(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 20 مهر 1390- شماره 20046

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شكست در بن بست (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
فانوس (گفت و شنود)
احمدي نژاد در همايش فرمانداران سراسر كشور:
مشكلات امروز كشور بخاطر آن است كه روحيه انقلابي تضعيف شده است
سراي شهيد مقدس حكم جلب 4 متهم پرونده فساد بانكي صادر شد
اتحاديه اروپا تحريم هاي مسافرتي صالحي، عباسي و قاسمي را لغو كرد
ولايتي: تركيب هيئت داوري جبهه متحد اصولگرايان تغييري نكرده است
باوركنيد، برنامه صداي آمريكا را كيهان مي نويسد! (خبر ويژه)
جوگير نشو ... بذار عرقت خشك بشه بعد! (خبر ويژه)
پيروزي اشغالگران افغانستان آرزويي دست نيافتني شده است (خبر ويژه)
گاردين: اروپا تحريم عليه ايران را به مسخره گرفته است (خبر ويژه)شكست در بن بست (يادداشت روز)

اعمال دور جديدي از تحريم هاي يك جانبه اتحاديه اروپا عليه 92 مقام ايراني به بهانه آنچه «نقض حقوق بشر» خوانده شده علامتي است از اينكه غرب قادر به ايجاد هيچ نوعي از خلاقيت و ابتكار عمل در راهبرد ضدايراني خود نيست و بنابراين همچنان ترجيح مي دهد به اقدامات سمبليكي بسنده كند كه بي شك هچ آسيبي به ايران نمي زند اما براي اعتبار و آبروي كشورهاي غربي گران تمام خواهد شد.
مكانيسم تحريم به عنوان يك گزينه براي تغيير محاسبات استراتژيك ايران در برنامه هاي هسته اي و منطقه اي عمري طولاني ولي در مقابل، دستاوردهايي بسيار اندك دارد. آمريكايي ها از سال 58 اعمال تحريم هاي يك جانبه عليه ايران را آغاز كردند. از سال 2006 به اين سو، شوراي امنيت وارد اين معركه شد و از آن تاريخ تا كنون 6 قطعنامه عليه ايران صادر شده كه 4 فقره از قطعنامه ها تحريمي است. آمريكا و اروپا هم بويژه از سال 2009 به اين سو مكرراً تلاش كرده اند با تصويب قوانين جامع و بعد اعمال تحريم هاي يكجانبه بر مبناي آنها، به قول خودشان ضعف هاي قطعنامه هاي شوراي امنيت را جبران كرده و فشار بيشتري بر ايران وارد كنند. در كنار همه اينها، آمريكايي ها در 3 سال گذشته تلاشي همه جانبه و بسيار وسيع براي وادار كردن بخش هاي خصوصي و دولتي كشورهاي ديگر جهان به محدود كردن تجارت خود با ايران را آغاز كرده اند كه هدف اعلام شده آن قطع دسترسي ايران به نهادهاي ارائه دهنده خدمات پولي و مالي بين المللي و در نتيجه منزوي كردن آن از فرآيندهايي است كه امروزه براي توسعه اقتصادي ضروري محسوب مي شود. از زمان انتخابات رياست جمهوري سال 88 به اين طرف، يك فاز ديگر هم به اين فرآيند چند لايه اضافه شده است و آن اعمال تحريم هايي عليه برخي نهادها و افراد ايراني به بهانه چيزي است كه غربي ها آن را «نقض حقوق بشر» مي نامند. تا امروز ابتدا آمريكا و بعد اروپا -به دنبال آن- چند ده نفر از مقام هاي ايراني را در فهرست منع رواديد خود قرار داده و گفته اند كه حساب ها و اموال متعلق به اين افراد در خاك خود را هم بلوكه خواهند كرد. آخرين مورد از اين قبيل اقدامات در روز دوشنبه انجام شد و اتحاديه اروپا اعلام كرد كه 29 مقام ايراني را كه نام آنها هنوز اعلام نشده به فهرست تحريم هاي خود اضافه مي كند. منابع غربي ساعتي بعد از اعلام اين خبر نوشتند كه نام وزراي اطلاعات، كشور و ارشاد ايران هم در اين فهرست قرار دارد.
تا آنجا كه به برنامه هسته اي ايران مربوط مي شود تحريم همواره دو هدف مشخص داشته است:
1- كند كردن روند برنامه هسته اي ايران از طريق محدود كردن منابع مالي تغذيه كننده اين برنامه و همچنين قطع دسترسي ايران به بازارهاي تامين كننده قطعات و كالاهاي هسته اي.
2- افزايش اختلاف در داخل ايران هم در بين مسئولان و هم ميان مردم و مسئولان درباره ميزان هزينه اي كه پرداخت آن براي تداوم برنامه هسته اي ايران، منطقي است.
طرف غربي همواره تصور مي كرده است كه اگر بتواند تحريم ها را اولاً به طور مستمر، ثانياً با اجماع گسترده، ثالثاً از حيث محتوا به طور هوشمند، رابعاً در مدت زماني طولاني و خامساً در تركيب با مجموعه اي مكمل از اقدامات سياسي، رسانه اي و اطلاعاتي اعمال كند حتماً قادر خواهد بود در محاسبات راهبردي ايران درباره برنامه هسته اي اش اثر بگذارد.
