(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 15 دي 1388- شماره 19551
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
دويدن در كوچه بن بست (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
گيج (گفت و شنود)
برنامه ريزي براي ايجاد فتنه جديد در پوشش پروژه آشتي ملي
دادستان تهران : محاكمه متهمان پرونده هتاكان ادامه دارد
هم كارناوال نفوذي ها بود هم جنبش مردم خداجو! (خبر ويژه)
آمريكا غني سازي را بپذيرد تا از دست ايران نجات پيدا كند! (خبر ويژه)
شبكه هاي اجتماعي همان احضار روح با استكان است! (خبر ويژه)
سپر گروهك هاي برانداز يا مرجع مجاهدين و مجمع روحانيون؟! (خبر ويژه)
ارتش سايبري ايران شبكه اينترنتي «سيا» را به غنيمت گرفت (خبر ويژه)
مردان خداجوي موسوي بهايي و تروريست از آب درآمدند
پيام تسليت رهبرانقلاب به مناسبت ارتحال آيت الله حاج آقا علي صافيدويدن در كوچه بن بست (يادداشت روز)

ضرب الاجل باراك اوباما رئيس جمهور امريكا به ايران روز پنج شنبه 31 دسامبر 2009 پايان يافت. اوباما چند ماه قبل در سفري به تل آويو و در حالي كه كنار بنيامين نتانياهو ايستاده بود به صراحت تاكيد كرد پايان سال ميلادي را زماني مي داند كه در آن بايد پيشرفتي محسوس درگفت وگوهاي هسته اي با ايران رخ داده باشد و الا جامعه بين المللي اقداماتي عليه ايران به عمل خواهد آورد. از آن روز تا به امروز، هيچ كدام از امريكايي ها به سوال هايي از اين قبيل كه اگر ايران به ضرب الاجل دسامبر پاي بند نماند دقيقا چه خواهند كرد و چقدر اطمينان دارند كه اقدامات آنها بتواند اراده ايران را تغيير دهد، پاسخ نداده اند. شايد يك علت طفره رفتن از ارائه پاسخ صريح به اين سوال ها همان باشد كه امريكايي ها خود بارها گفته اند يعني اينكه نمي خواهند فضاي مذاكرات را با تندي هاي زودهنگام تخريب كنند، ولي علت مهم تر اين است كه امريكايي ها خود بهتر از هر كسي مي دانند ورود به فاز تحريم ها، قدم نهادن در همان راهي است كه جرج بوش بر پيمودن آن اصرار كرد و نهايتا هم به شكستي چنان فاحش انجاميد كه باراك اوباما توانست در مبارزه انتخاباتي خود در مقابل كانديداي جمهوري خواهان، صرفا با تكيه بر همين يك مورد و تاكيد بر ضرورت «تغيير» آن، همه چيز را به نفع خود تمام كند. اما حالا پس از چيزي حدود يك سال، زمزمه هايي وجود دارد كه اوباما مي خواهد به راه بوش بازگردد. سوال اين است كه اگر آن مسير در دوران بوش جواب نداد چرا بايد در دوران اوباما جواب بدهد؟ آيا اوباما مي تواند از بوش، بوش تر باشد و روشي را كه دولت بوش خود در ماه هاي آخر به ناكارآمدي آن واقف شد و كنار گذاشت-و به همين دليل ويليام برنز را به مذاكرات ژوئن 2008 فرستاد- با موفقيت اعمال كند؟
تنها اتفاق جديدي كه پس از روي كار آمدن اوباما در صحنه مواجهه تهران و واشينگتن رخ داد تاكيد اوباما بر انجام مذاكره بدون پيش شرط و مستقيم با ايران بود. در ميان مقام ها و مراكز تصميم ساز در ايران هيچ كس اين موضوع را يك «تغيير استراتژيك» ارزيابي نكرد چرا كه واضح بود اين تصميم نه ابتكار اوباما بلكه محصول نياز غير قابل جايگزين دستگاه سياست خارجي امريكا به تعامل با ايران است و حتي اگر جرج بوش هم در كاخ سفيد مي ماند چاره اي جز در پيش گرفتن همين سياست نداشت چه اينكه اولين حضور امريكا در مذاكرات گروه 6 با ايران در دولت بوش رخ داد.
يك نگاه قدرتمند در ايران كه از همان روزهاي اول بر سر كار آمدن اوباما در لايه هاي دروني حكومت خود را نشان داد اين بود كه اساسا هدف اوباما از ورود به فاز تعامل مستقيم با ايران نه دستيابي به راه حل مذاكراتي براي موضوع هسته اي بلكه افزايش قدرت چانه زني خود درون گروه 6 است -كه در ماه هاي پاياني دولت بوش به حداقل مقدار ممكن تقليل پيدا كرده بود- تا آنها را به همراهي در اعمال تحريم هايي بسيار شديد -همان كه هيلاري كلينتون آن را تحريم هاي «فلج كننده» خواند- وادار سازد. اين ديدگاه عقيده داشت پيشنهاد مذاكره و احيانا انجام يكي دو دور مذاكره نه ابزار رسيدن به راه حل بلكه تاكتيكي براي تشديد فشارهاست و امريكايي ها نهايتا علاقه اي براي به رسميت شناختن حقوق ايران از خود نشان نخواهند داد. مدافعان اين ديدگاه پس از وقايع رخ داده از اول اكتبر به اين سو، در موقعيتي هستند كه مي توانند استدلال كنند تحليل آنها صحيح بوده و امريكايي ها اساسا وارد مذاكرات شدند كه آن را به شكست بكشانند نه اينكه مسير به سمت يك راه حل بگشايند، راه حلي كه اكنون و پس از مذاكرات انجام شده در وين كاملا در دسترس است و امريكايي ها لجوجانه از حركت به سمت آن خودداري مي كنند. مهم اين است كه ببينيم چرا چنين اتفاقي رخ داده است.
