضي از انحرافات اجرايي، ناشي از وجود اشكالاتي در قانون سياست هاي كلي اصل 44 و همسو نبودن برخي قوانين موجود با اين سياست ها بوده است. كميسيون ويژه از ابتداي سال جاري اقدام به تشكيل كارگروهي متشكل از برخي اعضاي كميسيون و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و نظارتي و مركز پژوهش هاي مجلس كرده كه وظيفه بررسي مواد قابل اصلاح در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 از جمله مباحث مربوط به موسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي موسوم به شبه دولتي، سهام عدالت، شوراي رقابت، هيئت داوري و نحوه سرمايه گذاري دولت و سازمان هاي توسعه اي در مناطق محروم و مشابه آن را برعهده دارد. پيشنهاد مي شود با همكاري نمايندگان محترم و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط حداكثر تا سه ماه آينده گزارش اين كارگروه به صورت طرح قانوني به صحن علني ارائه شود.
بررسي هاي اوليه در كميسيون، در خصوص همسو كردن برخي قوانين مهم جاري با سياست هاي كلي اصل 44 نشان مي دهد كه ورود به اين عرصه، همكاري همه جانبه كميسيون هاي مجلس و نيز دولت محترم را طلب مي كند تا برخي به صورت لايحه و برخي ديگر به صورت طرح تنظيم و به مجلس ارائه شود و از طرف ديگر در مدت زمان باقيمانده مجلس هشتم قوانين مهمي مانند تعاون و تجارت و همچنين قوانين امور گمركي مالياتي و بانكي مي توانند در اولويت قرار گيرد.
¤ با توجه به نتيجه گيري انجام شده از تحليل آمار واگذاري ها و سرمايه گذاري هاي جديد و تركيب مالكيت بورس، به منظور تحقق اهداف از روح حاكم بر سياست هاي كلي اصل 44 از ديدگاه مقام معظم رهبري كه همانا كاهش تصدي گري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي و ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور است. انتقال هرچه سريعتر مديريت شركت هاي واگذار شده به بخش هاي غيردولتي و نيز انتقال مالكيت و مديريت سهام عدالت به مردم امري ضروري است.
¤ مطابق با تكليف قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 واگذاري شركت ها براساس اولويت اعلام شده در ماده 20 قانون مزبور ابتدا بايد از طريق فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورس هاي داخل و خارج و سپس فروش بلوكي سهام از طريق مزايده عمومي و آنگاه از طريق مذاكره صورت گيرد و لذا ضرورت دارد اين اولويت رعايت شده و حتي المقدور عرضه هاي بلوكي سهام محدود شود و نيز در جايي كه فروش اوراق مشاركت مانع اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و قانون مربوط باشد، انتظار اوراق مشاركت در طرح ها و پروژه ها متوقف شود و واگذاري سهام اولويت يابد.
¤ اگرچه يكي از شاخص هاي عدم حضور حقيقي و موثر بخش هاي خصوصي و تعاوني در عرصه اقتصاد كشور ميزان سهم اندك آنها در واگذاري ها و مالكيت بورس است، ليكن ميزان سهم آنها در سرمايه گذاري جديد و پروژه هاي بزرگ، شاخص مهم ديگر است كه حضور كمرنگ اين دو بخش را نمايان تر مي سازد. برخي لوايح ارسال دولت و تصميمات اجرايي اتخاذ شده و نيز افزايش بودجه دستگاه ها و شركت هاي دولتي، متاسفانه حاكي از افزايش حجم دولت و اختيارات تصدي گرايانه دستگاه هاي اجرايي است، ضرورت دارد با رفع موانع حضور بخش هاي خصوصي و تعاوني در عرصه هاي مختلف اقتصادي كشور، نقش دولت در عرصه اقتصاد به امور حاكميتي، سياستگذاري و نظارتي محدود شود.
