(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 12 خرداد 1390- شماره 19942

سخت گيري در روز امتحان ممنوع
دو روي يك زندگي
كودكان چقدر بايد بخوابند؟
لوزه سوم
خوردني هاي مفيد براي يك صبحانه سالم
مصرف گوجه سبز در تقويت دندان ها و لثه ها مفيد است
چهار شگرد خانگي براي درمان اضطراب
مسواك بزنيد حتي بدون خمير دندان
وازلين درمانگر ترك پا
چين هاي زير گردن نوزادانسخت گيري در روز امتحان ممنوع

كارشناسان مي گويند، سخت گيري بيش از حد در روزهاي امتحانات، عملكرد دانش آموزان را كاهش مي دهد و آنان را از رسيدن به اهداف خود ناكام مي گذارد.
هرچند رسيدگي بيشتر به فرزندان در روزهاي امتحانات، مي تواند ميزان موفقيت دانش آموزان را افزون كند اما به همان نسبت، سخت گيري مفرط مي تواند نتايج ضعيفي براي آنان به بار آورد.
به عقيده كارشناسان، از آنجا كه نتيجه امتحان دانش آموزان براي والدين و آموزش و پرورش مهم است از اين رو اولياي دانش آموزان با نزديك شدن به فصل امتحان حساس مي شوند و با صحبت كردن و سخت گيري هاي متعدد، زمينه فشار و اضطراب را براي آنان فراهم مي كنند، عوامل اجرايي مدرسه نيز در افزايش اضطراب امتحان بين دانش آموزان موثر هستند.
والدين و معلمان بايد در روزهاي امتحانات با دانش آموزان همكاري بيشتري داشته باشند، آنان را به درس خواندن تشويق و از سرزنش كردن فرزندان خود خودداري كنند، در پايان هر امتحان، دانش آموز را مورد بازخواست قرار ندهند.
والدين در روزهاي امتحانات از رسيدگي به امور فرزندان خود غافل نشوند و تا حد امكان از سپردن كارهاي حاشيه اي و غير مرتبط با درس، به آنان خودداري كنند.
در اين روزها به تغذيه و استراحت فرزندان خود بيش از پيش اهميت دهيد زيرا تغذيه و استراحت مناسب و كافي در موفقيت دانش آموزان در امتحانات موثر است.
دانش آموزان در شب امتحان بايد شام سبك و كم حجم بخورند و مصرف ميوه نيز به دليل اثر مثبت بر سوخت و ساز بدن توصيه مي شود.
مصرف غذاهاي شيرين، مواد داراي گلوكز، فسفر، غذاهاي دريايي، عسل، خرما و كشمش در اين ايام ضروري است. از سوي ديگر دانش آموزان بايد در ايام امتحانات از مصرف تنقلاتي كه ارزش غذايي ندارد، خودداري كنند.
خوردن دوغ و ماست موجب خواب آلودگي مي شود و از اين رو دانش آموزان پيش از امتحان از خوردن آن پرهيز كنند. دانش آموزان مي توانند با رعايت رژيم غذايي خود در ايام امتحانات، موفقيت بيشتري كسب كنند.
در فصل امتحانات به ويژه پايان هر سال تحصيلي، دانش آموزاني كه با برنامه ريزي قبلي به مطالعه درس هاي خود پرداخته باشند دغدغه كمتري نسبت به ديگران دارند و مي توانند با سپري كردن روزهاي امتحان، نتيجه خوبي را براي خود رقم بزنند.
هرچند دانش آموزاني كه در طول سال تحصيلي، درس هاي خود را روزانه آماده مي كنند درصد موفقيت آنان بيش از دانش آموزاني است كه در شب امتحان به فكر آماده كردن مطالب درسي مي افتند اما اين دسته از دانش آموزان نبايد دلسرد شوند و بايد در فرصت باقي مانده به مطالعه درسي بپردازند.
يكي از عواملي كه در زمان امتحانات، باعث استرس و اضطراب دانش آموزان مي شود محل و شيوه برگزاري آزمون است، مكاني كه براي اين امر در نظر گرفته مي شود بايد داراي نور مناسب، صندلي هاي راحت و محيطي ساكت باشد تا دانش آموزان بتوانند با تمركز بهتري به پرسش ها پاسخ دهند.
عوامل اجرايي آزمون بايد علاوه بر فراهم كردن محيطي امن و به دور از هرگونه سر و صدا، با دانش آموزان برخورد مناسبي نيز داشته باشند.
اضطراب امتحان بيشتر بين دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و متوسطه به ويژه در امتحانات هماهنگ ديده مي شود و در دوره ابتدايي با اجراي طرح ارزشيابي توصيفي، اين مشكل در حال برطرف شدن است.
به باور كارشناسان، طرح ارزشيابي توصيفي يكي از راه هاي برطرف كردن اضطراب دانش آموزان است و معلمان بايد از شيوه اجراي اين طرح، اطلاعات كافي داشته باشند.
كارشناسان مي گويند، نظام آموزشي كشور به دليل نتيجه محور بودن، موجب اضطراب دانش آموزان مي شود.

