(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 26 شهريور 1388- شماره 19465
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اين پرچم بر زمين نخواهد افتاد (يادداشت روز)
احمدي نژاد: ايران از مواضع عزتمندانه در برابر استكبار كوتاه نخواهد آمد
سقوط (گفت و شنود)
رئيس ستاد نمازجمعه تهران اعلام كرد برگزاري نماز جمعه روز قدس امسال به امامت آيت الله خاتمي
پاسخ قاطع ايران به اظهارات نماينده رژيم صهيونيستي در آژانس
سايت امنيتي رژيم صهيونيستي: واشنگتن تسليم برنامه هسته اي ايران خواهد شد
كيهان و خوانندگان
اخراج نويسنده هتاك از انجمن قلم ايران (خبر ويژه)
حذف گزينه تحريم از روي ميز مذاكره حرف آمريكا بازهم بر زمين ماند (خبر ويژه)
رژيم صهيونيستي: شرم آور است ما را متهم به جنايات جنگي مي كنند!! (خبر ويژه)
اسرائيلياتي براي روز جهاني قدس (خبر ويژه)
همين هوشمندي و ذكاوت كروبي ما را كشته بود! (خبر ويژه)
مسافر لندن به لبنان رفت (خبر ويژه)
فيلمساز فراري قباي كروبي را لاي درگذاشت (خبر ويژه)اين پرچم بر زمين نخواهد افتاد (يادداشت روز)

