(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 20  خرداد 1389- شماره 19666

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آزموده را آزمودن خطاست (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
كفگير (گفت و شنود)
پنتاگون : قدرت نظامي ايران آمريكا را در منطقه مهار مي كند
پاسخ سه كشور آمريكا، فرانسه و روسيه به بيانيه تهران تحويل ايران شد
پوتين : تحريم ها عليه ايران بي تاثير است
سران فتنه: واي به حالمان اگر وزارت كشور موافقت كند!! (خبر ويژه)
خيمه شب بازي در «زيرزمين آن لاين»! (خبر ويژه)
رقيب ناكام آراي باطله اين بار گفت قانون اساسي كج است! (خبر ويژه)
تحريم سخت ايران يا قرص آرام بخش براي آمريكا و فتنه گران؟! (خبر ويژه)
واكنش ايران به قطعنامه غيرقانوني منتظر پاسخ قاطع ما باشيدآزموده را آزمودن خطاست (يادداشت روز)

1- در حالي كه خبرگزاري نووستي به نقل از وزير امور خارجه فرانسه آورده بود؛ مساله تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران پس از 14ژوئن (24 خرداد) بررسي مي شود و پاسخ رسمي به پيشنهاد مشترك ايران، برزيل و تركيه در خصوص برنامه هسته اي ايران داده خواهد شد، ديروز هم نامه هاي پاسخ آمريكا، روسيه و فرانسه به پيشنهاد تهران، تحويل آژانس و مقامات كشورمان شد و هم قطعنامه جديد تحريم عليه ايران در شوراي امنيت به تصويب رسيد.
ناكامي غرب به سركردگي آمريكا عدم موفقيت در اجماع كامل اعضا در تصويب قطعنامه بود. مخالفت هاي گسترده برزيل، تركيه و لبنان، اجماع را شكست و نهايتا قطعنامه با 12 راي مثبت، 2 راي مخالف(تركيه و برزيل) و يك راي ممتنع(لبنان) به تصويب رسيد. آمريكا با كمك انگليس و فرانسه تلاش بسياري براي به اجماع رساندن اين مصوبه كردند.
از مفاد اصلي پاسخهاي غرب به پيشنهاد ايران، خبري منتشر نشده است ولي آژانس ضمن اعلام رسمي دريافت پاسخها، گفته: به هر كدام از نامه ها، برگه هاي يكساني با عنوان «نگراني هايي درباره بيانيه مشتركي كه توسط ايران به آژانس انرژي اتمي ارائه شد» پيوست شده است.
يك مقام آگاه مدعي شده است كه اين كشورها در نامه هاي جداگانه خود مجددا موارد تكراري گذشته را ذكر كرده و مخالفت يا موافقت خود را با بيانيه تهران اعلام نكرده اند. ظاهرا محتواي اصلي اين نامه ها پرسش هايي در ارتباط با بيانيه سه جانبه تهران درباره مبادله سوخت هسته اي است.
نكته حائز اهميت اين است كه اين نامه همزمان با صدور قطعنامه تحريم عليه ايران در شوراي امنيت صادر شده است. در حالي كه پرسش هاي آمريكا، روسيه و فرانسه درباره پيشنهاد تهران حكايت از ايجاد فضاي جديد براي مذاكره دارد، در عين حال صدور قطعنامه جديد، از تناقض و دوگانگي رفتار غرب با پرونده هسته اي ايران، پرده برمي دارد. اين تلاش در حالي صورت مي گيرد كه گروه نم (اعضاي جنبش عدم تعهد) در جلسه بعدازظهر ديروز شوراي حكام آژانس، بيانيه اي به نفع تهران صادر و در آن بر استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي و چرخه سوخت براي كشورمان تاكيد كرده اند. اين بيانيه تصريح مي كند كه جنبش عدم تعهد، ديپلماسي و گفت وگو را تنها راه حل بلندمدت برنامه هسته اي ايران مي داند و به همين منظور همه كشورهاي عضو را نسبت به مشاركت مثبت تشويق مي كند.
واقعيت آن است كه رفتارها و سياست هاي دوگانه اي از سوي برخي سازمانهاي بين المللي مشاهده مي شود. در حالي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها بر فقدان هر نشانه اي حاكي از غيرصلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران تاكيد كرده، اما شوراي امنيت سازمان ملل تحت تاثير قدرتهاي استكباري اقدام به صدور قطعنامه جديد تحريم عليه ايران كرد. همه اينها در حالي است كه هيچ نظارتي بر فعاليت هاي هسته اي و جنگ طلبانه رژيم صهيونيستي اعمال نشده و از طرف ديگر اقدامي نيز عليه اين رژيم صورت نمي گيرد.
2- هفته اي كه گذشت اجلاس سيكا در كشور تركيه برگزار شد. سيكا مجموعه اي از كشورهاي آسيايي شامل 20 عضو اصلي و 10عضو ناظر است كه وظيفه برنامه ريزي براي حفظ امنيت كشورهاي منطقه اعم از حوادث و بلايا، مبارزه با مواد مخدر و تروريسم را برعهده دارد. سيكا تلاش مي كند همكاري هاي اقتصادي بين اعضا را نيز به صورت فراسازماني مورد تشويق قرار دهد. اين سازمان به پيشنهاد قزاقستان در اكتبر 1999 و با هدف تقويت همكاري براي ارتقاي صلح، امنيت و ثبات در آسيا و تسهيل اعتمادسازي ميان كشورهاي عضو برپا شد.
ايران در عالي ترين سطح در اين اجلاس شركت كرد. رئيس جمهور ايران طي يك سخنراني رسمي، پيشنهادات هفت گانه تهران را براي تغيير در وضع موجود از بي عدالتي، تبعيض، تجاوز، جنگ، ناامني و فقر به نفع ملتها و امنيت و صلح پايدار، مطرح كرد.
هرچند انتظار نمي رود كه يك اجلاس بين المللي قادر باشد تمامي مسايل جهان را حل كرده و مشكلات را به پايان برساند ولي كاركرد بزرگ اينگونه نشست ها برقراري همسويي بين كشورها و ملت ها و ايجاد يك حركت مستمر و هدفمند براي اصلاح نظام حاكم بر جهان است.
«سيكا» مي تواند دامنه همكاريهاي منطقه اي و بين المللي را تقويت كرده و تصميمات جديدي براي حركت به سوي اهداف اين سازمان اتخاذ نمايد.
اما در حاشيه اين اجلاس 2 اتفاق مهم ديگر روي داد؛ يكي محكوميت رژيم صهيونيستي در جنايات اين رژيم و حمله به ناوگان كمك هاي بشردوستانه آزادي و ديگري مباحث هسته اي ايران.
به انزوا كشيدن رژيم صهيونيستي به سبب حمله وحشيانه به ناوگان آزادي و اعلام انزجار از اقدامات ددمنشانه صهيونيست ها از محورهاي مهم نشست سيكا بود. تمامي اعضاي حاضر در اين اجلاس عليه جنايات رژيم اسرائيل موضع گرفتند تا حدي كه در عكس دسته جمعي اعضاي سيكا هيچ مقامي حاضر به ايستادن در سمت راست يا چپ سفير رژيم صهيونيستي نشد.
عبدالله گل رئيس جمهور تركيه درباره عكس العمل كشورهاي عضو سيكا در مقابل اسرائيل گفت كه تمام كشورها با محكوم كردن رژيم صهيونيستي نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. اما از آنجايي كه اسرائيل عضو سيكا است، امكان صدور بيانيه رسمي عليه آن وجود نداشته است!
همچنين وقتي دكتر احمدي نژاد با ارائه پيشنهادهاي هفت گانه كشورمان خواستار محكوميت اسرائيل در ماجراي جنايات اخير اين رژيم شد، خشم صهيونيست ها درآمد و سفير رژيم صهيونيستي وادار به ترك سالن اجلاس شد.
جنايات رژيم اشغالگر قدس كه پايبند به هيچ يك از قوانين و الزامات بين المللي نيست، از حد خارج شده تا جايي كه حتي صداي حاميان خود را نيز درآورده است. «دانيل كورتزر» سفير سابق آمريكا در اسرائيل در مقاله اي كه در روزنامه دامينيون پست نيوزيلند به چاپ رسانده تاكيد مي كند؛ اقدام دولت اسرائيل در حمله به كاروان كمك رساني به غزه، وضعيت سختي را براي اسرائيل به وجود آورده است و نتيجه اي جز انزواي شديد اسرائيل در عرصه بين المللي ندارد.
وي در اين مقاله با تاكيد بر اينكه صهيونيست ها با اين اقدام، خشم ملت ها را برانگيخته اند، مي گويد: وضعيت كنوني با سابق بسيار متفاوت است و اين بار حتي دوستان اسرائيل نيز اين اشتباه بزرگ را تحمل نمي كنند.
كورتزر همچنين خاطرنشان مي كند؛ اسرائيل بايد خواسته جامعه جهاني براي تشكيل كميته تحقيق به منظور بررسي اين موضوع را بپذيرد زيرا امتناع از اين كار باعث افزايش تنفر جهانيان از اسرائيل شده و اين تنفر مي تواند براي رژيم اسرائيل خطرآفرين باشد.
نمايندگان كنگره آمريكا نيز نامه اي سرگشاده تسليم اوباما كرده اند و در آن از نقض مكرر قوانين بين المللي و حمله به غيرنظاميان توسط اسرائيل شكايت كرده و گفته اند كه اين رژيم بايد مراقب تعهدات خود نسبت به آمريكا باشد. در بخشي از اين نامه آمده است؛ اسرائيل بايد پاسخگوي حمايت هاي ما، جان سربازان ما و سرمايه هاي ميليارد دلاري ماليات دهندگان آمريكايي باشد. اين رژيم خيلي بيشتر از بي اعتنايي و خشونت بدون فكر عليه افراد بي گناه، به ايالات متحده مديون است.
اتفاق ديگري كه در حاشيه اجلاس سيكا افتاد، حمايت اعضا از برنامه هسته اي ايران بود. عبدالله گل در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره موافقت اعضاي شوراي امنيت براي صدور قطعنامه ضد ايراني اظهار مي كند؛ در حال حاضر چنين تصميمي لازم نيست و همچنان امكان حل موضوع هسته اي ايران به شيوه هاي ديپلماتيك وجود دارد.
3- احمدي نژاد در تركيه پيشاپيش پاسخ غرب را چنين مي دهد؛ «اگر دولت آمريكا و متحدانش فكر مي كنند كه چماقي به نام قطعنامه بلند كنند و بعد بخواهند گفت وگو كنند، در اشتباه بسر مي برند. ما در چارچوب عزت و احترام گفت وگو مي كنيم و اگر بخواهند با بلند كردن چماق و زبان بي ادبي صحبت كنند، جواب آنها از قبل مشخص است.»
احمدي نژاد تاكيد مي كند؛ بدون ترديد بيانيه تهران فرصت ارزشمندي براي غرب است تا فضا را براي همكاري هاي سازنده همه كشورها به منظور فعاليت هاي صلح آميز هسته اي باز نمايد. جمهوري اسلامي بر راه حل هاي ديپلماتيك و گفت وگوهاي سازنده براي حل مشكلات في مابين تاكيد دارد. پيشنهاد تهران در بيانيه سه جانبه نيز حاكي از همين سياست است، اما ظاهرا غرب به سركردگي آمريكا، فرانسه و انگليس بيشتر دنبال سازوكار تحريم و خلق چماق هاي جديد است. چماقهايي كه سابق بر اين بارها ناكارآمدي خود را در مقابل عزم و اراده ملت ايران براي احقاق حقوق مسلم خود و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نشان داده اند.
حميد اميدي

