(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 25 خرداد 1390- شماره 19951

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
علف هاي هرز ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
مآ ا ا ا ... (گفت و شنود)
آماده باش در آمريكا و انگليس و بي اعتنايي در ايران
ديدار هاشمي رفسنجاني با جمعي از اعضاي حزب موتلفه
نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله سيداحمد خاتمي اقامه مي شود
جاسوس ها را شناسايي كنيم چرا به كيهان فحش مي دهيم! (خبر ويژه)
آقاي سوروس ديگه پول مفت نده! ما مشغول مرگ طبيعي هستيم (خبر ويژه)
در آمريكا فهميدم كه جمهوري اسلامي اپوزيسيون را ناكار كرده است (خبر ويژه)
ايران دخالت نكند تا آل سعود بحرين را ببلعد! (خبر ويژه)
مرخصي اجباري براي كاركنان آژانس واردات «ملت»! (خبر ويژه)علف هاي هرز ! (يادداشت روز)

اين روزها انتشار اخباري موثق درباره دست اندازي باند انحرافي به بيت المال باعث ايجاد برخي نگراني ها در سطح جامعه شده است. علت اصلي اين نگراني، آن است كه مردم، دكتر احمدي نژاد را با ويژگي هايي نظير پاك دستي، امانتداري بيت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادي، كار و تلاش شبانه روزي و خدمت به مردم به ويژه طبقه محروم مي شناسند و انصافاً نيز بايد اذعان كرد كه رئيس جمهور در بسياري از اين زمينه ها و به ويژه در خدمت به مردم و ايستادگي در مقابل باج خواهي نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است كه در صحنه عمل دستاوردهاي ارزشمندي در پي داشته و به يادگار مانده است و مردم بيم آن دارند كه باند انحرافي به اين دستاوردها آسيب جدي برساند.
اين يادداشت اما، در پي آن نيست كه چرايي و چگونگي شكل گيري جريان ياد شده در كنار رياست محترم جمهوري را بازگو كند، چرا كه اين موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه اي نياز دارد. آنچه در اين نوشتار دنبال مي شود، اشاره به نيمه پنهان يكي از اقداماتي است كه جريان منحرف ياد شده از سال ها پيش با چراغ خاموش در فضاي اقتصادي ايران دنبال كرده و مي كند و آن «بانك بازي» و اخذ مجوزهاي زنجيره اي براي تاسيس بانك هاي خصوصي با اهدافي پيدا و پنهان است كه همچنان ادامه دارد و در سايه انحرافات فكري جريان مورد اشاره از نظرها دور مانده است.
ماجرا درباره مجوزهايي طلايي است كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل از سوي بانك مركزي صادر مي شود و به دليل حساسيت موضوع، حتي خبر تصويب تاسيس بانك در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و ارسال پرونده به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي تا آخرين لحظه از ديد همگان پنهان مي ماند و تنها چند روز مانده به آغاز فعاليت بانك، برخي اخبار مفاسد صورت گرفته در مسير اخذ مجوز و فعاليت از سوي رسانه ها كشف و رسانه اي مي شود.
ناگفته پيداست كه بانك مركزي در هر كشوري به دليل نقش برجسته اي كه در كنترل سيستم پولي دارد، از ركن هاي اصلي اقتصادي آن كشور به شمار مي رود. تاملي در ريشه ها و علت هاي ايجاد بحران اقتصاد جهاني طي سه سال گذشته و هم چنين بحران هاي ادوار گذشته در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه انحراف در نظام بانكي و ضعف نظارت بر عملكرد بانك هاي بزرگ، مهم ترين علت بروز و گسترش بدترين بحران هاي مالي در 70 سال اخير بوده است كه عليرغم گذشت بيش از سه سال و قرباني شدن چندين نظام سياسي و اقتصادي، همچنان بر بخش عمده اي از اروپا، آمريكا و آسيا سايه افكنده است. به همين دليل شاهد بوديم كه با اصلاح ساختار بانكداري در كشورها و وضع قوانين جديد، استانداردهاي بانكي در دنيا، از جمله مقررات «بازل2» (Basel II) و «سالونسي1» (Solvency I) به دليل برخي ناكارآمدي ها دستخوش تغييراتي بنيادين شد و مقررات جديدي براي جلوگيري از پيش آمد مشكلات آتي تدوين و وضع گرديد.
در چنين شرايطي، بر اثر غفلت هاي صورت گرفته و نفوذ جريان انحرافي در مراكز حساس سياسي، اقتصادي و مهم تر از همه نظارتي نظير بانك مركزي كشور، چندي است كه بازي جديد «بانك بازي» از سوي جريان ياد شده و آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در اين بازي، حلقه هاي پيدا و پنهان گروه انحرافي در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي براي افراد وابسته به خود كه نگاهي به كارنامه فعاليت آن ها نشان مي دهد برخي از آنان در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند، در جهت منافع شخصي و گروهي خود حركت مي كنند.
پس از آنكه بانك هاي خصوصي چون «تات»، «آريا» و «گردشگري» با چنين ماهيتي تاسيس و به لطف حمايت هاي بي حساب و كتاب ليدرهاي جريان انحرافي در كمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادي كشور مشغول به فعاليت شدند، اين روزها خبر تأسيس بانك ديگر وابسته به اين گروه به گوش مي رسد. اين بار بانك «شرق»! بانكي كه مجوز آن با پيگيري ها و فشارهاي دو ليدر جريان انحرافي و برخي از حلقه هاي وابسته به اين باند در بانك مركزي نظير «ح.پ» و در حالي كه مجوز راه اندازي آن، به دليل آنكه يكي از عمده سهامدارانش، خود در رديف بدهكاران بزرگ به نظام بانكي است متوقف شده بود، به يكباره صادر مي شود و همانطور كه گفته شد خبر تصويب تأسيس و حتي ارسال پرونده بانك به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي مخفي نگاه داشته مي شود.
نكته تأسف برانگيزتر آن كه پيشتر نيز فرد نامبرده در حالي كه تنها در يكي از شعبه هاي يك بانك دولتي حدود 175 ميليارد ريال بدهي معوق داشته است، با نزديك شدن به برخي افراد در دولت و اخذ وامي ويژه، مقدمات تأسيس بانك تات را فراهم مي آورد. اين در حالي است كه اين بساز و بفروش كه پس از پيوند با باند انحرافي، خود را سلطان بلامنازع صنعتي خاص معرفي مي كند، سابقه اي طولاني در مواردي از اين دست دارد و مواردي نظير احداث مجتمع تجاري بهاران 1 و 2 و همچنين خريد غيرقانوني زمين وقفي مدرسه حافظ در آبان 1383 و تخريب آن به بهانه ساختن يك مجتمع تجاري را در پرونده خود دارد.
همچنين 40 درصد از سهام اين بانك در شرف تأسيس، بدون برگزاري هيچگونه مناقصه اي به 4 شركت سرمايه گذاري خاص وابسته به طيف جريان انحرافي واگذار شده است و 48 درصد از سهام نيز در اختيار مناطق آزاد- كه در غفلت نهادهاي نظارتي به حياط خلوت فعاليت هاي اقتصادي جريان انحرافي تبديل شده- قرار گرفته است.
آنچه بدان اشاره شد، تنها نمونه اي از تخلفات كشف شده از باندي است كه با نفوذ در گلوگاه پولي كشور، حركت دامنه دار و خزنده اي را در اين خصوص از سال ها پيش آغاز كرده است. متاسفانه طي دو سال گذشته، مشكلات بخش نظارت بر عملكرد نظام بانكداري كشور كه مي توان آثار آن را به آساني در سيستم بانكي ديد، بر اثر سوء مديريت برخي افراد نفوذ داده شده در سيستم بانك مركزي فزوني يافته است. ورود افراد باند انحرافي در گلوگاه پولي نظام، اگرچه تاكنون تمامي ابعاد خطرآفرين خود را نشان نداده است، اما از بسياري جهات ديگر، با اثرگذاري بر نظام پولي و مالي كشور، بخش قابل توجهي از اصول اقتصادي حاكم بر كشور را دستخوش تغييراتي تأسف برانگيز كرده است. ناتواني در مديريت عالمانه بازار طلا و ارز كشور و ايجاد نابساماني در آن، تنها يكي از ضعف هاي بانك مركزي طي ماههاي اخير بوده است. اما آنچه از نگاه بسياري پنهان مانده، تصميمات افراد نفوذي جريان منحرف و به ويژه «ح.پ» به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي مالي جريان ياد شده و در اختيار گرفتن يكي از مهمترين پست هاي كليدي در بانك مركزي بوده است كه نتيجه آن برخوردهاي ضعيف و منفعلانه با برخي تخلفات در بانك هاي خصوصي كشور و مخفي نگاه داشتن برخي اشكالات مهم به ويژه تخلفات عديده مهره هاي وابسته به گروه انحرافي بوده است.