تحركات مرموز رژيم صهيونيستي با همدستي كاخ سفيد در طي ماهها و هفته هاي گذشته اهميتي مضاعف به برگزاري روز قدس نسبت به سال هاي قبل بخشيده است.
پس از روي كار آمدن دولت اوباما، آمريكايي ها طرح به اصطلاح صلح خاورميانه را مجددا به ميان كشيده اند و اين در حالي است كه به موازات كليد خوردن اين بحث پردامنه و چالش برانگيز صهيونيست ها در تمام شش، هفت ماه گذشته نه تنها اقدام و فعاليتي در راستاي ادعاي آمريكايي ها به جهت بروز نشانه هايي از «صلح» انجام نداده اند بلكه فعاليت ها و اقدامات اين رژيم جعلي اثبات مي كند كه هيچ گونه تغييري در رويكرد آنها نسبت به مسئله فلسطين بوجود نيامده است.
جالب اينجاست از موقعي كه دولت اوباما مصرانه ايده به اصطلاح صلح خاورميانه را مطرح كرده است سردمداران تل آويو با شتابي بيش از گذشته و گستاخانه روي توسعه شهرك سازي ها در قدس شرقي تمركز كرده اند.
رژيم صهيونيستي همچنين علاوه بر شهرك سازي ها به تغيير نام ها و نمادهاي فلسطيني و اسلامي به نام هاي عبري و صهيونيستي رو آورده است.
با شدت يافتن بحث صلح و طرح تشكيل دو كشور مستقل در سرزمين هاي اشغالي از سوي آمريكايي ها، پارلمان رژيم صهيونيستي (كنست) در همين اواخر مصوبه اي را گذراند كه در پوشش حركتي حقوقي و قانوني، شهروندان صهيونيست -بخوانيد غاصبان متجاوز- اين امكان را يافتند كه سرزمين هاي متعلق به فلسطيني ها را ابتياع و خريداري نمايند!
مقامات صهيونيستي به توسعه شهرك سازي ها، حذف نام ها و نمادهاي فلسطيني و تصرف زمين هاي فلسطينيان بسنده نكردند و هنگامي كه ناگزير شدند در اين هفته هاي اخير در خصوص طرح به اصطلاح صلح خاورميانه كه آمريكايي ها مداوم و به كرات بر روي آن مانور مي دهند موضعي را بيان نمايند بي پرده و بي شرمانه شروطي را براي مذاكرات به اصطلاح صلح اعلام كردند كه نشان مي دهد خوي وحشيانه و زياده خواهانه صهيونيست ها تنها بر مدار چپاول، تجاوز و غارتگري استوار است.
عدم بازگشت آوارگان فلسطيني، به رسميت شناختن يهوديت رژيم جعلي صهيونيستي، خلع سلاح فلسطين و گروه هاي جهادي، و در نهايت سلب هرگونه شكايت از اقدامات وحشيانه و جنايتكارانه صهيونيست ها به نهادهاي بين المللي قضايي، شروط يكسويه و يكجانبه صهيونيست هاي كودك كش بود كه بنيامين نتانياهو نخست وزير افراطي اين رژيم با لحني گستاخانه آنها را علني كرد تا به همگان پيام دهد كه اين رژيم تنها به دنبال ادامه موجوديت خود با هر وسيله اي و حذف فلسطين در نقطه مقابل است.
نكته اي كه در اين ميان به روشني قابل استنباط است همراهي و همدستي آمريكايي ها با صهيونيست ها است. فارغ از آنكه آمريكا با فرزندخوانده اش -رژيم جعلي صهيونيستي- منافع گره خورده و درهم تنيده اي دارند اما اقدامات اخير دولت اوباما به وضوح نشان مي دهد كه طرح صلح خاورميانه اي كه آنها از آن دم مي زنند و به دروغ مدعي هستند كه تنها راه حل مسئله فلسطين، اجرايي و عملياتي شدن اين طرح كذايي است كاملا بر مبناي قرائتي آمريكايي- صهيونيستي طراحي شده است.
مدتي است كه برخي رسانه هاي غربي و عربي از طرح صلح اوباما براي خاورميانه خبر مي دهند كه قرار است جزئيات آن در ماه سپتامبر و در اجلاس عمومي سازمان ملل رسانه اي گردد. اما پيش از آنكه اين طرح به اصطلاح صلح از سوي اوباما اعلام شود وقايع و اتفاقات همين چند ماه گذشته حكايت از آن دارد كه اين طرح صلح فقط ناظر بر وجه المصالحه قرار دادن حقوق ملت مظلوم فلسطين است. چرا كه آمريكايي ها علي رغم به پيش كشيدن بحث صلح و مخالفت با توسعه شهرك سازي هاي صهيونيست ها در قدس شرقي به گونه اي عمل كردند و دارند عمل مي كنند كه اين بحث صلح با انحراف افكار عمومي حاشيه امني براي گسترش بي رويه صهيونيست ها را فراهم كرده است. از همين روي تقابل ظاهري آمريكايي ها با صهيونيست ها در شهرك سازي ها را بايد خدعه واشنگتن دانست چرا كه نه تنها اين شهرك سازي ها متوقف نشده است بلكه افزايش هم پيدا كرده است.
طرفه آنكه آمريكايي ها بازي فريب و خدعه را به صورتي چندلايه ادامه مي دهند و به بهانه توقف شهرك سازي ها، پروژه عادي سازي روابط اعراب با صهيونيست ها را نيز دنبال مي كنند.
با توصيف شرايط كنوني منطقه و همدستي خباثت گونه آمريكايي ها و صهيونيست ها با هدف از بين بردن خط مقاومت و تحميل خط سازش كه نهايتاً يكسره كردن مسئله فلسطين را در مخيله شان تصوير مي كنند حضور آحاد مسلمانان در تظاهرات فردا به عنوان روز قدس تاثيراتي استراتژيك را به همراه خواهد داشت.
1- همانطور كه با ابتكار هوشمندانه امام راحل عظيم الشأن اعلام آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس تنها يك نامگذاري نبوده بلكه يك جريان سازي فرهنگي، سياسي و ايدئولوژيك بود و امروز به يمن و بركت آن اقدام گرانسنگ و ارزشمند معادلات كنوني در منطقه خاورميانه به نفع جريان مقاومت و نهضت بيداري اسلامي تغيير شگرفي يافته است؛ برگزاري شكوهمند روز قدس در شرايطي كه دشمنان به لطايف الحيل سعي دارند القاء نمايند مسئله فلسطين با مذاكرات به اصطلاح صلح قابل حل است خط بطلاني خواهد بود بر تفكر سازش و شكستن اتاق شيشه اي مذاكرات.
2- امام راحل (ره) در شرايطي «روز قدس» را بنيان نهادند كه پيمان ننگين كمپ ديويد ميان مصر و رژيم جعلي صهيونيستي بسته شده بود و خط سازش برخي از كشورهاي عربي با صهيونيست ها پررنگ گشته بود و اوضاع به گونه اي پيش مي رفت كه تفكر سازش در ميان اعراب و رژيم صهيونيستي نهادينه گردد ولي اقدام هوشمندانه حضرت امام(ره) نقشه هاي دشمنان را نقش برآب كرد.
امروز نيز در شرايطي كه هجمه آمريكايي ها بر مقوله به اصطلاح صلح و سازش سنگين شده است و پروژه عادي سازي روابط اعراب و رژيم صهيونيستي با شدت و حدتي بيشتر از گذشته دنبال مي شود حضور مسلمانان در راهپيمايي روز قدس بايد فشرده تر و گسترده تر از سال هاي گذشته باشد.
اين حضور پيام روشني را براي آمريكا و صهيونيست ها از سويي و جريان سازشكار از سوي ديگر دربرخواهد داشت.
3- در تمام شش دهه گذشته و از زمان عينيت يافتن رژيم جعلي صهيونيستي در سال 1948«روز قدس» نقطه عطفي در تاريخ مبارزه و مقاومت در برابر غاصبان و متجاوزان است و مسئله فلسطين را از حصار عربي و رويكرد قوميتي به مسئله اول جهان اسلام با رويكردي ايدئولوژيك و ديني مبدل ساخت.
اكنون در شرايطي كه جنبش مقاومت در فلسطين و لبنان نضج گرفته و آثار آن بخوبي در جنگ 33 روزه و نبرد اخير غزه مشاهده شد كشورهاي مسلمان با پتانسيل مادي و معنوي خود مي بايست روز قدس امسال را به صحنه وحدت امت اسلامي و فاصله از جريان سازشكار- بخوانيد منافقان امت- به منظور اوج گيري خط مقاومت و برچيدن خط سازش مبدل نمايند.
4- امروز رژيم جعلي صهيونيستي علي رغم تمام هياهوها و رجزخواني هايش با مشكلات عديده و لاينحلي مواجه است كه به لحاظ راهبردي و استراتژيك سردمداران آن در يك استراگيجي كاملي بسر مي برند.
آنها روزگاري شعار از نيل تا فرات را در ذهن شان مي پروراندند اما امروز در كارزار جنگ و نبرد با جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي در فلسطين و جنبش مقاومت اسلامي در لبنان (حزب الله) عاجزند. همچنانكه در جنگ 33 روزه و 22 روزه در رسيدن به اهدافشان كه از پيش تعيين كرده بودند ناكام ماندند و هيبت پوشالي آنها عيان گرديد.
اين نكته را هم بايد به مشكلات پيش روي صهيونيست ها افزود كه تل آويو امروز از سويي با بحران اقتصادي شديدي مواجه است و از سوي ديگر با خيزش ملت ها و بيداري بي نظير افكار عمومي از پس از جنگ اخير غزه با بحران مشروعيت دست و پنجه نرم مي كند چرا كه جنايات ددمنشانه و سبعانه صهيونيست ها در جنگ غزه منجر گرديده است تا اعتراض به حق همه انسان هاي آزاده و عدالتخواه در اقصي نقاط جهان به بلندي طنين انداز شود و مطالبه خود را مبني بر حذف اين غده سرطاني از جغرافياي عالم با جديت دنبال نمايند.
در همين راستا عزم جريان مقاومت براي مقابله همه جانبه با صهيونيست ها چندين و چند برابر شده است و خط سازش ولو آنكه با شكل و شمايلي شيك و آراسته عرضه گردد براي هميشه به بايگاني تاريخ رفته است. روز قدس «تابلوي مقاومت» است كه امت اسلامي تا نابودي كامل صهيونيست ها و قطع ريشه اين رژيم جعلي به قدرت و قوت به دوش خواهد كشيد.
حسام الدين برومند

