(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


شنبه 07 اردیبهشت 1392 - شماره 20474

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چند و چون درگيري هاي كردي-سني عراق (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
گچ (گفت و شنود)
آمريكا در نشست ژنو منزوي شد
حمايت 80 كشور از طرح ايران براي خلع سلاح جهاني
در سوگ پيشكسوت ادبيات داستاني و مدير مسئول بسيجي كيهان بچه ها
از دل نمي رود
اگر از ديده رفته است
دانشمند ايراني بازداشت شده در آمريكا آزاد شد
اوباما درباره ايران دروغ گفت و به درماندگي رسيد (خبر ويژه)
حزب الله قهرمان مظلومان شده آمريكا بايد اين حيثيت را مخدوش كند (خبر ويژه)
توضيح حجت الاسلام ذوالنوري درباره يك خبر (خبر ويژه)
استيصال آمريكا در سوريه محافل سعودي را به هراس انداخت (خبر ويژه)
كدخدايي خبر داد
تدوين آئين نامه جديد شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت ها
بروجردي خبر داد
تشكيل كميته خليج فارس در مجلس
 
چند و چون درگيري هاي كردي-سني عراق (يادداشت روز)


عراق با موج جديدي از تروريسم كه بيش از همه نيروهاي امنيتي را هدف قرارداده، مواجه شده است. از روز سه شنبه تاكنون دست كم 200 نفر كه بيش از نيمي از آنان پليس بوده اند در اين حملات كشته شده اند. در اين ميان تكريت، كركوك و موصل كه در كانون درگيري ها قرار داشته اند، معناي خاصي به اين موج جديد داده اند. مرور حوادث ما را در تحليل اتفاقات جديد كمك مي كند:
1- تكريت و موصل دو نقطه اصلي فعاليت بعثي ها در عراق به حساب مي آيند. اگرچه بعثي ها بر اين مناطق سيطره ندارند اما ترديدي هم در اين نيست كه ريشه هاي آنان در اين دو شهر خشك نشده و در پي حوادث امنيتي جوانه مي زنند. بعثي ها و القاعده در عراق پيش از سقوط صدام در سال 1381 با يكديگر رابطه داشته اند. اين رابطه پس از سقوط رژيم بعث به مرحله «استراتژيك» رسيده است. در فاصله سالهاي 1381 تا 1384 كه اولين دولت قانوني در عراق بر سركار آمد القاعده و بعثي ها براي اسقاط حاكميت شيعه در اين كشور «هم پيمان» شدند ولي اين هم پيماني به جايي نرسيد و نظم جديد در عراق مستقر شد و دولت دائمي منتخب مجلس روي كار آمد. در دوره اي كه اشاره كرديم «فلوجه»، «تكريت»، «موصل»، «نينوا» و «بغداد» كانونهاي اصلي عمليات مشترك نيروهاي القاعده به رهبري «البغدادي» كه با عنوان «انصارالاسلام» فعاليت مي كردند، به حساب مي آمدند. نيروهاي القاعده در سال 2007 به مرز انحلال رسيدند و بخش عمده اي از آنان متواري شده و به لبنان فرار كردند و در اردوگاه فلسطيني «نهرالبارد» مستقر شدند كه بعدها با ارتش لبنان درگير شده و در نهايت پراكنده شدند. طي هفته هاي اخير بقاياي القاعده در عراق و لبنان بار ديگر فعال شدند و حوادث اخير طرابلس در شمال لبنان و كركوك در عراق به وجود آوردند. فعال شدن دوباره اين نيروها عمدتا تحت تاثير تحولات سوريه بود كما اينكه «البغدادي» طي بيانيه صريحي اعلام كرد كه به زودي در دو كشور عراق و سوريه «امارت اسلامي» تشكيل مي دهد كه مراد او ايجاد اولين حكومت القاعده در كشورهاي اسلامي بود.
2- اگر به جغرافياي درگيري هاي اين روزهاي عراق نظر بياندازيم مي بينيم مناطق درگيري عمدتا مناطق مشترك سني كردي بوده است اين بدان معناست كه براي پيگيري تحولات عراق بايد نظري به مسايل في مابين كردها و اعراب هم بياندازيم. همين روزهاما شاهد دو تحول عمده در دو سوي ماجرا بوديم. كردها حضور در كابينه مالكي را به تعليق درآوردند و حدود 35 نماينده آنان، پارلمان عراق را ترك كردند و عملا هم پيماني خود با دولت مركزي را نقض كردند. از آن طرف القاعده در بيانيه اي رسمي تشكيل يك امارت اسلامي در مناطق سني نشين عراق و سوريه را اعلام كردند. با اين وصف مي توان گفت هم سني هاي عرب و هم كردها در عراق بازي جديدي را بر مبناي تحقق خواسته هاي خود شروع كرده اند. آنچه بطور مشترك در ميان آنان موضوعيت خود را از دست داده است ماندن سرقراري است كه سني ها و كردها در سال 1383 و پيش از تدوين قانون اساسي جديد با شيعيان امضا كرده اند.
3- در اين ميان يك سؤال جدي وجود دارد «آيا كردها و سني ها مي توانند با اتكاء به جمعيت، جغرافيا و توانايي هاي امنيتي خود، هم پيماني با شيعيان را ناديده بگيرند؟ پاسخ اين سؤال اگر «آري» باشد مي توان اين را يك تصميم داخلي با هدف تحقق خواسته هاي طايفه اي ارزيابي كرد كه اگر چه تك روي در عرصه سياسي مذموم است ولي چون يك مبناي داخلي دارد در جاي خود قابل احترام مي باشد. واقعيت اين است كه كردها و سني ها از آنچنان موقعيت انساني، جغرافيايي و امنيتي برخوردار نيستند كه خود به ميدان بيايند و روندي را مديريت نمايند. چرا؟ كردها كمتر از 20 درصد جمعيت و حدود 20 درصد جغرافياي عراق را در اختيار دارند و از نظر اقتصادي كاملا به بغداد وابسته اند. توان نظامي آنان هم در اندازه اي نيست كه از پس قدرت 000/400 نفري نظامي دولت بغداد برآيند. از آن طرف سني هاي عراق هم در همين حدود جمعيت و جغرافيا را در اختيار دارند و از نظر نيروي نظامي امنيتي از كردها نيز ضعيف تر مي باشند. با اين وصف ترديدي نيست كه قضاياي اخير؛ «نگاه به بيرون» و حاميان بيروني طراحي و تنظيم شده و اين البته مي تواند برخاسته از نوعي «توهم» و يا آميخته با آن باشد.
