(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 22 آذر 1390- شماره 20095

جدول سهم ايران از توليد علم جهاني در 7 سال
تدوين اسناد راهبردي علم و فرهنگ مهم ترين موفقيت شورايعالي انقلاب فرهنگي
غفوري فرد مطرح كرد
ارائه سند تحول نظام آموزش سرآغاز تحولي بنيادين در موضوعات كيفي آموزشي
سرقت مسلحانه از دانشجويان شهيدچمران
گزارش ميزگرد «بررسي جنبش دانشجويي از انقلاب تا كنون»؛
درك مقتضيات نياز حال حاضر جنبش دانشجويي است
منشور
ضربان
در ايران آزادي وجودندارد؟!
نكاتي چند در مورد روش هاي صحيح مطالعهجدول سهم ايران از توليد علم جهاني در 7 سال

معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم با تكيه بر گزارش هاي آماري مرجع جهاني علم - Science Metrix - اعلام كرد كه سهم ايران از توليد علم جهاني به 1/2 درصد رسيده است.
به گزارش مهر، توليد علم ايران در انتهاي سال 2009 ميلادي 17000 و توليد علم جهاني در انتهاي اين سال برابر يك ميليون و 670 هزار بود، به اين ترتيب ايران در سال 1389 براي اولين بار توانست يك درصد علم دنيا را توليد كند. امسال نيز در حالي كه هنوز يك فصل از سال 90 باقي است سهم ايران از توليد علم جهاني به 1/2 درصد رسيده است.
جمهوري اسلامي ايران بايد در پايان برنامه پنجم توسعه يعني تا پايان سال 1393 به دو درصد توليد علم جهان و تا پايان برنامه چشم انداز 20 ساله نظام يعني تا سال 1404 بايد به 5/4 درصد توليد علم در جهان دست يابد.
محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اوايل شهريور ماه امسال اعلام كرد كه سهم ايران از توليد علم جهاني به 18/1 درصد رسيده است. اكنون با گذشت چند ماه از آن زمان، معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تكيه بر گزارش هاي آماري مرجع جهاني علم - Science Metrix - اعلام كرد كه سهم ايران از توليد علم جهاني به 1/2 درصد رسيده است.

 تدوين اسناد راهبردي علم و فرهنگ مهم ترين موفقيت شورايعالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در عرصه تدوين اسناد راهبردي حوزه علم و فرهنگ موفقيت هاي شاياني را كسب كرده است كه تصويب نهايي، رونمايي، ابلاغ، رصد و پايش مستمر جريان اجرايي شدن «نقشه جامع علمي كشور» بخشي از توفيقات اين نهاد انقلابي است.
به گزارش خبرگزاري ها، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش هايي از اين بيانيه به مناسبت سالروز تشكيل شورا يادآور شد: نوزدهم آذرماه سالگرد تاسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بايد يكي از روزهاي مهم حيات علمي و فرهنگي اين سرزمين دانست. در اين روز رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني -ره- به پيشنهاد حضرت آيت الله خامنه اي نهادي را تاسيس فرمودند تا مديريت كلان و سياست گذاري راهبردي حوزه علم، فرهنگ و فناوري كشور را براي رسيدن به قله هاي علم و ايمان برعهده بگيرد.
امروز جايگاه رفيع جمهوري اسلامي ايران در عرصه علم و فرهنگ در سطح منطقه و جهان بر همگان ثابت شده و با برنامه ريزي هاي انجام گرفته پيشرفت هاي ديگري را نيز در اين عرصه شاهد خواهيم بود.
نظام سلطه كه در تمامي عرصه هاي مقابله با ملت ايران شكست خورده اند به درستي ريشه مقاومت ملت مسلمان ايران را - كه امروز الگوي تمام آزادي خواهان و حق طلبان است - در فرهنگ اسلامي اين ملت يافته اند و براي تضعيف اين ريشه هاي هويتي، جنگ نرم تمام عياري را عليه اين ملت سامان داده اند كه بنا به فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگاه اصلي فرهنگ كشور در مقابله با جنگ نرم است كه انشاءالله با تدابير انديشيده شده، مكر دشمنان اسلام و ايران به آنها برخواهد گشت.
واقعيتي كه هم اكنون در سراسر منطقه و جهان خود را نشان داده و همگان شاهد تزلزل و زوال پايه هاي استكبار و نظام سلطه هستند.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال هاي اخير به حول و قوه خداوند متعال و ذيل رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، در عرصه تدوين اسناد راهبردي حوزه علم و فرهنگ موفقيت هاي شاياني را كسب كرده است كه تصويب نهايي، رونمايي، ابلاغ، رصد و پايش مستمر جريان اجرايي شدن «نقشه جامع علمي كشور»، تصويب؛ «سند تحول بنيادين آموزش وپرورش»، آغاز روند بررسي و تصويب سند مهندسي فرهنگي كه نشانگر جهت گيري هاي فرهنگي نظام در مواجهه همه جانبه با جنگ نرم دشمنان است و همچنين «سند جامع امور نخبگان» بخشي از توفيقات الهي اين نهاد انقلابي برآمده از آرمان هاي انقلاب اسلامي است و خداوند را شاكريم كه اين زحمات در ديدار اخير اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با رهبر معظم انقلاب مورد تقدير معظم له واقع شد.
 غفوري فرد مطرح كرد
ارائه سند تحول نظام آموزش سرآغاز تحولي بنيادين در موضوعات كيفي آموزشي

