(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 28 مرداد 1391 - شماره 20285

در بودجه 91
پيش بيني اعتبار براي خريد خودروي سواري خارجي ممنوع شد
به دنبال تنش هاي سياسي ناشي از تحريم ايران
نشست اوپك براي انتخاب دبيركل جديد به تاخير افتاد
افندي زاده اعلام كرد
آمادگي سازمان ها و ارگان ها براي انجام دور دوم سفرهاي تابستاني
وزير صنايع و معادن عراق:
درهاي عراق به روي سرمايه گذاران ايراني باز است
كوتاه اقتصادي
با واردات هزار تني از برزيل قيمت گوشت گوساله كاهش مي يابد
نتيجه تحريم ايران قيمت جهاني نفت از 116دلار هم گذشت
ايران خواستار افزايش نرخ بهره سپرده هاي خود در كره شد
مديران تجاري دنيا: «ميت رامني» اقتصاد جهان را نابود مي كند
وزير اقتصاد اعلام كرد
كاهش كمك هاي دولتي با گسترش فرهنگ بيمه
معاون وزير اقتصاد:
خريد و فروش فيزيكي ارز در بورس انجام نمي شود
خودداري كشاورزان از فروش برنج به نرخ تضميني


در بودجه 91

پيش بيني اعتبار براي خريد خودروي سواري خارجي ممنوع شد

براساس دستورالعمل موافقتنامه بودجه، درج اعتبار براي خريد خودرو سواري خارجي به استثناي تبصره بند (الف) ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ممنوع است.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در بخشنامه اي خطاب به كليه دستگاه هاي اجرايي ملي اعلام كرد: در اجراي قانون بودجه سال 1391و ضوابط اجرايي آن دستورالعمل چگونگي تنظيم مبادله موافقتنامه به همراه ضمائم ارائه مي شود.
دستگاه هاي اجرايي مكلف به ارائه گزارش عملكرد مالي سال 1390 مطابق با فرم هاي پيوست اين دستورالعمل به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر به مدت 15 روز پس از ابلاغ اين دستورالعمل هستند.
دستگاه هاي اجرايي پس از ارسال گزارش ياد شده، با رعايت كليه قوانين و مقررات، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391، مصوبه مورخ 27/3/1391هيئت وزيران و اين دستورالعمل مكلف به اعمال ارقام اعتبارات هزينه اي مندرج در قانون بودجه سال 1391در سامانه مبادله موافقتنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي باشند.
اين موافقتنامه پس از امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مبادله شده محسوب مي شود.
تبصره- دستگاه هاي اجرايي نيروهاي مسلح از اين بند مستثني بوده و مبادله موافقتنامه برابر رويه سال 1390صورت مي پذيرد.
دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسخه اي از موافقتنامه مبادله شده را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، خزانه داري كل، ذيحساب دستگاه اجرايي ذيربط ارسال نمايند.
درج اعتبار براي كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم، فوق العاده اضافه كار ساعتي پس از تامين اعتبارات اجتناب ناپذير به شرح مندرج در پيوست شماره (4) اين دستورالعمل، مجاز مي باشد.
دستگاه هاي اجرايي مكلف به ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي سال 1390 طرح ها و پروژه هاي عمراني مطابق فرم پيوست شماره (3) اين دستورالعمل به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1391مي باشند.
در اجراي ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه كليه موافقت نامه هاي متبادله سال 1390با رعايت قانون بودجه سال 1391 كل كشور و ضوابط اجرايي آن و اين دستورالعمل، در سال 1391معتبر بوده و عمليات اجرايي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي بر همان اساس در سال 1391 ادامه مي يابد.
تبصره- كليه مجوزهاي خاص صادره در موافقتنامه سال 1390 از جمله مجوز خريد خودرو در سال 1391 معتبر نيست.
در صورتي كه اعتبار مصوب هر طرح در قانون بودجه سال 1391كل كشور از رقم پيش بيني شده براي سال 1391در موافقتنامه سال 1390 بيشتر باشد و همچنين در مورد طرح هاي جديد يا در صورت ساير اصلاحات مورد نياز، دستگاه اجرايي ارقام اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1391و يا ساير موارد را در سامانه مبادله موافقتنامه ها اعمال نموده و جهت مبادله به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال كنند.
درج اعتبار براي خريد هرگونه خودرو سواري خارجي به استثناي تبصره بند (الف) ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380و آيين نامه اجرايي آن در سال 1391 ممنوع است.
درج اعتبار براي خريد خودرو سواري توليد داخل با رعايت قوانين و مقررات از محل اعتبار فروش خودروهاي فرسوده و مازاد بر نياز و در حدود اعتبارات مصوب صرفاً براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور امكان پذير خواهد بود.
 


