(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 5 تیر 1390- شماره 19959

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
از «بني اميه» تا «بني فتنه» ! (يادداشت روز)
خل و چل (گفت و شنود)
روساي جمهور سه كشور ايران، پاكستان و افغانستان:
كشورهاي بيگانه نمي خواهند در منطقه امنيت حاكم باشد
كيهان و خوانندگان
نوچه جرج سوروس همراهي با اسرائيل را وظيفه ديني مي داند ! (خبر ويژه)
پراودا: طرح هاي آمريكا عليه ايران خنده دار است (خبر ويژه)
نزديكي به شاه علت ضديت كريستين امانپور با جمهوري اسلامي (خبر ويژه)
مديريت القاعده با دلارهاي سرقتي آمريكا از نفت عراق (خبر ويژه)
خوف نكنيد! نفوذي هاي ديگر را شناسايي مي كنيم! (خبر ويژه)
اعتصاب غذا با دو وعده غذا!! (خبر ويژه)
خزاعي: اعمال تحريم هاي آمريكا نقض تعهدات بين المللي استاز «بني اميه» تا «بني فتنه» ! (يادداشت روز)

1- بعد از جنگ جمل و شكست سخت پيمان شكنان، معاويه كه خود در برپايي فتنه جمل نقش برجسته و موثري داشت و اكنون آرزوي پيروزي بر حكومت عدل علي(ع) را بر باد رفته مي ديد، براي ترديدافكني در دل مومنان به سرزنش آنان روي آورد. معاويه در شام و عوامل حكومت بني اميه در جاي جاي جهان آن روز اسلام، اين ساز بد صدا را كوك كرده بودند كه اگر طلحه و زبير، آنگونه كه علي(ع) مي گويد، از صراط مستقيم اسلام خارج شده بودند و پيكار با آنان ضرورت داشت، چرا پسر ابوطالب(ع) پيش از اين، نه فقط آن دو را بيرون از دايره حق نمي دانست، بلكه ايثار و فداكاري آنان در ركاب رسول خدا(ص) را نيز مي ستود و به زبان و قلم و قدم از آن دو حمايت مي كرد؟! پاسخ اين سؤال، روشن بود و كمترين ابهامي نداشت. مادام كه طلحه و زبير در مسير اسلام گام مي زدند و از صراط مستقيم الهي بيرون نرفته بودند، به حكم اسلام و منطق عقل و ايمان، در حلقه ياران به حساب مي آمدند و اما، هنگامي كه به زياده خواهي روي آوردند و با تحريك دشمنان پاي از صراط مستقيم الهي بيرون كشيده و به مخاصمه با حاكميت عدل صف آراستند، مقابله با آنان ضرورتي غيرقابل اجتناب بود... «حق» همان بود كه از آغاز بود و تغييري نكرده بود. اين طلحه و زبير بودند كه تغيير كرده بودند و ديگر طرفدار حق نبودند، بلكه به مقابله با آن نيز آمده بودند. از اين روي، مردمان مومن و خداجويي كه در ركاب امير مومنان(ع) به روي پيمان شكنان شمشير كشيدند و چشم فتنه را بيرون آوردند، نه فقط قابل ملامت نبودند كه ژرفاي بصيرت آنان در تميز به موقع سره از ناسره، شايسته بيشترين تقدير و تقديس و مثال زدني نيز بود.
اين روزها در پي افشاي چهره واقعي جريان انحرافي كه قبل از همه، اعتراض اصولگرايان و توده هاي عظيم مردم را در پي داشته و دارد، برخي از عوامل بيروني و داخلي فتنه 88 دقيقا مانند اسلاف فكري و كاخ سبزنشين خود در «شام»، زبان به ملامت مردم مومن و چهره هاي اصولگرا گشوده و حمايت آنان از دولت احمدي نژاد را با اين استدلال كودكانه زير سؤال مي برند كه چرا علي رغم حضور اين جريان انحرافي در كنار رئيس جمهور، از آقاي احمدي نژاد حمايت كرده بوديد؟! فلان نماينده مجلس رگ گردن به عصبانيت يا در تظاهر به عصبانيت سيخ مي كند و فرياد برمي آورد «كساني كه براي احمدي نژاد از سر و كول هم بالا مي رفتند، امروزه منتقد شده اند»! آن ديگري كه در حمايت از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 همه حيثيت خود را يكجا به قمار آورده و باخته است به زعم خود، هشدار مي دهد كه «چرا به توصيه هاي ناقدان - بخوانيد سران فتنه- توجهي نكرديد و آن هشداردهندگان را از ميدان به در كرديد كه اكنون شاهد حضور و فعاليت جريان انحرافي باشيد»؟!و ....
اكنون بايد از اين حاميان فتنه 88 و نان به نرخ روزخورهاي حرفه اي پرسيد؛ آيا كساني كه بلافاصله پس از مشاهده اولين نشانه هاي انحراف به مقابله با آن برخاسته اند قابل ملامت هستند يا شما كه از نوك پا تا فرق سر در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 فرو رفته بوديد و با مشاهده صدها سند غيرقابل انكار از وابستگي سران و عوامل فتنه به مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل، نه فقط زبان به كام كشيده بلكه با همه توان در خدمت بيگانگان قرار گرفته بوديد؟! و اين كه، كلاه خودتان را قاضي كنيد و به اين پرسش پاسخ بدهيد كه آيا اين روزها زبان اسلاف كاخ سبزنشين خود در شام آن روزها را به كام نگرفته ايد؟ امروز ميان شما و عوامل آن روز معاويه ها و عمروعاص ها چه تفاوتي هست؟ لطفا فقط به يك نمونه از اين تفاوت ها - اگر هست كه نيست- اشاره بفرمائيد! شما دقيقاً مانند عوامل بني اميه، هنگامي كه طلحه و زبير در ركاب رسول خدا(ص) شمشير مي زدند و در بيعت با علي عليه السلام بودند با آنان دشمني مي ورزيديد و بلافاصله پس از آن كه جبهه حق را ترك كردند و ساز مخالفت نواختند، سالوسانه آنان را به نقد كشيديد و در باطن با آنها احساس همراهي و همنوايي كرديد. آيا مي توانيد ارتباط نه چندان پنهان خود با جريان انحرافي را انكار كنيد؟ مگر جريان انحرافي چه مي گويد و چه مي كند كه شما هزاران برابر زشت تر و پلشت تر از آن را نگفته و نكرده ايد؟ لطفاً خودتان را به آن راه نزنيد، مديريت جريان انحرافي و فتنه 88 يكي است. اينطور نيست؟! اگر جريان انحرافي اشغالگران قدس را «مردم اسرائيل»! ناميده است، شما كه روز قدس به دستور مستقيم اسرائيل- به توصيه سايت وزارت خارجه اسرائيل، دو روز قبل از روز قدس- به نفع اسرائيل شعار داديد. اگر جريان انحرافي درباره حضرت صاحب الزمان(عج)، نظرات سخيف و منحرفي مطرح مي كند، سخنگوي فتنه 88 كه آشكارا وجود مبارك حضرت بقيه الله -ارواحنا له الفداء- را نفي كرد و شما نه فقط دم برنياورديد بلكه به نمايندگي وي از جانب خود افتخار هم كرديد!! نكرديد؟! اگر جريان انحرافي مشكوك به رابطه پنهان با عوامل آمريكاست، شما كه آشكارا و بي پرده از دستورالعمل آمريكايي ها و اسرائيلي ها پيروي كرديد و روز مبارزه با استكبار جهاني به نفع آمريكا شعار داديد. نداديد؟! جريان انحرافي آلوده به فساد اقتصادي است اما، آيا هيچ يك از مفسدان اقتصادي و غارتگران بيت المال را مي توانيد آدرس بدهيد كه در جبهه شما نبوده باشند؟! شما مسجد آتش نزديد؟ شما به ساحت مقدس امام حسين عليه السلام اهانت نكرديد؟ شما به دستور جرج سوروس صهيونيست عكس حضرت امام(ره) را پاره نكرديد؟ به دستور مايكل لدين، شعار «توپ تانك بسيجي ديگر اثر ندارد» سر نداديد؟ به پيروي از فرمول جين شارپ به روي مردم مستضعف و محروم صرفاً به دليل پايداري آنان در اسلام، قمه نكشيديد؟! شما در جريان فتنه 88 با بهايي ها، منافقين، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها، عبدالمالك ريگي ها، ائتلاف نكرده بوديد و آيا اين ائتلاف كماكان ادامه ندارد؟ آيا مي توانيد فقط يك نمونه -تأكيد مي شود فقط يك نمونه- از اقدامات و مواضع خود از آغاز فتنه 88 تاكنون را آدرس بدهيد كه با دستورالعمل از پيش ابلاغ شده سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس و اسرائيل منطبق نبوده باشد؟! اگر فقط يك نمونه سراغ داريد، بفرمائيد. همه دستورالعمل ها با ذكر تاريخ ابلاغ به شما موجود است.
راستي! چقدر جالب و خواندني خواهد بود اگر فهرستي از ياران خود در فتنه 88 را كه به آمريكا و اروپا و بعضاً اسرائيل گريخته و اكنون با كسب پناهندگي نقاب دروغين از چهره فرو انداخته و به دشمني آشكار با اسلام و انقلاب و مردم ايران مشغولند، ارائه بدهيد. اين كه كار سختي نيست. اين فهرست را ارائه كنيد تا همه بدانند شما چه كاره ايد؟
2- معاويه بعد از آن كه از ترفند پيش گفته نتيجه اي نگرفت و در توهم آفريني ميان مومنان و پيروان حضرت اميرعليه السلام ناكام ماند، به ترفند ديگري روي آورد و آن، اين كه؛ اگر علي(ع) امام معصوم است و نگاه ملكوتي دارد، چرا، در آغاز از طلحه و زبير حمايت كرد كه امروز شاهد خروج و مخالفت آنها با خليفه مسلمين باشد؟! پاسخ اين سوال كودكانه نيز روشن و خالي از ابهام بود، چرا كه؛ اولا؛ مولاي ما حضرت اميرعليه السلام، تا آن هنگام كه طلحه و زبير در ركاب رسول خدا(ص) به دفاع جانانه از اسلام و مسلمين مشغول بودند و پس از آن، مادام كه پاي از صراط مستقيم الهي بيرون نكشيده و در مقابل حاكميت الهي امام(ع) به تخاصم صف آرايي نكرده بودند، به حكم عقل و شرع از آنان حمايت مي كرد و بر اين حمايت اصرار نيز مي فرمود ولي پس از آن كه انحراف و دشمني خويش با اسلام و مسلمين را آشكار و فتنه جمل را برپا كردند باز هم به حكم عقل و شرع به مقابله با آنان همت گماشتند چرا كه رهبران الهي و از جمله ائمه اطهار عليهم السلام قصاص قبل از جنايت نمي كنند و نيت ها را به محاكمه نمي كشند. و اما، درباره نگاه ملكوتي حضرت و اين كه آيا از ابتدا نسبت به هويت طلحه و زبير و يا عاقبت كار آنان آگاه بودند يا نه؟ بايد به بيان خود ايشان مراجعه كرد. آنجا كه در بخشي از خطبه چهارم نهج البلاغه مي فرمايند؛
«پيوسته پيمان شكني شما را مي پائيدم، و نشان فريفتگي را در چهره تان مي ديدم. راه دينداران را مي پيموديد و آنگونه نبوديد كه مي نموديد. به صفاي باطن، درون شما را مي خواندم و بر شما حكم ظاهر مي راندم» دقيقا همان گونه كه حضرت آقا، به پيروي از مولا و مقتداي خويش امير مؤمنان عليه السلام عمل فرمودند.
از اين زاويه نيز، كنايه معني دار! عوامل بيروني و داخلي فتنه، حرف جديدي نيست. همان ايراد معاويه و يارانش به حضرت امير عليه السلام است!!
3- «بني قريظه» و «بني نضير» دو قبيله بزرگ از يهوديان بودند. آنها از طريق تورات و بشارت هاي حضرت موسي(ع) دريافته بودند كه پيامبر اكرم، حضرت محمدمصطفي(ص) بعد از بعثت به منطقه اي از حجاز و ميان دو كوه «عير» و «احد»- يثرب آن روز و مدينه امروز- هجرت مي كند بني قريظه و بني نضير در پي اين دريافت به اطراف مدينه كوچ كرده و در انتظار هجرت پيامبر اعظم(ص) نشسته بودند تا اولين كساني باشند كه به ايشان ايمان مي آورند. اما، هنگامي كه رسول خدا(ص) به مدينه هجرت فرمود بني قريظه و بني نضير، با آن كه به تصريح قرآن- از جمله آيه 89 سوره مباركه بقره- اوصاف او را مي شناختند و در انتظارش بودند به او كفر ورزيدند، چرا كه از يكسو بزرگان آنها به چرب و شيرين دنيا آلوده شده بودند و از سوي ديگر اعتراض داشتند كه چرا پيامبر آخرالزمان(ص) از ميان قوم يهود برانگيخته نشده و مي گفتند؛ انتظار ما آن بود كه رسول خدا(ص) از ميان ما باشد!
اين «قبيله گرايي» به جاي «حق گرايي» اگرچه در قوم يهود بروز برجسته و تعيين كننده اي دارد ولي منحصر به آنان نبوده و نيست، بلكه در موارد فراواني شاهد بوده ايم كه قبيله گرايي ياد شده در قالب «گروه گرايي»، «حزب گرايي»، «ملي گرايي» و نظاير آن بروز كرده است.
اكنون روي سخن با جماعت اندك و فرو پاشيده فتنه گران 88 است و بايد خطاب به آنان گفت؛ آيا شما كه مانند يهود بني قريظه و بني نضير، چشم و گوش بسته و دست از تفكر و تعقل شسته از گروه و حزبي كه به آن وابسته ايد اطاعت مي كنيد و با وجود روشني و بديهي بودن حقايق، به خاطر وابستگي جبهه اي و حزبي دست از باطل نمي كشيد و عنان خود را به دست دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و مردم كشورتان سپرده ايد، مصداق واقعي «تعصب جاهلي» و «ارتجاع كور» نيستيد؟ و آيا توده هاي عظيم مردم اصولگرا كه به پيروي از اميرمومنان(ع)، مواضع و عملكرد اشخاص را با معيار «حق» مي سنجند و نه حق را با اشخاص؟! و هر جا انحرافي ببينند به مقابله برمي خيزند شايسته تقدير نمي باشند؟!
حسين شريعتمداري

