(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 26 مهر 1390- شماره 20051

كوتاه اقتصادي
50 صادر كننده نمونه كشور معرفي مي شوند
غضنفري: يارانه بازسازي بخش صنعت هنوز پرداخت نشده است
مدير كل بازرسي ويژه سازمان حمايت : نگهداري غيرموجه تخم مرغ مجازات احتكار دارد
گازرساني به 40 شهر و 1500 روستا در سال جاري
فاز نخست پرداخت وام ضروري بازنشستگان از كرمانشاه آغاز شد
تشكيل كارگروه ويژه دولت براي تعيين تكليف توافقات خارجي معلق
تبديل وضعيت 6 هزار مربي حق التدريس فني و حرفه اي
به علت افزايش هزينه هاي غذايي 70 ميليون نفر در جهان دچار فقر شديد هستند
شاخص بورس در آستانه نزول به كانال 25 هزار واحديكوتاه اقتصادي

¤ براساس تصميم كميسيون اعتباري بانك مركزي اعطاي جوايز به سپرده قرض الحسنه جاري تحت هر عنوان و به هر شكل امكان پذير نيست.مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي با صدور نامه اي خطاب به مديرعامل بانك هاي دولتي، غيردولتي و شركت دولتي پست بانك اعلام كرد: براساس مصوبه چهل و چهارمين جلسه مورخ 30 شهريور 1390 كميسيون اعتباري مقرر كرد در حال حاضر اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه جاري تحت هر عنوان و به هر شكل امكان پذير نيست.در اين بخشنامه كه به امضاء اميرحسين امين آزاد و بهزاد فخار رسيده تاكيد شد: اين مورد به تمامي واحدهاي ذيربط بانك هاي مذكور ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت شود.ممنوعيت اعطاي جوايز شامل حساب هاي قرض الحسنه رايج كه عموم مردم در بانك ها دارند، نمي شود.
¤ «افزايش ضريب اميد به آينده و همچنين گسترش فضاي شادابي در جامعه در گرو توسعه بيمه هاي زندگي است كه متاسفانه در كشور ما نمود چنداني ندارد.»سيدمحمد كريمي رئيس كل بيمه مركزي ضمن اعلام اين مطلب افزود: «آشنايي اندك مردم با ويژگي ها و مزيت هاي بيمه هاي زندگي سبب شده اين مقوله مهم به حاشيه رانده شود در حالي كه در بسياري از كشورها بيمه هاي زندگي حرف اول را مي زنند.»رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان كرد: «اهميت اين موضوع به حدي است كه جاي آن دارد كه دهه 90 را دهه بيمه هاي زندگي نامگذاري كنيم.»وي از تمهيدات بيمه مركزي در خصوص توسعه بيمه هاي زندگي در آينده نزديك خبر داد و تصريح كرد: «شركت هاي بيمه اي جديد در هنگام اخذ مجوز ملزم خواهند بود سهم قابل توجهي از سبد پرتفوي خود را به بيمه هاي زندگي اختصاص دهند.»
¤ معاون وزير نفت گفت: بزرگترين پالايشگاه بنزين سازي كشور تاكنون 48 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. عليرضا ضيغمي با اشاره به آخرين وضعيت پيشرفت احداث پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس گفت: در حال حاضر روند اجرايي احداث اين پالايشگاه بزرگ به خوبي در حال انجام است. وي ادامه داد: تاكنون اين پالايشگاه 48 درصد پيشرفت داشته است و اميدواريم بتوانيم در موعد مقرر فاز اول اين پالايشگاه را به بهره برداري برسانيم.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2219، 2244 الي 2249، 3337 الي 3339، 3374 الي 3377، 4410 الي 4414، 4416، 4417، 6650 الي 6656، 7786 الي 7788، 7770 الي 7774، 7729، حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ وزير تجارت تركيه از تصميم اين كشور براي ايجاد يك گذرگاه گمركي جديد با ايران به منظور گسترش مبادلات تجاري دو كشور خبر داد.حياتي يازيچي وزير گمرك ها و تجارت تركيه گفت: اين كشور در نظر دارد تا گذرگا ه هاي مرزي جديدي با ايران و عراق و گرجستان بگشايد.به گزارش پرس تي وي، يازيچي افزود: اين پروژه هم اكنون در جريان است و حجم تجارت خارجي تركيه به طور قابل توجهي رشد داشته و دروازه هاي موجود تقاضاها را برآورده نمي كند.
¤ بانك مركزي «ممنوعيت تصدي همزمان پست مديرعامل و رياست هيئت مديره توسط يك نفر در بانك هاي خصوصي، بانك هاي دولتي خصوصي شده (صادرات ايران، ملت، تجارت، رفاه كارگران و...) و مؤسسات اعتباري غيربانكي» را ابلاغ كرد.مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با صدور بخشنامه اي خطاب به مديران عامل بانك هاي دولتي واگذار شده، غيردولتي و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام كرد: با توجه به اينكه در اغلب موارد رؤساي هيئت مديره بانك ها و مؤسسات اعتباري كشور، تصدي سمت مديرعاملي را نيز بر عهده مي گيرند، لذا اين امر موجب مي شود، اصول بهبود حاكميت شركتي و همچنين اصل تفكيك وظايف نظارتي از وظايف اجرايي، خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگويي مديرعامل در برابر هيئت مديره تحت شعاع قرار گيرد، به گونه اي كه هيئت مديره عملاً نمي تواند نظارت مؤثري بر عملكرد مديرعامل بانك/مؤسسه اعمال نمايد.با عنايت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق الاشاره، شوراي پول و اعتبار در يك هزار و يكصد و بيست و نهمين جلسه مورخ 12/7/1390 خود «ممنوعيت تصدي همزمان پست مديرعامل و رياست هيئت مديره توسط يك نفر در بانك هاي خصوصي، بانك هاي دولتي خصوصي شده (صادرات ايران، ملت، تجارت، رفاه كارگران و...) و مؤسسات اعتباري غيربانكي» را مورد تصويب قرار داد.

