(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 22 خرداد 1390- شماره 19948

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بمب خنده و گاز اشك آور ! (يادداشت روز)
گلوله(گفت و شنود)
آغاز كنفرانس بين المللي خلع سلاح با حضور پژوهشگران 40 كشور جهان در تهران
كيهان و خوانندگان
 شوراي نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات با مسكن و راه را رد كرد
فعالان سياسي: جريان انحرافي ادامه فتنه 88 است
آيت الله جنتي رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس شد
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه: ساخت جزاير مصنوعي از سوي امارات در خليج فارس نقض حقوق بشر است
ابعاد خسارت اپوزيسيون از نفوذ اطلاعاتي جمهوري اسلامي (خبر ويژه)
دو تنه... به قدرت 3 اسب تروا (خبر ويژه)
ويكلي استاندارد: حلقه متحدان آمريكا از هم گسيخته است (خبر ويژه)
مي خواهند لت و پارمان كنند! (خبر ويژه)
دهن كجي به قوانين راهنمايي و رانندگيبمب خنده و گاز اشك آور ! (يادداشت روز)

1- فرض كنيد با تعدادي از دوستان خود در اتاقي نشسته ايد كه شخصي وارد مي شود و خبر مي دهد، هم اكنون آسمان كوير لوت ابري است و باران شديدي در حال باريدن است و هيچ سند و شاهد ديگري غير از گفته خويش ارائه نمي كند. در اين حالت، فقط هنگامي خبر او را باور مي كنيد كه به راستگويي و دقت نظر وي اطمينان داشته باشيد، يعني او را «مخبر موثق» بدانيد. اما، در حالت دوم اگر شخصي به شما بگويد مايع درون اين ليوان، يك محلول اسيدي است و چند برگ كاغذ «تورنسل» هم در اختيار شما بگذارد، براي باور كردن سخن او نيازي نيست كه از راستگويي و دقت نظر وي مطمئن باشيد، زيرا با فرو كردن كاغذ تورنسل در محلول درون ليوان و مشاهده تغيير رنگ آن مي توانيد نسبت به اسيد بودن يا نبودن محلول مورد نظر اطمينان پيدا كنيد.
موضوع يادداشت پيش روي، گفتني هايي است درباره نفوذ وزارت اطلاعات در چرخه عملياتي سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه كه اخيرا نمونه اي از آن فاش شد. گفتني هاي اين يادداشت براي همگان قابل فهم است و نيازي به اثبات جداگانه ندارد. چيزي شبيه «قضيه بديهي» كه به قول «اهل منطق»، «تصور» آن به تنهايي باعث «تصديق» خواهد بود. ممكن است شماري از دوستان اعتراض كنند كه برخي نكات اين يادداشت مي تواند هوشياري دشمن را در پي داشته باشد و از اين روي غيرضروري تلقي شود كه در پاسخ بايد به بيان چند سال قبل رهبر معظم انقلاب اشاره كرد. ايشان طي سخناني به چند نمونه از اشتباهات آمريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران اشاره فرمودند و در ضمن به اين سؤال مقدر نيز پاسخ دادند كه اين اشتباهات از نوعي نيست كه دشمن قادر به تصحيح آن باشد و از تكرار نمونه هاي مشابه پيشگيري كند.
2- چهارشنبه شب هفته گذشته وزارت اطلاعات فيلم مستندي با عنوان «الماس فريب» را از شبكه اول سيما پخش كرد و مردم كشورمان را در جريان نفوذ يكي از عوامل خود به درون چرخه عملياتي سرويس هاي اطلاعاتي «سيا»، «موساد» و «MI6» قرار داد. يا بهتر است گفته شود از شكار يك فراري جذب شده به سرويس هاي مورد اشاره و تبديل او به «منبع اطلاعاتي» خود و بهره گيري از وي در «فريب عملياتي» و نهايتا فراخوان و بازگرداندن او به داخل كشور خبر داد. اين فيلم مستند، بلافاصله بعد از پخش با عكس العمل و بازتاب گسترده و كم نظيري در داخل و خارج كشور روبرو شد. سرويس هاي اطلاعاتي دشمن انگشت حيرت به دندان گرفته بودند كه چه آسان فريب خورده و نفوذي وزارت اطلاعات را به حياط خلوت اپوزيسيون راه داده اند، گروه هاي اپوزيسيون به وحشت افتاده بودند كه نفوذي هاي ديگر چه كساني هستند و اما، در ايران اسلامي، مردم ضمن تقدير از عمليات هوشمندانه وزارت اطلاعات، نمي توانستند پوزخند خود به حماقت دشمن مخصوصاً سرويس اطلاعاتي موساد را پنهان كنند و از ژرفاي دل به سراسيمگي اپوزيسيون قهقهه نزنند. وزارت اطلاعات در ايران «بمب خنده» و در اسرائيل «گاز اشك آور» منفجر كرده بود!
3-يك سرويس اطلاعاتي، هويت عامل نفوذي خود را تنها در دو حالت فاش مي كند و از عمليات نفوذ، پرده برمي دارد.
الف: حالت اول، هنگامي است كه عامل نفوذي از ميانه راه جذب شده باشد. يعني ابتدا به سرويس اطلاعاتي حريف پيوسته و به خدمت آن درآمده باشد ولي بعدها به هر علت- از جمله پشيماني و عذاب وجدان- نشانه هايي از آمادگي خود براي بازگشت نشان داده و سرويس اطلاعاتي خودي با دريافت هوشمندانه اين نشانه ها به سراغ وي رفته و او را جذب كرده باشد. در اين حالت عامل جذب شده با دريافت دستور العمل از سرويس خودي، به كسب اطلاعات بيشتر از ميدان فعاليت قبلي، نفوذ عميق تر به حياط خلوت حريف و اخلال در چرخه عملياتي دشمن مي پردازد.
از آنجا كه مأموريت اين دسته از نفوذي ها- جذب شده در ميانه راه- به تدريج تغيير مي كند، احتمال شناسايي آنها از سوي سرويس حريف بالا مي رود و سرويس شكاركننده براي پيشگيري از شناسايي عامل نفوذي خود، بعد از كسب اطلاعات كافي از ميدان فعاليت وي و انجام عمليات فريب روي سرويس اطلاعاتي دشمن عامل نفوذي خود را از چرخه نفوذ بيرون مي كشد و روي سرنوشت او ريسك نمي كند.
ب: حالت دوم هنگامي است كه يك سرويس اطلاعاتي از عوامل نفوذي قابل توجهي در حوزه فعاليت حريف برخوردار است. در اين حالت، افشاي هويت عامل نفوذي- مخصوصاً اگر از ميانه راه جذب شده باشد- اولا؛ با توجه به حضور نفوذي هاي ناشناخته ديگر، به عمليات و چرخه نفوذ لطمه اي نمي زند و ثانياً؛ نشان دادن «ضرب شست» و تحميل برتري خود به حريف است. يعني دقيقاً همان اقدامي كه وزارت اطلاعات كشورمان با تهيه و پخش مستند «الماس فريب» انجام داد و برتري سربازان گمنام امام زمان- ارواحنا له الفداء- را به رخ دشمن كشيد.
