(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 24 اسفند 1389- شماره 19888

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
واژگوني پروژه ها (يادداشت روز)
بازديد 5 ساعته رهبر انقلاب از دستاوردهاي غرور آفرين دانشمندان ايراني
جواب منطقي (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
پوست خربزه زير پاي دولت ! (نكته)
آيت الله وحيد خراساني: حفظ نظام جمهوري اسلامي از اوجب واجبات است
ملت ها اكنون آن روي ديگر اوباما را مي بينند (خبر ويژه)
ما جاسوس سيا هستيم يا مأمور دو جانبه اطلاعات جمهوري اسلامي؟ (خبر ويژه)
مرزبندي صريح اصولگرايان كمترين راه نفوذي براي اپوزيسيون نگذاشته است (خبر ويژه)
كلافگي يك صهيونيست از «ايران ايران» آلماني ها (خبر ويژه)واژگوني پروژه ها (يادداشت روز)

اين روزها موج فزاينده خيزش هاي اسلامي آنچنان اوج گرفته است كه بيش از هر چيزي نشان دهنده شكست پروژه هاي ضداسلامي است كه آمريكا و اذنابش طي دهه گذشته تمام توان و پتانسيل خود را به صحنه آوردند تا آنها را عملياتي و اجرايي نمايند.
10 سال پيش در 11 سپتامبر 2001 دو هواپيماي خطوط هوايي آمريكا- پان آمريكن و آمريكن ايرلاينز- به دو برج تجارت جهاني اصابت كردند و دستمايه اي شد تا آمريكايي ها با ادعاي مبارزه با تروريسم در 2001 به افغانستان و بعد در 2003 به عراق لشكركشي كنند. در اين ميان پروپاگانداي رسانه اي غرب ادعاي واهي مبارزه با تروريسم را به گفتماني مبدل ساخت كه در اين گفتمان جعلي واژه تروريسم معادل كليد واژه «اسلام» قرار بگيرد.
پروژه «اسلام هراسي» و پس از آن «اسلام ستيزي» در منطقه خاورميانه در ادامه گفتمان دروغين مبارزه با تروريسم كليد خورد و كار بدين جا منتهي نشد و با هدف سيطره بر منطقه، مثلث شوم آمريكا، برخي كشورهاي غربي و رژيم جعلي صهيونيستي طرح خاورميانه بزرگ را در سال 2003 رونمايي كردند. طرحي كه در واقع نقشه راه آمريكايي ها و صهيونيست ها براي جنايت، تجاوز، چپاولگري، غارت منابع و ثروت هاي عمومي منطقه بود. با به راه انداختن جنگ 33 روزه در 2006 محرز شد كه طرح خاورميانه بزرگ به نتيجه نرسيده است و در همان ايام بود كه اين بار از طرح خاورميانه جديد (در سال 2006) سخن به ميان آمد.
در سال 2008 رژيم صهيونيستي پس از آن كه ضرب شستي از حزب الله در جنگ 33 روزه خورد جنگي 22 روزه را در غزه به راه انداخت و كلكسيوني از جنايت و تجاوز را مرتكب شد.
آنچه كه در تمامي آن سال ها يعني از كشتار مردم افغانستان و عراق در 2001 و 2003 تا كشتار مردم مظلوم لبنان و فلسطين در 2006 و 2008 از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي و چند كشور غربي حامي آن دو به وقوع پيوست چيزي جز «ترور اسلام» نبود آن هم با ادعاي اوليه مبارزه با تروريسم!
طرح خاورميانه بزرگ و بعد طرح خاورميانه جديد كه تشكيل خاورميانه اي با مختصات آمريكايي- صهيونيستي را دنبال مي كرد نيز در راستاي حذف عنصر اسلام خواهي در گستره منطقه خاورميانه بود.
طبيعي بود كه ابتدا پروژه «اسلام هراسي» و سپس «اسلام ستيزي» نيز چاشني نقشه ها و طراحي هاي آمريكايي- صهيونيستي عليه ملت هاي مسلمان و مستقل و آزادي خواه قرار بگيرد.
اما آنچه با تحولات اخير منطقه و سقوط دولت ها و حاكمان دست نشانده جاي تامل دارد سندي است كه دو سال پيش روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز افشا كرد.
اين روزنامه آمريكايي اواخر آذرسال 87 در شماره روز شنبه خود فاش ساخت دولت آمريكا در يك برنامه 5 ساله 500 ميليون دلاري براي مبارزه با اسلام خواهي در بخشي از آفريقا و كشورهايي چون تونس، ليبي، الجزاير و... مداخله نظامي و غيرنظامي كرده است.
آنچه كه نيويورك تايمز از آن پرده برداشت اين واقعيت غيرقابل انكار بود كه آمريكايي ها براي جلوگيري از اسلام خواهي و ترور اسلام ناب نه تنها به منطقه خاورميانه و كشورهاي عراق و افغانستان قشون كشي كرده اند بلكه پهنه آن تا هزاران مايل دورتر يعني تا قاره آفريقا نيز گسترش يافته است.
اكنون سوالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه آيا آمريكايي ها و صهيونيست ها با به راه انداختن جنگ و كشتار در منطقه و علم كردن پروژه هايي چون اسلام هراسي و اسلام ستيزي و به صحنه آوردن طرح خاورميانه بزرگ و طرح خاورميانه جديد توانسته اند عنصر اسلام خواهي را در منطقه متوقف كنند؟
بدون ترديد پاسخ به اين سوال در گرو دانش نظري و تئوريك نيست چرا كه بدون ترديد سونامي تحولات در كشورهاي مستبد و مرتجع عربي خود گوياي همه چيز است.
