(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 10 اسفند 1389- شماره 19876

كوتاه اقتصادي
كاهش يارانه نقدي به 27هزارتومان از سوي دولت تكذيب شد
در صورت تصويب سقف تسهيلات خريد مسكن 27 ميليون تومان مي شود
معاون وزير بازرگاني: اعتبار سال 89 يارانه شير هنوز پرداخت نشده است
مديرعامل پست بانك خبر داد ارائه خدمات الكترونيكي در تمامي روستاهاي كشور
2 شركت داخلي برنده مناقصه پل خليج فارس
حذف ويتنام از ميدان دارخوين و اولتيماتوم نفتي به عمان
براي دستمزد سال آينده تعيين شد سبد هزينه خانوار كارگري 600 تا 800 هزار تومان
وزير بازرگاني: انواع اجحاف ها به مصرف كننده صورت مي گيرد
بحران اقتصادي رژيم صهيونيستي در پي سرنگوني مبارككوتاه اقتصادي

¤ وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه عيدي بيش از 70درصد كاركنان دولت پرداخت شده است، دليل پرداخت نشدن عيدي ساير كاركنان را مشكل داخلي برخي دستگاه ها و يا نگرفتن مبلغ عيدي از خزانه توسط سازمان يا دستگاه ها بيان كرد.
¤ نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با تأكيد بر اينكه در تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران نظر شوراي عالي كار فصل الخطاب است، گفت: در قانون هدفمند كردن يارانه ها چيزي تحت عنوان توقف افزايش ساليانه مزد وجود ندارد.
¤ رئيس سازمان بازرگاني استان تهران، با بيان اين مطلب كه قيمت تخم مرغ طي روزهاي آتي كاهش خواهد يافت، گفت: با توجه به كاهش 30درصدي توليد تخم مرغ، تعرفه واردات اين محصول صفر شده و با واردات آن توسط بخش خصوصي، مشكل عرضه حل خواهد شد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7705 الي 7708، 7736 الي 7738، 5514، 5513، 5570 الي 5579، 4480 الي 4487، 3378، 3379،3325، 3330 الي 3336، 6648، 6649، 6695 الي 6697، 6646، 6641، 6640، 3369 الي 3373،3300 الي 3303، 7740 الي 7743، 7715، 7716، 7717، 7798، 7746 الي 7748، 2267 الي 2269، 2220 الي 2224، 8821، 8803 الي 8806 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: با توجه به هدفمندي يارانه ها گزينه اي براي محاسبه هزينه برق صنايع در نظر گرفته شده كه براساس آن هزينه ظرفيت قراردادي (ديماند) از صنايع گرفته نمي شود كه اين گزينه موجب كاهش هزينه برق صنايعي مانند فولاد و آلومينيوم مي شود.
¤ صندوق تامين اجتماعي با ابلاغ دستورالعملي، واحدهاي اجرائي اين صندوق را ملزم به صدور، تجديد و تأمين اعتبار دفاتر درماني بيمه شدگان و افراد تحت تكفل آنان براي استفاده در تعطيلات نوروز كرد.
¤ رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: در راستاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، بخش زيادي از فعاليت هاي دامپزشكي به بخش خصوصي واگذار شده است.
¤ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: حذف كدهاي بين شهري قطعي است اما در حال بررسي اين هستيم كه از چه راه هائي دولت اين ضرر را براي اپراتورها جبران كند.
¤ طي حكمي از سوي معاون رئيس جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، «عليرضا عامري» به عنوان مدير عامل جديد سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد.
¤ صادق محصولي وزير رفاه گفت: افزايش 18درصدي بودجه بخش رفاه، پيش بيني افزايش حقوق مستمري بگيران، همچنين كمك بيشتر به بيمه هاي تامين اجتماعي و پوشش مناسب تر بيمه هاي درماني از جمله ويژگي هاي لايحه بودجه 90 در بخش رفاهي و تامين اجتماعي است.

