(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 16 اسفند 1390- شماره 20161

برگ هاي سبز
معدفي ورزش ها (20)
جوجيتسو؛ بهره گيري از حداقل تلاش براي دستيابي به حداكثر نتيجهبرگ هاي سبز

محمد عزيزي ( نسيم)
روبه روي خانه ي ما
يك درخت مهربان بود
قلب او سرسبز و زيبا
قد او تا آسمان بود

دست هايش هر شب و روز
لانه ي گنجشك ها بود
قلب هر گنجشك آنجا
شاد بود، از غم رها بود

در بهاران صورت او
پر گل و پر خنده مي شد
با نسيمي حرف مي زد
خاطراتش زنده مي شد

فصل تابستان كه مي شد
فصل بازي ، فصل گرما
چتر سبزش باز مي شد
وقت بازي بر سر ما

مي رسيد از راه پاييز
فصل آه و ناله ي باد
او به دست خالي باد
سكه هاي زرد مي داد


در زمستان خواب مي ديد
خواب سر سبز بهاران
درد دل مي كرد در خواب
با زمين و ابر و باران

آه اما عصر ديروز
اتفاقي تلخ رخ داد
سايه هاي درد و اندوه
روي قلب كوچه افتاد

نعره هاي اره برقي
توي گوش كوچه پيچيد
ناگهان يك دسته گنجشك
پر زنان ترسيد و كوچيد

او زمين افتاد آرام
قلب سبزش زخم برداشت
غول زردي آمد او را
از زمين با اخم برداشت

در سحر گنجشك ها باز
آمدند او را نديدند
دسته جمعي گريه كردند
بعد با هم پر كشيدند

جاي او خالي شد اما
ياد او در كوچه جا ماند
برگ هاي سبز مهرش
در دل گنجشك ها ماند

 معدفي ورزش ها (20)
جوجيتسو؛ بهره گيري از حداقل تلاش براي دستيابي به حداكثر نتيجه

وحيد بلندي روشن
جوجيتسو ورزشي از جزيره اي به نام «اوكي ناوايكي» از جزاير ژاپن است. جوجيتسو يك هنر رزمي با انواع ضربات پرتابي، ساكن و همچنين تكنيك هاي تهاجمي و شديد از جمله انواع لگد و مشت است. اين هنر در جنگ هاي تن به تن و تماس هاي نزديك كاربرد بسياري دارد واستيل آن شامل حركات نرم، سخت، چرخشي و ضربات رو به بيرون مي باشد.
ايزو مائنمون، استاد جوجيتسو، درباره جوجيتسو مي گويد:
بهره گيري از قدرت در جوجيتسو بسيار لازم است، وجه ديگر از استفاده از قدرت بايد در ذهن به وجود آيد. از اولين مراحل پيشرفت براي جوجيتسوكا، اين است كه هميشه مراقب باشد از تكيه بر قدرت فيزيكي خود اجتناب كند، چرا كه مانعي در راه پيشرفت او به سوي كسب مهارت هاي تكنيكي است. پس از آنكه كارآموز توانايي قابل توجهي در تكنيك كسب نمود، آن گاه استفاده از قدرت مجاز است و در واقع براي موثر بودن در رويارويي با حريف بسيار ضروري است. در اين حالت جوجيتسو «انعطاف پذير» است.
تاريخچه جوجيتسو در جهان
جوجيتسو يكي از قديمي ترين هنرهاي رزمي دنيا با قدمت بيش از 2500سال است. ريشه و پايه اصلي اين سبك رزمي را از كشور ژاپن و چين مي دانند و در طول ساليان طولاني، جوجيتسو از استيل هاي بي شماري تاثير پذيرفته است. فرمهاي بدون اسلحه اين هنر رزمي، دقيقا مشابه آموزش هاي رزمي سربازان سامورايي در قرنهاي هشتم تا شانزدهم است.
