(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 26 دی 1389- شماره 19841

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
10سال بعد ... دادگاه اسلامبول (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
خرما (گفت و شنود)
تاسيسات اتمي ايران مقابل چشم نمايندگان 120 كشور جهان
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس : سفارتخانه هاي اخلالگر در هدفمندي يارانه ها شناسايي شدند
عصبانيت قابل درك حلقه ماسوني لندن از كيهان (خبر ويژه)
اسرائيل: در مقابل نفوذ ايران از دست ما و غرب كاري برنمي آيد (خبر ويژه)
حالا كي مي خواهدلجنزار جنبش سبز را لايروبي كند؟! (خبر ويژه)
اعتراف سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا؛ ايران تصميم به ساخت بمب اتمي نگرفته است (خبر ويژه)
بازنگشتند... از دستور كار خارج شد (خبر ويژه)
جاده پيچيده، آمريكا نپيچيده است (خبر ويژه)
ديكتاتور تونس كه از خودتان بود! (خبر ويژه)10سال بعد ... دادگاه اسلامبول (يادداشت روز)

اسلامبول تركيه جمعه و شنبه آينده ميزبان دور ديگري از مذاكرات ميان جمهوري اسلامي ايران و غرب است. به اين مذاكرات كه 45 روز پس ازمذاكرات ژنو برگزار مي شود، مي توان از دو پنجره و از دو چشم انداز خرد و كلان نگريست. سطح خرد، مذاكرات را در متن مذاكرات هسته اي 7 سال گذشته مورد ارزيابي قرار مي دهد و مي كوشد به اعتبار معلومات و داده هاي اين روند 7 ساله، به ارزيابي نتيجه مذاكره جديد بپردازد. و رويكرد كلان بر آن است كه مذاكرات اسلامبول، فراتر از چالش هسته اي، نقطه تلاقي(چهارراه) تمام فعل و انفعالات جهاني در دهه ميلادي گذشته است. با اين رويكرد، مختصات و قواعد زمين بازي اسلامبول شفاف تر مي شود و اساساً موضوعات مذاكره متفاوت تر و متنوع تر خواهد بود.
1- از نگاه خرد و محض چالش هسته اي، غرب و ايران دو رويكرد متفاوت به ماجرا دارند اگرچه اشتراك نظرهايي نيز وجود دارد. از جمله اشتراكات آن است كه طرفين معتقدند زمان به نفع ايران پيش مي رود. غرب در اين ميان مايل است به عنوان هدفي كوتاه مدت و اولويت دار، از «سرعت» و «سرمايه» اتمي ايران بكاهد. غرب اين روند را با توسل به شيوه هاي خرابكاري و ترور آغاز كرد اما توفيقي پيدا نكرد چه آن كه چرخه فعاليت هاي هسته اي ايران با شتاب در گردش است.بنابراين طرف غربي مي كوشد چيزي را كه با جنگ نيمه سخت به دست نياورد، پاي ميز مذاكره به دست آورد؛ از جمله خارج كردن دو سوم ذخيره اورانيوم 5/3 درصد غني شده ايران (حدود 2 تن) به بهانه مبادله سوخت 20 درصدي رآكتور تهران. آنها بر اين باورند كه موفقيت در چنين امري پس از ناكامي 14 ماه پيش (اكتبر 2009) اولين قدم در راه مهار برنامه هسته اي ايران است و پس از آن مي توان مجدداً سر خانه اول و چالش بر سر اصل غني سازي برگشت.
اما در نقطه مقابل، ايران به اعتبار دست پري كه دارد، مشرف بر مذاكرات است. تفاوت مذاكرات ژانويه 1201 با مذاكرات اكتبر 9200 آن است كه ايران حجم ذخاير اورانيوم 5/3 درصد را به بيش از 3 هزار كيلوگرم رسانده و از سوي ديگر با كليد زدن غني سازي 02 درصدي، انحصارطلبي و گروكشي غرب بر سر سوخت رآكتور تهران را بلاموضوع ساخته است. دليل سوم همچنان كه گفته شد، به سنگ خوردن تير خرابكاري هسته اي و ترور است كه فقط هزينه هاي آن- و از جمله بي اعتمادي بيشتر ايران- روي دست طرف غربي ماند. دليل چهارم، بلااثر شدن سناريوي تحريم 7 ماه پس از تصويب و اجراي قطعنامه 9192 است. دليل پنجم، گشوده شدن كارنامه دروغگويي آمريكا و اسرائيل و انگليس بر سر ادعاي نظامي بودن برنامه هسته اي ايران است. غربي ها اگرچه از سال 3200 ادعا كردند ايران مشغول ساخت بمب اتمي است، اما گزارش اطلاعاتي آمريكا در سال 7200 و سپس گزارش اخير سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي و برخي مقامات اطلاعاتي آمريكا نشان مي دهد كه آنها علي الدوام در اين 7 سال به دنيا دروغ گفته و با فريبكاري تمام، جهان را از برنامه هسته اي صلح آميز ايران ترسانده اند. بنابراين ذخاير اورانيوم ايران كوچك ترين تهديدي براي صلح منطقه اي و جهاني نيست. اين عنوان گزارش پنج شنبه گذشته خبرگزاري رويتر است كه «سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا معتقدند سران ايران هنوز تصميم به ساخت بمب اتمي نگرفته اند». غرب بايد پاي ميز مذاكرات اسلامبول براي 7 سال دروغگويي مستمر محاكمه شود، همچنان كه به خاطر چشم پوشي از برنامه هسته اي نظامي رژيم صهيونيستي. و البته خون شهيد شهرياري و علي محمدي همچنان گرم و تازه است. حاميان رژيم صهيونيستي بايد در اين باره هم پاسخگو باشند.
مذاكرات اسلامبول را از منظر ديگري هم مي توان نگريست و آن سابقه موضوع و كارنامه تيره و تار طرف غربي است. واقعيت ماجرا اين است كه گارد طرف غربي، گارد گفت وگو و تفاهم و تعامل نيست بلكه گارد دشمني و عناد است. طرفي كه طلبكار است و ضمانت مشخص عيني مي خواهد ايران است. اينكه برنامه هسته اي ايران منحرف نشده، شهادت سرويس هاي اطلاعاتي غربي است اما اينكه آمريكا و انگليس و فرانسه و آلمان سر تعهدات حداقلي شان ايستاده باشند، محل ترديد جدي است. ايران چرا و با چه تضميني بايد مبادله اورانيوم - يكي از برگ هاي برنده خود- را بپذيرد درحالي كه غرب به گواهي پرونده 7 ساله مذاكرات، جز عهدشكني و بدقولي كاري نكرده است. به يقين هرگز نمي توان شرايط امروز را با شرايط آغاز مذاكرات مقايسه كرد اما واقعيت اين است كه غرب در ازاي تعليق غني سازي و مراحل پيش از آن از سوي دولت وقت ايران، حتي به همان تعهدات اندك خود در زمينه تروريستي تلقي كردن گروهك مرده منافقين و تأمين قطعات يدكي هواپيماهاي مسافربري ايران عمل نكرد درحالي كه دوره تعليق،به مفهوم عقب افتادن برنامه هسته اي ايران و روند غني سازي بود. اگر تيم مذاكرات هسته اي بنابر اقتضائات آن روز و اسارت هاي ذهني دولت و مجلس اصلاحات، درّ غلطان داد، اما همان آب نبات را هم تحويل نگرفت. همچنان كه در تداوم همان رويكرد منفعلانه به حوزه سياست خارجي، مساعدت آن روز دولت خاتمي به آمريكا براي سرنگوني طالبان، نه تنها با كوچك ترين قدرشناسي و امتياز متقابل جبران نشد، بلكه براي اولين بار دولت واشنگتن ايران را در فهرست «محور شرارت» قرار داد كه با اعتراض هاي بي ثمر رئيس جمهور و وزير خارجه وقت و ابراز دلخوري بي حاصل همراه شد.
