(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 22 اسفند 1388- شماره 19603
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آيت الله مصباح يزدي: مقصود مقام معظم رهبري از فرهنگ باورهاي ديني و ارزش هاي اسلامي است
غيبت 200 نماينده مجلس را تعطيل كرد
باقري لنكراني: كتاب مباني نظري برنامه چهارم توسعه مبتني بر اومانيسم بود
انتقاد نماينده اصفهان از عدم نظارت بر بودجه 15 ميليارد توماني مجلس
آيت الله امامي كاشاني در خطبه جمعه تهران: خبرنگاررا در غرب دستگير و تروريست را آزاد مي كنند
صفري: توافقنامه هاي دوجانبه و سه جانبه درباره خزررا قبول نداريم
 تلاش آمريكا براي جلب حمايت عربستان و امارات در اعمال تحريم هاي تازه عليه ايران
وزير علوم: اجازه ضديت با نظام در دانشگاه ها داده نخواهد شد
شركت بسيج در جشن عاطفه ها با اهداي 100ميليون ريال
ابوطالب امام به خاك سپرده شدآيت الله مصباح يزدي: مقصود مقام معظم رهبري از فرهنگ باورهاي ديني و ارزش هاي اسلامي است

رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) تاكيد كرد منظور مقام معظم رهبري از فرهنگ باورهاي ديني و اعتقادات و ارزش هاي اسلامي است
آيت الله محمد تقي مصباح يزدي در ديدار با رئيس و تعدادي از اعضاي شوراي عالي استانها با مقايسه بين برگزاري انتخابات مجلس و شوراهاي اسلامي اظهار داشت: طرح انتخاب شوراها نسبت به انتخابات مجلس با مباني ارزشي اسلام سازگارتر است براي اينكه مردم با آشنايي بيشتري افراد را انتخاب مي كنند و مي توانند ارتباط بيشتري با آنها داشته باشند و آگاهانه راي بدهند. در صورتي كه در انتخابات مجلس اين طور نيست كه اكثريت مردم شناخت خوبي از نمايندگان داشته باشند و آگاهانه راي بدهند.
وي اصل شوراها را باعث ريشه كن كردن ديكتاتوري دانست و ادامه داد: ما بايد سعي كنيم از راههاي مختلف فرهنگ شورايي را در كشور راه بيندازيم و منتظر نباشيم هميشه يك نفر، مردم و كشور را اداره كند بلكه زمينه اي فراهم شود كه مردم مشاركت بيشتري در اداره كشور داشته باشند.
آيت الله مصباح يزدي ادامه داد: مديريت جامعه براي عمران و آباداني و بهره وري از امكانات و منابع در همه كشورها مورد توجه است و حاكمان براي اداره حكومت بايد رضايت مردم را جلب كنند و جلب رضايت مردم در اولين مرحله تامين نيازهاي آنهاست.
وي با مقايسه بين نظام اسلامي و ساير نظامهاي موجود جهان اظهار داشت: آنچه ويژگي نظام اسلامي است افزايش نيازمنديهاي معنوي و ارزشي در جامعه است و ما بايد به اين نيازمنديها بيشتر بها دهيم اما متاسفانه در طول 30 سال اخير هنوز به آنها آنگونه كه بايد پرداخته نشده است.
آيت الله مصباح يزدي گفت: گاهي افرادي مي آيند در اين زمينه كاري انجام دهند ولي نمي توانند چرا كه يك دست صدا ندارد.
وي با ابراز تاسف از ابهام در واژه فرهنگ تصريح كرد: متاسفانه واژه فرهنگ آنقدر دچار ابهام شده كه وقتي اسم آن بيان مي شود تعابيري همچون هنر، موسيقي، رقص، نقاشي و به ذهن مي رسد. در صورتي كه اصل فرهنگ چيز ديگري است.
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد مسئله فرهنگ يادآور شد: منظور مقام معظم رهبري از فرهنگ باور هاي ديني و اعتقادات و ارزشهاي اسلامي است.
مصباح يزدي خاطرنشان كرد: در دنيا ثابت شده و از نظر تئوري هم قابل فهم است كه اگر جامعه اي براساس اصول ارزشي حركت نكند نتيجه آن به منافع و مصالح مردم منجر نخواهد شد.
وي ادامه داد: براي اينكه جلوي سوءاستفاده ها گرفته شود بايد فرهنگ را براي خود مسئولين كه قانونگذار و مجري قانون هستند تشريح كنيم تا آنها معتقد باشند كه روزي بايد براي تك تك تصميم گيري ها و اظهارنظرها پاسخگو باشند.
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با بيان اينكه مسئولين بايد ارزشهاي اسلامي و نيازهاي مردم را در نظر داشته باشند خاطرنشان كرد: فرهنگ اسلامي يك فرهنگ ليبرالي نيست بلكه مبتني بر عقايد ديني است و اگر اين فرهنگ تقويت شود همه تصميم گيري ها به نتيجه منجر مي شود.
وي با بيان اينكه متاسفانه اين باور به قدر كافي در بين مسئولين وجود ندارد تصريح كرد: در اين زمينه يا بايد معجزه اي انجام داد كه مردم عوض شوند و يا سازوكارهاي علمي انديشيده شود كه اين فرهنگ اسلامي در جامعه ترويج شود.
آيت الله مصباح يزدي خاطرنشان كرد: كسي كه به كم تعهدي عادت كرد را نمي توان يك دفعه تربيت كرد. بايد برنامه ريزي ها و مطالعات كافي براي تربيت اين فرد انجام داد و اگر اين كار انجام شود مي توان اميدوار بود كه فرهنگ ارتقاء يافته است.

