(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 29 فروردین 1390- شماره 19904

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ليبي آينده از نگاه مردم ، قذافي و ناتو (يادداشت روز)
نشست سه جانبه ايران ، تركيه و آذربايجان در اروميه
داغ لاله (به جاي گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
احمدي نژاد در تماس تلفني با رئيس مجلس لبنان:
همبستگي عميق ايران و لبنان توطئه هاي دشمنان دو ملت را ناكام مي گذارد
توضيح امام جمعه موقت اهواز در باره يك خبر
كردستاني ها چهارشنبه ميزبان رئيس جمهور هستند
وقتي هاشمي رفسنجاني نامه سال 88 خود را زير سوال مي برد (خبر ويژه)
گزارش ويكلي استاندارد از شكست آمريكا در جنگ نرم با ايران (خبر ويژه)
انقلاب هاي خاورميانه اسرائيل را به محاصره كامل ايران درمي آورد (خبر ويژه)
جابه جايي هاي خاموش در روزنامه دولت (خبر ويژه)
چاخان و پاخان كافي است اين جنبش كه سر و ته ندارد (خبر ويژه)ليبي آينده از نگاه مردم ، قذافي و ناتو (يادداشت روز)

تحولات ليبي برخلاف تصور اوليه طولاني شده و ورود غرب به معادله كه ابتدا به نظر مي آمد براي «يكسره» كردن است به پيچيدگي اوضاع افزود در همان حال شكست پي درپي طرح هاي مختلف- طرح اتحاديه آفريقا، طرح گروه تماس، طرح ناتو-روسيه، طرح ناتو و... - پيش بيني آينده تحولات اين كشور را با دشواري زياد مواجه كرده است البته ترديدي در اين نيست كه غرب در ليبي براي خود منافع دراز مدتي در نظر گرفته و براي رسيدن به آن احتمالاً طرح مشخصي دارد. تطويل بحران ليبي تا آنجا كه به عملكرد غرب برمي گردد، نشان مي دهد كه اوضاع بر وفق مراد آنان پيش نمي رود و يا اينكه مدتي زمان نياز است تا غرب بتواند عناصر طرح خود را «در خاك ليبي» پيدا كند.
براي بررسي آنچه در اين كشور پهناور كه بيشترين ميزان نفت قاره آفريقا را در خود جاي داده و در دو سوي آن سه كشور مهم مصر، تونس و الجزاير قرار دارند و با يك قدرت اسلام گرا- سودان- در جنوب همسايگي دارد، مي گذرد توجه به نكات زير موضوعيت پيدا مي كند:
1- از مجموعه خبرها بر مي آيد كه سياست غرب- و بخصوص آمريكا- در ليبي نفي هر دو طرف ماجرا- قذافي و نيروهاي انقلاب- مي باشد. در واقع غرب طي يك ماه اخير، سياست تداوم درگيري بدون آنكه يكي از دو طرف غالب و يا مغلوب شود، را تعقيب كرده است. تداوم اين درگيري بايد دو طرف ماجرا را خسته كند و مردم را مأيوس نمايد تا پذيرش طرح غرب از سوي مردم و مخالفان قذافي فراهم گردد بر اين اساس مي توان گفت غرب در ليبي دنبال يكي از دو مدل حضور نظامي دراز مدت و تبديل اين كشور به يك فرماندار كل تحت امر يك ژنرال ناتو- مدل حكومت GGARNER جي گارنر در عراق در سال 2003- يا پيدا كردن يك «جريان مطلوب» در ليبي است. هر دو مدل نياز به يك دوره زماني چند ماهه دارد و براين اساس مي توان گفت اگر روند تحولات ليبي را از منظر تحليل اقدامات و تصميمات غرب بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه طي چند ماه آينده وضع كنوني- حملات قذافي و مخالفان به يكديگر و حملات محدود ناتو به دو طرف - ادامه پيدا مي كند و صدالبته كه - اگر طرح غرب پيش برود- نتيجه آن قرباني شدن مردم و استقلال كشور اسلامي ليبي است براين اساس ما شاهد شكست پي درپي هر طرح بين المللي و منطقه اي درباره ليبي هستيم و در اين ميان بعضي از تحليلگران از كندي روند اقدامات غرب و وجود اختلاف ميان رؤساي كشورهاي عضو ناتو سخن گفته اند كه اگر تحليل مندرج در اين بند را بپذيريم، بايد بگوييم اين تأخيرها عمدي و اختلافات مورد اشاره، سطحي و غير مؤثر مي باشند.
2- روند تحولات و عدم تلاش غرب براي گفت وگو با يك يا دو طرف درگيري ها و در عين حال برگزاري پي درپي اجلاسيه ها در خارج از مرزهاي ليبي نشان مي دهد كه غرب درصدد است كه هر گونه تصميم گيري درباره آينده ليبي را به خارج از مرزهاي ليبي و تحت مديريت غرب منتقل گرداند. طي 4 تا 5 روز گذشته حداقل 4 نشست بين المللي در اروپا و قطر برگزار شده كه در هيچ كدام، يك يا دو طرف منازعه در آن حضور نداشته اند. اين موضوع نشان مي دهد كه آمريكا و اروپا نمي خواهند معادله ليبي كه به مردم ليبي مربوط است با حضور آنان و يا توسط آنان حل و فصل گردد. در اين ميان غرب با به بن بست كشاندن اجلاسيه هايي- نظير اجلاس دوحه يا اجلاس بروكسل- كه با حضور رهبران ناتو، اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب و روسيه برگزار شده نشان داده اند كه نمي خواهند عرب ها و يا آفريقايي ها را در طرح هاي مربوط به ليبي مشاركت دهند در عين حال مايلند كه اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا احساس كنند كه حرف آنان هم شنيده مي شود.
