(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 27 مهر 1390- شماره 20052

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
نظام سرمايه داري و اسلام آمريكايي - قسمت سوم
الفباي مبارزه
حمايت 220 نماينده مجلس از جنبش هاي ضد سرمايه داري غرب
لاريجاني در ديدار دبيركل اتحاديه بين المجالس: كشتارها در يمن و بحرين با چراغ سبز آمريكاست
انگليس دارايي هاي حاج قاسم سليماني را مسدود كرد !
مديران ارشد سايپا تابعيت دوگانه دارند
كارشناسان : اقدام عليه ايران در شوراي امنيت تقريبا غير ممكن است
مقتدي صدر با خروج از ايران به عراق بازگشت
پنجمين جشنواره رسانه هاي ديجيتال پايان يافت
هاشمي رفسنجاني: نبايد خدمات دولت ها را ناديده گرفت
نامه اعضاي انجمن اسلامي 52 دانشگاه كشور به دانشجويان آمريكا
اطلاعيه بسيج جامعه پزشكي در حمايت از قيام وال استريت
عراق گفت وگوي چهارجانبه تهران، رياض، آنكارا و بغداد را پيشنهاد دادنظام سرمايه داري و اسلام آمريكايي - قسمت سوم
الفباي مبارزه

ابراهيم حاجي محمدزاده
«ملت عزيز ما كه مبارزان حقيقي و راستين ارزشهاي اسلامي هستند به خوبي دريافته اند كه مبارزه با رفاه طلبي سازگار نيست و آنها كه تصور مي كنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه داري و رفاه طلبي منافات ندارد با الفباي مبارزه بيگانه اند. و آنهايي هم كه تصور مي كنند سرمايه داران و مرفهان بي درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي كنند آب در هاون مي كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبي بحث دنياخواهي و آخرت جويي دو مقوله اي است كه هرگز با هم جمع نمي شوند. و تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بي بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلاب ها هستند. ما بايد تمام تلاشمان را بنماييم تا به هر صورت كه ممكن است خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم...» (1)
حضرت امام(ره) در رهنمود جاودانه و هميشگي فوق با تعهد به وراثت راه انبيا براي چندمين بار و در آخرين ماههاي حيات طيبه خويش چندين فرمول خدشه ناپذير براي تداوم انقلاب را متذكر مي گردند.
الف: امام بر رشد و آگاهي مردم و در آن ملاك ها و معيارهاي اسلامي از سوي آنان تاكيد كرده و مي فرمايند؛
«... ملت ما كه مبارزان حقيقي و راستين ارزش هاي اسلامي هستند به خوبي دريافته اند كه مبارزه با رفاه طلبي سازگار نيست...»
ب: امام(ره) پيروزي و تداوم انقلاب اسلامي را دوران برملا شدن تزويرهاي سرمايه داران و مرفهان بي درد دانسته و باقاطعيت اعلام مي دارند:
«... و آنهايي هم كه تصور مي كنند سرمايه داران و مرفهان بي درد با نصيحت و پند اندرز متنبه شده و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي كنند آب در هاون مي كوبند.»
بعنوان نمونه در سالهاي اوليه انقلاب اسلامي يكي از مراجع تقليد مرحوم، كه حضرت امام تقوا و مبارزات ايشان را بارها ارج نهاده بودند، نامه اي به حضرت امام نوشته و انتقاداتي را مطرح مي نمايند. حضرت امام در پاسخ ضمن احترام به ايشان به بالاترين مسئول قضايي دستور مي دهند تا به ملاقات ايشان رفته و گوشه اي از ترفندهاي سرمايه داران و رفاه طلبان را به ايشان بازگو نمايند و در نامه اي به ايشان يادآور مي شوند:
«... اي كاش كساني كه مطلب را سربسته به جنابعالي عرض مي كردند و فقط طرف منفي آن را گوشزد مي نمودند و موجب ناراحتي وجود محترم را فراهم مي نمودند به طرف ديگر قضايا توجه مي كردند و طرف مثبت امور را به عرض مي رساندند تا با سنجش فقيهانه آن حضرت بسياري از مطالب كه به نظر آنها برخلاف است حل مي شد و اي كاش طرز رفتار و افكار سرمايه داران بزرگ و نيز زمين خواران غيرمشروع و دارندگان آپارتمانهاي بسيار كه بي تعهد به احكام اسلام به طور نامشروع به دست آورده اند و امروز با حساب دقيق ملك طلق اسلام است كه بايد صرف مصالح اسلام و مسلمين شود و به مستمندان كه با عسرت و ذلت به سر مي برند بايد رسيدگي شود، به سمع مبارك مي رساندند تا معلوم شود چه مصيبت هايي بر اسلام و مسلمين مي گذرد... آنها هستند كه يا به اسلام عقيده ندارند، يا عمل به احكام نكرده اند و با تشبث به اسلام و قانون مي خواهند به اعمال فاسد خود ادامه دهند...» (2)
حضرت امام (ره) با تاكيد بر مقابله با «زر و زور و تزوير» و اسوه قرار دادن روش پيامبر اسلام همواره متذكر مي شوند:
«تاريخ اسلام نزديك است به ما، هركس كه مطالعه كرده باشد مي داند كه پيغمبر اسلام در مكه كه بودند، از همين مردم مستضعف و طبقه به اصطلاح آنها صفر (بودند) و تجار قريش و ثروتمندان آن وقت و قدرتمندان آن وقت همه با او مخالف بودند. نه اينكه قدرتمندان او را آورده بودند كه مردم را خراب بكند. ايشان بود كه تا مكه بود نمي توانست اظهار وجود بكند زيرزميني مشغول فعاليت بود و گروههايي ترتيب مي داد براي خودش وقتي ديدند كه آنجا نمي شود، از آنجا هجرت فرمودند به مدينه، در مدينه هم كه آمدند، وارد شدند به يك نفر از همين مردم طبقه سوم به اصطلاح آنها، اشخاصي هم كه جمع شدند دور ايشان عبارت از همين فقرا بودند. جنگهاي پيغمبر همه اش با اغنيا بود و با گردن كلفتها بود و با ثروتمندها بود... پيغمبر اين فقرا را بلند كرد و نهضت كرد براي اينكه اغنيا را سكوب كند و سر جاي خودشان بنشاند. بعد هم يك قدر ي نضج پيدا كرد اسلام، باز همين طبقه ضعيف و مستضعف بودند كه حمله كردند به امپراطوري بزرگ دنيا، كه روم و ايران بودند. روم و ايران پيغمبر ر ا درست نكردند، پيغمبر روم و ايران را راند و شكست داد...»(3)
ــــــــــــ
(1) صحيفه امام ج 21 ص 86 (2) صحيفه امام ج 17 ص 509
(3) صحيفه امام ج 7 ص 389