اكنون بيش از 5 سال از عمر اين راهبرد مي گذرد و هيچ كدام از اهدافي كه آمريكايي ها تصور مي كردند بالاخره زماني به آن دست خواهند يافت محقق نشده است. نه فقط محاسبات راهبردي ايران درباره برنامه هسته اي و منطقه اي اش تغيير نكرده بلكه دورنماي اين تغيير محاسبه نيز كاملاً تاريك شده است طوري كه اكنون برخي از متحدان آمريكا در اروپا و آسيا عميقاً به اين نتيجه رسيده اند كه انتظار براي تاثيرپذيري ايران از تحريم ها و متوقف شدن برنامه هسته اي ايران از اين طريق وقت تلف كردن است. بنابراين دريچه اعمال تحريم عليه ايران از خلال بحث هسته اي در حال بسته شدن به نظر مي رسد و اگرچه يوكيا آمانو مامور شده با تمركز مجدد روي بحث مطالعات ادعايي در اجلاس آينده شوراي حكام به فرآيند سندسازي عليه ايران رنگ و بويي تازه بدهد ولي به نظر نمي رسد شوراي امنيت و كشورهاي اعمال كننده تحريم هاي يك جانبه عليه ايران چيزي بيش از آنچه تا به حال رو كرده اند در چنته داشته باشند. اكنون نه برنامه هسته اي ايران كند شده و نه اختلاف هاي سياسي و اجتماعي حادي در داخل كشور در اثر تحريم ها بروز كرده است. تحريم ها ويژگي شوك آور خود را از دست داده اند، عملاً اجرا نمي شوند، در مواردي كه اجرا مي شوند به راحتي دور مي خورند و در مواردي هم كه واقعاً اثر مي كنند اثر آنها بسيار ناچيز است.
اعمال تحريم هاي جديد به بهانه موضوع حقوق بشر عليه ايران نشان دهنده آغاز يك فرآيند جديد است كه مي توان آن را «شيفت تحريمي» خواند. معناي اين اصطلاح اين است كه غربي ها با علم به اين كه اعمال تحريم از كانال موضوع هسته اي اولاً ديگر به آساني گذشته نيست و ثانياً حتي اگر اعمال شود تاثيري بر محاسبات و رفتار ايران نخواهد داشت تصميم گرفته اند فرآيند تحريمي عليه ايران را به حوزه اي ديگر يعني حوزه حقوق بشر منتقل كنند و همه آن اقداماتي را كه ديگر انجام آنها در حوزه هسته اي امكانپذير نيست به بهانه اي ديگر بازسازي نمايند.
به طور كاملاً خلاصه و از يك منظر راهبردي اعمال تحريم هاي يك جانبه عليه ايران با تكيه بر موضوع حقوق بشر 5 هدف اصلي را دنبال مي كند.
1- هدف اول اين است كه به بن بست رسيدن مسير هسته اي، منجر به بن بست كامل راهبرد غرب در قبال ايران كه همان تلاش براي تغيير رژيم از طريق تغيير بنيادين رفتار نظام جمهوري اسلامي است، نشود. اكنون طرف غربي به وضوح احساس مي كند كه اگر مسير جديدي براي پيگيري راهبرد خود باز نكند، براي ادامه آن با مشكلات جدي رويارو خواهد شد.
2- هدف دوم افزايش توان چانه زني غرب در هرگونه مذاكره احتمالي در آينده است. تحليل غربي ها اكنون اين است كه بويژه با توجه به وضعيت منطقه، ورود به مذاكرات استراتژيك با ايران در ماه هاي آينده اجتناب ناپذير است) واساساً طرح روسيه قرار است مسير همين موضوع را هموار كند) و بنابراين تصميم گرفته است تا مي تواند دست خودرا در حوزه هاي مختلف پر كند. فرض اروپايي ها اين است كه هر يك واحد تحريمي كه عليه ايران اعمال مي كنند مي تواند به عنوان يك اهرم در مذاكرات در نظر گرفته شود كه ايران براي لغو آن ناچار است امتيازهايي واگذار نمايد.
3- سومين هدف غربي ها تاثيرگذاري بر رفتار مقام ها و مديران نظام است. آمريكا ومتحدانش تصور مي كنند وقتي كسي را تحريم مي كنند او خود به خود در انجام وظايفش انگيزه كمتري خواهد داشت.
4- چهارمين هدف چيزي است كه به طور سنتي «نمايش اقدام» خوانده شده است. مقصود اين است كه وقتي غربي ها قادر به انجام هيچ اقدام موثري عليه ايران نيستند سعي مي كنند حداقل اقدامات داراي بار تبليغاتي را متوقف نكنند تا اينطور به نظر نرسد كه در مقابل ايران كاملا ماست ها را كيسه كرده اند.
5- و نهايتاً هدفي كه از همه مهم تر است آن كه كشورهاي غربي تصور مي كنند با تداوم اعمال تحريم عليه ايران به بهانه مسئله حقوق بشر مي توانند جريان فتنه در داخل را اميدوار و سرپا نگه دارند و از طريق فشار پي در پي به نظام، دستگاههاي مسئول را در برخورد با فتنه گران منفعل كنند. اين ظاهراً مشورتي است كه ضدانقلاب خارجي به آمريكا و اروپا داده و آنها را به اين باور رسانده است كه اگر ضدانقلاب داخلي پشتوانه خارجي خود را از دست بدهد، ديگر شانسي براي ادامه حيات نخواهد داشت.
با اين حال مهم است توجه كنيم كه اين اهداف به شدت ساده انديشانه است. حتي يك تحليلگر امور راهبردي در اروپا و آمريكا وجود ندارد كه عقيده داشته باشد مسير تحريم حتي ده ها سال ديگر نتيجه بخش خواهد بود. مقام هاي ايراني نه آرزومند سفر پي درپي به اروپا و آمريكا هستند نه پولي در حساب هاي خود انباشته اند كه در معرض تهديد قرار گرفتن آن، آنها را در انجام وظايفشان سست كند. ضمن اينكه وقتي موضوع حقوق بشر در ميان باشد مسلماً بسياري از كشورهايي كه در مسئله هسته اي عليه ايران با غرب همراه بودند ديگر انگيزه اي براي همراهي نخواهند داشت چرا غرب عيناً همين مشكل را با آنها هم دارد. بدتر از همه، وضع جريان فتنه در داخل خراب تر از آن است كه به اين روش ها اميدي به احياي آن باشد. مشكل جريان فتنه دروغي است كه به مردم گفته و بي صداقتي آن فاش شده ديگر اعتباري براي بازسازي سازمان خود ندارد. تنها خاصيت تحريم هاي جديد بدون شك فقط اين است كه وابستگي جماعت فتنه گر به غرب را هر چه بيشتر آشكار مي كند و از شكست غرب در بن بست حكايت دارد.
