(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 11 مرداد 1391 - شماره 20270

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
خواب طلايي كه آشفته شد ! (يادداشت روز)
مأموريت كارگروه ويژه دولت و مجلس
براي بررسي مشكلات اقتصادي
دو شيفته ! (گفت و شنود)
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس :
عملكرد قوه قضائيه در پرونده فساد بانكي قاطعانه و بدون اغماض است
واكنش تهران به اظهارات سخنگوي وزارت خارجه عربستان
گفت وگوي تلفني صالحي با وزيرخارجه سوئد درباره سوريه
كدخدايي: گزارش هاي دريافتي از تخلفات زودرس انتخاباتي را بررسي مي كنيم
عيادت هاشمي رفسنجاني از حسن حبيبي در مركز قلب تهران
كيهان و خوانندگان
رئيس فراكسيون مشاركت چه چيزي را انكار مي كند؟! (خبر ويژه)
4 شكست عربستان از ايران علت بركناري رئيس استخبارات بود (خبر ويژه)
ادامه بازتاب تحريم كنفرانس ايران شناسي (خبر ويژه)


خواب طلايي كه آشفته شد ! (يادداشت روز)

1- روز شنبه 24 تيرماه 91 در ستون اخبار ويژه كيهان، خبري داشتيم با عنوان «دام صهيونيست ها براي اساتيد دانشگاههاي ايران» كه در آن از برپايي نهمين دوره «كنفرانس دو سالانه مطالعات ايران شناسي» در اسلامبول تركيه خبر داده و به هويت واقعي دست اندركاران اين كنفرانس نيز اشاره كرده بوديم. در خبر ويژه كيهان آمده بود كه مديريت اين كنفرانس را 6 كارشناس اسرائيلي از دانشگاههاي دولتي «نگو»، «هبرو» و «تل آويو» بر عهده دارند كه حوزه مطالعاتي آنها، تاريخ معاصر ايران با تاكيد بر دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي است و از سوي ديگر تعدادي از سلطنت طلب هاي بدنام و مرتبط با مراكز بهائيان در اروپا و اسرائيل، در برپايي كنفرانس با كارشناسان اسرائيلي همكاري مي كنند كه نام و سوابق آنها در خبر ويژه كيهان آمده بود. و اما ماموريت دست اندركاران اين كنفرانس، دعوت از اساتيد دانشگاههاي ايران و شركت دادن آنها در كميسيون ها و «پنل»هايي است كه موضوع آن با آموزه هاي اسلامي و يا انقلابي در تعارض است. مديران صهيونيست كنفرانس، حضور اساتيد ايراني در اين كنفرانس را تحت عنوان «حمايت و همراهي» آنان با خط مشي اعلام شده كنفرانس و موضوعات مطرح شده در كميسيون ها و پنل هاي پيراموني آن، تبليغ مي كنند. چگونه؟! با اندكي دقت معلوم مي شود كه تيتر و عنوان اصلي كنفرانس هميشه ثابت است «مطالعات ايران شناسي»! ولي موضوعات مورد نظر دست اندركاران كنفرانس را مي توان در «كميسيون»ها و «پنل»ها مشاهده كرد، «رابطه ايران و اسرائيل»! «بهايي آزاري در ايران»!
«بابي ها و بهايي ها در ايران»! و...
2- كيهان كه از چند سال قبل، اخبار مربوط به اين كنفرانس صهيونيستي و دامي كه از اين طريق پيش پاي اساتيد ايراني گسترده شده بود را با دقت دنبال مي كرد، در جريان بررسي و رصد ماجرا كه مراجعه به سايت بهائيان در «حيفا» و وبلاگ هاي مشخص 6 كارشناس اسرائيلي و نيز سايت رسمي دانشگاههاي دولتي «نگو»، «هبرو» و «تل آويو» از جمله آنها بود، متوجه شد در نهمين كنفرانس ياد شده -اسلامبول تركيه- نزديك به 70 تن از اساتيد ايراني از دانشگاهها و مراكز علمي كشورمان براي حضور در اين كنفرانس ثبت نام كرده اند. اساتيدي از «الزهرا»، «تهران»، «تبريز»، «تربيت مدرس»، «پيام نور»، «آزاد»، «فردوسي مشهد»، «سازمان ميراث فرهنگي»، «دائره المعارف اسلامي»، «بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي(ع)»، «پژوهشگاه علوم انساني»، «دانشگاه شهيد بهشتي»، «دانشگاه شهركرد» و...
بررسي هاي اوليه ما كه بعدها صحت آن نيز به اثبات رسيد نشان مي داد بسياري از اساتيد و دانشگاه هاي ياد شده بدون اطلاع از ماهيت اين كنفرانس و هويت واقعي دست اندركاران آن براي حضور در كنفرانس اسلامبول اعلام آمادگي و يا ثبت نام كرده اند، از اين روي افشاي پشت صحنه اين كنفرانس را ضروري دانستيم و با ارائه اسنادي كه برگرفته از سايت ها و مراكز رسماً وابسته به كنفرانس بود، به آن پرداختيم. و اما، پي آمد اين ماجرا و عكس العمل هاي داخلي و خارجي نسبت به آن عبرت انگيز و درس آموز بود و اين وجيزه در پي اشاره به چند نمونه از آنهاست.
3- پس از انتشار خبر ويژه كيهان و پرده برداري از هويت گردانندگان و برپاكنندگان «كنفرانس دوسالانه مطالعات ايران شناسي» بسياري از اساتيدي كه براي حضور در كنفرانس اعلام آمادگي كرده و يا پيشاپيش مقاله فرستاده بودند و نيز روساي دانشگاه هايي كه بعضا با حضور اساتيد ياد شده در كنفرانس اسلامبول موافقت كرده بودند در تماس با كيهان، ضمن تشكر از افشاي ماهيت زشت و پلشت كنفرانس مورد اشاره، از حضور و شركت خود در كنفرانس ياد شده انصراف داده و با ارسال نامه و نمابر به كيهان، مراتب انزجار خويش از اين ترفند صهيونيستي و ضد ايراني را اعلام كردند كه نمونه هايي از آن طي دو هفته اخير در ستون اخبار ويژه كيهان به چاپ رسيده است. و از آن جمله است؛
3 خانم ليلا صادقي يكي از اساتيد دعوت شده به كنفرانس در تماس با كيهان گفت «با توجه به اطلاعات دقيق و مستندي كه كيهان از اين كنفرانس و ماهيت صهيونيستي آن منتشر كرده است از حضور در آن اعلام انصراف مي كنم، اگرچه وظيفه وزارت علوم است كه در اينگونه موارد، اطلاع رساني كند و اساتيد را از حضور در مجامع مورد اشاره منع كند.»
3 نماينده «دائره المعارف بزرگ اسلامي» در اين كنفرانس نيز اعلام كرد «وقتي در كيهان اسم محمد توكلي طرقي و برخي از صهيونيست هاي عضو دانشگاه هاي دولتي اسرائيل را جزو برنامه ريزان كنفرانس ديدم، متوجه شدم كه اين كنفرانس يك همايش سياسي با اهداف ضد اسلامي و ضد ايراني است و جزو اولين نفراتي بودم كه انصراف خود را اعلام كردم ولي با وجود آن كه تاكنون 2 بار به سايت كنفرانس تذكر داده ام، هنوز اسم مرا حذف نكرده اند.»
3 خانم عروجي يكي از اساتيد دانشگاه تبريز در تماس با كيهان مي گويد «من از ماهيت اين كنفرانس خبر نداشتم و وزارت علوم هم در اين خصوص اطلاع رساني نكرده بود، با اين حال بعد از افشاگري مستند كيهان و اطلاع از برنامه هاي كنفرانس، از حضور در آن انصراف داده ام.»
3 دانشگاه هاي پيام نور، الزهرا(س)، تبريز، يزد، شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي، تربيت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و تقريبا- تاكيد مي شود كه تقريبا- تمامي مراكز علمي و فرهنگي با بيش از 05 استاد مدعو به جمع تحريم كنندگان و انصراف دهندگان پيوستند.
4- در فاصله كوتاهي بعد از انتشار خبر ويژه كيهان و افشاي ماهيت دست اندركاران «كنفرانس دوسالانه مطالعات ايران شناسي»، شاهد هجوم گسترده و كم نظيري از سوي رسانه هاي غربي و برخي رسانه هاي منطقه اي بوديم و اين هجوم گسترده، جداي از حملات هماهنگ سايت ها و راديو و تلويزيون هاي فارسي زبان وابسته به گروه هاي اپوزيسيون بود كه مانند هميشه با عصبانيت و فحاشي به كيهان آميخته بود و صد البته، ارزش پرداختن ندارند.
واكنش شتابزده، هماهنگ و سراسري رسانه هاي بيگانه نسبت به خبر ويژه كيهان و انصراف 05 تن از اساتيد دانشگاه ها از حضور در كنفرانس ياد شده بدون كمترين ترديدي نشان مي داد دست اندركاران كنفرانس اسرائيلي «مطالعات ايران شناسي» براي بهره گيري و سوءاستفاده از اساتيد دعوت شده، خواب هايي به زعم خود طلايي ديده بودند! كه با افشاگري كيهان آشفته شده بود. چرا؟!...
5- برخي از اخبار و گزارش ها حكايت از آن دارند كه دست اندركاران كنفرانس ياد شده روي پنل «آزار و اذيت بهائيان در ايران» و «رابطه ايران و اسرائيل» سرمايه گذاري ويژه اي كرده بودند و قرار بود با استناد به حضور بيش از 07 استاد ايراني در كنفرانس اسلامبول، تمايل فرهيختگان ايراني به رابطه ايران با اسرائيل! و به رسميت شناختن بهائيان
- بخوانيد حزب صهيونيستي- را در شيپورهاي تبليغاتي خود بدمند و اعتراض بعدي اساتيد شركت كننده كه از واقعيت ماجرا بي خبر بودند را به اين حساب بنويسند كه جمهوري اسلامي ايران بعد از بازگشت اساتيد ياد شده، آنان را تحت فشار قرار داده است تا موافقت خود با گزاره هاي پيش گفته، يعني به رسميت شناختن بهائيان!! و ضرورت رابطه با اسرائيل!! را انكار كنند! به آساني مي توان حدس زد كه رژيم صهيونيستي در شرايط رو به افول خود تا چه اندازه به اين سوءاستفاده از حضور اساتيد ايراني نياز داشته است!
6- در پايان اين نوشته، اشاره اي گذرا به چند نكته ضروري است؛
الف: انصراف اساتيد محترم دانشگاه ها از حضور در كنفرانس اسلامبول كه بعد اطلاع از هويت اين كنفرانس صورت گرفت، به وضوح از دلبستگي آنان به اسلام و انقلاب حكايت مي كند. واقعيتي كه دشمنان بيروني سعي در انكار آن دارند و درباره آن انگاره سازي مي كنند.
ب: رصد دشمن، كشف توطئه ها و اطلاع رساني درباره آن، وظيفه تعريف شده دستگاه ها و مراكزي است كه اينگونه توطئه ها در حوزه فعاليت آنها صورت مي پذيرد و در مورد ياد شده، اگرچه وزارت محترم علوم بعد از انتشار خبر ويژه كيهان و پي بردن به ماهيت كنفرانس ياد شده با صدور اطلاعيه اي اساتيد دعوت شده را از حضور در كنفرانس برحذر داشت كه اين اقدام درخور تقدير است ولي نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه رصد ماجرا و اطلاع رساني درباره آن قبل از كيهان، وظيفه وزارت علوم بوده است.
ج: علي رغم افشاي ماهيت كنفرانس ياد شده و انصراف اكثريت نزديك به تمامي اساتيد دعوت شده بعيد نيست كه برخي از اساتيد در كنفرانس اسلامبول شركت كنند. در اين صورت وظيفه وزارت محترم علوم است كه بلافاصله و بدون كمترين ملاحظه اي به حضور آنها در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور خاتمه دهد.
د: برخي از رسانه هاي بيگانه در اعتراض به كيهان، سخن از ممانعت حضور اساتيد در مجامع علمي را پيش مي كشيدند كه بايد گفت؛ كنفرانس ها و همايش هاي علمي تعريف و مختصات شناخته شده اي دارند كه كنفرانس دوسالانه مطالعات ايران شناسي را با استناد به هيچيك از تعاريف شناخته شده نمي توان يك همايش علمي تلقي كرد.
و در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست كه مي گذاريم و مي گذريم.

