(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 26 مهر 1390- شماره 20051

وعده ها ي دست نيافتني براي استخدام 2000 نابينا
كسي در كوچه تاريك چشم هاي ما قدم نمي گذارد
ماساژ درماني هاي قلابي درشهروعده ها ي دست نيافتني براي استخدام 2000 نابينا
كسي در كوچه تاريك چشم هاي ما قدم نمي گذارد

بايد باور كنيم كه نابينايان از توانايي بالايي برخوردارند.
آنان دوست ندارند كه مورد ترحم واقع شوند و به دنبال اين هستند كه به عنوان يك فرد عادي در جامعه پذيرفته شوند و از امكانات آن استفاده كنند.
به گفته نابينايان، نقص عضو دليل ناتواني نيست و اين ديدگاه غلط بايد نسبت به معلولان در جامعه از بين برود.
يك نابينا همانند يك فرد عادي حق زندگي و بهره مندي از تمام امكانات را دارد. اگر چنانچه روند بي تفاوتي نسبت به نابينايان ادامه يابد. ممكن است آنان گوشه نشيني اختياركرده و به راحتي نتوانند با اجتماع خود ارتباط برقرار كنند.
نابينايان براي يافتن استقلال مالي به شغل، براي رفت و آمد در خيابان به امنيت و آسايش و براي تشكيل زندگي علاوه بر اين موارد به مسكن نيز نياز دارند. سهم آنان از زندگي بايد براي مسئولان كشور با اهميت تر شود.
اين گونه نباشد كه تنها در روز جهاني نابينايان به فكرشان بيفتيم و سپس تمامي وعده هاي خود را نسبت به آنان به فراموشي بسپاريم.
در رابطه با مشكلات نابينايان به صحبت هاي چندتن از مسئولان گوش مي دهيم تا شايد معجزه اي رخ دهد و وعده وعيدهاي چند ساله به حقيقت بپيوندد.
علي همت محمودنژاد، مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران با اشاره به حضور 520 هزار نابينا و نيم بينا دركشور، اظهار مي دارد: از اين تعداد تنها 120 هزار نفر نابيناي مطلق هستند و كمتر از 120 هزار نفرشان تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند.
وي با اشاره به مشكل اشتغال نابينايان و وعده رئيس جمهور براي استخدام 2000 نابينا در عرض دوماه، ابراز اميدواري مي كند كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين وعده رئيس جمهور را تحقق بخشد و با استخدام دوهزار نابينا با توجه به اينكه ظرفيت هاي لازم براي تحقق آن هم وجود دارد روحي اميدوار را در وجود خسته نابينايان بدمد.
محمودنژاد كمبود امكانات آموزشي، مشكل اياب و ذهاب، بي توجهي به دسترسي و مناسب سازي در كشور، محقق نشدن بليت نيم بها براي افراد همراه نابينايان در پروازهاي داخلي و محروم بودن از كانديداتوري مجلس برخي از مشكلاتي بيان كرد كه نابينايان با آنها روبرو هستند.
مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران در ادامه با بيان اينكه نابينايان از نظر توانايي هاي ذهني و هوشي نسبت به سايرمعلولان تواناترند، به ايسنا مي گويد: وجود نابينايان موفق و ميزان افزايش سطح تحصيلات نابينايان شاهد اين امر است، اين درحالي است كه فرصت لازم براي استفاده از توانايي هاي نابينايان مهيا نيست و فارغ التحصيلان نابيناي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد همچنان و به ناچار اپراتور تلفن باقي مي ماند.
به گفته محمودنژاد، رسيدن هر نابينا به مقطع كارشناسي ارشد هزينه هاي سنگيني براي دولت درپي داشته است اما ايجاد اشتغال پايدار و متناسب با ظرفيت در رشته هاي تحصيلي براي اين افراد عليرغم افزايش امكانات موجود در دنيا براي يكسان سازي محيط كار براي نابينايان و كم بينايان دركشور تحقق نيافته است.
