(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 11 مرداد 1391 - شماره 20270

چگونه پزشك خانواده خود را انتخاب كنيم؟
پيچيدگي دروغ در مغز
موجودات اطراف ما
راه حل جديد براي جلوگيري از گسترش سرطان سينه
دروازه جهنم بر روي زمين!
توسعه تراشه هاي رايانه اي براي تقليد اعضاي بدن
قلب شما سالم است؟
خانه ضد زلزله
تلاش محققان براي تهيه غذاي هوشمند
بازبيني سند بيوتكنولوژي در حوزه نفت


چگونه پزشك خانواده خود را انتخاب كنيم؟

طرح پزشك خانواده در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي عصر شنبه با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، استاندار تهران و رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و جمعي از مسئولان كشوري كليد خورد.
طرح پزشك خانواده هم اكنون در 40 كشور پيشرفته جهان اجرا مي شود. در ايران نيز اين طرح در 4 استان مازندران، تهران، فارس و سيستان و بلوچستان در حال اجراست.
با اجراي اين طرح هر فرد ايراني مي تواند يك پزشك را انتخاب كند تا براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته با گرفتن مشاوره از اين پزشك، از خدمات درماني مورد نياز براي خود و ديگر اعضاي خانواده بهره مند شود.
در اين طرح پزشك خانواده فرد بيمار را تا پايان تمامي مراحل درماني و حتي در آزمايشگاه ها همراهي مي كند و از اين طريق از سلامت كامل بيماران خود اطمينان حاصل خواهد كرد.
از طرفي پزشك خانواده با در اختيار گذاشتن تلفن ثابت و همراه خود به كليه تماس هاي تلفني افراد تحت پوشش پاسخ داده و نسبت به ارائه مشاوره و راهنمايي لازم اقدام مي كند. و پزشك خانواده در هنگام عقد قرارداد پزشك خانواده ديگري را با عنوان جانشين خود معرفي مي كند تا در شرايط خاص به جاي او مراجعان تحت پوشش را پذيرفته و خدمات سلامتي لازم را برابر دستورالعمل به ايشان ارائه دهد. پزشك جانشين بايد از بين پزشكان خانواده همان محله يا محله مجاور معرفي شود.
نحوه ثبت نام افراد
در هر شهري هر يك از افراد تحت پوشش يكي از بيمه هاي پايه حق دارند با استفاده از شماره تلفن 8999 يكي از پزشكان خانواده را كه توسط ستاد عملياتي معرفي مي شوند به عنوان پزشك خانواده خود انتخاب كنند و نزد وي ثبت نام كنند.شخص مي تواند تا دو بار در سال نظر خود را تغيير دهد و پزشك خانواده خود را عوض كند. فاصله دو بارتغيير پياپي هيچ گاه نبايدكمتر از سه ماه باشد.
خانوارها بايد پزشك خانواده خود را از بين پزشكاني كه حداكثر در فاصله 5/1كيلومتري محل زندگي يا كارشان مستقر هستند انتخاب كنند.
به طور كلي پزشك خانواده پزشك همه اعضاي خانواده يك فرد خواهد بود مگر در مواردي كه به دلايل خاص اين امر براي يك يا چند نفر از اعضاي خانوار مقدورنباشد، در اين موارد با نظر ستاد شهرستان يكي ديگر از پزشكان همان محدوده به عنوان پزشك خانواده فرد معذور انتخاب خواهد شد.
كليه بيمه شدگان تحت پوشش بيمه ها براساس دفترچه معتبر و شماره ملي، احراز هويت شده و در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع توسط پزشك خانواده ثبت نام مي شود.
 


