(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 21 خرداد 1390- شماره 19947

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
پشت پرده راهبرد عمليات اطلاعات پايه (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
نفوذي (گفت و شنود)
وحشت سازمان هاي جاسوسي غرب از عمليات نفوذي وزارت اطلاعات ايران
تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران با هدف انتقام از عوامل شكست فتنه 88
زلزله در اپوزيسيون! نفوذي بعدي كيست؟ (خبر ويژه)
تو يكي ديگه لطفاً ... شو! (خبر ويژه)
قلم 6 سفير سابق اروپايي (خبر ويژه)
دورخيز جريان انحرافي براي انتخابات (خبر ويژه)
رياض به اتاق فتنه اسرائيل در منطقه تبديل شده است (خبر ويژه)پشت پرده راهبرد عمليات اطلاعات پايه (يادداشت روز)

دقيقا در بحبوحه فتنه 88 و در ميانه انبوه پديده هاي امنيتي كه به وفور مي شد مشاهده كرد، يك پديده بسيار جالب مشاهده شد كه البته به دليل شرايط خاص آن دوران كمتر مورد توجه قرار گرفت. آن پديده مهم -كه تازه اين اواخر ميزان اهميت آن در حال آشكار شدن است- اين بود كه تقريبا به طور ناگهاني اپوزيسيون خارج از كشور سعي كرد به عنوان يك «كل واحد» و «مجموعه يكپارچه» ظاهر شود و به عنوان «ضلع خارجي فتنه سبز» به ايفاي نقش هماهنگ بپردازد.
براي آنها كه در يكي دو دهه گذشته مجموعه رفتار اپوزيسيون فراري را رصد كرده اند كاملا آشكار است كه اين جريان نه يك مجموعه واحد، بلكه طيفي بسيار پراكنده، به هم ريخته و شلخته از گروه ها و گروهك هايي است كه سه ويژگي مهم همواره درباره آن صدق مي كرده است. ويژگي اول تكثر و يا شايد بهتر باشد بگوييم بي سر و ساماني تمام نشدني و سرگيجه آور جريان ضد انقلاب است. از 30 سال پيش به اين طرف، تقريبا به طور مستمر، هر چند ماه يك بار يك گروه يا گروهك جديد با ادعاهاي عجيب و غريب در يك كشور غربي ظهور و ادعا كرده بنا دارد فصلي جديد در تاريخ مبارزه عليه جمهوري اسلامي بگشايد و بعد از چند هفته پر گويي و سر و صدا به خيل آن ده ها گروه ديگري پيوسته است كه در ماه هاي قبل از آن همين ادعاها را داشته اند. ويژگي دوم، وجود اختلافات حاد ميان جريان اپوزيسيون بوده كه در بسياري از موارد تا مرز پدركشتگي و تصفيه هاي خونين (حتي درون گروهي) هم پيش رفته است. اگر مجموعه ضد انقلاب خارج نشين را يك طيف در نظر بگيريم كه از منتها اليه چپ (توده و ...) آغاز مي شود، نفاق در ميانه آن قرار دارد و تا منتها اليه راست (سلطنت طلبان، و ...) گسترش مي يابد، گروه هاي توزيع شده روي اين طيف، تقريبا هيچ وقت چشم ديدن همديگر را نداشته اند و يكي از مشغوليت هاي دائمي آنها -كه البته اسباب تفريح دوستداران انقلاب هم بوده- بد و بيراه گفتن به گروه هاي رقيب و متهم كردن آنها به انواعي از اشتباهات و خطاها بوده است آن هم عمدتا با اين هدف كه خود را پيش چشم سرويس هاي اطلاعاتي غربي (كه افسار همه اين گروه ها را در دست دارند) بزرگ تر و با ارزش تر جلوه بدهند و نهايتا مواجب بيشتري دريافت كنند. دقيقا به همين دليل، در سال هاي پس از انقلاب و تا پيش از فتنه 88 چيزي به نام همكاري بين گروه هاي ضد انقلاب و انجام پروژه هاي مشترك همواره بيشتر به شوخي شبيه بوده است تا اينكه بيان كننده يك واقعيت باشد. و ويژگي سوم هم كه تقريبا در بين همه اين گروه ها مشترك است، بي خاصيتي محض و ناتواني آنها از طراحي و اجراي مستقل حتي يك عمليات ساده عليه جمهوري اسلامي بوده است به گونه اي كه مجموعه مستندات موجودنشان مي دهد حتي يك مورد هم وجود ندارد كه در آن اين گروهك ها بدون كمك، پشتيباني و تغذيه مستقيم سرويس هاي غربي قادر به انجام يك عمليات پيش پا افتاده بوده باشند.
مجموعه اين ويژگي ها در آستانه دهه سوم انقلاب اسلامي، آرام آرام سرويس هاي اطلاعاتي غربي را به اين نتيجه رسانده بود كه آنچه «اپوزيسيون خارجي» جمهوري اسلامي خوانده مي شود، در واقع چيزي جز يك دردسر واقعي و آبروريزي مستمر نيست و پولي هم كه در حلقوم آنها مي ريزند به دقيق ترين معناي كلمه هدر رفته است. اين گروه ها نه هرگز قادر به وارد آوردن ضربه اي جدي به نظام بوده اند، نه پايگاهي در داخل كشور پيدا كردند و نه حتي توانستند يك جريان انتقادي جدي و با دوام عليه جمهوري اسلامي در خارج بوجود بياورند كه شنوندگاني در جهان براي خود پيدا كند.
اما وقوع فتنه 88 در داخل ايران، اين ارزيابي سرويس هاي غربي را تا حدودي تغيير داد. با مشاهده برخي عوامل آلوده در نظام و بوجود آمدن اين اشتباه محاسباتي در ذهن طرف غربي كه نظام جمهوري اسلامي از درون دچار يك شكاف غير قابل رفع شده است، سرويس هاي آمريكا ، انگليس و اسراييل به اين نتيجه رسيدند كه شايد تاريخ مصرف اپوزيسيون خارج نشين به طور كامل هم تمام نشده باشد. برخي شواهد نشان مي دهد ارزيابي اين سرويس ها اين بود كه اگر بتوانند گروه هاي متكثر ضدانقلاب را دور هم جمع كنند، ميان آنها تقسيم كار ايجاد كنند و خود به طور مستقيم ايجاد هماهنگي ميان آنها را به عهده بگيرند آن وقت ممكن است قادر باشند در بيرون كشور ظرفيتي آبرومند ايجاد كنند و از تلفيق اين ظرفيت با جريان فتنه در داخل ايران، يك اپوزيسيون سراسري واحد و داراي بدنه اجتماعي و توان تحرك موثر عليه نظام بوجود بياورند.
بر اين مبنا پروژه«اپوزيسيون واحد» در بيرون كشور و با مشاركت مجموعه سرويس هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي -كه حالا ديگر اتاق هاي عمليات مستقل خود عليه ايران را تعطيل و يك اتاق عمليات مشترك ايجاد كرده بودند- كليد خورد. به سرعت اخباري منتشر شد كه مثلا منافقين درون پادگان هاي پژاك مقر تاسيس كرده اند، رهبران پژاك با بهايي ها ارتباط گرفته اند، گروهك ريگي مشغول مذاكره با تجزيه طلبان است، سلطنت طلب ها در صدد تاسيس تلويزيون واحد با منافقين و چند گروه ديگر هستند و ... اگرچه روشن بود كه بسياري از اين خبرها ساختگي است و فقط با اين هدف منتشر مي شود كه روسا خيال كنند «پروژه با موفقيت در حال جلو رفتن است» ولي در موارد معدودي هم مي شد ديد كه برخي گروهك هاي ضد انقلاب اختلاف ها و مرزبندي هاي سابق خود با يكي دو گروه ديگر را كنار گذاشته اند و همكاري هايي ابتدايي شكل گرفته است. برخي منابع غربي مي گويند همه تلاش آمريكا يي ها در اين مدت اين بوده است كه اولا از گروه هاي مختلف اپوزيسيون بخواهند كه به هم نزديك شوند و اتاق عمليات مشترك تاسيس كنند، ثانيا تا مي توانند پيوند خود را با جريان فتنه در داخل ايران عميق كنند (جريان فتنه به اشارت اربابان غربي خود، همواره آغوشي گشاده براي همكاري با اين گروهك ها داشته است)، ثالثا حتي آنجا كه نمي توانند اختلاف هاي خود را با همديگر حل كنند لااقل از گرفتار شدن به درگيري هاي بين گروهي و خنثي كردن توان و انرژي همديگر بپرهيزند.
اين عينا پروژه اي بود كه در فاصله سال هاي 88-84 در داخل كشور هم تحت عنوان ايجاد «اپوزيسيون حرفه اي» تعقيب شده بود. آمريكا يي ها پس از شكست افتضاح آميز سال 84 به اين نتيجه رسيدند كه مشكل جريان اصلاح طلب نداشتن ميليشياي خياباني حرفه اي است كه در مواقع لزوم بتواند به عنوان بدنه اجتماعي آشوب عمل كند و قدرت چانه زني لازم براي گروه هاي سياسي در مقابل حاكميت را فراهم بياورد. 4 سال ميانه 84 تا 88 صرف ايجاد اين بدنه در چارچوب پروژه هايي مانند سازمان راي و كميته صيانت از آرا شد و آمريكا يي ها هم از طريق پروژه exchange (تبادل) كه تلاش مي كرد نخبگان جامعه ايراني را در پوشش فعاليت پژوهشي، يا خدمات اجتماعي وارد دوره هاي آموزشي خاص كند و نهايتا آنها را به عنوان بخشي از پازل بزرگ «اپوزيسيون واحد» به خدمت بگيرد، به طور مستقيم در آن مشاركت كردند. در همين مدت كوتاه به وضوح مي شد ديد كه چگونه گروه هايي مانند ادوار تحكيم تلاش مي كنند به عنوان پيمانكار پروژه يكپارچه سازي اپوزيسيون در داخل ايران عمل كرده و با ايفاي نقش «لولا» مرزهاي ميان گروه هاي مختلف داخلي را كه مانع همكاري دستجمعي آنها بود از ميان بردارند.
فتنه 88 زمان آزمون بود. آمريكا يي ها بايد تست مي كردند تا ببينند از آنچه با اين همه زحمت فراهم آورده اند چه نتيجه اي مي توانند گرفت. در بخش اجتماعي پروژه حتي يكي دو ماه هم دوام نياورد. مردم به سرعت به دروغ گويي جريان فتنه پي بردند و از آن جدا شدند و آنچه باقي ماند -آنطور كه مثلا در واقعه عاشوراي 88 ديديم- همان بخش سازمان يافته اي بود كه حالا ديگر در هماهنگي كامل عملياتي با ضد انقلاب خارجي و سرويس هاي غربي و يا شايد بهتر باشد بگوييم تحت فرمان آن عمل مي كرد. بااز دست رفتن بدنه اجتماعي كه سران فتنه از طريق دروغ گويي و مظلوم نمايي فراهم آورده بودند، عملا بخش «نرم» پروژه براندازي به بن بست رسيد. عمليات نرم اساسا مبتني بر دو ركن حضور مردم و پروژه سازي رسانه اي است كه فتنه گران به فاصله چند ماه از 22 خرداد 88 ديدند كه در هر دو حوزه ناتوان شده اند. عمليات سخت (درگيري نظامي) هم كه اساسا هيچ وقت در دستور كار طرف غربي قرار نداشت چرا كه به خوبي مي دانستند نه امكان پذير است و نه به نتيجه مورد نظر آنها ختم مي شود. تنها گزينه باقي مانده چيزي است كه آمريكا يي ها خود آن را «عمليات اطلاعات پايه» يا «نيمه سخت» ناميده اند و طيفي از اقدامات از خرابكاري و ترور گرفته تا عمليات سايبري را در بر مي گيرد.
تبديل شدن عمليات نيمه سخت به راهبرد اصلي آمريكا در مقابل ايران به چند دليل بسيار مهم رخ داده است. نخست اينكه آمريكا يي ها احساس مي كنند بايد انرژي خود را روي كند كردن توانايي ها ايران از طريق عمليات ايذايي متمركز كنند تا به اين ترتيب از سرعت ايران كاسته شود و براي پروژه اصلي آنها كه ايجاد نارضايتي از طريق تلفيق شكاف هاي سياسي و مشكلات اقتصادي در بلند مدت است، زمان فراهم شود. دوم، اكنون تمركز غرب بر افزايش نارضايتي ها از طريق ايجاد اختلال در روند جاري امور، انجام خرابكاري و غافل كردن دولت از روند خدمت رساني است. تنش هاي سياسي هم كه پي در پي از جانب برخي گروه هاي سياسي مشكوك توليد مي شود به اين فرايند كمك كرده است. و سوم، اكنون براي غربي ها كاملا روشن است كه در شرايط عدم همراهي مردم تنها راه پيش پاي آنها اين است كه دوباره به گروهك هاي دست ساز خود مراجعه كنند و از اين گروهك ها هم كاري بيش از عمليات ايذايي ساخته نيست. آمريكا يي ها مي دانند كه اين نوع از عمليات نهايتا تاثير بسيار ناچيزي روي محاسبات راهبردي ايران دارد اما احساس مي كنند همين كه براي مدتي جامعه امنيتي ايران را مشغول كنند و براي دوستان خود در داخل دلگرمي و حاشيه امنيت ايجاد نمايند، ارزش ريسك كردن را دارد.