اين اوراق مستند پرونده مذاكرات گذشته، ايران را با دست پرتر و طلبكاري بيشتر پاي ميز محاكمه غرب در اسلامبول مي برد. ايران طلبكار است و آن كه بايد پاسخگو باشد، طرف غربي است. پرونده مذاكرات اسلامبول را بايد در تداوم مذاكرات 7 سال گذشته گشود و نه منقطع از آن. بايد ديد غرب در ازاي درخواست از ايران، چه چيزي كه اندك بهايي داشته باشد روي ميز مذاكره و مبادله مي گذارد و چه چيزي قرار است عايد ايران شود. حتي امضاي به رسميت شناختن حق اعمال شده ايران براي غني سازي هم بهاي مبادله اورانيوم غني شده نخواهد بود تا چه رسد به لغو تحريم هاي تصنعي بي خاصيت.
2- از پنجره دوم، مي توان افق وسيع تري را در مذاكرات پيش رو مشاهده كرد و اشراف بهتري به مذاكرات 42 ژانويه 1120 در اسلامبول داشت. اين نگرش كلان به ما يادآوري مي كند كه آمريكا به عنوان طرف اصلي مذاكرات، دقيقا 01 سال پيش در كدام نقطه ايستاده بود و امروز كجا ايستاده است. 01 سال پيش- ژانويه 1020- دولت نومحافظه كار بوش درحالي آغاز به كار كرد كه دو پروژه مهم و در طول هم را در دستور كار داشت؛ «پروژه قرن جديد آمريكايي» (قرن 12 و هزاره جديد ميلادي) كه راه آن منحصراً از مجراي «پروژه خاورميانه بزرگ» مي گذشت. ابرقدرت بلامنازع هزاره سوم درحالي كه تابلوي فريباي «ليبرال- دموكراسي، به مثابه پايان تاريخ» را بر دست گرفته بود، قرن 12 را با جنگ هاي زنجيره اي و قشون كشي به افغانستان و عراق آغاز كرد. مايكل هيدن رئيس بعدي سازمان سيا و جيمز وولسي رئيس وقت سازمان جاسوسي آمريكا آن زمان فاش كردند كه جنگ جهاني چهارم با محوريت «انهدام اسلام سياسي، تغيير مرزها و جغرافياي جهان اسلام و نابودي تمدني كه پس از دوره فترت درحال سر بر آوردن است» آغاز شده است و اسم بردند از 12 كشور اسلامي كه هدف اين جنگ بزرگ بودند. گفتند اين جنگ تا سال 6220 ادامه خواهد داشت. پس از آمريكا هم وليده نامشروع غرب در خاورميانه، به اشغالگران آمريكايي- انگليسي افغانستان و عراق تأسي كرد و ظرف 2 سال (6020 تا 8020) دو جنگ آميخته با سرشكستگي را با مقاومت اسلامي لبنان و مقاومت اسلامي فلسطين به راه انداخت. چند سال پس از اين گرد و خاك بي حاصل، ژنرال مايكل هيدن با صداي بلند اعلام كرد «رويكرد ما اشتباه بود، ما بايد جنگ جهاني چهارم را از ايران آغاز مي كرديم». اما كار از كار گذشته بود و مرد مي خواست تا با ايراني دربيفتد كه به تعبير نشريه انگليسي اكونوميست «مدام در خاورميانه قد مي كشد و با هر پيچ خوردن سياست آمريكا در خاورميانه، قدرتمندتر مي شود.» يا به تعبير ژنرال گابي اشكنازي رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي «درگيري نظامي با ايران به معناي بدبختي و مصيبت براي اسرائيل است.»
آمريكا، اسرائيل و انگليس هرگز در طول تاريخ معاصر به اندازه امروز در موضع ضعف نيفتاده و تحقير و شرمندگي نديده اند و البته شايد هيچ گاه هم به اندازه امروز زخم خورده و كلافه نبوده اند. مرور يك دهه شكست زنجيره اي براي آنها در «جنگ جهاني چهارم» مي تواند متضمن برخي تحركات جديد باشد هر چند كه گزينه هاي چنداني براي بكارگيري نداشته باشند. شايد خيلي فرق نكند كه بگوييم كه آغاز دهه دوم قرن 12، يازدهمين سال جنگ جهاني چهارم است يا به اعتبار برخي تفاوت ها، از مقوله اي به نام «جنگ جهاني پنجم» سخن بگوييم كه اهداف آن همان اهداف جنگ چهارم است اما بكارگيري ادوات جنگ نرم و نيمه سخت، بر جنگ سخت غلبه پيدا كرده و ماجرا را پيچيده تر كرده است. يا دست كم بايد گفت غرب به اعتبار تجربه 01ساله به اين باور رسيده كه بدون زيرسازي و بسترسازي از درون كشورهاي اسلامي، قشون كشي عريان، بي فايده و اعتبارسوز است.
در طول يكي دو سال اخير شاهد اتخاذ رويكردهايي از سوي آمريكا و متحدانش بوده ايم كه نقطه عطف آن «بومي كردن جنگ» در درون كشورهاي اسلامي است. بر اين اساس ابتدا بايد جريان غربگرا در كشورهاي هدف تقويت شود تا سپس اين جريان بتواند «پولاريزاسيون» و دو قطبي كردن سياست تا مرز برگشت ناپذيري، انسداد و جنگ داخلي را به اجرا بگذارد. بدين ترتيب يا كشور هدف به كشورهاي كوچك تر تجزيه مي شود- كه يكي از اهداف جنگ جهاني چهارم است- يا دست كم بر اثر بي ثبات سازي، آن قدر ضعيف و نحيف مي شود كه چه در جنگ و چه پاي ميز سازش، امتياز بدهد. نمونه اخير اين رويكرد، ماجراي سودان بود و ابعاد ناموفق آن در كشورهايي چون عراق و لبنان به اجرا گذاشته شد. فتنه و آشوب 8ماهه سال 8813هم، بخشي از پازل بزرگ و استراتژي تازه غرب را پر مي كرد اما معكوس عمل كرد و تبديل به يك رزمايش تاريخ ساز براي ملت و حاكميت ايران شد.
اين نوشته مجال بحث و تأمل بيشتر درباره رويكرد دوسال اخير آمريكا و غرب و مكانيزم هاي آنان بر مبناي سياست بازسازي شده «تفرقه بينداز و از درون نابود كن» را ندارد. اما آنچه به مذاكرات چند روز آينده اسلامبول مربوط مي شود، اين كه آمريكا و متحدان آن بايد به اعتبار يك دهه پمپاژ ناامني و جنگ و ترور به منطقه خاورميانه، مؤاخذه و محاكمه شوند و چه جايي بهتر از ميز مذاكره اي كه طرفين آن لااقل درباره يك مضمون اتفاق نظر دارند، اتفاق نظر درباره بحث بر سر «امنيت و ناامني جهاني». آمريكايي ها درباره علت قشون كشي به عراق و افغانستان دروغ گفتند و اين دروغ را تا مرز گستاخ كردن رژيم صهيونيستي براي نقض همه موازين بين المللي توسعه دادند. از اين منظر هم سزاوار است به جاي بازي در زمين غرب، واقعيت هاي امروز خاورميانه بزرگ به عنوان مبناي حقيقي گفت وگو و چالش به رخ آنان كشيده شود و آن حقيقت اين است: جمهوري اسلامي پاي مردم سالاري در خاورميانه ايستاده و غرب درست برخلاف قواعد دموكراسي عمل مي كند.
از پروژه خاورميانه بزرگ، فقط نوزاد دو شكست بي سابقه و پر دامنه در عراق و افغانستان روي دست غرب مانده است. آمريكا و متحدانش هرجا به ثباتي دست مي زنند، انرژي نهفته و سركوب شده ملت هاي مسلمان را - از عراق تا لبنان و فلسطين، و از مصر تا تونس- عليه خود و متحدانشان آزاد مي كنند. به يقين جو سياسي اين كشورها امروز به مراتب نزديك تر و همسوتر با ايران است تا چند سال پيش. اما غرب همچنان روي طرف بازنده (ضد مردم) شرط بندي مي كند. چنين طرفي، صلاحيت بازي نقش مدعي العموم را بر سر امنيت و صلح جهاني ندارد بلكه بايد در انظار عمومي به چالش و پرسش كشيده شود. اين چالش، غرب را به انفعال بيشتر در آغاز دهه دوم قرن 12 وادار خواهد كرد.
محمد ايماني

