(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 12 تير 1391 - شماره 20246 

كاهش 50 درصدي فروش گندم به دولت
گزارش خبري تحليلي كيهان
اجراي تحريم نفتي به جاي ايران اروپا را نگران كرد
قيمت شير خام كيلويي 750 تومان تعيين شد
وزير اقتصاد خبر داد
افزايش قيمت ها در فاز دوم هدفمندي منتفي شد
مصوبات جديد براي افزايش حمايت بانك ها از بورس
كوتاه اقتصادي


كاهش 50 درصدي فروش گندم به دولت

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از كاهش 50 درصدي فروش گندم به دولت خبر داد و گفت: فروش گندم 300 هزار تن كاهش يافته و اين امري بي سابقه است.
عباس قبادي در گفتگو با مهر گفت: براي اولين بار در طول 25 سال گذشته، ميزان فروش گندم از سوي شركت بازرگاني دولتي ايران 300 هزار تن در ماه كاهش يافته كه اين رقم معادل كاهش 50 درصدي فروش گندم به دولت از سوي كشاورزان است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: كاهش فروش گندم نشان از اجراي درست سياست هاي دولت، مبني بر واگذاري تصدي گري خريد و فروش گندم به بخش خصوصي و غيردولتي دارد، به اين معنا كه بخش خصوصي و كارخانجات آردسازي كشور در حال حاضر به طور كامل، وارد عرصه خريد گندم از كشاورزان شده اند و بخش اعظمي از نيازهاي خود را به صورت مستقيم تامين مي نمايند.
وي تصريح كرد: حضور مستقيم بخش خصوصي در خريد گندم امسال، علاوه بر اينكه حضور دولت را در زمينه تصدي گري كاهش مي دهد، به نفع توليد و كشاورزي كشور و كشاورزان گندمكار نيز هست، چرا كه در حال حاضر قيمت خريد بخش خصوصي از قيمت هاي اعلام شده دولتي بالاتر است و كشاورزان گندم هاي خود را با قيمت هايي بهتر به فروش رسانده و سود بيشتري كسب مي كنند.
قبادي گفت: اين اتفاق موجب خواهد شد كه كشاورزان به كاشت كيفي گندم روي آورده و در نتيجه گندم هاي توليدي كشور ارتقاء يابد؛ چرا كه قيمت خريد و فروش گندم هاي با كيفيت مختلف متفاوت است و به عنوان مشوقي براي كاشت كيفي گندم به شمار مي آيد.
وي اظهار داشت: طبق آمار موجود، ميزان فروش گندم توسط اين شركت، به مصرف كنندگان بخش هاي مختلف كشور، به حدود 80 هزار تن در هفته رسيده است كه اين آمار در مقايسه با آمار سال گذشته در مدت مشابه، كاهش 50 درصدي را نشان مي دهد.
خريد گندم از مرز
يك ميليون و 650 هزار تن گذشت
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: تاكنون بيش از يك ميليون و 650 هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شده است.
عباس قبادي در گفت وگو با فارس افزود: تاكنون مبلغ 700 ميليارد تومان به كشاورزان بابت خريد گندم پرداخت شده است، بنابراين 98 درصد از كشاورزان پول گندم خود را دريافت كرده اند.
وي افزود: بخش خصوصي بين 700 تا 900 هزار تن گندم از كشاورزان خريده است. شركت بازرگاني دولتي ايران قيمت گندم را كيلوگرمي 420 تومان مي خرد، اما بخش خصوصي بسته به كيفيت گندم ممكن است تا 450 تومان هم گندم را بخرد.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در خصوص ميزان توليد گندم گفت: خريد تضميني گندم نسبت به سال گذشته 35 درصد كاهش داشته است، اما اين به معني كاهش توليد نيست، چرا كه وزارت جهاد كشاورزي برنامه هايي براي افزايش توليد گندم داشته است.
وي در خصوص واردات گندم نيز گفت: بخش خصوصي حدود 200 هزار تن گندم وارد كرده است، دولت هم در حد نياز اقدام به واردات گندم كرده است.


گزارش خبري تحليلي كيهان

اجراي تحريم نفتي به جاي ايران اروپا را نگران كرد

ترس و نگراني از تبعات تحريم نفتي ايران بر اقتصاد اروپا بخصوص براي كشورهايي كه بيش از 60 درصد واردات نفت خود را از ايران انجام مي دهند سايه افكنده است. برخي كشورهاي اروپايي پيش از اين مخالفت خود را با تحريم نفتي ايران اعلام نموده بودند.