همچنانكه موج انتفاضه در تونس، ليبي و بخشي از آفريقا كه آمريكايي ها سرمايه گذاري كلاني انجام داده بودند تا گرايش به اسلام خواهي را متوقف كنند آشكارا نشان مي دهد كه در اين توطئه و دسيسه ناكام بوده اند.
بدون ترديد تحولات اخير در منطقه خاورميانه و بخشي از آفريقا متاثر و ملهم از روحيه اسلام خواهي است كه سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي را برنمي تابد. نمادها و نشانه هاي اسلامي بودن اين حركت نيز عيان و نمايان است.
در منطقه خاورميانه و در كشوري مثل بحرين، مردم در تجمعات و راهپيمايي اعتراض آميز خود شعار «الله اكبر» سر مي دهند و طنين فرياد «يا حسين(ع)» ميدان «لؤلؤ» را دربر گرفته است.
يا از باب نمونه مي توان به تونس اشاره كرد، كشوري در منطقه آفريقا كه بلافاصله پس از سقوط دولت غربگراي «بن علي» مردم آزادانه و باشور و شعف به مساجد مي روند. نمازجماعت حلقه اتصال پولادين عموم مردم تونس شده و انگيزه آنها را مضاعف كرده است.
در مصر نيز مشاهده مي كنيم كه علي رغم بيش از سه دهه حكومت وابسته «نامبارك» به آمريكا و ترويج مدل و الگوي زندگي به سبك غربي آنچه مردم مصر پس از سقوط دولت بر آن اصرار دارند تاكيد بر آموزه هاي اسلامي و تبري از سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي است. كمال الهلباوي عضو ارشد اخوان المسلمين در همان روزهاي اول پس از سقوط دولت حسني نامبارك تصريح مي كند: «آرزوي ما تشكيل حكومتي اسلامي مانند جمهوري اسلامي ايران است».
نكته ديگري كه بايد به مطالب قبلي علاوه كرد اين است كه آمريكايي ها طي سال هاي گذشته افزون بر تمامي حربه هايي كه بكار گرفته و طرح ها و پروژه هايي كه به صحنه آوردند همواره از روند و فرآيند سكولاريزاسيون در منطقه حمايت كردند.
تلاش براي استقرار وضعيتي كه در آن «دنيوي كردن دين مردم» (سكولاريسم) شكل بگيرد در جاي جاي منطقه قابل رصد و واكاوي است. در همين راستا مي توان جريان 14 مارس در لبنان، العراقيه در عراق و جريان اصلاحات و فتنه سبز در ايران را نام برد.
طرفه آنكه جرج بوش رئيس جمهور پيشين آمريكا مكرراً در سخنراني هاي خود مي گفت: «ما از اصلاح طلبان و دموكرات ها در جاي جاي خاورميانه از بيروت گرفته تا دمشق و از تهران تا بغداد حمايت مي كنيم.»
هم اكنون آنچه كه پس از يك دهه تلاش آمريكا، رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي غربي در منطقه قابل رؤيت است موج بيداري اسلامي و افزايش روحيه اسلام خواهي است و اين بدان معناست كه در وهله اول پروژه هايي چون «اسلام هراسي» و «اسلام ستيزي» به شكست انجاميده است و طرح هاي خاورميانه بزرگ و خاورميانه جديد با مختصات آمريكايي- صهيونيستي نه تنها شكل نگرفته بلكه به تعبير روزنامه الحيات چاپ لندن خاورميانه آنگونه كه ايران اسلامي اراده كرده شكل گرفته است.
جالب اينجاست كه حتي شكست پروژه «اسلام هراسي و اسلام ستيزي» نه تنها در گستره منطقه خاورميانه بلكه در مقياس جهاني به شكست انجاميده است. همين چند روز پيش وقتي كنگره آمريكا در قالب طرحي كه «پيتركينگ» نماينده نيويورك و رئيس كميته امنيت داخلي كنگره ارايه كرده بود و در راستاي «اسلام ستيزي» ممنوعيت تدريس آياتي از قرآن در مدارس مسلمانان را كليد زده بود؛ مسلمانان و حتي غير مسلمانان به همراه سازمان هاي غير دولتي به شدت نسبت به آن واكنش نشان دادند.
6 ماه پيش نيز هنگامي كه «تري جونز» كشيش احمق كليساي فلوريدا اعلام كرد كه در نهمين سالگرد حوادث 11 سپتامبر قصد دارد در اعتراض به «اسلام»، قرآن سوزي كند موج اعتراضات گسترده جهاني و هشدارها درباره عواقب هرگونه بي حرمتي به قرآن كريم منجر به عقب نشيني و انصراف اين كشيش شد. از سوي ديگر؛ به موازات شكست «پروژه اسلام ستيزي» در مقياس جهاني، موج اسلام خواهي و گرايش به اسلام فراتر از منطقه خاورميانه و آفريقا به اروپا و آمريكا با سرعتي شتابان نفوذ كرده است.
ماه گذشته بود كه روزنامه بيلد آلمان كه نزديك به محافل صهيونيستي است در گزارشي نوشت: «تا سال 2030 بيش از يك چهارم جمعيت جهان را مسلمانان تشكيل خواهند داد.»
ديروز نيز روزنامه انگليسي گاردين از رشد جمعيت مسلمانان اروپا به 35 درصد خبر داد و اعتراف كرد: «انگليس در 20 سال آينده بيشترين افزايش مسلمانان در اروپا را داراست.»
آنچه اشاره شد اندكي از بسيارهاست كه نشان مي دهد پروژه ها و طرح هاي آمريكايي در جهت اسلام ستيزي و توقف روحيه اسلام خواهي به شكست انجاميده است.
حسام الدين برومند