 غيبت 200 نماينده مجلس را تعطيل كرد

غيبت بيش از 200 نماينده مجلس باعث تعطيلي جلسه علني عصر پنج شنبه شد.
خانه ملت كه اين روزها مهمترين دستور كاري خود يعني لايحه بودجه ساليانه را در دست بررسي دارد قرار بوده طبق وعده لاريجاني تا پايان زمان بررسي بودجه 89 جلسات علني در سه نوبت صبح و عصر و شب تشكيل شود. اما در پايان جلسه صبح روز پنج شنبه، تعدادي از نمايندگان از لاريجاني خواستند تا جلسه شب تشكيل نشود كه لاريجاني نيز خطاب به آنها گفت: اگر رأس ساعت 14 در صحن علني حاضر شويد و خوب كار كنيد جلسه شب را تعطيل خواهيم كرد. ولي وقتي ساعت 14 شد فقط حدود 70 نماينده در صحن علني خانه ملت حضور داشتند كه همين مسئله باعث شد تا جلسه عصر نيز به دليل عدم حد نصاب لازم تشكيل نشده تعطيل شود.
خاطرنشان مي شود مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر بيش از 285 نماينده دارد و رسميت جلسات آن هم حداقل نيازمند 194 نماينده مي باشد.
مصوبات هزينه اي مجلس
بررسي بخش هاي هزينه اي بودجه 89 در جلسه صبح پنج شنبه مجلس ادامه يافت و بندهاي ديگري از لايحه بودجه تصويب شد.
بر اين اساس نمايندگان مجلس مصوب كردند دولت به جهت تهيه مواد اوليه و ابزار مناسب خريد فرش دستباف توليد شده از سوي اعضاي تحت پوشش اتحاديه فرش دستباف و ساماندهي و صادرات و ارزآوري بهتر مبلغ 500 ميليارد ريال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهر رضا(ع) به صورت قرض الحسنه 5 ساله با هماهنگي مركز ملي فرش ايران و اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور پرداخت كند.
نمايندگان ملت در ادامه مصوبات خود به هريك از شركت هاي گاز استاني اجازه دادند جهت اجرايي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف 30هزار ميليارد ريال از بانك هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت از سوي شركت ملي گاز ايران اقدام كنند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت 5 سال خواهد بود.
همچنين مجلس مصوب كرد اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات از سوي شركت ملي گاز ايران بوده و بانك ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت هاي گاز استاني و با تاييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
در ادامه مصوبات وكلاي ملت مقرر شد به منظور ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دوهزار ميليارد ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا(ع) با هماهنگي كميته برنامه ريزي شهرستان ها به متقاضيان پرداخت شود.

