(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 27 مرداد 1390- شماره 20003

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
موش ها و آدم ها ! (يادداشت روز)
رهبر معظم انقلاب در ديدار فعالان اقتصادي تبيين فرمودند
جهاد اقتصادي سلاح كارآمد در مقابل تحريم دشمن
خالي (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
ابراز نگراني شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز نسبت به ويژه نامه موهن خاتون
فعاليت ستاد انتخاباتي در مجموعه اي كه اصلا قصد شركت ندارند! (خبر ويژه)
روايت روزنامه هاي عربي از وخامت حال رژيم آل سعود (خبر ويژه)
هاآرتص: تظاهركنندگان تل آويو همان اوباشي بودند كه شست وشوي مغزي داديم (خبر ويژه)
روايت يك سلطنت طلب از سياه بازي هاي سازمان منافقين (خبر ويژه)موش ها و آدم ها ! (يادداشت روز)

1- داستان فتنه پيچيده اي كه طيفي از گروهك هاي منافق و محارب، 2سال پيش به راه انداختند، بي شباهت به رفتار مكرآميز گروهك هاي مفسد عليه حضرت صالح نيست. جماعتي از قوم ثمود براي شبيخون هم قسم شدند و نقشه اي كشيدند تا مسئوليت خيانت ميان آنها تقسيم و لوث شود. قرآن كريم در آيات 47 تا 51 سوره نمل، ماجرا را اين گونه روايت مي كند « و در آن شهر [شهر حجر در مسير مكه به شام] 9گروهك بودند كه دائماً در زمين فساد مي كردند و هرگز اصلاح نمي كردند. آنها گفتند بياييد به خدا قسم ياد كنيد كه به او و اطرافيانش شبيخون مي زنيم، پس از آن به ولي دم او مي گوييم ما هرگز در محل جنايت حاضر نبوديم و در اين گفتار خود صادق هستيم. آنها نقشه پچيده اي كشيدند و ما هم نقشه مهمي كشيديم درحالي كه آنها درك نمي كردند. بنگر كه عاقبت آنها چه شد.» فتنه88 نقشه پيچيده و حساب شده اي بود كه مهندسان آن حين ارتكاب خيانت و سر صحنه جرم گرفتار شدند.
2- استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) درباره مفهوم نفاق و منافق تعبير لطيف و دقيقي دارد. او كه خود شهيد راه بصيرت شد و جان گرامي اش مغضوب منافقين قرار گرفت، در تبيين اين دو كليد واژه مي فرمايد «نفق يعني راه، البته راه هاي مخفي و پنهاني. يادم هست وقتي ما شرح نظام (كتابي است در صرف و نحو...) مي خوانديم، در آنجا به لغتي برخورد كرديم و بعد در كتاب لغت ديدم و آن، لغت نافقاً بود. در آنجا اين جور معني كرده بود؛ موش صحرايي، سوراخ خودش را كه در صحرا مي كند، يك احتياطي مي كند براي نجات از دشمن و يك در براي سوراخ و آغل خودش باز مي گذارد كه همان در معمولي رفت و آمد است كه بايد برود و بيايد؛ ولي بعد در ته آن و در يك نقطه دوردستي كه از اين دروازه آشكار دور است، از زيرزمين به طرف بالا مي كند و مي كند تا سقف را به كف زمين نزديك كند اما آن قدر نمي كند كه سوراخ بشود بلكه يك قشر نازگي باقي مي گذارد و نه آن قدر نازك كه خود قشر خراب بشود، بلكه در اين حد كه اگر روزي خطري از در پيدا شد، او بتواند با سرش محكم بزند و اين قشر، خراب بشود. اين كه از اين در وارد مي شود، او از آن در خارج شود. عرب به اين مي گويد نافقاً؛ يعني يك راه مخفي دروني سرپوشيده... در لغت هم وقتي ما نگاه مي كنيم كه منافق را چرا منافق مي گويند مي بينيم گفته اند براي اينكه دو در براي خودش قرار داده، يك در ورودي كه از آن در به اسلام وارد مي شود و يك خروجي كه بايد فرض كنيم در پنهاني است. از يك در وارد و از در ديگر خارج مي شود... مؤمني داريم، كافري داريم و منافقي... منافق كسي است كه فكر و انديشه يك جور مي گويد، زبانش جور ديگر، درست ضد آن. احساسات و عواطفش در يك جهت است ولي تظاهرات ظاهري اش در جهت ديگر... نفاق يعني كفر در زير پرده. منافق يعني كافري كه كفر خودش را در پشت پرده مخفي نگه داشته است.»
آيا نفاق از اين بالاتر كه طايفه اي سياسي ادعا كردند اسلام و انقلاب و خط امام را در خطر مي بينند و آمده اند با اصلاح طلبي، نظام را حفظ كنند اما در نهايت بساطي چيدند كه ضمن آن هم بر قيد مقدس «اسلامي» در عبارت جمهوري اسلامي خط كشيده شد، هم قانون اساسي و ميراث گرانبهاي امام خميني(ره) - ولايت فقيه- مورد تعرض كينه توزان قرار گرفت، هم بي سابقه ترين شعارها مطابق پسند آمريكا و رژيم صهيونيستي داده شد و هم عزيزترين سرمايه ملت ايران (محبت حضرت سيدالشهدا عليه السلام) مورد تطاول مشتي بي سرو پا قرار گرفت؟ آيا تظاهر به طرفداري اسلام و انقلاب، صرفاً راه در رويي براي انواع خيانت ها به كشور و ملت و دين نبود؟ جريان خزنده سازمان دهنده فتنه درحالي گرفتار مكر خود شدند كه چند جارو شامل انواع و اقسام گروهك ها و معارضه جويي ها با اصل اسلام و انقلاب به دمشان بسته شده بود. گويا كسي همه قصه را به آنها نگفته بود كه راه درروي موش صحرايي با راه درروي منافقين فرق دارد و اقتضاي اين دومي آن است كه تدارك كننده را وسط معركه، گرفتار تله خود ساخته مي كند. امروز چه كسي از دست اندركاران فتنه مي پذيرد كه هنوز هم ادعا كنند اصلاح طلب، ضد خشونت، قانون گرا، طرفدار جمهوريت و رأي مردم، دوستدار ميهن و داراي مرزبندي با دشمنان تاريخي كشور يا گروهك هاي معاندي همچون سازمان منافقين، سلطنت طلبان، نهضت آزادي، بهائيت يا كمونيست هاي آمريكايي هستند؟
3- اصل بر برائت است يا اتهام؟ بايد خوش گمان بود يا بدبين؟ كجا خوش بيني خوب است و كجا نه تنها جاي سوءظن بلكه موضع يقين قطعي عليه يك فرد يا يك مجموعه است؟ خداوند متعال در سوره نساء به فاصله7 آيه (آيات88 تا 95) و به اعتبار 2رويداد، دو تكليف را برمي شمارد. يك تكليف بدگماني و موضع منفي روشن عليه مسلمان نماهاي منافقي كه از دستور مهاجرت به مدينه استنكاف كرده و بعد هم كه تا نيمه راه آمده بودند، قصد خيانت و جاسوسي داشتند. و يك تكليف، حسن ظن نسبت به غير مسلمان هايي كه ولو با ديدن سپاه اسلام، شهادتين گفته اند. خداوند حكيم فرمان مي دهد نسبت به طايفه خيانتكار اول- ولو متظاهر به مسلماني- كوچكترين رفق و مدارايي صورت نگيرد اما به گروه دوم ولو يهودي با حسن ظن نگريسته شود. به عبارت ديگر دومي هنوز فرصت دارد- هر چند كه شايد بعداً مرتكب خيانت شود- اما كوپن هاي اولي پر شده و اميدي به تغيير و اصلاح و توبه او نيست. پروردگار حكيم، مؤمنان را به وحدت نظر و عدم ساده دلي درباره طايفه اول (منافقين مسلمان نما) فرا مي خواند و مي فرمايد «شما را چه شده كه درباره منافقين دو گروه مي شويد در حالي كه خداوند آنها را به اعتبار اعمال و كرده هايشان وارونه كرده است؟ آيا مي خواهيد به راه بياوريد كساني را كه خداوند آنها را[بر اثر اعمالشان] گمراه كرده است؟! و هر كس را كه خدا گمراه كند، هرگز راهي براي او نخواهي يافت. آنان دوست دارند كه شما هم مانند آنها كافر شويد و مساوي هم باشيد، بنابراين كسي را از ميان آنها به دوستي نگيريد مگر اينكه در راه خدا هجرت كنند...»