3- ورود ناتو به معادله ليبي و در عين حال طولاني كردن دوره درگيري به خوبي نشان مي دهد كه غرب تحولات كنوني ليبي را پيش بيني نكرده و طرف خاصي در ليبي نمي شناسد تا به آن اعتماد كند و يا كساني را كه غرب مي شناسد به اندازه كافي در ميان ليبيايي ها نفوذ ندارند براين اساس غرب بحران را طولاني مي كند تا از يك طرف موقعيت فعلي را كه بر مبناي «تغيير» استوار است را از دست ندهد و از طرف ديگر نيروهاي مناسب را پيدا نمايد. مشكل اصلي اين است كه جريانات شناخته شده و فعال ليبي از قبيل «اخوان المسلمين»، «المقاتله الاسلامي» و يا شخصيت هاي مؤثري نظير عبدالملحوني و مصطفي عبدالجليل و فرماندهان پيوسته به مردم كه در رأس معترضين هستند، درنقطه مقابل اهداف آمريكا قرار دارند. اخوان المسلمين ليبي كه به نسبت اخوان مصر و اردن روحيه جهادي بيشتري دارند و پرطرفدارترين جريان اسلامي در ليبي به حساب مي آيند، درصدد برپايي نظامي اسلامي مردمي هستند كه يكي از اصلي ترين مشخصه هاي آن استقلال طلبي است. جريان سلفي «المقاتله الاسلامي» كه يك جريان فعال و مسلح است و عليرغم آنكه بدنه اجتماعي قوي ندارد ولي بشدت فعال و ريسك پذير مي باشد براي اهداف غرب خطرناك مي باشد و از اين رو طي هفته هاي اخير چندين بار مورد حمله جنگنده هاي ناتو واقع شده اند. شخصيت هاي متديني نظير عبدالجليل و حوني هم كه اجراي شريعت اسلامي- كه پيش از روي كارآمدن قذافي رواج داشته- را بعنوان دستور كار آينده خود اعلام كرده اند با استانداردهاي غرب همخواني ندارند. جريان صوفي سندسي هم كه قبل از قذافي در حاكميت بوده و با آمازيغ هاي جنوب ليبي هم پيوند دارند نمي توانند از مطلوبيت لازم برخوردار باشند چرا كه به اندازه كافي نفوذ ندارند. بنابراين غرب در ليبي با مشكل «جايگزين مؤثر» مواجه مي باشد. اين در حالي است كه كشورهاي غربي كه در پروسه تغيير حكومت ليبي حضور دارند به يك اندازه خود را در آينده تحولات سهيم به حساب نمي آورند. اين مسئله سبب بروز اختلافاتي ميان سران كشورهاي عضو ناتو شده است در اين ميان كشورهاي فرانسه، انگليس و ايتاليا خواستار تسريع در بركناري قذافي از طريق حمله نظامي و مسلح كردن انقلابيون شده اند در همان حال هلند، بلژيك، آلمان و آمريكا با اين روند مخالفند و بر راه حل سياسي يعني «گفت وگو» تأكيد مي كنند. معمر قذافي بيش از همه با اين فرمول موافق است و البته اتحاديه آفريقا و اتحاديه عرب نيز با آن موافق مي باشند. در حالي كه حق با مخالفان قذافي است كه معتقدند گفت وگو با قذافي به معناي سپردن اختيار ليبي به دست كساني است كه مشغول پرورش نيروهاي سوم مي باشند و نتيجه آن كنار رفتن توأمان قذافي و مخالفانش مي باشد.
4- در جريان نبردهاي روز جمعه «مصراته» كه 32 نفر كشته شدند، غرب سكوت كرد. حمله قذافي به شهروندان مصراته كه بنا به نقل «ديلي تلگراف» توأم با استفاده از بمب خوشه اي بود، در حالي صورت گرفت كه يك روز پيش از آن وزراي خارجه ناتو، اعضاي اتحاديه عرب و اعضاي اتحاديه آفريقا - گروه تماس- در قطر گرد هم آمده بودند تا تكليف نهايي ليبي را معين نمايند كه بدون نتيجه ماند و متعاقب آن گروه كشورهاي مخالف استفاده از اهرم نظامي عليه قذافي در روز جمعه در برلين گردهم آمدند و در نهايت بيانيه مشترك پر از ابهام منتشر كردند. در اين روز قذافي جنايت عليه مخالفان را به اوج رسانيد و نشان داد كه موقعيت را براي خود نسبتاً مناسب ارزيابي مي كند. كشتار مصراته اين سؤال را فرا روي ليبيايي ها قرار داد كه «جايگزين قذافي چه كساني هستند» چرا كه وقتي غرب دست قذافي را در كشتار مردمي كه به دعوت حكومت انتقالي به ميدان آمده اند، باز مي گذارد به اين معناست كه به آنان اعتماد ندارد. در واقع غرب با نگاه به تجربه عراق مي داند كه مخالفت با ديكتاتورهايي نظير صدام و قذافي تحت هر شرايطي مطلوب نيست و حالا ديگر اعضاي ناتو هم بي گدار به آب نمي زنند.
5- مردم ليبي عموماً دين گرا هستند. زنان ليبيايي اگرچه با هيچ محدوديتي در خصوص پوشش مواجه نبوده اند اما آن را صددرصد مراعات مي نمايند و در همان حال در تظاهرات سياسي هم شركت مي كنند. مردم نيز به قوانين شريعت پايبندي تام و تمامي دارند با اين وصف آمريكا مي داند كه روي كارآمدن يك حكومت اسلامي، طبيعي ترين اتفاق در ليبي است. بنابراين نمي توانند ميدان داري مردم و نخبگان ليبيايي را تحمل نمايند. غرب نمي خواهد «ديكتاتور» توسط مردم ساقط شود بلكه مي خواهد سقوط او را به نام خود تمام كند تا پس از آن مردم با «مطالبات پس از پيروزي» غرب را به چالش نكشند. اما البته به ميزاني كه غرب دنبال جايگزين خاص مي گردد، مردم نيز مي دانند كه غرب در كمين آنان نشسته و طبيعي است كه از دستاورد خود محافظت نمايند.
سعدالله زارعي