تمام عمليات هاي ترور، انفجار، بمب گذاري و خرابكاري كه ظرف دو سال ما بعد فتنه در ايران انجام شده در چارچوب پروژه اي قرار دارد كه در اين نوشته بسيار به اجمال توصيف شد و اقدامات اخير دستگاه امنيتي نشان مي دهد روي آن اشراف كامل وجود دارد.
مهدي محمدي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ فهم بنده از گروه انحرافي اين است كه سران فتنه با هدايت پشت صحنه و جلو انداختن گروه انحرافي به دنبال به كرسي نشاندن حرف هاي گذشته خود هستند يعني اين كه حرف هايي كه در مورد اين دولت مي زدند درست است. بنابراين استفاده آن را جريان فتنه مي برد پس گروه انحرافي را نبايد با دست خودمان بزرگ كنيم. اين جماعت واقعا بزرگ نيستند. به نظر بنده بايد همچنان جريان فتنه را مدير پشت اين حوادث ديد و از آن غافل نشد.
بيگ زاده
¤ مصوبه اخير مجلس در خصوص دارا بودن مدرك فوق ليسانس براي نامزد نمايندگي مجلس شدن موجب مي شود كه گروهي از شهروندان كاردان فقط به خاطر نداشتن اين مدرك از راهيابي به خانه ملت محروم بشوند. چگونه اين مصوبه مخالف قانون اساسي شناخته نشده است؟
8112---0936
¤ خطاب به مسئولين و ارباب جرايد بنويسيد مشكل امروز مردم وضع اقتصادي آنها مي باشد. بنابراين بايد دعواهاي سياسي را كنار بگذاريد و به حل گرفتاري هاي ملت بپردازيد.
6952---0912
¤ از مواضع روزنامه كيهان در قبال جريان انحرافي تقدير و تشكر مي كنم خواهشمندم زواياي پنهان اين جريان را براي مردم بيشتر روشن كنيد.
1520---0919
¤ بانك مركزي به جاي اين كه كاري بكند پول ملي كشور تقويت بشود با دست خودش قيمت دلار را بالا برده و باعث تضعيف پول كشورمان شده است. آيا به نظر شما اين كار عاقلانه است؟
قربان زاده
¤ حدود دو سال است كه به خواندن روزنامه كيهان رو آورده ام. در اين مدت حقايق خيلي از مسائل كه قبلا اشتباه مي كردم براي بنده روشن شده است. قدردان روشنگري هايي كه مي كنيد هستم.
4338---0914
¤ امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همه مسلمانان است وقتي ترك شود اشرار حاكم مي شوند آنچه آن روحاني و مرد الهي انجام داده است وظيفه همه ناظرين قضيه بوده است ولي ديگران ديدند و اقدامي نكردند اين قضايا نشانگر آن است كه متوليان امر امنيت نسبت به اين قضايا بي توجه بوده و تكليف خود را به خوبي انجام نمي دهند.
6196---0915
¤ با توجه به اين كه قرار است از 25 خرداد برخورد با مظاهر بدپوششي و مزاحمين نواميس در تهران و گيلان و مازندران شروع شود از علما و مراجع معظم تقليد و مطبوعات درخط انقلاب اسلامي درخواست مي شود با حمايت خود بر اقتدار نيروي انتظامي بيفزايند.
عليمرداني
¤ خدمت خواهران بزرگوار در تيم ملي فوتبال بانوان سلام و درود مي فرستم و عرض مي كنم كه شما عزيزان براي ما همچنان قهرمان هستيد و نور چشمان ملت و حافظ نجابت و شرافت اين ملت بزرگ هستيد و از دستگاه ديپلماسي كشور خواهان رسيدگي جدي به محروميت از شركت اين تيم در مسابقات فوتبال مقدماتي المپيك لندن به جرم رعايت حجاب هستيم.
يكي از رزمندگان دفاع مقدس- خرم آباد
¤ مسئولين نيروي انتظامي نمي توانند با اين توجيه كه مزاحمت اراذل و اوباش براي بعضي خانم ها بخاطر بدپوشش بودن آنها مي باشد از مسئوليت خويش در برقراري امنيت شهروندان شانه خالي كنند. متاسفانه طوري شده كه هر مسئول و مديري تلاش مي كند از زير بار مسئوليتي كه برعهده گرفته به هنگام بروز مشكل و پاسخگويي فرار كند و تقصير را به گردن ديگري بيندازد.
اخلاقي
¤ رعايت دقيق پخش برنامه هاي اعلام شده، پخش برنامه هاي روشنگرانه و تهيه بخش هاي خبري جذاب در صدا و سيما از نشانه ها و آثار پيشرفت و توسعه رسانه ملي كشور مي باشد. بابت تحولات بوجود آمده از رئيس محترم صدا و سيما و همكارانشان تشكر مي كنم و خسته نباشيد مي گويم.
9084---0938
¤ از مسئولين محترم صدا و سيما درخواست مي شود با راه اندازي شبكه هاي ماهواره اي و پخش برنامه هاي متنوع فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي مردم جهان به جنگ نرم با دشمن بروند.
0968---0911
¤ فرهنگي بازنشسته هستم و 5 سال از دولت مطالبات دارم. آيا هنوز وقت آن نرسيده كه مطالبات بنده را بدهند با توجه به اين كه چندسر عائله دارم.
شيرزاد بهادري- نقده
¤ ما نبايد از اطلاع رساني در حوادثي كه در كشورهاي اسلامي بويژه بحرين اتفاق مي افتد كوتاهي كنيم. چون آنها در حال حاضر هيچ گونه امكانات اطلاع رساني در اختيار ندارند و بعد از خدا اميدشان به كشورهايي مثل ايران است كه بار اين مسئوليت را به دوش بگيرند.
يك هموطن
¤ مي خواستم خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس عرض كنم كه در اين مدت چند سال يك ريال به حقوق ما در كميته امداد اضافه نشده است. لطفا علت را بيان كنيد.
احمد پاكباخته- تهران
¤ از مسئولان ذيربط تقاضا مي كنم كه نظارت جدي تري نسبت به مطالبه حق بنگاه داري املاك داشته باشند. زيرا هر طور كه خودشان مي خواهند و دوست دارند از مشتري مطالبه مي كنند. به نظر مي رسد بايد جدول دستمزد بنگاه داران طوري طراحي شود تا خود آنها براي رسيدن به دستمزد بيشتر نقش اساسي در افزايش قيمت مسكن نداشته باشند.
يك خانم شهروند
¤ چرا بايد روستاي دمنت بابل با 31 شهيد و سه هزار جمعيت از دريافت وام مسكن محروم باشد از وزير محترم مسكن و بانك مركزي درخواست حل مشكل وام مسكن روستائيان را دارم.
5855---0911
¤ در سال 1378 در دولت اصلاحات بيش از دو هزار نفر اقدام به خريد غرفه هاي تجاري از سه پروژه كاسپين، ونوس و ستاره شمال از سازمان مناطق آزاد بندر انزلي نموديم با گذشت قريب به 12 سال هيچ خبري از واگذاري واحدهاي تجاري نيست از دولت خدمتگزار درخواست عاجزانه داريم با هماهنگي قوه قضائيه ضمن برخورد با متخلفين نسبت به تحويل واحدهاي تجاري ما اقدام نمايد.
جمعي از غرفه داران مناطق آزاد بندر انزلي
¤ بلوار بسيج شهرري حدود يك سال است كه از روشنايي محروم است و خيابان بهار دوم نيز چند ماهي است فاقد روشنايي است هر وقت با شماره پيام گير روشنايي معابرشهرري تماس گرفته مي شود اعلام مي شود پيغام خود را بگذاريد! ولي هيچ خبري از اقدام برق شهرري نيست چرا؟
مقصودي
¤ به خاطر مشكلات مالي پس از 2 سال در صف انتظار موفق شدم نامه وام سه ميليون توماني از بنياد شهيد و ايثارگران به بانك سپه را دريافت كنم ولي وقتي به بانك مراجعه نمودم اعلام داشتند چند سال قبل شما چك برگشتي داشته ايد و ما نمي توانيم به شما وام دهيم در صورتي كه بودجه متعلق به بنياد است و بنياد نيز با نامه كتبي ضامن پرداخت اقساط ما شده است از مسئولين ذيربط درخواست مي شود همانطور كه مشكلات وامهاي متقاضي ميلياردي را حل مي كنند مشكل ما را هم مرتفع نمايند.
جانباز يوسف خاني
¤ دستگاه پمپ بنزين جايگاه مستقر در ميدان حر داراي نقص فني است و بيش از مقدار سوخت گيري شده از كارت مربوطه كسر مي كند. مسئولين جايگاه بايد به رفع عيب دستگاه بپردازند.
0767---0912
پاسخ روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان البرز
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 8/3/90 درخصوص كدورت آب كرج به اطلاع مي رساند: براساس نتايج آزمايشهاي منظم و دقيق انجام شده بر روي شبكه آب كرج؛ تاكنون هيچ گونه كدورتي در شبكه توزيع آب مشاهده نشده است. گاه بر اثر بروز حادثه در شبكه و انجام عمليات ترميم و رفع حادثه، ممكن است در مقاطعي بسيار كوتاه كدورت آب ناشي از تعميرات مشاهده شود كه موقتي و بلافاصله رفع مي شود. براي بررسي دقيق تر و بيشتر مورد اعلام شده، شهروند محترم بايد نشاني دقيق خود را ذكر نمايند.»
پاسخ دانشگاه آزاد اسلامي
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 22/1/90 روزنامه در ستون كيهان و خوانندگان مبني بر اظهار نظر آقاي عليزاده از جانبازان معزز و پيرو نامه شماره 1319/م الف مورخ 25/2/90 مركز اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي به آگاهي مي رساند «حسب گزارش رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب فرزند ايشان در تاريخ 12/2/90 با واحد دانشگاهي مربوطه تسويه حساب نموده اند و مدركي دال بر جانباز بودن ايشان در پرونده دانشجو وجود نداشته است.»
¤ به عنوان همراهي با ديدگاه آقاي شريعتمداري مديرمسئول محترم روزنامه عرض مي كنم نمايندگان فعلي مجلس به چه حقي تصويب كرده اند افراد كاربلد به جهت نداشتن مدرك فوق ليسانس نتوانند وارد خانه ملت شوند و خدمت بكنند. بگذريم كه بعضي با پول يا رابطه مدرك تحصيلات دانشگاهي گرفته اند.
اباذري
¤ به سربازان گمنام امام زمان(عج) و امام خامنه اي خسته نباشيد عرض مي كنم خداوند بر توفيقاتشان بيفزايد.
8455-0912
¤ بنده يك تهراني شاغل در شهرستان پيرانشهر هستم. بايد عرض كنم معناي مهمان نوازي را واقعاً بايد از اين كردهاي غيور آموخت. آنها در ادارات بسيار خوش برخورد و ارباب رجوع مدار هستند. بايد اين رفتار را در سراسر كشور گسترش داد.
اسماعيل پور از پيرانشهر
¤ خدا به حق ميلاد پربركت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها و فرزند برومندش امام خميني(ره)، حاج احمد متوسليان و همراهانشان را سالم به كشورمان برگردانند تا پس از زيارت مرقد امام راحل(ره) و ديدار با امام خامنه اي به دو كوهه و خرمشهر برود و از ناگفته هاي فتح و ظفر خرمشهر بگويد.
علي كاظمي از دهلران
¤ در شعب بانك ... براي مشتريان پولدار دستگاه شماره دهي ويژه تعبيه شده است كه خارج از نوبت نيز كارشان انجام شود كه اين يك نوع آپارتايد است آن هم در نظام اسلامي از رئيس محترم بانك مركزي انتظار عكس العمل را داريم.
1664-0912
¤ دو تا كارگر داشتم كه تا به حال 65 هزار تومان بيمه آنها را پرداخت مي كردم. با حذف ماده 103به 215 هزار تومان تبديل شد. با پرداخت ماليات، هزينه آب، برق و گاز و... گراني هاي افسارگسيخته ديگر و تنها راه باقي مانده بستن مغازه و بيرون كردن كارگران است. مسئولين يك فكري براي ما كنند.
5022-0912
¤ جان هركس را كه دوست داريد، نگذاريد موضوع شكنجه نيما كه چند روز قبل به آن پرداخته بوديد به فراموشي سپرده شود. بنده حاضر هستم سرپرستي اين كودك مظلوم را به عهده بگيرم ولي شما نگذاريد كودك آزاري ادامه پيدا كند.
1992-0918
¤ متأسفانه در كشور ما رويه بدي معمول شده كه با آغاز هر سال جديد قيمت ها افزايش پيدا مي كند و و مردم را به جاي اينكه با شروع سال نوشاد كنند غمگين مي سازند.
9858-0917
¤ اگر اوباما رئيس جمهور آمريكا يك ميليارد دلار به كشور مصر كمك كرده در عوض در كشور ما 9 هزار ميليارد تومان را به 90 نفر وام داده اند و تا حال از بازگشت پول ها خبري نيست. كدام يك گشاده دست تريم!
