(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 17 آذر 1389- شماره 19810

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جليلي در جمع خبرنگاران: تنها توافق انجام شده تداوم گفت و گوها حول نقاط مشترك بود
احمدي نژاد در ديدار نخست وزير جيبوتي: كشورهاي مستقل بايد از منافع يكديگر پشتيباني كنند
عشق خونين كربلا (2) عشق الهي، محور قيام حسيني (ع)
كيفرخواست دانشجويان دانشگاه تهران عليه سران فتنه
ديدارهاي متكي با مقامات يونان
نحوه استخدام در دستگاه هاي دولتيجليلي در جمع خبرنگاران: تنها توافق انجام شده تداوم گفت و گوها حول نقاط مشترك بود

مذاكره كننده ارشد ايران در مذاكرات با 1+5 تاكيد كرد كه تنها توافق انجام شده در ژنو همكاري و تداوم گفت و گوها حول نقاط مشترك بود.
سعيد جليلي عصر ديروز در كنفرانسي خبري كه در هتل محل اقامت وي در ژنو برگزار شد اظهار داشت : ظرفيت هاي مهم ايران امروز ديگر قابل انكار نيست و جامعه جوان و با نشاط و با انگيزه بالاي ايران، براي رسيدن به اهداف و آرمان هايش ظرفيت خوبي براي همكاري هاي بين المللي دارد.
وي گفت: ما آمادگي همكاري در زمينه هاي مختلف را با جامعه جهاني داريم. امروز ايران بيش از هميشه در بهترين شرايط سياسي، اقتصادي و منطقه اي و بين المللي قرار دارد.
جليلي با اشاره به اجراي هدفمندي يارانه ها در ايران گفت: اين كه امروز تصميم گرفتيم يكي از بزرگ ترين جراحي هاي اقتصادي را در كشورمان انجام دهيم مبتني بر همين ظرفيت هاي بالاست.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان خاطرنشان كرد: آمادگي ايران فرصتي است براي همكاري هاي بين المللي به خصوص حول نگراني هاي مشترك. موضوع خلع سلاح بين المللي يكي از نگراني هاي جامعه بين الملل است. امروز اين نگراني بزرگ وجود دارد كه چرا بايد كماكان زرادخانه هاي هسته اي وجود داشته باشند. ما در همين راستا سال گذشته سميناري را تحت عنوان خلع سلاح بين المللي هسته اي با عنوان «انرژي هسته اي براي همه، سلاح هسته اي براي هيچ كس»، را در تهران برگزار كرديم و اين سوال مطرح شد كه متهمان اصلي در كشتار جمعي انسان ها كساني هستند كه زرادخانه هاي هسته اي دارند و از سلاح هسته يي استفاده كرده اند و ان.پي .تي را نقض و با قراردادن سلا ح هاي هسته اي در نقاط مختلف به خصوص با قراردادن 240 سلاح هسته اي در اروپا ايجاد نگراني براي ملت ها مي كنند. بايد بحث شود كه از اشاعه سلاح هسته اي به طور جدي بايد جلوگيري شود و بررسي شود كه ده ها كلاهك هسته اي كه رژيم صهيونيستي ادعا مي كنند در اختيار دارد از كجا آمده و چه دولت هايي آن ها را در اختيارش قرار دادند.
جليلي با بيان اين كه در زمينه ها و مباحث مهم اقتصادي نيز سوالات اساسي در برابر ملت هاي جهان قرار دارد به خصوص آن چه در 10 سال گذشته در دنيا اتفاق افتاده است، خاطرنشان كرد: لشكركشي هاي مختلف به نقاط مختلف جهان و كشتن صدها هزار انسان و اعتراف به اين كه اين اقدامات اشتباه بوده است چه توجيحي دارد؟ چه كسي مسئوليت اين اشتباهات را بر عهده مي گيرد و چه برخوردي بايد با آن ها شود. يكي از بحث هاي اساسي اين است كه هزينه اين اشتباهات كه بر ملت هاي جهان تحميل مي شود را چه كسي مي پردازد؟
وي اضافه كرد: از يك طرف هزاران ميليارد دلار براي جنگ هايي صرف مي شود كه پس ازآن اعتراف به اشتباه بودن آن مي كنند و از طرفي بحران هاي اقتصادي كه مردم كشورهاي حمله كننده به نقاط مختلف جهان با آن مواجه اند را شاهديم. اين ها مجموعه مباحثي است كه فكر مي كنيم بايد درباره آن ها به طور دقيق و واقعي گفت وگو صورت گيرد. ما فكر مي كنيم ظرفيت ايران مي تواند نقشي موثر در پيگيري اين مسائل داشته باشد. در جهاني كه مسائل مهمي از قبيل آن چه ذكر كرده ام وجود دارد بايد در كانون توجه تمامي انسان هاي جهان قرار گيرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان اظهار كرد: امروز نگراني هاي جدي در سطح جهان وجود دارد كه افكار عمومي دنيا درباره آن ها سوالات جدي دارند. بر اين مبنا يكي از موضوعات اين است، كساني كه اين هزينه ها را به ملت ها تحميل مي كنند چرا براي خارج شدن از فشار افكار عمومي و قرار نگرفتن در برابر سوالات آن ها مسائل فرضي و كاذب توليد مي كنند.
جليلي گفت: هزاران سلاح اتمي توليد و هزاران سلاح اتمي جديد آزمايش مي شود اما اجازه نمي دهند اين مسائل مورد توجه و سوال جامعه جهاني قرار گيرد. اين سوال مهم وجود دارد كه امروز ملت ها شاهد هستند در كنار اين بي توجهي ها و اقدامات نگران كننده برخي اقدامات ديگر در حال اتفاق است. اخيرا در جهت انحصاري كردن علم و دانش اقداماتي صورت مي دهند؛ ايجاد مانع براي دسترسي ملت ها به آن علومي كه مي تواند در جهت صلح آميز به كار گرفته شود از جمله اين اقدامات است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با اشاره به تصوير شهيد دكتر مجيد شهرياري كه بر روي تريبون محل سخنراني اش قرار داشت اظهار كرد: عكسي كه در برابر شماست يك دانشمند، فيزيكدان و استاد دانشگاه ايراني است و يك چهره شناخته شده علمي و بين المللي؛ متاسفانه اسامي دانشمندان ما در فهرست قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار مي گيرد. اين حركتي است كه يادآور تفكرات قرون وسطايي است كه مي خواهند مانع پيشرفت علم شوند و رسوايي بزرگ تر آن است كه اين دانشمندان كه در فهرست قطعنامه هاي شوراي امنيت قرار مي گيرند مورد هدف تروريست ها قرار مي گيرند. اين يك سوال بزرگ براي جامعه جهاني است كه چه ارتباطي بين قطعنامه هاي سازمان ملل و جريانات تروريستي است كه آن ها اقدام به اجراي اين قطعنامه ها مي كنند.