كردهاي عراق تحت تأثير توافقات محرمانه اي كه ميان دولت اردوغان و رهبران كردهاي تركيه صورت گرفت و مستلزم دريافت سطحي از آزادي عمل كردهاي تركيه مي باشد، مي خواهند موقعيت خود را تثبيت كنند تا به صورت «مركزيت كردها» درآيند. اين نگاه بويژه پس از آن قوت گرفت كه گفت وگوهايي ميان رهبران كرد عراق و سوريه به جريان افتاد و كردهاي سوريه به نوعي «شيخوخيت كردي بارزاني» را به رسميت شناختند. از نظر كردهاي عراق اگر آنان به كركوك سيطره پيدا كنند مي توانند از وابستگي اقتصادي به بغداد بي نياز شوند كما اينكه در منظر آنان مناطقي سني ديالي و موصل كه در بعضي از مناطق آن غلبه با جمعيت كردي است بايد به سيطره اربيل درآيند و اختلافات فيمابين سني ها و كردها به نفع كردها حل شود.خروج وزراي بارزاني از كابينه و كناره گيري نمايندگان كرد از عضويت پارلمان عراق استدلال جداگانه اي است به تلاش بارزاني براي محوري كردن جايگاه خود در ژئوپليتيك كردي.
سني ها در اين معارضه ضمن آنكه به همان دلايل كردها، مي خواهند سيطره خود را بر نفت عراق ايجاد نمايند در عين حال قدرت گرفتن كردها در منطقه را با اقتدار اعراب مغاير مي دانند. تحولات سوريه و عمليات هاي بي رحمانه عناصر القاعده از نظر رهبران سني عراق يك فرصت مهم است كه مي تواند نه تنها تكليف كردها را در موصل، ديالي و كركوك معين كند بلكه موقعيت شيعيان و دولت برآمده از آراء پارلمان را تضعيف نمايد و از اين رو شاهديم كه سني هاي عرب هم شيعيان را مورد حمله قرار مي دهند و هم نيروهاي كرد را هدف مي گيرند. بعثي ها و نيروهاي القاعده در عراق گمان مي كنند كه با اعلام تشكيل دولت توسط شوراي معارضان سوريه و برخوردار از حمايت فراوان عربستان، تركيه و قطر مي توانند موقعيت جديد مؤثر در حكومت آينده عراق داشته باشند اين در حالي است كه كار مخالفان سوريه به جايي نرسيده است و دولت بشاراسد با قدرت به حيات خود ادامه مي دهد.
4- دولت نوري مالكي در اين ميدان نمي تواند نظاره گر باشد و به اسم اينكه اين درگيري عمدتا درگيري كرد- سني است وظيفه خود را انجام ندهد. چرا كه هر دو حركت در تضاد با اقتدار و منافع ملي عراق مي باشد. از هر دو طرح موضوعي به غير از تجزيه عراق بيرون نمي آيد و از اين رو دولت بايد قاطعيت بيشتري اعمال نمايد. واكنش فوري دولت به جايگزين كردن افرادي به جاي وزراي مستعفي نشان داد كه دولت از آمادگي مناسبي برخوردار است. همانطور كه نخست وزير عراق خود نيز دو روز پيش عنوان كرد «عراق با فتنه اي روبروست كه همچون آتش، خشك و تر را با هم مي سوزاند.» او اين درگيري را داراي استعداد تبديل شدن به جنگ قومي و طايفه اي دانست. واقعيت صحنه هم همين است. اگر ميان كردها و سني ها تنش به وجود آيد، چون اين تنش عمدتا اقتصادي است خود به خود پاي دولت مركزي را به ميان كشيده و شيعيان را نيز درگير مي كند. از سوي ديگر اگر درگيري هويتي طايفه اي پيدا كند و نظم داخلي را بهم بريزد كشورهاي عربستان و اردن را در كمك به عرب هاي سني وارد ميدان كرده و كردهاي منطقه را به نفع دولت اربيل وارد ميدان مي نمايد. با اين وصف دولت بغداد در فرونشاندن دعواي موجود بايد حساسيت و جديت زيادي به خرج دهد.
5- اما چشم انداز درگيري هاي عراق خيلي ها را نگران كرده است. فعال شدن القاعده و بعثي ها براي كشورهايي كه در سوريه درصدد روي كارآوردن دولتي سكولار و غرب گرا هستند نگران كننده است از آن طرف سيطره كردها بر كركوك براي دولت هايي كه نمي خواهند از سهم سني ها به كردها داده شود، نگران كننده است. بر اين اساس شاهد بوديم كه بعضي از اين دولت ها و نيروهاي مرتبط با آنان در عراق دست به دامان شيعيان شده اند تا ماجرا را حل و فصل نمايند. اقدامات و تماس هاي «اسامه النجيفي» رئيس سني پارلمان عراق با ابراهيم جعفري رئيس ائتلاف هم پيماني عراق، عمار حكيم رئيس مجلس اعلا و احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق - كه هر سه از شخصيت هاي برجسته شيعه به حساب مي آيند- و نيز تماس هاي آمريكا با نوري مالكي در اين راستا قابل ارزيابي است.
به هم ريخته شدن اوضاع در عراق بدون شك كمكي به آمريكا، فرانسه، عربستان، تركيه و قطر در بحران سوريه نمي كند علاوه بر آن از آنجا كه تحولات امنيتي اخير عراق كه ماهيتي افراط گرايانه و قومي دارد، به نفع جريان القاعده در سوريه- موسوم به جبهه النصره- تمام مي شود با طرح آنان براي سوريه منافات دارد. درگيري هاي اخير عراق دست كم سني هاي عراقي را به دو دسته تقسيم مي كند گروهي كه با اقدامات بعثي ها و القاعده تحت رهبري «البغدادي» همراهند و گروهي كه با برداشت هاي امثال نجيفي همراهي بيشتري دارند اما البته اين بدان معنا نيست كه اوضاع به نفع كردها پيش مي رود چرا كه دولت در خصوص تحولات كركوك و موصل با نظر سني ها نزديك است.
سعداله زارعي

