(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 26 دی 1389- شماره 19841

با دستور وزير اقتصاد كارگران ساختماني و حاشيه نشينان سهام عدالت مي گيرند
عيدي كاركنان دولت 318 هزار و 500 تومان
كوتاه اقتصادي
برگزاري نخستين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و مواد اوليه صنايع غذايي
صادرات 3 ميليارد دلاري خدمات فني و مهندسي
رعايت حال مصرف كننده شرط حمايت وزارت بازرگاني از نانوايان
توسعه بانكداري الكترونيكي با هدف كاهش مصرف انرژي
حمايت از توليد با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
عرضه دو خانواده جديد از بيوايمپلنت ها
آمادگي سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در طرح هاي شيلات كشور
سهم گازوئيل از هزينه رانندگان 6/9 درصد استبا دستور وزير اقتصاد كارگران ساختماني و حاشيه نشينان سهام عدالت مي گيرند

دبيركل كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت از دستور وزير اقتصاد براي سرعت در توزيع سهام عدالت باقي مانده گروه ها خبر داد و گفت: روستاييان و عشاير، كارگران ساختماني و حاشيه نشين از جمله افرادي هستند كه وزير اقتصاد به صراحت نام برده است.
هوشنگ عمراني در گفت وگو با فارس درباره آخرين وضعيت سهام عدالت اظهار داشت: در آخرين جلسه با وزير اقتصاد، توزيع سهام عدالت براي باقي مانده گروه ها بررسي شد و حتي وزير با صراحت باقي مانده روستاييان و عشاير، كارگران ساختماني و حاشيه نشين هاي شهر را كه در هيچ گروهي گنجانده نشده اند، نام برد.
وي با اشاره به اين كه پيش بيني ها نشان مي دهد كه ميزان افراد باقي مانده حدود 2 يا سه ميليون نفر هستند گفت: حاشيه نشين ها نه روستايي هستند نه شاغل نه بازنشسته و به طور كلي تحت پوشش هيچ سازماني يا نهاد حمايتي نيستند، بنابراين وزير اقتصاد دستور تسريع در توزيع سهام عدالت به اين افراد را صادر كرد.
دبيركل كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت افزود: اميدواريم سازمان خصوصي سازي نيز همان طور كه تاكنون و همكاري و هماهنگي لازم را داشته در اين مورد نيز توزيع سهام بين افراد باقي مانده از جمله افرادي را كه به صراحت نام برده شده شروع كند.
اين مقام مسئول درباره مطالبي كه در روزنامه ها در خصوص توقف سهام عدالت ذكر شده، بيان كرد: برخي از روزنامه ها اعلام مي كنند كه برنامه هاي سهام عدالت متوقف شده ولي بايد بدانند كه اراده وزير اين است كه حتما به سرعت بين اين افراد باقي مانده سهام عدالت توزيع شود و پرونده سهام عدالت موقتا براي يك مرحله بسته شود و در آينده تصميم بگيرند كه به گروه هاي ديگري سهام بدهند يا خير.
عمراني اعلام كرد: از سال گذشته توزيع سهام عدالت كارگران ساختماني مطرح شد ولي چون كسي متولي ثبت نام آنها نبود تاكنون هيچ اقدامي انجام نشده است، اما بايد با دستوري كه در حال حاضر صادر شده زودتر متولي آنها مشخص يا به صورت خوداظهاري مانند ثبت نام هدفمندي يارانه ها اين گروه ها نيز ثبت نام و سپس سهام توزيع شود.
وي تصريح كرد: با اصراري كه وزير اقتصاد بر توزيع سهام گروه هاي باقي مانده از جمله كارگران ساختماني دارد بايد تمهيدات لازم را دبيرخانه هاي استاني انجام و سازمان خصوصي سازي اقدام به توزيع سهام كند تا مجموعه سهام عدالت به كسي بدهكار نباشد.