حسين شريعتمداري
 


مأموريت كارگروه ويژه دولت و مجلس

براي بررسي مشكلات اقتصادي

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس گفت: كارگروه ويژه اي متشكل از اعضاي هيئت رئيسه كميسيون هاي صنايع و معادن و اصل 90 مجلس و نيز رئيس كل بانك مركزي و وزراي اقتصادي دولت مامور بررسي مشكلات اقتصادي اخير شد.
مصطفي افضلي فر سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس در گفت وگو با فارس گفت: پيرو شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با عدم پرداخت تسهيلات بانكي و نيز مراجعات بانك ها در بخش توليد جلسه روز سه شنبه كميسيون با حضور وزراي اقتصادي دولت از جمله وزير اقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير جهاد كشاورزي و نيز رئيس كل بانك مركزي و روساي بانك هاي عامل و نيز اعضاي كميسيون صنايع و معادن در محل كميسيون تلفيق برگزار شد.
وي افزود: سؤال اعضاي كميسيون از تيم اقتصادي دولت در مرحله اول پيرامون برنامه هاي آنان در ارتباط با حمايت از توليد كالاهاي ضروري و مورد نياز در قالب جبران بخشي از يارانه ها، كارمزد تسهيلات بانكي، كمك هاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوق ها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي و منطقه اي بود.
سخنگوي كميسيون اصل نود خاطرنشان كرد: در اين جلسه مشكلات موجود در ارائه تسهيلات بانكي معلول عدم توازن در ارائه اين تسهيلات براي بخش هاي مختلف دانسته شد كه به عنوان نمونه بخش توليد سهم كمتري را در دريافت تسهيلات بانكي نسبت به بخش مسكن دارد.
وي ادامه داد: تيم اقتصادي دولت مشكلات مطرح شده توسط نمايندگان را متاثر از پيامدهاي تحريم دانسته و بخشي از آن را معلول عدم وجود توازن ميان منابع و مصارف مي دانست كه اين پاسخ ها مورد قبول نمايندگان واقع نشد.
افضلي فرد اظهار داشت: در اين جلسه مقرر شد تا كارگروه مشترك سه جانبه اي متشكل از اعضاي هيات رئيسه كميسيون هاي صنايع و معادن و اصل نود مجلس و وزراي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و كشاورزي و نيز رئيس كل بانك مركزي موضوعات مورد بحث در اين جلسه را مورد بررسي قرار داده و به يك تحليل مشترك اقتصادي دست يافته و مصوباتي نيز در اين زمينه داشته باشند.
 


دو شيفته ! (گفت و شنود)

گفت: يكي از كاربران سايت ضد انقلابي بالاترين خطاب به دوستان اپوزيسيون خود نوشته است؛ بايد باور كنيم كه رژيم براي مخالفت ما تره هم خرد نمي كند.
گفتم: خوب فهميده، اما يك كمي دير متوجه شده.
گفت: نوشته است؛ در حالي كه رژيم يك تنه با آمريكا و اسرائيل و اتحاديه اروپا و سران كشورهاي عربي منطقه درگير است، ديگر دليلي ندارد كه ما را هم به حساب بياورد. مگر از دست ما چه كاري برمي آيد؟!
گفتم: يارو رفته بود خواستگاري، ازش پرسيدند چه كاره اي؟ گفت؛ صبح ها بيكارم، پرسيدند خب! بعدازظهرها چيكار مي كني؟ گفت؛ دنبال كار مي گردم!
 


سخنگوي كميسيون قضايي مجلس :

عملكرد قوه قضائيه در پرونده فساد بانكي قاطعانه و بدون اغماض است

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به صدور حكم متهمان پرونده فساد بزرگ بانكي گفت: اين احكام نشان داد كه عملكرد دستگاه قضا در برخورد با اين پرونده قاطعانه و بدون اغماض بود.
محمد علي اسفناني نماينده مردم اصفهان، فريدون شهر و چادگان در مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به حكم صادر شده براي متهمين فساد بزرگ مالي گفت: صدور اين حكم از سوي قوه قضائيه جنبه تنبيهي داشته و موجب خواهد شد تا از اين پس احدي اجازه انجام چنين تخلفاتي در سطح جامعه را به خود ندهد.
وي در ادامه افزود: افشاي ابعاد گسترده پرونده فساد بزرگ مالي نوعي ناامني فكري در جامعه ايجاد كرده بود و لذا مردم با حساسيت خاصي اين پرونده را دنبال مي كردند و خوشبختانه قوه قضاييه توانست سربلند از اين آزمون بيرون بيايد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نكته مهم احكام صادرشده براي مفسدين بزرگ اقتصادي را عامل بازدارندگي اين احكام دانست و تصريح كرد: قوه قضائيه در فاصله زماني مناسب توانست به جرائم متهمان پرونده فساد مالي رسيدگي كند و شواهد موجود عملكرد موفقيت آميز قوه قضائيه را در رسيدگي به فساد بزرگ مالي ثابت مي كند.
اسفناني در پايان ابراز اميدواري كرد كه صدور احكام مفسدين اقتصادي و رسيدگي به جرائم آنها بازتاب مثبتي در جامعه داشته و بازدارنده باشد تا پس از اين شاهد چنين اتفاقات تلخي در سطح جامعه اسلامي نباشيم.
 