 احمدي نژاد: ايران از مواضع عزتمندانه در برابر استكبار كوتاه نخواهد آمد

رئيس جمهوري كشورمان تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه در برابر استكبار جهاني كوتاه نخواهد آمد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، دكتر «محمود احمدي نژاد» ديروز در جلسه هيات دولت با اشاره به بسته پيشنهادي ايران تاكيد كرد: عزم دولت و نظام جمهوري اسلامي اين است كه به هيچ وجه از مواضع عزتمندانه ملت ايران در برابر استكبار جهاني كوتاه نيايند و در اين راه استوار باشند.
وي همچنين با تبريك پيشاپيش حلول عيد سعيد فطر و آرزوي قبولي طاعات و عبادات ملت ايران در ماه مبارك رمضان اظهار اميدواري كرد: همه مسلمانان از آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان به نحو احسن بهره مند شوند.
وي با تاكيد بر اينكه با انجام دستورات الهي در ماه مبارك رمضان تولدي جديد در روزه داران ايجاد شده است تصريح كرد: عيد فطر جشن تكامل و تعالي بشريت و حركت مسلمانان به ويژه ملت ايران در مسير كمال، تقواي الهي و كسب معرفت اسلام ناب است.
رئيس جمهور در ادامه از اعضاي هيات دولت براي بررسي و تصويب برنامه پنجم عدالت و پيشرفت در چند جلسه پركار و مفصل قدرداني كرد.

 سقوط (گفت و شنود)

گفت: امسال براي اولين بار طي 30 سال گذشته صهيونيست ها از عده اي خواسته اند تا در راهپيمايي روز قدس شركت كنند.
گفتم: «كدوم اتاق روشن تره، اون بيخي»! مگر چنين چيزي ممكن است؟! آخر، تظاهرات روز قدس براي نابودي اسرائيل است و هفت پشت صهيونيست ها هم از آن وحشت دارند.
گفت: مرد حسابي! صهيونيست ها از هواداران موسوي و كروبي خواسته اند براي برهم زدن تظاهرات روز قدس در راهپيمايي حاضر شوند و شعارهاي انحرافي بدهند!
گفتم: ولي توده هاي عظيم مردم، سال هاست منتظرند تا مستقيماً با عوامل اسرائيل روبرو شوند و از اين جرثومه هاي فساد و تباهي و عوامل داخلي آنها انتقام بگيرند.
گفت: با اين حساب چرا اسرائيلي ها عوامل داخلي خودشان را به خطر مي اندازند؟
گفتم: كسي كه به آخر خط مي رسه به سيم آخر هم مي زنه.
گفت: ولي به ضرر خود رژيم صهيونيستي هم ميشه.
گفتم: عقل نداره كه... هواپيما داشت سقوط مي كرد و همه مسافرها نگران بودند اما يكي راحت ساندويچ مي خورد. از او پرسيدند، تو نگران نيستي؟ جواب داد؛ به من چه مگه هواپيما مال باباي منه كه ناراحت باشم!!

 رئيس ستاد نمازجمعه تهران اعلام كرد برگزاري نماز جمعه روز قدس امسال به امامت آيت الله خاتمي

نمازجمعه روز قدس امسال به امامت آيت الله سيداحمد خاتمي اقامه مي شود.
حجت الاسلام مسعود مرادي رئيس ستاد نمازجمعه تهران در گفت وگو با فارس با اعلام اين خبر افزود: پيش از آغاز خطبه هاي نمازجمعه هم دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و رمضان عبدالله دبير كل جنبش جهاد اسلامي فلسطين به ايراد سخن خواهند پرداخت.