هويت آنها برخلاف رويه موذيگري و پنهانكاري لو رفته است. آنها اهل ترديد و تردد و ارتداد و رفت و برگشت ميان دو جبهه حق و باطلند و سرانجام نيز به همان جبهه مي پيوندند؛ همچنان كه درباره برخي متواريان فتنه 88 و تداوم ارتباطات آنها با برخي عناصر داخلي و مواضع كاملا ملحدانه شان در خارج كشور ديديم. قرآن كريم اين هويت مردد و آلوده به ارتداد را چنين شرح مي دهد: «آنها كه ايمان [و نه فقط اسلام] آوردند، بعد كافر شدند، مجدداً ايمان آوردند و دوباره كافر شدند و پس از آن بر كفر خود افزودند، خداوند هرگز آنها را مورد مغفرت قرار نخواهد داد و هدايت نخواهد كرد. منافقان را بشارت ده كه عذاب و شكنجه اي دردناك براي كساني است كه كافران را به جاي مؤمنان به دوستي مي گيرند. آيا عزت را نزد كافران جست وجو مي كنند در حالي كه تمامي عزت از آن خداست؟... منافقان با خدا خدعه مي كنند و خدا هم با آنها خدعه مي كند... افراد بي هدفي هستند كه نه سوي اينها [مؤمنان] و نه سوي آنها [كافران] بلكه مذبذب بين آن دو هستند... همانا منافقين در پايين ترين دركات دوزخ قرار دارند و ياوري براي آنها نخواهي يافت؛ مگر كساني كه توبه و اصلاح كنند و به ريسمان الهي چنگ زنند و دين خود را براي خداوند خالص سازند كه آنها با مؤمنانند.» (آيات 138 تا 146 سوره نساء).
اين حكم صريح و قاطع خداوند درباره منافقاني است كه بارها در بحبوحه امتحان و آزمون، به جانب جبهه كفر و استكبار ميل كرده و به ايمان خود پشت پا زده اند. اما پروردگار كريم در همان سوره نساء (آيه 94) حكم به پذيرفتن شهادتين غيرمسلمان -و لو پس از ديدن صلابت شمشير مسلمانان- مي كند و جان او را محترم مي شمارد. شأن نزول آيه اين است كه پيامبر(ص) بعد از بازگشت از جنگ خيبر، اسامه بن زيد را همراه جمعي از مسلمانان به سوي يهودياني كه در يكي از روستاهاي اطراف فدك زندگي مي كردند، فرستاد تا آنها را به سوي اسلام يا قبول شرايط ذمه دعوت كند. يكي از يهوديان (مرداس) كه از آمدن سپاه اسلام باخبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناهگاهي قرارداد و به استقبال مسلمان شتافت و در همان جا به يگانگي خداوند و نبوت پيامبر اسلام(ص) شهادت داد. با اين حال اسامه به گمان اينكه مرداس از ترس جان و براي حفظ مال مسلمان شده، به وي حمله كرد و او را از پاي درآورد و گوسفندانش را به غنيمت گرفت. پيامبر(ص) از اينكه اسامه بدون آگاهي از باطن مرد يهودي، او را از پاي درآورده، ناراحت شد. همان جا آيه نازل شد «اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگامي كه در راه خدا گام مي زنيد، تحقيق كنيد و به كسي كه اظهار صلح و اسلام كرده، نگوييد تو مسلمان نيستي. شما در جست وجوي سرمايه دنيوي هستيد، پس غنيمت هاي فراوان نزد خداست...».
يعني موقعيتي پيش مي آيد كه در آن مي توان بلكه بايد شهادتين يهودي غيرمسلمان را پذيرفت. مواقعي هم هست كه مسلمان بلكه مؤمني، ترديد و ارتداد و رفت و برگشت ميان دو جبهه اسلام و كفر را به اقتضاي كج فهمي و منفعت طلبي و بي صداقتي و بي ريشگي ايمانش، تبديل به خلق و عادت و رويه و گفتمان! مي كند. اين دوزخي ترين دوزخيان است و بايد بر او سخت گرفت، چه رسد به اينكه مؤمنان دوزخيان را به دوستي برگزينند! نفاق منافق و ميل و تمايلش به دشمنان به تعبير امير مؤمنان «از ذلتي است كه در نفس خويش مي يابد» حال آن كه خداوند مؤمن حقيقي را مكرّم و مستغني و عزيز و نفوذناپذير آفريده است.
4-طبق آيات و روايات، نفاق درجاتي دارد. برخي منافقين زباني فريبنده و عالمانه اما عملي منزجركننده و فسادانگيز دارند. اينها «مانند زهر حنظل هستند، برگ هايشان سبز اما طعم و باطنشان به غايت تلخ است». همرنگ جماعت مي نمايند اما خلاف امت راه مي پويند گفتارشان دارو اما رفتارشان عين درد درمان ناپذير است. طايفه اي از منافقين نيز آنها هستند كه به منكر امر مي كنند و از معروف باز مي دارند، درست خلاف ويژگي امر به معروف و نهي از منكر در مؤمنان. و به همين دليل هم هست كه اميرمؤمنان(ع) فرمود «نفاق، ايمان را تباه و فاسد مي كند».
تكليف ما با وارونگان سياسي- عقيدتي از هر طيف و لباس و شعار و پرچمي كه باشند از اول انقلاب روشن است، خلقي باشند يا ملي- مذهبي. چپ باشند يا راست. داراي عنوان دكتر و مهندس باشند يا حجت الاسلام و آيت الله. نقاب خط امام، برچهره بزنند يا تابلوي اصلاح طلبي و اصولگرايي بلند كنند. دم از آزادي بزنند يا شعار عدالت بدهند. هر شعار و پرچم ملي يا مذهبي تا آنجا محترم است كه منطبق بر رويكرد و عملكرد صاحبان آن باشد. به همين دليل هم ملت ما همان قدر با التقاط ماركسيست هاي خلقي مسئله دارد كه با التقاط ليبرال هاي ملي- مذهبي و همان قدر از فتنه گران بغض به دل دارد كه از بقيه جريان هاي انحرافي. اين شاخه ها در اصل از يك سرچشمه جاري مي شوند و ما چون آن اصل را مي شناسيم، در اين فرعيات متوقف نمي مانيم. هر كس و هر گروه - فارغ از هر شعار و عنوان- كه در بحبوحه تهاجم و شبيخون دشمن، به جانب او مايل شده و رفتار خود را در نقشه و سازمان كلان او تعبيه كرده باشد، كمترين اهليت سياسي ندارد؛ چه به اعتبار خيانت و فسادانگيزي و فتنه گري و به طمع انداختن دشمن، مجازات شود و چه- به هر دليل- از مجازات بگريزد يا مشمول رأفت اسلامي شود.