به عنوان نمونه و تنها يك نمونه از اين اقدامات، چندي پيش به دستور رئيس كل بانك مركزي به مدير كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري قرار بود 350 بازرس از سوي اين بانك، فعاليت هاي برخي بانك ها و موسسات مالي را بررسي و گزارش كنند، اما با كارشكني هايي كه از سوي فرد ياد شده در بانك مركزي صورت گرفت، اين موضوع منتفي و طرح بازرسي كه از يكي از بانك هاي خصوصي آغاز شده بود، به دليل به خطر افتادن منافع باند انحرافي و آشكار شدن احتمالي بسياري از تخلفات در بانك هاي منتسب به اين گروه متوقف شد.
بديهي است كه ادامه اين رويه از يك سو و شرايط ويژه كشور و مشكلات و محدوديت هاي منابع و ذخاير ارزي از سوي ديگر، موجب بروز تهديدي جدي در سيستم پولي و اقتصادي كشور شده كه در اين ميان صدور مجوزهاي طلايي براي افراد خاص و عمليات سوداگرانه و سودجويانه بانك هاي جديدالورود در بازارهايي همانند ارز و مسكن كه بي ثباتي در نرخ ارز و گراني قيمت مسكن و به دنبال آن، افزايش هزينه هاي دولت را در پي داشته است، تا چه اندازه حيات سيستم پولي و مالي كشور را به خطر انداخته است.
سخنان رئيس جمهور در بخشي از فيلم تبليغاتي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نكته اي كليدي داشت كه بازخواني آن در اين مقطع از عمر دولت دهم مي تواند مفيد باشد. رئيس جمهور در اين فيلم در حالي كه در حياط خانه اش مشغول چيدن سبزي بود مي گويد: «علف هرز خيلي وقت ها خودش را شبيه سبزي واقعي مي كند! اين علف هرز خودش را شكل واقعي نشان مي دهد و به سرعت رشد مي كند. رنگ و رويش را مثل ديگر سبزي ها در مي آورد و خيلي شبيه به ريحون است، ولي ريحون نيست!»
واقعيت آن است كه باند نفوذي و انحرافي كه بسياري هنوز تصور مي كنند تنها در حوزه سياسي، فرهنگي دچار انحراف است، از سال ها پيش در كنار فعاليت در حوزه هاي سياسي و فرهنگي و پمپاژ - به گفته كيهان- عمدي عقايد انحرافي، فعاليت خزنده و گاه پنهان اقتصادي خود را نيز به شكلي ناسالم آغاز كرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اكنون به شدت در مفاسد اقتصادي غرق شده است كه هنوز بسياري از ابعاد آن ناشناخته باقي مانده است. ادامه اين روند مي تواند نظام بانكي و به تبع آن، اقتصاد كشور را با آسيب هاي جدي روبرو كند و اميد آن است كه رئيس جمهور محترم اعضاي اين باند انحرافي را نيز مانند همان علف هاي هرز كه به آن اشاره كرده بودند، از «باغچه دولت» كنده و بيرون افكند.
بابك اسماعيلي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ تا چندي پيش اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با توطئه هاي دشمنان داخلي و بيروني نظام بود ولي به ياري خداوند مدتي است علاوه بر اقدامات پيشگيرانه اقدامات شجاعانه و قدرتمندانه مي نمايند كه از اقتدار نظام اسلامي است. اوباما و همدستان وي بايد بيش از پيش مراقب اطرافيان و فريب خوردگان باشند زيرا هر از گاه بايد با اعتراف خود زلزله اي در كاخ سفيد و سازمان هاي جاسوسي شان بيندازند و افتضاحي ديگر كه نشان از سست بودن زيربناي اطلاعاتي آنها است برملا شود.
محمودي
¤ مي خواستيم بدانيم آيا خبر حمله وحشيانه اراذل تهران به يك روحاني در حال نهي ازمنكر در ساعت 10 شب به گوش رياست محترم جمهوري رسيده است. با وجود اين حوادث و حوادثي مثل حادثه خميني شهر و... آيا ايشان مثل گذشته معتقدند بدپوشش بودن خانم ها و آزادي عمل اراذل مشكل كشور به حساب نمي آيد و فقط بايد كتاب نوشت و كارفرهنگي كرد!
8858---0919
¤ در مورد حادثه اي كه براي حجت الاسلام فروزش امام جماعت دانشگاه علوم پزشكي در جريان نهي ازمنكر پيش آمده مي خواهم بگويم مشابه همين حادثه براي يكي از نيروهاي ارزشي در خيابان ايران پيش آمد و با اسيد صورت او را سوزاندند. پيش از آن نيز حمله اوباش به حجت الاسلام مصطفوي روحاني جليل القدر سالخورده و ناهي از منكر به تخليه چشم ايشان انجاميد. غرض اين كه شيطنتي در كار است براي برچيده شدن اين شيطنت از مسئولين گرفته تا ما مردم بايد همگي بسيج شويم و قضيه را ريشه كن كنيم.
ابوالحسني
¤ متاسفانه هنوز هم بسياري از مسئولان وجود ناهنجاري هاي اخلاقي را صرفا از ناحيه مشكل اقتصادي و يا بخاطر سوء تربيت خانواده ها عنوان مي كنند و هيچ توجهي به مسايل مربوط به ماهواره ها، برخورد انفعالي مسئولان با پديده تهاجم فرهنگي و عدم اتخاذ شيوه ثابت متوليان امور در برخورد با اين معضلات، ندارند.
علي عباسي
¤ اميدواريم كه طرح امنيت اخلاقي نيروي انتظامي در برخورد با اراذل و اوباش و بدپوششي و... مقطعي نباشد و استمرار داشته باشد و يك ستاد مشخص دائمي براي اين منظور تاسيس شود.
خانم باغباني- تهران
¤ آيا وقت آن نرسيده كه موضوع امر به معروف و نهي از منكر توسط دولت و امت حزب الله بطور جد پيگيري شود.
حبيب اشرفي- اروميه
¤ توجه رئيس جمهور محترم را به كلامي از امير المومنين(ع) در نهج البلاغه ترجمه محمد دشتي صفحه 411 پاراگراف آخر درباره سيماي كارگزاران دولتي جلب مي كنم: «... از همكاران نزديك خود سخت مراقبت كن و اگر يكي از آن ها دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تاييد كرد خاطي را با تازيانه كيفر كن.»
يك پيام
¤ از مسئولان مي خواهيم كه در عرصه عرضه و تقاضا منافع مصرف كننده و توليدكننده هر دو را در كنار هم مورد توجه قرار دهند و اين طور نباشد كه همه شعارشان اين باشد كه مي خواهيم از مصرف كننده حمايت كنيم اما هيچ تكليف حمايتي براي توليدكننده كه آن ها نيز بايد مانند مصرف كننده از منافعي برخوردار باشند تا بتوانند روي پاي خود بايستند نداشته باشيم.
مسئول يك خشكشويي- تهران
¤ وزير آموزش و پرورش از يك طرف مي گويد استخدام در تهران مطلقا ممنوع است ولي از طرف ديگر نيروهايي را به نام خدمت در شهرستان هاي اطراف تهران استخدام مي كند اما بعد از 2 ماه همان ها را براي كار كردن به تهران برمي گرداند. آيا چنين اقدامي نوعي دور زدن قانون نيست. آيا اين عمل تمركززدايي و خروج از تهران است يا ورود به تهران.
يك خانم فرهنگي
¤ در حاليكه دلار ارزش خود را بخاطر شرايط بد اقتصادي آمريكا در برابر ارزهايي مثل رينگ مالزي و دينار كويت به صورت چشمگير از دست داده، مسئولين بانك مركزي روي چه حسابي اقدام به بالا بردن قيمت دلار كرده اند؟ از نمايندگان محترم مجلس تقاضا داريم نسبت به مسئله پيش آمده بي تفاوت نباشند.
0767---0912
¤ مدتي پيش صدا و سيما در تجليل از بازيگران يك سريال مذهبي و معنوي از چند تن از هنرپيشه ها دعوت كرده بود كه با وضعيت بسيار نامطلوب در اين مراسم شركت كرده بودند و حال آنكه همين بازيگران نقش مقدسي را در سريال ياد شده داشتند. از صدا و سيما و كارگردان ها درخواست مي شود كه نقش هاي مقدس و مثبت مخصوصا در فيلم هاي ديني را به كساني محول كنند كه ميان ظاهرشان با نقشي كه بازي مي كنند فاصله زيادي نباشد.
يك شهروند - تهران
¤ لطفا مسئولان محترم فكري براي بيكاري و مسكن و تورم داشته باشند. جريان انحرافي پول دارد اما جوانان بيكار چي؟!
3629---0917
¤ در شهر شلوغي مثل تهران بايد تردد وسيله نقليه كوچك مثل موتور و دوچرخه تسهيل شود و قوانين جداگانه و جديدي براي آنها تدوين گردد.
4238---0912
¤ با اينكه سالها جبهه بوده ام و در حال حاضر هم جانبازم هنوز يك شغل دولتي ندارم. چگونه آقايان بقايي و مشايي قبول كرده اند كه هر كدام بالاي ده شغل داشته باشند. از آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري انتظار داريم اجراي عدالت را از اطرافيان خودش شروع كند.
فخرالساعه
¤ جريان انحرافي پيش گويي كرده بود كه اول ماه رجب ظهور اتفاق خواهد افتاد. . حال كه دروغ آنها عيان شده است آيا وقت آن نرسيده كه رئيس جمهور از آنان برائت بجويد.