جليلي در ادامه كنفرانس خبري اش اظهار كرد: هفته گذشته دكتر شهرياري ـ استاد فيزيك ـ همراه همسرش هدف حمله ي تروريستي قرار گرفت و به شهادت رسيد. همزمان يك استاد ديگر دانشگاه كه او هم به همراه همسرش بود هدف حمله تروريستي قرار گرفت كه خدا را شكر جان سالم به در بردند.
او گفت: به جز رسوايي كه براي قطعنامه هاي سازمان ملل براي درج اسامي دانشمندان ما وجود دارد خوب است شما بدانيد چند هفته ي قبل از اين اقدام تروريستي رييس سرويس امنيتي يكي از كشورهاي اروپايي اعلام كرد مي خواهيم با اقدامات امنيتي و اطلاعاتي مانع پيشرفت هسته اي ايران شويم و چند روز بعد اين ترور صورت گرفت. هم چنين سايت رسمي رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه ترور دكتر شهرياري اقدامي غيرجنگي براي ممانعت از پيشرفت اتمي ايران است. من اين موضوعات را مي گويم تا افكار عمومي همه كشورها متوجه موضوعات اصلي نگران كننده براي جامعه جهاني شوند و از كساني كه اين اقدامات را دنبال مي كنند پاسخ سوالات را مطالبه كنند. اين ها موضوعات اصلي است كه بايد موضوع گفت و گو در سطح جهاني قرار گيرد.
مذاكره كننده ارشد ايران در مذاكرات با 1+5 با بيان اين كه ما با تمام ظرفيت هايي كه در منطقه و نظام بين الملل داريم، براي رفع اين نگراني هاي بين المللي اعلام آمادگي و گفت وگو كرديم، تصريح كرد: معتقدم نبايد اجازه داد موضوعات فرعي و كاذب جايگزين موضوعات اصلي شود و اذهان جامعه بين المللي را منحرف كنند.
جليلي گفت: ما بارها تاكيد كرده ايم كه اين موضوعات بايد مبناي اصلي كار باشد كه هزينه هاي زيادي را براي ملت هاي جهان به وجود آورده است و هرگونه تلاش براي محروم كردن ملت ها از حقوق شان را حركتي كاذب در جهت انحراف افكار عمومي مي دانيم.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان خاطرنشان كرد: ما فكر مي كنيم دفاع مان از حقوق هسته اي ايران از دفاع از حقوق همه ملت ها در دست يابي به انرژي صلح آميز هسته اي در چارچوب ان. پي. تي و آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
وي با بيان اين كه ما اعلام كرديم كه حقوق ملت ها نمي تواند موضوع گفت وگوها باشد بلكه آن چيزي بايد موضوع گفت وگوي جامعه جهاني قرار گيردكه نگراني هاي اصلي را ايجاد مي كنند، گفت: ما بر اين كه گفت وگوها منطق خودش را داشته باشد تاكيد كرده ايم. معتقديم فرهنگ گفت وگو اقتضاء مي كند تا مذاكرات بر اساس منطق باشد. اگر گفت وگو به جاي منطق و استدلال مبنايش بر زور متكي باشد ديگر گفت وگو نيست. در گفت وگو اگر يك طرف بخواهد مطالباتش را بگويد و بعد به استناد استفاده از زور آن مطالبات را تحميل كند ديكته است و ديكته لايق ديكتاتورهاست و گفت وگو لايق ملت هاي متمدن.
او ادامه داد: ما بارها اعلام كرده ايم اگر گفت وگو بخواهد تحت عنوان راهبرد فشار و مذاكره باشد پيشاپيش محكوم به شكست است. اين كه كساني بگويند مي خواهيم گفت وگو كنيم و هم زمان مسير فشار را هم داشته باشيم نشان دهنده ضعف منطق آن هاست.
دبير شوراي امنيت ملي كشورمان گفت: هم چنان كه در مسير فشار برخي متوسل به ترور مي شوند و رسما از ترور براي تحقق اهداف شان استفاده مي كنند، اين نشانگر استيصال آن هاست؛ بنابراين قبل از اين كه تهران را به سمت ژنو ترك كنم در كنفرانس خبري رسما اعلام كردم كه اولا حقوق ملت ها هيچ وقت به عنوان موضوع گفت وگو قبول نداريم، ثانيا ما هيچ گاه گفت وگويي را كه طرف مقابل بخواهد متكي به فشار صحبت كند را نيز قبول نداريم.
وي ادامه داد: اما ما معتقد هستيم مي توان درباره نگراني هاي مشترك نشست و گفت گو كرد. درباره مسائل مهم بين المللي اعم از مسائل امنيتي، اقتصادي و ساير موضوعات مي توان صحبت كرد. مواردي مثل خلع سلاح و منع اشاعه و مواردي مثل اقدامات خلاف قانون كه از سوي برخي از كشورها عليه برخي از كشورهاي ديگر صورت مي گيرد. اين ها موضوعات مهمي است و هم چنين مسائل مهم اقتصادي نيز مهم هستند.
جليلي اضافه كرد: نبايد اجازه داد برخي از كلو پ هاي قدرت به خاطر منافع و خواست خودشان به ملت هايي چه در اروپا، چه در آمريكا، چه در آسيا و چه در ساير نقاط دنيا هزينه هاي سنگين را تحميل كنند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان افزود: در گفت وگوهايي كه در اين دو روز داشتيم اين ديدگاه ها را بيان كرديم و من حق جامعه جهاني مي دانم كه بدانند ما درباره اين موضوعات صحبت كرديم و فكر مي كنيم ظرفيت هاي امروز جمهوري اسلامي ايران با توجه به موقعيت خوبي كه در جامعه بين المللي و در منطقه دارد، اين ظرفيت را ايجاد مي كند كه به طور جد اين موضوعات را مطرح كرده و دنبال كند.