 دو روي يك زندگي

صحنه اول
صاحب كار پدر، حقش را نمي دهد. پدر مي ايستد و نگاه مي كند. عصر كه به خانه مي آيد، دختر كوچولو مي گويد كه كفش هايش كهنه شده اند و در اين روزها و با اين هواي باراني پاهايش خيس مي شوند. عقده تمام حقوق احقاق نشده پدر دهان باز مي كند و او شروع به فرياد زدن مي كند. شكايت مي كند از اينكه معلوم نيست مجبور است تا كي جور اين بچه سربار مزاحم را بكشد. دختر با خودفكر مي كند كه اشتباهي مرتكب شده است است اما جواب اين سوال را نمي يابد. دختر كوچولو، متعجب مي ايستد و نگاه مي كند. پدر گوش شنواي مناسبي براي فريادهايش مي يابد. زورش به هر كس نرسد، دختر كوچولو كه ديگر توانايي ايستادن در مقابل او را ندارد - و البته حق اين كار را هم ندارد.
روزها مي گذرد. پدر به اين كار عادت مي كند. دختر كوچولو هم . پدر درمحل كار روي حساب آشنايي و رودربايستي درمقابل رئيس، همكاران و دوستانش كه حقش را پايمال مي كنند مي ايستد و لبخند مي زند و وقتي به خانه مي آيد جسم و روح دختر كوچولو را آماج حملات خود قرار مي دهد. دخترك سعي مي كند محبت پدرش را جلب كند. با خودش فكر مي كند كه ايراد رفتارش كجاست و سعي مي كند كه آن را برطرف كند. توقعاتش را كمتر و كمتر مي كند. خودش را محدودتر و محدودتر مي كند. بيشتر و بيشتر درس مي خواند. با پدرش مهربان تر و مهربان تر مي شود. بيشتر و بيشتر در خانه كار مي كند. دختر كوچولو هر دري را مي زند تا به قلب پدرش راه بيابد اما مي بيند كه پدرش دري به روي او باز نمي كند. دخترك نمي داند كجاي كارش غلط است كه اين همه مورد بي مهري پدر قرار مي گيرد. او جوابي براي سؤالش نمي يابد. در نهايت اين جواب را به سوالش مي دهد كه از اصل يك موجود بي ارزش و دوست نداشتني است. چون دختر كوچولو هنوز آن قدر بزرگ نشده كه بتواند بفهمد نبايد در درون خودش به دنبال مشكل بگردد زيرا مشكل در پدرش است.
از اين جا ريشه اين باور كه مردان قصد آسيب زدن به او و تحقير كردنش را دارند در او شروع به شكل گرفتن مي كند و از طرف ديگر به خاطر مورد تحقير قرار گرفتن توسط پدرش احساس ضعف و بي ارزشي در او شكل مي گيرد و از جنس خودش بيزار مي شود.
دختر كوچولو بزرگ مي شود. از مرد و زن كينه به دل مي گيرد و از عالم و آدم متنفر مي شود. دختر بزرگ به جايي مي رسد كه ديگر توان پذيرش محبت را ندارد. زيرا از طرفي اين محبت را دروغي مي پندارد و از طرف ديگر مي خواهد جنسيت اش و علاقه و نياز به جنس مخالفش را انكار كند. چون در ضمير ناخودآگاه او اين معادله شكل گرفته كه وابستگي به مرد مساوي است با مورد تحقير و ظلم قرار گرفتن.
دختر بزرگ با بي توجهي به نامزدش به او مي فهماند كه به عشق دروغي او نيازي ندارد و او را رها مي كند و با اين كار به خودش هم آسيب مي رساند. دختر بزرگ در تنهايي هاي خودش رها مي شود اما براي خود اين قانون را وضع مي كند كه به محبت دروغي هيچ مردي كه تحقير و توهين را با خود به دنبال مي آورد نيازي ندارد و تبديل به منبعي از نفرت مي شود كه همواره به هر شخصي كه به او توجه مي كند آسيب مي رساند. و به تبع آن، آن افراد هم با يك پيش زمينه ذهني بد در روابط بعدي خود دچار مشكل مي شوند. و چه بسا به مشكل دختر كوچولو كه حالا ديگر بزرگ شده دچار مي شوند و اين داستان بارها و بارها تكرار مي شود و يك پدرناآگاه و بي توجه باعث آسيب رساندن به بخش قابل توجهي از افراد مي شود.
صحنه دوم:
صاحبكار پدر حقش را نمي دهد. پدر اعتراضش را عنوان مي كند و اگر چه آن طور كه بايد موفق به احقاق حقوقش نمي شود اما هر چه باشد مذبوحانه زير بار ظلم و بي عدالتي نمي رود. عصر كه به خانه مي آيد، دختر كوچولو مي گويد كه كفش هايش كهنه شده اند و در اين روزها و با اين هواي باراني پاهايش خيس مي شوند. پدر كه اين روزها تحت فشار مالي شديد است با اين محرك كوچك، ابتدا عصبي مي شود و به هم مي ريزد. اما با خود فكر مي كند هر كه مقصر باشد، دختر كوچولويش گناهي ندارد و آنچه مي خواهد حق اوست زيرا به هر حال اين پدر است كه مسئوليت اين خانواده را پذيرفته و اگر قدرتش را دارد بايد در مقابل كساني كه حقش را ضايع مي كنند بايستد.
پدر با مهرباني و به آرامي به دختر كوچولو مي فهماند كه در حال حاضر در مضيقه مالي است و در اولين فرصت كفش هاي موردنياز دختر كوچولو را براي او فراهم خواهد كرد. دختر كوچولو شرايط پدر را درك مي كند و ديگر خواسته اش را عنوان نمي كند. پدر هم در اولين فرصت كفش هاي مورد علاقه دخترك را مي خرد و به او هديه مي دهد. با اين كار دختر كوچولو درك مي كند كه پدرش واقعاً دوستش دارد اما هميشه زندگي بر وفق مراد نيست و او هميشه نمي تواند هرآنچه مي خواهد داشته باشد. پدر كه مي بيند رفتار صادقانه با فرزند، بهترين سياست است و اگر با دختر كوچولو اين گونه رفتار كند او به اين خوبي شرايط را درك خواهد كرد. اين روش را الگوي رفتار خود با فرزندش قرار مي دهد.
دختر كوچولو بزرگ مي شود و يك دختر آرام و اهل سازش بار مي آيد كه درك درستي از شرايط دارد، واقعيت ها را مي پذيرد و نه با خودش، نه با زندگي و نه هيچ كس ديگر در جنگ نيست.
و خوشبخت مي شود... همين!
مليكا بهزادي