 باقري لنكراني: كتاب مباني نظري برنامه چهارم توسعه مبتني بر اومانيسم بود

وزير سابق بهداشت، كتاب مباني نظري برنامه چهارم توسعه را مبتني بر اومانيسم دانست و افزايش ثروت ملي و در نتيجه فاصله طبقاتي را از اصول انكارناپذير آن عنوان كرد.
دكتر كامران باقري لنكراني در همايش «پيشرفت و عدالت» در تالار امام خميني (ره) در دانشگاه آزاد شيراز اظهار داشت: اگر نگاهي به وقايع 10 ماهه گذشته بياندازيم، به تفاوت نوع نگاه حاكم بر وقايع و فرآيندها و اتفاقات معجزه آسايي نظير 22 بهمن پي مي بريم.
وي به جنبه نظري و فكري انتخابات پرداخت و گفت: در اداره كشور پس از انتخابات دو ديدگاه را شاهد بوديم كه عده اي انقلاب اسلامي را بر اساس پياده سازي تجربه جهاني قبول داشتند.
وزير سابق بهداشت با بيان اينكه اينها به ژاپن اسلامي و كره جنوبي اسلامي اعتقاد دارند، عنوان كرد: اينها بر اين عقيده هستند كه جهان دستاوردهاي خوبي در حكومت داري دارد و ما بايد دستاوردهاي آنها را به خدمت خود درآورده و بومي كنيم.
باقري لنكراني تصريح كرد: نوع نگاه اين گروه اين است كه شرايط غرب را با خود تطبيق دهيم.
وزير سابق بهداشت اضافه كرد: در اين نوع نگاه علوم انساني نيز از همين جنس است و در واقع روش مديريت و تئوري هاي جامعه شناختي، نگاهي ابزاري است.
وي خاطرنشان كرد: علوم غربي منتهي بر فلسفه اومانيستي است كه در آن جايي براي خدا وجود ندارد.
استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اشاره به كتاب مباني نظري برنامه چهارم توسعه كه مبتني بر اومانيسم بود، گفت: در مبحث اقتصادي اين كتاب، افزايش ثروت ملي اصل بود و در آن فاصله طبقاتي يك مقوله انكارناپذير بود و عدالت نيز به تبع آن در مراحل پايين تري قرار مي گرفت.
باقري لنكراني به مقوله سياست خارجي اين كتاب نيز اشاره داشت كه در آن ديپلماسي انفعال، اصل بود و در واقع طرح شعار «نه غزه، نه لبنان» از آن سرچشمه مي گيرد؛ حال آنكه اوج اقتدار جمهوري اسلامي در عرصه بين الملل سياست فعال و پوياي آن است.
وي در نهايت به نوع نگاه ديگري در انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: در اين نوع نگاه، دين مداري بايد به برنامه حكومت تبديل شود.

 انتقاد نماينده اصفهان از عدم نظارت بر بودجه 15 ميليارد توماني مجلس

نماينده اصفهان در خانه ملت با اشاره به ترويج خوي اشرافي گري در مجلس از عدم نظارت بر بودجه 15 ميليارد توماني كه در اختيار رئيس مجلس است، انتقاد كرد.
حسن كامران در گفت وگو با فارس با بيان اينكه برخي از تجملات در مجلس شوراي اسلامي يادآور خوي اشرافي گري است، افزود: به طور مثال دائما آرايش وسايل مجلس و نيز كميسيون ها تغيير پيدا مي كند كه اين كار چه از سوي هيئت رئيسه مجلس و چه معاونت اجرايي اقدامي نامناسب است و بيانگر مزاج و حالت اشرافي گري در اين قوه مهم است.
كامران با ابراز نااميدواري از مبارزه با اشرافي گري در مجلس، خاطرنشان كرد: همواره در زمينه خوي و مزاج اشرافي گري در مجلس و دستگاه هاي ديگر انتقادكرده و تذكر داده ام اما تاكنون در اغلب موارد فايده اي نداشته است و ديگر از اين مسئله در مجلس نااميد شده ام؛ اگر چه نهضت مبارزه با اشرافي گري را ادامه خواهم داد.
وي در ادامه از دستگاه قضايي به خاطر برخورد با باند بزرگ فساد مالي تقدير كرد و از مسئولان دستگاه قضا خواست تا با ديگر دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي برخورد قاطع و قانوني كند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه به طرح شفافيت مالي مسئولان كه پيش از اين در مجلس مطرح بوده است اشاره كرد و گفت: چه اشكالي دارد وكلا، وزراء و حتي مديران كشور ثروت خود را اعلام كنند. البته اين امر نيازمند قانوني صحيح است.
وي با اشاره به رشد بيش از صددرصدي هزينه هاي جاري و عمراني مجلس طي دو سال گذشته، نسبت به عدم نظارت كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از عملكرد قوه مقننه انتقاد كرد و گفت: وقتي خود ما بر بودجه مجلس نظارت نكنيم، چطور مي خواهيم بر دستگاه هاي ديگر نظارت داشته باشيم.
كامران با اشاره به عدم نظارت جدي بر پول هاي در اختيار رؤساي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: نظارت هاي مجلس بايد بر پول هاي دراختيار رئيس مجلس صورت بپذيرد اين در حالي است كه در زمان آقاي حداد عادل بودجه در اختيار رئيس مجلس 3 ميليارد تومان بود و امروز اين بودجه به 15 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است از اين رو بايد همه اين مبالغ شفاف و حساب و كتاب شود چرا كه اين پول ها از بيت المال هزينه مي شود.