نخست وزير ايتاليا مخالفت خود را با تحريم نفتي ايران پيشتر اعلام كرده بود.تحليل برخي كارشناسان نيز درخصوص دلايل ورود اتحاديه اروپا به بازي تحريم نفتي ايران در شرايط بد اقتصادي كنوني، حكايت از آن دارد كه اين چاله اي است كه ايالات متحده آمريكا براي اروپا كنده است.
مقابله برخي كشورها با تحريم نفتي ايران و درخواست معاف شدن از اين تحريم نيز در همين راستا ديده مي شود.مقامات اين كشورها كه عمده ترين واردكنندگان نفت از ايران مي باشند، صراحتا اعلام كرده اند، با تحريم نفتي ايران مخالف هستند و امكان جايگزيني نفت ايران را ندارند.
آمريكا شكست خورد
آمريكا در تلاش براي متوقف كردن صادرات نفت ايران شكست خورد. همچنين به دليل تحريم هاي غرب عليه ايران، توليد نفت اوپك 70 هزار بشكه در روز كاهش يافت.
همزمان با اجراي رسمي طرح تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا، خبرگزاري هاي غربي اين اقدام را شكست تحريم كنندگان اعلام كردند.
روزنامه چيني گلوبال تايمز در سرمقاله خود با اشاره به موافقت آمريكا با معافيت چين و 19 كشور ديگر از تحريم ها عليه ايران نوشت: واشنگتن در دستيابي به هدف خود براي متوقف كردن صادرات نفت ايران شكست خورده است.
به گزارش فارس به نقل از گلوبال تايمز، آمريكا در 28 ماه ژوئن اعلام كرد كه چين نيز از تحريم هاي يك جانبه آمريكا عليه واردات نفت ايران معافيت دريافت كرده است. اين تصميم به جلوگيري از نزاع ديپلماتيك و جنگ تجاري ممكن ميان 2 كشور كمك كرد و قدرت چين در برابر آمريكا را نشان داد.
براساس اين گزارش: آمريكا در حقيقت انعطاف سياست خود را در اين مسئله به نمايش گذاشته است. هيلاري كلينتون وزير امور خارجه اين كشور گفت: در حال حاضر تمام 20 اقتصاد جهان براي چنين استثنايي صلاحيت دارند.
گلوبال تايمز نوشت: حقيقت اين است كه آمريكا در دستيابي به هدف خود در متوقف كردن صادرات نفت ايران شكست خورده است و بسياري از كشورهايي كه از تحريم ها معاف شده اند چندان واردات نفت خود را از ايران كاهش نداده اند. به نظر مي رسد كه واشنگتن مي خواهد آنها را به حال خود بگذارد.
در بيانيه وزير امور خارجه اين كشور با تأكيد بر اينكه تجارت نفتي چين و ايران منطقي و قانوني است و چين با تحريم هاي يك جانبه آمريكا عليه ايران موافقت نخواهد كرد، وفادار بودن به اصولي را نشان داد.
رويترز نيز در گزارشي اعلام كرد: به دليل تحريم هاي غرب عليه ايران توليد نفت اوپك در ماه ژوئن 70 هزار بشكه در روز كاهش يافت و به 63/31 ميليون بشكه در روز رسيد.
براساس تحقيقات رويترز، توليد نفت اوپك در ماه ژوئن به علت تحريم هاي غرب عليه ايران كاهش يافت.
به نوشته اين گزارش: اين امر ايران را در توليد نفت پس از عراق قرار داد. توليد نفت اوپك هنوز به بالاترين ميزان از سال 2008 نزديك است؛ توليد نفت اضافي عربستان، عراق و ليبي تا حدودي كاهش توليد نفت ايران را جبران كرده است.
در اين تحقيقات آمده است، عربستان سعودي با وجود كاهش قيمت نفت خام در ماه ژوئن به كمتر از 90 دلار در هر بشكه از حدود 130 دلار در ماه مارس، هيچ نشانه اي مبني بر تجديد نظر در سياست توليد بالاي نفت نشان نمي دهد.
پل توستي مشاور ارشد انرژي گفت: من فكر نمي كنم عربستان تا زماني كه وضعيت تحريم ايران مشخص نشده است و به علت نگراني از اقتصاد جهان، توليد نفت خود را خيلي كاهش دهد.
عربستان به عنوان مهمترين پيرو سياست هاي كشورهاي مصرف كننده نفت در درون اوپك شناخته مي شود. اين كشور توليد نفت خود در ماه ژوئن را 100 هزار بشكه ديگر افزايش داد و به 1/10 ميليون بشكه در روز رساند.
براساس تحقيقات از منابع آگاه در شركت هاي نفتي و مقامات اوپك و تحليلگران، عرضه نفت 12 عضو اوپك تا پايان ماه به طور متوسط برابر با
63/31 ميليون بشكه در روز بوده است و اين ميزان كمتر از 70/31 ميليون بشكه در ماه مي است.