به دنبال تنش هاي سياسي ناشي از تحريم ايران

نشست اوپك براي انتخاب دبيركل جديد به تاخير افتاد

رويترز به نقل از منابع آگاه اعلام كرد: نشست اوپك براي مذاكره اعضا در مورد انتخاب دبيركل جديد اين سازمان كه قرار بود در ماه اوت برگزار شود به دو ماه آينده موكول شد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، نمايندگان برخي از كشورهاي عضو اوپك گفتند: اين سازمان نشست آتي خود را به دليل اختلاف بر سر تعيين دبيركل جديد، به تأخير انداخته است تا گفت وگوهاي حساسي كه مي تواند موجب تشديد رقابت كشورهاي عربستان، ايران و عراق شود را به زمان ديگري موكول كند.
براساس اين گزارش: ابتدا قرار بود در ماه آگوست نشستي در وين برگزار شود، اما احتمالاً اين نشست به اكتبر موكول شده است.
سايه افكندن تنش هاي سياسي ناشي از تحريم نفتي ايران بر گفت وگوهاي اوپك و اجماع بر سر انتخاب يك جانشين براي عبدالله البدري را در بين 12 كشور عضو سازمان اوپك مشكل ساخته است.
در صورت عدم توافق براي انتخاب يك شخص واحد به عنوان دبيركل، اوپك ممكن است سال 2013 را بدون دبيركل آغاز كند كه اين مسئله مي تواند به مشكلات اوپك در زمينه مديريت بازار نفت بيفزايد.
4 كشور از مجموع 12 كشور عضو اوپك براي تصاحب سمت دبيركلي اوپك با يكديگر رقابت مي كنند.
در نشست آتي اعضا، صلاحيت كانديداهاي احراز سمت دبيركلي اوپك و همچنين سياست آينده اوپك مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
يكي از نمايندگان يك كشور عضو اوپك كه نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: برخي احتمالات در مورد برگزاري نشست وجود دارد، اما تاكنون ما به توافق نرسيده ايم. وي افزود: قرار بود نشست در آگوست برگزار شود، اما بعداً به اكتبر موكول شد. هنوز تصميم گيري نهايي در اين خصوص صورت نگرفته است.
مقامات نمايندگي برخي كشورها گفتند: گفت وگوهاي آگوست به دليل مشكلات مربوط به تعيين جدول زماني نشست به تأخير افتاده است. اما يك ديپلمات ديگر گفت: اوپك چندان مايل به بررسي مسئله تعيين دبيركل جديد در شرايط فعلي نيست.وي افزود: اوپك نمي خواهد به اين موضوع حساس در مقطع فعلي رسيدگي كند و به همين دليل نشست را به تأخير انداخته اند.
هرگونه تصميم گيري نهايي در مورد انتخاب دبيركل جديد بايد در نشست وزراي نفت كشورهاي عضو اتخاذ شود كه قرار است در ماه دسامبر تشكيل شود.
 


افندي زاده اعلام كرد

آمادگي سازمان ها و ارگان ها براي انجام دور دوم سفرهاي تابستاني

رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از آمادگي كامل جهت انجام سفرها در دور دوم تعطيلات تابستاني خبر داد.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس در مورد طرح سازمان راهداري در دور دوم سفرهاي تابستاني گفت: اين سفرها از عيد سعيد فطر آغاز مي شود و تا 2 مهرماه ادامه دارد.
وي با اشاره به تعطيلات پيش روي تهران مربوط به اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، گفت: پيش بيني مي شود، سفرهاي زيادي از محوريت تهران در اين روزها انجام شود.
افندي زاده خاطرنشان كرد: آماده سازي محورها، نصب علايم و تابلوهاي عمودي، انجام خط كشي ها، تعويض و ترميم گاردريل ها و ساير اقدامات به انجام رسيده و آمادگي كامل جهت انجام سفرها در جاده ها فراهم آمده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به برگزاري جلسه هماهنگي لازم بين ارگان هاي مختلف دست اندركار جاده اي براي خدمت دهي به مسافران تابستاني اظهار داشت: پليس، هلال احمر، اورژانس، نيروهاي امدادي، وزارت راه و شهرسازي و ديگر ارگان هاي دست اندركار جاده در اين جلسه حضور داشتند، تا هماهنگي لازم براي ايجاد امكانات مناسب و تجهيزات لازم در سير ايمن در جاده ها فراهم شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي تصريح كرد: همچنين جلسه اي با حضور مديران ادارات كل و پليس راه چندين استان كه بيشترين حجم تلفات در جاده هاي كشور داشتند، برگزار شد كه استان ها شامل تهران، خوزستان، خراسان رضوي، كرمان، سيستان و بلوچستان، فارس و مازندران بودند؛ در اين راستا برنامه ريزي كاهش هر چه بيشتر تصادفات رانندگي مدنظر قرار گرفت.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: مقرر شده است كميسيون ايمني براي مرحله دوم سفرهاي تابستاني در استان ها جلساتي برگزار كند، استان ها زمينه پذيرش مسافر را فراهم كنند و نظارت بر محورها براي كاهش تصادفات بيشتر شود.
افندي زاده افزود: هماهنگي لازم انجام شده تا وسايل نقليه نيروهاي متولي جاده در محورهاي اصلي، بين هر 10 تا 20 كيلومتر در كنار جاده مستقر شوند تا هم نظارت بر تردد جاده ها صورت گيرد و هم امنيت خاطري براي مسافران تابستاني فراهم شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي افزود: همچنين 10 هزار راهدار كشور در مرحله دوم سفرهاي تابستاني در خدمت مسافران خواهند بود.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي تصريح كرد: پيش بيني مي شود از آغاز طرح تابستاني (ابتداي تيرماه) تا پايان شهريور ماه سال جاري 150 ميليون جابه جايي از طريق حمل ونقل عمومي جاده اي در سطح جاده هاي كشور انجام شود كه 55 درصد آنها از طريق اتوبوس 32 درصد از طريق ميني بوس و 13 درصد از طريق سواري باشد.
 