 حمايت 220 نماينده مجلس از جنبش هاي ضد سرمايه داري غرب

وكلاي ملت با صدور بيانيه اي، همنوايي خود را با جنبش بزرگ ضدسرمايه داري غرب اعلام كردند.
جلسه علني صبح سه شنبه بهارستان از روزهاي پر كار و خبرساز اهالي خانه ملت بود، ديروز هم ادامه طرح اصلاح آيين نامه داخلي بررسي شد، هم فوريت چند طرح در دستور كار قرار گرفت، هم وزير نيرو براي توضيح، به مجلس فراخوانده شد و هم بيانيه اي با 220 امضا از تربيون صحن علني قرائت شد.
مجلسي ها ديروز در آخرين برنامه كاري شان طي بيانيه اي با 220 امضا از جنبش هاي ضدسرمايه داري غربي حمايت كردند.
در بخش هايي از اين بيانيه آمده است: جنبش عظيم مردمي در غرب كه با نام وال استريت و در مركز آمريكا به عنوان نهاد قدرت غرب شكل گرفته و تبديل به يك حركت عظيم مردمي عليه نظام بيدادگر سرمايه داري شده است، نشان از آغاز افول قدرت سرمايه داري غرب و فروپاشي نظام فاسد و غارتگر در جهان امروز دارد.
همزمان اين تحولات با بيداري اسلامي نشان مي دهد كه جامعه جهاني در بيزاري كامل از ظلم ها، بيدادگري ها و جنگ ها به دنبال تغيير اساسي در نظام ظالمانه سرمايه داري است.
اينك جهان در آستانه خشم بزرگ عليه سرمايه داري جنايتكار مي رود تا به افشاي اين ستمكاران بپردازد، اينك توده هاي كارگران، دانشجويان، دانش آموزان، بازنشستگان در همه جهان عليه جمعيت يك درصدي سرمايه داري كه حاكميت و پول و ثروت را به انحصار خود گرفته اند بپا خاسته اند.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر خود لازم مي دانيم به عنوان گوشه اي از اين خشم، هم نوايي خود را با جنبش بزرگ ضدسرمايه داري اعلام كرده و حمايت خود را از جنبش ضد وال استريت در آمريكا و دنباله آن در سراسر جهان اعلام نماييم و از دولت هاي سرمايه داري، حفظ جان و آزادي دستگيرشدگان را در سراسر جهان مطالبه كنيم.
لازم است، سردمداران اين دولت ها كه گاه براي آزار گربه اي اشك مي ريزند، به پليس و نيروهاي نظامي شان دستور دهند كه با مردم به جان آمده محترمانه رفتار كنند، به حقوق انساني معترضان احترام گذاشته و آزادي هاي تضمين شده در قوانين خودشان و اعلاميه جهاني حقوق بشر را محترم شمارند.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين دولت ها را مسئول جان و مال مردم به جان آمده از استكبار و استبداد سرمايه داري دانسته و اعلام مي داريم در مقابل موج بازداشت هاي بي رويه و آزار و اذيت معترضان ساكت نخواهيم نشست.
اخطار مجلس به وزير نيرو
دستور كار ديگر نمايندگان مجلس، سؤال موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد در خانه ملت از مجيد نامجو وزير نيرو بود كه بهارستان نشينان آن را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
اين سؤال قبلا در كميسيون كشاورزي خانه ملت مورد بررسي قرار گرفته بود اما به دليل عدم اقناع نماينده سؤال كننده از پاسخ هاي وزير سؤال مذكور براي بررسي بيشتر به صحن علني پارلمان ارائه شد.
خلاصه سؤال به اين شرح است: لزوم اجراي برنامه چهارم توسعه و اصل 48 قانون اساسي و مصوبات هيئت وزيران در سفر استاني و اختصاص 30 ميليارد تومان براي جبران تاخير در اجراي پروژه هاي آب در شهرستان بجنورد به كجا انجاميد.
مجيد نامجو وزير نيرو با حضور در جلسه علني امروز پارلمان به ارائه توضيحاتي پيرامون سؤال مطرح شده پرداخت و اظهار داشت: در بخش آب علي رغم مشكلات و خشكسالي هاي عظيمي كه طي 14 سال اخير رخ داده، اما وزارت نيرو با انجام طرح هاي آبرساني و كمك دولت و مجلس توانسته در تامين آب شهرهاي بزرگ موفق باشد و اين وزارتخانه متناسب با بودجه و اعتباراتي كه در اختيار داشت، كار را پيش برد.
در ادامه اين جلسه موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد به ارائه توضيحاتي پيرامون سؤالش از وزير نيرو پرداخت و گفت: بايد ديد كه آيا واقعا حق مطلب ادا شده است يا خير، گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس حاكي از آن است كه وزارت نيرو در بخش شهري و روستايي به اهدافي كه در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده بود نرسيده است چرا كه طبق قانون منابع در تمام كشور بايد به طور متوازن با يكديگر توسعه يابند.بنابراين چرا بايد رتبه يك استان در كشور 30 باشد اما رتبه يك استان در توسعه منابع اول باشد؟ نقش وزارتخانه ها در توزيع اعتبارات چگونه است؟
اين نماينده مجلس با بيان اين كه حدود 50 نفر از نمايندگان ملت طرح استيضاح وزير نيرو را امضا كرده اند، گفت: همه امضا كنندگان طرح استيضاح وزير نيرو بر اين نكته تاكيد دارند كه در وزارت نيرو و عوامل اين وزارتخانه دستورات نامجو را اجرايي نكرده و به آن اهميت نمي دهند.
وي با تاكيد بر اين كه اولويت بندي اعتبارات و بودجه ها بايد از سوي وزير نيرو انجام شود، گفت: خواهش ما اين است به موضوع آبرساني به بجنورد نيز توجه شود و بهتر است آمار و ارقام ميزان آبرساني به روستاها از سوي وزارت نيرو درست اعلام شود.