مهدي محمدي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ رمز و راز كم آوردن استكبار جهاني در مقابله با انقلاب اسلامي در اصل امامت و ولايت پذيري ما مي باشد دشمنان در شناخت نظام الهي ما عاجزند و علي رغم همه دشمني ها هر روز ضعيف تر مي شوند. بنويسيد از خداوند هيچ گاه عمر بدون ولايت نخواسته ايم و نمي خواهيم.
8847---0919
¤ توصيه رهبر معظم انقلاب به عدم خريد كالاهاي خارجي توسط دولت و مصوبه سريع دولت در اين رابطه باعث خوشحالي توليدكننده هاي داخلي شد. از دولت محترم تقاضا مي كنم كه براي هرچه سريع تر و بهتر اجرايي شدن اين طرح كارگروهي تشكيل دهد و آن را تا آخرين مرحله پي گيري كند چون واقعا صنعت ما به اين تصميم نياز داشت.
يك شهروند - تهران
¤ چرا وزارت امورخارجه در قبال تحولات بحرين و يمن كه با دخالت هاي آشكار نظاميان عربستان سعودي همراه شده است، در دو هفته اخير هيچ گونه موضع گيري نداشته است.
قاسمي - اصفهان
¤ شكايت آقايان مشايي و رحيمي از كساني مثل دادستان محترم كه مسئول رسيدگي به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني مي باشد في نفسه معنادار است.
9267---0912
¤ از جانبازان انقلاب هستم كه به اتفاق همسر باوفايم هر دو در خفا و عيان با منطق و استدلال از نظام و انقلاب كه دست آورد خون هزاران شهيد اين مرز وبوم است دفاع مي كنيم. يكي از آشنايان كه بيش از حد سرگرم ماديات زندگي است به همسرم گفته بود بابت دفاع سرسخت از نظام و انقلاب ماهيانه چقدر از دولت پول دريافت مي كنيد. اما وقتي همسرم جواب داده بود كه بابت جانبازي هم چيزي از دولت نمي گيريم، او تعجب كرده بود!
رستمي
¤ در جلسه اي كه از سوي سازمان حج براي زائرين امسال خانه خدا در مدتي پيش برگزار شد آن طور كه بايد و شايد در خصوص اجتناب از خريد سوغاتي از كشور عربستان كه سفارش و توصيه اكيد رهبري نيز بود صحبت نشد. جا دارد مطبوعات به ويژه كيهان به اهميت و ضرورت رعايت اين مسئله بپردازند.
مرادي
¤ انسان فطرتا پاك و محترم آفريده مي شود ليكن در شگفتم كه چرا و چگونه يك عده انسان ها شخصيت و جايگاه خود را در حد يك مانكن و ... تنزل مي دهند.
8516---0919
¤ حجاب و عفاف، تجليگاه خلوص و جلوه گاه اراده مصمم زن مومنه و مسلمان است كه به دستور حضرت حق لبيك مي گويد.
رحماني
¤ مگر قرار نبود با ساخت و ساز مسكن مهر اجاره ها و قيمت خانه ها كاهش پيدا كند،، پس چرا اين اتفاق نيفتاد.
خانم رئوف - تهران
¤ چرا در مناطق جنوب پيمانكاران شركت نفت به جاي كارگران بيكار ايراني از كارگران افغاني استفاده مي كنند، آيا اين كمك به ريشه كني بيكاري است يا...؟
6986---0917
¤ لطفا وزيران محترم علوم و راه و شهرسازي نسبت به وضعيت تعاوني مسكن دانشگاه تبريز و پروژه بي برنامه شهرك سبلان رسيدگي كنند تا بدانيم چند سال بايد در انتظار و حسرت خانه دار شدن بمانيم.
4515---0914
¤اگر شهرداري منطقه 10 تهران به جاي تخريب پياده روي خيابان جيحون، ادامه بزرگراه يادگار امام تا خيابان دامپزشكي را احداث مي كرد بسياري از مشكلات حل شده بود.
4370---0912
¤برخي از كلاسهاي دانشگاه آزاد واحد اهواز در كانكس برگزار مي شود. آيا سزاوار است كه اين همه شهريه از مردم مي گيرند ولي چنين خدماتي بدهند؟
عبدا از اهواز
¤چرا سازمان تامين اجتماعي با وجودي كه هر ماهه صد هزار تومان حق بيمه از مردم مي گيرد ولي بسياري از آزمايشها را نمي پذيرد؟ پس وجود اين دفترچه در دست مردم چه دردي را دوا مي كند.
1610---0913
¤برخي مسئولين به درآمد خود نگاه نكنند وقتي مردم از گران شدن هزار يا دو هزار تومان هر شانه تخم مرغ گلايه مي كنند آنها تعجب مي كنند كه دو هزار تومان مگر پول است به قشر متوسط به پايين جامعه بنگرند و به افزايش قيمت هاي ديگر از جمله لبنيات و مواد خوراكي توجه كرده و تدبيري بينديشند.
9048---0912
¤از مسئولين خواهش مي كنم كمي هم به فكر كارگران مشاغل سخت و زيان آور باشند و اين همه سخت گيري با اين قشر زحمتكش نكنند.
اسماعيل خاكسار از ساوه
¤شهرداري با اعطاي مجوز ساخت به بلندمرتبه سازي در جنوب شرق و جنوب غرب تهران مانع جابه جايي و تخليه هواي تهران شده است. سلامت شهروندان تهراني ايجاب مي كند چنين ساخت وسازها در اين مناطق ممنوع اعلام شود.