 كاهش يارانه نقدي به 27هزارتومان از سوي دولت تكذيب شد

سخنگوي اقتصادي دولت كاهش يارانه نقدي از 44 به 27 هزار تومان را به شدت تكذيب كرد.
سيدشمس الدين حسيني در حاشيه رونمايي از اولين گزارش بين الملل اقتصاد ايران در پاسخ به اين سوال مبني بر وجود شايعاتي در خصوص كاهش ميزان يارانه در سال آتي، گفت: در محاسبات دولت پرداخت يارانه نقدي 27 هزار تومان ديده نشده است.
وي اظهار داشت: در بودجه سال آينده نيز عدد 27 هزار تومان براي يارانه نقدي وجود ندارد و اين رقم حاصل ذهنيت هاي برخي افراد است.
گفتني است، روزهاي گذشته برخي شايعات مبني بر پرداخت يارانه نقدي در سال آينده با رقم 27 هزار تومان منتشر شده بود.
بر مبناي اين شايعات در لايحه بودجه سال آتي يارانه اختصاص يافته در سال 90 حدود 19 هزار و 320 ميليارد تومان پيش بيني شده كه با توجه به افزايش يارانه بگيران به 65 ميليون نفر و تخصيص يارانه در 11 ماه اين سال مبلغ يارانه نقدي 27 هزار تومان به نظر مي آيد.
حسيني در مراسم رونمايي از نخستين گزارش بين المللي اقتصاد ايران افزود: ايران هم اكنون حتي يك ريال بدهي معوق به ساير كشورها ندارد، اما با اين وجود ريسك اقتصادي ايران توسط برخي از كشورها بالا نشان داده مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حجم 89 ميليارد دلاري ذخاير ارزي ايران در سال 2010 براساس گزارش هاي بين المللي، گفت: حجم ذخاير ايران در سال 2011 به 100 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي با اشاره به فشارهاي بين المللي در سال هاي اخير، گفت: در سال 86 و 87 برخي از كشورها سعي مي كردند بانك هاي ايراني را به ورشكستگي برسانند اما مي بينيم در بحران مالي اخير بانك هايي كه در رتبه بندي مناسبي قرار داشتند ورشكست شدند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: طبق آخرين گزارش منتشر شده، ايران يكي از بهترين كشورها از لحاظ سرمايه گذاري است و همچنين طبق اين گزارش حجم ذخاير ارزي ايران در سال 2010 به 89 ميليارد دلار و در سال 2011 به 100 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي خطاب به اصحاب رسانه بيان كرد: قلم شما مي تواند تصويرگر جاذبه ها و يا خط قرمزي بر روي جاذبه هاي اقتصادي ايران باشد و به همين دليل از اصحاب رسانه دعوت مي كنم كه ظرفيت هاي ايران و جاذبه هاي آن را معرفي كنند.
وي تصريح كرد: در بودجه سال 90 بخشي از طرح هاي عمراني با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و سيستم بانكي با منابع سرمايه گذار بخش خصوصي تلفيق شود تا بخش خصوصي بتوانند طرح هاي عمراني را اجرا كنند كه اين امر موجب تقويت آنها خواهد شد.
حسيني با اشاره به ضرورت توسعه رقابت و فضاي رقابتي در اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: به عنوان مثال هيچ قهرمان كشتي وجود ندارد كه فقط در باشگاه خودش مبارزه كند و بتواند قهرمان شود.
وي تصريح كرد: تشويق سرمايه گذاري يكي از محورهاي برنامه پنجم است و همان طور كه در اساسنامه صندوق توسعه ملي آمده است تمام منابع اين صندوق به بخش خصوصي اختصاص خواهد يافت.
وي افزود: جذب سرمايه گذاري خارجي براي توسعه بيمه و تاسيس بيمه به صورت مشترك بين سرمايه گذار داخلي و خارجي در ايران مجاز شمرده شده است و همچنين در بخش بانك ها در اصلاحيه ماده 5 قانون اصل 44 مشاركت سرمايه گذاران خارجي و داخلي در تاسيس بانك در ايران مجاز شمرده شده است البته سهم سرمايه گذاران خارجي و داخلي بسته به شرايط اقتصادي و تشخيص بانك مركزي تعيين خواهد شد.
گفتني است، اولين گزارش بين المللي اقتصاد ايران براي اولين بار در جهان توسط سازمان سرمايه گذاري و موسسه انتشاراتي TBY منتشر شده و در بيش از 120 كشور جهان در تعداد 87 هزار نسخه توزيع خواهد شد.
31 درصد نسخه هاي اين كتاب در اروپا، 26 درصد در آمريكاي شمالي، 21 درصد در خاورميانه و كشورهاي حوزه خليج فارس، 12 درصد در آسيا، 6 درصد در آفريقا و 4 درصد نيز در ساير نقاط جهان توزيع خواهد شد.
به گفته وزير اقتصاد هدف از تهيه و انتشار اين كتاب جذب منابع مالي بين المللي براي رسيدن به اهداف كمي برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور، معرفي ظرفيت هاي اقتصادي ايران به سرمايه گذاران خارجي، حضور در بازارهاي رقابتي تبليغاتي بين المللي، مقابله با پروژه ايران هراسي در رسانه هاي غربي و تصويرسازي صحيح از ايران در رسانه هاي بين المللي ذكر شده است.