پيچيدگي دروغ در مغز

تاكنون تحقيقات بسياري انجام شده تا علل دقيق دروغگويي افراد مشخص شود. روان شناسان كشف كرده اند ساختار مغز دروغگوهاي بيمار، ناهنجار است، طوري كه دروغ گفتن برايشان طبيعي به نظر مي آيد.
آدرين راين، روان شناس و محقق دانشگاه كاليفرنياي شمالي در لس آنجلس اين تحقيق را انجام داده است. او مي گويد ساختار مغز اين بيماران طوري است كه براي دروغ گفتن محاسبات پيچيده اي را راحت انجام مي دهند. او دريافته ماده سفيد قشر قدامي مغز دروغگوهاي بيمار، معمولا بيشتر از متوسط مغز ديگران است. قشر قدامي قسمتي از مغز است كه هنگام دروغ گفتن فعال است. اما ماده خاكستري مغز اين افراد كمتر از ديگران است. ماده سفيد مغز در تفكر سريع و پيچيده به كار مي آيد و ماده خاكستري در جلوگيري از دروغ.
راين مدعي است كه تركيب مقدار زيادي ماده سفيد و مقدار كمي ماده خاكستري مي تواند آدم ها را دروغگوهاي حرفه اي كند نتايج اين مطالعات اولين تفاوت هاي زيست شناختي هستند كه بين دروغگوهاي بيمار و افراد عادي كشف شده است.
ديگر پژوهشگران از بررسي تصوير مغز دريافته بودند وقت دروغ گفتن، قشر قدامي مغز فعال تر است. آنها دنبال يافتن روش هايي هستند كه از اين نتايج به عنوان جايگزين تست هاي دروغ سنجي استفاده كنند. اما دروغگوهاي بيمار، گروه ديگري هستند كه به طور نظام مند ديگران را تحت تأثير خود قرار مي دهند و دروغ گفتن شان تصادفي نيست.
تا به حال هيچ كس به ساختار مغز اين گروه خاص نگاه نكرده بود. راين با 108 داوطلب از 5آژانس كاريابي در لس آنجلس مصاحبه كرده و تست هاي روان شناسي استانداردي از آنها گرفته است. نتايج اين تست ها نشان داد كه 12نفر از مصاحبه شونده ها دروغگوهاي بيمار بودند و 16نفر اختلال شخصيت داشتند، اما نشانه هاي دروغگويي بيمارگونه را نشان ندادند.
21نفر هم افراد كنترل شده بودند، يعني نه ضداجتماعي و نه دروغگو. راين پس از اين مطالعه مغز اين افراد را اسكن كرد و فهميد كه در دروغگوها ماده سفيد 26درصد از ضداجتماعي ها و غيردروغگوها بيشتر است. همچنين ماده خاكستري مغز دروغگوها 14درصد از ديگران كمتر است.كار ماده سفيد مغز، انتقال اطلاعات است و از رشته هاي عصبي يا آكسون ها تشكيل شده است. آكسون ها سلول هاي عصبي يا نورون ها را به يكديگر متصل مي كنند. راين اعتقاد دارد كه داشتن ماده سفيد بيشتر توانايي افراد را در روند پيچيده دروغ گفتن بهتر مي كند.
اين فرآيند شامل ساختن دروغ، فكر كردن همزمان و انجام اعمال فكري همزمان است. ماده خاكستري كه تقريبا شامل جسم سلولي نورون ها است، اطلاعات را پردازش مي كند. مطالعات قديمي تر نشان مي دهد افرادي كه ماده خاكستري مغزشان كمتر است، بيشتر دوست دارند قواعد را بشكنند و به خطاهاي اخلاقي توجه نكنند.
اما در اين مطالعه، اطلاعات بيشتري نياز است. مثلا چندان معلوم نيست كه افراد مورد مطالعه دروغگوهاي بيمار هستند يا فقط آدم هاي عادي اند كه خيلي دروغ مي گويند.
محققان دريافته اند كه تمام دروغ ها نه از حقيقت پيچيده تر هستند و نه لزوماً بيشتر از حقيقت به مراقبت نياز دارند. افرادي كه مي دانند گاهي ممكن است كسي به داستان هاي ساختگي شان اعتراض كند، تمرين مي كنند كه خطاها را كم كنند. بعد از مدتي داستان هاي ساختگي به نظر آنها بهتر از داستان واقعي جلوه خواهد كرد.
 