 

كيهان و خوانندگان


سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب و بيان ويژگي هاي رئيس جمهور آينده كه بايد نقاط قوت رئيس جمهور گذشته را داشته باشد و از نقاط ضعف آنها برحذر باشد هم شوراي نگهبان و هم كانديداها و هم مردم مسئولند.
3356---0919
¤ رهبر معظم انقلاب فرمودند هركس در اين موقعيت آرامش جامعه را برهم بزند خيانت كرده است. برخي رفتارها و سخنان اخير آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور محترم آرامش جامعه را به هم زده است. دعا مي كنيم ايشان عاقبت به خير بشود.
1762---0919
¤ مردم در راستاي تحقيق و تفحص عميق از كانديداي رياست جمهوري بايد به همه زوايا و جوانب توجه كنند. مثلاً در نوع واكنش آنها به فتنه 88 آمريكايي دقت كنند. اين ريزه كاري ها فتنه ها را از بين مي برد.
يك شهروند
¤ آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري براي مردم توضيح بدهد همراه خود بردن آقاي مشايي در سفرهاي استاني در حالي كه ايشان رئيس دفتر جنبش غيرمتعهدها مي باشد چه توجيهي دارد؟
4886---0935
¤ در اجلاس علماي امت و بيداري اسلامي كه با حضور 700 انديشمند جهان در تهران برگزار مي شود از اوجب واجبات است كه راهكارهاي عملي و سازنده براي مقابله با جنايت هاي وحشيانه تروريست هاي وهابي مطرح و به بحث گذاشته شود.
6263---0938
¤ رئيس جمهور آينده به نظرم علاوه بر شاخصه هاي علمي و سياسي بايد اعتقاد كامل و خالص به اسلام ناب محمدي(ص) و ولايت فقيه داشته باشد تا بتواند باري از دوش ملت بردارد.
8847---0919
¤ در چند سال قبل صحبت هاي آقاي رئيس جمهور در بعد جهاني و اداره جهان بود ولي اين روزها حرف هاي ايشان به يك باره متوجه داخل شده و رويكرد انتخاباتي دارد. چرا؟
4901---0930
¤ دولت و مسئولان آيا نمي توانند يا نمي خواهند جلوي اين گراني افسارگسيخته را بگيرند؟ چرا فكري به حال اين اقشار ضعيف نمي كنند؟
حسيني از تهران
¤ با توجه به گستاخي انگليس خبيث و مانع تراشي در حق قانوني ملت، شايسته است دولتمردان ما نيز حق قانوني را از اين مكار در خليج فارس از كشتي هاي تجاري آنها بگيرد.
6732---0917
¤ يكي از قدم هاي اساسي و تعيين كننده آرامش براي دولت و ملت عراق و براي برون رفت از بحران فتنه اخراج كامل منافقين از عراق است و ديگري برخورد شديد با حزب بعث و وهابيت پليد.
8516---0919
¤ چرا فوق العاده با عنوان بهره وري براي كارمندان صنايع سابق در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت مي شود ولي به كارمندان وزارت بازرگاني سابق پرداخت نمي شود؟! با توجه به اينكه در حال حاضر چند وزارت ادغام شده يك وزارت محسوب مي شوند شايسته است مسئولين امر با تبعيض مخالفت و نسبت به يكسان سازي پرداخت ها اقدام نمايند.
7552---0914
¤ آمريكا با انفجارهاي ساختگي دوباره قصد دارد با اتهام واهي به يكي از كشورهاي نفتي در خليج فارس همچون عراق حمله كند. اصولاً حاكمان آمريكا كنترل بر چاهها و چپاول نفت و گاز منطقه را در سر مي پرورانند. چه خوب است دست اندركاران ديپلماسي ايران اين اتفاقات را در مجامع جهاني براي آگاهي افكار عمومي روشن كنند.
يك شهروند
¤ هزينه هاي زندگي واقعاً كمرشكن شده... خداوند به داد جواناني برسد كه قصد تشكيل زندگي دارند و عاقبت ما را هم ختم به خير كند. مسئولين فكري كنند.
1762---0916
¤ كتاب هاي دانشگاهي چاپ سالهاي 89 و 90 با دو برابر قيمت به فروش مي رسد با 124 تماس گرفتيم نتيجه اي نداشت طوري شده كه هر كس از خودش سلب مسئوليت مي كند و ديگري را مقصر مي داند. در اين بين مردم مصرف كننده بايد بسوزند و بسازند چرا؟
4178---0936
¤ هفته گذشته در خيلي از رسانه ها و سايت ها آمده بود كه قرار است روغن نباتي 40 درصد گران بشود. بعد از چند روز در اثر اين جو رواني كه بوجود آوردند به فروشگاهها براي خريد روغن هجوم صورت گرفت و هر چه روغن بود غيب زد. آيا نبايد بررسي شود كه چه كساني پشت پرده مشغول توطئه و متشنج ساختن فضاي عمومي جامعه هستند. چرا با اين عده برخورد قانوني نمي كنند؟ اين سؤال ها تا كي بايد بدون پاسخ بمانند؟
ربوبي
¤ در يك مجله كه به دستم رسيد به مطالب مهمي در خصوص ضرر و زيان استفاده از قليان اشاره شده بود. راستش خيلي ترسيدم به خودم قول دادم كه قليان را كنار بگذارم.
1418---0912
¤ شهرستان كنگان با اين همه منابع گازي از جايگاه سي ان جي فعال چرا بايد بي بهره باشد؟
7558---0937

 

گچ (گفت و شنود)


گفت: يكي از سران فتنه در جمع تعدادي از مدعيان اصلاحات گفته است نبايد براي نامزد شدن من اصرار كنيد.
گفتم: نگفته است چرا؟!
گفت: پرسيده است؛ اگر صلاحيت من رد شود آنها كه به آمدن من اميد بسته بودند چه حالي پيدا خواهند كرد؟!
گفتم: همان حالي كه جرج سوروس صهيونيست و امير عبدالله سعودي و شيمون پرز و نتانياهو و اوباما و منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها بعد از شكست فتنه 88 پيدا كردند.
گفت: اصلا به روي خودشان هم نمي آورند كه دست به وطن فروشي و جنايت زده اند.
گفتم: چه عرض كنم؟! شاگرد تنبل كلاس از شاگرد زرنگ و در س خوان پرسيد؛ چي شده كه آقا معلم به من نگاه مي كند و پشت سر هم با گچ به تخته مي زند؟! شاگرد درس خوان گفت؛ براي اينكه مبادا چشمت بزنند!

