(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 29 دی 1389- شماره 19844

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
احمدي نژاد: مستكبران با 100 هزار قطعنامه هم نمي توانند  پيشرفت هسته اي ايران را متوقف كنند
با پيگيري ايران تجهيز كنندگان صدام به سلاح هاي شيميايي محاكمه مي شوند
صالحي در ديدار داود اوغلو:مسئله لبنان بايد با بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي اين كشور حل شود
بروجردي: ايران در نشست اتحاديه بين المجالس شركت مي كند
جليلي: اسلامبول مكان خوبي براي مذاكرات است
حسينيان: منابع مالي فتنه آينده عوامل حزب كارگزاران خواهند بود
روس اتم روسيه ادعاي تأثير استاكس نت بر نيروگاه بوشهر را رد كرد
ايجاد ساختار خاص براي حفاظت از دانشمندان كشور
درخواست ايران براي افزايش تعداد زائران ايراني به عتبات عاليات
دبير دوم سفارت ژاپن: بخش خصوصي ژاپن مايل به گسترش مراودات با ايران است
عدم محدوديت عبور كاميون هاي سوخت كش افغانستان
عمليات ساخت واحد لپ تاپ در خراسان شمالي آغاز شد
معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: امسال 120 عنوان كتاب با موضوع فتنه منتشر شد
اختصاص 3 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي مدارس
سرپرست سازمان شيلات: خاويار ماهيان پرورشي از سال آينده وارد بازار مي شود
اخبار ادبي و هنرياحمدي نژاد: مستكبران با 100 هزار قطعنامه هم نمي توانند  پيشرفت هسته اي ايران را متوقف كنند

رئيس جمهور گفت: صدور حتي 100 هزار قطعنامه توسط مستكبران هم پيشرفت برنامه هسته اي ايران را متوقف نمي كند.
مديران دفاتر داخلي و خارجي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران صبح سه شنبه با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ديدار كردند.
در اين ديدار كه در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري برگزار شد، احمدي نژاد انسان را مهمترين موضوع آفرينش و خبر را مهمترين موضوع انسان عنوان كرد و اظهار داشت: همه رفتارها و انديشه ها براساس اخبار شكل مي گيرد و حيات انساني و تنظيم روابط بين انسان ها مبني بر اخبار و اطلاعات است.
وي كار خبرگزاري را كمك به انسان ها براي دريافت واقعي تر و بهتر از محيط خواند و خبر را متاثر از دو عنصر بستر ذهني خبرنگار و افق نگاه دانست.
رئيس جمهور اضافه كرد: اگر كسي در ذهنش پديده اي را به عنوان حق باور كرده باشد، هر اتفاقي كه حول آن پديده مي افتد يا به نوعي با آن پديده مرتبط است، اگر تاييد كننده حقانيت آن باشد، در ذهن او پررنگ و اگر تضعيف كننده آن باشد، كمرنگ مي شود.
احمدي نژاد با بيان اينكه اعتقاد به عدالت، حق، پيروزي نهايي حق، و كرامت انساني بستر ذهني ما است، خاطرنشان كرد: معتقديم كاروان بشر به سمت نقطه موعودي حركت مي كند و آرمان ما نيز رسيدن هرچه سريعتر به اين نقطه است كه دراين بستر و افق نگاه، اولويت موضوعات و حوادث براي ما عوض مي شود.
وي با اشاره به پيشرفت هاي هسته اي كشور و موضع انفعالي مستكبران در اين زمينه تاكيد كرد: امروز ايران در انرژي هسته اي پيشرفت مي كند و آنها فقط قطعنامه صادر مي كنند، اما هرچه مي خواهند قطعنامه صادر كنند و اصلا 100 هزار قطعنامه صادر كنند چرا كه مهم نيست و آنها هرچه مي خواهند، بگويند.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه نبايد اسير حاشيه سازي ها شد و حتي يك خبر ناخالص يا غيرواقعي يا مخدوش از خبرگزاري بيرون بيايد، خطاب به كاركنان خبرگزاري ايرنا گفت: بايد الگوي اطلاع رساني صالح، سالم و آرماني را در معرض ديد ديگران قرار دهيد.
وي در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: از روزي كه نفت در اين كشور استخراج شد و منبع اصلي بودجه دولت قرار گرفت تا امروز - غير از دوران ملي شدن صنعت نفت- سابقه ندارد كه يك سال يك دولت با بلوكه كردن 20 درصد درآمد نفت، كشور را اداره كرده و هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كند و تحريم دشمن را به صورت او برگرداند.