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به ارائه سند تحول نظام آموزشي كشور گفت: اين سند سرآغاز تحولي بنيادين در موضوعات كمي و كيفي حوزه هاي آموزشي كشور در بخش
آموزش و پرورش و آموزش عالي است.
حسن غفوري فرد در گفت وگو با مهر افزود: تحول نظام آموزشي گزينه هاي متفاوتي را در بر مي گيرد كه از آموزش و پرورش تا توسعه تحصيلات تكميلي متغير است.
وي با اشاره به افزايش پذيرش در دوره دكتري و همچنين شرايط پذيرش در دوره هاي كارشناسي ارشد گفت: به عنوان مثال قبولي در كارشناسي ارشد بسيار مشكل تر از قبولي در كارشناسي است هم اكنون وضعيت براي تحصيل به گونه اي شده كه تقريبا هر كس كه طالب ورود به دانشگاه باشد مي تواند به آن وارد شود اما براي دوره كارشناسي ارشد اين تعداد تنها 10درصد دانشجويان كارشناسي را شامل مي شود.
غفوري فرد با بيان اين پرسش كه آيا لازم است تمام دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد بعد از فارغ التحصيلي وارد بازار كار و صنعت شوند؟ گفت: من معتقدم كساني كه مي خواهند وارد بازار صنعت و كار شوند تمايل چنداني براي ادامه در مقطع كارشناسي ارشد ندارند.
وي اظهار داشت: سند تحول نظام آموزشي مي تواند تحولي بنيادين را در موضوعات كمي و كيفي داشته باشد. مثلا در مورد آموزش و پرورش، در برنامه پنجم بيسوادي بايد عملا ريشه كن شود اما در آموزش عالي تحول بايد به گونه اي ديگر انجام گيرد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه تحول نظام آموزشي گفت: شورا بالاترين مرجع تصميم گيري و سياستگذاري براي حوزه هاي آموزشي است و پس از رونمايي بايد پيگيري لازم براي اجرايي شدن آن انجام گيرد.
به گزارش مهر، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، روز سه شنبه 22 آذرماه 90 با حضور محمود احمدي نژاد؛ رئيس جمهور در سالن مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما با حضور دبير و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزير آموزش و پرورش رونمايي مي شود.

 سرقت مسلحانه از دانشجويان شهيدچمران

رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز با اشاره به سرقتهاي مسلحانه اي كه مقابل خوابگاههاي اين دانشگاه رخ داده است، گفت: چندين سرقت مسلحانه مقابل خوابگاه و دانشگاه شهيد چمران اهواز رخ داد و سارقان پولهاي دانشجويان را به زور و با تهديد به سرقت بردند.
حسن مروتي در گفت وگو با مهر گفت: سرقتهاي مسلحانه مقابل خوابگاه و دانشگاه شهيد چمران اهواز اتفاق افتاده و ادعاهاي دانشجويان را در اين زمينه تاييد مي كنم . در اهواز سرقتهاي مسلحانه رخ مي دهد و تا دو سه ماه قبل هم شاهد اين سرقتها مقابل دانشگاه شهيد چمران بوديم.
وي افزود: مدتي قبل مقابل دانشگاه شهيد چمران اهواز چند سرقت مسلحانه از دانشجويان انجام شد و سارقان با زور و تهديد پولهاي دانشجويان را به سرقت بردند البته دانشگاه همان آن مبلغ را به دانشجو پرداخت كرد.
به گفته رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز، بيشترين زمان سرقتهاي مسلحانه اوايل شب رخ مي داد كه اطراف خوابگاه و دانشگاه خلوت بود.
مروتي اظهار داشت: مكاتبات متعددي با نيروي انتظامي، استانداري و شوراي تامين استان خوزستان صورت گرفت و هم اكنون در اطراف خوابگاههاي دانشجويي پستهاي نيروي انتظامي فعال ديده مي شوند كه با موتورسيكلت و خودرو در حال گشت زني هستند.
وي تاكيد كرد: از زماني كه نيروهاي پليس اطراف خوابگاه و دانشگاه فعال شده اند، سرقت مسلحانه اي تاكنون اتفاق نيفتاده است.

 گزارش ميزگرد «بررسي جنبش دانشجويي از انقلاب تا كنون»؛
درك مقتضيات نياز حال حاضر جنبش دانشجويي است