موجودات اطراف ما

بررسي سبك زندگي بسياري از موجودات به ما درحل برخي از مشكلاتمان كمك هاي شاياني مي كند.
عبور كردن از يك چاله كوچك آب احتمالا سال هاست كه ديگر مشكل پيچيده اي براي شما به حساب نمي آيد، اما در زندگي يك حشره كوچك چيزي است در مايه هاي بالا رفتن از يك تپه تيز و ليز كه البته كار چندان دشواري هم برايشان نيست. به تازگي دو نفر از رياضيدان هاي دانشگاه به تازگي كشف كرده اند: حشراب آب پيما، طوري كشش سطحي آب را به خدمت مي گيرند كه تقريبا بدون هرگونه تلاش طاقت فرسايي، مي توانند از سراشيب هاي خيس به سرعت بالا بروند.
اگر به شكل سطح آب در ظرف ها دقت كرده باشيد حتما ديده ايد كه كنارهاي اين سطح، شيب رو به بالا دارند و تا فاصله كوتاهي ديواره را همراهي مي كنند. پديده اي كه علتش، نيروي چسبندگي بين ذرات آب و ديواره است و در كناره بركه ها و چاله هاي آب هم ديده مي شود.
سرعت و جثه حشرات بزرگي مثل آب دزدك ها، براي پريدن از روي اين قسمت كافي است. حشرات كوچك تر از پس اين كار بر نمي آيند و اين تكه را به صورت يك آب شيب دار مي بينند.
اما در عوض، با پاهايشان سطح آب اين قسمت ها را طوري تغيير شكل مي دهند كه نيروهاي حاصل، آنها را به بالاي تپه آبي هل مي دهد.
براي اين كه بهتر متوجه داستان بشويد، بد نيست بدانيد اين همان پديده اي است كه تكه هاي برشتوك روي شير يا تفاله هاي روي چاي را به طرف هم مي كشد و آنها را در چند گوشه جمع مي كند.
وقتي اجسام كوچك روي سطح آب قرار مي گيرند، شكل آن را تغيير مي دهند و كشش سطحي را زياد مي كنند. وقتي اين مناطق فرو رفته به هم نزديك مي شوند و لبه هايشان روي هم مي افتد، ناگهان به طرف يكديگر كشيده مي شوند تا مقدار تغيير شكل و تنش سيستم را به كمترين مقدار برسانند.
اين يك روش فوق العاده براي جابه جايي و تغيير مكان است. اين حرف را جان بوش مي زند كه به همراه ديويد هو، نحوه حركت حشرات ريز آب پيما را بررسي كرده است. براي اين كار، آن ها جابه جايي 3 گونه حشره بر روي آب را با سرعت بالا، فيلمبرداري و تصاوير را تحليل كرده اند.
نتايج نشان داد كه اين حشره ها با پاهاي جلويي و عقبي، سطح آب را بالا مي كشند و همزمان از پاهاي وسط براي فشار دادن آب به سمت پايين، بهره مي گيرند. بدن بيشتر حشراتي كه در آبگيرها و بركه ها زندگي مي كنند ضدآب است و آن را دفع مي كند. اما حشراتي كه در اين بررسي از آنها استفاده شد، پنجه هاي جمع شونده اي دارند و مي توانند به سطح آب چنگ بزنند و آن را بالا بكشند.
اين دو تكه بالا كشيده شده كه زيرپاي حشره قرار دارند، مثل لبه مقعر سطح آب، تنش بسيار زيادي پيدا مي كنند و مانند تفاله هاي سطح چاي به طرف هم كشيده مي شوند تا تنش را كاهش بدهند. همين نيروي جاذبه است كه حشره را روي شيب رو به بالا هل مي دهد.
بوش اضافه مي كند كه پاهاي جلويي، بيشترين نقش را در اين فرآيند به عهده دارند. پاهاي وسطي، آب را به پايين فشار مي دهند تا عكس العمل رو بالاي آب، وزن آنها را تحمل كند و جلوي غرق شدنشان را بگيرد. پاهاي عقبي هم آب را كمي بالا مي كشند تا تعادل ايجاد شود و حشره روي يك شيب تند، به عقب برنگردد.
روش عجيب و جالب اين حشرات براي جابه جايي، اتفاقا سرعت خيلي خوبي هم دارد. آن ها از لبه آب بركه با سرعتي حدود 30 برابر طول بدن در ثانيه، بالا مي روند؛ درحالي كه سريع ترين انسان، زمين سفت را با سرعت 5 طول بدن در ثانيه طي مي كند. اكنون محققان تلاش مي كنند تا اين روش را در ساخت برخي وسايل نظامي به كار گيرند.