 


ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

 
كيهان و خوانندگان

¤ خطاب به شوراي امنيت سازمان ملل:
اين چه شورايي چه جاي داوري
مركز شيطان و شيطان باوري
جمعي از بي مايگان وا داده اند
حكم چوپاني به گرگان داده اند
آقاي آذربرزين
¤ هر كس از خط امام خارج شود و شاخص هاي آن را طرد كند مطرود ملت است خواه از نزديكان باشد يا امثال موسوي و كروبي ها.
7776---0932
¤ چرا سران فتنه به دنبال پيروزي هسته اي دولتمردان ايران اسلامي مان بيانيه نمي دهند؟ مگر آنها ادعاي وطن پرستي نمي كنند؟ اگر هر كسي جاي آنها بود براي حفظ آبرو اين كار را مي كرد. آنها حتي اين قدر هم فهم سياسي ندارند، آن وقت مي خواستند مملكت را اداره كنند؟
3772---0912
¤ برخي از سران فتنه به دنبال هدايت جرثومه هاي فساد كه چند سال قبل در برلين دور هم جمع شده بودند در داخل كشورند تا همان اهداف را پياده نمايند ولي كور خوانده اند اگر اقتضا كند و ضروري تشخيص داده شود كاري خواهيم كرد كه از كرده خود پشيمان شوند.
سرشار
¤ در زمان دولت خاتمي اعلام كردند كه وزير ارشاد او كه در حال حاضر در دامن انگليس پناهنده شده و به مقابله با دين و نظام اسلامي مزدوري مي كند در نمازجمعه و در درگيري انگشتش شكسته و زمين و زمان را به هم دوختند ولي شاهد بوديم كه فتنه انگيزان و قلدران با تعرض به وزير كشور او را راهي بيمارستان كردند و همانا دم از خط امام و مظلوم نمايي مي زنند و تازه شخصي كه از موقعيت پدرش سوءاستفاده مي كند و خود را در لباس اصولگرايان جا زده تعزيه خوان ديگران و حامي بدعت مي شود. چه خوب است اين اشخاص جايگاه خود را دريابند و بايد به اين جماعت گفت به كجا چنين شتابان.
طالعي
¤ واقعاً براي آقاي علي مطهري كه بي ادبانه مردم حاضر در حرم مطهر امام راحل(ره) را به خاطر بصيرت و شعارهاي بجايشان به سپاه عمرسعد ملعون تشبيه مي كنند متأسفم.
4840---0919
¤ بنده به عنوان كسي كه به علي مطهري راي دادم راضي نيستم ايشان وكيل بنده باشد و بايد راي ما را پس بدهد. ما به وي راي داديم تا نماينده اصولگراي مجلس باشد نه نماينده اصلاح طلبان.
خانم آريا
¤ يك سلام صميمي و يه صبح بخير ساده، يه عمر لحظه هاي شاد و شيرين و دلنشين و ماندگار. هديه به اهالي كيهان كه با نور، آشنا و به خورشيد اميدواريد. سلام گرم مرا به مدير مسئول كيهان برسانيد. خداوند متعال پشت و پناهتان باشد.
0362---0910
¤ يادداشت هاي روز مدير مسئول كيهان حرف دل ما مردم است. از خداوند متعال براي ايشان و همكارانشان در كيهان سلامتي و تندرستي خواستارم.
7274---0936
¤ با توجه به محاصره غزه لازم است ايران به همراه ساير كشورهاي اسلامي به دولت مصر فشار وارد نمايند تا با كمك جامعه جهاني از طريق كمك هايي مانند اعزام كاروان آزادي به غزه محاصره غزه شكسته و مردم مظلوم غزه نيز از اين معضل رهايي يابند.
عاقله
¤ واقعاً از نمايندگان محترم مجلس بعيد بود كه به اين سادگي در بازي وقف دانشگاه آزاد وارد شوند هر انسان فهيمي مي داند كه طرح وقف دانشگاه يك ترفند براي فرار از حساب و كتاب هاي بعدي است.
6075---0917
¤ از ستاد برگزاري مراسم ارتحال امام راحل(ره) و ستاد اقامه نمازجمعه تهران تقاضا مي كنيم علت عدم توجه و بي برنامه بودن حرم در 14 خرداد را تشريح نمايند با وجودي كه همه واقف بودند حضور مردم ميليوني خواهد بود چرا تدابير لازم براي آسايش زوار در نظر گرفته نشد چرا زيرانداز، سقف پلاستيكي يا پارچه اي، آب آشاميدني به اندازه كافي و جداسازي خانمها از آقايان و ... در نظر گرفته نشد و چرا و چرا...
خانم افرا
¤ اگر دولت مي خواهد تهران خلوت شود يكي از راهها اين است كه كليه افغاني هاي تهران را به كشور خودشان بفرستند.
محمد حيدري
¤ بنده فوق ليسانس فارغ التحصيل سال 82 در يك شركت خصوصي با درآمد ماهانه 300 هزار تومان شاغل هستم و در كنار من يك بازيكن فوتبال كم سواد نيز با يك حقوق 700 ميليوني تا كي بايد شاهد اين بي عدالتي ها باشيم.
عباسي
¤ سال 86 از ايران خودرو پژو 405 خريداري نمودم كه به خاطر دوگانه سوز بودن يك ميليون تومان بيشتر از بنزيني از ما دريافت كردند و قرار شد ظرف سه ماه كپسول آنرا تحويل دهند. 2 بار نيزفراخوان كردند كه خبري نشد. با گذشت بيش از سه سال هنوز در انتظار كپسول گاز سي ان جي هستيم. طي اين مدت تكليف پول ما كه در اختيار ايران خودرو است چه مي شود؟ آيا سودي به آن تعلق نمي گيرد و آيا ناظري بر بدقولي هاي اين شركت نظارت نمي كند؟!
الهامي
¤ در حالي كه مجلس به لايحه تخلفات رانندگي مي پردازد لازم است به دو موضوع مهم كه گويا تا به حال به فراموشي سپرده شده توجه جدي نمايند.
1- صداي گوش خراش نوارهاي مبتذل كه بسيار آزار دهنده است.
2- كاروانهاي عروسي و توقف بر سر چهارراهها و بزرگراهها و ايجاد سد معبر.
ساعدي
¤ به نظر شما اعدام عبدالحميد ريگي يك حادثه بود كه خبر آن را در صفحه حوادث چاپ كرديد؟! اين يك خبر مهم بود كه بايد در صفحه اول با تيتر درشت چاپ مي شد، تا دل خانواده شهدا را با ديدنش شاد مي كرديد.
0346---0911
¤ كارت سفر بازنشستگان كي شارژ مي شود. از رياست محترم جمهوري تقاضا مي شود معضل و مشكل بوجود آمده را مرتفع نمايند.
يك شهروند چالوسي
¤ خواهشمند است نام پيشاهنگ را از هلال احمر حذف كرده و نام پيشرو يا بسيج را جايگزين آن نماييد چون نام پيشاهنگان، يكي از نمادهاي رژيم پهلوي مي باشد.
3572---0911
¤ از وزارت محترم راه و ترابري و استانداري هرمزگان انتظار داريم نسبت به آسفالت جاده روستاي هماگ سياهو بندرعباس اقدام عاجل نمايند زيرا مردم روستا واقعا جهت رفت و آمد مشكل دارند.
5804---0917
پاسخ معاون اجتماعي ناجا تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخه 23/1/89 روزنامه در خصوص برخورد با كساني كه در خيابان ها و معابر عمومي انواع مختلف سگ را در بغل گرفته و تردد مي كنند. به آگاهي مي رساند «با توجه به ماموريت اين پليس در امر برخورد با عاملين جريحه دار نمودن عفت عمومي، با آموزش پرسنل و همچنين اجراي طرح هاي مختلف در سطح شهر تهران نسبت به موضوع فوق الذكر اقدام و برخورد قانوني صورت مي پذيرد. علي ايحال با توجه به توسعه تبليغات و اقدامات كشورهاي غربي در زمينه گسترش فرهنگ مبتذل غرب در كشور اسلامي ايران به منظور مقابله با اين پديده شوم و در جهت مقابله با شبيخون فرهنگي از نهادهاي مسئول در ارشاد، صدا و سيما و سازمان هاي مرتبط بايد مسئلت جست.»
پاسخ معاون اجتماعي ناجا تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخه 21/1/89 روزنامه در خصوص وضعيت ناهنجار بدحجابي و بي حجابي، به آگاهي مي رساند: «بنا به تدابير فرماندهي گشت امنيت اخلاقي در سطح جامعه با هرگونه ناهنجاري و بدحجابي و بدلباسي بانوان كه به نوعي عفت عمومي را جريحه دار مي سازد برخورد مي نمايد و در كنار آن اين پليس با راه اندازي نمايشگاههاي امنيت اخلاقي بامحوريت حجاب و عفاف در مناطق مختلف آموزش و پرورش و اجراي طرح هايي در زمينه جمع آوري سي دي هاي مبتذل و مستهجن و همچنين تجهيزات ماهواره به نوعي با شبيخون فرهنگي مبارزه مي نمايد.»

 كفگير (گفت و شنود)

گفت: گروههاي مدعي اصلاحات از وزارت كشور براي 22 خرداد درخواست مجوز راهپيمايي كرده اند!
گفتم: بايد از اسرائيل براي راهپيمايي در يكي از خيابان هاي تل آويو درخواست مجوز كنند.
گفت: حالا اگر وزارت كشور به آنها مجوز بدهد چه كساني قرار است راهپيمايي كنند؟! مگر ته بساط فتنه غير از منافقين و بهايي ها كسي باقي مانده است؟
گفتم: ولي يك خبر موثق حاكي از آن است كه درخواست مجوز آنها با اطلاع از مخالفت وزارت كشور تهيه شده تا بعداً اعلام كنند، چون مجوز ندادند كسي نيامده است.
گفت: اتفاقاً سران فتنه در نشست مشترك خود همين نگراني را مطرح كرده و گفته اند اگر مجوز دادند چه خاكي بر سرمان بريزيم و از كجا هوادار بياوريم!
گفتم: كاش به آنها مجوز بدهند تا معلوم شود چند مرده حلاجند!
گفت: در آن صورت با پررويي توجيه مي كنند كه هواداران ما در خانه هايشان تظاهرات كردند!!
گفتم: يارو چند تا ميهمان داشت و پشت سر هم به آشپزخانه مي رفت و به همسرش اصرار مي كرد غذا را آماده كند. همسرش كه عصباني شده بود با كفگير محكم پس كله او زد و يارو هنگام شام دمغ نشسته بود، ميهمان ها گفتند؛ شما هم چيزي ميل بفرمائيد! و يارو جواب داد؛ شما بفرمائيد! بنده پيش پاي شما در آشپزخانه يك كفگير خورده ام!!

 
در گزارش به سنا اعتراف كرد
پنتاگون : قدرت نظامي ايران آمريكا را در منطقه مهار مي كند