واكنش تهران به اظهارات سخنگوي وزارت خارجه عربستان

معاون وزارت امور خارجه در خصوص اظهار بي اطلاعي سخنگوي وزارت خارجه عربستان از مذاكرات مربوط به پيش نويس موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و عربستان گفت: اين اظهارات جاي تعجب دارد و بهتر است ايشان به سوابق موجود در وزارت خارجه و وزارت دادگستري عربستان مراجعه كنند .
به گزارش مهر، حسن قشقاوي معاون كنسولي ، مجلس و امور ايرانيان وزارت امور خارجه در خصوص اظهار بي اطلاعي سخنگوي وزارت خارجه عربستان از مذاكرات مربوط به پيش نويس موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي اظهار داشت : علاوه بر پيش نويس موافقنامه استرداد مجرمين بين دو كشور كه جناب آقاي دكتر صالحي بدرستي به آن اشاره داشت ، دو پيش نويس ديگر در رابطه با معاضدت قضائي و انتقال محكومين به حبس مذكور در جريان سفر شيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير دادگستري سابق عربستان به تهران مورد بررسي و مذاكره طرفين قرار گرفته و هم از مجاري رسمي به طرف سعودي ارائه شده اما علي رغم پيگيري هاي مكرر كماكان بي پاسخ مانده است .
قشقاوي افزود : اينكه سخنگوي وزارت خارجه عربستان از اين موضوعات اظهار بي اطلاعي كرده است جاي تعجب دارد و بهتر است ايشان به سوابق موجود در وزارت خارجه و وزارت دادگستري عربستان مراجعه كنند.
وي در خصوص آخرين وضعيت زندانيان ايراني در عربستان نيز گفت : اين موضوع همچنان به طور جدي در دستور كار وزارت امور خارجه و نمايندگي ما در رياض قرار دارد. متاسفانه علي رغم پيگيري هاي متعدد براي روشن شدن وضعيت اعدام شدگان و اطلاع رساني در مورد ساير زندانيان ، دولت سعودي با ناديده گرفتن مسئوليت و تعهدات بين المللي خود همچنان درخواست هاي طرف ايراني را بدون پاسخ گذارده و تاكنون موافقت خود را با درخواست اعزام هيئت كنسولي جمهوري اسلامي ايران به رياض اعلام نكرده است .
قشقاوي افزود: در همين ارتباط روز شنبه گذشته سفير عربستان در تهران به وزارت امورخارجه احضار و نسبت به تعلل طرف سعودي در اين خصوص به وي اعتراض شد .
 


گفت وگوي تلفني صالحي با وزيرخارجه سوئد درباره سوريه

وزير امور خارجه كشورمان در تماس تلفني با همتاي سوئدي خود در خصوص وضعيت جاري در سوريه رايزني و گفت وگو كردند.
كارل بيلت در گفت وگوي تلفني با وزيرخارجه كشورمان با اشاره به روند رو به وخامت اوضاع در سوريه، تاكيد كرد كه مجموعه كشورها بايستي تلاش كنند تا اين وضعيت متوقف شود.
صالحي نيز در اين تماس تلفني با اشاره به درگيري ها و كشتار در سوريه، ضمن تشريح مواضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به تحولات در سوريه، ابراز اميدواري كرد كه شرايط در اين كشور از لحاظ امنيت رو به استقرار رود و ثبات و آرامش برقرار شود.
وي تاكيد كرد كه لازم است مجموعه كشورهاي دوستدار سوريه و حامي صلح و ثبات در منطقه، زمينه را براي گفت وگوي ميان دولت و معارضه به منظور يافتن راه هايي براي برون رفت از اين وضعيت فراهم آورند.
 


كدخدايي: گزارش هاي دريافتي از تخلفات زودرس انتخاباتي را بررسي مي كنيم

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد كه اگر گزارشي از تخلفات انتخاباتي به ما برسد بررسي مي كنيم.
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه برخي افراد هم اكنون فعاليت هاي انتخاباتي خود را شروع كرده اند آيا شوراي نگهبان اين فعاليت ها را رصد مي كند تا تخلفي صورت نگيرد، اظهار داشت: چنين چيزي امكان پذير نيست چون واقعا قانون اشكال دارد.
وي افزود: البته اگر جايي باشد كه تخلف صريحي صورت گرفته باشد ما مثل روال قبلي بررسي مي كنيم.
كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما هم اكنون فعاليت هاي انتخاباتي را رصد مي كنيد، گفت: رصد به آن مفهوم نه، ولي اگر گزارشي به دست ما برسد حتما بررسي مي كنيم
 


عيادت هاشمي رفسنجاني از حسن حبيبي در مركز قلب تهران

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور در مركز قلب تهران در جريان روند درمان حسن حبيبي قرار گرفت.
آيت الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز دوشنبه از حسن حبيبي در مركز قلب تهران عيادت كرد و از نزديك در جريان مراحل مداواي وي قرار گرفت.
در اين ملاقات پزشكان معالج با ابراز رضايت از حال عمومي دكتر حبيبي، آخرين وضعيت روند درمان و بهبودي وي را به اطلاع رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام رساندند.
هاشمي رفسنجاني نيز با قدرداني از زحمات پزشكان و كادر بيمارستان از خداوند متعال شفاي عاجل و سلامتي كامل را براي حسن حبيبي مسئلت كرد.

 


كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ همه مي دانند كه سازمان ملل ابزاري است در دست قدرتهاي بين الملل براي زورگويي و چپاول حقوق ملتها. اگر چنين نبود تا به حال نيروهاي بين المللي به عربستان و بحرين و ميانمار وارد شده و نگذاشته بودند عده بيشماري از مردم مظلوم و بي گناه كودك و زن و مرد، پير و جوان قتل عام شوند.
نصيري
¤ آمريكا و غرب با بزرگ نمايي بحران ها و راه انداختن موج ايران هراسي در منطقه تا توانستند به كشورهاي عرب اسلحه و تجهيزات نظامي انبار شده خود را فروختند غافل از اينكه از اين آهن هاي بي روح در مقابل ايران كاري برنمي آيد.
6091---0915
¤ گزارش چاپ شده در كيهان با عنوان «رد پاي پروژه لاله از بي بي سي تا تهران» مانند ديگر گزارش هاي تهيه شده اين روزنامه نوعي آسيب شناسي به موقع مي باشد. كيهاني ها ثابت كرده اند در تشخيص به موقع فتنه ها در عرصه هاي مختلف نسبت به ديگر ارگان ها و نهادهاي مسئول چند قدم جلوترند و به حق ديده بان خوب انقلاب و نظام مي باشند.
1528---0912
¤ بنا به رهنمودهاي رهبرمعظم انقلاب مبني بر ضرورت توجه مسئولين به اقتصاد مقاومتي بايد با جديت جلوي اسراف در فوتبال و اختصاص ارز دولتي براي كالاهاي لوكس گرفته بشود.
8189---0914
¤ وقتي آخر شب روزنامه كيهان را باز مي كنم گويا روح حاج عبدا... والي مرا در برمي گيرد، به بشاگرد مي برد و در كنار همكارانش به گپ و گفت وگو مي پردازد و آنگاه به نماز شب مي ايستد و با خدا نجوا مي كند و اول صبح نيز آنكه از همه زودتر بيدار مي شود حاج عبدا... والي است. از شما تشكر مي كنم كه ما را با حاج عبدالله والي چنين مأنوس كرده ايد؟
شيفته حاج عبدا... والي-توكلي از جهرم
¤ از دست اندركاران وزارت ورزش و جوانان درخواست مي شود مانع فراگير شدن حركات ناشايست و زننده تماشاچي نماياني شوند كه پس از بازي پيراهن خود را به تبعيت و تقليد كوركورانه از غربي ها درمي آورند.
خاكي
¤ آغاز فعاليت ستاد مقابله با مشكلات اقتصادي از طريق مشاركت سه قوه، از مظاهر عشق و پايبندي كارگزاران نظام به ارزش ها و آرمان هاي مقدس جمهوري اسلامي است. از خداوند رحمان و رحيم تقاضامنديم همه ما را از امتحانات گوناگون سربلند بيرون بياورد.
6263---0938
¤ از جمله دلايل كاهش نرخ رشد جمعيت كشور و بالا رفتن سن ازدواج شايد سيستم نظام وظيفه، بيكاري شديد، تورم و گراني و همچنين رواج فرهنگ غلط غرب در ميان جامعه ايراني باشد. وظيفه مسئولين است كه براي رفع اين مشكلات كاري بكنند.
1836---0938 و 8641---0910 و 4652---0912
¤ همان گونه كه ورود اجناس خارجي باعث ركود و كسادي بازار داخلي است و نيز همان گونه كه ورود كارگران تبعه بيگانه موجب بيكاري كارگران داخلي مي شود، ورود منافقين جديد و قديم پس از 33 سال خيانت و جنايت و ظلم و... به كشور هم خيانت مضاعفي است در حق ملت و كشور و نظام و بايد از ورود آنها جلوگيري كرد.
9005---0913
¤ سريال «خداحافظ بچه» كه در ماه مبارك رمضان پخش مي شود آموزش دزديدن بچه مردم به خلافكاراني است كه راه دزديدن را شايد بلد نباشند. آيا روزي خواهد آمد كه صداوسيما به نقش دانشگاهي و تعليم و تربيت خود با تربيت مديران كارآمد بپردازد؟!
7826---0912 و2846---0935
¤ چرا بايد زمان پخش برنامه اي مفيد و روشنگر مثل برنامه ديروز-امروز- فردا ساعت 11 شب باشد. اين برنامه ها را چرا در ساعات اوليه شب كه تعداد بينندگان بيشتر است پخش نمي كنند تا مردم هر چه بيشتر در جريان ريشه مشكلات كشور و تلاش مسئولين در جهت رفع آنها قرار بگيرند و قضاوت درستي داشته باشند.
6027---0919
¤ به عنوان يكي از دانشجويان كارداني به كارشناسي رشته علوم آزمايشگاهي دامي اعتراض و مخالفت خود را با حذف «دامي» از پسوند رشته خود را اعلام مي كنم و از مسئولين انتظار رسيدگي دارم.
8878---0916
¤ از شهرداري درخواست مي شود با مغازه داران و موتورسواران كه به سد معبر در پياده روها اقدام مي كنند برخورد نمايند. برخي مغازه داران علاوه بر تصاحب پياده روها خيابان جلوي مغازه را نيز ملك شخصي قلمداد و با گذاشتن اجناس و يا مانع، از پارك خودروهاي عبوري كه چند دقيقه اي قصد توقف دارند جلوگيري مي كنند.
8516---0919
¤ سال 90 كه به هزينه خدمات حمل و نقل عمومي اضافه شد مسئولين امر اعلام كردند تا سال 92 هيچ افزايش قيمتي در اين مورد نخواهيم داشت ولي به اين قول خود پشت پا زدند و امسال يعني 1391 مجددا نرخ كرايه ها را بالا برده اند. اي كاش متناسب با اين افزايش قيمت ها بر كيفيت خدمات نيز افزوده مي شد، ولي متاسفانه چنين نيست.
احمدزاده
¤ وقتي يك صهيونيست كودك كش به دست فلسطيني ها اسير مي شود تمامي سازمانهاي دست نشانده استكباري با تمام قوا به حركت درمي آيند و جهان را زير پوشش تبليغاتي خود مي برند و حتي مجوز قتل عام صادر مي كنند. همان گونه كه در غزه شاهد بوديم كه نه تنها حاضر به محكوم كردن نبودند كه توجيه و تشويق هم مي كردند. حال جا دارد دستگاه هاي ذي صلاح ايران اسلامي بنا به وظيفه ديني خود با تمام توان رسانه اي به دفاع از مسلمانان مظلوم ميانماري پرداخته و اين دوگانگي استكبار را به گوش تمام مردم جهان برسانند و از اين نسل كشي جلوگيري نمايند.
احمدي
¤ حال كه فرصت طلبان با افزايش قيمت گوشت و مرغ خون مردم را مثل زالو مي مكند بهتر است مردم نسبت به جايگزين نمودن گوشت شتر، بوقلمون و شتر مرغ به جاي آنها اقدام نمايند چرا كه هم سالم ترند و هم مفيدتر و عوارض و ضررهاي هورمونهاي مرغ و مضرات گوشت گاو و گوساله را هم ندارند.
ايرانشاهي
¤ تهديدهاي شيطان بزرگ و رژيم اشغالگر قدس عليه ايران اسلامي تازگي ندارد ولي آنچه روشن است هر زمان آنها در مقابله با ايران اسلامي كم مي آورند، چنگ و دندان نشان داده و جنايت مي كنند تا شايد جان و نفسي تازه بيابند. بر اين اساس باتوجه به اوج گيري بيداري اسلامي در عربستان و بحرين و همراهي آل يهود همانند قبل با شيطان بزرگ مواظب تلاش آنها براي انتقام گيري و جبران شكست در سوريه بود هوشياري نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي مي تواند اين درنده خوها را مأيوس نمايد.
محمودي
¤ آقاي درودگر، مديرعامل ملوان در برنامه 90 گفت: وقتي مرغ كيلويي هشت هزار تومان(!) شده بايد فوتباليست ها هم سالي 600 ميليون بگيرند؟! از ايشان بايد پرسيد پس گناه كارمندان و كارگران چيست كه ماهي هفتصد هزار تومان مي گيرند؟ اين چه عدالتي است بين قشر كارگر و كارمند با فوتباليست ها كه تفاوت از زمين تا آسمان مي باشد. چه كسي مسئول رسيدگي به اين بي عدالتي هاست؟
يك كارمند
¤ چند روز پيش خبر قصاص قاتلان يكي از فرماندهان نيروي انتظامي بعد از گذشت سه سال را در روزنامه خواندم. بايد به قوه قضائيه به خاطر اين سرعت عمل در رسيدگي به پرونده هاي قضايي تبريك گفت
1874:0919
¤از استان آذربايجان غربي براي استخدام در قوه قضائيه در آزمون مربوط شركت و پس از قبولي تمام مراحل بعدي را طي كردم، ولي معلوم نيست چرا از ابلاغ كار و تعيين تكليف نهايي دريغ مي كنند. لطفاً پيگيري كنيد.
1186:0930
¤ برخي از رسانه هاي مكتوب، شنيداري و ديداري در اعلام نام اماكني كه مزين به نام جمهوري اسلامي است، كلمه اسلام را حذف و فقط كلمه جمهوري را ذكر مي كنند. لازم است جلوي اين بدعت گرفته شود.
8858:0919
¤ دولت پرداخت هزينه درمان ما جانبازان را به بهانه نبود بودجه ماهها به تعويق انداخته و مي اندازد، ولي از آن طرف براي جذب فوتباليست هاي دو تيم پيروزي و استقلال ميلياردي پول مي دهد. به طوري كه بعضي از مسئولين تربيت بدني احساس كرده اند بيت المال ملك طلق آنان مي باشد و سند آن به نامشان زده شده است.
7601:0912
¤ براي رفع نقص در استارت خودروي تازه خريداري شده ام سه بار به نمايندگي ايران خودرو مراجعه كرده ام، مشكل برطرف نشده است. گويا به عمد مي خواهند از اعتقاد يافتن مردم به لزوم خريد توليدات داخل جلوگيري كنند.
2066:0914
¤ در بيست و چهارمين سالروز شهادت پاسدار محمدرضا جليليان خطاب به خيل شهداء عرض مي كنيم ما رفتني شده ايم ولي شما شهيدان ماندني هستيد. پس نتيجه مي گيريم كه برنده واقعي در زندگي شهدا هستند. روحشان شاد و يادشان گرامي باد.
9155:0916
¤ بجاست نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كنفرانسي بين المللي تحت عنوان دوستداران دموكراسي براي سوريه را با دعوت از سران كشورهاي روسيه، چين، كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي عربي كه بيداري اسلامي در آنها رخ داده تشكيل بدهد.
حسين عرفاني
¤ از روز شنبه 31/4/91 به مدت چند روز ما ساكنين منطقه سپيدار شهرستان اهواز آب نداشتيم. با دستگاه مربوط تماس گرفتيم گفتند لوله تركيده است. چرا بايد حل مشكل تركيدگي لوله چندين روز طول بكشد و زندگي را براي گروهي از شهروندان طاقت فرسا كنند؟
آقايي
¤ با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها سهم يارانه همسر بنده بدون هيچ دليلي قطع شده است. به تمام مراكزي كه گفته شد مراجعه كردم ولي مشكل را حل نكردند. چرا هيچ نهادي و دستگاهي مسئوليت پذير نيست و مردم را سر مي دوانند؟ بنويسيد خدا را خوش نمي آيد.
شمس
¤ مجلس، دولت و ارتش تركيه با نقش منفي اي كه در حوادث اخير منطقه يعني حوادث سوريه بازي كردند نشان دادند كه اولا پشتوانه مردمي ندارند و ثانياً آلت دست رژيم صهيونيسم و آمريكا شده اند.
8516:0919
¤ چند ماه پيش در شهر نجف آباد اصفهان با چشمان خود ديديم كه يكي از دامداران گاو شيرده خودش را به كشتارگاه فرستاد و گوشت آن را به فروش رساند. به اين كار او اعتراض كردم در جواب گفت قيمت علوفه بالا رفته و نگهداري گاو به صرفه نيست. عرض مي كنم آيا مسئولين وزارت جهاد و كشاورزي قصد حمايت از توليدكننده شير كشور را ندارند؟
منتظري از نجف آباد اصفهان
¤ رمضان يك ميهماني ويژه و فرصتي كوتاه است تا ببابي، بيايي بينديشي و بداني و در نهايت در مسابقه بندگي به تقرب الهي برسي.
0619:0915
¤ يكي از مسئولين مدتي با حقوق ماهانه 550 هزار تومان و داشتن دو فرزند دانشجو براي يك ماه زندگي كند تا وضع قشر ضعيف را دريابد.
9900:0935
¤ بعضي ها كه نان نظام را خورده اند و مي خورند ، مي خواهند و تلاش هم مي كنند اسلام ايران اسلام آمريكايي شود ولي نه خداوند و نه ملت نخواسته و نمي خواهند. تير اين چند نفر تا امروز به سنگ خورده است. ان شاءالله تا آخر هم به سنگ خواهد خورد و به آرزوي خود نمي رسند.