هيچ گزينه ديگري نيست؟ چرا! مي توانند توبه و جبران كنند اما آن هم فرمول مشخصي دارد. بايد با قول و فعل خويش برگردند به جانب جبهه اسلام و از معانداني كه همراهشان بوده اند، اعلام برائت كنند. البته مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود. بنابراين دليلي ندارد خيانتكاران بدون اينكه برادري شان ثابت شده باشد و براي جبهه خودي در برابر جبهه دشمن هزينه بدهند، به ستاد مديريت و فرماندهي باز گردند. اين عين عقلانيت است و فرموده اند فتنه از قتل شديدتر و بزرگ تر است. قاتل و دزد سابقه دار را شايد ببخشند اما امانت به وي نمي سپارند.
محمد ايماني

 رهبر معظم انقلاب در ديدار فعالان اقتصادي تبيين فرمودند
جهاد اقتصادي سلاح كارآمد در مقابل تحريم دشمن

رهبر معظم انقلاب اسلامي جهاد اقتصادي را ابزاري كارآمد براي مقابله با توطئه هاي دشمن دانستند.
حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار با تأكيد بر تلاش، تدبير و شتاب بيشتر در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله افزودند: دشمن با سلاح ناكارآمد تحريم درصدد زمين زدن ملت ايران و نظام اسلامي است اما اين هدف خصمانه، با جهاد اقتصادي مسئولان و مردم ناكام مي ماند و ملت بزرگ ايران، با اميد سرشار به آينده، به جايگاه شايسته خود دست خواهد يافت.
رهبر انقلاب اسلامي ديدار با فعالان اقتصادي بخشهاي دولتي و خصوصي را در مقطع حساس كنوني، اقدامي نمادين براي نشان دادن اهتمام نظام اسلامي به «مسئله اقتصاد» و «تحرك و پيشرفت اقتصادي» دانستند و تأكيد كردند: پيام جلسه امروز، لزوم توجه بيشتر و جدي تر مسئولان و فعالان بخش هاي اقتصادي، و همچنين آحاد مردم به مسئله اقتصاد است.
حضرت آيت الله خامنه اي، بيان گزارش اوضاع اقتصادي كشور از زبان فعالان بخشهاي خصوصي را يكي ديگر از اهداف ديدار امروز برشمردند و افزودند: همانگونه كه در سخنان اغلب فعالان مشهود بود با همت مغزهاي متفكر، و شخصيتهاي علمي و فني، پيشرفتهاي چشمگيري در عرصه هاي توليد، خدمات، كشاورزي، صنعت و صنايع دانش بنيان به وقوع پيوسته كه متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع نيستند و بايد اين افتخارات ملي كه متعلق به ملت ايران است، به اطلاع مردم رسانده شود.
ايشان خاطرنشان كردند: بيان پيشرفتها به معناي ناديده گرفتن نقاط ضعف و كمبودها نيست اما بيان نقاط منفي بايد با لحن علاج جويانه و اميدبخش باشد تا واقعيات كشور، وارونه جلوه داده نشود.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: يكي از شگردهاي جنگ رواني دشمنان در شرايط كنوني، نااميد كردن مردم بويژه نسل جوان و فعال كشور است، بنابراين همواره بايد پيشرفتها و ظرفيتهاي شگرف كشور براي اطلاع مردم منعكس شود.
ايشان در بيان علت نامگذاري سال جاري به سال جهاد اقتصادي به هدف جبهه استكبار براي زمين زدن ملت مقاوم ايران و نظام اسلامي از راه اقتصاد اشاره كردند و افزودند: بايد با شناخت «اهداف، ابزار و سلاح دشمن» و با جهاد اقتصادي به مقابله با اين هدف رفت.
حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين ويژگي هاي جهاد اقتصادي، به «استمرار، همه جانبگي، هوشمندي و اخلاص» اشاره كردند و افزودند: بايد اين نكته را درك كرد كه جهاد اقتصادي، در واقع حركتي هدفدار در مقابله با حركت غرض آلود و خصمانه دشمن است.
رهبر انقلاب اسلامي هدف واقعي تحريم هاي ايران را فلج كردن اقتصاد كشور خواندند و خاطرنشان كردند: عامل حقيقي اين تحريم ها مسئله انرژي هسته اي نيست چرا كه روند تحريم ها، 32 سال پيش هنگامي آغاز شد كه نامي از مسائل هسته اي در كشور نبود.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر مقابله هوشمندانه ملت ايران و مسئولان كشور با تحريم ها افزودند: اگر تحريم، مؤثر و براي دشمنان كارگشا بود همان سالهاي اول انقلاب اهداف مستكبران را محقق مي ساخت چه برسد به اكنون كه ملت و نظام در مقابل تحريم ها، به تدريج حالت ضدضربه پيدا كرده اند.
ايشان دور زدن تحريم ها و مهمتر از آن روي آوردن به تواناييهاي داخلي را از جمله شيوه هاي موفق ملت و مسئولان در شكست دادن تحريم ها برشمردند و افزودند: مقابله افتخارآميز نظام اسلامي با تحريمها، همچون تمامي 32 سال اخير، با موفقيت ادامه خواهد يافت.
رهبر انقلاب همچنين با تأكيد بر لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و دستيابي ايران به رتبه اول كشورهاي منطقه در عرصه هاي مهم و حياتي افزودند: رقباي منطقه اي در حال كار و تلاش شديد هستند و دستيابي به اهداف سندچشم انداز، نيازمند سرعت بيشتر - تدبير و حركت منضبط تر و درواقع نيازمند جهاد اقتصادي است.
حضرت آيت الله خامنه اي دستيابي به رتبه اول منطقه در مسائل مهم و حياتي را نه يك هوس بلكه يك نياز واقعي و سرنوشت ساز خواندند و افزودند: در اوضاع كنوني منطقه و جهان، هر كشوري كه نتواند از لحاظ اقتصادي علمي و زيرساختها از رشد لازم برخوردار شود بي رحمانه مورد تطاول قرار مي گيرد بنابراين بايد با استحكام دروني و پيشرفت اقتصادي، اهداف سند چشم انداز را محقق كرد.
رهبر انقلاب ظرفيت هاي كشور را از لحاظ «منابع، هوش و استعداد انساني»، منابع طبيعي و موقعيت جغرافيايي، فوق العاده خواندند و افزودند بايد اين ظرفيتهاي درجه يك را بالفعل كرد و رتبه اول منطقه را به دست آورد كه اين مهم، نيازمند كار و تلاش مضاعف است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجراي سند چشم انداز 20 ساله، كارهاي انجام شده در برنامه چهارم توسعه را خوب ارزيابي كردند اما افزودند: برخي اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدي، كاهش بيكاري، كاهش تورم و افزايش سرمايه گذاري محقق نشده است بنابراين در اجراي برنامه پنجم توسعه، بايد همت و تلاش مضاعف انجام داد تا ضمن جبران اين كمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشم انداز محقق شود.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه در زمينه اجراي سياستهاي كلي اصل 44، كارهاي خوبي انجام شده اما كافي نيست، خاطرنشان كردند: براساس سياستهاي ابلاغي اصل 44، بايد زمينه يك اقتصاد رقابتي با حضور بخش خصوصي بوجود آيد كه لازمه چنين كاري، تحرك بيشتر براي اجراي كامل سياستهاي اصل 44 است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: هدف از اجراي سياستهاي كلي اصل 44، فقط واگذاري بنگاهها نيست بلكه در كنار واگذاريها بايد در زمينه توانمند كردن بخش خصوصي، فراهم كردن امكان مديريت خوب، و نظارت جدي براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي نيز كارهاي اساسي انجام شود.