اظهارات اشتون با محتواي مذاكرات و توافقات انجام شده منطبق نيست
وي در ادامه اظهاراتش گفت: من در نامه اي كه چند ماه پيش به اشتون نوشته بودم سه سوال اصلي را بيان كردم كه در اختيار رسانه ها نيز قرار گرفت. من سوال كردم كه گفت وگوها در چه چارچوبي بايد باشد؟ با چه رويكردي مي خواهد باشد؟ آيا با رويكرد دشمني با ملت ها يا با رويكرد تعامل و همكاري با ملت ها ؟ سوالات اساسي مطرح كردم به عنوان مثال همين بحث كه امروز بايد روشن بشود نگراني هاي اصلي كه درباره برخي از سلاح هاي هسته اي وجود دارد من جمله درباره سلاح هاي هسته اي رژيم صهيونيستي بايد روشن شود.
جليلي اضافه كرد: بر همين مبنا در اين دو روز گفت وگو كه انجام گرفت آن چه كه در پايان گفت وگو مورد توافق قرار گرفت اين بود كه اولا گفت وگو بايد در چارچوب همكاري باشد نه در چارچوب فشار، راهبرد دو مسيره به عنوان گفت وگو. هيچ راهبردي نيست كه بتواند گفت وگوها را به نتيجه برساند بنابراين آن چه توافق شد اين بود كه گفت وگو براي همكاري حول نقاط مشترك شكل گيرد. البته من خيلي مايل بودم و پيشنهاد كردم كه با حضور اشتون در جمع شما حاضر شده و مشتركا اين موضوعات را اعلام كنيم. من الان هم اعلام مي كنم اين موضوع به عنوان تنها توافق مشترك يعني گفت وگو براي همكاري بر مبناي نقاط مشترك بود. اين تنها چيزي است كه در صورت جلسه ما ضبط و ثبت شد؛ هر چيزي غير از اين موضوعاتي كه اعلام شده به طور حتم ارزشي ندارد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان افزود: ما تنها بر همين مبنا توافق كرديم، اين جمع بندي است كه اشتون اعلام كرد و بقيه هم تاييد كردند و آن گفت وگو براي همكاري حول نقاط مشترك است.
وي ادامه داد: من شنيدم چيز ديگري به عنوان توافق اعلام شده است، بنده اين جا رسما اعلام مي كنم هر چيزي غير از اين اگر اعلام شده باشد خلاف توافق است. بعيد مي دانم برخلاف موضوع جلسه كساني بخواهند به غير از توافق جلسه مسائل ديگري را اعلام كنند. اين موضوع ديوار بلند بي اعتمادي را ايجاد مي كند كه از فاصله اي كه از محل كنفرانس تا محل هتل بياييم مسائل ديگري را اعلام كنم.
جليلي اظهار كرد: اميدوارم كه اين مطالب نقل شده صحت نداشته باشد. ما فكر مي كنيم امروز آن چه كه ما بيان كرده ايم براي گفت وگو و همكاري حول نقاط مشترك يك فرصت براي جامعه بين المللي است، فرصتي كه مي تواند تلاش ها را در جهت نگراني هاي اصلي جامعه جهاني و جامعه بشري سوق دهد.
مذاكرات استانبول به هيچ عنوان در مورد تعليق غني سازي نخواهد بود
خبرنگاري پرسيد شما اعلام كرده ايد گفت وگو براي همكاري حول نقاط مشترك شكل خواهد گرفت، در حالي كه در بيانيه اشتون بحثي در مورد هسته اي مطرح شده، آيا مذاكرات استانبول در مورد تعليق غني سازي خواهد بود كه جليلي پاسخ داد: صريحا و قاطعانه خواهم گفت خير به هيچ عنوان. او توضيح داد: ما در اين گفت وگوها هم به صراحت تاكيد كرديم حقوق ملت ايران و ملت ها را موضوع مذاكره و گفت وگو نمي دانيم، بلكه بايد مفروض گفت وگوها باشد.

 احمدي نژاد در ديدار نخست وزير جيبوتي: كشورهاي مستقل بايد از منافع يكديگر پشتيباني كنند

رئيس جمهور كشورمان خواستار تقويت همكاري و پشتيباني كشورهاي مستقل از منافع يكديگر شد.
دكتر محمود احمدي نژاد ديروز در ديدار ديليتا محمد ديليتا نخست وزير جيبوتي با اشاره به اين كه فرهنگ و اهداف مشترك، قلب هاي دو ملت ايران و جيبوتي را به هم پيوند زده است، اظهار داشت: دو كشور از فرهنگ، اعتقادات و آرمان هاي مشتركي برخوردار هستند كه استفاده از اين اشتراكات مي تواند زمينه مناسبي براي افزايش همكاري هاي دوجانبه منطقه اي و بين المللي باشد.
رئيس جمهور بر اجرايي شدن توافقات بين دو كشور تاكيد و اظهار اميدواري كرد روند مذاكرات دوجانبه و گسترش هرچه بيشتر مناسبات و روابط ايران و جيبوتي را به نفع دو ملت فراهم كند.
در اين ديدار كه معاون اول رئيس جمهور هم حضور داشت، نخست وزير جيبوتي نيز با ارايه گزارشي از روند مذاكرات خود، روابط دو كشور را برادرانه و آرماني دانست و گفت: دو كشور با آرمان ها و اهداف مشترك به دنبال گسترش همه جانبه روابط هستند.
وي همچنين خواستار استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود براي ارتقاي مناسبات و همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي شد.
امضاي دو يادداشت تفاهم
دو يادداشت تفاهم در جريان سفر نخست وزير جيبوتي به تهران به امضاي دو طرف رسيد.
با حضور محمدرضا رحيمي- معاون اول رئيس جمهور- و دليتا محمد دليتا- نخست وزير جيبوتي- دو يادداشت تفاهم همكاري به امضاي دو طرف رسيد.