 كودكان چقدر بايد بخوابند؟

خواب نقش مهمي در زندگي انسان ايفا مي كند. در واقع در اثر خوابيدن است كه بدن ما استراحت كرده و انرژي از دست رفته را بازمي يابد. با توجه به اين مسئله كاملا طبيعي است كه ما اهميت زيادي به موضوع خواب بدهيم.
يكي از جنبه هاي مهم خواب، ديدن روياست. ما در رويا تمام وقايع زندگي روزانه مان را مرور مي كنيم بنابراين يك خواب راحت بر وضعيت روحي و رواني ما تأثير مي گذارد.
تحقيقات نشان مي دهد كودكاني كه به خوبي مي خوابند در مدرسه نيز موفق تر هستند.
يك خواب راحت در اثر عادات مناسب به دست مي آيد، عاداتي كه والدين مسئول آموختن آنها به فرزندانشان هستند.
خواب مورد نياز كودك
الگوي خواب فرزند شما بر كل اعضاي خانواده تأثير مي گذارد به همين دليل، عادات خوب كودكان از اهميت زيادي برخوردار است.
ميزان نياز يك كودك به خواب به شخص او بستگي دارد ولي خواندن اين مقاله نيز مي تواند براي والدين مفيد باشد.
ممكن است كودك شما بسيار فعال بوده و به خواب زيادي احتياج نداشته باشد. دراين صورت اگر بخواهيد الگوي خواب او را تغيير دهيد با مشكلاتي مواجه خواهدشد.
ميزان خواب نوزاد
يك نوزاد معمولا روزانه بين 16 تا19ساعت مي خوابد و هر دو يا سه ساعت يك بار براي شيرخوردن از خواب بلند مي شود.
از آنجا كه گرسنگي باعث مي شود نوزادان از خواب بلند شوند آنها به طور طبيعي بيشتر از چهار يا پنج ساعت به طور متوالي نمي خوابند.
برخي از نوزادان بيشتر از اين ميزان مي خوابند، يعني بين 8 تا 10 ساعت. ازسوي ديگر اگر نوزاد وزن خود را از دست بدهد يا به قدركافي اضافه وزن پيدا نكند بايد او را هردوسه ساعت يك بار براي شيرخوردن بيدار كنيد. در اين مواقع بهتر است با پزشك خود مشورت نماييد.
خواب مورد نياز كودك3ماهه
يك كودك سه ماهه بين 13تا15ساعت مي خوابد كه حدود 5ساعت آن در طول روزمي باشد.
ممكن است فرزند شما هر شب يكي دوبار از خواب بيدار شود. در اين صورت به توصيه هاي زير توجه كنيد:
¤ اول از همه ببينيد آيا او به سرعت مجددا به خواب مي رود يا خير. اگر پتو از روي او به كناري رفته آن را درست كنيد و بدن كودك را به آرامي بماليد تا از بودن شما مطمئن شود.
معمولا اين كار براي به خواب رفتن او كافي است. چند دقيقه صبر كنيد تا نتيجه كار را ببينيد.
¤ اگر كودك نياز به تعويض پوشك يا شيرخوردن دارد اين كار را به سرعت به آرامي و بدون روشن كردن لامپ ها انجام دهيد. دراين هنگام با كودكتان حرف نزنيد و با او بازي نكنيد. به اين ترتيب نوزاد متوجه مي شود كه در طول شب هيچ كار جالبي انجام نمي شود و حرف زدن و بازي كردن مختص روز است.
¤ كودك اهميتي نمي دهد كه در شب بخوابد يا در روز. در واقع والدين وظيفه دارند به او زمان مناسب را بياموزند.
يك كودك 6تا 12ماهه به چه ميزان خواب نياز دارد؟
دراين سن كودك معمولا بين 12 تا 14 ساعت مي خوابد. اگر او در طول شب بيدارشد پس از پنج دقيقه به سراغش برويد. در اين زمان احتمالا شما دليل گريه هاي او را به خوبي درك مي كنيد. اگر در زمان گريه كودك با او حرف بزنيد انتظار خواهدداشت هميشه اين كار را انجام دهيد. بنابراين اگر از سير و تميزبودن كودك خود مطمئن هستيد كاري به كار او نداشته باشيد. اگر مجبوريد نزد كودكتان برويد پشت او را به ملايمت بماليد و با وي به نرمي حرف بزنيد. پتو يا اسباب بازي مورد علاقه كودكتان را در اختيار او قراردهيد تا راحت تر بخوابد.
