(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 22 آذر 1390- شماره 20095

شعر امروز ( دفتر مشق )
كلاس پرورشي؛زنگ شكوفايي
معرفي ورزش ها(7)
تنيس روي ميز؛افزايش دقت و تمركزشعر امروز ( دفتر مشق )

سخت آشفته و غمگين بودم...
به خودم مي گفتم:
بچه ها تنبل و بد اخلاقند
دست كم مي گيرند
درس ومشق خود را...
بايد امروز يكي را بزنم، اخم كنم
و نخندم اصلا
تا بترسند از من
و حسابي ببرند...
خط كشي آوردم،
درهوا چرخاندم...
چشم ها در پي چوب،
هرطرف مي غلتيد
مشق ها را بگذاريد جلو،
زود، معطل نكنيد !
اولي كامل بود،
دومي بدخط بود
بر سرش داد زدم...
سومي مي لرزيد...
خوب، گير آوردم !
صيد در دام افتاد
و به چنگ آمد زود...
دفتر مشق حسن گم شده بود
اين طرف، آنطرف،
نيمكتش را مي گشت
تو كجايي بچه؟
بله آقا، اينجا
همچنان مي لرزيد...
« پاك تنبل شده اي بچه بد »
« به خدا دفتر من گم شده آقا،
همه شاهد هستند»
« ما نوشتيم آقا »
بازكن دستت را...
خط كشم بالا رفت،
خواستم بركف دستش بزنم
او تقلا مي كرد
چون نگاهش كردم
ناله سختي كرد...
گوشه ي صورت او قرمز شد
هق هقي كرد
و سپس ساكت شد...
همچنان مي گرييد...
مثل شخصي آرام،
بي خروش و ناله
ناگهان حمدالله، دركنارم خم شد
زير يك ميز،كنار ديوار،
دفتري پيدا كرد ......
گفت : آقا ايناهاش،
دفتر مشق حسن
چون نگاهش كردم،
عالي و خوش خط بود
غرق در شرم و خجالت گشتم
جاي آن چوب ستم، بردلم آتش زده بود
سرخي گونه او، به كبودي گرويد .....
صبح فردا ديدم
كه حسن با پدرش، و يكي مرد دگر
سوي من مي آيند...
خجل و دل نگران،
منتظر ماندم من
تا كه حرفي بزنند
شكوه اي يا گله اي،
يا كه دعوا شايد
سخت در انديشه ي آنان بودم
پدرش بعد سلام،
گفت : لطفي بكنيد،
و حسن را بسپاريد به ما »
گفتمش، چي شده آقا رحمان ؟
گفت : اين بچه
وقتي از مدرسه برمي گشته
به زمين افتاده
بچه ي سر به هوا،
يا كه دعوا كرده
قصه اي ساخته است
زير ابرو وكنارچشمش،
متورم شده است
درد سختي دارد،
مي بريمش دكتر
با اجازه آقا .......
چشمم افتاد به چشم كودك...
غرق اندوه و تاثرگشتم
من شرمنده معلم بودم
ليك آن كودك خرد وكوچك
اين چنين درس بزرگي مي داد
بي كتاب ودفتر ....
من چه كوچك بودم
او چه اندازه بزرگ
به پدر نيز نگفت
آنچه من از سرخشم،
به سرش آوردم
عيب كار ازخود من بود و نمي دانستم
من از آن روز معلم شده ام ....
او به من ياد بداد درس زيبايي را...
كه به هنگامه ي خشم
نه به دل تصميمي
نه به لب دستوري
نه كنم تنبيهي
¤ ¤ ¤
يا چرا اصلا من
عصباني باشم
با محبت شايد،
گرهي بگشايم
با خشونت هرگز...
با خشونت هرگز...
