(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 27 مرداد 1390- شماره 20003

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بيانيه 239 نماينده مجلس در محكوميت سركوب جوانان معترض انگليس
خارج از دستور
تبيين علمي ولايت فقيه (12)حكومت يا شيوه كدخدامنشي
كمك 500 ميليارد ريالي رئيس جمهور به ستاد ديه
صالحي طرح گام به گام روسيه را دريافت كرد
صعود 2 دانشگاه ايران در ميان هزار دانشگاه جهانبيانيه 239 نماينده مجلس در محكوميت سركوب جوانان معترض انگليس

نمايندگان مجلس در بيانيه اي رفتار ضدانساني پليس انگليس در برخورد با مردم اين كشور را به شدت محكوم كردند.
ابراز انزجار و خشم اهالي بهارستان از اقدامات سركوبگرانه دولت انگليس، ديروز با بيانيه 239 نماينده مجلس، اعلام شد. امضاكنندگان اين بيانيه ضمن انتقاد از رفتار دوگانه نهادهاي بين المللي، خواستار برخورد قاطع با اين روند ضدحقوق بشري در انگليس شده و صداي فرياد شهروندان انگليسي را طنين فروپاشي سرمايه داري عنوان كردند.
متن اين بيانيه كه از سوي محمد دهقاني عضو هيئت رئيسه مجلس قرائت شد، به شرح ذيل است:
حوادث تاسف بار شهرهاي مختلف انگليس و برخوردهاي غيرانساني نيروهاي امنيتي و پليس با مردم معترض، حمله به آنان با سلاح گرم و كشته شدن تعدادي از آنان، استفاده از اسب و سگ براي حمله به مردم و هجوم بي رحمانه به خانه ها براي دستگيري شهروندان، زنداني كردن صدها نفر از مردم لندن و ديگر شهرهاي انگليس چهره واقعي ضد حقوق بشري انگليس را به جهانيان نشان داد و ثابت كرد كه همه ادعاهاي مدعي آزادي، دروغي بيش نيست و فاقد هرگونه اعتبار و ارزش در عرصه بين المللي است.
شكي نيست صداي فرياد شهروندان تحت فشار از بيكاري و بحران اقتصادي طنين فروپاشي نظام مرتد سرمايه داري غربي است.
دولت و پليس انگليس نشان دادند كه هم ضد حقوق بشرند و ارزشي براي حقوق اقليت ها قائل نيستند و هم ادعاهاي آنها در رابطه با ديگر كشورها، دروغ بي ارزشي بيش نيست. ما نمايندگان ملت عدالت طلب ايران بر اساس مفهوم عميق بني آدم اعضاي يك پيكرند ضمن محكوم كردن اقدامات ضد حقوق بشري دولت انگليس، توقف سركوب مردم به استفاده از روش هاي غيراخلاقي و ضدانساني در برخورد با مردم و همچنين آزادي دستگيرشدگان تاكيد مي كنيم و از نهادهاي مسئول بين المللي و كميته حقوق بشر سازمان ملل و شوراي امنيت توقع مي رود كه نسبت به سركوب مردم انگليس مسئولانه برخورد كنند و وظيفه انساني و قانوني خود را در محكوميت اقدامات سركوبگرانه پليس انگليس به عمل آورند.
انتظار جامعه بين الملل از كشورهاي غربي و آمريكا كه در كوچكترين موارد مشابه در كشورهاي ديگر از خود واكنش نشان مي دهند، اين است كه مهر سكوت را شكسته و از رفتار و ادبيات تبعيض آميز دست برداشته و متناسب با رفتار ضد حقوق بشري دولت و پليس انگليس موضع گيري كند.
پاسخ كميته حقوق بشر مجلس به كاردار سفارت انگليس
جين ماريوت كاردار سفارت انگليس در تهران اخيرا با انتشار نامه اي خطاب به رامين مهمان پرست سخنگوي وزارت امور خارجه نسبت به اظهارات هفته گذشته وي درخصوص اعلام نگراني در رابطه با وضعيت حقوق بشر در انگليس واكنش نشان داده و در نامه خود اعلام كرده بود كه حاضر به گفت وگوي مشترك با سخنگوي وزارت امور خارجه و رئيس كميته حقوق بشر مجلس شده بود.
در همين رابطه، زهره الهيان رئيس كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست گفت وگوي كاردار سفارت انگليس در تهران گفت: شرايط كنوني انگليس نقض جدي حقوق بشر در اين كشور، موضوعي است كه مورد توجه اعضاي كميته حقوق بشر بوده و اعضاء نسبت به آن حساس هستند.
وي افزود: نقض حقوق بشر در انگليس سابقه داشته و مربوط به شرايط فعلي نمي شود، طبق گزارشي كه مركز پژوهش ها منتشر كرده است، انگليس در ميان كشورهاي اروپايي بزرگترين ناقض حقوق بشر به شمار مي آيد.
رئيس كميته حقوق بشر مجلس تصريح كرد: امروز آنچه كه در انگليس رخ مي دهد، نتيجه نقض گسترده حقوق بشر در طول ساليان گذشته است و متاسفانه دولت انگليس و سياستمداران اين كشور به جاي اصلاح سياست ها و رفتارهاي خود با مردم، خشونت و حمله به آنها را در دستور كار خود قرار داده اند.
