(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 22 اسفند 1388- شماره 19603
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ببرهاي كاغذي ... ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
اين چون اون! (گفت و شنود)
معاون اوباما در اسرائيل: ايران روز به روز قوي تر مي شود
لس آنجلس تايمز: سياست آمريكا بر حمايت از مخالفان ايران متمركز شده است
واشنگتن پست: توانايي جمهوري اسلامي تحريم هاي آمريكا را بي اثر كرده است
حمايت بيوه شاه از موسوي و كروبي و انور سادات (خبر ويژه)
انگليس: سكولارها پيروز نشدند پس در انتخابات عراق هم تقلب شده! (خبر ويژه)
خواب زمستاني سبزها پس از ضربه 22 بهمن (خبر ويژه)
اصرار آمريكا بر تداوم شكنجه و تمسخر حقوق بشر (خبر ويژه)
تماس ها و توريست هايي كه دروغ هاي سايبري را لو دادند (خبر ويژه)ببرهاي كاغذي ... ! (يادداشت روز)

1- آن روزها- اولين سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي- اين سوال در ميان بود كه شاه فراري و از سلطنت عزل شده براي مقامات آمريكايي چه اهميتي دارد كه دست از حمايت او برنمي دارند و اگرچه او را به كشور خود راه نمي دهند و از مرگ وي نيز استقبال مي كنند ولي كماكان بر وفاداري خود به او اصرار مي ورزند؟! اين در حالي بود كه آمريكا مي توانست با تحويل اين مهره سوخته و بي مصرف به ايران اسلامي و يا، دستكم با دست كشيدن از حمايت ظاهري او، زمينه مناسبي براي تلطيف رابطه خود با جمهوري اسلامي ايران فراهم آورد و... اما، چرا چنين نكرد؟ و تا پايان عمر آن جرثومه فساد و تباهي به حمايت-هر چند ظاهري- از او ادامه داد؟! پاسخ اين سوال در همان روزها نيز دشوار نبود.
آمريكا در منطقه خاورميانه و ساير نقاط جهان، مهره هاي دست نشانده ديگري هم داشت كه اگر از حمايت شاه دست برمي داشت، اعتماد آن مهره هاي دست نشانده نظير انورسادات در مصر، ملك خالد در عربستان، شاه حسين در اردن و... را از دست مي داد و افزون بر اين، براي شكار مهره هاي ديگر نيز با دشواري عدم اعتماد آنها به حمايت آمريكا روبرو مي شد.
2- تمامي شواهد و قرائن موجود و اسناد و نشانه هاي غيرقابل ترديد از پايان فتنه اخير و مرگ سياسي سران فتنه حكايت مي كنند، اما دشمنان بيروني كه مديريت فتنه را برعهده داشتند، مخصوصاً مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، اگرچه با دهها زبان آشكار و نهان به پايان تاريخ مصرف سران فتنه و تبديل موسوي و خاتمي و كروبي و احزاب حامي آنها به مهره هاي سوخته و بي مصرف اعتراف مي كنند، اما، به ظاهر و بي آن كه كمترين اميدي به كارآمدي سران فتنه داشته باشند، بر حمايت خود از آنها اصرار مي ورزند. چرا...؟! يعني سازمان هاي عريض و طويلي مانند «سيا»، «موساد» و «MI6» تا اين اندازه ناشي و كودن هستند كه پيام روشن و خالي از ابهام حماسه هاي 9دي ماه و 22بهمن ماه را دريافت نكرده اند؟! و هنوز نمي دانند ديوارهاي «دكورمقوايي» فتنه فرو ريخته و سران فتنه كه در نقش «ببرهاي كاغذي» به صحنه آمده بودند، بعد از 9 ماه رقص مسخره، از پاي افتاده و روي دست لوطي معركه غش كرده اند؟!
3- اين واقعيت كه تير فتنه به سنگ خورده و سران و عوامل داخلي آن دچار مرگ مغزي شده اند، به يقين از نگاه مديريت بيروني فتنه يعني مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس پنهان نيست. پس علت حمايت آنان از اين مأموران از كار افتاده چيست؟! پاسخ اين سوال را مي توان در 4 علت جستجو كرد، كه دو علت پاياني از اهميت بيشتري برخوردار بوده و موضوع اصلي يادداشت پيش روي است.
الف: اگر مديريت بيروني فتنه دست از حمايت- هر چند ظاهري و شفاهي- سران و عوامل داخلي فتنه بردارد، آشكارا به شكست توطئه همه جانبه و پرهزينه خود اعتراف كرده است. توطئه اي كه براي عملياتي كردن آن، تمامي توان مالي، سياسي و رسانه اي خود را به كار گرفته و همه گروهها و جريانات و افراد تحت فرمان خود را به ميدان آورده بود.
ب: ادامه عمليات رواني عليه مردم ايران با تظاهر به اين كه فتنه گران هنوز نمرده و نفس مي كشند، علت ديگري است كه حمايت از سران فتنه را در دستور كار تبليغاتي دشمنان بيروني جاي داده است. رجزخواني هاي احمقانه درباره مراسم چهارشنبه سوري و اين كه در آن روز فلان و بهمان خواهيم كرد! در همين چارچوب قابل ارزيابي است. اينگونه رجزخواني ها با هدف بزرگ نمايي «بي نهايت كوچك ها» صورت مي پذيرد و مقصود از آن، سرپوش نهادن بر حال و روز كنوني سران فتنه و پنهان كردن «مرگ مغزي» آنان است.