 همزمان با 29 مهر روز ملي صادرات
50 صادر كننده نمونه كشور معرفي مي شوند

50 صادر كننده نمونه كشور همزمان با 29 مهر روز ملي صادرات معرفي مي شوند.
حميد صافدل رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در نشستي خبري به مناسبت روز ملي صادرات گفت: امسال همانند سالهاي گذشته منتخباني از بخش هاي كشاورزي و صنعت و معدن در مراسمي معرفي خواهند شد اين در حالي است كه از ميان 548 تقاضا براي انتخاب صادركنندگان نمونه 48 تا 50 نفر در كميته تشكيل شده منتخب نهايي شناخته شده اند.
وي خاطرنشان كرد: در دسته بندي امسال براي پذيرش كانديداها 10 نفر در حوزه كشاورزي، 30 نفر در حوزه صنعت و معدن، 5 نفر در حوزه خدمات، يك نفر در حوزه بازرگاني عمومي و 2 نفر در حوزه صادرات با كالاي فناوري بالا معرفي خواهند شد اين در حالي است كه 9 شركت براي پنجمين بار، 5 شركت براي چهارمين بار، 9 شركت براي سومين بار، 5 شركت براي دومين بار و 20 شركت براي اولين بار به عنوان صادركننده نمونه معرفي مي شوند.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت همچنين در مورد پرداخت جوايز صادراتي گفت: پرداخت جوايز صادراتي منتفي نيست اما بايد كار كارشناسي صورت گيرد كه آيا پرداخت مستقيم براي حمايت از صادركنندگان مناسب است يا بايد اصلاحاتي را بر روي آن انجام داد.
به گفته صافدل در سال جاري پيش بيني ها مبني بر اين است كه صادرات غيرنفتي ايران به 45 ميليارد دلار برسد كه براساس آن سهم پتروشيمي 14 ميليارد دلار، سهم ميعانات 4 ميليارد دلار، سهم صنعت 5/14 ميليارد دلار، سهم معدن 3 ميليارد دلار، كشاورزي 5/4 ميليارد دلار، فرش و صنايع دستي 1 ميليارد دلار و خدمات فني و مهندسي 4 ميليارد دلار تعيين شده است.
وي ادامه داد: در طول 6 ماهه ابتداي سال جاري با احتساب ميعانات گازي صادرات ايران به 20 ميليارد دلار رسيده كه اگر بدون احتساب ميعانات گازي در نظر بگيريم صادرات غير نفتي ايران به 15 ميليارد و 631 ميليون دلار در نيمه اول سال رسيده است.
صافدل اظهار داشت: تاكنون 50 درصد از هدف گذاري ها براي صادرات غير نفتي محقق شده است.
وي همچنين در مورد تركيب كالاهاي وارداتي به ايران نيز گفت: در تركيب واردات شركاي تجاري ايران تغييرات محسوسي نداشته اند و نسبت به سال قبل تركيب همان تركيب بدون تغيير است اما در حوزه 10 قلم وارداتي به ايران شمش آهن و فولاد، دانه ذرت دامي، محصولات آهني و فولادي، برنج، قطعات گوشت بي استخوان، قطعات خودرو منفصله، روغن خام و كنجاله بوده است.
2 اقدام دولت
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص اينكه دستگاه هاي دولتي از واردات كالاي مشابه ساخت داخل امتناع كنند، گفت: در اين خصوص 2 اقدام صورت گرفته است اول اينكه ذي حسابان دستگاه ها در مرحله چك و كنترل خريد از امكان خريد كالاي خارجي مشابه داخل جلوگيري كنند و دوم اينكه در صورتي كه سازمان هاي دولتي بخواهند ثبت سفارش بگيرند بايد گواهي عدم ساخت داخل داشته باشند. صافدل همچنين تدوين و ابلاغ دستورالعمل جديد جلوگيري از واردات كالاهاي لوكس و غيرضرور در دولت خبر داد و گفت: به زودي فهرست 240 رديف كالايي كه اجازه ورود به كشور را ندارند اعلام خواهد شد.
وي گفت: سازمان توسعه تجارت، پيشنهادي را در مورد اخذ عوارض از كالاهاي غير ضرور در حال تصويب داشته كه به زودي بعد از سپري شدن مراحل، ابلاغ مي شود.
وي افزود: براي جلوگيري از واردات كالاهاي غير ضرور دو پيشنهاد به دولت ارائه شده به اين معني كه حقوق معادل ريالي از كالاهاي وارداتي لوكس و غير ضرور اخذ شود ضمن اينكه تأمين ارز مورد نياز واردات اين گونه كالاها مشروط به انجام فعل صادرات باشد.