مطالعه دقيق منابع امريكايي و صهيونيستي نشان مي دهد استراتژي اوباما در مقابل ايران پس از يك سال فراز و فرود نهايتا به شكل يك طرح 4 ستوني در آمده است. اين طرح در واقع توصيفي است كه امريكايي ها از فرايند سياستگذاري خود درباره ايران ظرف يك سال گذشته مي كنند: 1- پيشنهاد مذاكره مستقيم اوباما به ايران درون نظام ايران شكاف ايجاد كرد 2- اين شكاف در اثر تحولات پس از انتخابات ايران بسيار عميق تر شد 3- در اثر همين شكاف ها بود كه ايران نتوانست پيشنهاد وين را بپذيرد و 4- اكنون بايد از طريق اعمال تحريم هاي جديد اين شكاف را تقويت كرد. دقيقا بر همين مبناست كه اكنون نداي تحريم ايران از جانب محافل صهيونيستي درون و بيرون امريكا بلند شده و دولت اوباما هم در مانده است كه بر سر اين دوراهي چه بايد بكند.
بي دقتي ها و سوء تفاهم هاي موجود در اين تحليل بسيار فراتر از آن است كه بتوان در اينجا ابعاد آن را شكافت. پيشنهاد مذاكره اوباما به ايران از ابتدا شكاف چنداني درون حكومت بوجود نياورد، تازه اگر هم اندكي اختلاف تحليل بوجود آمده باشد اكنون كاملا رفع شده و تقريبا كسي از مسئولان نظام -حتي خوش بين ترين آنها- ترديد ندارد كه اوباما چه از حيث اهداف و چه حتي از حيث روش ها ادامه منطقي بوش است و بالاتر از اين شايد بتوان گفت به دليل اعمال برخي پيچيدگي ها در رفتارهاي خود از بوش هم خطرناك تر است. مقام هاي ايران در يك سال گذشته علاوه بر دست دراز شده اوباما به دست ديگر او هم نگاه كرده اند و هرگز چيزي جز خنجر در آن نديده اند. اختلاف بوجود آمده پس از انتخابات هم اساسا ربطي به پيشنهاد مذاكره اوباما نداشت. مسئله به طور ساده اين بود كه پياده نظام امريكا در ايران به دلايلي كه اينجا جاي بحث آن نيست به طمع افتاد كه فرصتي براي وارد آوردن يك ضربه اساسي به نظام به دست آورده و برخي كانديداها و خواص هم به دليل آلودگي و بي بصيرتي فرصت و بستر لازم براي جولان اين پياده نظام را فراهم آوردند كه البته ديديم و ديدند ديري نپاييد. علت رد پيشنهاد وين هم اختلافات داخلي ايران نبود. ايران همان ابتدا كه پيشنهاد 3 كشور فرانسه، روسيه و امريكا را دريافت كرد فهميد كه امريكايي ها به دنبال آن هستند كه از بن بست بوجود آمده درباره برنامه هسته اي ايران با حفظ آبرو خارج شوند و به رفع و رجوع گرفتاري هاي حادتر خود در منطقه بپردازند. واقعا در آن مقطع ايران اصراري هم نداشت كه الا و لابد موضوع بايد با يك آبروريزي براي غرب خاتمه پيدا كند. تحولات بعدي بود كه مسير را تغيير داد. در حالي كه ابتدا بحث بر سر اين بود كه ايران طي يك فرايند مبادله مواد هسته اي، سوخت مورد نياز خود براي راكتور تهران را به دست بياورد به تدريج اظهاراتي از جانب غربي ها شروع شد كه هدف اصلي خارج كردن مواد هسته اي از چنگ ايران و ايجاد يك تاخير زماني يكساله در دستيابي آن به سلاح هسته اي است. ايران ابتدا اين اظهارات را جدي نگرفت اما رفته رفته مقام ها و تحليلگران غربي آنچنان بر اين موضوع تاكيد كردند كه معلوم شد ماجرا واقعا جدي است و غربي ها هدفي جز تهي كردن ذخيره اورانيوم كم غني شده ايران ندارند. از اين روي ايران خواستار آن شد كه تضمين هايي محكم تر دريافت كند تا بتواند مطمئن باشد كه حتما سوخت راكتور تهران را دريافت خواهد كرد. تضمين هاي مورد نظر ايران اين بود كه اصل مبادله محفوظ بماند اما انجام آن به طور تدريجي و درون خاك ايران صورت بگيرد. طرف غربي تضمين هاي درخواستي ايران را به منزله رد پيشنهاد وين تلقي كرد و بلافاصله رسانه هاي غربي پر شد از تحليل هايي كه مي گفت ايران پيشنهاد وين را رد كرده است در حالي كه غربي ها خود به خوبي مي دانستند تنها چيزي كه ايران خواسته اعمال اصلاحاتي در شكل اجراي پيشنهاد است. اين درست است كه درون ايران ديدگاه هاي مختلفي در مورد ماهيت پيشنهاد وين شكل گرفت ولي در سطح تصميم سازي از همان ابتدا اجماعي روشن وجود داشت. اين واكنش غربي ها نظام را كاملا متقاعد كرد كه هدف غرب نه تامين سوخت راكتور تهران بلكه دقيقا همان است كه خودشان اعلام كرده اند يعني تهي كردن ذخيره مواد هسته اي ايران والا اگر غربي ها واقعا در ادعاي خود صادق بودند و هدفشان ارائه سوخت به ايران بود چه فرقي مي كرد كه اين مبادله درايران انجام شود يا جاي ديگر؟! و نهايتا اعمال تحريم ها -اگرچه هيچ تحريم موثري در كار نيست و امريكايي ها مي خواهند دوباره سراغ سپاه بروند كه قبلا هم بارها آن را تحريم كرده اند- مردم و نظام ايران را متحد خواهد كرد به جاي آنكه در مقابل هم قرار دهد. اگر بنا بود تحريم داخل ايران را به هم بريزد 5 قطعنامه قبلي اين كار را كرده بود ضمن اينكه وقتي غرب با تحريم سعي مي كند به مردم ايران فشار بياورد و متقابلا دولت ايران تلاش مي كند بار تحريم را خود به دوش بكشد و فشارها را به مردم منتقل نكند، مردم بايد از چه كسي متنفر شوند؛ دولت خدوم و صبور يا غربي هايي كه از تامين راديو دارو براي بيمارستان ها هم خودداري مي كنند؟!
اوباما به دليل تحليل هاي اشتباه سيستم بررسي استراتژيك واشينگتن، اكنون گرفتار ضرب الاجل خود است. اگر به اين ضرب الاجل عمل كند و پا در مسير تحريم ها بگذارد وارد راهي شده كه شكست خورده بودن آن مدت ها قبل ثابت شده و ضمنا تمام امكان هاي مذاكراتي با ايران درباره مسائل منطقه اي را هم از دست خواهد داد و اگر به آن عمل نكند آبروي خود را از دست رفته خواهد ديد.
مهدي محمدي