2161-0937
¤ پاركينگ طبقاتي جنب امام زاده صالح(ع) قرار بود سال 87 افتتاح شود و مورد بهره برداري قرار گيرد. معلوم نيست به خاطر چه مشكلي اين كار متوقف شده و در نتيجه زوار به زحمت افتاده اند. در حال حاضر براي هر ساعت توقف ماشين در فضاي باز مبلغ دو هزار تومان پول از مردم مي گيرند و بدتر اينكه اين پول به جيب شهرداري هم نمي رود.
زند
¤ براي اطلاع وزير بهداشت از آنچه كه در زيرمجموعه مي گذرد اقدام به نوشتن نامه كردم وتأكيد نمودم فقط خود ايشان بخوانند ولي اين نامه سر از قسمت هاي ديگر درآورد و باعث تعجب بنده از اين امانت داري دفتر وزير محترم شد. واقعاً جاي تأسف دارد.
4061-0917
¤ در برنامه 90 هفته گذشته سيما از بينندگان خواسته شد به احترام ناصر حجازي عدد يك را به سامانه پيام كوتاه مربوطه ارسال كنند در حالي كه اگر درخواست قرائت خواندن فاتحه براي آن مرحوم مي شد براي همه بويژه فرد فوت شده بهتر بود.
9353-0918
¤ مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال 84 و به هنگام تنفيذ حكم رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد سه توصيه را مورد تاكيد قرار دادند و از رئيس جمهور خواستند به آن توصيه ها عمل كنند: 1-تلاوت مستمر هر روز از قرآن كريم. 2- سعي و تلاش براي اقامه نماز شب. 3- در انجام امور جاري از شتاب و عجله پرهيز شود. از رئيس جمهور درخواست مي شود در فرصت باقيمانده با تدبر بيشتري به اين توصيه ها عمل نمايند.
احمدزاده
¤ مي خواستم به آقاي هاشمي رفسنجاني بگويم حق با شما است مردم ما مسائل را كاملا مي فهمند اگر غير از اين بود شما رئيس جمهور مادام العمر و فرزندانتان همه كاره كشور بودند.
0642-0936
¤ تا مردم عمارگونه تابع محض ولي امرشان باشند هيچ طوفان و گردبادي هر چند سهمگين نخواهد توانست به اين مملكت و نظام و انقلاب كوچك ترين آسيبي برساند.
1648-0915
¤ راه تداوم انقلاب اسلامي اتحاد و يكدلي حول محور ولايت و افشاي خائنين و معرفي به مردم است. در اين راستا به مسئولين كيهان خسته نباشيد مي گويم.
2378-0917
¤ اي دوست ز خاطرت خدايت نرود
در خانه دل نور صفايت نرود
كن سعي كه در دشت پر از خار گناه
خاري ز گنه بر كف پايت نرود
پروين جعفري از روستاي خرمدشت از توابع كوهبنان
¤ از يادداشت روز آقاي شريعتمداري درباره شرط مدرك تحصيلي نمايندگي مجلس تشكر مي كنم در حال حاضر در سراسر كشور افرادي را داريم كه با مدرك كارشناسي و كارداني داراي بينش سياسي اقتصادي و فرهنگي و توان بالاي اجرايي و مديريتي، كه با اين طرح حيف است از استعداد اين عزيزان در جايگاه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي استفاده نشود.
2644-0935
¤ شايد علت بركناري برخي وزرا به علت تشابه نام خانوادگي آنها باشد كه با «م» شروع مي شود (متكي، ميركاظمي، محرابيان، محصولي و مصلحي و...) و اين براي خاص شدن آقاي «م» ليدر جريان انحراف شايد به صلاح نباشد!
سيفي
¤ از جوانمردي به دور است كه براي فروش سيم كارت 150 دقيقه اي تلفن همراه تبليغ شود ولي در عمل بيش از 50 دقيقه نباشد.
4745-0918
¤ براي اطلاع مديرعامل محترم شركت ايران خودرو بنويسيد مدت 9 ماه مي شود براي رفع عيب هاي فني خودرو صفر خود به نمايندگي شماره 2806 مراجعه مي كنم اما تمام تعويض قطعات به جز يك مورد، با هزينه شخصي خودم انجام گرفته است .پس گارانتي به چه دردي مي خورد و براي چيست؟
2638-0918
¤ اگر دولت از هزينه هاي ميلياردي اختصاص داده شده به ساخت هتل بكاهد و با آن حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي را سر و سامان بدهد به صواب نزديك تر است.
8028-0919
¤ سربازاني كه متأهل هستند با حقوق ناچيزي كه هر چند ماه دريافت مي كنند چگونه مي توانند زندگي مشترك خود را اداره كنند. آيا نبايد در ميزان حقوق سربازان متأهل تجديدنظر بشود.
0545-0916
¤ بعضي از روزنامه ها از جمله كيهان نوشتند كه قيمت ها به سابق برگشت ولي لبنيات شركت پاك همه با قيمت هاي جديد عرضه مي شود. مشخص بكنند اين شركت ها مردم را سر كار گذاشته اند يا روزنامه ها را؟
8618-0912
¤ در پايانه تاكسي ميدان آقانور سرويس بهداشتي درست و حسابي وجود ندارد. مسافران واقعا اذيت مي شوند و براي قضاي حاجت به بيابان هاي اطراف رو مي آورند. با خرج هاي ميلياردي كه شهرداري براي اصلاح پياده رو خيابان ها مي كند وجود چنين صحنه هايي آيا عجيب نيست.
حسابي
¤ اين سؤال همچنان براي ما بي پاسخ مانده است كه آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري چه اصراري دارد كه افرادي مثل آقاي م و ب را در كنار خودش داشته باشد. سزاوار نيست كه ايشان به همه نصيحت ها و خيرخواهي هايي كه بزرگان مي كنند بي اعتنايي كند.
لاجوردي
¤ با افزايش ديه اولياء دم به دليل عدم توانايي در پرداخت ديه قاتل مجبور به انصراف از قصاص قاتل مي شوند و اين باعث جريحه دار شدن اين افراد مي شود.
0564-0939
¤ وقتي هواشناسي در صدا و سيما وضع هواي مراكز استاني را اعلام مي كند در مورد استان البرز گويا اكراه دارد نام كرج را اعلام كند بارها تذكر داده ايم ولي نتيجه اي حاصل نشده است.
امير حسين سلطاني
¤ 6 ماه پيش در صندوق مهر امام رضا (ع) براي دريافت وام ثبت نام كردم تا ظرف يك ماه مبلغ هشت ميليون تومان دريافت كنم اكنون با گذشت بيش از 6 ماه هر روز قول ماه بعدي را مي دهند. چطور ما براي حداقل وام ماهها در رفت و آمديم ولي برخي زالوصفتان ميلياردي مي گيرند اين قدر هم اذيت نمي شوند.
كياني نسب از نكا
¤ از ايران خودرو پژو 405 اقساطي خريداري كردم سه ماه پس از پرداخت آخرين قسط به نمايندگي جهت دريافت سند مراجعه كردم گفتند چك برگشتي داريد. بايد آخرين قسط را با جريمه 176 هزار تومان بپردازيد در صورتي كه مبلغ چك در حساب بانكي موجود بوده و خود شركت برداشت نكرده است متأسفانه اين سهل انگاري در وصول قسط براي خيلي ها نيز اتفاق افتاده و باجريمه روبرو شده اند لازم است مسئولين امر پيگيري نمايند تا جلوي سوءاستفاده احتمالي گرفته شود.
5096-0915
¤ انحرافات اخلاقي همه بد است و مبارزه با برخي از آنها به معناي نفي مبارزه با برخي ديگر نيست. در متون ديني ما غيبت از زنا بدتر است ولي متأسفانه در اجتماع به راحتي اين ناهنجاري اخلاقي وجود دارد و كسي نيز متعرض آن نمي شود. شايسته است اساتيد اخلاق در صدا و سيما و مراكز علمي و فرهنگي و مطبوعات نسبت به معرفي منكرات اقدام نمايند تا جامعه به سمت اخلاق اسلامي و ورع و تقوا حركت كند.
4061-0917
¤ يكي از روزنامه ها از قول آقاي هاشمي چنين نوشته: اعتماد برخي از مردم را كه به ترديد افتاده اند برگردانيد. خواستم به ايشان بگويم اگر اعتماد برخي از مردم به ترديد افتاده نتيجه عملكرد دولت جنابعالي و دوست گراميتان محمد خاتمي است كه 16 سال حاكميت داشتيد . تخم اين بي اعتمادي را 16 سال شماها كاشتيد. شما و سيه روياني مثل موسوي و كروبي.
غلامرضا جنت خواه از رشت
8242-0131
¤ از مطالب و يادداشتهاي پرمغز و روشنگر آقاي قدياني تشكر مي شود.
8838-0919
¤ با وجود اين همه پرستار بي كار شايسته است وزارت بهداشت در به كارگيري آنها نسبت به دانشجويان پرستاري و بهياري در بخشهاي مراقبت ويژه در تربت حيدريه اهتمام نمايد.
0875-0915
¤ با توجه به انتخابات پيش رو از مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود با تصويب قوانيني مانع چاپ اسماء متبركه در پوسترهاي تبليغاتي نامزدها شوند كه در زير دست و پاي مردم مانع بي احترامي شود.
4903-0914
¤ يكي از مسئولين يكي از ستادهاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري در مهدي شهر سمنان بودم و شهادت مي دهم كه تمام هزينه هاي انتخاباتي از طريق كمك هاي مردمي انجام شد. به عنوان مثال هنوز مبلغ 500 هزار تومان بابت آن مقروض هستم. اما دوست دارم رئيس جمهور پرتلاش اجازه تخلف از قانون را به هيچ كدام از اطرافيان خود ندهد، و افراد آلوده به رانت خواري را از دور و بر خود دور كند و به دست قانون بسپارد.
گل محمد نورايي از مهدي شهر سمنان
¤ كساني كه اين روزها با بي حجابي در خيابان ها جولان مي دهند و متأسفانه كسي جلودار آن ها نيست آن دنيا پاسخ شهدايي را كه در راه احياي حجاب در كشور جان و خون خود را در طبق اخلاص گذاشتند چه خواهند داد.
خانم مرشدي- تهران
¤ وضعيت فرهنگي در مجتمع فرهنگي كوثر وابسته به شهرداري تهران بسيار اسفبار و شرم آور است. لطفاً رسيدگي بفرمائيد.
فشاركي
¤ طي سال گذشته با همت مسئولان كاشان دو همايش در بزرگداشت بانوي شاعره مرحومه سپيده كاشاني برگزار شد اين در حالي است كه در حال حاضر در تمام كتاب فروشي ها يك كتاب از ايشان وجود ندارد، آيا اين تناقض نيست آثار شهيد مرتضي آويني هم مدت هاست كه در بازار وجود ندارد و تجديد چاپ نشده است، و يا فرهنگ عميد هم در بازار يافت نمي شود چون تجديد چاپ نمي شود و خيلي موارد از اين قبيل وجود دارد و هيچ كس در وزارت ارشاد پاسخگو نيست شما منعكس كنيد شايد كسي دلش بسوزد و كاري كند.
زاگرس- تهران
¤ براساس اعلام مخابرات قرار بود از 21 ارديبهشت ماه كد تلفن هاي شهرستان هاي تهران يكي شود پس چي شد.
فرجي- پاكدشت
¤ در سالي كه به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است هزينه 400 ميلياردي طرح بهارستان به چه معنايي است؟
خانم سياوشان
¤ از زحمات طاقت فرسا و سعه صدر رانندگان اتوبوس هاي شركت واحد كه از صبح تا شب در اين آلودگي هوا به مردم خدمت مي كنند سپاسگزاري مي كنم.
تقي لطفي- شاهرود
¤ از تلاش هاي مخلصانه سربازان گمنام امام زمان(عج) به خاطر شناسايي شبكه پيچيده جاسوسي آمريكا و متلاشي كردن آن تشكر مي كنيم و دشمن نيز بداند كه سربازان گمنام امام زمان(عج) خواب را بر آن ها حرام خواهند كرد و به فضل الهي همه توطئه هاي آن ها نقش بر آب خواهد شد.
رضا
¤ اين چه جور سهام عدالتي است كه در اين مدت 2 سال فقط 40 هزار تومان سود آن به دست ما رسيده است و تازه در يكي از روزنامه ها نوشته بود كه ظاهراً از اين پس سهام عدالت پرداخت نخواهد شد. مي خواستم بدانم كه اين چه جور سهامي است و عدالت آن كجاست.
پازوكي
¤ به رغم پي گيري هاي مكرر اهالي پس از 2 سال هنوز مسئولان شهرداري منطقه 6 تهران هيچ گونه تدبيري براي نصب روشنايي خيابان 64 غربي يوسف آباد صورت نداده اند. همين چند وقت پيش يك خانم محجبه چادري به خاطر تاريك بودن خيابان در اثر يك سانحه رانندگي كشته شد ولي باز شهرداري براي برطرف كردن علت حادثه اقدامي به عمل نياورد.
ملكي- تهران
¤ گراني هزينه ارسال مرسولات پستي جاي سؤال دارد. اگر همه خصوصي سازي ها با اين روش ادامه يابد تا چند سال آينده تمام امور كشور به هم مي ريزد.
يك خانم شهروند