 نشست سه جانبه ايران ، تركيه و آذربايجان در اروميه

اروميه- خبرنگار كيهان:
اولين نشست 3 جانبه وزراي امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، تركيه و آذربايجان در شهر اروميه برگزار شد.
روساي جمهور ايران اسلامي، تركيه و آذربايجان يك سال پيش در خصوص برگزاري اين نشست 3جانبه توافق كردند و نشست مقدماتي وزراي امور خارجه ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان 4 ماه قبل در حاشيه اجلاس اكو در استانبول برگزار شد.
وزير امور خارجه كشورمان طي سخناني در اين نشست گفت: همكاري 3 جانبه ايران، آذربايجان و تركيه نه تنها به نفع 3 كشور كه به نفع كل منطقه بوده و مي تواند در خدمت صلح و ثبات منطقه اي قرار گيرد.
علي اكبر صالحي گفت: اين اجلاس تجميع اراده سه جانبه اي است كه مي خواهد فرصت ها را دريابد و با همفكري و همكاري در حوزه هاي مختلف و متنوع و در سطوح مختلف دوجانبه، سه جانبه، منطقه اي و بين المللي شرايط را براي تحقق فرصت ها مهياتر كند.
وي تصريح كرد: باور ما اين است كه پيشرفت، توسعه، ثبات و امنيت هر كدام از كشورهاي منطقه متاثر از وضعيت ساير كشورهاي منطقه است به گونه اي كه موضوعاتي چون توسعه پايدار و صلح و ثبات پايدار در منطقه نه قابل تفكيك از يكديگرند و نه قابل تجزيه به تك تك كشورها، بنابراين از نظر ما همكاري سه جانبه ايران، آذربايجان و تركيه نه تنها به نفع سه كشور كه به نفع كل منطقه بوده و مي تواند بنياني مناسب براي توسعه همكاريها و ارتباطات با ديگر كشورهاي منطقه نيز فراهم كرده در خدمت صلح و ثبات منطقه اي قرار گيرد.
در اين نشست همچنين المار محمدياراف وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان اجلاس سه جانبه را گام مهمي براي نزديكتر كردن مردم سه كشور دانست. وي همكاري هاي مرزي را براي منافع سه ملت مهم خواند.
احمد داود اوغلو وزير امور خارجه تركيه نيز، ايران، جمهوري آذربايجان و تركيه را سه كشور همكار در منطقه خواند و بر اهميت تقويت ارتباطات ميان سه كشور از طريق زميني، دريايي و هوايي تاكيد كرد.
گفتني است؛ در پايان نخستين اجلاس سه جانبه وزراي امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان، بيانيه اي در هشت بند صادر شد و با توافق وزراي امور خارجه اين كشورها در اروميه به امضا طرفين رسيد.
در بيانيه وزراي امور خارجه سه كشور بر ضرورت تلاش هاي مشترك براي مبارزه موثر با تروريسم، جنايات سازمان يافته فراملي، قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و مهاجرين به عنوان چالش هاي فرا روي صلح و ثبات در منطقه و جهان تاكيد شده است.
تقويت رشد و توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح رفاه سه كشور، طرح هاي همكاري مشترك در حوزه هاي مختلف تجارت، صنعت، سرمايه گذاري، حمل و نقل، ارتباطات، انرژي، دانش و فناوري و گردشگري، تشكيل كميته سه جانبه اقتصادي با حضور نمايندگان ويژه سه كشور به منظور بررسي امكان انعقاد موافقت نامه تجارت ترجيحي سه جانبه، تسهيل امور گمركي، نوسازي درب هاي مرزي، تاسيس شركتهاي مشترك سه جانبه به منظور فعاليت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و تجاري از جمله توافقات سه طرف اجلاس بود.
تشكيل كميته سه جانبه اي با حضور مقامات كنسولي سه كشور به منظور بررسي راههاي تسهيل و گسترش مراودات مردمي، برگزاري برنامه هاي مشترك فرهنگي همچون برگزاري بزرگداشت مفاخر مشترك فرهنگي به منظور معرفي ميراث مشترك فرهنگي سه كشور از ديگر موارد مورد توافق طرفين در اين بيانيه است.

 داغ لاله (به جاي گفت و شنود)