وزير صنايع و معادن عراق:

درهاي عراق به روي سرمايه گذاران ايراني باز است

مقامات صنعتي و تجاري عراق از سرمايه گذاري تجار ايراني در كشورشان استقبال كردند.
«احمد ناصرولي» وزير صنايع عراق در ديدار با همتاي ايراني خود در تهران از جمهوري اسلامي ايران به عنوان قدرتي بزرگ در حوزه صنعت و معدن نام برد و همكاري مشترك در زمينه استخراج معادن را خواستار شد.
وي با بيان اينكه عراق نيازمند تجارب ايران در حوزه صنعت و معدن است، بر توسعه همكاري ها در زمينه خودرو و ايجاد شهرك مشترك صنعتي تصريح كرد و افزود: درهاي عراق به روي سرمايه گذاران ايران گشوده است و اميدواريم بتوانيم تمامي تسهيلات مورد نياز براي راه اندازي اين صنايع را در كشورمان فراهم كنيم.
در ديدار غضنفري با «خيراله حسن بابكر» وزير تجارت عراق هم درباره توسعه مناسبات تجاري و ايجاد شركت هاي مشترك تجاري گفت وگو شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان با اشاره به تشكيل كارگروه امضاي موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني دو كشور در ارديبهشت ماه سال جاري در تهران و انجام مذاكرات فشرده سازنده كارشناسي دو كشور ابراز اميدواري كرد تا هرچه زودتر اين توافقات نهايي شود.
اعلام آمادگي ايران جهت تكميل زيرساخت هاي مناسب از جمله امضاي موافقت نامه هاي گمركي، استاندارد و تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري و آمادگي براي گسترش و كار اجرايي مناسب براي همكاري هاي بانكي و بيمه اي فيمابين از جمله محورهايي بود كه غضنفري در ديدار با وزير تجارت عراق عنوان كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: جمهوري اسلامي ايران جهت تاسيس شركت هاي مشترك در حوزه تجارت، حمل و نقل، بيمه و غيره به منظور توليد انواع كالاهاي صنعتي و معدني براي مصرف در كشور عراق آمادگي كامل دارد و معتقد است اين راهكارها سطح مناسبات اقتصادي و تجاري را به اهداف مورد نظر دو كشور نزديك كرده و رقم مبادلات را بسيار فراتر از رقم كنوني خواهد كرد.
وي همچنين با اشاره به پيشنهادات پي درپي بخش خصوصي ايران براي حضور پررنگ تر در عراق از آمادگي اين بخش براي توليد مشترك خودروهاي تجاري، تامين قطعات مورد نياز طرف مقابل، احداث كارخانه توليد شيشه، انتقال تجارب در زمينه توسعه صنايع كوچك و متوسط در خوشه هاي صنعتي، نوسازي و بهسازي صنايع عراق، همكاري جهت توليد مشترك ترانسفورماتور برق، ارائه خدمات مشاوره اي فني و مهندسي در زمينه احداث واحدهاي صنعتي، همكاري در زمينه احداث كارخانجات و خطوط توليد مواد غذايي خبر داد.
نوسازي شبكه برق عراق توسط ايران
از سوي ديگر وزير نيروي كشورمان نيز پس از ديدار با همتاي عراقي خود اعلام كرد: ايران قصد دارد براي تسهيل صادرات برق به سوريه به عراقي ها در نوسازي شبكه برق اين كشور كمك كند.
نامجو با تاكيد بر اين كه بايد شرايط كنوني عراق را درك كنيم گفت: عراقي ها با توجه به روند توسعه سال هاي اخير با رشد تقاضاي مصرف برق روبرو هستند و اين در حالي است كه شبكه هاي برق اين كشور كشش و تحمل اين بار از مصرف را ندارند.
نامجو ادامه داد: آخرين اطلاعات نشان مي دهد به دليل اشكالات شبكه هاي توزيع برق عراق افت فشار شبكه اين كشور مانع از صادرات برق ايران به كشورهاي ديگر مي شود كه اين مسئله در صادرات برق ايران به سوريه سايه انداخته و ما به سرعت اين مشكل را حل خواهيم كرد.
وزير نيرو با اشاره به اين كه ايران اقلام مورد نياز مانند ترانس و تجهيزات شبكه را تا پايان شهريور ارسال خواهد كرد ادامه داد: بايد قراردادهايي در اين زمينه منعقد شود تا شرايط صادرات برق ايران به سوريه نيز راحت تر محقق شود.
نامجو در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به حضور ايران در پروژه هاي نيروگاهي عراق گفت: در حال حاضر تعميرات و نوسازي نيروگاه هاي السد و الدوره و ساخت نيروگاه حيدريه در خاك عراق به شركت هاي ايراني واگذار شده كه اين موضوع باعث افتخار ماست كه با حضور شركت هاي بين المللي در عراق شركت هاي ايراني ظرفيت هاي خوبي براي فعاليت هاي بين المللي ايجاد كرده اند.
وي با تاكيد بر اين كه با روند رو به رشد افزايش ظرفيت توليد برق در عراق نياز اين كشور به واردات برق از ايران در آينده كاهش مي يابد، گفت: با وزير برق عراق توافق كرديم نقشه راهي براي آينده انرژي دو كشور ترسيم كنيم كه صادرات برق ايران از خاك عراق به كشورهاي ثالث در دستور كار قرار بگيرد.
به گزارش ايسنا، عفتان وزير برق عراق نيز در حاشيه ديدار با وزير نيروي ايراني اعلام كرد: در حال حاضر ظرفيت توليد برق عراق 9 هزار مگاوات است كه روزانه 1200 مگاوات برق از ايران وارد مي كنيم و در صورتي كه مشكلات داخلي ما حل شود ظرفيت صادرات برق به سوريه نيز فراهم خواهد شد.
اين گزارش حاكي است: اختلاف حساب 384 ميليون دلاري ايران و عراق در زمينه مطالبات صادرات برق ايران از همسايه غربي از مهمترين حاشيه هاي سفر وزير برق عراق به تهران بود.
در حالي كه كريم عفتان وزير برق عراق در جمع خبرنگاران بدهي برقي كشورش به ايران را فقط 16ميليون دلار اعلام كرد ولي مجيد نامجو وزير نيروي كشورمان گفت: در حال حاضر مطالبات ايران از عراق بابت صادرات برق 400 ميليون دلار است كه سعي مي شود در مذاكرات با طرف عراقي اختلاف حساب ها برطرف شود و هياتي براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شود كه قطعا وزير برق عراق براي حل اين مشكل كمك خواهد كرد.
 