 كيهان و خوانندگان

¤ پس از برگزاري تظاهرات عظيم مردم در محكوميت سران فتنه، اكنون نوبت مسئولان است كه با سران فتنه برخورد نمايند.
نوريزاده از كرج
¤ به اين آقايي كه با بيانيه هايش دروغ مي گويد بفرمائيد كه سركردگان منافقين خودشان اعتراف كرده اند كه در آشوب روز عاشورا حضور داشتند، اما بازهم موسوي اصرار دارد كه آن آشوبگران مردم خداجو هستند.
يك هموطن
¤ انقلاب اسلامي ايران، يك درياي پاك و خالص است كه گاهي دچار توفان مي شود و ناپاكي هايش را تخليه مي كند. اغتشاشگران و سران فتنه، حكم همان ناپاكي را دارند كه با اين توفان، از اين دريا بيرون ريخته شدند.
مهدوي از نكا
¤ دادن فرصت به سران فتنه براي بازگشت به دامان ملت، وقت كشي است و هيچ سودي ندارد.
قاسم زاده از تهران
¤ به اصلاح طلبان و سياستمداران كشور بفرمائيد كه ديگر دم از 13ميليون طرفدار موسوي نزنند. چون بسياري مثل من به موسوي راي دادند، اما حالا ديگر او را قبول نداريم. به جز مشتي اراذل و اوباش ديگر هواداري براي موسوي نمانده است.
يك هموطن
¤ ضمن تشكر از روزنامه كيهان به خاطر افشاي نقشه هاي صهيونيستي سران فتنه ، از اين روزنامه تقاضا مي شود كه نسبت به كشته سازي فتنه گران مقالاتي تحليلي چاپ شود.
جراحي از مشهد
¤ در انتخابات رياست جمهوري امسال به فردي راي دادم كه اطرافيانم با او مخالف بودند. پس از اعلام نتيجه، ابتدا از آن ناراحت بودم، اما با خودم گفتم كه مردمسالاري ايجاب مي كند كه به راي اكثريت احترام بگذارم. اما امروز و باگذشت 7 ماه از انتخابات، مي بينم كه اطرافيانم تا چه حد بصيرت داشتند كه به كسي كه اين همه دلبسته قدرت و موقعيت اجتماعي است و با رفتارش كه مصداق ديكتاتوري محض است و قصد دارد با فتنه گري و تخريب به قدرت برسد راي ندادند.
يك هموطن
¤ پيشنهاد مي شود كه خسارت هاي وارد آمده به اموال عمومي به دست آشوبگران، از سران فتنه و اغتشاشگران دستگير شده گرفته شود تا براي ساير فتنه گران هم درس عبرت شود.
موسوي
¤ مردم ايران هيچ گاه خواص، سياستمداران، هنرمندان و ورزشكاراني كه در مقابل وطن فروشان و هتاكان سكوت كردند را فراموش نمي كنند و نخواهند آنها را بخشيد.
يك هموطن
¤ برخي از خواص انتظار دارند كه سران فتنه عذرخواهي كنند. اما اين انتظار بسيار اشتباه است، زيرا آنها انواع جنايات و خطاها را مرتكب شده اند و ديگر راه برگشتي براي آن ها نمانده است. پس بهتر است كه به جاي اين انتظارات، در پي محاكمه شدن سران فتنه باشند.
يك شهروند
¤ بنده 18 سال است كه كارمند سازمان حج و زيارت هستم و در اين مدت به وفور ديدم كه وهابيون عربستان در برنامه هاي حج، چه توهين هايي به هموطنانمان مي كنند. از اين گذشته، با اين مسافرت ها، پول هايي را به آن اعراب مي دهيم كه با آن ها براي كشتار شيعيان اسلحه تهيه مي كنند. از رياست محترم سازمان حج و زيارت تقاضاي عدم برگزاري مراسم حج عمره از سوي ايران مي شود.
يك شهروند
¤ از مسئولان تقاضا مي شود كه تكليف شركت هاي هرمي را معلوم كنند. چون برخي مي گويند اين شركت ها قانوني هستند و برخي مي گويند غيرقانوني. آيا مسئولان منتظر هستند كه شركت هاي هرمي، ابتدا پول مردم را غارت كنند و سپس با آن ها برخورد شود؟
يك شهروند
¤ لطفاً يك خط ويژه پيامك براي دريافت نظرات خوانندگان خود ايجاد نمائيد.
يك خواننده
كيهان: بزودي امكان ارسال پيامك براي خوانندگان فراهم خواهد شد.
¤ علي رغم اينكه مسئولان اعلام كردند كه براي تعويض خودروهاي فرسوده، وام داده مي شود، هيچ يك از نمايندگي ها و مراكز مربوطه قائل به وام دادن نيستند. لطفاً رسيدگي شود.
يك شهروند
¤ مدتي است كه خيابان محمد حسيني واقع در خيابان آيت الله سعيدي(غياثي) پاتوق فروشندگان مواد مخدر شده و علناً در مدت شبانه روز اقدام به رد و بدل مواد مخدر و مزاحمت براي ساكنين محل مي نمايند. از رياست محترم كلانتري 114 غياثي كه در نزديكي همين خيابان نيز واقع شده است خواهشمنديم نسبت به دستگيري و رفع مزاحمت اين افراد اقدام فرمايند.
جمعي از اهالي محل
¤ در تاريخ 8 دي ماه از ساعت 10/15تا 30/16 حتي يك اتوبوس هم در خط تجريش- شهرك صدف تردد نكرد. از مسئولان امر انتظار مي رود كه ضمن بررسي اين اتفاق و پاسخگويي به شهروندان، نسبت به حركت به موقع اتوبوس ها نظارت بيشتري داشته باشند.
راستاد
¤ طرح ارائه سهميه به متأهلين در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه ها، يك طرح بسيار اشتباه است. چون هم مجردان و هم متأهلان به يك اندازه تلاش مي كنند و دليلي ندارد كه يك گروه از تلاش خود بهره بيشتري ببرند.
يك هموطن از تهران
¤ ديسكي كردن چرخ هاي عقب اتومبيل همان كار ترمز اي بي اس را انجام مي دهد با اين تفاوت كه هزينه آن به مراتب كمتر است. از كارشناسان توليد خودرو مي خواهم كه در اين مورد نظر تخصصي خود را بدهند.
دهستان
¤ از وزير محترم رفاه و معاون پارلماني رياست محترم جمهوري مي خواهيم اقدامي نمايند كه قانون بازنشستگي كاركنان ارگان هاي دولتي با 25 سال سابقه كار شامل حال كارگران بخش هاي خصوصي نيز بشود.
جباري
¤ از 18 سال پيش قرار شده كه قطعه زمين 150 هكتاري در نواج از توابع شهرستان ملوجان كرمان بين افراد فاقد مسكن تقسيم و واگذار شود ولي بنياد مسكن كرمان تاكنون تكليف اين زمين ها را روشن نكرده است. تقاضا داريم مسئولان امر اين موضوع را به يك سرانجام معلوم برسانند و زمينه خانه دار شدن گروهي از هم وطنان را در اين منطقه محروم فراهم سازند.
عيسي محمودي
¤ پايه برق ضلع جنوب شرق ميدان امام حسين(ع) فاقد روشنايي هستند از مسئولين اداره برق منطقه 17 شهريور براي رفع اين نقيصه درخواست مساعدت داريم.
از كسبه محل
پاسخ روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش لرستان
در پاسخ به مطلب مندرج در سه شنبه 8 دي هشتاد و هشت روزنامه در ستون كيهان و خوانندگان به آگاهي مي رساند:
1- حقوق و مزاياي حكمي كاركنان رسمي و پيماني از طريق خزانه معين استان مستقيم به حساب كاركنان واريز مي گردد لذا آنچه در حكم آنها برابر قوانين و مقررات وجود داشته باشد پرداخت مي گردد.
2- حق لباس افراد ياد شده تا پايان سال 87 برابر با دستورالعمل شماره 15 قانون استخدام كشوري در موعد مقرر به آنان پرداخت گرديده است و در مورد مذكور پرداخت آن تاخير نداشته است. اما در سال 88 در قانون مديريت خدمات كشوري اشاره اي به آن نگرديده پيگيري هاي لازم در اين مورد به عمل آمده فعلا بخشنامه يا دستورالعملي در اين خصوص دريافت نشده است.
3- برابر نامه شماره 33/41900/710- 16/8/88 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت متبوع هيچگونه تسهيلاتي براي نگهبان و سرايدار بابت حق كشيك(سرايداري) آنان در قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني نشده است.
4- سرايداران و نگهبانان به صورت تمام وقت برابر قوانين و مقررات در واحدهاي مربوطه انجام وظيفه مي نمايند و بابت كار خارج از ساعات آنها هيچگونه دستورالعملي مبني بر پرداخت نوبت دوم به اين عزيزان وجود ندارد.
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 1/10/88 آن رسانه با عنوان افزايش پول برق مصرفي به آگاهي مي رساند: از مشترك محترم درخواست مي شود به منظور رسيدگي دقيق به مشكلات خود با شماره تلفن 88616613(دفتر روابط عمومي) تماس حاصل نمايند.