 در صورت تصويب سقف تسهيلات خريد مسكن 27 ميليون تومان مي شود

پيشنهاد وام 27 ميليوني خريد مسكن، تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي، نرخ هاي جديد سود سپرده گذاري، نرخ سپرده قانوني و سهم بخشهاي مختلف از تسهيلات بانكها از جمله پيشنهادات بسته سياستي نظارتي بانك مركزي براي سال 90 است.
در اين بسته پيشنهادي، بانك مركزي پيشنهاد افزايش تسهيلات خريد مسكن را به 27 ميليون تومان داده است.
بر اين اساس، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از سوي تمامي موسسات اعتباري به جز بانك مسكن ممنوع خواهد بود ولي سقف تسهيلات پرداختي با شروطي اضافه مي شود.
همچنين سقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن كه توسط بانك مسكن پرداخت مي شود مشروط به افزايش ماندگاري سپرده متقاضي تا سه دوره به 270 ميليون ريال افزايش يابد.
اين در حالي است كه اعطاي اين تسهيلات از سوي ساير موسسات اعتباري و شركت هاي زيرمجموعه آنها همچنان ممنوع خواهد بود.
از سوي ديگر نرخ سود عقود مشاركتي در بسته پيشنهادي بانك مركزي سال آينده بين 12 تا 15درصد پيش بيني شد.
براين اساس نرخ سود عقود مشاركتي تا سررسيد كمتر از 2 سال معادل 12درصد، سررسيد 2 تا 4 سال معادل 14درصد و براي عقود مشاركتي 4 سال و بيشتر معادل 15درصد پيشنهاد شده است.
همچنين حداكثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري براي سال آينده از سوي بانك مركزي بين 7 تا 5/16درصد پيشنهاد شده است.
بانك مركزي در ويرايش نخست بسته سياستي نظارتي نظام بانكي كه براي دريافت نظرات فعالان پولي و بانكي كشور ارسال شده است نسبت سپرده قانوني سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 10درصد، سپرده هاي ديداري و ساير را 17درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي 5/15درصد، سپرده هاي يك ساله 15درصد، سپرده هاي دو و سه ساله 11درصد و سپرده هاي چهار و پنج ساله را 10درصد پيشنهاد داده است.
گفتني است اين اعداد در نسخه اوليه بسته پيشنهادي سياستي نظارتي بانك مركزي پيشنهاد شده و همانگونه كه مسئولان بانك مركزي اعلام كرده اند، اين بسته در مراحل مختلفي مورد بازبيني و تغييرات احتمالي قرار گرفته است.