سرويس سياسي-
ژنرال رونالد ال بورگس رئيس سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمريكا (DIA) در گزارشي به سناي آمريكا به تشريح ابعاد مختلف توانمندي نظامي ايران پرداخت و تاكيد كرد كه ايران مي تواند در منطقه آمريكا را مهار كند.
وي كه به همراه ميشل فلورنوي معاون سياسي پنتاگون و جيمز كارت رايت معاون رئيس ستاد مشترك آمريكا در جلسه استماع كميته دفاعي سنا شركت كرده بود، ابعاد مختلف توان نظامي متعارف ايران را «چشمگير» خواند. بورگس كه عالي رتبه ترين مقام اطلاعات نظامي آمريكا محسوب مي شود تاكيد كرد كه قدرت نظامي ايران يك نيروي متعادل كننده قدرتمند در مقابل نيروهاي آمريكايي مستقر در خاورميانه است.
بورگس در آغاز اين جلسه و در توصيف استراتژي كلان امنيت ملي ايران مي گويد: «اهداف استراتژيك و برجسته رهبران ايران عبارتند از بقاي نظام سياسي، تبديل شدن به قدرت منطقه اي، ايفاي نقش رهبري در جهان اسلام و ديگر صحنه هاي بين المللي و رسيدن به جايگاه قطب اقتصادي و علمي در منطقه».
وي سپس استراتژي امنيتي ايران را چنين توصيف مي كند: «استراتژي امنيتي ايران بر جلوگيري از هرگونه حمله به اين كشور و افزايش قدرت در سطح منطقه اي از طريق حمايت در كشورها و گروه هاي همراه استوار است».
بورگس سپس پايه هاي استراتژي دفاعي ايران را برمي شمارد: «اين استراتژي شامل بازدارندگي، عمليات تلافي جويانه نامتقارن و جنگ فرسايشي است». وي در مورد توان تهاجم ايران مي گويد:«ايران همچنين مي تواند عمليات هاي تهاجمي ويژه اي از طريق موشك هاي بالستيك استراتژيك و نيروي دريايي خود انجام دهد».
بورگس سپس به ابعاد فعاليت منطقه اي ايران مي پردازد و مي گويد: «ايران به دنبال ارتقاء موقعيت خود از راه مقابله با نفوذ آمريكا و توسعه روابط با بازيگران منطقه اي به كمك فراخواني به وحدت اسلامي است. تضعيف تلاش هاي آمريكا در عراق، استفاده از اهرم متحدان افغاني براي تاثيرگذاري بر دولت افغانستان، بهره برداري از ارتباط ديرينه با شماري از رهبران افغان، كمك هاي اقتصادي به دولت كرزاي، گسترش ارتباطات خود با شيعيان لبنان خصوصاً حزب الله است».
مسئول سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمريكا در بخش بعدي صحبت هاي خود به توصيف ابعاد نيروهاي نظامي ايران پرداخته است. وي دراين مورد مي گويد: «طبق ارزيابي سازمان اطلاعات ارتش آمريكا نيروي دريايي ايران شامل 18000 نفر پرسنل با تجيهزاتي مانند زيردريايي، قايق موشك انداز، قايق گشتي، يگان هاي كمكي، يگان هاي هوادريا و واحدهاي تفنگدار است. به اينها بايد 20000 نفر پرسنل نيروي دريايي سپاه كه داراي واحدهاي موشكي، اژدرافكن، قايق هاي تندرو، سامانه هاي دفاع موشكي ضدكشتي ساحلي و تفنگدار دريايي است را اضافه نمود. نيروي هوايي ايران 52 هزار نفر پرسنل دارد كه در 10 پايگاه مستقر هستند. نيروي هوايي سپاه نيز با 5000 نفر پرسنل از توانايي هاي مهمي براي حملات موشكي زميني برخوردار است و مي تواند مشكلات منطقه اي جدي براي آمريكا بوجود بياورد.
اين ژنرال آمريكايي ادامه مي دهد: «ايران توانسته بخش عمده ناوگان دفاعي خود را حفظ كند. تمرينات نظامي ادبيات مسئولان ايران گواه اين مسئله است. نيروي هوايي ايران از سيستم هشدار اوليه، اطلاعات هوابرد، سامانه جنگ الكترونيك، هواپيماهاي بدون سرنشين و ردگيري هوايي استفاده مي كند».
بورگس سپس تاييد مي نمايد كه «ايران همچنين قادر بوده است مهمات هدايت شونده براي نيروي هوايي خود توليد نمايد».
رئيس سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمريكا سپس بخش هايي از موفقيت ها و برتري هاي استراتژيك نيروهاي نظامي ايران مي پردازد. خلاصه اين بخش از اظهارات وي چنين است: «ايران اقدامات زيادي براي مدرن سازي دفاع هوايي خود انجام داده است كه توانايي اين كشور در حفاظت از تاسيسات هسته اي و صنعتي را به شدت افزايش خواهد داد. ايران در اين زمينه اخيراً يك سامانه راداري ساخت داخل را به نمايش گذاشته است. موشك هاي دفاع ساحلي كروز بخش مهمي از دفاع ايران در خليج فارس و تنگه هرمز را تشكيل مي دهد. ايران مي تواند سكوهاي اين موشك ها را به سرعت در طول ساحل مستقر نمايد. ايران همچنين با موشك هاي ضدكشتي كروز مي تواند جزاير، سكوهاي نفتي و كشتي ها را هدف قرار دهد. ايران همچنين توانسته است موشك هاي بالستيك با قابليت حمل كلاهك هاي گوناگون را توسعه دهد. در حال حاضر ايران بزرگترين نيروي موشكي بالستيك در خاورميانه است. اين موشك ها مي توانند اسرائيل، كشورهاي عرب و اروپاي مركزي را هدف قرار دهند. فراتر از رشد ثابت اختراعات موشكي، ايران توانسته قدرت تخريب و قدرت تاثير گذاري موشك هاي خود را با افزايش دقت و استفاده از مهمات جديد افزايش دهد».
وي ادامه داده است: «اين كشور با موشك هاي بالستيك ميان برد توان ضربه زدن به نيروهاي ائتلاف در منطقه را دارد. توان ايران در اين مورد چشمگير است و مي تواند توان نظامي آمريكا در منطقه را مهار نمايد. ايران به طور مداوم قابليت اين سيستم را با پيشرفت هاي فناوري مانند سوخت جامد و تاكتيك هاي ضد موشك افزايش مي دهد. ايران توسعه و تكميل موشك سجيل را در دستور كار دارد. موشك سجيل سيستمي بومي دو مرحله اي و با سوخت جامد است كه تدارك پرتاب آن را آسان و امكان ردگيري سكوي پرتاب را بسيار كاهش مي دهد. ايران مي تواند در آينده موشك هاي بالستيك بين قاره اي با قابليت رسيدن به خاك آمريكا بسازد. آزمايش موشك ماهواره بر سفير با سيستم پرتاب چند مرحله اي در اوايل سال 2009 نشان از پيشرفت ايران در برخي فناوري هاي مرتبط با توليد موشك هاي قاره پيما دارد. همچنين توسعه نسل بعدي اين موشك ها با نام سميرغ در فوريه 2010 نشان مي دهد سرعت ايران بسيار بيشتر از آن است كه به نظر مي آيد». كيهان به زودي تحليل هاي نظامي در مورد اين گزارش منتشر خواهد كرد.
 پاسخ سه كشور آمريكا، فرانسه و روسيه به بيانيه تهران تحويل ايران شد

رئيس سازمان انرژي اتمي اعلام كرد كه آژانس ديروز پاسخ سه كشور آمريكا، روسيه و فرانسه به بيانيه مبادله سوخت تهران را تحويل ايران داد.
«علي اكبر صالحي» در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت: اين نامه ساعت يك بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به وقت تهران تحويل ايران شد و هر سه كشور آمريكا، روسيه و فرانسه به طور جداگانه پاسخ خود را ارائه كردند.
وي درباره محتواي پاسخ اين سه كشور نيز تصريح كرد: سه كشور سوالاتي را در ارتباط با بيانيه ايران، تركيه، برزيل درباره مبادله سوخت مطرح كردند.
صالحي گفت: ما اين سوالات را بررسي خواهيم كرد.
رئيس سازمان انرژي اتمي با اشاره به تلاش آمريكا و همپيمانانش در نيويورك براي تصويب قطعنامه ديگر عليه ايران خاطرنشان كرد: پاسخ گروه وين درباره نامه تبادل سوخت با اقدامي كه در نيويورك انجام مي دهند در تعارض است. بنيان و روح بيانيه تهران، بر اين مبناست كه اين كشورها در جهت اقدامات غيرسازنده حركت نكنند اما با اين اقدام نيت واقعي شان روشن شد كه از ابتدا هم تمايلي به انجام مبادله سوخت نداشتند و آن را يك مسئله سياسي و تلاشي براي بازنگه داشتن مسئله هسته اي ايران مي دانستند.
صالحي با بيان اين كه جزييات پاسخ سه كشور آمريكا، روسيه، فرانسه در قالب نامه به زودي منتشر مي شود، خاطرنشان كرد: اما اعلام نظر ايران منوط به بررسي كامل اين پاسخ است.
آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز ديروز در بيانيه اي اعلام كرد كه پاسخ سه كشور آمريكا، روسيه و فرانسه به بيانيه مبادله سوخت تهران تحويل اين نهاد شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، آژانس در اين بيانيه آورده است: آمريكا، فرانسه و روسيه پاسخ رسمي خود را به بيانيه تهران توافقنامه مبادله اورانيوم كه ميان ايران، تركيه و برزيل منعقد شده است به آژانس تسليم كردند.
براساس اين گزارش، آژانس بين المللي انرژي همچنين تصريح كرد: سه نامه جداگانه و همچنين سندي مشترك تحت عنوان نگراني ها در خصوص بيانيه اي كه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه كرده است به آژانس تحويل داده شد و اين نامه ها و سند مشترك به ايران تحويل داده خواهد شد.
علاوه بر اين يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين بيانيه اعلام كرد: به ميانجي گري خود پس از اين تحول جديد ادامه خواهد داد و اين تلاش ها با هماهنگي دولت هاي ذيربط خواهد بود.