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ سربازان گمنام امام زمان(عج) با شناسايي و دستگيري يكي پس از ديگري عوامل آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي روح امام راحل، و قلب خانواده معظم شهدا بويژه خانواده هاي شهيد عليمحمدي و شهرياري و همه ملت ايران را شاد كردند. اين پيروزي اقتدارآميز را به آنان تبريك عرض مي كنم. جنايتكاران آدم كش بدانند به هر جاي دنيا فرار كنند اسير نيروهاي هوشمند و اطلاعاتي كشور جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.
عزيزيان پدر شهيد
¤ يادداشت اخير كيهان با عنوان «يك حرف از هزاران» به قلم آقاي شريعتمداري، بسيار متين و مستدل در جهت بصيرت افزايي نوشته شده بود. بنده فكر مي كنم اگر كسي خودش را به خواب نزده باشد متوجه اشتباهات خويش كه ريشه در هواي نفس دارد مي شود.
پيام كوتاه و دهها تلفن و پيام مشابه
¤ از نوع تيترهاي روزنامه هاي دوم خردادي در اين چند روز كاملا مي توان فهميد كه از شناسايي و دستگيري عوامل ترور شهيد عليمحمدي دانشمند هسته اي كشورمان خوشحال كه نشدند هيچ حالت ناراضي و افسردگي گرفته اند.
تجارتي
¤ سران فتنه و حاميان آنها كه در سال 88 با فتنه و فتنه گري تعدادي از بسيجيان را شهيد و با ايجاد حفره اطلاعاتي رژيم اشغالگر قدس را در به شهادت رساندن دانشمندان هسته اي كشورمان جسور كردند بدانند كه لعنت ابدي را براي خودشان خريدند .
سعيدي
¤ از سربازان گمنام امام زمان(عج) در دستگيري تروريست هايي كه دكتر عليمحمدي دانشمند علم فيزيك كشورمان را به شهادت رساندند تقدير و تشكر مي كنم.
يك هموطن
¤ سالهاست كه ذائقه مردم از شيريني برخورد قاطع با دانه درشت ها و مديرزاده ها محروم بوده است. قوه قضاييه بداند كه دل مردم از تعلل در برخورد با دانه درشت ها به درد آمده است.
سيدعلي ابراهيمي- تهران
¤ از مجلس شوراي اسلامي خواهشمند است قانوني تصويب شود و طي آن افراد قبل از شكايت از ديگران، به تخلفات خودشان رسيدگي شود اين به دور از عدالت است كه يك مجرم فراري از ديگران شكايت كند.
كاشاني
¤ صحبت هاي اخير سران فتنه نوعي توهين به شعور مردم است. آنها پس از اين همه خيانت، دروغ و جنايت عليه مردم، هنوز هم مثل طلبكارها حرف مي زنند.
قندهاري
¤ با توجه به اهميت ازدواج و نهاد خانواده در دين اسلام و همچنين وجود مشكلاتي در اين زمينه، پيشنهاد مي شود وزارت ورزش، جوانان و تحكيم خانواده تاسيس شود.
مهدي گودرزي- اصفهان
¤ لطفا به وزير محترم رفاه بفرماييد كه سهام عدالت به درد بازنشسته ها نمي خورد. زيرا عمرشان كفاف بهره از سود اين سهام را نمي دهد. از ايشان تقاضا مي شود كه به جاي سهام پول نقد به بازنشسته ها بپردازند.
نمكي- بندرانزلي
¤ نماينده دوم خردادي مجلس از قزوين در نشريه اش از سران فتنه حمايت مي كند. لطفا رسيدگي شود.
شالي- قزوين
¤به پخش سريال پرواز در قفس كه راجع به جبهه و جنگ است اعتراض دارم. چون فيلم نامه اين سريال هيچ سنخيتي با جبهه و جنگ ندارد.
يك شهروند
¤به اين وسيله از فرمانداري شهرستان اسدآباد استان همدان به خاطر گازرساني به روستاي سميران از توابع منطقه چاردوري اين شهرستان تشكر مي كنم.
يك هموطن از روستاي سميران شهرستان اسدآباد همدان
¤از رياست محترم سازمان حج و زيارت تقاضا مي كنم كه افراد با سنين بالاي 60 سال را در اولويت اول سفر به حج عمره قرار دهند.
يك شهروند سالمند
¤كشاورز چغندركار هستم و در تاريخ هفتم دي 89 مقدار 500 تن چغندر به كارخانه قند بيستون تحويل و در مقابل فعلا 12 ميليون به بنده پرداخت كرده اند. 4 ماه از تحويل چغندر مي گذرد اما هنوز باقي مانده پول بنده را كه بالغ بر 30 ميليون تومان است پرداخت نكرده اند. از دولت و وزير جهاد كشاورزي تقاضا مي كنم كه فكري به حال كشاورزان چغندركار استان كرمانشاه بكنند.
فرشيد سميعيان-صحنه
¤در طرح هدفمند كردن يارانه ها قرار بود هم قيمت و هم كيفيت نان هر دو بالا برود ولي دولت فقط قيمت نان را افزايش داد و از بالا بردن كيفيت نان خبري نيست. اين كار دوم كه مهم تر است چه زماني اتفاق خواهد افتاد.
صادقي
¤از روزنامه كيهان خواهشمند است كه اسامي سه نماينده شوراي شهر تهران كه با نامگذاري يك خيابان به نام 9 دي مخالفت كردند چاپ شود.
ارجمندزاده
¤از مسئولان مسكن و شهرسازي خواهشمند است سري به وضعيت ساخت وساز در فرديس بزنند. زيرا در اين ناحيه به صورت غيراستاندارد و بدون جواز، آپارتمان هاي چند طبقه ساخته مي شود و اگر اين وضعيت استمرار يابد، بدون شك در سال هاي آينده شاهد بروز فجايع انساني در آنجا خواهيم بود.
يك شهروند
¤مي خواهم از طريق اين ستون به تمام هم وطنانم يادآوري كنم در اين روزها كه هوا سرد است پرندگان و حيوانات را مورد توجه بيشتري قرار بدهند. تا بركت خداوند از ما برداشته نشود
3419---0935
¤ وقتي قيمت سوخت در كشور واقعي مي شود قيمت خودرو بويژه خودروهاي خارجي نيز بايد واقعي بشود. ولي در حال حاضر چنين نيست يعني اينكه خودروهاي خارجي با چندين برابر قيمت واقعي بدست مشتري در داخل مي رسد. چرا؟
883---0913
¤درخصوص لامپ هاي كم مصرف مي خواستم بگويم كه مدتي بود كه دولت خودش با قيمت مناسب توزيع مي كرد. چرا الان توزيع نمي كند. لامپ هايي كه در بازار به فروش مي رسد هم چيني هستند و هم گران.
آشتياني