 در نمايشگاه فناوري هاي راهبردي صورت گرفت
بازديد 5 ساعته رهبر انقلاب از دستاوردهاي غرور آفرين دانشمندان ايراني

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظّم انقلاب اسلامي صبح ديروز بيش از 5 ساعت از نمايشگاه فناوريهاي راهبردي ديدن كردند و با توضيح مسئولان غرفه ها با بخشي از دستاوردهاي برجسته علمي و فناوري محققان و دانشمندان كشور بيشتر آشنا شدند .
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ابتداي ورود به نمايشگاه فناوريهاي راهبردي در محل يادمان شهيدان عليمحمدي و شهرياري حضور يافتند و با قرائت فاتحه، براي شهيدان عرصه علم و ايمان علو درجات مسئلت كردند .
در نمايشگاه فناوريهاي راهبردي، اختراعات، توليدات و دستاوردهاي علمي و فناوري محققان و دانشمندان كشور، در بخشهاي هوا ـ فضا، ميكرو الكترونيك، انرژيهاي نو، نانو تكنولوژي، فناوريهاي بين رشته اي، سلول هاي بنيادي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، زيست فناوري، و گياهان دارويي و طب ايراني به نمايش گذاشته شده بود .
طرح ملّي «طراحي و ساخت راكتور نيروگاه آزمايشي گداخت هسته اي به روش محصور سازي مغناطيسي» از جمله دستاوردهاي علمي در بخش فناوري انرژيهاي نو بود. گداخت هسته اي يكي از پيشرفته ترين روشهاي توليد برق است كه تا چند سال ديگر جايگزين روش كنوني شكافت هسته اي خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران اكنون در مرحله مطالعاتي اين طرح قرار دارد و در آينده وارد مرحله ساخت نيروگاه گداخت هسته اي خواهد شد .
ابررايانه ملّي اميركبير از جمله طرح هاي كلان ملّي است كه در اين نمايشگاه عرضه شده بود. طراحي، ساخت و بهره برداري از اين ابررايانه كاملاً در داخل و در دانشگاه صنعتي اميركبير انجام شده است. تكنولوژي ساخت اين ابررايانه فقط در اختيار 10كشور است. اين ابررايانه قدرت پردازش انجام 89 هزار ميليارد عمليات محاسبه شناور را در ثانيه دارد.
ماهواره صنعتي اميركبير نيز از جمله توانمنديهاي محققان و دانشمندان دانشگاه صنعتي اميركبير است كه در اين نمايشگاه معرفي شد.
ساخت و توليد دستگاه شتاب دهنده خطي پزشكي به منظور توليد اشعه ايكس براي درمان تومورهاي سرطاني، دستگاه توليد راديو ايزوتوپ، ابزار مكان يابي مغناطيسي براي هدايت حفاري در چاه ها، بشقاب پرنده بدون سرنشين زحل ويژه فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي با قابليت ارسال و ضبط همزمان، سيستم هوشمند شناسايي و استخراج اطلاعات راداري در فركانس 2 تا 40 گيگا هرتز، سيستم شناسايي سامانه هاي راداري و طراحي و ساخت رادار هواشناسي بومي، از ديگر موفقيت هاي علمي و فناوري ارائه شده در نمايشگاه فناوريهاي راهبردي بود.
همچنين ماهواره هاي نويد و ظفر كه كاملاً بومي و داخلي هستند در نمايشگاه فناوريهاي راهبردي ارائه شدند. اين دو ماهواره آماده پرتاب هستند.
طرح ساخت كپسول زيستي براي ارسال موجود زنده به ويژه انسان به فضا در بخش فناوري هوا ـ فضا نيز ارائه شده بود. قرار است در آينده نزديك با استفاده از اين كپسول زيستي يك موجود زنده، به ارتفاع 120 كيلومتري فضا فرستاده و به صورت سالم بازيابي شود .
ساخت دستگاه شبيه ساز كم وزني و شرايط لازم براي تحقيقات در سفرهاي فضايي كه تمام تغييرات بيولوژيكي موجود زنده را در فضا نشان مي دهد، از جمله دستاوردهاي دانشمندان ايراني بود.
يكي از موارد ارائه شده در نمايشگاه فناوريهاي راهبردي، هواپيماي ا سپرت پرنده آزاد بود كه توانايي پوشش سه كلاس خلباني را دارد. اين هواپيماي دو نفره تمام كامپوزيت است كه همه مراحل طراحي و ساخت آن در داخل انجام شده است. يك نمونه از هواپيماي چند منظوره ميكروج ت هم در نمايشگاه ارائه شده بود .
بخش ديگر نمايشگاه فناوريهاي راهبردي، مربوط به دستاوردهاي علمي موسسه رويان بويژه در حوزه بانك سلولهاي بنيادي و شبيه سازي بود. در اين بخش محققان توضيحات جامعي در خصوص آزمايشهاي مختلف براي شبيه سازي و مراحل گوناگون انجام گرفته براي رهبر انقلاب اسلامي بيان كردند. دستاوردهاي بخش نانو از ديگر قسمتهاي نمايشگاه فناوريهاي راهبردي بود كه در اين بخش نمونه هايي از توليد نانو داروهاي ضد سرطان توليد آزمايشي نانو داروها براي پيشگيري از مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي و توليد الياف شيشه براي صنايع كامپوزيت ارائه شده بود.
در بخشهاي مربوط به دستاوردهاي پزشكي، دستگاه ماموگرافي ديجيتال براي تشخيص زود هنگام سرطان سينه، دستگاه ليزر اورولوژي براي درمان سنگ هاي كليه و برش هاي بافت نرم، سامانه هوشمند كمك تشخيص بيماريهاي مادر زادي قلبي دستگاه تعيين ميزان قند بدن انسان بدون استفاده از خون، و دستگاه تصويربرداري پزشكي (ام. آر. آي) ارائه شده بود .
طراحي و ساخت دستگاه تصويربرداري پزشكي مطابق با استانداردهاي جهاني براي اولين بار به دست متخصصان داخلي انجام شده است.
طرح توليد بيوايمپلنت ها از ديگر بخشهاي نمايشگاه فناوريهاي راهبردي بود كه در آن آخرين نمونه هاي بيوايمپلنت ها به نمايش در آمده بود.
در بخش انرژي هاي نو، دستاوردهاي علمي و فناوري همچون برديابي نوري در زير آب، موتور بدون ذغال از جديدترين نسل موتورهاي الكتريكي جهان، ديش خورشيدي براي راه اندازي توربين بخار و استفاده در سيستم هاي گرمايشي، طراحي و ساخت اولين اتوبوس كاملاً هيبريدي و ساخت موتور و گيربكس نيروگاههاي بادي معرفي شده بودند .
بخش ديگري از اين نمايشگاه به گياهان دارويي و طب ايراني اختصاص داشت. در اين بخش آخرين دستاوردهاي محققان و دانشمندان كشورمان ارائه شده بود.
در بخش فناوريهاي بين رشته اي، پروژه ساخت آنتن ارسال و دريافت ماهواره اي باند 18 گيگا هرتز، طراحي و ساخت ايستگاههاي ماهواره اي سيار يا ا س. ا ن. جي، و توليد تراشه گيرنده تصاوير ديجيتال از جمله دستاوردهايي بود كه ارائه شدند.
تسويه كننده فرآورده هاي نفتي با ميكرو فيلتر، دستاوردهاي علمي و صنعتي در بخش استخراج و توليد نفت، و سامانه كاهنده مصرف انرژي براي موتورهاي الكتريكي، از ديگر بخشهايي بود كه در نمايشگاه فناوريهاي راهبردي ارائه شده بودند.
در نمايشگاه فناوريهاي راهبردي بخشي هم به نقشه جامع علمي كشور و مراحل تدوين آن و هدف هاي پيش بيني شده و تعيين اولويت ها در نقشه جامع علمي كشور اختصاص داده شده بود.
در اين بازديد معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، وزير دفاع و پشتيباني، روساي دانشگاهها و پارك هاي علم و فناوري حضور داشتند.
هنگام بازديد از نمايشگاه و با اذان ظهر، نماز جماعت به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامي اقامه شد و پس از نماز بازديد حضرت آيت الله خامنه اي از نمايشگاه ادامه يافت .