الهيان ادامه داد: تاسف بارتر اينكه كاردار سفارت انگليس در تهران در نامه اي كه اخيرا خطاب به سخنگوي وزارت خارجه ارسال كرده است، پليس انگليس را بهترين پليس دنيا معرفي كرده و رفتارهاي پليس اين كشور را مطابق با استانداردهاي جهاني دانسته است.
وي خاطرنشان كرد: بايد اين سؤال را از خانم كاردار بپرسيم كه كدام استاندارد جهاني اجازه مي دهد كه پليس با اسب و سگ به جان مردم بيفتد، مردمي كه خواستار احقاق حقوق طبيعي خود بوده و نسبت به تبعيض معترض هستند.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه طبق آمارها تا روزهاي اخير حدود 4 هزار نفر توسط پليس انگليس بازداشت شده اند، تأكيد كرد: بسياري از بازداشت شدگان جوانان و نوجوانان زير 18 سال هستند كه با تعريف كنوانسيون جهاني حقوق كودك، اين افراد جزء كودكان به حساب مي آيند.
«متأسفانه انگليس با اينكه به كنوانسيون جهاني حقوق كودك پيوسته است، رفتارهاي خشن و بازداشت هاي گسترده اي را نسبت به اين افراد روا داشته و حتي به شعارها و اصول اوليه اي كه دولت انگليس دم از آن مي زند نيز پايبند نيست.»
الهيان اضافه كرد: كاردار انگليس در تهران اخيراً خواستار گفت وگو پيرامون اعترضات مردمي در كشور متبوعش و سركوب اين اعتراضات با بنده شده بود، علي رغم اينكه ما تعاملات حقوق بشري را با كشورهاي ديگر دنبال مي كنيم اما فكر مي كنيم كه مذاكره در اين رابطه تأثيري ندارد چرا كه وي فقط از پليس انگليس به عنوان بهترين پليس دفاع مي كند و همواره لحن دولتمردان انگليس، لحن متكبرانه است.
وي لحن متكبرانه را خصوصيت استعمار پير دانست و اظهار داشت: انگليسي ها با اين خوي استعمارگري با ملت خود هم برخورد خشن مي كنند لذا ما فكر مي كنيم كه مذاكره تغييري در سياست انگليس ايجاد نمي كند البته اگر كاردار اين كشور اصرار داشته باشد، اين درخواست را بررسي خواهيم كرد.
ادامه بررسي لايحه امور گمركي
اهالي خانه ملت همچنين صبح چهارشنبه در ادامه بررسي جزئيات لايحه امور گمركي، مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
نمايندگان مجلس مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي را از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن، سه ماه تعيين كرده و تصويب كردند كه در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركت هاي حمل و نقل در مورد كالاهاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك، اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر، صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نكند، كالا مشمول مقررات متروكه مي شود؛ چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود، مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي شود و مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.
براساس مصوبه مجلس، مسئوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالاست.
خانه ملتي ها مرجع تحويل گيرنده را مكلف كردند كه كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال و انفجار بيمه كند و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. در صورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا بر اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام شود، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن است و براي اين مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي شود.
وكلاي ملت در ماده 32 تصويب كردند كه به منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك مي تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركت هاي حمل و نقل بين المللي با اخذ تضمين موافقت كند و ماموران لازم را جهت اجراي مقررات و تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر كند.
در ماده 38 اين لايحه مصوب شد خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي شود. گمرك ايران گمرك هاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي كند.
در تبصره ماده 38 لايحه امور گمركي مصوب شد تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود.
نطق ميان دستور نمايندگان
ديروز همچنين فرهاد بشيري نماينده پاكدشت نطق ميان دستور خود را به تحليل جريان فتنه و انحراف اختصاص داد و گفت: در فتنه 88 دشمن با يارگيري و مهندسي بر آن شد تا نظام را از درون متلاشي كند، هر چند اين پروژه نافرجام ماند و چشم فتنه كور شد اما نبايد اين توطئه فراموش شود چرا كه جريان فتنه يك جريان برانداز بود لذا تمام كساني كه در آن نقش داشتند يا با سكوت خود زمينه گستاخي آن را فراهم كردند، شريك راهزنانند و به حكم عقل مشاركت دادن چنين جريان هايي در سرنوشت يك ملت انقلابي با هيچ منطقي قابل توجيه نيست.
بشيري ادامه داد: جريان انحرافي نيز از اين قاعده مستثني نيست، هر چند كه اين جريان هويت مستقلي ندارد و در يك كلام مي توان آن را شعبه اي از جريان فتنه دانست.
وي در ادامه تصريح كرد: ضروري است كه با نزديك شدن به انتخابات مجلس نهم، اصولگرايان حساسيت بيشتري نسبت به اين موضوع داشته و در برابر جريان فتنه و شعبه الحاقي آن و ساكتين بعد از جريان فتنه و جريان انحرافي با شركت مرموزانه آنها در انتخابات مجلس نهم مرزبندي شفاف و روشني داشته باشند.
