(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 29 فروردین 1390- شماره 19904

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نظرات نمايندگان موافق و مخالف درباره طرح جنجالي اصلاح قانون نفت و گاز
خارج از دستور
مصلحي از وزارت اطلاعات رفت
تفاوت عالم و مالك علم
تصويب كليات طرح نمايشگاه ها و جشنواره هاي تخصصي مطبوعات
سخنگوي دولت عراق: اخراج منافقين از عراق قطعي است
سپاه پاسداران : ارتش حصن حصين انقلاب است
رئيس مركز پيش بيني هاي نظامي روسيه:
توانمندي هاي ارتش ايران عامل مهم بازدارنده در مقابل دشمن خارجي است
رحيم پور در دانشگاه مركزي اكوادور: جهاد در اسلام اقدام عليه ظلم و امپرياليسم است
تجمع دانشجويان 3 دانشگاه بزرگ تهران در اعتراض به جنايت عليه مردم بحريننظرات نمايندگان موافق و مخالف درباره طرح جنجالي اصلاح قانون نفت و گاز

اولين روز از بررسي طرح اصلاح قانون نفت و گاز با اظهارنظرهاي موافق و مخالف شماري از نمايندگان همراه بود كه اين طرح را مغاير با قانون اساسي مي دانستند.
بررسي طرح يك فوريتي اصلاح قانون نفت و گاز كه در 12 ماده تدوين شده است، روز گذشته در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت. اين طرح البته ضمن تاييدات مختلف از سوي نمايندگان، مخالفاني را در برابر خود داشت كه آن را مغاير اصول 53 و 74 قانون اساسي مي دانستند.
«سيدعماد حسيني» سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با ارائه گزارش تصويب اين طرح در كميسيون انرژي مجلس اظهار داشت: با توجه به تاثيرگذاري نفت و گاز در بودجه سنواتي كشور و تاثير سرمايه گذاري و توسعه صنعت نفت كشور؛ تصويب اين طرح مي تواند به شفافيت هرچه بيشتر رابطه مالي دولت و صنعت نفت بيانجامد.
نماينده مردم قروه در مجلس با يادآوري برخي مشكلات و خلأهاي قانوني در عرصه نفت و گاز افزود: امروز نيازمند اصلاح قانون نفت و گاز و اصلاح قانون تاسيس وزارت نفت هستيم زيرا اصلاح اين قوانين پيش نياز اصلاح اساسنامه شركت هاي تابعه وزارت نفت است.
حسيني با دفاع از تشكيل هيات نظارت بر منابع نفتي كه در اين طرح پيش بيني شده است گفت: هدف از تشكيل اين هيات اين است كه هر سه قوه بتوانند در امور حاكميتي صنعت نفت كشور اعمال نظر كنند و نظارت داشته باشند.
«نورالله حيدري دستنايي» نماينده اردل و فارسان در مجلس هم در مخالفت با كليات اين طرح تاكيد كرد كه كميسيون انرژي كار كارشناسي لازم را روي اين طرح انجام نداده است.
وي گفت كه اين طرح با اصول 53 و 74 قانون اساسي مغايرت دارد.
علي اصغر يوسف نژاد سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس هم اين طرح را منطقي و واقع بينانه توصيف كرد كه توانسته است به موضوعات اساسي صنعت نفت و گاز كشور از جمله مسايل مربوط به بهره برداري صيانتي؛ سرمايه گذاري داخلي و خارجي در صنعت نفت و توسعه بهره برداري از ميادين مشترك نفت و گاز بپردازد و زمينه را براي كاهش تصدي گري دولت در امور غيرحاكميتي اين حوزه فراهم كند.
حجت الاسلام «حسن نوروزي» نماينده رباط كريم در مجلس نيز در مخالفت با كليات اين طرح تاكيد كرد كه هرگونه قانونگذاري در صنعت نفت و گاز بايد سبب توسعه اين صنعت در جهت تحقق سند چشم انداز 20 ساله كشور باشد.
وي تامين منابع مالي مورد نياز حوزه نفت و گاز و لزوم اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي در اين بخش را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بهتر بود كميسيون انرژي موادي از اين طرح را به توسعه فعاليت بخش خصوصي در صنايع پايين دستي صنعت نفت و اصلاح قراردادهاي نفت و گاز به ويژه در حوزه ميادين مشترك اختصاص مي داد.
نوروزي اين طرح را مغاير اصول 53 و 74 قانون اساسي دانست و از اينكه هيات امنايي براي نظارت بر منابع نفتي كشور در اين طرح پيش بيني شده است؛ انتقاد كرد.
پس از اظهارات نوروزي؛ ادامه رسيدگي به اين طرح به جلسه علني بعدي مجلس موكول شد.
با مدرك ليسانس نمي توان كانديداي انتخابات مجلس شد
نمايندگان مجلس همچنين براي تأمين نظر شوراي نگهبان با حذف تبصره دو ماده 28 قانون انتخابات مجلس تصويب كردند كه كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند.
براين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حين بررسي طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 78 و اصلاحات بعدي آن به پيشنهاد حذف تبصره دو اين ماده كه يونس اسدي آن را مطرح كرده بود با 135 رأي موافق، 45 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع راي دادند.
محمد حسين فرهنگي اخطار داد و گفت: كه پيشنهاد حذف اين تبصره دايره كانديداها را محدودتر از مصوبه قبلي كرده و براين اساس هيچ ليسانسي با هر سابقه اجرايي نمي تواند كانديدا شود.
لاريجاني اخطار وي را وارد دانست و گفت: در صورت حذف اين تبصره ايراد شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.
وي براين اساس اخطار را به رأي گذاشت اما نمايندگان با 62 رأي موافق، 109 راي مخالف اخطار را وارد ندانستند و نهايتاً به حذف تبصره دو ماده 28 راي دادند كه براساس آن مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن با پنج سال سابقه اجرايي از شرايط كانديداتوري مجلس حذف شد، فلذا كانديداهاي نمايندگي مجلس مي بايست مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند و ليسانس ها تحت هيچ شرايطي نمي توانند كانديدا شوند.
در ادامه نمايندگان مجلس، باز هم جهت تأمين نظر شوراي نگهبان، مصوبه قبلي خود مبني بر تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها، مصوب 1388 را حذف كردند.
طرح رسيدگي به دارايي مسئولان به مجمع تشخيص رفت
در ادامه جلسه علني مجلس، نمايندگان علي رغم ايراد شوراي نگهبان با اصرار بر مصوبه پيشين خود درباره طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران تصميم گيري در اين رابطه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند.
نمايندگان مجلس با 119 راي موافق، 22 رأي مخالف و 17 راي ممتنع به ارجاع اين طرح به مجتمع تشخيص مصلحت نظام راي دادند.
مجلس پيش از اين اعلام فهرست اموال و دارايي مسئولان، همسر و فرزندان تحت تكفل را شرط تصدي سمت هاي موضوع اين قانون جهت افزايش اعتماد عمومي عنوان كرده بود كه اين موضوع مورد ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان قرار گرفته بود.
پس از بررسي گزارش اعاده شده از شوراي نگهبان در صحن علني سيد كاظم دلخوش در اخطاري مستند به اصل 142 قانون اساسي گفت: در اين طرح افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولين دليل اعلام فهرست اموال و دارايي مسئولان عنوان شده در حالي كه در اصل 142 قانون اساسي اين محدوده شامل رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور و وزيران است و ما فراتر از اين محدوده تعيين شده محدوده گذاشته ايم.