¤ در مراحل بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1390 و در سال هاي آتي، پيش بيني درآمد ناشي از واگذاري ها اعم از فروش بنگاه ها و يا رد ديون بايد به ترتيبي باشد كه متناسب با ظرفيت اجرايي دستگاه ها و با توجه به عملكرد قبلي صورت گيرد و از درج ارقام درآمدي كه امكان آماده سازي بنگاه ها و اصلاح ساختار آنها مدنظر قرار نگرفته، اجتناب شود. همچنين معارف ناشي از واگذاري ها بايد براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 29 قانون مربوط و متناظر با تحقق درآمدي پيش بيني شده منظور شود. رعايت اين موضوع هم به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي تخصصي و تلفيق در ارائه پيشنهادها و هم به دستگاه هاي اجرايي دولت توصيه مي شود.
¤ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و بقيه اجزاي طرح تحول اقتصادي دولت بايد در بستر سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به عنوان الزامات اجرايي اين سياست هاي در جهت افزايش رونق اقتصادي كشور و جلوگيري از ركود اقتصادي و انحصاري غيرضروري صورت گيرد و لذا ميزان دخالت و نقش دولت در حيطه فعاليت هاي بخش هاي غيردولتي و خصوصي و تعاوني كاهش يافته و قوانين اصل 44 و برنامه پنجساله پنجم رعايت شود.
¤ دستگاه هاي اجرايي اعم از وزارت خانه هاي ذي ربط پيرو مذاكرات، مكاتبات و درخواست هاي قبلي، موظفند آخرين گزارش به روز شده خويش در زمينه اجرايي تكاليف مربوط به سياست هاي كلي اصل 44 و قانون مربوط به انضمام فعاليت هاي حوزه اجرايي در زمينه واگذاري را تا پايان سال جاري به كميسيون ويژه ارسال كنند تا در گزارش آتي اين كميسيون به صحن علني لحاظ شود.
¤ كميسيون ويژه درخواست دارد چنانچه در شش ماه آينده گزارش هايي مبني بر اصلاح روش هاي اجرايي فوق در تطابق با قانون دريافت نكنند، مراتب از طريق هيئت رئيسه مطابق ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس به قوه قضائيه و ديگر مراجع ذي ربط ارسال شود.
رفع اشكالات شوراي نگهبان درباره طرح رسيدگي به دارايي مسئولان
نمايندگان همچنين روز گذشته به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران را بررسي، اصلاح و مجددا تصويب نهايي كردند. شوراي نگهبان به طرح مذكور هفت ايراد گرفته بود كه نمايندگان، آنها را با اصلاح عبارتي و اصلاحات كلي رفع كردند.
براساس مصوبه مجلس در اجراي اصل 142 قانون اساسي، رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور و وزيران موظفند دارايي خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت، به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند.
همچنين نمايندگان مجلس با اصلاح ماده ديگري از اين طرح مصوب كردند كه رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي شوند، با اذن رهبر انقلاب موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت، به مرجعي كه معظم له تاييد مي كنند، اعلام كنند.
شوراي نگهبان در بررسي مصوبه مجلس درباره ماده 4 اين طرح در مورد مقامات و مسئولاني كه موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند، ايراد گرفته بود كه نمايندگان مجلس 27 موردي كه در اين ماده تعيين شده بود را به 17 مورد كاهش دادند.
اعضاي مجلس خبرگان و اعضاي شوراي موقت رهبري و مواردي ديگر، از جمله مواردي هستند كه از دايره مشموليت اين ماده خارج شده اند.
نمايندگان مصوب كردند كه اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنها، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي، رؤساي دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، رئيس، معاونان و دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، فرماندهان عالي رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بيمه ها، بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان ها و معاونان آنها، سفرا و كارداران سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي سازمان ها و مديران دستگاه هاي موضوع اين قانون، اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا و مديرعامل شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري و معاونان آنها موظفند در اجراي ماده 2 اين قانون صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را بعد و قبل از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند.
همچنين به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان ماده اي از اين طرح در خصوص هداياي با ارزشي كه مقامات و مسئولان به اعتبار مسئوليت خود دريافت مي كنند، حذف شد.