حجت الاسلام حسن نوروزي نماينده مردم رباط كريم نيز با اشاره به انتشار مطالب موهن در نشريه خاتون گفت: عده اي نفوذي در اين دولت به عنوان مشاور قرار گرفته اند و مسائل اصلي انقلاب را به تمسخر و استهزاء گرفته اند.
نوروزي اظهار داشت: جاي تأسف دارد كه برخي از اين مسائل از سوي نزديكان رئيس جمهور مطرح مي شود و ما از افرادي كه در دولت خزيدند و برخي مسائل را مطرح مي كنند، منزجريم.
اميرحسين رحيمي نماينده مردم ملاير هم ناطق بعدي مجلس بود كه با اشاره به اعلام شدن مبلغ ديه كامل اظهار داشت: اين مبلغ از سوي قوه قضائيه حدود 90 ميليون تومان اعلام شده است كه اين مبلغ از سوي دولت بخصوص شركت هاي بيمه مورد ايراد قرار گرفت و اجراي آن از سوي رئيس قوه قضائيه به تعويق افتاد، اما اخيراً از سوي سخنگوي اين قوه اعلام شد كه مبلغ ديه همان 90 ميليون تومان است و قابل اجراست.
وي اضافه كرد: به موجب قانون تعيين ميزان ريالي ديه با لحاظ موازين شرعي به عهده رئيس قوه قضائيه است و همچنين خسارتي كه به دليل فوت يك فردي به خانواده وي تحميل مي شود، بسيار بيشتر از اين مبلغ است بنابراين مبلغ 90 ميليون تومان حداقلي، قانوني و عادلانه است. همچنين كه مطابق قانون بيمه اجباري وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث بيمه وسايل نقليه بايد كل مبلغ ديه را پوشش دهد.
اين نماينده مجلس در پايان گفت: هر چه سريع تر بايد نسبت به ميزان افزايش حق بيمه تعيين تكليف شود وگرنه قانون فعلي مشكلي را حل نخواهد كرد، لذا پيشنهاد مي كنم وزارتخانه هاي دادگستري و اقتصاد دارايي طرحي را تهيه كند تا تعهدات شركت هاي بيمه مطابق مبلغ اعلامي باشد.

 خارج از دستور

حمايت 154 نماينده مجلس
از دانشگاه پيام نور
154 نفر از نمايندگان با امضاي بيانيه اي از دانشگاه پيام نور حمايت كردند.
متن اين بيانيه كه از سوي محمد دهقاني عضو هيئت رئيسه مجلس قرائت شد، به شرح ذيل است:
دانشگاه پيام نور به عنوان تنها دانشگاه باز و نيمه حضوري كشور در سال 1367 براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس شد و در خلال بيش از دو دهه كه از عمر آن مي گذرد، منشأ خدمات بسياري در تأمين نيروي انساني متخصص كشور شده است.
در كنار توسعه كمي دانشگاه پيام نور، در خلال سال هاي اخير كه در پاسخ به تقاضاي روزافزون آموزش عالي و به منظور جلب رضايت مردم و برداشتن سد كنكور صورت گرفته، اين دانشگاه همواره در صدد بالا بردن كيفيت آموزش نيز بوده است.
جذب بيش از 2 هزار نفر از اعضاي هيئت علمي جديد در طول چند سال گذشته، توسعه و تقويت و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي مورد نياز رشته هاي مختلف و توسعه كتابخانه ها، توسعه تحصيلات تكميلي در مقاطع مختلف كارشناسي و دكتري، ايجاد چندين مركز بين المللي در سطح كشورهاي دنيا و پذيرش دانشجو از بيش از 50 كشور دنيا، همه و همه برگ هاي زريني هستند كه دلالت بر تلاش مسئولين اين دانشگاه براي بالا بردن كيفيت آموزش دانشگاه به موازات توسعه كمي آن بوده است.
با عنايت به مطالب فوق الذكر، ما نمايندگان مردم در مجلس ضمن تشكر از تلاش مسئولان اين دانشگاه، براي ارتقاء سطح كيفيت آموزش دانشگاه پيام نور به ويژه در ساليان اخير، حمايت خويش را از اين دانشگاه به عنوان يكي از نهادهاي آموزشي تأمين كننده نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز فرايند توسعه كشور، اعلام مي كنيم.