لاريجاني رئيس مجلس اين اخطار را وارد ندانست و گفت: كميسيون معتقد است به دليل اين كه اعلام فهرست اموال شرط تصدي سمت ها عنوان شده ايراد شورا را قبول ندارد.
حجت الاسلام والمسلمين موسي قرباني نيز در مخالفت با اصرار بر مصوبه پيشين در اين باره گفت: شوراي نگهبان چهار ايراد از اين طرح گرفته كه يكي از آنها قابل رفع نيست و جاي آن مجمع تشخيص است، اما سه ايراد ديگر قابل رفع است و ما بايد تا جايي كه امكان پذير است ايرادات شورا را رفع كنيم.
همچنين روز گذشته، ايرادات پنج گانه شوراي نگهبان به لايحه نظارت بر رفتار قضات، كه در اسفند ماه سال گذشته به تصويب مجلس رسيده بود، اصلاح و مجدداً تصويب شد. نمايندگان به علاوه، توضيحات وزير جهاد كشاورزي درباره تعادل بخشي به نظام توليد و عرضه دام در كشور را قانع كننده دانستند.
پاسخ دو عضو كميسيون تلفيق به توكلي
احمد توكلي ديروز به استناد بند هفت و 11 ماده 23 آيين نامه مبني بر مسئوليت هيات رئيسه درخصوص نظارت بر مهلت هاي قانوني در آيين نامه و حفظ شأن مجلس تذكر داد و گفت: روز شنبه در كميسيون تلفيق تصميم گرفته شد كه پيشنهاد اعضا مورد بررسي قرار نگيرد تا كار بررسي لايحه تمام شود. اين در حالي است كه لايحه بودجه جداولي دارد كه حاوي صدها حكم است و تمام اين احكام بايد مورد رسيدگي قرار گرفته و تصويب شود.
به گفته وي، اگر جداول مورد رسيدگي قرار نگيرد خلاف قانون اساسي عمل شده است.
توكلي افزود: جداولي در اين لايحه وجود دارد كه نقض قانون اساسي است و تك تك آنها بايد در كميسيون تلفيق بررسي شود.
وي با بيان اين كه اين نكته شامل احكام ذيل جداول و درون جداول است، افزود: به عنوان مثال در جدول 5صدها حكم وجود دارد كه بايد تك تك رسيدگي شود. در غير اين صورت ما شأن نمايندگي را آن چنان كه مقام معظم رهبري گفته اند رعايت نكرديم.
اين عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 با بيان اين كه بعضا جداول خلاف برنامه است، خطاب به لاريجاني گفت: شما سال گذشته در مورد جداول به طور كلي راي گرفتيد و اين كار قانوني نبود، اين در حالي است كه ملاك دولت در اخذ و پرداخت، جداول است.
وي اين تذكر خود را هم چنين به استناد اصول 52، 51 و 55 عنوان كرد و در ادامه افزود: در بررسي لايحه بودجه تعجيل نكنيد چرا كه تا آخر ارديبهشت نيز وقت داريم.
علي لاريجاني در پاسخ به توكلي با تاكيد بر اين كه موضوع را پيگيري مي كنيم، افزود: قرار بود احكام ذيل جداول در بندها بيايد تا نمايندگان با وقوف كامل راي دهند، در عين حال ما موضوع را پيگيري خواهيم كرد.
در مقابل اما نايب رئيس كميسيون تلفيق گفت: احمد توكلي به دليل كسالت در جلسات كميسيون تلفيق غيبت داشت و به همين خاطر در جريان كار اين كميسيون قرار نداشت.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در حاشيه جلسه علني مجلس در گفت وگو با ايرنا، اظهارات توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس مبني بر اينكه كميسيون تلفيق مي خواهد احكام مندرج در رديف ها و جداول بودجه را به صورت يك جا تصويب كند، رد كرد و گفت: آقاي توكلي معتقد بود احكامي كه در خلال رديف و جداول بودجه آمده است بايد استخراج شود و اين كار در دستور كار كميسيون تلفيق قرار داشته و تاكنون نيز انجام شده است.
وي يادآور شد كه بسياري از احكام رديف ها و جداول لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت و به صورت مستقل در گزارش كميسيون تلفيق ديده شده است.
سخنگوي كميسيون تلفيق هم در پاسخ به تذكر توكلي گفت: بررسي بودجه در كميسيون تلفيق تابع ضوابط خاصي است و ابتدا بايد درآمدها سپس هزينه و سياست ها را بررسي مي كرديم كه طبق روال اين كار انجام شد و سپس پيشنهادهاي كميسيون هاي تخصصي در دستور كار قرار گرفت.
محمدمهدي مفتح در جمع خبرنگاران، افزود: بعد از آن بندهاي لايحه را بررسي كرديم و به رديف ها كمتر وارد شديم ولي هنوز فرصت براي پيشنهاد كميسيون ها در بندها باقي است.
وي گفت: رديف هايي كه خود نيز حكم دارد از سوي كميسيون تلفيق و برنامه و بودجه بايد رسيدگي شود و در حال انجام اين كار هستيم و هنوز از اين رديف ها عبور نكرديم.
دليلي ندارد ايران از مسلمانان منطقه حمايت نكند
لاريجاني هم ديروز طي صحبت هايي در مجلس تصريح كرد: اخيراً از وزير خارجه آمريكا سخنان عجيب و غريبي صادر شده است كه حيرت صاحب نظران را برانگيخته، به طوري كه برخي از رجال سياسي آمريكا مسئولين خود را به ناداني متصف كرده اند.
وي گفت: وزير امور خارجه آمريكا مي گويد، انقلاب هاي كشورهاي عربي با شعار آزادي و حقوق بشر و اصلاحات اقتصادي آغاز شده كه همگي ريشه در آموخته هاي ايراني دارد، و بايد ملت هاي عرب هشيار باشند و در دام ايرانيان گرفتار نشوند و از طرفي مي گويد ايران در برنامه اي كاملاً حساب شده مي كوشد تا انقلاب هاي دموكراتيك خاورميانه را نابود كند كه اين قدر با توجه به حوادث منطقه به دور از واقعيات نظر مي دهند. لذا مي گويد ما با دقت حوادث خاورميانه را رصد مي كنيم.
رئيس قوه مقننه ادامه داد: واقعاً مايه تأسف است كه اين همه حرف و سخن بي مبنا و پرتناقض فقط در يك اظهارنظر از يك شخصيت سياسي اعلام مي شود. اگر انقلاب هاي منطقه اي ريشه در آرمان هاي انقلاب ايران دارد چرا ايران بايد اين انقلاب ها را نابود كند.
لاريجاني افزود: مشكل اصلي اين سرگشتگي آمريكا كه گاه در بيانات شان هويدا مي شود اين است كه امروز آمريكا متهم اصلي است كه چند دهه با حمايت از دست نشانده هاي خود عزت ملت هاي مسلمان را لگدكوب نمود و حال با فرصت طلبي و خشونت مي خواهد رفتار سبوعانه گذشته خود را توجيه كند.
وي تأكيد كرد: ملت ايران دليلي ندارد از راه روشن عزت يابي مسلمانان حمايت نكند. لذا بهتر است آمريكا به هوش باشد و خود را دريابد كه در اين طوفان انقلاب ها بيش از اين به شناعات رفتارهاي استالينيستي و هيتلري متصف نگردد و با تحت فشار قرار دادن عراق در موضوع منافقين شعار دروغين دفاع از حقوق بشر خود را مفتضح نكنند.
سيدشهاب الدين صدر هم در نطق ميان دستور خود گفت: اتحاد و انسجام در كشور به خصوص بين مسئولان ارشد كشور و پرهيز از اختلافات و چالش ها و رسانه اي نكردن اين اختلافات و كاهش كدورت، سبب تحقق شعار جهاد اقتصادي مي شود.
در همين راستا احمد علي مقيمي، نماينده بهشهر هم يادآور شد: جهاد اقتصادي به اين امر توجه دارد كه به جاي مقاومت اقتصادي بايد اقتصاد مقاوم داشت.