در طول اين مدت و در زماني كه كشور ژاپن كم كم استقلال خود را پيدا مي كرد، شيوه هاي جنگ با اسلحه جاي خود را به فرم هاي مبارزه بدون اسلحه داد و از اينجا بود كه فنون جوجيتسو ارزش بيشتري پيدا كردند. در اواسط قرن بيستم، ممنوعيت تمرين فنون جوجيتسو در كشور ژاپن از بين رفت و سرانجام اين هنر در سراسر قاره كهن و پس از آن در اروپا جاي خود را باز كرد. رزمي كاران بسياري از ژاپن به نقاط مختلف جهان سفر نمودند و مهارت هاي خود را نمايش دادند. جوجيتسوكاهايي نيز به اروپا و آمريكا و جنوب آمريكا سفر كرده و نمايش هايي برگزار نمودند و كشتي گيران و بوكسورهاي معروفي را در مسابقات عمومي به چالش طلبيدند.
در سال هاي اخير اساس ساير رشته هاي رزمي نظير كاراته، جودو، آيكيدو، نين جوتسو، ايي آي دو وكن دو از جوجيتسو جدا شدند و توسعه پيدا كردند.
جوجيتسو جزو رشته هاي مسابقات المپيك آسيايي است كه شامل مسابقات داخل سالن (ايندروگيمز) كه هر دو سال يك بار برگزار مي گردد و نيز مسابقات آسيايي بزرگسالان، جوانان و اميد و مسابقات غرب آسيا است.
¤ جوجيتسو يعني «به كار بستن فداكاري بدون تسليم شدن».
تاريخچه جوجيتسو
در ايران
جوجيتسو در اواخر سال 1379 به دنبال تشكيل انجمن هاي رسمي و فدراسيوني كه در جهان و نقاط مختلف دنيا گسترش يافته است زير نظر فدراسيون ورزش هاي رزمي تشكيل شد. در ابتدا دو تن از استادان مجرب به نام هاي امير همسايه و نصرا... كاكاوند در هنر جودو و كاراته شروع به فعاليت نمودند كه بعد از چند ماه به دلايلي از يكديگر جدا و در فدراسيون هاي جديد ورزش هاي همگاني شروع به فعاليت نمودند و از مدت ها قبل با گرايش ورزشكاران مختلف رزمي به اين رشته جذاب مخصوصاً جودو و كاراته به كالبد جوجيتسو روحي دوباره دميدند. در طول زمان، اين سبك هرچه بيشتر به موفقيت نزديكتر شد و در نهايت با فعاليت استادان مجوز فعاليت اين رشته توسط مسئولين آگاه فدراسيون هاي ورزش هاي رزمي در ايران صادر گرديد و بعد از مدتي سبك هاي برزيلي و ژاپني نيز شروع به فعاليت كردند.
جناب آقاي امير همسايه پس از برگشت از استاژهاي داوري در كشورهاي خارجي، نيروهاي فراواني از چهارده استان مختلف كشور را طي فراخوان برابر بخشنامه صادره از سوي سازمان تربيت بدني متمركز و تصميم بر آن گرديد كه جوجيتسو زير نظر يك فدراسيون مشغول به فعاليت گردد. به همين منظور ابتدا فدراسيون جودو متولي اين امر گرديد ولي بعد از مدتي انصراف داد و پس از آن فدراسيون ورزش هاي رزمي با صدور مجوز به سازمان تربيت بدني از جوجيتسو حمايت خود را اعلام كرد و از آن پس جوجيتسو ژاپني و برزيلي كار خود را آغاز نمودند. در حال حاضر بيست و دو استان در رشته جوجيتسو در بخش آقايان و بانوان مشغول فعاليت مي باشند. به طور كلي رشته جوجيتسو در ايران تحت سرپرستي فدراسيون هاي ورزش هاي رزمي است.
قوانين
مسابقات جوجيتسو: در حال حاضر در سطح بين المللي دو نوع رقابت متفاوت مدنظر است كه شامل سيستم كاتا و مبارزه مي باشد.
سيستم كاتادوو: شامل مقرراتي است كه توسط دو نفر از يك تيم؛ حركات و تكنيك هاي دفاع شخصي را در چهار قسمت (كه هر قسمت شامل پنج سري است) كه از اين پنج سري، سه سري براي حمله است. اجراي آن به صورت انتخابي توسط داور وسط تعيين مي گردد اين حركات شامل محكم گرفتن حمله كننده (يا خفه كردن)، در بغل گرفتن حمله كننده (قفل كردن)، ضربه زدن به حمله كننده (مشت يا لگد زدن) و حمله كننده مسلح (سلاح سرد) است.