 غضنفري: يارانه بازسازي بخش صنعت هنوز پرداخت نشده است

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد هدفمندي يارانه ها هنوز پولي براي بازسازي بزرگ بخش صنعت نداده است.
مهدي غضنفري در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: ماسه بسته حمايتي از صنعت مطرح كرديم كه از زمان وزارت صنايع و معادن سابق به اجرا درآمد. در مورد خط اعتباري انرژي حدود هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد. براي بازسازي كوچك ما با محدوديت منابع روبرو بوديم و خودمان شروع كرديم و براي هر پروژه 100 تا 150 ميليون اختصاص يافت.
اما بايد بگويم كه مهمترين كاري كه در حوزه صنعت بعد از هدفمندي يارانه ها بايد انجام شود، بازسازي بزرگ است كه در اين فرآيند تجهيزات انرژي بر تغيير كرده و فرايندها نيز عوض مي شوند. ما براي بازسازي بزرگ هنوز پولي از ستاد هدفمندي يارانه ها دريافت نكرده ايم و همچنان منتظريم كه به ما پول بدهند. صريحا مي گويم كه جان مايه هدفمند شدن يارانه ها در بسته اول حمايتي محقق نمي شود، بلكه در بسته سوم محقق مي شود كه طي آن فرايندهاي انرژي بر حذف مي شوند؛ اما متاسفانه ما هنوز براي اجراي اين بسته پولي دريافت نكرده ايم. چندين بار اين موضوع را در ستاد هدفمند شدن يارانه ها مطرح كرده ايم و هم اكنون در نوبت هستيم و اميدواريم دو تا سه هزار ميليارد تومان به ما پول بدهند.
وي افزود: اگر ستاد هدفمندي آمادگي پرداخت پول بازسازي بزرگ را ندارد، بهتر است در حال حاضر تسهيلات از صندوق توسعه ملي به صنايع اختصاص يابد، چون براي صنعتگر خيلي فرقي ندارد كه منشأ تسهيلات و وام دهنده كجاست، ستاد هدفمندي يارانه ها يا صندوق توسعه ملي.
وزير صنعت معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت خودروسازي كشور گفت: ما خودرويي نمي خواهيم كه نتوانيم آن را صادر كنيم. ما خودرويي نمي خواهيم كه ديگران سوارش نمي شوند و قابل رقابت نيست. ما خودرويي نمي خواهيم كه براي مشتري داخلي و خارجي جذاب نباشد. ما خودرو مي خواهيم و واقعا هم در اين صنعت پتانسيل داريم؛ اما آن خودرويي ماندگار است كه در خارج از مرزها بتواند با تويوتا، خودروسازان كره اي يا آلماني رقابت كند. نگاه مديران ما از توليد خودرو بايد اين طور باشد. نبايد مديران ما فقط بگويند كه 5/1 ميليون دستگاه خودرو در سال توليد و نياز داخلي را تامين كرده اند و سپس نتيجه بگيرند كه خودروسازان خوبي هستند. طبق اين تئوري اين نتيجه گيري غلط است، چون فقط هدف مياني ارضا شده و هدف نهايي يعني صادرات موفق نبوده است. اگر ماندگاري در بازارهاي جهاني را هدف گذاري نكنيم، شركتهاي خارجي حتي در بازار داخلي نيز محصولات ما را شكست مي دهند. حجم بالاي توليد امروزه در دنيا كار ساده اي شده و اغلب شركتها با توليد انبوه قيمت خود را پايين مي آورند. ما با يك برنامه ريزي استراتژيك بايد اولويتهاي صنعتي و معدني خود را مشخص كنيم تا بخش دولتي و خصوصي براي سرمايه گذاري سراغ همان بخشها بروند در حال حاضر معاونت برنامه ريزي وزارتخانه اين موضوع را دنبال مي كند. از سوي ديگر بايد زيرساختهاي تجاري در كشور به اندازه كافي ايجاد شوند، چون زيرساختهاي تجاري زيربناي حركت توليد هستند. زيرساختهاي تجاري توليد را به سمت صادرات هدايت مي كنند. در معاونت برنامه ريزي وزارتخانه، كار روي اولويتهاي صنعتي و معدني شروع شده و ما ديگر در رشته هايي كه نياز خاصي نداريم، توصيه به سرمايه گذاري نمي كنيم.
وي افزود: مصرف كننده بايد بتواند كالاي ارزان و كيفي را در اختيار داشته باشد. حال اين كالا مي خواهد خودرو باشد يا هر كالاي ديگري. مطالبه هميشگي مصرف كننده خودرو ايراني بهبود كيفيت بوده است. مصرف كننده ايراني احساس مي كند به اندازه پولي كه براي خريد خودرو پرداخته، كيفيت دريافت نكرده است.
غضنفري درباره مبادي غيررسمي ورود كالا به كشور نيز گفت: معابري در شهرهاي غربي كشور باز شده كه كالا بدون نظارت از آنها وارد كشور مي شود و اين معابر همچنان باز هستند. البته اين معابر اسكله نيستند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با جدايي سازمان استاندارد از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقيد؟ گفت: به هر حال چون اين موضوع مصوبه شوراي عالي استانها است، من به عنوان عضوي از دولت آن مصوبه را اجرا مي كنم و تسليم نظر آن هستم. اما از نظر يك كارشناس فكر مي كنم اگر به ما مهلتي مي دادند تا به وضوح، استقلال سازمان استاندارد را به همه نشان مي داديم، بهتر بود. من هم معتقدم كه سازمان استاندارد بايد مستقل باشد، مانند سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان. البته مقداري شائبه وجود داشت كه سازمان استاندارد بيشتر از توليدكنندگان حمايت مي كند. شايد اين موضوع باعث شد كه استاندارد از وزارتخانه جدا شود، اما اگر فرصت بيشتري داشتيم، نشان مي داديم كه اين سازمان واقعاً مستقل است.
غضنفري درباره اينكه آيا استراتژي صنعتي كشور تا پايان امسال براي اجرا ابلاغ مي شود؟ هم اظهار داشت: چند ديدگاه در اين زمينه وجود دارد. يكي اين كه منظور از ابلاغ و تصويب در خود وزارتخانه باشد يا دولت يا مجلس. اگر قرار بر تصويب در مجلس باشد، بعيد به نظر مي رسد استراتژي توسعه صنعتي تا پايان سال تصويب و ابلاغ شود؛ اما اگر منظور در وزارتخانه باشد، انشاءالله اين كار انجام مي شود.
وي همچنين هدف اصلي از ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني را توسعه صادرات غيرنفتي دانست و گفت: توليد براي بازار داخل بايد به سمت توليد براي تأمين نياز بازارهاي خارجي سوق پيدا كند و صادرات بايد هدف نهايي توليد قرار گيرد. حمايت از توليد داخل جزو اهداف مياني است و اين هدف بايد در خدمت صادرات قرار گيرد. اگر اين موضوع را بپذيريم، حمايت از توليد داخل و تنظيم بازار صورت ساده تري پيدا مي كند و سرمايه گذاريها در راستاي صادرات قرار مي گيرد. وزارتخانه جديد بايد به محلي براي امور صادرات و روابط بين الملل تبديل شود. اهدافي مثل اشتغال و استقلال صنعتي در قالب اين تئوري دست يافتني هستند. بايد نوع توليدي را انتخاب كنيم كه در بازارهاي هدف ماندگار باشند. در اين صورت توليد ما ديگر با واردات ضربه نمي خورد و قابل رقابت است و اشتغال هم از بين نمي رود. نگاه به صادرات به همه سرمايه گذاريهاي ما جهت مي دهد. البته رسيدن به اين هدف بزرگ پنج تا 10 سال زمان مي برد و پس از آن ديگر سرمايه گذاري در كشور انجام نخواهد شد، مگر اين كه در بازارهاي داخلي و خارجي پايداري داشته باشد.