 يك مقام مسئول اعلام كرد
عيدي كاركنان دولت 318 هزار و 500 تومان

عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان براساس فرمول قانون مديريت خدمات كشوري 318 هزار و 500 تومان خواهد بود كه در بهمن ماه به تصويب دولت خواهد رسيد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در گفتگو با مهر با اشاره به فرمول تعيين عيدي كاركنان و بازنشستگان دولت در قانون خدمات كشوري گفت: براساس فرمول مذكور، ضريب ريالي كه رقمي معادل 637 هزار تومان است، ضرب در عدد 500 خواهد شد كه رقمي معادل 318 هزار و 500 تومان خواهد شد.
رحيم ممبيني اين رقم و ضريب را فرضي عنوان كرد و افزود: تصميم نهايي در اين خصوص توسط دولت اتخاذ خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه معمولاً هيئت وزيران در بهمن ماه ميزان عيدي را به تصويب مي رساند و نهايي مي كند، اظهار داشت: عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان دولت براساس فرمول مذكور خواهد بود.
سال گذشته عيدي 300 هزار توماني كارمندان در ابتداي اسفند ماه همراه با حقوق پايان بهمن ماه به حساب كارمندان و بازنشستگان دولت واريز شده بود. همچنين هر ساله عيدي كارمندان و بازنشستگان دولتي تا اوايل اسفندماه به حساب آنان واريز مي شود.
ممبيني همچنين با تأكيد بر اينكه بودجه سال 90 نهايي شده است، گفت: كارهاي مربوط به بودجه 90 در حال انجام است و به زودي اخبار آن را اعلام خواهيم كرد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيش از اين از مهار هزينه هاي جاري در لايحه بودجه سال آينده كل كشور خبر داده و گفته بود: اين لايحه در بخش مصارف هزينه اي كاملاً انقباضي خواهد بود.
وي با تأكيد بر اينكه مصارف هزينه اي در بودجه سال 90 كاهش يافته و به عبارت ديگر، مهار شده است، افزوده است: بودجه 90 بودجه اي كاملاً انقباضي در بخش مصارف هزينه اي است.
ممبيني، شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي را از موضوعات اساسي و كليدي بودجه سال 90 عنوان و بيان كرد: براي رشد و توسعه اقتصادي كه مبناي آن توسعه زيرساخت است از دو محل منابع عمومي و تسهيلات داخلي، خارجي و سرمايه گذاري بايد منابع تأمين شود، بنابراين به اين بخش در بودجه 90 توجه خاصي شده است.
وي بر كنترل مصارف هزينه اي در بودجه 90 تاكيد و بحث گسترش عدالت اجتماعي را از موضوعات بسيار مهم بودجه سال 90 ارزيابي و افزود: بودجه هاي منطقه اي و استاني در بودجه سال آينده گسترش يافته است.

 كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: سهميه بنزين بهمن ماه در ستاد مديريت سوخت نهايي شده اما رقمي تاكنون به شركت پخش اعلام نشده است و سهميه جديد گازوئيل نيز تا دو روز آينده نهايي مي شود.
¤ رئيس مركز ملي فرش اعلام كرد: ميزان صادرات فرش در نه ماهه سال جاري از نظر ارزشي 5/18 و از نظر وزني 15 درصد رشد داشته است.
¤ سرپرست سازمان شيلات ايران با بيان اينكه طبق آمار پائو 60 درصد ذخايرماهي دنيا در حال نابودي است گفت: بر اين اساس پرورش ماهي در قفس و ماهيان خاوياري از سياست هاي آينده بخش شيلات است.
¤ معاون درآمد و امور مشتركين آبفاي شهر تهران بر انجام اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيري از يخ زدگي تاسيسات و كنتور آب منازل و اماكن تجاري از سوي شهروندان تاكيد كرد.
¤ موسسه تحقيقات عرب پتروليوم طي گزارشي اعلام كرد ايران با دارا بودن 33 تريليون متر مكعب ذخاير گازي همچنان نزديك به 9 تريليون متر مكعب ذخاير كشف نشده دارد.
¤ مديرامور اعتبارات سرمايه گذاري بانك مسكن با بيان اينكه پيش بيني ما رشد قيمت مسكن نيست گفت: انتظار متقاضيان خريد مسكن از يك سو و جذب متقاضيان به سمت مسكن مهر باعث شده تا دريافت وام 18 ميليون توماني خريد مسكن در سال جاري كاهش يابد.
¤ نشريه اقتصادي ميد با اشاره به افزايش ارزش پروژه هاي برنامه ريزي شده و در دست اجراي ايران در سال 2010 به 315 ميليارد دلار اعلام كرد ايران رتبه چهارم منطقه خليج فارس از اين نظر را كسب كرده است.
¤ سازمان گمرك چين اعلام كرد مبادلات تجاري ايران و چين در 11 ماه سال 2010 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/38 درصد افزايش يافت و به 3/26 ميليارد دلار رسيد.
¤ رئيس كل بيمه مركزي گفت: با توجه به اينكه آزادسازي نرخ بيمه هاي تكميلي از سال آينده آغاز مي شود، شركت هاي بيمه اي هم اكنون در حال تنظيم فعاليتهاي خود متناسب با چارچوب كاري آيين نامه آن هستند.
¤ رئيس ا تحاديه فروشندگان گوشت گاوي از ذخيره سازي گوشت گرم و منجمد خبر داد وگفت؛ از ابتداي اسفندماه گوشت شب عيد توزيع خواهد شد.
¤ رئيس انجمن صنفي كارگران نقاش ساختماني تهران گفت: با وجود اينكه نقاشان ساختماني مشمول بيمه كارگران ساختماني شده اند، اما اين مهم تاكنون به شعبه هاي سازمان تامين اجتماعي ابلاغ نشده است.
¤ معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: استراتژي توسعه صنعتي همسو با طرح هدفمندي يارانه ها، اصل 44 قانون اساسي و ساير اهداف كلان اقتصادي مورد بازنگري قرار گرفته است و بزودي نهايي مي شود.
¤ رئيس اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي اعلام كرد: قيمت بنكداري موادغذايي حداكثر تا شش ماه آينده افزايش نخواهد داشت.قاسم علي حسني در گفتگو با خبرنگار شبكه اطلاع رساني بازرگاني ايران (شابا)، گفت: تا جايي كه به اتحاديه كشوري بنكداري مربوط مي شود، تامين كالا و ثبات قيمت در دستور كار قرار دارد.

 برگزاري نخستين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و مواد اوليه صنايع غذايي

نخستين نمايشگاه 4 روزه تخصصي ماشين آلات و مواد اوليه صنايع غذايي در محل نمايشگاه بين المللي تهران افتتاح شد.
مدير اجرايي اين نمايشگاه گفت: 97 شركت سازنده ماشين هاي صنعتي در حوزه كشاورزي در اين نمايشگاه حضور دارند و 4 شركت نيز از كشورهايي مانند آلمان، سوئد و هنگ كنگ شركت كرده اند.
اميرسامان اسكندري گفت: با توجه به تجربه اي كه امسال كسب مي كنيم قراراست اين نمايشگاه از سال آينده به صورت بين المللي و سالانه برگزار شود.
وي حضور اكثر ماشين سازان بزرگ كشور در حوزه صنايع غذايي را از نكته بارز اين نمايشگاه عنوان كرد.اسكندري گفت: نمايشگاه تخصصي ماشين آلات و مواد اوليه صنايع غذايي با حمايت انجمن صنايع غذايي ايران، سازمان توسعه تجارت و انجمن ماشين سازان صنايع غذايي و با اجراي باشگاه صنايع غذايي آريا برگزار مي شود.
اين نمايشگاه از 24 تا 27 دي ماه سال جاري در سالن شماره 38 نمايشگاه بين المللي تهران در معرض ديد علاقمندان است.