جنبش دانشجويي يكي از اصيل ترين گروههاي تاثير گذار در صحنه هاي سياسي كشور است به طوري كه به عنوان جرياني كه در تاريخ عمر خود فراز و فرودهايي را پشت سر گذاشته است شناخته مي شود.
به منظور ارزيابي عملكرد جنبش دانشجويي اصيل از زبان فعالان دانشجويي كشور، خبرگزاري دانشجو، ميزگردي با حضور سميه چيتي، نماينده دفتر تحكيم وحدت، مهدي خوجگي، نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي، ميكائيل دياني، نماينده اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل و مصطفي حضوري، نماينده بسيج دانشجويي كشور برگزار كرده است كه خلاصه اي از گزارش آن را مي خوانيد:
انحراف بزرگ در جنبش دانشجويي وابستگي به قدرت است
سميه چيتي در اين ميزگرد با بيان اينكه اصالت جنبش دانشجويي و دانشجو به آزادگي و آزاد بودن است، گفت: اصالت دانشجو و جنبش دانشجويي به آزادي آن است اما آزادي را بدون در نظرگرفتن مباحث عميق معرفتي نمي توان تعريف كرد.
وي با بيان اينكه قدرت اصلي جنبش دانشجويي، بر مبناي همين آزادي كسب مي شود، گفت: اگر اين آزادي را حذف كنيم، نمي توانيم متضمن قدرت براي جنبش دانشجويي باشيم.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه آزادي مراتب دارد و اولين مرتبه آن آزادي خود دانشجو از برخي تعلقات و هواهاي نفساني است، گفت: وقتي فعال دانشجو چنين عنواني را كسب مي كند نبايد به افراد، سازمان ها، ارگان ها وابسته باشد.
چيتي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه جنبش دانشجويي به معناي واقعي، زماني جنبش است كه استقلال و آزادي داشته باشد و با گفتمان اصيل انقلاب حركت كند، گفت: جنبش دانشجويي در سال 1332 سه شهيد استكبارستيزي را تقديم انقلاب كرد و از همان زمان به دليل داشتن دو ويژگي استقلال و آزادي، به نقش آفريني در انقلاب اسلامي ايران پرداخت.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با اشاره به فعاليت دفتر تحكيم وحدت از اوايل دوران انقلاب گفت: پس از تشكيل دفتر تحكيم وحدت و پيروزي انقلاب اسلامي، جنبش دانشجويي با درك مقتضيات زمان به جنگ اعزام شد و پس از آن حضور موثري در جهاد سازندگي داشت و وظايف خود را با توجه به نيازهاي مختلف كشور انجام داد.
وي با تاكيد بر اينكه زمان هاشمي رفسنجاني و اصلاحات حقيقتاً پتانسيل جنبش دانشجويي مورد توجه مسئولان قرار گرفت و آنها تلاش كردند تا از اين طريق قدرت جنبش دانشجويي را تضعيف كنند، گفت: زمان آقاي هاشمي از طريق ايجاد سكوت و فضاي خفقان موجود، جنبش دانشجويي به صراحت به انتقاد نپرداخت و با امنيتي شدن فضا نمي توان تاثيرگذاري مثبتي از جنبش دانشجويي ملاحظه كرد.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه در آن زمان انحراف بزرگ تري به نام ايجاد تفكر قدرت محور در جنبش دانشجويي ايجاد شد، افزود: جنبش دانشجويي در آن زمان توسط دولت وقت به شيوه هاي مختلف مورد تطميع قرار گرفت كه مهم ترين آن از طريق دادن اختيارات و قدرت به جنبش دانشجويي بود.
وي با بيان اينكه آثار اين انحراف هنوز هم در جنبش دانشجويي ديده مي شود، گفت: يك فعال دانشجويي پس از چند سال كار معتقد است بايد به جايگاهي برسد و همين مسئله انحرافي است كه مي توان گفت در جنبش دانشجويي ايجاد شده و از آفت هاي دوران اصلاحات به شمار مي آيد.
چيتي در ادامه با بيان اينكه اين نوع تفكر در هر دو جايگاه اصولگرايي و اصلاح طلبي انحراف است، گفت: اين نوع تفكر، يعني محور قراردادن قدرت، اصالت جنبش دانشجويي را تضعيف مي كند و آن را به بي راهه مي كشاند.
چيتي با بيان اينكه ضربه اي كه سال 76 به دفتر تحكيم وارد شد در واقع به كل جنبش دانشجويي وارد شد، گفت: دفتر تحكيم چون نقش پيشرو را در جنبش دانشجويي عهده دار بود ضربه وارده به آن بر فعاليت كل جنبش دانشجويي اثر گذاشت.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه جنبش دانشجويي هم اكنون به نوعي تاريخ را تكرار مي كند، افزود: درك مقتضيات يكي از مهم ترين نيازهاي حال حاضر جنبش دانشجويي است و اگر بخواهد تنها با اقدامات خود تاريخ را تكرار كند با بحران هويتي جدي روبه رو خواهد بود.