 با پيگيري ايران تجهيز كنندگان صدام به سلاح هاي شيميايي محاكمه مي شوند

كاظم غريب آبادي گفت: محاكمه تجهيز كنندگان عراق به سلاح هاي شيميايي در جنگ تحميلي، از طريق محاكم حقوقي در حال پيگيري است.
كاظم غريب آبادي سفير ايران در هلند كه همزمان معاونت شوراي اجرايي سازمان منع سلاح هاي شيميايي را عهده دار است در گفت وگو با فارس عنوان كرد: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران بزرگترين قرباني سلاح هاي شيميايي مي باشد، لذا از ابتداي شروع مذاكرات مربوط به تدوين كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي در دهه نود ميلادي و سپس از سال 1997 كه كنوانسيون لازم الاجرا شده و سازمان منع سلاح هاي شيميايي تاسيس شده است، هيئت جمهوري اسلامي ايران يكي از فعال ترين هيئت ها در اين سازمان بوده و در كليه موضوعات مربوط به كنوانسيون و سازمان مشاركت فعال دارد.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره و در مناسبتهاي مختلف به جرم آن دسته از دولتها و شركتهاي غربي كه در تسليح رژيم صدام به سلاحهاي شيميايي مشاركت داشته اند اشاره و از جامعه بين المللي درخواست كرده است، به منظور اجراي عدالت و تنبيه ايشان موضوع در محاكم داخلي و يا بين المللي مطرح و رسيدگي شده و در جهت احقاق حقوق قربانيان سلاحهاي شيميايي كشورمان تلاش شود. در اين رابطه خوشبختانه فان آنرات تاجر هلندي در سال 2005 دستگير، محاكمه و محكوم شد و پرونده اخذ غرامات از وي در دادگاه ديگري در هلند در جريان است.
غريب آبادي اضافه كرد: در همين رابطه در بيانيه جمهوري اسلامي ايران كه در جريان پانزدهمين كنفرانس كشورهاي عضو سازمان قرائت شد، به اين موضوع اشاره و خواسته شد كه نام كشورها و شركتهاي كمك كننده به تجهيز شيميايي رژيم صدام افشا شده تا زمينه لازم براي محاكمه و اجراي عدالت در مورد ايشان فراهم شود، البته بايستي توجه داشت كه سازمان منع سلاحهاي شيميايي متأسفانه فاقد مكانيسم حقوقي براي رسيدگي و برخورد با كاربرد سلاحهاي شيميايي قبل از لازم الاجرا شدن آن است و اين موضوع همواره يكي از انتقادات جدي ما به اين سازمان است. از سوي ديگر، تلاش جدي بر اين است كه از طريق محاكم حقوقي، اين موضوع پيگيري شود كه در حال پيگيري است.
سفير كشورمان در هلند همچنين اظهار داشت: با توجه به نزديك شدن به تاريخ 29 آوريل 2012، مهلت نهايي انهدام كليه زرادخانه هاي شيميايي كشورهاي عضو طبق كنوانسيون به پايان مي رسد، همچنين امحاء و خلع سلاحهاي شيميايي در ضرب الاجل نهايي تعيين شده به عنوان هدف اصلي كنوانسيون و سازمان منع سلاح هاي شيميايي محسوب مي شود.
وي ادامه داد: لذا كشورهاي عضو سازمان منع سلاحهاي شيميايي و علي الخصوص دارندگان بزرگ زرادخانه هاي اين سلاح ها يعني آمريكا و روسيه در معرض كوران آزمايشي عظيم در برابر افكار عمومي و تاريخ قرار دارند، زيرا از يك سو در صورت عدم رعايت تاريخ ضرب الاجل نهايي كنوانسيون توسط آمريكا و روسيه نه تنها آنها به عنوان كشورهايي كه به تعهدات بين المللي خود پايبند نيستند معرفي خواهند شد، بلكه با اين اقدام خود تماميت و اعتبار كنوانسيون را خدشه دار ساخته و ضربه مهلكي را بر پيكره كنوانسيون و سازمان كه تنها ساز و كار موفق خلع سلاحي در تاريخ بوده است، وارد خواهند كرد.

 صالحي در ديدار داود اوغلو:مسئله لبنان بايد با بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي اين كشور حل شود

سرپرست وزارت خارجه كشورمان در ديدار داود اوغلو بر ضرورت حل و فصل مسائل داخلي لبنان با بهره گيري از ظرفيت هاي سياسي اين كشور تاكيد كرد.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، علي اكبر صالحي سرپرست وزارت امور خارجه كه در رأس هيئتي در آنكارا به سر مي برد، دوشنبه شب در ديدار با احمد داود اوغلو وزير امور خارجه تركيه آخرين تحولات، روابط دوجانبه و موضوعات منطقه اي و بين المللي را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
وي روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و تركيه را رابطه اي عميق و تاريخي ذكر كرد و با اشاره به ظرفيت هاي بالاي موجود در روابط دو كشور كه حجم آن 10 ميليارد دلار است، بر تحقق خواست روساي جمهوري دو كشور در زمينه توسعه حجم روابط تجاري به سطح 30 ميليارد دلار تاكيد كرد.
سرپرست وزارت امور خارجه همچنين با اشاره به برخي موضوعات موجود در روابط دو كشور نظير موضوعات مرزي و گشايش دروازه هاي مرزي جديد و همچنين تسهيل در بهره برداري كامل تر از ظرفيت هاي حمل و نقل و ترانزيت، زمينه هاي گسترش روابط دو كشور در حوزه هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد.
صالحي همچنين در اين ديدار آخرين تحولات عرصه داخلي لبنان را نيز مورد بحث قرار داد و بر مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر حمايت از روند ثبات و آرامش داخلي لبنان تاكيد و ضرورت حل و فصل مسائل داخلي اين كشور را با بهره گيري از ظرفيت هاي سياسي داخلي لبنان و در چارچوب تلاش كشورهاي منطقه كه خواستار آرامش، يكپارچگي و وحدت ملي لبنان هستند، خاطر نشان كرد.
بررسي آخرين تحولات برنامه صلح آميز هسته اي كشورمان از ديگر موضوعات مورد گفت وگوي صالحي و داود اوغلو در اين ديدار بود كه طي آن سرپرست وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به بازديد اخير نمايندگان تشكل ها و گروه هاي مختلف بين المللي از تاسيسات هسته اي كشورمان، اين حركت را در ادامه روند روشن سازي اذهان در راستاي نشان دادن شفافيت جمهوري اسلامي ايران در روند موضوعات هسته اي خود دانست.
ديدار رئيس مجلس اروگوئه
با صالحي
ايوان پاسادا، رئيس مجلس اروگوئه نيز با علي اكبر صالحي ديدار و پيرامون روابط دوجانبه، منطقه اي و بين المللي گفت وگو كرد.
علي اكبر صالحي در اين ديدار ضمن خوش آمدگويي به مقام اروگوئه اي و هيات همراه بر روابط دوستانه موجود بين دو كشور تاكيد و اظهار كرد: از روابط خوب دو كشور خشنوديم و قطعاً افزايش رفت وآمدها در تحكيم و ارتقاي روابط تاثير خواهد داشت.
وي ضمن اشاره به روابط خوب ايران با كشورهاي آمريكاي لاتين سفر رئيس مجلس اروگوئه را طليعه خوبي براي توسعه همكاري هاي دوجانبه دانست و افزود: بايد رفت وآمدهاي پارلماني، سياسي، اقتصادي و ساير بخش ها را توسعه دهيم تا كمك به برقراري همكاري هاي تجاري و فرهنگي بنمائيم.
سرپرست وزارت امور خارجه ضمن اشاره به توانايي هاي كشورمان در عرصه هاي علمي، تكنيكي، اقتصادي و تجاري آمادگي كشورمان در راستاي كمك به كشور اروگوئه در تمامي زمينه هاي فوق را اعلام كرد.