 خارج از دستور

بررسي پيش نويس قانون احزاب تا دو ماه ديگر
عضو كميسيون شوراها از بررسي پيش نويس جديد قانون احزاب در صحن علني تا دو ماه آينده خبر داد.
رضا عليزاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: پيش نويس جديد قانون احزاب اواخر سال گذشته در كميسيون ماده 10 احزاب نهايي شده و طي هفته هاي آتي به عنوان طرح جايگزين به كميسيون امنيت داخلي و شوراهاي مجلس به منظور بررسي كارشناسانه ارائه خواهد شد.
وي افزود: قانون قبلي احزاب مربوط به 32 سال قبل بوده است، لذا ايجاب مي كرد قوانين موجود منطبق با خواست تشكل ها و احزاب كه به دنبال فعاليت مجازي هستند و نيز مقتضيات زمان، تغيير كند.
عليزاده خاطرنشان كرد: قانون جديد احزاب، جايگاه حقوقي، تشكل هاي سياسي را استحكام مي بخشد و روند بررسي تخلفات احزاب در دادگاه را منضبط مي كند.
عضو كميسيون شوراها در مجلس، ادامه داد: با تلاش نمايندگان در كميسيون شوراها به طور قطع تا دو ماه آينده پيش نويس جديد قانون احزاب در مجلس مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت.

 مصلحي از وزارت اطلاعات رفت

محمود احمدي نژاد با قبول استعفاي وزير اطلاعات، طي حكمي وي را به عنوان «مشاور رئيس جمهور در امور اطلاعاتي» منصوب كرد.
به گزارش فارس، رئيس جمهور با قبول استعفاي وزير اطلاعات، در حكمي وي را به عنوان «مشاور رئيس جمهور در امور اطلاعاتي» منصوب كرد.
متن حكم دكتر احمدي نژاد و نامه قبول استعفاي حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي بدين شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي
سلام عليكم
با تشكر از زحمات و خدمات جنابعالي در تصدي وزارت اطلاعات به موجب اين حكم شما را به سمت «مشاور رئيس جمهور در امور اطلاعاتي» برمي گزينم.
اميدوارم با توكل بر خدا و در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) موفق و سربلند باشيد. محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور همچنين در نامه اي با قدر داني از خدمات وزير اطلاعات با استعفاي وي موافقت كرد.
متن نامه دكتر احمدي نژاد به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي
سلام عليكم
با تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي در مدت تصدي مسئوليت وزارت اطلاعات به استناد اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي جمهوي اسلامي با استعفاي شما موافقت مي گردد.
اميدوارم بتوانيد در سنگرهاي ديگري در خدمت نظام و انقلاب اسلامي باشيد.
محمود احمدي نژاد