4- همين جا بايد به يكي از صدها نمونه حماقت و كم شعوري سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه در جذب و به كارگيري آقاي «مدحي» اشاره كرد. موساد به يقين مي دانست كه وي برخلاف آنچه ادعا كرده بود، يكي از «سرداران سپاه»! و يا «مسئولان اطلاعاتي نظام»! و يا «يك شخصيت با نفوذ در مراكز و كانون هاي حساس جمهوري اسلامي ايران» نبوده است و مي دانست كه وي بنا به دلايلي از كشور خارج شده و به كسب و كار تجاري مشغول بود. بنابراين چرا، سرويس هاي اطلاعاتي موساد، سيا و سپس MI6 انگليس آقاي مدحي را بعد از شكار در «بانكوك» و به فاصله چند ماه، از «فرش» به «عرش»! بردند؟! و به حياط خلوت گروههاي اپوزيسيون و پشت صحنه سرويس هاي اداره كننده اين گروهها، راه دادند؟
سرويس هاي اطلاعاتي دشمن بايد مي دانستند كه اينگونه افراد نمي توانند براي آنها مأموران قابل اعتمادي باشند و احتمال بازگشت آنان به هويت فراموش شده خويش هميشه وجود دارد. در اواسط دهه 60 آمريكا از دادن پناهندگي به تعدادي از ايرانيان فراري كه در پاكستان منتظر اخذ ويزا بودند، خودداري كرد. وقتي خبرنگار نيويورك تايمز از «كنت تيمرمن» مسئول وقت ميز ايران در سازمان «سيا» علت را پرسيد؛ «تيمرمن» در پاسخ گفت؛ اين عده به هر حال شيعه و مسلمانند و با انگيزه هاي بي ريشه از ايران خارج شده اند، و بيم آن مي رود كه در يك روز عاشورا و يا ماه رمضان دوباره هويت فراموش شده خود را به ياد آورند و به عوامل جمهوري اسلامي ايران در آمريكا تبديل شوند (نقل به مضمون).
و اما، اگر عوامل سرويس هاي موساد و سيا و MI6 با دقت به چهره آقاي «مدحي» نگاه مي كردند، مي توانستند آثار «سجده» را بر پيشاني او ببينند. اثر سجده -در اكثر قريب به اتفاق موارد- نشانه دلبستگي شخص به اسلام و نماز و روزه است و بديهي است كه اينگونه افراد، اگر هم در مقطعي از زمان هويت ديني خود را فراموش كنند، احتمال بازگشت دوباره آنان به اصل خويش بسيار زياد است. افرادي با اين پيشينه چگونه مي توانند همنشيني با مشتي عرق خور، زن باره، بي شخصيت را تحمل كنند و با دشمنان تابلودار اسلام و مردم مسلمان وطن خويش هم پياله شوند؟!
اشتباه نكنيد! آقاي مدحي را وزارت اطلاعات از ابتدا به عنوان عامل نفوذي نفرستاده بود بلكه در ميانه راه ايشان را جذب كرده است وگرنه سربازان گمنام امام زمان(عج)، بسيار هوشمندتر از آنند كه مامور نفوذي خود را با تابلو بفرستند.
5- در اواخر آوريل 2011- فروردين سال جاري- نشريه آمريكايي «هافينگتون پست» طي مقاله اي مستند به قلم دو پژوهشگر بلندآوازه- فلينت و هيلاري من لوورت» خطاب به اوباما و ساير سران كشورهاي اروپايي نوشته بود، «براي اثبات شكست غرب و پيروزي جمهوري اسلامي ايران در جنگ نرم چه دليلي گوياتر از اين كه امروزه مردم مسلمان در همه جاي جهان اسلام به ايران دلبسته اند و از آمريكا و اسرائيل و غرب ابراز تنفر مي كنند».
در دنياي امروز و چالش هاي آن، «اطلاعات» و «سرويس هاي اطلاعاتي» از اصلي ترين عناصر فرمول قدرت هستند و از سوي ديگر سرويس هاي اطلاعاتي عريض و طويل و پرهزينه و پرسابقه آمريكا و متحدانش طي 32 سال گذشته بيشترين فعاليت اطلاعاتي خود را روي جمهوري اسلامي ايران متمركز كرده اند. بنابراين اگر توان اطلاعاتي مجموعه آنها بر توان اطلاعاتي ايران اسلامي برتري داشت بايستي جمهوري اسلامي ايران تاكنون ده ها بار سقوط كرده باشد! و آيا اكنون كه چنين نيست، نبايد پذيرفت كه پيروزي و برتري جمهوري اسلامي ايران در جنگ نرم با همان فرمول منطقي «لوورت» در عرصه جنگ اطلاعاتي نيز مصداق دارد؟
6- حالا نگاه كنيد و ببينيد كه سرويس هاي اطلاعاتي حريف چه در و پيكر گشاد و چه دروازه بان هاي پخمه و كم شعوري دارند؟! مي گويند فلاني از زندان مرخصي گرفته و از طريق كوهستان و مرزهاي غيرقانوني خود را به آمريكا و اروپا رسانده است و همين اندازه براي اعتماد و اطمينان به دشمني وي با جمهوري اسلامي كافي است! يعني سيستم اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران با آن ويژگي و كارآمدي و تجربه منحصربفرد خود دست روي دست مي گذارد و بعد از مرخصي و فرار فلان مجرم، باز هم به مجرمان ديگر مرخصي مي دهد تا اين فرارهاي زنجيره اي ادامه داشته باشد؟! يعني به اندازه شما عقل و درك ندارد؟!
7- به گواهي انبوه اظهارنظرها و مصاحبه ها و نوشته هاي عوامل نشان دار سرويس هاي اطلاعاتي حريف و سركردگان گروه هاي اپوزيسيون، بعد از پخش مستند «الماس فريب» وحشت و دلهره از حضور نفوذي هاي ديگر مثل خوره به جان آنها افتاده است و حق دارند! چگونه مي توانند نفوذي ها را در ميان خود شناساسي كنند؟ هيچ راهي ندارند چرا كه اولين اصل در نفوذ، همرنگ شدن كامل عوامل نفوذي با محيط نفوذ است. ظاهر عوامل نفوذي از ضدانقلاب ترين ضدانقلاب ها نيز ضدانقلابي تر است! باور نمي كنيد؟ چند ماه ديگر صبر كنيد تا گازهاي اشك آور ديگري در.... و .... منفجر شود.
اين سخن نه خلاف است و نه گزاف. صبر كنيد!
8- نكته درخور توجه اينكه، بعد از پخش مستند «الماس فريب» نوچه هاي دست چندم سرويس هاي اطلاعاتي به دست و پا افتاده و بعضا به خاطر فريب خوردگي خويش عذر تقصير مي آورند و يا برخي از رسانه هاي وابسته به فتنه 88 در داخل كشور به طور تلويحي ابراز نگراني مي كنند و حال آن كه شكست واقعي متوجه سرويس هاي موساد و سيا و MI6 است و نوچه هاي دست چندم ياد شده براي پنهان كردن اين شكست بزرگ ماموريت جيليز و ويليز يافته اند.
9- و بالاخره؛ خداي مهربان سايه رهبر معظم انقلاب را بر سر ملت هاي مسلمان و مردم شريف ايران مستدام بدارد كه با نگاهي حكيمانه از اقدام مشكوك جريان انحرافي جلوگيري كردند و مانع از عزل آقاي مصلحي، وزير كارآمد اطلاعات شدند. و دست مريزاد به سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- كه به قول امام راحلمان(ره) با وجود «نام آوري»، نام و نشان در بي نشاني دارند.