 نفوذي (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: پخش فيلم و اظهارات مستند نفوذي وزارت اطلاعات در رأس هرم اپوزيسيون بدجوري گروه هاي اپوزيسيون را به جان هم انداخته و يكديگر را به باد فحش گرفته اند.
گفت: حيوونكي ها حق دارند، چند سال است كه دارند با ساز يك نفوذي وزارت اطلاعات رقص شتري مي كنند و به خيال خودشان از بدنه نظام اطلاعات مي گيرند!!
گفتم: در اين ميان عليرضا نوري زاده كه ادعا مي كرد «مدحي» را كشف كرده و حالا معلوم شده كه همه اخبار و اطلاعات پشت پرده اپوزيسيون توسط اين نفوذي وزارت اطلاعات لو رفته است، بيشتر از بقيه فحش مي خورد.
گفت: نوري زاده در دوران جنگ تحميلي هم در لندن، اخبار عوامل عراق را به يكي از نفوذي هاي وزارت اطلاعات مي داد و فكر مي كرد با عامل استخبارات ارتش عراق همكاري مي كند.
گفتم: يارو وسط خيابون احتياج به قضاي حاجت داشت ولي هرچي مي گشت جايي پيدا نمي كرد. ناگهان چشمش به يك در نيمه باز افتاد و با عجله وارد شد و در يك محيط تاريك شروع كرد به... ولي هنوز عرقش خشك نشده بود كه يكدفعه فضا با ده ها نورافكن روشن شد و صداي قهقهه خنده مردم به آسمان بلند شد. حيوونكي رفته بود روي «سن تئاتر»!