 آيت الله امامي كاشاني در خطبه جمعه تهران: خبرنگاررا در غرب دستگير و تروريست را آزاد مي كنند

امام جمعه موقت تهران گفت: علت آزادي تروريست پژاك از سوي دولت آلمان اين است كه فهميده اند وي بر عليه دولت ايران كار مي كند و آن وقت كسي را كه 17 سال در ايتاليا به شغل خبرنگاري مشغول بوده متهم و دستگير مي كنند.
آيت الله محمد امامي كاشاني امام جمعه موقت تهران ديروز در خطبه اول نماز با اشاره به 2 صفت رحمان و رحيم خداوند متعال، گفت: حضرت محمد (ص) رحمه العالمين است و در گذشته بعد رحيميت خداوند را بحث كرديم و امروز صفت رحمانيت خداوند را بحث مي كنيم.
وي اضافه كرد: رحمان به معناي رحمت خداوند است كه جن و انس، خوب و بد، دنيا و آخرت و همه را در زير اسم مقدس خود يعني رحمانيتش قرار مي دهد.
وي با بيان اينكه در قرآن مجيد سوره اي به نام الرحمن وجود دارد و تنها سوره اي كه بنام حق تعالي است، افزود: شيعه و سني به نقل از پيامبر اكرم (ص) مي گويند كه ايشان گفته اند براي هر چيزي عروسي است و عروس قرآن سوره الرحمن است، عروس به معني بهترين جلوه است يعني همه زيبايي هاي ممكن را در خود دارد.
آيت الله امامي كاشاني گفت: سر اينكه سوره الرحمن عروس قرآن شده اين است كه در اين سوره صحنه وجود را از دنيا و آخرت در جلوي چشم بشر قرار داده است. وي افزود: خداوند خودش را رحمان نام گذاشته به اين معني كه كانون فيض مادي و معنوي است.
خطيب جمعه در ادامه خاطرنشان كرد: صدق اينكه سوره الرحمن عروس قرآن است به اين علت است كه نگاهش به دنيا و آخرت به صورت يكسان است و دنيا را با تمام اصول و پايه هاي آن مطرح مي كند و مي گويد كه اگر انسان به رشد خود رسيد آنوقت از جمال خود استفاده مي كند و لذا در اين جهت خداوند از الرحمن استفاده مي كند يعني اين انسان است و در پايان سوره نيز مي گويد كه انساني كه از جلال و اكرام خداوند برخوردار شود يعني خوب از عالم وجود بهره گرفته است و اگر دچار معصيت شود به عذاب گرفتار خواهد شد.
آيت الله امامي كاشاني در خطبه دوم نماز جمعه تهران به راهپيمايي روز 22 بهمن اشاره كرد و گفت: بعضي ها بيان مي كنند كه در روز راهپيمايي بيرون مي رويم و قدمي مي زنيم كه بايد گفت اين بيرون آمدن داراي قيمتي زياد است و گرچه امت اسلامي كم هستند ولي بزرگ اند و حفظ آن جز در سايه وحدت و با هم بودن، ميسر نيست زيرا دشمن وقتي به وحدت مسلمين نگاه مي كند دچار هراس مي شود.
امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر اينكه جامعه اسلامي اگر عيبي دارد بايد عيب آن را پوشاند و در آشكار بيان نكرد تا دشمنان بفهمند، گفت: آشكار كردن عيب براي دشمنان خيانت است، زيرا بايد عظمت كشور را حفظ كرد و همه نيز بايد در اين جهت كوشش كنند.
وي به جامعيت و دقت كتاب فقهي صاحب جواهر اشاره كرد و گفت: ايشان در كتاب خود وقتي راجع به جامعه اسلامي بحث مي كنند اظهار مي دارند كه اين جامعه وظايفي دارد و تنها اصل پايه و سند وظايف جامعه اسلامي از سيره اميرالمومنين بايد اخذ شود.
امامي كاشاني با اشاره به اينكه وظيفه اصلي همگان حفظ اسلام، وحدت و پوشاندن عيوب جامعه اسلامي است، گفت: در شرايطي كه دنياي استكبار اين چنين عليه ما بسيج شده اند و كسي كه روشن است كه در كردستان به فعاليت هاي تروريستي مشغول بوده وقتي به آلمان مي رود و توسط دولت آلمان دستگير مي شود بعد از 42 ساعت آزاد و از وي عذرخواهي مي شود.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: علت آزادي اين تروريست از سوي دولت آلمان اين است كه فهميده اند كه وي بر عليه دولت ايران كار مي كند و آنوقت كسي را كه 71 سال در ايتاليا به شغل خبرنگاري مشغول بوده متهم و دستگير مي كنند.
وي با اشاره به كارشكني هاي غرب در بحث انرژي صلح آميز هسته اي ايران، گفت: در بخش صنعت و كار صنعتي، براي جمهوري اسلامي ايران مانع تراشي مي كنند و كشور ما را متهم به تلاش براي رسيدن به فن آوري سلاح اتمي مي كنند كه اين ناشي از دشمني استكبار با ايران است.
امامي كاشاني با اشاره به سخن مقام معظم رهبري مبني بر اينكه دو نكته اصلي يعني وحدت و رشد علمي را در جامعه بايد جدي گرفت، گفت: در دانشگاه ها اساتيد نبايد با طرح مسائل سياسي، وقت كلاس را بگيرند زيرا ما با سابقه علمي مان بايد به سمت رشد حركت كنيم.