فرستنده : الهام ملكي

 كلاس پرورشي؛زنگ شكوفايي

سرودها ي قشنگ
خلاصه : استفاده از هنر سرود به ميزان تخصص مربي آن بستگي دارد ولي اگر شما هم مثل من به اين كار علاقه داريد و دوست داريد بچه ها يك سرود را خوب اجرا كنند به موارد زير توجه كنيد .
مراحل :
¤ يك نوار يا CD سرود را كه مناسب گروه سني و نوع جنس دانش آموز است ، انتخاب كنيد .
¤ متن آن را روي كاغذ بياوريد اين كار بايد با دقت انجام شود . اگر كلمه اي نامفهوم است با همكارانتان يا توليد كنندگان سرود مشورت كنيد تا از آن اشتباه استفاده نكنيد .
¤ در صورت ممكن نوار يا CD را براي اعضاي گروه سرود تكثير نماييد .
¤ متن دست نوشته شده ي سرود را در محيط تمرين ( كلاس يا حياط ) نصب نماييد طوري كه از دور هم بتوان آن را خواند .
¤ اول با كلام تمرين كنيد و سپس بعد از حفظ سرود سراغ قسمت بي كلام برويد
¤ راهنمايي هاي ساده ي يك مربي در قسمت هاي شروع يا پايان هر بخشي مي تواند با اشاره ي دست انجام شود .
كارت پرورشي
خلاصه : دانش آموزان به كارت مخصوص خودشان خيلي اهميت مي دهند چون آنها را از ديگران متمايز كرده و به آنها شخصيت مي دهد.
در طرح زير با طراحي يك كارت براي فعاليت هاي پرورشي آشنامي شويد.
مراحل :
فعاليت هاي پرورشي را تقسيم بندي مي كنيم .
نماز خانه + كتابخانه + كلاس پرورشي + مناسبت ها + تبليغات + سمعي و بصري + مجله + مسابقات و...
از ميان دانش آموزان در سخوان و فعال كه در ميان دوستانشان محبوب هستند ، افرادي را براي سرگروهي هر بخش از بخش هاي پرورشي انتخاب مي كنيم ؛ يكي مسئول نماز خانه ، يكي كتابخانه و....
وظايف مسئولين و اعضاي هر بخش در يك برگه نوشته شده و به تعداد آنها از آن كپي تهيه و توزيع مي شود.
براي هر كدام از مسئولين و اعضاي زير نظرشان كارت پرورشي صادر مي شود .
محتواي يك كارت
به نام خالق پرهاي طاوس
شماره :
تاريخ صدور :
گروه پرورشي
نام و نام خانوادگي : كلاس :
عنوان مسئوليت امضاي معاون پرورشي مدرسه
رفت و آمد دانش آموزان مسئول با اين كارت آسان مي شود با تقسيم مسئوليت ها بارهاي سنگيني از دوش معاون و مربي پرورشي برداشته مي شود .
اگر كارت رنگي باشد و داخل جاي كارتي همراه با گيره قرار بگيرد بهتر است .
راديوي مدرسه
خلاصه: راديوي مدرسه ، تلاشي است براي استفاده ي بهينه از فرصت زنگ تفريح يا مناسبت هاي گوناگون با مراحل تهيه يك برنامه راديو در مدرسه آشنا شويد .
مراحل :
1 - با توجه به مناسبت چند متن گوناگون مثل شعر ، قطعه ي ادبي ، حكايت ، دانستني ها و... آماده كنيد .
2 - كساني كه قرار است متن را بخوانند بايد قبلا چند مرتبه آن را خوانده و تمرين كرده باشند .
3 - مربي يا معاون پرورشي بايد بر كليه ي مراحل تهيه و ضبط بخش نظارت داشته باشد .
4 - اگر قرار است برنامه زنده پخش بشود به وسايل زير نياز داريم :
1 - ضبط براي پخش موسيقي زمينه
2 - بلندگو
3 - متن
4 - گوينده
5 - اگر مي خواهيم كار غير زنده باشد بايد در محيطي ساكت برنامه را ضبط كنيم و سپس در مناسبت پخش نماييم .
