(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 10 اسفند 1389- شماره 19876

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
راهكار روشن (يادداشت روز)
دادستان كل كشور: قطع تماس سران فتنه با بيگانگانگام اول برخورد است
گريه (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
پروژه كاخ سفيد براي استفاده از آشوبگران به منظور تضعيف برتري منطقه اي ايران
مرفهين بي درد و دروغي به نام «جنبش» (خبر ويژه)
ليچارهاي بالاترين به آنها كه الكي «داغ» مي كنند (خبر ويژه)
گدايي مجري لوده بر در «صداي آمريكا» (خبر ويژه)
اشپيگل: از اين پس بايد مصر را حوزه نفوذ ايران حساب كرد (خبر ويژه)
آمريكا: ما مبارك هاي ايراني خود را تنها نمي گذاريم (خبر ويژه)
گاوداري آماده است، منتظر ورود گاوها هستيم! (خبر ويژه)راهكار روشن (يادداشت روز)

1- اين روزها، مرزبندي ديرهنگام برخي از شخصيت ها با فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 و سران وطن فروش و ضد انقلابي آن به يكي از موضوعات بحث انگيز درعرصه سياسي كشور تبديل شده است و گمانه زني ها و نظرات متفاوتي را درباره انگيزه اين شخصيت هاي تاكنون خاموش و چگونگي مواجهه و برخورد با آنان در پي داشته است. شماري با استناد به سكوت غيرقابل توجيه آنان طي 18 ماه گذشته، حركت اخير اين عده را در حد و اندازه يك «تاكتيك» ارزيابي مي كنند و براين باورند كه مرزبندي اخير آنها با هدف عبور از رسوايي نفرت انگيزي است كه سران و عوامل فتنه با آن روبرو شده اند. رسوايي ناشي از همراهي و همكاري آشكار با مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل، ائتلاف مشمئزكننده با گروههاي ضدانقلاب، نظير منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها، كومه له، دموكرات، گروهك تروريستي ريگي و تمامي جرياناتي كه در ليست جرثومه هاي فساد و تباهي قابل فهرست شدن هستند. در مقابل، شمار ديگري، مرزبندي شخصيت هاي ياد شده را نشانه پشيماني و توبه و بازگشت واقعي آنان به دامان نظام و انقلاب تلقي مي كنند و براين باورند كه با توجه به اصل شناخته شده «توبه پذيري» و «رأفت اسلامي» بايد از بازگشت آنان استقبال كرد و سكوت 18 ماهه آنها را -اگرچه قابل توجيه نيست- به حساب خطاي فاحش نوشت و نه «خط سياسي» و بينش استحاله شده آنان.
و اما، كداميك از اين دو ديدگاه پذيرفتني است و يا به واقعيت نزديكتر است؟
2- براي پاسخ به پرسش ياد شده، ابتدا بايد دو مقوله «تحليل انگيزه» و «چگونگي برخورد» را جداي از يكديگر به ارزيابي نشست. اين تفكيك به مفهوم آن نيست كه «انگيزه»ها را در «چگونگي برخورد» ناديده بگيريم چرا كه در اين صورت، «ساده انگاري» و «خوش باوري» مي تواند راه را بر نتيجه گيري نهايي در چگونگي برخورد سد كند و يا دست كم آن كه ارزيابي ياد شده را براي رسيدن به «چگونگي برخورد» به بيراهه بكشاند.
دو ديدگاه ياد شده در «تحليل انگيزه» شخصيت هاي مورد اشاره از مرزبندي اخيرشان با فتنه 88، تفاوت نظر جدي دارند و اين «تفاوت» چيزي در حد «تضاد» است. گروه اول، مرزبندي اخير را فقط يك «تاكتيك» مي داند و گروه دوم، آن را بازگشت واقعي از خطاي 18 ماهه تلقي مي كند. مطابق نظر اول، مرزبندي شخصيت هاي تاكنون خاموش، يك ترفند است كه پذيرفتني نيست و نبايد فريب آن را خورد و براساس نظر دوم؛ مرزبندي ياد شده نشانه بازگشت آنان است و بايستي با خوش بيني به آن نگريست و نتيجه برخاسته از اين خوشبيني را نيز پذيرفت.
تا اينجا دو ديدگاه كاملاً متضاد درباره «انگيزه» شخصيت هاي ياد شده از مرزبندي اخير آنان در ميان است، اما، آيا دو ديدگاه متضاد مي توانند در مرحله «چگونگي برخورد» با يكديگر نزديك شده و به نتيجه واحدي برسند؟
3- «اپوزيسيون» يا «جريان مخالف» در فرهنگ سياسي، تعريف مشخص و شناخته شده اي دارد و به يك يا چند گروه و حزب سياسي گفته مي شود كه در چارچوب قانون اساسي و مرزهاي تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت مي كنند و مخالفت آنها، يعني آنچه باعث مي شود كه «اپوزيسيون» ناميده شوند، از نوع مخالفت با فلان حزب يا گروه و جمعيت سياسي است كه قوه مجريه يا مقننه را در اختيار دارند. تمامي نظام هاي حكومتي «مردم سالار» حضور «اپوزيسيون» با تعريف ياد شده كه در همه جاي دنيا «پذيرفته شده» نيز هست را مي پذيرند و جمهوري اسلامي ايران به گواهي تاريخ 32 ساله آن در اين زمينه سرآمد و پرچمدار تمامي نظام هاي حكومتي دنياست. و طي سه دهه گذشته بارها قوه مجريه و مقننه ميان احزاب و گروه هاي سياسي درون نظام كه سليقه هاي سياسي و اجرايي متفاوت و گاه متضادي داشته اند دست به دست شده است و مي شود.
و اما، حزب و گروهي كه در چارچوب قانون اساسي و مرزهاي تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت نمي كند و اهداف خود را بيرون از اين دايره تعريف كرده و به سوي آن حركت مي كند، «اپوزيسيون» به مفهوم رايج و شناخته شده آن در فرهنگ سياسي و روال پذيرفته شده در دنياي امروز - و ديروز- نيست.
اين دسته از احزاب و گروه ها را در همه جاي دنيا، «برانداز» مي نامند و در هيچ كشوري نه فقط به آنها اجازه فعاليت نمي دهند، بلكه به شدت و بدون كمترين ملاحظه آنها را سركوب مي كنند و اين سركوب را به حق، دفاع از مردم و منافع ملي كشور خويش مي نامند.
«اصلاحات» يا «رفرم -REFORM» نيز اينگونه است و گروه هاي اصلاح طلب در چارچوب تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت كرده و هنجار دادن به ناهنجاري ها و سامان بخشيدن به نابساماني ها را دنبال مي كنند ولي اگر جرياني در پوشش «اصلاحات»، اهداف خود را بيرون از دايره نظام تعريف كرده و دنبال كند، در همه جاي دنيا به عنوان جريان «برانداز» شناخته شده و حاكميت ها براي حفظ منافع ملي و دفاع از مردم به سركوب آنها روي مي آورند.
4- با توجه به تعريف ياد شده از «اپوزيسيون»، جريان فتنه برخلاف آنچه كه مقامات و رسانه هاي بيگانه و مخصوصاً مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس ادعا مي كنند «اپوزيسيون» نبوده بلكه جرياني تحت مديريت بيروني و ستون پنجم داخلي نظام بود كه با هدف كودتاي - به زعم خودشان- نرم عليه اسلام و انقلاب تدارك شده و با حمايت آشكار و همه جانبه مالي، سياسي، تبليغاتي و اطلاعاتي دشمنان بيروني به ميدان فرستاده شده بود. اين واقعيت به اندازه اي آشكار و بي پرده است كه درك آن براي كندذهن ترين افراد نيز به آساني امكان پذير بوده و هست. بنابراين چگونه مي توان پذيرفت برخي از شخصيت هاي سياسي با سابقه كه سه دهه در پست هاي كليدي و حساس نظام حضور فعال داشته اند، اين نكته بسيار بديهي را درك نكرده و بعد از گذشت 18 ماه به درك آن رسيده اند؟! از اين زاويه بايد به گروه اول حق داد كه مرزبندي اخير شخصيت هاي مورد اشاره را «تاكتيكي» تلقي كنند و نسبت به عواقب آن نگران بوده و اين مرزبندي را از جنس همان سكوت غيرقابل توجيه ارزيابي كنند.
5- و اما، توبه واقعي خطاكاران هم واقعيت غيرقابل انكاري است كه در چرخه تاريخ- چه گذشته و چه معاصر- نمونه هاي درخور توجهي دارد و در آموزه هاي اسلامي- و همه اديان الهي- نيز به آن سفارش اكيد شده است، بنابراين ديدگاه دوم درباره انگيزه شخصيت هاي ياد شده را نمي توان به آساني رد كرده و ناديده گرفت، مخصوصاً آن كه در اسلام، نفي توبه و پرهيز از پذيرش عذر تقصير خطاكاران به شدت نهي شده است.
از اين زاويه، بايد به صاحبان ديدگاه دوم نيز حق داد كه وقتي مرزبندي شخصيت هاي ياد شده را مي بينند، استقبال از بازگشت آنان را ضروري بدانند. طيف دوم بر اين باورند كه اگر مرزبندي مورد اشاره آنگونه كه طيف اول معتقد است، تاكتيكي باشد، اين تاكتيك در ادامه راه نمي تواند دوام بياورد بنابراين پذيرش آن نه فقط زياني ندارد، بلكه دندان طمع دشمنان بيروني را هم كند مي كند.
گفتني است مرزبندي شخصيت هاي ياد شده عصبانيت محسوس و اعلام شده دشمنان بيروني را در پي داشته است تا آنجا كه اين مرزبندي را يكي از دستاوردهاي روز 25 بهمن ماه براي جمهوري اسلامي ايران ناميده و در تحليل هاي خود آورده اند «حركت 25 بهمن ماه عرصه سياسي ايران را از سه قطب موافقان نظام، مخالفان نظام و قطب خاكستري(!) به دو قطب موافق و مخالف تبديل كرد و كساني كه ماهيتاً دلبسته نظام هستند بايستي حضور در يكي از دو قطب موافق و مخالف را مي پذيرفتند و بسيار طبيعي بود كه قطب موافق را انتخاب كنند.»
6- و اما، اكنون نوبت پرداختن به مقوله دوم، يعني «چگونگي برخورد» است و اين كه آيا دو ديدگاه متفاوت ياد شده درباره «انگيزه مرزبندي» مي توانند در «چگونگي برخورد» نظر و نگاه واحد و مشتركي داشته باشند؟ پاسخ اين سؤال «مثبت» است و آن، اين كه شخصيت هاي ياد شده نبايد از اين پس در پست هاي كليدي و حساس نظام كه با انتخاب مردم واگذار مي شود به كار گرفته شوند. اين «راه كار» و «چگونگي برخورد» ضمن آن كه با هيچ يك از دو ديدگاه مورد اشاره مغايرت و منافاتي ندارد، دغدغه ها و نگراني هاي به حق مردمي كه طي 18 ماه گذشته با بصيرت مثال زدني و هوشياري و از خودگذشتگي در برابر فتنه همه جانبه مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس و تمامي گروهها و احزاب ضدانقلاب
و منافق داخلي و خارجي ايستاده اند را نيز برطرف مي سازد.
و البته در واگذاري مسئوليت هاي انتصابي، حكمت ها و مصالحي است كه علاوه بر باورهاي ديني تجربيات 3 دهه اخير هم بر حكيمانه بودن آن گواهي مي دهد و اين فقره در سيره معصومين عليهم السلام نيز بارها ديده شده است.
حسين شريعتمداري