سهيل معيني، مشاور اسبق وزير رفاه درامور معلولان با بيان اينكه در روز جهاني عصاي سفيد نابينايان از داشتن عصاي استاندارد محروم هستند، اظهار مي دارد: اين عصا يا در كشور توليد نمي شود يا وارد نمي شود و به طوركلي وسايل توانبخشي موردنياز افراد نابينا تهيه نمي شوند و سازمان بهزيستي كمترين بودجه را براي تهيه وسايل توانبخشي مي گذارد.
وي با بيان اينكه بزرگ ترين مشكل نابينايان، مشكل اشتغال است، مي گويد: بايد مسئولان ذي ربط از جمله مسئولان سازمان بهزيستي با تشكيل كارگروه هاي تخصصي برنامه اي مدون براي اشتغال نابينايان ارائه دهند و با تدوين اطلس اشتغال مشخص كنند نابينايان در چه مشاغلي مشغول شوند و هر كدام از اين مشاغل نياز به چه تسهيلات و حمايت هايي دارد و دستگاه هاي سياستگذار چه كارهايي در اين زمينه انجام دهند.
معيني مي افزايد: جداي از تحقق سه درصد استخدام معلولان قانون حمايت از حقوق معلولان، لازم است مشاغلي كه نابينايان توان فعاليت در آنها را دارند محرز شود و دولت سياست هاي لازم در جذب نابينايان و ايجاد شغل براي آنان را تعريف كند. هرچند بيان مي شود استخدام دولتي درحال كاهش است اما باز هم هر ساله شاهد استخدام تعدادي هستيم.
رئيس انجمن باور با انتقاد از نبود آموزش فني و حرفه اي براي نابينايان، تصريح مي كند: افراد نابينا درصورت بهره مندي از آموزش فني و حرفه اي، قادر به ايجاد شغل و خودكفايي و يا اشتغال در بخش خصوصي هستند اما سازمان فني حرفه اي برنامه مدوني براي آموزش نابينايان ندارد.
معيني در ادامه با تأكيد بر لزوم تردد ايمن و ارزان براي نابينايان، عنوان مي كند: روز جهاني عصاي سفيد روز تردد ايمن نابينايان هم است و ضمن اينكه در آستانه سالروز مرگ «هما بدر» در ايستگاه مترو قرار داريم، اتفاقي كه با گذشت يك سال از آن هيچ توجه جدي را دربر نداشته و تمهيدات جدي براي مناسب سازي مترو انديشيده نشده است.
وي با بيان اينكه تردد ايمن و ارزان از ديگر دغدغه هاي نابينايان است، مي گويد: با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، بسياري از نابينايان توان مالي استفاده از تاكسي را ندارند و سازمان بهزيستي بايد با درنظر گرفتن يارانه براي حمل ونقل افراد نابينا، تمهيدات جدي در اين زمينه بينديشد. ضمن اينكه در سال هاي اخير هم اغلب سازمان ها سرويس حمل ونقل خود را متوقف كرده اند و نابينايان شاغل در اين ارگان ها با مشكلات جدي روبه رو شده و نيازمند هزينه هاي جبراني هستند.
معيني در ادامه با اشاره به دسترسي نابينايان به منابع اطلاعاتي ويژه يارانه و نرم افزارها اظهار مي كند: در كشور ما پايه هاي اين امر شكل گرفته اما همچنان بسيار گران است و استفاده از برجسته نگارها، يارانه هاي نابينايي و دستگاه هاي نمايشگر براي بسياري از نابينايان مقدور نيست و لازم است دولت با پرداخت وام قرض الحسنه، معلولان را در خريد اين تجهيزات ياري برساند.
وي در ادامه با انتقاد از اينكه حمايت از ازدواج نابينايان تبديل به شعار و ژست رسانه اي شده است، مي گويد: بايد به تشكيل خانواده نابينا كمك واقعي شود و صرف دادن يكي دو ميليون وام كافي نيست. بايد معلولان براي ازدواج، تأمين مسكن و تشكيل زندگي مورد حمايت جدي واقع شوند.
وي مي افزايد: نابينايان در بسياري از كشورها پس از تشكيل زندگي از طريق خدمات پرستاري و مددكاري براي نگهداري از فرزندان و انجام امور خانه حمايت مي شوند و اينها تسهيلاتي است كه بايد در سيستم توانبخشي كشور ديده شود.