 خل و چل (گفت و شنود)

گفت: «جان بولتون» خطاب به گروه هاي اپوزيسيون گفته است «ابداً نبايد نگران نفوذي هاي ديگري مانند مدحي باشيد! ما به شدت مراقب هستيم».
گفتم: مگر طي چند دهه گذشته مراقب نبودند پس چرا وزارت اطلاعات توانست مدحي را به حياط خلوت اپوزيسيون نفوذ دهد؟!
گفت: جان بولتون گفته است نفوذ مدحي به خاطر بي احتياطي خود اپوزيسيون بوده است و از اين پس احتياط بيشتري به خرج مي دهيم.
گفتم: مدحي را عوامل «سيا» و «موساد» به اپوزيسيون معرفي كرده بودند.
گفت: چه عرض كنم؟! اين آمريكايي ها هر كدامشان از ديگري خل و چل ترند.
گفتم: دو نفر را كه با هم دعوا كرده بودند به كلانتري بردند. افسر نگهبان از مامور پليس پرسيد موضوع چيه؟ مامور گفت هر كدام ديگري را به ديوانگي متهم كرده اند، افسر نگهبان براي امتحان به يكي از آنها گفت؛ برو خونه ما، ببين من خونه هستم يا نه؟ و يارو راه افتاد كه برود دومي خنديد و گفت؛ جناب سروان ديدي عقلش كمه؟ افسر پرسيد چطور مگه؟ و يارو گفت؛ خب! تلفن مي كرد ببينه شما خونه هستين يا نه؟!

 روساي جمهور سه كشور ايران، پاكستان و افغانستان:
كشورهاي بيگانه نمي خواهند در منطقه امنيت حاكم باشد