 وحشت سازمان هاي جاسوسي غرب از عمليات نفوذي وزارت اطلاعات ايران

سرويس سياسي-
نمايش فيلم «الماس فريب» كه طي آن يكي از عوامل جمهوري اسلامي ايران وارد كانون هاي ضدانقلابي و سرويس هاي جاسوسي غرب مي شود و بسياري از برنامه هاي آنها از اين طريق لو مي رود، رسانه ها و عوامل ضدانقلاب را سردرگم كرده است.
پنج شنبه هفته گذشته پيش از نمايش فيلم الماس فريب برخي از رسانه ها با عنوان «اعترافات يك عضو دستگير شده ضدانقلاب» و برخي ديگر «نفوذ وزارت اطلاعات در عمق اپوزيسيون» اين خبر را منتشر كردند و همين نحوه اطلاع رساني - كه مي توان آن را «طرح فريب 2» ناميد- باعث شد كه نه تنها گروه هاي ضدانقلابي نتوانند نفوذ محمدرضا مدحي و حضور وي در جمع خودشان - علي رغم اين كه فيلم هاي مستند حضور وي در ميان آنها موجود است- را انكار نمايد بلكه به بسياري از حقايق ناگفته نيز اعتراف نمايند.
اما اصل ماجرا اين است كه دستگاه اطلاعاتي كشورمان با استفاده از يكي از عوامل خود به كانون اپوزيسيون خارج نشين و سرويس هاي جاسوسي بيگانه نفوذ مي كند و طرح هاي براندازانه آنان را با شكست مواجه مي كند.
در ذيل برخي از واكنش هاي جريان هاي اپوزيسيون و ضدانقلاب كه بوضوح حاكي از سردرگمي عجيب آنهاست مرور مي شود.
سايت روزآنلاين وابسته به گروه هاي ضدانقلاب در يادداشتي با عنوان نفوذي در اپوزيسيون يا زنداني در تهران مي نويسد: آيا او بر اساس ادعاي برخي رسانه هاي حكومتي بازداشت شده و آنچه در برنامه مذكور گفته، اعترافات اوست يا اين كه او و دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي اپوزيسيون خارج از كشور را فريب داده اند؟ اين سايت مي نويسد: مدحي در سال 88 و پس از حضور در اروپا و آمريكا مصاحبه هاي متعددي با رسانه هايي از جمله گاردين، نيويورك تايمز، راديو زمانه، روزآنلاين، خودنويس، صداي آمريكا و ديگر رسانه ها داشته است.
روزآنلاين در ادامه سردرگمي اپوزيسيون مي نويسد: هنوز مشخص نيست محمدرضا مدحي از ابتدا به عنوان عامل نفوذي وارد اپوزيسيون خارج از كشور شده و آنچه او در اين برنامه گفته روايتي است نفوذ است يا اعترافاتي در بازداشت، همان طور كه معلوم نيست او چگونه سر از تهران درآورده است.
عصبانيت سيا
راديو سازمان سيا كه در اين عمليات بيشترين ضربه به پيكره اطلاعاتي اش وارد شد با ادبيات كاملا عصباني به دفاع از خود مي پردازد و فيلم الماس را اينگونه توصيف مي كند؛ «آشفته ترين و از هم گسيخته ترين رمان تصويري» و توضيح نمي دهد كه مستندات تصويري چگونه قابل انكار است؟
اين راديو اصل حضور مدحي را براي بازسازي جايگاه خود زير سؤال مي برد و علي رغم مصاحبه هاي متعدد صداي آمريكا با وي مي افزايد: محمدرضا مدحي بازيگري است كه در اولين حضور تلويزيوني نقش اول را به او داده اند، بازيگر بسيار بي تجربه و ناپخته اي كه پيش از اين داستان هيچ كس حتي نام وي را نشنيده است!
راديو سازمان سيا كه نگران اثرات اين فيلم است چهار هدف را براي نمايش اين فيلم برمي شمرد: قدرت اطلاعاتي ايران، نشان دادن اين كه دستگاه هاي جاسوسي غرب از جنبش سبز حمايت مي كنند، تخريب دولت در تبعيد و اثبات تلاش دول غربي براي براندازي حكومت جمهوري اسلامي.
مدحي را دزديده اند
نشريه الكترونيك ايران گلوبال وابسته به گروه هاي ضد انقلاب نيز در مطلبي درباره چگونگي شكست طرح سردار مدحي مي نويسد: «مدحي در طول يك عمليات نظامي دزديده شد». در ادامه اين مطلب آمده است؛ «آمريكا و غرب از چندي پيش در پي يك كودتاي نظامي با كمك بخشي از نظام بودند تا به اين ترتيب نظامي سياسي در ايران را بار ديگر به روش گوادلوپ ديگري دستخوش تغييرات مردم و زمان پسند خود نمايند.» به اين ترتيب ايران گلوبال تاييد مي كند كه دستگاه اطلاعاتي ايران يك پروژه بسيار مهم آمريكايي را ناكام گذاشته است.
آشفتگي نوري زاده
نوري زاده جاسوس موساد و عامل MI6 كه ديدارهاي متعددي با مدحي داشته است نمي داند كه كدام مدحي را باور كند آنكه با وي در صداي آمريكا مصاحبه هاي متعددي را انجام داد و يا آن فردي كه در ايران از ساده لوحي گروههاي ضد انقلاب سخن گفت!
به نوشته پايگاه هاي ضد انقلاب وي كه در اوج از هم گسيختگي روحي قرار دارد، در ابتدا مي گويد: هيچ اطلاعاتي از اين دولت در تبعيد ندارد و رابطه اي هم با گروه موج سبز كه ظاهراً جهانشاهي پايه گذار آن است نداشته است!
نوري زاده در عين حال ارتباطاتش با مدحي را تائيد مي كند و مي گويد: زماني كه من با ايشان تماس گرفتم يك سال و اندي بود كه ايشان در خارج بود. چندين مصاحبه هم قبلش كرده بود، براي من مداركي فرستاد كه آن مدارك درست بود. نشان دهنده ارتباط و وابستگي ايشان بود، ايشان چند ماهي در برنامه تلويزيون من آمد و صحبت كرد.
نوري زاده كه معلق در زمين و آسمان است نمي داند كه آيا مدحي به ايران رفته است يا او را برده اند. او مي گويد: من اعتقاد دارم ايشان بعد از آن كه به موج سبز پيوسته و آنجا شروع به فعاليت كرده آن انتظاراتي را كه داشته برآورده نشده.
او در جملاتي سراسر تناقض مي گويد: «به نظر من (مدحي) يا در شرايطي قرار گرفته كه نتوانسته است نه بگويد، يا زير تهديد اين كار را كرده است و همين تناقض روايات منتشره در ايران حكايت گر اين است كه آقاي مدحي به صورت عادي به ايران نرفته، ايشان يا با تهديد اقناع شده و يا او را برده اند.»
عليرضا نوري زاده ضمن تاييد نشست پاريس مي گويد: «آقاي هنري برنار لويي فيلسوف فرانسوي ما را دعوت كرده بود به تالار فرهنگ هاي فرانسه، در آنجا ما رفتيم راجع به جنبش سبز در ايران سخنراني كرديم، خيلي ها در آن جلسه بودند از جمله آقايان مخملباف، كاك حسن شرفي از دمكرات كردستان، كاك عبدالله مهتدي از كومله، حسين بر از بلوچ ها، دكتر مهرداد خوانساري، جهانشاهي و من... به اين ترتيب او حضور تمام سران اپوزيسيون را در اين جلسه تاييد مي كند (همان چيزي كه در فيلم بود) و موضوع حمايت از فتنه گران را نيز تصديق مي كند. برخي كارشناسان در تهران مي گويند علت اينكه گفته هاي نوري زاده با هم در تناقض است، شايد اين است كه او به اين نتيجه رسيده است كه مدحي سخنان و اسناد بيشتري دارد كه در آينده به آن مي پردازد.
در اين حال جنبش آذربايجان براي دموكراسي و يكپارچگي ايران يكي از معدود گروههايي بود كه ادعا مي كند به جنبش جمع ياران نپيوست و در اين مورد اطلاعيه اي صادر كرد كه نشان مي دهد مدحي همه گروههاي ضدانقلاب را در آنجا گردهم آورده است. اين گروهك ضد انقلابي مي نويسد: «در نشست پاريس از «جنبش آذربايجان» نيز دعوت شده بود و رئيس هيات اجرايي جنبش تا پاريس هم رفته بود كه با مدير اصلي همايش دو روز قبل از برگزاري نشست جلسه اي خصوصي داشته و مطالبي را به شرح زير يادآوري نموده و بنابر همين به دو دليل در نشست پاريس شركت نكرده است:
الف: حضور عنصر تروريستي حكومت اسلامي بنام سيدمحمدرضا مدحي در دايره اين تيم
ب: شركت برخي هم وطنان ناآگاه مان از كنگره مجهول و ياغي منش مليت ها كه ناقض يكپارچگي ملي ايران هستند».
همچنين سايت بي بي سي هم در گزارشي از اين موفقيت اطلاعاتي نوشت: اين نخستين باري نيست كه مقامات اطلاعاتي جمهوري اسلامي از نفوذ در تشكل هاي مخالف در خارج و سازمان هاي اطلاعاتي كشورهاي مختلف سخن مي گويند و آن را نشانه قدرت و گستره جهاني فعاليت هاي خود مي دانند هر چند به گفته مخالفان، هدف از چنين اظهاراتي را احتمالا ايجاد نگراني در ميان مخالفان، تقويت روحيه طرفداران حكومت و ماموران امنيتي و ارتقاي موقعيت نهادهاي اطلاعاتي در تشكيلات حكومتي بوده است.
وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران در فيلم مستند الماس فريب فارغ از اينكه نشان داد كه گروههاي ضدانقلاب عروسكهاي دست گردان سرويسهاي جاسوسي غرب هستند كه درصدد براندازي مي باشند نكته مهم ديگري را نيز افشا كرد و آن اينكه عليرغم اتصال آنها به سرويسهاي جاسوسي غرب كه مجهز به پيشرفته ترين وسايل جاسوسي هستند نه تنها از قدرت اشراف اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران ناآگاه هستند بلكه در پروژه هاي خود بسيار آسيب پذير و سطحي به نظر مي رسند.
شايستگي نيروهاي اطلاعاتي در اين عمليات باعث شده است كه گروههاي ضدانقلابي نسبت به عملكرد خود و احتمال دستيابي به موفقيت نااميد شوند به طوري كه برخي از كاربران سايت صهيونيستي بالاترين در واكنش هايي اظهار داشته اند كه هوش كاربران معمولي ما صدبرابر بيشتر از نوري زاده است. ايران گلوبال، سايت تحليلي ضدانقلاب در جمع بندي اين موضوع نوشته است: «همين امروز با شنيدن اين خبر شروع كرده اند به توهين به برخي افراد دانشمند و خوب مردمي، از جمله آقاي نوري زاده. دوستان! نيازي به كوبيدن و يا سلب اعتماد كردن و يا خداي نكرده توهين و اعتراض به دوست خوب ما آقاي نوري زاده نيست. اگر ايشان فريب خوردند، مثل تمام ما دليلش صداقت و سادگي ايشان است. و آن چيزي نيست كه ايشان را فرد بدي كند. بيائيد اين بار هوشمند باشيم و اجازه ندهيم رژيم با استفاده از اين داستان سعي كند در ميان صفوف مان شكاف ايجاد كند و ما را به جان همديگر بياندازد. امثال آقاي نوري زاده ممكن است...
 تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران با هدف انتقام از عوامل شكست فتنه 88