 صادرات 3 ميليارد دلاري خدمات فني و مهندسي

مديركل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ايران رقم صادرات خدمات فني و مهندسي در 9 ماه امسال را يك ميليارد و 800 ميليون دلار اعلام و پيش بيني كرد: اين ميزان تا پايان سال جاري به سه ميليارد دلار برسد.
محمدحسن مهدي پور افزود: آمار 8 ماهه صادرات خدمات فني - مهندسي كشور نيز نشان مي دهد كه صادرات در اين حوزه نسبت به مدت مشابه سال 88 بالغ بر 70 درصد رشد داشته است.
مهدي پور، با بيان اينكه بيشترين حوزه فعاليت صادرات خدمات فني و مهندسي قاره آفريقا، منطقه آسياي ميانه و خاورميانه است، گفت: غالب سرمايه گذاري ها مربوط به پروژه هايي نظير راهسازي، ساختمان، نيروگاه، آب و برق، اتوماسيون صنعتي و غيره است.
وي در خصوص اقدامات و تسهيلاتي كه در سال جاري براي فعالان اين بخش در نظر گرفته شده، اظهار داشت؛ آيين نامه جديد حمايتي از فعالان صادرات خدمات فني و مهندسي بتازگي توسط دولت ابلاغ شده است.
مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت افزود: كاهش يك درصدي در صدور ضمانت نامه بانكي براي فعالان و همچنين افزايش تسهيلات تجهيز كارگاه از 10 درصد به 20 درصد براي متقاضيان و صادركنندگان خدمات فني- مهندسي، از جمله اقداماتي است كه در اين آيين نامه پيش بيني شده است.

 رعايت حال مصرف كننده شرط حمايت وزارت بازرگاني از نانوايان

شرط حمايت وزارت بازرگاني از توليد انواع مختلف نان هاي سنتي و صنعتي، رعايت حال مصرف كنندگان است.
محمود دودانگه معاون وزير بازرگاني در گفت وگو با ايسنا در مورد كيفيت نان عنوان كرد: بايد از ابعاد مختلف به موضوع كيفيت نان نگاه كرد. كشت گندم، نحوه نگهداري آن در سيلو، حمل و نقل، تبديل آن به آرد، افزودني هاي آن در كارخانه آرد، فرآوري و تبديل آن به نان ومصرف آن يك زنجيره است كه اگر بخواهيم كيفيت نان را ارتقا دهيم و مصرف كننده از آن راضي باشد بايد اين زنجيره گندم، آرد و نان و فرآيندهاي مرتبط را پايش كنيم.
وي ادامه داد: اگر همه مجموعه هاي كه در اين زنجيره نقش ايفا مي كنند با هدف ارتقا كيفيت نان سامان پيدا كنند و با هم تعامل نزديك داشته باشند و با نگاه يكپارچه موضوع را دنبال كنند، حتماً كيفيت نان كه هدف اصلي اعضاي زنجيره و مردم هست مي تواند محقق شود.دودانگه با بيان اينكه تنوع در هر سه حلقه و زنجيره نان، آرد و گندم موردنظر وزارت بازرگاني است، عنوان كرد: نان سنتي جايگاه خود را در بين مردم دارد. نان صنعتي هم جايگاه خود را دارد و فكر مي كنيم بايد جايگاه بهتر و بيشتري نيز داشته باشد و حتماً وزارت بازرگاني از توليد انواع مختلف نان هاي سنتي و نان هاي صنعتي حمايت مي كند، به شرط اين كه رعايت حال مصرف كننده شود و استانداردهاي حداقل نان كه براي مصرف كننده مفيد است را داشته باشد.
وي در پايان متذكر شد: وزارت بازرگاني علاقه مند است تمام كساني كه در اين حوزه فعال هستند، بتوانند با قوت كار خود را توسعه دهند و دنبال كنند تا رضايت مصرف كننده نهايي كه مردم هستند ايجاد شود.