 جواب منطقي (گفت و شنود)

گفت: يك سايت ضدانقلابي در انگليس نوشته است اگر فرزندان موسوي و كروبي هم گفتند كه پدر و مادرشان زنداني نيستند نبايد باور كنيم، چون رژيم همه را وادار مي كند به نفع حاكميت حرف بزنند.
گفتم: خب! ديگه چي؟!
گفت: همين سايت نوشته است اعتراف زندانيان هم به خاطر فشاري است كه در زندان بر آنها وارد كرده و آنها را مجبور به اعتراف مي كنند!
گفتم: حالا بر فرض كه اينطور باشد. وقتي سردمداران فتنه تحمل اندكي فشار را ندارند و تسليم مي شوند، چطوري انتظار دارند بر ملتي كه با خون خود از انقلاب دفاع مي كنند پيروز شوند؟!
گفت: چه عرض كنم؟! خودشان هم نمي فهمند چه مي گويند!
گفتم: شخصي به يك آدم خل و چل كه حرف حاليش نمي شد گفت؛ گير عجب آدم نفهم و كله خري افتاديم! و يارو خل و چله با عصبانيت بهش گفت؛ خودت گير عجب آدم نفهم و كله خري افتادي!!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ادامه انقلابهاي مردمي در برابر ديكتاتورهاي دست نشانده كشورهاي عربي و اسلامخواهي مردم منطقه با الگوپذيري از انقلاب اسلامي ايران اولين نتيجه اش عقب نشيني شوراي همكاري خليج فارس در مورد جزاير سه گانه ايراني و اعلام نظر صريح برخي سران كاخ سياه در بي نتيجه بودن برخي تحريم ها نشان داد و بايد گفت اين هنوز از نتايج سحر است.
محمودي
¤در دنيايي زندگي مي كنيم كه غرب با آن همه ادعاي انسانيت و حقوق بشري گويا در قضيه قتل عام مسلمانان ليبي كور و كر است و هيچي نمي بيند از غرب و سازمانهاي آمريكايي بين المللي انتظاري نيست ولي چرا سازمان كنفرانس اسلامي خود را به خواب زده است. بايد براي مردم ليبي گريست كه 40 سال يك فرد ديوانه حاكم بر آنها بوده است و ما خدا را شكر مي كنيم كه 32 سال است در اثر نظام مقدس جمهوري اسلامي برآمده از خون شهيدان، امام راحل(ره) و مقام عظماي ولايت حضرت ايت الله العظمي خامنه اي انسانهاي موحد و متقي و حكيم و دانشمند و متعهد و متعبد و حاكم بوده و هستند.
عليمرداني
¤ايران و ايراني افتخارش، دينش، شهدايش، رهبرش و خصوصا امامش است نه تخت جمشيد، مواظب باشيم جشنهاي تخت جمشيد تكرار نشود وگرنه با ملتي طرف هستند كه بهترين جوانانش را براي سرنگوني سلطنت 2500 ساله و حفظ اسلام و انقلاب داده است و در برابر انحرافات كوتاه نمي آيد. مردم شيراز و مرودشت اجازه تكرار صحنه هاي مشمئزكننده دهه 50 را به كسي نمي دهند. از رئيس جمهور انقلابي انتظار مي رود مانع رواج انحراف در دولت عدالت محور شوند.
بازياري و چند تماس مشابه
¤دبير شوراي عالي امنيت ملي و رئيس سازمان انرژي اتمي و مسئولان تصميم گير كشورمان بايد در برابر فشارهاي 1+5 خيلي هشيار باشند ما امروز ديگر نيازي به اين نداريم كه آن ها به ما رسميت بدهند ما امروز رسميت يافته هستيم. با خون شهيدان، با استقامتمان، با دستاوردهاي راهبردي مان ديگر نيازي به آن ها نداريم كه آن ها ما را تائيد كنند. ما نبايد هيچ تعهدي فراتر از ان پي تي بدهيم چون اين بار نوبت آن هاست كه به بندهاي عمل نشده ان پي تي گردن بگذارند.
يك هم وطن
¤در راستاي خوش خدمتي حكام مرتجع و وابسته منطقه به آمريكا و اروپا، برخي از كشورهاي نفت خيز عرب از جمله كويت اعلام كرده اند كه توليد نفت را افزايش خواهند داد تا قيمت آن را كاهش دهند. از وزير نفت جمهوري اسلامي تقاضا مي كنيم كه حضور پررنگ تري در اين شرايط داشته باشند و در مقابل اين خوش خدمتي هاي كويت و عربستان مقاومت كنند و مواضع قاطعانه بگيرند.
كاشاني
¤تصويب نقشه جامع علمي كشور را تبريك مي گويم و برخود واجب مي دانم از دانشمنداني كه با هزاران نفر ساعت كار، موفق به انجام اين كار بزرگ شدند تشكر و قدرداني كنم. ترديد نكنيد كه اگر با اين روند پيش برويم طولي نخواهد كشيد كه قدرت مطلق منطقه خواهيم شد.
يك شهروند
¤ هدفمند كردن يارانه هاحقيقتا روح نشاط و سرزندگي به طبقه محرومان بخشيده است كافي است كمي از مناطق مرفه تر به جمع طبقات محروم برويد اين را با چشم خود خواهيد ديد. اين افتخار را مديون رئيس جمهور محترم هستيم.
علي ولي
¤ من تازه با كيهان آشنا شدم. بدون اغراق بهترين و صريح ترين روزنامه كشور است.
صانعي از اقدسيه تهران
¤ بعد از اثبات ضدانقلاب بودن سران فتنه، رسانه ها به خصوص صداوسيما در مورد ضد مردمي بودن سران فتنه روشنگري كنند. اينها وابسته به باندهاي ثروت و قدرتهاي نامشروع بين المللي هستند و منافع اين باندها دقيقا مخالف منافع اكثريت مردم است.
ايراني
¤ براي دريافت وام ضروري قرض الحسنه پس از مراجعه به نماينده مجلس و دريافت نامه به شعبه مركزي بانك ... مراجعه نمودم و پس از كلي دوندگي و... نامه به شعبه محل زندگي ام رسيد و پس از پيدا كردن ضامن كارمند با نامه كسر حقوق از اداره و سند منزل و فيش برق و تلفن قرار شد كه اطلاع دهند.
علي اكبر جعفري
¤ پيشنهاد مي كنم با توجه به وجود اين همه فيلم هاي كارتون و برنامه هاي كودك يك شبكه را به كودكان اختصاص دهيد. نگذاريد به خاطر سهل انگاري بچه ها به طرف فيلم هاي خشن، مخرب و منحرف وارداتي بروند.
يك شهروند
¤ با توجه به پايان سال 89 از مسئولين سازمان بهزيستي درخواست مي شود نسبت به پرداخت بن مددجويان اقدام نمايند.
4643---0936
¤ از مسئولين دولتي درخواست مي شود همچنان كه پرداخت هادر طرح هدفمندي براساس نفرات محاسبه مي شود و همين طور در مسافرتها و استفاده از رستورانها، بليط هواپيما، قطار، اتوبوس و شركت واحد و... شايسته است قانوني وضع و ابلاغ شود كه ساختمانهاي مشاع براساس نفرات اقدام به پرداخت قبوض مصرفي خود نمايند نه براساس واحدي. چرا كه بسيار دور از عدالت و انصاف است كه واحدي با يك نفر ساكن همانند با خانواده اي كه 7-6 نفر زندگي مي كند بهاي آب و گاز و برق مصرفي را پرداخت كند.
صنايعي
¤ چرا بين بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي اين قدر تفاوت قائل شده اند. بنده بازنشسته تامين اجتماعي با 32 سال سابقه كار با حقوق 365 هزار تومان مي باشم و با همين شرايط بنده بازنشسته كشوري حداقل 800-700 هزار تومان حقوق مي گيرد! از مسئولين انتظار تجديدنظر اساسي را دارم.
محمدي
¤ با توجه به گذشت بيش از شش ماه از پايان مصاحبه نيروهاي استخدامي وزارت آموزش و پرورش از وزير محترم درخواست مي شود دستور لازم براي پرداخت حق الزحمه مصاحبه كننده ها را صادر نمايند.
يك فرهنگي از پاكدشت
¤ نوشته ايد سبد كالا به رانندگان تاكسي پرداخت شده. ما كه 1300 راننده تاكسي هستيم بي اطلاعيم.
يك راننده تاكسي
¤ از بانوان و دختران ورزشكار ايراني كه با حفظ حجاب اسلامي نماد و چهره پاك اسلام را به دنيا نشان مي دهند تقدير و تشكر مي كنم و به آنها درود مي فرستم.
اصغري از بابل
¤ مدت 8 ماه است كه حقوق ما را پرداخت نكرده اند و شركت مترو تهران به داد ما نرسيده است. صداوسيما كه به دنبال حقوق عقب افتاده صدها ميليوني فوتباليست هاست لطف كند به داد ما هم برسد.
7503---0937
¤ ما كارمندان بسيج اقتصادي كشور 2 سال است كه مطالبات قانوني خود را دريافت نكرده ايم و به رغم پيگيريهاي مكرر هيچ مسئولي در وزارت بازرگاني جوابگو نيست.
مرتضي قديري
 پوست خربزه زير پاي دولت ! (نكته)