 تفاوت عالم و مالك علم

كار رسمي ما حوزويان و شما دانشگاهيان تحصيل مطالب علمي است. علم يك موجود زنده است، يك امر مرده نيست. يك وقت است كسي مال فراهم مي كند؛ حالا يا در بانك مي گذارد، يا در جيب و كيف، اين يك جمادي را حمل مي كند. امّا يك وقتي عالم مي شود؛ اين علم نور است، موجود است، حيّ است. لفظ نيست، مفهوم نيست ! آن نور، موجود زنده است و راهنماي ماست. اگر كسي در درون خود يك حيات جديدي را احساس كرد؛ خوشحال است، مي فهمد عالم شد. امّا اگر كسي با قبل از حوزه، يا قبل از دانشگاه فرقي نكرد؛ اين معلوم مي شودكه فقط يك مشت مفهوم به دست آورده !و با مفهوم كاري از پيش نمي رود. يعني ما مي خواهيم مجهولاتمان را با اين مفاهيم حل كنيم. اگر گفتند: فكر عبارت از ترتيب امور معلوم است براي رسيدن به مجهول، ما معلوماتمان را تنظيم مي كنيم به شكل منطقي تا به مجهول برسيم؛ آنها كه اهل اين راهند، گفتند: با مفهوم هيچ مشكلي حل نمي شود، گفتند: خون به خون شستن محال است و محال. كسي بخواهد خون را پاك كند و يك خون بيشتري روي اين خون بريزد تا آن را پاك كند نمي شود! با مفهوم، مفهوم حل نمي شود. نتيجه اش همين است كه احياناً شما مي بينيد؛ يك كسي فارغ التحصيل حوزه يا دانشگاه شد، مشكل خودش را حل نكرد، چه رسد بتواند مشكل جامعه را حل بكند، بتواند تحوّلي در مخاطبش ايجاد كند؛ اين آن نيست ! اينكه گفتند: خون به خون شستن محال است و محال، اين را بزرگان اهل معرفت درباره همين امور رائج و دارج ماها گفتند. يعني شما مي خواهيد با مفهومي يك مفهوم ديگري را حل بكنيد.
تفاوت دارائي علم و مال با دانائي
اگر كسي در خودش يك حيات جديدي احساس كرد، بايد شاكر باشد كه عالم شد؛ چون علم زنده است و گرنه آن مالك شد، نه عالم ! همانطوري كه يك تاجر يك مالي فراهم مي كند؛ حالا يا در جيب مي گذارد، يا در كيف مي گذارد، ولي احساس حيات نمي كند، چون يك جامدي را حمل مي كند؛ اگر كسي خداي ناكرده چند سال در حوزه بود، يا دانشگاه بود،ولي در درون خود آن حيات را حس نكرد؛ اين مالك شد. بعد حالا يا فلسفه فروش مي شود، يا تفسير فروش مي شود، يا فقه فروش مي شود، يا اصول فروش مي شود؛ او اينها را يا با درس گفتن مي فروشد يا با كتاب نوشتن يا با سخنراني وچنين كسي عالم نيست !
در پايان امر هم ممكن است خداي ناكرده اين خطر او را تهديد بكند كه:و م نكم من يردّ لي ارذل العمر ل كي لا يعلم م ن بعد ع لم ش يئاً (1). اين نكره هم در سياق نفي است؛ فرمود: بعضي ها در دوران كهنسالي و فرتوتي به جائي مي رسند كه هر چه خواندند از يادشان مي رود. پس ما هر روز بايد سري به درون بزنيم كه آيا مالك شديم يا عالم !
لزوم تشخيص علم دروني خويش
حالا اگرسري زديم،از كجا بفهميم كه اين علم پيدا شده است يا نه؟از كجا بفهميم كه اين علم است يا مال؟ اين آخرت است يا دنيا؟ اين نور است، زنده است يا امر جامد! فرمود: علم پيام دارد، تريبون دستش است، يك بلندگو دستش است؛ هميشه فرياد مي زند،هميشه هدايت مي كند، سخنراني دارد. شما گوش بدهيد، ببينيد او چه مي گويد ! براي اينكه يك موجود زنده حرف مي زند. مال از آن جهت كه جامد است، حرفي نمي زند. هر كسي در جيب نگه داشت، نگه داشت؛ امّا علم حيّ است و متكلّم است و سخن مي گويد. آدم بايد يك گوشي داشته باشد، بشنود؛ حرف خودش را بشنود.
يك وقتي استادمان مرحوم آقاي الهي قمشه اي (رض) به يكي از اين آقاياني كه سمعك گذاشته بود، سنّش هم در حدود 70 ـ 80 سال شده بود گفت: آن چيست؟ گفت: اين سمعك است. فرمود: سمعك يعني چه؟ عرض كرد: ديگران اگر حرفي زدند، من بشنوم. فرمود: تو الآن در سنّي هستي كه بايد فقط حرف خودت را بشنوي ! 70 سال حرف ديگران را گوش دادي، بس است؛ الآن حرف خودت را بايد گوش بدهي، حرف خودت كه سمعك نمي خواهد ! اين معلوم مي شود يك ارتباطي با درون لازم است تا ببينيم اين علمي كه ما آموختيم به ما چه مي گويد، از ما چه مي خواهد ! چون علم حيّ است و حرف مي زند و دستور مي دهد؛ درغير اين صورت كوثر نيست، تكاثر است، مال است و آن نه به درد حوزه مي خورد، نه به درد دانشگاه !
حفظ علم به وسيله عمل كردن به آن
وجود مبارك حضرت امير (ع) چون متخصص اين رشته هاست، فرمود: علم حرف مي زند و هاتف است. الآن اين تلفن ها را مي گويند: « هاتف ». فرمود: الع لم يهت ف ب العمل فا ن اجابه لا ارتحل(2).اگر كسي آمد در منزل زنگ زد، يا تلفن زنگ زد؛ چند بار زنگ زد، كسي گوشي را نگرفت،آن را رها مي كند! فرمود: علم هاتف است، به صاحبش مي گويد كه من را به كار بگير و لا ما رفتيم؛ اين از بيانات نوراني حضرت امير (ع) است در نهج البلاغه. اين كه مي بينيد يك كسي خداي ناكرده در اين لباس [ لباس روحانيت] است يا در جامه ديگراست؛ وقتي كار به دستش در آمده، سر از رانت خواري و رشوه خواري و زندان در مي آورد، همين است. الآن كه آدم جوان است بايد ببيند كه اين علم به آدم چه مي گويد و گرنه همان است ! علم منادي است، فرياد مي زند كه من را به كار بگير. آخر براي چه من را يك جا جمع كردي؟! اگر به كار نگرفت، و لا ارتحل؛ مي رود. اگر كسي چند بار زنگ زد، يا زنگ در منزل، يا زنگ تلفن؛ كسي جواب نداد، مي رود !
فرمود: اين هاتف است، اين منادي است. مي گويد : وقتي من را ياد گرفتي، به كار بگير؛ نفروش، علم فروشي نكن. اگر علم ديد عمل او را اجابت كرد، به همراهش آمد، مي ماند و كامل مي شود.
به دوش كشيدن بار علم يا پرواز بر دوش علم
مطلب ديگر اين است كه: ما از كجا بفهميم كه به علممان عمل كرديم يا نه ! و علم ما زنده است واين علم است يا مال؛ از كجا بفهميم؟ گفتند : علم دو قسم است. يا باربر آدم است، يا باري روي دوش آدم است. علم هاي عالمان، حمّالشان است و علم هاي ديگران احمالشان است! بعضي از علم ها هستند كه بار آدم را مي كشند؛ اگر يك حادثه اي براي آدم پيش آمد و غمگين شد، اين علم توجيه مي كند. يك حادثه اي رخ داد، در مشكل سياسي و اجتماعي گير كرد؛ اين علم مشكلش را حل مي كند، بارش را مي برد. حوادث تلخي پيش آمد، اين بارش را مي برد؛ حوادث شيرين پيش آمد، اين بار را مي برد. اين علم، بار آدم را مي برد وآدم را سبك بار مي كند.
امّا اگر به علم عمل نشد و آن علم،صبغه تجاري پيدا كرد،اين علم باري است روي دوش آدم. آدم هميشه بايد اين ساك دستش را جابجا بكند؛ اين سنگيني دارد براي او. چون مشكل او را حل نكرده! اين مثل دست فروش هاست كه بار روي دوششان است، از اين روستا به آن روستا براي فروش اين پارچه ها حركت مي كنند، اين هم همينطور است. قبلاً دستفروش بود، حالا با يك وسيله وانت حركت مي كند.عالمي هم كه به علمش عمل نكرده، همين است؛ بار روي دوشش است، علم فروشي مي كند. آنوقت ديگران هم از اين علم طرفي نمي بندند !
ايام ذي قعده و ذي حجّه، فرصتي مناسب براي چله نشيني
فرصت پر بركت ماه ذي قعده و دهه ذي حجّه و اين 40 روز فرصت أربعين است. چون وجود مبارك موساي كليم (ع) در اين 40 روز أربعين گرفت و مهمان ذات أقدس اله شد؛ از اوّل ذي قعده تا دهم ذي حجّه. اين دهم ذي حجّه كه فرا مي رسد؛ از اوّل ذي حجّه تا دهم اش، دو ركعت نماز بين مغرب و عشاء مستحب است بعد از حمد و سوره توحيد،آيه: و واعدنا موسي ثلاثين ليله و اتممناها ب عشر(3) را بخواند. در اين 40 شبانه روز وجود مبارك موساي كليم مهمان ذات أقدس له بود؛ نه آبي نوشيد، نه غذائي خورد، نه خوابيد، استراحت نكرد و 40 شبانه روز خوي فرشتگي داشت، بعد تورات نصيبش شد. معناي چله گرفتن اين نيست كه آدم از زندگي و سياست و جامعه و درس و بحث فاصله بگيرد ! در متن سياست است مثل امام و سيّد حسن مدرّس (رضوان الله عليهما)، در متن زندگي هست، در متن كارهاي اجتماعي هست، در متن حوزه و دانشگاه هست؛ امّا نه بيراهه مي رود، نه راه كسي را مي بندد. نه فريب مي خورد، نه كسي را فريب مي دهد؛ نه بازيگر است، نه بازيچه !در اين 40 روز آدم خيلي چيزها مي تواند بفهمد، مخصوصاً اين دهه پر بركت ذي حجّه كه در پيش داريم.
تبعيّت آسمان و زمين از انسان كامل
در اين دهه معلوم مي شود كه كوهها تابع انسان كاملند. گاهي ذات أقدس له مي فرمايد: من به كوهها گفتم شما نماز جماعت هايتان را با سليمان بخوانيد: و سخّرنا معه الج بال يسبّ حن ب العش يّ و الشراق(4)، با او باشيد. شما كه اطاعت مي كنيد، تسبيح مي كنيد، ذكر مي گوئيد؛ ببينيد اين پيامبر عصر شما چه مي كند، با او تسبيح گوي حق باشيد؛ اين مال سليمان (ع). وقتي درباره موساي كليم (ع) سخن مي گويد، مي فرمايد: به بركت موساي كليم بود كه آن كوه متلاشي شد؛ نه اينكه كوه متلاشي شد و موسي غش كرد: فلمّا تجلّي ربّه ل لجبل(5) به بركت همين أربعين موساي كليم بود. نتيجه چهله گيري موساي كليم آن تجلّي خاص الهي بود كه موسي (ع) مدهوش شد و كوه متلاشي شد. كوه را شوق موسوي متلاشي كرد؛ او تابع انسان كامل بود، نه اينكه انسان كامل تابع او؛نه اينكه چون كوه متلاشي شد، موسي غش كرده باشد! اوّل اين مدهوش شد، بعد كوه به امام خودش اقتداء كرد و از هوش افتاد ! آنها حرف مي شنوند، حرف مي گويند.
بارها اين قصّه را و اين تاريخ را شنيده ايد؛ هم مرحوم شيخ طوسي (رض) در كتاب شريف تبيان نقل مي كند، هم جناب زمخشري در تفسيرش نقل مي كند؛ يعني هم شيعه ها نقل كردند، هم سنّي ها نقل كردند كه وجود مبارك پيامبر أعظم (ص) فرمود: يك سنگي است قبل از اينكه من پيامبر بشوم: كان يسلّ م عليّ و نّي لاعر فه الآن (6)، اين سنگ قبل از اينكه من پيامبر بشوم، هر وقت مرا مي ديد سلام مي كرد، الآن هم من آن سنگ را مي شناسم. همه اينها زنده اند ، همه اينها حرف مي زنند، همه اينها شهادت مي دهند. آنوقت اگر چنانچه ما در بين اين همه موجودات به خودمان پي نبريم و خودمان را نشناسيم، ندانيم كجا بايد برويم، چه كار بايد بكنيم؛ بدا به حال ما !
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت بركاته) در جلسه درس اخلاق در ديدار با جمعي از طلاب و دانشجويان ـ قم ؛ آذر 1385
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نحل/ 70 (2) نهج البلاغه/ حكمت 366 (3) اعراف/ 142
(4) ص/ 18 (5) اعراف/ 143 (6) الأمالي ل لطوسي/ 341
خوان حكمت روزهاي دوشنبه منتشر مي شود.