 


راه حل جديد براي جلوگيري از گسترش سرطان سينه

محققان در تازه ترين تحقيقات خود راه حل جديدي را براي جلوگيري از گسترش سرطان سينه يافتند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري تاپ نيوز، محققان مركز سرطان ماكالوم و انجمن تحقيقات پزشكي موناش در استراليا دريافتند: زماني كه زني به سرطان سينه مبتلا مي شود، كار سيستم ايمني او تنها به مبارزه در برابر چندين بيماري محدود مي شود و موجب مي شود تا علائم ايمني اينترفرون كه به سلولهاي سرطاني پيام كار كردن مي دهند از كار بيفتند و در پي اين پديده اين سلولها در گردش خون پنهان و به كندي در تمام بدن، بيشتر اوقات در استخوانها، پخش مي شود.
خبر خوب اين است كه دانشمندان ملبورن يك راه حل جديد براي مقابله با اين وضعيت كشف كرده اند آزمايشهاي آنها حاكي است كه مي تواند از گسترش سرطان سينه به استخوانها جلوگيري كند.
شيوه درماني اينترفرون فناوري است كه براي درمان اين بيماران در نظر گرفته شده است و هم اكنون در بيماراني مورد استفاده قرار مي گيرد كه از تومورسياه رنگ قشر عميق پوست و آماس كبدي رنج مي برند كه مي توان از آن براي درمان سرطان سينه نيز بهره گرفت.
به گفته رئيس تيم تحقيقاتي اگر سلولها شناسايي شوند، مي توانيم آنها را تنها در سينه نگه داريم و جلوي جا به جايي آنها و تشكيل تومورهاي ديگر در بدن را بگيريم.
سرطان سينه، رشد مهار نشده سلولهاي غيرطبيعي است كه در نواحي مختلف سينه ايجاد مي شود. اين اتفاق ممكن است در بافت هاي مختلف مانند مجاري كه شير را انتقال مي دهند، در بافت توليدكننده شير و در بافت غيرغددي رخ دهد.
سرطان سينه پس از سرطان پوست دومين سرطان شايع در زنان است. هر ساله تعداد زيادي از مبتلايان به سرطان سينه تشخيص داده مي شوند و تعدادي نيز جان خود را از دست مي دهند. خطر ابتلا به سرطان سينه با افزايش سن بيشتر مي شود.
حدود سه چهارم از موارد بيماري در زنان بالاي 50 سال ايجاد مي شود.
 


دروازه جهنم بر روي زمين!

نقاط شگفت انگيز و منحصر به فرد در دنيا كم نيستند اما تعدادي از آنها با ديگر نقاط زمين بسيار تفاوت دارند و همين تفاوت باعث مي شود تا هر ساله افراد زيادي از آن بازديد كنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، شايد در نگاه اول صحراي «كركوم» شبيه به فيلم هاي علمي و تخيلي باشد اما در واقع چاله اي در اين صحرا نزديك به 40 سال است كه در حال سوختن است و به يكي از شگفتي هاي دنياي امروز تبديل شده است.
اين چاله كه در كشور «تركمنستان» قراردارد از سال 1971 در حال سوختن است و گاز زيادي را تا به امروز هدر داده است.
اهالي «تركمنستان» اين چاله را «دري به سوي جهنم» مي خوانند چرا كه شعله هاي آن از فاصله بسيار دور نيز پيدا است و به راحتي مي توان آن را از كيلومترها دورتر مشاهده كرد.
در سال 1971 عده اي از زمين شناسان شوروي سابق در اين منطقه در حال كاوش براي پيداكردن گاز بودند و براي اين كار چاله اي به قطر 70 متر را در روي زمين ايجاد كردند.
در ابتدا اين افراد مي پنداشتند كه اين گاز مي تواند سمي باشد و هواي روستاهاي اطراف را آلوده كند و به همين علت آن را آتش زدند تا گاز آن از بين برود اما اين كار آنها باعث شد تا اين چاله آتش بگيرد و هرگز خاموش نشود.
در سال 2010 در حالي كه رئيس جمهور «تركمنستان» از اين منطقه ديدن مي كرد دستور داد تا براي جلوگيري از هدررفتن ميزان بيشتري گاز چاله را پركنند اما اين دستور با مخالفت مردم منطقه روبه رو شد و همچنان نيز به سوختن ادامه مي دهد.
 