 معاون وزير بازرگاني: اعتبار سال 89 يارانه شير هنوز پرداخت نشده است

وزير بازرگاني با بيان اينكه اين وزارتخانه فقط توزيع كننده منابع يارانه اي است، از تأخير در واريز يارانه شير از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گله و پيشنهاد كرد، اگر قرار است يارانه شير با تأخير پرداخت شود، بطور مستقيم به مردم داده شود.
مهدي غضنفري اين مطلب را در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره دليل كاهش عرضه شير يارانه اي طي روزهاي اخير در برخي از فروشگاه هاي سطح شهر و سرنوشت يارانه شير در سال آينده بيان كرد و افزود: متأسفانه با وجود درخواست از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي هنوز نتوانسته ايم يارانه شير (كه بايد به صنايع لبني پرداخت شود) را اخذ كنيم.
يارانه شير در انتظار تخصيص اعتبار
قائم مقام معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از آغاز سال 89 تاكنون فقط 200 ميليارد تومان از يارانه شير را اختصاص داده است.
حسين مدرس خياباني افزود: علي رغم مكاتبات فراوان با مسئولين، پيگيري هاي متعدد و حتي گرفتن 2 مصوبه در اين خصوص، كه در يكي از آنها نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار، معاونت برنامه ر يزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري را موظف كردند اعتبار يارانه شير به ميزان 2300 تن تخصيصي سال 89 را محاسبه كند و ظرف مدت 24 ساعت در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد اما اين بودجه هنوز در اختيار وزارت بازرگاني قرار نگرفته است.
قائم مقام معاونت توسعه بازرگاني داخلي، اصلاح قيمت گندم، آرد و نان را مورد اشاره قرار داد و گفت: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در اين بخش منجر به صرفه جويي و كاهش ضايعات شده است ولي در شير بايد نگاه افزايشي باشد. به معناي اينكه تغيير مكانيزم پرداخت يارانه بايد موجب ترويج مصرف شود.
اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود ميزان يارانه در نظر گرفته شده براي شير در سال جاري را 580 ميليارد تومان اعلام كرد و اظهار داشت: تاكنون 200 ميليارد تومان از اين ميزان يارانه پرداخت شده است.
قائم مقام معاونت توسعه بازرگاني داخلي از بدهي 280 ميليارد توماني معاونت برنامه ر يزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خبر داد و افزود: ارزش شير يارانه توزيع شده توسط وزارت بازرگاني تاكنون بالغ بر 480 ميليارد تومان است.
وي گفت: بديهي است وزارت بازرگاني به محض دريافت يارانه شير همچون گذشته بلافاصله نسبت به توزيع آن اقدام مي كند.

 مديرعامل پست بانك خبر داد ارائه خدمات الكترونيكي در تمامي روستاهاي كشور

سال 90، تمامي سرويس هاي نوين و ارزش افزوده در شعب پست بانك تمامي روستاها به متقاضيان عرضه خواهد شد.
مديرعامل پست بانك، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: يكي از برنامه هاي اصلي تعريف شده در سال آينده توسعه خدمات پست بانك در سطح روستاهاست.
محمدحسن محبيان افزود: بر اين اساس، زيرساخت هاي ارايه خدمات الكترونيكي در روستاها فراهم و سامانه بانكداري الكترونيكي در تمامي 10 هزار دفتر ICT روستايي راه اندازي خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: محروميت زدايي، كاهش مسافرت هاي روستاييان به شهرها و هزينه هاي مربوطه، توانمندسازي روستاها و تلاش در جهت رونق اقتصادي مناطق روستايي و كم برخوردار از جمله اهداف مدنظر وزارت ارتباطات و شركت دولتي پست بانك در روستاهاست.
مديرعامل پست بانك با بيان اين كه نرم افزار جامع خدمات بانكداري در روستاها در تمامي دفاتر خدمات ارتباطي اين مناطق نصب و راه اندازي خواهد شد، تصريح كرد: هم چنين سال آينده و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، به دفاتر خدمات ارتباطي روستايي به منظور خريد تجهيزات الكترونيكي نظير دستگاه هاي خودپرداز (ATM) و پايانه هاي فروش (POS) تسهيلات پرداخت خواهد شد.
وي ادامه داد: با معرفي يك مركز تماس و هم چنين راه اندازي سامانه اينترنتي، امكان دريافت و پرداخت كليه قبوض دولتي و انواع ثبت نام ها به صورت اينترنتي براي روستاييان فراهم خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محبيان گفت: با تسهيلات انديشيده شده، هم اكنون خدمات تمامي سازمان ها كه به صورت الكترونيكي ارايه مي شود، از طريق اينترنت و بستر الكترونيكي قابل عرضه به روستاييان است.
وي ارايه خدمات پولي و بانكي بر خط به روستاييان را يكي از برنامه هاي اصلي شركت دولتي پست بانك دانست و تاكيد كرد: در تلاشيم تا با تعامل و رايزني با سازمان ها و دستگاه هاي مختلف به عنوان يك پل ارتباطي ميان مردم و اين نهادها، سهم نقاط روستايي از خدمات الكترونيكي و مالي بر خط افزايش دهيم.