اپراتوري تلفن تنها شغلي كه به نابينايان اختصاص مي يابد
حسن موسوي چلك- رئيس انجمن مددكاران هم با برشمردن مشكلات نابينايان از جمله مشكلات ازدواج، مسكن و اشتغال، اظهار كرد: نابينايان از ابتدايي ترين حقوق هم در جامعه محروم هستند و اعتقاد دارم در اين زمينه مشكل قانوني وجود ندارد بلكه مشكل بي تفاوتي و بي انگيزگي در برخورد با قوانين و مشكلات نابينايان است و با بررسي عملكرد دستگاه هاي مختلف مي توان به اين نتيجه رسيد.
وي ادامه مي دهد: مهمترين مشكل نابينايان اين است كه جامعه هنوز آنان را به عنوان شهروندان خود نپذيرفته است و خدمات اجتماعي ارائه شده به آنان مانند قطره اي در برابر اقيانوس مشكلات آنان است.
به اعتقاد رئيس انجمن مددكاران اجتماعي، مشكل عمده نابينايان مشكل اشتغال آنان است و محدود شدن توانمندي هاي نابينايان به اپراتوري تلفن توهين بزرگي به آنان است.
چلك با تأكيد بر اينكه ابتدايي ترين حق نابينايان حضور در جامعه است خاطرنشان مي كند: وقتي نابينايان امكان تردد در محيط هاي اجتماعي را نداشته باشند طبيعي است كه نمي توانند در عرصه هاي اجتماعي هم حضور پررنگ داشته باشند و با تحقق نيافتن مناسب سازي، زمينه براي خانه نشيني نابينايان فراهم شده است و به اين زودي ها هم نابينايان به اين حقوق حقه خود نمي رسند و هراز چندگاهي در اين زمينه شعاري داده و سپس فراموش مي شود.
وي با اشاره به ماده 2 آيين نامه حمايت از حقوق معلولان، گفت: در اين ماده تمام دستگاه ها موظف به مناسب سازي محيط و مكان هاي خود شده اند، همچنين در اين زمينه مصوبه مناسب سازي محيط شوراي معماري و شهرسازي تصويب شده در 1382 هم وجود دارد اما نابينايان در جامعه ديده نمي شوند چه برسد به اينكه برايشان برنامه ريزي بشود.
رئيس انجمن مددكاران اجتماعي در ادامه با اشاره به مشكل نابينايان در محيط خانه مي گويد: خانواده ها در پذيرش اين كودكان عملكرد مناسبي ندارند و نابينايان در محيط خانه مورد پذيرش واقع نمي شوند و زمينه حضور در محيط هاي اجتماعي هم براي آنان فراهم نيست پس طبيعي است كه به قابليت هاي آنان پي برده نمي شود و در موارد معدود هم به واسطه تلاش هاي فراوان خود توانسته اند خود را ثابت كنند.
چلك در پايان با اشاره به حق نابينايان براي دسترسي به دنياي اطلاعات، مي افزايد: بايد امكاناتي فراهم شود كه نابينايان بتوانند از آخرين يافته هاي علمي برخوردار شوند اما تنها تعداد محدودي كامپيوتر به نابينايان اختصاص يافته كه آن هم براي اكثريت قريب به اتفاق آنان قابل دسترسي نيست.
نابينايان به مجلس مي روند
در حاليكه نابينايان از بي توجهي مسئولان به وضعيت شغلي و اجتماعي خود سخن مي گويند رئيس فراكسيون معلولان مجلس از امكان حضور نابينايان در مجلس در كسوت نمايندگي خبر مي دهد و مي گويد: با تصويب يك طرح دوفوريتي در مجلس اين موضوع عملي مي شود.
فاطمه آليا در همايش بزرگداشت روز جهاني عصاي سفيد با اشاره به قوانين محدودكننده براي حضور نابينايان در كسوت نمايندگي مجلس اظهار مي دارد: در قانون اساسي و بند شش ماده 28 قانون انتخابات كشور آمده است كه مسئوليت نمايندگي مجلس قابل واگذاري نيست و نمايندگان بايد قادر به انجام تمام كارهاي خود باشند؛ اما نتيجه پژوهش مركز پژوهشهاي مجلس عنوان مي كند با توجه به رشد فناوري ها نابينايان هم مي توانند وظايف نمايندگي مجلس را انجام دهند.