بر اين اساس وزيران اقتصاد دو طرف موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري متقابل بين ايران و جيبوتي را امضا كردند و يادداشت تفاهم تاسيس كميته مشترك سرمايه گذاري بين ايران و جيبوتي به امضاي معاونانن وزيران اقتصاد ايران و جيبوتي رسيد.

 عشق خونين كربلا (2) عشق الهي، محور قيام حسيني (ع)

همه برنامه هاي عبادي سالار شهيدان، حسين بن علي بن أبيطالب (ع)عاشقانه بود و جريان نهضت كربلا هم به شرح ايضاً. وقتي وجود مبارك علي بن أبيطالب(ع)، ساليان متمادي قبل از قيام حسيني و قبل از نهضت كربلا از مسير كربلا مي گذشتند؛ از جنگ صفّين به كوفه كه مي آمدند، از كربلا گذشتند؛ آنجا پياده شدند، دو ركعت نماز خواندند، گاهي فرمودند: هاهنا، هاهنا؛ همين جاست، همين جاست كه بحث خاص خودش را دارد. از آن حضرت سئوال كردند، يا از آن حضرت نقل شد درباره خصوصيت سرزمين كربلا؛ فرمود: اينجا مصار ع عشّاق(1). اينجا آرامگاه و قتلگاه و جائي است كه عاشقان الهي مي آرمند. طبق بيان پيغمبر(ص) آنطوري كه مرحوم كليني از امام صادق نقل كرده است: أفضل النّاس من عش ق الع باده؛ فاضل ترين و برجسته ترين مردم كسي است كه به عبادت عشق بورزد و طبق بيان نوراني امير المؤمنين علي بن أبيطالب (ع) كه مرحوم محدّث قمي اين بخش را در سفينه زير كلمه « عشق » و « عشق » نقل كرده است؛ كربلا آرامگاه عاشقان است. گرچه هر كسي در خصوص كربلا زحمتي بكشد، اشكي بريزد، خدمتي بكند و عرض ارادتي بكند، ثواب حتمي دارد؛ لا اينكه ثواب ها يكسان نيست، درجات و مراتب يكسان نيست.
اهل بيت (ع)، مصداق بهترين آيات قرآن كريم
امير مؤمنان در نهج البلاغه فرمود: اهل بيت را با افراد ديگر يكسان ندانيد؛ قرآن مطالبي كه دارد، آن قلّه معارف قرآني مال اهل بيت است؛ مصاديقي دارد، عالي ترين درجاتش مال اهل بيت است؛ مفاهيم تحليلي دارد، لطيف ترين مفهوم، مال اهل بيت است: انز لوهم ب احسن مناز ل القرآن(2)، اين يك خط مشي است. يعني اگر خواستيد درباره اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السّلام) سخن بگوئيد، آنها را با افراد عادي نسنجيد، آنها را از منظر خود نبينيد، آنها را از منظر قرآن ببينيد؛ ببينيد قرآن درباره آنها چه سخني گفته است، آنها را از منظر و از زبان رسول گرامي (ص) ببينيد. بنابراين اگر امام صادق از وجود مبارك پيغمبر (عليهما السّلام) نقل كرد كه: أفضل النّاس من عش ق الع باده(3)، وجود مبارك امير المؤمنين مصداق اين حديث نوراني را بيان كرد و فرمود: كربلا سرزمين عاشقان است.
مراد از ا سناد حقيقي، مجازي و غلط
عشق، آئينه بلند نور خداست و شهوت و امثال آنها از عشق دور است. ما يك «غلط » داريم، يك « مجاز » داريم، يك « حقيقت ». مجاز و حقيقت، خواه در كلمه باشد كه ادبيات و لغت عهده دار تبيين آنند، خواه در ا سناد باشد كه علوم و فنون ديگر تبيين كننده اين مطلبند كه آيا اين محمول عرض ذاتي موضوع است يا نيست؛ اگر ربط ذاتي بين موضوع و محمول بر قرار نبود، ا سناد چنين محمولي به چنان موضوعي حقيقت نيست، اسناد لي غ ير ما هو له است. اين را مطوّل و امثال ذلك به عهده ندارند ! در كتاب هاي مطوّل و امثال مطوّل فقط مي گويند: ا سناد يعني چه، مسند ليه يعني چه و مسند يعني چه. امّا فلان قضيه، فلان مطلب نظري؛ محمول از عوارض ذاتي موضوع است يا نه، اين را در مطوّل و در غير مطوّل نمي شود جستجو كرد ! اين به فلسفه و كلام بر مي گردد، يا به رياضي و عرفان بر مي گردد؛ تا آن مسأله چه مسأله اي باشد ! فقط در علوم ادبي مي گويند: اگر محمول عرض ذاتي موضوع نبود و موضوع علّت تامّه محمول نبود، سبب تامّ نبود؛ اين ا سناد مجازي است. امّا كجا اينچنين است و كجا اينچنين نيست، اين را نبايد از مطوّل انتظار داشت !
تبيين چگونگي استفاده كلمات در 3 مقطع حقيقت، مجاز و غلط
به هر تقدير؛ كلمه ( عشق ) خواه در لغت به كار برود، خواه در ا سناد؛ اين 3 قسم است. يك وقت غلط است، يك وقت صحيح. اگر صحيح بود؛ يا حقيقت است، يا مجاز، اگر خواستيم حصر عقلي داشته باشيم، حصر عقلي بيش از دو ضلع ندارد. اگر گفتيم اين (يا) الف است، (يا) باء است، (يا) جيم و منظور ما حصر عقلي بود، لا و لابد اين را بايد به دو منفصله حقيقيه بر گردانيم. زيرا حصر عقلي نتيجه منفصله حقيقيه است، چون منفصله حقيقيه مقدّم و تالي آن، نقيض همند؛ اين يك، و يك شيء بيش از يك نقيض ندارد، دو. پس ما منفصله حقيقيه 3 ضلعي نخواهيم داشت و محال است، اين سه. در همه موارد كه حصر عقلي است، ولي اضلاع سه گانه اند؛ لا و لابد به دو منفصله حقيقيه بر مي گردد. اينجا هم اگر خواستيم حصر عقلي داشته باشيم كه بگوئيم: يا غلط است، يا مجاز است، يا صحيح؛ لا و لابد بايد به صورت دو تا منفصله حقيقيه بيان كنيم. بگوئيم استعمال اين كلمه يا ا سناد اين كلمه يا صحيح است، يا غلط. اگر غلط بود، بيش از يك قسم ندارد و اگر صحيح بود؛ يا حقيقت است، يا مجاز.