در ايام شهادت زهراي مرضيه سلام الله عليها، اين ستون را به چند پيامك از انبوه پيامك هايي كه اين روزها، پاكبازان حضرتش با چشمان اشكبار و دل هاي داغدار براي يكديگر مي فرستند، اختصاص مي دهيم و در روزهاي غمزده شهادتش به سوگ مي نشينيم؛
از فاطمه، اكتفا به نامش نكنيد
نشناخته توصيف مقامش نكنيد
هركس كه در او محبت زهرا نيست
علامه اگر هست، سلامش نكنيد
¤¤¤
تا فاطمه هست و جگر سوخته او
با داغ دل لاله، كسي كار ندارد
از ناله پنهان علي در دل شبها
پيداست كه دل دارد و دلدار ندارد
¤¤¤
تا كه پرسيدم ز منطق، عشق چيست؟
در جوابم اينچنين گفت و گريست
ليلي و مجنون همه افسانه اند
عشق تفسيري ز زهرا و عليست
¤¤¤
سرفصل كتاب آفرينش زهراست
روح ادب و كمال و بينش زهراست
روزي كه گشايند در باغ بهشت
مسئول پذيرش و گزينش زهراست.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ از همه آزادگان جهان، هنرمندان، ورزشكاران، كارگران، كشاورزان و... همه و همه تقاضا مي شود با راهپيمايي نگاه ها را به سمت خود جلب و از مردم مظلوم ليبي، بحرين و يمن و عربستان كه در دستان صهيونيستي سردمداران كفر و نفاق خود اسير و زنداني اند حمايت كنند.
3419---0935
¤ «يا لثارات الحسين(ع)» اي مسلمانان و شيعيان بپاخيزيد كه نداي هل من ناصر ينصرني اين بار از بحرين به گوش مي رسد.
فريبرز عمويي
¤ آيا وقت آن نرسيده نسبت به خيانت حكام آل سعود و شيوخ برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس در همكاري با صدام معدوم و اسرائيل غاصب اطلاع رساني شود؟
7322---0912
¤ برادران بحريني ام براي شما دعا مي كنم و الان كه اين پيام را برايتان مي نويسم اشك در چشمانم موج مي زند اي كاش مي شد جانم را فداي راهتان مي كردم و بدانيد كه شما قطعا پيروزيد.
«احدي الحسنين»فرزند شهيد
¤ كم تحركي وزارت امور خارجه در اين موقعيت خاص منطقه و برهه حساس قابل جبران نيست.
2645---0912 و چند تماس مشابه
¤ طبق اصول حاكم بر سازمان ملل حاكمان كشورهاي عربستان، بحرين، ليبي و يمن جنايتكار جنگي هستند و بايد پليس بين الملل نسبت به دستگيري و محاكمه آنان در دادگاه لاهه اقدام كند.
8495---0911
¤ حساسيت مراجع و علماي ديني نسبت به انحرافات از دين و يا بدعت هايي كه به دين نسبت مي دهند، از روي احساس وظيفه و تكليفي است كه دارند و تا به حال همين امر موجب بقاي دين و حفظ حرمت هاي شريعت گرديده و در اين زمينه مسئول و غيرمسئول و پست و مقام امتيازي ندارد و مردم به تبعيت از علماي ديني مانند هميشه به مقابله با بدعت گران نادان مي ايستند و مسئولين امر نيز بايد بيش از پيش مراقب اطرافيان خود باشند تا در اين گرداب گرفتار نشوند.
محمودي
¤ در ارتباط با طرح حذف چند صفر از واحد پول ملي ريال برخي معتقد به طرح حذف دو صفر، برخي معتقد به حذف سه صفر و برخي به حذف 4 صفر هستند. پيشنهاد مي شود اين طرح همانند قانون هدفمند كردن يارانه ها با بررسي كارشناسي در مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي مربوطه به صورت قانون درآيد تا در عمل با حداقل مشكلات عديده فرسايشي روبه رو شده و به ميزان حداكثري در دهه پيشرفت و عدالت اجتماعي موجب رشد و شكوفايي و سربلندي جمهوري اسلامي ايران بشود.
گودرزي- اصفهان
¤ بي توجهي به نظام آموزشي در دولت هاي گذشته باعث تاثير جنگ نرم دشمنان در بين جوانان كشور شده بنابراين تا مي توانيم و هر چه در توان داريم بايد در جهت اصلاح اساس نظام آموزشي كشور بكوشيم.
8717---0935
¤ از راه اندازي كرسي هاي آزادانديشي در دانشگاه هاي كشور به منظور پاسخگويي به شبهات دانشجويان و جلوگيري از انحراف آنان خبري نشد. مسئولين محترم وزارت علوم در اين مورد چه پاسخ قانع كننده اي دارند؟
3530---0937
¤ پزشك منطقه محروم هستم و به دليل كار زياد در سه دوره آزمون بورد فوق تخصص نفرولوژي نتوانستم موفق بشوم متاسفانه ملاك و شاخص داشتن تخصص فقط همين مدرك است. چرا اين امتحان براي پزشكان تكرار نمي شود؟
دكتر مهاجري از بوشهر
¤ حساب مشتريان تعاوني... مسدود شده و كفالت آن را به صندوق مولي الموحدين داده اند و يكي از شرايط آن نيز بخشودگي 11% طلبكاران از تعاوني ... است. آيا اين ظلم نيست كه بنده پول خود را به بانك و تعاوني بسپارم تا بعد از چند سال به جاي اين كه از سود آن بهره مند شوم بايد 11% از اصل پول خود را ببخشم؟!
9670---0919
¤ متوليان فرهنگي براي آموزش اخلاق اسلامي بايد گام هاي اساسي بردارند والا فردا دير است.
4760---0935
¤ با وجود آن كه فريدون شهر از توابع استان اصفهان با سرماي زمستاني 20 درجه زير صفر و از شهرهاي عقب افتاده استان اصفهان است ، متاسفانه گازبهاي اين شهرستان همانند اصفهان محسوب مي شود.
4239---0913
¤ نظارت دولت بر بازار بسيار كم رنگ شده و مقدار اندكي هم كه در حال حاضر وجود دارد مربوط به تهران مي شود و جنبه رسانه اي پيدا كرده است. در شهرهاي دور و كوچك به جرات مي توان ادعا كرد كه نظارت دولت يا اصلا وجود ندارد يا بسيار كم و موردي اتفاق مي افتد.
9671---0915
¤ طرح بزرگ پتروشيمي زنجان كه بيشتر مردم اين شهر در آن سهيم هستند به كندي پيش مي رود. از مسئولين امر تقاضا داريم براي افتتاح و بهره برداري از اين طرح، همت مضاعف داشته باشند.
0488---0912
¤ در برنامه تلويزيوني «هفت» جمعه شب گذشته خانم كارگردان دعوت شده بود و براي بنده عجيب بود كه ايشان چگونه به خودش اجازه داد به ايرانيان اين تهمت را بزند كه همه ايرانيان عقده اي هستند. ايشان چرا به هموطنان بدبين است و توهين مي كند.
اقوامي
¤ تكميل هر چه سريعتر آزادراه تهران- شمال و احداث خط ريلي در كنار آن هم آمار بالاي تصادفات همراه با خسارات جاني و مالي فراوان راه هاي ارتباطي فعلي تهران به شمال كشور را به طور چشمگير كاهش مي دهد و هم موجب مهاجرت معكوس مي شود.
ايراني
¤ قبل از عيد اقدام به خريد 6 عدد بليت رفت و برگشت به كشور مالزي از طريق دفتر فروش ... كردم. در ضمن از سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي كشور در خصوص سابقه و عملكرد اين دفتر فروش استعلام كردم كه جواب مثبت بود ولي الان مديران آن كلاهبردار از آب درآمده اند و به خارج فرار كرده اند. بنويسيد عدم نظارت و كنترل آژانس هاي فروش بليت هواپيما مردم را نسبت به مسئولين بدبين مي كند.
آيت گودرزي
¤ در شهرستان اليگودرز افرادي اقدام به ضرب و توزيع سكه هاي تقلبي مي كنند و از طريق چند شماره تلفن همراه به كلاهبرداري مي پردازند. وجالب است كه برخي از مسئولان شهري در جريان اين ماجرا هستند ولي هنوز هيچگونه اقدامي از آن ها مشاهده نشده است. از نيروهاي امنيتي و مخصوصا اطلاعاتي كه در متلاشي كردن شركت هاي هرمي نقش ارزنده اي داشته اند خواهشمند است نسبت به اين موضوع نيز اقدام لازم به عمل آورند.
مافي- همدان
¤ در برگزاري آزمون دكتري در دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير بي نظمي حاكم بود. آزمون با نيم ساعت تاخير برگزار شد ولي در پايان تاخير نيم ساعت را جبران نكردند؟
3070---0912
¤ از رسانه ها بويژه كيهان انتظار مي رود به سادگي از كنار كلاهبرداري و شيادي بازار سكه نگذرند و از مجلس نيز درخواست مي شود نسبت به سؤال و يا استيضاح رئيس كل بانك مركزي اقدام كنند. چطور كمتر از 2 ماه بيش از 30% افزايش قيمت سكه را بايد شاهد باشيم؟چرا بر اساس شناسنامه توزيع نمي شود تا جلوي اين وضعيت گرفته شود. آيا جز عدم مديريت چيز ديگري است كه يك عده سودجو اين موقعيت ره صدساله را يك شبه طي كنند؟ بي جهت قيمت طلا را به گردن بازار جهاني نيندازيم. روا نيست در سال جهاد اقتصادي شاهد جولان دادن عده اي باشيم كه به دنبال شيادي هستند.
سلطاني
¤ خيابان هاي مركزي شهرستان تبريز از جمله خيابان هاي 17 شهريور و شريعتي جنوبي بسيار خراب و پر از چاله و چوله است و خسارات زيادي به اتومبيل هاي عبوري شهروندان وارد مي كند شهردار محترم پاسخ بدهد چه زماني نوبت ترميم اين خيابان ها مي شود.
1597---0914
 احمدي نژاد در تماس تلفني با رئيس مجلس لبنان:
همبستگي عميق ايران و لبنان توطئه هاي دشمنان دو ملت را ناكام مي گذارد