يك پيام
¤شهرداري اهواز اقدام به وارد كردن و كاشت نوعي درخت بسيار زيبا و مقاوم و در عين حال شگفت انگيز از آفريقا در شهرستان اهواز كرده است. توصيه مي شود در ساير مناطق كشور كه داراي اقليم مشابه هستند نيز نسبت به كاشت درخت مذكور اقدام شود.
9092---0912
¤اطراف كارخانه سيمان شهرري كه مسكوني نيز مي باشد به طرز وحشتناكي آلوده است. چرا با اين وجود مسئولين به فكر سلامت شهروندان اين منطقه نيستند و چاره انديشي نمي كنند؟
يك هموطن
¤در شهر كردكوي استان گلستان هر متر مربع مسكن مهر را مبلغ 460 هزار تومان با متقاضيان محاسبه كرده اند. در ضمن خانه ها را به صورت ناقص يعني بدون كابينت، بدون كمد ديواري، بدون ظرفشويي و بدون آبگرمكن تحويل مي دهند. چرا بايد به خاطر عدم نظارت و كنترل چنين اجحاف بزرگي به قشر آسيب پذير اين شهرستان بشود و صداي اعتراض ما به جايي نرسد؟
2664---0911
¤متاسفانه شغل آتش نشاني با تمام سختي ها و مصائب جزء مشاغل سخت و زيان آور حساب نمي شود. چرا؟ از مسئولين امر در وزارت تعاون ، كار و رفاه درخواست رسيدگي داريم.
1891---0912
¤برهنگي و رقص مختلط و همچنين صرف مشروبات الكلي در تالارهاي عروسي شهرهاي غرب كشور معمول شده و نيروي انتظامي هم در اين مورد حساسيت هاي لازم را نشان نمي دهد. مقصر كيست و به كجا بايد شكايت كرد؟
1277---0914
پاسخ صندوق تامين اجتماعي
در پاسخ به مطلب مندرج تحت عنوان «صدور دفترچه بيمه هر چهار ماه يكبار» مورخ 4/4/09 به آگاهي مي رساند: «خبر مطروحه در روزنامه مذكور به هيچ وجه موضوعيت نداشته و بيمه شدگان و مستمري بگيران (اصلي/تبعي) سازمان تامين اجتماعي در هر زماني كه نياز به تعويض دفترچه درماني داشته باشند، مي توانند با مراجعه به شعبه محل بيمه پردازي، نسبت به تجديد دفترچه درماني خود اقدام نمايند.»
پاسخ روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه پيام «خاقاني» از درمانگاه حضرت ابراهيم، در تاريخ 32/5/0139 به آگاهي مي رساند: «پرداخت مطالبات مراكز درماني طرف قرارداد يكي از مهمترين اولويت هاي سازمان تامين اجتماعي است. كليه مطالبات سال 98 مراكز درماني طرف قرارداد تسويه شده و طي روزهاي آينده نيز با پرداخت 010 ميليارد تومان مطالبات مربوط به فروردين و ارديبهشت ماه تسويه مي شود. لازم به يادآوري است كه تامين اجتماعي براي پرداخت اين مطالبات سه ماه فرصت دارد و اين مهلت قانوني از زمان دريافت اسناد آغاز مي شود. بيشتر مراكز درماني اسناد پزشكي مربوطه را با تاخير 2 ماهه تحويل مي دهند. با تسويه بدهي مربوط به ارديبهشت ماه؛ سازمان تامين اجتماعي مطالبات مراكز درماني را در مهلت قانوني پرداخت كرده است و تاخير 01 ماهه سازمان تامين اجتماعي در پرداخت مطالبات مراكز درماني به شدت تكذيب مي شود.»
¤ در ديدار جانبازان قطع نخاعي با امام خامنه اي اگرچه جانبازان عزيز به خاطر حركت نداشتن در دستان خويش نتوانستند دست به گردن حضرت آقا بيندازند اما خود آقا با معانقه صميمي و طولاني كه با تك تك جانبازان داشتند شور و حال خاصي به اين ديدار تاريخي بخشيدند.
0820-2091
¤ مي خواستم اطلاع بدهم روستاي ده علي از توابع كوهبنان با كمبود آب آشاميدني مواجه است. اين مشكل موجب شده تعداد قابل توجهي از اهالي و ساكنان روستا به شهر مهاجرت كنند. چه كسي بايد به گرفتاري روستائيان رسيدگي بكند؟
3976-3091
¤ در اخبار روزنامه ها آمده بود كه آقاي اژه اي سخنگوي قوه قضائيه و مسئول رسيدگي به پرونده اختلاس اخير در مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر شده و اقدام به گزارش از اين پرونده براي اين مجمع كرده است. سوال بنده اين است كه ارائه گزارش به مجمع تشخيص مصلحت براي چيست و اين نهاد چه دخلي به يك پرونده قضائي فساد اقتصادي دارد؟
احمدزاده
¤ از مسئولين محترم صدا و سيما تقاضا داريم ديدار حضرت آقا با جانبازان و بيانات ولي امر مسلمين جهان در كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين را مجددا پخش نمايند.
8312-5091
¤ از مسئولان شركت واحد اتوبوسراني درخواست مي شود صبح ها سري به ميدان قيام و ميدان نامجو بزنند و رفتار ناشايست رانندگان شركت واحد را با مسافرين از نزديك ملاحظه كنند. آنها در اتوبوس سمت خانم ها را باز نمي كنند.
7160-8091
¤ پيشنهاد مي كنم مسئولين محترم مترو به سرويس هاي بهداشتي ايستگاه شاهد سري بزنند تا حسن مديريت مسئول اين ايستگاه و نحوه احترام به حقوق شهروندي را از نزديك ببينند!
5074-2091
¤ واقعا ديدار آقاي صالحي با وزير امورخارجه ظالم و جنايتكار بحرين باعث شرمندگي است و از اين ديدار متاسفم.