 پوتين : تحريم ها عليه ايران بي تاثير است

نخست وزير روسيه در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران به منظور توقف برنامه هسته اي اين كشور را غيرمؤثر ارزيابي كرد.
به گزارش فارس، «ولاديمير پوتين » در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: »اعمال تحريم عليه ايران بمنظور حل بحران هسته اي اين كشور غيرمؤثر است.»
اظهارات پوتين در حالي صورت گرفت كه مسكو اخيرا موافقت خود را در خصوص صدور قطعنامه جديد تحريم ها عليه ايران اعلام كرده است. وي افزود: «آيا يك مثال از مؤثر بودن تحريم ها عليه ايران در دست داريد؟ در مجموع بايد گفت كه تحريم ها غير مؤثر است.»
نخست وزير روسيه در ادامه تصريح كرد: »عليه كره شمالي تحريم اعمال شد اما برنامه هسته اي آن گسترش يافت و علاوه بر اين تحت همين تحريم ها بود كه رهبران كره شمالي اعلام كردند كه به سلاح هسته اي دست يافتند.»
پوتين همچنين با تأكيد بر ضرورت محتاط بودن روسيه در خصوص اعمال تحريم عليه ايران گفت: «من از جامعه بين الملل مي خواهم كه از اتخاذ هرگونه موضع نسنجيده در قبال ايران خودداري كنند.»
وي افزود: «من در هر صورت با اعمال زور موافق نيستم و معتقدم نبايد درباره آن صحبت كرد و معتقدم كه اعمال زور كمترين نتيجه مثبت را خواهد داشت.»

 سران فتنه: واي به حالمان اگر وزارت كشور موافقت كند!! (خبر ويژه)

يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه درخواست مجوز براي راهپيمايي 22خرداد كه از سوي چند گروه مدعي اصلاحات به وزارت كشور ارائه گرديده با هدف و انگيزه رد اين درخواست تهيه شده است و سران فتنه اگرچه مطمئن بوده و هستند كه با درخواست آنها موافقت نمي شود ولي اين نگراني جدي را نيز دارند كه مبادا وزارت كشور با اين درخواست موافقت كند و بار ديگر خالي بودن دست آنها از هوادار به نمايش گذارده شود.
براساس يك گزارش كاملا موثق چند روز قبل موسوي و كروبي و خاتمي براي اتخاذ تصميم درباره 22 خرداد و چگونگي عبور از آن با يكديگر ملاقات كردند. در اين ملاقات اظهارنظرهاي متفاوت و متضاد گروه هاي حامي فتنه در خارج از كشور و برخي از دنباله هاي داخلي آنها مورد بحث قرار گرفت. تعدادي از حاميان بيروني معتقد بودند كه هرگونه اقدام آشكاري نظير حركت هاي خياباني، با توجه به كمبود چشمگير هوادار، مي تواند ادعاي فراگيري جنبش- بخوانيد فتنه- سبز را زير سؤال ببرد و ضربه ديگري علاوه بر 9 دي و 22 بهمن درپي داشته باشد- اخيرا به 14 خرداد نيز به عنوان يك شكست بزرگ ديگر براي- به اصطلاح- جنبش سبز اشاره مي كنند- و درمقابل اين ديدگاه، برخي از سايت هاي بيروني و حامي فتنه گران نيز، يك اقدام حداقلي براي نشان دادن حضور خود را ضروري مي دانستند. موسوي و كروبي و خاتمي در نشست مشترك خود- ابتدا موسوي و كروبي با يكديگر و سپس با خاتمي- نهايتا به اين نتيجه مي رسند كه در صورت اعلام راهپيمايي، اين حركت به علت فقدان هوادار درخور توجه شكست ديگري براي آنها تلقي شده و به انزواي بيشتر آنان منجر خواهد شد و از سوي ديگر چنانچه هيچ اقدامي صورت ندهند، نيز نشانه آن است كه خود به پايان عمر سياسي خويش اعتراف كرده اند و نهايتا با پيشنهاد خاتمي قرار مي شود، تعدادي از گروه هاي مدعي اصلاحات طي نامه مشترك و يا نامه هاي جداگانه از وزارت كشور براي راهپيمايي در روز 22 خرداد تقاضاي مجوز كنند و از آنجا كه به طور قطع و يقين وزارت كشور با اين درخواست مخالفت مي كند، بعد از اعلام مخالفت وزارت كشور، بيانيه اي تهيه كرده و اعلام كنند براي پيشگيري از سركوب هواداران به بهانه غيرقانوني بودن راهپيمايي، از انجام اين راهپيمايي در روز 22 خرداد منصرف شده ايم! خاتمي در ادامه توضيح مي دهد كه با اجراي اين طرح، اولا؛ در نگاه مردم به عنوان افراد قانون گرا(!!) معرفي مي شويم و ثانيا، پديده سرخوردگي و ريزش هواداران جنبش پوشيده باقي مي ماند و مي توانيم اعلام كنيم كه هواداران زيادي داريم ولي براي جلوگيري از سركوب آنها، حاضر به انجام راهپيمايي در 22 خرداد نشده ايم!
پيشنهاد خاتمي كه قبلا در جمع اختصاصي آنها و بعد از چند جلسه بحث و گفت وگو تهيه شده بود در نهايت با موافقت موسوي و كروبي روبرو مي شود. اما موسوي با نگراني مي پرسد: اگر نظام با راهپيمايي موافقت كرده و مجوز بدهد چي؟! در آن صورت بايد افرادي را به ميدان بياوريم و از آنجا كه چنين امكاني در اختيار نداريم و افراد بسيار اندكي حاضر به حضور در راهپيمايي خواهند شد، باز هم جنبش با ضربه جديدي روبرو مي شود و خاتمي به وي اطمينان مي دهد كه هرگز وزارت كشور مجوز صادر نمي كند و بالاخره براي محكم كاري بيشتر تصميم گرفته مي شود كه گروه هاي اصلاح طلب درخواست مجوز را به گونه اي ناقص- بدون ذكر كامل هويت گروهي و مسائل ديگري از اين دست- تهيه كرده و به وزارت كشور بدهند تا همين نواقص موجود در درخواست نيز بهانه ديگري براي رد درخواست آنها باشد و... سرانجام تصميم ياد شده به گروه هاي مدعي اصلاحات اعلام مي شود و آنها درخواست مجوز براي راهپيمايي 22 خرداد را به وزارت كشور تسليم مي كنند.
اكنون بايد منتظر بخش بعدي پروژه ياد شده بود. طي چند روز آينده سران فتنه بيانيه اي صادر كرده و در آن اعلام خواهند كرد كه چون وزارت كشور مجوز راهپيمايي نداده است براي پيشگيري از سركوب هواداران جنبش سبز(!!) در روز 22 خرداد هيچگونه راهپيمايي و تحرك خياباني نخواهيم داشت!!