 دادستان كل كشور: قطع تماس سران فتنه با بيگانگانگام اول برخورد است

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه ديروز در نهمين نشست خبري خود با خبرنگاران پيرامون موضوعات مختلف از «گام اول برخورد با سران فتنه» تا «پرونده عقرب سياه» به ايراد توضيحات پرداخت.
پرونده متهمان بيمه ايران، اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در شهرهاي مختلف، دستگيري فائزه هاشمي، دستگيري عوامل ترور شهيد ژاله، پرونده هاي زمين خواري، كاهش اطاله دادرسي و... از ديگر موضوعاتي بود كه محسني اژه اي با اشرافي مثال زدني و پاسخ هاي شفاف قضايي در اين نشست خبري مطرح كرد.
دادستان كل كشور در ابتداي نشست خبري ديروز برعزم جدي دستگاه قضايي مبني بر برخورد قاطع با اشرار و كساني كه امنيت و آرامش مردم را سلب مي كنند تاكيد كرد و خبر داد: حكم 4 نفر از كساني كه در تهران، پاكدشت و بعضي از شهرهاي نزديك به پايتخت اقدام به آدم ربايي و تجاوز به عنف كرده بودند صادر شده و تشريفات اجرا را طي مي كند.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين به موضوع مواد مخدر اشاره كرد و گفت: در شهرهاي يزد، اصفهان، كرمان و خراسان جنوبي تعدادي از افراد كه در امر مواد مخدر فعاليت هاي سنگين داشتند طبق قانون محاكمه و محكوم به اعدام شدند و حكم درباره آنها پس از طي مراحل قانوني اجرا شد.
محسني اژه اي افزود: در اين ميان چهار نفر در حمل 300 كيلوگرم هروئين مشاركت داشتند، فردي هم بود كه 31 كيلوگرم كراك به همراه داشت و يك نفر ديگر 60 كيلوگرم مرفين حمل مي كرد.
پرونده عقرب سياه و ورود مستقيم رئيس قوه
در ادامه سخنان ابتدايي سخنگوي قوه قضائيه، وي در خصوص پرونده عقرب سياه نيز گفت: اين فرد براساس جرايم متعددي كه مرتكب شده بود به 10 سال حبس، شلاق و جزا محكوم شد و حكم وي مورد تاييد و ابرام قرار گرفته و اكنون در مرحله اجراست.
وي با اشاره به اتهام تجاوز به عنف در اين پرونده، افزود: دادگاه، متهم را از اين اتهام تبرئه كرده بود كه رياست قوه قضائيه شخصاً اين پرونده را پي گيري كردند و بدون اغراق كل پرونده را مورد مطالعه قرار دادند. سپس نسبت به اين تبرئه اعتراض داشتند و از آنجائيكه مدعي العموم و شكات مي توانند به راي صادره از سوي دادگاه اعتراض كنند تقاضاي اعتراض تجديدنظر صورت گرفته تا مراحل بعدي طي شود.
محاكمه سران فتنه
محسني اژه اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره محاكمه و مجازات سران فتنه و موضوع بازداشت خانگي آنها تصريح كرد: ما امروز از فتنه عبور كرديم، فتنه زماني است كه قضايا مبهم باشد و فضا براي عده اي تاريك باشد و مرزها مشخص نباشد اما امروز دست اجانب و تحريكات ضد انقلاب واضح و مشخص است و ضد انقلاب بصورت عريان به ميدان آمده و طبيعي است كه از اين به بعد سياست برخورد با آنها نيز متفاوت خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه خوشبختانه با روشن شدن فضا عده اي از افرادي كه پيش از اين سخني درباره سران فتنه نگفته بودند از آنها اظهار انزجار كردند، گفت: خوشبختانه با سران فتنه اتمام حجت شد و امروز اين افراد هيچ جايگاهي در بين ملت ندارند.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: درخصوص سران فتنه پس از اتمام حجت ها و انذارها در قدم اول ارتباطات آنها اعم از رفت وآمد و ارتباطات تلفني و غير تلفني آنان محدود شده و بنابر اقتضائات قدم هاي بعدي نيز برداشته خواهد شد و اكنون آنها در محدوديت به سر مي برند. اما دستگيري و محاكمه آنها انجام خواهد شد.
تعقيب و محاكمه فتنه گران خارج از كشور حتمي است
در ادامه اين نشست، خبرنگار كيهان با اشاره به تاكيد سخنگوي دستگاه قضايي مبني بر اينكه امروز ضد انقلاب بصورت عريان به صحنه آمده است پرسيد: در اين ميان جماعتي كه تبعه ايران هستند و به خارج از كشور گريخته اند در بيرون از مرزها با فتنه گران و اغتشاشگران همكاري تنگاتنگ دارند و هر روز در رسانه هاي ضد انقلاب مرتكب دروغ پراكني و اتهام افكني به نظام و مسئولان ارشد نظام هستند، آيا دستگاه قضايي در اين باره برنامه اي براي محاكمه قضايي آنها از طريق دادگاه هاي كشورمان ندارد؟ كه محسني اژه اي پاسخ داد: كساني كه مرتكب جرم شده و تبعه ايران هستند حتي اگر در خارج از كشور باشند اين امكان وجود دارد كه تحت تعقيب و پيگيري قرار بگيرند وي افزود: افرادي كه اشاره كرديد خيلي ذليلانه با آمريكا و بيگانگان همكاري دارند و اين روسياهي است كه براي آنان باقي مي ماند.
اژه اي با تصريح بر اينكه اين عده پيش از اين ادعاهايي درباره عضويت در نظام داشتند گفت: حتما براي اين افراد پرونده تشكيل خواهد شد و آنها بايد تعقيب شوند و اگر به ايران بيايند در اينجا محاكمه مي شوند وگرنه دادستان از طريق مراجع بين المللي پيگيري خواهد كرد.
دادستان كل كشور اضافه كرد: دادستان هاي هر استان و دادستان تهران مي توانند عليه اين افراد اعلام جرم كنند و براي آنها پرونده تشكيل دهند و آنان را تحت تعقيب قرار دهند.
پرونده بيمه
دادستان كل كشور در مورد آخرين وضعيت پرونده اختلاس از بيمه ايران با بيان اين كه دو جلسه اين دادگاه برگزار شده و جلسات ادامه مي يابد، خاطرنشان كرد: اين پرونده تنها نسبت به همان 54 نفر در دادگاه در حال رسيدگي است زيرا براي اين افراد كيفرخواست صادر شده و پرونده تكميل شده است اما متهم ديگري نيز هست كه تحقيقات در مورد وي ادامه دارد و از اين جهت نمي توان گفت كه پرونده همه متهمان اين پرونده به دادگاه ارسال شده است.
محسني اژه اي در خصوص علت مطرح شدن اين پرونده در دادگاه كيفري استان نيز گفت: از آنجا كه در كيفرخواست صادره به ماده 4 قانون تشديد مجازات ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري استناد شده و در اين ماده مجازات هاي 15 سال حبس تا حبس ابد و حتي مفسدفي الارض پيش بيني شده است لذا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان بوده است.
در اين باره گزارشي به قوه ارائه نشده
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي، سؤال كرد كه آيا دستگاه قضايي بنا ندارد به اتهامات «فائزه هاشمي» كه در روزهاي اخير نيز دستگير شده بود رسيدگي كند؟ محسني اژه اي پاسخ داد: اخيرا گفته شد كه وي دستگير و آزاد شده است ولي از ناحيه نيروي انتظامي در خصوص وي نه گزارشي به صورت رسمي به قوه قضاييه واصل شده و نه كسي را تحويل داده اند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر دستگيري عوامل به شهادت رسيدن «صانع ژاله» نيز گفت: به دليل اين كه تحقيقات اين پرونده تكميل نشده و به قوه قضاييه ارسال نشده اطلاعات دقيقي در اين خصوص ندارم.
همچنين خبرنگاري پرسيد آيا همانگونه كه براي برخورد با سران فتنه مصلحت انديشي مي شود، برخورد با عوامل حادثه كهريزك، كوي دانشگاه و مجتمع سبحان نيز تابع مصالح است؟ محسني اژه اي در پاسخ به اين سؤال تاكيد كرد: برخي از پرونده هايي كه نام برديد در دادگاه است و حكم نيز در مورد آنها صادر شده و برخي ديگر در مرحله تحقيقات قرار دارد، اما بحث مصلحت انديشي مطرح نيست، بلكه همواره گفته ام رسيدگي به پرونده ها تابع اقتضائاتي است كه هر زمان اين اقتضائات فراهم شود به آنها رسيدگي خواهد شد.
وي افزود: به عنوان مثال در مورد پرونده دادستان سابق تهران مشخصا از مجموعه ذيربط سؤال كردم كه گفتند در اين زمينه استعلاماتي صورت دادند اما هنوز پاسخي نيامده است و به محض پاسخ به استعلامات، تصميم گيري مي شود زيرا استعلاماتي هستند كه در تصميم قاضي موثرند.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سؤالي درباره حسن يونسي، محمد صالح نقره كار و عبدالله رمضان زاده با تاييد بازداشت اين افراد گفت: آنها در بازداشت به سر مي برند. پرونده در مرحله رسيدگي است و منجر به صدور كيفرخواست نشده است. البته محمد صالح نقره كار در خصوص اتهام جديدي دستگير شده است.