 تصويب كليات طرح نمايشگاه ها و جشنواره هاي تخصصي مطبوعات

نخستين جلسه شوراي سياستگذاري هجدهمين نمايشگاه و جشنواره بين المللي مطبوعات، ظهر ديروز با حضور معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در محل دفتر اين معاونت تشكيل شد.
اعضاي اين شوراي سياستگذاري كه تعيين راهبردها و تدوين سياستهاي اين دو رويداد مهم رسانه اي و همين طور ساير نمايشگاه ها و جشنواره هاي تخصصي مطبوعات را به عهده دارند، در اين جلسه به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.
علي اكبر جوانفكر، مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، نعمت الله شهبازي، مديرمسئول روزنامه گل، رضا مقدسي، مديرعامل خبرگزاري مهر، حميدرضا مقدم فر، مديرعامل خبرگزاري فارس، بيژن مقدم، مديرمسئول روزنامه جام جم و يوسف غروي قوچاني، كارشناس ارشد رسانه اي اعضاي اين شوراي سياستگذاري را تشكيل مي دهند.
محمدجعفر محمدزاده در اين جلسه كه مشاوران، مديران كل مطبوعات داخلي و خارجي و دبيران جشنواره دايمي و فصلي مطبوعات نيز در آن حضور داشتند، از لزوم تجديد ساختار و بازمهندسي نمايشگاه و جشنواره مطبوعات و خبرگزاري ها خبر داد.
در اين جلسه، كليات طرح برگزاري جشنواره ها و نمايشگاه هاي تخصصي مطبوعات با مشاركت نهادهاي ذيربط در بخشهاي گوناگون دولتي و خصوصي به تصويب رسيد. همچنين مقرر شد برگزاري جشنواره ها و نمايشگاه هاي تخصصي مطبوعات از سوي نهادهاي گوناگون در قالب دستور العملي ساماندهي شده و اين گونه رويدادها با هماهنگي معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عمل آيد.
شاخص بندي ميزان و كيفيت حضور مطبوعات گوناگون در نمايشگاه آتي مطبوعات از ديگر مصوبات اين نشست بود.