روساي جمهوري اسلامي ايران، افغانستان و پاكستان با اشاره به اهميت تقويت همكاري هاي منطقه اي بر گسترش تلاش براي مقابله با افراط گرايي، تروريسم و مداخلات خارجي تاكيد كردند.
محمود احمدي نژاد به همراه حامد كرزاي و آصف علي زرداري همتايان افغان و پاكستاني خود در يك نشست مشترك با اظهار نگراني از تشديد ناامني، افراط گرايي و تروريسم، بر همكاري سه كشور به ويژه در خصوص مبارزه مشترك با تروريسم تاكيد كرده و اظهار داشتند: افراط گرايي و تروريسم در مخالفت آشكار با روح اسلام و سنت ها و فرهنگ غني ملت هاي منطقه است و مقابله با اين پديده هاي مذموم از جمله اهداف مشترك سه كشور است كه با اتخاذ سياست هاي اصولي و بنيادين مي توان با آنها مقابله كرد.
روساي جمهور سه كشور همچنين بر لزوم حل و فصل چالش ها و مناقشات منطقه اي بدون دخالت بيگانگان تاكيد كرده و افزايش سطح همكاري هاي همه جانبه را موجب برقراري صلح و ثبات و ارتقاء سطح رفاه ملت هاي منطقه دانستند.
احمدي نژاد در اين نشست كه عصر جمعه در مجموعه نهاد رياست جمهوري برگزار شد در سخناني با تاكيد بر اينكه مشكلات و مسائل منطقه در بيرون از منطقه ريشه دارد، بر گسترش روزافزون همكاري هاي منطقه اي و همدلي و همگرايي بين ملت هاي منطقه بويژه ايران، افغانستان و پاكستان تاكيد كرد و اظهار داشت: اگر همكاري بين خود را گسترش داده و رايزني ها و هماهنگي هاي خود را گسترده كنيم با توجه به مباني و ديدگاه مشترك مي توانيم هم در جهت پيشرفت منطقه و هم در راستاي رفع مشكلات و موانعي كه در مسير پيشرفت وجود دارد حركت كنيم.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه امنيت و پيشرفت ايران، پاكستان و افغانستان به هم گره خورده است، اظهار داشت: دشمنان نمي خواهند هيچ كدام از كشورهاي ما پيشرفته و مقتدر باشد.
حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان نيز در سخناني با تاكيد بر نقش ايران در ايجادصلح و ثبات منطقه خاطرنشان كرد: ملت افغانستان خواهان خروج نيروهاي خارجي از كشورشان هستند و در چنين شرايطي ايران و پاكستان مي توانند نقش مهمي در برقراري صلح پايدار در افغانستان داشته باشند.
وي افزود: افغانستان بدنبال اين است كه با منابع و توان خود كشورش را اداره و آباد كرده و به امنيت برساند و همراهي كشورهاي همسايه بخصوص ايران و پاكستان در اين راه مي تواند بسيار موثر باشد.
آصف علي زرداري رئيس جمهوري اسلامي پاكستان نيز در اين نشست با بيان اينكه مردم ايران فداكاري هاي زيادي براي رسيدن به جايگاه كنوني خود انجام داده اند، اظهار داشت: ايران، پاكستان و افغانستان از قربانيان اصلي تروريسم و جنگ هستند و در شرايط كنوني جهان، جايگزيني جز تقويت هر چه بيشتر روابط و همكاري هاي همه جانبه براي مقابله با ناامني و رسيدن به پيشرفت وجود ندارد.
رئيس جمهور پاكستان با بيان اينكه بازيگران غيردولتي با ايجاد گروه هاي تروريستي مانند طالبان و القاعده بيشترين سود را از تحولات جهاني مي برند، گفت: منافع سه كشور از هم جدا ناپذير است و سابقه چندين هزار ساله تمدني ما ايجاب مي كند تا شرايط جهاني را با دقت مورد ارزيابي قرار داده و براساس آن همكاري ها و هماهنگي هاي خود را در جهت گسترش روابط دو جانبه و منطقه اي به منظور مقابله با ناامني افزايش دهيم.
وي افزود:سه كشور با همكاري يكديگر مي توانند شرايط كنوني منطقه را كنترل و مشكلات و چالشها را كاهش دهند اما بي ترديد اگر جدا از هم باشيم ضعيف تر خواهيم شد.
رئيس جمهور پاكستان خاطرنشان كرد: پاكستان همه منابع پيشرفت را در اختيار دارد و تنها چيزي كه به آن نياز دارد صلح و عدم دخالت نيروهاي بين المللي است و در اين خصوص اهميت روابط سه كشور به قدري است كه اگر همكاري هاي خود را تقويت كنيم مي توانيم به بازيگران اصلي منطقه تبديل شويم و پاكستان در اين راستا آمادگي دارد همگام با جمهوري اسلامي ايران و افغانستان حركت كند.
وي خاطرنشان كرد: عناصر و نيروهايي كه بر دنيا حاكم هستند نمي خواهند صلح و امنيت برقرار شود اما پاكستان به همراه ايران و افغانستان همچنان بر موضع طرفداري از صلح و اتحاد تاكيد خواهد كرد چرا كه تفكر عناصر افراطي را خطرناك و مخرب مي داند.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ به عنوان يك مسلمان ايراني از مسئولان نظام خواهش مي كنم كه در هيچ شرايطي دست از كمك و ياري مردم مسلمان و شيعه بحرين برندارند و در تلاش هايشان سست نشوند. اخبار دريافتي حاكي از آن است كه بيمارستان سلمانيه منامه به مركز شكنجه بازداشت شدگان و مجروحين تبديل شده و مردم جرات نمي كنند حتي از كنار اين بيمارستان تردد كنند.
يك هم وطن
¤ با توجه به بحران فرهنگي و هجمه فرهنگي غرب از طريق ماهواره ها به نظر مي رسد بايد اين خطر را جدي گرفت و جمع آوري ديش هاي ماهواره اي را با قاطعيت پي گيري كرد لذا در بهترين شكل به نظر مي رسد اين طرح بايد در شهرستان ها به صورت جدي تر با اولويت بيشتري عملي شود.
يك شهروند
¤ با توجه به شرايط موجود به نظر مي رسد كه وقت آن رسيده كه اينترنت ملي را در كشور پايه گذاري كنيم. چرا كه اينترنت وابسته جداي از مسايل ضدفرهنگي و ابتذالي كه دارد خطرات جاسوسي عليه كشور و اسرار كشورمان را نيز در بردارد و لذا بايد در اين عرصه نيز تلاش مان را چندين برابر كنيم.
يك هم وطن - تهران
¤ از آقاي احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي كشور خواهش مي كنم كه تدابيري هم براي حفظ امنيت اخلاقي و اجتماعي شهرستان ها و روستاها بينديشند تا فجايعي مثل شهرستان كاشمر و خميني شهر رخ ندهد.
سليمان جرجاني - راميان
¤ به نظر بنده كه از نزديك كليه مسايل روز را رصد مي كنم، رئيس جمهور محترم اگر در ميان رسانه ها يك دوست واقعي و خيرخواه هم داشته باشد همين روزنامه كيهان است ولي متاسفانه برخي افراد مغرض نمي گذارند چنين واقعيتي براي رئيس جمهور عيان گردد.