 خرما (گفت و شنود)

گفت: ديروز ديكتاتور تونس كه يكي از حاكمان وابسته به آمريكا و از دشمنان جمهوري اسلامي ايران بود در مقابل اعتراض گسترده مردم مسلمان تونس مجبور به فرار از كشور شد.
گفتم: جل الخالق! سي و دو سال پيش در همين روزها، محمدرضا شاه، عامل دست نشانده آمريكا هم در مقابل خروش مردم مسلمان ايران ناچار به فرار شد.
گفت: چند روز پيش دولت لبنان هم به خاطر زد و بند نخست وزير اين كشور با آمريكا و فرانسه، توسط حزب الله لبنان سقوط كرد.
گفتم: حيوونكي ها، آمريكا و اسرائيل و اتحاديه اروپا و دنباله هاي اجق وجق آنها در منطقه مثل سران فتنه را بگو كه هر روز با يك مصيبت جديد روبرو مي شوند.
گفت: آخه اين سران فتنه عقلشون كجا رفته بود كه خودشان را به آمريكاي بدبخت و بيچاره فروختند كه حالا كارشون به اينجا بكشه؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! دو تا خرما با هم ازدواج كرده بودند، ماه عسل رفتند مجلس ختم!

 3 دستاورد جديد هسته اي در اراك رونمايي شد
تاسيسات اتمي ايران مقابل چشم نمايندگان 120 كشور جهان

