(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 27 مهر 1390- شماره 20052

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
«سپاه قدس» اسم رمز چيست؟ (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
شايعه (گفت و شنود)
رئيس جمهور: هر اقدامي عليه ايران شوراي امنيت را بي آبرو مي كند
تبريك احمدي نژاد به هنيه درباره موفقيت فلسطين در موضوع تبادل اسرا با رژيم صهيونيستي
گيس و گيس كشي پريوش و سياوش! (خبر ويژه)
تيله بازي را عشق است! (خبر ويژه)
حتي صداي آمريكا دروغ دولت اوباما را باور نمي كند (خبر ويژه)
مردم آمريكا اوباما را فردي تباه شده مي دانند (خبر ويژه)
اخراج نشده ام ، بيرونم كرده اند! (خبر ويژه)«سپاه قدس» اسم رمز چيست؟ (يادداشت روز)

زدن زير ميزبازي و به هم ريختن آن در شرايط كيش و مات، شگرد دم دستي است كه حتي خشايار مستوفي سريال زير آسمان شهر هم بلد بود چه رسد به باراك اوباما كه حداقل 16دستگاه اطلاعاتي به وي سرويس مي دهند. اما اينكه «ورشكسته ترين» و «سرشكسته ترين» رئيس جمهور تاريخ آمريكا بتواند زير ميزبازي دموكراسي و حقوق بشر و عدالت- هر وقت كه خواست- بزند، محل ترديد است. اينكه آمريكا دوست دارد در آستانه دهمين ماه از بيداري اسلامي و انقلاب ملت هاي خاورميانه، و در آغاز دومين ماه جنبش «وال استريت را تسخير كنيد»، زير ميز بزند و بازي را دوباره آن گونه كه دوست دارد بچيند، يك خبر كاملاً موثق است اما اينكه بتواند، موضوع ديگري است. سازمان سيا نبوغ به خرج داده و يك فرد ميگسار را كه از شدت اعتياد به الكل، نام خود را به نام مشروب مورد علاقه (جك) تغيير داده! پيدا مي كند و در جايگاه متهم ترور يك عياش و خوشگذران علاف ديگر مي گذارد (اين دومي آدمي را ياد شب نشيني هاي اردشير زاهدي سفير محمدرضا پهلوي در آمريكا در شرايط به هم ريختن اوضاع رژيم مي اندازد)؛ يك خيمه شب بازي كامل وسط يك كاباره و البته جناب پترائوس كه همين اول كار مي خواهد ثابت كند اگر در عراق و افغانستان بي عرضگي نشان داده اما در سازمان جاسوسي مي تواند فرد مفيدي باشد. خب! تا اينجاي قصه ظاهراً از دست پترائوس و كلينتون و اوباما مي آيد اما... همه قصه كه اين نيست و همه جا كه نمي شود زير ميز زد.
زير ميز زدن شرايطي دارد و همه جا اقتضائات آن فراهم نيست. همان قصه معروف است كه در يك مهماني، صداي نابهنگامي از مهماني پرخور بلند شد و او در يك واكنش تعجب برانگيز، شروع به كف زدن و كل كشيدن كرد. همان جا رندي در گوش او گفت صدا را پوشاندي درست، اما فكري هم به حال مشام مهمانان كن! آقاي اوباما كه گويا در سوابق ميگساري كم از «ارباب سيار» و «عادل الجبير» (سفيرسعودي) نداشته، خوب در اين قصه چند خطي تأمل كند كه همه جا نمي شود زير ميز زد و بازي را به هم ريخت. اما اگر اين قصه را نفهميد قصه معروف ديگري را كه توماس فريدمن همين چند روز پيش در نيويورك تايمز- روزنامه نزديك به دموكرات ها- روايت كرده، مرور كند تا يقين نمايد بدشانس ترين و بخت برگشته ترين زمامدار تاريخ آمريكاست. جامه فريبي كه از زرق و برق دموكراسي و دولت رفاهي در طول دهه ها بافته بودند، اكنون لاجرم بر تن آقاي اوباما -مرد تغيير!- كرده اند و دور مي گردانند. فريدمن در همين آشفته بازار وال استريت كه ريخت و فيگور آمريكا را به هم ريخت، مي نويسد «نظام اقتصادي سرمايه داري و نظام دموكراتيك ناكارآمد ما در حال از بين بردن خود است. جنبش وال استريت را اشغال كنيد همانند كودك داستان هاي افسانه اي است، حرفي را مي زند كه همه مي دانستند ولي مي ترسيدند به زبان بياورند. اين كودك مي گويد پادشاه برهنه است. نظام سرمايه داري و دموكراسي ما در هم شكسته است.»
داستان اصلي اين است؛ نظم كاپيتاليستي و ظاهراً ليبرال- دموكراتيك غرب كه قبله آن آمريكاست، بر دو اصل «تحريف» و «لذت و رضايت» بنا گشت. به جرأت مي توان گفت در هيچ فصلي از تاريخ بشر به اندازه فصل مدرنيته و اومانيسم، «كلمه» و معنا تحريف نشده و دروغ گفته نشده است. آمريكا و غرب در عين حال رفاه و رضايت و بهشت اين جهاني را به مردمان خود وعده داده اند. اما آنچه امروز ديده مي شود جهنمي تمام عيار است كه تحريف و دروغ در آن به حد اشباع رسيده است. آمريكا دهه ها، دلار و اسكناس بدون پشتوانه چاپ كرده اما امروز اين دروغ و ترفند بزرگ، نه قادر است كسري بودجه 15هزار ميليارد دلاري دولت آمريكا را به عنوان بدهكارترين دولت روي زمين بپوشاند و نه مي تواند شكم آن 48ميليون گرسنه اي را كه براي هر وعده بايد كوپن غذايي بگيرند، سير كند. نه بر بحران بيكاري فزاينده فائق مي آيد، نه مانع از مصادره خانه ميليون ها شهروند آمريكايي به دست شركت هاي كلاهبردار مي شود و نه راه ورشكستگي وال استريت- قلب بيمار اقتصاد غرب- را مي بندد. چك هاي حاكميت آمريكا در عرصه اقتصاد همان قدر برگشتي دارد و نامعتبر شده كه در صحنه سياست جهاني و در منظر ملت هاي انقلابي ايران و مصر و لبنان و فلسطين و يمن و بحرين، يا در ازاي اشغال عراق و افغانستان. حاكميت آمريكا بتواند ميز بازي را به هم بريزد؟
آنها آن قدر بيچاره بودند كه نتوانستند از آوردن تحقيرآميز فرعون قسّي القلب مصر- متحد استراتژيك واشنگتن و تل آويو- پشت ميله هاي قفس جلوگيري كنند. اگر مي توانستند همان جا ميز بازي را به هم مي ريختند. اولين بار بود كه زبان زمامداران آمريكا پيش اعتراض آل سعود و آل خليفه كوتاه شد. كدخدا پيش نوكران خود چنين «ورشكسته» و «سرشكسته»؟! تمام هيبت آقاي برهنه- مرد تغيير!- نه فقط نزد پادشاهان عربي كه نزد شبه روشنفكران جادو شده ايراني و ژاپني و فرنگي فرو ريخته است. شما تصور مي كنيد فتنه گراني كه به پشتوانه- بي پشتوانه- دلارها و شبكه هاي غربي و عربي و عبري جوگير شدند و براي ليبرال- دموكراسي يا كاپيتاليسم يقه چاك زدند و جامه كندند تا شبيه آقاي تغيير داستان ما شوند، خوش احوال تر از ملك عبدالله ناخوش احوال هستند؟! قلم اين قدرت را ندارد تا «ريشتر» ارتعاش و زلزله اي را كه به جان «كدخدايان قرن جديد آمريكايي» و همه نوكران سنجاق شده به آنان افتاده نشان دهد. مي فرماييد اين روزها و هفته ها، خيلي سروصدا مي كنند كه بگويند اتفاقي نيفتاده و نظم و آرامش در غرب اعاده مي شود؟ گوش مردم را شايد بشود بست اما چشم و مشام آنها را كه نمي شود!
فهم ما از آخرالزمان- آغاز حقيقي تاريخ بشر- بايد دگرگون شود. 20 سال پيش بلوك شرق و اتحاد جماهير شوروي( به وسعت يك قاره) درحالي فرو ريخت كه بر نيمي از جهان حكومت مي كرد. مگر باور كردني بود؟ يا همين در خاورميانه خودمان غير از مؤمنان به غيب، چند نفر تصور مي كردند جبار خودكامه اي به نام ژنرال حسني مبارك، خلع سلاح شده و بهت زده، به زير كشيده شود؟ نه، آسان از اين ماجرا عبور نكنيد! اينها تفسير نو به نو آيات الهي است كه به دست ملت ها جاري مي شود. 20 سال پس از صاعقه اي كه بر سر كاخ كرملين فرود آمد و 9 ماه بعد از شب 22 بهمن 1389 كه فرعون مصر فرو ريخت، از اطراف كاخ سفيد صداي صاعقه به گوش مي رسد. همين كه در ايالات متحده تحميق شده و لذت اندود، شهر آشوباني عاصي روي پلاكارد اعتراض خود بنويسند «انقلاب، همين جاست» و «اينجا التحرير است»، تا آخر قصه را روايت مي كند. يك سال و اندي پس از آن كه وزير خارجه پرگوي آمريكا از تحريم هاي گزنده و فلج كننده عليه ملت ايران خبر داد، آثار فلجي در هيئت حاكمه كاخ سفيد ديده مي شود، گرچه از نگاه تحليل گران بسياري، اين آغاز فرآيند قبض روح است.
اينكه در چنين وضعيت بغرنجي، خروجي تمام عرض و طول سياست آمريكا، ايراد اتهام ترور سفير عربستان به ايران باشد، خود دلالت ديگري بر همان بي حسي و فلجي رو به تزايد رژيم آمريكاست. غربي ها مدعي اند- مردادماه در گاردين نوشتند- كه دولت آمريكا از جنگ نرم سپاه قدس و فرمانده لاغراندام و جوگندمي آن (ژنرال قاسم سليماني) در عراق و لبنان شكست خورده است. نيرويي چنين قدرتمند كه قادر است با ملت ها بده بستاني عاطفي (قدرتمندتر از بمب هسته اي) برقرار كند، مطلقا در ا شل و كلاس كار خود نمي بيند كه پادشاهان كاخ سفيد و سعودي را سقط كند تا چه رسد به مشابه سعودي اردشير زاهدي كه ضرب المثل ديپلمات هاي خارجي در واشنگتن است. اگر كسي دنبال معناي «سپاه قدس» در دايره المعارف سياسي مي گردد، بداند اين عنوان يعني بيداري و بصيرت و مقاومت اسلامي، يعني وحدت امت اسلامي در برابر فراعنه اي كه بزرگترين شگرد سيطره شان گروه گروه كردن و معارض هم قرار دادن ملت هاست. سپاه قدس تجلي و اسم رمز جويبارهاي باريكي است كه از سرچشمه ها جاري مي شوند و در يك بستر بزرگ به هم مي رسند و به دريا مي پيوندند. سپاه قدس اسم مستعاري است كه طواغيت به ابراهيم(ع) دادند و همان كابوس استعاري است كه فرعون مصر در خواب خوش خود ديد. موسي(ع) نه در خانه به استضعاف كشيده شدگان، كه در خانه فرعون باليد. و فرعون را نه موسي كه درياي نيل به امر خدا از پا درآورد. چند هزار سال بعد، دوباره نيل طغيان كرده است. اما كنار رودخانه هاي راين و تايمز و مي سي سي پي نيز خبرهايي است. طوفان نوح از جايي برخاست كه در خيال نمي گنجيد و دريا از تنور خشكي جوشيد كه به باور نمي آمد. سيل هنگامي آمد كه منكران، نوح را به استهزاء گرفته بودند و مي گفتند طوفان و سيلاب در بياباني خشك!؟ اما اين وعده لايتحلف خداوند است كه سركشان و جباران را به زير كشد و آيت ذلت آنان را در همين دنيا به مردمان نشان دهد.
فرمود «عسي ان تكرهوا شيئا و هو خيرلكم.» دشمنان ملت ايران در همين جنجال اخير بي آن كه بفهمند تريبون ذي قيمتي در اختيار ما قرار داده اند. درباره اتهام طراحي ترور سفير عربستان در واشنگتن، خيلي بدسليقگي و قدرنشناسي است اگر ديپلمات هاي ما بخواهند صرفا از ايران در برابر اتهام دفاع كنند. اكنون نوبت محاكمه ورشكسته ترين و سرشكسته ترين دولت آمريكاست. اكنون نوبت احياي كلمات و عباراتي است كه در سايه سرمايه سالاري و فريب سالاري غرب به مسخ كشيده شده اند. خيلي حرف هاي ناگفته و شنيدني هست كه بايد با ملت آمريكا و ديگر ملت هاي دنيا بازگفت. ما در چالش هسته اي تجربه كرديم تك تك چالش ها و پرسش هايي كه جبهه استكبار عليه نقاط قوت و اقتدار ما برمي انگيزد، فرصت هايي به غايت پرارزش است و سرقفلي بسيار بالايي دارد. مكر آنها در برابر مكر الهي و مكر مؤمنان به غيب، قصه چشم بندي سحره فرعون در برابر عصاي موسي است. روزي نه چندان دور- اما مستلزم مجاهدت- برسد كه همان ساحران رسانه اي غرب در برابر عظمت معجزه امامت و ولايت، سر به سجده بگذارند و از سوي طواغيت متهم شوند كه با مهدي موعود(عج) دست به يكي كرده اند. «... و انت تأمّ الملاء و قد ملأت الارض عدلاً و اذقت اعدائك هواناً و عقاباً... و قطعت دابر المتكبرين و اجتثثت اصول الظالمين و نحن نقول الحمدلله رب العالمين.»
طليعه آن بهار همين روزها در كرمانشاه و گيلان غرب و پاوه پيداست. آنجا كه مردماني روشن ضمير با حلقه زدن به گرد امام خامنه اي، مردم سالاري تراز ولايت و امامت را به ملت هاي مشتاق دنيا معرفي مي كنند. سپاه قدسي كه مستكبران از آن مي هراسند، يعني اين.
محمد ايماني

