(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 12 تير 1391 - شماره 20246 

ضرورت توجه به فرامين رهبر انقلاب در گذر از پيچ هاي تاريخي (بخش نخست)
حركت چرخ هاي پيشرفت
توقف ممنوع!


ضرورت توجه به فرامين رهبر انقلاب در گذر از پيچ هاي تاريخي (بخش نخست)
حركت چرخ هاي پيشرفت
توقف ممنوع!

پريسا جلالي
«ترس غربيها از ايران «اسلامي» است نه ايران «هسته اي». ما ركورد زديم و پيشرفت كرديم، اما اگر دلمان را به آنچه كه تاكنون به دست آورده ايم خوش كنيم شكست خواهيم خورد. اگر توقف كنيم به عقب پرتاب خواهيم شد. اگر دچار غرور شويم، دچار عجب و خودشگفتي شويم به زمين خواهيم خورد. اگر ما مسئولان كشور، دچار خودمحوري و تكبر و خودشگفتي شويم تودهني خواهيم خورد.»
عبارات فوق كه حاوي بيانات اخير و ارزشمند رهبر انقلاب اسلامي است حكايت از پيشرفتي دارد كه ايران اسلامي را به عنوان يك الگوي زنده به جهان معرفي كرده و بار ديگر رهنمودي براي تيم مذاكره كننده ايراني و البته تيم حامي منافع آمريكا و رژيم صهيونيستي است كه قرار است نه فقط سرنوشت فعاليت هاي هسته اي بلكه سرنوشت سه دهه تلاش ايران اسلامي را با همه دشمني ها و كينه توزي هاي غرب رقم بزنند.
بيانات رهبر معظم انقلاب در مراسم ارتحال امام راحل مانند هميشه تاكيدي بر استفاده از توان و استعداد مسئولان و جوانان و نخبگان براي پيشرفت و عزت و سربلندي ايران اسلامي بود، اما اين بار براي نخستين بار هشداري چاشني اين سخنان شد و آن اينكه اگرچه پيشرفت كرده ايم و ركورد زده ايم اما دل خوش كردن به پيشرفت ها شكست را تضمين خواهد كرد.
و مهم تر، پيام حساس و سرنوشت سازي است كه رهبر انقلاب براي تيم مذاكره كننده ايران در مذاكرات هسته اي دارند.
از تجارب درس بگيريم
اصلي ترين خواسته كشورهاي 1+5 در مذاكرات هسته اي، توقف دائم يا موقت غني سازي اورانيوم در داخل ايران اسلامي است.
اين در حالي است كه آنها براي ارائه اين خواسته پيشنهادهاي فريبنده اي مطرح مي كنند تا به هر ترتيب مانع از اجراي خواسته هاي ايران شوند.
از اين رو رهبر معظم انقلاب در بيانات مهمي درباره پيشرفت هاي ايران اسلامي و حوزه هسته اي، با به كار بردن تعبير «توقف ممنوع» بر ايستادگي در اين مسير تاكيد دارند. موضوعي كه برخلاف نظر رهبري در دولت اصلاحات پذيرفته شد اما امروز سياست ها قاطع تر از آن سال هاست تا جايي كه مقامات وقت، امروز به آن مداراها اعتراف مي كنند. جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 1+5 مدت هاست در چارچوب يك سري مذاكره در حال رايزني پيرامون پرونده هسته اي ايران اسلامي هستند.
تمامي گزارش هايي كه رسانه هاي غربي از روند مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي 1+5 منتشر مي كنند گوياي آن است كه درخواست اصلي غرب از ايران، تعليق غني سازي اورانيوم است.
البته زمزمه هايي غلط درباره قابل تامل بودن پيشنهادات غرب به گوش مي رسد و به همين علت مقام معظم رهبري در حرم امام خميني(ره) بارها و حتي با اشاره به پيشرفت هاي هسته اي كشور، بر عدم توقف در مسير پيشرفت تاكيد فرمودند.در حالي كه توقف يكي از خواسته ها و مقاصد اصلي تيم مقابل است و به تعبير رهبري با پذيرش اين شرط، ايران همواره بايد تابع مقاصد ديگري باشد كه سران تيم مقابل در تدارك آنند. يكي از اساسي ترين چالش هاي ايران و غرب در پرونده هسته اي، درخواست هاي غرب از ايران اسلامي مبني بر توقف غني سازي اورانيوم بوده است يعني به كل فراموش كردن همه حقوق مسلمي كه ايران به دنبال احقاق آن است.
به همين علت است كه مدير مسئول روزنامه كيهان تاكيد دارد: «آمريكا و متحدانش- مخصوصا انگليس- از اجلاس بغداد و پيش از آن، اسلامبول 2 و نيز مذاكرات بعدي در مسكو تامين نياز سياسي خود در شرايط بحران زده كنوني غرب را دنبال مي كنند تا آنجا كه مي توان گفت برخي از كشورهاي گروه 1+5 مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهند و نه حل مسائل فيمابين و يا ذوب شدن «يخ هاي مصنوعي» كه طي 10 سال گذشته در فضاي چالش هسته اي با ايران اسلامي پراكنده اند.»