 گلوله(گفت و شنود)

گفت: بعد از پخش مستند «الماس فريب» گروه هاي اپوزيسيون بدجوري به وحشت افتاده و نسبت به يكديگر مشكوك شده اند كه مبادا نفوذي وزارت اطلاعات باشند!
گفتم: حيوونكي ها حق دارند!
گفت: يكي از سران اپوزيسيون كه مدتي قبل از ايران فرار كرده و پناهنده شده گفته است بايد همه نيروهاي اصلي اپوزيسيون را آزمايش كرد تا اگر نفوذي باشند، معلوم شود!
گفتم: از كجا معلوم كه خودش نفوذي نباشد! مدحي كه خودش را از همه آنها ضدانقلابي تر و اپوزيسيون تر نشان مي داد.
گفت: يكي ديگر خطاب به سران اپوزيسيون نوشته؛ اگر يك تكه مغز توي كله شما بود زودتر مدحي را مي شناختيد و ما به اين بدبختي دچار نمي شديم.
گفتم: يارو مي گفت يك گلوله توي كله رئيس ما خورد ولي 3 ساعت بعد مرد. پرسيدند چرا؟ گفت؛ 3 ساعت گلوله توي كله او دنبال مغزش مي گشت و پيدا نمي كرد!

 از امروز صورت مي گيرد
آغاز كنفرانس بين المللي خلع سلاح با حضور پژوهشگران 40 كشور جهان در تهران

