(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 12 تیر 1390- شماره 19964

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شارلاتان هاي خاكستري (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
مذاكرات انتخاباتي اصولگرايان براي رسيدن به اجماع شتاب گرفت
سنگ پا (گفت و شنود)
احتمال منتفي شدن سؤال از رئيس جمهور قوت گرفت
وزير ارتباطات: توسعه شبكه ملي اطلاعات پاسخ ايران به پروژه چمدان اينترنتي است
فرار سرمايه ها يا فرار غارتگران بيت المال؟! (خبر ويژه)
پايين اومديم دوغ بود، حرفهاي ما دروغ بود! (خبر ويژه)
ايران شيريني حمايت از اپوزيسيون را در كام آمريكا تلخ كرد (خبر ويژه)
اردنگي هاي دهه اول قرن21 و لطيفه باراك اوباما (خبر ويژه)شارلاتان هاي خاكستري (يادداشت روز)

آدمي همچنان كه مستعد رفتن و رسيدن به مقصد است، ظرفيت گم كردن «راه» و «هدف» را نيز دارد. كساني راه را گم مي كنند هر چند كه مقصد را مي دانند و كساني اگرچه راه را بشناسند، هدف را گم مي كنند. آدميزاد همچنان كه مي تواند اهدافي را تعريف كند و به آن برسد، مستعد «نقض غرض» است.نقض غرض آنجا پديد مي آيد كه انسان، جهان پيرامون را بد مي فهمد و هدف را گم مي كند. از ياد مي برد كه قرار بود كجا برود و به كجا برسد. مي شود همان پينوكيوي افسانه اي كه مقصدش، مدرسه و ادب آموختن بود اما عروسك خيمه شب بازي شد. جهان هم به همين معنا براي بسياري از فرزندان آدم، تبديل به سيرك بزرگي شد براي گم شدگي و تباهي سرمايه زندگي. اوراق تاريخ حيات بشر، مالامال از اين گم كردن اهداف و نقض غرض هاست، آنجا كه از ياد بردند شيطان، هم راه را از پيش چشم گم مي كند و هم هدف را، هم گمراه كننده است و هم اغواگر.
اگر قاعده و قانون است كه «من يتّق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب» و خداوند براي اهل تقوا، «گشايش» و «بهره مندي» قرار مي دهد، اين هم جزو سنّت هاي الهي است كه عرصه با همه وسعت بر اهل غرور و غفلت تنگ شود. قرآن كريم درباره ماجراي عبرت آموز غزوه حنين مي فرمايد: «همانا خداوند شما را در سرزمين هاي بسيار و روز حنين ياري كرد، آن هنگام كه كثرت نيروها شما را به عجب و غرور كشاند اما هرگز شما را بي نياز نساخت. و ضاقت عليكم الارض بما رحبت. و زمين با همه گستردگي بر شما تنگ شد و رو به فرار گذاشتيد. پس از آن خداوند آرامش خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان فرو فرستاد...» (آيات 52 و 62 سوره توبه). بنابراين در جهان پيوسته درحال تغيير، «وسعت» يا «مضيقه» مدام قابليت تبديل به يكديگر را دارند. اهل خرد با فهم اين معنا، همواره مي كوشند به بركت تقوا گره از كار بگشايند و غير آنها، با نعمت ها و بهره مندي ها و گشايش ها چنان بد مواجه مي شوند كه جز زمين سوخته و عرصه تنگ و تنيدگي و گرفتاري در پيله خودساخته چيزي برجاي نمي ماند. در اين ميان كساني- مانند آن 3 تن كه از فرمان رسول خدا(ص) براي عزيمت به جبهه تبوك تخلف كردند- تنگ شدن عرصه را مي فهمند و جانشان به تنگ مي آيد (وضاقت عليهم انفسهم)، بنابراين به بركت توبه، از بيراهه اي كه رفته اند بازمي گردند و از طناب پيچيده به دست و پاي خويش مي رهند و جماعتي ديگر، نه. لجوجانه ادامه مسير مي دهند تا همه سرمايه انساني را ببازند.
حكايت انقلاب اسلامي ما جدا از اين داستان كلي نيست. در تنگناها باليد و برآمد و به واسطه پرهيزگاري رهبران و رهروان، گشايش هاي معجزه آسا را در طول 23 سال پيش چشم خود ديد، هر چند كه در اين ميان طيف هايي راه يا مقصد را گم كردند و زحمت افزا شدند. هنوز بيش از 001 روز از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود (3 خرداد 85) كه حضرت امام خميني راه طي شده و مسئوليت تداوم آن را متذكر شد: «همه تكليف داريم. ما الان نرسيديم به آن نقطه اي كه مي خواهيم و ملت مي خواهد... قبل از اين كه برسيم به اين قله بلندي كه آن ديوار بزرگ را شكستيم، چطور بود كه هيچ توجه نداشتيم كه ما شب كه برويم منزل شام چه مي خوريم؛ روز كه بياييم منزل ناهار چه داريم؛ گرفتاري مان چه است. هر كس خودش ادراك اين معنا را مي كند كه آن روز كه فرياد الله اكبر مي كشيد جز يك نقطه نظر كه پيشبرد اسلام باشد، چيز ديگر نبود؛ گرفتاري هاي شخصي هيچ مورد نظر نبود... نبايد ما خيال كنيم كه ديگر تمام شد كارمان؛ پيروز شديم. اين توهم پيروزي براي ما سستي مي آورد. وقتي انسان اعتقاد كرد كه ديگر كار ما تمام شده است، مثل قافله اي است كه به منزل رسيده است؛ ديگر نمي تواند پا شود يك نيم فرسخ هم راه برود، ديگر مي افتد. ما بايد توجه داشته باشيم به اينكه ما الان هم بين راه هستيم؛ مراحلي داريم كه طي كنيم. و مهمش اين ريشه هاي گنديده اي است كه در كشور ما الان موجود است؛ آن توطئه هايي كه در پس پرده الان مي شود، الان اين طور نيست كه اينها بتوانند كاري بكنند. نمي توانند؛ ملت همه با همند. لكن اگر از ما سستي و از آنها تجمع، ما رو به سستي برويم، آنها رو به توطئه بروند، كم كم عددشان زياد مي شود و عدد ما تحليل مي رود و ممكن است يك وقت خداي نخواسته نهضت شكست بخورد. و من به شما برادرها عرض بكنم كه اگر اين نهضت شكست بخورد، ايران تا آخر، ديگر تحت ذلت و تحت رنج است. يك همچو نهضتي در طول تاريخ يك دفعه اتفاق مي افتد».
سيلي يي كه ابرقدرت ها و مستكبران در طول عمر مبارك انقلاب اسلامي به ويژه دهه اخير و ماه هاي جاري از ملت ايران و ملت هاي مسلمان منطقه خوردند، در طول تاريخ كم نظير است. درهاي نعمت و قدرت و عزتي كه براي ملت ايران در همين دهه و سال هاي اخير گشوده شد، در طول تاريخ كم سابقه است. اما هر نعمتي شكري دارد و امام جواد عليه السلام فرمود: «نعمتي كه براي آن شكرگزاري نشود، مانند گناهي است كه آمرزيده نگردد». اول قدم شكر نعمت انقلاب و دستاوردهاي معجزه آساي آن، مسئوليت شناسي و همت مضاعف براي مجاهدت است. امروز دشمنان مستكبر، چون در مخمصه اي بي سابقه و مختلف الاضلاع افتاده اند، جنگ همه جانبه اي را هم عليه جبهه مقاومت اسلامي و ام القراي آن (ايران) تدارك كرده اند. از جنگ هاي آشكار سياسي و اقتصادي و نظامي باكي نيست اما عرصه اي كه مراقبت بيشتري مي طلبد، حوزه پنهان و نرم نبرد و تدارك هميشگي دشمنان براي شبيخون است. اگر دشمن 11 سال پيش به تعبير رهبر انقلاب درصدد برآمد در ايران پايگاه مطبوعاتي بزند و شارلاتانيسم مطبوعاتي را ترويج كند، امروز ابعاد آن طراحي و سرمايه گذاري ده ها برابر شده است. اگر آن روز توپخانه هاي رسانه اي دشمن مشخص بودند، امروز مي توان رسانه هاي خاكستري را سراغ گرفت كه با ميزاني از استتار- كم يا بيش- عمل مي كنند و كار ويژه آنها، شكستن خطوط مقاومت در برابر دشمن از يك سو و ايجاد خط و صف كشي در ميان دوستان انقلاب است.