ج: شواهد و قرائن موجود به وضوح و بدون كمترين ترديدي حكايت از آن دارند كه موسوي، كروبي و خاتمي با مأموريت بيروني وارد فتنه اخير شده و نقش ستون پنجم دشمن را برعهده داشته اند و سرويس هاي اطلاعاتي در واكنش نسبت به كساني كه براي آنها نقش ستون پنجم را بازي كرده اند، از فرمول شناخته شده اي پيروي مي كنند. برخورد سرويس هاي اطلاعاتي در اينگونه موارد با واكنش آنان در قبال ماموراني كه به صورت پنهان دست به جاسوسي زده و ماموريت آنها لو رفته است، كاملا متفاوت است. در حالت دوم، سرويس اطلاعاتي نه فقط نيازي به حمايت آشكار از جاسوس لو رفته خود نمي بيند بلكه هرگونه ارتباط و حمايت از او را انكار هم مي كند و جاسوس لو رفته نيز انتظاري غير از اين ندارد چرا كه از هنگام شروع ماموريت، احتمال لو رفتن و بازداشت از سوي كشور هدف، به عنوان يكي از احتمالات به وي تفهيم شده و مامور نيز اين احتمال را پذيرفته است. اما، «ستون پنجم» دشمن از ميان شخصيت هاي «سياسي» و «شناخته شده» انتخاب مي شود و در چرخه ماموريت وي- كه معمولا فعاليت سياسي است- همراهي با اهداف اعلام شده دشمن و حمايت متقابل دشمن از او نيز گنجانده مي شود. بنابراين چنانچه «ستون پنجم» به عنوان مثال، از جانب آمريكا به كار گرفته شده باشد، در افكار عمومي به گروه «آمريكوفيل» - طرفدار سياست هاي آمريكا- شناخته مي شود. در اين حالت اگر آمريكا بعد از ناكامي ماموريت «ستون پنجم» خود، دست از حمايت آنها بردارد، اولاً؛ افراد و جريانات ديگري كه در كشور هدف و يا كشورهاي ديگر، همين نقش ستون پنجم را براي آمريكا برعهده دارند، در اعتماد و اطمينان خويش نسبت به حمايت و پشتيباني آمريكا از خود، دچار ترديد مي شوند و اين ترديد مي تواند، مانع از ادامه ماموريت آنان شود و دقيقا به همين علت است كه سرويس هاي اطلاعاتي، بعد از ناكامي ماموريت ستون پنجم خود و حتي پس از آن كه اعضاي ستون پنجم به مهره هاي سوخته و بي مصرفي تبديل شده باشند نيز، تظاهر به حمايت از آنها را وظيفه خود مي دانند. محمدرضا شاه فراري و عزل شده براي آمريكا سودي نداشت و مهره اي سوخته و بي مصرف بود ولي چنانچه آمريكا بعد از فرار و عزل شاه دست از حمايت او مي كشيد، مهره هاي ديگر آمريكا در منطقه نظير ملك خالد پادشاه وقت عربستان، ملك حسين پادشاه وقت اردن، انورسادات رئيس جمهور وقت مصر و... در اعتماد خويش به حمايت آمريكا از خود دچار ترديد جدي مي شدند و...
بندهاي «الف» و «ب» از جنس عمليات رواني و تبليغاتي دشمن بيروني است كه هرچه هست، اهميت چنداني ندارد و به گذشته مربوط مي شود، اما، آنچه در بند «ج» آمده و در بند بعدي- بند دال- خواهد آمد، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
د: حمايت مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس از موسوي و كروبي و خاتمي، همانگونه كه شرح آن گذشت نمي تواند براي حفظ آنها در صحنه باشد، چرا كه سران فتنه به لحاظ سياسي و اخلاقي از مدتها قبل مرده اند و اين نكته بديهي از نگاه دشمنان بيروني پنهان نيست. پس مخاطب واقعي حمايت هاي غرب كيست؟ و مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، با اعلام حمايت از مهره هاي سوخته اي نظير موسوي و كروبي و خاتمي، براي كدام جريانات سياسي و چه كساني پيام حمايت مي فرستند؟!
اگر بپذيريم كه درگيري ايران اسلامي با نظام سلطه جهاني، تمام شدني نيست- كه نيست- و اگر بپذيريم كه دشمنان بيروني از پيروزي نظامي بر جمهوري اسلامي ايران نااميدند- كه نااميدند- بايد بپذيريم كه دشمن ترفند ديگري در آستين دارد. اين ترفند هرچه هست، براي عملياتي شدن به «ميانجي» نياز دارد و «ميانجي» از ميان خواصي انتخاب و شكار مي شود كه با نظام فاصله گرفته اند و... «ريچارد هاوس» مسئول شوراي روابط خارجي آمريكا از اين جريان با عنوان «پراگماتيست هاي اسلامي» ياد مي كند و فوكوياما مي پذيرد كه فرمول «مهندسي معكوس» وي- فتنه اخير- نتيجه معكوس داده و بايد براي پروژه «ريچارد هاوس» حساب ويژه اي باز شود و....
دراين باره گفتني هايي هست كه با توجه به مستند بودن آنها، شنيدني خواهد بود.
حسين شريعتمداري