مثل اينكه شما جريان را گاهي به ديوار نسبت مي دهيد، گاهي به رودخانه نسبت مي دهيد، گاهي به آب. اگر گفتيد ديوار جاري است، اين غلط است. بخواهيد اين كلمه جاري را در ديوار استعمال كنيد، غلط لغوي است. بخواهيد ا سناد بدهيد، بگوئيد: جري الج دار، ا سناد غلط است؛ چون هيچ تناسبي بين جدار و جريان نيست. ولي اگر خواستيد اين جريان را به آب نسبت بدهيد، اين صحيح است و حقيقت. اگر خواستيد به خانه آب، يعني رودخانه كه خانه آب است نسبت بدهيد؛ اين غلط نيست، صحيح است، ولي مجاز. چون خانه آب حركت نمي كند، خود آب حركت مي كند؛ رودخانه حركت نمي كند، رود حركت مي كند. پس جري الماء حقيقت است، جري الم يزاب مجاز است، يا جري النّهر مجاز است و جري الج دار غلط است.
تحليل ( عشق ) حقيقي، مجازي و غلط
عشق هم همين طور است؛ يا غلط است، يا صحيح. اگر صحيح بود؛ يا مجاز است، يا حقيقت. اگر ما به طبيعت ا سناد داديم، به ماده ا سناد داديم:زيّ ن ل لنّاس حبّ الشّهوات(4) را عشق پنداشتيم، اين غلط است؛ خواه در كلمه، خواه در ا سناد و اگر در مسير تكامل و در مسير سعادت به كار برديم، اين صحيح است. اين صحيح دو قسم است: يا مجاز است، يا حقيقت. اگر گفتيم او عشق به پيغمبر و عترت و قرآن دارد؛ اين صحيح است و مجاز. چون مجاز يعني مجوز، يعني معبر كه انسان از اين مجوز، از اين معبر عبور مي كند و به معشوق حقيقي مي رسد. اگر گفتيم عشق به (الله )، محبت به ( الله )، خلّت ( الله )، مودّت ( الله )؛ اين صحيح است و حقيقت. وجود مبارك پيغمبر فرمود: أفضل النّاس من عش ق الع باده. اين صحيح است و مجاز، بالاتر از همه أفضل النّاس من عش ق المعبود. چون عبادت وسيله است تا انسان به لقاي معبود و به لقاي رحمت معبود و ثواب معبود برسد.
سالار شهيدان حسين بن علي بن أبيطالب (ع) هم طبق بيان نوراني پيغمبر جزء أفضل النّاس بود، هم طبق بيان نوراني امير مؤمنان (ع) مضجع او و قتلگاه او مصرع عاشقان بود، كه فرمود: هاهنا مصار ع عشّاق(اينجا قتلگاه عاشقان است).
پس بين غلط و صحيح فرق است، چه اينكه بين حقيقت و مجاز فرق است. حقيقت و مجاز هر دو صحيحند، ولي هيچ كدام غلط نيستند. آن عشقي كه صبغه مادي دارد ، آن ننگ است و پايانش شرّ و فساد و عاقبت، ننگ خواهد بود، امّا آن عشقي كه در مسير است؛ عشق به عبادت، عشق به قرآن، عشق به عترت طاهرين كه اينها مجوز و معبرند، از آنها به ( عشق مجازي ) ياد مي شود؛ اينها معبرند تا به لقاء الله برسند كه آن مي شود عشق حقيقي در حقيقت.
درست است حمايت از عدالت و ظلم ستيزي و بسياري از فوائد را نهضت كربلا داشت، امّا همه اينها مأموم يك امامند، خلف يك امامند و آن عشق سيّدالشهداء به ذات أقدس له است. عشق درباره محبوب است كه از او زيبائي مي نگرد و غير از زيبائي چيز ديگري نمي بيند. لذا وجود مبارك زينب كبري (س) در جواب ابن زياد در كوفه وقتي سئوال كرد: كيف رأيت صنع الله ب اخيك (5)، فرمود: ما رأيت لا جميلاً(6). اين خواهر هم همان برنامه برادر را بازگو مي كند، او هم عاشق كربلاست؛ چون عاشق جز زيبائي چيزي ديگر نمي بيند.
اگر وجود مبارك امام سجاد در شام در پاسخ آن سئوال كه در اين گير و دار كي پيروز شد، حضرت فرمود: ما پيروز شديم: ذا اردت ان تعر ف من غلب فذا دخل وقت الصّلاه و اذّ ن و اق م (7). وقتي خواستي ببيني كي پيروز شد، هنگام نماز اذان و اقامه بگو، ببين نام پيغمبر را مي بري. نماز را زنده كرديم، فلاح را زنده كرديم، خير العمل را زنده كرديم و مانند آن. بنابراين آغاز و انجام كربلا با محبت و مهر بوده است.
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (مدظلّه العالي) در برنامه تلويزيوني ( عشق خونين كربلا ) قم ـ آذر و دي 1388
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار/ 41/ 295 (2) نهج البلاغه/ خ 87 (3) الكافي/ 2/ 83 (4) آل عمران/ 14
(5) بحار الأنوار/ 45/ 115 (6) بحار الأنوار/ 45/ 116 (7) الأمالي ل لطوسي/ 677
خوان حكمت دردهه اول محرم هر روز منتشر مي شود.

 به مناسبت 16 آذر منتشر شد
كيفرخواست دانشجويان دانشگاه تهران عليه سران فتنه

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در آستانه 16 آذر، كيفرخواستي حقوقي را عليه افرادي كه آن ها را مسئولان فتنه 88 خوانده، صادر كرد.
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در اين كيفرخواست با استناد به مواد قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي از قوه قضائيه خواسته تا بدون اهمال، با اين افراد برخورد كرده و آن ها را به سزاي اعمال مجرمانه شان برساند.