يك شهروند
¤ اگر قرار باشد كه مسئولان ما مرتب بگويند «اسلام ايراني» بايد به كشورهاي ديگر هم چنين حقي داده شود. مثلاً اسلام افغاني يا اسلام عراقي يا اسلام مصري يا اسلام اندونزيايي و يا اسلام بوسنيايي و يا... در آن صورت چه چيزي از اسلام و خدا و قرآن و محمد(ص) و علي(ع) كه اسلام واحد مي باشد خواهد ماند، و در اين صورت از آيه «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو» چه خواهد ماند.
شهرياري
¤ خدا لعنت كند منحرفين ضدولايي كه نشاط از چهره رئيس جمهور عزيزمان گرفته اند و خدا لعنت كند منافقين داخلي كه از فرصت به دست آمده مي خواهند كيسه خود را پر كنند.
شرفي- تهران
¤ ياد امام عشق حضرت امام خميني(ره) را به مناسبت ايام الله خردادماه گرامي مي داريم. ولايت فقيه يك هديه الهي است كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي تداوم بخش انديشه هاي معمار كبير اين انقلاب است.
غلامرضا جنت خواه دوست- رشت
¤ مي خواستم بگويم كه 3ماه از سال جاري گذشته است اما كسي به فكر افزايش حقوق كارمندان نيست.
يك خانم كارمند
¤ چندي است كه فاضلابهاي خيابان پيروزي در محله 21متري دهقان راه اندازي و روزي نيست كه فاضلاب از دريچه هاي آن بيرون نزند و يا بخشي از خيابان نشست كرده و خودرويي در آن نيفتد.
تازه ترين آن در روز 11/3/90 در خيابان شهيد عادلي اتفاق افتاد كه زحمت پركردن حفره بوجود آمده به عهده شهرداري و مشكل بوجود آمده مربوط به حفاري فاضلاب و خسارت ناشي از آن متوجه خودرو و مردمي كه در محل قرار داشتند شد. هيچ كس اين خسارت ها را به عهده نمي گيرد تا كي مردم بايد تاوان اين همه ندانم كاري و سوءمديريت را بپردازند.
محمودي
¤ دو سال قبل يخچال فريزر سامسونگ مدل699 از فروشگاه لوازم خانگي شهرام خيابان شيخ بهايي اصفهان خريدم. از ابتدا درب آن مشكل داشت آن قدر تحمل كرديم تا بالاخره در شكست و نمايندگي علي الحساب صدهزار تومان از ما گرفت. ده ها بار با تهران تماس گرفته شد تا در از خارج وارد شود ولي پس از دو ماه پيگيري اعلام شد كه لوازم يدكي در يخچال فريزر وجود ندارد؟! باتوجه به تبليغات گسترده و گمراه كننده آن براي جذب مشتري چرا پاسخگوي مشتركين خود نيست؟! آيا مرجعي براي برخورد با چنين تبليغات دروغ و گمراه كننده وجود دارد؟
ستار احمدي اصفهان
¤ از تلاش مخلصانه شما مدافعان ولايت در روزنامه كيهان خاصه آقاي شريعتمداري صميمانه تشكر مي كنم.
عبدالله رحماني از ساري
¤ از وزير بهداشت خواهش مي كنم نسبت به سر و سامان دادن به پخش قرص هاي ترامادون، متادون و قرص هاي اعتيادآور اهتمام بيشتري به خرج دهد تا از طريق داروخانه هاي مورد وثوق توزيع شوند.
كامكار
¤ در برخي از سريال هاي تلويزيون علاوه بر ترويج بدحجابي، تمسخر قانون نيز كاملاً مشهود است مثل سريال توطئه فاميلي كه نوع كمربند بستن هنرپيشه ها عملاً تمسخر قوانين راهنمايي و رانندگي است.
4491-0912
¤ وضعيت خيابان شهيد ناصري واقع در منطقه15 شهرداري به گونه اي است كه هرگاه باد شديد مي وزد تمام محله را خاك مي گيرد و ساكنين به رنج و عذاب مي افتند. تقاضا داريم رسيدگي شود.
4643-0936
¤ با اينكه قيمت بسياري از كالاها و خدمات در بازار افزايش سرسام آوري پيدا كرده ولي حق الزحمه كاركنان روزمزد بويژه گزارشگران راديو هيچ تغييري پيدا نكرده و ثابت مانده است چرا؟
2143-0913
¤ در سن 79سالگي و بعد از 32سال كارگري در يك مؤسسه انتشاراتي صاحب يك خانه در منطقه 15شهرداري شده ام اما خانه ام در طرح تخريب قرار گرفته و مسئولين شهرداري مساعدت لازم را ندارند.
1583-0912
¤ هفته اي حداقل چهار مسابقه فوتبال به صورت مستقيم از شبكه هاي سيما پخش مي شود چرا براي پخش مستقيم خطبه هاي نمازجمعه تهران اقدامي نمي شود. آيا اهميت نمازجمعه از مسابقات ورزشي فوتبال كمتر است؟
2712-0910
¤ روزي كه موسي زمان عصاي خودش را براي نابودي شيطنت ها و مكر و فريب هاي ساحران به زمين بزند، تمام سحر و جادوهاي آنان بي اثر و جلوه حق نمايان خواهد شد.
0865-0911
¤ امسال از شهر قم با كاروان زيارتي عازم حرم مطهر امام خميني(ره) شديم ولي از آنجا كه ما را صبح روز 14خرداد حركت دادند به موقع به مراسم نرسيديم و از برنامه هاي اين روز بي بهره مانديم. چرا از شب قبل كاروان ها را حركت نمي دهند كه چنين مشكلي بوجود نيايد.
3415-0910
¤ هر كدام از دولت ها كه بر سر كار آمده اند گزارش داده اند كه چندين ميليون شغل در كشور ايجاد كرده اند پس چرا در اين مدت يك نفر از فرزندان بنده و قوم و خويش نزديكم كار پيدا نكرده اند.
4921-0913
¤ حضور چشمگير و بي نظير مردم و نخبگان جهان اسلام در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) به دنيا نشان داد كه رهبري آينده جهان به دست اسلام ناب خواهد بود.
2391-0916
¤ درحالي كه وزارتخانه هاي مهم و عريض و طويلي مانند نفت، ترابري با هدف كوچك سازي دولت با 2وزارتخانه ديگر ادغام مي شوند ايجاد وزارتخانه ورزش و جوانان چه توجيهي دارد. آيا اين يك بام و دوهوا در تصميم گيري ها نيست.
لطفي- شاهرود
¤ چرا به رغم اين همه ظلم و تبعيض و بي عدالتي و كارشكني كه غرب در ارتباط با پرونده هسته اي ايران انجام مي دهد از معاهده ان پي تي خارج نمي شويم؟
1752:0911
¤ پيشنهاد مي شود در مقطع حساس كنوني بيداري و نهضت رنسانس اسلامي در منطقه و باتوجه به خلأ و فقدان يك سازمان ملل متحد دلسوز و مردمي، سازمان غيرمتعهدها، نقش تأثيرگذارتر و فعال تري در عرصه ديپلماسي بين الملل ايفا نموده و با تشكيل جلسه اضطراري و اتخاذ مواضع اصولي و ارايه بسته پيشنهادي در قبال معضل ديكتاتورهاي خائن و وابسته در منطقه و همچنين با اوج گيري جديد از ميان خيزش هاي مردمي ابتذال عدم وجود يك سازمان ملل متحد واقعي را به طور ريشه اي حل و فصل نمايند.
گودرزي از اصفهان
¤ در كشور عشق مقتدا خامنه اي است
فرماندهي كل قوا خامنه اي است
ديروز اگر عزيز مصر يوسف بود
امروز عزيز اين جهان خامنه اي است.
بيست و دومين سال زعامت مولا و مقتدايمان امام خامنه اي مبارك باد.
آل كثير از اهواز
¤ افتخار ايران اسلامي و ايرانيان در هر گوشه از جهان خاصه كشور پرقدرت ايران زمين وجود مدال هميشه جاويد و زريني است به نام خميني كبير (قدس سره) كه صلابت و سلامت و سعادت و هرچه خوبي است را براي ايران رقم زد و پس از 32 سال از انقلاب اسلامي و بيش از 45 سال از اراده مقابله با استكبار در 15خرداد 42 ملتهاي منطقه و آزادگان جهان به نام و ياد او به مقابله با تمامي زياده خواهان جهان ايستادند و شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل طنين انداز شد و به واقع ثابت گرديد كه آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.
محمودي
¤ وقتي بعضي از منازل شهروندان داراي قولنامه هستند و در ضمن مدعي نيز ندارند چرا براي آنها سند صادر نمي شود. اين مانع تراشي ها براي چيست و با چه هدفي صورت مي گيرد؟
1003:0911
¤ از بيمه مركزي و مسئولين سازمان بازرسي كشور درخواست مي شود با بازرسي محسوس و غيرمحسوس از بيمه هاي كشور بويژه بيمه رازي به روند پرداخت خسارت به افراد مطلع شده و اين روند غلط نحوه پرداخت حداكثر دو سوم و كمتر به افراد خسارت ديده كه آن هم پس از ماه ها و بلكه سال ها صورت مي گيرد را سد نماييد.
يك نفر كارشناس بيمه
¤ مدتي است كه تعداد افراد متكدي در شهرهاي استان گلستان به طور وحشتناكي افزايش يافته است و هيچ برخوردي نيز با آنها صورت نمي گيرد. از مسئولين درخواست رسيدگي داريم.
5457:0911
¤ از مطالب بسيار عالي و با ارزش آقاي قدياني تشكر مي كنم اميدوارم سرباز خوبي براي ولايت باشيم.
نيره كربلايي از تهران، شهبازي و چند تماس مشابه
¤ از شهردار محترم پيشوا درخواست مي شود همان گونه كه به قبور شهداي گمنام رسيدگي كرديد لطفاً براي احياء آرمان شهدا و از جمله فرهنگ اقامه نماز، نمازخانه اي نيز راه اندازي شود.