توليد نفت اوپك تنها كمي كمتر از بالاترين ميزان خود در 4 سال گذشته است. اعضاي اوپك روزانه
75/31 ميليون بشكه نفت در ماه آوريل، بيشترين ميزان از سپتامبر سال 2008 استخراج كرده اند.
تحريم كنندگان منتظر افزايش قيمت باشند
بلومبرگ هم با اشاره به جايگاه مهم ايران در بازار نفت به عنوان دومين توليدكننده بزرگ اوپك به نقل از كارشناسان انرژي نوشت: در نتيجه اجراي تحريم نفتي غرب عليه ايران، قيمت نفت روندي صعودي طي خواهد كرد.
بلومبرگ طي گزارشي هشدار داد: تحريم هاي نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران كه از ديروز به اجرا درآمده موجب افزايش قيمت جهاني نفت خواهد شد.
براساس اين گزارش: كاهش حجم صادرات نفت ايران به بازارهاي جهاني احتمالا بزرگترين اختلال در عرضه نفت از سوي يك عضو اوپك پس از جنگ داخلي سال گذشته ليبي محسوب مي شود. اين تحريم ها در حالي اجرا مي شوند كه كاركنان بخش نفت نروژ دست به اعتصاب زده اند و به همين دليل استخراج نفت از ميادين نفتي درياي شمال كاهش يافته است.
گوردون كوان، از كارشناسان بازار نفت در اين باره گفت: «ما انتظار داريم بهاي نفت در نتيجه اجراي تحريم هاي نفتي ايران و كاهش استخراج نفت در درياي شمال، افزايش يابد.» وي افزود: «تحريم بيمه اي اتحاديه اروپا عليه محموله هاي نفتي ايران موجب افزايش تقاضاي نفت برنت و نفت خام دوبي خواهد شد.»
همزمان با افزايش نگراني ها از گسترش بحران بدهي اروپا و كاهش مصرف نفت در اين قاره، بهاي نفت در 21 ژوئن براي اولين بار طي 18ماه گذشته به زير 90 دلار در هر بشكه سقوط كرد. اكنون، تحريم نفتي ايران و اعتصاب كاركنان بخش نفت نروژ، گمانه زني ها در مورد احتمال افزايش مجدد بهاي نفت را تقويت كرده است. اين در حالي است كه روز جمعه بهاي نفت در بازار لندن، براي تحويل در ماه آگوست با 7درصد افزايش به بشكه اي 97 دلار و 80 سنت رسيد.
ايران، بزرگترين توليدكننده نفت عضو اوپك پس از عربستان، در ماه مي حدود 3/3ميليون بشكه نفت در روز توليد كرد. اجراي كامل تحريم هاي نفتي در نيمه دوم سال جاري، حدود يك ميليون بشكه از نفت ايران را از بازار حذف خواهد كرد. براساس برآورد 13ژوئن آژانس بين المللي انرژي، با كاهش مشتريان نفت ايران، ظرفيت ذخيره نفت ايران نيز به تدريج پر خواهد شد.
اتحاديه اروپا در ماه ژانويه تصميم گرفت واردات نفت از ايران را متوقف كند. اما 5 ماه براي پايان قراردادهاي منعقده قبلي فرصت تعيين كرد تا برخي از اعضاي اتحاديه نظير يونان، منابع ديگري براي جايگزين كردن با نفت ايران بيابند. معافيت مربوط به محدوديت پوشش بيمه اي تانكرهاي حامل نفت ايران نيز ديروز پايان يافت.
وزراي امور خارجه 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در 25 ژوئن تصميم گرفتند اين معافيت ها پس از شكست مذاكرات هسته اي بين ايران و 6 قدرت جهاني ديگر تداوم نيابد.
همزمان با اجراي تحريم هاي اتحاديه اروپا، تحريم هاي آمريكا عليه ايران، بانك هاي بين المللي را در صورت تسهيل معاملات نفتي با ايران، از دسترسي به سيستم مالي آمريكا محروم مي كند. دولت آمريكا 20 كشور، از جمله 4 مشتري عمده نفت ايران را از اين تحريم ها معاف ساخته است.
ايران هشدار داده كه قادر است هر شناوري را در تنگه هرمز و خليج فارس هدف قرار دهد و به زودي كشتي هاي خود را به موشك هاي با برد بيش از 300 كيلومتري مجهز خواهد كرد. حدود يك پنجم نفت خام مورد نياز جهان از تنگه هرمز عبور مي كند.