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ اين روزها مردم در كرمانشاه با استقبال و پذيرايي شايسته از امام المسلمين ثابت كرده اند كه رهبر معظم انقلاب را به چشم امام خود مي نگرند. آنها نه به خاطر دنيا به او دل بسته اند و نه به خاطر دنيا از او دل مي كنند.
محمدي(جانباز)- كرمانشاه
¤ ز يمن مقدم پاك رهبر معظم انقلاب اينك شده نوراني و گرديده تازه جان كرمانشاه
خلايق همچو دريا، موج مي زد، در خيابان ها
هزاران آفرين بر اين جوان مردان كرمانشاه
چنان پروانه گرد شمع روي يار گرديدند
كه پر شد از گل و سبزه همه دامان كرمانشاه
«عزيزيان» نثار رهبر خود مي كند جان را
به همراه سلحشوران و جانبازان كرمانشاه
عزيزيان جانباز انقلاب و پدر شهيد
¤ خوب است مبلغان و افراد داراي نفوذ كلام در ميان مردم و مؤمنين دغدغه ها و منويات امام خامنه اي را به طرز شايسته براي همگان تشريح و تبيين كنند چرا كه راه سعادت و سربلندي كشور و نظام در تبعيت از رهبري است.
2554---0912
¤ اسلام به عنوان كامل ترين دين و هدايتگر بشر پاسخگوي همه نيازهاي بشري است. جمهوري اسلامي بايد در كنار اطلاع رساني در باره جنبش ضد سرمايه داري و عدالتخواهي كه منشأ آن جنبش فتح وال استريت است وارد عمل شود. چرا كه مردم به نشانه اعتراض به زمامداران فاسد در قدم اول به خيابانها آمده و مورد ضرب و شتم و ستم قرار گرفته اند و مرجعي براي رسيدگي به هواخواهي خود ندارند. بي شك حاكمان مفسد نمي توانند مشكل گشاي مردم باشند. در اين مقطع لازم است مهندسين نظام اسلامي، سياستمداران دلسوز، دانشجويان فرهيخته و روشنفكران ديني وارد معركه شده و ضمن ارتباط با متوليان و پيشتازان اين خيزش درصدد به سرانجام مطلوب رساندن اين حركت باشند.
محمودي
¤ ما از روزنامه هاي زنجيره اي توقع نداريم كه گزارش سفر رهبر عزيزمان به كرمانشاه را در صفحه اول چاپ كنند ولي از وزارت ارشاد اين توقع مي رود كه چرا اجازه مي دهد روزنامه اي كه يارانه دريافت مي كند، در صفحه اول خود در تاريخ 23 مهر تصاويري از زنان بدحجاب كه هيچ فرقي با بي حجابي ندارد چاپ كند.
اميري- تهران
¤ در فيلم شوق پرواز بعد معنوي شهيد بابايي و خانواده اش تضعيف شده است. از قول شهيد نقل مي شود كه حقوق زياد خلبان در برابر پول خونشان است و از قول همسر ايشان نقل مي شود كه شهيد جانش را براي وطنش داده درحالي كه شهدا براي اسلام و اطاعت از امام جانشان را فدا كردند اين را فقط كساني كه كاري به دفاع مقدس هشت ساله نداشته اند، نمي دانند.
4255---0915
¤ مي خواستم بپرسم، در حالي كه آمريكا براي نجات كشورش از بن بست هاي مالي و تجاري، ميلياردها دلار بدون پشتوانه چاپ مي كند، چرا قيمت دلار در كشور ما كاهش پيدا نمي كند.
كاشاني
¤ چه خوب است مصرف كالاهاي داخلي را با حذف چاي خارجي از ادارات دولتي شروع كنيم.
4652---0912
¤ كاش آقاي علي مطهري وقت شناس بودند و به توصيه رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان عمل مي كردند. كاش بهانه به دست بدخواهان و روزنامه هاي زنجيره اي نمي دادند.
0260---0913
¤ اهواز در دوران دفاع مقدس ميعادگاه شهدا بود ولي اكنون عده اي بي فرهنگ اين شهر را به جولانگاه بي بندوباري، فساد اخلاقي و قاچاق و شرارت سوق مي دهند. از نيروي انتظامي درخواست برخورد شديد با اين هنجارشكنان را داريم.
3911---0914
¤ چرا قضات با اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر كه امنيت جان و نواميس مردم را به مخاطره مي اندازند و نيروهاي انتظامي با زحمات طاقت فرسا آنها را دستگير و تحويل مراجع قضايي مي دهند، برخورد قاطعي نمي كنند.
خانم رضايي و چندين تلفن مشابه
¤ از سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران درخواست مي شود كه به جاي گلكاري هاي فصلي و بي موردي كه در خيابان ها و معابر انجام مي دهد، درختچه هايي را در خيابان ها بكارد كه در فصول مختلف سال زيبا هستند و نياز به آبياري چنداني هم ندارند.
فؤاد كاسب- تهران
¤ از قوه قضائيه و نيروي انتظامي تقاضا مي كنم كه از طريق سيما شرح وظايف خود را به روش هاي مختلف به مردم آموزش بدهد تا مردم در برابر برخي سختي ها و مشكلات تكاليف خود را بشناسند و از اقدام خودسرانه براي احقاق حقوق شان خودداري كنند.
يك خانم شهروند
¤ خرم آباد شهر نيازمندي است و از لحاظ بي كاري بيشترين آمار را دارد به طوري كه بيشتر جوانان آن با موتورسيكلت امرار معاش مي كنند. اخيراً راهنمايي و رانندگي به كوچكترين بهانه اي برخوردهاي نامطلوبي با اين قشر مي كند. از فرمانده راهنمايي و رانندگي كشور خواهش مي كنم در اين رابطه تدبيري بينديشند.
يك شهروند از خرم آباد
¤ از كارشناسان و مهندسان ساخت سد در روستاي فرهاد آباد از توابع ايلام درخواست مي شود با مطالعه بيشتري اقدام به ساخت اين سد نمايند چرا كه مردم نگران آسيب رسيدن به روستاي سادات فرهادآباد و قبرستان امام زاده هستند.
9667---0935
¤ استقرار اداره ثبت اسناد و املاك در شهرستان سربيشه از نيازهاي اساسي مردم اين شهر است كه در ضمن در رديف مصوبات سفر سوم استاني دولت نيز قرار دارد. درخواست داريم در اسرع وقت اين مصوبه عملي شود.
6729---0915
¤ چقدر خوب مي شد به جاي اين همه بانك هاي خصوصي كه يكي پس از ديگري مثل قارچ سبز مي شوند كارخانه و كارگاههاي توليدي در كشور احداث مي شد و جمع زيادي از افراد بي كار جامعه اشتغال مفيد پيدا مي كردند.
9915---0914
¤ با اينكه دستور پرداخت وام جانبازان به بانك هاي سراسر كشور ابلاغ شده ولي خود بنياد جانبازان پاي كار نمي آيد و در اين كار اخلال مي كند چرا؟
م-خ (از جانبازان انقلاب)
¤ در خط كرج- ميدان شمشيري تهران، صبح هنگام ميني بوس ها حضور ندارند. مسافرين هم از قشر فقير جامعه هستند و توان مالي براي سوار شدن به اتومبيل هاي كرايه اي را ندارند. تقاضا داريم رسيدگي بكنند.
6478---0919
¤ شركت پارسيلون در خرم آباد با تعداد 500 كارگر مدت هفت ماه است كه تعطيل شده و حقوق كارگران را نداده است. آقاي رئيس جمهور در سفر استاني خود وعده دادند به موضوع رسيدگي خواهد شد. ولي تاكنون هيچ اتفاقي نيفتاده و خجالت زده خانواده خود هستيم.
5206---0916
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 12/6/90 روزنامه با عنوان «پايه روشنايي روز روشن است» محدوده شهرك اكباتان (خيابان اصلي) به آگاهي مي رساند: مشكل پايه هاي روشنايي معابر در محدوده مذكور مرتفع شده است. از مشتركين محترم تقاضا مي شود به منظور طرح هرگونه درخواست، پيشنهاد، انتقاد و... با شماره تلفن 85121 تماس حاصل نمايند.
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 16/6/90 روزنامه با عنوان «خاموشي معابر» محدوده ضلع شمالي خيابان انقلاب بعد از خيابان شريعتي، بن بست نواب به آگاهي مي رساند: مشكل خاموشي معابر در محدوده مذكور مرتفع و در حال حاضر محل فوق از روشنايي مطلوب برخوردار مي باشد. از مشتركين محترم تقاضا مي شود به منظور طرح هرگونه درخواست، پيشنهاد، انتقاد و... با شماره تلفن 85121 تماس حاصل نمايند.
¤ از بيمارستان امام حسين(ع) تماس مي گيرم. 3ماه است كه اضافه كار ما را پرداخت نكرده اند. از روزنامه كيهان تقاضا مي كنم اين مطلب را منعكس كنيد تا شايد مسئولان رسيدگي كنند.
نيما صباغيان
¤ 15 روز پيش خودرويي خريداري كرديم. همه پول آن را هم پرداخت كرده ايم، سند ماشين دريافت شده است ولي هنوز پلاك ماشين را تحويل نداده اند. به هر كسي مراجعه مي كنيم پاسخ درستي به ما داده نمي شود.
مسعود عامري- كرمان
¤ از وزير محترم بهداشت درخواست مي شود نسبت به اجراي حق جذب پرستاران اقدام نمايند.
5127-0917
¤ چرا قوه قضائيه دادگاه رسيدگي به اتهامات فائزه هاشمي را پس از حدود 5/2 ماه كه قرار شد به ايشان مهلت داده شود برگزار نمي كند؟
قاسمي- اصفهان