 خيمه شب بازي در «زيرزمين آن لاين»! (خبر ويژه)

دو تن از سران فتنه ضمن ترتيب دادن يك مصاحبه زيرزميني، اسم آن را كنفرانس خبري مشترك با خبرنگاران گذاشتند.
سايت هاي كلمه و سحام نيوز روز سه شنبه مدعي شدند: كروبي و موسوي در كنفرانس خبري مجازي با ميزباني «كلمه» شركت كرده و به سؤالات آن لاين و آف لاين سايت هاي ادوارنيوز، امروز، نوروز، جرس، كلمه، سحام نيوز و ميزان (نهضت آزادي) پاسخ داده اند. اين كنفرانس با استفاده از امكانات سايبري و به صورت مجازي برگزار شد.
ظاهرا اين برنامه خانه تيمي در مدار «شبكه عنكبوت» آن قدر به هم ريخته و بي سرو سامان بود كه سايت هاي ياد شده با وجود انتشار عكس و خبر چند سطري مصاحبه كذايي از ظهر سه شنبه، تا ساعات پاياني غروب ديروز چهارشنبه نتوانستند خبر و فيلمي روتوش شده از اصل شبه مصاحبه عرضه كنند، حال آن كه مصاحبه آن لاين-مستقيم- در فضاي اينترنت تعريف و اقتضائات خود را دارد و معلوم نيست اين چه كنفرانس خبري آن لايني است كه تا 36ساعت بعد هم امكان انتشار نداشته است.
سايت هاي مورد اشاره در خبر كوتاه كلمه و سحام نيوز، (جرس، نوروز، امروز، ميزان و ادوارنيوز) به عنوان كلاهبرداران مجازي شناخته مي شوند و در واقع محصولات يكديگر را بازتاب مي دهند تا در فضاي مجازي چنين القا كنند كه شايعات ساخته شده چون از سايت هاي متعدد منتشر مي شود، پس سنديت دارد!
آش پخته شده در زيرزمين خانه تيمي «كلمه» آن قدر شور بود كه بسياري از سايت هاي ضدانقلاب آن را به استهزا گرفتند و يكي از آنها (خودنويس) نوشت؛ اين جلسه بدون حضور نمايندگان رسانه هاي مستقل برگزار شد تا نتوانند سؤال هاي خود را بپرسند.
گاف هاي فراوان موسوي و كروبي در مواضع چند ماهه اخير كه باعث رسوايي و بدنامي بيشتر آنها شده- از جمله در حمايت از تروريست ها و مردم خداجو خواندن حرمت شكنان روز عاشورا و...- دليل اصلي سردرگمي و تاخير در انتشار كپ زيرزميني اخير ارزيابي مي شود.

 رقيب ناكام آراي باطله اين بار گفت قانون اساسي كج است! (خبر ويژه)

نفر پنجم انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه حتي نتوانست به اندازه آراء باطله راي جمع كند، گفت: قانون اساسي حتماً ايراداتي دارد و من بارها گفته ام يك كتاب است كه ايراد ندارد و آن قرآن است و آن هم ما مسلمان ها مي گوييم، شايد غيرمسلمان به همين قرآن ما هم ايراد بگيرد.
كروبي در گفت وگو با سايت ضدانقلابي روزنت همچنين با اذعان به اينكه حضور آشوب طلبان «كمتر» شده و فتنه گران به نتيجه اي دست نيافته اند گفت: نبايد در هر جنبشي به دنبال موفقيت آني و لحظه اي بود، چه بسا كه باد آورده را باد مي برد.
وي كه علي الدوام به خاطر حماقت ها و خيانت هايش مورد حمايت مقامات آمريكايي قرار داشته، گفت معتقدم علي رغم تمام وقايعي كه ميان ايران و آمريكا رخ داده، بايد رابطه برقرار شود.
اين در حالي است كه وي همزمان در گفت وگو با سايت العربيه (العبريه) تصريح كرد: من طرفدار رابطه با آمريكا نيستم اما اصراري هم به دشمني با آن ندارم. واقعيت اين است كه ما از تحريك و دشمني آمريكا سودي نمي بريم اما همزمان عقيده داريم آمريكا در منطقه خليج فارس به دنبال گسترش سلطه خود است.
كروبي توضيح نداد كه چرا همين دولت سلطه طلب از فتنه سبز و شخص وي حمايت مي كند و آنها را مبارزان راه آزادي و دموكراسي معرفي مي نمايد.
وي در عين حال با عقب نشيني از برخي اظهارات فاقد سند و خائنانه خود عليه جمهوري اسلامي درباره ادعاي شكنجه و تجاوز گفت: من آنجا نبودم كه ببينم و من گفتم كه عده اي به سراغ من آمده اند و چنين گفته اند. به محض اطلاع سراغ آن افراد رفتند و آنها هم ترسيدند و فرار كردند يا ساكت شدند.
كروبي اگر چه چند هفته پيش تلاش كرده اعدام 5 عضو گروهك هاي تروريستي تندر و پژاك را به انتخابات نسبت دهد و از تروريست ها حمايت كند اما اين بار تصريح كرد اين افراد هيچ ارتباطي با من نداشتند و همه آنها ماه ها قبل از انتخابات در زندان بودند. من اطلاع دقيقي از فرآيند پرونده و حكم دادگاه اعدام شدگان ندارم(!) اما مطمئن هستم اصول انساني در زمان اعدام آنها رعايت نشد.
اين عنصر قدرت طلب و ساده لوح توضيح نداد كه با وجود بي اطلاعي از محتواي دادگاه، چرا از تروريست ها دفاع كرده است.
اظهارات كروبي درباره ايراددار بودن قانون اساسي و اينكه قرآن هم از نگاه مسلمان ها فاقد ايراد است، حاوي نكته ظريفي است و آن اينكه برخي حاميان وي در انتخابات گذشته از جمله آقاي سروش كه چند قدم در انحطاط و سقوط از كروبي جلو زده اند، وارد حريم قرآن هم شده و ادعاكرده اند قرآن نه وحي الهي بلكه - نعوذبالله- تجربيات شاعرانه پيامبر(ص) و بنابراين نامقدس است. و البته كروبي اگر چه هنوز جرئت ندارد اين موضع سخيف برخي حاميان خود را تكرار كند اما در عمل به سمت نفي و انكار برخي آيات الهي ميل كرده است كه نظير آن را در حمايت از عناصر محارب و مفسد في الارض، دوستي با دشمنان علني اسلام و قرآن، نفاق پيشه كردن و نقاب خيرخواهي و اصلاح طلبي بر چهره بستن، شايعه پراكني و يأس آفريني و فتنه گري، تأسيس مسجد ضرار در پوشش روزنامه و حزب و... جست و جو كرد.
كروبي در اظهارات تازه خود روشن نكرده كه به كدام قسمت از قانون اساسي ايراد دارد؟ جمهوريت و حاكميت راي مردم، اسلامي بودن نظام، تاكيد بر استقلال كشور يا...؟

 تحريم سخت ايران يا قرص آرام بخش براي آمريكا و فتنه گران؟! (خبر ويژه)