موارد استفاده از راديوي مدرسه
الف - براي پاسخ به پرسش هاي عمومي بچه ها
ب - براي اعلام اخبار جديد و جالب مدرسه
ج - براي تبليغ فعاليت هاي گوناگون مدرسه و.... مثال : اولي ها ، دومي ها ، سومي ها !
از فردا مراسم با شكوه نماز جماعت برگزار مي شود.
صندوق دوستي
خلاصه : اگر از من بپرسند يكي از بهترين روش هاي شنيدن صداي بچه ها چيست ؟ من مي گويم صندوق انتقاد و پيشنهادها.
براي استفاده پوياتر از اين صندوق طرح زير را بخوانيد
نام صندوق
با مشورت كردن با همكاران يا برگزاري يك مسابقه بين دانش آموزان از آنها بخواهيد يك نام جديد و جالب براي صندوق انتخاب كنند نام هايي مثل محرم راز ، گل هاي دوستي ، پل ما ، بين خودمون باشه و...مي تواند خودماني و مناسب باشد .
نامه هاي اين صندوق هر روز خوانده و بررسي مي شود .
اگر حالش را داريد هر روز در صندوق را باز كنيد اين جمله را بالايش بنويسيد اگر هم حالش را نداريد مدت زمان پاسخ گويي را بايد اعلام كنيد تا صندوق از پويايي نيافتد .
هفته اي يك بار پاسخ دهيد
بعد از باز كردن در صندوق نامه ها را دسته بندي كنيد .
1 - نامه هاي عمومي كه مشكل عمومي بچه هاست .
2 - نامه هاي خصوصي كه مربوط به حريم شخصي افراد مي شود .
3 - نامه هاي نامربوط
نامه هاي دسته ي اول را سر صف با جوابش اعلام كنيد مثلا علت نداشتن تور براي دروازه يا ..... را به بچه ها بگوييد .
نامه هاي خصوصي را با خود افراد صحبت كنيد .
نامه هاي نامربوط را دور بريزيد.
منظم جواب دادن به نامه ها باعث استقبال دانش آموزان از صندوق مي شود .
كتابخانه ي ما
خلاصه : طرح نجات كتابخانه و تشويق دانش آموزان به مطالعه وقتي مهم مي شود كه بدانيم كشور ما در زمينه مطالعه با يك فاجعه روبه روست .
كارت پرواز با كتاب تا شهر آفتاب و برگ سبز طرحي است كه مطالعه ي منظم و هفتگي كتاب توسط دانش آموزان به دنبال دارد .
طرح پرنده يا كتاب
دانش آموز هر كتابي را كه مي گيرد نامش را روي بال پرنده مي نويسد .
دانش آموز هر برگ سبزي را كه مي نويسد و تحويل كتابدار يا مربي مي دهد يك برگش را سبز مي كند.
برگ سبز ( به جاي خلاصه نويسي )
شكل و قالب كارت ها را مي توان با توجه به سن و جنسيت دانش آموزان تغيير داد .
همچنين سوالات برگ سبز را مي توان هر 3 ماه يك بار عوض كرد .
اميدوارم اين طرح كتابداران را شاد كند .
برگ سبز
يك جمله براي بالاي برگه : كتاب بوستان دانشمندان است .
نام و نام خانوادگي مطالعه كننده :
كلاس :
نام كتاب : نام نويسنده ( مترجم )
نام ناشر : نام تصوير گر:
جالب ترين بخش كتاب :
جالب ترين نقاشي يا عكس كتاب در صفحه ي .... قرار دارد.