 عضو انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع خواستار شد
توسعه بانكداري الكترونيكي با هدف كاهش مصرف انرژي

عضو انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با توجه به اينكه انرژي در صنعت بانكداري مانند صنعت ساختمان اتلاف مي شود، يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله با اين موضوع را توسعه بانكداري الكترونيكي ذكر كرد.
محمدجواد اقداميان توليدكننده پروفيل «يوپي وي سي» در نخستين همايش بازاريابي و برندينگ در صنعت بانكداري الكترونيكي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به آغاز اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، واحدهاي توليدي و صنعتي به دليل بالا بودن حجم عمليات مالي خود، بايد استفاده از زيرساخت هاي الكترونيكي صنعت بانكداري را در دستور كار خود قرار دهند.
وي افزود: آغاز اين حركت از سوي توليدكنندگان باعث خواهد شد تا فرهنگ بانكداري الكترونيكي به ديگر بخش هاي جامعه مانند بازار و مصرف كنندگان تعميم داده شود و از اين طريق بخش قابل توجهي از ذخاير انرژي كشور ذخيره خواهد شد.
اين عضو انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با بيان اينكه بانكها نيز براي تقويت اين بخش بايد فرهنگ سازي و امنيت به كارگيري از اين خدمات را در دستور كار خود قرار دهند، گفت: تمركز بر كانالهاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك از مهمترين دستاوردهاي اين حركت براي شركت هاي توليدي خواهد بود و براي سيستم بانكي نيز مزيت هايي همچون رقابت يكسان، نگهداري و جذب مشتريان در كمتر از يك سال را در پي خواهد داشت.اين توليدكننده پروفيل «يوپي وي سي» با بيان اينكه مجموعه تحت مديريت وي در دو نقطه از جهان دفتر نمايندگي دارد، تصريح كرد: در حال حاضر تمام ارتباطات اداري و مالي بين اين مجموعه ها از طريق خدمات الكترونيكي صورت مي گيرد كه در اين ميان استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بيشترين سهم را دارا بوده و همچنان درصد توسعه آن هستيم.