ايشان برخورد قاطعانه و جدي با مفاسد اقتصادي را يكي از زمينه سازيهاي مناسب براي تشويق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصي دانستند و خاطرنشان كردند: مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار مهم و يك ركن اساسي است.
رهبر انقلاب اسلامي خطاب به مسئولان دولتي تأكيد كردند: بايد نسبت به بروز و نفوذ كوچكترين فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي بشدت حساس باشيد و با آن بيرحمانه و بدون هيچ ملاحظه اي برخورد كنيد چرا كه در غير اين صورت مفاسد اقتصادي همچون بيماري واگير سريعاً گسترش خواهد يافت.
ايشان اجراي كامل سياستهاي حمايتي از بخش توليد را يكي ديگر از موارد مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: توليد، اساس اقتصاد است و بايد در چارچوب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، سهم بخش توليد حتماً اختصاص يابد.
رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه افزودند: البته بخش توليد هم در قبال اين حمايت وظايفي دارد كه از آن جمله، صرفه جويي در مصرف انرژي، افزايش بهره وري، و نوسازي ماشين آلات و تجهيزات است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: در كنار اعطاي تسهيلات به بخش توليد و حمايت از توليدكنندگان، بايد نظارت قوي نيز وجود داشته باشد تا برخي سوءاستفاده كنندگان، از تسهيلات اعطايي براي كارهاي ديگر استفاده نكنند.
موضوع واردات و صادرات بخش ديگري از سخنان رهبر انقلاب اسلامي در جمع فعالان اقتصادي بود.
حضرت آيت الله خامنه اي، تنظيم و كنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان كردند: در هر شرايطي بايد ملاحظه توليد داخلي از جمله محصولات كشاورزي را كرد ضمن اين كه اين توجيه كه واردات به رقابت پذيري توليد داخلي كمك مي كند، داراي منطق قوي نيست.
حضرت ايت الله خامنه اي درخصوص موضوع صادرات، به رشد بسيار خوب صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير اشاره كردند و افزودند: انتظار اين است كه رشد صادرات غيرنفتي به گونه اي پيش رود كه بخش صادرات بر واردات، غلبه پيدا كند و بتوانيم خود را از درآمد نفتي بي نياز كنيم.
ايشان وابستگي به درآمد نفت را يكي از بليات كشور دانستند و با يادآوري سخنان چند سال قبل خود مبني بر قطع وابستگي به درآمد نفت تا حدي كه امكان بستن در چاههاي نفت براي هر مدتي امكان پذير باشد، خاطرنشان كردند: رهايي اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي، زمينه ساز اقتدار و پيشرفت عظيم ملت و نظام اسلامي خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: در كنار حمايت دولت از صادرات، صادركنندگان نيز بايد كيفيت، بسته بندي، تنوع، استحكام و زيبايي محصولات و توليدات خود را ارتقاء دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتري و خريدار برسانند.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: لازمه تحقق اين موارد، نيازمند فرهنگ حسن عمل در توليدات است.
ايشان يكي ديگر از موارد ضروري در اقتصاد كشور را تدوين برنامه اي جامع براي رشد بخش تعاون دانستند و با اشاره به موضوع مهم لزوم دسترسي يكسان به اطلاعات اقتصادي، افزودند: همه فعالان بخش خصوصي بايد به طور يكسان و بدون تبعيض از فرصتهاي سرمايه گذاري مطلع باشند.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر لزوم پيگيري جدي تر موضوع شفاف سازي اطلاعات، خاطرنشان كردند: محدود بودن دسترسي اطلاعات براي برخي افراد خاص، زمينه ساز ويژه خواريهاي عجيبي مي شود كه براي مقابله با آن، بايد دسترسي به اطلاعات، عمومي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي در جمع بندي مطالب مطرح شده در ديدار فعالين اقتصادي بخش دولتي و خصوصي، اظهار اميدواري كردند: ديدار امروز زمينه ساز انگيزه بيشتر و فعاليت هوشمندانه، هدفدار و مضاعف همه علاقه مندان به ملت، كشور و نظام شود.
ايشان با تأكيد بر لزوم توجه به همت مضاعف و كار مضاعف در كنار جهاد اقتصادي، افزودند: آينده كشور، آينده خوبي است و سابقه تاريخي، ميراث فرهنگي، تواناييهاي مردمي و ظرفيت هاي طبيعي ايران، همه مؤيد اين است كه ايران مي تواند با كار و تلاش بي وقفه و خستگي ناپذير مسئولان و مردم به جايگاه والا و شايسته برسد.
همچنين در اين ديدار فعالان و برگزيدگان بخش خصوصي ، مديران عرصه هاي «اقتصادي - صنعتي - كشاورزي - بانكي - فناوري اطلاعات و خدمات» همراه با نمايندگان تشكلهاي صنفي، عصرديروز در ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي به تبادل نظر و بررسي مسائل مختلف اقتصادي پرداختند.
در ابتداي اين ديدار كه بيش از 3 ساعت طول كشيد، 18 نفر از فعالان اقتصادي، ديدگاههاي خود را درباره اوضاع اقتصادي كشور بيان كردند.
در آغاز اين ديدار افراد زير به اظهار نظر پرداختند.
-اسدالله عسگراولادي - فعال اقتصادي و صادركننده
-سيدمحمد اتابكي - رئيس انجمن صنفي توليد كنندگان سيمان
-هاشم نامور - مديرعامل پالايشگاه نفت بندرعباس
- قاسم نوده فراهاني - رئيس شوراي اصناف كشور
- مجيد قاسمي - مديرعامل بانك پاسارگاد
- مجتبي شادلو - رئيس هيأت مديره اتحاديه باغداران ايران
- حسين قاليباف اصل - مديرعامل شركت بورس
- ليلا لاريجاني - مديرعامل شركت گسترش انفورماتيك
- محمدرضا جبارزارع - مديرعامل گروه همگام
- حميدرضا جمشيدي - رئيس هيأت مديره شركت البرز دارو
- ايرج رهبر - رئيس كانون سراسري انبوه سازان كشور
- محمد آرام بنيار - مديرعامل شركت تأمين سرمايه امين
- ابوالحسن خليلي - مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي دانه هاي روغني
- غلامرضا حبيبي - مديرعامل مؤسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوري فرزان
- احمدحسن جزني - نماينده توليدكنندگان و صادركنندگان آبزيان
- عطاءالله آيت اللهي - دبير شوراي رسته آب جامعه مهندسان مشاور ايران
- پرويز رحمتي - رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور
- و احمد توكلي - نماينده مجلس شوراي اسلامي
به تشريح ديدگاهها، انتقادها و پيشنهادهاي خود در زمينه هاي مختلف اقتصادي پرداختند. سخنان فعالان اقتصادي در اين ديدار عبارت است از:
- هدفگذاري بخش خصوصي براي پيشي گرفتن صادرات غير نفتي از واردات در پنج سال آينده
- ضرورت توجه بيشتر دولت به ديدگاهها و مشورتهاي بخش خصوصي
- ناكارآمدي تحريم ها با توجه به افزايش 25 درصدي صادرات در چهار ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
- افزايش بي سابقه توليد سيمان به عنوان يكي از شاخص هاي عمران و آباداني كشور
- توجه بيشتر به زيرساختهاي صنعتي براي شتاب يافتن روند توسعه
- كاهش كارمزد تسهيلات بانكي ويژه صنايع
- ضرورت توجه به توانايي و ظرفيت اصناف در اجراي سياستهاي اصل 44
- كمك بيشتر دولت به واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي
- نگاه تقويت كننده بخش دولتي به بخش خصوصي
- ايجاد زمينه لازم براي رقابت سالم و قانونمند بانكهاي خصوصي و دولتي
- مديريت فشارهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه ها به بخش كشاورزي
- انتقاد از تعدد مراجع تصميم گيري درباره مسائل كشاورزي
- پيشنهاد تشكيل شورايعالي فناوري اطلاعات
- لزوم حمايت بيشتر دولت از سرمايه گذاري در فناوريهاي نوين
- افزايش ارزش بازار سرمايه به 118 هزار ميليارد تومان در سالجاري
- توجه به ظرفيت اقتصادي شركتهاي دانش بنيان
- پرهيز از تصميم گيريهاي لحظه اي در تعيين تعرفه هاي اقتصادي
-استفاده از ابزارهاي جديد مالي براي استحكام بيشتر زيرساختهاي اقتصادي كشور
- تأثير منفي افزايش قيمت مواد اوليه بر روند توليد
- ضرورت اهتمام بيشتر به بخش تعاوني
- انتقاد از واردات بي رويه، بخصوص محصولات كشاورزي
- ظرفيت بي بديل كشور براي خوداتكايي كشاورزي
- سرمايه گذاري و اتخاذ تدابير ويژه براي حل مشكل راندمان پايين آب در بخش كشاورزي و مصارف خانگي
- راه اندازي نهضت كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات
- توجه به ظرفيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در توليد ثروت ملي، اشتغالزايي و ارتقاي بهره وري
- و اهميت مراكز خرد اقتصادي به موازات بنگاههاي بزرگ اقتصادي.