 

آمريكا در نشست ژنو منزوي شد
حمايت 80 كشور از طرح ايران براي خلع سلاح جهاني


نمايندگان 80 كشور جهان در نشست كميته مقدماتي كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان.پي.تي) با استقبال از پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران، هرگونه استفاده و يا تهديد به استفاده از سلاح هسته اي را محكوم كردند.
در نشست كميته مقدماتي كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان.پي.تي) كه در مقر سازمان ملل در ژنو جريان دارد، كشورهاي شركت كننده نقطه نظرات خود را در خصوص اقداماتي كه بايد كشورهاي هسته اي براي انجام تعهدات خود در زمينه خلع سلاح هسته اي انجام دهند، بيان كردند.
در حالي كه كشورهاي دارنده سلاح هاي هسته اي مدعي پيشرفت در انجام تعهدات خلع سلاح خود هستند، كشورهاي غيرهسته اي با انتقاد شديد از عملكرد كشورهاي دارنده تسليحات هسته اي در انجام تعهدات خلع سلاح هاي اين كشورها، بر هدف ايجاد جهاني عاري از سلاح هاي هسته اي تاكيد كردند. از جمله اقدامات مهم اين جلسه صدور بيانيه مشترك هشتاد كشور در زمينه محكوميت هرگونه استفاده و يا تهديد به استفاده سلاح هسته اي با توجه به ابعاد وخيم چنين استفاده اي بود.
جمهوري اسلامي ايران از جمله بانيان اين بيانيه بود. صدور اين بيانيه، نارضايتي شديد كشورهاي هسته اي را به دنبال داشت.
خانم آنته آبلسن از اعضاي هيئت شركت كننده در اين اجلاس و از وزارت امور خارجه نروژ گفت: آنچه كه ما امروز در مقايسه با سال گذشته شاهد آن بوديم، آن است كه در سال گذشته تنها 16 كشور از اين بيانيه حمايت كرده بودند و امروز بيش از 78 كشور از آن حمايت نمودند.
امروز اين كشورها پيام مهمي در اين اجلاس در خصوص ابعاد وخيم سلاح هاي هسته اي بر انسان ها دادند. با توجه به ابعاد وخيم سلاح هاي هسته اي بر امنيت و سلامت انسان اين سلاح ها غيرقانوني و غيرمشروع هستند. كشورها امروز با اين پيام تاكيد داشتند كه سلاح اتمي عواقب بسيار بد و خطرناكي دارد و اين پيام اصلي بود كه ما بايد به آن توجه كنيم.
جان پاسكائوس، از اعضاي هيئت شركت كننده آفريقاي جنوبي نيز در اين اجلاس گفت: پيام امروز نشست ان.پي.تي آن بود كه سلاح هاي هسته اي عواقب خطرناكي دارند و بايد از بين بروند. امروز كشورهاي زيادي در اين اجلاس اعلام كردند كه بايد اين سلاح ها تخريب شوند اين نتيجه بسيار مهمي است و ما اميدواريم به اين مسئله بطور جدي توجه شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، نشست كميته مقدماتي كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي از روز دوشنبه در ژنو آغاز و بمدت دو هفته ادامه دارد. نخستين كميته مقدماتي كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي، سال گذشته در وين برگزار شد. اين معاهده هر پنج سال يك بار بازنگري مي شود و قبل از برگزاري كنفرانس بازنگري 2015 ميلادي، سه كميته مقدماتي تشكيل مي شود.
آمريكا منزوي شد
در همين حال، علي اصغر سلطانيه، نماينده كشورمان در آژانس طي سخناني به نمايندگي از جنبش عدم تعهد در اين نشست با اشاره به برگزاري دومين نشست كميته تداركاتي بازنگري ان پي تي در ژنو به مدت 2 هفته گفت: اين اجلاس بهترين همايش براي جنبش عدم تعهد و كشورهاي فاقد سلاح هسته اي به شمار مي رود تا در آن كشورهاي داراي سلاح هسته اي و كشورهاي صنعتي را كه از استاندارد دوگانه پيروي مي كنند و در واقع از تحقق اهداف واقعي و نهايي ان پي تي خودداري كرده اند را زير سوال ببرند.
وي ادامه داد: اين نشست همچنين فرصتي است براي زير سوال بردن مشكل تهديدي كه از جانب توانمندي هسته اي رژيم اسرائيل مطرح است و يكي از دستور كارهاي برجسته اين نشست نيز به تصميم گيري يك جانبه آمريكا براي به تعويق انداختن كنفرانس خاورميانه عاري از سلاح هسته اي بازمي گردد كه براساس تصميمي كه سال 2010 در كنفرانس بازنگري ان پي تي در نيويورك به اتفاق آرا گرفته شد، قرار بود سال 2012 در هلسينكي برگزار شود.
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با بيان اينكه واقعا جالب بود كه آمريكا در نشست وين منزوي شده بود، چرا كه همه شركت كنندگان با هنجارها و مفاهيم مختلف اين تصميم واشنگتن را مورد انتقاد قرار دادند، اظهار داشت: از جمله در بيانيه نم كه من به نمايندگي از جنبش عدم تعهد آن را قرائت كردم؛ در واقع تمامي شركت كنندگان در اين كنفرانس به شدت از تصميم يك جانبه آمريكا كه براي حمايت از اسرائيل اين نشست را به تعويق انداخت انتقاد كردند.