 رئيس اتاق بازرگاني تهران از دولت درخواست كرد
حمايت از توليد با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش مردمي با موفقيت انجام شد و اكنون فاز دوم كليد خورده است.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با خبرگزاري مهر افزود: فاز دوم بخش توليد است كه بايد همانطور كه در بخش مردمي، تدابيري اتخاذ شد، كار پيش رود، البته بسته هايي نيز براي حمايت از اين بخش تدوين شده است، اما بايد حواسمان بيشتر جمع شود؛ چرا كه شكل و شمايل اين كار با بخش مردمي متفاوت است.
وي در توضيح اين مطلب گفت: در بخش مردمي اول ايجاد اطمينان صورت گرفت و بعد فاز اجرايي آغاز شد، ولي در بخش توليد، اول اجرا كردند و بعد مي گويند كه اين حمايتها را از اين بخش انجام خواهيم داد، تسهيلات و وام خواهيم داد و به نوعي كار، احاله به بعد مي شود. بنابراين اگر بتوان همان روالي كه در بخش مردمي براي اجراي قانون دنبال شد، در بخش توليد نيز پياده سازي شود، جاي نگراني وجود ندارد.
آل اسحاق راههاي متعددي را براي جلب اعتماد بخش توليد در اجراي قانون متصور دانست و خاطرنشان كرد: اگر اجازه دهند كه بخش توليد، با يك فرصت زماني 6 ماهه قبوض آب، برق، گاز را بپردازد، آنگاه خيالش به مدت 6 ماه راحت خواهد بود كه دغدغه اي نسبت به پرداخت قبوض ندارد، اين يك تمهيد آرامش بخش براي بخش توليد است. اين بخش نيز تا به حال همراهي كامل را با اجراي قانون داشته است.
وي اظهار داشت؛ 30درصد از عوايد حاصل از اجراي قانون بايد به توليد برگردد. اين كف بحث است، البته اين 30درصد بايد به صورت وام بلاعوض در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. همانطور كه به مردم نفري 41هزار تومان بلاعوض پرداخت شد.
آل اسحاق گفت: توليد برخي از محصولات با اين قيمتها اقتصادي نيستند و بايد تغيير محصول دهند و برخي تكنولوژي ها نيز ديگر قابل دوام نيست و بايد تغيير كند، هدف طرح هم همين است. برخي از فرآيندها ديگر همچون گذشته قابل اجرا نيست، ريشه هاي اين نيز به جايگزين شدن سرمايه با كار و تكنولوژي برمي گردد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: براي تامين اين سرمايه، نقش نظام بانكي كليدي است، بنابراين در دور دوم اجراي قانون اگر بخواهيم وقايع را با ديد واقعي اقتصاد نگاه كنيم، بخشي كه مي تواند اين قانون را در توليد پياده سازي كند، نظام بانكي است. حالا بايد ديد كه نظام بانكي جداي از عزم مدير يا بازدارندگي آن، آيا مقدورات و امكانات در اختيار دارد كه اين قانون را پياده سازي كند.
وي اظهار داشت: در حال حاضر كفايت سرمايه نظام بانكي وضعيت مناسبي ندارد و قانونا بانكها 4 تا 5 برابر سرمايه خود را مي توانند وام دهند، اما هم اكنون دست و پا مي زنند. بنابراين اگر دولت بخواهد كه بانك اين قانون را در بخش توليد پياده سازي كند، بايد ياري رسان او در تامين منابع باشد. اينكه بگوييم چرا بانك كار نمي كند، مشكلي رفع نخواهد شد، بلكه بايد كفايت سرمايه را براي بانكها فراهم كرد.
آل اسحاق ادامه داد: دولت حدود 6 ماه قبل لايحه اي را به مجلس براي افزايش سرمايه بانكها تقديم كرد تا بتوان سرمايه بانكها را تا حد 15ميليارد دلار افزايش داد، اما مجلس با استدلال اينكه حجم نقدينگي بالا مي رود و تورم در پي دارد، اين لايحه را برگردانده است. بايد به صراحت گفت كه هم اكنون زمان برخي نگراني ها نيست، بايد «هزينه- فايده» كرد كه انجام كدام كار منفعت بيشتري دارد.
وي ادامه داد: حتما، جزما و قطعا راه برگشت از اجراي قانون وجود ندارد و در اين سيستم بايد پيروز از ميدان بيرون آييم، ولي براي اين كار، مجلس همانند گذشته بايد ياري رسان بوده و اين لايحه را مجدد در دستور كار قرار دهد و سرمايه بانكها را افزايش دهد. البته مجلس اين نگراني را دارد كه بانكها در جاي ديگري غير از توليد، اين منابع را هزينه كنند بنابراين بايد چارچوبها را نيز به گونه اي محدود كند كه بانكها مقيد شوند.
به گفته آل اسحاق، نكته دومي كه به صورت جانبي به اجراي اين قانون كمك مي كند پرداخت بدهي پيمانكاران از سوي دستگاههاي دولتي است. هم اكنون دولت حدود 6 هزار ميليارد تومان فقط به وزارت نيرو بابت پيمانكاران بدهكار است و حدود 4 هزار ميليارد تومان نيز به وزارت راه و ساير وزارتخانه ها بابت بدهي به پيمانكاران بدهكارند كه اين در مجموع 10 هزار ميليارد تومان مي شود.
وي ادامه داد: هر پيمانكاري كه از دولت طلبكار است، به 30 تا 40 پيمانكار ديگر كه توليدكننده هستند، بدهكار است؛ بنابراين مجلس و دولت بايد همياري كنند كه منابعي را در اختيار وزارتخانه هاي مذكور قرار دهند كه بدهي خود را بپردازند.
آل اسحاق در پاسخ به گفته هاي برخي منتقدان به دولت مبني بر اصلاح برخي سهميه ها و قيمتها گفت: دولت اگر اصلاحاتي لازم است بايد انجام دهد؛ چرا كه برخي به اين ستاد خرده مي گيرند كه چرا «شل كن و سفت كن» درمي آورد، افرادي كه چنين ايراداتي را وارد مي كنند، يا كار اجرايي نكرده اند يا متوجه نيستند اساس كار به اين بزرگي، يك قدرت مانور اقتضايي را مي طلبد. اين يك مهارت مديريتي است.
وي اظهار داشت: يكي از هزينه هايي كه تا به حال از اجراي قانون پرداخت شده است، سردرگمي بخش توليد است. اين بخش اگرچه بايد طرحي نو دراندازد، اما بايد با حمايتهاي دولت بتواند خود را با اجراي قانون و شرايط جديد تطبيق دهد، دولت نيز بايد بستر را فراهم سازد تا كار به خوبي پيش رود. البته نبايد فشارهاي اجراي قانون را نيز نفي كرد.