 تبيين علمي ولايت فقيه (12)حكومت يا شيوه كدخدامنشي

صدانستيم كه اصل وجود حكومت براي جامعه ضرورت دارد و در طول تاريخ بشر در همه اقوام بوده است؛ فقط دربين فلاسفه يونان از گروهي نقل شده كه اگر ما احكام اخلاقي را توسعه بدهيم، مردم تربيت اخلاقي مي شوند و ديگر احتياج به حكومت نخواهد بود؛ پس نمي توانيم بگوييم وجود حكومت عقلا ضرورت دارد. اگر همه به وظايفشان عمل كنند ديگر براي چه حكومت مي خواهيم؟ به اينها «آنارشيست» مي گويند، ولي اين فقط يك فرضيه بود كه در هيچ جاي عالم هم چنين چيزي تحقق پيدا نكرد. حتي يك روستا هم محتاج به كدخدا است، چه رسد به يك كشور هفتاد ميليوني و اين سخن فقط يك گرايش شاذ از بعضي فلاسفه يونان بوده است. نظير اين حرف را ماركسيستها هم دارند؛ البته به عنوان يك پيشگويي. مي گويند اگر ما مرام ماركسيسم را توسعه بدهيم و همه مردم در همه اموال مشاركت داشته باشند، مالكيت شخصي از بين مي رود و ريشه فسادها كنده مي شود. وقتي هركسي بتواند به اندازه نياز خودش از اموال عمومي استفاده كند و اصلا مالكيت شخصي نداشته باشيم، آن وقت ديگر نياز به حكومت هم نخواهيم داشت.
آن هم يك نظريه بود كه ديديد كارشان به كجا رسيد! چه رسد به اينكه كار جهان به آن جا برسد!
غيراز اين دو فرضيه از ماركسيست ها و آنارشيست هاي قديمي يونان، تمام عقلاي عالم بر اين باورند كه حكومت براي جامعه انساني ضرورت دارد. ما هم مي توانيم به عقل خودمان مراجعه كنيم كه آيا دراين مواردي كه گفتيم اين احتمال هست كه شارع به ترك اين امور حكومتي راضي باشد؟ مي گوييم حكومت لازم است تا مصالح اجتماعي تامين بشود، تا هرج و مرج نشود، تا جامعه به فساد كشيده نشود و اختلال نظام لازم نيايد. اختلال نظام يعني چه؟ يعني همين ها. يعني حكومت كه نباشد كسي به فقرا و به مريض ها رسيدگي نمي كند. جلوي دزدها را نمي گيرد. وقتي دزدي كردند مجازاتشان نمي كند. آن وقت چه مي شود؟ اسم آن اختلال نظام و هرج و مرج و امثال اينهاست. پس به اين دلايل حكومت لازم است.
حكومت يا شيوه كدخدامنشي
با توجه به اين مسايل، وظايف حكومت هم مشخص مي شود و اينكه اگر كسي حكومت داشت چه كارهايي بايد بكند؟ يعني همه اين امور حكومتي و مصالح لازم الاستيفايي كه اگر متصدي معيني نداشته باشد در معرض از بين رفتن است، جزو وظايف حكومت مي شود. شما مي توانيد اين را تعريف امور حسبيه قرار بدهيد يا حتي تعريفي براي امور حكومتي: مصالحي اجتماعي كه اگر متصدي معين قانوني نداشته باشد در معرض از بين رفتن قرار مي گيرد و معلوم نيست مردم اين را داوطلبانه اجرا كنند. محال نيست كه گروهي خودشان بيايند و بگويند ما شب ها دور كوچه ها قدم مي زنيم تا مبادا كسي دزدي كند، محال نيست اما آيا مي شود؟ جايي چنين چيزي سراغ داريد؟ محال نيست كه مردم وقتي با هم دعوا كردند، بنشينند و به شيوه كدخدامنشي مشكل شان را حل كنند اما آيا مسايل اجتماعي با اين روش حل مي شود؟ با اين همه دادگاه و زندان و جريمه و امثال اينها باز اين همه فساد وجود دارد، اگر اينها نبود آيا مردم خودشان با كدخدامنشي قضايايشان را حل مي كردند؟! وظايف حاكم، تامين اينها و انجام كارهايي براساس مصلحت جامعه اسلامي است كه اگر متصدي نداشته باشد اين مصالح در معرض تفويت است. پس بايد دستگاهي براي قوانين رسمي وجود داشته باشد، قوانين رسمي يعني چه؟ يعني آن جايي كه اختلاف است كه اين طلاق درست است يا نه، بايد يك قانون رسمي باشد كه هم براي زن و هم براي شوهر اجرا شود و نگويند تو برو به فتواي مرجع خودت عمل كن و آن به فتواي مرجع خودش. دادگاه بتواند بگويد اين طلاق درست است يا درست نيست. قاضي بايد در اينجا حكم كند.
درامور مستحدثه هم كه احكام آن در شرع بيان نشده، وظيفه حكومت اسلامي مشخص است؛ البته كلياتي هست كه مي شود از روي قواعد كلي، اينها را استنباط كرد، اما اين كار مجتهد است. كار مجتهد هم اجتهادي و نظري است و ممكن است در يك مسئله فتواي واحدي نباشد. اين همه ما روايات داريم كه قرنها روي آن كار شده، باز مي بينيم كه اين همه اختلاف فتوا هست. پس براي اينكه بخواهيم آن قواعد كلي را بر موارد جزئي تطبيق كنيم و حكم آن را به دست بياوريم تا تكليف مردم روشن شود بايد چه كار كنيم؟
وحدت فرمان، وحدت حاكميت
هجوم دشمنان خارجي كه بر كشور اسلامي هميشه بوده و حالا بيش از همه دوران تاريخ بشر هست. اگر در اين زمانه كسي نباشد كه فرمانش نافذ باشد، وقتي جامعه اسلامي در معرض خطر قرار مي گيرد، با اختلاف نظرها نمي شود با دشمنان مواجه شد. جامعه، وحدت نظر، وحدت فرمان و وحدت حاكميت مي خواهد. اگر اينها نباشد مصالح جامعه در معرض نابودي است. اينها برعهده حكومت اسلامي است.