طاها مجتبايي
¤ اعلام آمادگي ايثارگرانه بسيج براي كمك به اجراي قانون عفاف و حجاب موج جديدي از نشاط و اميد را به ارمغان آورده است اگرچه انتظاري هم جز اين از بسيج هميشه در صحنه نمي رفت.
سليمان بلغار
¤ به نظر مي رسد با طرح بيش از اندازه موضوع جريان انحراف صورت مسئله فتنه 88 پاك شده است و دشمن به اهداف خود دست يافته است. امت حزب الله و مسئولان مربوطه بايد هوشيار باشند.
شبستري
¤ از قوه قضائيه تقاضا مي كنم كه با عناصر جريان انحرافي برخورد جدي انجام دهد.
خسروي
¤ ضمن تشكر از روزنامه كيهان به خاطر مطلبي در ستون خبرگزاري چيزنا تحت عنوان «بازار، آيا، گرم» است مي خواستم بگويم كه اين مطلب در عين اينكه در قالب طنز نوشته شده است بسيار عميق و حقيقتي است تا اندازه اي تلخ كه ما در جامعه شاهد آن هستيم. لذا اميدواريم كه رئيس جمهور عزيز ما هر چه زودتر اين نفوذي هاي منحرف را از دور و بر دولت دور كند.
يك هم وطن
¤ بنده همسر جانباز 50 درصد شيميايي حاجي آقايي از شهرري هستم و يك هفته است كه همسرم به خاطر عوارض ناشي از شيميايي مجددا به بيمارستان منتقل شده است، اما بنياد از تامين داروهاي تجويز شده از سوي دكترها خودداري مي كند.
خانم حاجي آقايي
¤ بنده به عنوان يكي از قضات دادگستري استان مركزي 3 ماه است كه حقوق دريافت نكرده ام. اين مطلب را منعكس كنيد تا شايد مسئولان محترم قوه قضائيه قدري به اين موضوع با مسئوليت بيشتري توجه بكنند.
يك قاضي - اراك
¤ رئيس سازمان بازنشستگي كشوري در سال 89 ده ها بار در مصاحبه هاي مختلف خبر از پرداخت معوقات قانون خدمات كشوري حداكثر تا پايان سال گذشته داده بود اما اكنون كه به پايان نيمه اول سال 90 نزديك مي شويم هنوز هيچ خبري نشده است.
يك هم وطن
¤ از سال 86 مابه التفاوت بازنشستگي ما پرداخت نشده است در صورتي كه در بانك مسكن اردستان وامي گرفته ايم كه بابت سه ماه عقب افتادگي قسط 200 هزار توماني آن 37 هزار تومان ديركرد از بنده دريافت كرده اند، آيا دولت هم چنين مبلغي را بابت ديركرد در پرداخت ديون خود به بازنشسته ها خواهد پرداخت يا نه.
يك بازنشسته - اردستان
¤ سال گذشته اعلام شد كه وام مسكن 20 ميليون تومان شده است اما هنوز هيچ خبري از پرداخت آن نيست و بانك ها هم مدعي مي شوند كه هنوز چنين تصميمي ابلاغ نشده است.
مسعود سوري - تهران
¤ اكثر نانوايي هاي بربري باقيمانده پول دريافتي بابت نان را به مشتري برنمي گردانند همين مسئله برخي مواقع باعث بگو مگو ميان مشتري و نانوايي ها مي شود. پيشنهاد مي كنم قيمت رندي براي اجناس تعيين شود تا چنين مشكلاتي پيش نيايد.
مصطفي - تهران
¤ براي جلوگيري از بيكاري مفرط در جامعه بايد قانوني گذرانده شود كه براساس آن هر جايي كه نيرو نياز دارد بايد موظف شود هركسي را كه مدرك آن رشته را دارد جذب كند نه اينكه مديريت يك كارخانه استخدام را محدود به افرادي كند كه مدرك شان را از دانشگاه هاي خاص و مورد علاقه خودشان دريافت كرده باشند.
يك هم وطن
¤ دو نرخي شدن گازوئيل دولتي و شخصي باعث سوءاستفاده راننده هاي دولتي شده است. اگر كمي دقت شود معلوم مي شود كه با اين طرح 150 تومان از جيب دولت بيرون آمده و به جيب برخي راننده هاي متخلف واريز مي شود.
حسيني - تهران
¤ از مسئولان امنيت اخلاقي كشور انتظار داريم كه بحث عفاف و حجاب را ابتدا از ادارات دولتي و مجموعه هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده است شروع كنند.
خادمي (چندين تماس مشابه)
¤ مي خواستم بدانم كه چرا دولت مدت 6 ماه است كه پول يارانه شير دامداران را پرداخت نمي كند.
محمدي - رودسر
¤ كار احداث «مسكن مهر» استان گيلان، در رشت بسيار كند پيش مي رود و حال آنكه براساس گفته هاي خودشان قرار بود تا پايان خرداد نيمي از ساختمانها را تحويل دهند. اگر به محل احداث ساختمانها مراجعه كنيد متوجه خواهيد شد كه اين وعده به اين زودي ها عمل نخواهد شد.
وزيري
¤ در قانون بازنشستگي 25 سال با پرداخت حق بيمه از سال 89 تا سال 93 تصويب و تمديد شده است، اما چرا با گذشت يك سال از تصويب آن اجرايي نمي شود تا امكان اشتغال جوانان نيز فراهم گردد.
محمدي
¤ از وزير محترم بهداشت درخواست مي شود به جاي جلسات و كنفرانس هاي بازآموزي كه فقط مجلس ديد و بازديد، موبايل بازي، خوردن و آشاميدن و نمايش زنان بدحجاب و... است كه اسراف و حيف و ميل بيت المال را به دنبال دارد نسبت به برگزاري آزمون بورد داخلي اقدام كنيد. حاضرم تا پايان عمر آزمون بدهم ولي اين اسرافها نباشد.
دكتر مهاجري
پاسخ مترو
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه صفحه 2 مورخ 18/03/90 با مضمون «تسريع احداث خط مترو در رودهن-پرديس و دماوند»، به آگاهي مي رساند:ساخت مسير قطار سريع السير تهران- پرديس (شهر جديد) توسط وزارت مسكن و شهرسازي در دست اقدام بوده و مسير متروي تهران تا شهرهاي اقماري پرديس، بومهن، رودهن، و دماوند نيز توسط اين شركت در دست مطالعه است كه پس از تخصيص بودجه لازم اقدامات مقتضي به عمل خواهد آمد.
پاسخ مديريت خدمات آموزش و پژوهش سيما
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون «كيهان و خوانندگان» روزنامه در تاريخ دوشنبه 19/2/90 به آگاهي مي رساند: «سركار خانم فائزه سادات حيدريان در تاريخ 19/2/90 در مطلبي كه در ستون با خوانندگان اين روزنامه چاپ شده بود، مدعي شدند كه پس از گذشت يك سال از اتمام مسابقه تلويزيوني از تو مي پرسند جايزه خود را دريافت نكرده اند. پس از بررسي مستندات و مدارك موجود مشخص شد نامبرده نه تنها در مهلت مقرر مدارك و نشاني پستي خود را جهت دريافت جايزه ارسال نكرده، بلكه تاكنون كه 8 ماه از پايان مهلت ارسال مدارك نيز گذشته است هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نداده و تاكنون موضوع را از طريق اين اداره كل پيگيري نكرده است.»
 نوچه جرج سوروس همراهي با اسرائيل را وظيفه ديني مي داند ! (خبر ويژه)