محمود احمدي نژاد در تماس تلفني با نبيه بري، همبستگي عميق ميان ايران و لبنان را موجب ناكام گذاشته شدن توطئه هاي دشمنان عليه اين دو ملت دانست.
رئيس جمهور در مكالمه تلفني با نبيه بري رئيس مجلس لبنان با اشاره به اين كه دو ملت از ديدگاه هاي مشتركي نسبت به موضوعات منطقه اي و بين المللي برخوردار هستند، اظهار داشت: تحولات اخير منطقه و رفتار آمريكا و متحدانش در قبال اين تحولات، صحت ديدگاه ما مبني بر اين كه آنها فقط به دنبال منافع خود هستند را اثبات مي كند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: قدرت هاي زورگو و مستكبر نه تنها مخالف لبنان، سوريه، عراق و ايران هستند بلكه با همه ملت هاي منطقه و حتي تمامي ملت هاي مستقل و عدالتخواه جهان مخالف بوده و با توطئه گري درصدد ضربه زدن به آنها هستند.
احمدي نژاد تصريح كرد: به رغم تمامي توطئه ها و طراحي هاي دشمنان، آينده درخشان و پيروزي از آن ملت هاي مستقل خواهد بود.
به گزارش فارس، نبيه بري رئيس مجلس لبنان نيز در تماس تلفني خود با تاكيد بر ضرورت تقويت و تحكيم روزافزون اتحاد و همكاري هاي دو ملت گفت: لبنان با ايمان و شهامت به دنبال تقويت همبستگي و اتحاد با ملت ايران است و آن را با جديت پيگيري مي كند چرا بر اين اعتقاد هستيم كه هر دو ملت در جبهه حق قرار داريم و همچنان كه امام حسين(ع) فرمودند حق پيروز است.

 توضيح امام جمعه موقت اهواز در باره يك خبر

حجت الاسلام والمسلمين حاجتي امام جمعه موقت اهواز كه در سي دي «ظهور نزديك است» به نقل قول ايشان از آيت الله ري شهري استناد گرديده و متعاقبا اين نقل قول از سوي آيت الله ري شهري تكذيب شده بود، در سايت شخصي خود آورده است از ابتداي اطلاع از محتواي «ظهور نزديك است» نسبت به آن نگاه نقادانه جدي داشته و اشاره كرده است كه اظهارات ايشان بدون اطلاع وي و با تقطيع در سي دي ياد شده مورد استفاده قرار گرفته است.
امام جمعه موقت اهواز تاكيد كرده است كه به مقتضاي آموزه هاي روايي و همانگونه كه بارها در مقالات متعدد خود آورده است، هرگونه توقيت و تطبيق را مردود مي داند و توضيح داده است كه آنچه در سي دي ظهور نزديك است آمده است برگرفته از سخنراني ايشان در سال هاي 79 تا 82 بوده و اين كه؛ نقل قول مطرح شده از آيت الله ري شهري كاملا صحيح و دقيق است و در آن جلسه علما و فضلاي فراوان ديگري نيز حضور داشته اند اما «سازندگان سي دي ياد شده بدون اطلاع آقاي حاجتي و يا دفتر ايشان با تقطيع بخش ديگري از اين سخنان تنها نقل قول از آيت الله ري شهري را در اين مستند مورد استفاده قرار داده اند كه البته در همان نقل قول نيز حجت الاسلام والمسلمين حاجتي هيچگونه توقيت و تطبيق قطعي را به جناب آقاي ري شهري نسبت نداده است.» امام جمعه موقت اهواز تاكيد مي كند؛ مانند همه پيروان راستين ولي فقيه به اين كلام بلند حضرت آيت الله علامه مصباح يزدي عميقا معتقد است كه «اعتقادي كه من به مقام معظم رهبري دارم بالاتر از آن سيد خراساني است كه در روايات آمده است.»
كيهان: حجت الاسلام والمسلمين حاجتي، امام جمعه موقت اهواز يكي از روحانيان پاكباخته و فاضل و از اهالي جبهه و جنگ است كه متاسفانه تهيه كنندگان سي دي ظهور نزديك است از اظهارات ايشان نيز مانند برخي ديگر از صاحبنظران بدون اطلاع وي و با تقطيع بهره برداري كرده اند.

 كردستاني ها چهارشنبه ميزبان رئيس جمهور هستند

سنندج - خبرنگار كيهان:
مردم استان كردستان چهارشنبه اين هفته ميزبان رئيس جمهور و هيئت دولت خواهند بود.
استاندار كردستان با بيان اين مطلب افزود: در سومين سفر هيئت دولت به كردستان رئيس جمهور با مردم متدين و انقلابي اين استان ديدار و در جمع آنان سخنراني خواهد كرد.
علي شهبازي درباره ساير برنامه هاي اين سفر گفت: تشكيل كارگروه فرهنگ و هنر به رياست رئيس جمهور، برگزاري نشست هئيت دولت، ديدار با ايثارگران، نخبگان و منتخبين كردستان از جمله برنامه هاي سومين سفر هيئت دولت به اين استان است.
وي افزود: مردم شريف كردستان به ميهمان نوازي مشهور هستند اميدواريم اين بار نيز با حضور پرشور خود و استقبال بي نظير از رئيس جمهور و هيئت دولت عشق، علاقه و وفاداري خود را به نظام مقدس اسلامي به جهانيان نشان دهند.
استاندار كردستان تصريح كرد: محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور سه شنبه به اتفاق تعدادي از وزيران به كردستان خواهند آمد تا مسائل و مشكلات استان را بررسي كرده و براي جلسه هيئت دولت دسته بندي و آماده كنند.
وي گفت: سفر سوم رئيس جمهور رويكردي فرهنگي دارد اما در اين سفر مسائل و مشكلات عمراني و اقتصادي استان نيز به صورت ويژه بررسي خواهد شد.