اگر كسي كه شرايط حكومت را دارد، مي تواند همه اينها را درست اجرا كند، بسيار خوب است. گفتيم اگر رئيس حكومت، امام معصوم باشد كارگزارانش هم همه امام معصوم باشند خيلي عالي است، اما آيا اين مسأله امكان وقوع هم دارد؟ بالاخره وقتي كه امام معصوم هم حكومت كند به تنهايي كه نمي تواند همه شهرها را اداره كند. در همه جا قاضي باشد، نيروهاي انتظامي، نيروي دفاعي و ارتش را، همه جا شخصا خودش اداره كند. چنين چيزي امكان ندارد. سنت الهي هم اين نيست. خود اميرالمؤمنين(ع) هم در آن مدتي كه خلافت داشتند عاملان و والياني تعيين مي كردند، مسئول زكات و مسئول بيت المال تعيين مي كردند. خود ايشان كه همه كارها را نمي كردند. آنهايي هم كه اين كارها را مي كردند هيچ كدام معصوم نبودند. اميرالمؤمنين، امام حسن، امام حسين، و حضرت زهرا(س) معصوم بودند، اما ولاتي كه مي فرستادند هيچ كدام معصوم نبودند و بالاخره اشتباه هم مي كردند، اما اطاعتشان لازم بود يا نبود مي بايست به آن كارها بپردازند يا نمي بايست؟ بله اگر يك جايي حكمي بين الفساد بود و خلاف قطعيات شرع، نبايست اجرا بشود، اما در موارد مشكوك و اختلاف فتوا بايد از عامل خليفه وقت اطاعت كنند. حالا اگر با اينكه امام معصوم است و همه شرايط ولايت را هم دارد اما مردم زير بار حكومت او نرفتند و مثل 25 سال قبل از خلافت اميرالمؤمنين(ع) و بعد از آن، در دوران همه ائمه اطهار(ع) كه ايشان حكومت نداشتند، بايد چه كار كرد؟ حالا كه مردم زير بار حاكم اسلامي كه خدا تعيين كرده نمي روند (نه همه مردم بلكه آن گروهي كه در جامعه موثر هستند زير بار نرفتند حالا اقليت يا اكثريت، نگذاشتند حكومت تشكيل شود.) آيا بايد حاكم قهر كند و برود و بگويد: به من مربوط نيست؛ برويد هر غلطي خودتان مي خواهيد بكنيد؟! اين نه سنت الهي است و نه عقل اين را مي گويد. در بين همه 124 هزار پيغمبر، يك پيغمبر را سراغ داريم كه بعد از اتمام حجت و نزول آثار بلا از قومش كنار رفت. «وذا النون اذ ذهب مغاضبا...»(انبياء/87) پيامبران ديگر تا آخر ايستادند. عذاب هم كه نازل شد ايستادند. ايشان ديد آثار عذاب نازل شد، گفت حالا كه عذاب دارد نازل مي شود من براي چه بمانم؟ خدا به پيغمبر اسلام مي فرمايد: «... ولاتكن كصاحب الحوت...»(قلم/48) تو مثل آن پيغمبر نباش. اگر مردم قهر كردند، تو قهر نكن.
تأملي در يك روايت
حاكم اسلامي تا آنجا كه ممكن است حتي اندكي از احكام شرع را اجرا كند بايد بماند و براي پيروانش در بين مردم و آن اقليتي كه حرفش را قبول دارند بايد راهي را تعيين كند براي مسائل حكومتي شان. با همين نظر است كه شما مي توانيد «مقبوله عمربن حنظله» را معنا كنيد. با اينكه خود امام معصوم هست، مي گويد «انظروا الي رجل من...» براي هر فقيهي اين منصب قضاوت را نصب مي كند. «جعلته حاكما» چرا؟ براي اينكه در زماني است كه حكومت مركزي و شخصي كه قدرت اصلي را دارد نمي تواند اين احكام را اجرا كند، ولي نمي گويد حالا كه اجرا نمي شود پس هيچ، شما هم برويد هر كار كه مي خواهيد انجام دهيد. مي گويد لااقل اين اندازه كه در شهر خودتان كسي را داشته باشيد كه احكام قضايي شيعه را عمل كندو دولت نتواند مزاحمتان بشود، اين كار را بكنيد. اگر توان بيشتري داشتند چه؟ آيا فقط «في دين او ميراث» است؟ مثلا اگر يك جزيره اي بود در اقيانوس كبير- فرض آنكه محال نيست- جزايري هست كه مردم كشورهاي نزديكش هم از اهلش خبر ندارند. اگر يك جزيره اي بود و عده اي شيعه آن جا زندگي مي كردند- فرض كنيد هزار نفر- و يك عالمي هم در بين آنها بود و اين عالم مي توانست تمام احكام اسلام و همه آنچه لازمه امور حكومتي بود براي اين هزار نفر اجراكند، وظيفه اش چيست؟ خيلي ازامور حكومتي را اميرالمومنين (ع) شخصا خودش اجرا مي كرد. بعدها كه تدريجا حكومت گسترش پيدا كرد، عامل و والي تعيين كرد والا آن وقت كه خودش بود و كساني كه تازه با او بيعت كرده بودند، خودش اجرا مي كرد. وقتي دستگاه حكومت گسترش پيدا كرد، دولت هم طبعا هرم وار گسترش يافت.