يك مقام نظامي ايران گفت: «تنگه هرمز و خليج فارس زمين بازي ايران است، نه كس ديگر.» وي افزود: «هر موضوع مرتبط با تنگه هرمز داستان بزرگي خواهد بود كه عواقبي را براي بهاي نفت درپي خواهد داشت.»
براساس برآوردهاي 42 كارشناس اقتصادي مجله بلومبرگ، در نتيجه اجراي تحريم ها عليه ايران، بهاي نفت روندي صعودي به خود خواهد گرفت.
بازتاب گسترده پيشنهاد وزير نفت
پيشنهاد وزير نفت ايران براي برگزاري نشست فوق العاده سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جهان پيدا كرد.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويترز با پرداختن به اين موضوع نوشت: وزير نفت ايران از دبيركل اوپك خواست كه در بحبوحه كاهش قيمت نفت يك نشست اضطراري برگزار كند.
رويترز به نقل از رستم قاسمي نوشت: در نشست 161 اوپك توافق شد كه اگر بهاي نفت به زير 100دلار در هر بشكه رسيد به معني اين است كه قيمت ها دچار بحران شده اند بنابراين ما از دبيركل اوپك خواستيم كه تداركات برگزاري يك نشست فوق العاده را انجام دهد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد: وزير نفت ايران با «غيرمنطقي» خواندن ارزش كنوني بازار نفت خواهان برگزاري نشست اضطراري اوپك شد.
به گزارش اين خبرگزاري، قاسمي گفت: اگر اعضاي اوپك سقف توليد 30 ميليون بشكه اي را رعايت نكنند بازار نفت دچار اختلال و بي نظمي مي شود.
همچنين خبرگزاري فرانسه گزارش داد: از آنجا كه بهاي نفت به «سطح بحراني» زير 100دلار در هر بشكه رسيده، ايران خواستار برگزاري نشست فوق العاده اوپك شد تا ميزان توليد اين سازمان بالاتر از سطح توافقي 30 ميليون بشكه در روز نرود.
همچنين روزنامه ها و خبرگزاري هاي ديگري نظير واشنگتن پست، پرس آسوسيشن، پايگاه آنتي وار، روزنامه گلوبال پست، شبكه هاي تلويزيوني فرانس24 و فاكس نيوز و روزنامه بوستون گلوب در بخش هاي خبري خود به بازتاب اين موضوع پرداختند.
آماده باش نفتي براي مقابله با تحريم ها
وزير نفت با صدور بخشنامه اي خواستار بسيج همگاني تمامي مديران و كاركنان وزارت نفت براي مقابله با تحريم هاي غيرقانوني نفتي اتحاديه اروپا شد.
به گزارش مهر، از ديروز اول جولاي 2012 ميلادي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا واردات نفت خام از ايران را تا اطلاع ثانوي به حالت تعليق درآورده اند.
با اين وجود با موافقت آمريكا، در شرايط فعلي 20 كشور بزرگ واردكننده نفت ايران شامل هند، چين، سنگاپور، سريلانكا، ژاپن، تايوان، آفريقاي جنوبي، تركيه و كره جنوبي از طرح تحريم نفت خام ايران معاف شده اند.
از سوي ديگر به منظور اعمال مديريت بحران تحريم هاي نفتي، وزير نفت با صدور دستورات جديدي خواستار بسيج همگاني تمامي مديران و كاركنان وزارت نفت براي مقابله با تحريم هاي غير قانوني نفتي اتحاديه اروپا شده است.
براين اساس اين روزها با حضور مديران ارشد و كارشناسان بين المللي صنعت نفت، تدابير جديدي براي مقابله با تحريم هاي خريد نفت خام ايران همچون تأمين بيمه كشتي هاي نفتكش، افزايش ظرفيت ذخيره سازي نفت، بازاريابي براي فروش نفت به پالايشگاه هاي جديد و نحوه صادرات دريايي نفت خام اتخاذ مي شود.
محسن قمصري مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه با توقف كامل صادرات نفت ايران به اروپا، مشتري هاي جديد براي فروش نفت خام شناسايي شده است، به مهر اعلام كرد: با وجود اعمال اين تحريمها اما تدابير لازم براي مقابله با آنها در سطح وزارت نفت اتخاذ شده است.اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان فروش نفت خام ايران به شركت هاي واسطه اي وجود دارد؟ توضيح داد: اگر شركت ملي نفت ايران از مقصد صادرات نفت مطمئن باشد فروش نفت به اين شركتها مانعي ندارد.
وي همچنين از دريافت تضامين لازم براي فروش نفت خام به شركتهاي واسطه اي خبر داد و افزود: در مجموع دريافت تضامين لازم براي پرداخت پول نفت و شناسايي مقصد نهايي از مهمترين شروط فروش نفت به اين شركتها است.