به علاوه براساس مصوبات مجلس كليه مسئولان دستگاه ها موظف شدند با درخواست رئيس قوه قضائيه يا شخص منصوب از طرف ايشان، اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم كنند. ساير اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاري و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعيت دارايي مسئولان اين قانون هستند و تخلف از اين ماده براي مسئولان دستگاه ها و نيز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع اين قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال مي شوند.علي لاريجاني هم در پايان بررسي ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح، گفت: اين قانون، قانون مهمي است و قطعاً انضباطي به وضعيت مسائلي كه مربوط به فساد در كشور است خواهد داد و جلوي برخي مسائل را خواهد گرفت.
در اين ميان اما برخي از نمايندگان نسبت به كاهش دايره افراد و مقاماتي كه مشمول قانون اعلام دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل به رئيس قوه قضائيه هستند، انتقاد داشتند. در جلسه ديروز همچنين لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقليه، كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود، مطرح گرديد و اصلاحيه كميسيون قضايي و حقوقي به اين لايحه تصويب شد.
سؤال از وزير رفاه
سؤال نادر قاضي پور نماينده اروميه و عليرضا محجوب نماينده تهران از صادق محصولي، وزير رفاه در خصوص حقوق و دستمزد مستمري بگيران و فرانشيز نيز در دستور كار ديروز مجلس قرار گرفت.
اين سؤال پيش از اين در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح و بررسي شده بود و به دليل قانع نشدن نماينده سؤال كننده، بار ديگر در جلسه علني مطرح شد.
دريافت فرانشيز در درمانگاه هاي ملكي صندوق تامين اجتماعي و علت تاخير در تصميم گيري درباره افزايش حقوق مستمري بگيران تنها به ميزان 6 درصد، از جمله محورهاي اين سؤال بود. كه پس از پاسخ محصولي، در نهايت قاضي پور سؤال نمايندگان از وزير رفاه را نيازمند راي از صحن ندانست.

 خارج از دستور

ارائه گزارش كميته بررسي حوادث 25 بهمن به هيئت رئيسه
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس از ارائه گزارش كميته بررسي ابعاد فتنه و حوادث 25 بهمن به هيئت رئيسه خبر داد.
محمدابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل 90 مجلس با حضور در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين گزارش تقديم هيئت رئيسه شده است و از زمان قرائت آن بي خبرم.
وي هيچ توضيحي در مورد محتواي گزارش ارائه شده به هيئت رئيسه مجلس به خبرنگاران ارائه نكرد.
خبرنگاري در خصوص كميته بررسي سرنوشت امام موسي صدر از وي سؤال كرد كه نكونام گفت: اين كميته از مدت ها قبل فعال است و ما با وزارت اطلاعات، امور خارجه و برخي سفارتخانه ها در اين خصوص در حال مكاتبه هستيم.
150 نماينده مجلس استيضاح وزير نيرو را برخلاف مصالح ملي دانستند
150 نماينده مجلس طي نامه اي به هيئت رئيسه، استيضاح وزير نيرو را در شرايط فعلي برخلاف مصالح ملي دانستند.
بعد از آن كه استيضاح وزير نيرو در صحن علني مجلس اعلام وصول شد بسياري از نمايندگان از آنچه استيضاح هاي پي درپي وزراي دولت مي خواندند، انتقاد كردند.
به گزارش خبرگزاري ها در جلسه علني روز يكشنبه مجلس حداقل 150 نماينده طي نامه اي به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي استيضاح مجيد نامجو را در شرايط فعلي برخلاف مصالح ملي دانسته و تاكيد كردند كه استيضاح وزير نيرو در صحن مطرح نشود.
به گفته يكي از نمايندگان مجلس، نامه نمايندگان استيضاح كننده وزير نيرو در ذيل نامه نمايندگان مجلس به هيئت رئيسه ديده مي شود.
آغاز جلسات كميسيون تلفيق
از 10 اسفند
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس از احتمال آغاز جلسات كميسيون تلفيق از سه شنبه هفته جاري خبر داد.
محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه علني مجلس در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد احتمالا جلسات كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1390 كل كشور از سه شنبه هفته جاري آغاز خواهد شد.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه عنوان كرد: با تكميل شدن اعضاي كميسيون تلفيق پيش بيني بنده اين است كه جلسات اين كميسيون از سه شنبه هفته جاري 10 اسفند ماه آغاز مي شود و كميسيون تلفيق لايحه بودجه نيز مي تواند اين لايحه را در 3 شيفت كاري مورد بحث و بررسي قرار دهد تا انشاءالله بررسي اين لايحه سريع تر به پايان برسد.
وي همچنين از تشكيل جلسه صبح ديروز كميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد و گفت: در اين جلسه روي درآمدها و برخي اقلام هزينه اي بحث و گفت وگو شد.

 اعضاء و جوارح انسان ، سربازان خداوند

در سوره مباركه فصّلت آياتي است كه وجود مبارك حضرت امير آن آيات را خواندند وسپس فرمودند: مشكل شما اين است كه اين اعضاء و جوارحي كه ارزان به دست شما آمده و نمي دانيد كه دهها فرشته روي اين كار كردند تا به اين صورت در آمد، شما اين را عليه خودتان و عليه دين خدا استفاده مي كنيد و همين ها،هم سربازان الهي اند و هم شهود محكمه عدلند. يعني اعضاء و جوارحي كه انسان دارد؛ اينها هم سربازان خدا هستند كه اگر كسي بيراهه رفت، ممكن است خداي ناكرده خداوند به وسيله اعضاء و جوارح او، او را بگيرد ! و در محكمه عدل الهي هم همين ها عليه انسان شهادت مي دهند.
فرمود:جوار حكم جنوده و ضمائركم عيونه (1) بندگان خدا ! تمام اعضاء و جوارح شما سربازان خدايند. اگر كسي بيراهه رفت و خداي ناكرده مشمول قهر الهي شد؛ ممكن است خداي سبحان او را با زبان او، با دست او، با چشم او، با پاي او بگيرد ! لازم نيست از جاي ديگر لشكر كشي بكند، چون: ل لّه جنود السّماوات و الأرض(2). آدم يك حرفي مي زند، در جامعه رسوا مي شود ! يك جائي را امضاء مي كند، رسوا مي شود !! اينچنين نيست كه اگر خدا خواست كسي را بگيرد، از جاي ديگر لشكر كشي بكند و ارتش بياورد ! زبان ما سرباز اوست، امضاي ما، قلم ما، قدم ما سرباز اوست، حالا اگر اعضاء و جوارح ما سربازان خدايند؛ ما اگر اين سربازها را نابجا استفاده بكنيم، يك وقتي خدا دستور مي دهد؛ با همين سربازها ما را مي گيرند! اين كه مي بينيد بعضي يك امضاء مي كنند، بعد سر از جاي ديگر در مي آيد؛ يا بعد از يك مدتي جائي مي روند، سر از جاي ديگر در مي آيد؛ يك حرفي مي زنند، سر از جاي ديگر در مي آيد، همين است!
رابطه اعضاء و جوارح با نفس انسان
در آيه 22 سوره مباركه فصّلت فرمود: همه اعضاء و جوارح شما شاهدان الهي اند در محكمه عدل. يعني كسي تا مي رود انكار كند و بگويد: ما اين كار را نكرديم، اين دست مي گويد؛ چرا؟ تو اين كار را كردي ! دست گناه نمي كند؛ دست يك ابزار است ! گناه را انسان مي كند، نه دست !! مثل اينكه با قلم انسان گناه مي كند، يا با چوب گناه مي كند، يا با شمشير گناه مي كند؛ آنها ابزارند. اگر گناه مال دست بود، دست وقتي به حرف آمد؛ بايد گفته مي شد: اقرار كرد، نه شهادت داد ! معلوم مي شود كه گناه را ما مي كنيم ، اين اعضاء و جوارح ابزارند؛ وقتي خود ما حرف مي زنيم، مي گويند: فاعترفوا ب ذنب ه م فسحقاً لاصحاب السّعير(3)، مي گويند: اقرار كرد. وقتي دست و پايش حرف مي زنند، مي گويند: شهادت داد. معلوم مي شود اينها گناه نمي كنند ! دست را نمي سوزانند، انسان را مي سوزانند !!