آنجايي كه حتي شما براي مسأله دين و ميراثتان نمي توانستيد به حاكم رسمي منتخب خليفه جور رجوع كنيد، فرمود برويد يك حاكم داخلي پيدا كنيد. اگر يك قاضي اي داشته باشيد كه برايتان مسائل را قضاوت كند:«فاذا حكم بحكمنا» وقتي حكم ما را داد شما واجب است از او اطاعت كنيد؛ «والراد عليه كالراد علينا و هو علي حد الشرك بالله.» حالا اگر در آن جزيره هزار نفري يك نفر توانست تمام امور حكومتي را عهده دار بشود؛ فقيه بود و با تقوا و مصالح جامعه را درست درك مي كرد مردم هم قبولش داشتند و حرفش را مي پذيرفتند، آيا او فقط بايد اختلاف دين و ميراث شان را حل كند؟ و ديگر مسائل حكومتي را نبايد اجرا كند؟ آيا نبايد دست دزد را ببرد؟
وقتي حتي اجازه ندادند كه در مسائل قضايي، شما به قاضي رسمي دولتي مراجعه كنيد (چه بسا قاضي دولتي هم وقتي حكم مي كرد حكمش غير از همين حكم نبود.قاضي سني كه هرچه مي گويد خلاف اسلام نيست. گاهي حكمش حكم اسلام هم است ولي مي فرمايد قبول نيست.) و بايد حاكم شيعه قضاوت كند. همين اندازه كه ميسر است شما قاضي شيعه داشته باشيد، بايد به او مراجعه كنيد، حالا اگر درجزيره اي يك نفر مي توانست همه امور حكومتي را اجرا كند، آيا امام مي فرمود اين كار را نكن؟ آيا شارع راضي بودساير امور حكومتي رها بشود؟ يقين داريم كه شارع خيلي خوشحال مي شد. امام باقر و امام صادق سلام الله عليهما بسيار خوشحال مي شدند كه يك چنين جايي باشد تا دور از چشم دستگاه خلافت جور بتوانند احكام شيعه را اجرا كنند. پس تا آن جايي كه ممكن است هرچند اندك،نبايد از امور حكومتي گذشت.
سخنراني حضرت آيت الله مصباح يزدي (دام ظله)
درهمايش تبيين علمي ولايت فقيه، قم،مدرسه فيضيه، 3/3/1389
زلال بصيرت درماه مبارك رمضان روزهاي فرد منتشر مي شود.

 كمك 500 ميليارد ريالي رئيس جمهور به ستاد ديه

تبريز - خبرنگار كيهان:
در اوايل سال جاري، رئيس جمهور بالغ بر 500 ميليارد ريال به ستاد ديه كشور كمك كرده است.
مديرعامل ستاد ديه ايران، در جشن گلريزان تبريز گفت: كمك احمدي نژاد باعث فراهم شدن زمينه آزادي 3 هزار و 799 نفر شده است.
«اسدالله جولايي» افزود: رئيس جمهور در سال گذشته نيز به آزادي بيش از 2 هزار و 500 نفر كمك كرد.
وي تاكيد كرد: هم اكنون 9 هزار زنداني بدليل جرايم مالي غيرعمد در بند مي باشند. وي افزود: بدهي اين زندانيان 2500 ميليارد ريال است.
جولايي در «شهريار» تبريز اظهار داشت: 2 هزار زنداني بيمه در زندان ها حضور دارند كه اگر بيمه شخص ثالث اجباري نمي شد، اكنون بيش از 50 هزار زنداني بيمه وجود داشت.
وي تصريح ساخت: از 2340 ميليارد ريال بدهي، بخش قابل توجهي توسط طلب كاران مورد بخشودگي قرار گرفته و از سال 69 تاكنون 53 هزار زنداني غيرعمد، توسط ستاد ديه آزاد شده اند.

 صالحي طرح گام به گام روسيه را دريافت كرد

وزير خارجه كشورمان طرح جديد روسيه درباره برنامه هسته اي ايران را رسما دريافت كرد.
علي اكبر صالحي كه به مسكو سفر كرده، طرح گام به گام روسيه را در ديدار با سرگئي لاوروف وزير خارجه اين كشور دريافت كرد.
