(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 17 مهر 1390- شماره 20043

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شرايط حساس است اشتباه ممنوع ! (يادداشت روز)
استاندار تهران: مجري انتخابات ، مردم هستند نه دولت
دكمه (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
دادگاه مفسدان اقتصادي علني برگزار شود
مشاور موسوي: كيهان نبايد رابطه ما را با منافقين فاش مي كرد! (خبر ويژه)
خودم كردم كه لعنت بر خودم باد! (خبر ويژه)
نيويورك تايمز: ملت هاي مسلمان اسلام را مي خواهند نه سكولاريزم را (خبر ويژه)
تنها مشكل ما اين است كه ايران زير بار نمي رود! (خبر ويژه)
كروبي در جشن 75 سالگي خود شركت كرد (خبر ويژه)
صداي آمريكا احمد باطبي را اخراج كرد (خبر ويژه)شرايط حساس است اشتباه ممنوع ! (يادداشت روز)

«اشتباه» در هر سطحي از رفتار انسان چه به عنوان شخصيت حقيقي و يا در قامت يك شخصيت حقوقي امري اجتناب ناپذير است.
البته ناگفته پيداست كه جوازي براي اشتباه كردن وجود ندارد. در ميدان سياست و ديپلماسي نيز تابلوي «اشتباه ممنوع»! حساس ترين علامت هشداردهنده است، چرا كه گاهي جبران يك اشتباه امكان پذير نيست.
اما علي رغم اين حساسيت پهنه پرخطر سياست هم از مسئله اشتباه مستثني نيست و بعضاً سياستمداران و ديپلمات هاي خبره دچار اشتباه مي شوند.
آنچه كه در عرف سياسي و ديپلماسي بدتر از اشتباه است آن كه يك اشتباه با اشتباهات ديگر تداوم پيدا كند.
اين نوشته نه قصد آن دارد كه مقدمات را به درازا بكشاند و نه اصرار و پافشاري داشت كه اين سطور را قلمي نمايد. آنچه كه باعث شد يادداشت پيش روي نوشته شود تكرار توجيهاتي است كه به دور از استدلال- و تنها در نماي توجيه- بر محور يك اشتباه مي چرخد و بيرون از چارچوب دليل و منطق در صدد است با ظاهرسازي بر عمل اشتباه آلود، لباس صواب بپوشاند.
ماجرا برمي گردد به ديدار آقاي علي اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان با شيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفه وزير امور خارجه بحرين كه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك انجام شد. اين ديدار در 4 مهرماه صورت گرفته است اما در كمتر از دو هفته گذشته چند بار درباره اين ديدار از سوي مسئولان وزارت خارجه و شخص وزير محترم خارجه اظهارنظرهايي بيان شده كه با توجه به حواشي پيراموني آن قابل تأمل است.
آقاي صالحي ابتدا در 13 مهرماه كه متن اظهارات ايشان از سوي اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه منتشر شده و حتي در پايگاه اطلاع رساني دولت نيز بازنشر شده است در پاسخ به سؤالي در خصوص ديدار و گفت و گو با وزير خارجه بحرين در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل مي گويد: «اين ديدار بنا به درخواست وزير خارجه بحرين صورت گرفت» و سپس مي افزايد: «در اين ملاقات ضمن تاكيد بر مواضع جمهوري اسلامي ايران در دفاع از حقوق مسلم و مشروع مسلمانان نگراني هاي خود را از تحولات بحرين و اقدامات انجام گرفته در آن كشور و وضعيت اسفبار حاصله به وي منتقل كرده و تاكيد شد كه بايد مطالبات و خواسته هاي بحق مردم بحرين هر چه سريع تر تامين شود.»
در همين راستا يك بار ديگر آقاي صالحي وزير محترم امور خارجه در پنج شنبه شب گذشته -15 مهر- در حاشيه جلسه هيئت دولت در گفت وگو با خبرنگاران درباره ديدارش با وزير امور خارجه بحرين اظهار مي دارد: «اصلاً مأموريت وزارت خارجه اين است كه در عرصه بين المللي به گونه اي عمل كند كه هم مصلحت ملي و هم مصالح امت اسلامي را بتواند به خوبي تامين كند.»
آقاي صالحي سپس اضافه مي كند: «اگر ما اقدامي هم مي كنيم، در چارچوبي اين عمل را انجام مي دهيم و اينگونه نيست كه وزارت خارجه سرخود بخواهد كاري انجام دهد، چون قرار نيست جزئيات مسايل گفته شود ما اين را به برداشت خود مردم واگذار مي كنيم» نكته اي كه در اين گفت وگو با خبرنگاران وجود دارد اين است كه وزير محترم امور خارجه كشورمان يكبار ديگر تصريح مي كند كه طرف بحريني درخواست ملاقات كرده بود و توضيح مي دهد: «از اين جهت ملاقات بسيار خوب بود و نظرات جمهوري اسلامي در آن ملاقات به صورت صريح مطرح شد و ما الان سفارت مان آنجا و سفارت آنها در اينجا داير است.»
و بالاخره اينكه آقاي صالحي تأكيد مي كند: «وزارت خارجه تنها وزارت خانه اي است كه مي تواند با دشمن هم تماس بگيرد.»
گفتني است كه در همين خط، سخنگوي وزارت امور خارجه نيز درباره ديدار آقاي صالحي با وزير خارجه بحرين توضيحاتي داده اند. اما درباره اين توضيحات گفتني هايي هست كه با توجه به گنجايش اين ستون به برخي از آنها اشاره مي شود:
1- آقاي صالحي 2 بار در توضيح ديدار خود با وزير خارجه بحرين تصريح كرده اند كه اين ديدار به درخواست طرف بحريني بوده است. اكنون سؤال اينجاست كه مگر صرف هر درخواستي براي مذاكره و گفت وگو مي تواند به اين نتيجه منتهي شود كه حتماً بايد آن ديدار و گفت وگو انجام پذيرد؟