چگونگي عذاب روحي و جسمي انسان تبهكار در جهنّم
انسان براي اينكه عذاب بشود، دو جور عذاب دارد؛ يك عذاب روحي دارد كه نار الله الموقده الّت ي تطّل ع علي الافئ ده(4) (معاذ الله)، آن عذاب روحي است. يك عذاب جسمي و بدني دارد؛ بدن انسان را بخواهند بسوزانند، همين دست و پا را مي سوزانند. دست احساسي ندارد، انسان است كه احساس مي كند ! لذا وقتي احساس گرفته شد، توجه گرفته شد؛ اين دست را قطعه قطعه هم بكنيد، دردش نمي آيد. اينها كه در اتاق عمل قطعه قطعه مي شوند، مگر درد را احساس مي كنند؟! چون نفس، توجهي ندارد، شخص بيهوش شده است، حسّش گرفته شده؛ اگر دست و پا را تكه تكه مي كنند، دردي براي دست و پا نيست ! اينها ابزار كارند. وقتي روح به اينها توجه كرده، آنوقت درد را احساس مي كنند.
غرض اين است كه وقتي خود انسان سخن مي گويد، مي گويند: اقرار كرده، امّا دست و پا كه حرف مي زنند، مي گويند اينها شهادت داده. در آيه 22 سوره مباركه فصّلت فرمود: و ما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم و لا ابصاركم و لا جلودكم و لك ن ظننتم انّ الله لا يعلم كثيراً م مّا تعملون و ذل كم ظنّكم الّذ ي ظننتم بربكم ارداكم؛ اين گمان، شما را به هلاكت رسانده، خيال كرديد خدا نمي بيند !! اگر بدانيد كه خدا مي بيند و توجه داشته باشيد كه خدا مي بيند و خلافي بكنيد، اين هتك حرمت است ! يعني از او كاري ساخته نيست (معاذ الله) ! يا به او اعتنائي نمي كنيم. آن را نمي شود به موحد اسناد داد ! فرمود: شما خيال كرديد كه او نمي بيند. بنابراين اين اعضاء و جوارح طبق شريفه: و انّ المساج د ل لّه؛ هم عناصر اصلي عبادتند و هم، سپاه و ارتش خدايند و هم در محكمه عدل الهي، شهادت مي دهند.
ضرورت طهارت اعضاي سجده و آثار آن
ما درباره مسجد چه وظيفه اي داريم؟ ما موظّفيم كه مسجد آلوده نشود! آلوده كردن مسجد حرام است. يك كسي دستش خون است، بمالد به ديوار مسجد، معصيت كرده؛ نمي شود اين كار را كرد. اگر ديوار مسجد آلوده شد، فرش مسجد آلوده شد، بر ما چه لازم است؟ تطهيرش واجب است! اين مال مكان. امّا اين اعضاء و جوارحي كه در آيه ذكر شده، آنها هم شبيه همين دو تا حكم را دارند؛ يعني بر ما لازم است كه اينها را آلوده نكنيم با معصيت ! و اگر يك وقتي اين اعضاء و جوارح آلوده شدند، در موقع وضو اينها را تطهير كنيم. معناي وضو و اسرار وضو را اهل بيت (عليهم السّلام) مشخص كرده اند؛ فرمودند: وقتي آدم دست مي شويد، يعني خدايا! هر گناهي كه با دستم كردم، دارم تطهير مي كنم اين دست ها را. آنوقت با دست و سر و روي پاك به طرف ذات أقدس له توجه مي كنند. اين، آدم را راحت نگه مي دارد؛ يعني هم در دنيا راحت است، هم در آخرت، هم وظائف خودش را در دنيا انجام مي دهد، هم وظائف مردم را به مردم بازگو مي كند؛ نه راه كسي را مي بندد، نه خودش بيراهه مي رود.