2105-2091 و 8575-5093
¤ در سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي به شهر مقدس قم جمعي از دستفروشان با دادن نامه اي خواستار مراعات شهرداري با اين عزيزان شدند. ولي برعكس سخنان رهبر معظم انقلاب برخورد شديدتر هم شده است؟! از استاندار محترم قم درخواست رسيدگي داريم.
8238-6093
¤ دانشجوي اهواز هستم كه هميشه بين شيراز و اهواز تردد مي كنم. متاسفانه مكان مناسب و راننده متعهدي براي اقامه نماز صبح در اين مسير يافت نمي شود! از مديران پايانه هاي اهواز و شيراز و ستاد اقامه نماز درخواست مي شود به اين دو مشكل بزرگ ما رسيدگي نمايند.
2735-2091
¤ در تاريخ 5/7/09 بليط ساعت 03/8 هواپيماي ساها به مقصد مشهد مقدس را داشتيم. در ساعت مقرر در فرودگاه حاضر شديم ولي از پرواز خبري نشد. ساعت 03/8 يكي از مسئولين ساها با اعلام كنسلي از مسافرين عذرخواهي كرد؟ پس از چندين ساعت معطلي هر كسي به سراغ هواپيماي ديگري از قبيل هما، ماهان و ... رفت تا خود را به مشهد برساند. ساها كه يك شركت وابسته به ارتش است بايد نمونه نظم باشد. چرا روز قبل اطلاع رساني نكرد؟ چرا برگشت 9/7/09 مشهد- تهران را هم اطلاع رساني نكرده كه از آن طرف هم مردم معطل و سرگردان نشوند؟ چند ساعت سرگرداني بدون جا و غذا و امكانات و مابه التفاوت قيمت پرواز به عهده كيست؟ به نظرم بايد مسئولين مربوط توبيخ شوند و مابه التفاوت هزينه مسافران به آنها مسترد گردد.
جمعي از مسافرين مشهد ساها
¤ اي كاش برخي از مسئولان غافل به جانبازان قطع نخاعي 07% بنگرند و به خود آيند و به جاي اندوختن مال به فكر آخرت خود و خدمت به مردم و صاحبان اصلي انقلاب باشند.
5250-2091
¤ اگر رئيس جمهور محترم اين همه دفاع و سرمايه گذاري كه روي جريان انحرافي لانه كرده در اطراف خود هزينه كردند روي نظارت بر زير مجموعه دولت داشتند امروز شاهد اختلاس هاي كلان اقتصادي نبوديم كه دشمنان داخلي و خارجي را مشغول سوءاستفاده از اين معضل بزرگ اقتصادي كنند.
فخرالساعه - جانباز شيميايي
¤ قبل از اجراي قانون خدمات كشوري مشمول يك گروه تشويقي 5 سال ارزشيابي آموزش شدم. ولي پس از اجراي آن از گروه تشويقي خبري نشد. در مراجعه ام به كارگزيني محل خدمت اعلام شد كه به جاي گروه طبقه مي دهند كه هنوز ابلاغ نشده است! از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست مساعدت دارم.
يك فرهنگي از كرمانشاه
¤ آماده ام با تمام وجود جانم را فداي امام سيدعلي كنم.
عباس اميدي از كرمانشاه
¤ ايجاد 4 ميليون شغل با دو كار، عملي خواهد بود لطفا پي گيري كنيد:
1-اخراج كارگران خارجي
2-كنترل واردات از چين
2203-0912
¤ اگر در تمام دانشگاه ها و بيمارستانهاي آموزشي خوابگاه متأهلين به ميزان زياد وجود داشته باشد بسياري از مشكلات دانشجويان براي ازدواج كاهش مي يابد و گناه و فساد نيز به همان ميزان كم خواهد شد و اين مستلزم داشتن عزم بسيجي مسئولان ذي ربط است.
دكتر مهاجري
¤ ميدان رسالت قبل از اين وضعيت ساخت جديد ترافيك اين قدر سنگيني نداشت ولي حالا نيم ساعت در ورودي و خروجي معطل مي شويم راه بسته است و مأمورين راهنمايي و رانندگي نيز حضور ندارند. از مسئولين شهرداري و ناجا درخواست رفع مشكل ترافيك اين ميدان را خواستارم.
9305-0936
¤ از تحويل با تأخير اتومبيل پرايد دوگانه سوز بنده بيش از يك ماه گذشته ولي شركت سايپا تا الان پلاك آن را تحويل نداده. در اين بين خريدار بيچاره چه گناهي كرده كه بايد متضرر بشود و ماشين را در پاركينگ نگه دارد.
1963-0914
¤ در يكي از مدارس ناحيه 6 آموزش و پرورش شهر مقدس مشهد درس مي خوانم. همين اول سال تحصيلي چهار كتاب كمك آموزشي به ما دانش آموزان اجبار كرده اند كه بخريم. معلوم نيست روي چه حساب و كتابي اجازه مي دهند يك عده كتاب هاي خود را در مدارس به فروش برسانند و به سود كلان برسند.
4740-0915
¤ جمعي از صنعتگران صنايع جنوب هستيم از بازرسان انتخابات اتحاديه مي خواهيم حداقل تحصيلات عضو اتحاديه را تحصيلات دانشگاهي قرار بدهند بلكه مشكلات اين اتحاديه كمتر بشود.
8635-0938
¤ شركت هاي حمل و نقل مواد نفتي در اراك پول زور از رانندگان و دارندگان تانكر مي گيرند. به عنوان مثال شركت اراك بار پويا تا 28 درصد كميسيون به بهانه هاي مختلف از ما رانندگان دريافت مي كند براي اينكه بي كار نباشيم مجبوريم زير بار خواسته آنان برويم و اين مبلغ را بپردازيم.