 بروجردي: ايران در نشست اتحاديه بين المجالس شركت مي كند

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد كه با محقق شدن شرايط ايران براي شركت در اتحاديه بين المجالس در اين نشست شركت مي كنيم.
علاء الدين بروجردي عضو هيئت اعزامي از طرف مجلس شوراي اسلامي به نشست اتحاديه بين المجالس اسلامي در ابوظبي امارات در پاسخ به پرسشي در مورد دلايل شركت جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس علي رغم اعلام قبلي براي عدم شركت، خاطرنشان كرد: به دليل دستور كار غيرحقوقي و غيرقابل قبول تشكيل كميته مساعي حميده در اين اجلاس و مخالفت ايران با آن، جمهوري اسلامي ايران قصد شركت در اين اجلاس را نداشت اما رئيس مجلس امارات در تماسي با آقاي لاريجاني درخواست كردند كه اين سفر انجام گيرد و ايران به عنوان عضو موثر در اين جلسه حاضر باشد.
وي افزود: آقاي لاريجاني دلايل عدم حضور ايران را مورد تأكيد قرار دادند و گفتند كه تنها در شرايطي در اين اجلاس شركت مي كنند كه دستور كار حذف شود.
به گفته رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، روز دوشنبه نيز جاسم الخرافي رئيس مجلس كويت گفت وگويي تلفني با رئيس مجلس شوراي اسلامي برقرار كرده و عنوان كرده است كه عدم حضور ايران موجب تضعيف اجلاس است و خواستار شركت جمهوري اسلامي ايران در اجلاس شده است.
بروجردي با اشاره به ملاقات خود با سفير كويت و انجام اقدامات مشابه از سوي وزارت امور خارجه، اظهار داشت: با تمام تلاش هايي كه صورت گرفت اين موضوع از دستور كار خارج شد، و رئيس مجلس امارات نيز در تماسي مجدد به آقاي لاريجاني گفتند كه ما اين اقدام را انجام نمي دهيم و لذا با توجه به محقق شدن شرط جمهوري اسلامي ايران براي حضور در اجلاس روز چهارشنبه، آقاي لاريجاني در اجلاس سران حضور مي يابد.
نماينده مردم بروجرد در خانه ملت، اعضاي اين هيئت را شامل رئيس مجلس و همراهي خود، جلالي، آوايي و سوداني و همچنين معاون بين الملل مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد.

 در گفت وگو با تلويزيون دولتي تركيه
جليلي: اسلامبول مكان خوبي براي مذاكرات است

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در گفت وگو با تلويزيون دولتي تركيه تاكيد كرد زمان اين طرز فكر كه مذاكرات حتما بايد در اروپا و آمريكا برگزار شود به سر آمده است.
به گزارش ايرنا به نقل از تي.آر.تي وي با قدرداني از تلاش هاي تركيه درباره موضوع برنامه هسته اي ايران اضافه كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي 25 بار در گزارش هاي خود به اين موضوع كه فعاليت هاي هسته اي ايران صلح آميز است و هيچ انحرافي از اهداف صلح آميز ندارد، اذعان كرده است.
جليلي تاكيد كرد، برخي قدرت ها خود را نماينده افكار عمومي جهان معرفي مي كنند ولي زمان آن رسيده است كه به اين طرز فكر خود پايان دهند.
وي گفت: زمان اين طرز فكر كه مذاكرات حتما بايد در اروپا و يا آمريكا برگزار شود به سر آمده است، استانبول با توجه به فرهنگ، تمدن و تاريخ گذشته اين شهر، يكي از مناسب ترين شهرها براي اين مذاكرات است.
جليلي با رد اين ادعا كه ايران در پي به دست آوردن زمان است، اضافه كرد: در مذاكرات ژنو اعلام كرديم كه نيازي به وقفه در مذاكرات نيست و مي توانيم مذاكرات را ادامه دهيم.
وي با انتقاد از سياست هاي دوگانه درباره فعاليت هاي هسته اي كشورها گفت: چرا فعاليت چند هزار سانتريفوژ در مقابل دوربين هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي تا اين اندازه موجب حساسيت شده است؟ اما برخي قدرت ها با كشورهايي كه پيمان منع ساخت و گسترش تسليحات هسته اي را امضا نكرده اند و آن را رعايت نمي كنند، موافقتنامه امضا مي كنند و حتي برخي از اين كشورها آزمايش هاي سلاح هسته اي نيز انجام داده اند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران گفت: اگر طرف مقابل با ديدگاه عاقلانه و مثبتي به مذاكرات ايران و گروه 1+5 نگاه كند، مي توان به نتايج بسيار خوبي رسيد.

