(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 6 اسفند 1390- شماره 20152

سازمان بهزيستي: شهريه مهدهاي كودك تغيير نخواهد كرد
نقدي بر طرح سامان دهي مدارس
كيفيت آموزشي را قرباني صرفه جويي نكنيمسازمان بهزيستي: شهريه مهدهاي كودك تغيير نخواهد كرد

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: شهريه مهدهاي كودك در سال آينده تغييري نخواهد كرد.
محمد نفريه افزود: با توجه به مقوله مهم مهدهاي كودك و مشكلات كودكان، معاونت امور اجتماعي بهزيستي برنامه هاي خاصي را در اين بخش تدوين كرده اند ضمن اينكه تمامي مهدهاي كودك موظف به اجراي ابلاغيه هاي سازمان هستند.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر تمامي مهدهاي كودك موظف به دريافت شهريه ها بر اساس ابلاغيه هاي سازمان بهزيستي هستند ضمن اينكه در سال آينده نيز دريافت شهريه ها طبق امسال انجام مي گيرد.
افزايش 8 درصدي مستمري معلولان
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي با اعلام افزايش حداقل 8 درصدي مستمري معلولان در سال آينده گفت: افزايش مستمري بسيار بيشتر از اين مقدار خواهد بود.
يحيي سخنگويي با اعلام پرداخت عيدي معلولان همراه با مستمري اسفندماه اظهار كرد: ميزان عيدي 45 هزار تومان خواهد بود.
وي با اذعان به قابل قبول نبودن اين رقم، افزود: تمهيدات لازم براي افزايش مستمري در سال آينده به ميزان قابل توجه درنظر گرفته شده است و در انتظار تصميم مجلس در مورد بودجه سال 91 هستيم.
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي در ادامه با بيان اينكه اين عيدي به 220 هزار و 494 خانوار معلول پرداخت مي شود، عنوان كرد: اين خانوارها 458 هزار نفر را شامل مي شوند.
وي يادآور شد كه آن تعداد از معلولاني كه در مراكز به سر مي برند و مستمري بگير هستند هم مشمول دريافت عيدي هستند.
تدوين بسته آموزش جنسي به زوج هاي جوان
مدير مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور با اعلام تدوين «بسته آموزش جنسي از ديدگاه اسلام» اظهار اميدواري كرد: اين بسته بتواند در بهبود روابط جنسي همسران مؤثر واقع شود.
محمد نفريه افزود: اين بسته آموزشي در قالب يك جلد كتاب توسط اساتيدحوزه و دانشگاه تدوين شده است كه پس از بازبيني نهايي، بسته هاي آموزشي از آن استخراج شد. اين بسته به زوج هاي جواني كه براي دريافت آموزش پيش از ازدواج اقدام مي كنند، ارائه مي شود.
وي در ادامه با اشاره به همكاري في مابين حوزه علميه با سازمان بهزيستي در تدوين بسته هاي آموزشي، اعلام كرد: كتاب «مهارت هاي زندگي» توسط حوزه براي آموزش در سازمان بهزيستي به رشته تحرير درآمده است.
نفريه همچنين با تأكيد بر اينكه تمام بسته هاي آموزشي در بهزيستي بر اساس ديدگاه هاي اسلامي تدوين شده است و پايه اي اسلامي دارد، عنوان كرد: از اين جمله مي توان به تدوين بسته هاي آموزشي پيش از ازدواج، زندگي خانواده و مهارت هاي زندگي بر طبق متون اسلامي اشاره كرد.