1377-0918
¤ كنجد زدن نان بهانه اي شده تا بعضي از نانوايان بربري راهي براي گران فروشي پيدا كنند و هر عدد نان بربري را با پاشيدن اندكي كنجد روي آن بالاتر از قيمت مصوب بفروشند. نان غيركنجدي هم نمي پزند. تكليف چيست؟ چرا با متخلفين و كساني كه قانون را زير پا مي گذارند برخورد نمي كنند؟
2748-0912
¤ لطفا براي اطلاع مسئولين محلي باقرآباد قرچك ورامين بنويسيد تا رهگذر ديگري كشته نشده اقدام به نصب سرعت گير در روبه روي بانك ملي اين شهرك بكنند.
9912-0919
¤ در بلوار ايران خودرو همزمان با تعطيلي كارگران عده اي اقدام به فروش فيلم هاي غيرمجاز با محتواي مبتذل مي كنند. چرا بايد براي كارهاي خلاف همه نوع آزادي فراهم باشد.
0607-0935
¤ مردم با خلق حماسه 9 دي بادكنك سبز باد كرده توسط بيگانگان در ايام فتنه بعد از انتخابات را تركاندند. ولي گويا سران آمريكا و اسرائيل به فكر افتاده اند اين بادكنك پاره شده را وصله بزنند . بايد گفت آب در هاون مي كوبند چرا كه دوباره رسوا مي شوند.
4079-0916
¤ مخالف تعطيلي مدارس در روزهاي پنجشنبه هستم. به نظر مي رسد اين كار نوعي تبليغات براي انتخابات مجلس و رياست جمهوري باشد دو روز تعطيلي پشت سر هم در هر هفته فرزندان دانش آموز ما را هم از درس خواندن دور مي كند و هم او را دچار آسيب هاي اجتماعي مي سازد.
2270-0912
¤ بهمن ماه سال 89 اقدام به خريد يك دستگاه ماشين لباسشويي ال جي كردم غافل از اينكه اين محصول از خط توليد شركت داراي نقائص متعدد فني است. تا الان چندين بار از شركت آمده اند و بعد از نگاه و معاينه چند دقيقه اي رفته اند و مشكل حل نشده است چرا اجازه داده مي شود چنين ظلمي به شهروندان صورت بگيرد.
مجيد رجبي
¤ 50 ماه سابقه جبهه دارم و در حال حاضر بيكار هستم. آيا واقعا حق بنده نبود كه به پاس حضور بالاي 4 سال سابقه حضور در ميدان رزم در يك دستگاه و سازماني مشغول به كار باشم تا شرمنده خانواده نشوم؟
حسيني
¤ سال 87 با پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان به عنوان پيش قسط اوليه اقدام به پيش خريد اتومبيل فيات از شركت پاپكو كردم. بعد از سه سال نه اتومبيل را تحويل مي دهند و نه از پول خبري هست. حساب كردم ديدم اگر با همين مبلغ همان موقع اقدام به خريد سكه كرده بودم در حال حاضر 45 ميليون تومان سرمايه داشتم!
توحيدي
¤ در برنامه مصاحبه اي كه شبكه دو سيما با پروفسور سميعي يكي از بزرگ ترين جراحان مغز و اعصاب در دنيا انجام داد و پخش شد، وقتي مجري برنامه وقت بسيار محدودي به ايشان داد و خيلي از حرف هاي پروفسور ناتمام ماند غصه ام گرفت. ولي در برنامه 90 فوتبال از ساعت 30/10 شب تا ساعت 2 بامداد به مجري برنامه وقت مي دهند كه در خصوص فوتبال هر چه مي خواهد بگويد. در ضمن از اينكه واليباليست هاي قهرمان كشورمان مثل قهرمانان فوتبال مورد تشويق مسئولين قرار نگرفتند انتقاد دارم و متأسف هستم.
محسن پور
¤ بعضي از پزشكان متخصص براي همه بيماراني كه به آنها مراجعه مي كنند معاينه نوار قلب، اكو و... كه در داخل همان درمانگاه انجام مي شود تجويز مي كنند. و براي هر كدام از اين آزمايش ها مبلغ كلاني بايد هزينه كرد. با اينكه براي همه بيماران نيازي نيست ولي چون موجب كسب درآمد بيشتر مي شود پزشكان مورد نظر حاضر به دست كشيدن از اين عادت خود نيستند. درخواست داريم كنترل بيشتري روي كار پزشكان صورت بگيرد.
محمود بليغيان
¤ هرگاه يكي از نيروهاي ارزشي كشور توسط دشمنان ترور و به شهادت رسيده به طرفداران نظام و انقلاب افزوده شده است و مردم بيشتر انگيزه حمايت از انقلاب و مسئولين پيدا كرده اند. ولي در قضايايي مثل اختلاس مالي اخير كاملا برعكس است. يعني دل رهبر و مردم به درد آمده و يك عده نااميد شده اند. پس بنابراين حفظ مصالح نظام و انقلاب الزام مي كند كه به مجرمين پرونده هر كس كه مي خواهد باشد كوچك ترين رحمي نشود و قوه قضائيه اشد مجازات را براي محكومين پرونده صادر كند.
عليمرداني
¤ جواني 35 ساله هستم آرزوي بزرگي كه دارم اين است كه توفيق زيارت امام خامنه اي رهبر معظم انقلاب از نزديك براي بنده فراهم بشود از مسئولين كشور هم مي خواهم كه سخنان و بيانات معظم له را سرلوحه كارهاي خود قرار بدهند تا آسيبي به كشور و انقلاب وارد نشود.
علي نژاد از قائم شهر
¤ لازم است براي ريشه كني فساد اقتصادي مسئولين قضايي و بازرسي پرونده هاي بانكهاي خصوصي و كارخانه هاي واگذار شده در دوران كارگزاران و اصلاحات را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهند.
2359-0913
¤ اي كاش كساني كه اخيراً اختلاس كرده اند با ديدن جانبازاني كه خدمت رهبر معظم انقلاب رسيدند خجالت مي كشيدند و با معرفي خود به قانون اين آبرويزي را جمع مي كردند.