محمد خاتمي كه گويي احساس كرده با فروكش كردن مباحث مربوط به جريان انحرافي نظام به زودي به سراغ برخورد با باقي مانده جريان فتنه 88 خواهد رفت، در اقدامي منفعلانه سعي كرد خود را از جنايات انجام شده در سال 88 مبرا كند. خاتمي كه به نوشته سايت كلمه (سايتي كه اكنون با مشاركت منافقين و مدعيان فراري اصلاحات در پاريس به روز مي شود) با جمعي از مردم گيلان ديدار كرده وگفته است كه انتقاد به روند جاري امور ساختارشكني نيست بلكه وظيفه ديني، ملي و انقلابي است!
خاتمي در اين ديدار اشاره اي به اين موضوع نكرده است كه پول گرفتن از شاه سعودي، تحريك موسوي و كروبي به مقابله جويي علني با رهبري و ديدار با جرج سوروس را هم آيا جزء «وظايف ديني، انقلابي و ملي» خود مي داند؟!
خاتمي كه چندي است تلاش مي كند نوعي مسير بازگشت به نظام را - بدون توبه نسبت به فتنه 88 و همدستي با آمريكا و اسرائيل- براي خود باز كند در اين ديدار همچنين تاكيد كرده است كه دور شدن از فضاي خشونت به معناي ساختارشكني نيست و همه بايد از آن استقبال كنند.
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه محمد خاتمي در ايامي كه جنايتكاران و تروريست ها در خيابان هاي تهران در حال قمه كشي و تيراندازي به سوي مردم بودند و دوست عزيزشان آنها را «مردان خداجو»! مي ناميد مطلقا به فكر نفي خشونت و ايجاد فضاي آرام نيفتاد و حالا كه فهميده است نظام مستحكم تر از آن است كه در عقبه هايي اينچنين گير بيفتد، خود را اهل مدارا و اصلاح نشان مي دهد.
در پيش گرفتن اين تاكتيك هاي كودكانه از جانب خاتمي بيش از هر چيز محصول دل بستن وي و ديگر فتنه گران به اين است كه برخي اختلافات سياسي اخير باعث خواهد شد نظام بدون جبران خسارات و تحمل مجازات آنها را مجددا به عنوان بازيگراني جديد در عرصه سياسي كشور بپذيرد غافل از اينكه تحولات آستانه انتخابات مجلس نهم نشان خواهد داد هر روز كه مي گذرد سخت گيري نظام در مقابل عناصر فتنه 88 بيشتر خواهد شد و اساسا خيانت امثال خاتمي در فتنه 88 چيزي نيست كه مشمول مرور زمان شود. پراودا: طرح هاي آمريكا عليه ايران خنده دار است (خبر ويژه)