دومين كنفرانس بين المللي خلع سلاح و منع اشاعه از امروز و با حضور علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه آغاز به كار مي كند.
در اين كنفرانس دو روزه كه با موضوع «بررسي چالش هاي موجود درباره خلع سلاح هسته اي و ديگر سلاح هاي كشتار جمعي» برگزار مي شود بيش از 50 نفر از معاونان وزير امور خارجه، قائم مقام، مديران مؤسسات مطالعاتي، پژوهشگران ارشد و مديران كل از بيش از 40 كشور دنيا حضور خواهند داشت.
همچنين نمايندگاني از سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي، نماينده اي از NPT، آژانس بين المللي انرژي اتمي و كنوانسيون ممنوعيت سلاح هاي شيميايي نيز در اين كنفرانس حضور خواهند داشت. «بررسي دكترين هاي هسته اي و عدم تطابق آنها با شرايط روز بين المللي»، «تعهدات بين المللي كشورها در زمينه خلع سلاح هسته اي با توجه به پيامدهاي ويرانگر ناشي از وجود سلاح هاي هسته اي موجود» و «اقدامات عملي و پيشنهادات مشخص براي تحقق بخشيدن به آرمان هاي خلع سلاح هسته اي و امحاي سلاح هاي كشتار جمعي» از جمله موضوعات مورد بحث در اين همايش دو روزه است.
آخوندزاده، معاون حقوقي و بين المللي وزارت خارجه در نشستي خبري در تشريح برنامه هاي اين نشست، گفت: دستاوردهاي اين كنفرانس به عنوان سند به سازمان ملل ارسال خواهد شد كه آن ها در نشست هاي مختلف از آن استفاده خواهند كرد. بيش از 30 مقاله به دبيرخانه اين كنفرانس ارسال و دعوتنامه براي افرادي كه مقاله هايشان تأييد شده ارسال شده است. اولين همايش بين المللي خلع سلاح و منع اشاعه با شعار «انرژي هسته اي براي همه، سلاح هسته اي براي هيچ كس» 28 و 29 فروردين سال گذشته با حضور مقامات عالي رتبه سياسي و كارشناسان از بيش از 60 كشور جهان در تهران برگزار شد. قرار است سال آتي اين كنفرانس در سطح وزيران امور خارجه برگزار شود و دستاوردهاي كنفرانس كارشناسان در اختيار آنان قرار گيرد.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ هيچ كس منكر آزادي بيان نيست بلكه حرف اين است كه افراد در حيطه تخصص خود اظهارنظر كنند. يك تعميركار خودرو نمي تواند اظهارنظر تخصصي درباره عمل جراحي كند همچنانكه يك كارشناس غيرديني نمي تواند در مورد دين اظهارنظر كند.
1050---6190
¤ مطبوعات خودفروخته مناسب ترين ابزار براي پياده كردن اهداف شوم فتنه گران در جريان هاي انحرافي است لذا از دلسوزان در وزارت ارشاد تقاضا مي كنيم كه حتي ذره اي ميدان را براي آنها باز نكنند.
سليمان بلغار
¤ مي خواستم خطاب به پادشاه عربستان كه چندي پيش بيماري شديدي او را به ياد خدا انداخته بود و گفته بود كه از اين به بعد به من نگوييد پادشاه بلكه بگوييد بنده خدا ، بگويم كه اي مفلوك؛ چرا كعبه را كه در چند قدمي كاخ ات است رها كرده اي و براي طواف، گرد خانه ظلم و ستم كاخ سياه مي چرخي؟!
مهدي گودرزي- اصفهان
¤ خيزش هاي اخير اسلامي در منطقه امر بسيار مقدس و سازنده و اميدواركننده اي است، اما بايد مواظبت كنيم كه رژيم صهيونيستي با ايجاد برخي آشوب ها در منطقه با پول و سرمايه عربستان اين قيام ها و بيداري اسلامي را به انحراف نكشاند.
يك هم وطن
¤ بنده به عنوان يك هم وطن دلسوز انقلاب دعا مي كنم كه خداوند شر اين گروه انحرافي در بدنه دولت را از سر رئيس جمهور عزيزمان كم كند.
قدسيه عبداللهي- قزوين
¤ در سالروز رحلت جانسوز حضرت امام(ره) عده اي از دختران و پسران لاابالي كه از شهرهاي ديگر به شمال آمده بودند با پخش آهنگ هاي مبتذل در ساحل دريا و در برخي ويلاها به رقص و پايكوبي مشغول بودند كه باعث رنجش مردم مسلمان و مؤمن منطقه شد. واقعا تا كي مردم بايد از يك طرف با بي تفاوتي قانونگذاران در رنج باشند و از طرف ديگر بايد نظاره گر اين گونه اهانت هاي آشكار باشند. به نظر بنده در درجه اول آن كساني كه مي گفتند مشكل ما نحوه لباس پوشيدن و بيرون بودن موي سر خانم ها نيست بايد پاسخگو باشند.
يك شهروند از شمال كشور
¤ اگر طرح جديد نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي و فساد اخلاقي مثل طرح هاي قبل باشد هيچ فايده اي ندارد ولي اگر مستمر باشد و ريشه اي نه سطحي و روبنايي ، مي تواند اميدواركننده باشد و اين را مطمئن باشيد وقتي در دانشگاهها، ادارات و سازمانها هيچ گونه قيد و بندي در اين مورد نباشد نيروي انتظامي در سطح خيابانها هم موفق نخواهد بود.
يك هم وطن
¤ صنعت دامداري و توليد شير در منطقه كردستان به خاطر گران بودن علوفه و عدم حمايت ها از سوي دولت در حال ورشكستگي است. از مسئولان مربوطه تقاضا مي كنم تدابيري بينديشند.
داوود حكمتي
¤ از جانبازان شيميايي هستم. در دي ماه سال 88 براي تامين هزينه دارو به بنياد جانبازان مراجعه كردم اما بنياد با ارائه بخشنامه جديد تاكيد كرد كه از اين پس اداره محل كارمان بايد متقبل هزينه داروهايمان باشد ولي متاسفانه اداره به هيچ وجه اين بخشنامه را قبول ندارد.
عليرضا يزدان شناس- جانباز شيميايي
¤ از مسئولان مخابرات تقاضا مي كنم تدابيري براي پيامك هاي تبليغاتي كه ضمن توهين به ارزشها اقدام به تبليغ كالاهاي غيراخلاقي از اين طريق مي كنند بينديشند. با خواندن اين گونه پيامك ها جوابي براي فرزندان خود نداريم كه بدهيم.
آشوري
¤ در روزنامه كيهان مورخه 23/11/89 در خبري تاكيد شده بود كه فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد به بالاي شاغل در سراسر كشور از ابتداي سال 90 استخدام رسمي مي شوند. ولي هنوز هيچ اتفاقي در اين رابطه رخ نداده است. فرزندم با داشتن نامه 35 درصد جانبازي بنده و با سابقه 5 سال خدمت در شركت ايران خودرو همچنان در استخدام پيماني است. لطفا مسئولان در اين مورد پاسخگو باشند.
محمدباقر عين علي
¤ از وزارت بهداشت و سازمان تربيت بدني درخواست مي شود ضمن سركشي سر زده از استخر كارگران واقع در خيابان شوش ميدان شهيد هرندي (بين شهيد هرندي و باغ آذري) از وضعيت غيربهداشتي آب استخر كه باعث آسيب به چشم مي شود بازديد و با مسئولين استخر مربوطه برخورد نمايند.
موسي زاده و چند تلفن مشابه ديگر
¤ اين چگونه نظارتي است كه تورهاي زيارتي بهاي سفر به مشهد مقدس را در 10روز اخير نفري 20 هزارتومان افزايش داده اند. از مراكز نظارتي درخواست رسيدگي به اين موضوع را داريم.
يك شهروند از كاشان
¤ جانباز 70درصد از قم هستم. اخيرا قرار بود براي بنده و تعدادي ديگر از جانبازان به خاطر شرايط خاص جانبازي شان تعدادي خودرو از طريق گمرك وارد شود. اما امروز كاشف به عمل آمد كه اين خودروها توسط عده ديگري از گمرك خارج شده است. در واقع به نام ما جانبازان و به كام ديگران. خواهش مي كنيم موضوع را به طريقي به مسئولان ذيربط منتقل كنيد. بنده براي توضيحات بيشتر آمادگي دارم.
محمدرضا مصطفي زاده- قم
¤ در وزارت بهداشت نسبت به روشن بودن تعداد زيادي لامپ اعتراض كردم. با جسارت تمام گفتند به شما ربطي ندارد. چرا مديران ما ياد نگرفته اند كه بابت اشتباهات خويش از ديگران عذرخواهي كنند.
4061---0917
¤ از سازمان تامين اجتماعي مي خواهيم علت اينكه شيشه بري جزء مشاغل سخت قرار نگرفته را بررسي و اعلام كنند.
5350---0914
¤ به سهام عدالتي كه دو سال قبل به مددجويان بهزيستي داده شده هنوز هيچ سودي پرداخت نكرده اند. چرا؟
4643---0936
¤ شركت مخابرات استان گيلان در اقدامي عجولانه از صدور قبض تلفن خودداري كرده و همين امر باعث بروز مشكلات زيادي از جمله قطع اكثر خطوط تلفن روستائيان شده است. تقاضا داريم رسيدگي شود.
2546---0911
¤ راننده اتوبوس زائرين سوريه هستم. با اينكه از تهران تا ماكو 8 ساعت بيشتر راه نيست ولي پاسگاه پليس راه ماكو اجبار كرده كه هر اتوبوس بايد 3 راننده داشته باشد. از آن طرف اداره گذرنامه با هر اتوبوس كه از مرز مي گذرد فقط به 2 راننده اجازه خروج از كشور مي دهد. لطفا مسئولين امر اين معادله چند مجهولي را براي ما حل كنند و از بلاتكليفي بيرون بياورند.
اصغر كردبچه از پايانه مسافربري جنوب تهران
¤ بعضي از كتابخانه هاي عمومي شهرهاي بزرگ كشور به محل ملاقات و ديدارهاي چندين ساعته پسران با دختران نامحرم تبديل شده كه به بهانه مطالعه كتاب و يا درس خواندن اسباب زحمت ديگران مي شوند. چرا از سوي مسئولين امر جلوي اين مزاحمت ها و فعل هاي حرام گرفته نمي شود.
محمود بليغيان از اصفهان
 با استناد به اصل 133 قانون اساسي
 شوراي نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات با مسكن و راه را رد كرد

شوراي نگهبان لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي را مغاير با اصل 133 قانون اساسي تشخيص داد.
شوراي نگهبان طي نامه اي به مجلس شوراي اسلامي، لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي را مغاير با اصل 133 قانون اساسي اعلام كرد، متن اين نامه به شرح ذيل است:
لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي مصوب جلسه 11 خرداد 1390 مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخه 18 خرداد 1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
با توجه به عدم تعيين شرح وظايف نهايي وزارت امور زيربنايي در ماده(1) و در نتيجه عدم امكان تعيين وزير براي آن وزارتخانه، واگذاري مسئوليت تهيه شرح وظايف نهايي آن به وزير امور زيربنايي در ماده(3) مغاير با اصل 133 قانون اساسي و نظريه تفسيري مربوط به آن شناخته شد.