 وقتي هاشمي رفسنجاني نامه سال 88 خود را زير سوال مي برد (خبر ويژه)

پايگاه اطلاع رساني «آيت الله هاشمي رفسنجاني» مصاحبه اي را با وي منتشر كرد كه در آن تلاش شده دو نامه هاشمي در سال هاي 59 و 88 (خطاب به حضرت امام و مقام معظم رهبري) شبيه سازي شود.
هاشمي در اين مصاحبه درباره نامه سال 1359 به حضرت امام - كه درباره تحركات ضد انقلابي بني صدر بود- و اينكه چرا آن نامه به قلم و امضاي وي نوشته شد؟ گفت:اين تصميم امضاء كنندگان بود. به من مأموريت دادند. نوشتم و آقايان هم تأييد كردند. يكي از علل اين تصميم «ارتباط بيشتر من با امام بود» كه مي دانستند. با شناختي كه امام از من داشتند» و با نيازي كه به پيگيري بود، مي دانستند از طريق من كار روان تر و آسان تر مي شود. البته امضا منحصر به من نبود. امضاي آن چهار بزرگوار قبل از امضاي من است. نامه دوم فقط امضاي مرا دارد.
هاشمي رفسنجاني در پاسخ اين سؤال كه چه كساني و چگونه به مخالفت با آن نامه پرداختند، اظهار داشت: در آن مقطع، نامه ها منتشر نشد و كسي هم مخالفتي نداشت. آنها كه مطلع بودند، همه موافق بودند. بعد از انتشار هم كسي اعتراضي نكرد. بلكه تحسين كردند. چون از نتايج آن خشنود بودند. البته طبعاً ضد انقلاب و طرفداران آقاي بني صدر و ليبرال ها مخالف بودند و بعدها مطالبي نوشتند.
وي همچنين درباره برخورد امام خميني(ره) با نامه مذكور گفت «من شخصاً مطلبي و اظهار نظري از امام به ياد ندارم ولي اقدامات بعدي امام نشان از رضايت امام داشت»
هاشمي رفسنجاني درباره نامه سال 88 به رهبر معظم انقلاب و اينكه «توصيه شما به دوستاني كه هنوز پيام اصلي نامه 88 را در نيافته اند چيست» گفت: مضامين نامه روشن است. به نظر اينجانب، اظهار نظرها باندي وسياسي است. رهبري بعد از خواندن نامه و پس از انتشار به خود من فرمودند درباره مطالب نامه ملاحظه اي ندارند.
يادآور مي شود صرف نظر از لحن توأم با عصبانيت و هيجان - و نه چندان مؤدبانه- هر دو نامه سال 59 و 88- واكنش امام و رهبري نيز معنادار است كه به تصريح آقاي هاشمي «امام اظهار نظري نكرد» و «رهبري فرمودند ملاحظه اي ندارند». درباره نامه سال 59 همچنين گذر زمان نشان داد كه صبوري حضرت امام در برابر فتنه بني صدر از سر تدبير و درايت و توأم با سرانجامي نيك بوده است، مشابه صبوري كه رهبر معظم انقلاب در برابر فتنه گران شبه اصلاح طلب و هم كاسه با ضد انقلاب در فتنه سال 88 به خرج دادند تا ماهيت فتنه سبز كاملاً روشن شد.
اما بخشي از سخنان آقاي هاشمي قياس مع الفارق و استدلال نابجايي است به اين معنا كه آقاي هاشمي در سال 59 در جبهه مقابل ضد انقلاب و عليه جريان فتنه قرار داشت. اما متاسفانه در سال 88، وي هزينه جريان فتنه گر و ضد انقلابي شد كه در طول كمتر از 8 ماه (تا دي ماه 88) نشان داد مسئله اش نه احمدي نژاد و دولت و انتخابات بلكه اصل نظام و خط امام است.
آقاي هاشمي نيز در مصاحبه اخير به طور نيمه تمام نيز به بخشي از همين واقعيت مي پردازد و بخشي ديگر را مسكوت مي گذارد آنجا كه درباره نامه سال 59 مي گويد «طبعاً ضدانقلاب و طرفداران آقاي بني صدر و ليبرال ها مخالف [نامه 59] بودند و بعدها مطالبي نوشتند. آن بخش از ماجرا را كه جناب هاشمي مسكوت مي گذارد و نشانه مع الفارق بودن قياس وي است، اين پرسش معطوف به اسناد و واقعيات است كه «ضدانقلاب» و «بني صدر» و «ليبرال ها» چه واكنشي به نامه بدون سلام سال 88 نشان دادند؟ آيا اين واكنش جز ذوق زدگي و شادماني و تهييج و تحريك بود؟ و آيا همين نامه به تحريك آشوبگران و ضدانقلاب منجر نشد؟ تمام اسناد استقبال گسترده ضد انقلاب از نامه سال 88 آقاي هاشمي در سايت ها و نشريات موجود است و مي توان چند جلد كتاب از اين اسناد منتشر كرد.
و سرانجام اينكه چه اتفاقي افتاد كه دشمنان قسم خورده و مصمم حضرت امام خميني(ره) و راه نوراني ايشان (مجسم در ولايت فقيه) به حمايت از تحركات آقاي هاشمي پرداختند بي آن كه - برخلاف سال 59- كوچك ترين مخالفتي با آنان از سوي هاشمي صورت گيرد؟!
 گزارش ويكلي استاندارد از شكست آمريكا در جنگ نرم با ايران (خبر ويژه)