برگ برنده جديد ايران
همزمان با اجراي رسمي طرح تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا، بزرگترين نفتكش جهان با ظرفيت
2/2 ميليون بشكه در آبهاي حاكميتي ايران در خليج فارس مستقر شده كه از اين ترمينال شناور به عنوان برگ برنده جديد براي مقابله با تحريم نفتي ياد مي شود.
با اجراي رسمي طرح تحريم نفت ايران توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، بزرگترين نفتكش جهان در آبهاي حاكميتي ايران در خليج فارس مستقر شده است.
با استقرار اين نفتكش غول پيكر، ايران بزرگترين ترمينال شناور (اف.اس.يو) ذخيره سازي نفت جهان را در خليج فارس راه اندازي كرده كه عملاً ظرفيت ذخيره سازي نفت خام كشور را در مواجهه با تحريم ها افزايش داده است.
مسئولان وزارت نفت پيش بيني مي كنند با استقرار اين ترمينال شناور امكان برنامه ريزي بلندمدت تري براي متنوع سازي بازارهاي صادرات نفت كشور فراهم شود.
براي ساخت اين ترمينال شناور حدود 300 ميليون دلار سرمايه گذاري شده، ضمن آنكه اين تأسيسات فراساحلي نفت از ظرفيت ذخيره سازي حدود دو ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام برخوردار است.
كارشناسان اقتصادي از افزايش ظرفيت ذخيره سازي نفت به عنوان يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله با تحريم صادرات نفت ايران ياد مي كنند و با افزايش ظرفيت ذخيره سازي، قدرت چانه زني صنعت نفت كشور براي بازاريابي و افزايش صادرات طلاي سياه فراهم خواهد شد.
علاوه بر اين، شركت ملي نفت ايران براي سال جاري راه اندازي 3 ميليون بشكه ظرفيت ذخيره سازي جديد و نصب گوي شناور در غرب آبهاي خليج فارس را هم در دستور كار قرار داده است.


قيمت شير خام كيلويي 750 تومان تعيين شد

براساس آخرين توافق انجام شده ميان اتحاديه دامدارن و وزارت تجارت مقرر شده شير خام پايه كيلويي 750 تومان در دامداري به صورت نقدي به كارخانه هاي لبني فروخته شود.
سيروس روستا رئيس اتحاديه مركزي دامداران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اين اساس هر كيلو شير خام پايه (2/3 درصد چربي، بار ميكروبي يك ميليون) به ازاي تحويل سويا و سبوس ارزان كيلويي 750 تومان فروخته مي شود.
روستا با اشاره به اين كه جو و ذرت به عنوان دو نهاده اساسي از كالاهاي ارزان قيمت توليد حذف شده اند، گفت: براساس اين تفاهم نامه دامداران در قبال ارائه شير 750 توماني سوياي 900 توماني و سبوس گندم را كيلويي 250 تومان تحويل خواهند گرفت.
رئيس اتحاديه مركزي دامداران با گلايه از اين كه اين شيوه كه نهاده ارزان در اختيار توليد كننده قرار دهند، تاكنون جواب نداده است؛ اظهار كرد: اين شيوه بارها مورد اجرا قرار گرفته، اما موفق نبوده و اكنون هم چندان ثمر بخش نخواهد بود.
وي با بيان اين كه ابهاماتي در اين طرح وجود دارد، تصريح كرد: اگر شركت پشتيباني امور دام هم چون گذشته از تحويل اين نهاده ها خودداري كند، يا كارخانه ها شير خام را كيلويي 750 تومان به صورت نقدي در دامداري نخرند، چه كسي پاسخ گو خواهد بود.
روستا معتقد است: اگر مسئولان امر مي خواهند مردم شير و محصولات لبني ارزان مصرف كنند، بايد يارانه به توليد اختصاص دهند كه در اين صورت بايد قيمت تمام شده شير خام محاسبه شود و به ازاي آن يارانه به هر ميزان توليد اختصاص داده شود تا محصول ارزان به دست مصرف كننده برسد.
رئيس اتحاديه مركزي دامداران اظهار كرد: تحويل نهاده ها به جاي محصول نهايي ارزان قيمت شيوه مناسبي براي پرداخت يارانه نيست و تاكنون جواب نداده است.
وي خاطرنشان كرد: طبق روال همه كشورها بخش دولتي 30 درصد از نياز دامداري ها را بايد ذخيره داشته باشد تا در شرايط ايجاد خلل، كمبود، افزايش قيمت يا ... اين نهاده ها را در بازار عرضه كنند تا نهاده هاي توليد با چالش مواجه نشوند، در كشور ما نيز شركت پشتيباني امور دام اين مسئوليت را به عهده دارد اما متاسفانه تاكنون به درستي عمل نكرده است.