1995:0912
¤ از شهرداري محترم منطقه 15 درخواست مي گردد نسبت به پر كردن چاله هاي فاضلاب خيابان ناصري اقدام نمايند تا در اين هواي گرم و غبارآلود بيش از اين اسباب آزار و اذيت مردم را با گردوغبار فراهم ننمايند.
4643:0936
¤ از وزارت محترم بهداشت و سازمان تربيت بدني درخواست مي شود نسبت به وضع بهداشت استخرها بويژه استخر كارگران در خيابان شوش ميدان شهيد هرندي خيابان شهيد بخارايي نظارت بيشتري نمايند. متأسفانه به جاي استفاده از مواد
ضد عفوني كننده استاندارد كه گويا گران است از مواد غيربهداشتي استفاده مي شود.
موسي زاده
¤ شركت ايرانسل با منظور كردن 5000 ريال به حساب مشتركين و ارسال آهنگ هاي مبتذل به جاي زنگ گوشي چه هدفي را دنبال مي كند؟
6815:0911
¤ اگر چنانچه نسبت به پخش موسيقي هاي مبتذل در داخل اتوبوس هاي برون شهري استان خراسان جنوبي اعتراض كنيم راننده اتوبوس ما را پياده مي كند. با اين وصف معلوم نيست چند سال بعد چه اتفاقي خواهد افتاد.
2773:0913
¤ مسئولين محترم قوه قضائيه در اجراي احكام الهي فقط بايد به فكر احقاق حق و حقوق آسيب ديدگان باشند ضرر و زيان شركت هاي بيمه هيچ ارتباطي به آنها پيدا نمي كند. غرض اينكه به تعويق انداختن نرخ جديد ديه كار صحيحي نبود.
1990:0913
¤ چه سري است كه مديران باشگاه هاي ورزشي تا بودجه در اختيارشان قرار مي گيرد بدون حساب و كتاب ريخت و پاش مي كنند وقتي هم كه كفگير به ته ديگ مي خورد ناراحتي قلبي پيدا مي كنند.
8516:0919
¤ آيا درست است كه سازمان نظام وظيفه افرادي را كه در خارج هستند با گرفتن 10ميليون تومان معاف مي كند. در صورت صحت چنين خبري چرا افراد مشمول سربازي كه در داخل كشور زندگي مي كنند از اين امتياز محروم هستند و چرا چنين تبعيض آشكاري وجود دارد؟
1684:0912
¤ وقتي در جريان شرح حال پيرترين رفتگر شهرداري قرار گرفتم، غصه ام گرفت. البته اين موضوع تنها مورد بي مهري شهرداري نيست چرا بايد اجازه داده شود كه شركت هاي پيمانكاري شهرداري چنين ظلم هايي به شهروندان بكنند. فراموش نكنيم كه اين نوع ظلم ها غضب الهي به دنبال دارد و خشك و تر را با هم مي سوزاند.
محمودي
¤ بنده كارگر شركت ايران خودرو ديزل هستم. بنده درحال حاضر مدرك كارشناسي مترجمي زبان انگليسي دارم و در مقطع كارشناسي ارشد هم قبول شده ام ولي متأسفانه يك سال است كه هنوز نتوانسته ام از خط توليد اين شركت منتقل بشوم و حال آن كه هستند كساني كه با مدرك خيلي پايين و فاقد مهارت هايي كه بنده داشته ام منتقل شده اند. از مسئولان ايران خودرو تقاضاي رسيدگي دارم.
كوروش فرجي
¤ در خبرها خواندم كه در چند روز گذشته 200 كيلوگرم شيشه كشف و 18 نفر بازداشت شده اند اما چه فايده كه نيروي انتظامي و سربازان گمنام امام زمان(عج) اين همه زحمت مي كشند و در اين راه شهيد هم مي دهند اما طولي نمي كشد كه برخي از قضات محترم آنها را آزاد مي كند.
يك شهروند از قم
¤ از مسئولان محترم قوه قضائيه خواهش مي كنم كه بازرساني را براي نظارت بر عملكرد قضات و عوامل دادگاه ملارد به اين شهر اعزام كنند تا از نزديك مشاهده كنند كه دستگاه قضا و عدالت چقدر در هم ريخته است.
شيخ زاده
¤ جريان منحرفي كه امروز در بدنه دولت لانه گزيده و يا جريان انحرافي فتنه 88 و هر فتنه و جريان منحرفي كه در مقاطع مختلف انقلاب اسلامي خودشان را نشان داده اند آبشخور همگي شان لندن، تل آويو و واشنگتن و سرنخ شان در دست دشمن است. آنها لبه هاي تيز يك قيچي هستند كه مي خواهند ريشه اين شجره طيبه انقلاب يعني اسلام را بزنند و اين قيچي هم دست خود آمريكا و انگليسي هاي خبيث است.
يك هم وطن
¤ پياده رو ورودي مترو در ايستگاه مفتح ليز و لغزنده است و افرادي در سنين بالا نمي توانند خود را كنترل كنند و امكان زمين خوردن اشخاص مي رود.
خانم پروانه باغچه بان
¤ از مديران اجرايي و فرهنگي نظام توقع مي رود در جهت ارتقاء سطح رفاه و فرهنگ و بصيرت مردم به گونه اي اقدام كنند تا در ايام انتخابات نيازي نباشد تا براي جذب مشاركت مردمي، و مايوس كردن دشمن به نامزدي افراد منحرفي مانند... و امثالهم دل خوش كنند؟
8516---0919
¤ مدت يك سال است كه منزل مادري ما كه به ارث رسيده خالي از سكنه است در دي ماه گذشته وقتي براي بازديد منزل رفتيم منزل را در اختيار چند زن و مرد ملاحظه كرديم كه اعلام داشتند ما مستأجريم؟! با پي گيري ها و شكايت و وارد شدن پليس مردان دستگير و ظاهرا به بازداشتگاه منتقل شدند ولي خانمي با 2 فرزندش همچنان در منزل ما سكونت دارند پس از تشكيل پرونده و ارسال به دادگاه از بهمن ماه همچنان در انتظار نوبت رسيدگي به پرونده قضايي غاصبان چشم به قضات دوخته ايم؟! قريب 5 ماه بايد منتظر رسيدگي به حكمي باشيم كه اظهر من الشمس است و شايد چندان نيازمند وقت و استدلال هم نباشد. از رئيس محترم قوه قضائيه درخواست عاجزانه داريم كه اطاله دادرسي را به حداقل برسانند.
جهانتاب
¤ چرا برنامه هاي كودك تلويزيون فقط شده آهنگ و حركات موزون. مجريان محترم؛ شما را به خدا كودكان فطرت پاكي دارند اگر قادر به شكوفايي آنها نيستيم حداقل آلوده شان نكنيم.
2116---0935
¤ از خبررساني خيلي خوب كيهان و انعكاس واقعيات آن گونه كه هست تقدير و تشكر مي كنم و براي شما آرزوي موفقيت دارم.
3221---0913
¤ مي خواهم پاسخ سفير آل سعود كثيف را در قبال تهديد ايران بدهم. ما منتظر يك نبرد جانانه و مردانه با كساني هستيم كه بزرگ ترين رزمشان زدن زنان بي دفاع بحرين است و تخريب مساجد و خانه خدا. كام اين خاندان هنوز از دليري هاي رزمندگان اسلام در جنگ تحميلي به ايران در طي آن 8 سال تلخ است.
مهدي درويش زاهد
¤ خيابان شهيد ديالمه در نزديكي مجلس شوراي اسلامي پرترددترين خيابان هاي منطقه است با اين وجود فاقد پياده روي مناسب است از شهرداري منطقه 12 درخواست رسيدگي داريم.
9667---0912
¤ ضرب المثل قديمي است كه مي گويد سياه، سفيد نمي شود و مرده زنده نمي شود؟ محمد خاتمي و ساير فتنه گران 88 بي جهت زور نزنند چرا كه آنها در 9 دي و 22 بهمن 88 مردند. به منحرفين جديد هم عرض مي كنم كه عبرت بگيرند و به سرنوشت منافقين جديد و قديم گرفتار نشوند.
0850---0911
¤ اگر بعضي ها كارهاي خلاف قانون آقاي مهدي هاشمي را فراموش كرده باشند مردم فراموش نكرده اند و چشم انتظار هستند كه مسئولين قضايي او را بازداشت و محاكمه كنند.
8200---0912
¤ روزي نيست كه موتورسواران با انواع تخلفاتي كه در رانندگي با موتور مي كنند در سطح شهر حادثه تصادف منجر به خسارت جاني و مالي به وجود نياورند. چرا تدبيري انديشيده نمي شود كه اين جماعت به نظم دربيايند. پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از چنين فجايعي كارخانه هاي توليد موتوسيكلت حداكثر سرعت موتورها را 50 كيلومتر در ساعت قرار بدهند.
دانش
¤ آقاي عرب نيا يك بازيگر معمولي بود تا اينكه در سريال مختارنامه نقش اول به ايشان داده شد. حال دليل نمي شود كه حريم را نگه ندارد و در يك برنامه تلويزيوني از بازيگران فاسد و معلوم الحال رژيم شاه دفاع كند اگر انقلاب اسلامي در كار نبود معلوم نبود خيلي از بازيگران سينما سر از كجا در مي آوردند. چرا عده اي ناسپاس هستند.
پرتو
¤ اگر آقاي رئيس جمهور بدون تشريفات و اطلاع قبلي از شهر جديد پرند بازديد به عمل آورد از بسياري حقايق و واقعيت هاي موجود اين شهرك آگاه مي شود و در گزارش هايي كه احتمالا به ايشان داده مي شود شك و ترديد مي كند.
9857---0935
¤ به آقاي ضرغامي بفرماييد كه برنامه «ديروز، امروز، فردا» از آن حالت بصيرت بخشي خارج شده است.
قاسمي- اصفهان
¤ واقعا جالب است برخي كه اطرافيان خودشان سال ها به غارت بيت المال پرداخته اند و هنوز ادامه آن را مي توان در انگليس پي گرفت، از غارت بيت المال توسط دولت دهم سخن مي گويند.
امير احمدي- محلات