چيتي عدم وجود تفكر عميق و توجه به كارهاي فرهنگي و سياسي عميق و ريشه دار را يكي از آسيب ها و انتقادات حاضر جنبش دانشجويي دانست و خاطرنشان كرد: يكي از اقدامات دفتر تحكيم وحدت اين بود كه با رصد سخنان امام خميني-ره- و بيان مصاديق آن در حوزه عمل به آن پايبند باشد.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه در حال حاضر بسياري از اقدامات جنبش دانشجويي در حالت شعاري عرضه مي شود، گفت: رهبر انقلاب در ديدار با جنبش دانشجويي نيز خواستار حركت هاي عميق فكري از سوي جنبش دانشجويي شد و تا زماني كه تفكر قدرت محور در جريان دانشجويي حاكم باشد نمي توان انتظار حركت و تفكرات عميق را از جامعه دانشجويي داشت.
وي زيرسوال رفتن اخلاق در جنبش دانشجويي را يكي ديگر از معضلات موجود در جنبش دانشجويي دانست و افزود: دانشجو به دليل علاقه به اقدامات و رفتارهاي سياسي به سمت فعاليت هاي سياسي روي مي آورد اما چون در ريزرفتارهاي سياسي خود نتوانسته ايم معارف اسلامي و ديني را به خوبي جايگزين كنيم همچنان از غرب الگو مي گيريم.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت نگاه ابزاري احزاب به جنبش دانشجويي را از ديگر معضلات جنبش دانشجويي در حال حاضر خواند و خاطرنشان كرد: جنبش دانشجويي چون نتوانسته است هويت جدي خود را تعريف كند احزاب مختلف به خود اجازه مي دهند به آن نگاه ابزاري داشته باشند.
فضاي موجود جنبش دانشجويي شعار زده است
مهدي خوجگي در اين نشست با بيان اينكه جنبش دانشجويي متناسب با ويژگي افراد تشكيل دهنده و جايگاه آن در نظام سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور وظايف و ويژگي هايي دارند، گفت: اولين ويژگي كه مي توان در يك جنبش دانشجويي در نظر گرفت، مسئله آرمان خواهي و مقابله آن با مصلحت انديشي است.
عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي افزود: جنبش دانشجويي با شكستن برخي مصلحت ها و محافظه كاري ها به سمت آرمان خواهي و آرمان طلبي حركت مي كند.
وي عدالت خواهي را از ديگر ويژگي هاي مهم جنبش دانشجويي دانست و خاطرنشان كرد: جنبش دانشجويي به دليل عدم وابستگي به كانون هاي قدرت و ثروت و همراهي با مطالبات مردم و بخصوص اقشار مستضعف كه به تعبير امام-ره- ولي نعمتان اين مملكت هستند، فرياد مطالبه گري آنها را از لسان جامعه دانشگاهي در فضاي رسانه اي كشور مطرح مي كند.
عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اينكه جنبش دانشجويي موتور محرك تغييرات اجتماعي و فرهنگي در جامعه محسوب مي شوند، گفت: جنبش دانشجويي مي تواند به عنوان موتور محرك تغييرات اجتماعي، به تغيير گفتمان در كشور همت گمارد.
وي مطرح شدن گفتمان عدالت خواهي و اصولگرايي در فضاي سياسي كشور را يكي از اقدامات جنبش دانشجويي كشور دانست و افزود: اين اتفاق در بدنه نخبگان و جنبش دانشجويي مطرح شد.
خوجگي گفتمان سازي را يكي از وظايف اصلي جنبش دانشجويي دانست و گفت: جنبش دانشجويي با توجه به مطرح كردن اولويت هاي جامعه و با توجه به ايدئولوژي و جهان بيني جامعه در كنار نگاه بصيرت بخشي خود مي توانند مطالبه مردم را شناسايي كرده و فضا و گفتمان موجود را به سمت آن حركت دهند.
وي ضمن انتقاد از نگاه ابزاري مسئولان و جريان هاي حاكم در كشور به جنبش دانشجويي ابراز داشت: جنبش دانشجويي مستقل براي مسئولان همواره هزينه ساز بوده و به همين دليل است كه مي بينيم در دولت هاي مختلف به جنبش دانشجويي در حد و شأن آن از سوي مسئولان نگاه نمي شود.
وي ضمن انتقاد از وضعيت موجود جنبش دانشجويي در كشور و قصور خود جنبش دانشجويي در اين ميان گفت: شعارزدگي افراطي بدون توجه به مباني فكري، وايدئولوژي دقيق و عميق باعث شده است كه فضاي موجود جنبش دانشجويي به شدت شعارزده شود.
خوجگي قانع بودن جريان دانشجويي به وضعيت فعلي را يكي ديگر از معضلات جنبش دانشجويي حاضر برشمرد و خاطرنشان كرد: جنبش دانشجويي و تشكل هاي دانشجويي احساس مي كنند با شرايط موجودي كه فضاي سياسي كشور ما هم اكنون درآن قرار دارد، ديگر نيازي به حركت هاي مهم و اساسي در زمينه رسيدن به آرمان هاي خود ندارد.
خوجگي تاكيد كرد: در زمان اصلاحات و سازندگي جنبش دانشجويي به مسائلي واكنش نشان مي داد كه دغدغه مردمي نداشت.
عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اينكه نياز اصلي جنبش دانشجويي در حال حاضر و عبور از اين پيچ تاريخي و اولويت دادن به تحويل درست مباحث و مسائل اصلي كشور است، گفت: دانشجويان عمدتاً درخصوص همه مسائل از خود تحليل دارند، اما عدم تحليل قوي و عميق آنها، يكي از نقاط ضعف امروز آنها به شمار مي رود.