به دنبال شكست پروژه آمريكايي «فتنه 88» توسط نيروهاي نظامي و امنيتي كشور، وزارتخانه هاي خزانه داري و امور خارجه اين كشور، اين بار تحريم هايي را عليه سپاه، بسيج و نيروي انتظامي اعمال كردند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، آمريكا روز پنجشنبه اعلام كرد كه تحريم هاي جديدي را اين بار عليه نيروهاي امنيتي ايران اعمال كرده است.
بنابراين گزارش، تحريم هاي جديدي كه وزارت خزانه داري و امور خارجه آمريكا اعلام كرده اند شامل تحريم نيروهاي انتظامي ايران و «اسماعيل احمدي مقدم» فرمانده نيروي انتظامي ايران و همچنين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و نيروهاي مقاومت بسيج مي شود.
براساس بيانيه مشترك وزارت خزانه داري و امور خارجه آمريكا، از اين پس تمام دارايي هاي ارگان ها و اشخاص نامبرده در اين تحريم هاي جديد تحت حوزه اختيارات قضايي آمريكا مسدود شده و تمام شركت ها، نهادها و افراد آمريكايي از تجارت با آنها منع مي شوند.
براساس تحريم هاي جديد وزارت خزانه داري و وزارت امور خارجه آمريكا عليه ايران، احمدي مقدم و احتمالاً تمام اعضاي نيروي انتظامي ايران ديگر صلاحيت دريافت ويزاي آمريكا را نخواهند داشت.
«هيلاري كلينتون» وزير امور خارجه آمريكا نيز در اظهاراتي در اين رابطه با ناديده گرفتن كامل جنايات آل خليفه و آل سعود عليه مردم بحرين و با وجود گذشت حدود دو سال از ناآرامي هاي پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران كه ردپاي آمريكا در بروز آنها كاملاً مشهود بود، اظهاراتي را در ارتباط با حوادث آن زمان مطرح كرده است.
كلينتون مدعي شد: امروز، آمريكا سه نهاد دولتي ايران را كه در سركوب هاي خشونت بار [پس از انتخابات رياست جمهوري سال 2009] نقش داشتند، تحريم كرده است.
اسماعيل كوثري نايب رئيس اول كميسيون سياست خارجي مجلس در واكنش به اين اقدام دولت آمريكا گفت: آمريكايي ها به دليل عصبانيت از ايستادگي سپاه، بسيج و نيروي انتظامي در برابر عوامل خودفروخته و وابسته آنان در فتنه 88 و خنثي كردن اين فتنه، اقدام به تحريم اين نهادها كرده است.
وي افزود: سياست مداران آمريكايي قدرت تصميم گيريشان را از دست داده اند و به همين دليل هر روز موضوع تازه اي را در رابطه با ايران از جمله تحريم يا تهديد ايران مطرح مي كنند، در حالي كه اين مسئله كهنه شده است.
كوثري تصريح كرد: اين موارد چيزي نيست كه بخواهد موجب نگراني ما شود و ما اصلاً وابستگي به آمريكا يا كشورهاي ديگر نداريم كه بخواهيم بگوييم مثلاً خيلي علاقه مند هستيم به آمريكا برويم.
حجت الاسلام «حسين ابراهيمي» نايب رئيس دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در واكنش به اقدام دولت آمريكا براي تحريم سپاه، بسيج و نيروي انتظامي، اظهار داشت: اين نوع موضع گيري آمريكاسابقه دار است و البته بايد گفت كه سردار احمدي مقدم و سردار نقدي قبلاً از سوي اين كشور تحريم شده بودند.
وي افزود: آمريكايي ها در واكنش به اقدام جمهوري اسلامي ايران و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي تحريم 26 مقام اين كشور كه ناقض حقوق بشر در جهان هستند، اقدام به اين تصميم گيري كرده و با اين اقدام دولت اين كشور مشخص مي شود كه اقدام ايران كار ارزشمندي بوده و شوك لازم را به آمريكا وارد كرده است و اين پيامي به آن تحريم ها بوده است.