آمريكا جنگ نرم در عراق را پس از 8 سال كش و قوس به ايران واگذار كرده و شكست خورده است.
نشريه ويكلي استاندارد، هفته نامه آمريكايي است كه توسط نومحافظه كاران منتشر مي شود. اين هفته نامه با ارزيابي سفر 8 روز پيش رابرت گيتس به عراق و نزديك شدن موعد خروج اشغالگران مي نويسد: شايد اين سفر، آخرين سفر رسمي گيتس به عراق باشد. او قرار است به زودي بازنشست شود. اما سفر وي سفر پيروزي نبود. گيتس مثل هميشه مبهم حرف زد و گفت هنوز زود است كه «پايان مأموريت» را اعلام كند. اين همان جمله اي است كه چند هفته پس از حمله نيروهاي ائتلاف به عراق، از سوي جرج بوش اعلام شد. دولت آمريكا بيشتر دوست دارد زماني كه آخرين سرباز را از عراق خارج كرد، پايان مأموريت را اعلام كند بدون توجه به اينكه دستاورد نهايي چيست؟
هفته نامه آمريكايي با اشاره به برخي اظهارنظرها كه عراق ديگر نيازي به حضور نظامي آمريكا ندارد، نوشت چنين اظهارنظرهايي، به طرز خطرناكي بي پايه و عوامانه است. هيچ نوع پيشرفتي در زمينه همكاري دوجانبه عراق با آمريكا در زمينه هاي غيرنظامي وجود ندارد. در واقع مي توان گفت آمريكا در زمينه همكاري هاي غيرنظامي هيچ كاري نكرده اما برعكس، ايران هر آنچه مي توانسته به كار گرفته تا ميان عراق و آمريكا فاصله بياندازد. نه تنها شبه نظاميان تربيت شده در ايران را مي توان در عراق ديد بلكه روحاني، سپاهي، و پروپاگانداي ايراني سراسر عراق را فرا گرفته است. آمريكا هيچ كاري در مقابله با اين وضعيت انجام نداده است. ما نتوانستيم كشورهاي غربي را قانع كنيم كه در سرمايه گذاري با شركت هاي ايراني درعراق رقابت كنند. هيچ نوع تحرك ديپلماسي عمومي با عراق براي محدود كردن تأثير ايران انجام نداده ايم. در مقابل ايراني ها به هر راهي متوسل شده اند تا تأثير آمريكارا كم رنگ كنند. اگر آينده آمريكا و عراق به قدرت نرم محدود باشد، پس ديگر آينده اي براي آمريكا در كار نخواهد بود. دولت اوباما اين بازي را از قبل واگذار كرده است. اين تصور كه آمريكا با قدرت نرم خود، جاي خروج نظامي خود از عراق را پرخواهد كرد، يك تفكر نادرست است.
گزارش ويكلي استاندارد حاكي است: منتقدان عمليات نظامي سال 2003 آمريكا در عراق مي گويند اين حمله هيچ نفعي براي آمريكا نداشت و فقط به نفع ايران تمام شد. تهران البته از سقوط صدام حسين سود برد اما خيلي از آمريكايي ها از كار كردن با سياستمداران عراقي كه مورد حمايت ايران هستند، ابا دارند. نقش ايران در معادلات اخير سياسي در عراق بسيار جدي است. مالكي چرا بايد خود را فداي آمريكا كند در حالي كه قرار است ديگر خبري از واشنگتن نباشد.

 انقلاب هاي خاورميانه اسرائيل را به محاصره كامل ايران درمي آورد (خبر ويژه)

يك نماينده پارلمان اروپا اعلام كرد: انقلاب هاي شمال آفريقا و خاورميانه هيچ ارتباطي با انقلاب هاي تاريخ غرب ندارد و ايران با سرعت طرح محاصره اسرائيل را پيش مي برد.
فياما نيونشتاين كه به حزب برلوسكوني نزديك است در روزنامه ايل جورناله تاكيد مي كند: با انقلاب در خاورميانه، همه چيز حتي بدتر از گذشته شده است. ايران با بهره برداري از عدم تحرك واشنگتن و با ارسال ناوهاي جنگي خود به درياي مديترانه، در برابر تل آويو، به قدرت نمايي پرداخته و با سرعت هر چه تمامتر طرح خود براي محاصره اسرائيل از سه طرف را به پيش مي برد.
وي افزود: دولت موقت مصر به فكر دشمني با اسرائيل و دوستي با ايران است و به همين دليل به دو ناو نظامي ايران اجازه عبور از كانال سوئز و حمل اسلحه براي سوريه را داده است. موفقيت ايران در مصر نشانه ديگري از ضعف آمريكاست نويسنده تحليل ايل جورناله همچنين خاطر نشان كرد: تهران با استفاده از عدم تحرك واشنگتن، با افتخار هر چه تمام تر از پيشرفت هاي هسته اي خود دم مي زند و با ارسال ناوهاي جنگي خود به درياي مديترانه، در برابر اسرائيل به قدرت نمايي مي پردازد، آنها، كاملا بر لبنان حاكم شده و از يك سو با موشك هاي حزب اله، اسرائيل را نشانه رفته و از سوي ديگر حماس را به دولت جديد مصر نزديك مي كنند و در عين حال به تقويت روابط خود با اخوان المسلمين پرداخته اند.
روزنامه ايتاليايي با ذكر اينكه به زودي شاهد پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات مصر خواهيم بود و از آن پس فصل جديدي از روابط تهران و قاهره بر عليه اسرائيل گشوده خواهد شد، اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران با سرعت هر چه تمام تر طرح خود براي محاصره اسرائيل از سه طرف، يعني از طريق دولت هاي دوست خود در سوريه، مصر و لبنان را به پيش مي برد.
ايل جورناله نوشت: احمدي نژاد روز چهارشنبه بار ديگر اعلام كرد كه خاورميانه از وجود اسرائيل تهي خواهد شد. آمريكايي ها تا ديروز فكر مي كردند مي توانند سوريه را از چنگ تهران خارج كنند، اما امروز شاهد پيوستن آنكارا، متحد ديروز، به اتحاد دمشق و تهران مي باشند.

 جابه جايي هاي خاموش در روزنامه دولت (خبر ويژه)

رئيس دفتر رئيس جمهور و مديرعامل ايرنا در روزنامه رسمي دولت كودتا كردند!
روزنامه ايران كه طي چند روز اخير با سفيد گذاشتن نام مدير مسئول (كاوه اشتهاردي) منتشر مي شد، روز گذشته در حالي منتشر شد كه نام علي اكبر جوانفكر به عنوان «سرپرست» (به جاي مديرمسئول) درج شده و نام اعضاي شوراي سردبيري نيز به كلي حذف شده بود. همزمان تصوير و اخبار اسفنديار رحيم مشايي نيز بر صفحه اول و صفحات داخلي روزنامه مذكور نقش بست.
ماجراي بي سابقه اخير از چهارشنبه هفته گذشته در روزنامه ايران رخ داده اما با وجود سپري شدن 5 روز، هنوز هيچ خبر رسمي درباره بركناري بي سرو صداي مديرمسئول (كاوه اشتهاردي)، شوراي سردبيري و شوراي سياستگذاري روزنامه ايران منتشر نشده است. اين در حالي است كه معمولا در تغييراتي از اين دست، جايگزيني مديرمسئول به صورت رسمي و با انتشار حكم مقام ذي ربط صورت مي گيرد. گفته مي شود بركناري مديرمسئول روزنامه ايران، صرفا با ارسال يك پيامك انجام گرفته و نكته جالب ماجرا اين است كه وي از حاميان رئيس جمهور محسوب مي شد و بيشترين همراهي را با دولت داشت.
پيش از اين برخي خبرها از تجميع ايرنا و روزنامه ايران و بردن اين مجموعه زيرنظر اسفنديار رحيم مشايي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور حكايت مي كرد اما فارغ از تغيير جايگاه حقوقي خبرگزاري جمهوري اسلامي و روزنامه ايران، نحوه بركناري خاموش مديريت روزنامه و معرفي نكردن فاعل اين اقدام در نوع خود بي سابقه است.
از سوي ديگر برخي خبرها از راه اندازي روزنامه 7 صبح توسط تيم مشايي در كنار دعوت از همكاران برخي نشريات اصلاح طلب حكايت مي كند. چند سايت اينترنتي نيز ازسوي تيم مذكور راه اندازي شده اند.
خاطرنشان مي شود سال گذشته يك جريان خاص تمام آگهي ها را به روزنامه ايران اختصاص داد و از واگذاري آگهي هاي دولتي به ساير روزنامه ها و مخصوصا روزنامه كيهان جلوگيري كرد، كه اين روال غيرقابل توجيه و غيرقانوني كماكان ادامه دارد.