خوجگي با بيان اينكه جنبش دانشجويي امروز بهتر از دوره هاي قبل فضاي سياسي را مي بيند و تحليل مي كند، گفت: وضعيت جنبش دانشجويي امروز بهتر از دوران هاي قبلي است، اما بدون شك آسيب هايي را دارد كه مي تواند با تعريف جامع و دقيقي از خود و جامعه آنها را برطرف كند.
استقلال خواهي فراتر از قانون، آفت جريان دانشجويي است
ميكائيل دياني با حضور در نشست خبري نمايندگان تشكل هاي دانشجويي، با اشاره به ويژگي هاي جنبش دانشجويي گفت: استقلال خواهي، عدالت طلبي، آرمان خواهي و استكبارستيزي كه جنبش دانشجويي سال 1332 با آن به وجود آمد از جمله مهم ترين ويژگي هاي جنبش دانشجويي محسوب مي شود.
عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل افزود: عدم وابستگي به قدرت و احزاب از جمله مهمترين ويژگي هاي جنبش دانشجويي است.
وي با بيان اينكه جنبش دانشجويي در چالش هاي مختلف جامعه عملكردهاي متفاوتي داشته است، گفت: به عنوان مثال بحث گفتمان عدالت و پيشرفت كه رهبر انقلاب از سال 81 مطرح كردند و جنبش دانشجويي كه پيشرو اين گفتمان در جامعه بود، در سال 84 با روي كار آمدن دولتي با اين شعار، در فضاي سياسي كشور مطرح شد.
اين فعال دانشجويي با اشاره به عملكرد جنبش دانشجويي طي سال هاي حيات خود افزود: هر جا كه جنبش دانشجويي مستقل عمل كرده، پيروز بوده و هر جايي كه به گروه هايي وابسته شده، بخصوص بعد از سال 76 كه حزب مشاركت وارد تشكل هاي دانشجويي گرديد، جريان دانشجويي به انحراف كشانده شد.
وي با بيان اينكه در برخي از مقاطع جنبش دانشجويي به صورت كاريكاتوري بزرگ شد و همين مسئله باعث طمع قدرت طلبي در بين دانشجويان و جنبش دانشجويي گرديد، افزود: اين مسئله تا جايي پيش رفت كه افراد، ديگر چارچوب هاي نظام را قبول نداشتند و به خروج از قانون گرايي و حركت فراتر از قانون روي آوردند؛ مسئله اي كه در حادثه 18 تير 78 رقم خورد.
اين فعال دانشجويي با بيان اين مطلب كه اگر جنبش دانشجويي تحليل نداشته باشد، قطعا دچار آسيب مي شود، گفت: رهبر انقلاب مي فرمايند شما تحليل داشته باشيد و براساس آن حركت كنيد؛ حتي اگر تحليلتان اشتباه بود.
دياني افزود: جنبش دانشجويي همواره در مسير تحليل هاي خود حركت كرده و كمتر به اشتباه افتاده است؛ به عنوان مثال اتفاقات سال 88 و تحليل جنبش دانشجويي در اين زمينه بود كه باعث شد جنبش دانشجويي با تحليل خود حركت كرده و با ايستادگي بر اعتقادات و آرمان هاي خود از انقلاب دفاع كند و 16 آذر 88 را رقم بزند.
وي افزود: رجال سياسي از سال 84 به اين نتيجه رسيده اند كه گفتمان امام خميني -ره- به صورت يك فراگفتمان است و جريان هاي سياسي، به اندازه يك دم زدن از امام -ره- بايد نسبت به آن به خوبي موضع گيري كنند.
عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل با اشاره به نزديكي به دوران انتخابات مجلس گفت: جريان دانشجويي از اين به بعد بايد به اين نتيجه برسد كه اگر بخواهد جرياني را نقد كند آن را براساس شاخص هاي اصلي كه امام است، نقد كند؛ مسئله اي كه در انتخابات آينده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ميزان پايبندي و عمل جريان هاي دانشجويي به گفتمان امام است.
وي افزود: جريان دانشجويي بايد در آينده، به نزديكي و دوري جنبش دانشجويي به ولايت فقيه، آزادي و احترام افراد به قانون، تهذب و وحدت كه رهبر معظم انقلاب اخيرا به آن اشاره كردند، بپردازد.
وي با بيان اينكه جنبش دانشجويي بايد آرمان گرايي خود را در چارچوب آرمان هاي امام تصور كند، گفت: آرمان هاي جنبش دانشجويي بايد منطبق بر آرمان هاي امام -ره- و انقلاب باشد.
اين فعال دانشجويي نخبه پروري سياسي را از جمله مهم ترين اقدامات جنبش دانشجويي در آينده خواند و تأكيد كرد: رهبر انقلاب در ديدار اخير خود با دانشجويان از آنها گلايه داشتند كه چرا در مورد بيانيه تهران موضع نگرفتيد و اين نشان دهنده توجه و تأثيرگذاري جنبش دانشجويي در معادلات سياسي كشور است.
حركت دانشجويان در نشست سعدآباد باعث اقتدار هسته اي ايران شد