آنچه كه مهم است توجه به شرايط زماني و تحليل دقيق و عميق تحولات منطقه اي است و بدون ترديد آقاي صالحي به عنوان وزير خارجه نظام جمهوري اسلامي بهتر از هر كارشناس و ديپلماتي مي دانند كه رژيم آل خليفه در پي موج مواج بيداري اسلامي در سراشيبي سقوط است و خيزش اسلامي مردم بحرين نيز مانند ساير ملت هاي مسلمان منطقه الهام گرفته از الگوي انقلاب اسلامي در ايران است.
از همين روي درخواست وزير خارجه رژيم آل خليفه براي ملاقات با وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران در اين شرايط زماني خود گوياي آن است كه رژيم مستبد و ديكتاتور آل خليفه براي فريب افكار عمومي مردم بحرين به اين ملاقات نياز داشته است. چرا كه امروز در صحنه معادلات منطقه خاورميانه دوست و دشمن به اقتدار و ثبات و موقعيت ممتاز و مؤثر جمهوري اسلامي ايران اذعان دارند.
2- متأسفانه هر چند آقاي صالحي تأكيد دارند كه آن ديدار به درخواست طرف بحريني بوده است- كه قطعاً به گفته ايشان همين طور است- اما وزير خارجه بحرين چند روز پس از آن ديدار در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط در پاسخ به اين پرسش كه كدام طرف خواستار برگزاري ملاقات شده است ادعا مي كند: «ما در اجلاس گفت وگوي آسيايي ديدار داشتيم و صحبت كرديم و توافق كرديم ديداري داشته باشيم و از طريق نمايندگي هاي دائم ترتيب اين ملاقات داده شد، من از ايشان درخواست نكردم و ايشان نيز از من درخواست نكرد».
نكته اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه متاسفانه وزيرخارجه بحرين در گفت وگو با الشرق الاوسط از آن ديدار ابزار رضايت كرده و تنها از نبود سفراي سفارتخانه هاي دو طرف اظهار ناراحتي مي كند و وقيحانه مي گويد: «تصاوير اين ديدار براي مردم بحرين و ايران آثار مثبتي در جهت آرامش امور در همه جا خواهد داشت.»
3- گفت وگوي وزير خارجه بحرين با الشرق الاوسط كه مواضعي خصمانه با جمهوري اسلامي دارد از يكطرف و بازتاب خبر ديدار آقاي صالحي با شيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفه از طرف ديگر نشان مي دهد كه آن ديدار يك ديدار كاملا عادي بوده و حتي متاسفانه عكس هاي منتشره از آن ديدار بيانگر آن است كه يك ديدار صميمي ميان طرف ايراني و بحريني انجام شده است. در حالي كه انتظار مي رفت اگر به گفته آقاي صالحي «نگراني ها» از تحولات بحرين و خواسته هاي بحق مردم اين كشور مسلمان در اين ديدار انتقال داده شده است عملا اين ديدار، ديداري باشد كه وزير خارجه بحرين به چالش كشيده شود و از وي درباره رفتار سركوب گرايانه رژيم آل خليفه توضيح بخواهند.
4- درست است كه دو كشور در شرايط كنوني سفير ندارند اما اين توجيه مناسبي نيست تا تذكر به رژيم آل خليفه و انتقال خواسته بحق مردم بحرين از طريق يك ديدار كاملا عادي و با خوش و بش انجام شود. بلكه همچنانكه آقاي صالحي تاكيد كرده اند دو كشور سفارتخانه هايشان داير است و بهتر بود از اين طريق اقدام مي شد.
5- ادامه اقدامات جنايت كارانه رژيم آل خليفه طي چند روز اخير عليه مردم مظلوم بحرين و شدت يافتن موج سركوب ها بر ضد ملت مسلمان بحرين نشان مي دهد كه ديدار آقاي صالحي با وزير خارجه بحرين و خوش بيني نسبت به اينكه رژيم آل خليفه اصلاح مي شود كاملا اشتباه بوده است. همين پنج شنبه گذشته بود كه رژيم آل خليفه يك جوان 16 ساله را به ضرب گلوله به شهادت رساند و روز بعد از آن به عزاداراني كه در مراسم خاك سپاري شركت كرده بودند ناجوانمردانه و گستاخانه حمله كرده و عده اي را زخمي و جماعتي را هم بازداشت كرد. كار بجايي رسيده است كه حتي وزارت كشور بحرين نيز به يك نهاد نظامي تبديل شده و رسما به بيمارستان ها ابلاغ كرده است كه حق ندارند مجروحان و مردم زخمي را پذيرش كنند!
با اين اوصاف آيا مي توان مانند وزير محترم خارجه كشورمان نسبت به اين ملاقات ابراز خشنودي و اميدواري كرد؟!
6- آقاي صالحي گفته اند ماموريت وزارت خارجه اين است كه هم مصلحت ملي و هم مصالح امت اسلامي را تامين كند؛ سوال اينجاست كه آن ديدار كدام مصلحت ملي و چه مصلحتي در سطح جهان اسلام را دنبال كرده است؟
7-وزير محترم امور خارجه كشورمان تصريح كرده اند كه وزارت خارجه سر خود كاري انجام نمي دهد و در عين حال اظهار داشته اند كه قرار نيست جزئيات تشريح شود اما در اين اتفاق و ديدار پر مسئله، آن چه كه بيش از هر سوالي اهميت دارد اين است كه مشخصا معلوم شود چه كسي يا گروهي اين ديدار را به وزارت خارجه و آقاي صالحي تحميل كرده است؟
8- و بالاخره آنكه آقاي صالحي به درستي تصريح كرده اند كه وزارت خارجه مي تواند با دشمن تماس بگيرد ولي سوالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه آيا اين تماس با دشمن بايد به نفع دشمن نيز تمام شود؟ قطعا پاسخ منفي است اما آيا دشمنان از اين ديدار بهره برداري نكرده اند؟
حداقل اين است كه اين ديدار موجب دلخوري انقلابيون مسلمان و مبارز بحريني شده باشد كه تمام نگاه آنها به ايران اسلامي است، البته مواضع راسخ و روشن جمهوري اسلامي امروز براي ملت هاي مسلمان در حمايت قاطع ايران اسلامي از آنان كمترين ابهامي باقي نمي گذارد به عنوان نمونه، 2 اجلاس بين المللي «بيداري اسلامي» و «حمايت از انتفاضه فلسطين» در تهران آنهم به فاصله كوتاهي «نقشه راه» را نشان داد و دشمنان را در منحرف كردن جهت قيام ها و انقلاب ها ناكام گذاشت.
حسام الدين برومند