سفراي 5 كشور به نمايندگي از بيش از 120 كشور جهان براي بازديد از تاسيسات هسته اي نطنز و اراك به ايران سفر كردند و 3 دستاورد مهم هسته اي در حضور آنها رونمايي شد.
سفراي مصر و كوبا به نمايندگي از 120 كشور عضو جنبش عدم تعهد، سفير الجزاير به عنوان رئيس گروه 77، سفير عمان كه كشورش رياست اتحاديه عرب را برعهده دارد، سوريه به عنوان نماينده اتحاديه عرب در آژانس و ونزوئلا به عنوان ميهمان ويژه صبح روز شنبه براي يك بازديد دو روزه از تاسيسات هسته اي ايران در نطنز و اراك و همچنين گفت وگو با برخي مقام هاي بلند پايه كشورمان وارد تهران شده و بلافاصله از آنجا به اراك عزيمت كردند.
تمامي سفراي شركت كننده در تور هسته اي ايران نماينده گروه هايي هستند كه كشورشان رياست آن را برعهده دارد و هيچكدام از اين سفرا به استثناي ونزوئلا كه ميهمان ويژه اين تور است به نمايندگي از كشور خود به ايران سفرنكرده است. اين كشورها در حالي به نمايندگي از بيش از 120 كشور جهان عازم نطنز و اراك شده اند كه آمريكا در هفته گذشته فشار فراواني براي لغو اين تور به كشورهاي مختلف جهان وارد كرد اما با اين وجود موفق به منصرف كردن گروه هاي سياسي اصلي حاضر در وين از اعزام نمايندگان خود به ايران نشد.
نطنز و اراك دو تاسيسات اصلي هسته اي ايران هستند كه كشورهاي غربي تا كنون جنجال هاي تبليغاتي فراواني عليه آنها به راه انداخته اند. ديپلمات ها مي گويند اين سفر نشان خواهد دادكه اين جنجال ها تا چه حد بي پايه بوده است. سفرايي كه به ايران آمده اند امروز (شنبه، 25 دي 1389) به اراك مي روند و در آنجا چنان كه دكتر علي اكبر صالحي سرپرست وزارت خارجه ايران گفته است از دستاوردهاي مهمي در حوزه راديو داروها و همچنين حوزه هاي مرتبط با آب سنگين رونمايي خواهد شد. آنان در اراك هم از تاسيسات آب سنگين بازديد خواهند كرد و هم از راكتور در حال ساخت در اين شهر كه البته هنوز نيمه كاره است و مطابق آخرين زمان بندي اعلام شده تا سال 2014 آماده بهره برداري نخواهد بود.
ميهمانان بلند پايه حاضر در تور هسته اي ايران، روز يكشنبه (امروز ) را در نطنز خواهند گذراند و در اين سفر هم از تاسيسات نيمه صنعتي غني سازي كه اكنون در آن هزاران ماشين اورانيوم را به اندازه 5/3 درصد غني مي كنند و هم تاسيسات آزمايشگاهي كه غني سازي 20 درصد در آن انجام مي شود، بازديد خواهند كرد. اين همان تاسيساتي است كه رسانه هاي غربي در ماه هاي گذشته مدعي شده بودند در اثر حمله ويروس استاكس نت به شدت آسيب ديده است. ديپلمات ها مي گويند، ميهمانان عالي رتبه ايران در نطنز با چشم خود تاثير استاكس نت را مشاهده خواهند كرد!
سخنان سلطانيه و صالحي
سلطانيه گفت: نمايندگان حضور يافته در بازديد از تاسيسات هسته اي اراك، نمايندگان بيش از 120 كشور هستند كه در آژانس مسئوليت دارند. اين نمايندگان اكنون از طرف كليه كشورهاي عضو در آژانس در اين بازديد حضور دارند.
به گزارش ايسنا، علي اصغر سلطانيه ـ نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ـ ظهر شنبه در يك نشست خبري در تاسيسات آب سنگين اراك با اشاره به حضور هيات نمايندگان گروه هاي مختلف جغرافيايي و سياسي براي بازديد از تاسيسات هسته اي ايران گفت: اين بازديد در راستاي شفاف سازي فعاليت هاي هسته اي ايران انجام مي شود.
در ادامه اين نشست خبري، صالحي با خوش آمدگويي به هيات حضور يافته براي بازديد از تاسيسات هسته اي اراك گفت: در تاسيسات هسته اي اراك، مجتمع آب سنگين و هم چنين يك رآكتور با ظرفيت 40 مگاواتي قرار دارد. هم چنين گروه تروييكا و اتحاديه عرب نيز با حضور خود در اين بازديد حمايت خود را اعلام كردند.
او با بيان اين كه ايران درهايش را به سوي جامعه بين المللي باز كرده است چون ما مي دانيم چه مي كنيم و چيزي براي پنهان كاري نداريم، خاطرنشان كرد: در سال هاي 2004، 2007 و اكنون بازديدهايي انجام شده و اميد است كه در آينده كشورهاي بيشتري را دعوت كنيم كه از تاسيسات هسته اي كشورمان بازديد كنند. به هنگام بازديد، برخي از سفيران كشورها اعلام كردند كه ما تخصص كافي در اين زمينه نداريم و ما نيز در پاسخ گفتيم كه مي توانند كارشناسان معتمدي را براي اعلام واقعيت ها به همراه آورند. در آينده نيز گروهي كه فرصت بازديد نداشته اند مي توانند در يك برنامه ديگر از تاسيسات هسته اي كشورمان ديدن كنند. رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان اضافه كرد: اين گام ايران براي ايجاد شفافيت و اعتمادسازي انجام شده است.
صالحي گفت: بعد از اين نشست خبري، دستاوردهاي تازه ايران كه شامل دو راديودارو و يك محصول نهايي آب سنگين به نام دوتره است كه يك حلال صنعتي بوده و كاربرد صنعتي دارد رونمايي مي شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه برخي كشورهاي غربي دعوت ايران را براي اين بازديد قبول نكرده اند، دليل آن را چه مي دانيد؟ گفت: اين يكي از تناقضاتي است كه آن ها در رفتارشان دارند. هر قدمي كه ما برمي داريم، به جاي تشويق ما طرف مقابل قدم مثبت ما را تخطئه مي كند اما آن ها با نيامدن شان خودشان را تخطئه كردند.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره مذاكرات اسلامبول گفت: ما به اين مذاكرات خوشبين هستيم و معتقديم هرچه زمان مي گذرد به نفع ماست و آن ها از گذشت زمان ضرر مي كنند. درخصوص تامين سوخت رآكتور تهران، ما درخواست سوخت 20 درصد داشتيم اما آن ها پاسخ معقولي به ما ندادند و ما را مجبور كردند خودمان آن را توليد كنيم. صالحي تصريح كرد: ظرف 10 ماه آينده اميدواريم اولين صفحه سوخت را وارد رآكتور تهران كنيم و اگر از زمان خودش بگذرد پيشنهاد تبادل سوخت ديگر توجيهي ندارد. ما در توليد سوخت صبوريم و مشكلي نداريم.
صالحي درباره موضع روسيه و چين اظهار كرد: روس ها استقبال كردند اما چند ملاحظه داشتند كه ما پاسخ آن ملاحظات را داديم. يكي از ملاحظات آن ها اين بود كه با خود كارشناس بياورند و ما هم قبول كرديم كه كارشناس بفرستند. صالحي تصريح كرد: چين و روسيه ملاحظات سياسي خود را دارند و اين گونه القا مي كنند كه ما قصد داريم بين آن ها (1+5) اختلاف بيندازيم؛ در حالي كه هدف ما بازگو كردن واقعيات است. اگر بر اساس برداشت هاي غيرعقلاني حركت كنند و از صحبت ها و اهداف ما به گونه اي ديگر برداشت كنند اين ديگر مشكل آن هاست. اميدواريم آن ها اين رفتارشان را اصلاح كنند.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره راديوداروهايي كه قرار است از خارج از كشور وارد كنيم، تصريح كرد: ما مكمل راديوداروها را وارد مي كنيم و دو نوع راديودارويي كه امروز از آن رونمايي شد ساخت خودمان است و ما بنا داريم اگر در زمينه راديودارو كمبودي داشتيم از بيرون وارد كنيم كه در حال حاضر با روسيه صحبت كرده ايم و آنان موافقت كرده اند اين داروها را در اختيار ما قرار دهند. هم چنين ما به دنبال توليد راديوداروهاي جديد هستيم.
رئيس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه برخي كشورها تلاش دارند تا در روند فعاليت هاي هسته اي ايران اخلال ايجاد كنند، به بحث ويروس استاكس نت اشاره كرد و گفت: بحث ويروس استاكس نت به يك سال و نيم پيش برمي گردد. آن ها وقتي اقدام به اين كار كردند فكر مي كردند ما خواب هستيم اما بعد از 8 ـ 7 ماه كه به نتيجه نرسيدند اين مطلب را آشكار كردند اما اگر اين مساله كارگر بود آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به طور مرتب بازرسي كرده و گزارش مي دهد كند شدن روند فعاليت هاي ما را گزارش مي داد. اما توليد غني سازي ما بيش تر شده و نسل هاي جديد سانتريفيوژ به طور قوي در حال توليد و پيشرفت هستند؛ هرچند ما عجله اي براي توليد انبوه نداريم. ما سعي داريم تا نهايت بهره وري را داشته باشيم.
رونمايي از دستاورد جديد هسته اي توسط صالحي
با حضور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي و در حضور هيات رييسان و نمايندگان گروه هاي سياسي و جغرافيايي بين المللي از «تركيبات دوتره» كه كاربردهاي گسترده اي در زمينه هاي مختلف علمي و تحقيقاتي دارد رونمايي شد.
براي اولين بار در كشور «تركيبات دوتره» كه در حلال ها براي شناسايي تركيبات جديد سنتزي با استفاده از تكنيك NMR، رديابي مسير واكنش هاي پيچيده شيميايي، استفاده از داروهاي نشاندار در رديابي عملكرد داروها در بدن، بهينه سازي خواص برخي از داروها و نيز ساخت فيبرهاي نوري و پليمرهاي هادي در صنايع پليمير كاربرد دارد، توليد شد.
اين تركيبات با وجود تحريم هاي شديد بين المللي عليه ايران و با توجه به كاربرد روزافزون آن ها بعضا از منابع غيررسمي و غيرمطمئن تامين مي شد. آب سنگين به عنوان منبع تامين دوتريم در سنتز «تركيبات دوتره» استفاده مي شود و از اين پس با رسيدن به خودكفايي در زمينه توليدات آب سنگين، پژوهشگران سازمان انرژي اتمي بر آن شدند تا سنتز «حلال هاي دوتره» نياز جامعه علمي كشور را برآورده سازند.
بنابراين در راستاي تحقق اهداف كلان سازمان انرژي اتمي و به منظور قطع وابستگي به كشورهاي وابسته در زمينه تامين مواد شيميايي استراتژيك به خصوص «تركيبات دوتره» از حدود دو سال قبل تحقيقات گسترده اي در زمينه توليد «حلال هاي دوتره» با مشاركت علمي دانشگاه ها و با تلاش كاركنان مجتمع آب سنگين اراك آغاز شده است.
سازمان انرژي اتمي در زمينه تامين پنج نوع مختلف از «تركيبات دوتره» مورد نياز مركزهاي علمي و تحقيقاتي كشور شاهد خودكفايي خواهد بود و در آينده نزديك تعداد تركيبات به دو برابر افزايش مي يابد.
هم چنين تعدادي از اين تركيبات در سال جاري در دستگاه هاي آزمايشگاهي دانشگاه هاي معتبر كشور استفاده شده و مورد تاييد قرار گرفته است. در حال حاضر «حلال هاي دوتره» قابل عرضه به دانشگاه ها و مركزهاي پژوهشي و تحقيقاتي است و پروژه هاي ديگري براي توليد ساير تركيبات در دست اقدام است. هم چنين مواد توليد شده در مجتمع آب سنگين اراك از نظر كيفيت قابل رقابت با نمونه هاي مشابه خارجي است و از نظر اقتصادي به صرفه است و از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند.
اظهارات سفراي شركت كننده در تور هسته اي
نماينده تروييكاي غيرمتعهدها در بازديد از تاسيسات هسته اي كشورمان اظهار اميدواري كرد كه اين سفر بسيار موفقيت آميز باشد.
طاووس فروخي ـ سفير الجزاير در آژانس بين المللي انرژي اتمي ـ به عنوان نماينده تروييكاي غيرمتعهدها، در نشست خبري روز شنبه در تاسيسات هسته اي اراك، با ابراز خرسندي از اين بازديد افزود: ايران عضو گروه تروييكاي غيرمتعهدها بوده و هدف ايران اين است كه به همكاري ها و تبادلات خود ادامه دهد.
هم چنين ايهاب فوزي
ـ نماينده مصر در آژانس ـ گفت: من از داده شدن اين فرصت از سوي جمهوري اسلامي ايران تشكر مي كنم كه اين بازديد از تاسيسات هسته اي اراك انجام مي شود. در آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاران من براي ايجاد شفافيت در موضوع هسته اي ايران اعلام آمادگي كرده و با روي باز از اين موضوع استقبال مي كنند. در ادامه، ميخاييل وبه ـ نماينده اتحاديه عرب ـ با تشكر از دعوت ايران براي حضور در بازديد از تاسيسات هسته اي اراك گفت: اين بازديد مي تواند بسيار مفيد باشد؛ زيرا بسيار حائز اهميت است كه ما از آن چه مي بينيم كشورهاي ديگر را مطلع كنيم و اين مي تواند به شفافيت هرچه بيش تر ايران در موضوع هسته اي كمك كند. وي در ادامه اظهاراتش هم چنين از تلاش هاي سلطانيه به عنوان نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي براي شفاف سازي درباره موضوع هسته اي ايران تشكر كرد.
نرما گويكوچبا استنوز ـ سفير كوبا در آژانس بين المللي انرژي اتمي ـ نيز در ادامه اين نشست خبري گفت: از سرپرست وزارت خارجه ايران به خاطر اين اقدامش در جهت اعتمادسازي بيش تر و شفافيت تشكر مي كنم. من از اين موضوع استقبال مي كنم كه امروز ما را گرد هم آورده ايد تا از تاسيسات هسته اي اراك بازديد كنيم. ما مي توانيم در شفافيت فعاليت هاي هسته اي ايران بسيار كمك كنيم. در واقع كوبا مي تواند كمك كند كه در مجامع بين المللي به خصوص در آژانس بين المللي انرژي اتمي بيش تر از موضوع تاسيسات هسته اي ايران مطلع شوند. در اين زمان اين يك رويكرد سازنده است.
هم چنين سفير عمان در آژانس با تشكر از دعوت ايران براي بازديد از تاسيسات هسته اي كشورمان گفت: اين بازديد مي تواند ما را در پيدا كردن يك راه حل صلح آميز هسته اي كمك كند. در واقع در اين بازديد كشورها مي توانند مشاهداتي داشته باشند كه اين مشاهدات به عنوان يك اعتقاد محسوب مي شود.
هم چنين سفير ونزوئلا در آژانس بين المللي انرژي اتمي با تشكر از دعوت ايران و بازديد از تاسيسات هسته اي كشورمان اضافه كرد: در حال حاضر اين موضوع هسته اي از سوي برخي كشورها سياسي كاري شده و يك موضع سياسي اتخاذ كرده اند اما ايران فعاليت هاي صلح آميز خود را به روي رسانه ها باز كرده است كه اين نشان دهنده پيام صداقت ايران است كه مي توان اين پيام را با حضور نمايندگان كشورها به همه ي جهان برساند.
هم چنين سفير سوريه گفت: اين بازديد از تاسيسات هسته اي ايران نشان دهنده ي شفافيت ايران است و اميدوارم اين بازديد باعث تضميني شود كه همه اعضا را به سمت كمك به اعتمادسازي سوق دهد.
اعضاي گروه اعزامي به اراك سپس از تاسيسات هسته اي اراك بازديد كردند.