 كيهان و خوانندگان

¤ از صراحت كلام وزير محترم علوم كه تاكيد داشتند دانشگاه هاي ما نيازي به استاد ضدانقلاب ندارد كمال تشكر را دارم. چون همانطور كه رهبر فرزانه انقلاب نيز به آن اشاره كردند ناتوي فرهنگي امروز در جريان است و اساتيد دانشگاه ها مي توانند رهبران عمليات ها در مقابله با جنگ نرم باشند كه اگر همين اساتيد خودشان ضدانقلاب باشند بديهي است كه ما در اين عرصه شكست خواهيم خورد بنابراين دانشگاه ها هر چه زودتر بايد از وجود چنين اساتيدي پاكسازي شوند.
يك هموطن
¤ وزير علوم چندي قبل اعلام كردند كه اساتيد مخالف خواسته عمومي ملت و غرب گرا كنار گذاشته خواهند شد. عرض بنده اين است كه ايشان اين كار انقلابي زمين گذاشته شده را از استادي كه اين روزها به رضاخان قلدر و بي سوادي پادشاهان گذشته افتخار مي كند شروع كند.
دسته باشي
¤ در پاسخ به كسي كه عنوان استادي دانشگاه را يدك مي كشد و در برنامه سياست ايراني شبكه چهارم سيما اظهار داشت شركت نفت درحال حاضر با شركت نفت زمان شاه هيچ فرقي نكرده و پيشرفتي نداشته ايم به عنوان فردي كه در شركت نفت جمهوري اسلامي سابقه خدمت طولاني دارد جهت اطلاع ايشان عرض مي كنم در زمان شاه چندين هزار مستشار خارجي در شركت نفت كار مي كردند ولي امروز تمام مراحل كشف و استخراج و توليد و كار پالايشگاه توسط مهندسين ايراني انجام مي گيرد.
مهربان
¤ ملت ايران با الهام از رهنمود حضرت امام خميني(ره) كه در بدو انقلاب فرمودند «ما آمريكا را زير پا مي گذاريم» پا روي شيطان بزرگ گذاشتند و با ايستادگي در مقابل زياده خواهي و سلطه طلبي آنان روند رو به رشد را طي مي كنند و علي رغم سنگ اندازي ها و توطئه دشمنان در قله هاي اقتدار قرار گرفته است. بنابراين مقتدرانه به يانكي هاي گاوچران مي گوييم دولت اوباش دولتي است كه اشغالگر بوده و دستش به خون مردم بي گناه منطقه آلوده مي باشد، البته به آمريكايي ها حق مي دهيم كه بابت دستگير شدن مزدور تروريستشان ريگي و همچنين نتيجه نگرفتن از فتنه سبز از ملت فهيم ايران عصباني باشند و امروز جز ياوه گويي چيزي آنان را آرام نمي كند.
محمودي
¤ دولت آلمان بايد بداند كه در ارتباط با تحويل تروريست هايي امثال سردسته گروهك پژاك و يا هر گروهك ديگر با ايران همكاري بكند يا نكند روزي خواهد رسيد كه سربازان گمنام امام زمان(عج) همانطور كه ريگي را به دام انداختند آن ها را نيز گرفتار پنجه عدالت خواهند كرد و آن روز است كه با تخليه اطلاعاتي سران اين گروهك ها، نيمه پنهان چنين دولت ها و دست داشتن آن ها در جنايات بشري براي ملت هاي خود و جهانيان بيشتر آشكار خواهد شد.
رضايي- كرج
¤ اي كاش رئيس قوه قضائيه همانطور و همانقدر كه نسبت به مفاسد اقتصادي در يك شركت دولتي حساس هستند كه بايد باشند نسبت به مفاسد سياسي آقايان سران فتنه هم احساس مسئوليت كنند. در حال حاضر حدود 9 ماه از اين ماجرا مي گذرد حتي يك سؤال از اين افراد نشده است.
يك هموطن
¤ رفتار دوگانه در قوه قضائيه كه براي متهمين بازداشتگاه كهريزك دادگاه تشكيل مي دهد ولي از تشكيل دادگاه براي قانون شكنان دعوت كننده به اغتشاش يعني سران فتنه طفره مي رودتوجيه پذير نيست.
قاجار
¤ 4 سال است كه بازنشسته شده ام و تا اين لحظه سهام عدالت دريافت نكرده ام. به هر جا هم مراجعه مي كنم پاسخ درستي دريافت نمي كنم. لطفاً مسئولان در اين رابطه روشنگري كنند.
يك بازنشسته از اصفهان
¤ يك وسيله نقليه به قول مسئولان ذيربط اسقاطي داشتم كه عصاي دستم بود و با آن يك نان بخور و نميري براي خانواده ام مهيا مي كردم مدتي است كه بنا به وعده مسئولان آن را تحويل دادم تا وسيله نقليه تازه اي دريافت كنم اما هنوز تحويل خودرو به بهانه هاي مختلف ميسر نشده است. شما بفرمائيد كه من با چند سرعائله چه كنم.
زارعي- اصفهان
¤ چرا عيدي فرهنگيان و بازنشستگان پرداخت نمي شود. پرداخت عيدي درست در روزهاي پاياني سال به چه درد فرهنگيان خواهد خورد.
يك فرهنگي- رودسر
¤ به رغم غير قانوني اعلام شدن اشتغال مجدد به كار بازنشستگان شركت هاي دولتي و خصوصي، اين قبيل مراكز همچنان به چنين اقداماتي دست مي زنند و با اين كار خود به خيل عظيم جوانان بيكار بي توجهي مي كنند. لطفاً مسئولان ذيربط به اين موضوع رسيدگي جدي كنند.
قادري- تبريز
¤ ضمن تشكر از مسئولان آموزش و پرورش بابت تصميم جدي شان مبني بر پرداخت مطالبات و معوقه هاي فرهنگيان تقاضا مي كنم حالا كه لطف خدا بعد از 3 سال وعده شامل حال ما شده است، اولاً طوري برنامه ريزي نكنند كه اين مبالغ درست در شب عيد بدستمان برسد و ديگر اينكه مطالبات به طور كامل پرداخت شود.
يك فرهنگي از نهاوند
¤ يك سال است براي دريافت خودرو مينياتور ثبت نام كرده ام و پول آن را هم واريز و قرارداد آن را هم امضا كرده ايم اما شركت سايپا تا اين لحظه به تعهدش عمل نكرده و ما را در بلاتكليفي قرار داده است.
يك خريدار
¤ هزينه صدور كارت معافيت پزشكي از پنج هزار تومان به 100هزار تومان افزايش يافته است. ظاهراً هيچ حساب و كتابي در كار نيست!
ملك زاده
¤ سرويس هاي بهداشتي مسجد بين راهي شهر لوشان (مسجد اهل بيت) بسيار نامناسب و غيربهداشتي است. در چندين سفر گذرم به اين مسجد افتاده است و متأسفانه وضع به همان صورت سابق و غيرقابل تحمل است. چرا مسئولين دست اندركار امور مساجد در شهرهاي كشور حساسيتي در اين مورد و موارد مشابه نشان نمي دهند.
علي آزاد
¤ شهر تسوج از توابع استان آذربايجان شرقي به رغم گذشت 31سال از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز فاقد بانك مسكن و نمايندگي بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. در ضمن نبودن امكانات رفاهي در اين شهر باعث افسردگي جوانان شده است لذا از مسئولين دلسوز انتظار رسيدگي فوري داريم.
يك شهروند از تسوج
¤ ضمن تشكر از مسئولين مترو بابت راه اندازي پله برقي ايستگاه ميدان انقلاب در مورد سنگ كاري ديوارهاي اين ايستگاه مي خواستم انتقاد بكنم كه بي دقتي شده و كيفيت كار پايين است چون از بيت المال هزينه شده بايد بيشتر دلسوزي شود.
يك مسافر مترو