 استاندار تهران: مجري انتخابات ، مردم هستند نه دولت

استاندار تهران در مراسم افتتاح ستاد انتخابات استان، مردم را برگزار كننده انتخابات دانست.
صبح روز گذشته طي مراسمي با حضور سيد صولت مرتضوي رئيس ستاد انتخابات كشور، صفرعلي براتلو رئيس ستاد انتخابات استان تهران و مرتضي تمدن استاندار تهران، فرمانداران، بخشداران و معاونان استانداري، همچنين با حضور تهراني رئيس هيات نظارت شوراي نگهبان استان، ستاد انتخابات تهران به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد.
در پايان اين مراسم كه با سخنراني مرتضوي، تمدن و براتلو دنبال شد، رئيس ستاد انتخابات كشور و استاندار تهران طي يك نشست خبري به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.
سيدصولت مرتضوي در پاسخ به اين سؤال كه چه تمهيداتي براي تبديل نشدن انتخابات به چالش امنيتي پيش بيني شده است، اظهار كرد: با توجه به روشنگري هايي كه صورت گرفته و با مدنظر قرار دادن آنچه در نهم دي ماه رخ داد، همچنين با توجه به زمين گير شدن استكبار جهاني وغرق شدن او در موج بيداري اسلامي و از سوي ديگر هوشياري هايي كه مردم نجيب و شريف ايران دارند، نقشه هاي دشمنان در ايجاد فتنه نقش بر آب خواهد شد.
وي آموزش و اطلاع رساني هاي مختلف را از جمله برنامه هاي مورد توجه در اين راستا خواند و خاطرنشان كرد: با توجه به چنين مسائلي از هرگونه بروز چالش امنيتي جلوگيري خواهد شد.
خبرنگاري پرسيد شنيده مي شود كه برخي كانديداها در برخي استان ها فعاليت زودهنگام انتخاباتي آغاز كرده اند، آيا با اين افراد برخورد خواهد شد؟ مرتضوي در پاسخ به اين سؤال گفت: توصيه ما به همگان، رعايت قانون است و بايد عبور از قانون خط قرمز دانسته شود. ستاد انتخابات كشور و ستاد انتخابات استان ها فعاليت هاي زودهنگام را رصد مي كنند و گزارش آن را به دستگاه هاي مختلف خواهند داد.
وي همچنين اظهار كرد: از سوم دي ماه زمان ثبت نام كانديداها به مدت يك هفته آغاز خواهد شد.
استاندار تهران نيز در پاسخ به اين سؤال كه روند برگزاري انتخابات در شهرستان ها از هم اكنون چگونه خواهد بود، اظهار كرد: در كل شهرستان ها ستادهاي انتخاباتي از سوي فرمانداران و مجموعه دست اندركاران فعال شده است و در اين ستادها بحث آموزش تمامي عوامل و دست اندركاران انتخابات در دستور كار قرار گرفته است.
وي همچنين تاكيد كرد: بايد دانست برگزاري انتخابات توسط دولت انجام نمي شود و مردم برگزار كننده انتخابات هستند چنانچه هيات هاي اجرايي و نظارت از خود مردم هستند و ما فقط پشتيباني كننده و تنظيم كننده امور هستيم.
استاندار تهران همچنين گفت: در بحث لايحه افزايش تعداد نمايندگان مجلس، يك نفر به نمايندگان استان تهران اضافه خواهد شد.
رفتارهاي غيرقانوني را
از احدي برنمي تابيم
همچنين در ابتداي اين مراسم مرتضوي رئيس ستاد انتخابات كشور با بيان اين كه «ما در ستاد انتخابات كشور سه هدف عمده را دنبال مي كنيم» امانتداري را از جمله اين اهداف برشمرد و گفت: امانتداري يكي از مولفه هايي است كه همواره همزاد نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است و در اين مسير دولت هاي مختلف امانتدار مردم بوده اند و به فضل الهي اين مهم ادامه پيدا خواهد كرد و ما نيز امانتداري در اجرا و در واگذاري امانت به اهلش را مدنظر قرار مي دهيم.
وي تاكيد كرد: ما بر اين باور هستيم كه در نظام ارزشي جمهوري اسلامي ايران تمامي مناصب و مسئوليت ها كه در اختيار دولتمردان قرار مي گيرد يك امانت است و انتخابات نيز در زمره مهمترين اماناتي قلمداد مي شود كه از ديرباز در اختيار همگان قرار گرفته است.
رئيس ستاد انتخابات كشور عدالت را نيز از ديگر اهداف اين ستاد برشمرد و گفت: براي اين كه ما بتوانيم عدالت را به نحو احسن اجرا كنيم و امانت را به اهلش بسپاريم، بايد بحث اجراي قانون را مدنظر قرار دهيم و در اين مسير قانون مداري، قانون باوري و عمل به قانون يكي از سياست هاي كلان ما در امر انتخابات است.
وي تاكيد كرد: همچنين ما در امر انتخابات رفتارهاي غيرقانوني را از احدي برنمي تابيم، ضمن اين كه در اجراي صحيح انتخابات نيز تنازل از قانون را قبول نخواهيم داشت.