ميزان خواب كودك 1تا3 ساله
يك كودك يك تا سه ساله معمولا بين 10تا 12 ساعت در روز مي خوابد. در اين زمان بهتر است يك برنامه مناسب براي او درنظر بگيريد تا بداند چه وقت بايد به رختخواب برود.
برنامه خواب
كودك شما بايد هر روز پيش از رفتن به رختخواب يك برنامه مشخص را اجرا كند. بهتر است اين برنامه بين 15 تا 30 دقيقه طول بكشد. به نمونه زير توجه كنيد:
¤ با كودك خود به يك بازي آرام بخش بپردازيد تا او آرامش خود را بازيابد.
¤ بگذاريد كودكتان پيژامه خود را انتخاب كند.
¤ اجازه دهيد كودكتان خودش دندان هايش را مسواك بزند، به دستشويي برود و...
¤ دقايقي به يك موسيقي ملايم گوش دهيد.
¤ يك داستان بخوانيد يا تعريف كنيد.
¤ پتو يا اسباب بازي مورد علاقه كودكتان را در اختيار او قرار دهيد.
يك كودك پيش دبستاني به چه ميزان خواب نياز دارد؟
يك كودك سه ساله تا پنج ساله معمولا بين 10 تا 12 ساعت به خواب نياز دارد. دراين سن امكان دارد كودك از كابوس (كه احتمالا آن را به ياد مي آورد) با ترس هاي شبانه (كه آنها را به خاطر نمي آورد) رنج ببرد.
ممكن است كودكتان در اثر ترس به شدت به جيغ زدن بپردازد و يا از خواب بپرد و احساس سردرگمي كند.
كودكان درعرض چند دقيقه مجددا به خواب مي روند و چيزي به ياد نمي آورند.
اگر كودك شما به خاطر كابوس از خواب بپرد احتياج به احساس امنيت و آرامش دارد. به موارد زير توجه كنيد:
به اتاق فرزند خود برويد، پشت فرزند خود را به ملايمت بماليد. به نرمي با او حرف بزنيد. درمورد روياي كودك خود با او صحبت نكنيد. غالبا آنها هنوز كاملا از خواب بلندنشده اند و اگر شما آرام باشيد سريع تر دوباره به خواب مي روند.
خواب مورد نياز دانش آموزان
يك دانش آموزغالبا هر شب نياز به 10ساعت خواب دارد. اين موضوع را درنظر داشته باشيد كه فرزند شما چه ساعتي بايد از خواب بيدار شود و در عرض چه مدتي براي رفتن به مدرسه آماده مي شود.
شما مي خواهيد كه فرزندتان خواب راحتي داشته باشد و صبح ها احساس نشاط كند زيرا در غير اين صورت نمي تواند در مدرسه به نتايج خوبي دست يابد. حقيقتا بيداركردن يك كودك خسته عذاب آور خواهدبود!
اگر ميزان خواب كودك كافي نباشد چه بايد كرد؟
اگر كودك شما احساس شادابي مي كند و در مدرسه موفق است احتمالا به حد كافي خوابيده است.
آيا شما يا همسرتان كمتر از حد معمول (6تا 8 ساعت) مي خوابيد؟
معمولا كودكان از والدين خود ياد مي گيرند كه چقدر بخوابند.
اگر نگران عادات خواب فرزندتان هستيد از مشاور كمك بگيريد.
آيا نبايد به گريه كودك توجه كرد؟
والدين به خوبي مي دانند كه هر نوع گريه كودك چه مفهومي دارد. غالبا نوزادان خود را با شرايط موجود وفق مي دهند كه اين كار نياز به گذشت زمان دارد.
اگر اين طور نشد بدون اينكه موجب تحريك او شويد به وي اطمينان دهيد كه دركنارش هستيد. در مورد كودكان بزرگ تري كه معمولا خواب راحتي دارند بايد گفت ممكن است بر اثر نگراني از خواب بپرند. در اين مواقع شما بايد آرامش را به آنها برگردانيد.
مراقب باشيد زياده روي نكنيد تا كودكتان راحت تر مجددا به خواب بروند.
اگر فرزند شما به طور غيرمنتظره اي شروع به گريه كردن كند بايد هميشه اطمينان بيابيد كه او بيمار نيست يا تب ندارد ولي اين وضعيت به ندرت پيش مي آيد و غالبا شما در طول روز متوجه مي شويد كه فرزندتان با روزهاي ديگر فرق مي كند.
آذر شايان