آنچه امروز سرويس هاي اطلاعاتي دشمن درصدد آن هستند، بازتوليد فتنه به نحوي است كه مجددا فضا غبارآلود- گرگ و ميش- شود و تشخيص نيروي خودي از دشمن دشوار گردد، به نحوي كه نيرو هاي خودي به جاي هجوم يا دفاع مقابل مهاجمان، از همديگر تلفات بگيرند و يكديگر را بفرسايند و نيروي هم را به تحليل برند. يك روز مجلس سيبل مي شود و روز ديگر، دولت و ساير نهادها. البته كه بايد با تخلف و بي انضباطي و انحراف در هر جايگاهي كه باشد برخورد كرد و هشدار داد اما هرگز هيچ مواجهه و نقدي نبايد باعث كمرنگ شدن مرزها يا كمتر شدن هوشياري ها نسبت به مستكبران و جريان هاي معاند شود. فرسايش و تخريب همديگر، نيروي خدمت و مجاهدت و مقاومت را به تحليل مي برد و به جاي آن سرخوردگي و دلسردي و نااميدي را به ارمغان مي آورد. از دست دادن حس مسئوليت و تعهد- چه در دستگاه ها و چه در رسانه ها و تريبون ها- مقدمه لازم و كافي براي «نقض غرض» است و متأسفانه مواردي از اين آفت را طي چندماه گذشته چه از سوي برخي اجزاء دولت و مجلس و چه از سوي مطبوعات و رسانه ها شاهد بوده ايم. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب «البته جلوي حرف كساني كه اختيار حرف زدن خود را ندارند نمي شود گرفت اما مسئولان متوجه باشند، رسانه هايي كه احساس مسئوليت مي كنند، متوجه باشند». اين حس مسئوليت، دقيقاً نقطه مقابل برخي رفتارهاي بي پروا و پرخطر- و انحرافي- است كه بعضاً در فضاي سياسي يا رسانه اي مشاهده مي شود. ناظران بيطرف، آثار «سكر نعمت» و مستي ناشي از توانايي را در برخي رفتارها يا گفتارها مي بينند. هرچه خردمند خود را بپايد، انسان مستي زده بي پروا و بي اختيار رفتار مي كند، نسنجيده سخن مي گويد، حتي حفظ ظاهر را هم نمي كند و پشت پا به سرمايه خويش مي زند و آبرو گرو مي گذارد. در امضا و حكم و اجرا همان قدر مي شود دچار سكر نعمت شد كه در نظارت و نقد.
مرز اصولگرايي با اباحي گري و فتنه انگيزي و نفاق را بايد هميشه پررنگ داشت. اين مرز آنگاه مخدوش مي شود كه جهت گيري ها مبتني بر 1- اختلاف و تقابل و قفل كردن امور 2- به حاشيه انداختن خدمتگزاري و گره گشايي از مردم 3-القاي بي اعتمادي و بدگماني و سياه نمايي 4- نزديكي به جريان هاي آلوده 5- خوش بيني يا غفلت از طراحي هاي دشمن 6- و كم توجهي به رهنمودهاي مقتداي انقلاب باشد. برخي رفتارها در اين ميان حكايت همان مردي است كه به زيان دشمن خويش مي كوشيد اما به خود آسيب مي رساند. اميرمؤمنان(ع) به وي فرمود: «تو به كسي مي ماني كه نيزه اي را در جان خود فرو كند تا آن را كه در پشت سرش سوار است بكشد» (حكمت 692 نهج البلاغه). خودكشي براي آن كه شايد نوك نيزه به تن حريف و رقيب اصابت كند، خلاف اقتضاي عقل و نقض غرض است. برخي رفتارها در حوزه دولت و مجلس و نيز در حوزه نقد و رسانه و تريبون، دلالت بر اين معنا مي كند كه فاعل فعل يا گوينده سخن اصلاً به اثري كه فعل يا قول و مصاحبه او در عرصه عمومي و رسانه اي برمي انگيزد و تحليلي كه بر آن بار مي شود، توجهي ندارد يا اساساً در اين باغ نيست كه چه نتيجه و تحليلي از كرده يا گفته او به افكار عمومي پمپاژ مي شود. به همين دليل هم شبكه رسانه اي و تحليلي وابسته به ناتوي فرهنگي، زرادخانه شليك خود را اغلب از ميان رفتارها و گفتارها و نوشتارهاي فاقد «مسئوليت شناسي» و «دورانديشي» و «موقعيت شناسي» تأمين مي كند.
استراتژيست هاي جنگ نرم و كودتاي مخملي براي شبيخون نيازمند يارگيري از جبهه مورد تهاجمند. آنها به صراحت گفته اند كه بايد از شيوه رزمي جوجيتسو بهره برد و از نيروي حريف عليه خود او استفاده كرد. دشمن، انرژي ها و نيروهاي بي هدف رهاشده در فضا را به خدمت مي گيرد، همچنان كه نفوذي ها را براي تحريك به اختلاف و فسادانگيزي و تقابل به حركت درمي آورد و همچنان كه در مستي زدگان نعمت و قدرت طمع مي كند، برايشان تله و طعمه مي گذارد و در يك بده-بستان كاملاً نابرابر، انرژي موافق! مي دهد و متقابلاً براي ضربه فني كردن طرف از خود او نيرو مي گيرد. كارويژه جريان هاي فتنه گر و انحرافي مشتركاً، توليد نيرو براي دشمن در ازاي تحليل نيرو و افسردگي و خوابزدگي در جبهه خودي است. بنابراين، جريان هاي مذكور را مجموعاً بايد در سيكل حركت دشمن ارزيابي كرد و بي مدارا اما با ظرافت و دقت با آنان برخورد كرد. جريان هاي فتنه گر و انحرافي معمولاً عمليات ايذايي و فريب براي غفلت از شبيخون اصلي دشمن هستند. بنابراين تمام آتش تهيه و حجم حمله را نبايد روي آنان متمركز كرد.
هر دولتمرد و نماينده مجلس يا هر گوينده و نويسنده اي كه اسباب «غبارآلودگي فضا»، «مشتبه شدن باطل به عنوان حق براي مردم» و «دراز شدن زبان معاندان عليه جبهه حق» را فراهم مي كند، بداند يا نداند، قطعه اي از قطعات جورچين(پازل) دشمن را سرجاي خود مي چيند و خوش بينانه اگر نگاه كنيم، نقض غرض مي كند؛ اگر دچار مرض و عارضه اعتقادي واخلاقي نشده باشد. تاكتيك هاي دشمنان و جبهه نفاق در زمينه حركت با چراغ خاموش يا به روش نعل وارونه پيچيده تر شده، همچنان كه به دنبال تجديد سازمان و هماهنگي بيشتر در برخي پايتخت هاي غربي هستند. دشمن هيچگاه مانند امروز ضعيف و منهزم و در عين حال زخم خورده و متشبث به انواع ترفندها نبوده است. شكر پيروزي در فروتني و اتحاد و احساس مسئوليت و مجاهدت مضاعف است و نه در مرگ شيرين! و خودكشي به روش فربه كردن نفس و تنيدن مداوم در هوا و هوس. اللهم اني اعوذ بك من هيجان الحرص و سوره الغضب و غلبه الحسد و ضعف الصبر و قلّه القناعه و شكاسه الخلق و الحاح الشهوه و ملكه الحميه ... خدايا به تو پناه مي برم از جنبيدن زياده خواهي و هجوم خشم و چيرگي حسادت و كم طاقتي و كاستي قناعت و تندخويي و اصرار شهوت و حاكم شدن تعصب باطل.» (دعاي هشتم صحيفه سجاديه).
ايام مباركي كه پيش روي ماست، فرصت مغتنمي است براي بيرون آمدن از تارهاي عنكبوتي و بازگشت و توبه. الهي كيف اشكو نفسا بالسوء امّاره ... الهي اشكو اليك عدواً يضلّني و شيطاناً يغويني... الهي اليك اشكو قلباً قاسياً مع الوسواس متقلباً.
محمد ايماني