رئيس ستاد انتخابات كشور در ادامه خاطر نشان كرد: با نگاهي به مجالس گذشته و بررسي جريانات سياسي در اين دوره ها و با توجه به اين كه چه كساني با قيد فوريت، لوايح سه قلو و دو قلو را تقديم مجلس كردند خواهيم ديد كه همواره اين افراد به دنبال رفتارهاي فراقانوني و قانون گريزي بوده اند و مجري و ناظر قانون را متهم كرده اند.
وي به بحث ضرورت مشاركت حداكثري در انتخابات اشاره و خاطر نشان كرد: با بررسي روند برگزاري انتخابات در 29 انتخاباتي كه در طول عمر پربركت جمهوري اسلامي ايران برگزار شده است، خواهيم ديد كه طراز مشاركت ما از مشاركت هاي جهاني بالاتر بوده و اقبال عمومي مردم ما و انگيزه شركت در انتخابات از سوي مردم بالاتر از ساير كشورها قرار گرفته است.
وي در ادامه گفت: ما كمترين مشاركت سياسي را در عرصه انتخابات در زمان سازندگي و بيشترين مشاركت را در دولت احمدي نژاد داشتيم. چنانچه شاهد هستيم درصد مشاركت در چهارمين دوره انتخابات خبرگان حدود 28 درصد افزايش پيدا كرد. همچنين در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا شاهد افزايش مشاركت 20 درصدي بوده ايم. ضمن اين كه در انتخابات مجلس افزايش مشاركت 5/5 درصدي و در انتخابات رياست جمهوري بالغ بر 23 درصد افزايش مشاركت داشتيم كه اين ها يعني عدالت محوري، امانتداري و اقبال عمومي به يك نظام و دولت.
مرتضوي همچنين اظهار داشت: براي احدي در بحث انتخابات امكان دخل و تصرف وجود ندارد و براي همگان بستر فراهم است و به هر ميزان تعداد كانديداها افزايش داشته باشد مشاركت نيز افزايش مي يابد، در روند انتخابات اشخاص ناشناخته اي نيز در انتخابات حضور پيدا مي كنند و معرفي مي شوند و در واقع انتخابات از مهمترين سازوكار براي معرفي اين افراد است.
6 هزار شعبه اخذ راي در تهران
مرتضي تمدن نيز در اين مراسم با بيان اين كه «عملا بحث انتخابات در استان تهران از مدت ها قبل كليد خورده است» گفت: در اين راستا با فرمانداران نشست هاي متعددي برگزار شده است و همچنين جلسات با بخشداران و معاونان و فرمانداران و دست اندركاران بحث انتخابات آينده مورد توجه قرار گرفته است.
وي با بيان اين كه « قريب شش هزار شعبه اخذ راي را دست اندركاران بايد در استان تهران مديريت كنند» اظهار كرد: مجموعه دست اندركاران ستاد انتخابات در استان تهران نوعا انسان هاي كارآزموده، توانمند و با تجربه هستند و شايد مهمترين و اساسي ترين كارهاي انتخابات را اين عزيزان هر كدام چند بار مرور كرده اند و به لطف خداوند اين توانايي در دوستان حاضر در اين جلسه و كساني كه امروز در جمع ما نيستند ولي در آينده در بحث انتخابات در خدمت آن ها خواهيم بود، وجود دارد.
وي افزود: تاكيد ما اين است كه دشمن موفق نشود كوچك ترين بهانه براي حضور در اين عرصه پيدا كند.
تمدن همچنين تاكيد كرد: اعتماد، سرمايه بزرگ ما است در نتيجه بايد منازعات و دعواها را كنار بگذاريم و حركت در مسير قانون و توجه به ظرفيت هاي قانوني به عنوان بهترين سرمايه اي كه مي تواند با توكل به خدا ما را به سرمنزل مقصود برساند مورد توجه قرار دهيم.
صفرعلي براتلو رئيس ستاد انتخابات استان تهران هم در اين مراسم گفت: فعاليت ما از ارديبهشت ماه در استان تهران به واسطه حساسيت هاي اين استان آغاز شده است و ستاد انتخابات استان تهران كه داراي هشت كميته است به صورت رسمي امروز فعاليت خود را آغاز مي كند.
وي با بيان اين كه «در مجموعه استان تهران، چندين اتاق فكر در اين راستا تشكيل شده است» اظهار كرد: ما صددرصد براي يك انتخابات خوب و باشكوه آماده ايم تا بتوانيم استان تهران را در بحث انتخابات به عنوان يك استان نمونه معرفي كنيم.
براتلو، توجيه مردم را از ديگر برنامه هاي اين ستاد دانست و گفت: در انتخابات دهم رياست جمهوري يكي از اشكالات ما اين بود كه همه آحاد مردم نسبت به فرآيند و ساختار انتخابات توجيه نبودند؛ اما امسال با كمك نويسندگان، انديشمندان و اصحاب رسانه بايد بتوانيم توجيه مردم را در راس برنامه هاي خود قرار دهيم.
وي اظهار كرد: اگرچه دشمن در تلاش است كه اعتماد مردم را سلب كند؛ اما استراتژي ما، مشاركت حداكثري و اجراي دقيق قانون در استان تهران خواهد بود.