 گريه (گفت و شنود)

گفت: تعدادي از مدعيان اصلاحات كه به خارج از كشور گريخته و پناهنده شده اند از بي محلي دولت هاي خارجي كلافه شده و زبان به گلايه گشوده اند.
گفتم: چشمشان كور! دنده شون نرم! اگر بعضي غلط ها را نمي كردند به اين حال و روز نمي افتادند!
گفت: به موسوي و كروبي و خاتمي فحش مي دهند كه چرا آنها را دچار توهم كرده بودند و حالا كه به خارج از كشور پناهنده شده و فتنه هم شكست خورده، ديگر خارجي ها هم تحويلشان نمي گيرند.
گفتم: حيوونكي ها!
گفت: يكي از آنها در سايت «توئيتر» با حسرت نوشته است «وقتي پناهنده شديم از وعده ها چه خوشحال بوديم و حالا از بي محلي كشورهاي پناه دهنده داريم دق مي كنيم».
گفتم: پسربچه اي گريه كنان پيش مادرش رفت. مادر با نگراني پرسيد؛ چرا گريه مي كني؟ و پسربچه گفت؛ بابا داشت ميخ مي كوبيد، چكش محكم روي انگشتش خورد. مادر گفت؛ اين كه گريه نداره، تازه يك كمي هم خنده داره! و بچه گفت؛ مامان جون! من هم اول خنديدم، اما بابا محكم زد بيخ گوشم!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ در ايران يا در هر كشوري اتفاق كوچكي بيفتد مجامع بين الملل به بوق و كرنا مي دمند كه چه شده و قطعنامه صادر مي كنند ولي همين مجامع بين الملل امروز انگار كور شده اند و نمي بينند كه قذافي روزانه كرور كرور انسان هاي بدون سلاح را مي كشد و صدايي از اين ها بلند نمي شود. فقط وقتي متوجه شدند كه سقوط قذافي و پيروزي اسلامگرايان نزديك است احتمال مداخله نظامي را مطرح كردند. اقدامي كه با توجه به سابقه عراق و افغانستان خطرش براي ليبي كمتر از قذافي نيست.
عليمرداني و چند تلفن مشابه ديگر
¤ از رسانه هايي كه دغدغه حوادث اخير كشورهاي عربي را دارند تقاضا مي كنم كه به جاي نقل اخبار تحريف شده از رسانه هاي معلوم الحالي مثل بي بي سي و سي ان ان خودشان خبرنگار به كشورهاي ياد شده اعزام كنند.
يك هم وطن
¤ نماينده محترم ولي فقيه در سپاه گفته است در صورت محاكمه سران فتنه بعضي از خواص اقدام به موضع گيري حمايت آميز مي كنند و اين وضعيت براي كشور مناسب نيست. بنده دعا مي كنم افراد و مسئولين ضعيف النفس كنار گذاشته بشوند تا با اجراي احكام و حدود الهي انقلاب نفس بكشد و جلو برود.
8516---0919
¤ اگر اصلاح طلبي و يا دوم خردادي بودن در گذشته ارزش محسوب مي شد و دوست داشتيم با اين تابلو شناخته شويم ولي با وضعيتي كه سران فتنه بوجود آوردند براي ادامه حيات بايد مثل بهايي ها از گذشته خود برائت بجوييم.
يك نادم
¤ جهت اطلاع مقامات عالي قوه قضائيه بنويسيد صبر مردم در رابطه با رعايت مصلحت در قضيه تأخير انداختن محاكمه سران فتنه حدي دارد اين مصلحت سنجي ها تا كي مي خواهد ادامه پيدا كند.
2581---0912
¤ خانم رايس وزير خارجه دولت بوش گفته بود خاورميانه جديدي در حال تولد است ولي خبر نداشت كه تولد اين مولود چقدر به ضرر آمريكا و اسرائيل خواهد بود.
6219---0912
¤ امثال سردار نقدي چه دارند كه آمريكايي ها بخواهند حسابهاي خارجي آنها را مسدود نمايند! خدا را شكر در ميان مسئولان نظام بسياري هستند كه به پاكدستي شناخته مي شوند.
سليمي- داران اصفهان
¤ از آقاي هاشمي رفسنجاني تقاضا مي كنم كه صريحاً اعلام برائت كند از كساني كه فتنه گران اصلي هستند و حساب خودشان را از آن ها جدا كند.
روحنده- همدان
¤ با سازندگان بازي هاي رايانه اي سخني دارم و آن اينكه در بازي هاي رايانه اي اهميت دادن به نماز در اول وقت را طراحي بكنند به طوري كه اگر بازيگر داستان به اين فريضه اهتمام داشت امتياز بيشتري كسب كند.
يك شهروند
¤ از مدير مسئول كيهان خواهش مي كنم كه اطلاعات موثق خودشان درباره سران فتنه را در قالب يك دادخواست تنظيم و تحويل دادستان بدهند تا دادگاه با غناي بيشتري به پرونده اين عناصر رسيدگي كند.
غلامرضا جنت خواه دوست- رشت
¤ به علت مشكل بين ثبت احوال و آمار كشور در خصوص ثبت كد ملي بسياري از افراد تا به حال موفق نشده اند شماره حساب خود را به مركز آمار تحويل دهند و وزير محترم رفاه نيز دائم اعلام مي كنند كه براي جامانده ها از پرداخت دو مرحله يارانه خبري نيست و اين ظلم است چرا كه ما مقصر نيستيم، بين دو مركز دولت مشكل وجود دارد كه بايد زودتر رفع مي شد. درخواست مي شود نگذاريد اقشاري كه اتفاقا جزء دو سه دهك پايين جامعه هستند آسيب ببينند.
قادر سياحي بخشايش طلبه و دهها تلفن مشابه ديگر