 گيج (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: بعد از تظاهرات چند ده ميليوني مردم در محكوميت اهانت كنندگان به عاشوراي حسيني(ع)، سران فتنه بدجوري گيج و منگ شده اند.
گفت: آخه دلشون نمي خواست به اين زودي معلوم شود كه در اردوگاه يزيد خيمه زده اند.
گفتم: خب! چرا اهانت كنندگان به عاشوراي حسيني(ع) را محكوم نمي كنند؟
گفت: آخه، اگر آنها را محكوم كنند كه ديگه اين چند تا هواداري هم كه براشون باقي مونده از دست مي دهند.
گفتم: با اين حساب مگه مجبورند بيانيه بدهند و يزيديان رو «مردم خداجو»! معرفي كنند؟!
گفت: خودشان هم نمي دانند چه مي گويند و چه مي كنند!
گفتم: يارو مي خواست در يك محفل ادبي ابراز وجود كند، خطاب به حاضران گفت؛ در اين محفل به ياد سعدي افتادم، اجازه بدهيد يك شعر از فردوسي برايتان بخوانم، ملك الشعراي بهار در وصف اصفهان مي گويد؛ خوشا شيراز و وصف بي مثالش و...!!

 گزارش اختصاصي كيهان
برنامه ريزي براي ايجاد فتنه جديد در پوشش پروژه آشتي ملي

سرويس سياسي-
گزارش هاي دريافتي كيهان نشان دهنده آن است كه سران جريان فتنه طراحي هاي جديدي براي لاپوشاني خيانت هاي چند ماهه خود در قالب يك نسخه جديد از طرح به اصطلاح «آشتي ملي» انجام داده اند.
در حالي كه برخي از تحليلگران در روزهاي اخير با نامه نسنجيده محسن رضايي خطاب به رهبر انقلاب به عنوان يك «پروژه مستقل» و طراحي شده توسط شخص وي مواجه شده اند، برخي گزارش ها كه كيهان اخيرا به آنها دست يافته نشان مي دهد اين نامه صرفا يك «زير پروژه» است و بايد آن را به عنوان بخشي از يك پروژه كلان تر كه هدف آن خارج كردن سران فتنه از بن بست فعلي و فراهم آوردن امكان تداوم حيات سياسي براي آنهاست، تحليل كرد.
محسن رضايي در نامه خود خطاب به رهبر انقلاب با به كار بردن تعبير «معترض» درباره ميرحسين موسوي و تمجيد از بيانيه شماره 17 وي كه در آن حركت هتاكانه اوباش در جسارت به ايام عزاي حضرت سيدالشهدا(ع) مورد تاييد قرار گرفته و به عنوان حركتي خودجوش ستوده شده بود، از ايشان خواسته بود درباره حماسه روز 9 دي پيامي صادر يا سخنراني كنند تا «از شروع دوباره فعاليت افراطيون دو جناح» جلوگيري شود. اين نامه كه به وضوح در حكم تاييديه و تكمله اي بر بيانيه ضد انقلابي موسوي است، با واكنش هاي گسترده اي در ميان مردم و نخبگان اصولگرا مواجه شد و به سرعت اجماعي در اين باره شكل گرفت كه رضايي هدفي جز تطهير سران فتنه ندارد.
اطلاعات كيهان نشان مي دهد برخي واقعيت هاي كليدي اين احساس عمومي را تاييد مي كند. برمبناي اين اطلاعات سران جريان فتنه كه اخيرا بر هماهنگي هاي خود با يكديگر افزوده اند به 3 دليل به اين نتيجه رسيده اند كه روند فعلي قابل تداوم نيست و بايد راه خروجي از آن بيابند: 1- از دست رفتن بدنه مردمي فتنه و محدود شدن آن به ضد انقلاب 2- ناتواني سران فتنه از كنترل رفتارهاي ضد انقلابي باقي مانده حاميان خود و قطعي شدن اين موضوع كه نظام و مردم عقيده دارند هزينه اين رفتارهاي ضد انقلابي بايد مستقيماً توسط سران فتنه پرداخت شود و 3- استحكام دروني جبهه انقلاب و سربازان ولايت فقيه كه حماسه روز 9 دي نشان داد از پشتوانه مردمي وسيع و غيرقابل انكاري برخوردار است.
بر مبناي اين 3 دليل سران فتنه تصميم گرفته اند يك پروژه وسيع رسانه اي با محوريت ضرورت آشتي ملي و خروج كشور از وضعيت فعلي را كليد زده و خود را در جايگاه ناصحان نظام و طلبكاران از آن بنشانند. نامه رضايي فقط بخشي از اين پروژه است و بخش هاي ديگر آن هم به زودي آشكار خواهد شد كه نگارش نامه هايي ديگر به رهبري، وارد كردن برخي بزرگان روحاني به اين عرصه و نهايتاً ايجاد جنجال رسانه اي از طريق به دست گرفتن «پرچم خاتمه بحران» و «آرامش كشور» فقط بخش هايي از آن است. يك كارشناس آگاه كه تحركات جريان فتنه در ماه هاي گذشته را مستمراً مطالعه كرده در اين باره به كيهان گفت: «از ابتدا قرار بود همين اتفاق بيفتد. لااقل يك محفل خاص كه تا امروز سران فتنه را اداره و تغذيه كرده از ابتدا بنا داشت ابتدا براي شعله ورتر شدن آتش فتنه هرچه مي تواند انجام بدهد و بعد آن روز كه همه خسته شدند و مطالبه خروج از وضعيت بحران در ميان مردم بالا گرفت به عنوان فرشته نجات وارد عمل شود و ختم شدن غائله را به نام خود تمام كند.» وي ادامه داد: «برنامه ريز اين جريان مدت ها قبل گفته بود نهايتاً همه مجبور مي شوند سراغ من بيايند و حالا كه اين اتفاق نيفتاده و بلكه مطالبه برخورد با سران فتنه فراگير شده، خودش تصميم گرفته وارد عرصه شود و آخرين پروژه اش را اجرا كند.»
اطلاعات كيهان نشان مي دهد كه هدف نهايي اين پروژه اين است كه اولاً سران فتنه را با كمترين هزينه از مهلكه نجات دهد و ثانياً فتنه گران خود تبديل به منادي وحدت و آشتي شوند تا اگر نظام نپذيرفت- كه طبعاً نخواهد پذيرفت- بتوانند نظام را متهم كنند كه اساساً بناي آشتي ندارد و فقط به دنبال درگيري و دعواست و به اين ترتيب هزينه همه درگيري هاي احتمالي آينده را از روي دوش سران فتنه برداشته و به گردن نظام بيندازند.
اطلاعات موجود نشان مي دهد گام بعدي اين پروژه احتمالاً انتشار يك نامه ديگر و درخواست تشكيل چيزي شبيه شوراي حكميت يا شوراي آشتي ملي خواهد بود. سران فتنه البته هنوز در اين باره كه نامه بعدي بايد به امضاي چه كسي باشد، چه زماني منتشر شود و دقيقاً چه مواردي را مطرح كند كه كهنه و تكراري به نظر نيايد، به جمع بندي نهايي نرسيده اند ولي در اين باره اتفاق نظر دارند كه در پيش گرفتن اين روش تنها راهكار پيش روي آنهاست.
همه اين برنامه ريزي ها در حالي است كه كارشناسان عقيده دارند هرگونه اغماض و چشم پوشي نسبت به فتنه گران كه امثال آقاي رضايي هم در ماه هاي گذشته با آنها همگام و هم قدم بوده اند، باعث خواهد شد هزينه اقدام عليه امنيت ملي بسيار پايين به نظر برسد و به اين ترتيب فتنه گران و دوستان خارجي آنها در برنامه ريزي براي ايجاد فتنه هاي بعدي جسورتر شوند و دقيقاً به همين دليل بايد حداكثر سخت گيري را در اين مورد اعمال كرد. اين كارشناسان معتقدند اگر منظور از آشتي ملي آشتي مردم با يكديگر باشد اين بحثي بي مورد است چرا كه مردم اساساً با يكديگر نزاعي ندارند و حماسه روز 9 دي ماه هم نشان داد اتحاد ملي با حداكثر درجه ممكن اكنون در ميان مردم وجود دارد و بسياري از كساني كه آن روز به خيابان آمدند همان كساني هستند كه در روز 22 خرداد به كانديدايي به جز دكتر احمدي نژاد راي داده اند. اما اگر مقصود آشتي بين جريان سياسي باشد اين امر بدون برخورد با فتنه گران، جبران عملي خسارت هايي كه در اثر خيانت هاي آنها به كشور وارد شده و مرزبندي صريح و روشن آنها با دشمنان اسلام، انقلاب و رهبري مطلقاً امكانپذير نيست.