 دكمه (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: سايت كلمه متعلق به موسوي كه از لندن اداره مي شود كيهان را به باد فحش و ناسزا گرفته.
گفت: اينكه تازگي نداره، پرسيدم تازه چه خبر؟!
گفتم: اين دفعه اعتراض كرده كه چرا كيهان رابطه فتنه سبز با منافقين را فاش كرده است.
گفت: مگر خودشان در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 با صراحت به ائتلاف با منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها و ماركسيست ها و عبدالمالك ريگي و بقيه اجق وجق ها افتخار نمي كردند؟!
گفتم: حالا كه فتنه با شكست روبرو شده دارند دنده عقب مي گيرند.
گفت: ولي هنوز هم كه حاضر به نفي منافقين و مرزبندي با آنها نيستند.
گفتم: عيب از خودشان است. يارو به دكتر مراجعه كرد و گفت؛ آقاي دكتر! چند روز است كه وقتي لباس مي پوشم، كمرم خم مي شود. دكتر نگاهي به او انداخت و گفت؛ مرد ناحسابي! دكمه يقه پيراهنت را به جادكمه اي شلوارت بسته اي!
 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤از جمهوري اسلامي و مسئولان دولت افغانستان و ديگر كشورهاي اسلامي تقاضا مي كنم از مجامع بين المللي بخواهند، همان طور كه براي قتل رفيق حريري دادگاه بين المللي تشكيل دادند براي حقيقت يابي علت ترور و شهادت برهان الدين رباني نيز دادگاه تشكيل شود.
مهاجري از آلمان
¤ به عنوان يك ايراني و عاشق ولايت فقيه برخود مي بالم كه پيرو رهبري هستم كه وقتي سخنراني مي كند، دوستان مسرور و دشمنان نااميد مي شوند.
حميدرضايي- بناب
¤سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب و رهبر مسلمين جهان، نوري بود كه در كنفرانس فلسطين در تهران پرتو افشاني كرد؛ نوري كه نه تنها كشور ما و نه تنها مردم فلسطين بلكه مردم آزاده جهان را هم دربر گرفت و تمام تاريكي ها و توطئه هاي استكباري به سركردگي آمريكا و انگليس را خنثي كرد.
غلامرضا جنت خواه دوست-رشت
¤اگر اراده قوي در مسئولين محترم كشور راجع به اين اختلاس ها وجود دارد مي توانند قوانيني را تصويب كنند كه امكان سوءاستفاده در بانك ها را به حداقل برساند و قوانيني سنگين براي عوامل اختلاس از قبيل اعدام در نظر بگيرند. و الا اين درست نيست كه هرازگاهي اختلاس هايي صورت بگيرند و بلافاصله كارهاي عمراني بخوابد و ضرر از چند ناحيه ديگر هم به آن اضافه شود.
بيدار-مشهد
¤با توجه به فرمان 8 ماده اي رهبر عظيم الشان و فرياد همه دلسوزان نظام در سال هاي گذشته و اخير، آيا اين درست بود كه سكان اقتصادي كشور را بي محابا به دست كساني سپرديم كه خانواده هاي آنها در خارج از كشور و در خانه هاي مجلل زندگي مي كنند.
فيروزنيا
¤حال كه قوه قضائيه پرونده اختلاس چند هزار ميلياردي از سيستم بانكي را با جديت پي گيري مي كند، درخواست مي كنيم كه رسيدگي به پرونده هاي كلاهبرداري ميلياردي مانند كلاهبرداري شركت غرب زمان از مردم را هم شتاب بيشتري بخشند.
قاسمي-مالباخته
¤مفاسد اقتصادي اخير نتيجه عدم توجه ما به فرمايش هشدارگونه امام خميني(ره) كه فرمودند: نگذاريد كشور به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد، مي باشد. اين انحراف از آن زمان آغاز شد كه وقتي بچه هاي خوب ما در آن سال ها با دشمن مي جنگيدند، برخي از آقايان عافيت طلب بچه هاي خود را با بورسيه و بودجه بيت المال به خارج فرستادند و بعد از پايان جنگ و الان همان آقازاده ها برگشته اند شده اند دكتر و مهندس و مورد اعتماد آقايان.
يك شهروند-تهران
¤ براي اعزام طلبه هاي حوزه خواهران به شركت رجا مراجعه كرديم ولي در ناباوري تمام گفتند در صورتي بليت قطار صادر مي كنيم كه در هتل مورد نظر ما اسكان پيدا كنيد. از آنجا كه اين مسئله براي برخي از كاروان هاي زيارتي ديگر نيز اتفاق افتاده است تقاضاي رسيدگي عاجل مسئولان را دارم.
خانم مومني حوزه علميه خواهران-تهران
¤ضمن تقدير و تشكر از وزير محترم آموزش و پرورش بابت تعطيلي روزهاي پنج شنبه از ديگر ارگان ها و نهادها نيز تقاضا مي كنم، آن ها نيز به اين طرح بپيوندند تا سيكل خانواده مداري كامل شده و نگراني ها در خصوص تنها ماندن دانش آموزان در منازل برطرف شود.
خانم امير
¤ به خاطر تعطيلي روزهاي پنج شنبه مدارس، ساعت درسي دانش آموزان را افزايش داده اند. اين اقدام باعث خستگي بچه ها و افت تحصيلي آنان مي شود. از مسئولان محترم آموزش و پرورش درخواست رسيدگي داريم.
فواد كاسب-تهران
¤ مديران راه آهن و شركت رجا از مورخه 11/7/90 اقدام به حذف 4 قطار در مسير پرتردد تهران - مشهد كرده اند كه اين امر باعث بي كار شدن حداقل 250 نفر از پرسنل اين قطارها شده است كه به صورت قرارداد موقت مشغول به كار بودند. با توجه به استقبال خوب مردم از اين قطارها و همچنين شعار دولت محترم در خصوص ايجاد 5/2 ميليون شغل مشخص نيست، اين اقدام آنها در چه جهتي بوده است.
جمعي از كارگران قراردادي رجا
¤ از وزير محترم ورزش كشور تقاضا مي كنم با توجه به پيروزي هاي اخير قهرمانان تيم ملي واليبال كشورمان در آسيا و مقام آوران ورزشكار كشورمان در رشته هاي مختلف ديگر، در خصوص بودجه هاي هنگفتي كه در عرصه ورزش فوتبال جابجا مي شود بدون آنكه سودي عايد كشور شود، تجديدنظر جدي شود.
حداد
¤ مدتي است كه شهر بندرعباس مملو از مهاجرين بنگالي شده است به طوري كه مردم شهر را انواع مختلف بيماري و اعتياد تهديد مي كند. از مسئولين استان تقاضا مي كنم نسبت به جمع آوري اين افراد كه اكثراً معتاد هستند و چهره اين شهر بندري را زشت كرده اند اقدام عاجل كنند.
يك پيام
¤ از مسئولان شهرداري تقاضا مي كنم كه قبل از فرا رسيدن فصل بارندگي چاله هاي بزرگراه ها را اصلاح كنند تا موجب آبگرفتگي و ترافيك نشود.
عزيز خامسي
¤ از كارگران گروه قطعات فولادي ايران و كرج هستم كه حدود 8 ماه است حقوق نگرفته ايم. از مسئولان خواهش مي كنيم كه تكليف ما را مشخص كنند.
يك كارگر
¤ مدت 5 ماه است كه براي خريد خودرو پرايد دوگانه سوز مدل 131 در يكي از نمايندگي هاي شركت سايپا در گرگان ثبت نام كرده ام. طبق توافق نامه قرار بود خودرو حداكثر تا 31/5/90 تحويل شود. اما متأسفانه با گذشت بيش از 40 روز از موعد مقرر هنوز خودرو به ما تحويل داده نشده است و سايپا هر روز بهانه اي را براي خلف وعده خود مي تراشد. اين در حالي است كه وزير محترم صنايع اخيراً افزايش قيمت خودروها در مدت اخير را ناشي از تحويل به موقع خودروها اعلام كرده است.
عباس حسن زداه
¤ از وزير محترم علوم تقاضا مي كنم كه دوره پودماني علمي كاربردي را كاهش بدهند، چرا كه دانشجويان اين دوره ها شاگردان زرنگي هستند كه مي توانند خيلي راحت اين دوره ها را پاس كنند ولي به خاطر عدم عرضه واحد مجبور مي شوند كه اين دوره ها را طولاني تر طي كنند و حال آنكه اين مسئله باعث بروز ضرر و زيان براي هر دو طرف مي شود.
يك خانم شهروند
¤ دانشگاه پيام نور براي ورودي مهر 90 شهريه را ساعتي 55 تومان اعلام كرده بود كه در دفترچه سازمان سنجش هم منعكس شده است اما موقع ثبت نام 72 تومان از ما دريافت كردند. هر چقدر هم اعتراض كرديم توجهي نكردند.
محمدي