 مدير كل بازرسي ويژه سازمان حمايت : نگهداري غيرموجه تخم مرغ مجازات احتكار دارد

مدير كل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با تشريح جزئيات تأمين، توزيع و نظارت بر بازار
تخم مرغ گفت: براساس ابلاغيه جديد تمام توليدكنندگان، مراكز پخش و بنكداران بايد هر 15 روز يكبار موجودي تخم مرغ انبارهاي خود را اعلام كنند.
محمد حسين مولاخواه در گفتگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت نظارت و بازرسي بر روند توليد، توزيع و قيمت تخم مرغ گفت: با توجه به افزايش قيمت تخم مرغ در تعيين قيمت منطقي اين محصول اعم از وارداتي و داخلي براي مقاطع مختلف فروش از سوي اين سازمان كه درب مرغداري يا تأمين كننده حداكثر كيلويي 2350 تومان، عمده فروشي كيلويي 2500 تومان و مصرف كننده كيلويي 2750 تومان تعيين شده است جهت يابي كليه بازرسي ها در سراسر كشور به سمت تنظيم بازار، نظارت بر توليد، توزيع و قيمت تخم مرغ سوق داده شده است.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: بر اين اساس معاونت نظارت و بازرسي استانها از هرگونه بازرسي هاي غيرضرور منع شده و با جديت و قاطعيت موضوع كنترل قيمت را دنبال خواهد كرد. ضمن اينكه طبق بخشنامه اي مقرر شده بازرسان در دفاتر فروش واحدهاي مرغداري مستقر و يا اسناد و مدارك فروش واحد را به طور روزانه بررسي و از عرضه تخم مرغ با قيمت هاي بالاتر جلوگيري كنند.
وي تصريح كرد: تمامي توليدكنندگان، مراكز پخش و بنكداران كه تاكنون در ابتداي هر ماه نسبت به اعلام موجودي تخم مرغ اقدام مي كردند با توجه به وضعيت فعلي و تا اطلاع ثانوي مكلف شدند هر 15 روز يكبار در اول و 15 هر ماه، برگ اعلام موجودي انبار و سردخانه خود را به طور صحيح و دقيق به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها تسليم كنند.
به گفته مولاخواه با توجه به اينكه كارگروه كنترل بازار، تخم مرغ را جزو كالاهاي ضروري تعيين كرده مطابق با ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي ضرورت عرضه تخم مرغ توسط صاحبان اين كالا در انبار و سردخانه ها اعلام مي شود، لذا نگهداري غيرموجه عمده اين كالا در باراندازها و اماكن و نيز اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق، احتكار محسوب شده و مجازات شديد محتكر را در پي خواهد داشت.
وي ادامه داد: براين اساس توصيه مي شود فعالان اين بخش بالاخص مرغداري ها به خاطر اينكه تحت پيگرد قانوني قرار نگيرند ضمن هماهنگي با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه كالاهاي خود را تحت نظارت آن سازمان عرضه كنند.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خاطرنشان كرد: همچنين به منظور كوتاه نمودن دست واسطه ها و افراد سودجو شبكه توزيع تخم مرغ تعريف و به استان ها جهت اعمال نظارت ابلاغ شده است به طوري كه واحدهاي توليدي و توزيعي تخم مرغ بايد محصول توليدي خود را به بنكداران، مراكز پخش، فروشگاه هاي زنجيره اي، سازمان ميادين، شركت تعاوني مصرف محلي و واحدهاي صنفي داراي پروانه و مجوز معتبر فعاليت عرضه كرده و شماره پروانه آنها را در فاكتور صادره درج و يك نسخه از صورتحساب فروش را نزد خود جهت ارايه به بازرسان نگهداري كنند.
وي ادامه داد: طبق آخرين دستورالعمل ها و ضوابط موجود سود قانوني فروش تخم مرغ براي واحدهاي توليدي 17 درصد، سود و هزينه هاي عمده فروشي 3 درصد و سود و هزينه هاي خرده فروشي 10 درصد است، ضمن اينكه ضرايب مشخص شده حداكثر سودي است كه از درب واحد توليدي و واردكننده تا قيمت فروش مغازه دار لحاظ شده و وجود هر عامل و واسطه ديگري در اين فاصله كه موجب افزايش سودمجاز شود تخلف گرانفروشي محسوب مي گردد.