 2 شركت داخلي برنده مناقصه پل خليج فارس

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از تعيين تكليف مناقصه پل خليج فارس خبر داد و گفت: شركتهاي پترو ساحل توسعه خليج فارس و هدايت سرمايه گذاري ايده پارس 2 شركت داخلي هستند كه برنده مناقصه شده اند، اين دو شركت در قالب كنسرسيوم كل پروژه را اجرا مي كنند.
حميد بقايي در گفت وگو با خبرنگاران افزود: طول انجام اين پروژه 3 سال است و ارزيابي هاي لازم صورت گرفته تا شركتهاي مذكور ماشين آلات و زيرساختهاي لازم را داشته باشند.
براي شركت در مناقصه پل خليج فارس يك شركت خصوصي از چين، يك شركت دولتي از چين و ده شركت داخلي شركت كرده بودند.
دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: سرمايه لازم براي ساخت پل خليج فارس 650 ميليون يورو است كه 85 درصد آن توسط منابع دو شركت برنده و يا فاينانس خارجي و 15 درصد از محل درآمدهاي سازمان منطقه آزاد قشم تأمين مي شود.
وي افزود: سازمان منطقه آزاد قشم بازگشت سرمايه را بعد از 8 سال و نيم از محل درآمدهاي اين سازمان تضمين مي كند و پيش بيني شده است كه 2 شركت برنده مناقصه تا 15 سال بتوانند از اين پروژه بهره برداري كنند.
بقايي در خصوص مشخصات پل خليج فارس گفت: ارتفاع اين پل 10 تا 20 متر است كه در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود، داراي 2 باند رفت و برگشت خودور و ريل راه آهن است و اين پل خط مرزي ايران را در حاشيه خليج فارس 130 كيلومتر بيشتر مي كند.
وي درباره جزئيات مناقصه گفت: مناقصه شامل توسعه اسكله كاوه، احداث اتوبان خليج فارس، احداث مسير راه آهن به طول 89 كيلومتر و احداث پل خليج فارس است.
معاون رئيس جمهور گفت: سال 90 برنامه ما ايجاد بانك مشترك با كشورهاي خارجي در مناطق آزاد است چرا كه معتقديم بحث بانك مهمترين موضوع براي سهولت تجارت در مناطق آزاد است.
وي افزود: تصدي گري در مناطق آزاد كاملاً خصوصي شده و سازمان هاي مناطق آزاد فقط نقش نظارتي و حمايت از سرمايه گذاري را دارند.
بقايي گفت: در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 هواپيمايي كيش اير براي واگذاري به مزايده گذاشته شده است.