زارعي- تهران
¤ چرا شهرداري شهر آسارا در جاده كرج چالوس از هر وسيله نقليه اي كه در سطح شهر و حومه آن توقف مي كنند عوارض نقدي مي گيرد.
فواد كاسب- تهران
¤ چرا حقوق كسي كه در دانشگاه تهران و در مركز بهداشت آن كار مي كند يك ميليون و صد و پنجاه هزار تومان است اما حقوق فرد كاملا مشابهي با سنوات برابر كه در دانشگاه علوم پزشكي كار مي كند 650 هزار تومان است. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد چه توضيحي براي اين اختلاف فاحش دارد.
خانم مددي
¤ به آقاي رويانيان بگوييد كه شما يك سردار زمان جنگ هستيد و نبايد بيت المالي كه متعلق به همه مردم است خرج ورزش و فوتبال بكنيد. شما به جاي اينكه خدمت رساني به جانبازان و ايثارگران را بيشتر بكنيد پول بي زبان را خرج ورزش مي كنيد كه از قبل معلوم است كه چه نتيجه فضاحت باري خواهد داشت.
شيخي
¤ از طريق اينترنت اقدام به ثبت نام سفر عمره بانك ملي كرده ام اما متاسفانه 2 بار از حساب بنده برداشت شده است. در اين مدت هر چقدر با مسئولان بانك تماس مي گيرم كسي پاسخگو نيست.
اخلاقي
¤ بنده از مددجويان كميته امداد هستم و 5 سال است كه به حقوقم اضافه نشده است. سر جمع ماهي 32 هزار تومان مستمري مي گيرم.
اصغر محمدي
¤ بنده يك فرد حزب اللهي و معتقد به نظام و دولت هستم ولي از آقاي بهمني رئيس كل بانك مركزي اين گله را داشته باشم كه چرا ايشان چند بار در اظهارات خود وعده ارزان كردن دلار را دادند ولي اين كار را نكردند و حال كه نتوانستند تاكيد دارند كه عده اي نمي گذارند تا اين تصميم عملي شود. ايشان چرا اسامي اين عده را به قوه قضائيه نمي دهد تا رسيدگي شود. در حالي كه اگر اين اقدام انقلابي صورت گيرد مردم اعتمادشان نسبت به عملكرد ايشان از بين نمي رود.
مرتضي- الف
¤ در خيابان كريم شيرازي شهرري يك آژانس وجود دارد كه به خاطر عدم رعايت نظم در پارك خودروهاي خود باعث آزار و اذيت شديد اهالي محل شده است به طوري كه فرزندان ما هنگام سوار شدن به سرويس هاي خود با زحمت زيادي مواجه هستند، اين در حالي است كه در مجاورت اين آژانس اداره راهنمايي و رانندگي وجود دارد اما متاسفانه هيچ توجهي به اين موضوع ندارد. از مسئولان ذي ربط درخواست رسيدگي دارم.
خانم ميناوند از مجتمع گلبرگ
¤ واقعاً جاي تاسف دارد كه دستگاه هاي فرهنگي و قضايي ما اين قدر مستاصل شده اند كه مركزي مثل خانه سينما به اين راحتي و در كمال وقاحت در برابر نظام قد علم كرده و افراد مزدور و معلوم الحالي كه در اين خانه خزيده اند هرچه بر زبانشان مي آيد نثار مخلصين اين انقلاب و نظام مي كنند.
نوري- تهران
¤ از 10 سال پيش تا به حال 3 بارنامه سرگشاده به شكايت از تصرف عدو اني وزارت تعاون به قطعه زمين 100 هكتاري موروثي اينجانب به كميسيون اصل 90 نوشته ام اما تاكنون هيچ توجهي به آن نشده است.
عوض علي عباسي
¤ صدور برخي بيانيه ها از جانب همراهان سران فتنه و برخي افاضات همين افراد در جلساتي كه براي يكديگر تشكيل مي دهند علامت هايي است كه با نزديك شدن انتخابات به آن سوي مرزها مي دهند و از آن سو نيز حمايت آشكار از برخي خائنين محكوم به زندان نيز صورت مي گيرد. شايد بخشي از پولهاي آل سعود و يا جورج سوروس در بانكهايي سرمايه گذاري شده كه يكي از اهداف آنها ايجاد فساد اقتصادي در كشور و بحران هايي از اين دست است. اما ديگر جاي هيچ شك و شبهه اي نيست كه مال حرام به هيچ كس وفا نمي كند هر چند اين حرفها به گوش اين افراد فرو نمي رود. مردم انتظار دارند قوه قضائيه با اين افراد بدكاره و خراب و مفسد به شدت برخورد كرده و دست آنها را براي هميشه قطع نمايند.
طالعي
¤ مسئله پولهايي كه بعضي از پزشكان متخصص و جراح به عنوان زيرميزي از بيماران و دردمندان براي عمل جراحي مي گيرند اگر غيرقانوني است به هر نحو ممكن بايد جلوي آنها گرفته شود و متخلفين به مردم معرفي و جريمه شوند.
محمود بليغيان اصفهان
¤ به خاطر مشكل ثبت نام فرزندم در دانشگاه كه نياز به چك داشت از يك قصاب به اصطلاح معتمد محل 4 فقره چك پانصد هزار توماني گرفتم و آنها را در گرو دانشگاه گذاشتم تا با تحويل مبلغ هر چك، آن را از دانشگاه بازپس گيرم. سه تا از چكها مشكلشان حل شد ولي چك چهارم به علت عدم پرداخت مبلغ آن دچار مشكل و به شكايت از صاحب چك انجاميد. حال آن كه مبلغ دو ميليون تومان براي 4 فقره چك در تاريخ 30/6/89 تحويل قصاب داده بودم. هر چه اصرار و التماس و قسم نتيجه اي نداد و قصاب [داريوش محمدي] زير بار نرفت وقتي چك ايشان را به شماره 960088 به تاريخ 30/6/90 را در تاريخ 2/5/90 به قاضي شوراي حل اختلاف پيكان شهر [آقاي سعيدي] نشان دادم پس از مطالعه آن چك را به صاحب چك داد و او نيز در جيبش گذاشت! حالا فريادم به هيچ كجا نمي رسد و روز روشن حقم به راحتي به حلقوم قصاب حرامخور فرو رفت آن هم در حضور قاضي؟! آيا فريادرسي هست؟!