رسانه هاي آمريكايي و صهيونيستي ديروز همزمان با بررسي قطعنامه تحريمي جديد در شوراي امنيت، تاثير اين قطعنامه بر جمهوري اسلامي ايران را به چالش كشيدند.
اين در حالي است كه هيلاري كلينتون ديروز مدعي شد ايران با مهم ترين تحريم ها روبرو خواهد شد. همزمان با كلينتون، رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا در لندن گفت: استراتژي ما در قبال ايران استفاده از ديپلماسي و فشار براي گوشزد كردن لزوم تغيير مسير آن كشور از مسير اشتباهي است.
با وجود اين اظهارات، سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي در ارزيابي اقدام جديد آمريكا نوشت: كارشناسان براين باورند كه تحريم هاي جديد نخواهند توانست ايران را از ادامه برنامه هسته اي باز دارند. قطعنامه جديد حتي اگر به طور كامل تصويب شود و حتي اگر به طور كامل توسط همه كشورهاي جهان اجرا شود، قادر نخواهد بود حكومت ايران را از ادامه شتاب فعاليت هسته اي بازدارد. ولي ارزش رواني و سياسي دارد و احساس انزوا را القا مي كند(!؟)
شبكه بي بي سي انگليس نيز در ارزيابي تحريم هاي جديد گفت: بيش از 4 سال از زماني كه شوراي امنيت براي اولين بار قطعنامه اي در ارتباط با برنامه اتمي ايران صادر كرد، مي گذرد. 3 قطعنامه قبلي در سال هاي 2006، 2007 و 2008 تصويب شده بود كه نتوانست ايران را از بخش هاي حساس برنامه هسته اي اش منصرف كند. تحريم تازه در واقع ادامه همان تحريم هاست و بار ديگر از آنچه آمريكا و متحدانش مي خواستند خفيف تر است. متقابلاً ايران نشان داده كه در برابر فشارها مقاومت زيادي دارد.
بي بي سي از قول يك عضو موسسه تحقيقاتي «رند» در واشنگتن اعلام كرد: قطعنامه اخير چندان هم قوي نيست و بيشتر از نظر نمادين مهم است. نمي توان گفت قطعنامه و تحريم باعث تضعيف ايران يا تضعيف اراده او در ادامه برنامه اتمي مي شود.
روزنامه آمريكايي واشنگتن پست هم با اشاره به اينكه براي اولين بار چند عضو شوراي امنيت نظير تركيه و برزيل و لبنان علناً با تحريم ها مخالفت كرده اند، نوشت: اختلاف در شوراي امنيت و مخالفت با تحريم جديد ايران بسيار شديد است. البته از آن طرف جمهوري اسلامي با بي اعتنايي به خواسته غرب درباره توقف غني سازي، به فعاليت هسته اي خود ادامه مي دهد.
واشنگتن پست نوشت: ايران با ديپلماسي خيره كننده خود در برابر فشار غرب ايستادگي مي كند. اين ديپلماسي از بروكسل تا توكيو امتداد يافته است.
روزنامه آمريكايي اضافه كرد: ايراني ها همچنين با تغيير سياست به سمت افزايش خودكفايي اقتصادي روي آورده اند و در مجامع بين المللي نيز جايگاهي براي خود دست و پا كرده اند. توانايي ايران در حوزه ديپلماسي نشانه زيركي ايران و متقابلاً نقصان آمريكا در برابر بازيگران جهاني است و با كمك ايران، واشنگتن را به چالش مي كشند.
در حالي كه فشار بر كشتيراني ايران بخشي از تحريم هاي مورد نظر را شامل مي شود، روزنامه نيويورك تايمز براي دومين بار با عصبانيت تاكيد كرد كه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران هم اكنون فشار آمريكا را دور زده است.
نيويورك تايمز تاكيد كرد: ايران با تغيير نام مالكيت برخي كشتي هاي خود، اين كشتي ها را در شبكه اي از اروپا تا آسيا گسترده و پنهان ساخته است. ايران براي اينكه از آمريكا يك قدم جلوتر باشد، از يك رشته ترفندها استفاده كرده است. نه فقط شامل تغيير پرچم و نام كشتي بلكه مالكان و مديران آنها هم مي شود. اين باعث شده است كه فهرست سياه آمريكا تا حدودي كارايي اش را از دست بدهد.
براساس اين گزارش 73 كشتي خطوط كشتيراني ايران تحت مالكيت يا كنترل شركت هايي هستند كه در فهرست سياه آمريكا قرار ندارند و اين در حالي است كه به جز در مورد 10 كشتي، وجود ارتباط ميان صاحبان جديد و مالك قبلي كشتي ها يعني خطوط كشتيراني ايران ثابت شده است.
برخي خبرها حاكي از آن است كه صدور قطعنامه عليه ايران بيشتر جنبه تسكين و آرام بخشي براي زمامداران سرخورده آمريكا از يك سو، و بازسازي روحيه از هم پاشيده فتنه گران در ايران از سوي ديگر دارد.

 در بيانيه شوراي عالي امنيت ملي اعلام شد
واكنش ايران به قطعنامه غيرقانوني منتظر پاسخ قاطع ما باشيد