وزراي خارجه دو كشور همچنين پس از گفت وگو با يكديگر در نشستي خبري به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
لاوروف، وزير امور خارجه روسيه در اين كنفرانس با بيان اين كه در مورد همكاري هاي دو جانبه، موضوعات مختلف، روابط دو كشور، مسائل منطقه اي و بين المللي صحبت كرديم و البته وضعيت برنامه هسته اي ايران هم مورد توجه قرار گرفت، گفت: ما معتقديم كه بايد در زمينه فعاليت هاي هسته اي ايران، همكاري ها از طريق سياسي و ديپلماتيك انجام شود و بايد تمام راه هاي سياسي و ديپلماتيك را جست وجو كرد.
وي ادامه داد: پس از اعاده اعتماد جامعه بين المللي به برنامه هسته اي ايران، اين كشور به عنوان يك كشور عضو ان پي تي از همه حقوق اين سند برخوردار خواهد شد.
لاوروف افزود: با رضايت كامل يادآور مي شوم كه همكاران ايراني ديدگاه هاي ما را بسيار جالب ارزيابي كردند و اميدواريم در آينده نزديك بتوانيم به مذاكرات ادامه دهيم.
وزير امور خارجه روسيه با بيان اين كه ما در مورد همكاري هاي دو جانبه مان در حوزه هاي اقتصادي و تجاري صحبت كرديم، افزود: اميدوار هستيم در ماه آينده در تهران نهمين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني را برگزار كنيم و همه موضوعات مربوط به همكاري اقتصادي و تجاري را در اين جلسه مورد گفت وگو قرار دهيم.
لاوروف افزود: ما درباره موضوعات درياي خزر نيز صحبت كرديم و در اين زمينه با رضايت كامل بر نزديك بودن ديدگاه هاي دو كشور تاكيد مي كنيم.
وزير امور خارجه روسيه خاطر نشان كرد: ما آخرين گام هاي مربوط به آماده سازي و راه اندازي نيروگاه بوشهر را بررسي كرديم و به فعاليت اين نيروگاه و امنيت آن تاكيد داريم. اين موضوع براي ما بسيار اهميت دارد.
علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان نيز در اين نشست مطبوعاتي مشترك ضمن ابراز خرسندي از مذاكره با همتاي روس خود، گفت: مذاكرات بسيار سازنده و خوبي داشتيم، اين دومين باري است كه به كشور بزرگ و زيباي روسيه سفر مي كنم كه اين بار به عنوان وزير امور خارجه ايران با آقاي لاوروف، وزير خارجه روسيه صحبت هاي تفصيلي درباره مسائل مختلف بين دو كشور داشتيم.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به مذاكرات وزيران خارجه دو كشور گفت: ايران و روسيه در مورد موضوع درياي خزر وحدت نظر خوبي دارند كه اميدواريم موضوع درياي خزر هرچه زودتر توافقنامه هايش به امضاي تمامي كشورهاي مربوط برسد. درباره مسائل دو جانبه بحث هاي مفصلي شد كه بايد زمينه هاي ارتقاي همكاري هاي تجاري و اقتصادي فراهم شود و توافق هايي نيز در اين باره صورت گرفت كه اميدواريم جزئيات مربوط به آن را در نهمين كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و تجاري كه در آينده نزديك در تهران برگزار مي شود، بررسي كنيم.
رئيس دستگاه ديپلماسي كشورمان با اشاره به فعاليت نيروگاه بوشهر نيز گفت: از ديدگاه ما نيروگاه بوشهر عملا راه اندازي شده است. اميدواريم هرچه زودتر در آينده نزديك به شبكه برق سراسري وصل شود و ما شاهد حضور جناب آقاي اشماتكو، وزير انرژي روسيه در جشن اتصال نيروگاه بوشهر به شبكه برق سراسري كشور باشيم.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به همكاري هاي دو كشور در زمينه مبارزه با تروريسم و مواد مخدر تاكيد كرد: ما همكاري هاي خوبي در اين زمينه با يكديگر داريم كه اميدواريم اين همكاري ها هر چه بيشتر تعميق يابد. ضمن اين كه در مذاكراتمان در مورد همكاري هاي قضايي و استرداد مجرمين نيز گفت وگوهايي انجام شد كه اميدواريم در آينده توافقنامه اي در اين باره امضا شود كه تسهيلات لازم را در اين زمينه فراهم كند.
صالحي گفت: در مورد طرح مهمي كه آقاي لاوروف در مورد موضوع هسته اي ايران مطرح كرده است به تفصيل صحبت شد. از ديدگاه ما طرح از باب اين كه گام به گام است و هم براي طرفين تعهدات همزماني ايجاد مي كند بسيار مهم است. البته اين طرح بسيار مفصل است كه قرار شد جزئيات آن را مرور كنيم و از طريق كار كارشناسي با يكديگر آن را تكميل كنيم. قرار شد روي آن بيشتر كار شود و با نظر مثبت و ديد مثبت به آن نگاه مي كنيم. ما از هرگونه تلاش و طرحي كه منجر به شروع مذاكرات سازنده براي همكاري شود استقبال مي كنيم، ما روش فشار و مذاكره را قطعا مردود مي دانيم. معتقديم روش همكاري و مذاكره بسيار حكيمانه تر و عقلاني تر است كه اين اقدام روسيه در اين جهت ارزيابي مي شود، يعني همكاري و مذاكره.