در ادامه مجيد نامجو وزير نيرو به بيان توضيحات ديگري در خصوص سؤال ثروتي در بخش دوم وقتي كه در اختيار داشت، پرداخت و گفت: برنامه برق رساني در برنامه چهارم، 23 ميليون و 950 مشترك داشت كه اين تعداد هم ا كنون به 25 ميليون و 970 مشترك رسيده است. آبرساني به شهرها كه 2/1 دهم ميليارد متر مكعب بود امروز به 8/1 دهم ميليارد متر مكعب رسيده است و برنامه آب شرب روستايي از 76 به 77 رسيده است.
وزير نيرو تثبيت قيمت ها را از ديگر دلايل عقب ماندگي وزارت نيرو از برنامه ها به دليل عدم تامين اعتبار از منابع داخلي دانست و گفت: اضافه شدن شهرهاي جديد در كشور و خشكسالي هاي عظيم 14 سال اخير، نيز موجب ايجاد مشكلاتي شده است.
به گفته وي برنامه وزارت نيرو اين است كه روستاهاي بالاي 10 خانوار را تا پايان دولت دهم برق دار كند و اما بايد بگويم كه وزارت نيرو داراي وظايفي براي موضوع اعتبارات است.
وزير نيرو ادامه داد: نزديك به 65 هزار ميليارد تومان در بخش آب و 55هزار ميليارد تومان در بخش برق، وزارت نيرو اختصاص داده است و اميدوارم صحبت هاي بنده آقاي ثروتي را قانع كند و به نظرم بهتر است آقاي ثروتي به جاي آنكه در حوزه تقابل با وزارت نيرو قرار گيرد به اين وزارتخانه كمك كند.
در ادامه موسي الرضا ثروتي به بيان توضيحات ديگري پيرامون سوالش در بخش دوم وقتي كه در اختيار داشت، پرداخت و گفت: اينكه آقاي وزير مي گويد وزارت نيرو مي خواهد جشن آبرساني به روستاهاي 20 خانوار را برگزار كند در اين زمينه بايد بگويم اگر آقاي وزير علاقمند به برگزاري جشن هستند، برگزار كنند اما بايد بگويم كه ما روستاهايي بالاي 3 هزار خانوار داريم كه هم اكنون با تانكر، آب مي برد.
وي ادامه داد: وزارت نيرو مشكلات بسياري را براي درياچه اروميه ايجاد كرده است. آيا اين حق مردم نيست كه از آب آشاميدني استفاده كنند. چرا براي مردم مشكلي ايجاد مي كنيد؟
نماينده بجنورد در خانه ملت با بيان اينكه بنده نمي دانم وزارت نيرو چه علاقه اي براي ايجاد درگيري در منطقه و بين مردم دارد، گفت: وزارت نيرو دچار يك مشكل اساسي است و توان برنامه ريزي و مديريت را ندارد و در حالي كه قبلا آقاي نامجو استيضاح شدند اما تاكنون مشكل مديريتي در اين وزارتخانه حل نشده است و وجود دارد.
ثروتي گفت: بنده از صحبت هاي وزير نيرو قانع نشدم و تنها خراسان شمالي با مشكل آبرساني مواجه نيست. بلكه كل كشور با اين مشكل مواجه است و بايد بگويم كه وزارت نيرو برنامه ريزي و مديريت خوبي ندارد.
پس از عدم اقناع ثروتي از پاسخ هاي نامجو، صدر قانع كننده بودن يا نبودن پاسخ هاي نامجو را به راي وكلاي ملت گذاشت كه نمايندگان مجلس با 79 راي موافق، 88 راي مخالف و 19 راي ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني، پاسخ هاي وزير را قانع كننده ندانستند و بدن ترتيب اولين كارت زرد مجلس به وزير نيرو داده شد.
طبق آئين نامه داخلي پارلمان در صورتي كه نمايندگان مجلس در 3 سوال از يك وزير پاسخ هاي وي را قانع كننده ندانند، زمينه استيضاح وزير فراهم مي شود.
بررسي فوريت دو طرح
روز گذشته همچنين با 132 راي موافق، دو فوريت طرح استفساريه بند 16 قانون بودجه سال 1390 كل كشور به تصويب رسيد.
اين طرح كه به امضاي 72 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، شامل يك مقدمه توجيهي و سوال و جواب استفساريه است.
در صورت تصويب نهايي طرح مذكور، تسهيلات پرداختي به بخش آب و بخش كشاورزي طرح ها و فعاليت هايي كه در اجراي بند 16 قانون بودجه 1390 به صورت ريالي پرداخت شده است، از طرف بانك كشاورزي با صندوق حمايت از توسعه كشاورزي، به صورت ريالي به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي شود.
ديروز همچنين، پس از سخنان موافق و مخالف، يك فوريت طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما با 126 راي موافق تصويب شد.
ادامه بررسي طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس دهم يكي ديگر از دستورهاي ديروز خانه ملت بود.
در همين راستا، طبق مصوبه مجلس حداقل 50 نفر از نمايندگان مي توانند از رئيس جلسه مجلس تقاضا كنند گزارش چاپ شده كميسيون خارج از نوبت در دستور كار جلسه علني قرار گيرد و رئيس درخواست متقاضيان را پس از صحبت يكي از متقاضيان و يك مخالف و يك موافق هر كدام به مدت 5 دقيقه به راي مي گذارد.
در صورت تصويب، رسيدگي به گزارش مورد تقاضا در همان جلسه يا جلسه بعد شروع مي شود و با اعمال مجدد اين تبصره نمي توان آن را متوقف كرد.
همچنين پس از كش و قوس هاي فراوان نمايندگان مجلس، ماده 7 اين طرح را بررسي و تصويب كردند كه براساس اين ماده يك تبصره به ذيل ماده 107، آئين نامه داخلي مجلس الحاق مي شود كه براساس آن تبصره روساي قواي مجريه و قضائيه مي توانند در صحن علني مجلس نطق كنند. اين نطق پس از وصول درخواست كتبي آنان و اعلام موضوع نطق به رئيس مجلس، پس از موافقت هيئت رئيسه در اولين فرصت انجام مي شود؛ ساعت و مدت نطق قبل از شروع جلسه بايد به اطلاع نمايندگان نيز برسد.