توسعه تراشه هاي رايانه اي براي تقليد اعضاي بدن

دانشمندان آمريكايي درحال توسعه تراشه هاي رايانه اي براي تقليد اعضاي بدن هستند كه هدف از اين تحقيق استفاده از تراشه ها براي ساخت دارو است.
به گزارش مهر، برنامه «تراشه بافتي براي آزمايش دارو» كه پنج سال به طول مي انجامد 70 ميليون دلار هزينه دارد و سه دانشگاه مهم آمريكا آن را انجام مي دهند.
دانشمندان درموسسه مهندسي زيست فناوري Wyss در دانشگاه هاروارد بر روي ابزار تراشه اي چند عضوي متمركز خواهند شد.
محققان دانشگاه وندربيلت در نشويل درحال كاربر روي زيست راكتورهاي ميكرو- مغزي هستند كه مانند تراشه عضو بدن، حاوي سلول هاي انساني خواهند بود.
مغز هدف بسيار دشواري براي ساخت داروهاست چرا كه موانع طبيعي چند گانه اي براي مولكول هاي سمي دارد.
هر عضو درحدود اندازه يك كارت حافظه استيك رايانه اي است. يك تراشه پلاستيكي شفاف حاوي كانال هاي توخالي ريزي است كه سلول هاي انساني زنده در آن قرار مي گيرند.
محققان قرار است زيست راكتورهاي ميكرومغزي نيز بسازند كه سلول هاي عصبي انسان در آن قرار مي گيرند تا زيست شناسي مغزانسان را تقليد كنند. از اين ابزار براي شناسايي ساخت و آزمايش داروهاي جديد براي درمان بيماري هاي متفاوت استفاده مي شود.
در حال حاضر بسياري از داروها بر روي حيوانات آزمايشگاهي به ويژه جوندگان آزمايش مي شوند. اگر چه شباهت هاي زيست شناختي و ژنتيكي بسياري بين انسان و جوندگان وجود دارد اما تفاوت هاي اساسي نيز بين اين دو وجود دارد.
در برخي موارد، واكنش معكوس يا عوارض جانبي فقط بر روي آزمايش هاي باليني انسان و يا حتي پس از عرضه دارو به بازار، مشخص مي شود.
دكتر كتي تيلور از اتحاديه تلاش براي حفاظت از انجام آزمايش بر روي حيوانات، اين تراشه را نمونه جالبي عنوان كرد،گفت: اين طرح نشان مي دهد چگونه ابتكارات مدرن مي تواند راهبرد انساني و قابل اعتمادي براي شناخت سازو كار دروني بيماري هاي بشر بدون نياز به آزار حيوانات ارايه كند.