اگر مي خواستي براي اين كتاب نام ديگري انتخاب كني نامش را چه مي گذاشتي ؟
يك سوال از نويسنده ي كتاب
به نظر من اين كتاب عالي خوب متوسط ضعيف
تاريخ تحويل به محل امضاي دانش آموز
سرودن شعر
خلاصه :
بعضي از دانش آموزان ، استعداد خوبي در زمينه شعر دارند.
تمرينات زير فرصتي است براي شناسايي استعداد شعر سرودن
ادامه شعر : يك مصراع از يك شعر را انتخاب كنيد و به بچه ها بگوييد و با فكر خودشان آن را ادامه دهند .
چند مصرع
1 - رفتم به باغ گل ها
2 - بوي باران كوچه را پر كرده است
3 - دل من دوست دارد
توصيف :
به دانش آموزان بگوييد
1 - آسمان شب را توصيف كنند
2 - غروب و احساسشان از آن را بنويسند
3 - يك حس از شادي يا غم را توصيف كنند ( چه چيزي باعث شادي يا غم شما مي شود ؟ )
تشبيه : مادرم مثل خورشيد است كه
مدرسه مثل .......است كه ........
دوست خوب مثل .......است كه ..........
كتاب خوب مثل .........است كه ..........
تشخيص : صنعت تشخيص يعني به اشياي بي جان، جان و شخصيت ببخشيم طوري كه بتوانند حرف بزنند و احساساتشان را بيان كنند.
تمرين: از زبان اشياي زير صحبت كنيد .
1 - توپ فوتبال
2 - پنجره
3 - كيف مدرسه
به اميد پر بار بودن اين كلاس
داستان نويسي
خلاصه : استعداد داستان نويسي با تمرين شكوفا مي شود چند تمرين ساده ي زير مي تواند .استعدادهاي ادبي دانش آموزان كلاستان را به شما نشان بدهد .
مراحل نوشتن يك داستان :
1 - انتخاب موضوع ( با استفاده از خاطرات و تجربه هاي تلخ و شيرين )
2 - طرح داستان ( شخصيت ها + حوادث + زمان و مكان معلوم شود )
3 - پرداخت ( با توجه به پيام داستانتان شروع و پايان داستاني را طوري بنويسيد كه پيام به صورت غير مستقيم به خواننده انتقال پيدا كند .)
5 - تعيين گره و گشايش
براي جذابيت داستان بايد شكل و گرهي ايجاد كرد و با ظرافت گره را گشود .
انواع داستان :
1 - داستان كوتاه و كوتاه ( داستانك ) چند خطي
2 - داستان كوتاه چند صفحه اي
3 - داستان بلند ( رمان ) چند دفتري
شما هم مي توانيد داستانك بنويسيد يك موضوع را انتخاب كنيد و در چند خط حرفتان را بزنيد مثلا مي توانيد به جاي اشيا حرف بزنيد و خواننده بعد از داستان بفهمد كه منظور شما چه بوده است .
همه مي آيند و لباس هايشان را به من مي پوشانند و هر روز سرم كلاه مي گذارند من از سرپا ايستادن خسته شدم خوش به حال دوستم كه به ديوار تكيه داده است ( چوب رخت ) .
چند تمرين : 1 - در باره تقلب يك داستان كوتاه بنويسيد .
2 - يك عكس يا نقاشي را به كلاس ببريد تا بچه ها در باره اش يك داستان بنويسند.
آثار منتخب را مي توان در يك مجله توي مدرسه چاپ كرد .
كتاب پيشنهادي : پلي به سوي داستان نويسي / داريوش عابدي / انتشارات مدرسه
خاطره نويسي
خلاصه :
خاطره شباهت هاي زيادي به داستان دارد اما اين واقعي است و داستان تخيلي اگر بچه ها دفتر خاطراتشان را باز كنند و هر روز يا هر هفته بنويسند به زودي رشد قلمشان را شاهد خواهيد بود .
نكته هايي در باره ي خاطره نويسي
1 - هميشه يك دفترچه ي كوچك و يك خودكار به رنگ دلخواه پيش خودتان داشته باشيد تا در صورت لزوم از آن استفاده كنيد .