 حسينيان: منابع مالي فتنه آينده عوامل حزب كارگزاران خواهند بود

رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي، گفت: با توجه به روند خصوصي سازي و واگذاري بخشي از شركت ها به افراد حقيقي يا حقوقي حزب كارگزاران، پيش بيني مي شود اسپانسر مالي فتنه آينده عوامل اين حزب باشند.
روح الله حسينيان نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: وزارت اطلاعات با نظارت دقيق بر شيوه واگذاري ها و عدم انحراف آن به سمت عقبه فتنه 88 اسپانسرهاي مالي فتنه آينده را فلج خواهد كرد.
وي ادامه داد: زماني كه فتنه اي شكل بگيرد منابع مالي مورد نياز خود را نيز پيدا مي كند همان طور كه فتنه 88 را دو منبع داخلي مثل احزاب مشاركت، مجاهدين و كارگزاران و منابع خارجي اتحاديه اروپا و ايالات متحده و رژيم صهيونيستي تامين كردند.
وي تصريح كرد: طبق تحقيقات به عمل آمده منابع خارجي فتنه از سال 77 تا 88 حدود 3 ميليارد و 700 ميليون دلار در راستاي شكل گيري و هدايت فتنه براندازي نظام جمهوري اسلامي هزينه كرده اند.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهارات اخير زاكاني مبني بر گمانه زني ها پيرامون اسپانسر مالي فتنه آينده تصريح كرد: با توجه به روند خصوصي سازي و واگذاري بخشي از شركت ها به افراد حقيقي يا حقوقي حزب كارگزاران پيش بيني مي شود اسپانسر مالي فتنه آينده عوامل اين حزب باشند.
وي با تاكيد بر اين كه وزارت اطلاعات بايد نظارت كامل خود را بر واگذاري ها به بخش خصوصي با جديت پيگيري كند اظهار داشت: وزارت اطلاعات بايد نظارت كامل بر انحراف واگذاري ها به عقبه فتنه افراد حقيقي و حقوقي حزب كارگزاران داشته باشد.

 پس از رد شايعات از سوي سازمان انرژي اتمي ايران
روس اتم روسيه ادعاي تأثير استاكس نت بر نيروگاه بوشهر را رد كرد

شركت روسي روس اتم ادعاي رسانه هاي غربي مبني بر اينكه ويروس كامپيوتري استاكس نت روي نيروگاه اتمي بوشهر تأثير گذاشته است را رد كرد.
خبرگزاري شينهوا به نقل از سرگئي نويكف- سخنگوي شركت روسي روس اتم - گزارش داد: درشبكه كامپيوتري نيروگاه بوشهر به ويژه در واحدهايي كه مسئوليت تامين امنيت را برعهده دارد هيچ گونه ويروسي وجود ندارد، زيرا اين شبكه كاملا مستقل بوده و جدا از منابع خارجي قرار دارد.
به گزارش شبكه خبري پرس تي وي،اظهارات نويكف كه روز دوشنبه بيان شد در واكنش به گزارش رسانه هاي غربي بود كه مدعي شدند ويروس استاكس آسيب بسياري به راكتور بوشهر زده است.
سخنگوي شركت روس اتم تاكيد كرد كه اين ويروس نمي تواند وارد سيستم كنترل خودكار نيروگاه شود و كنترل راكتور را به خطر اندازد.
روزنامه ديلي تلگراف اخيرا مدعي شد كه گروهي از دانشمندان هسته اي روسيه كه به ايران درساخت نيروگاه هسته اي بوشهر كمك هاي فني ارائه مي كنند، به بهانه آسيب هاي كه مدعي شدند ويروس استاكس نت به تاسيسات هسته اي ايران زده است ازكرملين خواستند كه راه اندازي نيروگاه بوشهر را به تعويق بيندازد.
روزنامه ديلي تلگراف دراين گزارش نوشت: اين دانشمندان روسي نگراني هاي جدي خود را درباره آسيب هاي گسترده اي كه مدعي شدند ويروس مرموز استاكس نت به سيستم هاي كامپيوتري نيروگاه بوشهر زده است ابراز داشته اند.
دراين گزارش آمده است كه اين دانشمندان روسي كه در نيروگاه بوشهر كار مي كنند، ادعا كردند كه بي اعتنايي ايران به مسائل ايمني هسته اي باعث شده است كه مستقيما از كرملين بخواهند راه اندازي اين نيروگاه را حداقل تا پايان سال شمسي به تعويق بيندازد تا ارزيابي هاي لازم بتواند انجام گيرد.
دانشمندان هسته اي در نامه خود به كرملين مدعي شدند كه «با وجود انجام آزمايش هاي ساده و بنيادي» روي نيروگاه بوشهر اين تيم نمي تواند «راه اندازي ايمن اين راكتور را تضمين كند.»
درهمين حال، حميد خادم قائمي، سخنگو و مديركل روابط عمومي انرژي اتمي ايران، ضمن رد شايعات مربوط به تاثير ويروس استاكس نت بر تاسيسات هسته اي كشورمان اظهاركرد: ويروس استاكس نت هيچ گونه تاثير منفي بر روند پيشرفت فعاليت هاي نيروگاه اتمي بوشهر نداشته و همان طور كه رياست سازمان انرژي اتمي تاكيد شده است. از حدود يك سال و نيم پيش، كارشناسان و متخصصان امنيتي سازمان با هوشياري كامل اين ويروس را شناسايي كرده و اقدامات لازم در اين زمينه انجام شده است.
درعين حال سخنگوي سازمان انرژي اتمي كشورمان خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد اين گونه شايعات درراستاي عمليات جنگ رواني و درآستانه مذاكرات 1+5 صورت گرفته است.
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در ادامه گفت: به ياري خداوند متعال نيروگاه اتمي بوشهر به عنوان اولين نيروگاه خاورميانه به زودي راه اندازي خواهد شد.