وي مي افزايد: اين طرح دوفوريتي تا پيش از سوم ديماه كه تاريخ كانديداتوري براي نمايندگي مجلس است در مجلس مطرح مي شود و نمايندگان تا حد بسيار زيادي بر تصويب آن اجماع دارند.
رئيس فراكسيون معلولان مجلس در ادامه با بيان اينكه يكي از اولويت هاي اختصاص بودجه براي معلولان تامين هزينه تحصيل دانشجويان است، مي گويد: در اين زمينه رايزني هايي با سازمان بهزيستي، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده تا مشكل تامين اعتبار هزينه تحصيل دانشجويان معلول حل شود.
آليا مي افزايد: در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوبه مجلس شوراي اسلامي شرايط تحصيلي بسيارگسترده تري نسبت به كنوانسيون جهاني دفاع از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است در اين كنوانسيون تحصيلات معلولان در حد راهنمايي در نظر گرفته شده اما در قانون حمايت از حقوق معلولان تحصيلات عاليه به عنوان حق معلولان در نظر گرفته شده است.
اين نماينده مجلس در ادامه با تاكيد بر عملي شدن بيمه تكميلي براي معلولان تا پايان برنامه پنجم توسعه خاطرنشان مي كند: لازم است نظام سطح بندي توانمندسازي هم براي معلولان برنامه ريزي شود زيرا تمام آنها در يك سطح نيستند.
وي در ادامه با اشاره به مشكل مسكن معلولان و تفاهم نامه وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت مسكن عنوان مي كند: طبق اين تفاهم نامه مقرر شده است هر ساله صدهزار مسكن در اختيار معلولان قرار گيرد و البته مناسب بودن اين مسكن ها از اولويت هاست.
آليا در ادامه با تاكيد بر لزوم فعاليت بخش خصوصي از سمن ها در حوزه مسكن معلولان مي گويد: فعاليت هاي ايجاد مسكن نبايد به صورت ساختن مجتمع هاي مسكوني به صورت ايزوله و شهرك سازي باشد و بايد معلولان در بطن جامعه حضور داشته باشند.
رئيس فراكسيون معلولان مجلس همچنين در ادامه با اشاره به مشكل اشتغال نابينايان و معلولان اظهار مي دارد: در اين زمينه ما از وزير آموزش و پرورش گله داريم كه اشتغال سه درصد معلولان طبق قانون جامع حمايت از معلولان را ناديده مي گيرد و مكاتباتي هم با معاون سرمايه انساني رئيس جمهور در اين زمينه انجام شده است.
اين نماينده مجلس در ادامه با تاكيد بر متوقف شدن طرح تعديل مراكز استثنايي مي گويد: اين مراكز ظرفيت هاي مناسبي براي اشتغال فارغ التحصيلان معلول فراهم مي كرد؛ ضمن اينكه اگر قرار به انجام اين تعديل باشد بايد بستر منطقي براي آن هم وجود داشته باشد.

 ماساژ درماني هاي قلابي درشهر

اين روزها تب جديدي وارد ايران شده به نام ماساژ درماني! تبي كه مشتريان خاص خودش را دارد و مراكز ارائه كننده آن هم همگي معتقدند كه از شيوه هاي اصل تايلندي استفاده مي كنند.
اين مراكز همگي به حرفه اي بودن خود اذعان داشته و براي يك ساعت خدمات هزينه اي بالغ بر 20تا 120هزار تومان براي يك جلسه دريافت مي كنند.
طول درمان بستگي به نوع بيماري دارد
منشي شركتي درباره ماساژهاي درماني به برنا مي گويد: ماساژهاي درماني زيرنظر پزشك انجام مي شود و طول درمان بستگي به نوع بيماري فرد دارد؛ اما معمولا بايد هفته اي يك جلسه مراجعه كنيد و بعد از آن هر 2هفته تا سه هفته يك بار. كارهاي درماني توسط ماساژورهاي مرد انجام مي شود و معمولا بيست دقيقه تا نيم ساعت طول مي كشد و بدون هيچ موادي و از روي لباس انجام مي گيرد.