 لوزه سوم

درصورتي كه راه بيني را به ميزان دو سوم بسته باشد و فرد دچار خرخر و خوابيدن با دهان باز شود مي توان آنرا بعد دو سالگي عمل كرد.
دو نوع لوزه وجود دارد؛ يكي لوزه هاي كامي كه وقتي دهان باز مي شود آنها را مي بينيم و ديگري لوزه سوم كه در داخل دهان پشت خروجي بيني و زبان كوچك است و در معاينه معمولي ديده نمي شود.
براي بررسي لوزه سوم بايد راديوگرافي كرد. براي لوزه هاي اصلي و كامي وقتي د ريك فصل فردي بيش از 3 بار گلو درد چركي شديد به همراه تب 40 درجه كه فرد در آن نتواند غذا بخورد پيش آيد بايد عمل شود. همچنين اگر فرد دچار آبسه لوزه يا مشكوك به سل لوزه باشد.
بزرگي خود لوزه به تنهايي نياز به عمل جراحي ندارد، مگر اينكه اين لوزه ها آن قدر بزرگ شده باشد كه راه نفس را ببندد كه در اين صورت لوزه بايد عمل شود.
براي لوزه سوم وقتي كه راه بيني بيش از دو سوم بسته و فرد دچار خرخر و خوابيدن با دهان باز شود اين فرد بايد عمل شود كه اگر عمل نشود به مرور روي فك دنداني آنها اثر منفي خواهد گذاشت و عارضه ديگر آن ترشح مايع در هر دو گوش و كاهش شنوايي است.
لوزه هايي كه در حد متوسط هستند و گاهي سرما مي خورند نيازي به عمل جراحي ندارند چون خود لوزه ها جزء سيستم لنفاوي بدن هستند و در كودكان نقش ايمني و جلوگيري از عفونت را بازي مي كنند لذا توصيه مي شود لوزه هاي اصلي تا 5 سالگي عمل نشود مگر اينكه خيلي شديد باشد و راه نفس را ببندد.
لوزه سوم را مي توان از 2 سالگي به بعد عمل كرد اما بايد در نظر داشت گاهي لوزه سوم با بيماري هايي مثل آلرژي بيني اشتباه گرفته مي شود كه براي عمل جراحي بايد بررسي دقيق داشت.
لوزه سوم