 وزير كشور خبر داد
ايجاد ساختار خاص براي حفاظت از دانشمندان كشور

وزير كشور اعلام كرد: ساختار خاصي براي حفاظت از دانشمندان عزيزمان در جمهوري اسلامي ايجاد شده است كه اين ساختار كار خود را شروع كرده است.
مصطفي محمدنجار در حاشيه ديدار با نماينده سازمان ملل در امور افغانستان با اعلام اين خبر، افزود: بحث آگاه سازي دانشمندان وخانواده هاي آنان، همچنين اقدامات ديگري كه بايستي براي حفاظت اين عزيزان انجام شود، شكل گرفته است.
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد با توجه به اين كه افغانستان و پاكستان كانون پرورش تروريست ها است، در زمينه كاهش اين اقدامات چه برنامه هايي داريد، اظهار كرد: يكي از مسائل مهمي كه بايد با آن مقابله كرد بحث تروريسم است و اين مسئله يكي از خطرات منطقه به شمار مي رود. ضمن اينكه جمهوري اسلامي براي اين موضوع هزينه هاي زيادي را پرداخت كرده است.
وي تصريح كرد: همانطور كه مجامع غربي شعار حقوق بشر سر مي دهند، بايد به شعار خود عمل كنند. وي همچنين با بيان اين كه مواد مخدر، پشتوانه مالي تروريست ها به شمار مي رود، گفت: ما تمهيدات لازم را در اين زمينه انجام داده و برنامه ريزي هاي مورد نياز نيز انجام داده ايم. در اين زمينه نيز خساراتي به ما وارد شده كه خسارت زدگان به ما بايد پاسخگوي اين خسارت باشند.

 سركنسول ايران در نجف اعلام كرد
درخواست ايران براي افزايش تعداد زائران ايراني به عتبات عاليات

ايران رسما از عراق درخواست كرد تا تعداد زائران ايراني به عتبات را به روزانه 10 هزار نفر افزايش دهد.
محي الدين نجفي-سركنسول ايران در نجف اشرف- در گفت وگو با سايت «النون» گفت: در حال حاضر تعداد زايران ايراني به عراق روزانه بين پنج تا هفت هزار نفر است كه اين تعداد در مناسبت هاي ديني به 10 هزار نفر افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: براي افزايش تعداد زايران ايراني به روزانه 10 هزار نفر كه خواهان تشرف به عتبات عاليات و زيارت مرقد ائمه اهل بيت(ع) هستند، به دولت عراق درخواست رسمي اعطا كرديم.
دولت هاي ايران و عراق در دوره رياست جمهوري ابراهيم الجعفري در سال 2005 يادداشت تفاهمي را امضا كردند كه به موجب آن به طور ميانگين تعداد 5000 زاير مي توانند روزانه به عتبات سفر كنند كه البته اين تعداد حسب فراهم بودن شرايط زيربنايي و هتل ها در شهرهاي مقدس عراق افزايش مي يابد.

 دبير دوم سفارت ژاپن: بخش خصوصي ژاپن مايل به گسترش مراودات با ايران است

تبريز - خبرنگار كيهان:
دبير دوم سفارت ژاپن در ايران گفت: بخش خصوصي ژاپن مايل به گسترش مراودات با توليدكنندگان ايراني است.
كوئيجي ناكائو دوشنبه در جريان حضور در تراكتورسازي تبريز، با ابراز رضايت از به كارگيري سيستم هاي كشورش در خطوط توليد اين كارخانه بزرگ و مادر، افزود: بخش خصوصي كشور من به افزايش مراودات و رابطه با توليدكنندگان ايراني مانند تراكتورسازي تمايل دارد و در آينده نزديك در رابطه با صرفه جويي در مصرف انرژي، متخصصان ژاپني به تبريز اعزام خواهند شد تا در اين زمينه، ارايه اطلاعات نموده و تجربيات ژاپن در اختيار مردم قرار گيرد.
وي با تاكيد بر قابليت و توانايي هاي تراكتورسازي تبريز، آن را بالا توصيف كرد و با اشاره به اين كه نتايج اين سفر به توكيو منعكس خواهد شد گفت: با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها در ايران، بحث صرفه جويي در انرژي اهميت بيشتري در اين كشور پيدا كرده است.