 به دليل تأخير در انجام تعهدات صورت گرفت
حذف ويتنام از ميدان دارخوين و اولتيماتوم نفتي به عمان

وزارت نفت با كنار گذاشتن شركت پترو ويتنام از طرح توسعه يك ميدان نفتي ايران، اولتيماتومي به شركت ملي نفت عمان براي تعيين تكليف مشاركت در ساخت مجتمع پتروشيمي هرمز در عسلويه ارائه كرده است.
پس از اولتيماتوم ايران به شركت هاي بزرگ بين المللي همچون رپسول اسپانيا، شل انگليس، توتال فرانسه، اني ايتاليا و كنار گذاشتن اين شركتها از طرح توسعه فازهاي پارس جنوبي و ساير ميادين نفتي سيد مسعود ميركاظمي وزير نفت با صدور بخشنامه جديدي خواستار تعيين تكليف تمامي مذاكرات با شركت هاي خارجي و بين المللي براي توسعه طرح هاي متعدد صنايع نفت، گاز و پتروشيمي شد.
در بخشنامه وزير نفت تاكيد شده است در صورت تأخير و يا وقت كشي شركت هاي خارجي طرح هاي توسعه به پيمانكاران و سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا ساير شركت هاي خارجي علاقمند واگذار شود.
پترو ويتنام كه در برنامه چهارم توسعه با امضاي قراردادي 115ميليون دلاري براي اكتشاف نفت و گاز در بلوك دانان رسماً به جمع شركت هاي خارجي صنعت نفت ايران پيوسته بود اما به دليل تأخير از طرح توسعه فاز سوم ميدان نفتي دارخوين كنار گذاشته شده است.
ناجي سعدوني مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت ايران هفته گذشته از احتمال واگذاري فاز سوم طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين به اين شركت آسيايي خبر داده بود اما انتشار گسترده اين خبر با واكنش مسئولان پترو ويتنام مواجه شد.
«نوين كوك تاپ» معاون شركت پترو ويتنام درباره مشاركت 2/1ميليارد دلاري در توسعه ميدان نفتي دارخوين با تأكيد بر اينكه هنوز با شركت ملي نفت ايران به توافق تعهدآوري دست پيدا نكرده ايم، اعلام كرد: مذاكرات نفتي با ايران هنوز قطعي نشده است.
اين اظهارات معاون شركت پترو ويتنام بلافاصله با واكنش شركت ملي نفت ايران به عنوان دومين شركت بزرگ نفت جهان مواجه شد و با برگزاري يك نشست فني يك كنسرسيوم داخلي جايگزين اين شركت آسيايي در فاز سوم توسعه ميدان نفتي دارخوين شده است.
ناجي سعدوني مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت با اشاره به حذف پترو ويتنام از طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين، اعلام كرد: مذاكرات فني فاز سوم توسعه اي ميدان نفتي به كنسرسيوم ايراني به رهبري بانك صادرات واگذار شده است.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه توسعه فاز سوم ميدان نفتي دارخوين تا خرداد ماه سال آينده آغاز مي شود، اظهار داشت: پيش بيني مي شود در قالب يك برنامه 65 ماهه، توسعه فاز سوم دارخوين با توليد روزانه85 هزار بشكه نفت تكميل و در مدار بهره برداري قرار گيرد.
همچنين پس از تعيين و تكليف وضعيت قراردادي طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين، وزارت نفت در دومين گام در هفته جاري قصد دارد وضعيت سرمايه گذاري شركت ملي نفت عمان در ساخت و توسعه مجتمع پتروشيمي هرمز را مشخص كند.
مرداد ماه سال 1388 همزمان با سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به ايران، ايران و عمان براي ساخت يك واحد توليد اوره و آمونياك با مشاركت 50 درصدي دو كشور و با ظرفيت توليد سالانه يك ميليون و650 هزار تن محصول يك توافق نامه امضا كردند.
با گذشت 19 ماه از امضاي اين قرارداد بين ايران و عمان تاكنون هيچ گونه پيشرفتي براي ساخت اين واحد پتروشيمي در عسلويه حاصل نشده است و اين در حالي است كه ساير طرحهاي مشاركتي ايران با اندونزي و ونزوئلا از نظر قراردادي پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است.
احمد حيدرنيا مدير طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي با تأكيد بر اينكه قصد داريم حداكثر تا دو ماه آينده وضعيت سرمايه گذاري عمان در ساخت پتروشيمي هرمز را روشن كنيم .