 خوردني هاي مفيد براي يك صبحانه سالم

مطالعات و بررسي هاي مختلف يكي پس از ديگري تاييد مي كنند كه خوردن يك صبحانه سالم و مفيد براي حفظ سلامت انسان در بلندمدت و برخورداري از ذهن و جسم سالم ضروري است و بايد در اولويت هاي يك برنامه غذايي مناسب قرار بگيرد.
مزاياي استفاده از مواد غذايي سالم و مناسب در وعده غذايي صبحانه اين است كه به شما انرژي بيشتري مي دهد، ذهن را شفاف تر و هوشيارتر مي سازد، قدرت تمركز را بالا مي برد و به تناسب اندام و مقابله با اضافه وزن كمك مي كند.
بدون شك صبحانه مهم ترين وعده غذايي در طول روز است و اگر آن را از برنامه غذايي خود حذف كنيد، فاكتورهاي مهمي را در حفظ سلامت خود از دست خواهيد داد، اما اگر از همين حالا تصميم گرفته ايد كه به طور منظم صبحانه بخوريد به خاطر بسپاريد كه انتخاب مواد غذايي سالم و مغذي نيز حياتي است.
متخصصان تغذيه معمولا توصيه مي كنند كه براي يك صبحانه سالم و ساده علاوه بر مصرف لبنيات و عسل، مي توانيد از ماست و ميوه هاي تازه نيز استفاده كنيد. ماست سرشار از كلسيم و پروتئين است و تهيه آن بسيار ساده و سريع امكان پذير است. همچنين مي توانيد بدون اين كه هنگام صبح وقت خود را تلف كنيد يك پياله ماست را سريع سر بكشيد تا به موقع به محل كار خود برسيد و خوردن آن وقت شما را تلف نمي كند. همچنين مصرف چند ميوه همراه با آن نيز مي تواند مواد مغذي مورد نياز شما را براي طول روز تامين كند.
گزينه مناسب و مغذي ديگر براي صبحانه مخلوط ميوه ها هستند. براي تهيه آن مي توانيد آب ميوه مورد علاقه خود مثل آب پرتقال را داخل يك ظرف بريزيد سپس يك عدد موز را داخل آب پرتقال خرد كرده و اين مخلوط را كاملا هم بزنيد تا مخلوط شما نرم و يكدست شود سپس مي توانيد مقداري از ميوه هاي منجمد شده از قبل مثل چند تكه توت فرنگي، هلو ياتمشك آبي را داخل اين مخلوط ريخته و نوش جان كنيد. اين خوردني هاي سالم به راحتي براي صبحانه آماده مي شوند و باعث خواهند شد كه روز خود را قوي، سرزنده و سلامت آغاز كنيد.

 مصرف گوجه سبز در تقويت دندان ها و لثه ها مفيد است

گوجه سبز براي تقويت دندان ها و لثه ها مناسب است و حاوي مقداري ويتامين سي است.
گوجه سبز در دسته ميوه هايي قراردارد كه به دليل ترشي و خوش طعم بودنش بويژه مورد علاقه كودكان است و چون زماني برداشت مي شود كه هنوز حاوي قند بالايي نيست و كالري پاييني هم دارد ميوه خوش خوراك و كم ضرري است.
بايد توجه داشت كه قبل از مصرف خوب شسته شود چرا كه ممكن است گوجه سبز آلوده به فضله پرندگان باشد چون پرنده ها در باغ ها فراوان هستند و از ميوه هايي مانند گوجه سبز، چغاله بادام و توت كه پوست غيرخوراكي ندارند تغذيه مي كنند بنابر اين از تميز بودنشان اطمينان داشته باشيم.
اگر ميوه ها خوب شسته نشوند، احتمال ابتلا به بيماريهاي عفوني گوارشي و در برخي موارد مسموميت هاي غذايي در افراد وجود دارد و مصرف زياد اين ميوه موجب ايجاد عوارضي نظير حالت تهوع و دل به هم خوردگي و سردرد مي شود.
خوب است كه عادت كنيم ميوه هايي مانند گوجه سبز، چغاله بادام، خيار، پرتقال و انار را با نمك استفاده نكنيم و روي ميوه كودكان نمك نپاشيم چرا كه ذائقه از دوران كودكي شكل مي گيرد.