8313:0919
¤مدتي پيش مي خواستيم مادرمان را در قبرستان ابن بابويه شهرري در قبر پدرم كه 55 سال پيش فوت كرده بود دفن كنيم اما مسئولان قبرستان درخواست 20 ميليون تومان پول كردند. به طوري كه ناچار شديم مادرمان را در بهشت زهرا دفن كنيم.
مي خواستم بپرسم قبري كه متعلق به ما مي باشد چرا براي استفاده مجدد از آن اين مبلغ گزاف را مطالبه مي كنند.
صارمي
¤فرزندم از نخبگان دبيرستان تيزهوشان كرمانشاه است. معلم تربيت بدني نمره ورزش پسرم را كه معدل امتحان نهايي رشته رياضي اش 44/19 شده است بدون گرفتن امتحان نمره 16 داده است. به خاطر اعتراضي كه كرده ام از سر لجبازي اين نمره را هم كاهش داده و به 14 رسانده اند. لطفا مسئولان آموزش و پرورش رسيدگي كنند.
الهه قمّار-كرمانشاه
¤ مردم بي گناه، مظلوم و مسلمان ميانمار توسط نظاميان و بودائيان افراطي اين كشور قتل عام مي شوند. سكوت مرگبار مجامع بين المللي و حقوق بشر در قبال اين نسل كشي جاي تأسف دارد همه مسلمانان و آزادي خواهان جهان بايد به ياري اين مسلمانان بي گناه بشتابند و هركاري از دستشان برمي آيد دريغ نكنند.
علي نژاد
¤ اينجانب جانباز 50% به عنوان يك شيعه و بسيجي در انتخابات رياست جمهوري محل كارم را در ميدان ولي عصر(عج) مقابل سينما استقلال (دكه پوشاك) به ستاد انتخاباتي دكتر احمدي نژاد تبديل كرده بودم. پس از انتخابات از طريق اداره كل ماليات مركز تهران واقع در خيابان شهيد سپهبدقرني كوچه كلانتري- ساختمان فرش از طرف كارشناسي به نام آقاي كلاته مورد بي مهري قرار گرفتم به طور معمول ساليانه 200 تا 300 هزار تومان برايم ماليات مي آمد اما با بي مهري نامبرده هزار درصد ماليات بنده را افزايش دادند و اكنون پس از مراجعه به حل اختلاف وزارت دارايي نزديك به ده ميليون تومان از بنده طلب مي كنند؟! مجبورم دكه را به علت عدم توانايي پرداخت ماليات تعطيل كنم ( بنده كه پول اياب و ذهاب فرزندم را نمي توانم تهيه كنم چطور اين مبلغ را پرداخت كنم). از مسئولين امر استمداد مي كنم. لطفا جلوي اين ظلم و اجحاف را بگيريد .
بهرام محمدي
¤ عكس صفحه اول كيهان 2/5/91 از مجلس شوراي اسلامي به رئيس و نمايندگان مجلس را نگاه كنيد! وزير درحال ارائه گزارش است هيئت رئيسه كه سمبل مجلس است هيچ كدام توجه نمي كنند و به گفت وگوهاي دو سه نفره مشغولند. آيا اين درست است؟
رحماني
¤ اين سازمان هاي متعدد حقوق بشري كه اگر در ايران و يا يك كشور اسلامي يك حادثه تصادف منجر به قتل شده باشد گوش فلك را كر مي كنند پس اين روزها در قبال جناياتي كه در ميانمار صورت مي گيرد، چه غلطي مي كنند كه گويا لال شده اند.
محمد مهدي رحماني
¤ از شهردار تهران بپرسيد مگر شهر ري قبله حاجات مردم تهران نيست؟ مگر شهرري جزء مناطق 22 گانه شهرداري نيست؟ مگر شهرري جزئي از تهران نيست؟ و... پس چرا به وضع پاركها پله برقي ها، روشنايي معابر، فضاي سبز، آب نماها و.. اين شهر رسيدگي نمي شود؟
8397:0912
¤ در شهر قدس (قلعه حسن خان) شير پاكتي به قيمت 900 تومان عرضه مي شود. اغراق نكرده باشم نصف پاكت شير از آب پر شده است. به همين دليل مدت نگهداري آن به يك روز هم نمي رسد. لطفا رسيدگي شود.
9986:0936
¤ عكس افراد اختلاس چي و كلاهبردار كه دست در جيب ميليون ها ايراني كرده و دزدي انجام داده در تلويزيون نشان نمي دهند و در نشريات نيز چاپ نمي كنند. بسيار خب. ولي از آن طرف عكس يك جيب بر مفلوك در بازار كه دست در جيب يك نفر برده و دزدي كرده در روزنامه چاپ مي شود. اين يعني چه؟
ارجمندي
¤ حضرت امام خميني(ره) در گرما گرم جنگ خطاب به مسئولين مي فرمودند، جنگ بالاخره تمام خواهد شد شما به فكر وضعيت فرهنگ جامعه باشيد. پس از گذشت چند دهه از جنگ تحميلي از مسئولين خود سؤال مي كنيم كجاي كار هستند و چه مي كنند؟
1382:0915
¤ خبر كشته شدن وزير دفاع سوريه به حدي شبكه بي بي سي را خوشحال كرد كه نتوانست اين حس خوشحالي و شيطاني خود را پنهان كند ان شاء الله با مقاومت مردم و دولت سوريه دشمنان در شكستن خط مقاومت ناكام و سرخورده خواهند شد.
6091:0915
¤ دشمنان خارجي و نوكرانشان در داخل همگي انتخابات رياست جمهوري سال آينده را نشانه گرفته اند. براي ناكام ساختن دشمنان بايد همه ما از مردم و مسئولين هوشيار باشيم.
4181:0918
¤ شهيد همت مي گفت: مي خوابيد يا مي جنگيد، هر كاري كه مي كنيد فقط براي رضاي خدا باشد. اميدوارم ما هم بتوانيم اين گونه باشيم و راه شهدا را تداوم بدهيم.
8847:0919
¤ شهادت وزير دفاع سوريه و همكارانش استقامت دولت اين كشور را در ايستادگي عليه آمريكا و رژيم صهيونيستي بالا مي برد. ضمن اينكه جنايتكاران بيشتر رسوا مي شوند.
5790:0913
¤ به دولت و ملت سوريه و عراق پيشنهاد مي كنم به تأسي از امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي نسبت به تشكيل ارتش بيست ميليوني بسيج اقدام كنند. تا درس فراموش نشدني به استكبار جهاني و نوكران جيره خوار آنها اعم از آل سعود و اردوغان و قطر داده شود.
طاهري
¤ حركات ناجوانمردانه رژيم صهيونيستي در سوريه مثل بمب گذاري نشانه ضعف اين رژيم در رويارويي مستقيم با جريان مقاومت است فلذا ارزش نظامي براي صهيونيست ها ندارد.
6091:0915
¤چرا در كشور ما بيمه ها و بازنشستگي ها هماهنگ نيستند و اين همه اختلاف حقوق بين اين اقشار آسيب پذير به وجود مي آيد. اين از عدالت به دور است. حداقل يك جدول براي بازنشستگان اعلام كنيد تا حقوق اين افراد منصفانه تر شود.
كاشاني
¤چرا وزارت بهداشت ليست بسياري از داروها را از شمول بيمه تامين اجتماعي خارج كرده و ما بيماران بايد هزينه هاي سرسام آور دارو را از جيب خود و به صورت آزاد پرداخت كنيم؟ تعداد زيادي از داروها جزو تعرفه آزاداست، ما توان پرداخت هزينه ها را نداريم.
يك شهروند
¤زمان پخش سريال هاي ماه رمضان امسال اصلا مناسب نيست، چون درست زماني اين برنامه ها پخش مي شود كه همه بايد براي نماز به مساجد بروند.
2203---0919
¤با توجه به هواي گرم و شرجي خوزستان مردم با زبان روزه فقط عصرها مي توانند در صف مرغ بايستند و تنها يك مرغ بخرند در صورتي كه مسئولين اعلام مي كنند محدوديتي در عرضه مرغ وجود ندارد انصاف نيست با اين هوا مردم شادگان با زبان روزه و به خاطر داشتن ميهمان 3-2 روز براي 3 مرغ در صف بايستند مسئولين صنعت و معدن و تجارت تدبير بهتري بينديشند.
جاسم محمدي نيا
¤اگر قيمت كالاهاي مصوب بر روي اجناس نصب شود و دولت نيز بر آنها نظارت داشته باشد كسي جرات گرانفروشي نخواهد داشت و ديگر شاهد افزايش خودسرانه قيمت ها توسط متخلفين نخواهيم بود.
6263---0938
¤چون از طريق درج تقاضايم در اين ستون روزنامه ، به مشكل بنده رسيدگي شده گاهي وقت ها به اين مسئله مي انديشم كه اگر كيهان نبود چه كسي و كدام نشريه مشكلات مردم و جامعه را پيگيري مي كرد. در ضمن روزنامه شما را واقعا ظلم ستيز مي بينم ان شاءالله در اين راه ثابت قدم باشيد.
بندري
¤پيمانكار سازمان آب و فاضلاب منطقه 4 تهران براي كندن داخل خانه ها و اتصال لوله فاضلاب منزل به شبكه سراسري مبالغي چند برابر معمول و عرف از شهروندان مطالبه مي كند.
در ضمن كارگران افغاني به كارگيري شده در اين طرح لوله و سيفون را بدون پوشش داخل خاك كرده و روي آن خاك مي ريزند. با اين شيوه غلط قطعا سيستم فاضلاب شهر دچار مشكل خواهد شد. از همه مهم تر طراحي غلط سيستم شبكه سراسري آب و فاضلاب است چرا كه در اين طرح خيلي از منازلي كه در طبقه هم كف يا پايين تر از كف حياط واقع شده اند امكان اتصال به فاضلاب شهري را ندارند.
يكي از ساكنين محل
¤فقط نان سنگك نان سبوس دار بود كه متاسفانه آن هم الان با آرد بدون سبوس در اختيار مردم قرار مي گيرد. از مسئولان مي خواهيم اين وضعيت را به شرايط عادي برگردانند.
7104---0912
¤آموزش و پرورش اخيرا اقدام به برپايي جلسات آموزش ضمن خدمت در اين هواي گرم براي معلمان كرده است. از مسئولان تقاضا داريم اين كلاسها را به بعد از ماه رمضان موكول كنند.
يك فرهنگي
¤مي خواستم به عرض مسئولين برسانم كه در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني تنها داروخانه شبانه روزي شهرستان آذرشهر خمير دندان ايراني ندارد اما داروخانه پر است از خمير دندانهاي خارجي در انواع ماركها!
زارع
¤چند سال پيش سربازان گمنام امام زمان(عج) در شهرستان قم موفق شدند تشكيلات يكي از شركت هاي مضاربه اي را كه سرمايه و سپرده هاي جمعيت زيادي را بالا كشيده بود از هم بپاشند و سران اين شركت را دستگير كنند. بعد از آن پرونده در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت ، ولي از آن تاريخ تا امروز پول ما مالباختگان را برنگردانده اند. بنويسيد كم كم داريم به همه چيز بدبين مي شويم.
2231---0913
¤آنچه كه بيش از همه در جامعه به آن احساس نياز مي شود رسانه هاي گروهي و سينمايي سالم است تا در جهت هدايت نسل سوم در مسير آرمانهاي انقلاب اسلامي كوشا باشند ، ولي به عنوان يك راننده برون شهري بايد اعتراف كنم كه متاسفانه بنده موفق نمي شوم 10 فيلم مناسب در داخل اتوبوسم داشته باشم تا براي مسافرين نمايش دهم. اگر مسئولين فرهنگي و سينمايي سراغ دارند اعلام نمايند تا تهيه كنم. متاسفانه اكثر فيلم ها فاقد ارزش نمايش است و بعضا انسان شرمگين از نمايش آن است. به نظر مي رسد يك انقلاب فرهنگي و سينمايي ديگر لازم است تا به پاكسازي اين مركز رها شده اقدام نمايد.
اصغر كردبچه
¤شهرداري تهران با راه اندازي اردوهاي يك روزه از مبدأ فرهنگ سراي اخلاق هم ترافيك سنگين خيابان كنار فرهنگ سرا را موجب شده و هم بدحجابي خانم ها را رواج داده است. جالب اينكه هر دو كار با پول بيت المال صورت مي گيرد.
4491---0912
¤اتومبيل پژو دوگانه سوزي را كه از نمايندگي شركت ايران خودرو در شهركرد خريده ام همان اول كار از ناحيه دريچه گاز مشكل دارد به نمايندگي شركت مراجعه كردم مي گويند قطعه آن را ندارند و در صورت درخواست، 40 روز طول مي كشد قطعه از تهران تامين بشود. در حال حاضر 15 روز است كه ماشين صفر كيلومتر بنده خوابيده و خاك مي خورد آيا مسئولين اين شركت نبايد از اين وضعيت خجالت آور سرويس دهي بعد از فروش شرمنده شده و درصدد اصلاح وضع موجود و كسب رضايت مشتري برآيند؟
حيدري
¤شهرك مصطفي خميني واقع در بين دو شهر دزفول و انديمشك در استان خوزستان فاقد لوله كشي گاز و آسفالت كوچه و خيابان مي باشد چرا مسئولين استان و اين دو شهر به فكر ما نيستند؟
3823---0916
 