 مآ ا ا ا ... (گفت و شنود)

گفت: گروه هاي اپوزيسيون و سران و عوامل داخلي فتنه 88 به خاطر نفوذ وزارت اطلاعات و لو رفتن پشت صحنه خود بد جوري جوش آورده اند.
گفتم: حيوونكي ها!!
گفت: برخي از اين گروه ها اعلام كرده اند كه بايد نسبت به همه كساني كه در ايران زنداني بوده و با گرفتن مرخصي به آمريكا و اروپا پناهنده شده اند مشكوك بود.
گفتم: مگر بقيه كساني كه از قبل در رأس گروه هاي اپوزيسيون بوده اند، قابل خريداري نيستند! از كجا معلوم كه سركردگان همين گروه هاي معترض نفوذي نباشند؟
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: درون يك مزرعه چند تا گاو مشغول چريدن بودند، يكي از آنها با ديدن علف هاي تازه سرش را بالا آورد و با صداي بلند گفت؛ مآااا... گاوهاي ديگر جواب دادند؛ ما بيشتر!!

 گزارش كيهان از ناكامي هاي اخير فتنه گران
آماده باش در آمريكا و انگليس و بي اعتنايي در ايران

سرويس سياسي-
روز 22 خرداد سالروز باشكوه ترين انتخابات ايران بود كه در يك سناريوي نوشته شده ميان سرويس هاي جاسوسي غرب و برخي از گروه ها و عناصر داخلي تبديل به فتنه اي براي نظام شد.
در آستانه دومين سالروز اين حماسه عظيم در انگليس و آمريكا حالت آماده باش سياسي اعلام شد و وزارت خارجه انگليس مرتبط ترين وزارتخانه با آشوبهاي سال 88 در بيانيه اي تلاش كرد تا روح دوباره اي در كالبد محتضر فتنه بدمد.
«ويليام هيگ» وزير امور خارجه بريتانيا در بيانيه دومين سال انتخابات سال 88 نوشت: «بعد از ريختن مردم خواهان اصلاحات به خيابان ها مي خواهم يادآور شوم كه توجه ما از اين موضوع منحرف نشده است.»
وي ادامه داد: «دو سال پيش ما شاهد بوديم مردم ايران به خيابان ها رفتند تا نتايج اعلامي انتخابات سال 88 رياست جمهوري را رد كنند و خواهان انعكاس اراده مردم شوند! بيانيه وزارت خارجه انگليس ضمن تلاش براي زنده نگه داشتن آتش فتنه كه امروز تنها خاكستر آن برجاي مانده با دخالت در امور كشورمان و تكرار ادعاهاي واهي عليه ايران تلاش كرد تا بار ديگر به فتنه گران اعلام كند كه از آنها همچنان در بالاترين سطح حمايت مي كند.
سايت دولتي صداي آمريكا هم از تشجيع گروهك تروريستي منافقين براي جنبش فتنه توسط آمريكا در آستانه 22 خرداد خبر داد و نوشت: سازمان مجاهدين خلق (منافقين) در ادامه گردهمايي هاي برنامه ريزي شده اخير خود روز پنجشنبه در واشنگتن جلسه اي با حضور مقام هاي بلندپايه پيشين ايالات متحده با موضوع چگونه تغيير خط مشي آمريكا در خاورميانه مي تواند به جنبش آزادي خواهي در ايران كمك كند برگزار كرد.
بنابراين گزارش، جان هيل، معاون پيشين وزارت امور خارجه آمريكا در امور سياسي- نظامي در اين اجلاس با اشاره به فتنه سبز گفت: يك جنبش ايراني قبل از خيزش جهان عرب وجود داشت. كمك، حمايت و الهام بخشيدن به اين نيروها بايد در مشي ايالات متحده و اروپا گنجانده شود .
در همين حال روزنامه نيويورك تايمز از تلاش آمريكا براي كمك 2ميليون دلاري براي استفاده از فضاي سايبري عليه نظام اسلامي و راه انداختن آشوب هاي خياباني خبر داد.
اما اوضاع داخلي و آرامش در خيابان هاي تهران در روز 22 خرداد باعث شد كه رسانه هاي غربي به شدت از طرحهاي آمريكا و انگليس عليه ايران نااميد شوند و به همين خاطر صداي آمريكا با لحني تمسخرآميز كه از نااميدي غربي ها از اين جريان حكايت داشت گفت: شوراي هماهنگي راه سبز اميد كه يك چيزي تو مايه هاي «سريال ارتش سري» است، از مردم خواسته است كه در روز 22 خرداد به خيابانها بريزند، ولي سكوت كنند!!
صداي آمريكا كه در سال گذشته براي حمايت از فتنه گران بودجه مستقيم از كنگره گرفته بود در ادامه با طعنه به ناهماهنگي بين شوراي هماهنگي جريان فتنه و بعضي از سران خارج نشين آن اشاره كرد و گفت: اما، «اميرارجمند» سخنگوي موسوي هم گفته است كه اي ملت! بعد از 22خرداد امسال، ديگر سكوت موكوت نداريم، همه بايد از اين به بعد داد و بيداد كنند.
فايننشال تايمز هم در حالي كه از فضاي آرام ايران متوجه شده بود در روز 22 خرداد در ايران هيچ اتفاقي رخ نمي دهد اينگونه به توجيه انفعال اين جريان پرداخت: «دومين سالگرد انتخابات مورد اعتراض رياست جمهوري در ايران، تحت الشعاع جنگ قدرت ميان سردمداران حكومت جمهوري اسلامي قرار گرفته است. به نظر مي رسد هواداران اپوزيسيون نمي خواهند با شركت در راهپيمايي اعتراضي برنامه ريزي شده براي روز يكشنبه مناقشه داخلي حكومت را از مسير اصلي خارج كرده؛ به خود معطوف كنند.»
آنچه روز 22 خرداد در خيابان وليعصر، محل قرار آشوبگران، رخ داد گرچه قابل پيش بيني بود اما براي جريان ضدانقلاب واقعيتي تلخ و نااميدكننده محسوب شد.
براساس گزارش خبرنگاران، ترافيك سنگين و ساكن خيابان وليعصر و خيابانهاي منتهي به آن، علي رغم حضور ماموران راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، به گونه اي بود كه تردد مردم و وسايل نقليه به ويژه نهادهاي امدادرساني نظير اورژانس و آمبولانس ها را براي ساعاتي با مشكل مواجه كرد.
بنابراين گزارش، هيچ تجمع و درگيري در خيابان وليعصر از ميدان ونك تا ميدان وليعصر ديده نشد اما حضور پررنگ نيروهاي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي چشمگير بوده است.
در واقع 22 خرداد همچون ايام گذشته، روزي معمولي در بزرگترين خيابان خاورميانه رقم خورد و هيچ تجمعي حتي در رسانه اي چون بي بي سي هم گزارش نشد تا رسانه هاي ضدانقلاب براي توجيه شكست پروژه برنامه ريزي شده خود و نيز دلداري دادن به اندك آشوبگران، چاره اي جز تكرار سناريوي سابق نداشتند.
به عنوان نمونه سايت هاي جرس و كلمه كه دهها خبر را در تبليغ آشوب روز 22 خرداد و تحريك آشوبگران منتشر كرده بود، در خبرهايي كه پس از ناكامي 22 خرداد منتشر كردند، مدعي شدند كه حضور نيروي انتظامي مانع از اجراي برنامه آنان شده است.
محافل ضدانقلاب پس از ناكامي در پروژه هاي آشوب اول، دهم و هفدهم اسفندماه، چهارشنبه سوري سال گذشته و روز 25 ارديبهشت امسال هم همين اظهارات را بيان كرده بودند.
بر اين مبنا، ناكامي آزاردهنده روز 22 خرداد براي جريان ضدانقلاب و در راس آنان شوراي موسوم به «هماهنگي راه سبز اميد»، نشانه بي اعتباري اين جريان در جامعه و ناتواني آن در ايجاد تجمعي محدود ارزيابي شده است.
با توجه به شكست پي درپي پروژه هاي جريان آشوب كه گفته مي شود اغلب ديكته شده محافل اطلاعاتي بيگانه است، احياي جريان فتنه را به موضوعي بعيد تبديل ساخته است. در اين حال راديو فرانسه در ميزگردي به بيان دلايل شكست و انفعال جنبش به اصطلاح سبز پرداخت و اين سؤال را مطرح كرد كه چرا جنبشي كه سرمشق و سرمنشأ دگرگوني هاي مهم در كشورهاي منطقه و همسايه شد در خود ايران ناكام ماند! دلايل ناكامي اين شكست چه بود و چه آينده اي احتمالا براي آن تصور كرد؟
رجبعلي مزروعي عضو حزب منحله جبهه مشاركت كه اكنون در خارج از كشور به سر مي برد، مهمان ميزگرد راديو فرانسه بود و در پاسخ گفت: «اول از همه بايد بگويم كه هيچ كس از دستگيرشدگان ناآرامي ها بعد از دهمين انتخابات ايران به دليل حضور در جنبش سبز يا به خاطر شركت در تظاهرات اعدام نشد.»
مزروعي در ادامه گفت؛ آن پنج نفري را كه به اين اتهام ها اعدام كردند، قبل از بيست و دو خرداد 88 دستگير شده بودند.
وي همچنين گفت: الغاي ولايت فقيه و جمهوري ايراني خواست جنبش سبز نبوده است و صحبتهاي شما كل جنبش را خراب مي كند.
رضا عليجاني عضو نيروهاي ملي مذهبي كه اخيرا از كشور گريخته است مهمان ديگر راديو فرانسه بود و علل ناكامي فتنه گران را عدم پيوستن كارگران به جنبش سبز و انجام نشدن اعتصاب در محيط هاي كارگري دانست. او در ادامه گفت: اين باعث شد كه جنبش سبز در يك محدوده طبقاتي خاص محدود بماند و در نهايت به يك وضعيت سيال يا تعادل ناپايدار بينجامد.
در حالي كه در سال گذشته راديوهاي بي بي سي، آمريكا، فردا، فرانسه و... لحظه به لحظه به انتشار اخبار اغتشاشات فتنه گران مي پرداخت در 22 خرداد امسال فقط هر كدام به يك خبر كوتاه چند سطري قانع شدند.
 ديدار هاشمي رفسنجاني با جمعي از اعضاي حزب موتلفه