 


قلب شما سالم است؟

همه ما در اتاق انتظار بيمارستان پوسترهايي كه نشانه ها و علايم حمله قلبي را ليست كرده اند خوانده ايم.
اما چه مي شد اگر علائمي وجود داشت كه زودتر به ما در رابطه با مشكل قلبي مان هشدار مي داد؟
به گزارش ايسنا پژوهشگران درسال هاي اخير كارهاي زيادي انجام دادند تا علائم و نشانه هايي كه بيماران ماه ها و يا حتي سال ها قبل از حمله قلبي تجربه كردند را دريابند.
جاناتان گلدشتاين متخصص قلب و عروق از مركز پزشكي سنت مايكل در نيوجرسي مي گويد:قلب به همراه شريان هايي كه آن را تغذيه مي كنند يك عضله (ماهيچه) بزرگ است و زماني كه دچار اختلال در عملكرد مي شود علائمي را در سراسر نقاط بدن نشان مي دهد.
در اينجا هفت نشانه شگفت انگيز وجود دارد كه نشان مي دهد آيا قلب شما نياز به چك شدن دارد يا نه؟ با داشتن هر يك از اين نشانه هاي زير و به خصوص داشتن دو و يا بيش از دو نشانه هم زمان بايد براي انجام آزمايش به پزشك مراجعه كنيد.
- خروپف و مشكلات تنفسي درخواب
- درد، تورم يا خونريزي لثه
- پف و يا تورم پا و ساق پاها
-مشكلات جنسي
- تنگي نفس
- انقباض يا درد در قفسه سينه يا شانه
- ضربان قلب نامنظم يا آريتمي
 


خانه ضد زلزله

شايد تصور خانه اي از بطري هاي پلاستيكي غيرممكن به نظر برسد، اما چنين خانه هايي در آفريقا ساخته مي شوند. اين ايده نجاري آلماني است تا با معضل زباله هاي پلاستيكي در محيط زيست مقابله كند.
به گزارش شرق، روش كار، ساده اما در عين حال بسيار مؤثر است. بطري هاي پلاستيكي خالي را بايستي با شن و ماسه پر كرد، روي هم قرار داد و سپس با استفاده از ملاط ساختماني آنها را به هم چسباند.
براي استحكام بيشتر ديوار ساخته شده، بطري ها را با طنابي پلاستيكي به هم وصل مي كنند. آندرياس فروزه، نجار آلماني قصد دارد با اين ايده از محيط زيست حفاظت كند و براي مردم فقير شرايط مساعدتري براي زندگي ايجاد نمايد.
فروزه 10 سال پيش در آمريكاي مركزي شركتي تأسيس كرد به نام «اكو-تك» ECO-TEC. اين شركت تا به حال در كشورهاي مختلف در مجموع 50 ساختمان از بطري هاي پلاستيكي ساخته است. اين ساختمان ها حتي در برابر زمين لرزه به شدت بيش از 7 در مقياس ريشتر مقاوم بوده اند.
با اين وجود فروزه هر بار هنگام معرفي اين پروژه با شك و ترديد افراد مواجه مي شود، زيرا آنها به سختي مي توانند تصور كنند كه چنين ايده اي قابل اجرا است. اما شك و ترديد همواره با كنجكاوي همراه است.
فروزه مي گويد: «همين باعث مي شود كه افراد به محل ساختمان سازي بيايند و ما مي توانيم به آنها نشان دهيم كه چگونه كار مي كنيم و اين كه بطري هاي پلاستيكي معمولي چقدر مقاوم تر از آجر هستند.»
پروژه ساخت خانه هايي از بطري هاي پلاستيكي در آفريقا
يك سال پيش فروزه تصميم گرفت اين پروژه را در آفريقا هم اجرا كند. به اين ترتيب شركت ECO-TEC با كمك «مؤسسه توسعه منابع انرژي تجديدپذير» در نيجريه آغاز به ساخت نخستين خانه از بطري هاي پلاستيكي در شهر كادونا كرد.
به گزارش دويچه وله، بطري ها را كارگران از رستوران ها، هتل ها، سفارت ها و خانه هاي شخصي جمع آوري مي كنند. خانه هاي ساخته شده از جنس بطري پلاستيكي از آلوده شدن محيط زيست هم جلوگيري مي كنند. برق مورد نياز اين خانه ها از انرژي خورشيدي تأمين مي شود و سيستم فاضلاب مستقلي نيز براي آنها ساخته مي شود.
يكي از مهم ترين جنبه هاي اين پروژه آموزش نيروي جوان است. ميزان بالاي بيكاري جوانان يكي از مشكلات عمده نيجريه است. يحيي احمد، مدير «مؤسسه توسعه منابع انرژي تجديدپذير»(DARE) اعتقاد دارد كه وضعيت جوانان شبيه به بمبي ساعتي است، زيرا شمار زيادي از جوانان نسبت به آينده خود نااميد هستند و دولت را مسئول اين وضعيت مي دانند. حتي كساني كه به دانشگاه مي روند نيز لزوما شانس بهتري براي پيدا كردن كار ندارند.
احمد در ادامه توضيح مي دهد: «اين نتيجه اي بسيار مثبت است. ما براي اين پروژه 15 جوان را كه در خيابان ها گدائي مي كردند به كار گرفتيم و به آنها ياد داديم چگونه بايد بطري ها را با مواد مناسب پر كنند. پس از مدتي حدود 500 جوان براي كار پيش ما آمدند.»
به اين ترتيب يحيي احمد خوش بين است كه پروژه «بطري هاي پلاستيكي» بتواند شمار زيادي از جوانان را جذب كند و از اين طريق در كاهش ميزان خشونت نقش مهمي داشته باشم.
يكي ديگر از نكات مثبت ساخت خانه توسط بطري هاي پلاستيكي به صرفه بودن آن است. هزينه ساختماني كه از بطري ها پلاستيكي تشكيل شده به مراتب ارزان تر از ساختماني است كه براي ساخت آن از مصالح ساختماني رايج استفاده مي شود. در نيجريه قيمت يك آجر برابر با يك سوم حقوق يك كارگر براي يك روز كار است.
 