 گازرساني به 40 شهر و 1500 روستا در سال جاري

مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه برنامه امسال شركت ملي گاز، گازرساني به 40 شهر و 1500 روستا بوده است، گفت: تاكنون به 600 روستا و 15 شهر گازرساني شده است.
مجتبي شيخ بهايي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به آخرين وضعيت گازرساني به شهرها و روستاها گفت: براساس برنامه ريزي كه در ابتداي سال جاري انجام داديم قرار بر اين است كه حدود 40 شهر و 1500 روستا را در سال جاري گازرساني كنيم.
مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران تصريح كرد: علاوه بر اين موارد در برنامه آمده بود كه حدود 900 مشترك جديد و 500 هزار اشتراك را نيز در سال جاري انجام دهيم.
وي با اشاره به گذشت 6 ماه از سال جاري گفت: تاكنون حدود 600 هزار خانوار جديد به برنامه قبلي اضافه شده است كه عمليات گازرساني براي آنها نيز در حال انجام است به همين دليل طول خطوط شبكه توزيع ا ز 200 هزار كيلومتر به 202 هزار كيلومتر رسيده است و برنامه ما براي گازرساني تاكنون پيشرفت خوبي داشته است.
شيخ بهايي اظهار كرد: تاكنون 600 روستا و 15 شهر به شبكه گاز طبيعي كشور متصل شده است كه انتظار داريم با روندي كه در پيش گرفتيم بتوانيم به تعهدات خود عمل كنيم.
مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران با اشاره به كنتورهاي هوشمند گفت: تعداد محدودي از اين كنتورها به عنوان طرح پايلوت در حال نصب شدن است و بعد از آنكه مشكلات اين كنتورها مشخص و برطرف شد اين كنتورها در اختيار ديگر استانها نيز براي نصب قرار مي گيرد.
وي تصريح كرد: تاكنون طرح پايلوت پيشرفت خوبي داشته است و مركز كنترل و ديتا كه مسئوليت مهمي دارد، مشكلاتش حل شده است.
شيخ بهايي ادامه داد: در حال حاضر 1000 دستگاه كنتور نصب شده است و قصد داريم اين رقم را تا 10 هزار دستگاه نيز افزايش دهيم كه به نظر مي رسد تا پايان سال بتوانيم حركت خوبي در اين زمينه صورت دهيم.

 فاز نخست پرداخت وام ضروري بازنشستگان از كرمانشاه آغاز شد

به يمن حضور پربركت مقام معظم رهبري در استان كرمانشاه به 3175 بازنشسته كرمانشاهي واجد شرايط وام ضروري 5/1 ميليون توماني پرداخت شد.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با اعلام اين خبر گفت: استقبال گسترده و پرشور و شوق مردم انقلابي و ولايتمدار كرمانشاه از مقام معظم رهبري كه به حق حماسه بزرگي را در تاريخ اين خطه به ثبت رساندند بار ديگر نشان داد كه مردم ديار دلاورمردان كرمانشاه همچنان وفادار و پايبند به نظام مقدس جمهوري اسلامي و مهمتر از آن حامي، پشتيبان و مريد و مطيع مقام عظماي ولايت هستند.
وي افزود: حضور پربركت معظم له بركات و دستاوردهاي بسياري به همراه خواهد داشت كه در اين زمينه هر يك از مسئولان دولت نيز به عنوان سربازان ولايت به سهم خود تلاش دارند تا بهترين و بيشترين خدمت رساني را به يمن سفر معظم له به اين استان داشته باشند.
عطاريان اظهار داشت: مسئولان صندوق بازنشستگي كشوري نيز به پاس قدوم مبارك مقام معظم رهبري و حضور پربركت ايشان در ديار مردم انقلابي و ولايت دوست كرمانشاه در يك اقدام هماهنگ به حساب تمامي بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري در كرمانشاه متقاضي وام ضروري در بانك عامل مبلغ 5/1 ميليون تومان واريز كرد.
ضمنا وام ساير بازنشستگان كشوري متقاضي واجد شرايط نيز آماده واگذاري توسط صندوق بازنشستگي كشوري مي باشد كه نحوه پرداخت متعاقبا اعلام خواهد شد.