ميزان بهره مندي از درجات بهشت
چون مهم ترين منبع معرفتي براي همه ما قرآن كريم است، وجود مبارك حضرت امير در همين بخشي كه به فرزندش ابن حنفيه سفارش مي كند، مي فرمايد: اين كتاب الهي طوري است كه درجات بهشت به عدد آيات قرآن كريم است. يعني بهشت را برابر آيات قرآن كريم مهندسي مي كنند.آنوقت هر كسي اينجا بيشتر خواند و بيشتر عمل كرد، در آنجا مي گويند: بخوان و بالا برو. هر كس اينجا كمتر خواند و كمتر عمل كرد، آنجا توان خواندن و بالا رفتن ندارد.
گرچه در بهشت غرف مبنيّه هست؛ امّا كساني كه در غرفه بالا هستند، مي توانند بيايند سري به غرفه پائين بزنند و حالشان را بپرسند؛ ولي كساني كه در غرفه پائينند، توان آن را ندارند كه به غرف بالا سري بزنند. اين نظير آپارتمان ها و برج هاي دنيا نيست؛ يك كسي كه درهمكف است، مي تواند سري به اتاق هاي طبقات بالا بزند، چه اينكه آنها هم مي توانند بيايند. بلكه كسي كه در دنيا هست، هر دو طرف مقدور اوست؛ لكن كسي كه در بهشت است، به همان دليل كه در دنيا نتوانست بالا برود، در آخرت هم نمي تواند سري به غرفه هاي بالا بزند ! گرچه آن صاحبان غرف بالا سري به اينها مي زنند.
وجوب قرائت 50 آيه از قرآن كريم براي مؤمن در روز
از نظر امير مؤمنان (ع)
براي همين وجود مبارك حضرت امير (ع) تعبير به وجوب كرده است. گرچه در فقه اين، بر استحباب اكيد، حمل شده؛ ولي روايتي كه در تمام نهج البلاغه سفارشات وجود مبارك حضرت امير به ابن حنفيه است، اين است؛ فرمود: واج ب علي كلّ مسل م ان ينظر كلّ يوم ف ي عهد الله و لو خمسين آيه(5). فرمود: بر هر مسلماني واجب است از قرآن كه عهد خداست، روزي لاأقل 50 آيه را بخواند. مبادا كسي روزي كمتر از 50 آيه قرآن را تلاوت بكند ! اين كتاب نور الهي است، بسياري از لغزش هاي ما را ترميم مي كند، بسياري از چالش ها را درمان مي كند، بسياري از فكرها را هدايت مي كند. اگر همه ما، هر كدام برابر وظيفه مان عمل بكنيم؛ نه براي دولت مشكلي پيش مي آيد، نه براي ملّت !
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (مدظلّه العالي)
در جلسه درس اخلاق در ديدار با جمع كثيري از طلاب، فضلاء، دانشجويان و اقشار مختلف مردم ـ قم ؛ خرداد 1386
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نهج البلاغه/ خ 199 (2) فتح/ 4 (3) ملك/ 11
(4) همزه/ 6 و 7 (5) من لا يحضره الفقيه/ 2/ 628
خوان حكمت روزهاي دوشنبه منتشر مي شود.

 مجيد انصاري: اصلاح طلبان شعارهاي ساختارشكنانه را نمي پذيرند

مجيد انصاري در واكنش به اغتشاشات 25 بهمن تلاش كرد كه شعارهاي ساختارشكنانه و اقدامات غيرقانوني جريان فتنه را از جريان اصلاحات تفكيك كند.
اين عضو مجمع روحانيون مبارز در گفت وگو با نسيم اذعان داشت: اصلاح طلبان شعارهاي ساختارشكنانه را نمي پذيرند و شعارهايي كه عليه مباني جمهوري اسلامي است، شعار جريان اصلاحات نيست.
وي در واكنش به اغتشاشات 25 بهمن و با بيان اينكه اصلاح طلبان از حقوق اساسي مردم دفاع مي كنند، افزود: جريان اصلاحات در درون نظام و چارچوب قانون اساسي حركت مي كند. وي درباره اقدامات سران فتنه و بطور خاص موسوي و كروبي كه كانديداي جريان اصلاحات بودند و در طي 20 ماه گذشته اقدامات گسترده اي برخلاف مسير قانون اساسي و اصول نظام مرتكب شدند توضيحي نداده است.