مصطفي حضوري در اين ميزگرد با بيان اينكه جنبش دانشجويي داراي ويژگي ها و وظايف مختلفي است، گفت: مهم ترين ويژگي جنبش دانشجويي در ايران اعتقاد و التزام عملي به اسلام ناب محمدي است.
وي با بيان اينكه اسلام و ارزش هاي اسلامي همواره جزو دغدغه هاي اصلي جنبش دانشجويي بوده است، ادامه داد: آرمان گرايي نيز از ديگر ويژگي هاي مهم جنبش دانشجويي در ايران به حساب مي آيد.
مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق -ع- بيان داشت: دانشجو براي خود اهداف و آرمان هايي را در نظر مي گيرد و طبق آن افق هايي را براي خود ترسيم مي كند و مطابق با اين آرمان ها حركت مي كند.
وي مطالبه گري را ويژگي سوم جنبش دانشجويي دانست و خاطرنشان كرد: هويت جنبش دانشجويي منوط به مطالبه گري وي از مسئولان است.
حضوري در ادامه سخنان خود گفت: عقل گرايي و تحصيل در كنار انجام كارهاي تشكيلاتي كه به نوعي رسالت دانشجو در فضاي دانشگاه به شمار مي رود نيز از جمله ويژگي هاي جنبش دانشجويي است.
مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق -ع- در ادامه افزود: رصد و حضور در صحنه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي از ديگر ويژگي هاي جنبش دانشجويي است.
اين فعال دانشجويي استكبارستيزي را يكي ديگر از ويژگي هاي مهم جنبش دانشجويي دانست و خاطرنشان كرد: دانشجو با حفظ روحيه استكبارستيزي خود همواره در مسير حق طلبي حركت مي كند، بنابراين مي توان گفت كه استكبارستيزي از ويژگي هاي مهم جنبش دانشجويي به شمار مي رود كه مي توان به نمونه اخير آن و حضور دانشجويان در سالگرد شهيد شهرياري مقابل سفارت انگلستان و تسخير آن اشاره كرد.
وي جوان بودن جريان دانشجويي را از ديگر ويژگي ها و شاخص هاي جنبش دانشجويي دانست و گفت: دانشجوي جوان به دليل نداشتن دغدغه هاي دنيوي با پويايي در مسير دغدغه هاي خود حركت مي كند.
حضوري با بيان اينكه پويايي دانشجو همراه با پايايي است، گفت: جنبش دانشجو راكد نيست و حركت مي كند؛ هر چند نقاط ضعف و قوتي نيز دارد، اما در مواقع حساس و سرنوشت ساز كشور جلوه گري مي كند و تا برطرف كردن دغدغه خود از پاي نمي نشيند.
اين فعال دانشجويي افزود: اميدواري و پيشرو بودن نيز از جمله ويژگي هاي جنبش دانشجويي است كه همواره به آينده كشور اميدوار است و به عنوان يك خط شكن بسياري از تابوهاي موجود در جامعه را مي شكند.
وي با بيان اينكه جنبش دانشجويي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در حوادث كشور نقش آفرين بوده است، گفت: جنبش دانشجويي قبل از انقلاب در حوادث تاريخي مانند 28 مرداد و ملي شدن صنعت نفت و بعد از انقلاب نيز در عرصه هاي مختلفي چون پيروزي انقلاب، هشت سال دفاع مقدس، جهاد سازندگي و غيره نقش داشته است.
اين فعال دانشجويي با اشاره به اينكه جنبش دانشجويي قبل از انقلاب يكي از گوش به فرمان ترين نيروهاي انقلاب به سخنان امام خميني بوده است، گفت: در اوايل انقلاب، آرمان گرايي و پايبندي جنبش دانشجويي به ارزش ها باعث وقوع مسئله اي به نام فتح لانه جاسوسي كه نشان دهنده اوج بصيرت و در صحنه بودن اين جنبش دانشجويي به شمار مي آيد، شد.
وي با بيان اينكه جنبش دانشجويي از سال 76 در فضاي كشور و دانشگاه فعاليت خود را گسترده تر كرد، گفت: حضور اصلاح طلبان در سال 76 در عرصه سياسي وامدار تلاش هاي دانشجويان بود كه دين بزرگي را بر دوش اصلاح طلبان گذاشت؛ هر چند بازي هاي سياسي آن زمان باعث شد گروه هاي دانشجويي ضربه بخورند.
حضوري با بيان اينكه در سال 84 حضور جدي جنبش دانشجويي باعث روي كار آمدن دولت عدالت طلب شد، گفت: از سال 76 جنبش دانشجويي تجربه گرانقدري بدست آورد و با تشخيص خوب خود توانست مسير را مشخص كند.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به ارزيابي حركت جنبش دانشجويي طي سال هاي اخير گفت: برآيند حركت جنبش دانشجويي طي سال هاي اخير مثبت بوده و جنبش دانشجويي مانند نهالي است كه در حال رشد و بارور شدن مي باشد.
مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق -ع- با بيان اينكه احساسات يكي از ويژگي هاي جوان و بخصوص دانشجويان است، گفت: جنبش دانشجويي بايد همواره عقلانيت خود را مدنظر قرار دهد و در اين مسير حركت كند؛ هر چند در سال هاي اخير بعد عقلانيت، تخصصي، فني و تشكيلاتي عملكرد جنبش دانشجويي بر احساسات آن غلبه كرده است.