¤ پل جاده شهريار زيرگذر پل بادامك به حسن آباد خامنه هيچ گونه تابلوي راهنمايي و رانندگي ندارد. پليس راهنمايي هر زمان به ميل خودش خودروها را جريمه مي كند. لطفا مسئولان رسيدگي كنند.
عباس نهالگي
¤ برخي از زنان به طور عمدي و كاملا سازماندهي شده، اقدام به تردد در سطح شهر بدون حجاب و با لباس نامناسب مي كنند. از مسئولان ذي ربط تقاضاي بررسي اين موضوع و برخورد با خاطيان را دارم.
گليان
¤ راجع به شركت پرشين گاز خودرو مي خواستم بگويم كه اين شركت اسفندماه سال گذشته با تبليغات تلويزيوني راجع به دوگانه سوز كردن خودروها اقدام به جذب مشتري كرد. بنده هم براي دوگانه سوز كردن خودرو مبلغ 450هزار تومان به حساب اين شركت واريز كردم ولي الان مسئول اين شركت متواري است. لطفا چاپ كنيد تا شايد مسئولان ذي ربط فكري براي اين مسئله بكنند.
دميرچي
¤ مسئولان بانك مركزي در مورد بسته بودن سايت ثبت نام وام ازدواج چه توضيحي دارند؟
بيژن غفاري ساروي- تهران
¤ يادداشت اخير آقاي شريعتمداري، مديرمسئول محترم روزنامه كيهان با عنوان «جاي پورياي ولي خالي است» درد دل ميليون ها ايراني بود. خود بنده وقتي كه يكي از تحليل گران ورزش فوتبال در تلويزيون جشنواره گل (گل هاي زده شده به تيم فوتبال فلسطين) را با آب و تاب و خوشحالي تشريح مي كرد از ناراحتي كانال را عوض كردم.
6563-0935
¤ هفت ماه از تاريخ تخريب مقبره شهداي گمنام دانشگاه شهيد بهشتي براي بازسازي گذشته ولي هنوز هيچ اقدامي براي سامان دادن به اين مكان مقدس صورت نگرفته است. چرا؟ دليل اين كوتاهي ها در حق شهداء آن هم شهداي گمنام چيست؟
1736-0912
¤ به آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري عرض مي كنم تو را به خدا با حمايت از فرد معلوم الحالي مثل سرحلقه جريان انحرافي دل ما را كه از روي صداقت به شما راي داديم خون نكنيد. آخر اين چه رسم مردمداري است؟
6304-0936
¤ دو هفته پيش از بانك ملي شهر جديد پرند هشت ميليون و نيم چك پول دريافت كردم و براي افتتاح حساب به بانك مهر بسيجيان فلاح بردم. در بررسي چك پولها مشخص شد كه يكي از آنها تقلبي است به بانك ملي پرند برگشتم ولي مسئولين بانك از پذيرفتن آن امتناع ورزيدند. حال تكليف ما چيست؟ از رئيس بانك مركزي خواستار رسيدگي هستم.
كلانتري
¤ از روزنامه كيهان مي خواهم در مورد كاركنان شوراي حل اختلاف و وضعيت بيمه اين عزيزان در سال جاري گزارش مبسوطي تهيه كند.
0371-0911
¤ با توجه به اينكه جانبازم و سابقه قبض هاي 150هزار توماني مصرف برق نداشته ام از بنياد شهيد و شركت توزيع برق قم درخواست مساعدت دارم.
محمد
¤ به وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي عرض مي كنم كه من يك معلول ذهني ام زير پوشش بهزيستي شهرستان انديمشك هستم كه هر ماهه 32000 تومان حقوق مي گيرم 2 سال است كه اضافه حقوق نگرفته ام و با اين حقوق دريافتي تنها 32 عدد نان و يك كيلو گوشت مي خرم و وجه يارانه ام را نيز پوشك مي خرم چون قادر به كنترل خود نيستم از شما طلب ياري دارم.
محمد علي
¤ سه سال پيش قطعه زميني را در اهواز خريدم و قرار شد 50% مبلغ زمان قولنامه و بقيه در موقع انتقال سند پرداخت شود. قبل از انتقال سند متوجه اشكال قانوني زمين شدم وقتي كار به دادگاه كشيده شد قاضي متاسفانه بدون توجه به قولنامه مرا محكوم به پرداخت بقيه بدهي كرد؟ مالك نيز حاضر به انتقال سند نيست؟ از مسئولين قضايي استمداد مي كنم.
7753-0916
¤ در انتخابات رياست جمهوري به علت شرط اكثريت مطلق آرا احتمال شكستگي آراي دو كانديداي هم فكر و پيروزي اقليت بر اكثريت وجود ندارد بهتر است انتخابات مجلس نيز اين گونه باشد.
ايراني
¤ چرا صدا و سيما به تازگي اقدام به پخش فوتبال و ديگر مسابقات ورزشي بانوان مي نمايد؟ گويا همه دست به دست هم داده اند تا هنجارشكني كنند.
0858-0936
¤ دانشگاه علوم پزشكي بابل و بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شهر از واريز كمك هزينه دانشجويان شاهد و ايثارگر خودداري مي كند. الان دو ترم است كه كمك هزينه تحصيلي ما را پرداخت نكرده اند از مسئولين امر درخواست پي گيري جدي را دارم.
فرزند شهيد
¤ براساس اخبار منتشر شده به نقل از مسئولين پليس راهور و شهرداري قرار بود خيابان لاله زار ساماندهي شود ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت.نكند گويندگان تغيير مسئوليت داده اند. شما را به خدا نسبت به تعريض خيابان و يا ممنوعيت ورود هر نوع خودرو از ساعت 9صبح تا 6عصر به اين خيابان اقدام كنيد.
جمعي از اهل محل
¤ روزنامه هاي وابسته به غرب با آب و تاب سخنان آقاي هاشمي را تيتر كرده اند كه: اصلاح جامعه در سايه بازگشت از خطاست. گوينده كه با بيان اين جمله خود را مبرا از خطا و ديگر مسئولين را خطاكار مي پندارد، آيا مي پذيرد كه فرزندانشان خطاكارند؟ اگر مي پذيرند چرا اعلام برائت از آنها نمي كنند؟ آيا مي پذيرند كه آنجايي كه بايد سكوت كنند سكوت نكردند و آنجايي كه بايد حرف بزنند حرف نزدند؟!
احمدزاده
¤ مدتي است كه برخي توليدكنندگان بسياري از اقلام مصرفي وزن اقلام را كاهش و قيمت را افزايش داده و برخي صرفا به كاهش وزن اقلام اقدام نموده اند كه لازم است بازرسان متعهد و دلسوز با اين خاطيان برخورد نمايند.
ماست هاي سه كيلويي به 700/2و مدتي بعد به 450/2 كيلوگرم تبديل شدند. رب گوجه يك كيلويي به 880 گرم، شيرين عسل 100 گرمي به 80 گرم و شير، پنير و...نيز به همين منوال ادامه دارد؟!
رئيسي
¤ 4 نفر از كاركنان خدمات اداري شهرداري منطقه 15 با بيش از 16 سال سابقه كار تعديل گرديدند؟! با توجه به اينكه داراي زن و بچه مدرسه اي، اجاره نشيني و داراي اقساط بانكي هم هستند آيا سزاوار است بدون عذر موجه پس از اين همه سابقه آن هم در ماه مهرباني (مهر) از كار تعديل شوند؟ از شهردار محترم تهران و منطقه 15 درخواست مي شود براي رضاي خدا ضمن بررسي افراد جايگزين شده به جاي اينها نسبت به رفع مشكل اين عزيزان تدبيري بينديشند.
يوسفي
¤ جمعه شب 15 مهرماه در اخبار ورزشي سيما در چند نوبت تصوير نيمه برهنه شناگران جوان كشور از نزديك نشان داده شد. مي خواستم به مسئولين رسانه ملي كشور تذكر بدهيد در رعايت حلال و حرام الهي بيشتر دقت بكنند.
3044-0912
¤ برخورد سرد شهرداري با شهروندان شهر خوراسگان اصفهان و عدم پرداخت جوايز به كساني كه در امر بازيافت همكاري كرده بودند موجب شده مردم اين شهر علاقه اي به تحويل مواد قابل بازيافت نشان ندهند.
0142-0913
¤ مولامهدي جان:
در تمناي نگاهت بي قرارم تا بيايي
من عبور لحظه ها را مي شمارم تا بيايي
سرشماري كن تو در آدينه از گل هاي پرپر
هم دعا با لاله هاي بي شمارم تا بيايي
خاك لايق نيست آقا تا به رويش پا گذاري
در مسيرت جانفشانم تا بيايي
بي تو باغ سبزدل ها رنگ پاييزي گرفته
باز هم بر ظهورت انتظارم تا بيايي
2566---0914
¤ براي تصويب طرح نظارت مجلس به عملكرد نمايندگان كه بالاخره پس از 15 ماه نتيجه داد از نمايندگان موافق اين طرح كه رأي دادند و تصويب كردند تشكر و قدرداني مي كنم.
4559---0911
¤ حمايت خانه سينما از جاسوسان شبكه اهريمني بي بي سي فارسي انگليس خبيث را نبايد به عنوان يك اقدام صرفا احساسي و علاقه شخصي و عاطفي از سوي آنها تلقي كرد و قطعا اين مسئله بايد براي ما يك نشانه اي باشد از وجود رابطه ارگانيك بين شبكه اهريمني بي بي سي فارسي با خانه سينما و اين قبيل تشكل هاي به اصطلاح فرهنگي هنري كه مثل قارچ در زمان اصلاح طلب ها در كشور پديد آمدند.
يك هم وطن
¤ واقعا معني مستقل بودن بعضي از افراد خانه سينما را فهميديم. مستقل بودن از نظر آنها ميزان وفاداري به دولت خبيث و استعمار پير انگليس بود و ما نمي دانستيم.
رمضان نژاد-رشت
¤ چرا مجلس شوراي اسلامي باند انحرافي را از بدنه دولت خدمتگزار جدا نمي كند.
محمدباقر شفيعي-برازجان