 صفري: توافقنامه هاي دوجانبه و سه جانبه درباره خزررا قبول نداريم

نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران توافق نامه هاي دوجانبه و سه جانبه در مورد رژيم حقوقي درياي خزر را قبول ندارد.
مهدي صفري نماينده ويژه ايران كه براي شركت در نشست معاونان وزيران امور خارجه به باكو سفر كرده است در گفت وگو با خبرگزاري آذربايجان با اشاره به ديدگاه هاي مختلف درباره نحوه تقسيم و تعيين سهم كشورها در درياي خزر گفت: نتيجه تقسيم بايد منصفانه باشد و منصفانه بودن هم در حقوق درياها تعريف مشخصي دارد.
صفري در پاسخ به سوالي با اشاره به برخي اختلافات و نظرات متفاوت با كشورهاي حاشيه درياي خزر گفت: مثلاً نحوه تقسيم منابع بستر و زيربستر يكي از موضوعات اختلافي است به طوري كه امروز برخي از كشورها معتقد به تقسيم درياي خزر با توجه به فرمول خط مياني هستند زيرا آن ها به شكل ساحلشان نگاه مي كنند و بعضي از كشورها هم مثل كشور ما معتقديم كه هر طور تقسيم شود قبول داريم مشروط بر آنكه نتيجه تقسيم منصفانه باشد و منصفانه بودن هم در حقوق درياها تعريف مشخصي دارد و در اين رابطه شاهد مثال ما شيوه تقسيم درياي شمال و يا حتي درياچه ژنو ميان كشورهاي ساحلي آن است.
وي دومين نظر را در نحوه تقسيم آب، روي آب و بالاي آب دانست و تاكيد كرد: براين اساس دريا به چند بخش تقسيم مي شود، به طوري كه يك گزينه معتقد بر اين است كه دريا به مناطق اقتصادي و سرزمين تقسيم شود و بقيه اش مشترك باشد و نظر ديگري وجود دارد كه معتقد است وضعيت درياي خزر از نظر نظامي هم بايد مشخص شود كه آيا بايد اين دريا ميليتاريزه شود يا خالي از نيروهاي نظامي باشد.
صفري با اشاره به يكي ديگر از اختلافات موجود ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر درباره تقسيم اين دريا به حضور نيروهاي ثالث به غير از كشورهاي خزر پرداخت و گفت: خوشبختانه رئيسان جمهور در اجلاس تهران به اين پرداختند و تصويب كردند كه پرچم در درياي خزر فقط مختص پرچم كشورهاي ساحلي باشد نه كشور غيرساحلي.
نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر در پاسخ به سوال ديگري تصريح كرد: هيچ تغييري در مواضع ما صورت نگرفته و مواضع ما همچنان مثبت و سازنده است.
وي افزود: ما در مذاكراتمان همواره تلاش بر نزديك كردن نقطه نظرات كشورها با هدف هرچه نزديك تر كردن توافقات در اجلاس پنج جانبه هستيم.