دفتر و قلم و دوربين ثبت احساسات شماست.
2 - منظور از خاطره نويسي ثبت تمام نكات ريز و تكراري نيست بلكه اشاره به نكته هايي است كه براي همه جالب است .
مثلا اين كه من ديروز يك نفر را در خيابان ديدم خاطره نيست اما اگر آن شخص يك آدم معروف باشد مي تواند جالب باشد .
3 - زمان و مكان نوشتن خاطره با شماست اگر تمرين كنيد كم كم دستتان راه مي افتد و روز به روز راحت تر مي نويسيد .
4 - از كلمات قلمبه ، سلمبه بپرهيزيد و احساساتتان را آن جوري كه هست روي كاغذ بياوريد و با كلماتي ساده و صميمي .
5 - بعد از گذشت چند سال وقتي به دفتر خاطراتتان نگاه كنيد احساس مي كنيد كه دوباره برگشته ايد به دوران گذشته و اين مي تواند براي نويسندگي شما مثل گنجي باشد؛ گنجي براي نوشتن يك داستان قشنگ.
اشاره : اگر يادتان باشد ، چندين ماه پيش در همين صفحه بخشي داشتيم به نام زنگ پرورشي.
قسمت هايي از اين مطلب باقي مانده بود كه در اين شماره مي خوانيد.

 معرفي ورزش ها(7)
تنيس روي ميز؛افزايش دقت و تمركز

ورزش پينگ پونگ يا تنيس روي ميز ورزشي است كه سن نمي شناسد و از هر رده ي سني مسابقه دهنده دارد. اين ورزش چون داخل سالن انجام مي شود در هر آب و هوايي مي توان آن را انجام داد.
پينگ پنگ ورزشي است كه روي ميز انجام مي شود و دو يا چهار بازيكن در آن شركت دارند و هر بازيكن يك راكت دارد و با بهره از آن به توپ ضربه مي زند.
تنيس روي ميز يكي از پرطرفدارترين ورزش هاي دنياست. وسايل آن گران نيست. و هر كس در هر وضعيت مالي مي تواند آن را انجام دهد.(در مدارس و مساجد و باشگاه ها وجود دارد).
متخصصان روانشناسي ورزش گفته اند:
تنيس روي ميز براي افزايش توانايي در مقابل فشار مشكلات كمك مي كند.
پينگ پنگ، ورزشي انفرادي و بي نظير است كه در سطوح قهرماني به توانايي هاي بالا و دقيق تكنيكي، ظرفيت خوب هوازي، توان بي هوازي، عمل و عكس العمل هاي سريع، قدرت و سرعت، هماهنگي، انعطاف پذيري و چابكي نياز دارد و با توجه به اين عوامل و اندازه گيري آنها، مي توان به نقاط قوت و ضعف افراد پي برد و براي رفع آنها تمريناتي مناسب انتخاب كرد.
مسابقات تنيس روي ميز براي نونهالان،نوجوانان،جوانان و بزرگسالان برگزار مي شود.
امروزه تنيس روي ميز هم مي تواند بصورت يك ورزش در رقابتها خود را توجيه نمايد و هم مي تواند به عنوان يك سرگرمي و بازي با جاي گيري محدود مطرح شده و مورد استفاده قرار بگيرد.
در مدارس كشورمان در دوره هاي تحصيلي ابتدايي،راهنمايي و متوسطه هر ساله مسابقات تنيس روي ميز برگزار مي شود و تقريباً مي توان گفت در تمام مدارس ميز تنيس روي ميز وجود دارد. و در كانون هاي ورزشي مساجد هم همين طور است.