¤ در تاريخ 5/12/89 رئيس و اعضاي شوراي شهرستان گرگان در مراسم ختم بانوي سيده اي از مددجويان كميته امداد امام خميني شركت كردند و يكي از اعضاي شورا به قرائت قرآن كريم و فرد ديگر از اعضاي شورا به مداحي پرداخت. آنها كمكي مالي نيز براي برگزاري مراسم كردند و رفتند. آن مرحومه نه ثروتي داشت نه خواهر و برادري، لذا اين عمل خداپسندانه مثل توپ در شهر پيچيد كه «مي شود» اگر بخواهيم كاري را براي خدا انجام دهيم حتي با حداقل ها مي شود.
علي اكبر جعفري
¤ مسئولين بانك مركزي و وزارت رفاه پاسخ دهند تكليف ما كه به خاطر ضمانت وام افراد حساب يارانه مان توسط بانك ملي مسدود است چه مي شود؟
0368---0935
¤ از مسئولين بويژه مديريت راهبردي و نيروي انساني رئيس جمهوري درخواست مي شود مشكل 990 نفر از كاركنان پيمانكاري شركت مخابرات خوزستان راكه هنوز تغيير وضعيت نداده اند و با حقوق 350 هزار تومان به سختي به امرار معاش مي پردازند را حل كنند.
8125---0916
¤ از آقاي احمدي نژاد تشكر مي كنم كه نامه هيئت دولت مبني بر استخدام نيروهاي قراردادي راه آهن اراك را ابلاغ كردند ولي متأسفانه مسئولين دو ماه است كه هيچ اقدامي نمي كنند.
جمعي از سوزنبانان راه آهن اراك
¤ براي اطلاع مسئولين بنويسيد دغدغه اصلي جوانان كشور قبل از هر چيز اشتغال و ازدواج آنان مي باشد. بنابراين ساخت ورزشگاه در اولويت هاي بعدي قرار دارد.
0046---0912
¤ تمام خانه هاي شهرك زين الدين در شهر مقدس قم برگشت فاضلاب پيدا كرده اند. دليل آن هم اين است كه پيمانكار تاييد شده از سوي شركت آب و فاضلاب لوله هاي فاضلاب را به جاي اينكه در عمق 3 متري زمين قرار بدهد در عمق 2 متري قرار داده است. شركت فاضلاب هم به جاي اين كه پيمانكار را جريمه كند از ساكنين شهرك مجدداً پول فاضلاب مي خواهد بگيرد و در ضمن آنان را مشمول جريمه نيز كرده است!
محمدزاده
¤ قيمت تخم مرغ در ميادين ميوه به شانه اي 5 هزار تومان رسيده است قرار بود مردم بابت گراني نگران نباشند. مسئولان بجنبند.
حاج خليلي
¤ هر چه استخدام وجود دارد اختصاص به فرهنگيان و پرستاران پيدا مي كند. گناه نيروهاي قراردادي مخابرات چيست كه بعد از هشت سال هنوز بلاتكليف مانده اند.
7251---0912
¤ از وزير محترم بهداشت درخواست مي شود قولي را كه در اسفند 88 مبني بر تأسيس دانشكده پرستاري در بندر لنگه دادند، عملي نمايند. متأسفانه مسئولين استان هرمزگان اعلام كرده اند كه هيئت علمي نداريم و ساختماني هم براي دانشكده وجود ندارد اما مردم مصرانه درخواست مي كنند كه قول وزير محترم بهداشت عملي شود تا بخشي از مشكلات منطقه برطرف گردد.
عبدالحسين اسدپور
¤ براي دريافت يارانه شماره حسابم را اعلام كردم متاسفانه در كد ملي اشتباهي صورت گرفت كه از دريافت يارانه محروم شدم. با اين افزايش هزينه هاي آب و گاز و برق و بنزين چگونه يك بازنشسته مي تواند از عهده مخارج خود برآيد.
4462---0912
¤ متأسفانه نگهداري حيوانات نجس العين همچون سگ در بين برخي از اقشار جامعه، در حال تبديل شدن به يك فرهنگ است. با توجه به بافت تهران و كلانشهرها و آپارتمان نشيني لازم است از سوي مسئولين امر بويژه شهرداري و ناجا تدابيري براي برخورد با آنها به عمل آيد گاهي در آسانسورها 5-4 دختر و پسر و زن و بچه پير و جوان ايستاده اند و در آن فضاي بسته يك قلاده سگ نيز خودنمايي مي كند كه افراد مقيد را با لمس ناخواسته نجاست آلوده مي كند. گاهي كدورت هايي نيز پيش مي آيد و چندي پيش فردي به تلافي سگ بازي همسايه يك بزغاله در مقابل واحد آپارتمان خود بسته و در پاسخ اعتراض ها گفته است اگر همراه داشتن حيوان نجسي مثل سگ اشكال ندارد، شما حتي مي توانيد در ساختمان خود الاغ كه پاك است، نگهداري كنيد.
9134---0912 و خلج
¤ اينجانب مدت ده سال در معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور در امور اداري و غيرحجمي به صورت شركتي مشغول به كارم. چرا به رغم دستور رئيس جمهور محترم و اعضاي هيئت دولت كه در تاريخ 29/9/89 مصوبه و دستورالعمل نسبت به تبديل وضعيت و قرارداد معين نمودن نيروهاي شركتي صادر كرده اند سرپرست محترم نيروي انساني معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور هيچ گونه اعتنا و اقدامي به عمل نياورده و از اجراي دستورات خودداري مي نمايند.
اميري جانباز
¤ براي يارانه ها و ثبت و كنترل شماره حساب افراد قرار شد اول اسفند سايت باز شود بعداً گفتند 15 اسفند و حالا صحبت از بيست اسفند مي كنند تصميم را چرا هنوز پخته نشده بيان مي كنند؟
3449---0937
 دوكارشناس ارشد شوراي امنيت ملي آمريكا اعلام كردند؛
پروژه كاخ سفيد براي استفاده از آشوبگران به منظور تضعيف برتري منطقه اي ايران