 خالي (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: سايت بالاترين وابسته به منوشه امير خطاب به جبهه اصلاحات نوشته است؛ «ما را آواره و بيچاره كرديد و حالا خودتان در مقابل رژيم به غلط كردن افتاده ايد»؟!
گفت: منظورش چيه؟
گفتم: مي نويسد؛ مدعيان اصلاحات با دروغ تقلب ما را به خيابان ها كشاندند و بعد هم به خارج فرار كرديم. اما حالا مي گويند قصد شركت در انتخابات را داريم.
گفت: كسي كه به فتنه گران وطن فروش آدم كش اجازه شركت در انتخابات نمي دهد.
گفتم: اين يارو نوشته؛ اگر تقلب دروغ بود چرا ما را به خيابان كشانديد و اگر راست بود چرا مي خواهيد در انتخابات شركت كنيد؟
گفت: طي سي و چند سال گذشته بارها تجربه شده كه گروههاي اپوزيسيون نظام از مدعيان اصلاحات گرفته تا منافقين و سلطنت طلب ها و... همه در خالي بندي سر و ته يك كرباسند.
گفتم: يارو به رفيق نامردش نوشته بود؛
من و يارم به هم وابسته بوديم
كبوترهاي يك گلدسته بوديم
به هم نبستيم پيمان مودت
نگو كه هر دو خالي بسته بوديم!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ سؤالي از مسئولين وزارت خارجه كشورمان دارم. چرا در جريان تظاهرات و اعتراض هاي گروهي مردم انگلستان عليه دولت اين كشور در سفارت و كنسولگري ايران را به روي آنان باز نمي كنيد و از همه مهم تر چرا سفير انگلستان را به نشانه اعتراض به برخورد خشونت آميز پليس اين كشور با معترضين به دستگاه ديپلماسي فرانمي خوانيد.
1159---0917
¤ ويژه نامه رايگان روزنامه ايران با عنوان «خاتون يك» منشور براندازي فرهنگي كشور توسط جريان انحرافي است و نكته بسيار مهم آن اين است كه طراحان آن مي خواهند با يك ترفند نخ نما شده و تكراري تلاش كنند تا در پوشش انتقاد و افشاگري عليه دولت كارگزاران و دولت اصلاحات بر خيانت هاي حال حاضر دار و دسته طيف جريان انحرافي و كميسيون فرهنگي دولت دهم سرپوش گذاشته و عقبه ايران را از اسلام واقعي جدا كنند و صرفا آن را به دوران كوروش منتسب كنند و ديدگاه حداكثري در مقوله حجاب را مردود بشمارند.
يك شهروند
¤ رهبر معظم انقلاب مي فرمايند، بصيرت يعني اينكه بدانيم شمري كه سر حسين بن علي(ع) را بريد همان جانباز صفين است كه تا مرز شهادت پيش رفت.
سيدهادي ميري
¤ از رئيس محترم قوه قضاييه درخواست مي شود نسبت به اخذ ديه شهداي فتنه 88 از فتنه گران و محاكمه و قصاص آنان اقدام نمايند. ما بي صبرانه منتظر محاكمه سران فتنه 88 هستيم.
موسي و جمع كثيري از شهروندان
¤ از اقدام خانم دكتر وحيد دستجردي در عزل رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رئيس بيمارستان شهداي تجريش به خاطر عدم پذيرش طلبه آمر به معروف و ناهي از منكر كه توسط يك فرد شرور به شدت مجروح شده بود تشكر مي كنم و اميدوارم كه اين حركت انقلابي سرمشقي براي وزراي ديگر هم باشد.
دكتر قرباني
¤ به جاي افزايش تعطيلي عيد فطر، ليالي قدر 19 و 23 ماه مبارك رمضان تعطيل شود تا كارمندان بخش خصوصي هم كه كاهش ساعت كار ندارند از بركات ليالي قدر بهره مند شوند.
8853---0912
¤ از طريق اين ستون خطاب به نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه قرار است در پايان سال جاري برگزار شود عرض مي كنم از قول دادن كارهايي كه در حيطه وظايفشان نيست خودداري كنند. و در تمام حال خدا را ناظر بر اعمال و نيت هاي خود ببينند و بدانند كه همه بايد در پيشگاه الهي حساب پس بدهيم.
5834---0912
¤ با توجه به دعوت دفتر رهبر معظم انقلاب از ملت ايران براي كمك به قحطي زدگان كشور سومالي پيشنهاد بنده اين است كه نهادهايي مثل كميته امداد يك روز پنجشنبه را به عنوان جشن نيكوكاري و نوعدوستي اعلام كند و در اين روز تمام عوامل خود را به جمع آوري كمك هاي نقدي و غيرنقدي مردم كشورمان در سراسر كشور اختصاص بدهد.
فرجي خالدي
¤ همانطور كه امام راحل(ره) فرمودند انقلاب اسلامي مرهون پابرهنگان است. از مسئولين كه به بركت همين پابرهنگان به مسئوليت هايي رسيده اند چه دولت چه مجلس درخواست مي شود هرچند خود مشكل مستاجري و مشكل درآمدي ندارند ولي فكري براي كارمندان و كارگراني نمايند كه كل حقوق آنها به چهارصد هزار تومان نمي رسد و مستاجر هم هستند و مشكلات و گرفتاري پزشكي، مهماني، ديد و بازديد و... نيز دارند. و برخي از همين طيف كلي طلب معوقه از دولت نيز دارند كه همچنان منتظرند.
مهدوي از قائم شهر
¤ از بنياد شهيد و ايثارگران درخواست مي شود نسبت به پرداخت معوقات جانبازان حالت اشتغال اقدام نمايد. با توجه به عسر و حرج و مستاجري و سالمندي و... شايسته نيست اين قدر چشم انتظار باشيم.