درباره ي اسم پينگ پنگ :
اين ورزش اسم هاي جالب و متنوعي داشته،براي مثال:
« گوسيما» ، « فليم فلام » ، « ويف وايف » ، « پيم پام » و « پينگ پنگ» (پينگ پنگ از صداي ايجاد شده از برخورد توپ با ميز و راكت اقتباس شده است و بعدها توسط فدراسيون جهاني به تنيس روي ميز(تي ب ل تنيس)تغيير يافت.
چيني ها قدرت مطلق تنيس آسيا هستند در حالي كه تا سال 1961 ژاپني ها قهرمان تنيس روي ميز بودند.
نوشاد عالميان پينگ پنگ باز جوان و جوياي نام ايراني نيز قهرمان تازه وارد كشورمان است.
¤در اين مطلب به جاي پينگ پونگ از نام تنيس روي ميز استفاده شد.
تجهيزات بازي
توپ : توپ بازي از جنس سلولوئيد و به رنگ سفيد يا نارنجي مات(پرتغالي) مي باشد. توپها معمولاً در بسته هاي سه،شش و 12تايي فروخته مي شوند.
توپهاي زرد در ميزهاي آبي رنگ و توپهاي سفيد در ميزهاي سبز رنگ استفاده مي شوند. ارزان ترين توپها، توپهاي تمريني (بدون ستاره) است و گرانترين و بهترين آن، توپهاي چند ستاره با آرم I.T.T.F مي باشد.
راكت:راكت تنيس روي ميز از سه قسمت تشكيل مي شود: چوب، ابر (اسفنج) و لاستيك. در انتخاب يك راكت، هميشه به خاطر داشته باشيد كه :
- راكت نبايد زياد سنگين باشد.
- دسته راحتي داشته باشد.
- ضخامت سطح لاستيكي آن از 5/1 ميليمتر بيشتر نباشد.
¤البته راكتهاي حرفه اي با ويژگي هاي خاص هم وجود دارد.
تيغه راكت ها بر اساس شكل دسته و سر آن متفاوت هستند. دسته آن مي تواند به صورت مستقيم، آناتوميك يا عريض باشد
ميز:سطح بالايي ميز كه به آن سطح بازي مي گويند داراي 274 سانتي متر طول است و ارتفاع آن از سطح زمين 76 سانتي متر مي باشد.سطح ميز مي تواند از هر جنسي باشد به شرط آنكه اگر توپي از ارتفاع 30 سانتي متري روي آن رها شود، تقريباً 23 سانتي متر جهش داشته باشد. بيش از 85 سال است كه از عمر طراحي ميز پينگ پنگ مي گذرد.
تور در وسط ميز قرار گرفته و از طرفين توسط وسيله اي نگه داشته مي شود و ارتفاع ان 25 سانتيمتر است. لبه هاي ميز به وسيله خطوط سفيد رنگي به عرض دو سانتيمتر مشخص شده اند. يك خط باريك سفيد به عرض سه ميليمتر، ميز را از وسط به دو قسمت كرده وبراي تعيين منطقه سرويس در بازي دوبل به كار مي رود.
داوري و قوانين
در زير خلاصه اي بسيار كوتاه از قانون تنيس جمع آوري شده است كه حداقل در يك مسابقه رسمي اجرا مي شود:
- در آغاز هر مسابقه و هر زمان كه در طول مسابقه، بازيكن راكتش را عوض كند بايد راكتي كه مي خواهد از آن استفاده كند به حريف و داور نشان دهد و اجازه امتحان كردنش را نيز به آنان بدهد.
سرويس درست:
در آغاز يك سرويس، توپ بايد بدون حركت روي كف دست آزاد زننده سرويس در پشت خط پاياني و در بالاي سطح بازي قرار داشته باشد.
سپس زننده سرويس توپ را تقريبا با حالت عمودي و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد كرد به صورتي كه توپ، پس از رها شدن از كف دست آزاد بازيكن حداقل 16 سانتيمتر به سمت بالا بيايد و سپس قبل از ضربه خوردن، بدون تماس با چيزي پايين خواهد آمد.