 دادستان تهران : محاكمه متهمان پرونده هتاكان ادامه دارد

دادستان تهران با اشاره به برگزاري اولين جلسه رسيدگي به اتهامات توهين كنندگان به آرمان هاي انقلاب اسلامي در شعبه 15 دادگاه انقلاب، گفت: جلسات بعدي رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد.
عباس جعفري دولت آبادي درباره وضعيت بازداشت شدگان روز عاشورا و سياست جديد دادستاني، اظهار داشت: اين افراد كه در تظاهرات و تجمعات ضد انقلابي روز عاشورا شركت كردند، آزاد نمي شوند، مگر آن كه بي گناهي متهمان براي قاضي پرونده محرز شود. وي همچنين اعلام كرد كه روز گذشته اولين جلسه رسيدگي به اتهامات توهين كنندگان به آرمان هاي انقلاب اسلامي در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. جعفري دولت آبادي گفت: روز يكشنبه دو نفر از متهمان پرونده هتاكان محاكمه شدند و رسيدگي به اتهامات ساير متهمان امروز نيز ادامه خواهد داشت. به گزارش ايسنا، جعفري دولت آبادي تصريح كرد كه پس از قطعيت احكام مي توان اسامي آنها را اعلام كرد. دادستان تهران همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده انفجار در خانقاه نعمت اللهي ها، افزود: تحقيقات در اين پرونده در دادگاه انقلاب ادامه دارد.

 هم كارناوال نفوذي ها بود هم جنبش مردم خداجو! (خبر ويژه)

بيانيه جديد گروهك سازمان مجاهدين (انقلاب) با استقبال شبكه دولتي انگليس همراه شد. بي بي سي انگليس عنوان «هشدار مجاهدين انقلاب در مورد نفوذ جنبش سبز » را براي بيانيه مذكور انتخاب كرد و نوشت: يكي از تشكل هاي اصلاح طلبان در مورد نفوذ اقتدارگرايان در تجمع هاي جنبش اعتراضي به منظور تشويق تندروي هشدار داده است.
شبكه دولتي انگليس همچنين به بخشي از بيانيه استناد كرد مبني بر اينكه «براساس شواهد و قرائن موجود، ستاد عمليات رواني اقتدارگرايان حاكم، گروه هايي را براي جهت دادن اعتراضات به سوي شعارهاي انحرافي نظير شعارهاي ضدنظام و سلطنت طلبانه و نيز تشويق تظاهركنندگان به درگيري هاي فيزيكي آماده كرده است.»
استقبال بي بي سي از بيانيه گروهك مجاهدين و هشدار نسبت به تندروي نفوذي ها در تجمعات سبزها در حالي است كه اين شبكه از چند روز قبل از آشوبگري و حرمت شكني روز عاشورا، به هيزم كشي و تدارك ماجرا روي آورده و در روز عاشورا نيز به صورت زنده و آن لاين، لحظه به لحظه جريان سازمان دهي شده را هدايت مي كرد و بر گسترش اغتشاش اهتمام داشت!
در بيانيه سازمان مجاهدين آمده است: «در روز عاشوراي حسيني، حرمت ماه حرام به سادگي شكسته شد و بر اثر حمله و سركوب عزاداري اعتراضي مردم در تهران ده ها تن كشته و زخمي شدند... چند روز پيش از عاشورا آقاي مهندس موسوي هشدار داد كه ماجرايي از جنس كارناوال عصر عاشورا در حال شكل گيري است» سازمان در عين حال با لحني منافقانه، آشوبگران را «مردم» توصيف كرد و تحركات آنها را «يكي دو صحنه مشكوك صوت ] سوت[ و كف» عنوان كرد.
تناقض نهفته در بيانيه (مانند رويه موسوي) اين است كه به رغم انتساب حرمت شكني هاي روز عاشورا به نظام، گروهك مجاهدين حاضر نشد اين حرمت شكني ها را محكوم و از بانيان آن به اصطلاح كارناوال- كه به عنوان مردم يا مردم خداجو ياد مي شود!-ابراز انزجار كند درباره شكستن حرمت ماه حرام نيز آنچه جالب است اينكه جريان نفاق اگر چه عناصر سازمان يافته محارب را به حرمت شكني محرم و عاشورا فراخوانده اما توقع دارد ملت وفادار نظام و نيروهاي انتظامي در مقابل محاربين نايستند. آيا امام حسين(ع) در روز عاشورا بايد به اسم حرمت ماه حرام با جبهه مهاجم نفاق و كفر از سر عزت نمي جنگيد؟! و آيا ماه هاي حرام براي مسلمان ها حرام و براي منافقين و محاربين حلال است كه همه حرمت ها را زير پا نهادند؟! اين نكته هم گفتني است كه قريب 100 مامور نيروي انتظامي به اعتبار خويشتنداري و عدم برخورد قاطع با اوباش و تروريست هاي سازمان يافته، مضروب و مجروح شدند بي آن كه حتي يك گلوله به سوي عناصر محارب شليك كنند. اما محاربين كه نياز به كشته سازي و وارونه نمايي صحنه دارند، چند نفري را نيز قرباني مطامع سران فتنه در داخل و خارج كردند.