در بخش هايي از اين كيفرخواست آمده است: «انتخابات دهم رياست جمهوري «پتك جمهوريت» بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامي بود و حماسه 40 ميليوني ايرانيان در اين انتخابات بيش از پيش پيوند عميق ملت و حاكميت را آشكار كرد؛ اما در اين ميان برخي اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان اين مرز و بوم شيرين بود كه تا ماه ها بعد از آن با ترفندهاي تبليغاتي خاص خود سعي بر تحت الشعاع قرار دادن اصل موضوع داشتند و با بزرگنمايي حواشي خودساخته در اين ميان، به قصد انتقام از ايران و ايراني وارد عرصه شدند.
اما بدون ترديد در اين ميان بايد به جاي شناسايي معلول، به سراغ علت ها رفت. دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات» در حالي مطرح شد كه با گذشت قريب به 18 ماه از 22 خردادماه 88، همچنان سندي دال بر اين ادعا ارائه نشده است و از سوي ديگر عدم همكاري كانديداهاي معترض با شوراي نگهبان و حتي سر باز زدن از همكاري با شوراي منتخب، بيش از پيش بر شعله هاي اين آتش كور افزود تا جايي كه به تبع حوادث به وجود آمده از اين فضاي احساسي، ده ها تن از هموطنانمان كشته شده و ماه ها كشور با تحميل فشارهاي غيرضروري، از بسياري از برنامه هاي بلندمدت خود بازماند.
از سوي ديگر برگزاري دادگاه هاي متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاكي از عزم جدي دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل اين فتنه بزرگ بود؛ لكن اكتفا به برگزاري دادگاه هاي محاكمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فريب خورده جريان كودتاي سبز، پيام ناخوشايندي براي ملت ايران داشت و آن هم عدم اراده دستگاه قضايي جهت برخورد با عوامل و مسببين اين حوادث تلخ بود.»
در اين كيفرخواست با بيان اين كه «اگرچه گذر زمان و رويدادهايي همچون روز قدس 88، 13 آبان 88، 16 آذر 88 و اهانت به تمثال حضرت امام(ره) و رهبر فرزانه انقلاب و از همه اسفناك تر، افتضاح روز عاشوراي عمال كودتا، حجت را بر همگان تمام كرد و مشخص شد ديگر موضوع اصلي، انتخابات و رياست جمهوري نيست»، آن چه «اهمال بيش از اندازه قوه قضائيه در اين زمينه» خوانده شده، غير شرعي و غيرمنطقي دانسته و خاطرنشان شده است: «اين اقدام نتيجه اي جز دلسردي آحاد مردم مسلمان و انقلابي ايران عزيز در پي نخواهد داشت: چرا كه بنا بر قاعده «العدل اساس الملك» حداقل انتظاري كه از دستگاه قضا مي رود، رعايت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است؛ نه آن كه محاكمه عناصر دست چندم و فريب خورده اين فتنه، مبدل به حلقه مصونيت براي سران فتنه باشد.
در همين راستا بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به عنوان تشكلي كه همواره در امور مختلف پرچمدار مطالبه از مسئولين قواي سه گانه بوده است و پيش از اين بارها با صدور بيانيه ها و نامه هاي سرگشاده پيرامون مباحث مختلف از جمله رسيدگي به پرونده متهمان حوادث كوي دانشگاه حساسيت خود را در اين زمينه به اثبات رسانده است، نسبت به طرح كيفرخواست سران فتنه اقدام كرده است تا بلكه دستگاه قضايي حداقل اقدام لازم در اين زمينه را انجام دهد.»
در پايان كيفرخواستي كه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران عليه ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و سيدمحمد خاتمي منتشر كرده، آمده است كه رونوشت اين كيفرخواست براي آيت الله آملي لاريجاني - رئيس قوه قضائيه-، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي - دادستان كل كشور - و جعفري دولت آبادي - دادستان عمومي وانقلاب تهران - ارسال شده است.
در بند توضيحي اين كيفرخواست نيز آمده است: «وقتي بردن آبروي فرد در سيستم ما داراي مجازات است، زير سوال بردن صحت عملكرد يك نظام بدون اثبات آن چيزي فراتر از افترا بوده و بايد براي آن مجازاتي سنگين در نظر گرفت. اسلام براي آبروي فرد فرد انسان ها احترامي بسيار قائل است (حرمه المومن كحرمه الكعبه) پس به طريق اولي، حرمت نظامي كه برآمده از خون هزاران شهيد و جانفشاني مومنان بسيار است، ارزشي صد چندان دارد و لذا جاي قانوني در اين خصوص كه حركت شكني نسبت به نظام را جرم تلقي كند، خالي است.»
سخنان صفارهرندي در مراسم
روز دانشجو در دانشگاه تهران
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت امروز مخالفان ولايت، حيات سياسي شان را مديون رهبر معظم انقلاب هستند.
محمدحسين صفارهرندي در نشست آذر عاشورايي در سالن شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تهران با بيان اينكه عده اي در زمان امام خود را طرفدار ولايت مطلقه مي دانستند ولي بعد از رحلت ايشان منكر ولايت مطلقه شدند، افزود: متاسفانه افرادي بعد از امام مطرح كردند كه ما ولايت مطلقه را قبول نداريم و وقتي از آنان پرسيدند چرا در زمان امام، خلاف اين را بيان مي كرديد، پاسخ مي دادند زيرا در آن زمان جرات بيانش را نداشتيم.
وي با بيان اينكه امروز عده اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام با نفاق بر كرسي هاي آن تكيه زده اند، اظهار داشت: متاسفانه برخي حكم مسئوليت خود را از رهبر انقلاب مي گيرند ولي برخلاف خواسته هاي ايشان عمل مي كنند.
صفارهرندي در ادامه با اشاره به فتنه مهدي هاشمي افزود: در آن زمان فتنه مهدي هاشمي به حدي بود كه امام خميني، قائم مقام رهبري را از جايگاه خود عزل كردند.
وي افزود: منتظري به دليل اينكه خود به رهبري نرسيد، همواره به افرادي چون خاتمي مي گفت مقابل رهبري بايستند.
صفارهرندي گفت: جرياناتي كه روزي اصلاح طلب بودند و سپس به جريان سبز و راديكال روي آوردند امروز تلاش دارند كه مقابل نظام بايستند ولي بدانند كه روبروي مردم ايستادن، مساوي با سرنگوني است.