 پاسخ قاطع ايران به اظهارات نماينده رژيم صهيونيستي در آژانس

يك عضو هيئت ايراني شركت كننده در كنفرانس عمومي آژانس انرژي اتمي به اظهارات ضدايراني نماينده رژيم صهيونيستي پاسخ داد.
كاظم غريب آبادي طي سخناني كه در كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي ايراد شد، گفت: از آنجا كه نماينده يك هيئت غيرعضو پيمان عدم اشاعه برخي شايعات را عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح كرد، اينجانب نيز پيوسته، مراتب نگراني جدي خود را در خصوص برنامه هسته اي رژيم صهيونيستي ابراز داشته و به طور خلاصه برخي واقعيات موجود در اين زمينه را متذكر مي شوم.
وي افزود: مايه شرمساري است رژيمي كه پرونده سياهي مملو از قساوت و تجاوز داشته و داراي يك برنامه كامل تسليحات هسته اي است و همچنين قطعنامه هاي مختلف شوراي امنيت سازمان ملل را نقض كرده است دم از تبعيت از قطعنامه هاي شوراي امنيت مي زند و رعايت وظايف ناشي از پيمان عدم اشاعه را توصيه مي كند.
غريب آبادي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران معتقد است تا زماني كه در اختيار داشتن تسليحات هسته اي توسط تنها غيرعضو پيمان عدم اشاعه امكان تهديد همسايگان و منطقه را ايجاد مي كند، ثبات در منطقه قابل حصول نخواهد بود.
عضو هيئت ايراني شركت كننده در نشست آژانس گفت: اين رژيم عليرغم خواسته جامعه بين المللي از امضاي پيمان عدم اشاعه امتناع كرده و از اجراي موافقتنامه پادمان آژانس و قطعنامه هاي مربوطه به شوراي امنيت استنكاف مي ورزد. وي اظهار داشت: جامعه بين المللي از جمله كنفرانس عمومي آژانس مي بايستي با اين تهديدات جدي و مستمر كه بواسطه تسليحات هسته اي رژيم صهيونيستي متوجه صلح و امنيت منطقه و جهان مي باشد، به شكل فوري برخورد كند.
غريب آبادي در پايان سخنان خود از رئيس جلسه درخواست كرد كه اين سخنراني در سوابق كنفرانس عمومي آژانس درج شود.
توافق جديد ايران و آژانس
رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان پس از گفت وگو با البرادعي اظهار داشت: ما به توافقي براي تعيين يك چارچوب جديد براي همكاري بهتر و عميق تر در آينده رسيديم.
علي اكبر صالحي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت به جزئيات اين توافق اشاره اي نكرد و آژانس هم در اين باره توضيحي نداد. البته صالحي تصريح كرد كه جزئيات اين همكاري در زمان مناسب منتشر مي شود.
رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان همچنين در سخناني در اجلاس عمومي گفت كه ايران در خصوص «حق حاكميت» خود در خصوص انرژي هسته اي مذاكره نخواهد كرد. اما اگر اين حق به رسميت شناخته شود حاضر است در خصوص هرمسئله اي در مذاكرات صحبت كند.
بنا به گزارش خبرگزاري فرانسه، صالحي گفت: از نظر ما مطالعات ادعايي يك مسئله تمام شده است. اين مانند يك فيلم است كه بسيار منسجم و جامع است اما در نهايت تخيلي است.
وي افزود: توپ در زمين ديگران است و آنها بايد اعتماد ملت ما و دولت ما را جلب كنند. صالحي همچنين در گفت وگو با خبرگزاري ايتاليايي «آكي» پيش بيني كرد كه ايران به زودي از زير بار فشارهاي مختلف در برنامه هسته اي با قدرت و اقتدار خارج خواهد شد.

 سايت امنيتي رژيم صهيونيستي: واشنگتن تسليم برنامه هسته اي ايران خواهد شد

به دنبال ارايه بسته پيشنهادي به روز شده ايران به نمايندگان 1+5 يك پايگاه خبري نزديك به موساد گزارش داد كه واشنگتن هرگز نمي تواند برنامه هسته اي ايران را متوقف كند و سرانجام تسليم آن خواهد شد.
سايت خبري «دبكافايل» در گزارشي به تحليل گزارش سالانه «موسسه بين المللي مطالعات راهبردي» لندن پرداخته و مي نويسد كه محتواي پنهان اين گزارش اين است كه واشنگتن سرانجام تسليم برنامه هسته اي ايران خواهد شد.
بنابر اين گزارش، اين حقيقت از پاسخ ضعيف آمريكا به بسته پيشنهادي ايران به دولت هاي بزرگ در خصوص برنامه هسته اي اين كشور آشكار است و به همين دليل است كه عناصر نظامي اسرائيل نسبت به سكوت تل آويو در برابر مواضع اخير آمريكا در برابر ايران هشدار داده و گفته اند كه تحميل تحريم هاي اقتصادي بر تهران بي فايده است.
در گزارش سالانه مركز مطالعات راهبردي لندن نيز آمده است كه جايگاه جهاني آمريكا تنزل كرده و واشنگتن در توقف برنامه هسته اي ايران شكست خواهد خورد و از تحقق صلح در منطقه خاورميانه عاجز خواهد ماند.