 

در سوگ پيشكسوت ادبيات داستاني و مدير مسئول بسيجي كيهان بچه ها
از دل نمي رود
اگر از ديده رفته است


برخي از اهالي قلم، اصالتي- في حد ذاته- براي ادبيات قائل نيستند. ادبيات و هنر را «هدف و مقصود» نمي دانند و به هر بهايي و با هر شيوه اي، روي بدان نمي نهند!
نزد اينان، ادبيات ابزاري براي نمايش و انتقال «انديشه» است. بستري براي مانايي احساس ناب كه از اقيانوس بي كرانه عشق سرمدي، سرچشمه مي گيرد.
نزد اينان، هنگامي ادبيات شوكت و بركت مي يابد كه آينه شود براي واتاب و نشر آرمان هاي الهي! نه گذري و گذاري، براي شرح حديث نفس، و نه مجالي براي حيراني و نشخوار بي دردي!
نزد اينان «ادبيات»، هنگامي «ادبيات» است و «هنر» وقتي «هنر» واقعي است كه ابزار و محل ابراز «خودآگاهي» انسان باشد و انسان سرگشته و دورافتاده از فطرت اصيل را به اقيانوس معرفت ارتقاء دهد و در كرانه عاشقي، سكنا بخشد!
برخي از اهالي قلم، حرمت و اعتبار از ادبيات نستانده اند بلكه با نگاه آرماني شان سخاوتمندانه و بزرگوارانه، به پهنه ادبيات هويت و اعتبار اعطاء نموده اند.
بي ترديد؛ اميرحسين فردي يكي از آن اهالي قلم است. نويسنده اي سليم النفس و روزنامه نگاري وارسته!
اميرحسين فردي، سردبير و مدير مسئول كيهان بچه ها نوشتن را از مسجد آغاز كرد؛ هنگامي كه در سال 1355 به منظور فعاليت فرهنگي، با جمعي از جوانان اهل فرهنگ و منسوب به اقليم درد، در كتابخانه مسجد جوادالائمه(ع) گردهم آمدند. حاصل اين گردهمايي، ميلاد قلم هايي بود كه هريك تبديل به راويان معجزه قرن- انقلاب اسلامي- شدند.
براي اميرحسين فردي فعل «نوشتن»، اداي تكليف بود، فريضه بود! نوشتن به او ياري مي داد تا دين و انقلاب مردمش را ياري دهد. ادبيات براي او، منزل نبود؛ گذرگاهي بود كه عبور از آن- با هر گام- به بازخواني ارزش هاي انقلاب منجر مي شد؛ تلألويي كه در قالب اثري هنري رو به احساس و نگاه مخاطب داشت!
به همين دليل است كه هيچ يك از آثار شادروان فردي، حديث شخص و درددل هاي زميني معنا نمي شود. او از كميت گرايي در نگارش پرهيز داشت اما آنچه نوشت براي انقلاب بود. هرچه نوشت شيوا، حرفه اي و تاثيرگذار نوشت! قلم روان و نثر ساده و صميمي اش، واتاب دل ساده او بود كه عطر روستايي زيبا در اردبيل را داشت.
قلمش، صراحت درونش را داشت. قلمش چون نگاهش، دورنگي نداشت. قلمش، در چشمه «عشق» تكرار مي شد و نه در مدار زمان و نه در دغدغه هاي عوام پسند و مبتذل دوران!
وقتي از نشستي صميمي با امام خامنه اي- رهبر اديب مان- بازآمده بود سر از پا نمي شناخت! گفت: «آقا رو به من گفتند چرا جلد دوم اسماعيل را نمي نويسيد!»
و از آن پس بود كه «اميرحسين فردي» جلد دوم رمان اسماعيل را با وسواس و شور ادبي و انقلابي اش قلم زد!
اميرحسين كيهان شكيبايي و درنگش را هيچ گاه از كف نمي داد جز در يك صورت: هنگامي كه پاي انقلاب به ميان مي آمد.
در سال 88 كه شراره هاي فتنه، انسان ها را و به ويژه مدعيان را محك مي زد، اميرحسين فردي، سكوت و عافيت طلبي پيشه نكرد، چون برخي مدعيان ابن الوقت، از پچ پچ قلم هاي روشنفكري پروا ننمود و دو مقاله بلندبالا در نكوهش و افشاي دو عنصر واداده اهل فرهنگ، به چاپ رساند!
كوچ زودهنگام اميرحسين فردي، براي اهالي قلم و ادبيات انقلاب، سخت و ناباورانه است. هرچند پرچم ادبيات انقلاب اكنون در دستان نويسندگان جوان، همچنان در اهتزاز است اما اين واقعيت از «سوز هجران» او، نمي كاهد!
خالق «سياه چمن»، «آشيانه در مه»، «اسماعيل» و... كوچيد اما بركات قلم متعهدانه اش و آبرويي كه او و امثال او به ساحت ادبيات معاصر دادند، همچنان پابرجاست!

 

دانشمند ايراني بازداشت شده در آمريكا آزاد شد


دانشمند ايراني كه به اتهام فروش تجهيزات پيشرفته در بازداشت آمريكا بود، با پيگيري هاي وزارت امور خارجه كشورمان آزاد شد.
«پروفسور مجتبي عطاردي» دانشمند ايراني و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف از سال 2012 در بازداشت آمريكا بود.
وي كه در آذرماه سال 90 به منظور شركت در يك سمينار علمي به آمريكا سفر كرده بود، توسط نيروهاي امنيتي اين كشور بازداشت شد و دادگاه آمريكايي پس از گذشت 16 ماه طولاني كردن غيرموجه پروسه بازجويي از دكتر عطاردي، ايشان را به مدت سپري شده در بازداشت خانگي محكوم و حكم آزادي وي را صادر كرد.
در همين حال، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در رابطه با آزادي سيد مجتبي عطاردي گفت: بلافاصله پس از بازداشت دكتر عطاردي، تمهيدات لازم براي حمايت حقوقي از ايشان به عمل آمد كه موجب تبديل حكم بازداشت به حبس خانگي شد.
رامين مهمانپرست با تاكيد بر حمايت از حقوق هموطنان زنداني در خارج از كشور و تامين آزادي آنها در اسرع وقت ممكن، افزود: وزارت امور خارجه آزادي هموطنان زنداني در خارج از كشور را از اولويت هاي اصلي خود مي داند و در اين زمينه از هيچ اقدامي دريغ نخواهد كرد.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي از همه شخصيت ها و كشورهاي دوست كه در آزادي دكتر عطاردي و شمار ديگري از هموطنان همكاري كرده اند، قدرداني كرد.
گفتني است، عطاردي استاد برجسته دانشگاه شريف صبح جمعه وارد فرودگاه مسقط در عمان شد و قرار است امروز به كشورمان بازگردد.