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ عناصر فاسد حكومت مستبد و ديكتاتور آل خليفه كه با حبس ابد 8 نفر از مخالفان خود موافقت كرده اند بايد بدانند كه بالاتر از به شهادت رساندن چيزي وجود ندارد و بي شك مردم غيور، مومن و مسلمان شيعه بحرين از آن استقبال مي كنند.
سليمان بلغار
¤ از قوه قضائيه تقاضا مي كنم به تاسي از بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي كه تاكيد داشتند همه در برابر قانون يكسان هستند بدون هيچگونه مسامحه اي با خلافكاران، خطاكاران و منحرفان در هر لباس و مقامي برخورد كند. آنچه مردم را نگران كرده و امنيت كشور را به مخاطره انداخته است عدم برخورد به موقع و برابر با خلافكاران است.
يك شهروند
¤ ضوابط جديد تعيين شده درباره مدرك تحصيلي از سوي نمايندگان مجلس براي شركت در انتخابات مجلس را غيرمنطقي و ناعادلانه مي دانم.
يك شهروند
¤ جريان انحرافي لانه كرده در بدنه دولت ماموريت منحرف كردن افكار عمومي از فتنه 88 را دنبال مي كند و امت حزب الله بايد هوشياري خود را حفظ كنند چرا كه در چنين شرايطي تشخيص حق از باطل دشوار است به طوري كه اين فرصت را به فتنه گران مطرود 88 مي دهد تا تمام قواي خود را به زعم خودشان براي وارد كردن ضربه هاي شديدتر به نظام و ولايت سازماندهي كند.
يك شهروند
¤ قطعا جريان انحرافي تا اندازه زيادي در ايجاد فاصله ميان مردم و رئيس جمهور موفق بوده است و حالا نوبت آقاي احمدي نژاد است كه تا دير نشده با راندن اين گروه منحرف از دور و بر خود از عميق تر شدن اين شكاف جلوگيري كند.
يك هم وطن از خارج از كشور
¤ از دولت و مجلس تقاضا مي كنيم كه با راه اندازي يك سيستم مشترك نظارت و بازرسي و كمك گرفتن از قوه قضائيه با قوت تمام قانون هدفمند كردن يارانه ها را به درستي پياده كنند و اجازه ندهند مردم در ميان افزايش قيمت هاي بي ضابطه افراد خودسر تحت فشار غيرقابل تحمل قرار گيرند.
رضاخاني- تهران
¤ مطلبي كه در ستون نكته راجع به برج ميلاد و هزينه هاي آن نوشته بوديد واقعا حرف دل تمام مستضعفين بود.
سياني
¤ در اتوبوس هاي بي آرتي مونيتورهايي تعبيه كرده اند كه جملات انگليسي غيرقابل استفاده براي مسافران در آن به حركت درمي آيد. بدون آن كه مسافران نفعي از آن ببرند چرا با درج آيات، احاديث، سخنان بزرگان و شهدا و توصيه هاي اخلاقي به جوانان كه اين روزها شديدا به آنها نيازمندند، نصب نمي كنند تا عاقبت به خيري در دنيا و آخرت را با هم همراه داشته باشند.
پيكر
¤ از مسئولان صدا و سيما سؤال مي كنم وقتي اجازه پخش زنده برنامه اي مثل فلان برنامه نقد سينمايي را داده و اين فرصت را در اختيار افراد قرار مي دهند كه هر چه دلشان بخواهد عليه انقلاب و اشخاص بگويند آيا توجهي هم به قانون و مقررات و آيين نامه صدا و سيما دارند.
محمودي- تهران
¤ مدت هاي مديدي است كه در رودهن تيرهاي چراغ برق خيلي از كوچه ها از جمله كوچه بوستان واقع در خيابان سهند در روز روشن هم كار مي كند و اداره برق در خاموش كردن آن ها در ساعات روز قصور مي كند. چندين بار با اداره برق تماس گرفته ام اما هر بار به بهانه اي از انجام وظيفه خودداري مي كند. آيا معني صرفه جويي در انرژي اين است.
فاطمه هنجاني
¤ مي خواستم به گوش دولتمردان جمهوري اسلامي برسانيد كه تا كي دامداران كه توليدكنندگان اصلي مواد لبني كشور هستند بايد مورد بي مهري قرار گيرند.
داود حكمت جو
¤ خواهش مي كنم در خصوص افزايش اجاره بهاي خانه گزارشي چاپ كنيد. ما مستاجرها حقيقتا كلافه شده ايم. در ضمن از مطلب «از بني اميه تا بني فتنه» به قلم آقاي شريعتمداري كمال تشكر را دارم.
قهرماني- تهران
¤ از مسئولان اتوبوسراني و تاكسي تقاضا مي كنم كه نظارت جدي تر و قاطع تري نسبت به كرايه هاي حمل و نقل شهري داشته باشند. واقعا اين بي برنامگي باعث اذيت و ناراحتي مردم شده است.
يك شهروند و چندين تماس مشابه
¤ در بزرگراه شهيد باقري در منطقه 4 اتوبوس براي تردد مردم منطقه موجود نمي باشد. از شركت واحد تقاضاي رسيدگي دارم.
خانم محمدي
¤ خاطراتي كه از يك جانباز در روز 5 تير چاپ كرده بوديد خواندم و خيلي متاثر شدم. واقعا بنياد چرا به اين قشر كه افتخار اين كشور و نظام هستند رسيدگي نكرده است.
خانم داوودآبادي
¤ جمعي از كاركنان و كارمندان سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران هستيم كه چند سال پيش هر كدام مبلغ 30 ميليون تومان براي ويلا در كنار دريا به حساب تعاوني مسكن سازمان پول پرداخت كرده ايم ولي بعد از گذشت چند سال هنوز هيچ چيز معلوم نيست.
نام محفوظ
¤ در استان خوزستان مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تنها اداره دولتي هستند كه روزهاي پنجشنبه هر هفته تعطيل نيستند و كاركنان و كارمندان آن بايد سر كار حاضر باشند. چرا بين مراكز و دستگاههاي دولتي تبعيض وجود دارد؟
6510---0916
¤ متاسفانه در برخي از اتوبوس هاي ميدان صنعت به متروي شهيد حقاني زن و مرد در كنار همديگر مي نشينند و اين ناشي از اين است كه رانندگان اتوبوس اين خط فقط درب جلويي را براي سوار و پياده شدن مسافران باز و بسته مي كنند و از درب انتهاي اتوبوس استفاده نمي كنند.
نوري
¤ بنياد جانبازان بدون اطلاع قبلي حقوق همسران جانبازان متوفي را به بهانه ازدواج ، قطع كرده است. در حالي كه اولا تعهدي مبني بر اينكه در صورت ازدواج مجدد اين حقوق قطع خواهد شد وجود خارجي ندارد و ديگر اينكه برابر قانون، حقوق زنان سرپرست خانوار در صورت ازدواج هم نبايد قطع شود. استدعا دارم به اين موضوع رسيدگي شود.
حسيني - شاهرود
¤ علي رغم اينكه تمام عوامل مسئول در امر مبارزه با موادمخدر و همچنين مظاهر فساد و فحشاء به وظيفه قانوني خود عمل مي كنند چرا هر روز كه مي گذرد دسترسي جوانان كشور به موادمخدر و ديگر ابزارهاي گناه و فساد راحت تر مي شود.
1273---0915
 گزارش خبري تحليلي كيهان
مذاكرات انتخاباتي اصولگرايان براي رسيدن به اجماع شتاب گرفت