 لاريجاني در ديدار دبيركل اتحاديه بين المجالس: كشتارها در يمن و بحرين با چراغ سبز آمريكاست

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با دبيركل اتحاديه بين المجالس خواستار به كارگيري ظرفيت اين اتحاديه براي تاثيرگذاري بر تحولات خاورميانه و شمال آفريقا شد.
لاريجاني در پاسخ به جانسون درخصوص تحولات منطقه گفت: هدف و درخواست مردم در انقلاب هاي خاورميانه دموكراسي خواهانه است و ما از اين انقلاب ها كه باعث عصبانيت آمريكا شده حمايت مي كنيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي به كشتار مردم بحرين و يمن اشاره كرد و افزود: مردم اين كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه اين كشتارها با چراغ سبز آمريكا صورت مي گيرد و اين باعث تخريب چهره آمريكا شده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه انتخاباتي آزاد در بحرين برگزار شود كه هركس يك حق راي در آن داشته باشد.
لاريجاني يادآور شد: رفتن علي عبدالله صالح از يمن باعث مي شود مردم اين كشور بتوانند سرنوشت خود را تعيين كنند.
جانسون دبيركل اتحاديه بين المجالس جهاني نيز در اين ديدار ابراز اميدواري كرد كه با طرف ايراني بيشتر در مورد تحولات منطقه گفت وگو كند.
در همين حال، عضو كميته حقوق بشر مجمع بين المجالس جهاني، از احتمال صدور قطعنامه عليه رژيم صهيونيستي در يكصد و بيست و پنجمين مجمع بين المجالس جهاني خبر داد.
كاظم جلالي در اين رابطه گفت: موضوع دستگيري تعدادي از نمايندگان فلسطين از سوي رژيم صهيونيستي در كميته حقوق بشر مجمع بين المجالس مطرح شده كه احتمالا در اين رابطه قطعنامه اي عليه آن صادر خواهد شد.

 انگليس دارايي هاي حاج قاسم سليماني را مسدود كرد !

دولت انگليس در اقدامي مضحك اعلام كرد دارايي هاي سردار قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه و 4 فرد ديگر را كه امريكا از آنها به عنوان افراد دخيل در پروژه ترور سفير سعودي در واشينگتن نام برده را مسدود كرد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس روز سه شنبه 26 مهر 1390 (18 اكتبر 2011) گزارش داد كه دولت انگليس دارايي هاي قاسم سليماني، حامد عبداللهي، عبدالرضا شهلايي، علي غلام شكوري و منصور ارباب سيار را مسدود كرده است.
وزارت خزانه داري امريكا هم روز 19 مهر (11 اكتبر) با صدور بيانيه اي اين 5 نفر را مورد تحريم قرار داده بود.امريكا در همان روز ايران را متهم كرد كه قصد داشته با همكاري يك باند مواد مخدر در مكزيك عادل الجبير سفير عربستان سعودي در واشينگتن را ترور كند.از آن روز تا كنون هيچ سند متقاعدكننده اي در اين مورد ارائه نشده و بسياري از تحليلگران غربي ادعاهاي دولت امريكا را به طور جدي مورد ترديد قرار داده اند.علاوه بر اين امريكا براي اقدام در شوراي امنيت عليه ايران با مشكلات جدي روبرو شده است.

 مديران ارشد سايپا تابعيت دوگانه دارند

رئيس هيئت تحقيق و تفحص از سايپا از تابعيت دوگانه مديران ارشد سايپا خبر داد.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از گروه خودروسازي سايپا در حاشيه جلسه علني سه شنبه مجلس در يك نشست خبري با تأكيد بر اينكه هيچ نظارت دقيقي بر گردش مالي 10 هزار ميليارد توماني گروه خودروسازي سايپا وجود نداشته است، گفت: اگر بحث سايپا مهم تر از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني نباشد، قطعاً كوچكتر نيست.
وي با بيان اينكه «اكثريت هيئت مديره و حسابرسي گروه خودروسازي سايپا متأثر از مديرعامل اين شركت است»، از آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه خواست همانند اختلاس اخير شعبه ويژه اي را مامور به رسيدگي به وضعيت سايپا كند تا حقوق مردم، سهامداران سايپا و كاركنان اين شركت تضييع نشود.
قاضي پور با بيان اينكه مديرعامل سايپا اقداماتي انجام داده كه به موجب آن ظاهري قانوني اما باطني مسئله دار دارد، گفت: مديرعامل گروه خودروسازي سايپا بايد به مردم پاسخ دهد كه چه كسي و يا چه كساني و يا چگونه مي توانند وي را از سمت مديرعاملي سايپا بركنار كنند.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از گروه خودروسازي سايپا، از تابعيت دوگانه مدير مسئول و برخي از مديران ارشد شركت سايپا خبر داد و گفت: به عنوان نماينده مردم نگران تكرار وضعيت خاوري هستم بنابراين از مسئولين محترم دادستاني مي خواهم با اتخاذ تدابير لازم پيشگيري هاي لازم را براي تكرار نشدن موضوع آقاي خاوري انجام دهند.
وي افزود: رئيس هيئت مديره و مدير بازرسي گروه خودروسازي سايپا بازداشت و با وثيقه 6ميليارد توماني آزاد شده است كه يكي از آنها اخراج و ديگري اكنون در حال فعاليت است.
قاضي پور با بيان اينكه مديرعامل سايپا بايد نسبت به دارايي هاي خود در خارج از كشور به مردم اطلاع رساني كند، گفت: مديرعامل سايپا بايد به مردم بگويد كه اگر سپرده اي در خارج از كشور دارد، ميزان آن چقدر بوده و در كدام كشورها و در كدام بانك ها و به نام چه كسي است.
قاضي پور با بيان اينكه تعداد كثيري از اقوام درجه يك جريان انحرافي از جمله دختران و پسران آنها در پست هاي حساس مديريتي گروه خودروسازي سايپا استخدام شده اند، گفت: به نظر مي رسد مديرعامل سايپا، گروه خودروسازي سايپا را ملك شخصي خود مي داند كه اينگونه برخورد مي كند.
وي با بيان اينكه «مجلس هر گردن كلفت را كه در برابر خواست مردم و قانون مقاومت كند، خواهد شكست»، از عدم همكاري گروه خودروسازي سايپا با هيئت تحقيق و تفحص مجلس به شدت انتقاد كرد و گفت: متأسفانه سايپا اطلاعيه هاي هيئت تحقيق و تفحص مبني بر دعوت از كاركنان اين شركت براي ارائه اطلاعات به هيئت را در محل فعاليت كاركنان نصب نكرده است.
وي با بيان اينكه گروه سايپا به مكاتبات هيئت تحقيق و تفحص پاسخگو نبوده است، تصريح كرد: متأسفانه شاهد سرپيچي كامل گروه خودروسازي سايپا از ارائه اطلاعات مالي به هيئت تحقيق و تفحص بوديم و در مقابل پاسخ هاي وارونه و خلاف قانون به درخواست هاي قانوني هيئت تحقيق و تفحص شنيده ايم كه موجب تاثر و تاسف شده است.
گفتني است به گزارش فارس، در پي اظهارات قاضي پور، مبني بر تابعيت دوگانه مديران ارشد سايپا، يكي از نمايندگان مجلس در نامه اي به دادستان تهران درخواست ممنوع الخروج شدن مديرعامل و اعضاي هيئت مديره سايپا را مطرح كرد.