 كيهان و خوانندگان

¤ به پيروي از حضرت علي(ع) كه تمام توان خود را در مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم به كار گرفت از همه هموطنانم در سراسر كشور تقاضا دارم در روز قدس امسال بالاتفاق به خيابان ها بياييم و يك صدا مظلوميت ملت فلسطين را فرياد كنيم.
گل محمد نورايي
¤ روز قدس فقط دفاع از فلسطين نيست بلكه دفاع از كيان اسلامي تمام ملتهاي مسلمان و دين و آيين خودماست. دفاع از قبله اول مسلمين و دفاع از كرامت انساني.
غريبي
¤ عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت
ضمن تبريك فرا رسيدن عيد سعيد فطر انتظار مي رود كه هموطنان فضاي مبارك ماه رمضان را پاس بدارند و خدا را شكر نمايند كه خداوند چنين توفيقي به آنان جهت درك ماه مبارك رمضان را داده است. از جوانان نيز انتظار مي رود با تأمل و تعقل در زندگي و پرهيز از افراط و تفريط قدر جواني خود را بدانند و با مطالعه مانع نفوذ شيطان به درون نفس خود شوند.
زينب
¤ افرادي كه اين روزها در دادگاه ها محاكمه مي شوند، برنامه هايشان به گونه اي بود كه اگر پيروز مي شدند، به مخالفان خودشان رحم نمي كردند. بنابراين لازم است كه درباره آن ها يك اطلاع رساني گسترده انجام شود و به سادگي از كنار آن ها گذر نشود.
يك هموطن
¤ عدم نام بردن متهمان آشوب هاي اخير در گزارش دادگاه آخر، نوعي توهين به شعور ملت ايران است. مردم بايد افراد خاطي را بشناسند.
قاسم قره گوزلو
¤ 22 خرداد سال 88، تشييع جنازه دوم خرداد سال 76 بود و صحبت هاي كروبي و اقدامات ميرحسين موسوي، هر يك به مثابه مشت خاكي هستند كه روي گور اصلاحات ريخته مي شود و آن را مدفون تر از قبل مي سازد. اصلاح طلبان ديگر آبرويي براي ادامه حيات سياسي در ايران ندارند.
يك هموطن
¤ مردم امروز ديگر سران اصلي فتنه را مي شناسند و منتظرند كه هر چه سريع تر محاكمه شوند. بدون شك محاكمه آن ها، باعث افزايش اميدواري نزد مردم مي شود.
اصغر ضيايي از كردستان
¤ عقل و منطق حكم مي كند كه در فتنه ها سران دستگير و محاكمه شوند نه عوامل دست چندم كه مجري طرحهاي خائنان و فرماندهان بوده اند.
حاج خليلي خانواده شهيد
¤ اهمال كاري در مورد محاكمه سران فتنه و عدم دستگيري آقازاده هاي دخيل در آشوبها آيا دلسردي وفاداران به انقلاب را در پي نخواهد داشت؟ بالاخره در كشور مصلحت فرد مهم است يا نظام. خواست عمومي ملت برخورد شديد با سران و فرماندهان فتنه است.
اكبري
¤ احضار آقاي شريعتمداري به دادگاه محاكمه آزادگي است. جاي تعجب است كه در كشور ما، يك روزنامه نگار به خاطر دفاع از اسلام ناب محمدي و انقلاب اسلامي بايد از سوي افرادي كه دل دشمنان كشور را شاد مي كنند به دادگاه كشيده شود. به مدير مسئول كيهان بفرمائيد كه ما مردم آزاده و با غيرت ايران هوادار ايشان هستيم.
عليمرداني
¤ بنده به عنوان فردي كه اكثر روزنامه ها را مطالعه مي كنم، مي بينم كه روزنامه كيهان در پاسداري از اسلام و انقلاب و ايستادگي در مقابل زورگويان و منافقان، گوي سبقت را از ساير روزنامه ها ربوده است.
يك شهروند
¤ سه فرزندم دانشجوي دانشگاه آزاد هستند و در هر ترم بالاي 2ميليون تومان شهريه اين دانشگاه را پرداخت مي كنم اگر چنانچه كمك هاي مالي دانشگاه آزاد به طرفداران و اعضاء ستاد انتخاباتي يكي از نامزدهاي رياست جمهوري واقعيت داشته باشد در روز قيامت از يك ريال سهم خودم گذشت نخواهم كرد.
دهقان
¤ از نيروي انتظامي تقاضا مي شود بخشي از امور خود را كه به پليس+10 واگذار كرده خود نيز انجام دهند تا از هزينه هاي گزافي كه بر مردم روا داشته مي شود،كاسته شود مثلاً يك خانواده چند نفره كه هر كدام بايد گذرنامه جدا بگيرند امسال به 70 هزار تومان رسيده است يعني يك خانواده 4 نفره بايد يك هزينه مازاد كربلا را پرداخت كند تا بتوانند گذرنامه اخذ نمايند.
اقبال
¤ اينجانب با رشته كارداني مامايي دولتي به علت كارمند بودن و نبود رشته كارشناسي دولتي در اراك مجبور شدم براي ادامه تحصيل واحد دانشگاه آزاد اسلامي اراك را انتخاب كنم. دانشگاه آزاد نيز اعلام نموده كساني كه در رشته هاي ناپيوسته پذيرفته شده اند و نمرات درسي آنها بالاي 12 است بايد براي تطبيق واحد درسي خود اگر زير 10واحد باشد 5/1برابر و اگر بالاي 10 واحد بايد 3 برابر قيمت دو واحد سالجاري را پرداخت نمايند يعني براي يك واحد درس عملي كه امسال 77000 تومان است بايد 231هزار تومان پرداخت شود يعني اگر يك دانشجو از ابتدا شروع به تحصيل نمايد قطعاً شهريه كمتري پرداخت خواهد كرد از كسي كه 2 سال از او جلوتر است. آيا اين عدالت است؟
زندي
پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 16
در پاسخ به مطلب مندرج در كيهان روز شنبه 7/6/88 در خصوص جدول گذاري به اطلاع شهروندان محترم مي رساند، عمليات جدول گذاري در محله تختي فعال مي باشد و كار تعطيل نشده است.
پاسخ روابط عمومي كميته امداد خوزستان
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه تاريخ 21/6/88 پيرامون «درگيري منجر به قتل در بين مددجويان امداد امام(ره) شوش در محل كميته امداد» به اطلاع مي رساند برخلاف مطلب منتشره در آن روزنامه درگيري فوق الذكر خارج از محل كميته امداد امام(ره) شهرستان شوش اتفاق افتاده است.
سايه مقام معظم رهبري بر سر امت اسلامي مستدام باد.

 اخراج نويسنده هتاك از انجمن قلم ايران (خبر ويژه)

نويسنده هتاك از انجمن قلم ايران اخراج شد.
بنابر خبر دريافتي كيهان، هيئت مديره انجمن قلم ايران طي نامه اي خطاب به هيئت موسس اين انجمن، لغو عضويت آقاي محمد نوري زاد را به دليل از دست دادن شرايط عضويت طبق تبصره يك از ماده 8 فصل سوم انجمن قلم خواستار شد.
اين بند از اساسنامه انجمن قلم «پذيرش قانون اساسي جمهوري اسلامي و تقيد عملي به آن» را شرط ضروري عضويت در آن مي داند كه اعضاي هيئت مديره اين انجمن عقيده دارند نوري زاد با مطالب اخير خود اين شرايط را از دست داده است.
محمد نوري زاد از مدتها قبل رويكردي متفاوت و در مواردي متضاد با نيروهاي اصيل و انقلابي داشت، اخيرا اقدام به نوشتن يادداشت هايي كرده است كه با استقبال گسترده دشمنان انقلاب مخصوصا صهيونيست ها روبرو شده است.
گفتني است محمد نوري زاد از مدتها قبل به طور وسيعي از محافل اصولگرا طرد شده بود.