بابايي از تهران
¤ از رياست محترم جمهوري خواهشمندم كه قانون بازنشستگي پيش از موعد را كه حدودا 6 ماه از تصويب آن مي گذرد اجرايي نمايد تا وعده ايجاد 2 ميليون و500 شغل در سال جاري محقق گردد.
هدايتي
¤ بنده با دادن سكه و نشان دولتي به حافظان و قاريان مشهور قرآن از سوي مسئولين و نهادها موافق نيستم و اين كار را نوعي بدعت ناخوشايند براي جامعه قرآني مي دانم. چرا كه چند سال بعد روحيه اين عزيزان مثل فوتباليست هاي ما مي شود كه مرتب زندگي خود را با معيارهاي مادي تنظيم مي كنند. اين خطري است كه بايد از آن پرهيز كرد.
اخلاقي
¤ از آزمون انتخاب سردفتري ازدواج نزديك 2 ماه مي گذرد. اما هنوز سازمان ثبت موفق به اعلام نتايج نشده است. و حال آنكه تعداد شركت كنندگان اين آزمون كمتر از 10 هزار نفر بود. لطفا مسئولان ذيربط همتي بكنند و داوطلبان را از چشم انتظاري نجات دهند.
يك داوطلب
¤ چرا براي تبليغ مواد شوينده يك شركت از فيلم و مشخصات هري پاتر كه فيلمي صهيوني ماسوني است استفاده مي شود و در تلويزيون پخش مي شود.
8119---0910
¤ با توجه به حادثه خيابان شهيد ديالمه توسط اراذل و اوباش كه يكي از سركردگان نيز از اراذل خزانه بوده است كه در كيهان 25/5/90 منعكس شد به اطلاع شما عزيزان مي رساند كه جريان خيابان ديالمه هر شب در خزانه تكرار مي شود و متاسفانه نيروي انتظامي و قوه قضاييه به راحتي از كنار آن مي گذرند و گاهي نيز فرد دستگير و به زندان مي رود و در مدت كم با كسب تجربه آزاد مي شود. به عنوان نمونه آن يك جوان 17 ساله تا به حال 8 بار زندان را تجربه كرده و با سند و... آزاد شده است؟! از نيروي انتظامي و قوه قضاييه درخواست اشد مجازات براي اين چند جرثومه مخل امنيت شهروندان را داريم.
صادقي و جمعي از اهالي محل
¤ لطفا مسئولين بانك مركزي براي جمع آوري كمك هاي نقدي مردم براي سومالي شماره حسابي را اعلام كنند كه بتوان اينترنتي و يا با خودپرداز به آن پول واريز كرد.
1823---0912
¤ با توجه به شعار دولت مبني بر تك نرخي شدن سود چطور وام مسكن با سود 13% به مشتريان پرداخت مي شود؟
7698---0912
 ابراز نگراني شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز نسبت به ويژه نامه موهن خاتون

در جلسه شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز به رياست آيت الله مهدوي كني، دغدغه و نگراني اعضاي اين تشكل روحاني نسبت به مطالب منتشر شده در ويژه نامه خاتون مطرح و بررسي شد.
در همين زمينه حجت الاسلام احمد سالك سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با اشاره به جلسه سه شنبه شب شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز گفت: جلسه شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با اكثريت اعضاء و با حضور آيت الله محمدرضا مهدوي كني و آيت الله محمد يزدي برگزار شد.
وي افزود: در ابتداي اين جلسه اخبار مطرح مورد بررسي قرار گرفت و مهمترين بحث داخلي مطرح شده در اين جلسه، ويژه نامه «خاتون 1» بود كه روزنامه ايران آن را منتشر كرده و در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
سالك خاطرنشان كرد: در اين جلسه به جملات، مطالب و تصاوير ويژه نامه خاتون اشاره شد كه نگراني اعضاي شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز را به دنبال داشت.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در ادامه تصريح كرد: بحث حجاب از مسائل اساسي اسلام است كه در صدر اسلام و پس از آن مورد توجه بوده اما آقاي كلهر مطالبي را دراين ويژه نامه نگاشته و اشاره كرده كه چادر از شب نشيني ها در اروپا و توسط ناصرالدين شاه به ارمغان آمده است.
وي گفت: جمله اي كه كلهر نقل كرده كه رنگ مشكي متكبرانه را ناصرالدين شاه از فرانسه به ايران آورده، يك نوع اهانت به جامعه محجبه كشور است و يكي از مسائل اصلي دين ما كه بحث حجاب است و در آيات، روايات و تاريخ اسلام مطرح است، متاسفانه به اين شكل مورد توهين قرار گرفته است.
سالك تاكيد كرد: با نگاشتن اين مطالب، به قشر عظيم زنان كشور توهين شده و اين مطالب آيات عظام را نگران كرده و نسبت به اين مطالب اعتراض داشتند.
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز كه با فارس گفت وگو كرده، اظهار داشت: بحث بعدي كه در اين جلسه مطرح شد، كميته 8+7 بود و قرار شد اين كميته فعاليت خود را با قدرت پيش ببرد و تلاش اصلي بر حفظ بنيه هاي وحدت در جامعه اصولگرايي است كه افراد حاضر در صحنه اصول گرايي به بحث وحدت بايد بپردازند.

 فعاليت ستاد انتخاباتي در مجموعه اي كه اصلا قصد شركت ندارند! (خبر ويژه)

اخبار جسته و گريخته از تحركات انتخاباتي مدعيان اصلاح طلبي حكايت مي كند.
به گزارش «فردا» يك منبع آگاه در اين خصوص كه جلسات افطاري اصلاح طلبان به محملي براي رايزني هاي انتخاباتي تبديل شده است. براساس اين گزارش تيم كارگزاران با سرتيمي محسن هاشمي به عضو گيري و تهيه ليست مي پردازد و محمد خاتمي نيز با محمدرضا عارف طي جلسه اي براي شركت در انتخابات و تهيه ليست صحبت كرده است.
اين تحركات در حالي است كه اصلاح طلبان در يك تاكتيك هماهنگ مدعي اند «هنوز به اجماع و تصميم قاطعي براي نحوه ورودشان به انتخابات نرسيده ايم... اصلاح طلبان هنوز در خصوص حضور مستقل يا تحت ليست واحد جريان اصلاحات تصميم قاطعي نگرفته اند... معلوم نيست با چراغ روشن يا خاموش در انتخابات شركت كنيم... نحوه تصميم گيري اصلاح طلبان براي انتخابات آتي به شرايط و جو جامعه بستگي دارد و...»!
اين گزارش حاكي است اصلاح طلبان در نظر دارند با وارد كردن چهره هاي سفيد در انتخابات حضور يابند. آن چنان كه چندي پيش ليستي از اين افراد در رسانه ها به عنوان كانديد پخش شد اما پس از چندي به تكذيب آن پرداختند. فعاليت هاي شديد و تكاپوهاي انتخاباتي اين روزهاي اصلاح طلبان خود تكذيبي بر تكذيب قبلي محسوب مي شود.
در همين حال پايگاه خبري «جهان» گزارش داد كميته متشكل از علي اكبر محتشمي، مجيد انصاري، محمدرضا عارف، رسول منتجب نيا، سيد هادي خامنه اي و احتمالا سيدحسن خميني محوريت ستاد انتخاباتي اصلاح طلبان را به عهده گرفته است.


 روايت روزنامه هاي عربي از وخامت حال رژيم آل سعود (خبر ويژه)

رسانه هاي عربي معتقدند رژيم سعودي در منطقه از ايران جا مانده و ديگر نمي تواند حتي روي آمريكا حساب كند.