 زلزله در اپوزيسيون! نفوذي بعدي كيست؟ (خبر ويژه)

پخش مستند «الماسي براي فريب» كه گوشه هاي نفوذ سيستم اطلاعاتي جمهوري اسلامي در عمق محافل ضدانقلاب مقيم اروپا و آمريكا را به تصوير كشيده، باعث يك زلزله تمام عيار در اين محافل شده است.
اين محافل با حمله شديد به عناصر مرتبط با رضا مدحي طي دو سال گذشته، از خود پرسيده اند نفر بعدي كه به ايران مي گريزد و از اندروني اپوزيسيون خبر مي برد چه كسي خواهد بود؟ رجب مزروعي؟ اردشير امير ارجمند؟ مجتبي واحدي؟ محسن مخملباف يا...؟ آنچه مي خوانيد گزيده اي از اين بازتاب هاست كه در عين حال ابعادي از ضربه وارده به ضد انقلاب را روايت مي كند.
سايت صهيونيستي بالاترين در واكنشي نوشت: رضا مدحي كه خود را به گروه هاي اپوزيسيون نزديك كرده بود، به تازگي سر از تهران درآورده است. او خود را تاجر الماس معرفي كرد و با هدف نزديك شدن به اپوزيسيون، گره جنبش جمع ياران را راه اندازي كرده به افرادي مانند اميرحسين جهانشاهي، نوري زاده، خوانساري، مخملباف، عبدالله مهتدي و دهها نفر ديگر نزديك شده بود. او همچنين تلاش كرده بود تعدادي از روزنامه نگاران را در خارج بخرد.
بالاترين در مطلب ديگري كنترل خود را از دست داده و مي نويسد: كدام خري اين مدحي را جذب كرد؟ بارها به رفقاي دوروبر مي گفتيم جو زده عمل نكنيم تا رو دست نخوريم. واقعا براي برخي دوستان مقيم خارج متأسفيم كه كلي ادعا دارند ولي فقط آبروي اپوزيسيون را مي برند. اي نوري زاده خائن! امروز مي فهميم كه اپوزيسيون خارج واقعا هيچ است.
پايگاه اينترنتي ايران گلوبال نيز در واكنشي قابل تأمل نوشت: «استهزاي فريب خوردگاني كه خام مأمور وزارت اطلاعات شده بودند و مي پنداشتند مشغول برپا ساختن «دولت در تبعيد»اند، زماني براه مي افتد كه در پي همايش سكولارهاي سبز در تورنتو مي رويم تا مقدمات «همايشي ممكن» را براه بياندازيم و اين نخستين باري نيست كه اين آقايان به نام اپوزيسيون ايراني در پروژه سازي هاي خود همه مبارزات و اميد براي دست يازي به آزادي را به سخره مي گيرند سال هاست كه همين مافيا با تسلط اش بر رسانه ها در خيال و روياي بهره وري هاي شخصي، جنبش سياسي اپوزيسيون را بازيچه خود قرار داده اند. وجود اينها چيزي جز توهين به اپوزيسيون نيست».
اين پايگاه ضدانقلابي مي افزايد: امروز با بر ملا شدن چنين گندابي مي توان به عمق فاجعه حضور اين مافيا در زندگي سياسي اپوزيسيون پي برد. مي توان به نقش آفريني شان در رسانه هاي فارسي زبان در تاييد و انكار اين و آن جريان انديشيد و دريافت كه سي و دو سال دكان هاي دونبشه سياست و انديشه چه زخم هايي بر پيكر اپوزيسيون فرود آورده اند. اين رويداد خيانتي بزرگ بود.
اما بخوانيد از پايگاه اينترنتي خودنويس كه مي پرسد پس از غافلگيري اخير، در نوبت بعدي بايد منتظر سورپرايز كدام يك از افراد ديگري بود كه خود را به عنوان اپوزيسيون در اروپا و آمريكا جا زده اند؛ «بر مدحي ها سرزنشي وارد نيست كه آنها براساس مأموريت جمهوري اسلامي، انجام وظيفه مي كنند اما سوالات بسياري درباره مداحان مدحي ها وجود دارد. دو سال است كه فرياد مي زنيم و مي نويسيم اين جماعت كه با چپاول سرمايه هاي مردم ايران در خارج كشور آشيانه گزيده و مدام به نام مردم ايران در رسانه ها و توسط به اصطلاح مفسرين خبري و سياسي تبليغ شده و جنبش سبز را ملك مشاع خويش مي دانند به هيچ عنوان قابل اعتماد نيستند و نبايد به زنده و مرده اين عناصر اعتماد كرد. هرچه ما بيشتر نوشتيم بيشتر متهم به تفرقه گشتيم. بي پرده از آقاي نوري زاده كه مدعي بود با بدنه سپاه ارتباط دارد و مدحي به او اطلاعات مي دهد، مي پرسيم در برابر اين رسوايي چه پاسخي داريد؟ مورد مشكوك مشابه سناريوي كمپين سفارت سبز توسط حيدري كنسول ايران در نروژ است. ارتباط حيدري با جهانشاهي و مدحي چه مي تواند باشد؟»
«خودنويس» اضافه كرد: اينك بايد از آقاي نوري زاده پرسيد كه اين جريان نفوذي تا كجا مي تواند در ميان اپوزيسيون پيش رفته باشد و چه تضميني وجود دارد كه فردا، آقايان اميرارجمند و يا واحدي و مزروعي در صداوسيماي جمهوري اسلامي آفتابي نشوند؟ آيا وقت آن نرسيده است دست وابستگان رژيم همچون مدحي و مداحان آنها و كساني كه سعي در ارتباط گرفتن با آنها براساس منافع شخصي مي نمايند، از ميان اپوزيسيون جنبش سبز كوتاه شود؟
سايت اپوزيسيوني «راديو كوچه» يكي ديگر از رسانه هاي ضدانقلابي بود كه با عصبانيت نوشت: آنچه در الماس فريب مشهود است اينكه بخشي از اپوزيسيون خارج كشور عملكرد بسيار ضعيفي در اين ماجرا داشته و آثار و نتايج بسيار زيانباري را متوجه اپوزيسيون خواهد كرد. با پخش اين فيلم، اطلاعيه اخير وزارت اطلاعات مبني بر دستگيري 30 جاسوس آمريكا و متلاشي كردن يك شبكه پيچيده جاسوسي و خرابكاري وابسته به سازمان سيا معناي بيشتري پيدا مي كند. متاسفانه در اثر سهل انگاري برخي اعضاي اپوزيسيون در همكاري با مدحي و گروه ياران بي شماري از افرادي كه در داخل ريسك همكاري با خارج را پذيرفته بودند، در معرض خطر دستگيري و حتي اعدام قرار گرفته اند. از سوي ديگر فراموش نكنيم كه به قول معروف با «تو زرد از آب درآمدن» فردي كه خودش و گروه خيالي اش دو سال تمام سوژه اپوزيسيون بوده، انتشار خبرها، تحليل ها و اظهارات جعلي و بي اساسش ضربه اي سخت بر پيكر اعتماد به جنبش وارد خواهد آورد كه بازسازي آن كار آساني نخواهد بود. اين اتفاق شايد زنگ خطري را براي كنشگران و مبارزان و اعضاي اپوزيسيون خارج از كشور به صدا درآورده باشد تا به اين راحتي فريب هركسي را نخورده و به قيمت اضافه كردن يك فرد به جمع مخالفان رژيم با آبرو و جان و امنيت مخالفان بي شماري بازي نكنند.
در همين حال سايت بالاترين در نوشته ديگري با نگراني پرسيده است: نوري زاده ادعا مي كرد كه مدحي 13سال منبع او بوده اما حالا همين فرد سرباز گمنام رژيم از آب درآمده است. به راستي چرا و با چه انگيزه اي عليرضا نوري زاده وي را براي اولين بار به عنوان مبارز در رسانه ها به مردم معرفي كرد؟ بعد از عليرضا مدحي چه كسان ديگري به تهران خواهند رفت؟ محسن مخملباف و عليرضا نوري زاده و اميرعباس فخرآور و محمدي؟ كدام يك؟ همين نوري زاده و تلويزيون كانال يك بودند كه مدحي چماقدار رژيم را تطهير مي كردند و او را به عنوان مبارز و... معرفي مي كردند، خود نوري زاده هم از مدتها پيش توسط اربابان مدحي خريداري شده و در زمان شاه هم براي ساواك كار مي كرد، نوري زاده عاشق كاركردن براي سرويس هاي اطلاعاتي است.
اين رسانه وابسته به اپوزيسيون پرسيده است: اين بابارو چه جوري به ايران برگردانده اند؟ نوري زاده آدم شهرت طلبي است كه به هر دست و پازدني است مي خواهد خود را شخص مهمي معرفي كند و اين هم سرانجام كارش.
وبلاگ «يار دبستاني» از همكاران شبكه بالاترين نيز اين گونه نوشته كه؛ آشنايي من با مدحي 7 ماه قبل در يكي از مسنجرها بود. مدحي با كمال صراحت ادعا كرده بود جمهوري اسلامي تا 3 ماه ديگر سقوط خواهد كرد. وقتي اين را گفت ديگر مطمئن شدم كه كلكي در كار اوست(!)
در اين ميان بخوانيد از اميرفرشاد ابراهيمي كه همين چند ماه پيش تهديد كرده بود به ايران بازمي گردد و همه پته اپوزيسيون كلاهبردار را روي آب مي ريزد. او اكنون مي نويسد؛ بسياري از همان ابتدا با ترديد به سخنان مدحي مي نگريستند و بسياري متعجب از اينكه چطور فردي كه به گفته خود از دل نظام آمده، هنوز از گرد راه نرسيده، اين چنين مطرح مي شود و دربستر حوادث ملتهب قرار گرفته است. اما هرچه بود اكنون وي در تهران است.
ابراهيمي مي نويسد: بي شك اولين كساني كه تريبون هاي اطلاع رساني خود را آن هم در حد وسيع و گسترده و مداوم در اختيار اين فرد معلوم الحال گذاشته و از او يك «قهرمان ملي» و «سردار تواب» ساختند بايد پاسخگو باشند. جواب نااميد كردن آنهايي كه ساعتها مي نشستند پاي راديوها و تلويزيونها و برنامه هاي هيجاني وي را مي ديدند و به سقوط جمهوري اسلامي اميدوار مي شدند را چه كسي اكنون بايد بدهد؟