سيستم كاتا: شامل رقابت در سطح آقايان و بانوان مي باشد و داورها از نظر سرعت، مهارت، كنترل و روح واقعي كار قضاوت مي كنند و به همين منظور فرم و هدف رقابت در جوجيتسو نيازمند اجراي جذاب ترين تكنيك ها، سخت ترين و همزماني آنها جهت ارتقاء كيفيت كار مسابقه دهنده ها مي باشد.
سيستم مبارزه: شامل يك راند سه دقيقه اي است و مبارزه بين ورزشكاران تيم هاي مقابل انجام مي شود. مرحله اول مبارزه كننده با فاصله و حمله هاي كنترلي توسط دست ها و پاها (كه با هم درگير مي شوند) است و به محض اينكه يكديگر را بگيرند مبارزه وارد مرحله دوم مي شود. براي زدن ضربات؛ زمان زيادي داده نمي شود. مبارزه كنندگان سعي مي كنند با اجراي تكنيك هاي پرتابي حريف را زمين بزنند. تخصيص امتيازات داوران بستگي به عملكرد مبارزان و اجراي حركات به صورت واضح و مؤثر دارد. به محض اينكه يكي از مبارزان بر روي تاتامي (محل و تشك مسابقه) بيافتد مسابقه وارد مرحله سوم مي شود.
در اين مرحله امتيازات به مبارزي داده مي شود كه از تكنيك هاي توأم با كنترل جهت حالت خفه كردن؛ قفل كردن و اهرم كردن اعضاي بدن به نحو صحيح كه در نتيجه حريف را وادار كند در زمين بماند و تسليم گردد؛ داده مي شود (برنده در بين مبارزه كنندگان كسي است كه مجموع امتيازات بيشتري را كسب كند).
¤ اين نوع مسابقه به سرعت؛ قدرت و مقاومت بيشتري نياز دارد.
روش مسابقات جوجيتسو: ژاپني، دفاع شخصي و كاتا و يواف سي برزيلي
سبك ژاپني: شامل مقررات آسيايي؛ جهاني و داراي جايگاه ويژه المپيك آسيايي و بين المللي و مورد حمايت سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك و در ايران داراي جايگاه ويژه اي مي باشد.
سبك ژاپني شامل سه قسمت (قسمت يك ضربات دست و پا؛ قسمت دو تكنيك هاي پرتابي و قسمت سه فنون خاك، خفه كردن و قفل كردن) با قانونمندي و داوري مي باشد كه هركدام از اين سه قسمت با اجراي تكنيك امتيازات خاص به خود را دارا مي باشد.
سبك دفاع شخصي همراه با كاتا: در ارتش هاي جهان به دليل درگيري هاي فيزيكي و هنر دفاع و از پا درآوردن حريف از تكنيك هاي بالا به اضافه سلاح سرد (كوبودو) شامل اين روش مي شود.
سبك برزيلي: مسابقات در آن به صورت آزاد مي باشد و هيچ جايگاه المپيكي، آسيايي و جهاني ندارد. اين مسابقات به صورت دوره اي برگزار مي گردد و داراي جايزه هاي ويژه مي باشد. اين مسابقات معروف به مسابقات «گلادياتور» بوده و از طرف سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك به هيچ وجه حمايت نمي گردد و در ايران جايگاهي ندارد.
آموزش
موارد بدن سازي جوجيتسو: فشار آوردن به قسمت عضله نعلي و دو قلوي پا.
كشش رو به جلو و كشش در خاك، حالت پا باز و پا بسته، شنا و شكم
اصطلاحات
آتمي وازا: ضربات، ته وازا: تكنيك هاي دست، اوكه وازا: تكنيك هاي دست، جوجي گدان اوكه: دفاع ضربدري پايين.
¤ به علت اينكه فنون اين رشته نياز به تمرين و ايمني و مراقبت يك استاد را دارد از آموزش آنها خودداري شد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14