در زماني كه توپ به سمت پايين در حال حركت است، زننده سرويس به آن ضربه وارد مي كند به نحوي كه توپ ابتدا با زمين خود و سپس بعد از عبور از روي مجموعه تور و يا از كنار آن، مستقيماً با زمين حريف تماس حاصل كند. در بازي هاي دو نفره، توپ بايد به ترتيب به نيمه سمت راست زمين زننده سرويس و گيرنده سرويس برخورد كند.
بازيكن مسئول است سرويس را به نحوي اجرا نمايد كه داور يا كمك او قادر به مشاهده رعايت مقررات اجراي سرويس صحيح از جانب او باشند.
گيم:
بازي از پنج گيم 11 امتيازي تشكيل مي شود. هر بازيكني يا زوجي كه زودتر به امتياز 11 دست يابد، برنده گيم خواهد بود، مگر آنكه دو بازيكن و يا هر دو زوج به امتياز مساوي10 دست يابند. در اين صورت برنده، بازيكن يا زوجي خواهد بود كه دو امتياز پي در پي بيشتر از حريف خود كسب كند.
- يك مسابقه شامل سه گيم از پنج گيم و يا چهار گيم از هفت گيم خواهد بود.
- بين هر دو گيم بازيكنان اجازه دو دقيقه استراحت دارند.
- هر بازيكن يا زوج بازيكن مي توانند در طول مسابقه يك بار درخواست مهلت استراحت قانوني (يك دقيقه) نمايند.
- بازيكني كه زودتر از حريف به امتياز 11 برسد، برنده گيم خواهد بود مگر اينكه 10-10 مساوي شوند كه در اين صورت بازيكني برنده خواهد شد كه 2 امتياز بيشتر به دست آورد.مثلاً 18-16 شود.
- اگر بازيكنان در شرايط 10-10 مساوي قرار گيرند، به جاي دو سرويس، بازي به صورت يك سرويس-يك سرويس ادامه مي يابد.
مختصري از روش و اصول بازي
- براي شروع بازي حق انتخاب سرويس، دريافت و يا ميز با قرعه كشي با سكه تعيين مي شود.
- برنده ي قرعه مي تواند سرويس يا دريافت سرويس يا ميز را انتخاب كند.اگر برنده ي قرعه، زدن سرويس را انتخاب كند، حق انتخاب ميز (زمين) با حريف خواهد بود.
- پس از هر دو امتياز، نوبت سرويس به حريف مي رسد و اين روش تا پايان هر گيم ادامه مي يابد.
شرايط بازي
- فضاي بازي نبايد كمتر از 14 متر طول، 7 متر عرض و 5 متر ارتفاع داشته باشد.
- محوطه بازي توسط دايره هايي به ارتفاع 75 سانتيمتر كه همگي داراي رنگي تيره و مشابه خواهند بود احاطه مي شود به نحوي كه محوطه بازي را از محوطه هاي مجاور و تماشاچيان مجزا سازد.
- اگر هنگام بازي، بدن و يا دستي كه راكت دارد با ميز تماس پيدا كند اشكالي ندارد، ولي تماس دست آزاد با سطح ميز و يا تكان (جا به جايي) سطح ميز خطا است.
- هنگام بازي، وارد شدن ضربه راكت به ميز و يا كشيده شدن آن روي ميز اشكالي ندارد.
- در بازي، اگر توپ از هر مسيري روي سطح ميز حريف زده شود قابل قبول است ولي برخورد توپ با بدنه ميز خطا است.
تغذيه
براي بازيكنهاي تنيس زمان غذا خوردن تاثير مهمي در نحوه بازي دارد .يكي دو ساعت قبل از بازي غذاي مختصري بخوريد و مايعات زيادي هم بنوشيد
در زمان بازي آشاميدن مهم تر از خوردن است .حداقل هر پانزده دقيقه نيم يا يك فنجان آب بنوشيد .چه احساس تشنگي داشته باشيد و چه نداشته باشيد.