 مديركل حمل و نقل پايانه هاي استان سيستان و بلوچستان خبر داد
عدم محدوديت عبور كاميون هاي سوخت كش افغانستان

هيچ محدوديتي در عبور كاميون هاي سوخت كش افغانستان از پايانه مرزي ميلك استان سيستان و بلوچستان وجود ندارد.
به گزارش ايرنا از زاهدان مديركل حمل و نقل پايانه هاي استان سيستان و بلوچستان با بيان اين مطلب افزود: هيچ مشكلي براي تحويل سوخت و ارزاق مردم افغانستان از سوي دولت ايران در مرز و پايانه ميلك وجود ندارد.
وي اظهار داشت: دولت جمهوري اسلامي ايران همچون گذشته در زمينه تأمين ارزاق و موادسوختي به مردم افغانستان كمك مي كند و به همكاري خود با دولت افغانستان ادامه خواهد داد.
علي رضا مجرد گفت: اكنون روزانه 15 دستگاه تانكر سوخت كش از طريق پايانه و مرز ميلك جمهوري اسلامي ايران به سمت افغانستان ترانزيت مي شود و در مورد كاميون هاي ترانزيتي افغانستان هيچ محدوديتي وجود ندارد.
ناظر گمرگات سيستان و بلوچستان نيز به خبرنگار ايرنا گفت: روزانه تشريفات گمركي بيش از 200 دستگاه كاميون حامل كالاهاي مختلف ترانزيتي به مقصد افغانستان در مرز ميلك انجام مي شود.

 عمليات ساخت واحد لپ تاپ در خراسان شمالي آغاز شد

دبير مركز سرمايه گذاري خراسان شمالي گفت: عمليات اجرايي نخستين واحد توليد لپ تاپ در ايران با سرمايه گذاري يك شركت خارجي در شهرك صنعتي فاروج واقع در اين استان آغاز شد.
«رضا بهمن پور» روز سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: اين سرمايه گذار خارجي براي ساخت واحد توليدي حدود 150 ميليون يورو در شهرك صنعتي فاروج سرمايه گذاري مي كند.
وي اضافه كرد: مرحله نخست اين واحد صنعتي سال 91 با توليد سالانه 10 هزار دستگاه لپ تاپ به بهره برداري خواهد رسيد.
دبير مركز سرمايه گذاري خراسان شمالي گفت: با اجراي طرح توسعه مراحل دوم و سوم اين واحد ميزان توليد سالانه آن به 100 هزار دستگاه لپ تاپ افزايش خواهد يافت.
بهمن پور همچنين افزود: با بهره برداري از اين واحد توليدي علاوه بر تامين نياز داخلي بخشي از توليدات آن نيز به كشورهاي آسياي مركزي صادر خواهد شد.
وي ميزان اشتغال پيش بيني شده در مرحله نخست اين طرح را 100 نفر عنوان و بيان كرد: با اجراي كامل توسعه آن ميزان اشتغالزايي به 300 نفر خواهد رسيد.
او گفت: سرمايه گذاري 150 ميليون يورويي يك شركت خارجي توليدكننده لپ تاپ در ايران نشانگر بي اثر بودن تحريم در مقابل جهش اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به سمت توسعه اقتصادي است.
وي همچنين از انعقاد قرارداد با شركت ديگر خارجي براي سرمايه گذاري در خراسان شمالي به منظور توليد قطعات لپ تاپ و لوازم جانبي آن و ام پي تري پلير خبر داد و افزود: براساس قرارداد اين شركت خارجي 10 ميليون يورو در شهرك صنعتي فاروج سرمايه گذاري مي كند.
در چارچوب سرمايه گذاري خارجي همچنين اتاق بازرگاني تركيه يكشنبه هفته جاري قرارداد ساخت سه هزار واحد مسكوني را در قالب مسكن مهر با مسئولان استان خراسان شمالي امضا كرد.

 معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: امسال 120 عنوان كتاب با موضوع فتنه منتشر شد

معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از انتشار 120 عنوان كتاب در حوزه جنگ نرم و فتنه خبر داد.
«بهمن دري» در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا در بوشهر افزود: اخيراً قراردادهايي منعقد شده كه 200 تا 230 عنوان كتاب در اين زمينه منتشر شود و پيش بيني مي كنيم تا نمايشگاه بين المللي تهران اين كتابها در عرصه بصيرت افزايي و بصيرت پراكني و بررسي حوزه جنگ نرم آماده شوند.
وي اظهار داشت: حمايت مادي و معنوي از كتابهاي مبتني بر دفاع مقدس، موضوعات ديني و عاشورايي در مرحله پيش از توليد، توليد و پس از توليد و در زمينه توزيع و مصرف آنها از جمله سياستهاي اين معاونت است.
دري يادآور شد: به لحاظ كمي پارسال 61 هزار و 500 عنوان كتاب در كشور منتشر شد و امسال نيز پيش بيني مي كنيم 70 هزار عنوان كتاب در كشور منتشر شود.
وي گفت: به همه اهل قلم در تهران و ساير شهرستانها كارت الكترونيكي با 50 درصد تخفيف اهدا مي شود.
دري يادآور شد: بر همين اساس اتفاقات خوبي در آينده نزديك در حوزه كتاب به ويژه در حمايت از انجمن اهل قلم، ناشران، نويسندگان، شاعران خواهد افتاد كه مهمترين آنها پرداخت وام، اعزام آنها به سفرهاي داخل و خارج و حضور در همايشها و نمايشگاه هاي خارج از كشور است.
معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص شايعه تعطيلي برخي كتابفروشي ها نيز گفت: لايحه كاربري فرهنگي اخيراً در كميته اصلي دولت تصويب شده كه اگر اتفاق بيافتد تحولي در اين بخش صورت مي گيرد.
دري افزود: هم اينك دو هزار كتابفروشي در كشور وجود دارد كه با اجراي اين لايحه به 400 هزار كتابفروشي مي رسند و در اين لايحه همه مجامع مسكوني مجتمعها به كتابفروشي و عرضه و توزيع تبديل مي شود و برخي از كتابفروشي هايي كه فكر مي كنند اين لايحه مي تواند براي آنها رقيب شود عنوان كرده اند كه مي خواهند كتابفروشي ها را تعطيل كنند.
وي گفت: تنها دو كتابفروشي هستند كه موضوع تعطيلي آنها به ارشاد ربطي ندارد و خودشان براي انجام كار پول زا و سودآوري بيشتر تعطيل كرده اند. دري اضافه كرد: هم اينك كتابفروشي ها مورد تقويت قرار مي گيرند و معافيت مالياتي آنها را نيز پي گيري مي كنيم كه اميدواريم به ثمر برسد.
وي درباره نمايش هدي گابلر نيز گفت: موضع گيري ها از طرف وزير صورت گرفته و اگر سوژه نامطلوبي داشته ما دفاع نخواهيم كرد و حتماً برخورد مي كنيم.