¤ مسئولان نظام و قوه قضائيه بايستي كارهاي كليدي از قبيل اقتصادي و مالي، سياسي و حتي قضايي به دست وزرا، مديران و وكلايي بسپارند كه خود و افراد درجه يك خانواده شان تابعيت هيچ كشور ديگري را نداشته باشند. از روزنامه كيهان تقاضا مي كنم كه گزارشي درباره مضرات اين گونه تابعيت ها را چاپ كند.
علي تفرشي
¤ از قوه قضائيه تقاضا دارم كه تكليف مردم را نسبت به جريان انحرافي مشخص كنند.
پرويز حمزوي
¤ بنده از مستمري بگيرهاي تامين اجتماعي هستم كه حقوق خود را از طريق پست بانك دريافت مي كنم. براي دريافت حق يارانه شماره حسابي را كه در پست بانك دارم ارائه كردم اما هر موقع كه براي دريافت يارانه به اين بانك مراجعه مي كنم بنده را اذيت مي كنند و از پرداخت آن طفره مي روند، خواهش مي كنم كه رسيدگي كنيد.
عباس نصيري
¤ خواهش مي كنم گزارشي درباره طرح بازنشستگي با سابقه 25 سال چاپ كنيد. اين طرح مورد تاييد رئيس جمهور است ولي نمي دانيم چه مسايلي پيش آمده است كه مسكوت مانده است.
سالم
¤ بنده برخلاف نماينده سنندج در مجلس به رايي كه به آقاي احمدي نژاد داده ام افتخار مي كنم و پاي آن ايستاده ام.
محسني-سنندج
¤ دولت با طرح كدرهگيري معاملات وزارت دارايي را از دسترسي آسان به هزاران ميليارد تومان درآمد ماليات نقل و انتقال دور كرده است. به اين صورت كه مردم حوصله گرفتن كد رهگيري را ندارند و به ادارات دارايي هم مراجعه نمي كنند و در نتيجه مفاصاحساب مالياتي هم ارائه نمي كنند. در چنين شرايطي اين دولت است كه با كفش و كلاه آهنين و استخدام هزاران نفر بايد به دنبال مطالبات مالياتي خود بدود.
حسيني
¤سه ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده ايم حال با اين تخم مرغ گران چه بايد كرد؟ از متوليان امر درخواست رسيدگي داريم.
عباس غلامرضايي
¤بنده اگر جاي رياست محترم جمهوري بودم به حاشيه هاي سفر استاني اخير به همدان كه مردم شعار مي دادند: «احمدي رجايي دست بردار از مشايي» بيشتر توجه مي كردم.
3163---0911
¤با تعطيلي مدارس دبستان در روزهاي پنج شنبه هر هفته، بايد به عوامل افت تحصيلي دانش آموزان مورد تعطيلي پنج شنبه ها را نيز اضافه كرد.
8495---0911
¤ساكن خيابان شهيد چمران در ورامين هستم. اين كوچه پاتوق فروشندگان مواد مخدر شده است. اين معضل مثل موريانه به جان ما افتاده و نگران آينده اعضاي خانواده خود شده ايم. چرا مسئولين نيروي انتظامي به رغم اطلاع از موضوع اقدام بازدارنده اي نمي كنند.
1778---0919
¤22 سال سابقه كارمندي دارم. بعد از دو دهه كارمند دولت بودن هنوز يك متر زمين نتوانستم تهيه بكنم. آرزويم اين شده كه يكي از مقامات عالي رتبه را از نزديك ببينم و از اينكه زندگي سختي دارم شكايت بكنم.
2628---0918
¤مسئولين كشور فقط در مناسبت ها براي مدتي به فكر جانبازان مي افتند بعد از آن جانبازان بايد با مشكلات خودشان بسازند و بسوزند.
1007---0916
¤آرزو مي كنم يكي از 5/2 ميليون شغلي كه دولت وعده داده در سال 90 ايجاد بكند براي بنده باشد. بالاي يك سال مي شود كه بي كار شده ام و زن و بچه ام قهر كرده اند.
4190---0936
در حوالي ميدان خراسان دو كوچه بن بست جعفري و افشار فاقد پايه برق روشنايي هستند. از اداره برق منطقه مولوي درخواست مساعدت براي رفع اين مشكل داريم. اميدواريم كه ترتيب اثر بدهند.
از ساكنين محل
¤ به عنوان وكيل در هفته دوم مهر به مجتمع عدالت واقع در تجريش براي كاري رفته بودم كه با وكيل خانم بسيار بدحجابي برخورد كردم. به ايشان تذكر دادم اما با فحش و بي حرمتي مواجه شدم . هرچه بگندد نمكش مي زنند واي به روزي كه بگندد نمك. اين وضع دادگاه هاي ما باشد ديگر از جامعه چه انتظاري است.
0105-0912
¤ بيش از 90 ماه در خطوط مقدم جبهه، و داراي سابقه انهدام 4 تانك و 16 خدمه آن و خود نيز 65% سوختگي، خرد شدن تمام دندانها، موج گرفتگي شديد هستم. ولي در معيار بنياد شهيد و امور ايثارگران با 25% جانبازي شناخته مي شوم! و با حقوق اندك زندگي مي گذرانم. طي اين 31 سال جانبازي هيچ مسئولي تلفني هم احوالم را نپرسيده است.
7756-0918
¤ گروهي از كارمندان زيرمجموعه وزارت دفاع هستيم. سه ماه قبل از هر نفر مبلغ ده ميليون و پانصد هزار تومان بابت مسكن مهر گرفته اند ولي از تحويل آپارتمان ها در پرديس خبري نيست وقتي پيگير شديم گفتند مبلغ 9ميليون تومان ديگر بايد بپردازيم. عرض مي كنم مگر غير از اين است كه طرح مسكن مهر براي قشر كم درآمد تعريف و اجرا شده پس چرا مبالغ بالا دريافت مي كنند؟
3862-0939
¤ وقتي بانك مركزي نتواند بخشنامه هاي ابلاغي خودش مانند ممنوعيت الزام كارمند رسمي براي وام و يا ممنوعيت دريافت سپرده براي وام قرض الحسنه را كنترل كند معلوم است كه زير گوشش اختلاس 3هزار ميلياردي صورت بگيرد.
1998-0912
¤ وقتي ديدار جانبازان با امام خامنه اي را از تلويزيون تماشا مي كردم چندين مرتبه اشك ازچشمانم جاري شد. از آن طرف وقتي مشاهده مي كنم عده اي وطن فروش خيانت مي كنند و به كشور و اعتماد ملت آسيب مي زنند غصه دار مي شوم. از خداوند مي خواهم كه اين افراد را اگر قابل هدايت نيستند از روي زمين بردارد.
عليمرداني
¤ آقاي بقايي معاون رئيس جمهور مصاحبه كرده و گفته كارمندان اكثرا توان مالي سفر خارجي را دارند و هيچ ايراني پيدا نمي كنيد كه به عراق و مكه سفر نكرده باشد. براي نقض چنين ادعايي خانواده اي را مي شناسم كه چند روز پيش براي اولين بار بود كه از روستاي خود به تهران پايتخت كشور، منزل ما آمده بودند. در همين روستا تعداد 40 خانواده زير پوشش كميته امداد زندگي مي كنند. البته قبول دارم كه وضع كلي اكثر مردم ايران نسبت به گذشته خيلي بهتر شده ولي بايد در بيان خويش دقت كنيم كه خلاف آن ثابت نشود.
بخشي
¤ بياييم با خواندن 2تا 2 ركعت نماز يكشنبه هاي ذيقعده به خواسته هاي بسياري از جمله موارد ذيل نائل آييم:
1-مداراي حضرت عزرائيل هنگام موت
2- ثبات اعتقادي تا آخر عمر
3- نورانيت قبر
4-توسعه رزق
5-و...
يك بنده خدا
¤ مسئولين رسيدگي كننده به اين پرونده اختلاس اخير بايد خيلي هوشيار باشند و از هيچ كس و جرياني رو دست نخورند.
8200-0912
¤ قصور در برخورد با مفاسد اقتصادي به ويژه اختلاس بزرگ اخير در بانك ها به رغم هشدارهاي مكرر رهبر معظم انقلاب در گذشته جاي تأسف بسيار دارد.
بهمني
¤ تعاوني كارشناسان رسمي دادگستري 20 سال پيش مبالغي را از اعضاي 80 نفره تعاوني دريافت كرده و قرار بود با آن پول با خريد زمين اعضا را صاحب مسكن كند. اما بعد از اين همه مدت حتي خبري از آغاز مراحل مقدماتي احداث مسكن نيست و حال آنكه بسياري از اعضا مرحوم شده اند و وراث آن ها پي گير هستند.
شجاعي
¤ آقاي رئيس جمهور تا زماني كه تابع ولايت فقيه است و مدافع احكام اسلامي، روي چشم ما قرار دارد اما از سوي ديگر ما به هيچ وجه عهد اخوت با هيچ رئيس جمهوري در هر دوره اي چه در گذشته و چه در حال نبسته ايم.
محمد نجفي- قم جانباز 35%
¤ يك دستگاه تلويزيونLED 40 اينچ سامسونگ از فروشگاه مركزي اين شركت در تبريز خريداري كرده ام. اما 4 روز پس از نصب آن توسط نصاب شركت، تلويزيون به طور كامل سوخت. نمايندگي براي تعويض آن زير بار نرفت خدمات پس از فروش هم پس از چند روز معطلي و استعلام از تهران ضمن امتناع از تعويض آن موافقت شركت با تعمير تلويزيون را اعلام كرد. مي خواستم بدانم به تعمير تلويزيوني كه آكبند آن 4 روزه خراب مي شود مي توان اعتماد كرد؟
سيامك رفيعيان- تبريز
¤ نزديك يك سال است كه اتوبوس هاي خط فياض بخش - فتحي تابع هيچ قانوني نيست. از ساعت 7 صبح تا 8 صبح كه شلوغ ترين ساعت به خاطر آغاز ساعت كار است فقط يك تا دو اتوبوس اقدام به نقل و انتقال مسافر مي كند و بقيه اتوبوس ها از ايستگاه ها عبور مي كنند بدون آنكه مسافري را سوار كنند. چرا؟ بيش از ده بار با شماره تلفن 1888 تماس گرفته ام و ده ها بار پيامك ارسال كرده ام، اما هيچ كس پاسخگو نبوده است.
دره چي