 چهار شگرد خانگي براي درمان اضطراب

احساس اضطراب در زندگي اجتناب ناپذير است و زماني اتفاق مي افتد كه يك اتفاق يا يك محل جديد، شما را دچار چالش مي كند.
اگر اين اضطراب طولاني شود، مي تواند مشكل و ناراحتي هاي جدي ايجاد كند و ممكن است مشكلات بهداشتي جدي تري را به وجود آورد. در اين مقاله چند راه كار خانگي و مفيد براي كاهش اضطراب ارائه شده است.
بروز اضطراب در فرد باعث مي شود كه ضربان قلب تندتر شود، فشار خون افزايش پيدا كند و بسياري از علائم ديگر كه ناشي از تنش هاي روزانه هستند.
كارشناسان علوم بهداشت رواني در اين مقاله تأكيد كردند كه با 4 روش زير حتي اگر اضطراب شما به طور كامل درمان نشود اما علائم آن تا حد زيادي كاهش پيدا مي كند.
¤ راه كار اول اين است كه پرتقال را به عنوان بخشي از رژيم ضد اضطراب خود در نظر داشته باشيد. براساس دو مطالعه اي كه در مطب دندانپزشكي صورت گرفتند معلوم شد كه پخش كردن بوي روغن خاص پرتقال در هوا مي تواند اعصاب بيماران مضطرب را آرام كند. براي بهره مند شدن از اين تأثير كافي است پوست پرتقال را بكنيد و آن را مقابل بيني خود بگيريد و عطر آن را استشمام كنيد. اين اقدام موجب مي شود كه فشار خونتان كاهش پيدا كند. به اين ترتيب دفعه بعد اگر مضطرب شويد آرام يك جا بنشينيد، خود را آرام كرده و يك پرتقال بزرگ را پوست بكنيد.
¤ شگرد دوم اين است كه هر وقت علائم اضطراب را در خود حس كرديد مثلا دچار افزايش سرعت ضربان قلب شديد يك قاشق چايخوري عسل را به همراه يك نوك انگشت جوزا داخل يك فنجان آب پرتقال ريخته و پس از هم زدن آن را بنوشيد تا اين معجون شما را سرحال بياورد.
¤ شگرد سوم گياه رزماري است. رزماري در سده هاي ميانه به عنوان گياهي براي دور كردن ارواح شيطاني استفاده مي شد. امروزه متخصصان دريافتند كه اين گياه تأثير آرامش بخشي روي اعصاب دارد. در اين مقاله توصيه شده است كه براي بهره مندي از تأثير آرامش بخش روزماري از چاي آن استفاده كنيد. يك تا دو قاشق چايخوري رزماري خشك شده را داخل يك فنجان آب جوش بريزيد، 10 دقيقه آن را كنار بگذاريد تا خيس بخورد سپس آن را بنوشيد. بو كردن رزماري هم مي تواند به شما آرامش بدهد و مي توانيد از عطر اين گياه براي كاهش اضطراب استفاده كنيد.
¤ روش چهارم اين است كه يك سوم فنجان جوش شيرين و يك چهارم فنجان زنجبيل تازه رنده شده را داخل وان آبگرم بريزيد و مدت 15 دقيقه داخل وان دراز بكشيد، اين كار تنش و اضطراب شما را كاهش مي دهد. علاوه بر اينها تنفس عميق، يوگا و مديتيشن نيز مي توانند به شما آرامش بدهند.

 مسواك بزنيد حتي بدون خمير دندان

مسواك زدن صحيح در بهداشت دهان نقش بسيار موثرتري نسبت به خميردندان دارد به طوري كه حتي بدون خميردندان هم مي تواند پلاك دندان ها را از بين ببرد.
شما در صورتي كه عمل مكانيكي مسواك زدن را درست انجام دهيد مي توانيد حتي بدون خميردندان پلاك دندان هاي خود را از بين ببريد؛ زيرا شرط اصلي بهداشت دهان و دندان از بين بردن پلاك هاي دنداني است.
بعضي افراد نيز تنها از خميردندان فراوان بر روي مسواك خود استفاده مي كنند و عمل مكانيكي مسواك زدن را با عدم رعايت اصول استاندارد بهداشت دهان و دندان انجام مي دهند كه منجر به پاك نشدن دندان ها مي شود.
روش مسواك زدن همانند روش پاكيزگي دست و صورت است و در اين راستا تنها بهره گيري از صابون و كف فراوان براي تميزي دست ها كافي نيست بلكه بايد دست ها را با عمل مكانيكي و به هم ماليدن كه با استفاده از مواد شوينده از جمله صابون صورت مي پذيرد تميز كرد و بهداشت دندان ها نيز در وهله نخست بايد با عمل مكانيكي صحيح مسواك زدن براي از بين بردن پلاك دنداني صورت پذيرد.
در مراحل بعدي بايد ماده فلورايد كه براي تقويت و مقاوم سازي دندان ها و لثه ها صورت مي پذيرد مورد توجه قرار گيرد كه در اين زمينه نيز در صورت استفاده نكردن از خميردندان افراد مي توانند از آب نمك استفاده كنند زيرا آب داراي فلورايد است و نمك نيز عمل ضدعفوني كردن دندان ها را انجام مي دهد.