اين مراكز گاهي حتي ماساژهاي خاص را هم ارائه مي كنند. از ماساژ با شكلات و سنگ داغ گرفته تا شير و عسل و كرم اسكراب كه قيمت شان بين 20 تا 120هزار تومان براي يك ساعت است.
ماساژ به شيوه كاملا تايلندي
مهم نيست كه چه مركزي خدمات ماساژ را ارايه كند مهم اين است كه حتما تايلندي باشد. ماساژ تايلندي در واقع به «يوگا براي افراد تنبل» تشبيه شده كه در آن تمام عضلات بدن كشيده و مفاصل نيز باز و بسته مي شوند مسئول يكي از اين مراكز درباره اين نوع ماساژ توضيح مي دهد: هزينه ماساژ كل بدن50 هزار تومان است كه يك ساعت طول مي كشد. البته ماساژ صورت، هزينه متفاوتي دارد.چون پنج مرحله است و 90دقيقه طول مي كشد و هزينه آن هم 55 هزار تومان است.
با 6 جلسه ماساژور شويد
برخي از مراكز نيز دركنار ارائه خدمات ماساژ، جلسات آموزشي هم دارند كه به صورت عملي برگزار مي شود و صد تا صد و هفتاد هزار تومان هزينه دارند. مرد جواني كه مربي يكي از مراكزاست معتقد است كه با گذراندن 6 جلسه آموزشي مي توان تمام فنون مربوط به ماساژ را فرا گرفت. البته سي دي هاي آموزش ماساژ نيز با زيرنويس فارسي! وجود دارند كه بين 2 تا 5هزار تومان قيمت دارند و در بيشتر فروشگاه هاي اينترنتي يافت مي شوند.
با ماساژ درماني لاغر شويد اما تضمين نمي كنيم
تب لاغري آن قدر در بين افراد شيوع پيدا كرده كه برخي حاضرند براي لاغر شدن دست به هركاري بزنند. از انواع قرص ها و عمل هاي لاغري گرفته تا انواع جديدتر آن كه لاغري با استفاده از ماساژ درماني است.
مسئول يكي از اين مراكز توضيح مي دهد: البته اين ماساژ با دستگاه انجام مي شود. و معمولا دركمتراز ده جلسه جواب نمي دهد. «اگر خيلي عجله داريد ماساژ درماني نتيجه نمي دهد وبهتر است از ليزر استفاده كنيد» اين را سام نژاد مدير يكي از موسسات مي گويد و ادامه مي دهد: حداقل ده جلسه بايد براي ماساژ درماني مراجعه كنيد كه نرخ هر جلسه سي هزار تومان است. اما معمولا برگشت پذير است و بهتر است از ليزر براي اطمينان بيشتر استفاده شود. هزينه آن 5/1 ميليون تومان به بالا است اما درمان قطعي چاقي است و هيچ عارضه اي هم ندارد!
ادعاي درمان از طريق ماساژ خلاف قانون است
درحالي كه موسسات بر روي ماساژ به عنوان درمان بيماري ها تاكيد دارند، سيد سجاد رضوي رئيس مركز نظارت بر درمان و اعتبار بخشي بيمارستان ها دراين زمينه مي گويد: هرگونه انتشار آگهي هاي تبليغاتي كه مداخله درماني از طريق ماساژ را نشان دهد و ادعاي هر موسسه اي دراين زمينه خلاف قانون بوده و مورد تاييد مركز نظارت بردرمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيست. اين موسسات هيچ گونه مجوزي از وزارت بهداشت و درمان ندارند و مراتب تخلفات آنان به سازمان نظام پزشكي نيزاعلام شده است.
رئيس مركز نظارت بر درمان و اعتبار بخشي بيمارستان ها مي افزايد: ماساژ براي كمك به تسكين بيمار و آرامش بخشي او خوب است ولي ادعاي درمان سياتيك، كمر درد، آرتروز و مواردي از اين قبيل باكمك ماساژ به هيچ وجه پايه و مبناي علمي ندارد و مورد تاييد نيست.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14