 


وزير اقتصاد خبر داد

افزايش قيمت ها در فاز دوم هدفمندي منتفي شد

وزير اقتصاد گفت: دولت فعلا برنامه اي براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها ندارد.
سيدشمس الدين حسيني در نشست مديران ارشد بازار سرمايه در پاسخ به سوال مهر در ارتباط با برنامه هاي جديد دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري از افزايش قيمت هاي اخير در اقلام مصرفي مردم كه به بهانه هدفمندي اعمال مي شود، گفت: اگر هدفمندي به معناي افزايش قيمت حامل هاي انرژي تلقي مي شود، اين موضوع فعلا از دستور كار دولت خارج است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: در شرايطي كه امروز به سر مي بريم، دولت به دنبال اصلاح و افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيست؛ بنابراين همانطور كه از سوي مقامات سازمان هدفمندي يارانه ها اشاره شد، هدفمندسازي يارانه ها در فاز دوم به معناي افزايش قيمتها از دستور كار خارج است.
حسيني ادامه داد: اما هدفمندسازي از دستور كار خارج نيست و اين موضوع تداوم دارد و ما در دولت براي اين منظور يكسري اقدامات زيرساختي در دست انجام داريم. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملي، سيستم بانكي و برخي وزارتخانه ها مانند وزارتخانه صنعت و جهادكشاورزي به دنبال اين هستند كه با استفاده از فرصت ايجاد شده، زيرساختهاي لازم براي بهبود تكنولوژيكي و فناوري را اعمال كنند.
وي با اعلام اينكه دولت به دنبال افزايش ضريب هدفمندي به عنوان يكي ديگر از گامهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها است، تاكيد كرد: سيستمهاي اطلاعاتي درخصوص شناسايي خانوار و از اين دست را هم تقويت خواهيم كرد.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: جلسات اين موضوع نيز به صورت مستمر در حال انجام است و گروه هاي كاري در اين بخش فعاليت دارند. به گفته حسيني، اساسا اصلاح و يا افزايش قيمتها به عنوان فاز دوم هدفمندي فعلا از دستور كار خارج است.
وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص افزايش قيمت آب و برق در فاز دوم هدفمندي كه چندي پيش به نقل از وي در رسانه ها مطرح شده بود، گفت: چنين موضوعي صحت ندارد و من چنين حرفي را نزدم.
سخنگوي اقتصادي دولت در زمينه اعمال تحريمهاي جديدي كه از سوي كشورهاي غربي مطرح شده است، گفت: متاسفانه در اين بخش چند موضوع رسانه اي از داخل و خارج دنبال مي شود كه يكي ايجاد موعدهاي كاذب براي افزايش بار رواني تحريمها است.
حسيني با اعلام اينكه تحريمها از خيلي وقت پيش از سوي كشورهاي غربي آغاز شده است، ادامه داد: انتشار شايعات منفي و ايجاد فضاي نامناسب در كنار از بين بردن اعتبار از نظام هاي آماري كشور نيز از سوي رسانه هاي غربي دنبال مي شود.
وي خاطر نشان كرد: مخدوش كردن آمارهاي داخلي و قبولاندن دروغ ها، خود موضوعي است كه در دستور كار رسانه هاي بيگانه قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: من چندي پيش به نقل از صندوق بين المللي پول در مجلس گزارش دادم كه مشخص شد حجم توليد ناخالص داخلي كشور در 5 سال گذشته به 482 ميليارد دلار افزايش يافته است. علاوه بر آن، به استناد همين گزارش قدرت خريد ايران افزايش يافته و ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا است.
به گفته حسيني، در چند سال اخير بيشترين فشارها به اقتصاد ايران وارد شده ولي اقتصاد كشور براساس آمار توليد ناخالص داخلي و شاخص برابري قدرت خريد بهبود يافته است.
سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: اين فضايي كه براي بي اعتبار كردن نظام آماري كشور دنبال مي شود، تصادفي نيست و آخرين مورد آن شايعه دستگيري وزير امور خارجه بوده است.
وي در زمينه نوسانات قيمتي در بازار ارز و سكه و وعده هاي دولت براي مهار قيمتها در اين بخش، گفت: دولت اراده اي براي افزايش قيمت ارز ندارد و در ماه هاي گذشته با لنگر كردن نرخ ارز مرجع، به دنبال ساز و كارهاي اطمينان بخش در بازار است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به استناد آمارهاي گمرك در 2ماهه ابتداي سال جاري به نسبت 2 ماهه ابتدايي سال گذشته، ميزان ارزي كه بانك مركزي از طريق شبكه توزيع رسمي ارائه كرده ، افزايش داشته است.