كوتاه اقتصادي

¤ وزارت نيرو اعلام كرد: تا پايان هفته گذشته، ذخيره آب 43سد كشور به كمتر از 30درصد رسيد كه لار و كرخه از آن جمله است. از بين اين 43 سد مي توان به سدهاي لار، كرخه، پيشين، سيمره، زاينده رود، ساوه، 15 خرداد و ملاصدرا اشاره كرده كه هم اكنون كمتر از 30درصد حجم خود ذخيره آب دارند.
¤ به منظور جمع آوري كمك هاي نقدي نيكوكاران به هموطنان آسيب ديده در زلزله استان آذربايجان شرقي از طريق تلفن همراه، سامانه «مشاركت هاي مردمي 8115» با همكاري ايرانسل و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران،راه اندازي شد.به گزارش روابط عمومي ايرانسل، تمامي مشتركين سيم كارت هاي ايرانسل مي توانند با ارسال يك پيامك بدون متن رايگان به شماره ويژه 8115، از محل اعتبار سيم كارت ايرانسل خود، مبلغ مورد نظر خويش را مستقيماً به هموطنان نيازمند زلزله زده در آذربايجان شرقي اهدا كنند. اين مبلغ، در صورت حساب مشتركين دائمي منظور شده و از ميزان شارژ مشتركين اعتباري كسر مي شود.اين سامانه در تعامل مشترك ايرانسل و در راستاي استراتژي جمعيت هلال احمر، جهت جذب حداكثري مشاركت هاي مردمي و ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي، راه اندازي شده است.
¤ شركت هواپيمايي بحرين موسوم به گلف اير قصد دارد پروازهاي عادي خود به ايران و عراق را از سر بگيرد.به گزارش پايگاه اينترنتي اي ام ئي اينفو، با تصويب دولت بحرين شركت گلف اير قصد دارد پروازهاي خود به مقصد ايران و عراق را از 20 سپتامبر 2012 ميلادي بار ديگر از سر بگيرد.
¤ معاون وزير تعاون، كار و رفاه از برگزاري آزمون جديد سنجش مهارت براي 43 هزار نفر از فعالان و يا متقاضيان بازار كار كشور خبر داد.كوروش پرند با اعلام نحوه و زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت، گفت: توزيع كارت ورود به جلسه آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت از روز يكشنبه 29 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 1شهريور ماه ادامه دارد.
¤ سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو از شناسايي بيش از 30 هزار حلقه چاه غيرمجاز در حوزه درياچه اروميه خبر داد و مهمترين دليل خشكي اين درياچه را وقوع خشكسالي هاي شديد در ايران دانست.عليرضا دايمي با تأكيد بر اينكه اقدامات اجرايي در مورد درياچه اروميه بايد هرچه سريعتر عملياتي شود، گفت: تغيير اقليم و خشكسالي هاي جهاني از دلايل اصلي بروز مشكل در درياچه اروميه است.وي اظهار داشت: با توجه به خشكسالي هايي كه در سال هاي اخير به وجود آمده است، نه تنها درياچه اروميه بلكه 100 درياچه ديگر نيز در ديگر كشورها با پديده خشكي مواجه هستند.
¤ رئيس شركت پالايشگاهي مانگلور هند در واكنش به اخبار منتشر شده مبني بر افزايش هزينه هاي حمل نفت ايران براي اين شركت به دليل تحريم ها گفت:«تمام هدف ما آن است كه از ايران نفت بخريم.»به گزارش پايگاه اينترنتي لايومينت، پس از اعمال تحريم بيمه اي محموله هاي نفتي ايران از جانب شركت هاي اروپايي، شركت حمل و نقل دريايي مركاتور، نفت ايران را با دريافت 70 درصد كرايه بيشتر براي شركت پتروشيمي و پالايشگاهي مانگلور هند حمل مي كند. اين در حالي است كه هزينه هاي نقل و انتقال نفت، به دليل وجود نفتكش هاي زياد در بازار حمل و نقل دريايي پايين آمده است.
 