 وزير امورخارجه خبر داد
تشكيل كارگروه ويژه دولت براي تعيين تكليف توافقات خارجي معلق

وزير امورخارجه از تشكيل كارگروه ويژه اي در دولت براي تعيين تكليف توافقات خارجي معلق خبر داد.
علي اكبر صالحي در نشست پايش و پيگيري اصل 44 در اتاق بازرگاني ايران با اشاره به عقد قراردادها گفت: بايد در عقد قراردادها و مسائل حقوق بين الملل جديت داشته باشيم تا دچار خسارت و مشكلات نشويم.
وزير امور خارجه گفت: در سالهاي گذشته به هر كشوري كه رفتيم قول هايي داديم و بخش عمده اي از اين قول ها هنوز در حد قول باقي مانده است و اين لطمه شديدي به اعتبار ايران در ساير كشورها زده است لذا با همكاري وزارت اقتصاد و توصيه رئيس جمهور كارگروهي تشكيل مي شود تا در چارچوب خاصي و با اختصاص مبلغي تكليف قول هاي داده شده را روشن كنيم و ديگر هم به كسي قول ندهيم.
وي در ادامه اظهار داشت: بايد ببينيم يك تجارت پويا در چه شرايطي وجود و بروز پيدا مي كند و نقاط قوت ما در كجا است. يكي از نقاط قوت ما موقعيت جغرافيايي ماست. ايران در منطقه خاصي قرار دارد و جايگاه خاصي دارد لذا مي تواند كانون مهم ترانزيت و حلقه وصل شمال، جنوب، غرب و شرق باشد.
وي افزود: يكي ديگر از نقاط قوت ما جمعيت 75 ميليوني ماست، اقتصادي مي تواند سرپا باشد كه بازار داخلي داشته باشد. بنابر آمار بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، قدرت خريد هر ايراني 12 هزار دلار است.
صالحي گفت: يكي ديگر از نقاط قوت ايران اين است كه ما منبع انرژي هستيم و استقلال در حاكميت داريم و به لحاظ نيروي انساني نيز از نيروي انساني بهتري درمنطقه برخوردار هستيم. وزير امور خارجه گفت: در بررسي نقاط ضعف، ما 2 نوع نقطه ضعف داريم يكي نقطه ضعف ذاتي و ديگري نقطه ضعفي كه به لحاظ شرايط پيراموني ما به وجود آمده است. در نقاط ضعف ذاتي مي توان به عدم انسجام، عدم همراهي و هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف اشاره كرد به طوري كه هر دستگاهي جزيره اي مستقل است و بخشي نگري و عدم هماهنگي در بين دستگاه ها زياد است. عدم كنترل لازم در نقاط حساس، رقابت غيرسالم بين بخش خصوصي و عدم توجه به سليقه خارجي از ديگر مواردي است كه بايد در استراتژي اقتصادي كشور به آنها توجه شود.
وي در تشريح نقاط ضعف به لحاظ شرايط پيراموني گفت: تهديدها و تحريم ها قيدهايي است كه براي ما سالها است وجود دارد و امروز نسبت به 22 سال گذشته تحريم هاي اقتصادي بيشترين فشار را داشته است و اخيراً به لحاظ زيستي هم فشارهايي را داشته ايم لذا لازم است ببينيم كه در اين شرايط چه مي توان كرد تا تهديدها به فرصت تبديل شوند.
صالحي با بيان اينكه در 3 ماه آينده يكي از مدرن ترين مجتمع هاي سوخت صفحه اي كشور افتتاح مي شود، گفت: بخش خصوصي توانسته است به طور مداوم محدوديت ها را دور بزند و چاره انديشي كند لذا وزارت امور خارجه هم خود را مكلف مي داند تا به بخش خصوصي كمك كند و منشور همكاري تهيه شده را نيز امضا كند.
وي افزود: در شرايط امروز بخش دولتي به لحاظ محدوديت هايي كه دارد خيلي نمي تواند كار كند و اين بخش خصوصي است كه بايد با قدرت به ميدان بيايد.
منشور همكاري بخش خصوصي
با وزارت خارجه هنوز امضا نشده!
در نشست فوق رئيس اتاق بازرگاني ايران هم گفت: بيش از 3 سال است كه منشور همكاري با وزارت خارجه را تهيه كرده ايم ولي هنوز به جلسه بعدي نرسيده ايم كه آن را امضا كنيم.به گزارش فارس، محمد نهاونديان اظهار داشت: در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ما جنبه پررنگ بين المللي داريم و وزارت امورخارجه كه سكان دار ديپلماسي كشور است مي تواند در اين زمينه نقش آفريني كند.وي افزود:بايد ببينيم ديپلماسي رسمي كشور چه برنامه اي براي حضور اقتصاد ايران در منطقه و جهان دارد و آيا به دنبال اين هستيم كه بخش خصوصي را تقويت كنيم و در شرايطي كه تهديد تحريم ها را داريم هوشمندانه اين است كه متمركز عمل كنيم و يا به دنبال فرصت سازي براي بخش خصوصي باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: كار اقتصادي نيازمند فضاي آرام است و بدخواهان ايران مي خواهند كه ما به اهداف چشم انداز دست پيدا نكنيم لذا بايد ببينيم چه كارهايي براي تنش زدايي لازم است تا فراهم كنيم.نهاونديان با تأكيد بر اينكه تحريم به واحدهاي اقتصادي تحميل مي شود، گفت: بخش خصوصي در قابل تحريم ها فعالانه عمل كرده است و رشد حجم تجاري كشور نشان دهنده ابتكار عمل اين بخش است اما آنچه مهم است پاسخ به اين سؤال است كه هزينه هاي تحريم را چه كسي بايد بپردازد. آيا وزارتخانه ها هم سخن با بخش خصوصي هستند؟ لذا در اين شرايط لازم است ما حداقل اينگونه فكر كنيم كه تحريم داخلي نداشته باشيم.
گلايه فعالان بخش خصوصي
برخي از نمايندگان و فعالان بخش خصوصي در صبحانه كاري خود با وزير امور خارجه با بيان مسائل و مشكلات خود از برخي موارد كه آن را خود تحريمي تعبير كردند، گلايه داشتند.به گزارش ايسنا، در صبحانه كاري هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با وزير امور خارجه پس از بيان سخنان وزير امور خارجه برخي از نمايندگان بخش خصوصي نيز سخناني بيان كردند. پس از انتقادهاي رئيس اتاق ايران از مسائلي كه او آن ها را خود تحريمي تعبير كرد برخي از نمايندگان نيز اين موضوع را ادامه دادند.خسروجردي رئيس اتحاديه صادركنندگان پتروشيمي با گلايه از عملي نشدن وعده هاي دولت ايران به كشورهاي خارجي از جمله عوامل اين موضوع را مسائل خود تحريمي ذكر كرد.وي در اين مورد گفت: مثلا پس از اين كه ايران به كشورهاي آفريقايي قولي مي دهد، اعتبارات آن به دست يك فردي در بانك مي افتد كه دغدغه تعهدات ندارد به عبارتي تحقق آن وعده به تصميم يك كارشناس بانكي گره زده مي شود، در حال حاضر نيز اختيار صندوق توسعه ملي به دست چند عامل بانكي افتاده كه بايد بازنگري شود.
رئيس اتحاديه صادركنندگان پتروشيمي ادامه داد: ما با سفراي آفريقايي كه در ارتباط هستيم اكثر آن ها مي نالند كه قول ها هيچ كدام عملي نمي شود.
خسروجردي تصريح كرد: ما با خود تحريمي مشكل داريم يعني روش هايي كه باعث مي شوند اين قول ها عملي نشوند. مي توان به جاي اين كارها هياتي 9 نفره متشكل از پنج نفر از اعضاي اتاق بازرگاني تشكيل داد كه اين ها را تصميم بگيرند پولي داده شود يا نه، نه اين كه يك كارشناس بانكي در اين مورد تصميم گيري كند.
محمد پارسا فعال بخش خصوصي نيز در اين نشست عنوان كرد: ما بايد در سال 1404، 80درصد درآمدمان صادرات غيرنفتي باشد با اين رشد اقتصادي كه قرار بود سالي 8درصد محقق شود به دليل رشد نداشتن صادرات غيرنفتي آن نيز محقق نشده است.وي اضافه كرد: اشتباه بزرگ ما در 15 سال اخير اين بوده كه فاصله تورمي داخلي با تورم خارجي را در نرخ ارز لحاظ نكرديم.
اين فعال بخش خصوصي همچنين بيان كرد: يك خطاي بسيار بزرگ وجود دارد و آن اين است كه ما بايد صادرات پايدار داشته باشيم. مثلا بايد پالايشگاهي داشته باشيم كه بتواند به صورت مستمر كار كند.