در ساك خود (كيف تنيس) همواره چند خوردني همراه داشته باشيد تا اگر درگير يك بازي طولاني شديد، دم دست باشد . موز يك خوردني مورد علاقه حرفه اي ها است.
قبل از مسابقه غذاهاي زير مصرف نشود:
¤ غذاهاي سرخ شده مثل: تخم مرغ
¤ غذاهاي تنوري و سرخ شده زياد مثل:سيب زمينيها
¤ غذاهاي ادويه دار
¤ دسرهاي بسيار چرب
¤ نيم ساعت قبل از مسابقه از مواد قندي استفاده نكنيد، زيرا با ورود قند، انسولين در خون زياد شده و باعث كاهش قند خون و منجر به خستگي مي گردد و در نتيجه اجراي فعاليت و عملكرد ورزشي دچار اختلال مي شود.
غذاهاي زيركم چرب و غني از كربوهيدارت هستند و مصرف آنها توصيه مي شود:
موز: مخزن پتاسيم
آب ميوه : غني از هيدرو كربن و الكتروليت
كيك انجيري : پر از كلسيم و فيبرهاي قوي ،خمير آن هيدروكربن دارد.
نان شيريني : هيدروكربن
كيك برنجي : بدون چربي و شكننده
چوب شور : جايگزين سريع سديم
كشمش : مملو از آهن و پتاسيم
پرتقال : مملو از ويتامين c
برشتوك + شير + شكر ( صبحانه )
تذكرات
- هيچ گاه توپي نخريد كه فاقد علامت كارخانه باشد يا داراي شيار واضح بر روي آن باشد.
- در مورد لباس بازيكنان اينكه نبايد سفيد و يا رنگ روشن باشد زيرا ممكن است اين رنگ سبب ناراحتي چشم يا خيره كردن حريف شود.
- شما مي توانيد مانند دروازه بان ها به حريف نگاه كنيد و پيش بيني كنيد كه حريف چه عملي و چه نوع ضربه اي را مي زند.
- در تنيس روي ميز براي قهرمان شدن بايد تكنيك هاي حمله را بدانيد و يك بازيكن تدافعي نباشيد. البته براي مبتديان تدافعي كار كردن عيبي ندارد. اما براي حرفه اي ها دانستن حمله و حركات پا مهم است.
- از ميز 60 سانتي متر فاصله داشته باشيد.
- در طي مسابقه تعادلتان را حفظ كنيد.
-از كفش هايي استفاده كنيد كه قابليت حركت هوا در داخل آن بسيار توجه شده و در آن راههايي براي عبور هوا تعبيه شده تا پاها راحت باشند و داخل آن بسيار راحت و سبك باشد.
- توپ از آخرين لحظه اي كه به صورت ثابت در كف دست آزاد بازيكن قرار دارد، پيش از پرتاب براي زدن سرويس، رالي يك لت يا يك امتياز محسوب مي شود.
- يك لت عبارت است از يك رالي كه نتيجه آن در شمارش بازي منظور نمي شود.
- يك امتياز عبارت است از يك رالي كه نتيجه آن در شمارش بازي منظور مي شود.
- دست بازي دستي است كه راكت را مي گيرد.
- دست آزاد دستي است كه راكت را نمي گيرد.
- داور شخصي است كه براي كنترل مسابقه منصوب مي شود.
- كمك داور شخصي است كه در زمان تصميم گيري هاي ويژه به داور كمك مي كند.
- خط پاياني خطي است كه به صورت فرضي در هر دو جهت امتداد داشته باشد.
- تنيس روي ميز دو نفره هم انجام مي شود كه به آن بازي دوبل مي گويند.
وحيد بلندي روشن
كارشناس تربيت بدني

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14