 فعالان سياسي: جريان انحرافي ادامه فتنه 88 است

برخي از فعالان سياسي اصولگرا با اشاره به مواضع و عملكرد جريان انحرافي در كشور تاكيد كردند كه اين جريان امتداد همان فتنه بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 است.
محمد اسماعيل كوثري، نائب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه جريان فتنه هنوز ادامه دارد، تصريح كرد: جريان فتنه سال 88 هنوز تمام نشده است بلكه ادامه اين جريان را در جريان انحرافي و در قالب اشكال مختلف كه عليه نظام جمهوري اسلامي طراحي و سازماندهي شده اند مي توان مشاهده كرد.
وي دو جريان فتنه و انحرافي را در يك راستا دانست و افزود: در اين دو جريان فقط اشخاص فرق كرده اند و حتي اين احتمال وجود دارد كه جريان انحرافي و جريان فتنه دست در دست يكديگر داده باشند تا به كمك هم به اهداف ناشايست خود برسند.
حجت الاسلام حميد رسايي، نماينده تهران در مجلس نيز در گفت وگو با فارس با اشاره به برخورد شديد امام خميني(ره) با جريانهاي انحرافي گفت: هيچ گاه ايشان به آنها باج ندادند؛ همچنان كه مقام معظم رهبري در طول اين سال ها براساس همين شاخصه ها حركت كردند و اگر غير از اين بود، در طول 22 سال، نمي توانستيم با وجود تمام دشمني ها، انقلاب اسلامي را پس از امام(ره) تا اين حد قدرتمند نگه داريم.
عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري در اين خصوص، اظهار داشت: رهبر انقلاب فرمودند «امام (ره) ما به كسي باج نداد؛ من هم به كسي باج نخواهم داد» و جايگاه رهبري و ولي فقيه طي 32 سال انقلاب اسلامي در برابر جريان انحرافي، همواره به عنوان يك شاخص مهم عمل كرده اند.
حجت الاسلام رسايي، مهمترين شاخص جريان انحرافي را تشكيك، ترديد و رد اصل ولايت فقيه دانست و گفت: مهمترين عامل انحراف جريان هاي فوق اين است كه احساس مي كنند ولي فقيه مانع حركت آنها مي شود لذا رو در روي اين جايگاه رفيع ايستادند و شاهد انحراف آنها هستيم.
حجت الاسلام سيدعباس نبوي، رئيس موسسه تمدن و توسعه اسلامي نيز با اشاره به ادامه فعاليت هاي جريان انحرافي اظهار داشت: مردم و مسئولان اگر مدتي صبر كنند، مهرماه بسياري از موضوعات مشخص مي شود. وي با اشاره به اينكه جريان انحرافي به نام سكوت مي خواهد فرياد بزند و اين نشان مي دهد آنها با روش ها و تلاش هاي مختلف از هر فرصتي براي تحقق اهداف شان استفاده مي كنند، ادامه داد: آنها حرف بي ربط مي زنند و مدعي مي شوند حرف هاي ما تفسير ديگري داشته است.
حجت الاسلام نبوي افزود: جريان انحرافي با انجام اقدامات عجيب و غريب و با دست داشتن در مسائل مالي و اقتصاد دولتي، اهداف خود را پيش مي برد اما وقتي اوضاع شلوغ مي شود، مي گويند ما سكوت كرده ايم.
وي با بيان اينكه جريان انحرافي نمي تواند مدت زيادي سكوت كند، تصريح كرد: يك انساني كه دچار ناآرامي است، نمي تواند مدت زيادي سكوت كند و بالاخره آرامش خود را از دست مي دهد؛ لذا جريان انحرافي مدت موثري ساكت نخواهد بود و در سه ماه آينده تحولات زيادي اتفاق مي افتد.

 آيت الله جنتي رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس شد

آيت الله جنتي به رياست هيئت مركزي نظارت بر نهمين دوره انتخابات مجلس انتخاب شد.
در اولين جلسه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس، آيت الله احمد جنتي به عنوان رئيس، آيت الله محمد يزدي به عنوان نايب رئيس، ميرشمسي به عنوان دبير و كدخدايي نيز به عنوان سخنگوي اين هيئت انتخاب شدند.
بر اساس اين گزارش، در جلسات آينده، هيئت هاي نظارتي استان ها انتخاب خواهند شد.

 دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه: ساخت جزاير مصنوعي از سوي امارات در خليج فارس نقض حقوق بشر است

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، ساخت و سازهاي بي رويه جزاير مصنوعي توسط امارات را نقض حقوق بشر دانست.
محمد جواد لاريجاني در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: توسعه خشكي در دريا بايد با توجه به قوانين بين المللي باشد اين قوانين براي هر دو كشور صاحب سهم و همه كشورهاي ساحلي حوزه خليج فارس كه آبراه مشابه دارند، يكسان مي باشد.
وي تصريح كرد: ايران توانايي جزيره سازي بيشتري را نسبت به همه كشورهاي منطقه دارد؛ چرا كه جمهوري اسلامي ايران داراي ساحل هاي بيشتري نسبت به كل كشورهاي حوزه خليج فارس است.
لاريجاني خاطرنشان كرد: افزايش ساخت و سازهاي سواحل مصنوعي توسط امارات تنها به ضرر خود آن كشور است و اين مسأله از طرف دستگاه ديپلماسي حل و فصل مي شود.
وي در ادامه اذعان داشت: ساخت و ساز بي رويه جزاير مصنوعي توسط امارات نقض حقوق بشر محسوب مي شود چرا كه تعرض به حقوق ديگران از جمله مصداق هاي نقض حقوق بشر محسوب مي شود و امارات با ساخت و ساز بي رويه عملاً به حقوق كشور ايران تعرض مي نمايد.