به گفته وي، آيا در 20 روز گذشته تقاضاي ارز در بازار داخلي افزايش يافته است؟ چرا با ارزرساني بيشتر بانك مركزي، نرخ ارز در حال افزايش است؟ اينها نشان دهنده فعاليت هاي سوداگرانه و سفته بازي است.
 


مصوبات جديد براي افزايش حمايت بانك ها از بورس

وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان بورس اخيرا در جلسه اي پنج تصميم مهم براي حمايت بانكها از شركت هاي بورسي اتخاذ كردند.
علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين باره گفت: پيرو جلسه عصر چهارشنبه گذشته شوراي عالي اصل 44 و تاكيد رئيس جمهور بر لزوم حمايت همه جانبه از بازار سرمايه و سرمايه هاي مردم در اين بازار، در جلسه شنبه شب، نقش مكمل بازار پول و سرمايه در نظام مالي، اثرات مثبت اين دو بازار بر يكديگر و لزوم حمايت بانكها از بازار سرمايه مورد تاكيد و توافق اعضا قرار گرفت.
وي در ادامه پنج مصوبه مهم اين جلسه را تشريح كرد.
صالح آبادي افزايش سقف مجموع تعهدات و تسهيلات پرداختي بانكها به واحدهاي توليدي و غيرتوليدي پذيرفته شده در بورس و فرابورس به 20درصد سرمايه پايه بانكها را نخستين مصوبه اين نشست عنوان كرد و گفت: پيش از اين، حداكثر سقف تسهيلات پرداختي بانكها به واحدهاي توليدي معادل 15درصد و واحدهاي غيرتوليدي، معادل 5 درصد سرمايه پايه بانكها بوده است كه با اين مصوبه، زمينه اعطاي تسهيلات بيشتر به شركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه فراهم مي گردد.
صالح آبادي در ادامه، اعطاي تسهيلات توسط بانكها به شركت هاي تابعه خود، بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم را دومين مصوبه كارگروه مشترك برشمرد و گفت: مقرر شد اين تسهيلات در راستاي حمايت از بازار سهام و پس از تاييد رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئيس كل بانك مركزي، توسط بانكها به شركت هاي تابعه بانكها پرداخت شود.
رئيس سازمان بورس موافقت بانك مركزي با پذيرش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي را سومين مصوبه جلسه كارگروه مشترك عنوان كرد.
سخنگوي سازمان بورس در تشريح چهارمين مصوبه كارگروه مشترك حمايت از بازار سرمايه، به موافقت كارگروه با افزايش سقف نرخ سود اوراق مشاركت و صكوك بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان كرد: با تصويب كارگروه، نرخ اوراق مشاركت و صكوكي كه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر مي شود، مي تواند تا سقف 3 درصد بالاتر از نرخ سود اوراق مشاركت منتشر شده با مجوز بانك مركزي باشد.
وي ادامه داد: اعضاي كارگروه در نهايت مصوب كردند به منظور تعيين راهكارهاي اجرايي كردن مصوبات صورت گرفته، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار هماهنگي لازم را با بانكها به عمل آورند كه در نخستين گام، صبح ديروز جلسه هماهنگي با بانكها براي اجرايي كردن مصوبات كارگروه در وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور وزير اقتصاد برگزار شد.
اقداماتي براي ثبات بازار
در حال انجام است
اما در نشست ديروز وزير اقتصاد با مديران ارشد بورس حسيني از شكسته شدن جو رواني بازار سرمايه خبر داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه نوسانات كوتاه مدت نبايد روي ترجيحات بازار سرمايه اثر بگذارد، تصريح كرد: دوري كردن از رفتارهاي هيجاني و حضور مداوم در بازار سرمايه بهره هاي بالايي را خواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه ممكن است بخشي از فشار بر بنگاه هاي اقتصادي در بورس از طريق تحريم ها ايجاد شده باشد، گفت: با دستور رئيس جمهور براي اين بنگاه ها پشتيباني هاي لازم صورت مي گيرد و تحليل ها نشان مي دهد كه بسياري از اين شركت ها آسيبي نديدند اما تحت تاثير جو رواني بازار قرار دارند.
حسيني همچنين با اشاره به بازگشت آرامش به اين بازار گفت: اقداماتي براي ثبات بازار سرمايه در حال انجام است.
بهمني وعده حمايت
از شركت هاي بورسي را داد
رئيس كل بانك مركزي هم در نشست مديران بورس با تاكيد بر اين كه قطعا در شوراي پول و اعتبار مصوب مي شود كه براي شركت هاي بورس مزاياي بيشتري درنظر گرفته شود، اظهار كرد: سرمايه هاي مردم در بورس بيشتر امنيت دارد و اين امنيت بايد حفظ شود.