 در جريان سفر گيتس به خاورميانه صورت گرفت
 تلاش آمريكا براي جلب حمايت عربستان و امارات در اعمال تحريم هاي تازه عليه ايران

وزير دفاع آمريكا ضمن سفر به خاورميانه در تلاش است حمايت عربستان و امارات را به منظور اعمال تحريم هاي تازه عليه ايران جلب نمايد.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشي به قلم «ان گيران» از رياض نوشت: رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا به رهبران عربستان گفته است كه تلاش هاي آمريكا براي مواجهه ديپلماتيك با ايران به صفر رسيده است و اينك خواستار كمك اين كشور پادشاهي به حمايت از تحريم هاي اقتصادي بر ضد تهران است.
«جف مورل» دبير مطبوعاتي پنتاگون هم گفت: ما اميدواريم عربستان سعودي از تمامي نفوذ خود در منطقه و جهان براي كمك به تلاش هاي سازمان ملل به گونه اي كه بتوانيم تحريم هاي معناداري بر ضد ايران اعمال كنيم، استفاده كند.
براساس اين گزارش اگر تحريم هاي جديد تأييد شود، چهارمين مجازاتي خواهد بود كه ايران درباره برنامه هسته اي خود متحمل خواهد شد در عين حال وزير خارجه عربستان درباره تأثير تحريم هاي بيشتر بر عليه ايران ابراز ترديد كرد و گفت جهان نياز به رويكرد سريعتر و مستقيم تري دارد.
اسوشيتدپرس نيز در همين رابطه نوشت: آمريكا كه با مخالفت چين در زمينه اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران روبرو است اكنون به عربستان سعودي روي آورده است تا حمايت اين كشور را در اين خصوص جلب كند.
طبق اين گزارش يك مقام وزارت دفاع آمريكا كه در مذاكرات عربستان حضور داشت عنوان كرد: ما اين احساس را داريم كه سعودي ها از اين رويكرد ما حمايت خواهند كرد، با توجه به اينكه چين به بزرگترين مانع بر سر راه آمريكا در ميان پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد در زمينه اعمال تحريم ها عليه ايران تبديل شده است، آمريكايي ها به متحدان سعوديشان روي آورده اند تا چين را متقاعد كنند در موضع خود تجديدنظر كند.
اسوشيتدپرس اضافه كرد كه واشنگتن اميدوار است، سعودي ها به چين اطمينان دهند اگر پكن از موضع خود در مخالفت با اعمال تحريم ها دست بكشد، آنها نيز نفت اين كشور را تأمين خواهند كرد.
با اين حال وال استريت ژورنال ضمن انعكاس همين خبر اظهار عقيده كرد: با وجود خوش بيني آمريكا اصلاً معلوم نيست آيا كشورهاي خليج فارس نهايتاً مايلند از قدرت نرم شان براي ترغيب پكن به حمايت از تحريم هاي سخت تر استفاده كنند يا نه؛ مقامات رسمي در منطقه خليج فارس از ديرباز گفته اند از هرگونه روند تحريم هاي تازه از سوي سازمان ملل كه به منزله قانون بين المللي است پيروي خواهند كرد اما تاكنون دبي و بقيه بخش هاي امارات متحده عربي در برابر فشارهاي واشنگتن براي كنترل روابط تجاري وسيع شان با ايران در راستاي تحريم هاي قبلي آمريكا برضد شركت ها و مقامات دولت ايران مقاومت كرده اند.
گيتس همچنين در جريان اين سفر و در بازديد از يك پايگاه نظامي در افغانستان كه از آن براي سوخت گيري هواپيماها استفاده مي شود گفت: حمايت ايران از گروه طالبان در افغانستان در مجموع، محدود شده است.
وي به علاوه در گفت وگو با خبرنگاران در ابوظبي گفت: آمريكا به دنبال ايجاد يك چتر امنيتي در منطقه براي مقابله با فعاليت هاي نظامي و اتمي ايران است.