تلاش محققان براي تهيه غذاي هوشمند

محققان دانماركي اميدوارند كه بتوانند غذاي هوشمندي ارائه كننده كه با مصرف آن مغز پيام سير بودن دريافت كند.
به گزارش خبر مهر، محققان اظهارداشتند كه غذاي هوشمند مي تواند به مغز پيام بدهد كه بدن به اندازه كافي غذا مصرف كرده و در نتيجه فرد خوردن غذا را متوقف كند؛ تحقيقاتي كه درنهايت مي تواند راهكاري براي مقابله با چاقي باشد.
يك گروه تحقيقاتي در دانمارك كار روي غذاهاي هوشمند را كه مي تواند مسئله جهاني چاقي را مغلوب كند، آغاز كرده اند. آنها ابراز اميدواري كرده اند كه غذايي كه درنهايت توليد مي كنند دربرگيرنده يك ماده شيميايي ويژه باشد كه پيامي كه اعضاي داخلي در زمان احساس سيري به مغز ارسال مي كند را تقليد كند.
اگر اين تحقيقات ثمربخش باشد، ارسال زودهنگام پيام سيرشدن و دريافت آن توسط مغز موجب مي شود كه مغز فريب خورده و خوردن را متوقف كند.
جنز هولست متخصص غدد مترشحه داخلي از دانشگاه كپنهاگ دانمارك اظهارداشت: ما مي دانيم كه مواد غذايي با سلولهاي معده ما تعامل دارند و پيامهايي به مغز ارسال مي كنند كه به معناي پربودن معده برداشت مي شود.
دانشمندان در حال حاضر تلاش مي كنند اين پيام را كه از سوي غذا به معده و از معده به مغز ارسال مي شود، رمزگشايي كنند، تا درنهايت بتوانند راهكاري براي مبارزه با چاقي فراهم كنند. هولست يك مولكول در معده شناسايي كرده است كه از آن به عنوان Glucagon - like Glp-1) ياد مي كنند، اين مولكول در آن قسمت مغز تأثيرگذار است كه اشتها را تنظيم مي كند.
دراين تحقيقات كه بودجه آن از سوي اتحاديه اروپا تأمين شده محققان تلاش مي كنند دقيقا توضيح دهند، معده چگونه پيام سيربودن به مغز ارسال مي كند.
جولين مرسر محقق چاقي در دانشگاه آبردين در بريتانيا اظهارداشت: يك دسته از هورمون ها هستند كه همگي هورمون هاي سيري هستند و مي خواهند خوردن را متوقف كنند، ما درباره اينكه چه موادغذايي دربرگيرنده اين هورمون ها هستند اطلاعات چنداني نداريم و نمي دانيم كه آيا مي توانيم در نحوه تعامل غذا با سيستم هاي پيام رساني و نحوه ارتباط اين سيستم در سطوح مختلف مغزي تغييري ايجاد كنيم يا خير.
اين تيم اميدوار است كه تحقيقات آنها بتواند به دارويي منتهي شود كه اين پيام را تقليد مي كند و درنهايت بتوانند غذايي تهيه كنند كه دربرگيرنده اين پيام باشد.
براساس اظهارات مرسر، بهترين نتيجه براي اين تحقيقات توليد غذاي هوشمند است.
تحقيقات اخير نشان مي دهد كه انگليسي ها يكي از بي تحرك ترين مردم جهان هستند به طوري كه اين كشور درمقايسه با فرانسه به عنوان همسايه خود دو برابر جمعيت غيرفعال دارد.
اين ارقام جهاني حتي موجب شده كه اين كشور در بي تحركي از آمريكا هم جلوتر باشد به طوري كه3/63 درصد جمعيت نتوانستند سطوح توصيه شده از فعاليت جسماني را انجام دهند، آماري كه درنهايت به شرايط مخاطره آميزي چون بيماري هاي قلبي، ديابت و سرطان منتهي مي شود.
در مقام مقايسه 5/40 درصد از شهروندان آمريكايي غيرفعال هستند و 30درصد آنها در ميان افراد فربه طبقه بندي مي شوند.
 