 كارشناسان : اقدام عليه ايران در شوراي امنيت تقريبا غير ممكن است

شواهد نشان مي دهد امريكا براي اقدام عليه ايران در شوراي امنيت به اتهام طراحي يك عمليات تروريستي در واشينگتن كار بسيار سخت و شايد غير ممكني در پيش دارد.
مجموعه گزارش هاي موجود و گفت وگوها با كارشناسان نزديك به پرونده حاكي از آن است كه امريكايي ها از روز چهارشنبه گذشته تيمي از سيا، اف بي آي، آژانس مبارزه با مواد مخدر، وزارت خارجه وزارت دادگستري را مامور همراهي با سوزان رايس و سفير سعودي درنيويورك كرده اند تا ديپلمات هاي ديگر كشورها را در زمينه وجود «شوهد و مدارك قوي عليه ايران» متقاعد كنند اما ظاهرا آنها در اين كار توفيق چنداني نداشته اند.
عربستان سعودي و امريكا مشتركا از بان كي مون درخواست كرده اند اين موضوع را در دستور كار شوراي امنيت قرار بدهد.
لوي شاربونو در گزارشي براي رويترز از مقر سازمان ملل در روز جمعه 22 مهر 1390 (14 اكتبر 2011) ناكامي ديپلمات هاي امريكايي و سعودي را اينگونه توصيف مي كند: «ديپلمات هايي در سازمان ملل متحد گفتند واشنگتن عملا اتخاذ تلاش هاي اوليه براي راضي كردن كشورهاي عضو در شوراي امنيت را در خصوص اين مسئله كه بسياري از تحليلگران درباره آن ابراز ترديد كرده اند آغاز كرده است. برخي از تحليلگران مي گويند به سختي مي توان باور كرد كه نيروي قدس به اين طرز احمقانه كه مدارك نشان مي دهد عمل كرده باشد».
وي در ادامه اين گزارش تصريح مي كند شوراي امنيت تنها زماني اقدام خواهد كرد كه شواهد كافي دراختيار داشته باشد اما همچنان شواهدي كه متقاعد كننده باشد دريافت نكرده است.
گزارش ها نشان مي دهد مجموعا چند دسته ترديد جدي در شوراي امنيت براي باور ادعاهاي امريكا وجود دارد.
ترديد اول اين است كه ادعاهاي امريكا بسيار بزرگتر از شواهد آن است و تازه اين شواهد هم هنوز در اختيار بسياري از كشورهاي عضو شوراي امنيت قرار نگرفته است. در واقع به نظر مي رسد امريكايي ها به اين دليل كه امكان نقد شواهد ادعايي و كشف شدن حفره هاي اطلاعاتي آن فراهم نشود از ارائه آن به نمايندگان كشورها در نيويورك خودداري مي كنند و اين افراد هم در عوض تاكيد دارند كه با اين وضع دليلي براي پذيرفتن ادعاهاي امريكا نمي بينند. به عنوان نمونه سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه روز سه شنبه 26 مهر (18 اكتبر) گفته كه كشورش همچنان منتظر دريافت اسناد مدارك اين ادعا از امريكاست.
دومين ترديد اين است كه كشورهاي كليدي عضو شوراي امنيت همچنان منتظر نظر پايتخت هاي خود در اين باره هستند و برخي از آنها هنوز پاسخي دريافت نكرده اند. چين در زمره اين دسته از كشورهاست.
ترديد سومي كه از جانب برخي ديپلمات هاي مقيم نيويرك اعلام شده اين بوده كه اين موضوع بايد قبل از آنكه در سازمان ملل طرح شود در دستگاه قضايي امريكا مورد رسيدگي قرار بگيرد. به عنوان نمونه، ماريا لوئيزا ريبرو ويوتي سفير برزيل در سازمان ملل متحد، روز جمعه گذشته از تلاش هاي امريكا به طور كامل ابراز نارضايتي كرده و گفته است: «اين مسئله ابتدا بايد در دستگاه قضايي آمريكا جريان يابد». ديپلمات ها مي گويند اين عقيده تمام اعضاي گروه بريكس (هند و آفريقاي جنوبي، برزيل، روسيه و چين) است و اختصاصي به برزيل ندارد.
چهارمين ترديد از جانب كشورهايي مانند آلمان ابراز شده است. آنطور كه هفته نامه اشپيگل در روز دوشنبه 25 مهر (17 اكتبر) گزارش داده آلماني ها عقيده دارند حتي اگر شواهد متقاعد كننده اي عليه ايران وجود داشته باشد، نبايد تحريم هاي بيشتري عليه اين كشور وضع كرد چرا كه تجربه نشان داده تحريم نه فقط مشكلي را حل نمي كند بلكه به بدتر شدن اوضاع خواهد انجاميد.
علاوه براين، ناظران عقيده دارند وجود يك اختلاف نظر حاد و موازي درباره سوريه در شوراي امنيت نيز كه خود را در وتوي قطعنامه پيشنهادي اروپا و امريكا عليه دمشق نشان داد، از عمده ترين عللي است كه جلوي هرگونه توافق جديد درباره تحريم ايران را مي گيرد. يك كارشناس ارشد در اين مورد گفت: «اتهامات اخير امريكا عليه ايران اكنون تبديل به موضوعي براي گروكشي سياسي در سازمان ملل بويژه ميان اعضاي گروه بريكس از يك سو و اروپا و امريكا از سوي ديگر -كه آنها هم منسجم نيستند- شده است. امريكا اگر خواهان توافق در مورد ايران باشد، درباره سوريه و بسياري پرنده هاي ديگر بايد امتياز بدهد و اين اتفاقي است كه معلوم نيست عملي باشد».
آخرين نكته اي كه كارشناسان بر آن تاكيد دارند اين است كه احتمالا امريكا خواهان تركيب موضوع اتهامات اخير با دو پرونده هسته اي و حقوق بشر ظرف يك ماه آينده در شوراي امنيت خواهد بود.