 وزير علوم: اجازه ضديت با نظام در دانشگاه ها داده نخواهد شد

وزير علوم، تحقيقات و فناوري تاكيد كرد: براساس ماموريتي كه از طرف نظام جمهوري اسلامي دارم اجازه هيچ گونه ضديت با نظام در داخل دانشگاه نخواهم داد و اساتيدي كه دغدغه دين ندارند جذب نخواهم كرد.
دكتر كامران دانشجو روز پنج شنبه در سفر استاني هيئت دولت در جمع دانشجويان دانشگاه هرمزگان با اشاره به نحوه فعاليت هاي سياسي فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه ها گفت: اين فعاليت ها بايد در چارچوب نظام انجام شود و با قوانين و مقررات نظام تطابق داشته باشد. فعاليت سياسي كه در دانشگاه در راستاي براندازي نظام باشد ديگر فعاليت سياسي نيست اما نقد بر دولت را با طيب خاطر مي پذيريم. اصلا دولت بايد از اين نقد به عنوان يك فرصت استقبال كند.
كامران دانشجو با تاكيد بر اينكه به هيچ عنوان اجازه نمي دهم سكولاريسم و ضديت با نظام جمهوري اسلامي در دانشگاه ها ترويج يابد گفت: اگر روساي دانشگاه اجازه ترويج اين مسائل را در دانشگاه ها بدهند برخورد مي كنيم. من از طرف نظام جمهوري اسلامي ماموريت دارم بنابراين به هيچ عنوان اجازه ضديت با نظام را در داخل دانشگاه ها نخواهم داد.
وي اظهار داشت: در اين راستا عنوان كرده ام كه از اين پس استادي را كه دغدغه دين نداشته باشد جذب نمي كنيم به طوري كه آئين نامه جذب اعضاي هيئت علمي نيز در اين راستا حركت مي كند.
وي خطاب به دانشجويان تاكيد كرد: در صحنه بودن يعني اجازه ندهيد مسير انقلاب عوض شود. در صحنه بودن يعني اينكه من مدرس بدانم دانشجويانم نسبت به مسائل ديني حساس هستند.
وزير علوم گفت: بدانيد كه تفكيك جنسيتي اصلا در برنامه هاي ما نيست اما فضاي دانشگاه ها را اسلامي خواهيم كرد. فضاي اسلامي به معني حرف نزدن و ارتباط برقرار نكردن نيست بايد حدود خود را رعايت كرد.
وي با اشاره به انتشار برخي اخبار از سوي رسانه هايي نظير BBC و VOAگفت: اين رسانه ها مي خواهند تلاش كنند كه فضاي دانشگاه ها را ضددين جلوه دهند. آنها براي حضور مردم در 9 دي و 22 بهمن دلايل واهي مطرح مي كنند در حالي كه آنها كه به خيابان ها آمدند مي دانند مردم چگونه آمدند. مردم ما دين را مي خواهند.
دانشجو با بيان اينكه دانشگاه هاي ما حلقه جدا از جامعه نيستند ادامه داد: وقتي جامعه در تقابل با تفكرات غربي است، دانشگاه نيز كه يكي از حلقه هاي جامعه است بايد در تقابل با تفكرات غرب باشد.
وي گفت: آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي را تا فروردين ماه نهايي و از مهرماه سال آينده اجرايي مي كنيم.
وزير علوم درباره مشكلاتي نظير خوابگاه، غذا و امكانات رفاهي در دانشگاه ها كه توسط برخي دانشجويان عنوان شد، گفت: بايد امكانات رفاهي در دانشگاه ها به بخش خصوصي واگذار شود و سالانه 20درصد اين امكانات به بخش خصوصي واگذار مي شود. البته مسئولين دانشگاه بر امور نظارت خواهند داشت.
دانشجو در عين حال گفت: زماني كه در دفترچه كنكور اعلام مي كنيم براي دانشجويان خوابگاه محدود است دانشجو بايد بداند و با توجه به اين موضوع انتخاب رشته كند زيرا دانشگاه ها با اين اعلام نظر موظف نيستند به همه دانشجويان خوابگاه ارائه دهند. البته مطلوب اين است كه شرايطي فراهم شود تا به دانشجويان خوابگاه داده شود و مسئولان بايد براي دستيابي به اين مطلوب تلاش كنند اما وقتي دانشگاه اعلام مي كند محدوديت وجود دارد داوطلبان نيز بايد با دقت انتخاب رشته كنند.
وي به يكي ديگر از برنامه هاي وزارت علوم در خصوص جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاهها گفت: سالي هزار عضو هيئت علمي بايد جذب كنيم. بدترين وضعيت عضو هيئت علمي از نظر تعداد در رشته هاي علوم انساني است در اين رشته ها نياز به جذب 2 هزار و200 عضو هيئت علمي داريم.