 سخنگوي دولت عراق: اخراج منافقين از عراق قطعي است

سرويس سياسي -
علي الدباغ سخنگوي دولت عراق اعلام كرد كه اخراج گروهك منافقين از خاك عراق و پايان دادن به حضور چندين ساله آنها تصميمي قطعي است و آنها تا پايان سال جاري اخراج خواهند شد.
اين مقام عراقي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در بغداد گفت: تنها گزينه اي كه براي اعضاي سازمان مجاهدين خلق [منافقين] وجود دارد خروج از عراق است و آنها انتخاب ديگري نخواهند داشت.
سخنگوي دولت عراق به كشتار مردم عراق توسط اعضاي اين گروه اشاره كرد و افزود: آنها در گذشته همكار و هميار ديكتاتور سابق عراق بوده اند و هزاران تن از مردم ما را قتل عام كرده اند.
پيش از اين دولت عراق با انتشار بيانيه اي پايان ماه دسامبر سال جاري را به عنوان ضرب الاجل براي خروج منافقين از عراق تعيين كرده بود.
در همين حال، تعدادي از قانونگذاران عراقي حمايت خود را از تصميم عراق براي پايان دادن به پرونده منافقين اعلام كردند.
دولت عراق اخيراً اعلام كرد كه تقريباً 3 هزار و 500 عضو سازمان معترضان ايراني در كمپ اشرف يا بايد به ايران برگردند و يا در كشورهاي اروپايي و يا استان هاي ديگر عراق مستقر شوند.
اين تصميم در واقع سال گذشته گرفته شده بود، ولي اجراي آن تا امسال به تعويق افتاد. اجراي اين تصميم پنجشنبه گذشته با حمله ارتش عراق به ساكنان اشرف و مرگ 34 نفر بار ديگر مورد توجه قرار گرفت.
از سوي ديگر؛ سرهنگ «احمد غانم» افسر ارشد اداره پليس استان دياله اعلام كرد: براساس مدارك و شواهدي كه در اختيار اداره پليس استان دياله است، 34 فرد كشته شده در حوادث چند روز گذشته، توسط خود نيروهاي مجاهدين [منافقين] كشته شده اند.
وي افزود: با وجود تحريكات فراوان اين گروه و عدم پيروي آنها از قانون عراق، نيروهاي پليس به سوي هيچ يك از اعضاي مجاهدين [منافقين] شليك نكرده و افراد كشته شده توسط سران ارشد مجاهدين و طبق نقشه اي از قبل تعيين شده از پشت به سوي آنها شليك شده است.
غانم هدف از كشتن افراد فريب خورده توسط سران گروهك نفاق را مظلوم نمايي و دريافت پول و كمك هاي انسان دوستانه عنوان كرد و گفت: سران اين گروه مي خواهند با اين اقدامات سخيف، بار ديگر خود را در كانون رسانه هاي جهان قرار دهند.
چندي پيش گروهك تروريستي منافقين در موضعي فريبكارانه و در تلاش براي مظلوم نمايي مدعي شده بود ارتش عراق مرتكب جنايت شده و 31 نفر از اعضايش را كشته و بيش از 300 نفر را زخمي كرده است.
اين در حالي است كه ارتش عراق با هدف اعمال حاكميت دولت بر تمام كشور براساس قانون اساسي وارد كمپ اشرف شده بود كه با اقدامات خشونت آميز اعضاي گروهك تروريستي منافقين روبرو شد.
دولت عراق
از ابتدا قصد برخورد داشت
معاون آماد و پشتيباني و تحقيقات صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح با اعلام حمايت از اقدام اخير دولت عراق عليه منافقين تأكيد كرد كه دولت عراق از ابتدا قصد برخورد با گروهك منافقين را داشت.
سردار محمد حجازي در گفت وگو با فارس، در خصوص برخورد ارتش عراق با گروهك تروريستي منافقين، گفت: منافقين هيچگاه دست از اقدامات خصمانه خود عليه ملت ايران برنداشته اند و طبعاً دولت و مردم عراق كه در پي دوستي و همكاري با ايران هستند، نمي توانند وجود دشمنان قسم خورده جمهوري اسلامي ايران را در كشور خود تحمل كنند. لذا برخورد عراقي ها با منافقين طبيعي است و از ابتدا هم دولت عراق قصد برخورد با آنها را داشت اما آمريكايي ها مانع اين اقدام مي شدند.
معاون آماد و پشتيباني و تحقيقات صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه ما رضايتمان را از اين اقدام دولت عراق انكار نمي كنيم، خواستار اخراج كامل منافقين از كشور عراق شد.
حجازي خاطرنشان كرد: اگر اعضاي اين گروهك مي خواهند به دامن جامعه بازگردند بايد از اقدامات خصمانه خود توبه كنند و دست از حركت هاي ضد انقلابي بردارند. ولي اگر بخواهند همچنان به كارهاي تروريستي خود پايبند باشند طبعاً هيچكس آنها را نمي پذيرد.

 سپاه پاسداران : ارتش حصن حصين انقلاب است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بيانيه اي با گراميداشت 29 فروردين ماه روز ارتش جمهوري اسلامي ايران، ارتش غيور را حصن حصين انقلاب و بازوي مستحكم ملت و كشور دانست.
در بخشي از اين بيانيه كه توسط روابط عمومي سپاه منتشر شده، آمده است: حافظه تاريخي مردم غيور و انقلابي ايران در طول استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي، سرشار از صحنه هاي شكوهمند و مقاطع سرنوشت سازي است كه عزت و سربلندي ايران عزيز از رهگذر حماسه آفريني ها و ايثارگري هاي نيروهاي مسلح كشور از جمله غيور مردان ارتش مؤمن و شجاع رقم خورده است.
اين بيانيه مي افزايد: وحدت و يكپارچگي نيروهاي مسلح، به ويژه مشاركت و هماهنگي همه جانبه بين ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، پاسداري و دفاع از انقلاب اسلامي و صيانت از امنيت و دفاع از مصالح و منافع ملي ايران اسلامي، دژ تسخيرناپذيري در برابر بدخواهان و دشمنان كينه توز و طمع كار قرار داده است كه هيچگونه ترفند و دسيسه اي موفق به ايجاد رخنه و خلل در اقتدار و اراده دشمن ستيز آنان نخواهد شد.
اين بيانيه پشتوانه مردمي نيروهاي مسلح و اتصال ارتش و سپاه به درياي بيكران ملت ايران را از ويژگي هاي كم نظير سازمان هاي نظامي و دفاعي كشور و مظهر استحكام و اقتدار نظام اسلامي قلمداد و تصريح كرده است: رويكرد جمهوري اسلامي در عرصه تربيت، آموزش، سازماندهي و بكارگيري نيروهاي مسلح با مشاركت و نقش پذيري مردم و ظرفيت راهبردي بسيج الگويي نوين و مطمئن براي صيانت از استقلال و تماميت ارضي كشور را فراروي ديگر جوامع و ملل قرار داده است كه بهره گيري از آن خواهد توانست در مواقع بحران آنان را از توسل به قدرت هاي سلطه گر بي نياز سازد.
در پايان اين بيانيه با تبريك فرا رسيدن 29 فروردين ماه به فرماندهان، مديران و خانواده بزرگ و افتخارآفرين ارتش جمهوري اسلامي ايران و تعظيم و تكريم شهيدان هميشه جاويد آن تأكيد شده است: امروز، ارتش جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه عميق از معنويت دينداري و توكل به امدادهاي خداوندي در برخورداري از عزم و پايمردي فرزندان انقلاب در سازمان خود باتأسي به مجاهدت ها و حماسه آفريني در دوران دفاع مقدس و دستاوردهاي غرورآفرين در عرصه خودكفايي و توليد جنگ افزارها و تجهيزات ممتاز و روزآمد و قابليت هاي روزافزون در صحنه علوم نظامي و مهارت هاي دفاعي، به حصن حصين انقلاب تبديل شده است و به بركت حمايت مردمي و مديريت داهيانه ولي فقيه زمان و فرماندهي معظم كل قوا، بيش از هر زمان ديگر، در صحنه هاي دفاع از نظام و انقلاب اسلامي حاضر و آماده پاسخگويي سريع و قاطع به هرگونه تهديد و توطئه تجاوزگرانه به سرزمين مقدس ايران هستند.