 ابعاد خسارت اپوزيسيون از نفوذ اطلاعاتي جمهوري اسلامي (خبر ويژه)

شوك گسترده ناشي از انتشار خبر نفوذ وزارت اطلاعات در ميان اپوزيسيون مقيم خارج، با وجود سپري شدن 72ساعت از انتشار فيلم مربوطه، همچنان محافل ضد انقلاب را تكان مي دهد.
گزارش مستند «الماسي براي فريب» كه روايت فريب طيف گسترده اي از ضد انقلاب و تخليه اطلاعاتي و سازماني آنها در قالب پروژه تشكيل دولت در تبعيد است، موجب طرح اين پرسش شده كه كدام محافل اسباب رخنه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي را فراهم كردند و اعماق آسيب اين رخنه اطلاعاتي تا كجا بوده است؟
پايگاه اينترنتي گويانيوز وابسته به سازمان سيا در واكنشي آميخته به خشم و تأسف و به قلم يكي از عناصر تجزيه طلب نوشت: پروژه «الماس فريب» قصه كساني است كه ناخواسته بسوي سراب گام برداشتند، و با گندم نماي جوفروش «معامله» كردند.
برخي از چهره هاي مشتاق اپوزيسيون، مدحي را به عنوان «محقق» به اروپا آوردند، و همانند مار افعي در آستين پروراندند و نوازش دادند تا در فرصت مناسب نيش زهرآگين خود را در بدن اپوزيسيون فرو برد. اين نه اولين «عمليات نفوذي اطلاعات» است و نه احتمالاً آخرين آن خواهد بود. گذشته از اينكه چه كس و يا كساني و با چه انگيزه هايي درب دژ اپوزيسيون برونمرزي را بر روي اين «اسب تروا» باز كردند.
هنر ما نه در كبر كاذب بلكه در تواضع و حتي شهامت عذرخواهي مي باشد. به خصوص اكنون كه ثابت شده آن «درياي اطلاعات ارزشمند» سرابي بيش در برهوت فريب نبوده است. سرابي كه بر تشعشع امواج وهم انگيز و تلالو الماس گونه آن، سربازان گمنام امام زمان به كمين عقل و هوش اپوزيسيون عطش زده نشسته بودند.
گويانيوز با بيان اين كه در پي نفوذ سيستم امنيتي ايران به نشست پاريس، نشست آتي در لندن زير سؤال است، نوشت: آيا همسنگري و هم آوايي در كنفرانس مطبوعاتي و عهد اخوت بستن در پشت درهاي بسته با يك عنصر مشكوك، و حتي ضبط يك جلسه بسيار حساس و خصوصي بر روي ويدئو حاكي از ناهنجاري در دورانديشي سياسي و فقدان مداقه لازم نيست؟ اگر حقيقتاً بپذيريم كه در صداقت اين افراد، كه به گفته خويش هر كدام حدود 40 سال تجربه سياسي در سطح بين المللي دارند شكي نيست؛ در مورد صلاحديد، توانايي قضاوت و بصيرت سياسي آنها چه مي توان گفت؟ سايت ايران گلوبال نيز با طرح اين پرسش كه «چه كساني باعث اعتماد اپوزيسيون به نفوذي وزارت اطلاعات شدند؟» نوشت: نخستين بار نام مدحي را از زبان عليرضا نوري زاده شنيديم. نوري زاده مدعي بود مدحي عامل نفوذي وي است. همان روزها سايت روز آن لاين مصاحبه اي با مدحي داشت و پس از آن بود كه مسابقه رسانه هاي اپوزيسيون براي مصاحبه با مدحي شروع شد و مصاحبه پشت مصاحبه! حالا اما گندش درآمده كه مدحي خودش جاسوس نفوذي جمهوري اسلامي در ميان اپوزيسيون خارج از كشور بوده است.
نويسنده وبلاگ «دلقك ايراني» نيز كه از لندن با بالاترين همكاري مي كند، درباره غافلگيري اخير اپوزيسيون نوشت: اينك اگر هر آنچه در ايران نقل شده درست باشد- چون فيلم و سند هم پخش شده حداقل در مورد اپوزيسيون خارج از كشور نمي تواند عاري از حقيقت باشد- اين سؤال بديهي پيش مي آيد كه چطور اين همه دستگاه هاي عريض و طويل و اين همه اسامي دهان پركن اپوزيسيون نتوانسته اند به ماهيت اين آدم پي ببرند؟ خود همين جاي تعجب و بيشتر از آن جاي تأسف دارد.
اين ضدانقلاب در به در مقيم لندن مي افزايد: خدا كند در روزهاي آينده، همه آناني كه در اين پروژه تله گذاري، احمقانه عمل كرده و بدام افتاده اند توضيحي قابل قبول بدهند. والا تتمه هر آنچه از اعتماد به اين كاركشتگان سياسي و تحليلي و كارشناسي مانده بود يكجا بايد هوا شده و از بين رفته است. البته از نظر شخصي من خيلي هم بد نيست اميد بريدن از آدم هاي بي مسئوليت. حداقل فايده اش هم اينست كه ديگر كسي به توهمات اپوزيسيون خارج از كشور كمترين شانس هاي شخصي اش براي زندگي در ايران را رها نمي كند و آواره نمي شود در سرگرداني بلاتكليف رهبران سياسي!
نويسنده وبلاگ «دارا ايراني» هم از ديگر همكاران دايمي بالاترين است كه مي نويسد: بيچاره كساني كه فريب مدحي را خوردند و بازهم بيچاره كساني كه فرياد مي زدند اين آدم مال خود رژيم است ولي كسي صدايشان را نشنيد. مدحي به ايران بازگشت و در برنامه «الماس فريب» شركت كرد و رژيم هم اپوزيسيون زودباور و ساده لوح ما را تا توانست به سخره گرفت تا از خود بپرسيم، ما كجا هستيم، چه مي خواهيم و به كجا مي رويم؟ از كجا معلوم مانند مدحي ها بازهم نباشند شايد بسياري از كساني كه فرياد برائتشان از رژيم گوش فلك را كر مي كند خودشان وابسته به جمهوري اسلامي باشند. شايد آنها هم نفوذي باشند. ما نمي دانيم. فقط مي دانيم اپوزيسيون ما روزنامه نگاران ما و بسياري از ما فريب مدحي را خوردند مدحي جاسوسي بود كه ما را دوست نداشت.
اما بخوانيد از تحليل يكي از همكاران گويانيوز كه مشتركاً با «خودنويس» نيز همكاري دارد و در خودنويس نوشته است؛ بديهي است مدحي به عنوان ابزار كسب اطلاعات، خسارت حيثيتي سنگيني به اهل سياست و اپوزيسيون خارج از كشور وارد آورده است. اكنون بحث بر سر اين است كه وقتي اهل رسانه در جاي اهل سياست مي نشينند و اهل سياست، نقش اهل رسانه را بازي مي كنند، خسارت بازي اطلاعاتي چنين سوژه اي به هر دو طرف وارد مي شود اين تجربه اول نبود و تجربه آخر هم نخواهد بود. از سوي ديگر همين ماجرا باعث بي عملي بيشتر رسانه اي و سياسي اپوزيسيون خواهد شد.