 اين چون اون! (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: بيوه شاه از موسوي و كروبي قدرداني كرده و گفته است در جريانات اخير به شدت از آنها حمايت مي كردم.
گفت: اين كه خبر تازه اي نيست! سلطنت طلب ها از همان آغاز فتنه حامي موسوي و كروبي و خاتمي بودند و آقا رضا ربع پهلوي هم بارها از اين سه نفر تقدير و تجليل كرده بود.
گفتم: وقتي اين سه نفر دقيقاً همان مواضع و عملكردي كه آمريكا و اسرائيل به آنها ديكته كرده اند را دنبال مي كنند، خب! معلومه كه بايد مورد تشويق و حمايت بيوه شاه قرار بگيرند.
گفت: چه عرض كنم؟! حمايت آمريكا از رژيم ديكتاتوري شاه هم به علت همين سرسپردگي ها بود.
گفتم: از شخصي پرسيدند؛ چيني ها به دوقلو چي ميگن؟! جواب داد؛ «اين چون اون، اون چون اين»!

 معاون اوباما در اسرائيل: ايران روز به روز قوي تر مي شود

سرويس سياسي-
معاون رئيس جمهور آمريكا با تكرار ادعاهاي كشورش عليه سياست خارجي و فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران در عين حال اذعان كرد كه ايران روز به روز قوي تر مي شود.
«جوزف بايدن» كه به سرزمين هاي اشغالي سفر كرده است در جمع صهيونيست ها در دانشگاه تل آويو با متهم كردن ايران به حمايت از تروريست ها گفت: اين واقعيت را بايد پذيرفت كه ايران هسته اي هر روز قوي تر مي شود.
وي با خوش خدمتي به صهيونيست ها مدعي شد: هيچ خطري به اندازه ايران مجهز به تسليحات هسته اي براي موجوديت اسرائيل مطرح نيست، اگر ايران به جنگ افزارهاي هسته اي دست پيدا كند اين وضعيت براي امنيت كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت آمريكا تهديدآميز خواهد بود. بسياري از كشورهاي منطقه خاورميانه و سراسر جهان با ايران مجهز به جنگ افزارهاي هسته اي مخالف هستند. چنين ايراني تهديدي براي اين كشورها خواهد بود و سبب خواهد شد رقابت تسليحات هسته اي در منطقه خاورميانه بروز كند و ايران در چنين وضعيتي تلاش خواهد كرد جنگ افزارهاي هسته اي را گسترش بدهد. اين وضعيت نتيجه اي تاسف بار براي شروعي نويدبخش در قرن بيست و يكم خواهد بود.
بايدن با ابراز نگراني از گسترش نفوذ و قدرت ايران در خاورميانه گفت: سايه قدرت ايران بر همه تلاش هايي كه ما در منطقه خاورميانه صورت مي دهيم سايه افكنده است.
وي كه نتوانست خشم خود را از اقدام اخير ايران در انجام غني سازي 20درصد اورانيوم كتمان كند مدعي شد: ايران بجاي همكاري به نقض بيشتر تعهدات بين المللي اش مبادرت كرده از جمله اينكه به ساخت مراكز اعلام نشده غني سازي اورانيوم پرداخته است كه اخيرا آمريكا آن را فاش كرد. ايران بجاي همكاري اين تصميم را اتخاذ كرده كه به غني سازي اورانيوم به ميزان بيست درصد مبادرت و مراكز غني سازي بيشتري را احداث كند. همه اين اقدامات نقض تعهدات بين المللي ايران است.
بايدن همچنين بدون اشاره به مخالفت آشكار مقامات كاخ سفيد با اصلاحات مدنظر ايران در پيش نويس توافقنامه وين كه هيچ خللي در اصل قرارداد مبادله سوخت ايجاد نمي كرد، مدعي شد: ايران پيشنهاد مبتني بر حسن نيت براي مبادله اورانيوم غني شده با خلوص پايين در اين كشور را در مقابل دريافت سوخت و تامين نيازش براي رآكتورهاي تحقيقاتي و توليد ايزوتوپ هاي پزشكي رد كرده است.
بايدن همچنين در گفت وگو با شبكه تلويزيوني الجزيره به اين نكته نيز اعتراف كرد كه اظهارات اوباما درباره تعامل و گفت وگو با ايران در حد يك ادعا بوده است.
وي گفت: اوباما بارها مي گفت كه ما براي مذاكره و رسيدن به تفاهم با ايران آمادگي داريم اما حاضر نيستيم از حكومتي حمايت كنيم كه همچنان براي دستيابي به سلاح هسته اي تلاش مي كند.
شبكه الجزيره به نقل از يك كارشناس مسائل سياسي افزود، سخناني كه معاون رئيس جمهور آمريكا در تل آويو مطرح كرد به شدت با اظهارات معروف باراك اوباما در دانشگاه قاهره و استانبول فاصله دارد زيرا اين سخنان گوياي تشديد لحن آمريكا در خصوص ايران است. آمريكا در تلاش است شركاي ميانه رو عربي اسرائيل را در مبارزه بر ضد ايران با خود همراه كند و چنين بگويد كه ايران دشمن جديد در منطقه خاورميانه است. اين موضع گيري با مواضع يك سال پيش آمريكا كه در آن تلاش مي شد با ايران آشتي شود بسيار فاصله دارد.