 شايعه (گفت و شنود)

گفت: اميرعباس فخرآور، ضد انقلاب فراري كه در ميان اپوزيسيون به نفوذي وزارت اطلاعات معروف شده مي گويد؛ من نفوذي نيستم، بلكه ناصر زرافشان نفوذي است.
گفتم: صداي آمريكا احمد باطبي را هم اخراج كرده و گفته است نسبت به همكاري وي با وزارت اطلاعات مشكوك شده ايم.
گفت: نيك آهنگ كوثر هم توسط اداره مهاجرت احضار شده و متهم است مخفيانه با يكي از مراكز وزارت اطلاعات تماس تلفني داشته ولي نيك آهنگ مي گويد، قصد فريب مامور وزارت را داشته است!
گفتم: اردشير اميرارجمند مشاور فراري موسوي هم كه هنوز نتوانسته اپوزيسيون را قانع كند كه چگونه علي رغم مراقبت وزارت اطلاعات موفق به فرار از كشور شده است؟
گفت: سايت بالاترين خطاب به اپوزيسيون نوشته مواظب باشيد! كيهان اپوزيسيون را با اين شايعات به جان هم انداخته است و مي خواهد اپوزيسيون را بدنام كند!
گفتم: كار براي وزارت اطلاعات بدنامي دارد يا كاسه ليسي سيا و موساد؟!... به يارو گفتند شنيده ايم از دزدي و كيف قاپي دست برداشته اي؟ و يارو با عصبانيت گفت؛ اي نامردها، باز هم شايعه درست كردند!
 با اشاره به اتهام اخير آمريكا
رئيس جمهور: هر اقدامي عليه ايران شوراي امنيت را بي آبرو مي كند