وي با بيان اينكه عده اي دم از امام مي زنند كه سال گذشته عكس هاي ايشان را پاره كردند، گفت: اينها همان كساني هستند كه در ماه مبارك رمضان در تجمعات غيرقانوني نوشيدني توزيع مي كردند.
صفارهرندي گفت: آنان راه امام را فراموش كرده اند و نمي دانند كه مردم چرا به آن راي ندادند.
وي با بيان اينكه اين افراد به رهبري گله كردند، اظهار داشت: اين در حالي است كه آنها همه هستي و حيات سياسي شان را مديون رهبري هستند.
وي گفت: آنان از ملت سيلي خوردند ولي همواره رهبري را مورد هدف قرار دادند اما بايد بدانند كه امروز حيات سياسي ا شان به دليل آن است كه رهبر معظم انقلاب آنان را حذف نكردند.
صفارهرندي با بيان اينكه رهبري مي توانستند از همان ابتدا كه اسامي آنان در شوراي نگهبان مطرح شد، اين افراد را حذف كنند گفت: ولي رهبري هيچ گاه اين كار را نكردند و امروز آنان به اعتبار رهبري است كه مجازات نشده اند.
وي خطاب به آنان اظهار داشت: شما كه منافقين متحدينتان هستند چرا از امام و خط امام دم مي زنيد.
حركت دسته هاي عزاداري دانشجويان
دانشجويان دانشگاه تهران در اولين روز ماه محرم و همزمان با روز دانشجو به عزاداري و نوحه سرايي پرداختند.
بنابراين گزارش به همين مناسبت مراسمي با حضور پرشور دانشجويان در تالار شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تهران از سوي بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد.
در اين مراسم حضور دانشجويان به نحوي بود كه تالار شهيد چمران و تالار شهيد رجب بيگي دانشكده فني و حتي راهروهاي منتهي به اين تالار مملو از شركت كنندگان بود.
دسته هاي عزاداري همچنين با حضور پرشور و بي نظير دانشجويان و با در دست داشتن پرچم هاي ياحسين، يا ابوالفضل و با گفتن «لبيك يا حسين» از مقابل دانشكده فني به حركت درآمدند.
دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير نيز با تشكيل دسته عزاداري، به سينه زني و حركت در صحن اين دانشگاه پرداختند.
به گزارش فارس، تجمع دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در گراميداشت 16 آذر روز دانشجو و تقارن آن با اولين روز محرم، پس از نمازظهر و عصر از مقابل دانشكده پليمر اين دانشگاه آغاز شد.
در اين تجمع دانشجويان با سر دادن شعارهاي «لبيك يا حسين»، «مرگ بر آمريكا»، «يار دبستاني من مخالف آمريكاست» و همچنين با در دست داشتن پلاكاردهايي با عناوين «دانشجوي عاشورايي»، «شهيد شهرياري راهت ادامه دارد»، «از عاشورا آموختيم بگوئيم مرگ بر آمريكا» و همراه داشتن پرچم هاي سياه رنگ، به گرامي داشت روز دانشجو و عزاداري امام حسين(ع) پرداختند.
دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در ادامه نيز با تشكيل دسته عزاداري به سينه زني و حركت در صحن اين دانشگاه پرداختند.
همچنين دانشجويان با حضور در مقابل محل تدفين شهداي گمنام اين دانشگاه با آرمان هاي امام خميني(ره) و شهداي انقلاب اسلامي تجديد بيعت كردند.
پيكر نمادين سه شهيد 16 آذر سال 32 هم طي برگزاري تجمعي در دانشگاه صنعتي شريف تشييع شد.
اين تجمع بعد از اقامه نمازظهر و عصر از مقابل مسجد دانشگاه صنعتي شريف آغاز شد و در ادامه دانشجويان ضمن سر دادن شعارهايي به سمت ساختمان ابن سيناي اين دانشگاه راهپيمايي كردند.
تجمع كنندگان شعارهايي همچون «الله اكبر»، «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر اسرائيل»، «مرگ بر انگليس»، «هيهات من الذله»، «الله اكبر، خامنه اي رهبر» و... سر دادند.
دانشجويان همچنين ضمن سر دادن اذكار «يا حسين(ع)»، «يا مهدي(عج) و «يا زهرا(س)، سرود «كجائيد اي شهيدان خدايي» را هم خواني كردند.
دانشجويان در ادامه تجمع خود مقابل ساختمان ابن سيناي دانشگاه صنعتي شريف كه سخنراني حجت الاسلام قاسميان استاد مركز معارف دانشگاه صنعتي اميركبير را به همراه داشت، در رثاي سرور و سالار شهيدان عزاداري كردند.
تجمع كنندگان در ادامه از مقابل ساختمان ابن سينا به سمت درب اصلي دانشگاه حركت كرده و شعارهاي ذكر شده را سر دادند.
اين تجمع در مقابل درب اصلي دانشگاه صنعتي شريف پايان يافت.
بزرگداشت روز دانشجو بر مزار شهداي 16 آذر
همچنين به مناسبت پنجاه و هفتمين سالگرد واقعه 16آذر و شهادت 3 دانشجوي دانشگاه تهران، مراسم گراميداشت اين سه دانشجوي شهيد با حضور نمايندگاني از وزارت علوم و تشكل هاي دانشجويي بر سر مزار ايشان برگزار شد.
غلامرضا خواجه سروي در اين مراسم، با يادآوري اين كه دانشجويان ما در جهت دفاع از كشور و ميهن هميشه در صحنه حضور داشته اند و شاهد اين سخن تعداد دانشجويان شهيد و ايثارگر ماست، گفت: ملت به توانمندي ها و پيشرفت هاي خوبي دست پيدا كرده است و يكي از سرمايه هاي اصلي ما در اين راستا دانشجويان ما هستند.
وي تصريح كرد: ما اكنون چهار ميليون دانشجو داريم و اين سرمايه خوبي است و در واقع اين چهار ميليون دانشجو سربازان جهاد علمي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شوند و من مي خواهم به نمايندگي از خانواده جامعه دانشگاهي كشور به ملت ايران اين اطمينان را بدهم كه اين سربازان به مانند سابق تلاش مي كنند آنچه را كه ملت از نظر علمي و فناوري نياز دارد، برطرف كنند. اين چهار ميليون سربازاني هستند در خدمت مردم.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم با انتقاد از سياست هاي دوگانه غرب، گفت: آنها همه چيز خوب را براي خود مي خواهند و فناوري و علم را در انحصار خود مي خواهند قرار دهند.