 تبديل وضعيت 6 هزار مربي حق التدريس فني و حرفه اي

معاون سازمان فني و حرفه اي كشور از تبديل وضعيت 6 هزار مربي حق التدريسي اين سازمان خبر داد.
محمدحسين حاجلو در اظهاراتي گفت: حدود 6 هزار معلم حق التدريسي در سازمان فني وحرفه اي داريم كه داراي 10-15 سال سابقه كار هستند كه در تلاش هستيم با حمايت دولت و مجلس وضعيت شغلي اين افراد را تغيير دهيم.
همچنين كوروش پرند، سرپرست سازمان فني و حرفه اي كشور ديروز طي يك نشست خبري گفت: سازمان متولي ارائه آموزش هاي غيررسمي مهارتي به همه افراد بالاي 15 سال كشور است.
سرپرست سازمان فني و حرفه اي كشور اظهار داشت: هم اكنون نظام جامع مهارت در كشور ايجاد شده و نقشه راه آموزش هاي مهارتي نيز تدوين شد كه به صورت كلي نظام آموزش مهارت و فناوري، نظام صلاحيت حرفه اي و نظام احراز اشتغال از زيرمجموعه هاي آن محسوب مي شوند.
پرند طراحي ارائه آموزش هاي دانشگاهي متناسب با نياز بازار كار را يكي از ويژگي هاي نظام جامع مهارت كشور برشمرد و بيان داشت: براي شركت در آزمون ادواري سال 90، 68 هزار و 516 نفر ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 48 هزار و 717 نفر مرد و 19 هزار و 799 نفر زن هستند.
وي از ورود اطلاعات 554 هزارو 504 نفر از كارآموزان مهارتي كشور به پرتال اين سازمان خبر داد و بيان داشت: از اين طريق بزرگترين بانك اطلاعاتي كارآموزان در سال جاري شكل گرفت.
پرند در خصوص كسب رتبه ششم مسابقات ملي مهارت توسط كارآموزان جمهوري اسلامي ايران در سال جاري و در مسابقات بين المللي لندن بيان داشت: متاسفانه با اتخاذ مواضع سياسي كشور انگليس در صدور ويزا و برگزاري مسابقات مشكلات زيادي را براي كارآموزان كشورمان فراهم كرد.
اين مقام مسئول در سازمان فني و حرفه اي كشور با بيان اينكه تا لحظه هاي آخر ما به دنبال دريافت ويزا براي كارآموزان بوديم، اظهار داشت: با تمام مشكلاتي كه براي كشور ما فراهم كردند توانستيم يك مدال برنز و 5 ديپلم افتخار كسب كنيم كه جايگاه ايران نيز از شانزدهم سال 2009 به ششم سال 2011 ارتقاء يافت.
سرپرست سازمان فني و حرفه اي كشور همچنين به ممانعت از دسترسي كارشناسان اين سازمان به اطلاعات جهاني توسط كشور انگليس خبر داد و افزود: آنها با اين دليل كه به علت تحريم تجارت كالا نمي توانند ايران را در مسابقات شركت دهند دو رشته خوب كارآموزان را حذف كردند و اجازه حضور در تمام رشته ها را به شركت كنندگان ايراني ندادند. با اين حال توانستيم نسبت به 2 سال گذشته 10 پله صعود كنيم.