 عضو كميسيون قضايي مجلس خواستار شد
دادگاه مفسدان اقتصادي علني برگزار شود

عضو كميسيون قضايي مجلس خواستار علني برگزار شدن دادگاه مفسدان اقتصادي شد.
«سيديونس موسوي سرچشمه» در خصوص چرايي عدم تحقق فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري گفت:از آنجايي كه خطاب مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي سران سه قوه اند، بنابراين بايد آنها نيز پاسخگو باشند كه چرا فرمان را اجرا نكرده اند.
وي افزود: با توجه به اينكه يكي از خواسته هاي مقام معظم رهبري ترحم نكردن در برخورد با مفسدان اقتصادي و خرابكاران است بنابراين در اجراي قانون به ويژه قانون قضايي بايد مر قانون اجرا شود تا كساني كه مجرم شناخته شده اند به ويژه مفسدان اقتصادي كه ضربه اقتصادي سياسي و امنيتي را به نظام زده اند به دور از آنكه صاحب سرمايه، يا وابسته به كانون هاي ثروت و قدرت اند محاكمه شوند لذا منظور رهبر معظم انقلاب از ترحم نكردن به مفسدان اقتصادي اجراي مر قانون است.
عضو فراكسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اطلاع رساني سريع و دقيق ماجراي اختلاس اخير بايد دور از برچسب زدن ها باشد اظهار داشت: در قانون ذكر شده تا جرم افراد محرز نشده نبايد آنها معرفي شوند ولي جاي ديگري از قانون نيز مي گويد اگر قاضي تشخيص دهد بايد محاكمه علني باشد بنابراين قاضي مي تواند دادگاه را علني اعلام كند تا مردم نيز در جريان رسيدگي قرار گيرند.
وي كه با باشگاه خبرنگاران گفت وگو كرده، افزود: با توجه به اختلاس اخير كه ضربه اقتصادي، سياسي و امنيتي را به نظام وارد كرده اين ضرورت احساس مي شود كه اگر قضات تشخيص دهند محاكمه مفسدان اقتصادي علني شده تا ضمن اينكه مردم مطلع شوند كه اين افراد چه كساني بودند و چطور وارد سيستم بانكي شده و اين مبلغ را اختلاس كردند زنگ خطري براي كساني كه به كانون هاي ثروت و قدرت نزديك اند باشد، تا به خود جرات چنين كارهايي را ندهند.

 مشاور موسوي: كيهان نبايد رابطه ما را با منافقين فاش مي كرد! (خبر ويژه)

سايت كلمه وابسته به اردشير اميرارجمند، ارتباط با گروهك هاي نفاق و ملاقات نامبرده با مقامات آمريكايي را تكذيب كرد.
اخيرا شبكه ضدانقلابي بالاترين كه طي 2 سال گذشته حمايت كاملي از فتنه سبز انجام داده، به نقل از سايت «آفتابكاران» از ملاقات اميرارجمند با مقامات آمريكايي خبر داده بود. كلمه در واكنش به اين خبر، كيهان را متهم به همدستي و ائتلاف با منافقين عليه اصلاح طلبان و جنبش سبز كرد. سايت مذكور همچنين منافقين را همدستان صدام معرفي كرده و از كيهان پرسيده كه چرا به خبرهاي آنها اعتماد مي كند. اين پايگاه اينترنتي وابسته به اميرارجمند همچنين مدعي است: جنبش سبز نسبت به آمريكا استقلال كامل دارد و سلطه خارجي را نفي مي كند.
ظاهرا گردانندگان سايت كلمه فراموش كرده اند كه در همايش تبليغاتي موج سومي ها در برج ميلاد - با حضور خاتمي و موسوي- در سال 88، از سرود «آفتابكاران»! استفاده كردند و كسي هم در آن هياهو و غوغا نپرسيد كه اين آفتابكاران، مال منافقين است و اخ است و... از اين حرف ها!
نكته دوم اين است كه برخي دستگير شدگان در آشوب هاي خياباني سال 88، دست بر قضا سبزهاي شاخه منافقين بودند و امثال آقاي اميرارجمند- كه باز هم به طور تصادفي- ارتباط نسبي و خانوادگي با سازمان منافقين دارند!- نه تنها متعرض اين ميدان داري گروهك هاي نفاق نشدند بلكه آنها را مردمان خداجو هم خواندند و آن روز نگفتند كه اينها همدستان صدام بوده اند و سوم اينكه احتمالا اجنه سبز بودند كه مورد تمجيدهاي مكرر رئيس جمهور و وزير خارجه و وزير دفاع و رئيس سازمان جاسوسي آمريكا و انگليس و اسرائيل قرار گرفتند و الهام بخش توصيف شدند و احتمالا قصد شياطين روزگار از اين ستايش ها، نفي سلطه بر ايران و صرفا براي رضاي خدا بوده است!
همچنين بايد پرسيد آيا تلاش براي جمع كردن سلطنت طلب ها و بهايي ها و ماركسيست هاي سرگردان و ملي-مذهبي ها و انواع طيف هاي نفاق در خارج كشور، براي زدن زيرآب جريان هاي نفاق است يا در راستاي خدمت به دشمن؟ مگر اينكه گمانه مطرح در محافل ضدانقلاب درباره شخص اميرارجمند را بپذيريم كه او نفوذي و خبرچين وزارت اطلاعات است؛ در اين صورت حمله او به كيهان قابل درك است! خودم كردم كه لعنت بر خودم باد! (خبر ويژه)