دو كارشناس ارشد شوراي امنيت ملي آمريكا در تحليلي با اشاره به قيام هاي مردمي در كشورهاي عربي و افزايش روزافزون قدرت منطقه اي ايران اعلام كردند كه دولت اوباما براي تضعيف اين جايگاه به دنبال استفاده از مخالفان در ايران است.
«هيلاري لورت و فيلينت لورت» در اين تحليل كه در پايگاه «ريس فور ايران» منتشر شده آورده اند: دوست محترم ما «ديويد فروم» (نطق نويس بوش) مطلب بسيار جالب توجهي را با عنوان «آمريكا نمي تواند ناآرامي هاي بحرين را ناديده انگارد» منتشر كرده است. ديويد نكات مهمي را گوشزد كرده است كه ما نيز با آنها موافق هستيم؛ از آنجا كه «يك ناوگان جنگي كامل آمريكا در بحرين مستقر است، هيچ راه گريزي نيست كه آمريكا بتواند خود را از مناسبات داخلي و امور سياسي بحرين جدا كند و دخالتي در اين باره نداشته باشد.» اما توصيه اي كه وي براي سياست خارجي آمريكا پيشنهاد مي كند، چندان از نظر ما خوشايند نيست.
وي معتقد است: ايران بازيگر بزرگي در خاورميانه است... هر تصميمي كه در قبال اين منطقه اتخاذ مي شود بايد با اين سؤال ارزيابي گردد: «آيا اين تصميم ما را به يك تغيير مثبت در سيستم سياسي ايران نزديك مي كند يا از آن دور مي سازد؟ اين سؤال بايد در مورد تصميم گيري هايي كه نسبت به بحرين و بسياري از ديگر كشورها صورت مي گيرد نيز در نظر گرفته شوند.»
در ادامه اين تحليل آمده است:
يكي از دلايلي كه باعث مي شود پيشنهاد ديويد- به ياد داشته باشيد كه او يكي از برجسته ترين نومحافظه كاراني است كه مي توان يافت- ما را شوكه كند اين است كه به نظر مي رسد چنين پيشنهادي پيش از اين توسط رئيس جمهور اوباما و دولت وي در اين منطقه به كار گرفته شده است.
در همين راستا ديويد سنگر از روزنامه نيويورك تايمز معتقد است كه رئيس جمهور اوباما بر اين باور است كه ناآرامي ها در تونس، مصر و ديگر مناطق، «مي تواند روايتي جايگزين براي القاعده و ايران باشد كه آمريكا مي بايست از آن استفاده كند.»
با توجه به همين مضامين است كه بايد دريابيم كه چرا دولت اوباما هفت ساعت پس از اينكه عمر سليمان كناره گيري حسني مبارك را از رياست جمهوري مصر اعلام كرد، از ستاد مطبوعاتي كاخ سفيد بخواهد دست به كار شوند و «يك صدا از معترضان» در ايران بخواهند «به خيابان ها ريخته و خواسته هاي خود را فرياد زنند.»
دولت اوباما تصميم گرفته است به هر نحوي كه ممكن است به جمهوري اسلامي «فشار بياورد»، و اين در حالي است كه جايگاه استراتژيك آمريكا در خاورميانه جلوي چشمان ما روز به روز ضعيف تر شده و تحليل مي رود.
برخي از اين شيوه ها، تلاش هاي بيهوده اي است كه در جهت ايجاد تغيير در اوضاع سياسي داخلي ايران صورت مي گيرد- از جمله تلاش ها و تشويق هاي دولت اوباما براي ايجاد ناآرامي در داخل ايران. همچنين دولت اوباما به تازگي عنوان تروريست را از سازمان مجاهدين خلق برداشته و بيش از اين آن را يك سازمان تروريستي نمي داند.
در پايان اين تحليل آمده است: دولت اوباما كه ديگر اميدي ندارد به عنوان قدرتي نگريسته شود كه در خاورميانه تأثيرات معناداري به جاي مي گذارد، به دنبال راه هاي ديگري مي گردد كه بتواند جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار دهد.