 عرضه دو خانواده جديد از بيوايمپلنت ها

رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) گفت: بزودي دو خانواده جديد از محصولات بيوايمپلنت ها معرفي و عرضه مي شوند.
سيدمجيد هدايت افزود: طرح توليد تاندون و ليگامان 60درصد پيشرفت دارد و بزودي عرضه مي شود.
وي تصريح كرد: مقدمات حقوقي و نقشه اجرايي توسعه بيوايمپلنت هاي استخواني، قلبي عروقي و تاندون و ليگامان فراهم شده و تا دهه فجر امسال عمليات اجرايي سايت هاي بزرگ توليد بيوايمپلنت آغاز مي شود.
به گفته وي، شركاي اصلي طرح توسعه توليد بيوايمپلنت ها توافقنانه شروع به كار براي سرمايه گذاري را امضا كردند و آموزش نيروي انساني مورد نياز سايت هاي توليدي آتي نيز آغاز شده است.
رئيس هيئت عامل ايدرو با بيان ا ين كه بيوايمپلنت ها محصولات بيولوژيك با فرايندهاي دقيق فني هستند، افزود: طي دو ماه گذشته الزامات توسعه اين محصولات با كنترل كيفي بالا و تامين ماشين آلات و رويه هاي توسعه به دقت بررسي شد و خوشبختانه مدل هاي توسعه كه بتواند اين كار را به سرانجام برساند طراحي شده است.
هدايت تصريح كرد: برند بيوايمپلنت ايراني با تمركز برند و مديريت طي يك زمان بندي مشخص در چندين مركز توليد شده و توسعه مي يابد.
معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به نياز بالاي داخلي به محصولات بيوايمپلنت گفت: برنامه توسعه صادرات همپاي برنامه توسعه و ايجاد سايت هاي بزرگ دنبال خواهد شد.

 آمادگي سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در طرح هاي شيلات كشور