 لس آنجلس تايمز: سياست آمريكا بر حمايت از مخالفان ايران متمركز شده است

سرويس سياسي-
يك روزنامه آمريكايي در گزارشي با اشاره به تلاش هاي مقاومت آمريكايي براي فشار بر ايران از طريق تحريم هاي جديد اعلام كرد كه اين اقدام با هدف حمايت از جريان مخالف ] فتنه گران[ در ايران صورت مي گيرد.
روزنامه آمريكايي «لس آنجلس تايمز» در گزارشي نوشت: همزمان با شكست ظاهري ابتكار عمل «باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكا براي وارد گفت وگو شدن با ايران، دولت آمريكا به حمايت از مخالفان دولت ايران و تمركز بر تحريم هايي كه سپاه را هدف قرار مي دهد، روي آورده است.
اين گزارش افزود: پس از گذشت يكسال و عدم موفقيت اوباما براي نزديك شدن به ايران، واشنگتن اينطور نتيجه گيري كرده است كه جنبش مخالف در ايران همچنان از نيروي پايداري برخوردار است و مي توان از آن به عنوان عنصري مهم در تلاش آمريكا براي افزايش فشار بر دولت تهران بهره گرفت.
بنابراين گزارش، مقامات دولت آمريكا و برخي كشورهاي هم پيمان آن ادعا مي كنند كه تركيب ناآرامي هاي داخلي ايران و تحريم هاي بين المللي مي تواند بيشترين اميدها را براي وادار كردن تهران به متوقف كردن برنامه هسته اي اين كشور بوجود آورد و حتي به تغيير دولت در ايران بينجامد.
لس آنجلس تايمز اشاره كرد: اين تغيير سياست دولت آمريكا در قبال ايران در زماني صورت مي گيرد كه واشنگتن با انتقادهاي شديد داخلي به دليل شكست ابتكار عمل گفت وگو با ايران و عدم تمايل اوليه براي حمايت قاطعانه از جنبش مخالفان در ايران مواجه است.
اين نشريه آمريكايي ادامه داد: البته اين رويكرد جديد نتايج قابل پيش بيني ندارد: كاملاً مشخص نيست كه تحت فشار قرار دادن سپاه پاسداران در ايران كه به «محمود احمدي نژاد» رئيس جمهور ايران نيز نزديك است، به شدت به جنبش مخالف در ايران آسيب خواهد زد و يا آنچنان كه دولت آمريكا اميدوار است، آن را تقويت خواهد كرد.
البته با وجود اميدواري «هيلاري كلينتون» وزير امورخارجه آمريكا و ديگر مقامات آمريكايي براي موفقيت اين رويكرد، بسياري از فعالان سياسي مخاف دولت ايران نگران هستند كه اين حمايت آشكار واشنگتن بيش از اينكه مفيد باشد، به جنبش مخالف در ايران آسيب برساند. با اين وجود، مقامات آمريكايي و ديگر هم پيمانان اروپايي آنها معتقدند كه جنبه هاي منفي كمي براي حمايت آشكار از مخالفان ايران وجود دارد.
اين گزارش تصريح كرد: حمايت دولت آمريكا از مخالفان در ايران، مسئله اي است كه از زمان برگزاري انتخابات 22 خردادماه در ايران همواره مطرح بوده است، اما پس از مشاركت بسيار ضعيف مخالفان در راهپيمايي 22بهمن ماه امسال قدرت اين جنبش مخالف زير سؤال رفته است.
اين گزارش ادامه داد: با وجود اينكه در اين رويكرد تماس هاي بينابيني با برخي ايرانيان مرتبط با مخالفان وجود خواهد داشت، اين رويكرد جديد شامل روابط رسمي با مخالفان ايران نمي شود. مقامات دولت آمريكا همچنين از شركت هاي خصوصي ارتباطات از راه دور خواسته اند تا هر آنچه در توانشان است براي فراهم كردن دسترسي مخالفان به اينترنت و ديگر ابزارهاي ارتباطي انجام دهند.
بنابراين گزارش، اواخر سال گذشته ميلادي كاخ سفيد براي افزايش دسترسي ايراني ها به نرم افزارهاي مورد نياز براي فرايندهاي ارتباطي خاص، تغييري در تحريم هاي آمريكا ايجاد كرد.
لس آنجلس تايمز به نقل از يك مقام آگاه، در زمينه رويكرد جديد كاخ سفيد گفت: ما هم اكنون بر اين موضوع متمركز شده ايم كه چگونه فشارها از خارج، در كنار فشارها از داخل مي تواند چنين هدفي را محقق سازد.
اين گزارش افزود: برخي از اصلاح طلبان در ايران نگران هستند كه رويكرد آمريكا مشكلاتي را براي آنها بوجود آورد.
روزنامه آمريكايي «وال استريت ژورنال» هم در تحليلي به قلم چارلز لوينسون نوشت: اميد اسرائيل به معترضان ] فتنه گران[ در داخل ايران است.
در بخشي از اين تحليل با اشاره به ناكارآمدي سياست تهديد كردن ايران به حمله نظامي به نقل از «يوري لوبراني» سفير اسبق رژيم صهيونيستي در ايران آمده است: حمله نظامي اسرائيل به ايران، در بهترين حالتش فقط سرعت جمهوري اسلامي ايران در فعاليت هاي هسته اي را كاهش مي دهد و در عوض مردم اين كشور رابه سمت حمايت از نظام جمهوري اسلامي هل مي دهد.
وي در ادامه توصيه مي كند كه «ما بايد هر كاري از دستمان برمي آيد در حمايت از جمعيت معترض در ايران به عمل آوريم و بگذاريم آنها اين وظيفه را تمام كنند.»