 حذف گزينه تحريم از روي ميز مذاكره حرف آمريكا بازهم بر زمين ماند (خبر ويژه)

خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در تغيير لحني قابل تامل اعلام كرد هدف تيم مذاكره كننده 1+5، تهديد ايران به اعمال تحريم هاي بيشتر نيست و غني سازي متوقف بشود يا نشود، تحريم جديدي در كار نيست.
به گزارش رويتر برخلاف رويه قبلي كه پيش از هر مذاكراتي، تهديد به تحريم در صورت عدم توقف برنامه هسته اي ايران جدي مي شود، سولانا تصريح كرد: در مذاكرات 1+5 با ايران كه به احتمال قريب به يقين در تركيه انجام مي شود، قصد نداريم مباحثي مانند تحريم را پيش بكشيم.
وي گفت: سعي داريم ايران را راضي به ترك و متوقف ساختن چرخه غني سازي كنيم و در صورت عدم پذيرش چنين پيشنهادي، قصد اعمال تحريم هاي بيشتر را نخواهيم داشت. در اين مقطع فقط سعي داريم وارد ميدان مذاكره شويم و در مورد موضوع با يكديگر صحبت كنيم.
گفتني است ايران اعلام كرده كه پرونده هسته اي را بسته شده مي داند و آماده است درباره مسائل مهم سياسي و اقتصادي و فرهنگي مربوط به منطقه و امنيت بين المللي به مذاكره بنشيند. پيش از اين دولت اوباما ماه سپتامبر (شهريور) را پايان ضرب الاجل به ايران اعلام كرده بود كه مجبور به عقب نشيني شد.
در همين حال رئيس جمهور روسيه در واكنش به برخي موضع گيري هاي منفي در آمريكا نسبت به بسته پيشنهادي ايران اعلام كرد: پيشنهاداتي كه ايران به 1+5 ارائه داده نيازمند مطالعه دقيق است و فعلاً صحبت درباره اينكه در آنها چيز جديدي نيست، زودهنگام خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري ريانووستي، مدودوف در ديدار اعضاي باشگاه بين المللي گفت وگوي «والداي» اظهار داشت: من اميدوارم پيشنهاداتي كه همكاران ايراني ما ارائه داده اند، به طور مشروح و به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
وي خاطر نشان ساخت: من مي دانم كه تا به حال ارزيابي هايي عنوان شده كه در اين پيشنهادات چيز جديدي وجود ندارد. اما من معتقدم كه اين صحيح نيست و آنها را بايد بدقت تحت مطالعه قرار داد.
وي چنين گفت: مواضع ما روشن است. فكر مي كنم كه ما بايد در حين اتخاذ تصميمات مسئولانه عمل كنيم، يعني چگونگي انجام مذاكرات و اتخاذ تحريمات. تحريمات تاثير چنداني ندارند اما برخي اوقات به اتخاذ آنها نياز است.
وي يادآوري كرد: «از نظر روسيه، ايران حق توسعه برنامه هسته اي صلح آميز را دارد. ما نه تنها به اين مسئله اعتقاد داريم بلكه آماده كمك هم هستيم و نه تنها با حرف بلكه در عمل.»
در همين زمينه جيانگ يو، سخنگوي وزارت خارجه چين نيز با استقبال از حضور ايران در مذاكرات گفت: ايران قدم مهمي برداشته و اعضاي 1+5 بايد از اين فرصت به بهترين نحوه استفاده كنند، نتايج خوبي از آن بگيرند و به همين ترتيب پيش بروند.

 رژيم صهيونيستي: شرم آور است ما را متهم به جنايات جنگي مي كنند!! (خبر ويژه)

گزارش ناقص گروه تحقيقاتي سازمان ملل درباره «ارتكاب جنايات جنگي» از سوي رژيم صهيونيستي در جنگ 22روزه غزه، خشم مقامات اين رژيم را برانگيخت.
رژيم صهيونيستي كه پيش از اين اعلام كرده بود با ريچارد گلدستون قاضي يهودي پرونده (تبعه آفريقاي جنوبي) همكاري نمي كند و به اتهامات پاسخ نخواهد داد، گزارش ارائه شده را غرض آلود و شرم آور خواند. قاضي گلدستون 3 ماه به رژيم صهيونيستي براي پاسخ به اتهامات مهلت داده و در غير اين صورت پرونده جنايات جنگي مذكور به دادگاه لاهه ارسال خواهد شد.
در گزارش كميسيون گلدستون با وجود احتياط فراوان و ناديده گرفتن بسياري از جنايات صهيونيست ها آمده است «شواهدي در دست است كه نشان مي دهد نيروهاي اسرائيلي در جريان عمليات در نوار غزه، با زير پا گذاشتن قوانين بين المللي حقوق بشر، به عملياتي دست زده اند كه جنايت جنگي محسوب مي گردد و حتي به مرز جنايت عليه بشريت نزديك مي گردد. اسرائيل اقداماتي در راستاي محروم ساختن اهالي غزه از اشتغال، سكونت، آبرساني، آمد و شد آزاد و ورود و خروج از آن سرزمين انجام داده و حق آنها براي شكايت به دادگاه را محدود ساخته كه همه اينها ممكن است جنايت ضد بشريت محسوب گردد.»
در گزارش مذكور همچنين تاكيد شده كه نظاميان رژيم صهيونيستي با ويران كردن خانه ها، كارخانه ها، چاههاي آب، مدارس، بيمارستان ها، ادارات و ساختمان هاي عمومي و محاصره كامل غزه به جنايت عمومي دست زده است.
رژيم صهيونيستي در جريان جنگ 22روزه و در مقابل چشم هاي ناظر ميلياردها انسان در دنيا، از انواع سلاح هاي ممنوعه بر عليه شهروندان بي دفاع غزه استفاده كرد و مانع از ارسال غذا و دارو به اين منطقه كه براي 18ماه در محاصره كامل به سر مي برد، شد. اغلب كشته شدگان فلسطيني اين جنايت، كودكان و زنان بودند. حتي مراكز وابسته به صليب سرخ جهاني و سازمان ملل نيز از حملات صهيونيست ها در امان نماندند. اما با وجود همه اين وحشي گري ها، اسرائيل نتوانست هيچ يك از اهداف مورد نظر خود را در زمينه نابودي حماس يا توقف حملات موشكي مبارزان فلسطيني عملي سازد و دومين شكست براي اين رژيم- پس از شكست در جنگ 33روزه با حزب الله لبنان- رقم خورد.