 وازلين درمانگر ترك پا

افرادي كه دچار ترك پا مي شوند بايد حتي المقدور پوست پاي خود را چرب نگه دارند و وازلين بهترين چرب كننده براي درمان ترك پا است و در صورتي كه ترك پا خطرناك باشد مي توان با نظر پزشك از داروهاي تركيبي استفاده كرد.
ترك پا بيشتر در افرادي كه زمينه اگزما دارند، زنان يائسه و افرادي كه تماس زياد با آب و خاك دارند بروز مي كند. يائسگي از مهم ترين عوامل ايجاد ترك پا در زنان است كه به دليل تغييرات هورموني ايجاد مي شود.
در صورت از بين رفتن عامل ايجاد، ترك پا از بين خواهد رفت. به عنوان مثال اگر فردي عادت به پا برهنه راه رفتن دارد يا تماس زياد با آب و خاك دارد در صورت پرهيز از اين عوامل اين عارضه بهبود خواهد يافت.
اگر ترك پا با علامت هاي ديگري همراه نباشد در اغلب موارد خطرناك نيست. گاهي به تنهايي ترك با قرمزي، پوسته و جوش همراه است كه به آن اگزماي كف پا گفته مي شود و در اين موارد بايد توسط پزشك متخصص درمان شود.
براي افرادي كه دچار ترك پا هستند بايد در منزل حتما از جوراب نخي و دمپايي روفرشي استفاده كنند تا از اصطكاك كف پا با فرش و موكت و ايجاد ترك پا پيشگيري كنند.
براي جلوگيري از ترك خوردگي كف پا بايد در پياده روي هاي طولاني از كفش هاي پشت و جلو بسته استفاده شود.
ترك پا به حدي ضخيم مي شود كه ايجاد مزاحمت مي كند و عميق و دردناك مي شود در اين موارد خود بيمار قادر به درمان نيست و بايد با يك متخصص پوست مشورت كند.
چرب نگه داشتن پوست پا و استفاده از اسيد ساليسيك، اوره و گليسيرين در درمان ترك پا موثر است و همچنين شست وشوي پا با آب گرم و رعايت بهداشت مفيد خواهد بود.
به طور كلي اگر فردي مراقبتهاي لازم را به درستي انجام دهد و درمان دارويي را به مدت يك يا دو ماه پيگيري كند به طور حتم تركها بهبود مي يابد. البته توجه به پوست و مراقبت از آنان در فصل سرما ضرورت بيشتري دارد.

 چين هاي زير گردن نوزادان

چين هاي زير گردن نوزادان بهترين محل براي رشد ميكروب است و تميز نكردن اين قسمت از بدن نوزادان موجب رشد قارچ شده و در نهايت منجر به اگزماي پوستي مي شود.
چين هاي گردن و زير بغل نوزاد بهترين محل براي رشد ميكروب و قارچ ها است، اظهار داشت: مراقبت والدين از آنها امري ضروري است.
زماني كه نوزاد شير مي خورد ممكن است شير از دهانش خارج و به زير گردن بريزد، اين شير اضافه در چين هاي زير گردن نفوذ كرده و همين مسئله زمينه رشد ميكروب را فراهم كرده و موجب عرق جوش كه مجموعه اي از دانه هاي ريز صورتي رنگ است، مي شود.
توصيه مي شود والدين براي جلوگيري از چنين عوارضي در نوزاد خود در تميز نگه داشتن چين هاي گردن و زير بغل آنها دقت لازم را داشته باشند؛ همچنين با استفاده از پنبه كه آغشته به آب ولرم است اين چين ها را تميز كنند؛ بهتر است مادران هنگام شير دادن دستمالي را بر روي گردن نوزاد بيندازند و اگر شير به خارج از دهان ريخت فورا آن را با پنبه آغشته به آب پاك كنند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14