 واعظ زاده: تهيه اسناد براي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در مراحل نهايي قرار دارد

صادق واعظ زاده از تهيه اسنادي براي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت خبر داد و ابراز اميدواري كرد به زودي تدوين اين الگو به پايان برسد.
معاون سابق علمي و فناوري رئيس جمهور در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين كه در خصوص الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد گفت: با سرعت امروز حركت كشور به پيشرفت نخواهيم رسيد و نيازمند تدوين يك الگو براي چشم انداز آينده بوديم.
وي افزود: امكان پيشرفت فوق العاده در كشورمان وجود دارد چرا كه امكانات فراواني در ايران وجود دارد سوال اساسي اين است كه چرا كشورمان بايد پيشرفت كند كه مهمترين موضوع در پيشرفت نيروي انساني است و هم اكنون چهار ميليون دانشجو موجود در كشور نيرويي است كه بايد به كارگرفته شود و نياز به مشاركت همه جانبه آنها براي پيشرفت كشور است.
واعظ زاده ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اعلام كردند كشور به يك الگوي پيشرفت نياز دارد كه البته اين الگو متفاوت از برنامه هاي جاري در كشور است و اميدواريم اين الگوي جديد برنامه ريزي و اجرا شود كه در همين راستا مركزي تشكيل داده شد و اميدواريم با تكيه بر مقام معظم رهبري برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت ما در قالب برنامه تدوين شود.
معاون سابق علمي و فناوري رئيس جمهور تصريح كرد: انديشمندان و خدمتگزاران به نظام جمهوري اسلامي تاكنون اسنادي را تهيه كرده اند و كار را به پيش مي برند و اميدواريم در آينده تدوين اين الگو به پايان برسد. وي ادامه داد: بايد يك مركز هماهنگي و مشاركت سازماني ايجاد شود و به صورت مشاركتي نيروهاي فكري به كار گرفته شوند و به تهيه برنامه مشغول شوند كه اين اقدام مي تواند به يك سامان خوب برسد كه در اين قضيه دستگاه هاي دولتي نقش مهمي دارند.
واعظ زاده به نقش دانشگاه ها نيز اشاره كرد و افزود: دانشگاه ها در تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نقش مهمي دارند و بايد نخبگان را با مشاركت جذب كرد البته احزاب نيز نقش مهمي دارند و بايد در اين عرصه نقش آفرين باشند.

 يك نشريه آلماني بررسي كرد
تحريم هاي بيشتر عليه ايران صادرات اين كشور را افزايش داده است

يك نشريه معتبر آلماني در تحليلي اعلام كرد كه به هر ميزان تحريم ها عليه ايران بيشتر شده، صادرات اين كشور نيز افزايش داشته است.
نشريه «تاگس سايتونگ» در اين تحليل كه به قلم «نيكلا ليبرت» نوشته شده، آورده است:
در نگاه نخست، چنين به نظر مي رسد كه گويي نشانه هاي آن از ميان رفته است كه آلمان و ايران طرفين تجاري نزديكي براي يكديگر بوده اند: «زيمنس»، «تيسن كروپ» و «دايملر» سه شركت بزرگي بودند كه از مدت ها پيش در اين كشور فعاليت مي كردند و اكنون ديگر قراردادي منعقد نمي كنند. بانك ها و شركت هاي بيمه نظير «دويچه» و «كمرتس بانك»، «آليانتس» و شركت بيمه «مونيخ»، خود را كنار كشيده اند. «آنگلا مركل»، صدراعظم عضو حزب دموكرات مسيحي نيز همچنان تلاش بر تفكيك دارد. او در خلال ديدار خود از اسرائيل در آغاز ماه جاري، چنين تهديد كرد: «اگر ايران همچنان درها را به روي مذاكرات درباره برنامه هسته اي اش ببندد، ما تصميم اكيد داريم كه راه تحريم ها را همچنان ادامه دهيم.» كارشناسان آلماني در ايران نيز چيزي كمتر از اين را حدس نمي زنند دولت فدرالي هرگز مانند اين بار از زبان «مركل» صراحت به خرج نداده بود.