 نقدي بر طرح سامان دهي مدارس
كيفيت آموزشي را قرباني صرفه جويي نكنيم

نجمه السادات پزشكي
در سال تحصيلي جاري وزارت آموزش و پرورش با اجراي طرح سامان دهي، اقدام به ادغام مدارس و كلاس ها در يكديگر نموده كه اين امر منجر به تعطيلي و انحلال برخي مدارس و يك نوبته شدن برخي ديگر، افزايش جمعيت دانش آموزي در هر كلاس، كاهش ساعات برخي دروس و تبديل تعداد زيادي از نيروهاي مجرب آموزشي به نيروي مازاد گرديده است. به نظر مي رسد كه اجراي اين طرح بيش از آن كه مبتني بر اهداف آموزشي باشد، ناظر بر اهداف اقتصادي و صرفه جويي هاي مالي است. بر اين اساس و به عنوان شاهد بر مدعا به موارد زير اشاره مي گردد:
1- كاهش مصنوعي و اجباري شيفت هاي مدارس و تعداد كلاس هاي درس به بهانه ريزش جمعيت دانش آموزي، مطمئنا خسارت و ضربه آشكار به كيفيت آموزشي و به مثابه رانش در بنيان آن مي باشد كه قطعا آثار مخرب و زيانبار آن به زودي رخ خواهد نمود. چه كسي از كلاس هايي با جمعيت 30 تا 40 نفري مي تواند انتظار كيفيت داشته باشد؟!
اصلا افزايش جمعيت كلاس ها در اين طرح چه توجيهي دارد؟ و آيا رواست اينك كه با همت خيرين مدرسه ساز و سازمان نوسازي و تجهيز مدارس، فضاهاي آموزشي مطلوبي در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته، به جاي استفاده حداكثري، يك نوبت آنها را به تعطيلي بكشانيم؟!
البته يك نوبته شدن مدارس به شرط تمهيد زيرساخت هاي لازم انديشه اي درست، به روز و قابل قبول است اما نه با شرايط و امكانات كنوني. در كشورهايي كه الگوهاي آموزشي موفقي ارائه داده اند از جمله ژاپن، شروع كار اين گونه مدارس از ساعت 5/9 صبح مي باشد يعني پس از خواب و استراحت كافي دانش آموز. همچنين داراي سلف سرويس هاي مجهز و ساعت معين جهت صرف ناهار در مدرسه مي باشند. نه آن كه دانش آموز را همچون يك سرباز در تاريك روشن صبح هاي سرد و منجمد زمستاني به مدرسه بياوريم و همچون يك كارمند تا 2 بعدازظهر بدون ناهار و با شكم گرسنه در مدرسه نگه داريم! چنين دانش آموزي تا به خانه برود، ناهار بخورد و نماز بخواند و ديگر كارهاي شخصي اش را انجام دهد، عملا به استراحت كافي بعدازظهر نخواهد رسيد و به همين دليل شب نيز كشش مطالعه و انجام تكاليفش را نخواهد داشت و بايد زود بخوابد تا فردا باز روز از نو، روزي از نو.
2- تبديل تعداد زيادي از نيروهاي مجرب آموزش و پرورش به نيروهاي مازاد از تبعات ديگر اين رانش است. نيروهايي كه در ميان آنها حتي صاحبان مدارج علمي بالا همچون كارشناسان ارشد با تجربه نيز وجود دارد و اينك مسئولان اداري به صورتي آشفته و سراسيمه تنها در پي جلوگيري از بلاتكليفي و قطع حقوق آنها هستند. واقعا جاي تأسف نيست كه نيروهاي توانمند آموزشي در پست هاي غيرآموزشي به كار گرفته شوند؟! آيا چنين وضعيتي خسارت به كيفيت آموزشي محسوب نمي شود؟! ناگفته پيدا بود و حتي در نزد هر فرد عادي هم قابل پيش بيني بود كه اين ادغام هاي عجولانه قطعاً منجر به مازادسازي نيروهاي شاغل خواهد شد. عجبا از وزارت آموزش وپرورش كه نه تنها قادر به اين پيش بيني نبوده! و تمهيدي در اين زمينه نينديشيده است بلكه از يك سو سال گذشته در تناقضي آشكار با اين طرح، از طريق آزمون استخدامي تعداد زيادي نيروي تازه جذب نموده و از سوي ديگر جلوي بازنشستگي هاي زودتر از موعد را نيز گرفته است. نتيجه آن كه روزها پس از آغاز سال تحصيلي همچنان تعدادي از اين نيروهاي بلاتكليف هر روز انرژي ذخيره شده تابستان را كه بايد صرف خدمت به دانش آموزان نمايند در راهروها و دواير ادارات آموزش وپرورش مصروف استرس ها و دلشوره هاي شغلي خود مي كنند.
3- كاهش ساعات آموزشي برخي از دروس اقدام عجيب ديگري مي باشد كه قطعاً موجب افت كيفيت تدريس از جانب معلم و فراگيري از جانب دانش آموز خواهد شد. از آنجا كه زمان، ظرف تحقق تمامي آرمان هاي آموزشي و پرورشي است،هر طرح و برنامه اي كه نسبت به اين واقعيت مهم عيني و ملموس بي توجه باشد، نمي تواند منشأ تحقق هيچ ظرفيتي در اين راستا باشد.