 تو يكي ديگه لطفاً ... شو! (خبر ويژه)

انتشار تحليلي از طنزنويس خارج نشين نشريات زنجيره اي كه اپوزيسيون را دعوت به عبرت گرفتن از رفتارهاي هيجاني كور مي كرد، دور تازه اي از زد و خوردها را در درون اسب ترواي اپوزيسيون كليد زد.
«ا-ن» كه اكنون در بروكسل روزگار مي گذراند بهمن سال 88 به خاطر دفاع از پروژه «اسب تروا براي 22 بهمن و فتح ميدان آزادي»! مورد شماتت فراوان گروهك هاي اپوزيسيون قرار گرفت. وي چند روز پيش از موضع دعوت به عقلانيت و خردورزي درآمده و نوشته بود كه با هزار نفر نمي شود در ايران انقلاب درست كرد و تتمه مخالفان را براي آسيب ديدن به خيابان فرستاد چرا كه شرايط انقلاب اصلاً فراهم نيست.
انتشار اين رهنمود آن هم از جانب كسي كه خود باعث به تله افتادن شماري از افراد ميداني گروهك ها شده بود، لج برخي از عناصر وابسته به اپوزيسيون را درآورد چنان كه يكي از همكاران بالاترين با قلمي طعنه آميز و آميخته به اغلاط املايي تعمدي نوشته است: آقاي [ن] گويا خارج نشيني بر شما هم اثر كرد و اون محسن سازگارايي كه فرمان فتح راديو تلويزيون را در 22 بهمن 1388 داده بود!! شما را از راه به در كرد! صد رحمت به اسب ترواي شما. اگه يه ميليون آدم ميومد، حرف شماها واقعن عملي مي شد. اشكال كار شما اين بود كه آرزو را واقعيت تصور كرده بوديد و درجه التهاب را اشتباه خانده بوديد و چه دكتر خترناكي! در حالي كه رهبران شاخه مسلمانان رحماني و دمكرات جنبش سبز، كه اصلن طرح راه پيمايي 25 بهمن، ايده آن ها و مشاورينشان بود، دعوت به سكوت مي كردند، از خودت بگير تا برسي به آقا محسن و مريم و مسعود مرده و بني صدر و سلطنت طلب و غيرو، همه گفتيد برويد بيرون و تا پيروزي به خانه برنگرديد و دو شاخ گنده نصيب ما كرديد در همان روز 25 بهمن... البته شما اگر عمرن گفته باشيد لنگش كن.
طعنه اخير بالاترين اشاره به آخرين نوشته نبوي در روزنت است كه با لحني آميخته به غلط كردم اذعان كرد، وقتي مي نويسد لنگش كن، مورد اعتراض واقع مي شود و وقتي هم مي نويسد لنگش نكن، باز مورد اعتراض و ناسزا قرار مي گيرد!

 قلم 6 سفير سابق اروپايي (خبر ويژه)

درباره حقانيت ايران روان شد
سفيران سابق 6 كشور اروپايي در تهران در يادداشتي مشترك اعلام كردند بر پايه موازين حقوق بين المللي، موضع آمريكا و اتحاديه اروپا عليه برنامه هسته اي ايران فاقد هرگونه وجاهت قانوني است.
به گزارش تابناك، دراين يادداشت كه لس آنجلس تايمز منتشر كرده، آمده است: بر پايه موازين حقوق بين الملل، مواضع اتحاديه اروپا و آمريكا در قبال برنامه هسته اي ايران، وجاهت قانوني را كه اين كشورها به آن اعتقاد دارند، ندارد، به ويژه كه اين كشورها با استناد به مقوله خطر تهديد صلح از سوي ايران، تحريم هاي اجبارآميزي عليه اين كشور وضع كرده اند اما آيا مي توان گفت كه غني سازي اورانيوم توسط ايران تهديدآميز است؟ در واقع هيچ ماده اي در حقوق بين الملل و حتي قانون منع گسترش سلاح هاي هسته اي وجود ندارد كه ايران را از غني سازي اورانيوم منع كرده باشد،اين در حالي است كه كشورهاي ديگري هم در دنيا هستند كه اورانيوم غني مي كنند؛ اما هيچ كس آنان را تهديدي براي صلح جهاني نمي داند. به علاوه، اين حقيقتي است كه فعاليت هاي هسته اي ايران توسط آژانس انرژي اتمي در حال نظارت است و تاكنون اطلاعاتي جدي درباره انحراف برنامه هسته اي ايران نيز توسط اين بازرسان منتشر نشده است.
يادداشت مذكور با امضاي مشترك ريچارد دالتون، استين كريستينسن، پائول مالتزان، گيليوم متن، فرانسيس نيكولاد و روبرتو توسكانو سفراي پيشين انگلستان، سوئد، آلمان، بلژيك، فرانسه و ايتاليا در ايران منتشر شده است.

 دورخيز جريان انحرافي براي انتخابات (خبر ويژه)

يك عضو بدنام حلقه انحرافي كه پيش از اين به دلالي در دانشگاه آزاد مي پرداخت، اكنون نقش مشابهي را براي حلقه مذكور ايفا مي كند.
نامبرده اخيرا با سوء استفاده از برخي ناهماهنگي ها در جريان ادغام وزارتخانه ها و خلأ پيش آمده، از طرف حلقه انحرافي مامور شده تا مديران چند شركت را احضار نموده و با آنها براي نقش آفريني در انتخابات اتمام حجت كند. اين فرد كه ظاهرا پيش از اين قرار بوده با ايرانيان مقيم خارج ارتباط بگيرد، اكنون مديران چند شركت را بدون هيچ وجاهت حقوقي و قانوني احضار كرده و تذكر داده كه اگر به نفع حلقه متبوع وي نتوانند در انتخابات- به شكل منطقه اي و استاني- نقش آفريني كنند، بايد با جايگاه مديريتي خود خداحافظي كنند! وي حتي تهديد كرده كه در صورت عدم تحرك كافي، افراد جايگزين هم مشخص شده اند.
گزارش رجانيوز حاكي است: يكي ديگر از افراد موثر در جريان نفوذي نيز كه عمدتا در حوزه صنعت فعاليت مي كند، به رايزني با مديران صنعتي پرداخته و از آنها مي خواهد تمام ظرفيت خود را براي جذب راي به ويژه در شهرهاي كوچك از طريق ارائه تسهيلات به نام فرد مورد حمايت اين جريان به كار بگيرند.
به دليل تغييرات در راس سه وزارتخانه مهم رفاه، صنايع و نفت كه شركتهاي زيرمجموعه زيادي نيز در زيرمجموعه اين وزارتخانه ها قرار دارد، جريان نفوذي با سوء استفاده از اشراف نداشتن سرپرستان وزارتخانه ها، در حال نفوذ دادن مهره هاي وابسته به خود است.
كيهان آمادگي دارد در صورت تداوم اين تحرك انحرافي توسط فرد بدسابقه مذكور، گزارشهاي بيشتري را منتشر كند.

 رياض به اتاق فتنه اسرائيل در منطقه تبديل شده است (خبر ويژه)

يك نويسنده عرب به افشاي ابعادي از روابط آل سعود و رژيم صهيونيستي پرداخت.
به گزارش اسلام تايمز، صادق الاسعد در گزارش خود يادآور شده است: برخي خبرها حاكي از آن است كه ايهود اولمرت نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي با يك مقام بلندپايه عربستان (احتمالا ملك عبدالله) در اردن ديدار كرده است. همچنين اين گزارشها از انجام ديدارهاي جمعي از مسئولان اسرائيلي با بندربن سلطان از شاهزادگان بانفوذ سعودي حكايت دارد و از جمله منابع آگاه به انجام چنين ديدارهايي را در سالهاي 2006 و 2007 بين شاهزاده بندر و مقامات اسرائيلي تاكيد دارند هرچند كه ملاقات اولمرت و ملك عبدالله در اردن را تاييد نمي كنند.
اين گزارش مي افزايد: «تركي فيصل سفير سابق عربستان در آمريكا با مئير داگان رئيس پيشين موساد ديدار كرده است. همچنين منابع كانادايي از وجود فعاليتهاي مشترك عربستان- اسرائيل در خاورميانه، آسياي ميانه، شاخ آفريقا و منطقه قفقاز خبر مي دهند كه در پي برخي اهداف است از جمله؛ تضعيف قدرت مصر در دوره پس از سقوط مبارك به واسطه حمايت از گروههاي سلفي و وهابي، هدف قراردادن دوستان ايران نظير سوريه و همچنين آموزش برخي عناصر براي ايجاد هرج و مرج در مناطق مختلف به كمك انگليس. اين آموزشها در عربستان انجام مي شود.»
يادآور مي شود در جريان حمله رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان و باريكه غزه، برخي گزارشها از هماهنگي و حمايت همه جانبه رژيم سعودي نسبت به جنگ افروزي اسرائيل حكايت مي كرد. همان زمان بود كه گروههاي مقاومت منطقه نام شبكه العربيه را به العبريه تغيير دادند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14