يك زن ضدانقلاب كه به تركيه گريخته بود مي گويد فريب همسرش را خورده و واقعيت هاي زندگي در آنجا برخلاف توصيف هاي توريستي و تفريحي است.
راديو زمانه به نقل از اين زن نوشت: همسرم به من گفت تو الان در خطر هستي، از ايران برو و من به همراه بچه ها پس از مدتي به تركيه مي آييم. پس از رسيدن به تركيه، هنگامي كه به دفتر سازمان ملل معرفي شدم به من گفتند كه دو ماه بعد براي مصاحبه بايد به آنكارا بروي و قبل از آن بايد به شهري به نام كوتاهيه معرفي شوي... پس از اجاره منزل در تركيه با همسرم تماس گرفتم و خواستم كه برايم مقداري پول بفرستد اما او بعد از معذرت خواهي گفت كه تو كار سياسي كرده اي و وجود تو ممكن است براي من و بچه ها خطرساز شود. من نه خودم به تركيه مي آيم و نه بچه ها را به آنجا مي فرستم. شوهرم گفت: آن روز كه دنبال كارهاي سياسي رفتي بايد يادت مي آمد كه متاهل هستي و بچه داري؟ پس از مدتي به جاي اين كه براي من هزينه زندگي ام را بفرستد، يا خودش بيايد براي من مدرك طلاق فرستاد. به هر طريقي هم كه خواستم جلوي اين اتفاق را بگيرم، دستم به جايي بند نبود، چون از منظر قانوني زني بودم كه پس از كارهاي سياسي ترك منزل كرده است، به همين دليل به سرعت كارهاي طلاق ما انجام شد.
اين ضدانقلاب فراري با بيان اين كه بسياري از نزديكانش معتقدند وي براي عشق و حال(!) به تركيه رفته، مي نويسد: اين در حالي است كه من به چشم كالاي جنسي نگريسته مي شدم... كسي كه در تركيه زندگي مي كند، بايد در زمستان يك سطل پنج، شش كيلويي را پر از ذغال سنگ كند، روشن كند تا از سرما يخ نزند. كسي كه در تركيه زندگي مي كند بايد با موش هاي بزرگي كه در خانه هاي قديمي هستند، دست و پنجه نرم كند. كسي كه در تركيه زندگي مي كند با نزديك شدن به پايان تاريخ دفترچه اقامت، اضطراب اين را دارد كه هر روز بايد به دفتر پليس برود و التماس كند كه 300 دلار لازم براي پرداخت پول خاك و دريافت دفترچه مجدد اقامت را ندارد. كسي كه در تركيه زندگي مي كند، در سرما و بيماري، حتي با تب چهل درجه بايد به دفتر پليس برود و مراحل اداري را طي كند تا بتواند به درمانگاهي برود و دارو دريافت كند. به دليل گران بودن هزينه اتوبوس و تاكسي بايد تمام اين مسيرهاي طولاني را پياده طي كند. تعريف زندگي پناهندگي در تركيه، تعريفي نيست كه تورهاي توريستي و تفريحي به تصوير مي كشند.»

 نيويورك تايمز: ملت هاي مسلمان اسلام را مي خواهند نه سكولاريزم را (خبر ويژه)

«محمد نادي دانشجوي 26ساله مصري كه در تظاهرات قاهره شركت كرده مي پرسد آيا دموكراسي صداي اكثريت مردم نيست؟ ما اسلام گراها اكثريت را تشكيل مي دهيم. چرا غرب مي خواهد ديدگاه هاي اقليت يعني سكولارها و ليبرال ها را به ما تحميل كند؟ اين كل مطلبي است كه من مايلم بدانم».
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز اين گزارش را در تحليل روند بيداري اسلامي منطقه خاورميانه منتشر كرد و نوشت: تعداد اندك از تحليل گران در پيروزي انتخاباتي نيروهاي مذهبي در كشورهاي دستخوش انقلاب ترديد دارند. در تركيه و تونس احزاب سنتي براساس اصول اسلامي تاسيس شده اند اما از كاربرد واژه اسلامگرا خودداري مي كنند... پيش از اين اردوغان نخست وزير تركيه اظهار اميدواري كرد كه «يك دولت سكولار در مصر» بر سر كار آيد. اما رهبران اخوان المسلمين بلافاصله پاسخ داده و اعلام كردند كه آقاي اردوغان تركيه هيچگونه مدلي براي مصر و اسلام گرايان اين كشور نيست. محمود گزلان، سخنگوي اخوان المسلمين تركيه را متهم كرد كه قوانين اسلامي را زير پا گذاشته است.
نيويورك تايمز تاكيد كرده است كه جريان هايي نظير اخوان المسلمين مصر در مقابل نوع اسلام سكولارها به شدت مقاومت مي كنند.