سرويس سياسي-
هاشمي رفسنجاني با جمعي از اعضاي حزب موتلفه ديدار كرد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار دبيركل، اعضاي شوراي مركزي حزب مؤتلفه و تعدادي از اعضاي خانواده شهداي مؤتلفه گفت: عقيده دارد وظيفه احزاب امروز اين است كه كاري كنند اكثريت مردم به مشاركت در تعيين سرنوشت خود علاقه نشان بدهند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود احزاب كارآمد و فراگير را به منزله ضربه گير نظام خواند و گفت: اگر احزاب و تشكّل هاي قدرتمند و مستقل كه در چارچوب قانون اساسي و نظام بتوانند فعاليت كنند در كشور حضور داشته باشند، در مواقع بروز بحران و ناكارآمدي، خطر و دغدغه اي متوجه اركان نظام نخواهد بود، چرا كه حزب يا احزاب ناكارآمد كه مسئوليت كشور را به عهده گرفته اند جاي خود را به ديگر احزاب برنامه دار و كارآمد خواهند داد و از اين راه آسيبي به كشور و نظام نخواهد رسيد.
هاشمي در اين ديدار اشاره اي به اين موضوع نكرد كه آيا 22 خرداد را مصداق مشاركت اكثريت مردم در تعيين سرنوشت خود مي داند يا نه.
هاشمي همچنين دراين ديدار با اشاره به سابقه طولاني موتلفه، حركت انقلابي شهداي مؤتلفه در سال 43 را آغاز در هم شكستن فضاي يأس در ميان مبارزان پيش از انقلاب خواند كه قدرت و اعتماد به نفس رژيم مستبد و بي رحم پهلوي را نشانه رفت و نويد پيروزي و برپايي نظام اسلامي را به همه مبارزان راه اسلام و آزادي داد.
دبيركل حزب مؤتلفه هم در اين ديدار با تأكيد بر لزوم ايجاد و گسترش فضاي تكثر و سليقه هاي گوناگون در كشور تصريح كرد: معتقديم آن دسته از اصلاح طلباني كه چهار اصل «نظام جمهوري اسلامي، ولايت فقيه، مقام معظم رهبري و قانون اساسي» را قبول داشته باشند، حتي اگر به شدت در مقابل جريان اصولگرا و حزب مؤتلفه قرار داشته باشند حق حضور و فعاليت در سرنوشت كشور را دارند.
حبيبي اشاره اي به شرط ضرورت مرزبندي اصلاح طلبان با فتنه 88 نكرد.

 نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله سيداحمد خاتمي اقامه مي شود

ستاد نمازجمعه تهران اعلام كرد: نمازجمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله سيداحمدخاتمي برپا مي شود.
در مراسم اين هفته كه از ساعت 40/11در دانشگاه تهران آغاز مي شود آقايان حبيب الله عسگراولادي نماينده ولي فقيه در كميته امداد امام خميني(ره) به مناسبت سالگرد شهداي موتلفه گزارشي ارائه مي كند و سپس دكتر صادق خليليان وزيرجهادكشاورزي به مناسبت هفته جهادكشاورزي پيش از خطبه ها سخنراني خواهد كرد.

 جاسوس ها را شناسايي كنيم چرا به كيهان فحش مي دهيم! (خبر ويژه)