 مرفهين بي درد و دروغي به نام «جنبش» (خبر ويژه)

ارگان حلقه لندن اذعان كرد برخلاف جنبش هاي واقعي، بقاياي فتنه سبز، برخي افراد مرفه بالاشهر تهران هستند.
«جرس» در گزارشي به نقل از يك شاهد عيني حادثه سازي 25 بهمن نوشت: ايران با كشورهاي ملتهب منطقه متفاوت است. ما در مصر و تونس شاهد حضور متمركز مردم هستيم. نكته ديگر اين است كه در آن كشورها بازوهايي چون بسيج و سپاه وجود ندارد. همچنين اين كشورها داراي روابط حسنه اي با غرب هستند در حالي كه در ايران كاملا برعكس است.
اين رسانه راه اندازي شده از سوي سرويس جاسوسي MI6 انگليس و فعال در فتنه سبز مي افزايد: همراهان جريان سبز از طبقه مرفه بوده اند كه در نياوران، تجريش و سعادت آباد و... ساكن هستند در حالي كه در محلاتي مانند نازي آباد، خزانه، اميريه، منيريه و... سكوت محض حاكم است.
دروغ بزرگ نهفته در گزارش ميداني ارگان حلقه لندن اين مطلب است كه ادعا كرده غير از معدودي افراد مرفه بالاشهري- و البته شماري از بقاياي گروهك ها- بقيه مردم در سكوت محض هستند حال آن كه اگر گزارشگر جرس كور نبود، هويت واقعي مردم تهران و سراسر كشور را در حماسه هاي بزرگي نظير نهم دي ماه 1388 و 22بهمن سال گذشته و امسال گزارش مي كرد. در حرمت شكني عاشوراي سال گذشته (6 دي 88) نيز همين مردم بودند كه از هيئت ها و تكايا به سمت اوباش رفتند و در كمتر از ساعتي آنها را فراري دادند. اگر هم در مواقعي ميليشياي منافقين و مرفهين بي درد بعضا به صورت نقطه اي و لكه اي آفتابي شده اند، صرفا از سر خويشتن داري همين مردم بوده است و الا براي ملتي كه جنايتكاراني چون صدام و لشكر منافقين- در عمليات مرصاد- را تا دروازه هاي جهنم بدرقه كرد، جارو كردن گروهي كه هويت خود را با سطل آشغال و آتش زدن آن تعريف و ابراز مي كنند، كمترين زحمتي ندارد. ليچارهاي بالاترين به آنها كه الكي «داغ» مي كنند (خبر ويژه)

راي كاربران حرفه اي شبكه صهيونيستي «بالاترين» به چند دعوت اخير براي اغتشاش خياباني و عدم حضور در صحنه واقعي باعث شد تا اين شبكه زبان به ليچار و ناسزا باز كند.
طي يك سال اخير رويه كاربران رند و حرفه اي بالاترين اين بوده كه سناريوهاي دعوت به اغتشاش و تجمع و ... را «داغ» كنند و بدين ترتيب همديگر را تحميق و به آفتابي شدن در خيابان تحريك نمايند، هر چند كه بسياري از اين كاربران كلاهبردار، اساسا در تل آويو، لندن و پاريس و آمستردام و نيويورك و واشنگتن و برلين حضور دارند و اصطلاحا ديگران را شير مي كنند. نتيجه اين چرخه نمايشي هم كمدي درازگوش تروا در 22 بهمن سال گذشته و سپس شعبده بازي هاي 22 خرداد و روز قدس و 13 آبان و 16 آذر و عاشورا و 25 بهمن امسال بود.
همين واقعيت آزاردهنده بود كه باعث شد بالاترين آن روي خود را به نمايش بگذارد و خطاب به همين كنارگودي هاي پرحرارت فضاي مجازي بنويسد: آهاي بي غيرت ها! شما لياقت ندارين. شما غيرت ندارين وگرنه همراه مي شدين.
اين شبكه صهيونيستي سپس به عقده گشايي عليه ملت ايران پرداخته و مي نويسد: اي ملت بي غيرت، اي بازاري و كارمند بي غيرت، اي پدر و مادر بي غيرت، اي لر و ترك بي غيرت كه بويي از ستارخان نبردي، يا همراه شو يا بمير(!)
بالاترين در مطلب ديگري نوشت: اگر شما با شرف بودي، همراه مي شدي و تنها به شعار دادن پشت كامپيوتر بسنده نمي كردي. خود من اون پنج شنبه اي كه قرار بود به خيابان بياييم، بيمار بودم و نرفتم اما يك سري از دوستانم هم فقط پشت كامپيوترنشستند و تكان نخوردند. آهاي اوني كه فقط نشستي پاي اينترنت! خيلي بي شرف و نامردي.
در همين حال يكي از كاربران شبكه ياد شده از هم قطاران خواسته در روزهايي كه حساسيت پيش مي آيد، لينك هاي سرگرمي نگذارند و باعث انحراف ذهن نشوند.
خاطرنشان مي شود بالاترين پيش از اين هم همفكران ضدانقلاب خود را به بي ناموسي و مفت خوري متهم كرده بود.