 دو تنه... به قدرت 3 اسب تروا (خبر ويژه)

خانواده مزروعي- پدر و پسر- دو تنه اندازه چند اسب تروا در بروكسل فعالند.
رجبعلي و حنيف مزروعي روز گذشته به تنهايي 3 بيانيه با امضاهاي «سازمان مجاهدين انقلاب»، «جبهه مشاركت» و «جوانان اصلاح طلب» منتشر كردند كه در نوع خود ركوردي بي سابقه در بيانيه پراكني است. در ميان اين سه نام، عنوان جبهه مشاركت است كه دو نفره مديريت مي شود والا رجب مزروعي به تنهايي سازمان مجاهدين و حنيف مزروعي جوانان اصلاح طلب را مديريت مي كنند. در طليعه بيانيه صادره به نام سازمان مجاهدين، آيه اي به شكلي مغلوط و ناقص درج شده است؛ «والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا»! كه درست آن «ان الذين...» مي باشد ضمن اين كه آيه با ادامه آن مفهوم پيدا مي كند. به يقين آنها كه گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت كردند، فرشتگان بر آنها نازل مي شوند كه نترسيد و محزون نباشيد.
اين پدر و پسر خوش نشين در پايتخت بلژيك (مقر امنيتي اتحاديه اروپا) توضيح نداده اند كه دريافت پناهندگي از دشمنان ملت ايران و هزينه هاي گزافي كه يك قلم آن 500 ميليون تومان است براي اقامت در اروپا، چه ارتباطي به «ايمان به خداوند» و «استقامت» دارد؟ و اگر در ادعاي مبارزه صادقند چرا از كشور گريخته اند؟ بدبياري اين طيف از عناصر فراري اصلاح طلب آن است كه در محافل ضد انقلاب نيز به غلط نفوذي جمهوري اسلامي معرفي مي شوند. دعوت رجب مزروعي به مصالحه با جمهوري اسلامي(در مصاحبه با بي بي سي) به اين بدگماني ها دامن زده است.

 ويكلي استاندارد: حلقه متحدان آمريكا از هم گسيخته است (خبر ويژه)

حلقه هم پيمانان آمريكا در خاورميانه به خاطر قدرت گرفتن ايران و انقلابهاي مردمي از هم گسيخته شده است.
مجله آمريكايي ويكلي استاندارد در تحليلي نوشت: سخنراني نتانياهو در كنگره آمريكا به مذاق خيلي ها خوش نيامد اما سخنان وي علامتي است از اينكه واشنگتن از نقش قديمي خود در خاورميانه آن هم در هنگامه خطر بازمانده است. نتانياهو اولين كسي بود كه در ملا عام از حقيقت پرده برداشت ولي ديگر هم پيمانان آمريكا، چون سران مصر و عربستان سعودي، متقاعد شده اند كه آمريكايي ها در فضايي خيالي زندگي مي كنند.
لي اسميت سردبير ويكلي استاندارد در اين تحليل تصريح مي كند: همان گونه كه نتانياهو به دقت يادآوري مي كند، توسعه نفوذ ايران و مخالفتش با روند صلح، هنوز مسئله اصلي منطقه است. آن گونه كه وال استريت ژورنال نوشت رياض ديگر باور ندارد كه آمريكا ايران را به چالش بگيرد و دولت سعودي توسط بندربن سلطان دست به كار جور كردن هم پيماناني است كه بتوانند مقابل ايران صف آرايي كنند. شايع است كه عربستان سعودي به عنوان عضو و رهبر شوراي همكاري خليج فارس تاكنون به مراكش و عمان وعده مقدار زيادي وجه نقد داده تا در برابر درخواست هاي پياپي واشنگتن براي اصلاحات مقاومت كنند. عربستان سعودي از آن واهمه دارد كه دامنه اين مسئله سرانجام به خانه آل سعود هم كشيده شود.
مجله وابسته به نومحافظه كاران آمريكايي با اشاره به وضعيت بحراني مصر و از دست رفتن نفوذ كاخ سفيد نوشت: واشنگتن كم كم مي فهمد كه يكي از امتيازات حكومت حسني مبارك در اين اواخر، نفرت كينه توزانه اش از حماس بود. زمامداران كنوني قاهره نمي توانند هزينه اين ولخرجي ايدئولوژيك را بپردازند. آنها مجبورند خود را ضد تفكر و مواضع مبارك نشان دهند وگرنه تا زماني كه واشنگتن خرده حسابها را تسويه نكرده، مصر كه مي تواند در مدار واشنگتن بچرخد از مدار خارج مي شود. نگراني اين نيست كه مصر تماما از مسير خارج شود و به بلوك مقاومت بپيوندد. ولي بيشتر به اين خاطر كه مغازله با ايران مي تواند مشكل ساز شود.
لي اسميت با مرور خاطرات نوكري مبارك مي نويسد: اكنون كه مصر به ستاره اي دوردست تبديل شده، ما دلمان براي آن روزهاي ساده و بي دردسر تنگ مي شود، روزهايي كه واشنگتن منافع خود را از طريق دولت هاي همپيمان تامين مي كرد. به گفته مارتين كرامر تحليلگر بنياد سياست خاور نزديك «كليد فتح خاورميانه در همراه كردن همپيماناني است كه طبيعت سازگاري با هم ندارند. دايره متحدان آمريكا از ائتلاف متحدان ناهمسويي چون تركيه، اسرائيل، مصر، عربستان سعودي و كشورهاي حاشيه خليج فارس تشكيل شده بود. همه مي دانستند كه آمريكا قوي است. پس اگر چندان هم از همراهي با كشورهاي ديگر راضي نبودند با شرايط كنار مي آمدند. اما وقتي تركيه و اسرائيل مسئله پيدا كردند اين دايره از تكامل بازماند و اكنون مصر و عربستان اين حلقه را ترك مي كنند.»
به عقيده كرامر، ايران مي تواند با ايجاد ارتباط با اخوان المسلمين از خيزشها و تحولات منطقه سود ببرد. ايران مي تواند هلال شيعه خود را با هلال اخوان المسلمين تطبيق دهد و حتي جايگزين مي كند؛ اتحادي كه از حزب عدالت و توسعه تركيه تا حماس و اسلامگرايان نوپاي مصر ادامه يافته است. اگر عربستان سعودي و اسرائيل توانسته اند در حلقه آمريكا باشند پس اخوان المسلمين نيز مي تواند بخشي از هلال ايران باشد. ايران و اخوان المسلمين هر دو از بازسازي مقاومت سود مي برند.
سردبير ويكلي استاندارد در پايان اين تحليل نوشت: واشنگتن خود را آماده تصويري از اسلام سياسي با نسخه شيعي و همچنين سني مي كند كه در منطقه در حال بازسازي است. اين كه آيا كاخ سفيد آماده است كه از منافع آمريكا و همپيمانانش در برابر جريان سياست هايي ماهيتا ضد آمريكايي، پشتيباني كند، پرسش ديگري است. سخنراني نتانياهو، و تقلاي عربستان حاكي از آن هستند كه همپيمانان سنتي آمريكا باور ندارند كه اوباما در حد و اندازه اين كار نيست.