با واردات هزار تني از برزيل قيمت گوشت گوساله كاهش مي يابد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران وعده داد از هفته جاري قيمت گوشت گوساله كاهش مي يابد.
يدالله صادقي در گفت وگو با فارس درباره تعديل قيمت گوشت گوساله در استان تهران، اظهار داشت: از دلايل اصلي افزايش قيمت گوشت قرمز (گوساله) عدم تعادل در عرضه و تقاضا است.
وي با اشاره به اينكه گوشت قرمز به اندازه تقاضا عرضه نمي شود، گفت: براي افزايش عرضه گوشت قرمز اقداماتي از جمله واردات گوشت منجمد از كشورهاي خارجي و گوشت گرم از سيستان و بلوچستان به استان تهران آغاز شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در حال حاضر هزار تن گوشت منجمد گوساله از كشور برزيل وارد شده و در سردخانه هاي استان تهران توزيع شده است.
صادقي با بيان اينكه از هفته جاري قيمت گوشت قرمز كاهش مي يابد بيان داشت: در جهت تعديل قيمت گوشت گوساله اقداماتي انجام شده است.


نتيجه تحريم ايران قيمت جهاني نفت از 116دلار هم گذشت

قيمت جهاني نفت به دليل تحريم ايران باز هم روند صعودي به خود گرفت و به بيش از 116دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش آسوشيتدپرس، قيمت نفت در بازارهاي معاملاتي ديروز جهان به 116دلار و 60 سنت در هر بشكه رسيد كه اين رقم بيانگر افزايش 3دلاري هر بشكه نفت طي دو روز اخير است.
براساس اين گزارش: قيمت نفت آمريكا هم روز گذشته با
27/1دلار افزايش به بيش از
60/95 دلار رسيد.
تحريم نفتي ايران و افزايش اميدواري ها نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي منطقه يورو علل افزايش قيمت نفت طي روزهاي اخير عنوان شده است.
به گزارش فارس، از زمان اجراي تحريم نفتي عليه ايران قيمت جهاني نفت بيش از 27دلار افزايش داشته است. پيش تر كارشناسان غربي نسبت به بي اثر شدن تحريم ها عليه ايران با افزايش قيمت نفت هشدار داده بودند. به همين دليل برخي گزارش ها از تصميم دولت آمريكا به منظور آزاد كردن ذخاير استراتژيك خود خبر مي دهد.
براساس اين گزارش: آمريكا اعلام كرده حاضر است براي جلوگيري از روند صعودي قيمت نفت بخشي از ذخاير راهبردي انرژي خود را آزاد كند. باراك اوباما كه قصد دارد در انتخابات نوامبر بر رقيب خود يعني ميت رامني پيروز شود به دنبال يافتن راهكاري براي كاهش قيمت جهاني نفت است. قيمت نفت در سه روز گذشته با افزايش چشمگيري روبرو شده بود.
 


ايران خواستار افزايش نرخ بهره سپرده هاي خود در كره شد

يك مقام بانك مركزي كره جنوبي اعلام كرد: ايران از اين كشور خواسته تا نرخ بهره ميلياردها دلار پول حاصل از فروش نفت خود را كه در دو بانك دولتي اين كشور سپرده گذاري شده، افزايش دهد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، يك منبع آگاه در بانك مركزي كره جنوبي روز پنج شنبه گفت: ايران از اين كشور خواسته تا نرخ بهره ميلياردها دلار پول حاصل از فروش نفت خود را كه در دو بانك دولتي اين كشور سپرده گذاري شده، افزايش دهد. براساس اين گزارش، ايران قصد دارد با اين اقدام اين پيام را براي چهارمين مشتري بزرگ نفت خود ارسال كند كه همراهي سئول با تحريم هاي غربي براي اين كشور بدون هزينه نخواهد بود. تحريم هاي غرب موجب كاهش 17 درصدي واردات نفت كره از ايران در 6 ماهه ابتدايي سال 2012 شده است.
بانك مركزي ايران حساب هايي را در بانك صنعتي كره و ووري بانك اين كشور ايجاد كرده تا بتواند پول صادرات نفت خود به سئول را از اين طريق دريافت كند و پول واردات كالا از اين كشور را بپردازد.
اين منبع آگاه در بانك مركزي كره به رويترز گفت: ايران اعلام كرده كه نرخ بهره 1/0درصد بسيار پايين است و تقاضاي افزايش نرخ بهره را كرده و تاكيد كرده كه در صورت عدم افزايش نرخ بهره، پول خود را از اين دو بانك دولتي به بانك هاي ديگر انتقال خواهد داد.
رسانه هاي كره اي گفتند، اختلاف بر سر حساب هاي بانكي ممكن است موجب تاخير در پرداخت پول شركت هاي كره اي صادر كننده كالا به ايران شود، هر چند بعيد به نظر مي رسد كه تهران به صورت كامل حساب هاي خود را در اين بانك ها ببندد.به گفته منابع دولتي، پالايشگاه هاي كره اي قصد دارند از ماه سپتامبر خريد نفت از ايران را پس از دو ماه وقفه به دليل تحريم هاي اتحاديه اروپا، از سر بگيرند. كره جنوبي از ابتداي ماه جولاي به دليل تحريم هاي بيمه اي محموله هاي نفتي ايران از جانب شركت هاي اروپايي، واردات نفت خود از اين كشور را متوقف كرده بود كه همين مسئله موجب كاهش موجودي حساب هاي بانكي ايران در كره شده بود.
 