با جرات و بدون كمترين ترديدي مي توان گفت براي آمريكا و متحدانش- مخصوصا اسرائيل و انگليس- كه اين روزها با خيزش پرخروش ملت هاي مسلمان منطقه عليه حكام دست نشانده خود روبرو هستند و سخت ترين دوران حيات استكباري خويش را تجربه مي كنند، هيچ خبري مسرت بخش تر و هيچ هديه اي گرانبهاتر از آن نيست كه ملك عبدالله، پادشاه اردن به ايران دعوت شود و جمهوري اسلامي ايران كه انقلاب هاي كنوني منطقه از آن الگوبرداري شده است، ميزبان يكي از وابسته ترين حكام دست نشانده منطقه باشد. خبر دعوت از پادشاه اردن اگرچه طي چند روز گذشته در برخي از محافل شنيده مي شد ولي اين دعوت با توجه به شخصيت اسلامي- انقلابي رئيس جمهور محترم و درك و برداشتي كه انتظار مي رفت و مي رود از شرايط كنوني منطقه داشته باشند، باوركردني به نظر نمي رسيد ولي متاسفانه معلوم شد كه خبر صحت دارد و آنچه هنوز معلوم نيست و با هيچيك از معيارهاي اسلامي، انقلابي، ملي و منطقي سازگاري ندارد، انگيزه دولت محترم از اين دعوت است. در اين باره گفتني است كه؛
1- نه فقط شواهد موجود نظير ماهيت اسلامي، ضد آمريكايي و ضد اسرائيلي انقلاب هاي كنوني منطقه به وضوح نشان مي دهند كه اين خيزش ها از انقلاب اسلامي در ايران نسخه برداري شده است، بلكه علاوه بر ملت هاي مسلمان و انقلابي، كه ايران اسلامي را الگوي حركت خود معرفي مي كنند، دشمنان تابلودار بيروني نظير مقامات و استراتژيست هاي آمريكايي و اروپايي و اسرائيلي نيز، با ارائه دلايل و شواهد فراوان، انقلاب هاي مورد اشاره را برخاسته از ايران اسلامي ارزيابي مي كنند و اين گزاره بارها از سوي مقامات رسمي غرب تكرار شده است كه «شورش هاي منطقه- شما بخوانيد انقلاب ها و خيزش هاي اسلامي- از ايران شروع شده و بايد در ايران نيز تمام شود.» و به گفته «دانيل پايپس» نقطه پاياني آن است كه ملت هاي شورشي(!) از حمايت و پشتيباني ايران مايوس شوند.
دعوت از ملك عبدالله به عنوان يكي از حكام دست نشانده و نشان دار آمريكا و اسرائيل كه اين روزها با خروش توده هاي مردم اردن عليه حاكميت تحميلي خويش روبروست، به مفهوم آن است كه جمهوري اسلامي ايران در چالش و درگيري ميان مردم مسلمان اردن و ملك عبدالله، جانب پادشاه اردن را گرفته و به حمايت آشكار از اين حاكم دست نشانده آمريكايي- اسرائيلي روي آورده است.
2- آمريكايي ها طي 3 دهه گذشته با همه توان و امكانات خود در پي مذاكره با ايران بوده و هستند و انكار نكرده و نمي كنند اين مذاكره را براي حل و فصل مشكلات فيمابين نمي خواهند، بلكه مقصود اصلي- به قول آقا- فقط مذاكره است! و حتي نه رابطه...! چرا؟! زيرا مقاومت سي و چند ساله ايران اسلامي درمقابل دشمني ها و توطئه هاي بي وقفه آمريكا و متحدانش، ساير ملت هاي مسلمان را به اين نتيجه رسانده است كه مي توان در مقابل زورگويي ها و باج خواهي ها و غارتگري هاي آمريكا ايستاد و نه فقط چيزي از دست نداد، بلكه قدرتمندترين، علمي ترين و آزادترين كشور منطقه نيز بود. مقصود آمريكا از باز كردن باب مذاكره با ايران فقط اين بود كه بلافاصله بعد از آغاز مذاكره، اين رخداد را به رخ ملت ها و نهضت هاي اسلامي منطقه بكشد و براي آنها فاكتور كند كه اگر الگوي شما براي مقابله با حاكمان دست نشانده و حاميان بيروني آنها، ايران اسلامي است، ايران نيز نهايتاً چاره اي جز كنار آمدن با آمريكا نداشت!
3- حالا تصور كنيد كه وقتي مردم مصر، تونس، اردن، يمن، بحرين، عربستان و... خبر دعوت رئيس جمهور كشورمان از ملك عبدالله پادشاه اردن را مي شنوند، چه احساسي به آنها دست مي دهد؟ آيا غير از اين است كه الگوي حركت خويش را خدشه دار مي بينند! و به همان نتيجه دلخواه آمريكا و متحدانش مي رسند كه ايران اسلامي هم بعد از سي و چند سال ايستادگي در مقابل قدرت هاي استكباري چاره اي جز كنار آمدن با آنها و دست كشيدن از آموزه هاي اسلامي و انقلابي نداشت؟!
ملك عبدالله، با توصيه سازمان سيا، به جاي برادر ملك حسين كه سال ها وليعهد اردن بود به پادشاهي رسيد. او از حاميان سينه چاك رژيم صهيونيستي است. او از نخستين روزهاي حاكميت تحميلي خود بر مردم مسلمان اردن، در نقش يكي از مهره هاي آمريكا و اسرائيل به دشمني و كينه توزي عليه جمهوري اسلامي ايران برخاست، وي از عناصر اصلي رژيم صهيونيستي در دامن زدن به موج ايران هراسي است و در جريان جنگ 33 روزه حزب الله و 22 روزه حماس با اسرائيل، آشكارا از رژيم صهيونيستي حمايت مي كرد و... حتي يك نقطه روشن نيز در كارنامه سياه او ديده نمي شود و مخصوصاً؛ امروزه، سركوب مردم مسلمان اردن در جريان خيزش اسلامي و عدالتخواهانه آنها، لكه ننگ ديگري است كه بر پيشاني او نقش بسته است.
4- تمامي شواهد و قرائن حكايت از آن دارند كه پروژه دعوت از ملك عبدالله، توطئه اي موذيانه است كه عليه انقلاب اسلامي و نيز، جايگاه ضد صهيونيستي و شناخته شده رئيس جمهور محترم طراحي شده و كليد خورده است. بديهي است كه پيامدهاي خسارت آفرين و عواقب سوء اين دعوت نمي تواند با شخصيت انقلابي و اسلامي دكتر احمدي نژاد همخواني داشته باشد، بنابراين، پرسش آن است كه اين پوست خربزه دشمن را چه كساني در پوشش دوست زير پاي دولت گذاشته اند؟! پاسخ اين سؤال چندان پيچيده و دشوار نيست، به عنوان مثال بايد ديد چه كساني براي ارتباط با سران برخي از كشورهاي منطقه اصرار به دور زدن وزارت خارجه و انجام سفرهاي بيرون از كنترل و چرخه تعريف شده دستگاه ديپلماسي كشور داشته اند؟!...و ده ها اقدام سؤال برانگيز ديگر از جانب برخي افراد نزديك به رئيس جمهور محترم كه تاكنون علي رغم اعتراض و انتقاد دوستداران واقعي دولت با كمترين توضيح قانع كننده اي روبرو نشده است؟! و...
گفتني است كه براساس اخبار و گزارش هاي موثق، اين روزها تحليل هاي مشكوكي درباره تحولات كنوني منطقه از سوي چند چهره غيرايراني و از طريق برخي عوامل مرتبط با آنان كه متاسفانه به محافل خاصي در دولت نيز نزديك هستند، ارائه مي شود كه توضيح بيشتر در اين باره را به بعد موكول مي كنيم.
5- و بالاخره، با توجه به نكات فوق كه فقط اندكي از بسيارهاست، پيشگيري از سفرپادشاه اردن يك ضرورت اجتناب ناپذير است، ولي شنيده شده برخي از نزديكان دكتر احمدي نژاد با القاي اين توهم كه دعوت رسمي از سوي رئيس جمهور محترم صورت پذيرفته و لغو آن بيرون از عرف ديپلماتيك است! بر انجام اين سفر اصرار مي ورزند و حال آن كه سفر ياد شده در صورت انجام، ضربه بزرگي به اعتبار ايران اسلامي و دولت انقلابي دكتر احمدي نژاد خواهد زد، بنابراين، شايسته و بايسته آن است كه رئيس جمهور محترم با انتشار يك بيانيه رسمي به صراحت و با افتخار اعلام كند كه در راستاي حمايت از خيزش مقدس ملت هاي مسلمان منطقه حاضر به ميزباني حاكم دست نشانده آمريكايي ها و صهيونيست ها نيست.
حسين شريعتمداري