سرويس سياسي-
نهم تير پايان زمان استعفاي كارمندان دولت براي كانديداتوري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و همين امر فعاليت چهره ها براي يك انتخاب پرشور را جدي تر و پرشتاب تر كرده است. آغاز اين فرآيند از انتخابات كه به عنوان يك مرحله از تأييد صلاحيت كانديداها به آن نگريسته مي شود، در حالي است كه گروههاي اصولگرا، اصلاح طلب و جريان هاي فتنه گر و انحرافي از مدتها قبل با رايزني هاي خود درصدد گرفتن بخشي از فضاي سياسي در اين انتخابات هستند، از اين ميان اصولگرايان كه در ساليان گذشته با ارائه كارنامه قابل قبولي از خود توانسته اند در دو دوره انتخابات شوراها، دو دوره انتخابات مجلس و دو دوره انتخابات رياست جمهوري اكثريت آراء مردم را به خود جلب كنند به صورت يك تشكيلات منسجم درصدد برداشتن گامهاي مهمتر و باثبات تري در انتخابات هستند.
استراتژي اصولگرايان
استراتژي اصولگرايان در طول دوره هاي انتخابات گذشته همواره بر حضور حداكثري مردم در انتخابات و اعتماد مردم به نيروهاي ارزشي و ولايي با التزام بياني و عملي به اصول ذيل؛ 1- اسلام 2- جمهوري اسلامي (قانون اساسي) 3- خط و سيره امام 4-ولايت مطلقه فقيه بوده است.
شاخص هاي جريان اصولگرايي نيز در موارد ذيل اعلام شده است: 1-دفاع از ارزش هاي اسلامي؛ 2-پايبندي به مباني انقلاب اسلامي؛ 3-التزام عملي به ولايت فقيه و فصل الخطاب دانستن نظر رهبري؛ 4-احترام و توجه به جايگاه روحانيت و مرجعيت؛ 5- ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي و اشرافيگري و توجه ويژه به گروه هاي ضعيف و نيازمند؛ 6-اعتقاد به آزادي هاي مشروع و مردم سالاري ديني؛ 7-عدالت محوري و مبارزه با فساد؛ 8- تاكيد و باور به پيشرفت همه جانبه كشور؛ 9- اداره امور براساس موازين اسلامي، عقلانيت، قانون، برنامه، حسن تدبير و عطوفت با مردم؛ 10-اعتقاد و التزام به تعامل و هماهنگي ميان قوا در سايه تدبيرهاي رهبري؛ 11- دشمن شناسي، استكبارستيزي، استقلال طلبي و موضع گيري صريح در برابر دشمنان و فتنه ها؛ 12- تلاش براي تحقق وحدت امت اسلامي.
در همان زمان كه اين اصول و شاخصه هاي اصولگرايي منتشر شد افرادي از جريان انحرافي اين اصول و شاخصه ها را ابتدايي مي دانستند. اين در حالي بود كه تا آن زمان فعاليتهاي جريان انحرافي رسانه اي نشده بود و بسياري نسبت به عمق تحركات اين جريان آگاه نبودند.
مكانيسم وحدت اصولگرايان
سال گذشته 30 نفر از فعالان اصولگرا در نشستي با رئيس جمهور به توافقي رسيدند كه براساس آن يك كميته 3 نفره مسئوليت پيشبرد پروژه وحدت اصولگرايان را برعهده مي گرفت و سپس در آبان ماه 1389 آقايان حداد عادل، عسگراولادي و علي اكبر ولايتي اولين كميته اصولگرايان براي انتخابات مجلس را شكل دادند.
چند ماه بعد، با توجه به جايگاه ويژه روحانيت در اردوگاه اصولگرايان 4 عضو ديگر از سوي جامعتين( جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز) به اين كميته اضافه شدند تا مكانيزم وحدت اصولگرايان با جديت بيشتري دنبال و پيگيري شود.
در همين حال شنيده ها حاكي از آن است در روزهاي اخير براي بهره گيري از جريانات و گروههاي سياسي فعال در كشور، 8 نفر ديگر نيز به كميته اتحاد اصولگرايان اضافه شده اند و اين جمع 15 نفره كميته درباره انتخابات مجلس را آغاز خواهد كرد.
نقش چهره هاي روحاني
در وحدت اصولگرايان
در طول ساليان گذشته روحانيت و مراجع عظام تقليد نقش برجسته اي در هدايت جريانهاي سياسي طرفدار نظام اسلامي داشته اند از اين رو نقش برجسته جامعتين در تعيين مباني و هم در حكميت نقشي برجسته و بي بديل است.
سند منشور اصولگرايي كه دي 1389 منتشر شد در اين باره آمده است:
اولين گام در اين مسير، ارائه تعريفي جامع از «اصولگرايي» و شاخصه هاي امروزين آن براساس آموزه هاي دين وصاياي امام راحل(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري بود؛ اينك و پس از برگزاري نشست هاي متعدد و رايزني با گروه هاي مختلف اصولگرا، كميته مشترك جامعه مدرسين و جامعه روحانيت، «مباني و شاخص هاي اصولگرايي» را اعلام مي كند.
در همين حال، حجت الاسلام حسين ابراهيمي عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز با اشاره به نقش آيت الله مهدوي كني رئيس جامعه روحانيت مبارز و آيت الله يزدي رئيس جامعه روحانيت مبارز در ايجاد وحدت ميان اصولگرايان مي گويد؛
اين افراد موقعيت فوق العاده دارند و علاوه بر اين كه محوريت دارند از شخصيت هاي ممتاز نظام هستند. آقايان خدمت ايشان مي آيند و مشورت مي كنند اينها هم نظر مي دهند و آنها را هدايت مي كنند.
ابراهيمي تصريح كرد: من معتقدم آيت الله مهدوي كني و آيت الله يزدي بزرگترين نقش را در جامعه و در وحدت، هدايت و ارشاد اصولگرايان دارند.
اگرچه رئيس جمهور در ابتدا در برخي از نشستهاي اتحاد اصولگرايان شركت كرد اما در ميانه راه بنا به دلايلي ابهاماتي در اين همكاري بوجود آمده است.
محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس در مورد اين موضوع مي گويد: «يك زماني بحث بود و آقاي رئيس جمهور هم در اين قضايا فعال بودند، اما با توجه به روند مسائلي كه پيش آمد و بعضي از جريان هاي انحرافاتي كه در همين انتخابات تحت عنوان استمرار رئيس جمهور مي خواستند دخالت كنند و حرف هايي از اين قبيل، يك مقدار به چالش كشيده شد. آقاي رئيس جمهور هم اعلام كردند كه من به عنوان رئيس قوه مجريه نمي خواهم در انتخابات دخالت كنم، از اين پيشنهاد رئيس جمهور به طور جدي استقبال كرديم و الان هم استقبال مي كنيم و ايشان گفتند دولت يا مجموعه وابسته به دولت نبايد فعاليت انتخاباتي در مجلس داشته باشد.»
در عين حال در اين ترديدي نيست كه انتخابات آينده مجلس يكي از حساس ترين انتخاباتهاي تاريخي ايران است زيرا در اين روند تاريخي است كه دو جريان ضد نظام پس از برنامه ريزي هاي بلندمدت از صف نظام جدا مي شوند از اين رو حدس زده مي شود دو جريان فتنه گر و انحرافي با ايجاد درگيري هاي ساختگي، و ترديد نسبت به انتخابات از همين الان به دنبال استفاده از «حداقل هاي معيوب» براي زنده ماندن هستند.
هوشياري گروهها و احزاب اصولگرا در پرهيز از سهم خواهي و فردگرايي و عدم ورود به ائتلاف هاي ثروت و قدرت مي تواند باعث عبور نظام از يكي از مقاطع تاريخي وحساس خود شود و پيروزي بزرگي براي نظام اسلامي رقم بزند تا خاطره سناريوي طراحي شده گروههاي ضدانقلاب در انتخابات پيشين نيز از ميان برود.