اين تحليل ادامه مي دهد: دو سال پيش براي نمونه، حكم سياسي، «دلسرد كردن» بود. آن روزها يكي از سخنگويان دولت خطاب به شركت ها گفت كه در معاملات خود با ايران «خود را تا حدودي محدود سازند.» از آن زمان، براي نمونه زيمنس ناگزير بود تن به اين انتقاد بدهد كه دستگاه هاي تلفني به ايران ارسال كرده بود كه به كمك آن ها حكومت تهران مي توانست مكالمات تلفني مشتركان خود را استراق سمع كند. شوراي امنيت سازمان ملل به دليل ترديد نسبت به ماهيت صلح آميز برنامه اتمي ايران، در تابستان 2010 ميلادي تحريم تسليحاتي عليه ايران را تا حد معاملات معيني براي امور حمل و نقل و عمليات مالي گسترش داده بود.
ليبرت نوشته است آمريكا و اتحاديه اروپا نيز به نوبه خود تحريم هايي عليه بخش تأمين انرژي وضع كرده بودند. تهران اكنون بنا به احتياج، شركاي ديگري را در مكان هايي ديگر مي جويد و پيدا هم مي كند: نه فقط در خاورميانه، نظير عراق و روسيه يا لبنان، بلكه همچنين در خاور دور. براي نمونه، چين، اين كشور تشنه مواد خام، اين امر را به يك قانون تبديل كرده است كه براي همكاري اقتصادي هيچ شرط سياسي قرار ندهد. همانگونه كه پيام هاي منتشره از سوي پايگاه «ويستلبروور» از «ويكي ليكس» منتشر كرده اند. ظاهراً افراد رايانه هاي زيمنس را از طريق چين سفارش داده اند كه پس از آن به ايران ارسال شده است. در همين راستا «واشنگتن پست» گزارش داد كه دومين كشور صاحب اقتصاد ملي بزرگ جهان، آگاهانه از تحريم هاي سازمان ملل سر باز مي زند. دولت آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه شركت هاي چيني به بهبودي فن آوري موشكي ايران و توسعه سلاح هسته اي اين كشور ياري مي رسانند. از آن گذشته، چين آخرين كشور بزرگ جهان با سرمايه گذاري هاي مهم در صنايع نفتي و گاز ايران است. روزنامه مذكور به نقل از يكي از كارمندان دولت آمريكا، چنين مي آورد: «ديگر كشورها خود را عقب كشيده اند و آن ها آن جا تنها هستند.»
در ادامه اين مقاله آمده است: اما در واقعيت امر، صادرات آلمان به ايران نيز بار ديگر افزايش داشته است. بنا به اظهارات اداره آلمان فدرالي، اين صادرات در يازده ماه نخست سال 2010 ميلادي در قياس با همين دوره زماني در سال گذشته آن حدود 6/2 درصد افزايش داشته و به
5/3 ميليارد يورو رسيده است. دو سال پيش، اين رقم با 58/3 ميليارد يورو اندكي بيشتر بود. حتي اگر ايران به اين ترتيب در فهرست صادرات آلمان روي هم رفته فقط در مكان 38 قرار داشته باشد، بايد گفت كه اين كشور براي يك حوزه ويژه، بازار بسيار مهمي محسوب مي شود.ماشين سازي آلمان به تنهايي كالاهايي به ارزش تقريباً 3/1 ميليارد يورو به اين كشور صادر مي كند، يعني تقريباً 17 درصد بيشتر از سال گذشته. بنا به عمليات مقابله با برنامه اتمي ايران، يعني «بمب را متوقف كنيد»، در ميان اين كالاها، كالاهاي موسوم به دو منظوره نيز وجود داشته است، يعني به اصطلاح كالاهايي كه هم استفاده غيرنظامي و هم استفاده نظامي از آن ها امكان پذير است، براي نمونه، قطعات يدكي براي بالگردها. مراسلات ايران به آلمان نيز حتي تا 76 درصد افزايش يافته است. هم زمان به ويژه آن مراسلات نفت و گازي مطرح بوده است كه در آن ها قيمت ها آشكارا افزايش داشته است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14