 گدايي مجري لوده بر در «صداي آمريكا» (خبر ويژه)

مجري لوده و لمپن سابق سيما، براي ورود به صداي آمريكا به بيان دروغ هاي مضحك و گل درشت متوسل شده است.
به گزارش خبرنگار كيهان، سيد محمد حسيني در گفت وگو با صداي آمريكا، مرگ سيامك علي قلي- مجري سيما- را كه سالها پيش در اثر بيماري روي داد، مشكوك جلوه داد.
وي در اين گفت وگو همچنين از سران فتنه حمايت كرد.
سيدمحمد حسيني در ايران همواره يكي از آرزوهاي خود را تحصيل پسرش به زباني غير از زبان فارسي توصيف مي كرد. او پس از خروج از ايران، به اجراي مسابقه اي بسيار ضعيف به نام «شيطان» در يكي از تلويزيون هاي مبتذل ماهواره اي روي آورد. اما ساختار ابتدايي اين مسابقه به گونه اي بود كه خيلي زود از فهرست برنامه هاي آن شبكه حذف شد.
پس از اين اتفاق، حسيني مجبور شد در بنگاههاي معاملات ملكي در خارج از كشور، نقش تابلوي تبليغاتي را بازي كند. در همين روزها، وي تصميم به بازگشت به ايران و رسانه ملي را مي گيرد كه به دليل همكاري با تلويزيون هاي مبتذل، با مخالفت صدا و سيما روبرو مي شود.
حسيني در نهايت، بمنظور جلب نظر مديران صداي آمريكا، تصميم به مصاحبه با اين شبه رسانه مي گيرد و هر آنچه خوشايند آنهاست، به زبان مي آورد.
حسيني كه هيچگاه رنگ دانشگاه را نديده بود و خود را فارغ التحصيل فيزيك كاربردي معرفي مي كرد، گفته است با چهار ميليارد تومان وجه نقد از ايران خارج شده است.

 اشپيگل: از اين پس بايد مصر را حوزه نفوذ ايران حساب كرد (خبر ويژه)

با اتفاقاتي كه در مصر در شرف وقوع است، بايد اين كشور را جزء منطقه نفوذ ايران به حساب آورد.
مجله صهيونيستي- آلماني اشپيگل با مرور اخبار مربوط به عبور 2 رزمناو ايراني از كانال سوئز به سمت سوريه تأكيد كرد: در شرايط كنوني مصر جزء منطقه نفوذ ايران محسوب مي شود. ناوهاي ايراني در حالي با مجوز مصر از كانال سوئز عبور كردند كه همين كشور در دوره مبارك و همين 10 ماه قبل اجازه عبور به يك كشتي ايراني را براي بردن كمك هاي امدادي به غزه نداد، در حالي كه چندين بار كشتي ها و زيردريايي هاي جنگ رژيم صهيونيستي از آن عبور كرده اند. اكنون اسرائيل نگران تغيير وضعيت در منطقه و از دست رفتن مصر به عنوان مهمترين متحد استراتژيك خود است.
اشپيگل اين سخنان شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي را مورد توجه قرار داد كه «پرزيدنت مبارك يك سنگ بزرگ براي مهار و ممانعت از سيل در منطقه بود اما اكنون ديگر اين سنگ وجود ندارد و علاوه بر آن از درون نيز با مشكل بي ثباتي روبرو شده است.»
يك مقام اسرائيلي نيز به نيويورك تايمز گفته است: عبور رزمناوهاي ايراني از سوئز به سوريه، نشانه گسترش نفوذ ايران ورد پاي تازه اين كشور در منطقه است. پيش از اين حضور حزب الله در شمال و حماس در جنوب (غزه) به اندازه كافي براي اسرائيل نگران كننده بود. هم اكنون حزب الله داراي بيش از 45 هزار موشك و راكت است كه مي تواند با آن به عمق اسرائيل حمله كند.
در اين ميان گزارش روزنامه آلماني فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ حاكي است: هم تل آويو و هم واشنگتن همه تلاش خود را بكار بستند تا مانع عبور رزمناوهاي ايراني شوند و اوضاع مطابق ممنوعيت روزگار مبارك باشد. اين اولين آزمايش براي مصر جديد بود.
از سوي ديگر راديو فرانسه با مهم ارزيابي كردن عبور رزمناوها، درباره علت مسكوت گذاشتن ماجرا از سوي تل آويو و واشنگتن گفت: در شرايط بحراني فعلي هم آمريكا و هم اسرائيل ترجيح مي دهند با سكوت از كنار ماجرا عبور كنند. شايد اگر قضاياي اخير مصر نبود آنها اقدامي مي كردند يا تبليغات فراواني براي ممانعت انجام مي دادند اما در شرايط بحراني فعلي ترجيح دادند ماجرا را مسكوت بگذارند.

 آمريكا: ما مبارك هاي ايراني خود را تنها نمي گذاريم (خبر ويژه)