 عضو كميسيون امنيت ملي مجلس : سفارتخانه هاي اخلالگر در هدفمندي يارانه ها شناسايي شدند

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از شناسايي برخي سفارتخانه هايي كه براي ايجاد ناآرامي و تخريب افكار عمومي نسبت به قانون هدفمند كردن يارانه ها با فتنه گران همكاري داشتند خبر داد.
زهره الهيان اظهار داشت: پيرو برنامه ريزي صورت گرفته از جانب جريان فتنه در ماه هاي بعد از انتخابات، آغاز ايجاد مجدد اختلالات خود را با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بحث اقتصادي مي بينند.
وي افزود: در عرصه اقتصادي جريان هاي جدي و گسترده اي در شرف شكل گرفتن بود كه توسط وزارت اطلاعات كشف و شناسايي شد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: طبق اطلاعات موجود در جلساتي كه عناصر فتنه شكل مي دهند، ايجاد ناآرامي در افكار عمومي نسبت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه را در دستور كار خود قرار داده اند.
به گفته الهيان همكاري برخي سفارتخانه ها با فتنه گران براي ايجاد ناآرامي و تخريب افكار عمومي نسبت به قانون هدفمند كردن يارانه ها شناسايي شده است.
وي در گفت وگو با فارس، در ادامه تصريح كرد: به طور حتم فتنه گران با توجه به اينكه ديگر از حمايت هاي مردمي برخوردار نيستند، به سمت فضايي كه توانايي اعمال نفوذ براي ايجاد ناآرامي وجود دارد، حركت مي كنند؛ بنابراين قانون هدفمند كردن يارانه ها بهترين فضا براي كسب خواسته هاي فتنه گران است.
جلسه براي حفظ امنيت دانشمندان
همچنين زهره الهيان از جلسه مجلسي ها با مسئولان امنيتي كشور براي حفظ امنيت دانشمندان كشورمان خبر داد.
الهيان در گفت وگو با مهر افزود: براي حفظ امنيت و جان دانشمندان كشور جلساتي را در كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي داشتيم و از طرف كميته حقوق بشر مجلس نيز مكاتباتي با مجامع جهاني براي اعتراض نسبت به ترور دانشمندان ايراني انجام شد.
وي افزود: نامه هايي به دبيركل سازمان ملل، به رئيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل و كميسارياي عالي حقوق بشر فرستاده و اعتراض مجلس شوراي اسلامي از بابت ترور دانشمندان هسته اي عنوان شد.
الهيان يادآور شد: با مسئولان دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي نيز جلساتي داشتيم و تدابير خوبي ديده شده كه ان شاء الله در اين رابطه در صورت لزوم اطلاع رساني خواهد شد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي درباره تشكيل كميته حفاظت ويژه از دانشمندان و نخبگان كشور گفت: اگر از كميسيون امنيت ملي مجلس در كميته حفاظت از دانشمندان دعوت به عمل آيد در آن مشاركت مي كند.

 عصبانيت قابل درك حلقه ماسوني لندن از كيهان (خبر ويژه)

خبر ويژه مستند كيهان با عنوان «ارتباط حلقه لندن با عمليات تروريستي موساد» همانگونه كه انتظار مي رفت عصبانيت توأم با دستپاچگي و اضطراب مهاجراني و كديور مديران اسمي سايت جرس را در پي داشته است. عصبانيت و سراسيمگي حلقه ماسوني لندن براي كيهان قابل درك است چرا كه خبر ويژه كيهان براي اثبات رابطه مهاجراني و كديور با عمليات تروريستي موساد در ايران، شواهد مستند و غيرقابل ترديدي ارائه كرده بود و سايت جرس به جاي آن كه اسناد و شواهد ارائه شده از سوي كيهان را نفي و يا تكذيب كند- كه قابل تكذيب نيست- به فحاشي روي آورده و از جمله مي نويسد «حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان در سرمقاله ها و خبرهاي ويژه و ستون گفت وشنود خود افسار پاره كرده است»!
گفتني است صرفنظر از ارتباط آشكار و افشا شده مهاجراني و كديور با سرويس MI6 و ترددهاي پي در پي آنان به وزارت خارجه انگليس، دو سفر محسن كديور به اسرائيل و حضور اعلام شده مهاجراني در شاخه لندن لابي صهيونيستي و دهها شاهد و نمونه ديگر كه كمترين ترديدي درباره وابستگي و ارتباط حلقه ماسوني لندن با اسرائيل باقي نمي گذارد، خبر ويژه كيهان نيز به تنهايي، حاوي شواهد غيرقابل انكاري بود كه به وضوح از تلاش سايت جرس براي تطهير!! اسرائيل از دست داشتن در ترور شهيد عليمحمدي حكايت مي كرد. از جمله؛ در حالي كه رژيم صهيونيستي علي رغم اعترافات صريح عامل بازداشت شده ترور و اسناد و مدارك به دست آمده، دخالت خود را در ترور شهيد عليمحمدي انكار مي كرد، مسيح علي نژاد خبرنگار فراري روزنامه هاي زنجيره اي كه براي جرس كار مي كند در تماس با همسر شهيد اصرار مي كند كه ترور شهيد عليمحمدي را به بحث هاي انتخاباتي ربط دهد و تاكيد مي كند كه اعترافات عامل بازداشت شده ترور ساخته و پرداخته جمهوري اسلامي است! اين تلاش مذبوحانه با برخورد قاطع و هوشمندانه همسر شهيد روبرو مي شود و مأموريت حلقه ماسوني لندن، ناكام مي ماند. همزمان با تلاش جرس براي پاك كردن رد پاي اسرائيل در ترور شهيد عليمحمدي، منوشه امير- مدير راديو اسرائيل- نيز طي به اصطلاح گزارشي در بخش فارسي راديو رژيم صهيونيستي دقيقاً همان خط القايي جرس كه از طريق مسيح علي نژاد كليد خورده و ناكام مانده بود را دنبال مي كند.
گفتني است خبرنگار جرس در تماس تلفني خود اصرار داشت اطلاعاتي درباره چگونگي بازداشت عامل ترور كسب كند كه در اين زمينه نيز با هوشياري همسر شهيد تيرش به سنگ مي خورد.
خب! اكنون بايد از بهاءالله مهاجراني و كديور افندي پرسيد؛ چرا در فحش نامه اي كه عليه كيهان نوشته ايد، كمترين اشاره اي به اصل ماجرا نكرده ايد؟ و اساساً تلاش شما براي تبرئه اسرائيل از دست داشتن در ترور شهيد عليمحمدي با چه انگيزه اي صورت مي پذيرد؟ چندبار مسافرت كديور به اسرائيل، تماس هاي مكرر منوشه امير با عطاءالله مهاجراني، حمايت مالي وافشا شده MI6 و... پيشكش!