 سنگ پا (گفت و شنود)

گفت: يكي از مدعيان اصلاحات و نماينده اسبق مجلس گفته است «پيش شرط هاي اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات معقول و منطقي است»!
گفتم: يارو را توي ده راه نمي دادند، سراغ خانه كدخدا را مي گرفت! مگر مدعيان اصلاحات بعد از آنهمه وطن فروشي آشكار و خيانت و جنايت و آدم كشي و رابطه با سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه، اجازه شركت در انتخابات را دارند كه تازه پيش شرط هم تعيين مي كنند؟!
گفت: چه عرض كنم؟! مطابق قانون آنها بايد به جرم خيانت و جنايت و ايفاي نقش ستون پنجم آمريكا و انگليس و اسرائيل محاكمه و مجازات شوند.
گفتم: آدم شارلاتان و كلاهبرداري به همسايه اش گفت؛ دلم ميخواد رك و پوست كنده بگي از چه چيز من بيشتر خوشت مياد؟ از صداقت زيادم؟ از شجاعت زيادم؟ از غيرت زيادم؟ از... همسايه وسط حرف يارو دويد و گفت؛ راستشو بخواي، از روي زيادت كه به سنگ پا گفته زكي!!

 تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را پس مي گيرند
احتمال منتفي شدن سؤال از رئيس جمهور قوت گرفت