غلامعباس كياني، تحليلگر مسائل خاورميانه و محقق سياسي در همين مورد مي گويد: «آنچه آمريكايي ها از مذاكرات تحت عنوان 1+5 دنبال مي كنند شكستن و خرد كردن ايران و جلوگيري از دستيابي به خواسته هايش است.»
وي در گفت وگو با گزارشگر كيهان مي افزايد:« در وهله اول تعليق غني سازي در ايران و در مراحل بعدي محدود كردن كشور در دستيابي به ديگر علوم و فنون است. يعني هرچه بيشتر ايران كوتاه بيايد بيشتر متضرر خواهد شد، اما توجه مسئولان و مردم در اين راستا مي تواند كمك خوبي براي تيم مذاكره كننده باشد. غرب تلاش مي كند با همكاري اپوزيسيون و مردودشدگان جا مانده از قطار انقلاب در داخل به جنگ رواني در ميان مردم دامن بزند. به طور مثال ارتباط دادن نوسانات اقتصادي جامعه با روند مذاكرات هسته اي يكي از اين موارد است.»
كياني عزم جدي رسانه هاي خبري و تحليلي غرب را كه از طريق ماهواره به برخي خانه هاي مردم راه يافته است ، ديگر ابزار جنگ رواني مي داند كه توليدات شان جز تحليل هاي جامعه شناسان، جمعيت شناسان و اقتصاددانان و با روش هاي مزورانه نيست كه قصد دارند القا كنند با به بن بست رسيدن مذاكرات مسايل و مشكلات اقتصادي ايرانيان دو چندان مي شود.
وي معتقد است: اين اتفاق بر برخي عوامل تأثير مي گذارد و شايعاتي در جامعه ساخته مي شود كه ممكن است تيم مذاكره كننده ايراني را تحت فشار قرار دهد به همين علت بايد بيانات رهبري مبني بر «توقف ممنوع» را خاتمه همه شايعات و جنگ رواني دشمنان دانست.
جنگ رواني رسانه هاي غرب
اشاره به آخرين تحركات رواني جالب توجه است. خبرگزاري فرانسه گزارش داد وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه در بيانيه اي اعلام كردند كه بسته اخير تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران همان طور كه پيش تر تصميم گرفته شده بود از اول ژوئيه (11تير) اعمال خواهد شد.
اين بيانيه ادعا مي كند كه «هدف اتحاديه اروپا هم چنان رسيدن به يك راه حل جامع بلندمدت مبتني بر مذاكراتي معنادار» ميان قدرت هاي جهاني و ايران است.
اما كاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در كنفرانس خبري به وجود شكاف اساسي ميان دو طرف اذعان كرد و گفت: ما نگراني هايي جدي داريم. تحريم ها براي آن است كه ايران متوجه شود بايد آن نگراني ها را جدي بگيرد و به آنها پاسخ دهد.
البته اين اظهارات درحالي است كه تاكنون نه تنها تحريم هاي اعمالي عليه ايران كارساز نبوده؛ بلكه زمينه خودكفايي ايران در بخش هاي مختلف اقتصادي را فراهم كرده است.
محمدكاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت بيانات ارزشمند رهبري را حاوي پيامي قاطع براي تيم مذاكره كننده ايراني مي داند كه از سوي ديگر رسوايي تيم مدافع دول غربي را هويدا كرده است.
وي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان اظهار مي كند: ما نمي توانيم به خاطر ناخوشايندي غرب فعاليت هاي هسته اي را متوقف كنيم. براي اولين بار خانم اشتون گفت كه ايران بايد غني سازي 20درصد را متوقف كند و ذخاير غني سازي را تحويل غربي ها دهد.
به اعتقاد انبارلويي، اين ابلهانه ترين پيشنهاد ممكن در اجلاس مسكو بود و قبلاً هم پيشنهاداتي داشتند اما رسانه اي نمي كردند. اين يك رسوايي براي غرب است كه رسماً از ايران بخواهد غني سازي را متوقف كند.
انبارلويي ادامه مي دهد: اين كه ايران چند درصد غني سازي داشته باشد موضوعي نيست كه غربي ها براي ايران تعيين كنند. حتي در قوانين آژانس هم منعي براي اين موضوع تعريف نشده است و ايران به مسير غني سازي خودش همچنان ادامه خواهد داد و ركوردهاي جديد مي زند. فرموده رهبري انقلاب مبني بر ركوردزني ايران باعث عصبانيت دشمنان شده است و ايران نبايد اعتنايي به تحريم ها و تهديدهاي دشمنان داشته باشد.
ركوردهايي كه در زمينه هاي اقتصادي، كشاورزي و علمي گزارش مجامع جهاني مبني بر توليد 1000 ميليارد دلاري كالا و خدمات در طول سال را دربر داشته است.