 اسرائيل: در مقابل نفوذ ايران از دست ما و غرب كاري برنمي آيد (خبر ويژه)

ارگان فارسي وزارت خارجه اسرائيل نسبت به عمق نفوذ ايران در لبنان ابراز وحشت كرد.
منوشه امير در پايگاه اينترنتي مذكور نوشت: تحولات چند دهه اخير لبنان ساختار جمعيتي را نيز به كلي دگرگون ساخته است؛ در حالي كه تا پيش از جنگ جهاني دوم مسيحيان ماروني اكثريت عددي را در لبنان به دست داشتند و دروزي ها يك اقليت بزرگ محسوب مي شدند و شيعيان در جنوب متمركز گرديده و عمدتاً فقير و عقب مانده بودند و اهل تسنن از رفاه و قدرت برخوردار مي شدند، امروز ما شاهد لبناني هستيم كه مسيحيان آن راه ديار غربت در پيش گرفته اند و برخي آناني كه باقي مانده اند به ناچار حاضر به همكاري با حزب الله هستند تا به موجوديت خويش ادامه دهند. مسيحيان ماروني اقليت شده اند و شيعيان به خاطر افزايش جميعت و كمك هاي كلان جمهوري اسلامي ايران، چنان رشد كرده اند كه اكنون مي خواهند سراسر لبنان را ببلعند]!![ تسلط حزب الله بر لبنان، براي همه و از جمله اسرائيل يك مصيبت خواهد بود. يك لحظه مجسم كنيد كه سپاه پاسداران حكومت اسلامي در مرزهاي شمالي اسرائيل مستقر مي شود و هزاران موشك و راكت از داخل لبنان، خاك اسرائيل را نشانه مي رود.
منوشه امير اضافه كرد: حساب كنيد با افتادن لبنان به دست حزب الله، حكومت اسلامي ايران به دم دروازه اروپا مي رسد. آيا غرب مي تواند در برابر چنين وضعي سكوت كند؟ آنها نمي توانند بي اعتنا بمانند اما پرسش آن است كه براي جلوگيري از تسلط عملي حزب الله بر لبنان، غرب به چه اقدام مؤثري حاضر است دست بزند؟ يادمان هست لشكركشي هاي ايالات متحده و فرانسه به لبنان را در سه دهه پيش و آن بمب گذاري ها و آدم ربايي ها و تلفاتي كه بر نظاميان غرب وارد آمد تا آن جا كه ناچار شدند لبنان را ترك گويند.
سايت وزارت خارجه اسرائيل همچنين نوشت: در اوج ادامه بحران جنگ در عراق، در اوج درگيري هاي خونين نظامي در افغانستان، اكنون دنياي غرب در برابر يك آزمون جديد و يك جبهه تازه قرار گرفته و آن لبنان است. غرب مي داند كه بايد جلوي نفوذ حزب الله بر لبنان را بگيرد. ولي براي رسيدن به اين هدف چه بايد بكند؟ در واقع چه مي تواند بكند؟ جمهوري اسلامي اكنون حدود سه دهه است در لبنان سرمايه گذاري كرده است، آيا غرب مي تواند با آن رقابت بكند؟ اسرائيل چه مي تواند بكند؟ اسرائيل گفته است كه «ما در امور لبنان دخالت نمي كنيم ولي اوضاع آن كشور را از نزديك زيرنظر داريم». بيش از اين چه مي تواند بكند؟
تحليلگر ماليخوليا گرفته اسرائيلي همچنين ادعا كرد: «براي ايران و حزب الله لبنان بسيار دشوار است امروز اعتراف كنند كه در واقع قصد برهم زدن ساختار سياسي لبنان را دارند و قدرت را در انحصار خود مي خواهند، چرا كه بزرگ ترين گروه قومي و مذهبي در لبنان هستند. اما خيلي زود است كه رژيم اسلامي پيروزي خود را در لبنان جشن بگيرد».
نگارش اين مطلب توأم با توهم و القاي بدگماني در حالي است كه چند ماه پيش خيابان هاي بيروت تبديل به صحنه يكي از بي سابقه ترين و پرشورترين استقبال ها از يك دولتمرد خارجي شد و اين هنگامي بود كه دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران وارد بيروت شد. در واقع در آن روز فاصله اي ميان شيعه و مسيحي و سني وجود نداشت و تمام دوستداران مقاومت و دشمنان رژيم اشغالگر قدس به خيابان آمده بودند.

 حالا كي مي خواهدلجنزار جنبش سبز را لايروبي كند؟! (خبر ويژه)

جنبش سبز، اقيانوسي بود به عمق يك استخر و با گذشت مدتي كوتاه، تبديل به لجنزار مي شود.
پايگاه اينترنتي «سكولاريسم نو» كه در اوج آشوب هاي خياباني از حاميان فتنه گران به شمار مي رفت، اكنون ضمن درج تحليل فوق يادآوري مي كند: جنبش سبز تبديل به اقيانوسي با عمق يك استخر شده است كه به حركتي كور مي ماند. كساني كه حاضر به دادن پاسخي روشن درباره اهداف جنبش سبز نيستند و فقط به فكر گسترش جنبش در طول و عرض مي باشند بدون آنكه به عمق و ريشه مطالبات اپوزيسيون توجه و اهميتي داده شود، اقيانوسي مي خواهند به عمق يك استخر كه به سادگي و با گذشت مدت بسيار كوتاهي به دليل نداشتن عمق كافي و جريان هاي سالم تبديل به لجنزار خواهد شد، لجنزاري كه به دليل داشتن وسعت بسيار زياد، هيچ قدرتي به سادگي قادر به پاكسازي آن نخواهد شد.