 مقتدي صدر با خروج از ايران به عراق بازگشت

همزمان با آغاز زمينه خروج نظاميان آمريكايي از عراق و افول قدرت آل سعود در اين كشور، سيد مقتدا صدر، پس از چهار سال اقامت در ايران و تكميل دروس فقهي، براي هميشه به مقر فرماندهي خود در نجف بازگشت.
مقتدي صدر، رهبر جريان صدر عراق و فرمانده ارشد سپاه »المهدي(عج)» است كه مدت هاست بصورت خفته و آماده باش به سر مي برد تا در صورت خلف وعده باراك اوباما و عدم خروج اشغالگران، بار ديگر مبارزات مسلحانه با نظاميان بيگانه را آغاز كند.
سيد مقتدا بتازگي با حضور در اجلاس بين المللي بيداري اسلامي و پنجمين كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين در تهران، با شخصيت هاي فكري و جهادي جهان اسلام، ديدارهاي متعددي داشته است.
يك منبع در جريان صدر كه خواست نامش فاش نشود، ديروز به مشرق گفت: مقتدي اوائل هفته، به همراه تعدادي از مشاورانش از جمله »مصطفي اليعقوبي«، »محمد الساعدي« و »حيدر الجابري« به نجف بازگشته است.
اين منبع افزود: وي پس از ورود به خانه اش در منطقه »الحنانه« در مركز نجف گفت كه اين يك سفر نيست بلكه براي هميشه به نجف برگشته است.
خبرگزاري فرانسه نيز اعلام كرد كه هنگام ورود مقتدي به نجف، هزاران نفر از هوادارانش در ميان تدابير شديد امنيتي، مقابل منزلش تجمع كرده و از وي استقبال كردند.
پس از آن، صدر در ميان محافظان شخصي خود، به زيارت حرم اميرالمؤمنين امام علي(ع) رفت و به گفته يكي از مسؤولان دفترش، انتظار مي رود به ديدار آيت الله سيستاني، مرجع شيعيان در عراق هم برود.
گفته مي شود قرار است پس از چهار سال، مقتدا بار ديگر از اين هفته، بار ديگر به عنوان خطيب جمعه، امامت جمعه مسجد كوفه را بر عهده گيرد. وي ظرف چند سال اخير يكي دو بار بطور اتفاقي در جريان سفر به عراق، در نماز جمعه مسجد جامع كوفه حضور يافته و خطبه ها را ايراد كرده بود.

 پنجمين جشنواره رسانه هاي ديجيتال پايان يافت

گروه ادب و هنر-
مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره بين المللي رسانه هاي ديجيتال، روز گذشته با حضور رئيس جمهور در مصلاي امام خميني(ره) تهران برگزار شد.
رئيس جمهور در سخنراني خود، با بيان اينكه دشمنان تصور مي كنند با انتشار مطالبي در فضاي مجازي مي توانند جوانان ايران اسلامي را تحت تأثير قرار دهند، گفت: آنان سخت در اشتباه هستند، چرا كه جوانان ايران را نمي شناسند و بايد بدانند كه امروز جوانان ايران اسلامي بااستعدادتر، توانمندتر و خودباورتر از هميشه در مسير فتح قله هاي عزت و پيشرفت گام برمي دارند و تمام فتنه گري هاي دشمنان را خنثي خواهند كرد.
محمود احمدي نژاد با اشاره به اينكه با گسترش وسايل ارتباط جمعي حجم عظيمي از عمليات و تعاملات انساني و اجتماعي در زمان بسيار كوتاهي امكان پذير شده است، گفت: تمامي اين امكانات در خدمت بزرگي و جهاني شدن انسان است و براي اينكه انسان طعم بزرگي را بچشد، بايد نگاهش جهاني بوده ونسبت به فضاي پيرامون خود احاطه و اثر داشته باشد و دولت در همين راستا از تمامي فعاليت هاي اثرگذار در عرصه گسترش ارتباطات رسانه اي حمايت و پشتيباني مي كند.
وي تصريح كرد: بي ترديد اگر فرصت هاي مناسب در اختيار جوانان ايران زمين قرار گيرد، آنها فرهنگ الهي اين سرزمين را با زباني انساني، منطق و روشنگري به همه دنيا صادر مي كنند.
دكتر احمدي نژاد با اشاره به اتهام افكني و جوسازي هاي واهي دشمنان مبني بر تروريسم خواندن ملت ايران گفت: كساني به دنبال استفاده از ابزار تروريسم هستند كه فرهنگ، منطق، تمدن و قدرت جذب انديشه ها را ندارند و ملتي كه داراي تاريخ، فرهنگ و تمدن است، هرگز به دنبال ترور نمي رود و ملت ايران ملتي است كه طي ساليان متمادي حتي در برابر هجوم اشغالگران به كشورشان با قدرت عميق و قوي فرهنگي نه تنها بر مهاجم و اشغالگر غلبه كرده بلكه آنان را تحت تأثير فرهنگ انساني خود درآورده اند.
در اين مراسم دكتر سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواستار سوق دهي توليدات حوزه رسانه هاي ديجيتال به سمت فرهنگ اصيل ايراني شد و گفت: محتواي توليدات در حوزه رسانه هاي ديجيتال بر مبناي فرهنگ ايراني مي تواند حضور نمايندگان كشورهاي مختلف را نيز براي ديدن چنين نمايشگاه هايي ترغيب كند. وي با اشاره به چشمگير بودن پنجمين دوره نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتال در مقايسه با سال هاي گذشته، گفت: برگزاري چنين نمايشگاه هايي، ايجاد جايگاهي براي عرضه و ارزيابي رسانه هاي ديجيتال، فراهم كردن محيطي براي ايجاد همدلي و هم افزايي ميان پديدآورندگان آثار در حوزه رسانه هاي ديجيتال، كاهش هزينه، توسعه دسترسي عمومي به ميراث مكتوب تاريخي، علمي، فرهنگي، ديني و هنري است. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: آثار ارائه شده در اين نمايشگاه در مقايسه با سال هاي گذشته 60 درصد رشد داشته و بيشترين رشد در بخش پايگاه هاي اينترنتي بوده است بنابراين گزارش، در پايان اين مراسم و با حضور دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رضا تقي پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و نيز محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري از تمبر «رايانه پاك» رونمايي شد.
در مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره و نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال همچنين برگزيدگان معرفي و تقدير شدند. هيئت داوران اين رويداد فرهنگي پس از بررسي500 اثر در مرحله نهايي اين جشنواره، در نهايت 231 اثر را انتخاب كردند كه 206 برگزيده اين جشنواره پنجشنبه هفته گذشته در محل اين نمايشگاه در مصلي تهران معرفي شدند و از 25برگزيده ديگر به نمايندگي از فعالان برگزيده اين حوزه در آيين اختتاميه جشنواره تجليل شد.
بر اين اساس، در بخش نرم افزارهاي رسانه اي مقام اول و تنديس زرين جشنواره به نرم افزار «درج شاهنامه» از مؤسسه مهر ارقام ايرانيان تعلق گرفت، همچنين نرم افزار جامع «فقه اهل بيت(ع)» از مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامي به عنوان بهترين اثر فرهنگ نامه اي و دانشنامه اي، مقام اول و تنديس زرين جشنواره را از آن خود كرد. مقام اول و تنديس زرين بهترين اثر در راستاي تقويت بنيان خانواده و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب به نرم افزار «ازدواج، پيوند آسماني» از مؤسسه گسترش اطلاع رساني مبلغ رسيد و نرم افزار «سايه هاي ملكوت2» محصول مؤسسه فرهنگي آوين رسانه فيلم، به عنوان بهترين اثر در ارائه ارتباط تصويري مقام اول و تنديس زرين جشنواره را كسب كرد. همچنين نرم افزارهاي «طراحي فرش بوريا» محصول سامانه هاي طراحي و توليد رايانه اي به عنوان بهترين نرم افزار ابزاري خدماتي، «عطر گل نرگس» محصول مؤسسه فرهنگي هنري ياسين امين به عنوان بهترين اثر با موضوع معنويت و انتظار «و آمادگي جسماني ورزش همگاني» محصول شركت گسترش داده پردازي آذر رجا به عنوان بهترين اثر در حوزه بهداشت و درمان مقام اول و تنديس زرين جشنواره را از آن خود كردند. در بخش تلفن همراه مؤسسه فرهنگ و هنر سروش مهر به دليل توليد نرم افزار «سروش ايمان» به عنوان بهترين اثر مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامي به مقام اول و تنديس زرين جشنواره دست يافت، همچنين نرم افزارهاي «استوديو موبايل»، «كنسول بازي نگاره 2» و «نقش جهان» نيز به مقام اول و تنديس زرين جشنواره رسيدند. گفتني است شركت «پاناپرداز آريا» نيز به دليل بهترين صادرات در حوزه ديجيتال به مقام اول و تنديس زرين جشنواره دست يافت. در بخش پايگاه هاي اينترنتي نيز پايگاه هاي گفتگوي ديني و كانون گفتگوي قرآني به عنوان برترين پايگاه فرهنگ و انديشه، «پايگاه جامع تبليغ زي طوي» به عنوان برترين پايگاه ارزش هاي انقلاب اسلامي، «خليج فارس» به عنوان بهترين پايگاه ايرانشناسي، «ميهن ميل» به عنوان بهترين خدمات دهنده پست الكترونيك ايراني، «جامعه مجازي كلوب» به عنوان برترين خدمات دهنده شبكه هاي اجتماعي، «شبكه رشد» به عنوان برترين دايره المعارف و فرهنگ لغت بر خط مقام اول و تنديس زرين جشنواره را كسب كردند. گفتني است نرم افزارهاي «حماسه آلواتان» به عنوان بهترين بازي پايداري و بيداري از موسسه تبيان و «افسانه روزبه» به دليل گرافيك و فضاسازي مناسب از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و نيز پايگاه «بانك تخصصي ويدئويي سلامتي» مقام دوم و تنديس سيمين جشنواره پنجم را كسب كردند.