روزنامه روسي پرسابقه پراودا در تحليلي قابل توجه استدلال كرد كه طرح هاي آمريكا براي ايجاد فتنه هاي قوميتي در ايران بسيار خام و نشان دهنده اين است كه سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس و اسراييل هيچ اشرافي به محيط داخلي ايران ندارند.
سرگي بالماسف خبرنگار اين روزنامه، موضوع طراحي هاي غرب براي ايجاد فتنه قوميتي در ايران را با حيدرجمال كارشناس مسائل سياسي و رئيس كميته اسلامي روسيه به گفت وگو گذاشته است. بالماسف با اشاره به اين كه غرب و به ويژه آمريكا براي فروپاشي ايران از داخل تلاش مي كنند و دركنارعمليات تروريستي وجاسوسي، عوامل مذهبي و قومي را هم به كار گرفته اند و فعاليت اصلي سازمان هاي اطلاعاتي خارجي به منظور ترغيب كردها و آذري ها به شورش عليه رژيم مركزي روي آنها متمركز شده، نظر وي را درخصوص احتمال به نتيجه رسيدن اين سناريو جويا شده است. جمال در پاسخ مي گويد: «درباره مشكلات ملي و مذهبي درايران خيلي بزرگنمايي شده است. البته افرادي از ليبرال ها در برخي نقاط ايران وجود دارند كه غرب و به خصوص آمريكا دقيقا روي آنها دست گذاشته اند. ولي بايد گفت چنين افرادي دراقليت هستند و اگر آمريكا خيلي روي اين مسئله تمركز كند زمان وهزينه زيادي از دست خواهد داد.»
وي سپس با اشاره به سطح زندگي اقتصادي مردم در ايران مي گويد: «اگراوضاع را از نقطه نظر اقتصادي بررسي كنيم مي بينيم اقوام ايراني از همه چيز راضي هستند. علاوه براين وقتي نقش آنها را درايران عميق تر بررسي كنيم متوجه مي شويم كه به عنوان نمونه بخش اعظم تجارت خرد ومتوسط در دست آذري ها قرار دارد. حتي درمحافل كاري تهران مي توان به راحتي با زبان آذري با مردم معاشرت كرد. تعداد زيادي از آيت الله ها ازجمله آيت الله خامنه اي نيز آذري هستند.»
حيدر جمال در ادامه مي گويد: طراحي آمريكا براي تفرقه در ميان ملت ايران، قبل از هر چيز خنده دار به نظر مي رسد.

 نزديكي به شاه علت ضديت كريستين امانپور با جمهوري اسلامي (خبر ويژه)

خبرنگار ايراني تبار آمريكايي علت ضديت خود با جمهوري اسلامي ايران را افشاء كرد. كريستين امانپور كه در ساليان گذشته در شبكه تلويزيوني سي ان ان فعاليت مي كرد و اكنون به شبكه تلويزيوني اي بي سي آمريكا پيوسته است گفت: پيش از پيروزي انقلاب(اسلامي) در ايران، خانواده ما به شاه(مخلوع) نزديك بود و ما كاري به سياست نداشتيم. وي كه به عنوان يك گزارشگر ضد ايراني شناخته مي شود انقلاب اسلامي را «تحولي جهنمي» در جهان خواند و گفت: انقلاب نه تنها به صورت اصولي، منطقه را متحول كرد و روابط ايران را با آمريكا و بقيه جهان تغيير داد، بلكه تاثيرات شخصي براي همه ما(ايرانيان) نيز دربر داشت و آن(انقلاب) تمامي چيزهايي را كه ما مي دانستيم زير و رو كرد.
امانپور افزود: در زمان شاه، سيستم حكومتي تك حزبي كه بسياري از مردم آن را ديكتاتوري مي خواندند بر ايران حاكم بود ولي ما روابط خوبي با آن داشتيم.
وي با اشاره به بيداري اسلامي كه در منطقه روي داده است خواهان حمايت از جريان هاي نزديك به آمريكا شد و گفت: من نگرانم كه اگر ما مراقب نباشيم ممكن است گروه هاي اسلامي در اين كشورها تلاش كنند از اين موقعيت به دست آمده استفاده كنند، بنابراين بايد در طرف ميانه روها در اين كشورها باشيم و از آنان حمايت كنيم.

 مديريت القاعده با دلارهاي سرقتي آمريكا از نفت عراق (خبر ويژه)