رئيس جمهور كشورمان در مصاحبه با شبكه تلويزيوني الجزيره انگليسي تاكيد كرد كه هر اقدامي عليه ايران منجر به ريختن آبروي شوراي امنيت خواهد شد.
محمود احمدي نژاد دوشنبه شب در مصاحبه زنده تلويزيوني با شبكه الجزيره انگليسي در پاسخ به سؤالي درباره اتهام اخير دولت آمريكا مبني بر اقدام ايران براي ترور سفير عربستان در آمريكا با بيان اين كه «ترور از زشت ترين اقداماتي است كه مي تواند شكل بگيرد و اين اتهام دولت آمريكا را بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داد» گفت: همه مي دانند كه اين تهمت درباره ملت ايران صدق نمي كند، ترور متعلق به كساني است كه فاقد فرهنگ، تمدن و منطق هستند اين در حالي است كه ملت ايران ملتي با فرهنگ، متمدن و اهل دوستي و برادري هستند و هيچگاه حتي به همسايگان خود و ساير كشورها تجاوز نكرده و همواره برخوردي براساس حقوق و قوانين داشته است.
رئيس جمهور با طرح اين سؤال كه به چه دليل بايد ايران در خاك آمريكا سفير يك كشور دوست را ترور كند؟ گفت: ملت ايران با سياست هاي دولت آمريكا مخالف است و آن را به صراحت اعلام مي كند و از بيان اين موضوع هيچگونه نگراني ندارد.
وي با بيان اين كه ««فرض هاي مختلفي در خصوص اتهام افكني اخير دولت آمريكا بر عليه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد» اظهار كرد: فرض اول اين است كه دولت آمريكا با طرح اين ادعا قصد دارد در روابط ميان ايران و عربستان اختلاف ايجاد كند، در حالي كه آن ها سخت در اشتباه هستند چرا كه در نهايت حقيقت براي ملت ها روشن خواهد شد.
احمدي نژاد تحت الشعاع قرار دادن مسائل داخلي آمريكا را فرض دوم هدف آمريكا از اتهام به ايران عنوان كرد و گفت: مثل روز روشن است كه چنين فرضي نيز هرگز نتيجه اي دربر نخواهد داشت، چرا كه مشكلات اقتصادي آمريكا به حدي جدي است كه با متهم كردن ايران برطرف نخواهد شد و آن ها كاري از پيش نمي برند.
رئيس جمهور افزود: اتهام افكني دولت آمريكا عليه ايران به قدري بي اساس و غيرعقلاني است كه بعيد نيست دولتمردان آمريكايي، ايران را حتي به عنوان عامل جنگ ويتنام و كره و مشوق جرج بوش براي حمله به عراق و افغانستان معرفي كنند.
احمدي نژاد در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص موضع صريح دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به اتهام اخير آمريكا گفت: وزارت خارجه ايران، رسما در اين خصوص اطلاعيه داده و به شدت آن را تكذيب كرده و حتي نسبت به طرح اين موضوع از سوي دولت آمريكا به مجامع بين المللي اعتراض كرده است.
ارسال سي دي اعترافات ريگي براي اوباما
رئيس جمهور با بيان اين كه «اگر جريانات تروريستي دنيا ريشه يابي شود، مشخص خواهد شد كه همه آن ها به بدنه دولت آمريكا متصل بودند» تصريح كرد: چندي پيش فردي به نام ريگي كه از مرزهاي شرقي ايران دست به ترور و آدم ربايي مي زد، توسط مامورين اطلاعاتي و امنيتي كشور دستگير و در محاكمه خود اسنادي را ارايه كرد كه به وضوح نشان مي داد وي مورد حمايت دولت آمريكا قرار داشت كه در اين راستا سي دي اعترافات وي براي آقاي اوباما و دبيركل سازمان ملل ارسال شد، اما هيچ عكس العملي نسبت به آن صورت نگرفت.
رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي در خصوص موضع ايران در قبال اقدام دولت آمريكا مبني بر طرح اتهام اخير در شوراي امنيت، گفت: شوراي امنيت تحت سلطه آمريكا قرار دارد و دولت آمريكا از كودتاي 32 مرداد و بخصوص در سي سال گذشته همواره عليه ملت ايران موضع گيري كرده است، ضمن اين كه امروز سازمان ملل به معناي حقيقي سازماني براي تمامي ملت ها نبوده، چرا كه بالاترين مرجع تصميم گيري در اين سازمان مجمع عمومي نيست و اين در حالي است كه در تمامي مجامع بين المللي، مجمع عمومي تعيين كننده است اما مجمع عمومي سازمان ملل تابع مرجعي است كه تنها پنج عضو دارد و اين آشكارا از غيردموكراتيك و ناعادلانه بودن اين مجمع حكايت دارد و بدين معناست كه دولت آمريكا در عمل حاكم اين سازمان است، از اين رو فاقد ارزش و اعتبار حقوقي است.
رئيس جمهور تصريح كرد: دولت آمريكا اگر عليه ايران به شوراي امنيت فشار بياورد ديگر هيچ آبرويي براي شوراي امنيت سازمان ملل باقي نخواهد ماند.
احمدي نژاد با بيان اين كه «ملت ايران قرباني تروريسم است» به ترور شهيد رجايي و باهنر و شماري از مسئولان جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: يك گروره تروريستي در سال هاي نخستين انقلاب ساختمان نخست وزيري ايران را منفجر كردند و كساني كه رسما مسئوليت اين اقدام تروريستي را به عهده گرفته بودند، امروز در آمريكا حضور دارند و آزادانه مشغول فعاليت مي باشند.
رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران درخصوص ادعاي مطرح شده از سوي آمريكا تحقيق و تفحص انجام خواهد داد، با بيان اين كه «دليلي براي تحقيق وجود ندارد، چرا كه دولت آمريكا روزانه اتهاماتي عليه ملت ايران مطرح مي كند و در اين صورت بايد هر روز نسبت به اين اتهامات تحقيق انجام دهيم» خاطر نشان كرد: روش دولت آمريكا در برخورد با ملت ها روشي غلط است؛ آنها حتي اگر قصد دارند به ملت ايران فشار بياورند توسل به اين گونه اقدامات براي آن ها جوابگو نيست چرا كه تجربه تاريخي نيز اين موضوع را اثبات مي كند كه طي سي سال گذشته فشارهاي دولت آمريكا عليه ملت ايران بي نتيجه بوده است و اين به نفع دولت آمريكاست كه با ملت ايران دوستي كند و بايد بداند كه با متهم كردن ملت ايران نتيجه اي نخواهد گرفت.
احمدي نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر سخنان وزير خارجه عربستان درخصوص اتهام اخير آمريكا عليه ملت ايران خطاب به برادران عربستاني افزود: در آيه اي از قرآن كريم ذكر شده «اگر فاسقي براي شما خبر آورد آن را نپذيريد و بررسي كنيد»؛ دولت آمريكا علاقه اي به عربستان و ايران نداشته و منافع آن در ايجاد اختلاف بين جمهوري اسلامي ايران و عربستان است چرا كه آن ها قصد دارند بر منطقه مسلط شوند و راه آن را وجود اختلاف بين اين دو كشور مي دانند.
رئيس جمهور با اشاره به اين كه «هيچ گونه توجيهي نمي توان مبني بر اين كه كسي از ايران براي ترور برادر مسلمان خود در خاك آمريكا اقدام كند را مطرح كرد» گفت: جمهوري اسلامي ايران حتي افرادي كه در داخل كشور دست به ترور زده اند را ترور نكرد، بلكه آن ها را دستگير و به طور قانوني محاكمه كرد.
جنس ادعاهاي آمريكا
احمدي نژاد در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار شبكه الجزيره انگليسي مبني بر اينكه آيا ايالات متحده ادعاي بي اساس و بدون سندي مطرح كرده است، گفت: دولت آمريكا قبلا هم ادعاهايي مطرح كرد كه بعدا بي اساس بودن آن مشخص شد. كه از جمله آن مي توان به ادعاي وجود سلاح كشتار جمعي در عراق اشاره كرد كه اين ادعا را به قدري محكم و با تبليغات گسترده انجام داد كه همه آن را باور كردند و كشورهاي زيادي درحمله به عراق با آمريكا همراهي كردند، اما هيچگونه سلاح كشتار جمعي در عراق پيدا نشد و امروز هم كسي سوال نمي كند كه آيا اين ادعا درست بوده يا غلط؟
رئيس جمهور افزود: درست كردن اسناد جعلي براي سيستم هاي جاسوسي آمريكا كار دشواري نيست.
آدرس شوراي امنيت
به تروريست ها
رئيس جمهور با طرح اين سوال كه چرا هر كس در دنيا مخالف سياست هاي آمريكا مي باشد، متهم به تروريسم شده و يا، ترور مي شود، گفت: دانشمندان هسته اي ايران ترور مي شوند، چرا كه شوراي امنيت اسم آنها را اعلام مي كند و صهيونيست ها بلافاصله اقدام به ترور آن ها مي كنند.
رئيس جمهور با انتقاد از حضور ناوگان آمريكا در خليج فارس، با بيان اين كه «چه كسي به آمريكا ماموريت داده در خليج فارس حضور داشته باشد؟» گفت: بدون ترديد هيچ كس آن ها را به حضور در منطقه دعوت نكرده است و چنانچه رفراندومي در بين ملت هاي منطقه برگزار شود مشخص خواهد شد كه ملت هاي منطقه با دخالت هاي دولت آمريكا در امور منطقه موافق نيستند.
احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخير رهبرمعظم انقلاب درخصوص تبديل سيستم رياستي به پارلماني اظهار كرد: مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سوالي علمي پاسخ علمي مطرح كردند و هيچ گونه مسئله خاصي وجود ندارد و در قانون اساسي جايگاه و اختيارات همه مسئولان مشخص است.