 اسرائيلياتي براي روز جهاني قدس (خبر ويژه)

سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي همزمان با دعوت براي كمرنگ كردن روز جهاني قدس و ايجاد تنش در اين راهپيمايي ضد صهيونيستي، مردم مظلوم فلسطين را تروريست خطاب نموده و بر سني بودن آنها تاكيد كرد.
اين سايت با ادعاي اينكه روز جهاني قدس، جبهه اي براي مخالفت با جمهوري اسلامي است، از عناصر ضدانقلاب خواست به جاي مرگ بر اسرائيل، شعارهاي صهيونيستي نظير «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» و «مردم چرا نشستين، ايران شده فلسطين» سر دهند.
وزارت خارجه رژيم اشغالگر قدس با تروريست و افراطي توصيف كردن دولت مردمي حماس تاكيد كرد: مردم فلسطين سني هستند و رهبري آنها در دست گروه هاي وابسته به عربستان سعودي و سلفي ها مي باشد.
صهيونيست ها در اثناي هجوم وحشيانه به غزه و مقاومت جانانه و مظلومانه ملت فلسطين هم براي كاستن از حمايت ملت ايران از ملت فلسطين به دروغ ادعا كردند سران حماس از يزيد در برابر امام حسين دفاع مي كنند(!) ادعايي كه تكذيب شد و اساسا چنين اظهاراتي از سوي كسي مطرح نشده بود. صهيونيست ها و سازمان جاسوسي آن از طريق سايت گويانيوز شايعه مذكور را انتشار داده بودند. روز جهاني قدس روز ماتم و عزا براي رژيم اشغالگر قدس است و آنها تلاش مي كنند با هر اقدام فريبكارانه اي كه شده، از شكوه اين مراسم جهاني بكاهند.
وزارت خارجه اسرائيل همچنين از قول شيخ مطرود از جانب حضرت امام خميني(ره) مدعي شد جمهوري اسلامي مشروعيت ندارد.
ايجاد اختلاف در جبهه هاي مقاومت و ضربه به آنها از درون، شگرد ديرينه اي است كه سازمانهاي جاسوسي اينتليجنس سرويس، موساد و سيا از آن پيروي مي كنند. پيش از اين، كروبي خواستار گروكشي در راهپيمايي روز جهاني قدس شده بود كه پس از آگاهي از خبط خود، اقدام به حذف جملات مذكور از اظهاراتش در سحام نيوز كرد. در عين حال گروهك منافقين و برخي گروهك هاي مشابه خواستار حاشيه سازي در راهپيمايي ميليوني ملت ايران شده اند.

 همين هوشمندي و ذكاوت كروبي ما را كشته بود! (خبر ويژه)

يك عضو گروهك ادوار تحكيم با وجود تكذيب اظهارات سخنگوي اين گروهك (عبدالله مؤمني) در دادگاه، اذعان كرد انتخابات صرفاً بهانه اي براي جمع شدن طيف مذكور در اطراف كروبي بوده است.
«محمود-س» كه با يكي از رسانه هاي ضد انقلاب مصاحبه مي كرد، تأكيد كرد ما با توجه به مرزبندي هاي جدي با حزب اعتماد ملي و نوع مواجهه با انتخابات نمي توانستيم در ستاد حزب اعتماد ملي فعاليت كنيم و لذا جداگانه در ستاد مستقلي به نام ستاد شهروند آزاد فعاليت مي كرديم. ما هم منشوري تهيه كرديم. حالا من نمي دانم چگونه است كه هر كس گذرش به اوين مي افتد، تغيير عقيده مي دهد.
وي درباره مرزبندي با حزب و ستاد اعتماد ملي با وجود حمايت از كروبي گفت: اين اختلاف برمي گردد به نوع مواجهه ما با پروسه انتخابات. ما انتخابات را به خودي خود داراي ارزش نمي دانيم. حزب اعتماد ملي يك كانديداي حزبي داشت. ما به فرداي تقسيم پست هاي سياسي و اقتصادي نمي انديشيديم. در واقع اين ما نبوديم كه به سمت آقاي كروبي رفتيم بلكه ايشان با هوشمندي و ذكاوت دريافته بودند كه همه كساني كه شناسنامه ايراني دارند، خودي هستند. به همين دليل هم ما از برنامه هاي ايشان حمايت كرديم. اين توهين است كه آقاي كروبي را متهم به سادگي و ساده لوحي مي كنند.
گفتني است افراطيون كه تا قبل از انتخابات اخير، همواره بر تحريم انتخابات تأكيد مي كردند، با تقسيم كار و حضور در ستادهاي موسوي و كروبي، براي شايعه تقلب در انتخابات- از حداقل 3 ماه قبل از انتخابات- برنامه ريزي كردند و در واقع انتخابات را بهانه اي براي بي اعتمادسازي نسبت به نظام و ايجاد اغتشاش و آشوب تلقي مي كردند و حوادث بعدي، اين رويكرد را آشكار كرد. افراطيون مذكور با وجود اظهار حمايت از كروبي و موسوي، در جلسات محفلي بارها تأكيد كرده بودند كه نه از موسوي و نه كروبي، دل خوشي ندارند اما در آنها ظرفيت خوبي براي تحريك پذيري و بازي در سناريوهاي طراحي شده مي بينند. در اين ميان كروبي حاضر شد براي رسيدن به قدرت، با بدنام ترين عناصر ضد انقلاب هم نرد دوستي ببازد.