 رئيس مركز پيش بيني هاي نظامي روسيه:
توانمندي هاي ارتش ايران عامل مهم بازدارنده در مقابل دشمن خارجي است

رئيس مركز پيش بيني هاي موسسه تحليل هاي سياسي-نظامي روسيه، اعلام كرد: توانمندي دفاعي ارتش ايران عامل مهم بازدارنده تهاجم خارجي به اين كشور است.
سرهنگ آناتولي تسيگانوك در گفت وگو با ايرنا در مسكو گفت: ارتش ايران در سال هاي اخير با افزايش توانمندي صنايع دفاعي به تسليحات و تجهيزات پيشرفته مجهز شده است.
كارشناس ارشد روس خاطرنشان كرد: دشمنان ايران و در راس آنها آمريكا از ترس ارتش و سپاه پاسداران، جرات حمله به ايران را ندارند.
سرهنگ تسيگانوك گفت: اگر چنين توانمندي و قدرتي نبود، آمريكا از مدت ها پيش همانند عراق و افغانستان، ايران را مورد حمله قرار داده بود.
وي اظهار داشت: نكته مهم در توانمندي دفاعي ايران، خودكفايي آن مي باشد و به همين دليل از خارج و عواملي همچون تحريم تاثيرپذير نيست.
رئيس مركز پيش بيني هاي نظامي روسيه، در پاسخ به اين سوال كه چرا آمريكا نسبت به ايران سياست خصمانه دارد؟ گفت: آمريكا تحمل كشورهاي مستقل به ويژه كشورهايي را ندارد كه مانع اجراي سياست هاي اين قدرت مي شوند.
وي افزود: به همين دليل ايران را تحت فشار قرار مي دهد و تحريم مي كند و گاه بگاه هم براي اينكه صداي ايران را در عرصه بين المللي خاموش كند، تهديد به حمله نظامي مي كند.

 رحيم پور در دانشگاه مركزي اكوادور: جهاد در اسلام اقدام عليه ظلم و امپرياليسم است

يك استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از كساني كه شعار وجود خشونت در اسلام را سر مي دهند تصريح كرد كه جهاد دراسلام تنها عليه ظلم و امپرياليسم است.
«حسن رحيم پورازغدي» استاد حوزه و دانشگاه كه به منظور معرفي دين مبين اسلام و دستاوردهاي انقلاب اسلامي به تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين سفر كرده است، در دانشكده مديريت دانشگاه مركزي اكوادور به تشريح رابطه دين، سياست و جامعه در جمهوري اسلامي ايران پرداخت.
رحيم پورازغدي اظهار داشت: هدف از سياست و اقتصاد در تفكر اسلامي و انقلاب اسلامي ايران، حرمت و كرامت انساني است.
وي افزود: اسلام يك تئوري بدون عمل نيست، اسلام هم به جنبه خداپرستي انسان و هم به عدالت اقتصادي و اجتماعي توجه دارد. برخي پيامبر اكرم(ص) را تركيبي از «ماركس» و حضرت عيسي(ع) مي دانند كه اگر اين به معناي توجه توام پيامبر ما به اخلاق و عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشد درست است.
اين استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: پيامبر(ص) در تعاليم خود تأكيد كرده است كه قدرت و ثروت متعلق به هيچ طبقه و شخص خاصي نيست بلكه امانت الهي است و خداوند فرمان مي دهد امانت وي را به افراد شايسته كه توانايي و آگاهي اداره حكومت را دارند، بسپاريم.
وي ادامه داد: از ديدگاه اسلام، دين از سياست جدا نيست. حاكمان اسلامي بايد در سطح توده مردم زندگي كنند و حقوق بيشتري نسبت به ديگران نداشته باشند. پيامبر اسلام(ص) فرموده اند، هرگاه حاكمان و روحانيون ثروتمند شدند يا در كنار ثروتمندان بودند آنها را محاكمه كنيد. چون هدف از حكومت به قدرت و ثروت رسيدن برخي نيست.
وي تأكيد كرد: كساني كه شعار وجود خشونت در اسلام را سر مي دهند، بايد بدانند كه جهاد در اسلام تنها عليه ظلم و امپرياليسم است و در دين ما حتي ظلم به حيوانات و گياهان نيز جايز نيست.
به گزارش فارس، در ادامه اين نشست، رحيم پورازغدي به برخي سؤالات دانشجويان اكوادوري در رابطه با ايران و اسلام پاسخ داد. وي در پاسخ به سؤالي درباره موضوع هسته اي ايران، به پيشرفت هاي كشور در عرصه هاي مختلف صنعت، كشاورزي، علم و فناوري اشاره كرد و اظهار داشت: ما به انرژي صلح آميز هسته اي دست يافته ايم و نيازي به ساخت بمب هسته اي نداريم، زيرا در درجه نخست بشريت در اسلام محترم است و اسلام كشتن انسان هاي بي گناه را جايز نمي داند. از سوي ديگر ما جوانان انقلابي و مؤمني در كشور خود داريم كه با وجود آنها نيازي به بمب هسته اي نيست. آنان با تمام وجود خود در برابر دشمنان ايستادگي خواهند كرد و غربي ها با آگاهي از وجود چنين جواناني جرات حمله به ايران را پيدا نمي كنند.
رحيم پورازغدي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از دانشجويان در خصوص جايز بودن عمليات «انتحاري» در دين اسلام گفت: در اسلام كشتن يك انسان بي گناه برابر با كشتن همه بشريت است، اما جنگيدن و مبارزه با اشغال گران و كشته شدن در اين راه يك عمل اخلاقي است. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: زماني كه «ارنستو چه گوارا» براي ادامه مبارزه به بوليوي رفت، مي دانست با گروهي اندك بايد با دشمني مقابله كند كه از نظر شمار و تسليحات بسيار قوي تر از آنان است و احتمال كشته شدن در اين راه فراوان است. ولي وي راه مبارزه را انتخاب كرد و به مقابله با امپرياليسم رفت و معناي اين كار خودكشي نيست.
رحيم پورازغدي خاطرنشان كرد: آمريكا و ناتو هزاران تن از مردم افغانستان و عراق را كشتند و خانواده هاي بسياري را آواره كردند. هزاران فلسطيني تاكنون در سزرمين هاي خود كشته شده اند و به بدترين شكل در زندان هاي رژيم صهيونيستي شكنجه مي شوند. آيا مبارزه با اين اشغالگران خودكشي است؟
وي در پايان افزود: اسلام مسلمانان را به مهرباني و عدالت حتي با گياهان و حيوانات امر مي كند اما در برابر تجاوز اشغالگران مبارزه و جهاد را واجب مي داند.