درپي خوش خدمتي فتنه گراني چون موسوي و كروبي به آمريكا در غائله آفريني 25 بهمن، سخنگوي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد از اين عناصر حمايت و نسبت به محدوديت عناصر ضدانقلاب در داخل ابراز نگراني كرد.
اين جزو معدود دفعاتي است كه شوراي امنيت ملي كاخ سفيد وارد حمايت علني از عناصر ضد انقلاب مي شود. به نظر مي رسد فشار فزاينده قيام هاي اسلامي در خاورميانه، عرصه را بر آمريكا به شدت تنگ تر كرده و كاخ سفيد سركوب اين قيام ها و فشارها را در گرو حاشيه سازي و تحركات انحرافي در مناطقي غير از مناطق تحت استيلاي رژيم هاي مرتجع وابسته مي داند. همين امر، علت سفارش اغتشاش در 25 بهمن از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي و سپس حمايت از مهره هايي چون موسوي و كروبي بود.
تامي ويتور سخنگوي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد ضمن قرائت بيانيه اين شورا گفته است: ما فشار سيستماتيك حكومت ايران عليه مخالفان و رسانه هاي مستقل را محكوم مي كنيم. آنها حقوق آشكار بين المللي را زير پا مي گذارند و حقوق بشر را با رياكاري نقض مي كنند. ايران به جاي حمايت از مردم مصر بايد به مخالفان اجازه دهد تا تجمع و راهپيمايي كنند. ايالات متحده قوياً اقدامات سازماندهي شده در بازداشت چهره هاي سياسي، فعالان سياسي، وبلاگ نويسان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر را محكوم مي كند.
حمايت آمريكا از عناصر خائن و غربگراي اپوزيسيون پس از آن صورت مي گيرد كه كاخ سفيد و غرب مجبور شدند پشت نوكراني چون حسني مبارك و زين العابدين بن علي و معمرقذافي را خالي كنند و بحث هاي گسترده اي را در رژيم هاي مرتجع و وابسته برانگيزند مبني بر اينكه تنها ماندن و تحقير شدن، سرنوشت همه نوكران آمريكا و غرب است.
همزمان با موضع اين نهاد امنيتي آمريكا، يوسف صانعي هم كه از سوي راديو فردا ارگان رسمي سازمان سيا به عنوان «روحاني و مجتهد واقعي» معرفي شده، بيانيه اي صادر و ضمن آن از فتنه گران آلت دستي چون موسوي و كروبي حمايت كرد. اين بيانيه بلافاصله در رسانه هاي ضدانقلاب نظير بي بي سي، راديو فردا، بالاترين، گويانيوز، جرس و... منتشر شد. جالب اينكه صانعي در همين بيانيه دشمن پسند، از موسوي به عنوان «شخصيت خدوم و زبده الاخيار و ذوي العزوالاحترام» و از كروبي به عنوان «يار ديرين و متعهد امام» ياد كرده بي آن كه توضيح دهد حضرت امام خميني(ره) جز دشنام و بغض و حقد، چه بهره از هيئت حاكمه آمريكا و رسانه هاي ضدانقلاب داشت؟ صانعي در اين بيانيه منافقانه- كه توسط بيت آلوده وي تدارك شده- همچنين توضيح نمي دهد كه اگر هنوز ذره اي باور به امام خميني و انقلاب دارد، چرا در برابر شعارهاي ضد انقلابي و ساختارشكنانه اوباش تحريك شده از سوي موسوي و كروبي و رسانه هاي بيگانه، سكوت كرده است؟
در اين ميان پرسشي كه پاسخ روشني نيز در خود نهفته دارد اين است كه «شوراي امنيت ملي كاخ سفيد»، «وزارت خارجه اسرائيل»، «فتنه گراني مانند موسوي و كروبي» و روحاني نماياني نظير صانعي و خاتمي و برخي اعضاي مجمع روحانيون بر سر كدام موضوع توافق و تفاهم پيدا كرده اند؟ آيا اين مسئله غم دين و درد انقلاب و غصه ملت ايران يا ملت هاي مسلمان و مظلوم منطقه است؟! اگر اين گونه بود كه اوباش تحريك شده از سوي فتنه گران و گروهك ها، روز 52 بهمن به نام حمايت از قيام مردم مصر و تونس، شعارهاي يك روز قبل ديكته شده وزارت خارجه اسرائيل را تكرار نمي كردند؟
يادآور مي شود در بحبوحه اغتشاشات سال گذشته و از جمله حرمت شكني عناصر روزه خوار در روز قدس سال گذشته (72 شهريور 88)، عناصر محارب شعار مي دادند «روحاني واقعي، منتظري- صانعي» و بعدها راديو فردا براساس همين شعارها، مدال صلاحيت مرجعيت و اجتهاد را به گردن صانعي آويخت.
متقابلاً طي سالهاي اخير، سران و بازيچه هاي فتنه انگيزي دشمن به دلايل كاملاً مشخص، درباره جنايات و نسل كشي و اشغالگري آمريكا و رژيم صهيونيستي در كشورهاي منطقه سكوت اختيار كرده اند تا ابعاد كامل بده بستان آنها با غرب پديدار شود. مقامات آمريكايي پس از فتنه 88 بارها، حماقت عناصري چون موسوي و كروبي را تحت عنوان «شجاعت» و «شهامت» مورد ستايش قرار داده اند.

 گاوداري آماده است، منتظر ورود گاوها هستيم! (خبر ويژه)

ديروز در حالي اعلام شد كه «اتحاديه اروپا» قصد دارد با صدور يك بيانيه رسمي افرادي نظير آيت الله محمدتقي مصباح يزدي، آيت الله سيد احمد خاتمي، آيت الله محمد يزدي و حسين شريعتمداري (مدير مسئول كيهان) را به عنوان «مبلغان فرهنگ خشونت» در ليست تحريم هاي خود جاي دهد كه تلويزيون هاي VOA (وابسته به سيا) و BBC فارسي نيز از يك ماه گذشته با پيشبرد پروژه اي مشترك زمينه سازي براي معرفي اين چهره ها را به عنوان «سران خشونت در ايران» كليد زده اند.
تلويزيون VOA (وابسته به آژانس اطلاعات مركزي آمريكا) ديروز با پخش گزارشي ويژه «حسين شريعتمداري» (مدير مسئول كيهان) را از «مبلغان برجسته تئوري خشونت مقدس» و يكي از «تئوريسين هاي راديكال اسلام شيعي» معرفي كرد و در يك مغالطه مضحك به مقايسه مواضع «روزنامه كيهان» با مواضع گروهك هاي وهابي پرداخت! اين تلويزيون وابسته به CIA سپس با پخش سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در افتتاحيه «پنجمين جشنواره بين المللي شعر فجر» مبني بر «جلوگيري وزارت ارشاد از ترويج فرهنگ خشونت گرا در ايران» گفت: «در محافل فرهنگي ايران گفته مي شود اين گفته هاي وزير ارشاد مبني بر محكوميت خشونت، صرف نظر از اين كه كدام گروه مورد نظرند، سخني درخور تأمل و مثبت است؛ بويژه آن كه اگر ديدگاه هاي مقامات حكومتي، بويژه مسئولان قضايي جمهوري اسلامي را به يادآوريم كه رامين جهانبگلو را به اتهام ترويج فرهنگ عدم خشونت مورد بازخواست و محاكمه قرار دادند.»
تلويزيون VOA در اين گزارش بدون اشاره به اينكه نخستين بار روزنامه «كيهان» از ماهيت فاشيستي و خشونت گراي نظريه هاي به ظاهر «خشونت پرهيز» رامين جهانبگلو پرده برداشت، مدعي شد: «ازاين پس مي شود به بررسي ديدگاه هاي مكتوب تندروان شيعي وابسته به حاكميت، كساني همچون «آيت الله مصباح يزدي» يا مقالات منتشره روزنامه «كيهان» توسط «حسين شريعتمداري» پرداخت تا روشن شود كه آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي زدودن ترويج آشكار خشونت در اين حوزه ها كاري خواهد كرد يا تنها خشونت تندروان سني سلفي و وهابي را محكوم كرده است؟»
يك ماه پيش از اين نيز BBC فارسي طي گزارشي ويژه با هدف تفرقه افكني ميان نيروهاي انقلاب، ابتدا به حمايت ظاهري از سياست هاي فرهنگي دولت پرداخت و به گونه اي سالوسانه و با انتشار مقاله مفصلي به قلم «فرج سركوهي» (جاسوس فراري) ادعا كرد سياست هاي ليبرالي وزارت ارشاد با «ادبيات خشونت طلب» روزنامه «كيهان» براي انزواي روشنفكران سكولار و اپوزيسيون سازگار نيست! گفتني است اوايل دي ماه سال جاري- دسامبر 2010- شبكه تلويزيوني CNN از دارايي صدها ميليون دلاري مدير مسئول كيهان در بانك هاي سوئيس و دوبي و مالكيت دو ويلا در سواحل هاوايي و تورنتو كانادا خبر داده بود و در همان حال، نوري زاده در صداي آمريكا ضمن تأييد اين خبر گفته بود شريعتمداري يك گاوداري بزرگ در دماوند نيز دارد و مدير مسئول كيهان در پاسخ وي به طنز گفته بود؛ اين گاوداري آماده است و فقط منتظر ورود گاوهايي هستيم كه در چند استوديوي رسانه هاي فارسي زبان آمريكا و انگليس پرسه مي زنند!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14