 هاشمي رفسنجاني: نبايد خدمات دولت ها را ناديده گرفت

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ناديده گرفتن زحمات دولت ها را ظلم به نظام دانست.
هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي هيأت مديره مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران، با اشاره به لزوم تبيين صحيح و منصفانه دستاوردهاي انقلاب و نظام اسلامي ايران، قدرداني و قدرشناسي نسبت به كساني كه براي انقلاب و نظام اسلامي زحمت و مرارت كشيده اند را از اصول اسلامي و اساسي خواند و گفت: استانداران و مديران تمام ادوار پس از انقلاب اسلامي دريايي از تجربه و توانمندي هستند كه در حال حاضر با ناديده گرفتن اين سرمايه عظيم، خسران براي كشور به وجود آمده است.
هاشمي رفسنجاني با اشاره به اين كه «تبيين و نقد دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دولت هاي گذشته همواره بايد منصفانه صورت گيرد»، عملكرد برخي جريان ها و رسانه ها را در اين زمينه نادرست خواند و گفت: تحليل باندي و جناحي و ناديده گرفتن دستاوردهاي عظيم مسئولان و دست اندركاران گذشته، ظلم به انقلاب اسلامي است و باعث مي شود كه آيندگان نيز عملكرد حال حاضر را به گونه اي ديگر ببينند.
هاشمي در اين باره كه ناديده گرفتن خدمات دولت هاي حاضر چه حكمي دارد، چيزي نگفت.