 اعتراف سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا؛ ايران تصميم به ساخت بمب اتمي نگرفته است (خبر ويژه)

سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا معتقدند سران ايران هنوز تصميم به ساخت بمب اتمي نگرفته اند.
خبرگزاري رويتر در حالي اين خبر را منتشر كرد كه مقامات گوناگون آمريكايي از سال 2003 به طور متواتر مدعي تلاش ايران براي توليد سلاح هسته اي شده و حتي براي آن تاريخ هاي مشخصي را هم اعلام كرده بودند.
رويتر به تازگي در گزارشي نوشت: سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا معتقدند سران ايران هنوز تصميم به ساخت سلاح هسته اي نگرفته اند. برآوردهاي سازمان هاي اطلاعاتي مذكور به دولت اوباما فرصت مي دهد تا راهكار تعامل ديپلماتيك با تهران را دنبال كند و از فشارهاي سياسي براي حمله نظامي به زيرساخت هاي هسته اي ايران كاسته شود. ژنرال مايكل هيدن، رئيس پيشين سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) در اين زمينه گفته است «بيش از آنچه كه فكر مي كرديم زمان در اختيار داريم.»
وي بر اين اعتقاد است كه تصميم كليدي براي اقدام احتمالي نظامي عليه ايران تا «دوره بعدي رياست جمهوري آمريكا» به تاخير افتاده است كه مي تواند پس از انتخابات سال 2012 باشد.
رويتر مي افزايد: همزمان مقام هاي پيشين و فعلي امنيت ملي و اطلاعاتي آمريكا ابراز عقيده كرده اند كه ايران فعالانه در تلاش است تا زيرساخت و دانش فني مربوط به توليد بمب اتمي را براي زماني كه رهبران سياسي تصميم به ساخت يك بمب هسته اي بگيرند، با هم تركيب كند.
يك مقام آمريكايي كه از نزديك تحولات مربوط به برنامه اتمي ايران را دنبال مي كند به اين خبرگزاري گفته است: «گروه هاي اطلاعاتي فكر مي كنند كه ايراني ها لزوما به طور كامل در مسير يك برنامه توسعه سلاح هسته اي نيستند، ولي بحث هاي زيادي در درون رژيم مطرح است كه در اين مسير گام بردارند.»
به گفته وي، «حتي اگر ايراني ها چنين كار اشتباهي را انجام دهند و به سمت ساخت سلاح هسته اي پيش بروند، مشخص نيست كه آيا مي توانند به سرعت اين كار را انجام دهند. آنها دانش زيادي كسب كرده اند، ولي عملي كردن آن يك امر بسيار متفاوت است.»
در گزارشي كه سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا در سال 2007 انتشار دادند، گفته شده بود ايران برنامه ( ؟!) ساخت سلاح اتمي را در پاييز سال 2003 به حال تعليق درآورد، اگرچه تهران «گزينه توسعه سلاح هسته اي را براي خود محفوظ نگه داشته بود.»
براساس آن گزارش ايران قادر بود تا اورانيوم كافي براي ساخت بمب اتمي را تا اوايل سال 2010 فراهم كند. اما اكنون سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا از توانايي ايران براي دستيابي به بمب هسته اي پس از سال 2015 خبر داده اند.
گزارش هاي اخير محافل اطلاعاتي آمريكا و رژيم صهيونيستي اگرچه مي تواند توجيه و تحركي براي خروج از بن بست خود ساخته - و توجيه ناتواني نسبت به درگيري نظامي با ايران - باشد اما در عين حال روشن مي كند كه اساسا برآوردهاي القايي طرف آمريكا و غربي، معتبر و قابل اعتماد نيست.

 بازنگشتند... از دستور كار خارج شد (خبر ويژه)

باز گرداندن هاشمي، روحاني و ناطق به جلسات جامعه روحانيت ديگر در دستور كار اين نهاد نيست.
اين خبر را حجت الاسلام والمسلمين ابراهيمي عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت عنوان كرد. وي در پاسخ به اين پرسش خبر آنلاين كه «زماني براي بازگرداندن برخي از آقايان از جمله هاشمي، ناطق و روحاني، به جلسات جامعه روحانيت تلاش هايي صورت مي گرفت، اين تلاش ها به كجا رسيد؟» اظهار داشت: مدتها از اين مذاكرات مي گذرد و بعد از اينكه آقايان به جامعه روحانيت بازنگشتند، ما هم ديگر ادامه نداديم. كميته اي از سوي آيت الله مهدوي كني براي اين كار منصوب شده بودند كه تلاش هايشان هم نتيجه اي نداشت.
وي در عين حال خاطرنشان كرد كه فكس دعوت نامه جلسات جامعه روحانيت براي افراد مذكور ارسال مي شود.

 جاده پيچيده، آمريكا نپيچيده است (خبر ويژه)

يك تحليل گر آمريكايي در موسسه چتم هاوس لندن گفت: وضعيت راهبردي خاورميانه تغيير كرده ولي آمريكا و غرب كماكان برپايه معادلات جنگ سرد در اين منطقه حركت مي كنند.
به گزارش صداي آمريكا، استفان كينزر اظهار داشت: ما در خاورميانه تغييرات بنياديني را شاهد بوده ايم ولي سياست هاي ما تغييري نكرده است. سياست هاي آمريكا اكنون باعث دشمن تراشي بيشتر در خاورميانه شده است.
اين تحليلگر آمريكايي ضمن تاكيد بر نقش محوريت ايران در معادلات منطقه گفت: ايران توانايي بسيار بالايي در ايجاد ثبات در افغانستاني كه از مهمترين چالش هاي آمريكا مي باشد دارد و مي تواند پروژه هاي مناسبي را در افغانستان به نحو عالي به انجام رساند. من تصور مي كنم ايالات متحده بايد سياست هاي خود در قبال ايران را تغيير دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، كينزر همچنين در كتاب تازه خود به نام «شكل دهي مجدد خاورميانه» مي نويسد: آمريكا كماكان در مسير اشتباهي در خاورميانه گام برمي دارد و در حقيقت همه را دشمن خود كرده است.
وي تاكيد مي كند آمريكا بايد در سياست هاي خاورميانه اي اش بازانديشي ريشه اي انجام دهد.

 ديكتاتور تونس كه از خودتان بود! (خبر ويژه)

رسانه هاي رنگارنگ وابسته اپوزيسيون و غرب طبق معمول، در ماجراي فرار رئيس دست نشانده دولت تونس دست پيش را گرفتند.
اين گروه از رسانه هاي وابسته به طيف هاي گوناگون ضدانقلاب به همراه شبكه هاي فارسي زبان آمريكا و انگليس و اسرائيل در گزارش هاي خود تلاش كرده اند سرنگوني دولت تونس و فرار زين العابدين بن علي را اسباب روحيه و اميد براي اپوزيسيون ضد انقلاب معرفي كنند.
اين در حالي است كه اولا بن علي- همانند اپوزيسيون ضدانقلاب ايران- مهره و نوكر استعمارگران غربي بود ثانياً به عربستان سعودي پناهنده شد، يعني همان رژيم مرتجع و تحت الحمايه آمريكا كه در جريان فتنه و آشوب سال گذشته گروهك هاي ضد انقلاب و نفاق، حمايت سياسي و رسانه اي از آشوبگران مي كرد و يك ماه قبل از انتخابات سال 88، ميزبان محمد خاتمي به بهانه گفت وگوي تمدن ها بود. ثالثاً مردم تونس خشم خود را بر سر دولت دست نشانده بن علي خالي كردند همان طور كه ملت ايران 9 دي و 22بهمن سال گذشته، نفرت و انزجار خود را نسبت به جريان وابسته به آمريكا و غرب در ايران نشان دادند.
شايان ذكر است در سياه بازي اخير، طيفي از رسانه هاي ضدانقلاب شامل بي بي سي، صداي آمريكا، راديو فردا، راديو فرانسه، جرس، كلمه، سحام نيوز، گويانيوز، بالاترين، راديو زمانه و ... به القاي تحليل هاي باسمه اي هماهنگ پرداخته اند كه باز هم نشان مي دهد دم كدام محافل ضدمردمي به هم گره خورده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14