روزنامه النهار در اين باره خاطرنشان كرد: مدت هاست كه واشنگتن تلاش مي كند موافقت رسمي دولت عراق را در مورد ابقاي حدود ده هزار سرباز خود در اين كشور بدست آورد. به اين خاطر، آمريكا مي داند به دليل رابطه حسنه دولت فعلي عراق با ايران، بدون جلب رضايت ايران اين كار ميسر نيست. اعتراف آمريكا به نفوذ و نقش مهم ايران در عراق دلايل بسيار زياد و متنوعي دارد.
النهار مي نويسد: سعودي ها اين واقعيت را درك كرده اند كه آمريكا فاقد استراتژي روشن براي ممانعت ايران از پركردن خلأ ناشي از خروج نيروهاي خود در عراق است سعودي ها مطمئن نيستند كه در صورت رويارويي با ايران، آمريكا توان دفاع و حمايت از آنها را دارد. سعودي ها از آن واهمه دارند كه آمريكا و ايران به توافق برسند و آن ها قدرت عمل خود را از دست دهند.
اين تحليل حاكي است: به اعتقاد منابع ديپلماتيك و كارشناسان غرب، آمريكا در وضعيت بسيار دشواري قرار دارد. آمريكا براي ماندن در عراق نيازمند به گفت وگو با ايران است. بديهي است كه سعودي ها اميدوارند كه همه اين مسايل «كاخ سفيد» را به بناي قدرت مشترك با آن ها بر عليه ايران بكشاند. اما واقعيت اين است كه خود آمريكايي ها مي دانند كه توانايي ايران بيشتر از توانايي آمريكا در منطقه است.
روزنامه سعودي الحيات چاپ لندن نيز در تحليل مشابهي با تصريح بر اين كه عربستان از ايران در تحولات منطقه جا مانده است، نوشت: ايران با بهره برداري از سياست هاي اشتباه آمريكا در عراق توانست عراق را به زمره متحدان منطقه اي اش بيفزايد و بدين ترتيب زنجيره متحدي از قلب ايران تا عراق، سوريه و لبنان تشكيل دهد. در حالي كه تركيه از اين بازي عقب افتاد و با تمركز بر عضويت در اتحاديه اروپا و گسترش روابط صرفا اقتصادي و سياسي با كشورهاي عربي سياست به صفر رساندن اختلاف ها با كشورهاي منطقه به ويژه همسايه و در راس آنها ايران را در دستور كار خود قرار داد كه اين مسئله نيز در نهايت به سود ايران تمام شد و تهران توانست به واسطه آن بر گسترش نفوذ خود در منطقه شتاب بخشد. اين مرحله اي است كه وزير امور خارجه عربستان سعودي از آن به خلأ استراتژيك كشورش ياد مي كند.
الحيات مي نويسد: وقتي انقلاب هاي عربي از راه رسيدند ديگر حد و مرز نمي شناختند از شاخ آفريقا به قلب خاورميانه عربي رسيدند و از آنجا تا غربي ترين نقطه جهان عرب را پوشش دادند. ويژگي اين انقلاب ها اين است كه اولا، معادلات سابق منطقه اي را كاملا به هم مي ريزند و دولت هايي را بر سر كار مي آورند كه كاملا با گذشته منطقه متفاوتند. ثانيا، سياست هاي جاري منطقه اي را كاملا تغيير مي دهند حال چه اين سياست ها مبتني بر منافع كشورهاي پرنفوذ منطقه باشد چه مبتني بر سياست هاي بازيگران جديد منطقه اي. از اين قاعده عربستان سعودي نيز مستثني نيست. رياض هنگامي كه ديد منظومه هاي هم پيمانش در حال سقوط و فروپاشي هستند و از مصر تا بحرين و يمن پايه هاي حكومت هم پيمان يك به يك به لرزه درآمده اند و فرو مي ريزند در اتخاذ يك سياست روشن ناتوان ماند.
روزنامه سعودي، رژيم عربستان را «سردرگم و گرفتار» توصيف كرد و نوشت: هيچ كدام از ابزارهاي موجود نتوانسته خواسته هاي عربستان را پيش ببرد. رياض اكنون دستخوش بحران است.

 هاآرتص: تظاهركنندگان تل آويو همان اوباشي بودند كه شست وشوي مغزي داديم (خبر ويژه)

يك روزنامه صهيونيستي، چند صد هزار صهيونيستي را كه طي هفته گذشته اقدام به تظاهرات خياباني كردند اوباش بي سروپا توصيف كرد و نوشت: اما حالا آنها هويت پيدا كرده اند.
هاآرتص با ابراز غافلگيري از بروز اين جنبش اعتراضي نوشت: نه تنها اين اعتراض ها نابهنگام بود بلكه كساني آن را ترتيب دادند كه كمترين انتظار از آنها مي رفت. اين اعتراضات وقتي اتفاق افتاد كه ما با نسل دهه هشتاد روبه رو بوديم؛ نسلي سرگشته و بي هدف؛ كور و از خودراضي؛ نسل عشرت طلب؛ نسلي كه به نظر مي رسيد غرق بي مزگي ها و بي نمكي هاي خودش باشد. اين اعتراض ها از دل نسلي بيرون آمد كه با بازي هاي احمقانه كامپيوتري و تبليغات تلويزيوني كه هيچ نوع فضايي براي تامل معني دار باقي نمي گذارند بار آمده بود: نسل كافه نشين و اهل بار؛ جاهايي كه به نظر مي رسد پاتوق كساني باشد كه فقط درباره چيزهاي بي خود حرف مي زنند و به چيزهاي پيش پا افتاده اهميت مي دهند. نسلي كه در يك سيستم آموزشي بار آمده بود كه قادر نيست دردي از حماقت وحشتناك جوان هاي ما دوا كند و درس خوانده كالج ها و دانشگاههايي بود كه فقط به انبار نمره تبديل شده اند؛ با رسانه هايي كه شست وشوي مغزي مي دهند و كارشان تحريك غرايز حيواني و ترساندن ماست؛ و خلاصه با خواننده هايي كه اين روزها فقط در مناسبت هاي رسمي دانشجويي آواز مي خوانند.
هاآرتص همچنين نوشت: اين جنبش اعتراضي از دل نسلي بيرون آمد كه ما فكر مي كرديم فقط با اصول مادي بار آمده، نسلي كه فقط مي شد زير پرچم انزواي سياسي و بي خيالي از واقعيت زندگي روزمره متحدش كرد. نسلي كه بخشي از آن مست و معتاد بودند؛ بخشي پر از خشونت، نسلي كه دست كم بخش قابل توجهي از آن نژادپرست و ناسيوناليست بار آمده بودند. نسلي كه ما فكر مي كرديم ناتوان از خواندن و تحليل متني است كه بيشتر از 140حرف داشته باشد! نسل فوق العاده تكنولوژيكي كه به خيال ما پوك و توخالي بود؛ كه كار و بارش زل زدن به مانيتور كامپيوتر و صفحه آيفونش بود؛ يك نسل منزوي و جداافتاده از همه مناسبات غيرمجازي كه اطرافش اتفاق مي افتاد. اين جنبش اعتراضي از دل حباب تل آويو بيرون آمد كه به نظر مي رسيد به هيچ چيزي كه در جهان خارج اتفاق مي افتاد اهميت نمي داد. از دل نسلي كه به نظر مي رسيد بي سواد و كوته نظر و مقلد باشد؛ نسلي كه هيچ انتظاري از آن نمي رفت.