 

اوباما درباره ايران دروغ گفت و به درماندگي رسيد (خبر ويژه)


عملكرد اوباما شبيه عملكرد بوش است. روش هايي نظير تحريم عليه ايران سهل الوصول هستند اما وقتي آدمي راه حل درست و درماني ندارد از آنها استفاده مي كند.
اين مطلب را وب سايت بي بي سي از قول ولي رضا نصر كه خود تا همين اواخر از مشاوران دولت اوباما بوده، مي نويسد و مي افزايد: رفته رفته از دانشوراني كه زماني تعلق خاطري به گفته هاي باراك اوباما داشتند، كاسته مي شود و انبان اما و اگرهايشان بر وي فزوني مي يابد. ولي رضا نصر، رئيس مدرسه مطالعات عالي روابط بين الملل جان هاپكينز يكي از پنج دانشگاه اول آمريكا در زمينه روابط بين الملل از زمره چنين منتقداني است. او كه سمت مشاور ريچارد هولبروك را- فرستاده ويژه اوباما در امور افغانستان و پاكستان- به مدت دو سال داشت، در كتاب تازه منتشر شده اش (ملت كنارگذاشتني) چنين بي پرده سياست خارجي دوره نخست اوباما را به باد انتقاد مي گيرد. «بي راه نيست اگر بگوييم كه در سياست خارجي آمريكا مشتي مشاور بي تجربه و تنگ نظر كاخ سفيد و سخت ناآشنا با ديپلماسي، زمام سياست خارجي را به تصرف خود درآورند به نحوي كه وزارت امور خارجه در تصميم گيري جايگاهي نداشت... اوباما به عهد و پيمان بسته اش يعني گفت وگو و ديپلماسي وفادار نماند و هيچ مسير روشني براي آن ترسيم نمي كرد. او از اين چشم انداز وظيفه خويش- انتخاب مجدد رياست جمهوري- را درست ادا كرد اما با هزينه اي بس گزاف كه قرباني شدن منافع امنيت ملي آمريكا بود.»
ولي نصر در كتاب خود مي نويسد: اوباما در نسبت با برنامه هسته اي ايران بسيار ناهمخوان عمل كرد. او فشار را در مورد ايران تا آخرين حد ممكن به كاربرد. سياست دوگانه وي- يعني گفت وگو و فشار- تنها يك جنبه داشت، آن هم صرفاً فشار بود يعني مجموعه اي از خرابكاري ها، فشارهاي همه گير اقتصادي و جنگ سايبري.»
بي بي سي معتقد است: گويا ديگر از آن وعده ها كه در كمپين انتخاباتي سال 2009 قرار بود تحقق يابد، هيچ نشاني وجود نداشت. اوباما اندك اندك همان شيوه بوش را در روايتي تكامل يافته و نو احيا و اعاده كرد. در اين روايت، تعامل براساس احترام متقابل جاي خود را به جنگ سايبري داده بود. به نوشته نصر «يكي از بارزترين نشانه ها كه افشاگر يكساني رويكرد دولت اوباما با دولت بوش دارد، انتخاب دنيس راس از سوي اوباما به عنوان هماهنگ كننده امور مناسبات آمريكا و ايران بود. براي ايران چنين انتصابي نشانه اي بود از اينكه اوباما در مذاكره جدي نيست. چنين برداشتي نه تنها براي ايران بلكه براي كشورهاي ديگر نيز پديد آمده بود.
وقتي يكي از مشاوران اردوغان از من پرسيد كه چرا اوباما دنيس راس را انتخاب كرده است قبل از اينكه به من اجازه پاسخ دادن بدهد، گفت: ما سياست اوباما را از روي انتخاب مشاورانش ارزيابي مي كنيم. ما به او اميدي براي ديپلماسي نداريم.
در ادامه اين تحليل آمده است: انتخاب استوارت لوي به سمت قبلي او، نمونه ديگري است كه نشان مي دهد سياست هاي اوباما تا چه اندازه شباهت به سياست هاي بوش داشت. لوي معاون وزارت خزانه داري در امور تروريسم و اطلاعات مالي آمريكا در دولت بوش بود كه كليدي ترين طراح تحريم هاي بين المللي آمريكا عليه ايران بشمار مي رفت. نصر مخالفت خود را با تحريم و رويكرد دولت اوباما چنين بيان مي كند؛ «اما نكته اساسي در مورد تحريم ها اين است كه آنها در واقع راه حل سهل الوصول هستند كه وقتي آدمي هيچ راه حل درست و درماني ندارد، از آنها استفاده مي كند».
بي بي سي با بيان اينكه «برخي مي گويند نهايتا دود تحريم ها در چشم آمريكا خواهد رفت» از قول مشاور پيشين دولت اوباما مي نويسد «علايق و منافع ايران در انرژي هسته اي بسيار عميق تر از آن است كه فشارهاي اقتصادي بتواند مانع دنبال كردن اين علايق شوند. فشارهاي آمريكا بهترين دليلي است براي قانع كردن مقامات ايراني كه به دنبال بازدارندگي هسته اي برود». باري سياست دوگانه اوباما كه در آن ديپلماسي گمشده ناپيدا و بي نشاني بود، منجر به تغيير رژيم در ايران نخواهد شد.
بي بي سي خاطر نشان كرد: كتاب ولي نصر مرثيه اي بر منافع ملي آمريكاست كه عالي ترين مقامات كاخ سفيد نه پرواي آن را داشتند و نه انديشه اش را.