مديران تجاري دنيا: «ميت رامني» اقتصاد جهان را نابود مي كند

نتايج يك نظرسنجي جديد نشان داد بسياري از مديران تجاري دنيا بر اين باورند كه «ميت رامني» به عنوان رئيس جمهور احتمالي آينده آمريكا گزينه بسيار نامناسبي براي اقتصاد جهان است.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، نتايج يك نظرسنجي جديد كه ديروز جمعه منتشر شد، از اين امر حكايت دارد كه بسياري از مديران تجاري در سراسر جهان بر اين باورند كه در مقايسه با «ميت رامني» كانديداي جمهوريخواه رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 2012 آمريكا، «باراك اوباما» گزينه بهتري است و رامني اقتصاد دنيا را به نابودي خواهد كشاند.
در اين نظرسنجي حدود 1700 نفر از مديران عاليرتبه تجاري سراسر جهان شركت كردند كه از ميان آنها 7/42 درصد به اوباما راي دادند و وي را گزينه بهتري در مقايسه با رامني عنوان كردند.
تنها 5/20 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي از ميت رامني رقيب اوباما حمايت كردند و بقيه وي را گزينه نامناسبي براي اقتصاد جهاني خواندند.
براساس نتايج يك نظرسنجي كه به طور مشترك توسط رويترز و مركز نظرسنجي «آي پي اس او اس» منتشر شده بود، بسياري از مردم آمريكا به آينده اقتصادي اين كشور بسيار بدبين هستند.
اين نظرسنجي همچنين تاكيد كرد: انتخاب «پائول رايان» به عنوان معاون انتخاباتي رامني نيز نتوانسته تغييري در چشم انداز آينده وي در كاخ سفيد ايجاد كند. رامني هفته گذشته رايان را به عنوان معاون خود معرفي كرد.
در حال حاضر باراك اوباما با
5/3 درصد اختلاف در نظرسنجي ها از رامني پيشي گرفته است و در بسياري از ايالت هاي سرنوشت ساز آمريكا نيز اوباما بر رامني برتري دارد.
در حال حاضر اقتصاد آمريكا با چالش هاي بسياري از جمله افزايش ميزان بيكاري، افزايش بدهي هاي دولت آمريكا و افزايش كسري بودجه مواجه است.مقامات اين كشور نيز همچون شركاي اروپايي شان درصدد اجراي سياست هاي رياضتي و برنامه هاي كاهش بودجه شديد برآمده اند اما اجراي اين طرح ها وضعيت اقتصادي آمريكا را بدتر و بدتر كرده است.
نارضايتي مردم
از عملكرد اوباما
نتايج نظرسنجي ها گوياي نارضايتي شديد مردم آمريكا از عملكرد اقتصادي رئيس جمهور اين كشور است.
به گزارش شبكه تلويزيوني سي ان ان، موسسه افكارسنجي گالوپ در نظرسنجي اخير خود به بررسي نظر مردم آمريكا درباره عملكرد باراك اوباما پرداخت.
در اين نظرسنجي، ديدگاههاي مردم آمريكا درباره اقدامات اوباما در بخشهاي مختلف پرسيده شد. يكي از مسائل اصلي در اين نظرسنجي، حوزه اقتصادي بود. فقط 36 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي اعلام كردند از عملكرد اقتصادي اوباما راضي هستند و بقيه از عملكرد او در اين زمينه ابراز نارضايتي كردند.
در حوزه سياستها براي كاهش دادن كسري بودجه آمريكا نيز وضعي مشابه حاكم بود، بطوري كه فقط 30 درصد از آمريكايي ها گفتند سياستهاي اوباما در اين زمينه مناسب بوده است. به نظر 37 درصد آمريكايي ها نيز عملكرد اوباما در زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي خوب بوده است حال آنكه بقيه آمريكايي ها نظري متفاوت داشتند.
در حوزه سياست خارجي، ميزان رضايت از عملكرد اوباما 48 درصد بود. با توجه به اينكه بيكاري در آمريكا براي چهل و دومين ماه متوالي بالاتر از 8درصد است و كسري بودجه سالانه آمريكا به بيش از يك تريليون دلار در سال رسيده است، تعجبي ندارد كه مردم آمريكا نگاه منفي درباره عملكرد اوباما داشته باشند.
مقايسه ميزان رضايت از عملكرد اقتصادي اوباما با روساي جمهوري پيشين آمريكا نيز گوياي واقعيتهاي تلخ ديگري براي اوباما است. در پايان دوره اول رياست جمهوري جرج بوش پسر ميزان رضايت از عملكرد اقتصادي او 46 درصد بود. اين رقم درباره بيل كلينتون، 54 درصد و درباره رونالد ريگان كه هر دو از روساي جمهوري سابق آمريكا هستند 50 درصد بود.واقعيت اين است كه ميليونها آمريكايي به علت اقتصاد ضعيف كشور متحمل مشكلات و رنج هستند، اگر مردم آمريكا به اين نتيجه برسند كه اوباما براي بهبود وضع اقتصادي آنها كاري انجام نمي دهد، كار او براي انتخابات رياست جمهوري در ششم نوامبر بسيار دشوار خواهد شد. سوال اين است كه آيا ضعف عملكرد اوباما در زمينه اشتغالزايي، اقتصاد و مقابله با كسري بودجه كشور مي تواند به بهاي بازنده شدن او در انتخابات رياست جمهوري پاييز امسال تمام شود؟
 