 تنها مشكل ما اين است كه ايران زير بار نمي رود! (خبر ويژه)

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا مي گويد تحريم ها عليه ايران زمان بر است و خم رنگرزي نيست كه بلافاصله جواب دهد!
آلن اير كه به جاي دفاع منطقي و قانع كننده از سياست هاي ناكارآمد آمريكا سعي مي كند ضرب المثل هاي فارسي را شكسته و بسته استفاده كند تا مثلا با مخاطب ايراني ارتباط بگيرد، در مصاحبه با ردليوف گفته است: هدف از تحريم ها اين است كه ايران به پاي ميز مذاكره برگردد تا بتوانيم با همديگر با جديت و حسن نيت درباره موضوعات مهم از جمله برنامه هسته اي مذاكره كنيم ولي شاهد بوده ايم كه مذاكرات چندان هم نتيجه بخش نبود.
اما وي درباره اين سوال كه «هيچ تمايلي از سوي ايران براي بازگشت به ميز مذاكرات ديده نمي شود و اين روند تا كي ادامه خواهد داشت؟» گفت: بله. اين كار خم رنگرزي نيست. قطعا زمان بر است. ان شاءالله [!!] اميدواريم ايران تصميم بگيرد اين خط مشي را عوض كند.
خبرنگار مجددا از آلن اير پرسيد «اگر در نهايت خط مشي جمهوري اسلامي ايران و محاسبات اش تغيير نكند، و همين طور كه شاهديم هر روز مواضع آن تندتر از گذشته شود، آيا آمريكا حاضر مي شود كه با يك جمهوري اسلامي هسته اي كنار بيايد و زندگي كند؟» وي در جواب مي گويد: اگر را با مگر تزويج كردند، از ايشان كودكي شد كاشكي نام... من مايل نيستم درباره فرضيات و اينكه اگر اين بشود يا اگر آن نشود، گمانه زني كنم. ولي خب! خودتان هم شاهد هستيد كه اين سياست ها موثر نبوده است. يعني اين تحريم ها به ايران فشار وارد مي كند ولي ما شاهد نيستيم كه ايران بپذيرد به مذاكره برگردد يا اينكه غني سازي اورانيوم را متوقف كند.
اين سخنگوي آمريكايي همچنين درباره فشار عليه جمهوري اسلامي به بهانه حقوق بشر گفت: امروز مراسم خاكسپاري و تشييع جنازه آقاي «فايلو ديبل» بود كه يكي از بلندپايه ترين مقامات وزارت امور خارجه آمريكا بود- روانش شاد- در امور ايران هم كار كرده بود و ايشان واقعا يك قهرمان در مورد مسئله حقوق بشر در ايران بود. او خيلي تلاش كرد كه موضوع حقوق بشر در ايران را مطرح كند.
وي درباره اينكه چرا آمريكا از نقض حقوق بشر در ايران سخن مي گويد اما به سركوب مردم در بحرين و عربستان نمي پردازد، گفت: اگر بيشتر در مورد ايران صحبت مي كنيم به اين دليل است كه وضعيت حقوق بشر در آن كشور وخيم تر است. خيلي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اظهارنظر مي كنيم، چون وضع حقوق بشر در ايران خيلي وخيم است(!)
آلن اير اين را هم گفته كه رسانه هاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي خيلي براي ارتباط با مخالفان در ايران به درد آمريكا مي خورند.

 كروبي در جشن 75 سالگي خود شركت كرد (خبر ويژه)

مهدي كروبي هفتاد و پنج سالگي خود را در جمع خانواده و نزديكان خود جشن گرفت.
نقش آفريني در فتنه آمريكايي و ناكام 25 بهمن باعث شد تا ارتباطات كروبي با تحريك كنندگان فتنه قطع شود. اما كروبي جمعه شب با حضور در جمع خانواده و نزديكان در جشن تولد خود شركت كرد.
پسر كروبي در اين باره نوشته است: شب گذشته (جمعه شب) در منزل من همزمان با شب تولد پدرم به مناسبت ورود دخترم به دانشگاه با حضور مادر و برادرانم مهماني گرفته بوديم. اتفاق جالب اينكه هنگام صرف شام زنگ منزل به صدا درآمد و ماموري از آن سوي آيفون گفت «آقاي كروبي رو آورديم». عملا باوركردني نبود و خوشحال شديم كه پدر را سرزده آورده بودند.
وي سلامت پدرش را «خيلي خوب» توصيف كرده و نوشته است: از حال ايشان پرسيديم و گفتند چند شب قبل مرا به يك مركز درماني براي چكاپ بردند و تقريبا يك چكاپ كامل صورت گرفته است.
مهدي كروبي ماه گذشته هم با اعضاي خانواده اش ديدار كرده بود.
پسر كروبي اين را هم عنوان كرده كه «مسئولين جديد امنيتي كه به تازگي منصوب و پدرم به اينها تحويل داده شده است، قول دادند كه وضعيت پدرم بهتر شود و طي 10 روز آينده ايشان را به منزلي در منطقه شميران منتقل كنند. همچنين قول دادند كه اعضاي خانواده به صورت چرخشي با پدر ملاقات نمايند.»

 صداي آمريكا احمد باطبي را اخراج كرد (خبر ويژه)

صداي آمريكا از چند روز پيش احمد باطبي را اخراج كرده است.
پليس فدرال آمريكا ضمن بازجويي از همسر سابق باطبي(تارا نيازي)، به باطبي درباره تماس با ايران و لو دادن برخي عناصر مخالف ظنين شده بود. اميرعباس فخرآور كه ظاهرا ارتباطات بيشتري با اف بي آي دارد، در اين باره نوشت: احمد باطبي و كورش صحتي از صداي آمريكا اخراج شدند. به دنبال افشاي پرونده همكاري باطبي با وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي و تشكيل پرونده از سوي پليس فدرال آمريكا براي وي در اين خصوص، باطبي كه از پاييز سال 2008 در بخش فارسي صداي آمريكا به كار مشغول بوده و به عنوان كارمند قراردادي دولت آمريكا حقوق دريافت مي كرد، به همراه تعدادي از دوستانش اخراج شدند.
فخرآور اضافه كرد: پرونده همكاري باطبي با وزارت اطلاعات، در پي انتشار نامه اي از ارژنگ داوودي از درون زندان اوين كه آشكارا مداركي را در خصوص همكاري باطبي با وزارت اطلاعات به دست مي داد، به رسانه ها كشيده شد. ورود نامزد سابق باطبي به ماجرا و افشاي بخشي ديگر از جزئيات اين همكاري هم بر صحت ماجرا تاكيد داشت. نامه هاي معروف به 102 نفر هم كه با هدف تغيير صورت مسئله از سوي همپيمانان باطبي يعني سازگارا و افشاري منتشر شده بود، كمكي به وي نكرد و ارسال دومين نامه، كه نقض آشكار قوانين در آمريكا بود، موجب سرعت بخشيدن به پرونده اخراج وي شد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14