 مسافر لندن به لبنان رفت (خبر ويژه)

مهدي هاشمي رفسنجاني كه نامش بارها در جلسات دادگاه رسيدگي به اتهامات اغتشاشگران پس از انتخابات شنيده شده، اعلام كرد كه از لندن عازم لبنان است.
وي چندي پيش، بعد از مطرح شدن نامش در دادگاه به عنوان يكي از عوامل اصلي اغتشاشات، از كشور خارج شده و تحت عنوان ماموريت اداري از سوي دانشگاه آزاد عازم لندن شده بود.
وي اخيرا اعلام كرده است كه اكنون در انجام ماموريت بررسي وضع دانشگاه هاي آزاد اسلامي خارج از كشور، در كشور دوست لبنان ]...[ مشغول آماده سازي زمينه تاسيس يك دانشگاه جامع هستيم.
مهدي هاشمي كه ظاهرا براي فرار از پاسخگويي به اتهامات مطرح شده عليه خود كشور را ترك كرده به تازگي طي بيانيه اي در صدد محكوم كردن برخي افراد، اشخاص و رسانه ها برآمده و به فرافكني درباره اتهامات خود روي آورده است.
وي در اين بيانيه آورده است؛ مدتي است كه برخي شخصيت ها و به تبع آن تيم تبليغاتي آنها در رسانه هاي ديداري، شنيداري و گفتاري، رسالت خويش را بدنام كردن ديگران و توهين و تهمت به مخالفان سياسي مي دانند و در يك ميدان يك طرفه تمام آنچه را كه مي خواهند، به ديگران نسبت مي دهند]...[ اين گونه اعمال براساس قوانين جاري كشور جرم محسوب مي گردد!

 فيلمساز فراري قباي كروبي را لاي درگذاشت (خبر ويژه)

شاهد ادعايي كروبي، در يك سناريوي از پيش طراحي شده به سراغ وي رفته بود و در واقع، از سوي يك ضد انقلاب فيلمساز كه در خارج از كشور اقامت دارد و در سناريويي در زمينه سياه نمايي عليه جمهوري اسلامي داراي سابقه است، به خدمت گرفته شده بود.
چند روز پس از آن كه كروبي ادعا كرد «الف-ش» شاهد مورد نظر وي (كسي كه ادعا مي كند در جريان بازداشت مورد تجاوز جنسي قرار گرفته) مفقود شده، رضا علامه زاده ماركسيست فراري در وبلاگ خود فيلم ويدئويي از «الف-ش» را در سايت خود گذاشت كه در آن فرد ياد شده ادعا مي كرد مورد تهديد قرار گرفته و مخفي شده است. علامه زاده ادعا كرد چون «ش» از وي درخواست كرده، ويدئوي وي در توضيح جزئيات بازداشت و تجاوز را در وبلاگ خود مي گذارد، اين در حالي است كه بلافاصله فيلم مذكور از سوي رسانه ها و سايت هاي زنجيره اي آمريكايي و انگليسي منتشر شد.
آنچه در اين ميان جالب است اينكه علامه زاده- كه زيگزاگ هاي فكري و سياسي فراواني در زندگي خود داشته- عنصري سابقه دار در توليد و توزيع فيلم و سي دي هاي مشابه است به نحوي كه از وي به عنوان پيمانكار محافل اطلاعاتي آمريكا در زمينه نوارسازي هاي جعلي ياد مي شود. وي پيش از اين چند تن از بازيگران ضد انقلاب (نظير كتايون - الف) را نيز جلوي دوربين برده تا از طريق آنها ادعا شود كه بازداشت شدگان در زندان هاي جمهوري اسلامي مورد تعرض جنسي قرار مي گيرند.
علامه زاده از جمله عناصر ضد انقلاب مقيم هلند است و در شبكه رسانه اي جنگ نرم فعاليت مي كند. پيش از اين رد پاي عناصري چون الهه هيكس، شيرين عبادي و محسن - ر (روحاني چپ نما) در پرونده نوارسازان هم ديده مي شد.
سازمان هاي جاسوسي بيگانه در ماجراي اغتشاشات از پيش طراحي شده اخير، سرمايه گذاري گسترده اي روي صحنه سازي و تصويربرداري از صحنه هاي نمايشي و سپس انتشار گسترده اي در سطح اينترنت انجام دادند. قتل مشكوك خانم ندا آقا سلطان و تصويربرداري از آن و سپس انتشار آن در بي بي سي نيز از مدل و ترفند مشابهي پيروي مي كرد. آرش حجازي شاهد صحنه قتل چند روز قبل از اين ترور، به تهران آمد و روز بعد بلافاصله به انگلستان بازگشت تا تحليل و نريشن مورد نظر بي بي سي انگليس را روي تصاوير جان سپردن يك دختر جوان قرائت كند.
به احتمال قوي الف-ش شاهد قلابي آقاي كروبي هم پس از بازي دادن وي و بازي با آبروي جمهوري اسلامي، بلافاصله از كشور خارج شده است و حالا به قول خود آقاي كروبي «كروبي مانده و قباي وي كه لاي در گير كرده است». به عبارت ديگر كروبي در كنار الف-ش يكي از آكتورهاي سياه بازي عناصري نظير علامه زاده بوده است.
پيش از اين دادستان كل كشور محتواي سي دي ارائه شده از سوي كروبي را مخدوش و جعلي و غير واقعي عنوان كرده.
ذكر اين نكته هم ضروري است كه الف-ش با يكي از سفارتخانه هاي خارجي به بهانه اخذ ويزا مرتبط بوده است.
نامبرده در ويديوي ساخته شده از سوي علامه زاده ادعا مي كند در بازداشتگاهي بوده كه مأموران با شعار يا حسين يا حسين به شكنجه بازداشت شدگان مي پرداختند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14