در ادامه لاوروف در پاسخ به پرسش خبرنگار در خصوص اين كه با توجه به موضوع پرونده هسته اي ايران آيا اين شرايط را مي بينيد كه بتوان آينده خوبي براي اين همكاري ها در نظر داشت؟ گفت: آقاي صالحي به طور كامل به اين موضوعات پرداختند. ما در مورد ادامه همكاري ها بسيار خوشبين هستيم و دو طرف به ضرورت ادامه همكاري ها تاكيد دارند. روابط دو جانبه بين روسيه و ايران بسيار تاريخي است و ريشه آن به دوردست ها برمي گردد. ما روابط تجاري و اقتصادي خود را ادامه خواهيم داد و حجم تبادل كالا با توجه به بحران اقتصادي دنيا بسيار بيشتر از ميانگين جهاني است، اين مشاركت در مورد درياي خزر نيز بسيار نتيجه بخش بوده است.
وزير خارجه روسيه در مورد حل مساله هسته اي ايران نيز گفت: نمي توان از تاريخ مشخصي نام برد. پيشبرد اين پروسه نيازمند اقدامات مشخص هر طرف است. اين پروسه بيشتر وابسته به گام هاي طرف ايراني است تا اين كه كشورهاي ديگر در آن موثر باشند.ما بسيار اميدواريم كه اقدامات و گام هاي بعدي طرف ايراني به ما اجازه دهد كه اين پروسه را پيش ببريم. رئيس جمهور روسيه توجه خاصي به برنامه هسته اي ايران دارد كه مي توان به ملاقات سه گانه رئيسان جمهور ايران، قزاقستان و روسيه در 15 اوت سال جاري اشاره كرد.
در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتي مشترك، خبرنگار ريانووستي پرسيد مذاكرات زيادي درباره برنامه هسته اي ايران مطرح مي شود اما برنامه مشخص در اين باره چيست كه لاوروف پاسخ داد: ما نمي توانيم تاريخ مشخصي را بيان كنيم اما امروز در مذاكرات به اين مسئله پرداختيم و مشغول طرح اين موضوع در قالب گروه شش گانه هستيم. معتقديم وقتي همه حاضران در اين طرح حاضر باشند و آن را بررسي كنند نتيجه بخش خواهد شد.
صالحي در پاسخ به اين پرسش گفت: اگر قرار باشد يك سفر هزار مايلي را آغاز كنيم اين سفر هزار مايلي بايد با گام اول آغاز شود. اين اولين گام آن است.

 در جديدترين رتبه بندي اعلام شد
صعود 2 دانشگاه ايران در ميان هزار دانشگاه جهان

دانشگاه تهران به همراه دانشگاه علوم پزشكي تهران در آخرين رتبه بندي دانشگاه هاي جهان در سال 2011 كه توسط مؤسسه آموزش عالي شانگهاي انجام شد در ميان يك هزار دانشگاه در رتبه هاي 400 و 301 جهان قرار گرفتند.
به گزارش مهر، جديدترين رتبه بندي شانگهاي كه در شاخه هاي مختلف از جمله علوم طبيعي و رياضيات، مهندسي، فناوري و علوم كامپيوتري، علوم زيستي و كشاورزي، علوم پزشكي و داروسازي و علوم اجتماعي انجام مي گيرد، اعلام شده است.
مؤسسه آموزش عالي شانگهاي Shanghai Jiao Tong معيارهاي 6 گانه اي را براي رتبه بندي مد نظر قرار مي دهد كه از آن جمله مي توان به تعداد دانش آموختگان دانشگاه كه جايزه صلح نوبل دريافت كرده اند، تعداد دانش آموختگان دانشگاه كه مدال هاي علمي كسب كرده اند، تعداد پژوهشگراني كه بيشترين ارجاع مقاله را داشته اند، اشاره كرد.
همچنين تعداد مقالاتي كه در مجلات نيچر و ساينس به چاپ رسيده اند و تعداد مقالاتي كه در دو نمايه نامه بين المللي مهم Science Citation Index Expanded و Social Sciences Citation Index نمايه شده اند و سرانه فعاليت پژوهشي هر فرد در مقايسه با حجم دانشگاه نيز از ديگر معيارهاي رتبه بندي اين مؤسسه است.
دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران از ميان 100 امتياز در نظر گرفته شده براي هر معيار امتيازات مختلفي را كسب كرده اند. اين دو دانشگاه در معيار دوم (كسب مدال علمي در حوزه هاي مختلف علمي) 4/14 امتياز، در معيار مقالات نمايه شده در نمايه هاي بين المللي مهم 1/37 امتياز و در سرانه فعاليت پژوهشي 7/17 امتياز كسب كردند و در مجموع به رتبه كلي 400-301 دست يافتند.
دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران در سال هاي گذشته نيز در رتبه بندي حضور داشته اند و در سال 2011 رشد قابل توجهي داشتند. اين دو دانشگاه تنها دانشگاههاي كشور ايران هستند كه در رتبه بندي شانگهاي در رده زير 500 قرار دارند. دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 2009 در رتبه 500-402، در سال 2010 به رتبه 500-401 و در سال 2011 به رتبه 400-301 دست يافته اند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14