بازبيني سند بيوتكنولوژي در حوزه نفت

رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري از بازبيني سند بيوتكنولوژي نفت خبر داد و گفت: اين سند با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت و ستاد توسعه زيست فناوري مورد بازبيني قرار مي گيرد و در مدت يك ماه تكميل و تصويب به مراجع ذي صلاح ارسال مي شود.
عباس صاحبقدم لطفي در گفت وگو با مهر، با اشاره به سند بيوتكنولوژي در حوزه نفت افزود: در حال حاضر سند بيوتكنولوژي در حوزه نفت در كشور موجود است ولي در اين سند همه اجزا و الزامات مورد نياز ديده نشده است.
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري با اشاره به برگزاري جلسه اي با مسئولان شركت نفت، اظهار داشت: در اين جلسه مقرر شد تا با همكاري پژوهشگاه مهندسي ژنتيك، پژوهشگاه صنعت نفت و ستاد توسعه زيست فناوري سند موجود در زمينه بيوتكنولوژي در حوزه نفت مورد بازبيني قرار گيرد و موارد مورد نياز در آن اعمال شود.
وي به اهداف تكميل اين سند اشاره كرد و يادآور شد: با استفاده از اين سند قطب هاي علمي، دانشگاه ها و مراكز فناوري كه ماموريت تبديل علم به فناوري را دارند مي توانند براساس اين سند مسير حركت خود را تعيين كنند.
لطفي به بيان كاربردهاي علم بيوتكنولوژي در حوزه نفت پرداخت و خاطر نشان كرد: بيوتكنولوژي در حوزه هايي چون ازدياد برداشت نفت از ميدانهاي نفتي با استفاده از باكتريها، توليد بايو سورفكتانتها، زيست پالايي با استفاده از باكتريها، استفاده از باكتريها براي تصفيه پساب هاي صنعتي پتروشيمي و استفاده از باكتري ها و ميكروارگانيزم ها براي پاكسازي محيط ها اعم از پاك سازي دريا از لكه هاي نفتي كاربرددارد.
رئيس پژوهشگاه ملي ژنتيك و زيست فناوري با بيان اينكه اين سند ظرف مدت يك ماه تكميل خواهد شد، اضافه كرد: با تكميل اين سند براي تصويب نهايي به مراجع ذي صلاح ارسال خواهد شد.

 


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14