 آيت الله وحيد خراساني: حفظ نظام جمهوري اسلامي از اوجب واجبات است

سرويس شهرستانها -
آيت الله حسين وحيد خراساني در ديدار با جمعي از اساتيد حوزه و علما، با تاكيد بر پشتيباني دائمي خود از جمهوري اسلامي، تأكيد كرد : حفظ اين نظام از اوجب واجبات است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني روات حديث، در اين ديدار خصوصي كه آيت الله كعبي، آيت الله شب زنده دار و تعداد ديگري از علماي حوزه حضور داشتند، اين مرجع تقليد درباره حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي اظهار داشت من ايشان را از قديم مي شناسم و در سليم النفس بودن ايشان ترديدي ندارم.
وي در ادامه اين ديدار ، منظور اصلي صحبت هاي خويش را درباره كساني كه مكاتب انحرافي را ترويج مي دهند ، متوليان فرهنگي كشور اعلام كرد و مقابله با نفوذ مبلغان مسيحيت در كشور شيعه را از جمله وظايفي دانست كه دستگاه هاي فرهنگي كشور درباره آن غفلت كرده اند.
آيت الله وحيد خراساني، در پايان اين ديدار تاكيد كرد : تماميت ارضي شيعه بايد حفظ شود و اين مهم بر عهده دستگاه هاي فرهنگي جمهوري اسلامي است.
گفتني است اظهارات چهارشنبه گذشته آيت الله وحيد خراساني در انتقاد از نفوذ مكاتب انحرافي و گسترش مسيحيت كه در درس تفسير ايشان ايراد شده بود با واكنش هاي مختلفي بويژه سايتها و خبرگزاريهاي خارجي روبه رو شد و آنان مدعي شدند خطاب اين روحاني ايراني ، رهبر معظم انقلاب بوده است كه اظهارات اخير وي ، توطئه هاي آنان را نقش بر آب كرد.