 تبريك احمدي نژاد به هنيه درباره موفقيت فلسطين در موضوع تبادل اسرا با رژيم صهيونيستي

رئيس جمهور كشورمان و اسماعيل هنيه در گفت وگوي تلفني، صبر و مقاومت را موجب خفت و خواري رژيم صهيونيستي و عامل پيروزي هاي بزرگ براي ملت فلسطين و ساير ملت هاي آزاده و عدالت خواه جهان دانستند.
محمود احمدي نژاد در تماس تلفني اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين، اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره در كنار ملت مظلوم فلسطين و مقاومت بوده و از آرمان اين ملت آزاده و مظلوم حمايت خواهد كرد.
رئيس جمهور با تبريك پيروزي بزرگ ملت فلسطين در خصوص موضوع تبادل اسراء با رژيم صهيونيستي گفت: بي ترديد اين موضوع يك پيروزي بزرگ براي ملت فلسطين و تمام مسلمانان و آزادي خواهان و عدالت طلبان جهان است و ملت هاي مستقل همپاي مردم مظلوم فلسطين از اين موضوع خوشحال هستند.
گفتني است؛ براساس توافق جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و رژيم صهيونيستي، 1027 اسير فلسطيني با گلعادشليت سرباز رژيم صهيونيستي معاوضه مي شود.
احمدي نژاد گفت: پيروزي هاي مقاومت فلسطين نشان دهنده اين است كه اگر كساني براي خدا صبر، تحمل و ايستادگي كنند، ياري خدا نيز خواهد رسيد و آن ها را پيروز خواهد كرد.
رئيس جمهور شكست پذير بودن رژيم صهيونيستي را يكي ديگر از نشانه هاي پيروزي هاي مقاومت فلسطين دانست و اظهار كرد: در حالي كه تمام قدرت هاي زورگوي جهان پشتيبان رژيم صهيونيستي بوده، غزه در محاصره است و مقاومت تحت سنگين ترين فشارها قرار دارد، خداي متعال مقاومت ملت فلسطين را بر همه هيمنه رژيم صهيونيستي غلبه داد و باعث خفت و ذلت صهيونيست ها شد.
اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين نيز در اين مكالمه تلفني پشتيباني ملت ايران از ملت هاي مظلوم را نشانه اصالت اسلامي و موضع ديني جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: ايران هميشه حامي و در كنار آرمان فلسطين بوده و شريك اصلي پيروزي هاي ملت فلسطين است.
وي با اشاره به موضوع تبادل اسيران و آزادي زندانيان فلسطيني، اظهار كرد: اين پيروزي پس از سال ها صبر و مقاومت دولت و ملت فلسطين بدست آمده است و يك دستاورد بزرگ اسلامي و ملي محسوب مي شود.

 گيس و گيس كشي پريوش و سياوش! (خبر ويژه)

يكي از عناصر فراري متهم به همكاري با وزارت اطلاعات، ناصر زرافشان را نفوذي معرفي كرد.
اميرعباس فخرآور مدتي است كه به خاطر بازگشت توام با رضايت برادرش به ايران و مصاحبه با سيماي جمهوري اسلامي درباره مسائل پشت پرده اپوزيسيون زير علامت سؤال گروههاي ضدانقلاب قرار گرفته است. اما او مي گويد پاپوش دوختن براي وي از زمان دردسرسازي فردي به نام ناصر زرافشان در زندان عليه وي آغاز شده است. وي در اين باره نوشت: دستگاه اطلاعاتي ايران به طور ويژه از برخي افراد نفوذي بهره برده است. پروژه تخريب كانون نويسندگان با استفاده از زرافشان و تخريب جنبش دانشجويي با كمك دفتر تحكيم و احمد باطبي در نقش خبرچين صورت گرفت. به من مي گويند از نام زنانه استفاده مي كردم. من پس از تيرماه 78، تصميم گرفتم از اسم مستعار سياوش براي مصاحبه با رسانه هاي خارجي استفاده كنم. وقتي انجمن قلم روز نويسنده زنداني را در سال 2004 به نام من ثبت كرد، ناصر زرافشان مثل مرغ سربريده بالا و پايين مي پريد و نامه نوشت تا نام مرا از اين روز حذف كنند، نيك آهنگ كوثر هم همين طور. زرافشان حتي دست به حيله اي كثيف زد و در بين رفقايش در زندان با استفاده از اسم پريوش به جاي سياوش (اسم مستعار من) تلاش مي كرد عقده هايش را عليه من خالي كند.
فخرآور براي اثبات مزدوري خود مي نويسد: ويزاي آمريكاي من در همان پاسپورت خورده است و مطمئنا به دور از چشم تيزبين سازمانهاي امنيتي آمريكا نبوده است. لازم است يادآوري كنم كه اينجانب با دعوتنامه رئيس انستيتوي امريكن اينترپرايز كه اصلي ترين انستيتوي تشكيل دهنده دولت وقت ايالات متحده آمريكا بود براي سخنراني در سناي آمريكا به واشنگتن آمدم و تمام امور صدور ويزاي من حتي يك هفته نيز طول نكشيد. معاون وزير دفاع آمريكا [ريچارد پرل] شخصا به استقبالم آمد. همان زمان باطبي سر دخترخانم وكيلي به نام ليلي مظاهري را كلاه گذاشت تا برايش راه ورود به آمريكا را هموار كند و وقتي پا به آمريكا گذاشت با كمك همكار و رفيق كلاهبردارش مهدي سنجري باف (كيانوش)، اين دختر بيچاره را ناجوانمردانه به دادگاه كشاندند با اين ادعا كه دختر بيچاره دزد است و پولهايشان را ربوده است.
فخرآور در نوشته خود، از زرافشان به عنوان يك توده اي تواب ياد كرد، حال آن كه وي قبل از انقلاب در زندان با ساواك زد و بند و همكاري داشت.

 تيله بازي را عشق است! (خبر ويژه)

يك سلطنت طلب ماركسيست ليبرال- دموكرات شده(!) مي گويد تا امروز به اصلاح طلبان در انتخابات مختلف رأي مي داده و آن را براي خدشه در حاكميت مفيد مي دانسته اما اكنون كه اين طيف از حاكميت اخراج شده اند، بايد به سمت تحريم انتخابات پيش رفت.
جمشيد-الف كه در ميان اپوزيسيون خارج نشين به بي ثباتي فكري و فرصت طلبي مشهور است، در كنفدراسيون و حزب رنجبران عضو بود اما سلطنت طلبي پيشه كرد او بعد از وقوع انقلاب اسلامي و فرار از كشور، تا مدتي ژست ماركسيستي را داشت اما در اين اواخر به عضويت گروهك اتحاد جمهوري خواهان پيوست. وي در مصاحبه با سايت ضدانقلابي شهرونديار گفته است: با وجود آگاهي از كاستي هاي انتخابات در جمهوري اسلامي، من طرفدار مشاركت در انتخابات بودم و دست كم از زمان انتخاباتي كه به رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي انجاميد تا انتخابات رياست جمهوري خرداد 1388 در انتخابات شركت كردم و حتي در آخرين انتخابات خرداد 88 هم، به مهدي كروبي راي دادم. حتي در آستانه اين انتخابات هم مقاله اي نوشتم و تشويق به شركت در انتخابات مي كردم. مثلا در دوره دوم انتخابات سال 1384، كه مبارزه ميان محمود احمدي نژاد و علي اكبر هاشمي رفسنجاني بود با دلي پر درد مقاله اي نوشتم به نام «ماجراجويي بس است، به هاشمي رفسنجاني رأي دهيم!» با دلي پر درد چون هيچ گونه سنخيتي با هاشمي رفسنجاني نداشتم.
وي مي افزايد: من فكر مي كنم رويكرد ما براي پشتيباني از اصلاح طلبي درون نظام درست بود و مقاله من در همين دوره اصلاحات در نشريه آفتاب، متعلق به عيسي سحرخيز چاپ شد با اين حال، وي با اشاره به انزوا و اخراج فتنه گران از حاكميت مي گويد: از اين پس بحث تحريم انتخابات مطرح است چون داده هاي سياسي به شدت تغيير كرده اند. با تحليلي كه در گذشته مي شد و تشويق به انتخابات كرد، نمي توان به سراغ انتخابات پيش رو رفت. به اين دليل كه اصلاح طلبان از حاكميت بيرون رانده شده اند و خوش خيالي است اگر فكر كنيم با اين داده هايي كه داريم، نظام تن به بازگشت اصلاح طلبان به صحنه سياسي كشور مي دهد. در چنين شرايطي اگر باز هم اعتراض انتخاباتي اتفاق بيفتد الزاما دستاوردي براي باز كردن فضا در اين شرايط وجود نخواهد داشت. و شوربختانه از نشانه ها برمي آيد ناچار به گزينه تحريم مي رسيم.
وي شرط گذاري فتنه گران براي انتخابات را شتاب زده خواند و گفت حاكميت سرسخت تر از آن است كه چنين شروطي را بپذيرد.
يادآور مي شود اين شبه روشنفكر متلون مزاج مردادماه سال گذشته از رسم تيله اندازي در ميان گروهك هاي معارض نظام خبر داده و گفته بود: در جواني در اردوگاه چپ بودم اما اكنون باورهاي من بسيار دگرگون گشته اند و ديگر نه به مبارزه طبقاتي اعتقاد دارم و نه به ماترياليسم تاريخي و پيروي از حزب پيشرو پرولتاريا. يكي از نكاتي كه از سال هاي حضور در كنفدراسيون و سپس سازمان اتحاد و حزب رنجبران به يادم مانده، حكايت تيله است. آري همين تيله كوچك شيشه اي بازيچه سال هاي كودكي. در آن سالها در جلسات و گفت وگو مي گفتيم رفيق جان تيله نينداز! يعني چه؟ يعني بحثي خارج از موضوع جلسه مطرح نكن كه تمامي شركت كنندگان را همچون كودكان در پي تيله به دنبال خود بكشاند و موضوع از دستور خارج شود. البته بارها اين اتفاق مي افتاد و رفقا، برخي از سر سادگي و برخي از سر شيطنت، تيله مي انداختند و اي بسا موفق مي شدند كه بحث را از موضوع اصلي به جاي ديگري و بيراهه بكشانند. حالا مدتي است كه گفته ها و اشاره هاي بسياري از دوستان آشنا و بيگانه در اپوزيسيون مرا دوباره به ياد تيله مي اندازد. اين كه برخي كوشندگان اپوزيسيون بگويند ما در اوايل انقلاب بسيار تندروي كرديم و نتايج بدي گرفتيم و حتي به اسم اپوزيسيون هم نبايد تندروي كرد، نوعي تيله انداختن است.
اسدي خشونت گريزي و مسالمت جو خواندن جنبش سبز را نوعي تيله اندازي در برابر بحث انتقاد از بي عملي موسوي و كروبي و عدم ارائه استراتژي از سوي آنها عنوان كرد و در عين حال در توجيه وابستگي و نوكري براي بيگانگان نوشت: «گفتن اينكه ما نبايد از لج جمهوري اسلامي و مخالفت با آن، تن به استعمار و وابستگي به كشورها بدهيم، تيله اندازي است»(!)