 واشنگتن پست: توانايي جمهوري اسلامي تحريم هاي آمريكا را بي اثر كرده است

سرويس سياسي -
يك روزنامه آمريكايي در گزارشي با اشاره به تلاش هاي غرب براي اعمال دور جديدي از تحريم ها عليه ايران اعلام كرد كه آمادگي و توانمندي اين كشور هرگونه تحريم را بي اثر كرده است.
روزنامه واشنگتن پست در اين باره نوشت:دولت ايران با قطع يارانه و ذخيره كردن بنزين با تصميم كنگره و دولت آمريكا براي تحريم آن كشور به مقابله برخاسته و آن را بي اثر كرده است.
براساس اين گزارش، كنگره آمريكا و دولت اين كشور فشار به كمپاني هاي خصوصي براي توقف معامله با ايران را تشديد كرده اند اما به نظر مي رسد اين اقدام با مشكلاتي اساسي روبه رو باشد.
در ادامه اين گزارش آمده است: همكاري نكردن اروپا و اشتياق كمپاني هاي علاقه مند به فروش بنزين و ساير كالاها به ايران تصميم دولت و كنگره آمريكا را با مشكل مواجه كرده است.
واشنگتن پست تصريح كرد: در حالي كه آمريكا در پي افزايش فشارهاي بين المللي است ايران نيز در پي جستجوي راه هايي براي بي نيازي از واردات بنزين است.
روزنامه صهيونيستي جروزالم پست هم در گزارشي با ابراز نااميدي از تاثير تحريم هاي بين المللي عليه ايران نوشت: به رغم تحريم ايران، تجار آلماني براي دور زدن تحريم ها از طريق دوبي به ايران كالا صادر مي كنند.
در همين رابطه، نظرسنجي روزنامه «دي ولت» آلمان نيز نشان مي دهد علي رغم فشارهاي موجود، برخي از شركت هاي آلماني قصد دارند در ايران باقي مانده و به فعاليت تجاري خود ادامه دهند.
«دي ولت» مي نويسد: علي رغم تشديد تحريم ها از سوي آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، مناسبات بازرگاني ايران و آلمان در سال 2009 تغيير چنداني نكرده است.
شركت هاي آلماني در سال 2009، 300/3 ميليون يورو كالا به ايران صادر كردند. ماشين آلات، هواپيما و فرآورده هاي شيميايي در اين ميان بالاترين سهم را داشتند.
اين گزارش حاكيست: آلمان همچنان مهم ترين شريك بازرگاني ايران در اروپا است. همين مسئله سبب شده كه دولت «مركل» مورد انتقاد قرار گيرد.
«دي ولت» در پايان گزارش خود از شركت هايي نام برد كه هنوز براي قطع همكاري با ايران تصميمي نگرفته اند. شركت هاي خودروسازي «دايملر بنز» و «مان» در كنار شركت هاي شيميايي «بي اي اس اف»، از جمله اين شركت ها هستند.
سخنگوي كارخانه خودروسازي «مان» اعلام داشت؛ دليلي براي تغيير وضعيت خود نمي بيند. «مان»، اتوبوس، موتورهاي ديزلي و ماشين هاي توربو براي توليد نفت به ايران مي فروشد. سخنگوي «مان» در ادامه اعلام داشته است كه امنيت منطقه جزو وظايف اين كارخانه خودروسازي نمي باشد.
سخنگوي شركت «بي اي اس اف» آلمان نيز اعلام داشت: ما مناسبات تجاري خوب و ديرينه اي با ايران داريم.

 حمايت بيوه شاه از موسوي و كروبي و انور سادات (خبر ويژه)

بيوه محمدرضا پهلوي در گفت وگو با شبكه سعودي العربيه، از موسوي و كروبي به عنوان مبارزاني بسيار شجاع ياد كرد.
فرح پهلوي در اين گفت وگو كه از قاهره انجام شد، اظهار داشت: حوادث ايران تاثير مهمي بر اوضاع منطقه مي گذارد. من بيست سال از عمرم را به نوشتن كتاب خاطراتم گذرانده ام. در شرايط فعلي محال است كه به ايران برگردم، چون ممكن است بتوانم وارد ايران شوم اما امكان خارج شدن به من نخواهند داد.
وي همچنين گفته است: به دليل حفاظتي كه از من مي شود، هيچ نگراني از جان خود ندارم.
بيوه شاه مخلوع در عين حال مدعي شده: دوست دارم قهرمانانه بميرم، مثل انورسادات]![
وي همچنين با اشاره به آشوب هاي خياباني پس از انتخابات گفت: آقايان موسوي و كروبي بسيار شجاعند. بايد از مخالفان پشتيباني كرد. آنها از جان گذشتگي زيادي از خود نشان دادند و من از طريق اينترنت از آنها پشتيباني مي كنم.
اين عنصر فاسد در عين حال مدعي شد اظهارات شاه درباره افزايش قيمت نفت در سال 1973 ميلادي باعث سقوط وي شده است.
گفتني است چند ماه پيش هم رضا ربع پهلوي مدعي شده بود راه من با موسوي و كروبي ]در مخالفت با نظام اسلامي[ به يك تقاطع رسيده است.

 انگليس: سكولارها پيروز نشدند پس در انتخابات عراق هم تقلب شده! (خبر ويژه)