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در طرح هاي توليدي بخش هاي كشاورزي و شيلات كشور اعلام آمادگي كرده اند.
بهروز عليشيري در نخستين همايش فرصتهاي سرمايه گذاري در شيلات، تصريح كرد: جذب سرمايه گذاري در اين بخش منجر به بهبود سطح زندگي مردم و دسترسي به ارتقاي استانداردهاي غذايي در كشور مي شود.
وي امنيت غذايي را از مسايل مهم و بين المللي ذكر كرد و افزود: با اين حال نوسان قيمت هاي بين المللي در سال هاي اخير مشكلاتي را براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است.به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، علي رغم منابع خدادادي فراوان و ظرفيتهاي مناسب دريايي ايران، هنوز شكاف بين ظرفيت هاي موجود و توليد در كشور وجود دارد.عليشيري به مجريان طرح هاي كشاورزي و آبزي پروري توصيه كرد: پروژه هاي خود را با همكاري مشاوران حقوقي و مالي داخلي و بين المللي كه در آن ابعاد همه جانبه پروژه پيش بيني شده است، طراحي كنند و آنها را براي بازاريابي بين المللي و جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي در اختيار سازمان سرمايه گذاري قرار دهند.عليشيري يكي از دغدغه هاي مهم بانك ها در ارائه تسهيلات را نگراني از عدم برگشت تسهيلات دانست و گفت: اگر در اين مسير، آورده مجريان پروژه حداقل 15تا 20درصد باشد و تا 30درصد هم از مشاركت سرمايه گذاران خارجي استفاده شود، بانك ها با اطمينان بيشتري تسهيلات خواهند داد و مشكلي در اين زمينه نخواهد بود.
افزايش تسهيلات
بخش شيلات
سرپرست سازمان شيلات ايران گفت: بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها حجم تسهيلات بخش شيلات از 20 به 70 ميليارد تومان افزايش يافت.
سيدامين الله تقوي مطلق در اين همايش افزود: اين تسهيلات با كارمزد و سود 10درصدي هم اكنون آماده پرداخت به توليدكنندگان است.
سرپرست سازمان شيلات با تاكيد بر نقش بيمه در اين بخش، گفت: دولت در بخش صيد و صيادي 10درصد بيمه صيادان را پرداخت مي كند.
وي پرورش ماهي در قفس و پرورش ماهيان خاوياري را از ظرفيت ها و فرصت هاي موجود كشور در بخش پرورش آبزيان ذكر كرد و افزود: هم اكنون زمينه پرورش 800 تا 900 هزار تن ماهي در قفس در كشور وجود دارد و همچنين در اين راستا توليد بچه ماهي، ساخت قفس و تكنيك تكثير بچه ماهي در كشور وجود دارد.تقوي مطلق ادامه داد: با برنامه ريزي هاي سازمان شيلات ايران در 10 سال آينده آبزي پروري كشور بايد به استانداردهاي جهاني برسد.

 سهم گازوئيل از هزينه رانندگان 6/9 درصد است

رئيس كانون انجمن هاي رانندگان ترابري جاده اي كشور با بيان اينكه گازوئيل سهم چنداني در افزايش هزينه هاي رانندگان ندارد، گفت: اين سهم تنها 6/9 درصد از هزينه هاي رانندگان را تشكيل مي دهد.
محمد خانبلوكي در گفت وگو با ايرنا، گفت: 34 درصد هزينه هاي رانندگان لاستيك، 27 درصد روغن و واسكازين، 12 درصد لنت و تنها 6/9 درصد از هزينه ها را گازوئيل به خود اختصاص مي دهد.
خانبلوكي افزود: 15 درصد افزايش كرايه جبران هزينه هاي رانندگان را نمي كند مگر اينكه لاستيك و روغن رانندگان را به قيمت مناسب در اختيار قرار دهيم و مانع از دريافت حق كميسيون هاي بالا از سوي شركت ها شويم.رئيس كانون انجمن هاي رانندگان ترابري جاده اي كشور در خصوص حق كميسيون بالاي شركت هاي حمل ونقل، گفت: ساليانه حدود سه تا چهار ميليون تومان از درآمد رانندگان به صورت حق كميسيون شركت هاي حمل و نقل از بين مي رود.خانبلوكي با بيان اينكه از 272 هزار كاميون موجود در ناوگان باري 205 هزار كاميون فعال هستند، اظهار داشت: برخي از كاميون ها ساليانه 10 سرويس هم نمي روند و دليلي ندارد اين كاميون ها به اندازه كاميوني سوخت دريافت كنند كه ماهانه 30 هزار كيلومتر پيمايش مسير دارد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14