سرويس سياسي-
ايران اعلام كرد به قطعنامه غير قانوني شوراي امنيت واكنش قاطع نشان خواهد داد.
به دنبال تصويب غير قانوني قطعنامه 1929 از سوي شوراي امنيت در غروب روز چهارشنبه كه در آن تحريم هايي عليه كشورمان اعمال شده دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كرد: «اكنون كه غرب مسير تقابل را برگزيده، بايد منتظر پاسخ قاطع ايران باشد».
بر اساس بيانيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ايران كه نسخه اي از آن هم به كيهان ارسال شده، سعيد جليلي نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي به برخي قدرت ها در شوراي امنيت هشدار داد كه انتخاب گزينه تقابل، برخورد قاطع ايران را در پي خواهد داشت و تصريح كرد: راه تقابل با حقوق ملت ها، راهي بن بست، ناكام و براي رهروان آن پرهزينه و بي فايده خواهد بود.
جليلي اظهار داشت: بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران كه بيش از دو سال پيش ارايه شد، بسترهاي مناسبي را براي تلاش و همكاري جامعه جهاني حول نگراني هاي مشترك ارايه كرد.
وي افزود: اين بسته فرصتي براي تعامل حول موضوعات اقتصادي، سياسي و بين المللي بود كه اگر طرف مقابل رويكرد منطقي به آن نشان مي داد، فرصت هاي مناسبي براي هم فكري و حل مشكلات جامعه جهاني فراهم مي شد، چنان كه جمهوري اسلامي ايران سعي كرد با ابتكار و تلاش مستمر برخي از اين موضوعات را در همكاري با جامعه بين المللي دنبال كند.
جليلي گفت: برگزاري كنفرانس خلع سلاح در تهران و مشاركت فعال در كنفرانس بازنگري NPT نشان داد اغلب كشورهاي جهان به پيشنهادهاي طرح شده در بسته پيشنهادي نگرش مثبت دارند.
جليلي ادامه داد: به همين خاطر جمهوري اسلامي ايران تلاش مستمر خود را براي شكل گيري اين گفت وگوها و همكاري ها با تمام كشورهاي علاقه مند ادامه خواهد داد؛ به ويژه امروز ما شاهد شكل گيري جبهه جديدي از كشورها هستيم كه به اين نوع تعامل و همكاري ها علاقه مندند.
دبير شورايعالي امنيت ملي افزود: بيانيه تهران نيز گامي در اين راستا بود و مسيري را براي تعامل ارايه كرد و نشان داد، هنگامي كه اراده دولت ها بر صلح، همكاري و عدالت باشد، مسير تعامل و پيشرفت نيز بازخواهد شد و به همين خاطر حمايت اكثر كشورهاي جهان از جمله 120 كشور جنبش عدم تعهد را به دنبال داشت.
دبير شورايعالي امنيت هشدار داد: امروز جامعه جهاني نظاره گر واكنش برخي قدرت ها به بيانيه تهران است. آنها امروز در برابر جامعه جهاني قرار دارند كه از دو گزينه تقابل و تعامل كدام را انتخاب مي كنند و البته به طور طبيعي انتخاب هر يك از دو گزينه تعامل يا تقابل، قضاوت جامعه جهاني و برخورد متناسب و قاطع جمهوري اسلامي ايران را به دنبال خواهد داشت.
وي اضافه كرد: ما به آنها يادآوري مي كنيم راه تقابل با حقوق ملت ها، راهي بن بست، ناكام و براي رهروان آن مثل گذشته پرهزينه و بي فايده خواهد بود و البته مانع موج فراگير همكاري جامعه جهاني در مقابله با زياده خواهي ها و نيز تعامل دولت هاي مستقل براي صلح، عدالت و پيشرفت نخواهد بود.
در جلسه شوراي امنيت
چه گذشت؟
شوراي امنيت روزچهارشنبه در جلسه اي كه به منظور اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران تشكيل داد؛ با 12 راي موافق، 2 راي مخالف (تركيه و برزيل) و يك راي ممتنع (لبنان)، تحريم هاي جديدي عليه ايران را تصويب كرد.
نماينده برزيل در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در نطق مخالفت با قطعنامه اعلام كرد: تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تحريم ايران اشتباه است.
«ماريا لوييزا روبريو» نماينده برزيل در سازمان ملل متحد در سخناني پيش از راي گيري اعلام كرد: برزيل به پيش نويس قطعنامه راي منفي مي دهد. ما با انجام دادن اين كار به نيتي پايبند هستيم كه الهام بخش ما در تلاشهايي بود كه به بيانيه هفدهم ماه مه تهران منجر شد. ما بدان خاطر اين كار را انجام مي دهيم و به قطعنامه راي منفي مي دهيم زيرا فكر نمي كنيم تحريمها ابزار موثري در اين زمينه باشد. به احتمال زياد تحريمها سبب آلام مردم ايران خواهد شد و به نفع كساني خواهد بود كه در همه طرفها با حاكم شدن گفتگوها مخالف هستند. ما در عين حال بدان خاطر راي منفي به اين قطعنامه مي دهيم كه تصويب قطعنامه در چنين مقطعي برخلاف تلاشهاي موفقي قرار دارد كه برزيل و تركيه براي تعامل با ايران صورت داده اند تا از طريق مذاكره برنامه هسته اي ايران حل و فصل شود.