سرويس سياسي-
با اعلام خبر پس گرفته شدن امضاي برخي نمايندگان كه به دنبال طرح سؤال از رئيس جمهور بودند، احتمال منتفي شدن اين طرح بيش از گذشته قوت گرفت.
در اين رابطه، حجت الاسلام روح الله حسينيان با اشاره به طرح سؤال از رئيس جمهور كه به امضاي يكصد نماينده مجلس رسيده است گفت كه بعيد مي داند اين طرح در صحن علني مطرح شود.
رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس همچنين از احتمال منتفي شدن طرح سؤال از رئيس جمهور و پس گرفتن امضا از سوي نمايندگان خبر داد و به فارس گفت: فراكسيون انقلاب اسلامي مخالف طرح سؤال از رئيس جمهور است و به هيچ عنوان از اين طرح حمايت نكرده و نمي كند. البته در آن روزهايي كه نمايندگان از دست آقاي احمدي نژاد ناراحت شده بودند اين امضاها جمع آوري شده است و برخي از اين نمايندگان در شرايط كنوني مطرح شدن طرح را مصلحت نمي دانند و امضاي خود را پس خواهند گرفت.
گفتني است پيش از اين سبحاني نيا عضو هيئت رئيسه مجلس هم با اشاره به تعطيلات تابستاني نمايندگان، بررسي و اجراي اين طرح را به بعد از تعطيلات موكول كرده و از پس گرفتن برخي امضاها خبر داده بود.
وي البته تصريح كرد در صورتي كه تعداد امضاكنندگان به كمتر از 75 نفر برسد، سؤال از رئيس جمهور قابل طرح نخواهد بود.
حسينيان در بخش ديگري از صحبت هايش با بيان اينكه مصلحت نيست طرح سؤال از رئيس جمهور بنا به شرايط منطقه و شرايط داخلي مطرح شود، افزود: اكنون جهان اسلام در حال بيداري است و چشم همه دنيا به جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك الگوي رفتاري و موفق از يك نظام اسلامي است؛ بنابراين با توجه به اين شرايط مصلحت نيست طرح سؤال از رئيس جمهور در صحن علني مطرح شود.
وي همچنين گفت: متاسفانه كساني كه طرح سؤال از رئيس جمهور را پيگيري مي كنند بيشتر بر مبناي رفتار شخصي خودشان اين كار را كرده اند و با توجه به ملاقات اخير نمايندگان با رهبر معظم انقلاب، قطعا طرح سؤال از رئيس جمهور مورد رضايت مقام معظم رهبري نيست.
گفتني است علي مطهري به عنوان كسي كه مدتهاست به دنبال جمع آوري امضاهاي اين طرح است، روز يكشنبه گذشته آن را با صد امضا تحويل باهنر، رئيس وقت جلسه علني داد.
وي البته در گفت وگويي خبري با اعلام اين موضوع، سعي داشت تا با طبيعي جلوه دادن سؤال از رئيس جمهور، اندكي از ابهامات موجود در افكار عمومي را كاسته و تناقض ميان اين رفتار و مطالبات صريح رهبر انقلاب در همكاري دولت و مجلس را كمرنگ جلوه دهد.

 وزير ارتباطات: توسعه شبكه ملي اطلاعات پاسخ ايران به پروژه چمدان اينترنتي است

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص پروژه آمريكايي »اينترنت چمداني » گفت: از نظر فني اقدامات لازم براي مقابله با اينترنت چمداني پيش بيني شده است.
رضا تقي پور وزير ارتباط و فناوري اطلاعات كه در حاشيه نشست همگرايي خدمات ارتباطي ايران و كره جنوبي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره برنامه هاي وزارتخانه متبوعش براي مقابله با پروژه آمريكايي »اينترنت چمداني » گفت: از نظر فني اقدامات لازم براي مقابله با اينترنت چمداني پيش بيني و با محتوايي كه در ايران ايجاد شده است و خواهد شد شهروندان نيازي نخواهند داشت از اين مسائل استفاده كنند.
برخي اقدامات آمريكا و كشورهاي هم پيمانش مصاديق سايبر تروريسم است و خودشان ابراز مي كنند براي ايجاد ناهنجاري اجتماعي و دامن زدن به مفاسد اين كار را انجام داده اند.
وي گفت: بايد اظهار تأسف كنيم كه در دنياي متمدن امروز كشورهايي كه ادعاي پيشرفت دارند اظهار مي كنند براي تشديد تهاجم فرهنگي دست به اين اقدامات مي زنند.

 فرار سرمايه ها يا فرار غارتگران بيت المال؟! (خبر ويژه)

در پي افشاي اسناد و مدارك تخلفات سنگين مربوط به پروژه تالارهاي بين المللي كيش كه فرار دختر مديرعامل شركت بين المللي فيوضي (فياك كيش)، به همراه تني چند از مديران ارشد اين شركت را به دنبال داشت، يحيي فيوضي مديرعامل فياك با ارسال نامه اي به كيهان، واگذاري پروژه 450 ميليارد توماني «تالارهاي بين المللي ايران» در كيش به خانواده فيوضي را در راستاي گسترش روابط بين المللي در فضاي تحريم و فشار براي ايران دانست!
فيوضي كه هم اكنون در آمريكا ساكن است در اين نامه با تهديد حسين شريعتمداري، مدير مسئول كيهان به طرح شكايت در دادگاه هاي لاهه و سوئيس، به شدت از رسانه اي شدن خبر فرار مديران شركت دو روزه خود به واشنگتن، ابراز نگراني كرده و آن را وارد آوردن زيان فراوان به شركت پرسابقه فياك كيش!!! دانسته است. شركتي كه فقط سه روز قبل از واگذاري پروژه تالارهاي بين المللي كيش آن هم بدون مناقصه و با سرمايه يك ميليون توماني به ثبت رسيده بود! همچنين در نامه ديگري كه تحت عنوان «نامه مهندسين و ساير كاركنان شركت فياك» و با 7 امضاي عمدتاً بدون نام به كيهان فرستاده شده، ادعا گرديده كه اين نهاد خدمتگزار! حرفه اي! قرباني جنگ رواني رانتخواران شده است!
گفتني است پروژه 450 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي بين المللي ايران- كيش طبق توافقي با حضور اسفنديار رحيم مشائي و حميد بقايي در تاريخ سوم تيرماه سال 89 به صورت ترك تشريفات به شركت فياك كيش با مديريت يحيي فيوضي واگذار شد كه بر اساس قانون ترك تشريفات اين اقدام روال قانوني را طي نكرده است.
شركت فياك كيش با مديريت خانواده فيوضي يوسفي (يحيي، رئيس هيئت مديره، پانته آ، نايب رئيس هيئت مديره) در تاريخ اول تير 1389 به ثبت مي رسد و موافقت اصولي مذكور دقيقاً 3 روز بعد به ارزش 450ميليارد تومان با اين شركت به امضا مي رسد.
پس از افشاي ابعاد كلاهبردارانه موضوع توسط كيهان، مديران شركت فياك كيش كه با هماهنگي مشايي و بقايي، پروژه چهارصد و پنجاه ميليارد توماني تالارهاي بين المللي كيش را با ترك تشريفات و بدون هيچ گونه ضمانت معتبر بانكي در اختيار گرفته بودند، بي سرو صدا كشور را ترك كردند. همچنين «پانته آ فيوضي» نايب رئيس اين شركت خلق الساعه نيز، پس از فرار از كشور و بازگشت به واشنگتن در مصاحبه با يكي از رسانه هاي ضد انقلاب كه در منزل شخصي وي واقع در حومه واشنگتن صورت گرفت، گفت: واشنگتن خانه من است كجا فرار كنم؟!
از سوي ديگر، مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي رياست جمهوري، كه ضلع ديگري از بازيگران اصلي تخلفات سنگين مربوط به پروژه تالارهاي بين المللي كيش به حساب مي آيد، نيز پس از افشاگري هاي مستند كيهان، با حمله به كيهان از سر دستپاچگي تلاش كرد با فحاشي و ترور شخصيت مديرمسئول روزنامه كيهان، عقده هاي خود را خالي كند.
اين مركز كه به دليل افشا شدن بسياري از سوءاستفاده هاي اقتصادي به نفع باند نفوذي و انحرافي، نظير پرونده تالارهاي بين المللي كيش، در فضاي رسانه اي كشور به «حياط خلوت جريان انحرافي» معروف شده است، در واكنش به يادداشت روز چهارشنبه (25 خرداد) كيهان، با عنوان «علف هاي هرز!» كه به تأسيس غيرقانوني چند بانك اختصاص داشت با قراردادن مطلبي در سايت خود و عقده گشايي عليه كيهان، «بانك بازي» جريان انحرافي را يكي از مهمترين نيازهاي اقتصادي كشور خواند و مدعي شد اين اقدام در جهت رفع مشكلات تحريمي عليه كشور و در راستاي اجراي مصوبات ستاد تدابير ويژه انجام مي شود!
نويسنده مطلب كه ناگفته پيداست بخش بزرگي از رسوايي و ناكامي باند ورشكسته انحرافي در مناطق آزاد را زير سر ديدباني و هشدار به موقع كيهان مي بيند، با طفره رفتن از پاسخ به اين پرسش كه چرا ميلياردها تومان پول مناطق آزاد به جاي آنكه صرف آباداني و توسعه اين مناطق شود، صرف برگزاري همايش ها و نمايشگاه هايي با هزينه هاي سرسام آور مانند نمايشگاه ميراث فرهنگي، همايش شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور و جشنواره سينمايي كيش و غيره مي شود، مدعي شده است كيهان سبب فرار سرمايه ها از كشور مي شود!
گفتني است با توجه به اينكه مناطق آزاد رديف بودجه دولتي ندارند، بايد هزينه هاي خود را از طريق درآمدهايي نظير عوارض، گمركات، فروش زمين و... تأمين كند. بر اساس قانون و اجازه دولت، يك و نيم ميليارد دلار از طريق مناطق آزاد وارد كشور شود و مناطق آزاد اجازه دارد كه از اين 1 و نيم ميليارد دلار، 15 درصد گمرك اخذ كند.
اين 15 درصد همان طور كه گفته شد مي بايست براي آباداني و توسعه مناطق آزاد استفاده شود، اما متأسفانه شاهديم كه اين رقم بسيار هنگفت نجومي، صرف برگزاري همايش ها و نمايشگاه هايي با هزينه هاي سرسام آور مانند نمايشگاه ميراث فرهنگي، همايش شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور و جشنواره سينمايي كيش و يا عقد قراردادهايي غيرقانوني نظير پروژه تالارهاي بين المللي كيش مي شود.
همچنين بر اساس اسناد موجود، برخي شخصيت هاي ذي نفوذ در امور مناطق آزاد، از قرار گرفتن بخش اعظمي از اين 15 درصد در اختيار خود مناطق آزاد نيز جلوگيري كرده اند و با تأسيس شركتي گفتند كه اين رقم بايد در اختيار اين شركت قرار بگيرد كه كيهان در آينده اي نزديك اين موضوع و برخي ديگر از تخلفات آشكار و پنهان در اين مناطق را آشكار خواهد ساخت.
گفتني است مروري بر نوشته هاي كيهان به وضوح نشان مي دهد به همان ميزان كه روزنامه كيهان از اقتدار جمهوري اسلامي و دولت محترم دفاع مي كند، گروهك انحرافي و نفودي در دولت، ننگ فساد و دفاع از باند هاي زر و زور را بر پيشاني خود دارد.