نويسنده اين تحليل مي افزايد: اما جنبش اعتراضي دقيقا از دل همين نسل متولد شد. و براي همين به چيزي مثل يك معجزه شبيه است؛ و مثل هر معجزه ديگري غيرقابل توضيح و تفسير. چطور تا به حال هيچ صدايي از آنها نشنيده بوديم؟ اين همه سال كجا گم و گور شده بودند؟ و علت اين كه ناگهان تصميم گرفتند بيرون بيايند چيست؟
هاآرتص ضمن تحقير معترضان و با اذعان به فروپاشي اجتماعي در رژيم صهيونيستي نوشت: از بيرون كه به معترضان نگاه مي كردي؛ دنياي آنها به شكل وحشتناكي پوشالي و توخالي بود: نسلي كه به سختي مي شد گفت كتابي مي خواند، اگر با جرات نتوان گفت كه هيچ كتابي نمي خواند؛ نسلي كه ميزان جهل و ناداني اش نه فقط از روي نتيجه مطالعات و پيمايش ها، اظهرمن الشمس بود كه آن را مي شد در دو كلمه حرف زدن با آنها هم فهميد. نسلي كه درباره اتفاقات جاري روزمره و حتي تاريخ سرزميني كه دارند روي آن زندگي مي كنند چيزي نمي داند؛ احتمالا بيشتر آنها حتي به خودشان زحمت راي دادن هم نمي دهند؛ نسلي كه كلمه «حزب سياسي» برايش يك كلمه قبيحه و «سياست» به نظرش عرصه جولان مفسدين است. اينها نسلي هستند كه هرگز با «ديگري» ابراز همبستگي نكرده اند، هرگز از سياست ها و اعمال كشورشان شوكه نشده اند؛ نسلي كه هر نوع پروپاگانداي سياسي و هر نوع سياست شست وشوي مغزي را مشتاقانه نشخوار كرده اند؛ سياست هايي كه كوچكترين ربطي به اصول دموكراتيك نداشته اند. خلاصه نسلي كه به نظر مي رسيد درباره هيچ چيز، هيچي نمي دانست، همه ما را شگفت زده كرد.
گيدئون لوي نويسنده اين روزنامه با متناقض خواندن شخصيت معترضان و در عين حال تبديل شدنشان به يك جنبش اجتماعي- سياسي نوشت: آنها در تمام اين سالها فقط مشغول قماربازي بر سر بليط بخت آزمايي، سرگرمي و قرار و مدارهاي كاباره اي و عاشقانه بودند اما حالا در خيابان هستند.

 روايت يك سلطنت طلب از سياه بازي هاي سازمان منافقين (خبر ويژه)

يك سلطنت طلب مقيم پاريس از رشوه هاي گروهك منافقين به رسانه هاي غربي براي انجام مصاحبه هاي سفارشي خبر داد و در عين حال فاش كرد كه سازمان، مخالفان خود در ميان اپوزيسيون را تهديد كرده است.
«نوشابه- الف» همسر هوشنگ اسدي در اين باره مطلبي را در روزنت منتشر كرد كه قابل تامل است مخصوصا آنجا كه قرار مي شود رابط شبكه سي بي اس و مريم رجوي براي انجام يك مصاحبه شود. وي مي نويسد: چند سال پيش، يكي از تهيه كنندگان برنامه 60 دقيقه در تلويزيون سي بي اس آمريكا در تماسي از من خواست ترتيب مصاحبه اي با مريم رجوي را براي اين شبكه بدهم. همان موقع به او گفتم اين كار به نظر ممكن نمي رسد. او در پاسخ گفت وقتي قرار باشد با يك شبكه غيرايراني مصاحبه شود و آن هم 60دقيقه، حتما پاسخ متفاوت خواهد بود. چنين بود كه از يكي از افراد منتسب به سازمان در پاريس خواستم مرا در اين زمينه ياري برساند. او هم بعد از چند روز آدرس ايميلي را داد و گفت از اين طريق تماس بگيريد. كاري كه كردم؛ در پاسخ شماره تلفني داده شد براي تماس. راستش وقتي شماره را فرستادند از پيشداوري خود خجالت زده شدم كه چرا براساس شنيده ها، چنين حرفي را به آن تهيه كننده آمريكايي زده ام؛ اما افسوس كه حق با من بود.
وي مي افزايد: تلفن اول را كه زدم شماره ديگري دادند. بعد شماره اي ديگر، شماره بعدي و باز... اين شماره دادن ها دو سه ماهي طول كشيد تا عاقبت همان تهيه كننده آمريكايي با من تماس گرفت و گفت؛ موضوع منتفي شد! گفتم حتما چون طول كشيده است. جواب داد نه؛ نماينده اين سازمان در آمريكا با تهيه كننده ارشد ما قرار گذاشته و با او ديدار كرده است.
نويسنده يادآور مي شود: به عنوان يك روزنامه نگار برخورد برايم دلچسب نبود. اما باز فكر كردم قرار شده خودشان ترتيب كار را بدهند و مهم هم اين است كه مصاحبه انجام شود، اما باز در اشتباه بودم. او گفت؛ نماينده شان شرط گذاشته و سؤال تعيين كرده كه اينها را بپرسيد. هزينه اش را هم خودمان مي دهيم[!!] به واقع نااميدكننده بود و اين نااميدي همچنان ادامه دارد.
اين سلطنت طلب مقيم پاريس مي نويسد: همين جا از مريم رجوي سؤالات مشخصي را مطرح مي كنم مثلا؛ در سالهاي اول انقلاب، جوانان عضو سازمان مجاهدين خلق دستور تشكيلاتي داشتند كه با وابستگان گروه هاي ديگر وارد بحث نشوند. آيا اين درست است و هنوز هم چنين است؟ آيا سازمان مجاهدين خلق پاسخگويي به سؤالاتي نظير همكاري با صدام در حمله به خاك ايران را وظيفه خود مي داند؟ اعزام افراد كم تجربه در جريان عمليات مرصاد به ايران براساس كدام استراتژي صورت گرفت؟ آيا در سازمان مجاهدين خلق انتقاد درون سازماني مجاز است؟ آيا اين شايعه درست است كه برخي از اعضاي سازمان براساس دستور تشكيلاتي از اين سازمان جدا شده و وظيفه حمله به ديگر مخالفان جمهوري اسلامي را برعهده گرفته اند؟
وي درباره خطرناك بودن سازمان تروريستي منافقين نوشت: بايد ديد اين تصور از كجا آمده كه «از مجاهدين دوري كنيد خطرناك اند»؟ آيا نگارش نقد به سازمان مجاهدين «عقوبت» دارد؟ حتي سؤال كردن؟... طبعا دوست مي دارم كه پاسخ اين سؤالات را دريافت دارم. به من مي گويند؛ ننويس «سيبل» مي شوي، اينها خطرناك اند. به جاي هر پاسخي سيل دشنام به طرف خودت و خانواده ات سرازير مي شود. يك وبلاگ نويس جوان وقتي چند خط- فقط چند خط- از خانم رجوي انتقاد كرد، چنان مورد حمله قرار گرفت كه مادرش- عضو سابق مجاهدين خلق- از تهران به او هشدار داد كه «اينها مخوف اند با آنها در نيفت»...
گرفتن ژست آزادگي از سوي همسر سردبير روزنت در حالي است كه سايت مذكور پيش از اين بارها از گروهك هاي تروريستي ريگي، پژاك و حتي منافقين دفاع كرده، با سران آنها به گفت وگو پرداخته و ادعاهاي آنان عليه جمهوري اسلامي را از موضع جبهه واحد اپوزيسيون منتشر كرد، اما حالا كه طشت رسوايي گروه منافقين از بام افتاده، همين سايت تلاش مي كند حساب خود را از آنان جدا كند!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14