 شركت بسيج در جشن عاطفه ها با اهداي 100ميليون ريال

سازمان بسيج مستضعفين همگام با امت ايران اسلامي با كمك 100ميليون ريالي به جشن عاطفه ها به ياري نيازمندان جامعه شتافت.
سرتيپ پاسدار «علي فضلي» جانشين اين سازمان اعلام كرد: سازمان به منظور اشاعه فرهنگ ايثار و ياري به نيازمندان در جامعه، همزمان با اقشار مختلف مردم در جشن عاطفه ها شركت كرده و بر خود فرض مي داند كه با حضور در اين امر خداپسندانه بخشي از مشكل جامعه را حل كند.
وي افزود: هر ساله سازمان بسيج مستضعفين مشاركت خوبي با كميته امداد امام خميني(ره) دارد و تلاش مي كند تا در چنين برنامه هايي حضور فعالي داشته باشد.

 ابوطالب امام به خاك سپرده شد

گروه ادب و هنر-
پيكر ابوطالب امام عكاس سالهاي دفاع مقدس ديروز تشييع شد.
مراسم تشييع پيكر اين عكاس باسابقه دفاع مقدس با حضور جمعي از عكاسان و هنرمندان، جمعه از مقابل خانه هنرمندان ايران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد.
در اين مراسم بيانيه اي از سوي انجمن عكاسان ايران خوانده شد كه در آن آمده است: از حماسه عكاسان گفتن نتيجه اي براي حمايت و قدرداني از آن ها ندارد.
در بخش ديگري از اين بيانيه درباره دشواري هايي كه اين هنرمند در زندگي داشته است، ذكر شد: تا مدت ها با ويلچر او را مي ديديم كه براي مبلغي كه وعده داده بودند براي عكس هايش بگيرد، تا براي درمانش هزينه كند، اين طرف و آن طرف مي رفت. در همه اين سختي ها كسي در مقابل او روسپيد نبود به جز همسرش كه اين رزم را معنا كرد.
سيدعباس ميرهاشمي عكاس دفاع مقدس و از دوستان نزديك ابوطالب امام نيز در اين مراسم سخنراني كرد و گفت: ابوطالب را همه كساني كه بايد مي شناختند، شناختند. او بيش از هر چيزي به ماندگاري فكر مي كرد و هميشه مي گفت آن چه باقي مي ماند همين عكس هاست و خودش هم با عكس هايش ماندگار شد.
وي ادامه داد: ابوطالب خاص بود و فرزانه. افتخاري، همسر گرامي وي به پايش ايستادگي كرد، اميدوارم كه همه ما اين ايستادگي را از او بياموزيم.
خسرو سينايي فيملساز و يكي ديگر از دوستان ابوطالب امام درباره او گفت: استقامت، سازندگي و باور به زندگي را بايد از كسي آموخت كه اگرچه زندگي به او ظلم كرده و هر روز ناتوان تر مي شد، اما تا آخرين لحظه زندگي را باور داشت و با رفتنش به ما آموخت كه استقامت معناي ديگري دارد.
وي افزود: او با آن كه شرايط مالي خوبي نداشت، و در سختي زندگي مي كرد، اما با نگاه مادي گرايانه عكاسي نمي كرد، او آموخت كه با عشق مي توان استقامت بيشتري داشت.
گفتني است، ابوطالب امام روز چهارشنبه 19 اسفند ماه بر اثر بيماري MS درگذشت.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14