بنابر همين پيشرفت هاست كه انبارلويي عقيده دارد: ايران با اين رقم توليد ناخالص ملي و دسترسي به آب هاي آزاد دنيا كشوري نيست كه تحريم پذير باشد چراكه بخش عظيمي از احتياجات خودمان را در داخل تأمين مي كنيم و زيرساخت هاي اقتصادي شكل گرفته است.
در دهه چهارم انقلاب كه رهبري آن را دهه پيشرفت و خدمت نام نهادند مسابقه اي جدي در داخل شكل گرفته كه همه در اين مسابقه سهم تعيين كننده دارند و با گفتمان رهبري و مردم هيچ عاملي در داخل و خارج نمي تواند جلوي سرعت ايران را در مسير ترقي بگيرد.
برهه حساس مذاكره براي ايران
اين يك امر بديهي است و طي 30سال مردم ما درك كرده اند كه هرگاه دشمنان، ايران را از كاري برحذر مي دارند بايد دانست همان، نقطه قوت است كه مورد هدف قرار داده اند.
غلامعباس كياني محقق در امور سياسي معتقد است: در جلسات قبلي تيم مذاكره كننده مقابل كه اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستي را دنبال مي كند به كرات تعهداتي سپرده است اما فوراً نظرشان را پس از همان جلسه تغيير داده اند. در واقع اين گروه به دنبال گرفتن زمان و در مقابل افزايش فشار سياسي بين المللي و رواني است. يعني همان سياست هويج و چماق. زمان را از ما مي گيرند و از سوي ديگر با يك ژست قدرت مابانه با ما برخورد مي كنند. تمام اين ها مسايلي است كه رهبر انقلاب به خوبي درك كرده اند و دستور جهش به جلو و ممنوعيت توقف را صادر كردند.
به راستي با اتخاذ اين شيوه جهش به جلو تضمين مي شود و ديگر در يك موضع انفعال قرار نداريم و دول غربي مجبور مي شوند به دنبال ما حركت كنند ضمن اينكه تهديدهايشان چه در بعد داخلي و چه در ابعاد بين المللي خنثي خواهد شد.
واضح است كه ملت ايران در سه دهه اخير بر همه چالش هاي سياسي، نظامي، امنيتي و اقتصادي كه با هدف از بين بردن نظام اسلامي، طراحي و اجرا شد غلبه كرده است و به عنوان مهم ترين شاخص هاي پيشرفت ملت ايران به شمار مي رود كه استقامت، عزت و صلابت ملت و نظام در سه دهه اخير منجر به تأثيرگذاري ژرف در حوادث مهم جهان و منطقه شده است.
موضوعي كه محمد هاشم پور يزدان پرست اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز با استناد به بيانات رهبر معظم انقلاب بدان اشاره و تأكيد مي كند: فرموده رهبر انقلاب به عدم ايستايي در مسير پيشرفت و به ويژه به تيم مذاكره هسته اي تأكيد دارد كه در جلسات هرگز توقفي براي منافع ايران و مقاصد هسته اي متصور نشوند و تن به خواسته هاي خارج از منطق طرف مقابل ندهند.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: منافع عظيم و بادآورده اي كه ابرقدرت ها از خاورميانه و مخصوصاً جهان اسلام به دست مي آوردند با پيروزي انقلاب اسلامي ايران به خطر افتاد و به همين دليل طي 33سال گذشته جنايات بزرگي براي عدم توفيق ايران در منطقه انجام دادند. جنگ صدام با ايران و جنگ دوم و سوم او با آمريكا و هم پيمانانش در منطقه همگي بر سر منافعي بود كه از دست داده بودند و حاضر شدند طي اين مدت نزديك به سه ميليون نفر را در منطقه از بين ببرند.
پيروزي انقلاب اسلامي ايران اگرچه با تحريم ها و تهديدهايي همراه بود اما روحيه خودكفايي سبب شد راهي را برگزينيم كه به هدف اصلي مان يعني استقلال كامل از اين ابرقدرت ها برسيم و تحريم هاي مختلفي را تجربه كنيم. هشت سال جنگ را اداره كرديم، هواپيماهايمان را سرپا نگه داشتيم و بعد از جنگ هم شروع به توليد كرديم و درحال حاضر قادريم هواپيماي جنگي بسازيم. اينها از بركت همان تحريم ها و تهديدهاست كه يزدان پرست ادامه مي دهد: همزمان با پيروزي انقلاب 13سد در ايران داشتيم كه امروز بيشتر از 300سد ساخته شده، موشك هاي دوربرد داريم، خط توليد بالگرد ، غني سازي اورانيوم كه پيچيده ترين مهندسي هسته اي است و ديگر امكاناتي كه كسب كرده ايم همگي از بركت قطع وابستگي به ابرقدرت هاست.
وي تأكيد مي كند كه تيم مذاكره كننده ايران هم نبايد از اين تحريم ها و تهديدها هراسي به دل راه بدهد و بايد بداند نتيجه مذاكرات سرنوشت همه تلاش هاي 30ساله مردم را تعيين خواهدكرد بنابراين با دقت و هوشياري بيشتري از اين دستاوردها دفاع كند.
گزارش روز
 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14