محمود بهمني گفت: با تصويب شوراي پول و اعتباري، سقف تسهيلات شركت هاي بورسي افزايش خواهد يافت تا آنها بتوانند بخشي از منابع مالي خود را از اين طريق تامين كنند.
رئيس بانك مركزي با تاكيد بر لزوم تامين نيازهاي مالي شركت هاي بورس گفت: كسي به بازار پول مراجعه مي كند كه ريسك گريز است و طبيعتا اين بازار سود كمتري دارد، ولي شركت هاي بورس و بازار بورس ريسك پذير و داراي سود بيشتري هستند.
بهمني خاطرنشان كرد كه لازم است كشور اين دو بازار را در كنار هم داشته باشد تا نيازهاي كشور رفع شود.


كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور گفت: سال گذشته اين شركت بيش از 100ميليارد تومان به شركت هاي هواپيمايي بابت تعرفه هاي فرودگاهي تخفيف داده است. محمود رسولي نژاد درباره افزايش نرخ تعرفه هاي فرودگاهي اظهار داشت: دولت خدمات تكليفي برعهده شركت فرودگاه ها قرار داده است؛ در اين راستا هم اكنون كه قانون هدفمندي يارانه ها اجرا شده به دنبال آن هستيم كه اين بارهاي تكليفي از روي دوش شركت برداشته شود.
¤ مديرعامل فرابورس از ورود دو بانك و يك موسسه اعتباري به بورس براي پذيره نويسي تا يك ماه آينده خبر داد و گفت: ارزش بازار پايه، اول و دوم به 31هزار ميليارد تومان رسيد. مصطفي اميد قائمي در نشست مديران ارشد بورس، وزارت امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه نقل و انتقالات سهام شركتها از طريق بورس و فرابورس انجام مي شود، گفت: همچنين پذيره نويسي هاي جديد بانكها نيز از طريق بازار بورس خواهد بود.وي با تاكيد بر لزوم انتشار اوراق مشاركت با همكاري و ضمانت بازار پول و بانك ها از اول سال جاري 3 فقره صكوك به ارزش 233 ميليارد تومان منتشر شد.
¤ در سومين دوره از جشنواره ارزيابي وب گاه هاي حاكميتي براي اولين بار با استفاده از نرم افزار ارزيابي تخصصي و فني، امكان پالايش و انتخاب 85 وب گاه از ميان 239 وب گاه راه يافته به مرحله ارزيابي، در كوتاه ترين زمان ممكن فراهم شد.به گزارش واحد ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني، سيد روح الله سجادي، دبير علمي سومين جشنواره ارزيابي وب گاه هاي حاكميتي با بيان مطلب ذكر شده، اظهار داشت: در مرحله اول كه بر مبناي خوداظهاري دستگاه ها صورت گرفت، 453 دستگاه از طريق وب گاه جشنواره اقدام به ثبت نام اوليه كرده و در مجموع به 60 سؤال پاسخ دادند كه اين سؤالات در سه سطح ارزيابي هويتي، ارزيابي خدمات براساس عملكرد دستگاه ها (خدمات اطلاع رساني، خدمات تعاملي، خدمات تراكنشي» و ارزيابي عمومي انجام گرفت.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2217، 2218، 2240 الي 2243 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ در معاملات ديروز فرابورس 70 ميليون اوراق بهادار به ارزش
4/148ميليارد ريال در چهار هزار و195 نوبت معامله شد. بيشترين حجم معاملات را در ميان شركت ها، حق تقدم بانك ايران زمين داشت كه 5/39ميليون حق تقدم آن به ارزش هر سهم 520 ريال معامله شد.همچنين عمران توسعه شاهد كمترين حجم معاملات را با معامله 2 هزار سهم به خود اختصاص داد و در نهايت هر سهم آن به نرخ 2945ريال رسيد.
¤ معاون وزير نفت با تاكيد بر نظارت دقيق بر شركت هاي بهره بردار گفت: با اجراي پروژه جديد ميترينگ، خطاي انساني در اندازه گيري توليد و انتقال نفت حذف مي شود. محسن خجسته مهر با بيان اينكه براي اجراي پروژه 350 ميليون دلاري ميترينگ (اندازه گيري دقيق) طي دو فاز با شركت مپنا قرارداد بسته شده، گفت: در اين پروژه 80 نقطه به ابزار و سيستم هاي جديد اندازه گيري و ميترينگ مجهز خواهند شد كه كليه مبادي صادرات و انتقال نفت را شامل مي شود.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14