در شرايطي كه اكثريت دروس از سال هاي قبل گرفتار معضل كمبود ساعت مي باشند و اين امر بارها از طرق مختلف به اطلاع مسئولان رسانده شده و درحالي كه از طرحي بنا بر ادعا چنين كارشناسانه! انتظار افزايش منطقي ساعات دروس به تناسب حجم كتب آنها مي رفت، بسيار حيرت آور است كه وزارت متبوع درا ين طرح نه تنها به حل اين مشكل، عنايتي ندارد بلكه يك يا دو عنوان درسي ديگر را نيز گرفتار همين مشكل مي نمايد. واضح است كه كاهش ساعات آموزشي درسي كه به عنوان مثال در هفته نياز به 2زنگ كامل (4ساعت) داشته باشد به يك زنگ (2ساعت)، توجيهي جز صرفه اقتصادي ندارد؛ زيرا به اين ترتيب برنامه موظفي يك معلم (24ساعت در هفته) به جاي آن كه با 6كلاس تنظيم شود با 12 كلاس بسته خواهد شد و اين امر به معني «يك معلم مساوي دو معلم» خواهد بود!
بديهي است كه اين صرفه جويي از يك سو به قيمت فرسايش زودهنگام توانايي و آسيب به سلامتي نيروهاي شاغل تمام خواهد شد و از سوي ديگر منجر به افت كيفي آموزش و نياز دانش آموزان و خانواده ها به هزينه كردن براي معلم خصوصي و كلاس هاي فوق العاده مي گردد.
هرچند اين مشكل اساساً مربوط به سال هاي گذشته مي باشد، ليكن بديهي است كه از هر طرح جديد و جايگزيني ابتدا انتظار حل مشكلات قبلي مي رود؛ سپس سخن از طرح و برنامه جديد به ميان آوردن.
4- افزايش ساعات بيكاري و روزهاي تعطيلي: اگر با نگرشي واقع بينانه به مسئله تعطيلات زياده از حد و فراغت هاي غيرضروري در اثناي تحصيل كه در چند سال اخير جزء رويكردهاي سؤال برانگيز وزارت آموزش و پرورش بوده است بنگريم، شك نخواهيم كرد كه در دنياي بي مرز و حصار ارتباطات تصويري و الكترونيكي امروز، هر چقدر زمينه هاي تعطيلي، بيكاري و گسستگي در وقت درس و مدرسه براي نوجوانان بيشتر شود، بيشتر آنان را در معرض مخاطرات اخلاقي، رفتاري و گرفتاري در دام هاي وسوسه انگيز كانال ها و تبليغات مبتذل ماهواره اي و شبكه هاي اينترنتي و... قرار داده ايم.
به خصوص با توجه به اين كه معمولا برنامه ريزي مفيد و در حد انتظاري هم براي پركردن اين اوقات فراغت اجرا نمي شود. به علاوه عادت به تعطيلي هاي زياد و كاهش ساعات كار و درس باعث ايجاد و پرورش خوي عافيت طلبي، تنبلي و مدرسه گريزي در نوجوانان مي شود.
5- يك نوبته شدن مدارس و كاهش كلاس ها لاجرم باعث صرفه جويي در مصرف آب، برق، گاز و تلفن شده، كاهش قابل ملاحظه برخي دستمزدها و اضافه كاري ها در سطوح مختلف اداري و آموزشي را در پي دارد، از مصرف بنزين و بار ترافيك در ساعاتي خاص مي كاهد و...
هر چند صرفه جويي امري پسنديده است، ليكن در همه جا نمي توان آن را جايز شمرد، از جمله در آموزش و پرورش و در باب علم اندوزي و كسب دانش، صرفه جويي عين خطاست، خساست امري ناصواب است و درست برعكس آنچه كه ظاهرش مي نمايد، مايه خسارت است؛ خسارتي كه تيشه بر ريشه كيفيت آموزشي زده، حركت رو به رشد و شتابنده كشور اسلامي مان را در جهت نيل به آرمان هاي علمي و پژوهشي و پيشرفت هاي فناوري، به كندي، و گرمي تعليم و تعلم را به سردي و انجماد خواهد كشاند.
با عنايت به موارد پنج گانه فوق، جاي سؤال دارد كه چرا بايد مسائل آموزشي اين گونه از نظرگاه اقتصادي مورد نگرش كمي قرار گيرد؟
بديهي است كه هر طرح جديدي توسط طراحان و ارائه دهندگان آن بايد به مردم معرفي و زواياي مختلف و نقاط قوت و ضعف آن شناسانده شود. اما نبايد اجرا نشده، براي آن ابراز تحسين و ادعاي توفيق نمود.
در پايان ضمن ابراز تأسف از اجراي عجولانه و شتاب زده طرحي كه بي شك نياز به بازنگري كارشناسانه آموزشي- فرهنگي و زدودن غبار مصلحت انديشي اقتصادي از چهره آن دارد، به عنوان يك معلم و يك منتقد مسائل آموزشي اميد آن دارد كه مسئولان محترم وزارت متبوع پيش از آن كه آموزش و پرورش را درگير طرح هاي جديد و پي درپي نمايند، قدري به ضرورت ايجاد ثبات و پايداري در بنيان برنامه ريزي هاي آموزشي نيز بينديشند . اگر هم لازم است براي به روزآوري امكانات و شيوه هاي آموزشي طرحي نو در اندازند، قطعاً اين طرح نو آهسته و پيوسته نتيجه خواهد داد نه اين گونه توفاني و شتابنده!

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14