رئيس فراكسيون مشاركت چه چيزي را انكار مي كند؟! (خبر ويژه)

رئيس فراكسيون مشاركت در مجلس ششم خيانت هاي اين گروه در جريان چالش هسته اي را انكار كرد.
رضا خاتمي با انتشار توضيحي در وب سايت هاي زنجيره اي نوشت: «اخيرا افراد مختلف و در تازه ترين مورد آقاي حسين شيخ الاسلام مدعي شده اند در مجلس ششم لايحه اي سه فوريتي براي پذيرش پروتكل الحاقي تقديم مجلس شده است در حالي كه قبلا عده اي گفته بودند اين طرح سه فوريتي براي جلوگيري از لغو تعليق بوده است. اينجانب به عنوان نايب رئيس مجلس ششم با علم و اطلاع كامل اعلام مي دارم كه اين گونه ادعاها كه مكرر از زبان افراد مختلف و رسانه هاي متعلق به جناح حاكم در اين سال ها بيان شده، تمام اين اظهارات دروغ است و در مجلس ششم اصولا هيچ طرح و لايحه اي در موضوع هسته اي تقديم مجلس نشده است. سوابق اين موضوع در اداره كل قوانين مجلس هم كه اينك در اختيار كامل حضرات است شاهد صادقي است كه آقايان دروغ مي گويند. بسيار مايه تاسف است كه موضوع مهمي مانند مسئله هسته اي كه اينك حيات و ممات كشور به آن بسته است دست مايه تسويه حساب هاي سياسي گروهي و شخصي قرار گرفته است و شيرين تر اينكه متهمان اجازه هيچ دفاعي هم در اين باره ندارند.»
يادآور مي شود آنچه در آغاز چالش هسته اي مطرح شد، «طرح» سه فوريتي براي پذيرش پروتكل الحاقي و نه آن گونه كه رضا خاتمي به عنوان «لايحه» مطرح مي كند. همان زمان نشريات زنجيره اي از تهيه چنين طرحي از قول برخي اعضاي فراكسيون مشاركت خبر مي دادند.
از سوي ديگر بايد پرسيد آيا كساني غير از اعضاي فراكسيون مشاركت بودند كه با انتشار نامه اي سرگشاده خواستار سركشيدن جام زهر تسليم در چالش هسته اي شدند و آيا اين خيانت كمتر از خيانت تدوين طرح سه فوريتي بود كه دشمنان ياغي ملت ايران را به هيجان آورد؟ آيا آن نامه با 135 امضا انكارشدني است كه با لحن آمريكايي ها و انگليسي ها و صهيونيست ها تنظيم شده بود؟
همچنين مي توان ماجراي نطق شرم آور و انباشته از خيانت يك عضو فراكسيون مشاركت (احمد شيرزاد) را از تريبون مجلس ششم به ياد حضرات آورد كه ادعا كرد ايران 19 سال درباره برنامه هسته اي دروغ گفته و اكنون دم خروس بيرون افتاده است.
اين نطق دقيقا مقارن با دم تكاندن گروهك تروريستي منافقين و طرح ادعاي نظامي بودن برنامه هسته اي ايران انجام گرفت؛ ادعايي كه دروغ بودن آن به مرور زمان و با بازرسي هاي گسترده بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي ثابت شد.
نطق عضو فراكسيون مشاركت آن قدر وقيحانه و رذالت آلود بود كه باعث اعتراض تند رئيس مجلس وقت (كروبي) شد.
ذكر اين نكته ضروري است كه خيانت هايي از اين قبيل باعث شد به هنگام تحصن عناصر تندرو فراكسيون مشاركت، كمترين اعتنايي از سوي افكار عمومي صورت نگيرد حال آن كه همان زمان پارلمان اتحاديه اروپا با انتشار اطلاعيه اي مدعي شده بود انتخابات مجلس (هفتم) در ايران را به خاطر رد صلاحيت اصلاح طلبان كليدي مشروع نمي داند.
چند سال بعد رجب مزروعي عضو شلوغ كن و كم مايه فراكسيون مشاركت به بروكسل (مقر اتحاديه اروپا) پناهنده شد و هم قطاران وي نظير علي اكبر موسوي خوئيني و فاطمه حقيقت جو به آمريكا پناه بردند و در نشست هاي گروهك هاي برانداز علنا با سلطنت طلبان و فدائيان خلق و حزب توده و... هم پياله شدند.