 پايين اومديم دوغ بود، حرفهاي ما دروغ بود! (خبر ويژه)

يك همكار خرده پاي سازمان «سيا» پس از چند سال تقلاي رسانه اي براي انكار پيشرفت هاي هسته اي ايران اعتراف كرد جمهوري اسلامي به طور كامل هسته اي شده و حتي توان ساخت بمب اتمي را دارد اگرچه اراده سياسي آن را ندارد.
«رضا- ت» در مصاحبه با دويچه وله اگرچه به سياق عادت گذشته خود كوشيد توان موشكي ايران و ابعاد كاملا بازدارنده آن را زير سؤال ببرد اما تلويحا اعتراف كرد تمام ادعايي كه وي و دهها مزدبگير نظير وي در انكار توانمندي هاي هسته اي ايران در رسانه هاي اپوزيسيون مطرح كرده اند، دروغ بوده است.
وي در اين مصاحبه مدعي شد: موشك شهاب، بيش از 750 كيلوگرم مواد منفجره را نمي تواند حمل كند و تلفات آن بيش از چند ده نفر نخواهد بود. ايران بدين ترتيب براي از بين بردن يك پايگاه نظامي يا فرودگاه مجبور است سه چهارم بضاعت موشكي اش را بكار گيرد(!)
اين كارچاق كن رسانه اي پس از اين بلوف بامزه، تلويحا به تكذيب همه ادعاهاي چند سال گذشته خود و طيف متبوع خود در زمينه دروغ بودن پيشرفت هاي هسته اي ايران پرداخت و گفت: ايران همه لوازم موجود براي طراحي و آزمايش بمب اتمي را در اختيار دارد. فقط اراده سياسي اين اقدام هنوز ظاهرا در صحنه نيست. اگر ايران اين تصميم سياسي را اتخاذ كند، در هر لحظه حتما قادر خواهد بود در فاصله اي كمتر از حتي 3 ماه به بمب اتمي دست پيدا كند.
اين اظهارات در حالي است كه نامبرده بارها در هر يك از موفقيت هاي هسته اي كشورمان، مدعي شده تصاوير منتشره فتوشاپ و اقتباسي و دروغ است. نامبرده به هنگام توليد سانتريفيوژ در داخل كشور با راه اندازي آبشارهاي 164تايي و سپس ارتقاي توانايي سانتريفيوژها و همچنين افزايش غني سازي از 5/3به 20درصد مدعي بود ايران بلوف مي زند اما سخنان اخير وي اعتراف به اين مطلب است كه جمهوري اسلامي ايران عالي ترين مدارج فناوري هسته اي را به دست آورده است.

 ايران شيريني حمايت از اپوزيسيون را در كام آمريكا تلخ كرد (خبر ويژه)