 مي خواهند لت و پارمان كنند! (خبر ويژه)

آفتابي شدن گروهي موسوم به شوراي هماهنگي راه سبز باعث شده تا گروهك هاي ضدانقلاب داراي 30 سال سابقه معارضه ناكام، مسئوليت همه بي عرضگي هاي خود را پاي اين شوراي دو سه نفره بنويسند.
شبكه بالاترين با اشاره به اقدام غريب شوراي مذكور در دعوت به پياده روي در پياده روهاي بالاي شهر آن هم با سكوت، كاريكاتوري را منتشر كرد كه ديالوگ اميرارجمند (سخنگوي شورا) با يك درازگوش است. در اين كاريكاتور اميرارجمند مي گويد « سكوت باشه، بالاشهر باشه، فقط هم تو پياده رو باشه» و طرف مقابل! با نگاهي هاج و واج مي پرسد «اونوخت اين اسمش تظاهرات و اعتراضه؟!». بالاترين سپس نوشت: اين به اصطلاح شوراي هماهنگي كه حتي نماينده آقاي كروبي در آن جاي ندارد خود را با چه كساني و با چه هدفي هماهنگ مي كند؟ عملكرد اين شورا و ماهيت وجودي اش بر مخفي كاري و بر پايه چانه زني اصلاح طلبان حكومتي براي باقي ماندن در قدرت است و همه حرفش را رجبعلي مزروعي با صداي بلند بيان كرد.
«اخبار روز» ارگان گروهك اتحاد جمهوري خواهان (مجموعه چند گروهك چپ و راست) نيز بي آنكه درباره بي عملي و سردرگمي چند ساله خود توضيح دهد، نوشت: كسي يا كساني حال به هر دليل ناشناس، پشت تابلويي به نام «شوراي راه سبز اميد» سنگر گرفته اند و هر از چند شليكي دارند و باز تا باري ديگر گم و گور. نه روي مي نمايند تا كس بداند كه كيستند و آبشخورشان كدام؟ و نه مردم را پشيزي مي شمارند تا پاسخگويشان باشند. در حالي كه سياست در خيابان رقم نمي خورد آنها چرا دوباره از اين تاكتيك استفاده مي كنند؟ آنچه ما را نگران مي كند كشاندن افرادي بي نقشه و برنامه در ميداني مخوف و نابرابر است كه فرجام آن رنج و عذاب خواهد بود.
اخبار روز در مطلبي ديگر نوشت: حماسه سازي شما براي بزرگداشت 22خرداد، سانتي مانتاليستي و ذهن گرايانه است. قصد تخفيفشان را نداريم اما واضح است كه اين محترماني كه خيابان را پرستشگاه كرده اند، حتي براي امور عادي شان هم به خيابان نمي آيند. اگر خيابان جايگاه دموكراسي مستقيم است، آيا جمهوري اسلامي مصداق بارز حكومت دموكراتيك نيست؟ چرا كه تا به امروز در كشاندن مردم به خيابان هميشه دست بالاتر را داشته است.
تقي روزبه از عناصر وابسته به ضدانقلاب نيز در گويانيوز با برشمردن علل سقوط فتنه سبز تصريح كرد: «توازن قوا به سود رژيم است و اپوزيسيون از آرايش باثباتي برخوردار نيست. بدون ابتكار برآمده از پايين توسط هماهنگ كنندگان حاضر در ميدان مبارزه، و بدون اجتناب از جايگزيني اين حلقه توسط نهادها و شوراهاي مجهول الهويه و خودبرگمارده و صدور دستورالعمل از بالاي سر جنبش، و بدون درنظر گرفتن توازن قواي واقعي در عمل، اتخاذ تاكتيك مناسب و شكل گيري يك جنبش پويا، متوازن و ادامه دار ناممكن است و بجز سروصداي مقطعي و نهايتا فضاي رعب و يأس حاصلي ببار نخواهد آمد. متاسفانه تاكتيك اتخاذ شده نشان مي دهد كه در هم چنان بر همان پاشنه قديم مي چرخد و هيچ درسي گرفته نشده است. حتي فراتر از آن نگاهي به مواضع كساني چون محمد خاتمي و مهاجراني و مزروعي و كديور و امثال آنها نشان مي دهد كه با وقاحت بي مانندي صراحتا خواهان گفتگو و سازش با حاكميت هستند. و به اين ترتيب آنها عملا بيشترين تاثير مخرب را بر صفوف جنبشي كه در طي دو سال گذشته هزينه هاي سنگيني در مقابله با استبداد حاكم و حكومت مذهبي پرداخته است داشته و دارند.»
يكي ديگر از كاربران سايت فيس بوك خطاب به اعضاي پنهان «شوراي هماهنگي راه سبز» نوشته است از كجا معلوم كه شما هم نفوذي جمهوري اسلامي نباشيد و با دعوت براي روز 22 خرداد قصد لو دادن اپوزيسيون داخلي و يا لت و پار كردن آنها به دست مردم خشمگين را نداشته باشيد؟!

 دهن كجي به قوانين راهنمايي و رانندگي

با وجود اين كه همه روزه در صفحات حوادث رسانه ها شاهد اخبار دلخراشي از وقوع تصادفات موتورسيكلت سواراني هستيم كه دچار مرگ و معلوليت شده اند متاسفانه كماكان شاهد صحنه هاي نامتعارف حمل بار و مسافر توسط اين افراد هستيم، كساني كه از تكرار حوادث عبرت نمي گيرند و تصور مي كنند مرگ تنها براي همسايه است.
يكي از عواملي كه باعث سوءاستفاده راكبان موتور براي حمل بارهاي نامتعارف مي شود اجازه ورود آنان به محدوده طرح ترافيك است كه آنها را در اجراي كارهاي خلاف قانون جري كرده است. آنان با انجام كارهاي خلاف همچنان به قوانين راهنمايي و رانندگي دهن كجي مي كنند و زندگي هاي بسياري را به بازي مي گيرند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14