 چاخان و پاخان كافي است اين جنبش كه سر و ته ندارد (خبر ويژه)

زد و خورد و ليچار در ميان بقاياي فتنه سبز كه در فضاي مجازي فعاليت مي كنند، شدت گرفته است. اين محافل گاه «سران» فتنه و بعضا بدنه را به باد اعتراض مي گيرند.
پايگاه مجازي بالاترين كه هفته هاست خاك بر سر خود و ديگر محافل اپوزيسيون مي كند، در مطلبي مي نويسد: خاك بر سر ما كه حتي عرضه برگزاري يك تظاهرات رو هم نداريم و هي در جا مي زنيم. واقعا شرم آوره تا كي بايد چوب بي برنامگي سران جنبش سبز را كه اكنون خارج از كشور هستند [شوراي هماهنگي] بخوريم؟ واقعا متاسفم كه اين جوري آلت دست عده اي شده ايم. هر چي بلا سرمون بياد حقمونه.
اين رسانه ضدانقلابي در عين حال در مطلب ديگري نوشت: موضوعات داغ روز، تساوي بازي الكلاسيكو- درگيري در بازي پرسپوليس و استيل آذين. اين لينك هايي است كه ما در بالاترين داغ مي كنيم. آيا من و تو در بالاترين يك هدف و آرماني داريم يا اينجا محلي براي سرگرمي ماست؟ چرا موسوي و كروبي فراموش شده اند؟
آرش بهمني همكار خارج نشين سايت ضدانقلابي روزنت نيز به دفاعيات «ابراهيم-ن» (طنزنويس فراري روزنامه هاي زنجيره اي) از رجبعلي مزروعي كه در توجيه انحصارطلبي و نقابداري اعضاي گروه موسوم به شوراي هماهنگي راه سبز مصاحبه كرده بود، پرداخت. نبوي ضدانقلاب معترض به «شورا» را مهره هاي وزارت اطلاعات ايران، دهن لق، پرادعا و مرده از نظر جمهوري اسلامي توصيف كرده بود. بهمني در واكنش به اين اظهارات نوشت: اولين نياز براي نقد، داشتن زبان بهداشتي است. به جاي متهم كردن منتقدان، آنها بايد صراحتا بگويند چه افرادي در خارج كشور هستند كه وزارت اطلاعات از طريق آنها اطلاعات كسب مي كند و چه كساني از اين طريق بازداشت شده اند؟
سايت هلندي راديو زمانه نيز بي رمق شدن فتنه سبز و فروكاسته شدن آن به تلاش ناكام براي بايكوت فيلم اخراجي هاي 3 را كه هم اكنون ميزان فروش آن از مرز 4 ميليارد تومان نيز گذشته، به باد انتقاد گرفت و نوشت: شعار سرنگوني رژيم كجا و درگير شدن با يك فيلم كجا؟ حتي طبقه متوسط نيز كه تاكنون پشتيبان جنبش سبز محسوب مي شد، اكنون بي توجهي مي كند. مثل اين است كه ما فينال جام جهاني را به فوتبال گل كوچك سركوچه تغيير داده باشيم. نتيجه فراخوان به بايكوت اخراجي ها و حمايت از فيلم اصغر فرهادي مايوس كننده بود و «كليك كاران حرفه اي در بالاترين و شبكه هاي اجتماعي» را در ماجراي رقابت موسوي و ليدي گاگا براي رفتن تصاوير هر يك از آنان روي مجله تايم به خاطر آورد.
نويسنده راديو زمانه با اشاره به رفتار متقلبانه حاميان مجازي فتنه سبز در حمايت از فيلم «جدايي نادر از سيمين» در سايت سينمايي IMDB نوشت: مطمئنا اين فيلم در حدي نبود كه از نظر ارزش هاي سينمايي بالاتر از شاهكار هاي تاريخ سينما چون «سانست بولوارد»، «كازابلانكا»، «هفت سامورايي» و «ديوانه اي از قفس پريد» قرار گيرد. اما بار ديگر «كليك كاران حرفه اي» در سايت بالاترين، برخي سايت هاي ديگر و در صحنه فيس بوك از مردم خواستند تا به سايت IMDB بروند و به فيلم «جدايي نادر از سيمين» راي بدهند.
اين امر سبب شد تا كاربراني كه در همان روزها عضو سايت IMDB شده بودند، به «جدايي نادر از سيمين» از 10 امتياز 10 امتياز بدهند و به اين ترتيب در ميان شگفتي همگان فيلم مذكور با كسب تنها سه هزار راي در رده نخست فيلم هاي ژانر درام در جدول IMDB و بالاتر از فيلم هاي كارگردان هاي نامدار سينماي جهان چون فرانسيس فورد كاپولا، كوئينتين تارانتينو، استيون اسپيلبرگ و سيدني لومت قرار گرفت. اگرچه پس از يك هفته سايت IMDB متوجه اين امر شد و شيوه رتبه بندي فيلم ها را براساس ميزان راي دهندگان تصحيح كرد، اما واقعيت اين است كه از آنجا كه فيلم «جدايي نادر از سيمين» هنوز در خارج از ايران اكران عمومي نداشته تقريبا همه كامنت هاي مربوط به اين فيلم از ايران بوده است، شايد اين نخستين باري بود كه دست اندركاران اين سايت با چنين پديده اي روبرو مي شدند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14