ايران با استفاده از فناوري بومي، توانسته تحريم هاي آمريكا را دور بزند.
روزنامه وال استريت ژورنال ضمن انتشار اين تحليل، از قول آژانس «گائو» وابسته به دولت آمريكا نوشت: ايران خلأ حضور برخي شركت هاي خارجي و تحريم صادرات فناوري به ايران را با فناوري داخلي پر كرده است. دولت ايران با تمركز بر توليد فناوري هاي مورد نياز در داخل كشور توانسته است نرم افزارهاي بومي را توليد نمايد و خود قادر به ارتقاء سرويس دهي ويژه به آنها مي باشد. اين تغيير و تحول اين امكان را به ايران مي دهد تا نرم افزارها و قطعات مورد نياز خود را توسط متخصصان داخلي توليد نمايد.
اشلي موشنيك سخنگوي گائو همچنين گفته است: ما با وجود تحقيقات فراوان نتوانسته ايم فروشندگاني كه به ايران كالا يا فناوري هاي تحريمي را مي فروشند شناسايي كنيم.
دفتر گائو در پاسخ به درخواست كنگره، تحقيقاتي را انجام داد كه طي آن از ناكامي دولت در زمينه اعمال تحريم همه جانبه عليه ايران خبر داده شده است. به گفته «موشنيك»، گزارش منتشره، چالش موجود براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري هاي تحريمي را نشان مي دهد.
همزمان راديو فردا، گزارش مجله وايرد را منتشر كرد كه در آن تصريح شده ايران با تجربه اي كه كسب كرده مشغول توليد فناوري هاي داخلي از جمله در زمينه جاسوسي است. اين گزارش تاكيد مي كند: «بخش مسئوليت پذيري دولتي» در كنگره آمريكا مي گويد هنوز هيچ رد پايي از داد و ستد شركت هاي آمريكايي با ايران در زمينه فناوري هاي جاسوسي نيافته است. اما پيدا نكردن مظنوني كه بتوان رويش انگشت گذاشت به معناي اين نيست كه چنين كساني وجود خارجي ندارند. شايد يكي از دلايل اين وضعيت، مجرب تر شدن ايران در ساخت ابزار جاسوسي و خريد پنهان آن است. پيدا كردن رد پا سخت است نخست به اين دليل كه پيدا كردن نشانه هاي صدور فناوري جاسوسي به ايران به اين سادگي ها عملي نيست. زيرا شركت هايي كه دست به اين كار مي زنند چندان ميلي براي علني كردن چنين معاملاتي با ايران ندارند. دوم اين كه بخش مسئوليت پذيري دولتي به اين نكته توجه دارد كه كاربرد دوگانه فناوري مي تواند پوششي براي پنهان سازي كاربرد ناهنجار اين فناوري باشد. چيزي كه بيش از همه اسباب نگراني بخش مسئوليت پذيري دولتي را فراهم ساخته است اين است كه ايران با تجربه اي كه در اين راه به دست آورده، مشغول توليد داخلي است.
گزارش مجله وايرد حاكي است: برملا شدن همكاري برخي شركت هاي غربي در فناوري جاسوسي با ايران، شيريني تمايل كنگره به حمايت از اپوزيسيون ايران را در كام ها تلخ كرد.

 اردنگي هاي دهه اول قرن21 و لطيفه باراك اوباما (خبر ويژه)

باراك اوباما در تداوم جاه طلبي زمامداران آمريكا گفت: قرن آينده نيز مي تواند يك قرن ديگر آمريكايي باشد.
«قرن جديد آمريكايي» (PNAC) پروژه اي بود كه از سوي موسسات نومحافظه كاري چون امريكن اينترپرايز در سال 1997 ميلادي تدوين شد و توسط دولت بوش به اجرا درآمد. ادعاي اين پروژه آن بود كه با تحليل رفتن قدرت رقبا، آمريكا مي تواند قرن 21ميلادي را به اسم خود نامگذاري كند اما روند شتابان تحولات در 11سال اول قرن 21- از شكست آمريكا در عراق و افغانستان گرفته تا سقوط متحدان واشنگتن در اثر انقلاب هاي خاورميانه-روياي آمريكايي ها را تبديل به كابوس كرد.
با وجود تبديل آن رويا به كابوس بزرگ، باراك اوباما در يك بلوف وقاحت آميز مي گويد: قرن آينده نيز مي تواند به قرن جديد آمريكايي تبديل شود.
به گزارش صداي آمريكا، وي در جريان بازديد از كارخانه آلكوا در ايالت آيوا گفت: ايالات متحده قادر است قرن آينده را نيز به يك «قرن ديگر آمريكايي» تبديل كند.
اوباما گفت ايالات متحده با دوره دشواري روبرو است و مشكلات اقتصادي به زودي حل نخواهد شد. سرمايه گذاري هاي هوشمند در زمينه آموزش و توليد، مي تواند باعث اشتغالزايي شود و دستمزدها را افزايش دهد.
صداي آمريكا در كنار انتشار سخنان اوباما تصريح كرد: «سياست هاي اقتصادي رئيس جمهوري آمريكا همگام با افزايش نرخ بيكاري و رسيدن آن به بيش از 9درصد، و ارائه گزارش هاي مثبت و منفي در ماه هاي اخير، زير ذره بين قرار گرفته است. گزارش ها حاكي از آن است كه قيمت مسكن در آمريكا در حال افزايش و اعتماد مصرف كننده در حال كاهش است.»
همزمان با تشديد وخامت اوضاع اقتصادي، پژوهش 20 اقتصاددان و كارشناس سياسي موسسه «واتسن» وابسته به دانشگاه براون آمريكا حاكي است: دو جنگ عراق و افغانستان، هزينه اي بالغ بر 4400 ميليارد دلار متوجه اقتصاد بيمار آمريكا كرده است.
هر چند دولت آمريكا مي گويد هزينه اين جنگ ها، 1200 ميليارد دلار بوده اما گزارش موسسه واتسن تاكيد مي كند: دولت آمريكا با توجه به كسري شديد بودجه در عمل همه هزينه اين جنگ ها را با فروش اوراق قرضه به بانك هاي جهان و وام گرفتن تامين كرده است. مي گويند كه بايد سود پرداخت شده به بيش از هزار ميليارد دلار را هم در محاسبه هزينه اين جنگ ها به حساب آورد. همچنين هزينه هاي انساني نيز بخشي از اين هزينه هاست. بيش از نود و نه هزار سرباز آمريكايي در اين دو جنگ آسيب ديده اند. درمان اين تعداد زخمي جنگ و رسيدگي به سربازاني كه با اختلالات رواني ناشي از سالها حضور در شرايط سخت عمليات نظامي دست و پنجه نرم مي كنند، به همراه هزينه هاي بيمه و بازنشستگي مادام العمر براي اين سربازان در جمع به بيش از 900 ميليارد دلار مي رسد.
از هزينه ساخت و اداره زندانهاي جديد در افغانستان و عراق تا رشد قدرت و نفوذ شركت هاي پيمانكار آمريكايي طرف قرارداد ارتش اين كشور و تاثيرگذاري آنها بر سياست گذاري هاي دولت و كنگره آمريكا. مجموع قراردادهاي وزارت دفاع آمريكا با اين شركت ها تا به امروز 400 ميليارد دلار تخمين زده شده است.
كشورهاي عراق، لبنان، مصر، تونس و تركيه، از جمله كشورهايي هستند كه طي دهه اول قرن 21به مقدار زيادي از رژيم آمريكا فاصله گرفته اند حال آن كه غالبا متحد آمريكا محسوب مي شده اند. دورنماي تحولات در كشورهايي مانند يمن، بحرين، عربستان، اردن، مراكش و... نيز از ضعف مفرط آمريكا در معادلات منطقه و جهان حكايت مي كند و البته قدرت روزافزون جمهوري اسلامي ايران در اين دهه، ماجراي منحصر به فردي است.
برخي صاحب نظران و نظريه پردازان صاحب نام آمريكايي سال ها پيش از انقلاب هاي خاورميانه، نيمه قرن جاري را زمان فروپاشي آمريكا اعلام كرده اند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14