نماينده برزيل در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ادامه افزود: همانطور كه برزيل بارها اعلام كرده است بيانيه تهران كه در هفدهم مه به تصويب رسيد فرصتي منحصر به فرد است كه نبايد از دست برود، بالاترين مقامات ايراني با اين طرح موافقت كردند و مجلس ايران نيز از اين طرح حمايت كرد. بيانيه تهران راه حلي را ترويج كرد كه از تحقق كامل حقوق ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حصول اطمينان خواهد كرد و در عين حال تضمينهاي كامل و قابل راستي آزمايي ارائه خواهد كرد مبني بر اينكه برنامه هسته اي ايران صرفا اهداف صلح آميز دارد. ما كاملا معتقد هستيم كه تنها راه نيل به اين هدف دسته جمعي جلب همكاري هاي ايران از طريق گفتگوي موثر و مذاكرات است. بيانيه تهران نشان داد كه گفتگو و ترغيب طرف مقابل مي تواند بيش از اقدامات تنبيهي نتيجه بخش باشد. هدف اين بيانيه آن بود كه اعتمادسازي لازم براي پرداختن به همه مسائل مطرح در زمينه برنامه هسته اي ايجاد شود. همانطور كه امروز اعلام كرديم بيانيه مشترك تهران سبب از بين رفتن مانع سياسي شد كه در مسير پيشنهاد آژانس بين المللي انرژي اتمي در اكتبر دو هزار و نه قرار داشت.
ماريا لوييزا روبريو در ادامه گفت: بسياري از دولتها و نهادها و شخصيتهاي مطرح به ارزش بيانيه تهران تاكيد كردند و اينكه اين بيانيه گام مهمي براي بحثهاي وسيع تر درباره برنامه هسته اي ايران است. دولت برزيل به شدت از اين مسئله ابراز تاسف مي كند كه بيانيه مشترك تهران آنقدر كه درخور شان آن بود از نظر سياسي به رسميت شناخته نشد و زمان داده نشد تا اين بيانيه نتيجه بخش باشد. برزيل تعجيل براي تصويب تحريمها را پيش از آنكه طرفهاي مطرح بتوانند بنشينند و درباره اجراي بيانيه تهران به بحث بپردازند غيرطبيعي مي داند. پاسخ گروه وين به نامه ايران به تاريخ 24 ماه مه كه حاوي پايبندي ايران به بيانيه تهران است چند ساعت پيش دريافت شد. هيچ زماني داده نشد كه ايران به ديدگاههاي گروه وين واكنش نشان بدهد و اينكه پيشنهاد شده است جلسه اي فني برگزار شود تا درآن مسائل به بحث گذاشته شود. تصويب قطعنامه در چنين شرايطي پيام نادرستي را منتقل مي كند مبني بر اينكه چه نقطه اي مي تواند شروع تعامل سازنده در وين باشد.
در عين حال اين مساله گوياي نگراني شديدي است درخصوص اينكه اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اعضاي غيردائم اين شورا چگونه در درون خودشان به مذاكره مي پردازند.
ماريا لوييزا روبريو در ادامه گفت: خلع سلاح هسته اي و جلوگيري از اشاعه هسته اي بسيار مهم است و پيشينه برزيل در اين خصوص كاملا پاك و شفاف است. ما قبلا تصريح كرده ايم و حال نيز بار ديگر تاكيد مي كنيم همه فعاليتهاي هسته اي بايد زير نظر پادمان هاي قابل اجراي آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام شود و فعاليتهاي هسته اي ايران به هيچ وجه از اين قاعده مستثني نيست. ما همچنان بر اين اعتقاد هستيم كه بيانيه تهران سندي خوب بود و بايد همچنان پيگيري شود. اميدوارم همه طرفهاي مطرح به خرد بلندمدت نهفته در انجام دادن اين كار توجه داشته باشند. به نظر ما تصويب قطعنامه جديد عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد سبب به تاخير افتادن روند حصول اطمينان از اين مساله مي شود و نه اينكه سبب تسريع اين روند شود. نبايد اين فرصت را براي استفاده از روندي از دست بدهيم كه مي تواند به راه حل مبتني بر مذاكره و مسالمت آاميز براي اين مساله منجر شود.
نگراني درخصوص برنامه هسته اي ايران را كه امروزه مطرح است نمي توان از بين برد مگر اينكه گفتگو آغاز شود. با تصويب قطعنامه شوراي امنيت عملا در يكي از دو راهي حركت مي كند كه قرار بوده است به صورت موازي در كنار يكديگر قرار داشته باشد. به نظر ما شوراي امنيت در جهت اشتباه حركت كرده است.
سخنان نماينده تركيه
نماينده تركيه در شوراي امنيت سازمان ملل در اين نشست در سخناني با تاكيد بر تعهد كشورش به اجراي معاهده منع تكثير سلاح هاي هسته اي (ان .پي .تي) گفت: ما نمي خواهيم كه هيچ كشوري در منطقه سلاح هسته اي در اختيار داشته باشد. ما خواهان عاري سازي منطقه از وجود سلاح هاي هسته اي هستيم.
باكي ايلكين ادامه داد: تركيه خواهان اعتمادسازي ميان جامعه جهاني و ايران است و بر استفاده از راه حل مسالمت آميز تاكيد دارد.
او با اشاره به هم راي بودن تركيه و برزيل در ايجاد چارچوب يك راه حل توافقي درباره برنامه هسته اي ايران، گفت: بيانيه اخير تهران راه حلي براي مشكل هسته اي ايران به شمار مي رود و اين اعلاميه مي تواند فرصت جديدي براي حل اين مشكل باشد. ما نسبت به اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران نگران هستيم و از ايران هم مي خواهيم كه شفاف سازي كامل داشته باشد و علاوه بر آن با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري هاي لازم را جهت اعتماد سازي انجام دهد.
نماينده تركيه در شوراي امنيت سازمان ملل تصريح كرد: اعمال تحريم ها موجب پايان دادن به مشكلات نمي شود؛ ما از نگراني جامعه جهاني آگاهيم و مي خواهيم كه نگراني ها از بين برود. توقع ما از تهران، اجراي كامل اعلاميه و ادامه مذاكرات با 1+5 است، در نهايت اين كه تركيه با اعمال تحريم ها عليه ايران مخالف است.
پس از پايان سخنراني نماينده تركيه در اين نشست، راي گيري انجام شد كه 12 كشور در حمايت از تحريم، 2 كشور در مخالفت با آن و يك كشور هم راي ممتنع دادند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14