 ملت ها اكنون آن روي ديگر اوباما را مي بينند (خبر ويژه)

رسانه هاي گروهي در كشورهاي غربي معترفند كه رويكرد مقامات اين كشورها در قبال كشورهاي اسلامي و قيام هاي جديد، به شدت فريبكارانه است.
روزنامه فرانسوي ليبراسيون دو عكس متفاوت، يكي ديدار اخير ساركوزي با سران گروه هاي مخالف قذافي در پاريس و ديگري ديدار دوستانه وي با معمر قذافي را چاپ كرد و نوشت: ساركوزي مي خواهد به هر قيمت شده بصورت عاجل، خاطره فرش قرمزي را كه 14 ماه پيش در سفر قذافي به پاريس زير پاي او پهن كرد، از اذهان پاك كند و سياست پيش گرفته در دوران رياست جمهوري خود را به فراموشي بسپارد. اين تلاش بيهوده است و نمي تواند سياست فرانسه را از يادها ببرد.
انتقاد از رويكرد دوگانه فرانسه نسبت به دولت ليبي در حالي است كه فرانسه تا پيش از سرنگوني ديكتاتور تونس نيز، نزديك ترين روابط را با وي داشت و يكي از حاميان اصلي خارجي زين العابدين بن علي به شمار مي رفت.
همزمان با ليبراسيون، روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز اذعان كرد كاخ سفيد رفتاري دو شخصيتي و رياكارانه پيشه كرده است. اين روزنامه نوشت: زماني كه اوباما به عنوان يك سياهپوست به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد خيلي از ملت ها از جمله در خاورميانه از پيروزي يك سياه پوست شادمان شدند و خيال كردند اوباما از خود آنهاست بنابراين توقعشان اين بود كه وي از ملت ها در برابر حاكمان ديكتاتور پشتيباني كند اما واقعيت اين است كه اوباما رئيس جمهور آمريكاست و وظيفه مهم او جانبداري از منافع آمريكاست. به همين دليل هم او از ماجراي انقلاب مردم بحرين، از شاه اين كشور دفاع مي كند چرا كه ميزبان ناوگان پنجم آمريكاست.
نيويورك تايمز افزود: رئيس جمهور آمريكا كمترين سخني نسبت به تحولات عربستان نزد در حالي كه روز جمعه، پليس عربستان با اسلحه گرم وگلوله به مردم تظاهركننده حمله كرد. اوباما همچنين در برابر حوادث يمن و رفتار علي عبدالله صالح ديكتاتور آن كشور ساكت است، چرا كه وي متحد آمريكاست.
اين روزنامه آمريكايي در توجيه اين رويكرد غيرقابل توجيه مي نويسد: در واقع ما با دو اوباما طرفيم، يك اوباماي ايده اليست و ديگري رئيس جمهور عملگرا. به همين دليل هم هر چند كه موج انقلاب ها از شمال آفريقا به خليج فارس رسيده، اوباما تصميم گرفته به طور جدا جدا با اتفاقات منطقه مواجه شود، چرا كه به نظر مي رسد سياست يكسان، مي تواند منافع آمريكا را در دنيا به خطر اندازد. با همين تلقي، اوباما به سياست حمايت از تظاهرات كه در قبال انقلاب مصر پيشه كرده بود، در قبال ديگر كشورها ادامه نداد.
اين روزنامه مي نويسد: روش اوباما هر چند كه ممكن است با منافع آمريكا مطابقت داشته باشد اما محبوبيتي را كه وي در آغاز انتخاب شدن در ديگر كشورها پيدا كرده بود، نابود مي كند. رفتار دولت آمريكا در قبال اوضاع ليبي هم متناقض است.

 ما جاسوس سيا هستيم يا مأمور دو جانبه اطلاعات جمهوري اسلامي؟ (خبر ويژه)