 منشور

جوان، مهبط لطف پروردگار است
جوانان در هر برهه اي از تاريخ كشورها و ملت ها، مي توانند يكي از مهم ترين مراكز سعادت يك ملت باشند. علت هم اين است كه جوان از طهارت فطري برخوردار است. جوان، پاك و ناآلوده است. آلودگي هايي كه در طول زندگي به سراغ انسان ها مي آيد و زنجيرهايي بر دست و پاي روح آنان مي بندد و آنان را از حركت و عروج و تكامل باز مي دارد، در مورد جوانان يا وجود ندارد و يا بسيار كم است. جوان، مهبط لطف پروردگار است و در بسياري موارد دل او محل جلوه ي عنايات ويژه ي الهي است. جوانان بايد قدر اين موهبت را بدانند. صفايي كه مي تواند روح انسان به دست بياورد و با آن از لايه هاي گرفتاري مادي و آلودگي ها و پليدي ها عبور كند و دامن خود را پاك نگه دارد، در جوانان بيش از همه ي انسان هاست.
بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 10/08/1374

 ضربان
در ايران آزادي وجودندارد؟!

محمد حسن خلعتبري¤
درايران آزادي وجود ندارد. اين جمله اي است كه شايد بارها و بارها از زبان خيلي ها شنيده باشيد .
مفهوم آزادي از آن جهت قابل توجه است كه يك مسئله ي بين المللي است يعني از تمام مرزهاي جغرافيايي گذشته و در گفتمان بين المللي و حتي سياسي نقش ويژه اي را ايفا مي كند .
اين مفهوم فرامرزي در ادبيات ديني با جلوه هاي متفاوت مطرح شده است به اين معنا كه برخي آزادي ديني را اين مي دانند كه مردم بتوانند هر ديني را كه بخواهند آزادانه براي خود داشته باشند. حال اين سؤال پديد مي آيد كه منظور از هر ديني چيست؟ آيا اديان توحيدي است؟ يا اين كه هر گونه مذهبي را مي توان دين به حساب آورد براي مثال آيا بهاييت و وهابيت را مي توان دين به حساب آورد؟ درباره ي شينتوايسم چه طور يعني اينكه هر كس روح بابا بزرگش را بپرستد؟ !
اما آزادي ديني معناي واحدي ندارد. عده اي ديگرآزادي ديني را در اين مي دانند كه افراد اگر بخواهند اصلا دين نداشته باشند -لائيك ها- يعني آزادي ديني را آزادي مردم از دين مي دانند. در واقع بعد از اين كه منظورمان از دين را مشخص كرديم مي توانيم راجع به آزادي ديني صحبت كنيم. اين كه در اين حد وسيع از لفظ آزادي استفاده مي شود و براي اين لفظ معناي واحدي وجود ندارد حقيقتا حيرت آور است !
پس تا به اين جا متوجه شديم آزادي در دنيا معاني متفاوت و حتي متضادي دارد. هدف ما اين است كه در اين درياي معني كمي آب تني كنيم .
اگر بخواهيم بگوييم اين حرف ها سخت گيري است. آزادي را بايد خيلي ساده آزادي مطلق تعريف كرد. آزادي در همه چيز و بدون محدوديت. اينجا چند نكته مطرح مي شود و آن اين كه تحقق عملي چنين چيزي محال است چرا كه بالاخره ما مي خواهيم در جامعه زندگي كنيم و اگر قرار باشد هر كس هر كاري انجام دهد كه سنگ روي سنگ بند نمي شود. اين امر را خود غربيها هم قبول ندارند آنها مرز آزادي را جايي مي دانند كه حقوق سايرين زيرپا گذاشته شود .
اما آيا مي شود آزادي مطلق را در امور فردي صادق دانست. زماني كه شخصي قند خونش بالا مي رود منطقي است كه بگوييم اين آدم آزادي فردي مطلق دارد. بگذاريم مواد قندي بخورد خودكشي كند. اگر اين شخص پدر يا مادر شما باشد واكنش شما چه خواهد بود؟ آيا اگر كسي دلش بخواهد با داشتن يك زن و سه بچه كوچك برود معتاد شود ازنظرعقلي زن اين آدم بايد بگويد او در حوزه ي شخصي خودش آزادي مطلق دارد ؟
دردين اسلام شايد بتوان مفهوم آزادي را همان اختيار در نظر گرفت. اختيار از آن دسته نعماتي است كه به همراه عقل از وجوه تمايز انسان با حيوان به حساب مي آيد و اصلا اشرف مخلوقات بودن انسان با اين دو نعمت تحقق پيدا مي كند .
آزادي و اختيار زماني به كار مي آيند كه به همراه عقل باشند و بدون استفاده ازعقل چه بسا باعث نابودي انسان ها نيز باشند. اختيار و آزادي از نگاهي مثل چاقو مي مانند. هم مي توان آن را به قلب يك انسان بي گناه فرو كرد وهم اينكه براي تهيه غذاي گوارا از آن استفاده كرد .
اعتقاد ما بر اين است كه اگر شخصي با اطلاعات كامل اديان مختلف را به صورت عقلي بررسي كند در نهايت بدون شك به اين نتيچه مي رسد كه كدام دين برتر است .
شايد اين مسئله كه برخي از قواعد ديني مخالف آزادي است ذهن شما راهم مثل من به خود مشغول كرده باشد مثلا محدوديت هايي كه در پوشش وجود دارد. اينجا همه چيز به تعريف شما از آزادي برمي گردد .
اسلام آزادي حقيقي را آزادي ذهني و روحي مي داند. با توجه به اين امر كه تفكر هركس مسير زندگي اش را مشخص مي كند. اين تفكر است كه به جسم دستور مي دهد وجسم تنها اجرا كننده فكر است در نتيجه آزادي حقيقي آزادي فكري است. بر همين اساس اهتمام اسلام بيشتر در مسائلي است كه با روح انسان سر و كار دارد شايد اينجا علت توجه اسلام به پوشش مشخص شود. دانشجويان ارتباطات بهتر از هر كسي اين را مي دانند هر پوششي در اجتماع انتظار و ذهنيتي را به همراه دارد .
شايد بتوان نوع پوشش را يكي از مهم ترين دلايل ايجاد رابطه (اينجا منظور از رابطه نوع خاصي از ارتباط هست كه نوع پوشش از عوامل ايجاد آن به شمار مي رود بديهي است هر ارتباطي اين ويژگي را ندارد) به حساب آورد. ايجاد يك رابطه به راحتي مي تواند هشتاد درصد از ذهن طرفين رابطه را به خود مشغول كند. فكر كردن به يك مسئله دقيقا به معناي فكر نكردن به چيزهاي ديگر است. اين در حالي است كه جواني از مهم ترين سرمايه هاي هر كسبه حساب مي آيد. آيا براي پريدن سكويي بهتر از جواني پيدا مي كنيم. ميزان موفقيت هرانساني در زندگي به اين بستگي دارد كه مهم ترين دوره ي زندگي خود را چگونه سپري كرده باشد. هم مي توان ماشين عمر خود را در جاده هاي فرعي پر پيچ و خم با سرعت پايين برانيم وهم در آزاد راه با حد اكثر سرعت .
زماني كه اسلام پوشش خاصي را تعيين مي كند به معني محدوديت نيست بلكه عين آزادي است. هرفردي باپوشش كامل و رسمي مي تواند به مراتب راحت تر وموفق تر در جامعه حاضر شود .
بااين تعريف از آزادي شايد بتوان اسلام را آزادي بخش ترين مفهوم دنيا دانست .
¤ دانشجوي روزنامه نگاري دانشگاه علامه طباطبايي