 

حزب الله قهرمان مظلومان شده آمريكا بايد اين حيثيت را مخدوش كند (خبر ويژه)


تحليلگران آمريكايي با ابراز نگراني نسبت به قدرت نرم و نفوذ معنوي حزب الله در منطقه خواستار مهار و تخريب حيثيت اين جنبش مقاومت هستند.
نشريه آمريكايي فلچر فروم خواستار مخدوش كردن قدرت نرم حزب الله در جهان عرب شده و نوشت: تضعيف موقعيت و وجهه گروه مقاومت اسلامي «حزب الله» لبنان بايد بخش مهمي از سياست آمريكا در خاورميانه باشد و آمريكا بايد از موضع حزب الله در قبال سوريه به اين منظور استفاده كند. حزب الله به مدت سال ها به عنوان قهرمان مظلومان عمل كرده و ضمن دفاع از لبنان در برابر اشغالگران خارجي «قدرت نرم» خود را تحكيم كرده است.
در ادامه اين تحليل آمده است: با توجه به اينكه حزب الله به عنوان متحد ايران و يك نيروي بي ثبات كننده در دولت لبنان عمل مي كند، ضربه زدن به جايگاه و وجهه اين گروه براي منطقه و جهان مفيد خواهد بود. بايد از فرصت سوريه براي زدن ضربه استفاده كرد اما تضعيف نفوذ حزب الله در خاورميانه آسان نخواهد بود. اين گروه با دقت تصوير خود را به عنوان پيچيده ترين جنبش مقاومت در منطقه ترسيم كرده است. «سيدحسن نصرالله» دبير كل حزب الله اعلام كرده است كه افراد از طرف خودشان و نه به نمايندگي از حزب الله در سوريه مي جنگند.
نويسنده مي افزايد: اعتبار و نفوذ آمريكا در خاورميانه در پي «بهار عربي» تضعيف شده، و نحوه گزارش كردن آمريكا درباره مداخله حزب الله در سوريه اگر قرار است كه تاثير داشته باشد، بايد مبتني بر حقايق باشد و نه پروپاگاندا و تبليغات. حزب الله يك ماشين كارآمد «قدرت نرم» در پايگاه قدرت شيعه خود در جنوب لبنان دارد كه بعيد است اين رابطه به اين زودي متزلزل شود.
نشريه آمريكايي نوشت: با وجود اين چالش ها، تضعيف موقعيت و وجهه حزب الله بايد به عنوان يك بخش مهم از سياست آمريكا در خاورميانه باقي بماند.

 

توضيح حجت الاسلام ذوالنوري درباره يك خبر (خبر ويژه)


حجت الاسلام والمسلمين ذوالنوري اظهارات منتشره به نقل از وي در شبكه خبر دانشجو را تكذيب كرد.
در توضيحات ارسالي از سوي آقاي ذوالنوري آمده است:
بسمه تعالي
برادر گرامي جناب آقاي حاج حسين شريعتمداري
با سلام و تحيت و احترام
خبرگزاري دانشجو با تحريف سخنان اينجانب مطلب كذبي را مبني بر اينكه مشائي پانزده ميليون راي دارد، منتشر كرده است كه در بخش اخبار ويژه روزنامه كيهان روز سه شنبه 3/2/92 نيز بازتاب يافته است كه موارد ذيل در اين رابطه قابل ذكر است:
الف) مطلب مذكور را قويا تكذيب مي نمايم.
ب) كذب بودن مطلب مذكور را به خبرگزاري دانشجو متذكر شده ام.
ج) در همان جلسه پرسش و پاسخ اساتيد بسيجي دانشگاه شيراز و جلسات متعدد مشابه در پاسخ سؤال كنندگان كرارا اعلام كرده ام:
1- آقاي مشايي را فاقد صلاحيت هاي قانوني براي كانديداتوري رياست جمهوري مي دانم.
2- عقيده دارم كه به دليل فقدان شرائط و محبوبيت و فقدان پايگاه اجتماعي و مردمي، ايشان و هر كس ديگري كه كانديداي منتسب به حلقه انحرافي باشد كمترين شانس برگزيده شدن در انتخابات را ندارند و در صورت عدم احراز صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان نيز هيچگونه اتفاق و مشكلي نيز پيش نخواهد آمد.

 

استيصال آمريكا در سوريه محافل سعودي را به هراس انداخت (خبر ويژه)