 


4 شكست عربستان از ايران علت بركناري رئيس استخبارات بود (خبر ويژه)

«بركناري امير مقرن از رياست استخبارات عربستان و جايگزيني بندربن سلطان نشانه هاي شكست سياست هاي رژيم سعودي در قضاياي ايران و عراق و لبنان و يمن و بحرين است».
پايگاه خبري تحليلي ميدل ايست آن لاين درباره بركناري رئيس سازمان امنيت رژيم سعودي از سوي ملك عبدالله نوشت: شاه عربستان مي كوشد از فرصت كوتاهي كه دارد تغييراتي در سياست اين كشور به انجام رساند. همه برادران ملك عبدالله نانتي هستند و شاه نسبت به آنها احساس بي اعتمادي مي كند. ملك عبدالله از يك سو، با انتخاب بندربن سلطان مي خواهد به نوعي در برابر سياست هاي تند و يك جانبه گرايان امير سلمان، وليعهد فعلي بايستد. وي كه از خانواده سديري ها است از مخالفان سنتي ملك عبدالله محسوب مي شود. وي از كساني بود كه براي رسيدن عبدالله به سلطنت سنگ اندازي هاي بسياري كرد. قبل از وي امير نايف نيز كه عبدالله به اجبار و اكراه ولايتعهدي وي را پذيرفت همين رويكرد را داشت.
اين پايگاه تحليلي خاطر نشان كرد: دليل دوم براي انتخاب بندر توسط عبدالله، سرعت تغييراتي است كه در منطقه مي گذرد و اين مساله ايجاب مي كند كه كسي به اين سمت انتخاب شود كه اطلاعات كامل و گسترده اي از تحولات منطقه و جهان داشته باشد در اين ميان قضيه ايران و نفوذ روزافزون آن در منطقه و تحولات سوريه دو تحول سريع منطقه هستند كه عبدالله را به تكاپو واداشته است. به ويژه كه امير مقرن، رئيس قبلي سازمان امنيت عربستان در تعامل با بسياري از تحولات منطقه اي مرتبط با مصالح عربستان ضعيف عمل كرد.
ميدل ايست آن لاين خبر داد: آمريكايي ها نيز به پادشاه عربستان توصيه كردند مقرن را از اين سمت بركنار كند، آنها به صراحت گفتند وي در موقعيت مهم خود اين جديت لازم در كار را ندارد و به جاي آن كه مسائل مهم و حساس امنيتي كشور را حل و فصل كند و راهي براي حل آنها بيابد فقط به فكر جلب رضايت پادشاه است.
اين گزارش مي افزايد: از نگاه پادشاه پرونده عراق نخستين پرونده اي بود كه امير مقرن در اداره آن شكست خورد. عربستان نه تنها نتوانست نامزدي كه از آن در عراق حمايت مي كرد، يعني اياد علاوي را به قدرت برساند بلكه بسيار روشن است كه هيچ طرح و ايده اي براي رويارويي با نفوذ ايران در عراق ندارد و در برابر حمايت قاطع ايران از نوري مالكي مي توان گفت دست بسته نشسته و فقط شاهد از دست دادن يك به يك جبهه هاي خود در عراق است.
در ادامه تحليل ميدل ايست آن لاين تصريح شده است: دليل ديگر براي انتخاب بندر به رياست سازمان امنيت عربستان، قضيه لبنان است. قبل از آن كه ناآرامي هاي سوريه رخ دهد، ايران توانست به كمك حزب الله هم پيمان عربستان در لبنان يعني سعد حريري را از قدرت بركنار كند و يك دولت نزديك به خود را در آن جا بر سر كار آورد. دولتي كه هم به ايران، هم به سوريه و هم به حزب الله نزديك باشد.
ميدل ايست بحران هاي يمن و بحرين را دلايل ديگر شكست سازمان امنيت سعودي و بركناري رئيس آن توصيف كرد و نوشت: بحران هاي سياسي و امنيتي عربستان باعث شده تا رياض مصالح خود را آسيب پذيرتر ببيند. طي دو سال گذشته نفوذ ايران در يمن به اندازه اي بالا رفته كه عربستان به صراحت تصور مي كند ايران همسايه جنوبي اش شده است. اين نفوذ نه تنها در ميان الحوثي ها به عنوان هم پيمان ايران بلكه به طور كلي در كل منطقه جنوب يمن مشهود است. به ويژه عدم وجود اعتماد ميان علي عبدالله صالح از يك سو و نبود امير سلطان بن عبدالعزيز، وزير دفاع سابق كه به طور تاريخي مسئول پرونده يمن بود ايران توانست از اين وضعيت بهره برداري كرده و جايگاه خود را در اين كشور تثبيت كند در حالي كه عربستان روز به روز ضعيف تر شد.
به گزارش ديپلماسي ايراني در اين تحليل خاطر نشان شده است: از سوي ديگر موفقيت ايران در بحرين و به طور نسبي در الشرقيه در خاك عربستان، چهارمين شكست را براي عربستان رقم زده است. براي همين ملك عبدالله چاره اي نديده است جز اين كه براي جبران اين شكست فورا وارد عمل شود و براي حمايت از نظام حاكم در بحرين و همچنين حفظ اريكه سلطنت خود از طريق مهار اعتراض هاي مردمي در استان الشرقيه و ديگر مناطق عربستان كسي را به اين سمت بگمارد كه بتواند بحران جاري را مهار كند، در حال حاضر كسي بهتر از بندر براي اين سمت از نظر پادشاه وجود ندارد.
ميدل ايست آن لاين سرانجام نوشت: به گفته ناظران ملك عبدالله اين روزها لحظات سختي را مي گذراند. از نزديك لحظه به لحظه تحولات منطقه را دنبال مي كند و به رغم كبر سن و بيماري اش تلاش دارد كه از سرعت تحولات عقب نماند. اكنون با انتخاب بندر به رياست سازمان امنيت هم زمان با حفظ سمت در رياست شوراي امنيت ملي، ملك عبدالله بيش از پيش خود را به جايگاه اواخر عمر ملك فهد نزديك مي كند. زماني كه فهد نيز براي كنترل مشكلات كشور مجبور شد بسياري از مسئوليت ها را با سپردن پرونده هاي مهم به نزديكانش از دوش خود بردارد.
 