اسامه النجيفي رئيس مجلس نمايندگان عراق از جوزف بايدن معاون رئيس جمهور آمريكا خواست درباره سرقت 17 ميليارد دلاري آمريكا از منابع نفتي عراق در زمان پل برمر حاكم سابق آمريكايي تحقيق كند.
شبكه العالم ديروز درباره يك رسوايي جديد كه آمريكايي ها به تازگي گرفتار آن شده اند، گزارش داد: «روز به روز مسئله سرقت اموال مردم عراق به دست اشغالگران آمريكايي ابعاد جديدي پيدا مي كند. به طوري كه به نظر مي رسد عراقي ها از اين مسئله چشم پوشي نخواهند كرد».
ظاهرا قضيه از اين قرار است كه 17 ميليارد دلار از اموال نفت عراق در صندوق توسعه عراق در زمان پل برمر مستقيما بعد از اشغال اين كشور زماني كه مردم عراق به نان شب شان محتاج بودند، ناپديد شده است.
بنا بر اين گزارش، نكته جديد در تلاش مسئولان عراقي براي پيگيري اين مسئله آن است كه اسامه النجيفي كه به واشنگتن سفر كرده است از جوزف بايدن معاون رئيس جمهور آمريكا خواست درباره سرقت اين مبلغ هنگفت تحقيق رسمي و مسئولانه انجام دهد. النجيفي در ديدار با بايدن تاكيد كرد اين مبالغ بدون اينكه هيچ سند يا مدركي براي توجيه يا اثبات نوع هزينه آن وجود داشته باشد، هزينه شده است. وي گفت: دستگاه هاي نظارتي مالي در عراق و آمريكا تلاش هايي براي جمع آوري اطلاعات و روشن شدن ابهامات انجام مي دهند.
اما برخي منابع خبري مي گويند بغداد بعد از اينكه پاسخي از دولت آمريكا دريافت نكرد، براي بازپس گيري اموال به سرقت رفته خود به سازمان ملل و شوراي امنيت متوسل شده است. مسئولان آمريكايي هفته گذشته اعتراف كردند كه فقط حدود 7 ميليارد دلار ناپديد شده است اما عراقي ها تاكيد دارند كه اين مبلغ بيش از 17 ميليارد دلار است.
اين مسئله دقيقا در شرايطي مطرح مي شود كه آمريكا زير فشار شديد افكار عمومي و دولت عراق براي ترك اين كشور تا سپتامبر سال 2011 قرار دارد.
يك منبع عراقي نزديك به آمريكايي ها اعلام كرد كه «پل برمر» بخش عمده اي از 17 ميليارددلار سرقت شده را براي كمك به تروريست هاي القاعده و بعثي ها هزينه كرده است.

 خوف نكنيد! نفوذي هاي ديگر را شناسايي مي كنيم! (خبر ويژه)

برخي منابع غربي از برگزاري كنفرانسي شبيه كنفرانس گوادالوپ 2 در لندن خبر مي دهند.
شبكه العربيه كه پيوندي نزديك با اپوزيسيون خارج نشين دارد، ديروز گزارش داد برخي از نمايندگان جريان ضدانقلاب راه هاي تداوم فعاليت خود را كه به شدت احساس مي كنند از جانب سرويس هاي امنيتي ايران تحت نظر است، بررسي كرده اند.
العربيه گزارش داد: «در اين كنفرانس رهبران احزاب مخالف ايراني بجز سازمان مجاهدين خلق(منافقين) و نيز شماري از نمايندگان رهبران اصلاح طلب شركت كردند».
اگرچه پيش قدم شدن العربيه در انتشار خبر اين نشست حاشيه اي به خوبي نشان دهنده برقرار شدن مجدد پيوند پولي سعودي با فعاليت براندازانه عليه ايران است، اما اخبار دريافت شده از منابع ديگر نشان مي دهد نشست لندن صرفا يك دستور كار داشته و آن هم اين بوده است كه سرويس اطلاعاتي انگليس با مشاركت سيا و موساد تلاش دارد هراس افتاده در جان ضدانقلاب از وجود عناصر متعدد نفوذي در ميان خود را تا حدودي خنثي كند.
وزارت اطلاعات اخيرا با پخش يك مستند نشان داد كه چگونه توانسته بود محمدرضا مدحي را كه در حال تبديل شدن به يكي از اركان پروژه يكپارچه سازي اپوزيسيون بود جذب كرده و از طريق او كل اين پروژه اسراييلي را خنثي كند.
از زمان پخش آن فيلم جريان ضدانقلاب در يك شوك دائمي به سر مي برد و به ناچار اذعان كرده است كه در مقابل توانمندي اطلاعاتي نظام جمهوري اسلامي كاملا ناتوان است.
مدحي رياست كنفرانس مشابهي را برعهده داشت كه سال گذشته در پاريس برگزار شد و در ايران به گوادالوپ 2 مشهور شده است

 اعتصاب غذا با دو وعده غذا!! (خبر ويژه)

ادعاي اعتصاب غذاي برخي از عوامل زنداني فتنه كه از سوي اپوزيسيون مطرح شده است و اظهارنظرهاي ضد و نقيض درباره آن به يك معركه تماشايي در ميان اپوزيسيون خارج نشين تبديل شده است.
پايگاه هاي اينترنتي كلمه و راديو فردا ديروز در گزارش هايي نوشتند كه 18 زنداني در زندان هاي رجايي شهر و اوين دست به اعتصاب غذا زده اند.
در حالي كه مقام هاي قضايي اساسا اين موضوع را تاييد نمي كنند راديو فردا ديروز در گزارشي تلويحا تاييد كرد كه هدف از اين جنجال رسانه اي تشديد بحث هاي مربوط به موضوع اعزام يك گزارشگر ويژه حقوق بشر از سوي سازمان ملل به ايران است.
اين راديو نوشت: «وظيفه اين گزارشگر ويژه كه پيشتر وزير امور خارجه كشور مالديو بوده تلاش براي سفر به ايران و ديدار نزديك از زندان هاي ايران و سپس ارائه گزارشي دقيق به شوراي حقوق بشر سازمان ملل است».
شيرين عبادي هم در گفت وگويي با روز آنلاين تاييد كرد كه بازي اعتصاب غذا اساسا يك بازي رسانه اي است و هدفي جز جلب توجه كشورهاي غربي ندارد. وي گفت: «فعاليت براي اعتصاب غذاكنندگان را بايد به دو دسته تقسيم كرد؛ فعالان داخل و فعالان خارج از كشور. با توجه به فشارهايي كه در داخل ايران وجود دارد، نمي توان از خارج براي آن ها نسخه اي پيچيد. اما ايرانيان در خارج از كشور بايد نهايت تلاش خود را انجام دهند تا با نهادهاي حقوق بشري، با سازمان ملل و ديگر نهادها رابطه ايجاد و آن ها را از وضعيت وخيم زندانيان آگاه كنند و خواستار مداخله آنان در اين مساله شوند».
عبدالكريم لاهيجي عنصر وابسته به منافقين هم كه نقش فعالي در لابي هاي اروپايي عليه ايران دارد در موضعي متناقض ابتدا اعتصاب غذا را زير سوال برد و سپس خواستار انعكاس بين المللي و وسيع آن شد. لاهيجي در گفت وگو با روز آنلاين مي گويد: «اعتصاب غذا اساسا در نرم هاي حقوق بشري، كار پسنديده اي نيست، زيرا اين كار اساسا لطمه به جسم انسان است. يك فعال حقوق بشر نه خود مي تواند دست به اعتصاب غذا بزند و نه ديگران را تشويق به اعتصاب غذا كند».
لاهيجي هم مانند شيرين عبادي اضافه مي كند: «به نظر من كاري را كه مي توان انجام داد بايد به دو قسمت تقسيم كرد. فعالاني كه در خارج از كشور هستند لازم است تلاش بيشتري براي انعكاس اين رويداد در سطح بين المللي انجام دهند. در اين زمينه همه وظيفه داريم كه تلاش هاي مان را بيشتر كنيم. بايد با نهادهاي بين المللي حقوق بشري رابطه بيشتري برقرار كرد. بايد تلاش كرد كه نهادهاي بين المللي بر حكومت فشار آورند تا به خواسته هاي زندانيان رسيدگي كند. چون اين زندانيان عملا جان شان در خطر است».
لاهيجي كه ظاهرا فراموش كرده بود چند دقيقه قبل گفته است «فعال حقوق بشر نه بايد اعتصاب غذا كند و نه ديگران را به اعتصاب غذا تشويق كند» در ادامه مي گويد؛ «من فكر مي كنم افرادي كه در داخل هستند، امثال آقاي خاتمي و بقيه بايد دست به فعاليتي بزنند. متاسفانه اين دوستان همواره از روزه سياسي صحبت مي كنند كه اساسا بي معناست. اين افراد لازم است كه به طور مثال با همراهي چند تن ديگر در همبستگي با اين زندانيان اعلام اعتصاب غذا كنند»!
با اين حال برخي وبلاگ هاي وابسته به جريان فتنه تعبير اعتصاب غذا را نادرست دانسته و تاكيد كرده اند كه آنچه در حال رخ دادن است روزه سياسي است چرا كه زنداني ها هم افطاري مي خورند و هم سحري!
شوراي حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته تحت فشار آمريكا وزير خارجه سابق مالديو را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران تعيين كرد ولي آيت الله آملي لاريجاني رييس قوه قضائيه روز چهارشنبه گفت كه ايران اين گزارشگر را نخواهد پذيرفت.
.