 نكاتي چند در مورد روش هاي صحيح مطالعه

زهرا كامراني
آيا براي يادگيري درس واقعا بايد 10 بار كتاب را خواند ؟ آيا بايد دروس خود را پشت سرهم مروركرد؟وآيا بايدده ها بار درس راتكراركردتا يادگرفت ؟ مطمئنا اگر چنين باشد ، مطالعه كاري سخت و طاقت فرسا است . اما واقعيت چيزي ديگر است . واقعيت آن است كه گروهي از فراگيران ، روش صحيح مطالعه را نمي دانند و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چيزي راجع به چگونه درس خواندن نمي آموزند . يادگيري و مطالعه ، رابطه اي تنگاتنگ و مستقيم با يكديگر دارند، تا جايي كه مي توان اين دو را لازم و ملزوم يكديگر دانست. براي اينكه ميزان يادگيري افزايش يابد بايد قبل از هرچيز مطالعه اي فعال و پويا داشت .
شيوه صحيح مطالعه ،چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد:
1- زمان مطالعه را كاهش مي دهد.
2- ميزان يادگيري را افزايش مي دهد .
3-مدت نگهداري مطالب در حافظه را طولاني تر مي كند.
4- به خاطر سپاري اطلاعات را آسان تر مي سازد.
براي داشتن مطالعه اي فعال و پويا نوشتن نكات مهم درحين خواندن ضروري است تابراي مرور مطالب،دوباره كتاب رانخوانده و در زماني كوتاه ازروي يادداشتهاي خود مطالب را مرور كرد .
يادداشت برداري ، بخشي مهم و حساس از مطالعه است كه بايد به آن توجهي خاص داشت . چون موفقيت شما را تا حدودي زياد تضمين خواهد كرد و مدت زمان لازم براي يادگيري را كاهش خواهد داد. خواندن بدون يادداشت برداري يك علت مهم فراموشي است.
شش روش مطالعه
خواندن بدون نوشتن، خط كشيدن زيرنكات مهم، حاشيه نويسي، خلاصه نويسي، كليد برداري، خلاقيت و طرح شبكه اي مغز
1-خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآيندي فعال و پويا است وبراي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد. بايد با چشمان خود مطالب را خواند، بايد در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را يادداشت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگير شده و حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشت و هم در هنگام مورد نياز ، خصوصا قبل از امتحان ، بتوان از روي نوشته ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا به خاطر سپرد .
2- خط كشيدن زير نكات مهم :اين روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر است ولي روش كاملي براي مطالعه نيست چرا كه در اين روش بعضي از افراد به جاي آنكه تمركز و توجه برروي يادگيري و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط كشيدن زير نكات مهم مي گردد .حداقل روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم به اين صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملا درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب به دنبال نكات مهم بگردند تا زير آن را خط بكشند .
3- حاشيه نويسي :اين روش نسبت به دو روش قبلي بهتر است ولي بازهم روشي كامل براي درك عميق مطالب و خواندن كتب درسي نيست ولي مي تواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميتي چندان برخوردار نيستند مورد استفاده قرار گيرد.
4- خلاصه نويسي : در اين روش شما مطالب را مي خوانيد و آنچه را كه درك كرده ايد به صورت خلاصه به روي دفتري يادداشت مي كنيد كه اين روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي قبلي بهتر مي باشد چرا كه در اين روش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را يادداشت مي كنيد اما بازهم بهترين روش براي خواندن نيست .
5- كليد برداري :كليد برداري روشي بسيار مناسب براي خواندن و نوشتن نكات مهم است . در اين روش شما بعد از درك مطالب ، بصورت كليدي نكات مهم را يادداشت مي كنيد و در واقع كلمه كليدي كوتاه ترين، راحت ترين ،بهترين وپرمعني ترين كلمه اي است كه با ديدن آن، مفهوم جمله تداعي شده و به خاطر آورده مي شود .
6- خلاقيت و طرح شبكه اي مغز: اين روش بهترين شيوه براي يادگيري خصوصا فراگيري مطالب درسي است .در اين روش شما مطالب را مي خوانيد بعد از درك حقيقي آنها نكات مهم را به زبان خودتان و به صورت كليدي يادداشت مي كنيد و سپس كلمات كليدي را بروي طرح شبكه اي مغز مي نويسد ( در واقع نوشته هاي خود را به بهترين شكل ممكن سازماندهي مي كنيد و نكات اصلي و فرعي را مشخص مي كنيد)تا در دفعات بعد به جاي دوباره خواني كتاب ، فقط به طرح شبكه اي مراجعه كرده وبا ديدن كلمات كليدي نوشته شده برروي طرح شبكه اي مغز ، آنها را خيلي سريع مرور كنيد . اين روش درصد موفقيت تحصيلي شما را تا حدود بسيار زيادي افزايش مي دهد و درس خواندن را بسيار آسان مي كند. و بازده مطالعه را افزايش مي دهد.
شرايط مطالعه
«به كارگيري شرايط مطالعه يعني بهره وري بيشتر از مطالعه».
شرايط مطالعه ، مواردي هستند كه با دانستن ، بكارگيري و يا فراهم نمودن آنها ، مي توان مطالعه اي مفيدتر با بازدهي بالاتر داشت و در واقع اين شرايط به شما مي آموزد كه قبل از شروع مطالعه چه اصولي را به كار گيريد ، در حين مطالعه چه مواردي را فراهم سازيد و چگونه به اهداف مطالعاتي خود برسيد و با دانستن آنها مي توانيد با آگاهي بيشتري درس خواندن را آغاز كنيد و مطالعه اي فعال تر داشته باشيد :
1- آغاز درست :براي موفقيت در مطالعه ،بايد درست آغازكنيد.
2- برنامه ريزي : يكي از عوامل اصلي موفقيت ، داشتن برنامه منظم است .
3- نظم و ترتيب: اساس هر سازماني به نظم آن بستگي دارد .
4-حفظ آرامش: آرامش ضمير ناخود آگاه را پويا و فعال مي كند.
5- استفاده صحيح از وقت :بنيامين فرانكلين، «آيا زندگي را دوست داريد؟ پس وقت را تلف نكنيد زيرا زندگي از وقت تشكيل شده است .»
6- سلامتي و تندرستي: عقل سالم در بدن سالم است .
7- تغذيه مناسب: تغذيه صحيح نقش مهمي در سلامتي دارد.
8 - ورزش : ورزش كليد عمر طولاني است .
9-خواب كافي: خواب فراگيري و حافظه را تقويت مي كند.
10 -درك مطلب:آنچه در حافظه بلند مدت باقي مي ماند ، يعني مطالب است .
چند توصيه مهم كه بايدفراگيران علم از آن مطلع باشند
1- حداكثر زماني كه افراد مي توانند فكر خود را بروي موضوعي متمركز كنند بيش از 30 دقيقه نيست ، يعني بايد سعي شود حدود 30 دقيقه به روي يك مطلب تمركز نمود و يا مطالعه داشت و حدود 10 الي 15 دقيقه استراحت نمود سپس مجددا با همين روال شروع به مطالعه كرد.
2- پيش از مطالعه از صرف غذاهاي چرب و سنگين خودداري كنيد و چند ساعت پس از صرف غذا مطالعه نماييد چون پس از صرف غذاي سنگين بيشتر جريان خون متوجه دستگاه گوارش مي شود تا به هضم و جذب غذا كمك كند و لذا خون رساني به مغز كاهش مي يابد و از قدرت تفكر و تمركز كاسته مي شود . از مصرف دارو هم خودداري فرماييد همچنين غذاهاي آردي مثل نان و قندي قدرت ادراك و تمركز را كم مي كند نوشابه هاي گازدارهم همين طور هستند.
3- ذهن آدمي با هوش است اگر يادداشت برداريد خود را راحت از حفظ و به ياد سپاري مطالب مي كند و نيز همزمان نمي توانيد هم مطلبي را بنويسيد و هم گوش دهيد . پس در حين مطالعه لطفا يادداشت برداري نماييد .

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14