 آمريكا غني سازي را بپذيرد تا از دست ايران نجات پيدا كند! (خبر ويژه)

در پي برخي زمزمه ها در دولت آمريكا مبني بر اعمال تحريم هاي هدفمند عليه برخي مقامات ايراني به جاي تحريم هاي قبلي روزنامه فايننشال تايمز نوشت: چنين تحريم هايي تاثير ناچيزي بر جمهوري اسلامي مي گذارد.
اين روزنامه انگليسي از قول تحليلگران افزود: گذشته كاملاً روشن است. كاملاً بعيد به نظر مي رسد كه تحريم ها بتوانند محاسبات هزينه- فايده جمهوري اسلامي را به هم بزنند. دولت ايران توانسته بسياري از محدوديت ها را دور بزند.
فايننشال تايمز افزود: تحريم ها كمترين كارايي را خواهند داشت. مايكل روبين از مؤسسه آمريكن اينتر پرايز مي گويد هيچ يك از گزينه هاي پيش روي اوباما، شانس اثربخشي ندارند اما شايد بتوانند آبشاري از وقايع را به راه بيندازند. تحريم هاي مالي به تنهايي ايران را متوقف نخواهند كرد.
ميدل ايست آن لاين نيز در تحليل تحريم هاي پيشنهادي آمريكا نوشت: اوباما بايد تحريم ها را فراموش كند. آنها از تحريم هاي سخت تر سخن مي گويند اما بايد به اين مقامات گفت مقطع فعلي، زمان مناسبي براي اعمال تحريم هاي شديدتر عليه ايران نيست.
اين رسانه آمريكايي افزود: واشنگتن بايد تاكتيك هاي خود را در مذاكره با ايران تغيير بدهد و پيشنهاد معتبري را بر روي ميز مذاكره قرار بدهد. در عين حال واشنگتن بايد گزينه تحريم ها عليه ايران را فراموش كند و روند پيشين ديپلماسي را در قبال اين كشور ادامه بدهد.
احتمال بسيار ضعيفي وجود دارد كه ديگر كشورها از تحريم عليه ايران حمايت كنند. حتي تصويب تحريم در شوراي امنيت هم- كه بهترين شرايط است- صرفاً نمادين و بي تاثير خواهد بود. تحريم هاي ضعيف و يكجانبه هم نه تنها تاثير چنداني ندارد بلكه پيامدهاي معكوسي را در پي خواهد داشت و مواضع ايران را تقويت مي كند.
ميدل ايست آن لاين نتيجه گرفت: در حقيقت آمريكا در قبال ايران با مشكلات جدي مواجه و دچار نوعي سردرگمي است. تنها گزينه، به رسميت شناختن حق غني سازي اورانيوم در ايران و نشستن پاي ميز مذاكره است.

 شبكه هاي اجتماعي همان احضار روح با استكان است! (خبر ويژه)

«شبكه هاي اجتماعي كه موسوي در بيانيه هاي خود عنوان مي كند، مرا ياد احضار روح با استكان مي اندازد!»
اين مطلب را كاريكاتوريست خارج نشين نشريات زنجيره اي با اشاره به اينكه موسوي خود را رهبر جنبش سبز نمي داند و هدايت آن را به شبكه هاي اجتماعي حوالت مي دهد، نوشت و اضافه كرد: قديم تر ها مي نشستيم دور هم و روي يك مقوا حروف الفبا را درون دايره هاي مجزا مي نوشتيم. چند نفري سعي مي كرديم در نور شمع، تمركز كنيم تا جناب روح سر و كله اش پيدا شود، بعد به نوك انگشتان ما منتقل شود تا استكان روي دايره هاي حروف الفبا برود و از روح جواب هايمان را بگيريم. همه نوك انگشت اشاره شان به استكان بود و البته نبايد فشار هم مي آوردند! اما نكته جالب اين بود كه جوابي هم گرفته مي شد كه مي توانست ناشي از فشار يا تمركز بيشتر يكي از چند احضار كننده آماتور توي اتاق باشد. الان شبكه هاي اجتماعي شايد چنين باشند.
وي سپس با اشاره به نقش شبكه هاي مجازي خارجي نظير فيس بوك در هدايت آشوبگران مي نويسد: «گاهي فكر مي كنم شخصيت مجازي من در 3 پروفايلي كه روي فيس بوك دارم، حقيقي تر از خودم است! حس مي كنم اين سه نفري كه روي فيس بوك دارم، سه آدم جداگانه هستند. يعني آيا من 3 نفر مختلف هستم؟ نمي دانم! اما مي دانم اين سه نفر، ممكن است سه لحن مختلف داشته باشند، اما انگار سرهاي يك «اژدهاي چند سر» يا كله هاي متعدد يك موجود عقب افتاده يا هر چيزي كه دلتان بخواهد نام گذاري كنيد است.»
موسوي ادعاي خودجوش بودن آشوبگري را پس از آن مطرح كرده كه عملاً معلوم شده آشوبگران وي را صرفاً بهانه اي براي ضدانقلابي گري خود مي دانستند و تا جايي با او همراهند كه از آنها اطاعت كند وگرنه هر جا كه كمترين تعللي كرده، سازمان دهندگان آشوب به او بي اعتنايي كرده اند. به عبارت ديگر بيش از آن كه هدايت كننده باشد، با اصول «شرطي سازي» - و نقطه ضعف هاي مبتني بر جاه طلبي و ارتباط با بيگانگان- مديريت شده است.

 سپر گروهك هاي برانداز يا مرجع مجاهدين و مجمع روحانيون؟! (خبر ويژه)