 حتي صداي آمريكا دروغ دولت اوباما را باور نمي كند (خبر ويژه)

بخش فارسي صداي آمريكا گفت دوستان نزديك و همكاران قديمي فردي كه متهم به تلاش براي ترور سفير عربستان در آمريكا شده، او را شخصي حواس پرت مي دانند و مي گويند وي توانايي انجام چنين توطئه اي را ندارد.
گر گ فلاكوس خبرنگار صداي آمريكا ضمن تهيه گزارشي اعلام كرد: منصور ارباب سيار دو دهه در شهر ساحلي كورپوس سيتي در جوار خليج مكزيك در ايالت تگزاس سكونت داشته است، ما با چند تن از دوستان و آشنايان دور و نزديك وي مصاحبه كرديم. سمير جيفي بهلول رئيس انجمن اسلامي جنوب تگزاس، به شدت از متهم شدن ارباب سيار شگفت زده شده و مي گويد او نه من را نمايندگي مي كند، نه مذهب من را و نه جامعه من را. بيشتر ايرانيان ساكن كورپوس سيتي، سكولار هستند و ارباب سيار هم براساس آنچه كه تاكنون در مورد او مطرح شده، به نظر نمي رسد مذهبي بوده باشد. او مرتب مي رفته كلوپ هاي استريپتيز و دائم مشروب مي خورده و به نظر نمي آيد مسلمان يا مذهبي بوده باشد.
ديويد تامشي، از شركاي سابق ارباب سيار نيز مي گويد: او آنقدر ساده لوح بود كه حتي از پس كارهاي ساده هم برنمي آمد. او هميشه كليدش را گم مي كرد، اصلا اهل عدد و رقم نبود. وقتي مي خواست ماشين بفروشد مثلا مي گفت «مال سال 1989 ... شايدم 85» است. ارباب سيار طبيعت بي بند و بار و بي مسئوليتي داشت.
صداي آمريكا در پايان تاكيد مي كند: بيشتر كساني كه ارباب سيار را از نزديك مي شناسند، معتقدند، او به هيچ وجه قادر به انجام چنين توطئه پيچيده اي نبوده است.
در همين حال روزنامه اتريشي استاندارد از قول كنت كاتزمن تحليلگر مسائل ايران در واشنگتن نوشت: هيچ چيز درباره ادعاي تلاش ايران براي ترور سفير عربستان با هم جور درنمي آيد.اينكه ايران يك جنگ سرد را با عربستان سعودي آن هم در قلمرو آمريكا تصميم گيري كرده باشد و به اين ترتيب به واشنگتن شانس منزوي كردن خود در عرصه سياسي و اقتصادي را بدهد يك سناريوي كاملا مضحك و بي معني است.
اين روزنامه مي افزايد: اين سناريو بسيار مضحك است و مضحك تر از آن اين است كه طراحي اين ترور تا چه حد غيرحرفه اي انجام شده است.

 مردم آمريكا اوباما را فردي تباه شده مي دانند (خبر ويژه)

اكثريت قاطع مردم نيويورك از جنبش «وال استريت را اشغال كنيد» پشتيباني مي كنند.
به گزارش «خبرگزاري دانشجو» به نقل از رويترز، نظرسنجي جديد صورت گرفته ميان شهروندان نيويورك حاكي از حمايت گسترده آنها از تظاهرات ضد وال استريت است. اين شهروندان در اين نظرسنجي كه دوشنبه صورت گرفته است خواهان ايجاد مقررات سختگيرانه تري در حوزه مالياتي شده اند.
در اين نظرسنجي 67 درصد از نيويوركي ها با اقدامات جنبش ضد وال استريت موافقت و اعلام كرده اند كه ما ناراحت هستيم وقتي مشاهده مي كنيم كه بانكها براي كسب سودهاي بيشتر، پس از عبور از ركود اقتصادي ايجاد شده، خواهان افزايش فشارها بر شهروندان آمريكايي هستند، در حالي كه اين شهروندان خود تحت فشار مالي قرار دارند.
براساس اين نظرسنجي، حمايت از معترضان ضد وال استريت در حاشيه شهر به مراتب بيشتر است تا جايي كه 87 درصد از حاشيه نشين ها از اين جنبش كه از يك ماه پيش آغاز به كار كرده است، حمايت نموده اند.
گسترش اعتراض ها در آمريكا در حالي است كه رسانه هاي غربي از بحران كم سابقه اخير به عنوان مخمصه و چالشي بزرگ ياد مي كنند. روزنامه سوئيسي تاگس آنسايگر در اين باره نوشت: از يك ماه پيش جنبش تسخير وال استريت در آمريكا آغاز شده و اوباما را در بد مخمصه اي گرفتار كرده است. رئيس جمهور از يك طرف به پول صاحبان بانكها نياز دارد و از طرفي براي همراهي با مردم بايد به وال استريت اعتراض كند. معترضان روبروي وزارتخانه اقتصاد در واشنگتن با صداي بلند شعارهاي ضدسرمايه داري غربي سر مي دادند. كمي آن طرفتر باراك اوباما در كاخ سفيد اين شعارها را مي شنيد. آيا وي تحقق اين شعارها را مي خواهد؟ اين روزها براي اوباما روزهايي به ياد ماندني و فراموش نشدني است. هر روز هزاران نفر در ايالت هاي مختلف آمريكا عليه بانكها، وال استريت، جنگ هاي آمريكايي و نبود شغل و براي برقراري عدالت اجتماعي دست به اعتراضات گسترده مي زنند.
اين روزنامه اضافه مي كند: با وجود اينكه از محل چادرهاي اعتراض كنندگان آمريكايي تا كاخ سفيد چند دقيقه بيشتر فاصله نيست، اما يك دنيا بين اين اعتراض كنندگان و رئيس جمهوري آمريكا فاصله افتاده است. از نظر معترضين، اوباما نيز همان مسير وال استريت و بانكها را در پيش گرفته است. اين طور به نظر مي رسد كه اوباما مردم كشورش را كه شغل و خانه خود را در سايه نظام سرمايه داري از دست داده اند فراموش كرده است. اوباما در بد مخمصه و چالشي گرفتار شده است. او نمي تواند خيلي از بازار وال استريت و صاحبان آن دور شود. اوباما به حمايت هاي مالي صاحبان بانكها و سرمايه داران در مبارزات انتخاباتي نياز دارد. معترضان آمريكايي اين حقيقت يعني وابستگي اوباما به وال استريت را مي دانند. در سال 2008 اوباما با شعار تغيير و دگرگوني به ميدان آمد. اما بعد از چند سال سرخوردگي و نااميدي، حالا اعتراض كنندگان مي خواهند عملي شدن اين شعارها را ببينند. اما با وجود اوباما به ندرت گزينه اي براي آنها وجود خواهد داشت. اوباما از نظر آنها يك فرد سرسپرده و تباه شده است كه دارد با مردم موش و گربه بازي مي كند.

 اخراج نشده ام ، بيرونم كرده اند! (خبر ويژه)

در پي انتشار خبر اخراج احمد باطبي از صداي آمريكا، نامبرده مدعي شد بنابر قوانين آمريكا از پرداختن به جزئيات ماجرا معذور است.
وي در واكنش به خبر 10 روز پيش كيهان نوشت: «جدايي من و برخي ديگر از روزنامه نگاران مشغول در صداي آمريكا صحت دارد، اما دليل اين جدايي آنچه كه روزنامه كيهان نقل كرده نيست. در پي اعمال برخي سياست ها از سوي مديريت صداي آمريكا، تغييراتي در اين رسانه روي داده كه عدم تمديد قرارداد ما يكي از نتايج آن است. در حال حاضر اين موضوع به همراه برخي ديگر از مسائل حاشيه اي، همچون پيگيري قضايي منابع تامين اخبار كذب براي رسانه هاي حكومتي به شكل قانوني در حال پيگيري است. طبق قوانين عرفي ايالات متحده آمريكا در طول انجام مراحل قانوني، انتشار جزئيات و يا پرداختن به اين موضوع از سوي ما ممكن نيست».
وي توضيح در اين باره را به وقت ديگري موكول كرده است.
يادآوري مي شود باطبي از 3 سال پيش در صداي آمريكا مشغول به كار شده بود و به شكل قراردادي حقوق دريافت مي كرد. وي متهم به لو دادن برخي از اعضاي اپوزيسيون در تماس با ايران است. تارا نيازي نامزد سابق وي نيز بر اين ادعا صحه گذاشته و موجب احضار وي از جانب پليس شده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14