رسانه هاي سعودي معتقدند شبكه القاعده آمريكا را از رويايي كه در سوريه مي ديد بيدار كرده است. آنها معتقدند با استحكام دولت سوريه و بشاراسد، اين اوباماست كه بايد سياست خود را تغيير دهد و حاكميت سوريه را بپذيرد.
روزنامه سعودي الشرق الاوسط در مطلبي به قلم عبدالرحمن راشد (مدير سابق شبكه العربيه) نوشت: بدون شك با اعلام موجوديت القاعده در سوريه، پايتخت هاي غربي دچار وحشت، و نيمي از جهان عرب دچار دهشت شد. اعتراف صريح «جبهه النصره» كه در خط مقدم نبرد در سوريه سنگر گرفته، مبني بر وابستگي اش به «القاعده» و نيز اعلام ادغام «القاعده عراق» و «النصره سوريه» به منظور تشكيل بزرگترين «قلمرو تروريسم» در جهان، هراس و واهمه را دو چندان ساخته است.
وي مي افزايد: بياييد با نگاهي به گذشته اشتباهات را ريشه يابي كنيم. بدون شك واشنگتن از شعله ور شدن آشوب عليه رژيم بشار اسد خوشحال شد. اين حادثه براي آمريكايي ها مژده اي بود كه خروجشان از عراق را جبران مي كرد. لذا شادي آنها براي سرنگوني اسد كه بدون ترديد پايه هاي رژيم ايران را نيز مي لرزاند كاملا طبيعي بود. اما اشتباه بزرگ آمريكايي ها در اين نهفته است كه چنين رويدادي را هديه اي رايگان پنداشتند.
در حالي كه گروه موسوم به ارتش آزاد سوريه تقريبا در سوريه مضمحل شده و عربستان نيز از جبهه النصره حمايت مي كند، تحليلگر سعودي با التماس از آمريكا نوشت: با گذشت 20 ماه و طولاني شدن جنگ، القاعده از وضعيت سود برده و نفوذ خود را گسترش داده است. چه بسا گروه «جبهه النصره» كه تحت شعار انقلاب سازماندهي شده، تنها شاخه اي از تشكيلات «القاعده» باشد. اما در عين حال يقين داريم كه «النصره» گروهي كوچك بيش نيست كه قابل مقايسه با ارتش آزاد سوريه نمي باشد، زيرا اين ارتش اكثريت غيرقابل مقايسه معارضان را در عضويت دارد، اما همين گروه كوچك مي تواند ماجراي سوريه را به تباهي كشيده و افكار عمومي جهان را عليه انقلاب[!؟] تحريك كند. به دليل حضور النصره است كه فرانسه موضعش را در قبال طرح مسلح كردن انقلابيون تغيير داده و آمريكا با اعطاي كرسي سوريه در سازمان ملل به دولت موقت سوريه مخالفت كرد.
از سوي ديگر روزنامه الحيات پيش بيني كرد به جاي بشاراسد، اين مقامات آمريكايي باشند كه مجبور به تغيير موضع خود در قبال سوريه با وجود برخي لفاظي ها شوند. اين روزنامه خاطر نشان مي كند: اخيرا وزير خارجه آمريكا از اسد خواسته تا تغيير موضع دهد. اما تاكنون پيش بيني ها و شرط بندي هاي كري و اوباما براي كنار زدن اسد از قدرت و تغيير محاسبات او غلط از آب درآمده و هيچ كدام موفق نبوده است. بيش از 7 هفته از مذاكرات آمريكايي- روسي و اروپايي- روسي و انتظاراتي كه پس از آن مي رفت، گذشته است. آن چه كه دو روز پيش كري گفت دقيقا خلاف آن چيزي بود كه در اين مذاكرات زده مي شد.
در اين تحليل آمده است: احتمالا به جاي اسد اين اوباما است كه بايد محاسباتش را تغيير دهد، همان طور كه برخي از ديپلمات هاي آمريكايي نيز انتظار دارند. او كه به تازگي به حضور نظامي آمريكا در عراق و افغانستان پايان داده و قصد ندارد خود را درگير معركه نظامي ديگري كند، همه تلاش خود را به كار گرفته تا از بحران سوريه دور بماند و استراتژي جديد خود براي توجه به سمت اقيانوس آرام براي مواجهه با نفوذ تجاري، امنيتي و نظامي چين را كامل كند.
الحيات تصريح كرده است: اسد همه تلاش خود را مي كند كه ميدان دار تحولات باشد و اگر هم بنا باشد راه حل سياسي اي براي سوريه يافت شود اين راه حل مطابق با دستورالعمل خودش باشد. پشتش هم كاملا گرم است، ايران و حزب الله حمايت كامل از آن مي كنند و روسيه نيز تلاش دارد ضمن پشتيباني از او متحدان جهاني بيشتري بيابد. آنها به موفقيت اسد كاملا اطمينان دارند. براي همين است كه ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه و سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه اش در گفت وگو با مقام هاي آمريكايي دائما مي گويند «مي توانيم درباره سوريه زياد صحبت كنيم اما اسد باقي مي ماند.»

 

كدخدايي خبر داد
تدوين آئين نامه جديد شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت ها


سخنگوي شوراي نگهبان گفت: آئين نامه اي جديد به منظور بررسي دقيق صلاحيت كانديداها توسط اعضاي شوراي نگهبان در اين دوره از انتخابات تدوين مي شود.
عباسعلي كدخدايي در خصوص آيين نامه جديد شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: اقداماتي را در اين خصوص انجام داده ايم و در حال تدوين اين آيين نامه هستيم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اين آيين نامه جديد ملاك هاي جديدي براي بررسي صلاحيت كانديداها در نظر گرفته شده است گفت: ملاك جديدي نسبت به گذشته در نظر گرفته نشده است و مطابق قانون عمل خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو با مهر افزود: اين آيين نامه بيشتر يك آيين نامه اجرايي است و به اعضاي شوراي نگهبان كمك مي كند تا بتوانند در بررسي صلاحيت كانديداها در اين دوره از انتخابات دقيق تر عمل كنند.

 

بروجردي خبر داد
تشكيل كميته خليج فارس در مجلس


رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تشكيل كميته خليج فارس خبر داد و گفت: اين كميته به تمام موضوعات مربوط به خليج فارس اعم از جزاير سه گانه، نام خليج فارس و... رسيدگي خواهد كرد.
علاءالدين بروجردي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در تشريح بازديد روز پنج شنبه اعضاي اين كميسيون از جزاير سه گانه و تصميمات اتخاذ شده در شوراي تأمين استان كه در جزيره ابوموسي برگزار شد اظهار داشت: اطلاع يافتن از مجموعه مسائل امنيتي استان هرمزگان، كاستي هاي موجود و اقدامات اين كميسيون براي كمك به امنيت اين استان از طريق مكاتبات يا برگزاري جلسات، مسائلي بود كه در جلسه اي كه به مدت 2 ساعت در جلسه شوراي تأمين در جزيره ابوموسي برگزار گرديد، بررسي شد.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: تمركز بر مسائل جزيره ابوموسي و با توجه به بازديدي كه از جزيره تنب بزرگ و جزيره سيري داشتيم و با توجه به اهميت راهبردي اين جزاير طبيعي است كه بايد به اين جزاير نگاه ويژه شود.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه از تشكيل كميته خليج فارس خبر داد و گفت: با تصميم اعضاي كميسيون حاضر در شوراي تأمين مقرر شد كميته اي به نام كميته خليج فارس در اين كميسيون تشكيل شود.
بروجردي افزود: هدف از تشكيل اين كميته پيگيري تمام مسائل و موضوعات مربوط به خليج فارس اعم از جزاير سه گانه و نام خليج فارس و ديگر موارد خواهد بود.
وي اظهار داشت: در اولين جلسه بعد از تعطيلات مجلس، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جلسه اي اين موضوع را تصويب خواهد كرد.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10