پاسخ جامعه مدرسين حوزه علميه قم به پرسش شهروندان و اعلام اينكه آقاي صانعي صلاحيت مرجعيت را ندارد، با واكنش مجمع روحانيون روبرو شد.
مجمع روحانيون در ماجراهايي همچون شكستن حرمت امام حسين(ع)، جسارت به تصوير امام خميني در روز 16آذر، حذف اسلام از جمهوري اسلامي و سر دادن شعارهايي به نفع آمريكا و اسرائيل در تجمعات راه اندازي شده از سوي سه چهره مورد حمايت اين جريان (موسوي، خاتمي و كروبي) سكوت توأم با رضايت كرد و حتي در مقاطعي، برخي اعضاي آن جزو آتش بياران معركه بودند.
اين گروه كه تنها نامي از آن باقي مانده، با وجود سكوت يا همراهي با جريان فتنه در هتك حرمت همه مقدسات، به خاطر آقاي صانعي غيرتي شد و بيانيه اي در دفاع از وي كه از آلت دست هاي فتنه گران براي غبارآلود كردن فضا به شمار مي رفت، صادر كرد.
در بيانيه صادره به نام مجمع- كه به روال بسياري از بيانيه هاي صادره از سوي گروه هاي طيف مدعي اصلاحات معلوم نيست از سوي چه كساني نوشته و صادر مي شود- با استناد به فرمايش پيامبر اكرم(ص) مبني بر اينكه «فقها، امناي پيامبرانند» آمده است: عدالت و اخلاص آيت الله صانعي مورد تاييد عالمان برجسته حوزه ها و خيل عظيمي از مقلدان بوده و هست و هيچ جاي ترديدي در مرجعيت ايشان نيست و اين مرجعيت با بيانيه يك گروه مورد پذيرش مقلدان قرار نگرفته كه با بيانيه گروهي ديگر از اعتبار بيفتد.
بيانيه مجمع همچنين به تعابير حضرت امام خميني درباره صانعي- قبل از وقوع انحراف در رويه آقاي صانعي- استناد كرده اما اشاره اي به اين واقعيت نكرده است كه آشوبگران در ماه هاي اخير ضمن حمله به اسلام و انقلاب و ولايت، و هتاكي عليه بنيانگذار جمهوري اسلامي و نهايتاً هتك حرمت عاشوراي حسيني، شعار مي دادند «روحاني واقعي- منتظري، صانعي». طبيعتاً انتظار مي رود تنظيم كنندگان بيانيه در صورت داشتن صداقت توضيح دهند كه چرا دشمنان دين و امامت و ولايت و روحانيت با وجود اصرار به دهن كجي به اصل مقدسات، از امثال صانعي حمايت مي كنند؟! يا اين همان صانعي زمان امام است، اگر هست پس چرا به حضرت امام جسارت مي شود و از صانعي تمجيد؟!» مجمع همچنين توضيح نداده كه آيا تحريف كلمات حضرت امام از سوي آقاي صانعي به نفع ضدانقلاب هم كه چند ماه پيش صورت گرفت جزو لوازم همراهي با امام است؟ اما درباره «سلب مرجعيت» يا «استقلال مرجعيت» بايد گفت امام عصر(عج) براي فقيهي كه شايسته تقليد و پيروي است مشخصاتي برشمرده اند نظير «صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه و مطيعاً لامر مولاه» و بر اساس اين كلام شريف، هر درس حوزه و فقه خوانده اي را نمي توان محل رجوع و مرجع تقليد دانست. آيا آقاي صانعي كه اظهارنظرهايش تبديل به تيتر اول رسانه ها و سايت هاي دولت هاي استكباري نظير آمريكا و انگليس و اسرائيل مي شود و دشمنان اصلي دين در دنيا مواضع وي را عليه جمهوري اسلامي منعكس مي كنند، مصداق حافظ دين، مخالف هوا، مطيع امر مولا و مراقب نفس خويش است؟! در باب استقلال مرجعيت هم كه برخي از محافل نفاق مطرح مي كنند بايد پرسيد استقلال از چه كسي؟ از اسلام و امامت و انقلاب يا استقلال از استكبار و دشمنان دين؟!
يادآور مي شود مهر ماه سال جاري شماري از اعضاي گروهك منافقين، نهضت آزادي، حزب مشاركت و سازمان مجاهدين با ارسال نامه مشتركي (كه اسامي و امضاهاي آن موجود است) از مواضع ضدانقلابي و ضدملي آقاي صانعي تشكر كردند. سايت هاي منتشركننده نامه در عين حال، تصاوير علماي بزرگ (حضرات آيات مكارم شيرازي، سبحاني، صافي گلپايگاني، مظاهري، جوادي آملي، طاهري خرم آبادي، مومن، استادي، هاشمي شاهرودي، اميني، راستي كاشاني، مقتدايي و اعضاي جامعه مدرسين ) به عنوان حاميان نظام منتشر كرده و مورد حمله قرار دادند.
البته مرجعيت فردي مانند آقاي صانعي سالبه به انتفاي موضوع است و حتي اگر جامعه مدرسين هم براساس مسئوليت و تكليف، اعلام موضع نمي كرد، تكليف مشخص بود چرا كه مردم مؤمن سراغ افرادي با عملكرد آمريكا و ضدانقلاب پسند نمي روند، و تنها جماعتي دورافتاده از امام و انقلاب نظير سازمان مجاهدين پاي مرجعيت امثال آقاي صانعي مي ايستند كه آنها هم اساساً به مرجعيت اعتقادي ندارند و به تعبير هاشم آغاجري، تقليد از مرجعيت را كار ميمون مي دانند. البته در اين ميان، منافقين مرجعيت دارند و كساني نظير صانعي، نقش مقلد را ايفا مي كنند.
ذكر اين نكته هم ضروري است كه سايت ضدانقلابي جرس (يكي از كانون هاي سازماندهي آشوبگران) پريروز تصريح كرده بود: «اپوزيسيون برانداز برون مرزي اكنون خود را در سنگري جاي داده كه موسوي، كروبي، خاتمي و صانعي به عنوان سپرهاي حمايتي و حفاظتي، از آن سنگر دفاع مي كنند»!!

 ارتش سايبري ايران شبكه اينترنتي «سيا» را به غنيمت گرفت (خبر ويژه)

تير شبكه «تويتر» عليه عناصر فعال آشوب كمانه كرد.
وزارت خارجه آمريكا در كنار شبكه هايي چون فيس بوك، از تويتر براي القاي تقلب در انتخابات ايران و ايجاد فضاي شايعه و التهاب و آشوب، حداكثر استفاده را كرد و حتي به گردانندگان اين شبكه جايزه داد اما اكنون خبر مي رسد كه شبكه اينترنتي مذكور خود به وسيله شناسايي و دستگيري فعالان آشوب تبديل شده است. محافل غربي حامي آشوب اكنون از تويتر به عنوان «شبكه خطرناك» ياد مي كنند.
در اين زمينه روزنامه هايي چون تايمز، دي سايت و تلگراف هشدارهاي مشابهي را منتشر كردند. دي سايت آلمان در گزارش خود نوشت: تويتر به مخالفان در ايران كمك مي كرد اما اكنون جمهوري اسلامي از اين شبكه براي شناسايي مخالفان استفاده مي كند. تايمز هم از «مشكلات ويژه وسيله ارتباطي» آشوبگران و امكان رديابي و شناسايي اين طيف به واسطه تويتر خبر داد. روزنامه تلگراف هم در هشدار مشابهي نوشت «ايران تكنيكي را مورد استفاده قرار مي دهد كه به طور خودكار مي توان مبادله كنندگان اطلاعات در تويتر را شناسايي كرد بي آن كه فرستنده و دريافت كننده از موضوع مطلع شوند. اين براي دستگاه امنيتي ايران بسيار ساده است و حتي از اين طريق مدارك لازم براي دستگيري افراد جمع آوري مي شود. استفاده كنندگان تويتر نبايد با ارسال اطلاعات به آدرس هاي داخلي، موقعيت مخالفان را به خطر بيندازند».
وزير خارجه آمريكا در اوج آشوب هاي چند ماه پيش از مديران تويتر خواسته بود فعلا تعميرات شبكه را به خاطر حياتي بودن نقش آنها در آشوب ها متوقف كنند. بعدها كلينتون تصريح كرد «حمايت ما از آشوبگران اين بار محرمانه و ويژه بود». اما اكنون همين شبكه به ابزار مهم شناسايي شبكه مرتبط با سازمان سيا و وزارت خارجه آمريكا تبديل شده است. محافل اطلاعاتي آمريكا، از ايران به عنوان يكي از قدرت هاي بزرگ سايبري در دنيا نام مي برند.