 براي دستمزد سال آينده تعيين شد سبد هزينه خانوار كارگري 600 تا 800 هزار تومان

يك عضو شوراي عالي كار گفت: در حال حاضر سبد هزينه خانوار معادل 600 تا 800 هزارتومان براي يك خانوار كارگري توسط كانون عالي شوراها براي ارائه به شوراي عالي كار در نظر گرفته شده است.
احمدرضا معيني در گفت وگو با فارس با اشاره به جمع بندي كانون عالي شوراي اسلامي كار براي حداقل دستمزد و سبد هزينه كالاي خانوار كارگري، اظهار داشت: نمايندگان كارگري با مباحث كارشناسي طي ماههاي اخير به جمع بندي رسيده و در حال حاضر سبد هزينه خانوار معادل 600 تا 800 هزار تومان براي يك خانوار كارگري در نظر گرفته شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه بر چه اساسي هزينه اين سبد برآورد شده است؟ گفت: اين سبد به صورت مقايسه اي ميان هزينه كالاي خانوار در سال هاي 88 و 89 برآورد شده است كه شامل 31 قلم كالا است.
اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه هر استان و منطقه سبدهاي متفاوتي را تاكنون به كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ارائه داده است، تصريح كرد: در سبد هزينه خانوار مباحثي از جمله اجاره مسكن، هزينه تحصيل فرزندان، هزينه كالاهاي مصرفي، پوشاك و خوراك در نظر گرفته شده است.
به گفته اين عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار هنوز تورم از سوي بانك مركزي اعلام نشده است و بايد اين نرخ براي جلسه 14 اسفند ماه شوراي عالي كار در خصوص دستمزد اعلام شود.
معيني بيان داشت: سبد هزينه تعيين شده كانون هنوز نهايي نيست و احتمال دارد كه در جلسه 11 اسفند ماه كانون عالي شوراي اسلامي كار تغيير كند اما مطمئناً تغييرات كاهشي نخواهد بود.
وي ادامه داد: كارگران به دنبال سبد هزينه منطقي و عادلانه هستند كه همه جوانب در آن ديده شود.

 وزير بازرگاني: انواع اجحاف ها به مصرف كننده صورت مي گيرد

وزير بازرگاني با اشاره به زنجيره تجارت گفت: در اين زنجيره انواع اجحاف ها به مصرف كننده صورت مي گيرد.
مهدي غضنفري در مراسم روز حمايت از مصرف كننده اظهار داشت: زنجيره تجارت كه شامل تامين كننده، توزيع كننده و مصرف كننده مي شود تاكنون توجه دولت بر توليد و توزيع بوده است اما بايد بدانيم اگر مصرف كننده نباشد توليد جايگاهي ندارد.
وي افزود: در عصر توليد انبوه و رقابت شكار مشتري و وفاداري آن يك چالش جدي است و جاي تعجب دارد در حالي كه مصرف كننده مهمترين حلقه است اما كمترين توجه به آن مي شود و انواع اجحاف ها به مصرف كننده صورت مي گيرد.
وزير بازرگاني گفت: رعايت حقوق مصرف كننده آن طور كه بايد شكل نگرفته است و اگر نگاهمان اين باشد كه توليدكننده هم به نوعي مصرف كننده مياني است بايد حقوق توليدكنندگان هم در مصرف مواد اوليه رعايت شود.
وي با بيان اين كه رعايت حقوق مصرف كننده با تضمين حيات توليدكننده مواجه است و اين معادل با بقاي توزيع كننده است، گفت: يك شركت ماندگار و پايدار نيازمند شركاي ماندگار و مشتري وفادار است.
غضنفري در تشريح پيش نيازهاي رعايت حقوق مصرف كننده گفت: بازار رقابتي و از بين رفتن انحصار و رانت، آگاهي از معادله بقا كه نشان دهنده نقش مصرف كننده در بقاي توليدكننده و توزيع كننده است، آگاهي مصرف كننده از حقوق خود و ارائه خدمات از سوي توليدكنندگان و توزيع كنندگان كه منجر به جلب مشتري بيشتر مي شود از پيش نيازهاي رعايت حقوق مصرف كنندگان است.
تشكيل انجمن ملي حمايت از مصرف كننده
رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: انجمن ملي حمايت از مصرف كننده سال آينده تشكيل مي شود.
محمد حسن نكويي مهر نيز در مراسم دهمين دوره روز ملي حمايت از مصرف كننده اظهار داشت: اساسنامه انجمن حمايت از مصرف كنندگان تصويب شده و آيين نامه هاي آن در حال تدوين است. وي با بيان اين كه انتخابات انجمن هاي حمايت از مصرف كنندگان در استان ها آغاز شده است گفت: اين انجمن ها ساماندهي لازم براي حمايت از حقوق مصرف كننده را ايجاد مي كند. رئيس سازمان حمايت گفت: با برگزاري انتخابات انجمن حمايت از مصرف كننده در همه استان ها در سال آينده شاهد شكل گيري انجمن ملي حمايت از مصرف كننده خواهيم بود.
معاون وزير بازرگاني گفت: يكي از اركان مهم در استمرار تقاضا در اركان اقتصادي رعايت حقوق مصرف كنندگان است و حساسيت دولت بر اين امر باعث شده تا توليدكنندگان هم حساسيت نشان دهند.