پس لرزه هاي افشاي نفوذ وزارت اطلاعات در عمق اپوزيسيون مقيم اروپا و آمريكا، با وجود سپري شدن يك هفته همچنان در ميان گروه هاي ضد انقلاب ادامه دارد.
پايگاه اينترنتي خودنويس در اين باره مشخصاً عليرضا نوري زاده را به چالش كشيده و نوشت: برنامه زير ذره بين آقاي نوري زاده در صداي آمريكا معرف حضور همگان هست و اينك خود ايشان در رابطه با معرفي و نفوذ يكي از عوامل اطلاعاتي جمهوري اسلامي در رسانه ها و در ميان اپوزيسيون، زير ذره بين قرار گرفته است. نوري زاده پيرامون قضيه حضور ناگهاني آقاي مدحي در ايران و تلويزيون جمهوري اسلامي با كوبيدن دست هاي خود به همديگر، اين جملات را به كار مي برد «عجب نمايش خنده داري بود... عجب نمايش خنده داري بود، عجب نمايشي بود،عجب نمايشي».اين جملات كليد شروع صحبت هاي اوست كه مي كوشد با تمسخر، موضوع را به جاي ديگري پرت كند.آقاي نوري زاده اولين بار «مدحي» توسط شما به روي صحنه آورده شد. آيا نمي خواهيد نام و كد خود را به فهرست ماموران اطلاعات رژيم اضافه كنيد؟ نقش و كد عليرضا نوري زاده در اين نمايش خنده دار چه بوده است. شما مي گوييد مدحي در برنامه شما چند هفته موجب سرگرمي بوده است. آيا برنامه شما برنامه سياسي است يا برنامه سرگرمي؟ شما قبلاً در يك سخنراني مي فرماييد صدها مدرك مدحي را بررسي كرده ايد و مدارك درست مي باشد و تأييد شده است و همانجا مدحي را «درياي اطلاعات» معرفي مي كنيد و در جايي ديگر از ايشان به عنوان كسي كه از قلب بيت رهبري براي شما خبر مي داده نام مي بريد. اما امروز و بعد از رو شدن دست مدحي، مي آييد و در برنامه «پنجره اي رو به خانه پدري» مدحي را آدم آس و پاسي معرفي مي كنيد كه حرفي براي گفتن نداشته و مداركش جعلي بوده است (اينجا دقيقه 4/50)! كدام يك را باور كنيم آقاي نوري زاده؟ شما اكنون مي فرماييد؟ به اندازه 200 سند از مدحي داريد كه 199 تا از آن اسناد قلابي هستند. آقاي نوري زاده! اين برخلاف حرفي است كه در آتلانتا در دفاع از آقاي مدحي مي زنيد آنجا كه مي فرماييد؛ مدحي 95 هزار مدرك ارائه كرده و شما و دوستانتان آنها را بررسي و تأييد كرده ايد. چگونه مي شود 95 هزار مدرك تأييد شده به شكل ناگهاني يك شبه، قلابي (از آب درآيد) شما يك ساعت حرف زديد كه دقيقه به دقيقه آن پر از تناقض است.
پايگاه ضد انقلابي «حقوق انساني» نيز با اشاره به شگرد امثال نوري زاده در حمله به كيهان جهت رد گم كني نوشت: اين روزها به محض فاش شدن فساد اخلاقي و يا وابستگي برخي افراد به وزارت اطلاعات و ديگر نهادهاي امنيتي رژيم، حسين شريعتمداري و روزنامه كيهان به عنوان عامل اين رسوايي ها معرفي مي شوند. افرادي كه در نوك اتهام هستند به اصطلاح اگر آب هم دستشان باشد زمين مي گذارند و ابتدا چند فحش آبدار نثار حسين شريعتمداري، مدير مسئول كيهان مي كنند و سپس سراسيمه آسمان و ريسمان را به هم مي بافند تا قصه اي عوام پسند بسازند و در واقع براي فرار از حقيقت و پوشاندن ماجرا، شريعتمداري و كيهان را به عنوان مقصر معرفي كنند. گويا اين امر تبديل به يك رويه همه گير متداول در بين مخالف نماهاي رژيم شده است.
اين رسانه افزود: در جريان آشكار شدن يك ويدئو منتسب به عليرضا نوري زاده كه در آن ميليونها نفر بنا بر آمار يوتيوب، وي را در حال ابراز تمايلات جنسي شديد مشاهده كردند، عليرضا نوري زاده بعد از سكوت نسبتا طولاني نهايتا جهت فرار از اين رسوائي اخلاقي بي سابقه، حسين شريعتمداري را متهم كرد كه وي در كارخانه آدم سازي اش آدمي شبيه نوري زاده را شبيه سازي كرده و نهايتا اين آدم شبيه سازي شده را با شكنجه و تهديد پاي دوربين نشانده و بقيه داستان هم معلوم است.
از طرفي در جريان ماجراي رسوايي اخلاقي مهدي فلاحتي كارمند ارشد بخش فارسي صداي آمريكا كه براي اولين بار با استناد به شماره پرونده و اتهامات مندرج در وب سايت قضائي وابسته به دادگستري آمريكا آن را افشا كرد، فلاحتي نيز در اقدامي ناشيانه مدعي شد اين اقدام توسط حسين شريعتمداري و سايت هاي وابسته به دولت از جمله رجانيوز انجام گرفته است.
او در اين اقدام به زعم خود زيركانه توجه نداشت كه اسناد لازم وجود دارند و او نمي تواند آنها را حذف كند چرا كه اسناد مربوطه در سايت دادگستري آمريكا منتشر شده است. آيا دادگستري آمريكا هم به كيهان وابسته است؟
پايگاه ضدانقلابي ياد شده يادآور مي شود: «آيا به راستي به بهانه مبارزه با رژيم مي توان براي خود حاشيه امني فراهم نمود و منتقدان را الكلي، اطلاعاتي و يا در بهترين حالت افراد باهوش جوياي شهرت خواند!؟
اين واقعيت كه حسين شريعتمداري منتصب ويژه سيدعلي خامنه اي در كيهان بوده و عمدتا نيز به كار بازجوئي اشتغال داشته(؟!) و يدي طولا هم در پروژه موسوم به تواب سازي زندانيان سياسي داشته و دارد، به خودي خود نمي تواند رافع عملكرد مجرمانه حمله كنندگان به او و نافي سرسپردگي ايشان به سيستم اطلاعاتي و امنيتي رژيم باشند.
آيا به راستي به بهانه اينكه هرگونه مطلب منتشره ممكن است مورد بهره برداري حسين شريعتمداري و نهايتا انتشار آن در كيهان شود، مي توان مانع از گردش آزاد اطلاعات شد!؟ و نويسنده آن را متهم به همكاري با حسين شريعتمداري كرد؟»
«بيداري تي وي» و «ايران گلوبال» نيز از رسانه هاي ضد انقلاب هستند كه نيك آهنگ كوثر كاريكاتوريست خارج نشين و امير فرشاد ابراهيمي را متهم كرده اند با مدحي ارتباط داشته و مستقيم يا غيرمستقيم با سيستم امنيتي ايران مرتبط هستند. ايران گلوبال تصريح كرده، ابراهيمي كه چند ماه پيش در پي بازگشت به ايران بود، زير نظر مدحي كار مي كرده است. او قبلا در 28 آگوست 2008، مدحي را به عرش اعلي برده بود اما حالا انكار مي كند و بقيه را سرزنش مي نمايد.

 آقاي سوروس ديگه پول مفت نده! ما مشغول مرگ طبيعي هستيم (خبر ويژه)