وزير اقتصاد اعلام كرد

كاهش كمك هاي دولتي با گسترش فرهنگ بيمه

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر لزوم ايجاد پايگاه هاي خارجي براي صنعت بيمه، گفت: گسترش فرهنگ بيمه، منجر به كاهش كمك هاي دولتي و غيردولتي در حوادث مي شود.
سيدشمس الدين حسيني در مجمع عمومي بيمه مركزي با تاكيد بر اينكه صنعت بيمه نيازمند گسترش فعاليت ها با استفاده از ابزارهاي نوين است، گفت: حركت هاي صنعت بيمه در سال گذشته باعث شده كه اين صنعت خلأ عقب ماندگي خود نسبت به ساير حوزه هاي اقتصادي را پر كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي، افزود: براي تحرك بيشتر در اين صنعت نيازمند نظم دهي، نظارت و يكپارچگي اطلاعاتي در كل صنعت با بهره گيري از فن آوري روز هستيم.
رئيس مجمع بيمه مركزي با بيان اينكه بيمه مركزي نهاد حاكميتي و توسعه اي صنعت بيمه در كشور است، بيان داشت: دغدغه جدي در نهادهاي بزرگ اقتصادي بايد بر اين مبنا باشد كه اين بخش ها از يك نهاد فراگير به ابزار شركت ها تبديل نشوند و در اين راستا به گونه اي عمل شود كه فعاليت بيمه اي بر مبناي قائده اعداد بزرگ صورت پذيرد.
وي با اشاره به حادثه زلزله آذربايجان شرقي، گفت: بنده شاهد بودم كه آنهايي كه در اين مناطق داراي بيمه نامه حوادث بودند در عرض 24ساعت خسارت هاي خود را دريافت كردند. اگر فرهنگ بيمه در كشور گسترش پيدا كند نياز به كمك هاي دولتي و غيردولتي در اينگونه حوادث كمتر مي شود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه صنعت بيمه در دنيا از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است، افزود: ما نيازمند اين هستيم كه دامنه اين صنعت را در كشور به صورت عمقي گسترش دهيم و در اين زمينه نيازمند نوآوري و آموزش با بهره گيري از ابزارهاي نوين و فن آوري هاي روز دنيا هستيم.
حسيني اضافه كرد: بخش سرمايه گذاري در صنعت بيمه از اهميت بالايي برخوردار است و بيمه گران نبايد سرمايه هاي خود را حبس كنند و براي سرمايه گذاري بيشتر از مشاوران حرفه اي استفاده كنند تا سرمايه گذاري ها به اموال و دارايي هاي غيرمولد تبديل نشود.
وي تصريح كرد: صنعت بيمه كشور مستقل از بحث هاي تحريم بايد به بازارهاي بين المللي توجه ويژه داشته و به گونه اي كار كند كه در خارج از كشور نيز پايگاه داشته باشد.همچنين سيدمحمد كريمي، رئيس كل بيمه مركزي، گفت: بيمه مركزي در راستاي بازيابي جايگاه و ايفاي نقش حساس خود در زمينه هاي هدايتي، نظارتي كوشيده است با حمايت دوجانبه از بيمه گران و بيمه گذاران به وظايف و ماموريت هاي خود به نحو احسن عمل كند.كريمي از برنامه هاي مختلف براي توسعه بازار و تلاش براي افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور از طرق مختلف و به خصوص ايجاد بسترهاي فرهنگي و نظارت مستمر در بعدهاي فني و مالي سطوح مختلف شركت ها، نمايندگي ها و كارگزاري ها به عنوان برنامه هاي جدي بيمه مركزي در سال گذشته ياد كرد كه در راستاي آرامش بخشي و اطمينان دهي به تمامي آحاد جامعه طراحي و اجرا شده است.
 


معاون وزير اقتصاد:

خريد و فروش فيزيكي ارز در بورس انجام نمي شود

معاون وزير اقتصاد سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز را اعلام كرد.
محمد پاريزي در جمع فعالان اقتصادي و تجاري سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز را كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا دانست كه مي تواند جلوي نوسانات غيرعادي بازار ارز را بگيرد.
وي افزود: اكنون بررسي ها و تحقيقات نشان داده كه براي دستيابي به اهداف فوق، ايجاد يك بازار قابل مديريت براي صدور و معامله گواهي ارزي در بازار بورس غيرقابل اجتناب است.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: آنچه قرار است به منظور كشف قيمت ارز در اين بازار معامله شود صرفا گواهي ارزي است. به عبارت ديگر خريد و فروش فيزيكي ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حوالجات و خريد و فروش ارز كماكان توسط بانك ها و صرافي هاي مجاز انجام خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه خريد و فروش فيزيكي ارز به بورس منتقل نخواهد شد گفت: راه اندازي بورس ارز، منافع تمام صادركنندگان و عرضه كنندگان ارز را تضمين مي كند.
به گزارش ايسنا، پاريزي در جمع فعالان اقتصادي و تجاري در بانك توسعه صادرات ايران افزود: در بازار جديد ارزي، عرضه و تقاضاي ارز در قالب صدور و مبادله گواهي ارزي خواهد بود و معاملات فيزيكي ارز در اين بازار انجام نمي شود.
پاريزي افزود: تمام معاملات در اين بازار با نام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس است، البته اين اطلاعات در بورس كدگذاري مي شود كه منجر به افشاي اطلاعات مشتري نشود.
وي خاطرنشان كرد: در اين سيستم به بانك ها و صرافي هاي مجاز اجازه داده شده، بخشي از عمليات خرد و مصارف خدماتي كه بانك مركزي آنها را مجاز مي داند براساس قيمت اعلام شده از بورس، خريد و فروش كنند. ضمن آنكه بانك ها مستقيما و براساس منابع خودشان مي توانند گواهي ارزي صادر نمايند و يا در بورس معامله كنند.
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد افزود: علي رغم تخصيص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبناي قيمت گذاري و عرضه كالا در بازار داخلي ارز، به نرخ آزاد است.
پاريزي در توضيح راهبرد خروج از وضعيت فعلي گفت: در اولين مرحله كه اكنون اجرايي نيز شده به شفاف سازي، ساماندهي و مديريت مصارف متناسب با منابع ارزي كشور پرداخته مي شود.
وي گفت: در مرحله دوم كه مرحله گذار است در پي كم كردن يا برطرف كردن فاصله دو بازار ارز هستيم تا به جايي كه عملا يكسان سازي نرخ ارز هم اتفاق بيفتد.
پاريزي از نقش مهم بانك مركزي در اين چرخه خبر داد و گفت: بانك مركزي بازي گردان اصلي در اين ارتباط سازمان يافته ميان بانك ها، صرافي ها و بورس است.
وي به آخرين مصوبه كارگروه ارزي اشاره كرد و گفت: به بانك مركزي اجازه داده شده درآمد ناشي از نفت و فرآورده هاي نفتي را در اين بازار عرضه كند.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: عرضه كنندگان گواهي ارزي در اين بازار را صادركنندگان كالا و خدمات و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشأ خارجي تشكيل مي دهند.
وي تقاضاكنندگان گواهي ارزي در اين بازار جديد را دو گروه واردكنندگان كالا با ارائه ثبت سفارش و استفاده كنندگان از خدمات خارجي نظير ارز دانشجويي، مسافري و بيماران اعزامي به خارج دانست كه گروه دوم با ارائه گواهي از مراجع ذيربط مي توانند خريدار اين گواهي ارزي باشند.
پاريزي گفت: اين طرح با راه اندازي تدريجي از معاملات كالايي به سمت خدمات ارزي خارجي شروع مي شود.
 


خودداري كشاورزان از فروش برنج به نرخ تضميني

دبير انجمن برنج كشور گفت: دولت قيمت خريد تضميني را آنقدر كم گرفته كه كشاورز به هر قيمتي در بازار بفروشد، بالاتر از قيمت دولت است.
جميل عليزاده شايق در گفت وگو با خبرگزاري فارس، پيش بيني كرد، كشاورزان امسال استقبال خوبي از خريد تضميني برنج نداشته باشند.
دبير انجمن برنج كشور افزود: اگرچه مسئولان دولتي عدم استقبال كشاورزان از خريد تضميني را موفقيت شان در برنامه ريزي خريد تضميني تعبير مي كنند، اما واقعيت اين است كه كشاورزان نمي خواهند محصول خود را به ثمن بخس بفروشند.
عليزاده گفت: مهم اين است آيا قيمتي كه كشاورز در بيرون مي فروشد مناسب است، يا نه؟ وگرنه فروش بالاتر از قيمتي كه توجيه علمي ندارد، دليل مناسب بودن قيمت نيست.
وي در پاسخ به اينكه قيمت خريد نسبت به سال گذشته 16 درصد افزايش يافته است، گفت: مبناي خريد تضميني سال گذشته براي محاسبه درست نيست، بايد با توجه به قيمت تمام شده و هزينه هاي كشاورزان قيمت گذاري شود و آن موقع مي بينيم كه قيمت تعيين شده امسال قيمت اندكي است.
دبير انجمن برنج تصريح كرد: به رغم اينكه خريد تضميني برنج از روز پنجشنبه آغاز شده، اما پيش بيني مي شود مردم بعد از عيد فطر اقدام به فروش محصول كنند.
وي همچنين با انتقاد از اطلاع رساني در زمينه خريد تضميني برنج خاطرنشان كرد: مسئولان به بخشنامه هاي خود تأكيد دارند، در حالي كه كشاورز نياز دارد، بداند مراكز خريد كجاست چه روزهايي و چه زماني مي خرند و اين اطلاعات هنوز به كشاورزان اطلاع رساني نشده و آنها براساس اطلاعات سال گذشته اقدام خواهند كرد.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14