 نامه اعضاي انجمن اسلامي 52 دانشگاه كشور به دانشجويان آمريكا

دانشجويان عضو 52 انجمن اسلامي دانشگاه هاي ايران با صدور نامه اي خطاب به دانشجويان آمريكايي حمايت خود را از قيام انقلابي آنان در جنبش وال استريت اعلام كردند.
دربخشي از اين نامه با اشاره به توطئه ها و خصومت هاي متعدد استكبار جهاني عليه ملت ايران در 32 سال گذشته ، خطاب به دانشجويان دانشگاه هاي آمريكا آمده است: ترور دانشمندان هسته اي و استادان دانشگاهي ما همچون شهيدان علي محمدي و شهرياري توسط مجيد جمالي فشي كه در اعترافات خود از حمايت و طرح ريزي مقامات آمريكايي و صهيونيستي موساد و سيا براي اين ترور خبر داده بود و اعترافات عبدالمالك ريگي سركرده گروهك تروريستي جندالشيطان كه هزاران زن و كودك را با كمك مقامات كاخ سياه در ايران، پاكستان و افغانستان و ساير كشورهاي منطقه ترور كرده و به قتل رسانده بود نسخه هاي امروزي از افشا شدن ماهيت تروريستي و خشونت طلب دولت آمريكاست .
دانشجويان عضو 52 انجمن اسلامي دانشگاه هاي كشورمان در بخش ديگري از اين نامه خود افزوده اند : در حالي كه امروز شاهديم موج بيداري، مقاومت و حس آزادي خواهي علاوه بر كشورهاي اسلامي، قلب اروپا و ملل ديگر كشورها را هم درنورديده است ، نظام سرمايه داري و كاپيتاليسم به رهبري دولت آمريكا مدت ها با دروغ و تزوير بر مردم كشورها و خصوصاً مردم آمريكا زورمدارانه حاكميت خود را القا كرده است و جمعيتي حداقلي، سكان حكومت در اين كشور را در دست گرفته اند.
دانشجويان كشورمان در ادامه اين نامه با اشاره به سناريوي دروغين اخير آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران آورده اند : دولت آمريكا ادعا مي كند كه ايران طرحي را براي ترور سفير عربستان در آمريكا طراحي كرده است جمهوري اسلامي كه در اوج اقتدار قرار دارد و مواضع خود را به صراحت در تريبون هاي بين المللي بيان مي كند نيازي به ترور و عمليات هاي مخفيانه ندارد.
در اين نامه همچنين آمده است : شيوه نظام اسلامي ايران كه همواره مدافع آزادي بيان و حق حيات براي تمامي ملت هاي جهان است هيچگاه اجازه نمي دهد حركتي تروريستي در خاك آمريكا يا هر كشور ديگري طراحي شود. دانشجويان كشورمان ، هدف آمريكا را از طرح اين سناريوي دروغين، استفاده از تبليغات رسانه اي براي انحراف افكار عمومي جهان از جنبش آزادي خواهانه وال استريت و برخورد خشن با دانشجويان عدالت طلب آمريكايي دانسته اند.
در بخش ديگري از اين نامه انحراف اذهان جهانيان براي تكرار وقايع سال 92 آمريكا از ديگر اهداف سران اين كشور از سناريوي اخير دانسته و افزوده شده است : در وقايع آن سال كه ملت امريكا براي برپايي عدالت به پا خواسته بودند ، زورمداران كاخ سياه با به خيابان آوردن تانك و كماندوهاي ويژه مردم را به خاك و خون كشيدند ، ده ها نفر را كشتند ، حدود 2000 نفر را مجروح كردند و با كمك هژموني رسانه اي و بايكوت خبري مانع از روشن شدن ابعاد اين اعمال غير انساني شدند.
دانشجويان كشورمان در بخش ديگري از نامه خود ، ايجاد اختلاف ميان كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي اسلامي و تقويت محور عربي - عبري براي حفظ حيات سياسي رژيم كودك كش صهيونيستي ، پيگيري دو راهبرد ايران هراسي و اسلام هراسي براي توجيه اقدامات وحشيانه در كشتار و جنگ افروزي به بهانه مبارزه با تروريسم و حقوق بشر و خدشه به موقعيت الهام بخش ايران در ميان ملت هاي منطقه و جهان را از ديگر اهداف اين سناريوي آمريكايي دانسته و تاكيد كرده اند اين سناريو قطعاً با هوشياري و بصيرت ملت ها ناكام مي ماند.
دانشجويان كشورمان دربخش ديگري از نامه خود خطاب به دانشجويان آمريكا اعلام كرده اند : انتظار داريم با چنگ زدن به ريسمان محكم الهي و آموزه هاي انساني پيامبران الهي، استقلال و عزت از دست رفته خود را از چنگال صهيونيزم بين الملل بازستانيد و همانند جوانان ايراني هويت واقعي خود را بازيابيد و در راه رسيدن به حقوق انساني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود از هيچ تلاشي فرو گذار نكنيد.
در ادامه اين نامه آمده است : ما دانشجويان ايراني با تكيه بر هويت و شرف اسلامي و ايراني مان ، فتنه هاي دولت امريكا را كه به اذعان دولتمردان كاخ سياه حاصل 10 سال طرح و برنامه بود خنثي كرديم شما نيز با حضور در عرصه مقاومت نگذاريد بازي هاي رسانه هاي منتسب به صهيونيسم بين الملل شما را از حركت عدالت طلبانه تان مأيوس كند چرا كه اين فرياد عدالت و حركت غيرت مندانه شما امروز ستون هاي كاخ سياه را به لرزه درآورده است.
در پايان اين نامه آمده است : جنبش دانشجويي ايران آزادي، استقلال و عدالت در سايه معنويت را براي شما آرزو مي كند و بدانيد خداوند با صابرين است.

 اطلاعيه بسيج جامعه پزشكي در حمايت از قيام وال استريت

سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور در حمايت از قيام وال استريت بيانيه اي منتشر كرد.
متن اين بيانيه به شرح زير است: در حالي كه موج جنبش اسلامي، ديكتاتورهاي وابسته به آمريكا در منطقه را يكي پس از ديگري به كام نيستي مي كشاند. گسترش اين موج، همانطور كه مقام عظماي ولايت پيش بيني كردند، قلب استكبار جهاني يعني آمريكا، انگليس و ديگر كشورهاي غربي را نشانه گرفته است.
در اين شرايط مردم به ستوه آمده از نظام مافيايي و ويران كننده كاپيتاليسم، در قالب جنبش وال استريت اعتراضات فرو خورده خود را اعلام مي كنند، با سركوب خشونت آميز و مشت آهنين نيروي پليس آمريكا روبرو شده و در كف خيابان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور ضمن اعلام آمادگي جهت پذيرش و مداواي مجروحين قيام وال استريت، حمايت همه جانبه تمامي آزاديخواهان را از اين قيام مردمي خواستار است.

 عراق گفت وگوي چهارجانبه تهران، رياض، آنكارا و بغداد را پيشنهاد داد

پارلمان عراق اعلام كرد كه رئيس اين پارلمان پيشنهاد برگزاري يك گفت وگوي چهارجانبه ميان عراق، ايران، عربستان و تركيه در بغداد به منظور بررسي تحولات جاري در منطقه را ارائه كرده است.
به گزارش پايگاه خبري «السومريه نيوز»، پارلمان عراق روز دوشنبه از گفت وگوي قريب الوقوع چهارجانبه بغداد با ايران، عربستان و تركيه خبرداد و اعلام كرد كه رئيس پارلمان عراق اين پيشنهاد را ارائه كرده است.
«عباس العامري» سخنگوي كميته روابط خارجي در پارلمان عراق در گفت وگو با السومريه نيوز گفت: «اسامه النجيفي» رئيس پارلمان عراق كه در حال حاضر در «برن» پايتخت سوئيس به سر مي برد، ديروز با «علي لاريجاني» رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران ديدار كرد و دو طرف توافق كردند كه اين گفت وگوي چهارجانبه را در بغداد برگزار كنند.
وي افزود: اين ديدار كاملا مثبت بوده است و لاريجاني نيز با آن مخالفتي نكرده است.
عامري تاكيد كرد كه پيشنهاد اين ديدار چهارجانبه از سوي نجيفي ارائه شده است و گامي نخست براي برقراري تماس هايي با مجلس مشورتي عربستان و رئيس جديد پارلمان تركيه به شمار مي آيد و انتظار مي رود كه مشكلات جاري در منطقه و ايجاد راهبردي براي حل و فصل آن در اين نشست بررسي شود.
براساس پيشنهاد رئيس پارلمان عراق بغداد نخستين ميزبان اين نشست چهارجانبه خواهد بود و پس از آن بطور دوره اي در ديگر كشورها برگزار خواهد شد تا موضوعات و مسائل مطرح در منطقه را بررسي كنند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14