 تجمع دانشجويان 3 دانشگاه بزرگ تهران در اعتراض به جنايت عليه مردم بحرين

سرويس سياسي-
دانشجويان دانشگاههاي تهران، شريف و علامه در اعتراض به كشتار مردم بحرين و سكوت حاميان غربي اين جنايت، جداگانه تجمع كردند.
دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي ظهر ديروز با راهپيمايي در محوطه اين دانشگاه و سر دادن شعارهايي، جنايات آل سعود و آل خليفه را عليه مردم مظلوم بحرين محكوم كردند.
پيش از برگزاري اين تجمع حجت الاسلام اصلاني از وعاظ تهران به ايراد سخنراني پرداخت.
دانشجويان در اين تجمع با سر دادن شعارهاي «مرگ بر اسلام آمريكايي»، «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر انگليس»، «مرگ بر اسرائيل» و «آل سعود، آل يهود پيوندتان مبارك» جنايتهاي اين دو رژيم سفاك را عليه مردم بحرين محكوم كردند.
در اين تجمع حجت الاسلام سيدصدرالدين شريعتي رئيس دانشگاه علامه طباطبايي حضور داشت.
با توجه به ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در ادامه اين تجمع مراسم عزاداري نيز برگزار و در پايان اين تجمع قطعنامه پاياني دانشجويان تجمع كننده قرائت شد.
در همين حال در اعتراض به دخالت نظامي عربستان در بحرين و همچنين كشتار مردم در ليبي، بحرين و يمن عده اي از دانشجويان، اساتيد و كارمندان دانشگاه صنعتي شريف تجمع اعتراض آميزي برگزار كردند.
در اين تجمع كه ظهر يكشنبه در مقابل ساختمان ابن سيناي دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، تجمع كنندگان شعار مي دادند «برادر بحريني خدا نگهدار تو دست علي زهرا ياور و همراه تو»، «لاشيعه لا سني اسلاميه اسلاميه»، «مرگ بر آل سعود»، «زمين پاك بحرين جا سعودي ها نيست»، «ابوالفضل علمدار آل سعود رو بردار» و «آل سعود ننگت باد».
تجمع كنندگان همچنين در اعتراض به سياستهاي آمريكا در خاورميانه پرچم اين كشور را به آتش كشيدند و پس از آن به سوي مسجد دانشگاه شريف حركت كردند.
آنها پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روي آنها نوشته شده بود: «مرگ بر اسلام آمريكايي»، «الموت لآل سعود»، «تا مبارزه هست ما هستيم»، «يا ايها المسلمون اتحدوا اتحدوا»، «لبيك يا حسين(ع)»، «ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله»، «الله اكبر» و «لااله الي الله».
روز گذشته تجمع اعتراضي مشابهي در دانشگاه تهران نيز برگزار شد.
ستاد دانشجويي حمايت از جنبش هاي اسلامي متشكل از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي شهيد بهشتي، علوم پزشكي تهران، شاهد، علوم بهزيستي و توانبخشي، كانون انديشه، دانشگاه علوم پزشكي تهران در حمايت از جنبش هاي اسلامي منطقه و اعتراض به حمله نظاميان به مسلمانان بحرين تجمع كردند.
در اين تجمع كه از مقابل مزار شهداي دانشگاه تهران در جوار مسجد دانشگاه برگزار شد، دانشجويان با سر دادن شعارهايي از جمله «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر آل سعود خائن»، «مرگ بر انگليس»، «آمريكا و اسرائيل اين آخرين پيام است، دانشجوي مسلمان آماده قيام است»، «اي رهبر آزاده، آماده ايم آماده»، «خوني كه در رگ ماست، هديه به رهبر ماست» اعتراض خود را نشان دادند.
تجمع كنندگان همچنين پلاكاردهايي با مضامين «مرگ بر آل سعود خائن»، «مرگ بر آل خليفه»، «مرگ بر انگليس»، «مرگ بر آمريكا»، «يا لثارات الحسين» و غيره را در دست داشتند.
در اين مراسم مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران و حسين الله كرم از اساتيد دانشگاه تهران حضور داشتند و تجمع كنندگان پس از سخنراني الله كرم با سر دادن شعارهايي از جمله «مسلمان بحريني حمايتت مي كنيم»، «رژيم پادشاهي عاقبتش سقوط است، بيداري اسلامي عليه هر طاغوت است»، «مسلمان بحريني ما رهرو حسينيم»، «يا ايها المسلمون اتحدوا اتحدوا» و غيره به سمت درب اصلي دانشگاه تهران حركت كردند.
در پايان تجمع دانشجويان دانشگاه تهران بيانيه اي در حمايت از قيام هاي مردم منطقه قرائت شد. بخشي از اين بيانيه به شرح زير است؛
«ما دانشجويان دانشگاههاي تهران اعلام مي داريم- آماده هرگونه جهادي به اذن ولي عزيزمان حضرت امام خامنه اي هستيم و اعلام مي كنيم جان ناقابلمان را تقديم به بيداري اسلامي خواهيم كرد و تصريح مي كنيم كه دانشجويان مخصوصا دانشجويان علوم پزشكي و پرستاري دانشگاههاي تهران، شاهد، شهيد بهشتي و توانبخشي هرگونه آمادگي براي اعزام به كشورهاي منطقه خاورميانه و خاصه بحرين را داريم.
آل سعود و آل خليفه خود را ميراث دار امت اسلامي ندانند و بدانند كه حكومت ديكتاتوري و پادشاهي آل سعود آينده اي ندارد و نوبتش در حال فرا رسيدن مي باشد و ان شاءالله خانه كعبه و مدينه منوره از يوغ اختاپوسهاي آل سعود خائن مطهر خواهد شد و از همين الان به فكر پولهايشان در بانكهاي خارجي براي امرار معاش و گذران عمرشان براي آينده پس از فرارشان باشند.»

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14