 گزارش خبري كيهان
مردان خداجوي موسوي بهايي و تروريست از آب درآمدند

دستگيري شماري از سركردگان و فعالان حزب استعماري بهائيت پس از حرمت شكني و اغتشاش در روز عاشورا، رسانه هاي آمريكايي و انگليسي را نگران كرد. بي بي سي انگليس و راديو فرداي آمريكا اعلام كردند 10 نفر از اعضا و سران بهائيان پس از حوادث روز عاشورا توسط ماموران امنيتي ايران دستگير شده اند.
يكي از سران اين جريان در خارج كشور در گفت وگوي مشترك با بي بي سي و راديو فردا، اسامي بابك و لقا مبشر، ژينوس سبحاني، آرتين غضنفري، نگار ثابت، نسيم بيگلري، سعيد و مهران روحاني، پيام فنائيان و مونا هويدايي را به عنوان افراد دستگير شده اعلام كرد و گفت 3 تن از آنها آزاد شده اند. براساس برخي گزارش هاي خارجي، نيكا هويدايي، زاوش و ابراهيم شادمهر، ولوا خانجاني (نوه جمال خانجاني از سران بهائيت) نيز جزو بازداشت شدگان اوليه بوده اند.
7 تن از سران بهائيان سال گذشته به خاطر جاسوسي براي رژيم صهيونيستي و تبليغ عليه نظام دستگير شده بودند. مقر بهائيان در حيفا (فلسطين اشغالي) قرار دارد.
ژينوس سبحاني (همسر آرتين غضنفري) از عناصر دستگير شده، منشي گروهك كانون مدافعان حقوق بشر (راه اندازي شده توسط شيرين عبادي به سفارش ديك چني معاون وقت جرج بوش) مي باشد و در راستاي جاسوسي براي بيگانگان و شايعه پراكني عليه جمهوري اسلامي و تحريك به آشوبگري، ارتباطات تنگا تنگي با شيرين عبادي دارد. عبادي ماه هاست از كشور گريخته و با وجود ادعاي اوليه براي بازگشت به كشور از اين كار سر باز زده است. برخي قرينه ها از بهايي بودن اين عنصر سلطنت طلب حكايت مي كنند.وي در خارج كشور اقدام به كشف حجاب كرده است.
گروهك كانون مدافعان حقوق بشر خانه تيمي مشترك بهائيان، گروهك نهضت آزادي، سلطنت طلبان، جبهه ملي و برخي افراطيون جبهه اصلاحات به شمار مي رفت و با پول اعطايي به عبادي در پوشش جايزه نوبل راه اندازي شده بود.
با توجه به دشمني ديرينه فرقه انگليس ساخته بهائيت با امامت و تشيع (به ويژه با مهدويت)، تحركات اين جريان فاسد و انحرافي در روز عاشورا براي هتك حرمت عزاي حسيني قابل فهم تر مي شود ضمن اينكه سران اين جريان، وابستگي هاي علني به رژيم صهيونيستي، انگليس و آمريكا دارند. در زمان رژيم پهلوي براي رياست دستگاه هايي چون ساواك، شهرباني و ارتش از عناصر جنايتكار و بي رحم بهايي استفاده مي شد.
وزارت اطلاعات علاوه بر شماري از عناصر بهايي، 14 تن از اعضاي گروهك منافقين را در جريان آشوبگري ضدانقلاب در روز عاشورا دستگير كرده كه احتمال اعدام آنها به عنوان محارب مي رود.
در پي دفاع يكي از سران فتنه (ميرحسين موسوي) از حرمت شكنان روز عاشورا كه از آنها به عنوان «مردمي خداجو» ياد كرده بود، برخي از عناصر ضدانقلاب با وقاحت واكنش نشان دادند و از جمله سايت سكولاريسم نو خطاب به موسوي نوشت: آيا به نظر موسوي تمام شركت كنندگان در تظاهرات روز عاشورا مردمي خداجو بودند؟ تعبير «جريان هاي منحوس منافقين» در بيانيه چه لزومي داشت؟ آيا مي دانيد گروه هاي ديگري همچنن سلطنت طلبان، كمونيست ها و بهايي ها در مبارزه شركت دارند و اعتقادي به مذهب و ولايت فقيه ندارند؟
دستگيري 14 تروريست
و 16 عضو گروهك بهائيت
پيش از اين 2مقام وزارت اطلاعات در ديدار با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اعلام كرده بودند سلطنت طلبان و خارج نشينان عامل اصلي اغتشاشات در روز عاشورا بوده اند و برخي از عوامل آنان دستگير شده اند.
به گزارش مهر محمد كريمي راد با اشاره به جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه با حضور قائم مقام و معاون امنيت داخلي وزارت اطلاعات برگزار شد، تصريح كرد: در اين جلسه اغتشاشات اخير ريشه يابي و واكاوي شد و مقامات امنيتي به سوالات نمايندگان پاسخ دادند.
نماينده مردم كرمانشاه با بيان اينكه مقامات امنيتي مستندات بيشتري در رابطه با اغتشاشات اخير ارائه دادند، خاطر نشان كرد: در بين سركردگان عوامل اغتشاشات عاشورا كه توسط ماموران دستگير شده اند 4 عضو گروهك ماركسيستي حضور دارند و علاوه بر اينكه تعدادي نيز از بهائيان در فتنه هاي اخير نقش داشته اند.
از سوي ديگر يك مقام آگاه از بازداشت 14 نفر از اعضاي گروهك تروريستي منافقين در اغتشاشات روز عاشورا خبر داد و افزود: 6 نفر از اين تعداد از اعضاي سابقه دار گروهك منافقين بوده اند.
اين مقام آگاه به «جهان نيوز» گفت: درجريان حرمت شكني هاي روز عاشورا 16 نفر از اعضاي فرقه ضاله بهائيت در محل اغتشاشات بازداشت شده اند.
تحركات تروريست ها در اغتشاشگري روز عاشورا (يكشنبه هفته گذشته) منجر به كشته شدن 7 نفر شد. قربانيان از جمله با اسلحه ساچمه اي هدف گرفته شده و در مواردي از ارتفاع به پايين پرتاب شده بودند. در همان روز خواهرزاده ميرحسين موسوي در خياباني خلوت به دور از اغتشاشات توسط تيمي كه از صحنه گريخت ترور شد.

 پيام تسليت رهبرانقلاب به مناسبت ارتحال آيت الله حاج آقا علي صافي

حضرت آيت الله خامنه اي در پيامي خطاب به حضرت آيت الله آقاي حاج شيخ لطف الله صافي، ارتحال مرحوم آيت الله آقاي حاج آقا علي صافي رحمت الله عليه را تسليت گفتند.متن پيام به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آيت الله آقاي حاج شيخ لطف الله صافي دامت بركاته
ارتحال اخوي مكرّم مرحوم آيت الله آقاي حاج آقا علي صافي رحمت الله عليه را به آن جناب و ديگر بازماندگان و به همه ارادتمندان ايشان بويژه مردم مومن گلپايگان تسليت عرض ميكنم. اين فقيه عاليقدر كه از شاگردان برجسته مرحوم آيت الله العظمي بروجردي اعلي الله مقامه بودند، عمر با بركت خود را در خدمت علم و دين گذرانيدند و اميد است مشمول فضل و رحمت و مغفرت الهي بوده باشند. علوّ درجات آن مرحوم و بقاء وجود شريف جنابعالي را از خداوند متعال مسألت ميكنم.

سيّد علي خامنه اي
14دي1388

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14