 در نامه به بان كي مون تأكيد شد
خزاعي: اعمال تحريم هاي آمريكا نقض تعهدات بين المللي است

سفير و نماينده دائم كشورمان در سازمان ملل طي نامه اي به بان كي مون اعمال تحريم چند شركت و شخصيت حقيقي و حقوقي كشور توسط آمريكا را تهديدي عليه يك دولت عضو سازمان ملل و نقض تعهدات بين المللي ايالات متحده دانست.
محمد خزاعي طي نامه اي به دبير كل سازمان ملل متحد، اقدامات آمريكا در تحريم چند شركت و شخصيت حقيقي و حقوقي كشورمان از جمله شركت هواپيمايي ملي ايران براساس ادعاهاي واهي را رد و تصريح كرد: اينگونه اقدامات آمريكا، تبليغات بي اساس آنها در مورد تعامل با ساير ملت ها را به نمايش مي گذارد.
وي در اين نامه با اشاره به بيانيه مشترك اخير وزيران امور خارجه و خزانه داري آمريكا، كه در آن تحريم هاي جديدي عليه چند نهاد و شخص كشورمان اعلام شده است، آن را نمونه ديگري از وارونه نشان دادن واقعيت ها در جهت منافع محافل مشخص و با هدف افزايش سياست هاي سلطه جويانه آنها در منطقه خاورميانه ارزيابي و تأكيد كرد: اين گونه اقدامات نوعي تاكتيك فريب براي منحرف كردن توجهات شهروندان آمريكايي از بسياري از سياست هاي بي نتيجه و شكست خورده دولت اين كشور در عرصه داخلي و خارجي است.
وي گفت: برخلاف ادعاهاي فريبكارانه و مغرضانه آمريكا كه تحريم ها را صرفاً متمركز بر روي شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در حمايت از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ا يران و ملت هاي منطقه مي داند، شكي وجود ندارد كه هدف از اين اقدامات خصمانه فشار بر كل مردم ايران است.
خزاعي اين سياست ها را تهديدي عليه يك دولت عضو سازمان ملل متحد دانست و آن را نقض جدي تعهدات آمريكا در چارچوب قوانين بين المللي به واسطه تحريم هاي نامناسب عليه مردم غير نظامي ارزيابي كرد.
خزاعي افزود: دولت آمريكا به گونه اي رفتار كرده كه كمتر ملتي در جهان وجود دارد كه بتواند چشم هاي خود را بر روي اين واقعيت كه هدف اصلي از اينگونه اقدامات محروم كردن مردم ايران از بسياري از حقوق اساسي از جمله حق تحرك و جا به جايي است، ببندد.
وي اضافه كرد: در شرايطي كه شركت هواپيمايي ملي ايران زمينه ارتباط و تعامل ميليون ها ايراني در داخل و با ديگر ملت ها در خارج را فراهم مي آورد، اقدام آمريكا عليه شركت هاي تجاري و غير نظامي از جمله هواپيمايي ملي ايران نه تنها در تضاد با تبليغات بي اساس آمريكا براي حمايت از روابط فرهنگي ميان ملت ها است، بلكه از سوي ملت ايران به عنوان يك اقدام خصمانه مانند ساقط كردن هواپيماي مسافربري غيرنظامي بر فراز خليج فارس توسط ناو جنگي آمريكا در سال 1988 كه منجر به شهادت 269 ايراني بي گناه از جمله ده ها زن و كودك شد، قلمداد مي شود.
محمد خزاعي از دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان رئيس بزرگترين سازمان بين المللي جهان درخواست كرد تا به تلاش هاي خود براي روشن كردن واقعيت ها و كمك به ملت ها در سراسر جهان براي پي بردن به فعاليت هاي غير منصفانه كه هدف اصلي آن منحرف كردن توجهات از تحولات خاورميانه است، ادامه دهد.
وي تداوم اينگونه سياست هاي نامناسب از سوي قدرت ها را كاملاً خطرناك ارزيابي كرد كه هرگز در خدمت صلح وامنيت بين المللي نيست.
سفير و نماينده دائم كشورمان در پايان اين نامه تأكيد كرد: سازمان ملل متحد به عنوان مسئول حفظ صلح و امنيت بين المللي داراي مسئوليت هاي اساسي در بسيج جامعه بين المللي براي مقابله با اينگونه تهديدات عليه ملت هايي است كه صرفاً در تلاش براي كسب حقوق مشروع و غير قابل انكار خود در چارچوب قوانين بين المللي هستند. محمد خزاعي درخواست كرد تا اين نامه به عنوان سند مجمع عمومي سازمان ملل متحد منتشر شود.
گفتني است؛ وزارت خزانه داري آمريكا در اقدامي خصمانه اخيراً «ايران اير» بزرگ ترين شركت حمل و نقل هوايي و «واترتايد» يكي از مهم ترين اپراتورهاي كشتيراني در بنادر ايران را تحريم كرد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14