ابتكار مشكوك گروه موسوم به شوراي هماهنگي سبز براي 22 خرداد، لج محافل ضدانقلاب را درآورد.
اين محافل به مصداق آن كه اسب هاي درشكه در سربالايي همديگر را گاز مي گيرند، شوراي ياد شده را متهم كرده اند كه فقط فكر اخاذي از موسسات آمريكايي است اما برخي ديگر از همين محافل مي گويند شورا نفوذي جمهوري اسلامي است و مانند گروه خنثي سازي عمل مي كند.
نويسنده سايت ضدانقلابي «كژدم» كه در ارتباط با شبكه بالاترين همكاري مي كند در واكنش به شاهكار راهپيمايي سكوت در پياده روهاي بالاي شهر نوشت: پيشتر هم گفته ام كه جنبش سبز مرده است و فقط جنبش سرخ دموكراسي مانده است، دعوت به راهپيمايي سكوت آن هم در پياده رو آخرين تير تركش سبزها بود تا شايد بتوانند مردمي را كه از آنها بريده اند و در پياده روها قدم مي زنند، به نام خود مصادره كنند و با تهيه فيلم بتوانند آنها را در اختيار بنگاه هاي «توزيع دموكراسي مجاني» در اروپا و آمريكا قرار دهند و بگويند كه پول هايي كه به سازگارا و مخملباف و سايرين داده مي شود هدر نرفته است. شرم هم چيز بسيار خوبي است كه در وجنات اينها اصلا يافت نمي شود. من تمامي يوتيوب را زير و رو كردم تا بلكه حداقل يك فيلم از «ازدحام» در پياده روها را پيدا كنم، اما نتوانستم چيزي بيابم. پياده روها بسيار خالي است. تعداد فيلم ها هم بسيار كم است. يكي برود به آقايان ارجمند و سازگارا و مخملباف و رضا ناپهلوي بگويد كه دوران «سكوت» و «نافرماني مدني» تمام شده است و يك نفر هم به «سوروس» و ساير بنگاه هاي خيريه «پخش دموكراسي مجاني» بگويد كه به اين مفتخورها و دلال ها ديگر پول ندهند(!)
بالاترين در نوشته مشابهي به تمسخر فتنه گران پيشنهاد دهنده پياده روي پرداخت و نوشت: كارمان به جايي رسيده كه رسانه هاي طرفدار رژيم هم به ما كنايه مي زنند كه نترسيد و بياييد پياده روي كنيد. سايت «الف» نوشت، هر روز پياده روي كنيد و از اين برنامه ريزي خوب لذت ببريد! چون مهمترين عامل براي كمك به كاهش وزن است. توصيه هايي هم كرده است: 1- سعي كنيد مسير خود را تغيير داده و مسير جديدي را براي پياده روي انتخاب كنيد. گاهي اوقات خسته شدن از يك مسير تكراري و هميشگي باعث مي شود كه پاهاي... شما براي پياده روي تنبل شوند. در اين شرايط مسير جديدي را انتخاب كنيد تا فضا و صحنه هاي جديدي را ببينيد!
يكي از كاربران خارج نشين اين شبكه ضدانقلابي خواستار تحركات چريكي از سوي اپوزيسيون شد و تاكيد كرد: ما عملا به اسم مبارزه مسالمت آميز به عدم مبارزه رسيده ايم. از اين پس قرار است به مرگ طبيعي بميريم كه براي حكومت بي هزينه تر باشد. آنچه مشغول كشتن ماست چيزي جز ايده هاي خودمان نيست. ما در حال مردن به مرگ طبيعي هستيم. عقب نشيني مداوم ما به پشت مانيتور و عبور گاه به گاهمان از خيابان در محاصره نيروهاي امنيتي نشان مي دهد ابتكار عمل را از دست داده ايم. براي حاكميت بازگشت به قبل از عاشوراي 88 و 22 خرداد ممكن نيست.
نويسنده وبلاگ ميخك اضافه مي كند: در پاسخ به همه انتقادها در برابر تركيب نامعلوم «شوراي هماهنگي سبز» تنها و تنها يك دليل اقامه شده است، رعايت شرايط امنيتي. شورا اما افراد را به خيابان مي خواند. آنها در خيابان ها در محاصره نيروهاي پليس مضروب و دستگير مي شوند. گروهي پس از شناسايي و طي فرآيند گرفتن عكس و ضمانت نامه و تعهد و... آزاد مي شوند. بخشي كه احتمالا از حركت هاي بعدي جنبش حذف خواهند شد.
گروهي هم به زندان مي روند چون پيشتر شناسايي شده بودند يا سابقه داشتند. بيشترين هزينه سياسي براي دريافت كمترين نتيجه پرداخت، اقدام ما تنها يك نتيجه داشته است، ريزش نيرو. اكنون هيچ برنامه اي براي سازماندهي وجود ندارد. در دو سال گذشته حتي ما نتوانسته ايم به اندازه يك جزوه چند صفحه اي توليد محتوا كنيم. هيچ تلاش يا افق روشني براي سازماندهي وجود ندارد. ما تنهاتر از گذشته شده ايم. نويسنده ديگري در بالاترين هم اين گونه پيغام گذاشته است: دوستان! فكري به حال خودمان بكنيم. شوراي سبز و اين برنامه ها براي ما تنبان نمي شود. انگار شربت مستي نوشيده اين شورا و بي خيال از كنار همه حوادث عبور مي كند و فرصت هاي اعتراض را يكي پس از ديگري از دست مي دهد يا عمدا فرصت ها را مي سوزاند.
نويسنده وبلاگ «ايرانين پروتستان» هم معتقد است: در قالب تجمعات مسالمت آميز، مكان ميادين اصلي شهر! واقعا بهتر از اين نمي تونستيد مردم را سردرگم و گيج بكنيد. بهتون- يا بهتر بگم به شوراي دونفرتون - تبريك مي گم. خوب آخه 100 تا ميدون داره اين شهر، هر كي تو محل خودش حتما بايد جمع بشه؟ كه با دو تا ماشين مامور همه رو بگيرن؟ حالا مامور به كنار اصلا به چشم مياد اين تجمع؟ بعد آقايون تكليفم كردن برامون كه مسالمت آميز باشه، چشم از اين به بعد با عكس و پوستر رهبر ميريم اصلا.
اما بخوانيد از نبوغ ويژه سايت خودنويس كه پيشنهاد داد چون امكان حمل نمادهاي سبز وجود ندارد، بهتر است از بطري آب براي نشان دادن خود استفاده شود!

 در آمريكا فهميدم كه جمهوري اسلامي اپوزيسيون را ناكار كرده است (خبر ويژه)

يك نماينده متواري عضو فراكسيون مشاركت اعتراف كرد عناصر ضدانقلاب خارج نشين با مديريت جمهوري اسلامي تاثير خود را از دست داده اند.
علي اكبر موسوي خوئيني كه چند سال پيش با ترتيب دادن چند موضع گيري مقدمات فرار از كشور و دريافت پناهندگي از آمريكا را فراهم كرد، در گفت وگو با راديو زمانه و درباره تغيير نگاهش پس از خروج از ايران گفت: من در اين مدت متوجه شده ام، جمهوري اسلامي چگونه در 30 سال گذشته توانسته تاثير نيروي بزرگ و البته پراكنده مخالفان مقيم خارج از كشور را به حداقل برساند. من از نزديك متوجه شدم جمهوري اسلامي چگونه توانسته اين تاثير را به حداقل برساند. به دلايل و فاكتورهايي دست يافتم كه البته خيلي از فاكتورهايي كه در داخل ايران نيز وجود داشت و براساس آن نيروهاي مخالف نتوانسته اند در عرصه مسائل سياسي تاثير لازم را داشته باشند، دور نيست. ما دچار سيكل معيوب هستيم.
وي درباره اين سوال كه «آيا نگران نيستيد كه فاصله بخش بزرگي از جامعه ايران و حتي قشر كارگر با جامعه روشنفكري باز هم بيشتر و بيشتر بشود؟»، گفت: چرا! اما اين نگراني مربوط به حالا نيست. از بيش از يك دهه پيش بوده است و نقطه نظرات و پي گيري ها و پيشنهاداتي هم در اين زمينه داشته ام.اساساً حضور شخص من در «راديو زمانه» و پشتيباني از مجموعه رسانه هاي فارسي زباني كه البته فعاليت هاي شان با چارچوب منافع ملي ايران در تطابق است، به همين خاطر است.
برخلاف اين اظهارات رسانه هايي چون راديو زمانه اكنون در حالت نيمه تعطيلي قرار دارند يا حتي عملا تعطيل هم شده اند.

 ايران دخالت نكند تا آل سعود بحرين را ببلعد! (خبر ويژه)

معاون وزير خارجه رژيم صهيونيستي در سفري مخفيانه به قاهره با وزيرخارجه دولت انتقالي و رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر مذاكره كرده است.
روزنامه صهيونيستي معاريو نوشت: داني ايالون دو هفته پيش، مخفيانه به مصر رفته و با نبيل العربي و ژنرال حسين طنطاوي رايزني كرده است.
وي در اين سفر توافقنامه آشتي ميان فتح و حماس، بازگشايي گذرگاه رفح و صدور گاز به اسرائيل را مورد بررسي قرار داده است.
اين گزارش تاكيد مي كند عاموس گيلعاد از مقامات امنيتي اسرائيل و اسحاق ليوانون سفير اسرائيل در قاهره با نبيل العربي نشست مفصلي داشته اند. مقامات نظامي و ديپلماتيك دولت انتقالي مصر از يك سو تحت فشار شديد ملت انقلابي مصر و از سوي ديگر تحت فشار گسترده آمريكا و رژيم صهيونيستي قرار دارند به نحوي كه اظهارات متناقضي از آنها شنيده مي شود. در آخرين مورد از اين اظهارات، نبيل العربي وزيرخارجه موقت در مصاحبه با شبكه سعودي العربيه، به جاي تخطئه رژيم سعودي كه بحرين را اشغال كرد، انقلابيون را سركوب مي كند، گفت: ايران در امور كشورهاي حاشيه خليج فارس مداخله نكند. ما امنيت اين كشورها را خط قرمز خود مي دانيم!

 مرخصي اجباري براي كاركنان آژانس واردات «ملت»! (خبر ويژه)

آژانس يهود به عنوان يكي از تامين كنندگان ملت! براي رژيم صهيونيستي با بحران اقتصادي مواجه شده و در معرض ورشكستگي است.
گزارش روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت حاكي است: بازوي اجرايي صهيونيسم به خاطر كاهش كمكهاي آمريكا و متحدان اروپايي اش با بحران مالي شديد مواجه است.
به گزارش «قدسنا»، از اين روزنامه صهيونيستي، آژانس يهود يكشنبه گذشته به دنبال كاهش كمكهاي مالي آمريكا و كشورهاي اروپايي كه از بحران اقتصادي و مالي مزمن رنج مي برند، به منظور كاهش هزينه هاي مالي خود طي نشستي تصميم گرفت تا كاركنان اين آژانس را به مرخصي اجباري بفرستد.
مدير آژانس يهود گفت: بسياري از سازمانهاي غيرانتفاعي در اسرائيل به دليل كاهش قيمت دلار در حال ورشكستگي هستند.
اين آژانس نقش عمده اي در انتقال يهوديان به فلسطين و اسكان آنان در سرزمين اشغالي و همچنين جمع آوري كمك هاي مالي براي رژيم صهيونيستي دارد.
براساس اين تصميم، كارمندان در ازاي 6 روز از مرخصي اجباري حقوقي دريافت نخواهند كرد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14