مقامات انگليسي به تأسي از پروژه اجرا كرده عليه جمهوري اسلامي، القاي تقلب در انتخابات عراق را پيگيري مي كنند. القاي تقلب در انتخابات عراق پس از آن آغاز شد كه ارزيابي هاي اوليه از پيش افتادن ائتلاف قانون (فهرست مورد حمايت نوري مالكي نخست وزير اسلامگرا) و ائتلاف ملي ( به رهبري عمار حكيم) در مناطق شيعه نشين و عقب افتادن فهرست سكولارها (ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي كه از سوي رژيم سعودي و دولت هاي آمريكا و انگليس هدايت مي شود) حكايت مي كند.
در چنين شرايطي استراو استيونسون نماينده انگليس و رئيس كميسيون روابط با عراق در پارلمان اروپا مدعي شد: برخي شخصيت هاي برجسته عضو كميسيون عالي انتخابات عراق در نتايج انتخابات به نفع ايران دستكاري كرده اند. آنها سعي دارند به نفع نوري مالكي نخست وزير فعلي دستكاري كنند و آراي مردم عراق را بدزدند. اين اقدام با تامين مالي و هدايت تهران انجام مي شود.
به گزارش فرانس پرس از بروكسل، وي همچنين گفته است: اين مسئله كاملاً روشن كه تلاش گسترده اي براي دستكاري و تقلب صورت مي گيرد. به نظر مي رسد تلاش گسترده براي ممانعت از پيروزي اياد علاوي و فهرست متعلق به سكولارها در جريان است. من تاكيد مي كنم آنها كه تلاش مي كنند دست به تقلب بزنند، به عنوان دزد و منافق رسوا خواهند شد.
گفتني است براساس اعلام نتايج اوليه انتخابات، در استان نجف فهرست ائتلاف نوري مالكي با 55 هزار رأي درصد قرار دارد، ائتلاف تحت هدايت عمار حكيم 48 هزار رأي را حائز شده و ليست العراقيه (سكولارها) تنها 9 هزار رأي را كسب كرده است. در استان بابل هم فهرست هاي مذكور به ترتيب 68، 54 و 30 هزار راي را حائز شده اند. مجموعاً 28 نفر از اين دو استان به پارلمان عراق راه پيدا مي كنند.
تقلاي رژيم انگليس براي متشنج كردن اوضاع در عراق و ايجاد بي ثباتي در حالي است كه شبكه بي بي سي انگليس با اشاره به ادعاي ائتلاف سكولارها در زمينه عدم سلامت انتخابات، تاكيد كرد: در شرايطي كه هيچ يك از تشكلهاي انتخاباتي اكثريت كافي را براي تشكيل دولت كسب نكرده اند، تشكيل دولت ائتلافي گريزناپذير است و محتمل ترين پيش بيني اين است كه ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي نخست وزير كنوني با ائتلاف ملي ( به رهبري ابراهيم جعفري نخست وزير پيشين و عمار حكيم) همراه با اتحاد كردستاني كه اكثريت آراي كردستان عراق را به دست آورده، در ائتلافي براي تشكيل دولت گردهم آيند. چنين ائتلافي تركيبي خواهد بود از چهار تشكل اصلي شيعه و دو حزب اصلي كرد و بدين ترتيب به شيعيان و سني هاي غيراسلامگرا كه در ائتلاف عراقيه گردآمده اند جايي ميان دولتمردان داده نخواهد شد و اين درست خلاف خواسته محافل سياسي درغرب خواهد بود كه عراق را در دست سكولارها امن تر و كم تنش تر و مهمتر از آن، دورتر از ايران مي دانند، به نظر مي رسد كه ائتلاف عراقيه هم به پشتوانه چنين زمينه اي، تنها راه چاره كنار گذاشته نشدن از اداره عراق را اعمال فشار از طريق پافشاري بر عدم سلامت انتخابات و تهديد به خروج از صحنه سياسي ديده است كه مي تواند عراق را در تنش هاي تازه اي فرو برد.

 خواب زمستاني سبزها پس از ضربه 22 بهمن (خبر ويژه)

باند ناكام بهاءاله مهاجراني در خارج كشور همچنان در تقلا براي به دست گرفتن اختيار و هدايت جريان ضدانقلاب به بهانه آشفتگي و از هم پاشيدگي جريان سبز است.
مهاجراني پس از صدور بيانيه 5 نفره (همراه با كديور، سروش، گنجي و بازرگان) اعلام كرد اين تيم، اتاق فكر جنبش سبز است. تيم مذكور كه به واسطه سايت جرس فعاليت رسانه اي خود را پي مي گيرد، در آستانه راهپيمايي 22 بهمن سناريوي دست پخت آمريكايي ها مبني بر اسب تروا را علني كرد اما با دريافت تودهني بزرگ از ملت ايران در راهپيمايي مذكور كه سند بزرگ از هم پاشيدگي سازمان فتنه در داخل بود، انبوه ناسزاها و درشت گويي ها به حلقه جرس از سوي محافل ضد انقلاب منتشر شد.
با اين حال تيم مذكور و سايت آن بيكار ننشسته اند و هر از گاهي با استناد به وضعيت به هم ريخته فتنه گران، خواستار انتقال هدايت و رهبري ماجرا به خارج مي شوند.
جرس در آخرين فرصت طلبي از اين دست نوشت: بعد از عدم موفقيت جنبش در بيست و دو بهمن- انگار نوعي خواب سبز]![ زمستاني را تجربه مي كنيم. سر و صداها و گاه نوشته هايي در مورد چهارشنبه سوري هم چندان جدي به نظر نمي رسند. دليل آن هم روشنتر از آن است كه نيازمند به تحليلهاي پيچيده باشد. حقيقت اين است كه به لحاظ تشكيلاتي فاقد انسجام هستيم. با به بن بست رسيدن تاكتيك حضور در راهپيمايي هاي حكومتي (بعنوان يگانه و اصلي ترين روش بيان اعتراض تاكنون) كه در بيست و دو بهمن كاملاً بر همگان آشكار شد، خودبخود روشن شد كه جنبش سبز بايد روشها و تاكتيكهاي متنوع ديگري را به كار گيرد.
سايت وابسته به مهاجراني و كديور سپس ضمن بازي با واژه تاكتيك - براي برنيانگيختن حساسيت ديگر مدعيان - مي نويسد: پيشنهاد اين است كه تاكتيك ها از داخل مطرح و در سايت خاصي جمع آوري شود و انتظار اين است كه ياران سبز خارج نشين تمركز خود را بر روي پر كردن خلأ جنبش متمركز كنند و سازماندهي در خارج صورت گيرد. اگر چنين نكنيم سردرگم خواهيم ماند و نهايتاً مي توانيم يك خواب سبز را تحقق ببخشيم.