 مشاور وزير آموزش و پرورش خبر داد
اختصاص 3 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي مدارس

مشاور وزير آموزش و پرورش در امور تحول بنيادين از اختصاص 3 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار در سه سال آينده براي نوسازي مدرسه ها در كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه، محمد بنائيان سفيد دوشنبه شب در اجلاس رؤساي منطقه آموزش و پرورش آذربايجان غربي كه در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگيان اروميه برگزار شد، از طراحي 100 محور براي اجرايي كردن طرح تحول بنيادين خبر داد و تصريح كرد: در حال حاضر حدود 70 محور در اين راستا اجرايي مي شود.
وي با اشاره به اينكه آموزش و پرورش در بسياري از كشورها حاكميتي است، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه حاكميت در سياست گذاري هاي نظام آموزش و پرورش بايد حاكميت داشته باشد مقام معظم رهبري آموزش و پرورش را از اصل 44 قانون اساسي مستثني ومجلس با اكثريت آرا اين موضوع را تصويب كرد

 سرپرست سازمان شيلات: خاويار ماهيان پرورشي از سال آينده وارد بازار مي شود

با صدور 47 مجوز براي بازسازي، پرورش و برداشت ماهيان خاوياري و توسعه و پرورش اين ماهيان، از سال آينده خاويار استحصالي از ماهيان پرورشي خاوياري وارد بازار مي شود.
سرپرست سازمان شيلات ايران و معاون وزير جهاد كشاورزي دوشنبه شب در حاشيه بازديد از پروژه تكثير پاييزه ماهيان خاوياري «قره برون و فيل ماهي» در مركز شهيد مرجاني استان گلستان در گفت وگو با ايرنا افزود: توسعه و پرورش ماهيان خاوياري از چند سال پيش در دست اجراست و امسال نيز تسهيلات و نهاده هاي مورد نياز در اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد تا براي افزايش توليد و توزيع بچه ماهيان خاوياري استفاده شود.
سيدامين الله تقوي با اشاره به اينكه اكنون 10 مزرعه پرورش ماهيان خاوياري در كشور فعاليت دارد، ادامه داد: در سال 2009 به دليل اينكه پنج كشور حاشيه خزر، پروتكل مربوطه را امضا نكردند، صادرات خاويار نداشتيم اما در سال 2010 اين پروتكل امضا شد ولي اكنون ميزان صادرات خاويار براي اعلام، در دست نيست.
وي همچنين تعداد صيادان كشور را 147 هزار نفر و تعداد شناورهاي صيادي را بيش از 12 هزار شناور اعلام كرد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، سوخت مورد نياز اين ناوگان تامين و اعتبارات هزينه اي براي هر يك از قايق ها و لنج ها در نظر گرفته شده كه مدت بازپرداخت آنها، دو ساله است و با چهار درصد نرخ سود در اختيار آن ها قرار داده مي شود.
وي افزود: سال گذشته بيش از 360 ميليون ماهي استخواني و چهار ميليون قطعه ماهي خاوياري رهاسازي شد كه در سال جاري با توجه به اقدامات خاصي كه براي توسعه و پرورش اين گونه ها انجام شده است، به حد امكان افزايش مي يابند.
تقوي، با اشاره به اين كه در سال جاري اقدامات خوبي براي تشويق سرمايه گذاران شمال و جنوب كشور به پرورش ماهيان خاوياري انجام شده است، گفت: امسال 700 ميليارد ريال تسهيلات در اختيار است كه به پرورش دهندگان و براي فراهم سازي زيرساخت هاي توسعه پرورش ماهيان خاوياري پرداخت خواهد شد.
معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: ايجاد استخرها و حوضچه هاي پرورش ماهي از طريق چاه هاي كشاورزي از ديگر اقدامات توسعه پرورش ماهيان خاوياري است كه با استفاده از اين ظرفيت هاي بخش كشاورزي، ميزان 200 تن به توليدات افزوده مي شود.
تقوي افزود: فراهم سازي زيرساخت ها براي توسعه پرورش ميگو در استان گلستان يكي ديگر از اقدامات اين سازمان است كه تاكنون با كنترل بيماري ها جهش بزرگي در اين بخش و در بازار كلان شهرها ايجاد شده كه افق خوبي در توليد ميگو با حمايت هاي دولت خواهيم داشت و كار بزرگ و باارزشي خواهد بود.
وي در پايان اظهار داشت: مراكز تحقيقاتي در حال بررسي علت مرگ ماهيان درياي خزر هستند و هنوز علت اصلي مشخص نشده است.