 منابع رسمي در تل آويو اعلام كردند
بحران اقتصادي رژيم صهيونيستي در پي سرنگوني مبارك

منابع رسمي در تل آويو اعلام كردند: انقلاب مصر بر فعاليتهاي تجاري، اقتصادي و حمل ونقل كالا از سرزمين هاي اشغالي و بالعكس تاثير گذاشته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه العالم، روزنامه اقتصادي اسرائيلي «The Marker» به نقل از روزنامه عبري زبان هاآرتص، پيش بيني كرد كه اين رژيم پس از سرنگوني مبارك با يك فاجعه بزرگ اقتصادي روبرو شود.
كارشناسان امور حمل ونقل دريايي، تاكيد دارند كه اختلال در فعاليت بنادر مصر به صورت مستقيم بر فعاليتهاي اقتصادي اين رژيم تاثير مي گذارد. از جمله بنادر مهم مصري كه با رژيم اشغالگر روابط تجاري دارند، مي توان به اسكندريه، پورت سعيد و دمياط اشاره كرد.
«رووبن تسوك» رئيس دفتر حمل ونقل دريايي رژيم اشغالگر، با اشاره به كندي فعاليتها در كانال سوئز، تاكيد كرد: بنادر مصر در زمينه مبادله تجاري با كشورهاي اروپايي بسيار موثر هستند.
براساس اطلاعات و آمار اتحاديه صنعتي، 20 درصد از مبادله تجاري دريايي با رژيم صهيونيستي از طريق كانال سوئز صورت مي گيرد، و گفته مي شود كه هر هفته كالاهايي به ارزش 200 ميليون دلار از اين كانال منتقل مي شود كه در صورت بسته شدن آن، اوضاع بدتر خواهد شد.
اين روزنامه در تحليلي اقتصادي در شماره اخير خود پيش بيني كرد كه ممكن است رژيم صهيونيستي براي جبران اين خسارتها مجبور شود بسياري از هزينه هاي غيرامنيتي خود را كاهش دهد.
اين روزنامه در ادامه نوشت: از مهم ترين نتايج اقتصادي سرنگوني مبارك، كاهش ارزش شيكل (واحد پول رژيم صهيونيستي) و نيز كاهش ميزان اعتماد به اقتصاد اسرائيل است.
از سوي ديگر «رون بن يشاي» تحليلگر برجسته مسائل راهبردي رژيم صهيونيستي در مقاله اي در پايگاه اينترنتي روزنامه «يديعوت احارونوت»، مطالبات انقلابيون مصر را نگران كننده دانست و گفت: مصري ها تنها به بازنگري در توافق هاي گذشته درباره ممنوعيت ورود نيروهاي نظامي به سينا اكتفا نمي كنند، بلكه خواستار بازنگري در فروش گاز مصر به اسرائيل هستند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14