ادامه بازتاب تحريم كنفرانس ايران شناسي (خبر ويژه)

افشاگري اي كه روزنامه كيهان از 24 تير 1391 با انتشار خبر ويژه «دام صهيونيست ها براي اساتيد ايراني»، آغاز كرد، سرانجام به صدور اعلاميه وزارت علوم مبني بر تحريم «كنفرانس دوسالانه مطالعات ايراني» در تركيه انجاميد و روز گذشته نيز معاون پژوهشي وزير علوم در مصاحبه اي با خبرگزاري فارس اعلام كرد «كنفرانس استامبول تله اي براي نخبگان كشور بود و پس از افشاگري اي كه صورت پذيرفت و پس از بررسي هاي صورت گرفته درباره اثبات افشاگري ها و مشخص شدن اهداف برگزاري اين كنفرانس، اساتيد و دانشمندان كشور انصراف خود را از حضور در آن اعلام كردند.»
همچنين «تورج اتابكي» نماينده بنياد صهيونيستي «هريتيج» و رئيس «كنفرانس دوسالانه مطالعات ايران شناسي تركيه» در مصاحبه اختصاصي با «راديو زمانه» (ارگان سرويس اطلاعات و امنيت هلند) عصبانيت شديد خود را از انصراف اساتيد دانشگاه هاي ايران براي شركت در كنفرانس اعلام كرد و گفت كه اين اقدام را يك كار توهين آميز مي داند!
اتابكي كه داراي مليت هلندي است در گفتگو با رسانه سرويس اطلاعاتي كشورش مدعي شد اين كنفرانس تا پيش از اين فرصتي براي آگاه شدن از آخرين دستاوردهاي پژوهشي داخل ايران بوده است، اما نخستين بار است كه با عدم حضور اساتيد ايراني اين برنامه به هم ريخته است.
بدين ترتيب حضور 60 ميهمان ايراني «كنفرانس دو سالانه ايران شناسي» در تركيه كه قرار بود از امروز آغاز شود، لغو كرد. پس از افشاگري روزنامه كيهان، 14 دانشگاه و مركز علمي كشور و چندين استاد مدعو اين كنفرانس در نامه هايي به كيهان، انصراف خود را اعلام كردند كه متن كامل نامه هاي دانشگاه هاي «پيام نور»، «يزد»، «شهيد بهشتي»، «تبريز» و «شهركرد» از نظر خوانندگان مي گذرد:
مديركل روابط عمومي دانشگاه «پيام نور» در نامه خود به كيهان آورده است:
مديرمسئول محترم روزنامه كيهان
با اهداء سلام و تحييات الهي؛ احتراما، به استحضار مي رساند ضمن اعلام بيعت مجدد، تمام اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه پيام نور كه قريب بر 3/1 جمعيت دانشجويي كل كشور مي باشند با آرمانهاي حضرت امام خميني(ره) و مقام عظماي ولايت بخصوص در مورد مسئله اسرائيل غاصب و همچنين حمايت قاطع از آرمانهاي حزب ا... لبنان ضمن قدرداني از اطلاع رساني هوشمندانه آن روزنامه وزين به استحضار مي رساند استادان دانشگاه پيام نور كل كشور پس از اطلاع از ماهيت صهيونيستي كنفرانس از شركت در اين كنفرانس انصراف داده اند.
مقداد محمودي
مديركل روابط عمومي
همچنين حميد علامي عضو هيأت علمي دانشگاه يزد در نامه اي به دكتر ميبدي (رئيس دانشگاه يزد) كه رونوشت آن به كيهان ارسال شده است، نوشت:
«احتراما باستحضار ميرساند با توجه به حضور و دسيسه صهيونيست ها و مزدوران سلطنت طلب در نهمين كنفرانس دوسالانه انجمن بين المللي ايران شناسي كه در تاريخ يكم تا پنجم آگوست در شهر اسلامبول تركيه برگزار مي شود، ضمن ابراز انزجار از اسرائيل و ايادي آن، بدينوسيله انصراف خود را از شركت در اين كنفرانس اعلام مي دارم.»
با آرزوي نابودي اسرائيل و استكبار جهاني
حميد علامي
عضو هيئت علمي گروه انگليسي دانشكده زبان و ادبيات
«دانشگاه شهيد بهشتي» نيز به كيهان اعلام كرد:
مديرمسئول محترم روزنامه كيهان
با سلام، پيرو درج خبري تحت عنوان «دام صهيونيست ها براي اساتيد دانشگاه هاي ايران» در روزنامه وزين كيهان و با اطلاع از مقاصد شوم دشمنان قسم خورده جمهوري اسلامي ايران در حمايت از كنفرانس «دوسالانه مطالعات ايران شناسي» در كشور تركيه، ضمن اظهار انزجار اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي به استحضار مي رساند؛ تنها عضو هيات علمي متقاضي شركت در اين كنفرانس از گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه، با پس گرفتن مقاله خود از اين كنفرانس، رسما انصراف خود را از شركت در آن اعلام نمود.
روابط عمومي دانشگاه شهيد بهشتي
«دانشگاه تبريز» نيز با ارسال نامه اي كنفرانس صهيونيستي اسلامبول را تحريم كرد:
مديرمسئول محترم روزنامه كيهان
سلام عليكم، با احترام ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات به دنبال درج خبري از پشت پرده كنفرانس دوسالانه مطالعات ايرانشناسي در اسلامبول ضمن قدرشناسي از مطلب آن روزنامه وزين در روشن شدن ماهيت اين همايش و با علم به اينكه شركت كنندگان در اين نوع كنفرانس ها شخصا و از جنبه علمي در اين نوع همايش ها حضور مي يابند و از حواشي و زواياي پنهان آن بي اطلاع هستند بدين وسيله اعلام مي دارد شركت كننده اين دانشگاه انصراف خود را از حضور در همايش مذكور اعلام داشته و بار ديگر مراتب بيزاري و انزجار خود را از چنين همايش هايي كه در جهت مطامع رژيم صهيونيستي مي باشد، به اطلاع مي رساند.
ذوالفقار همتي
مدير روابط عمومي
«دانشگاه شهركرد» نيز در نامه اي به كيهان اعلام كرد:
مديرمسئول محترم روزنامه وزين كيهان
سلام عليكم، احتراما با توجه به انتشار خبري مبني بر ماهيت صهيونيستي «نهمين كنفرانس دو سالانه مطالعات ايران شناسي» در تركيه توسط روزنامه كيهان، ضمن تشكر و قدرداني از اقدام به موقع و هوشيارانه اين روزنامه و مديران وزارت علوم در آگاه نمودن محافل و نهادهاي علمي كشور از ماهيت پشت پرده اين كنفرانس به اطلاع ميرساند؛ نام يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه شهركرد به عنوان شركت كننده در اين كنفرانس اعلام شده بود كه وي پس از افشا شدن ماهيت اين كنفرانس انصراف خود را از شركت در آن اعلام نموده است.
لذا دانشگاه شهركرد ضمن اعلام انزجار از اقدامات محافل صهيونيستي و ضد انقلاب تاكيد مي نمايد اين دانشگاه و اعضاي آن هرگز در چنين همايش و كنفرانس هايي شركت نخواهند داشت.
سيدقاسم حسيني
رئيس دفتر رياست و روابط عمومي
 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14