 اخبار ادبي و هنري

سكولارها در پي حمايت از يك نمايش مستهجن
برخي از عناصر سكولار فعال در عرصه تئاتر كشور در پي اقدام حمايت آميز از يك نمايش مستهجن هستند.
به گزارش خبرنگار كيهان، به دنبال جلوگيري از ادامه اجراي نمايش مستهجن هدا گابلر به كارگرداني فردي خارج نشين، برخي عناصر سكولار، در تلاش اند، با جلب نظر برخي ديگر از فعالان عرصه تئاتر، بيانيه اي در حمايت از نمايش ياد شده صادر نمايند.
نمايش هدا گابلر بر پايه نوشته اي از ايبسن، دربرگيرنده صحنه هايي مغاير با موازين ديني و آداب ملي بود كه به همين دليل از ادامه اجراي آن در تئاتر شهر تهران جلوگيري شد.
ماموريت جديد هاليوود براي توسعه ديپلماسي آمريكا
وزارت خارجه آمريكا با ارائه فهرستي از فيلم هاي سينمايي به سفارتخانه هاي خود دستور داد تا نسبت به انتشار اين فيلم ها اقدام كنند.
اين فيلم ها به ترويج سياست ها، فرهنگ و اهداف آمريكا در جهان خواهند پرداخت.
براساس گزارش فارس، دسته بندي هاي موضوعي براساس موضوعات درخواست شده از سوي مقامات صورت مي گيرد و يا اينكه فيلم ها و موضوعات مرتبط به رويدادهاي وقت آمريكا و جهان و يا با هدف ايجاد يك ديدگاه خاص در درون جامعه و فرهنگ آمريكا، انتخاب مي شوند. فيلم هاي منتخب از عناوين كلاسيك گرفته تا فيلم هاي جديد را دربر مي گيرد.
سياست و رياست جمهوري، محيط زيست، آزادي رسانه ها و مطبوعات، استقلال قوه قضاييه، قدرت افراد در يك جامعه آزاد، مهاجرت و گوناگوني فرهنگ ها، مسايل زنان، اخلاق غربي، روياي آمريكايي از فقرا تا اغنيا، ارزشهاي آمريكايي، زندگي خانوادگي، اهميت آموزش و غلبه بر معلوليت ها از جمله موضوع هاي فيلم هايي است كه در اين فهرست از آنها نام برده شده است.
«اسماعيل» فردي به روسيه رفت
رمان «اسماعيل» نوشته اميرحسين فردي كه به موضوع انقلاب اسلامي مي پردازد، به زبان روسي در مسكو منتشر شد.
ترجمه روسي رمان «اسماعيل» با حمايت بنياد مطالعات اسلامي وارد بازار كتاب مسكو شده است.
كار ترجمه اين كتاب را الكساندر آندروشكين انجام داده و كتاب با شمارگان سه هزار جلد توسط انتشارات «ايستوك» در مسكو منتشر شده است.
همچنين نسخه انگليسي رمان «اسماعيل» نوشته اميرحسين فردي كه توسط پال اسپراكمن ترجمه شده است تا يك ماه ديگر در آمريكا منتشر مي شود.
40 نفر از سينماگران غربي در نشست «هاليووديسم» ايران
معاون سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از حضور حدود 40 نفر از سينماگران غربي در نشست «هاليووديسم» خبر داد.
به گفته جواد شمقدري گفت: امسال ما نشستي را تحت عنوان «هاليووديسم» برنامه ريزي و 200نفر از سينماگران را براي اين بخش دعوت كرديم كه پيش بيني مي كنيم حدود 40نفر از آنها حضور پيدا كنند.
به گزارش هنرنيوز، وي افزود: در اين نشست مباحثي چون؛ «روابط صهيونيسم و هاليوود»، «جنگ، تروريسم و هاليوود»، «اسلام ستيزي و ايران هراسي در هاليوود»، «روابط سازمانهاي نظامي اطلاعاتي، امنيتي با هاليوود»، «هاليوود و آخرالزمان»، «هاليوود و شيطان پرستي (سيطنيزم)»، «مدل زندگي آمريكايي در هاليوود» و... درنظر گرفته شده است.
شركت 61 كشور در جشنواره كاريكاتور معضلات شهري
دبير سومين جشنواره كاريكاتور معضلات شهري از شركت 61كشور جهان در اين جشنواره خبر داد.
مسعود شجاعي طباطبايي گفت: هنرمندان ايراني در سومين جشنواره بين المللي كاريكاتور معضلات شهري توانستند شش جايزه از 13جايزه را به خود اختصاص دهند.
شجاعي گفت: جشنواره كاريكاتور معضلات شهري به صورت اينترنتي برگزار گرديد و فراخوان آن از مرداد روي سايت ايران كارتون منتشر شد و هنرمنداني از ايران و ساير كشورهاي دنيا با موضوعاتي چون آلودگي هوا، ترافيك، تكدي گري، كودكان خياباني و... در اين جشنواره شركت كردند كه داوري آثار نيز به صورت اينترنتي انجام شد.
دبير سومين جشنواره معضلات شهري بابيان اين كه كاريكاتور زبان قابل فهم بين المللي است گفت: هنرمندان 61 كشور دنيا در اين جشنواره شركت كردند كه نشان دهنده جايگاه خوب جشنواره هاي كاريكاتور در كشور ماست.
وي تعداد آثار رسيده به جشنواره را يك هزار و724 اثر عنوان كرد و گفت: از ميان اين آثار 767 اثر به نمايشگاه راه يافت و به شكل آنلاين روي سايت ايران كارتون به نمايش درآمده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14