مجادله ميان رسانه هاي ضدانقلاب مبني بر اينكه كدام يك با وزارت اطلاعات و ارتش سايبري ايران همكاري دارد و كدام يك واقعاً ضدانقلاب است، شدت گرفته است.
پيش از اين برخي سايت ها نظير بالاترين و خودنويس متهم شده بودند كه مورد نفوذ سرويس هاي امنيتي ايران واقع شده اند و در ازاي دريافت پول، عليه اپوزيسيون فعاليت مي كنند. متقابلاً سايت هاي ياد شده هم براي برداشتن اتهام از خود، گردانندگان سايت كلمه را وابسته به وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران معرفي كردند. خودنويس كه به خاطر برخي حملاتش به موسوي مورد اتهام قرار گرفته، متقابلاً عملكرد چند هفته اخير سايت «كلمه» در زمينه طرح ادعاي انتقال موسوي و همسرش به زندان حشمتيه و سپس تكذيب اين ادعا و انتشار خبر ديدار فرزندان موسوي با وي و همسرش در خانه اي در خيابان پاستور را به چالش كشيد و پرسيد: مدير كلمه كيست؟ نزديكان موسوي يا وزارت اطلاعات؟ برخي شخصيت هاي سياسي انتشار نامه فرزندان موسوي از سوي سايت كلمه را مشكوك مي دانند. شك و ترديدها از زماني آغاز شد كه عليرضا نوري زاده در صداي آمريكا صراحتاً اعلام كرد كنترل سايت كلمه در اختيار نيروهاي وزارت اطلاعات قرار گرفته و به نوعي دست رژيم در خبرهاي «كلمه» در كار است.
بالاترين هم در مطلبي تصريح كرده كه كلمه دست اطلاعات رژيم افتاده و خبرهاي خلاف واقع منتشر مي كند. به نوشته بالاترين كاسه اي زير نيم كاسه است!
اين شبكه در مطلب ديگري خواستار شكستن سكوت از سوي گردانندگان كلمه شد حال آن كه گردانندگان خارج نشين كلمه هرگز خود را معرفي نكرده اند. جالب اينكه در اين ميان، اردشير امير ارجمند در مصاحبه با بي سي سي مي گويد سايت كلمه در اختيار معتمدان است، حال آن كه شخص خود وي، يكي از عوامل انتشار شايعه دروغ دستگيري و انتقال موسوي به زندان حشمتيه بوده كه اكنون دروغ بودن آن آشكار شده و بنابراين خود وي درباره انتشار چنين خبرهاي حساسيت زايي زير سوال و ترديد است.
در همين حيص و بيص پايگاه ضد انقلابي ايران امروز به بررسي نقش نفوذ و ستون پنجم در ميان اپوزيسيون پرداخت و با برشمردن برخي نشانه ها تصريح كرد: به نظر مي رسد اطلاعات رژيم به شيوه نرم افزاري، اپوزيسيون را از خيابان جمع كرده و نفس سران اين حركت را بريده است. ستون پنجم اطلاعات هم دوباره فعال شده و در حال متلاشي كردن شبكه هاي اپوزيسيون است.
اين پايگاه ضدانقلابي همچنين نوشت: در عرصه شبكه سازي و شبكه هاي مجازي و اينترنت نبايد از آسيب ها غافل ماند. اكنون گروه هاي ماسك دار و مشكوك در فضاي مجازي و فيس بوك زياد شده اند و فرصت پنهان شدن دستگاه هاي اطلاعاتي زير اين ماسك ها را مي دهند. ما با جاسوسان دو جانبه طرف هستيم. اينان جاسوساني هستند كه به دنبال لو رفتن يا دستگيري، به كار گرفته مي شوند.
برخي تحليل گران در محافل قديمي تر اپوزيسيون كه نگاه هاي بدبينانه تري دارند معتقدند كه ماجراي اغتشاشات سال گذشته و اتفاق امسال 25 بهمن اساساً تله اي براي شناسايي سرشاخه ها و تمام ارتباطات مخالفان بوده است.

 مرزبندي صريح اصولگرايان كمترين راه نفوذي براي اپوزيسيون نگذاشته است (خبر ويژه)

يكي از اصلاح طلبان فراري مقيم آمريكا گفت: انگيزه ها و اهداف هاشمي رفسنجاني با جنبش سبز تطبيق و خوانايي ندارد.
علي افشاري در گفت وگو با راديو فردا اظهار داشت: آقاي هاشمي و جنبش سبز در مقابل يك جريان واحدي قرار گرفتند. جدا از انگيزه هاي هاشمي، حضور او در قدرت هم جنبش سبز و هم حركت هاي مخالف را در داخل تقويت مي كند اما باز هم تاكيد مي كنم كه هاشمي به دنبال تقويت اين جريان نيست يا او را نبايد به عنوان كسي درنظر گرفت كه به زعم برخي پل پيروزي نيروهاي اصلاح طلب است يا مي تواند از رهبران سمبليك جريان سبز باشد. مطمئنا اين گونه نيست. براي او حفظ نظام مهم است اما كشمكش ها يك فضاي تنفسي مي تواند براي مخالفان ايجاد كند.
وي همچنين درباره نگاه طيف هاي اصولگرا به اپوزيسيون سبز گفت: تقريبا كليت جريان اصولگرا به لحاظ گروهها، نسبت به آن چيزي كه آنها را فتنه سبز مي دانند، مرزبندي صريحي كرده اند و هيچ كدامشان حاضر نيستند كوچك ترين و كمترين همراهي را با جنبش سبز داشته باشند. اپوزيسيون هم هيچ ابزار ديگري درداخل حكومت ندارد.
افشاري درباره آشفتگي جبهه ضدانقلاب اظهار داشت: انسجامي در داخل اين جبهه وجود ندارد. من واقعا نمي دانم سران سمبليك آيا طرح و برنامه دارند يا نه، به خصوص با توجه به ايزوله شدن موسوي و كروبي. شوراي راه سبز هم ظرفيت موثري از خودش نشان نداد.
در گفت وگو با راديو فردا، يكي ديگر از عناصر ضدانقلاب به نام محمد كسايي هم حضور داشت كه تاكيد كرد: آنچه از نظر ما به عنوان يك حداقل غيرقابل اهميت تلقي مي شود، از سوي حاكميت به عنوان يك حداكثر غيرقابل پذيرش به حساب مي آيد.
اظهارات علي افشاري درباره بي خاصيتي شوراي هماهنگي راه سبز در حالي است كه اين شوراي خلق الساعه و مجهول پس از 2 هفته هياهو و صدور 5 بيانيه، نزديك يك هفته است كه در سكوت مطلق فرو رفته و بنابر برخي گزارشها، به خاطر بروز برخي اختلافها، شماري از اعضا كناره گيري كرده اند.

 كلافگي يك صهيونيست از «ايران ايران» آلماني ها (خبر ويژه)

رئيس شوراي صهيونيست هاي آلمان نسبت به تطبيق انقلاب هاي خاورميانه با انقلاب اسلامي سال 1979 ايران انتقاد كرد.
ديتر گراومن با اشاره به رواج چنين مقايسه هايي در آلمان گفت: بسياري تغييرات اخير در خاورميانه و شمال آفريقا را با انقلاب سال 1979 در ايران مقايسه مي كنند. بايد دقت كرد. البته ما از آزادي در ديگر كشورها خوشحال مي شويم اما تجربه ايران به ما نشان داد كه رژيم شاهنشاهي با يك رژيم بد اسلامي جايگزين شد. از سوي ديگر تغييرات اخير را نبايد با تغييرات سال 1989 و اتحاد دو آلمان مقايسه كرد. اين نادرست است چرا كه قاهره و اسكندريه، درسدن و لايپزيك نيستند.
وي همچنين گفت: اقتصاد آلمان روابط تنگاتنگي با ايران پيدا كرده است. شركت هاي بسياري در آلمان با علاقه فراوان سعي در برقراري روابط با ايران دارند در حالي كه ايران هولوكاست را زير سؤال مي برد و خواستار محو اسرائيل از نقشه جهان است.
گراومن گسترش مخالفت با صهيونيسم در آلمان را به يهودستيزي تعبير كرد و نسبت به اين روند فزاينده هشدار داد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14