خواجه سروي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اتفاقات سال گذشته، گفت: سال گذشته جريان فتنه بر روي دانشجويان ما سرمايه گذاري زيادي كرده بود و اين تصور و انتظار را داشت كه دانشجويان همراه با جريان فتنه شوند، ولي در 16 آذر سال گذشته دانشجويان ما به خوبي امتحان خود را پس دادند و سربلند از فتنه 88 بيرون آمدند.
در ادامه توكلي نماينده جامعه اسلامي دانشجويان نيز با گراميداشت ياد شهداي 16 آذر و با اشاره به ترور دانشمندان كشورمان، گفت: اين مسئله نشان مي دهد كه جامعه دانشگاهي ما راه درستي را انتخاب كرده است و دشمن در اين راستا به منطق ترور و ادبيات تهديد روي آورده است به ادبيات قرون وسطايي.
اين فعال دانشجويي با اشاره به مذاكرات ايران با 1+5، گفت: اگر ادبيات غرب در اين مذاكرات به مانند قبل ادبيات فشار، تهديد و قطعنامه باشد، ما از مسئولان مان نه تنها خروج از ان.پي.تي را مي خواهيم، بلكه ادامه مذاكرات را به نفع كشورمان نمي دانيم.
موسوي نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي نيز در اين مراسم طي سخناني گفت: جنبش دانشجويي سه موج را طي كرده و در واقع موج سوم جنبش دانشجويي تازه شروع شده است. موجي كه در واقع موج عدالتخواهي است. موج سوم جميع همه آرمان هاي انقلاب اسلامي از جمله استكبارستيزي، نفي ظلم و نقد درون گفتماني است.
وي ادامه داد: ما در گذشته شاهد بوديم كه در مقطعي جنبش دانشجوي ما استحاله و آلوده به قدرت شد و از حركت اصيل خود دور ماند، ولي اكنون موج سوم كه موج عدالتخواهي است، آغاز شده است.
در اين مراسم همچنين دانشجويان بر سر مزار اين شهدا گل قرار داده و دعاي فرج توسط دانشجويان خوانده شد.

 ديدارهاي متكي با مقامات يونان

وزير امور خارجه كشورمان با رئيس جمهور و وزير امور خارجه يونان ديدار و پيرامون تحولات جهاني بحث و تبادل نظر كردند.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان ديروز در آتن، با كارلوس پاپولياس رئيس جمهور يونان ديدار و گفت وگو كرد.
وي در اين ديدار اظهار داشت: ايران و يونان در گذشته در خصوص برخي مسائل منطقه اي و مورد علاقه به صورت دو جانبه و يا چند جانبه با يكديگر همكاري و نقش تأثيرگذار و تعيين كننده داشته اند.
وزير خارجه كشورمان افزود: اين نقش مي تواند در آينده نيز در خصوص مسائل مبتلابه منطقه اي و بين المللي مجدداً تكرار شود.
متكي با تشريح بحران هاي منطقه اي و بين المللي از جمله مسئله افغانستان، عراق، بالكان، مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و مهاجر غيرقانوني، ظرفيت ها و آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي همكاري در اين حوزه ها خاطرنشان كرد.
وي روابط فيمابين ايران و يونان را ريشه دار و عميق خواند و گفت: ضروري است با شناسايي ظرفيتهاي بالقوه همكاري دو كشور در حوزه هاي مختلف دو جانبه، چند جانبه و منطقه اي و بين المللي گام هاي جديدي در گسترش مناسبات ديرينه و سنتي فيمابين برداشته شود. وزير خارجه كشورمان در اين ملاقات همچنين ضمن ابلاغ سلام هاي گرم احمدي نژاد، دعوت رئيس جمهور كشورمان از پاپولياس را اعلام داشت كه با پذيرش وي روبه رو شد.
ديميتري دروچاس وزير خارجه يونان نيز در ديدار با منوچهر متكي در آتن اظهار داشت: روابط ايران و يونان و دو ملت عميق، دوستانه و تاريخي است و اين پيشينه مبناي بسيار خوبي براي گسترش روابط دو جانبه است و هيچ عاملي قادر به تغيير آن نيست.
وزير امور خارجه يونان افزود: سابقه روابط دو كشور بيانگر اين است كه مناسبات دو كشور همواره وجود داشته و در شرايط كنوني نيز ما تمايل داريم اين روابط را حفظ و تقويت كنيم.
وي خطاب به متكي گفت: دولت يونان تمايل دارد اين روابط همچنان ادامه يافته و ديدگاههاي نزديك دو كشور تداوم يابد و در اين چارچوب سفر جنابعالي به يونان حائز اهميت است.
دروچاس تأكيد كرد: امروزه يونان تمايل دارد در هر زمينه اي با جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد و شما مي توانيد به يونان اعتماد كنيد.

 مجلس مشخص كرد
نحوه استخدام در دستگاه هاي دولتي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند هرگونه استخدام نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عصر ديروز در ادامه رسيدگي به ماده53لايحه برنامه پنجم را پس از 3بار ارجاع به كميسيون تلفيق بررسي و با 162راي موافق، 5 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، بررسي و تصويب كردند.
براساس مصوبه مجلس هرگونه به كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري است.
براساس تبصره اين ماده كه از تصويب نمايندگان گذشت، تعداد مجوزهاي استخدامي، براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب با رعايت مفاد بند «ب» ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و معاونت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد.
همچنين مجلس مقرر كرد: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور به عنوان عضو شوراهاي موضوع اين قانون تعيين مي شوند.
در تبصره ديگر اين ماده بهارستان نشينان مقرر كردند، بند «ج» ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين بند «ج» ماده 19 اين قانون كه مشمول حكم بند «ب» ماده 24 اين قانون است و اجراي قانون، تعيين تكليف معلمان حق التدريسي و نهضت سوادآموزيي و وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 مهر ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني هستند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14