 اصرار آمريكا بر تداوم شكنجه و تمسخر حقوق بشر (خبر ويژه)

وزارت خارجه آمريكا با انتشار بيانيه اي تحت عنوان گزارش سالانه حقوق بشر از وخامت حقوق بشر در ايران، چين و حتي اروپا خبر داد. اين بيانيه ادعا كرد: وضع بد حقوق بشر در ايران طي سال 2009 وخيم تر شده است و آزادي بيان و اعتراض سركوب شده است.
وزارت خارجه آمريكا همچنين ايران را به خاطر اعتراض به سياست هاي جنايتكارانه رژيم صهيونيستي، به تحريك احساسات ضد يهودي متهم و همچنين ادعا كرد: از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران، تداوم فشار به پيروان اديان مختلف و منع دسترسي شهروندان به سايت هايي مانند فيس بوك و تويتر است.
سايت هاي ياد شده در استخدام وزارت خارجه آمريكا قرار دارند و در آشوب هاي چند ماه پيش، پروژه ايجاد بي ثباتي و ناآرامي در ايران را به نيابت از وزارت خارجه آمريكا پيش مي بردند.
گزافه گويي وزارت خارجه آمريكا در حالي است كه هيلاري كلينتون ادعا كرده است «آمريكا متعهد است هركسي از جمله خود را در توجه به موازين حقوق بشر در يك سطح و معيار نگاه دارد».
اين در حالي است كه مانفرد نوواك مخبر ويژه سازمان ملل در امر شكنجه از عدم انجام تحقيقات لازم توسط دولت اوباما درباره موارد متعدد شكنجه در زندان هاي آمريكا در دوره رياست جمهوري بوش، به شدت انتقاد كرد. وي روز چهارشنبه گفت: «اوباما اقدامي براي تغيير سياست شكنجه در زندان هاي آمريكا انجام نداده است».
نوواك در جمع خبرنگاران در ژنو افزود: «اتهامات قانوني ايجاب مي كند كه واشنگتن در سياست شكنجه دوران رياست جمهوري بوش، تجديدنظر جدي كند».
دولت اوباما پيشتر وعده داده بود كه عوامل سيا را به خاطر نقش شان در بازجويي و شكنجه زندانيان تحت تعقيب قانوني قرار نخواهد داد چرا كه آنان به دستور دولت بوش به چنين اقدامات وحشيانه اي دست زده بودند اما دادگاه عالي آمريكا اعلام كرد، مقامات ارشد دولت بوش به اتهام دخالت در بدرفتاري با مظنونين تروريستي حوادث 11 سپتامبر، تحت پيگرد قانوني قرار نمي گيرند.
مقامات آمريكا پس از حملات 11 سپتامبر در واشنگتن و نيويورك، بيش از 760 شهروند غيرآمريكايي را كه بيشتر آنها عرب يا مسلمان بودند، دستگير و اذيت و بدون هرگونه دادگاه يا محاكمه زنداني نمودند.
شكنجه ها و روش هاي بازجويي غيرمتعارف از زندانيان آمريكا در بازداشتگاه هاي اين كشور و دفاع مقامات آمريكايي از اين گونه شيوه هاي اعتراف گيري بسياري از سازمان ها و گروه هاي حامي حقوق بشر و گروه هاي ضد جنگ جهان را به شدت نگران كرده و آنها را به موضع گيري شديد عليه رويكرد دولت اوباما به مقوله شكنجه واداشته است.
اوباما در شعارهاي انتخاباتي خود وعده تعطيلي زندان گوانتانامو را كه رسوايي بسياري براي رژيم آمريكا به دنبال داشت، مطرح كرده بود اما بعدها با بهانه هاي گوناگون از اجراي اين وعده سر باز زد.

 تماس ها و توريست هايي كه دروغ هاي سايبري را لو دادند (خبر ويژه)

سايت بالاترين از قول يك ضدانقلاب فراري خبر از شكست فتنه و آشوب داد و تصريح كرد اخبار فضاي اينترنتي درباره فروپاشي نظام اسلامي، اغواكننده و خلاف واقع بوده است. اين ضدانقلاب فراري همچنين نسبت به اينكه كاري از سران فتنه برآيد ابراز ترديد كرد.
فرد ياد شده در بالاترين (وابسته به منوشه اميرصهيونيست) مي نويسد: «يه عالمه خبرهاي نااميدكننده از ايران مي رسد. متاسفانه بنا به دلايلي نمي توانم به ايران برگردم و الا از جمله حاضرين در اعتراض ها بودم. اما به نوبه خودم هر كاري تا الان توانستم انجام دادم. اما الان سؤالي برام پيش اومده، هر كي مي تونه به من جواب بده. به جرات مي شه گفت سبزهاي مخالف، 80- 90درصد فضاي سايبر را سبز كردند و طبيعتا امثال مني كه فقط اخبار رو از طريق اينترنت پيگيري مي كنم مي تونم بيشترين خبرهاي سبز رو داشته باشم اما آيا واقعيت، همين اتفاقات و تفسيرهاي سايبري هست؟؟؟ تماس هايي كه با ايران دارم و يا توريست هايي رو كه مي بينم همشون به غير از اين ميگن! واقعيت چيه؟ آيا امثال من، تو خواب پيروزي از طريق اخبار سايبر هستيم؟؟؟ كجا داريم مي رويم؟
وي همچنين با ابراز ترديد درباره كفايت موسوي، كروبي و خاتمي تصريح مي كند: بياين منطقي فكر كنيم، موسوي خوب! اما تا چقدر مرد عمله؟ گزينه خوبيه فقط براي قد علم كردن در برابر رژيم... شيخ شجاعمون كروبي! واقعا بدون ذره اي ترس تا الان اسرار مگو رو براي دنيا رو كرده، اما اونجوري كه از شعارهاي كانديداتوري دوره قبل و سابقه رياست مجلسش پيداست به شدت تحت تاثير محيط اطرافش قرار مي گيره. خاتمي عزيز! يه شخصيت مقبول بدون توان اجرايي... چه بايد كرد؟ ما يه نفر و با قدرت و تصميم گيري كامل مي خواهيم. اصلا بايد چكار كنيم؟ به كجا چنين شتابان؟ نكنه از چاله به چاه سقوط كنيم.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14