 به علت افزايش هزينه هاي غذايي 70 ميليون نفر در جهان دچار فقر شديد هستند

نماينده سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) گفت: فائو در سه پروژه كنترل آفات، احياء اراضي جنگلي و مبارزه با تب برفكي در ايران براي تضمين امنيت غذايي همكاري مي كند.
به گزارش فارس، نماينده سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) ديروز در مراسم روز جهاني غذا در سازمان شيلات ايران گفت: طي چند سال گذشته در بيش از 20 كشور ناآرامي هاي ناشي از مسئله غذا ايجاد شده نوسانات قيمت، خصوصاً افزايش قيمت ها، تهديد جدي براي امنيت غذايي در كشورهاي در حال توسعه است و در اين ميان فقرا بيشترين آسيب پذيران هستند.
نورالدين مونا افزود: طبق آمار بانك جهاني، در سال 2010 افزايش هزينه هاي مواد غذايي تقريباً 70 ميليون نفر را دچار فقر شديد كرده است.
در ايران، برنامه هاي اصلي فائو، براي تضمين امنيت غذايي است، هدف اصلي فائو در ايران ارائه كمك هاي فني در زمينه ظرفيت سازي، بهبود استراتژي و سياست گذاري، توليد محصولات زراعي، بهداشت دام، مديريت شيلات و جنگل، امنيت غذايي و برنامه هاي بازسازي و اضطراري است.
وي افزود: فائو در حال حاضر با همكاري دولت ايران از طريق 3 پروژه به توسعه امنيت غذايي در اين كشور كمك مي كند كه در حال اجرا هستند.
مونا گفت: برنامه منطقه اي مديريت تلفيقي آفات در كشورهاي خاورميانه (IPM)، احياء اراضي جنگلي و تخريب شده با تأكيد ويژه بر اراضي تحت تأثير فرسايش بادي و خاكهاي شور (GEF) و مبارزه با بيماري تب برفكي از جمله طرح ها است.

 شاخص بورس در آستانه نزول به كانال 25 هزار واحدي

شاخص بورس تهران ديروز هم با 131 واحد كاهش در آستانه نزول به كانال 25 هزار واحدي قرار گرفت.
به گزارش فارس صد و چهلمين روز كاري بورس در سالجاري هم با سير نزولي قيمت ها، تداوم كاهش ارقام شاخص، حاكميت جو رواني منفي و نگراني سهامداران سپري شد.
براساس اين گزارش: ديروز در شرايطي دو بلوك 59/11 و 4/5 درصدي پالايشگاه تبريز و پتروشيمي فناوران به صورت ضربدري بين دو عرضه كننده حقوقي انجام شد كه جو رواني منفي روزهاي گذشته همچنان بر آسمان بازار سهام حاكم بود و خبري هم از حمايت هاي همه جانبه حقوقي ها و سرمايه گذاران عمده نبود تا سير نزولي قيمت هر سهم شركت هاي بزرگ ديروز هم تكرار شود.
با اين رويه كاهش قيمت و اثر منفي 33 تا 4 واحدي بانك پاسارگاد، ملي مس، بانك صادرات، فولاد مباركه، نيروترانس، مخابرات، پتروشيمي خارك، بانك تجارت و گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، منجر به ترسيم سير نزولي نمودار شاخص با 131 واحد شد و اين متغير با قرار گرفتن در عدد 26 هزار و 159 واحدي قرار گرفته و در آستانه نزول به كانال 25 هزار واحدي بايستد.
با اين رويداد در حالي طي 4 روز كاري اخير مجموع ارقام از دست رفته شاخص به 741 واحد رسيد كه اثر كاهش بهاي هر سهم شركت هاي بزرگ بورسي علاوه بر شاخص در ارزش روز بازار سهام هم نمايان شد و اين متغير مهم هم به 124 هزار ميليارد تومان رسيد.
براساس اين گزارش: هر چند معاملات ديروز بازار سهام با داد و ستد بيش از 585 ميليون سهم به ارزش 266 ميليارد تومان به ثبت رسيده اما حدود 186 ميليارد تومان از حجم معاملات مربوط به معامله بلوكي سهام سه شركت پالايشگاه تبريز و پتروشيمي فناوران و بهنوش بود كه در آمار معاملات لحاظ شده است.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14