فراهاني
¤ چند روز پيش كه سخنان مقام معظم رهبري در اجلاس حمايت از انتفاضه فلسطين را گوش مي دادم بر خودم باليدم كه جمهوري اسلامي چنين رهبر شايسته و فرزانه اي دارد كه سخنان او راهگشاي جامعه اسلامي و مسلمانان و مستضعفان است جا دارد خدا را به خاطر نعمت بزرگ ولايت فقيه شاكر باشيم.
رمضاني از اصفهان
¤ پس از يك هفته از جشن عاطفه ها فرزندانم منتظر كيف و كفش و لباس مدرسه اند از مسئولين كميته امداد درخواست مساعدت دارم.
خانواده تحت پوشش كميته امداد
¤ سخنان مقتدرانه و عزتمندانه رياست محترم جمهوري در اجلاس ساليانه سازمان ملل با بعضي رفتارهاي ايشان مثل فشار بر قوه قضائيه در مورد آزاد ساختن دو جاسوس آمريكايي تناقض كامل دارد.
8911-0915
¤ هر چه فكر مي كنم مي بينم آزادي دو جاسوس آمريكايي چند ساعت بعد از سفر آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري به آمريكا براي شركت در اجلاس سازمان ملل استقلال قوه قضائيه را كاملا مسئله دار مي كند. مسئولين محترم دستگاه قضا اگر غير از اين فكر مي كنند افكار عمومي جامعه را توجيه كنند.
8911-0915
¤ ديدار آقاي صالحي وزير امور خارجه كشورمان با وزير خارجه بحرين خنجري از پشت به دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بود و دهن كجي به خون شهداي بحرين. از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضاي رسيدگي به اين موضوع را داريم.
يك هم وطن
¤ چند سالي است كه درگير بيماري لاعلاج همسرم هستم و همه اموالم را هم در اين راه خرج كرده ام، حتي پارسال پول وديعه منزل استيجاري را هم از صاحبخانه گرفتم و خرج درمان همسرم كردم. كميته امداد هم با توجه به شرايط زندگي كه دارم يك ميليون تومان وام برايم در نظر گرفت كه تا اين لحظه به خاطر نداشتن ضامن معتبر هنوز به دستم نرسيده است از خيرين مي خواهم در اين مورد كمكي به بنده بكنند. اين براي دومين بار است كه تماس مي گيرم.
بابايي
¤ راجع به اختلاس چند هزار ميلياردي مي خواستم بگويم كه اگر قوه قضائيه نمي خواهد رفته رفته ميزان مبلغ واقعي اختلاس آب برود و بعد هم اختلاس به اختلاف و تخلف تبديل شود، حتما از چندين بازرس شجاع و متبحر در امور ارز و ريال براي روشن كردن ماجرا كمك بگيرد.
يك شهروند
¤ بنده يك مستمري بگير هستم و ماهي 400 الي 500 هزار تومان حقوق مي گيرم. شما بفرماييد با داشتن 2 داماد و 2 عروس و 12 نوه و نتيجه به علاوه هزينه دوا و درمان خودم چگونه مي توانم با اين حقوق اموراتم را بگذرانم.
يك خانم
¤ از مديران شهرك شهيد بهشتي اتوبان شهيد بابايي درخواست مي شود با توجه به ورود به فصل سرما نسبت به ترميم خيابان ها، نصب آسانسور در بلوكهاي جديد و رفع مشكل گاز بلوكهاي جديد شهرك اهتمام ويژه اي نمايند.
جمعي از ساكنين شهرك شهيد بهشتي
¤ صداوسيما چرا عمل خلاف شرع دست دادن چند ورزشكار با زن داور خارجي را به نمايش گذاشت؟
7635-0912
¤ عبور خلاف جهت مسير توسط هزاران خودرو و موتور سيكلت سوار در طي شبانه روز از كوچه 6 متري شهيد اسكندري منشعب از خيابان دامپزشكي زندگي را بر ساكنين اين كوچه حرام كرده است اگر مدير دلسوزي در شهرداري وجود دارد نظم و آسايش را به اين منطقه برگرداند.
5590-0935

 فانوس (گفت و شنود)

گفت: روزنامه انگليسي «گاردين» با اعتراض نوشته است «كشورهاي اروپايي تحريم هاي ايران را به مسخره گرفته اند»
گفتم: كشورهاي اروپايي چه تقصيري دارند! خود تحريم ها مسخره هستند.
گفت: گاردين نوشته؛ صالحي وزير خارجه را تحريم مي كنند و بعد براي شركت در اجلاس اروپا تحريم او را نقض مي كنند. عباسي رئيس انرژي اتمي را تحريم مي كنند و بعد كه او نياز به سفر دارد تحريمش را لغو مي كنند. الان هم اعلام كرده اند كه تحريم قاسمي وزير نفت را لغو كرده اند.
گفتم: ديوانه اي با آجر يك ديوار ساخت و يك فانوس قرمزرنگ روي آن گذاشت. پرسيدند فانوس قرمز براي چيست؟ گفت براي اين كه ماشين ها متوجه باشند و به ديوار برخورد نكنند. پرسيدند؛ خب! ديوار را براي چه ساخته اي؟ و ديوانه جواب داد؛ براي اين كه فانوس را روي آن بگذارم!

 احمدي نژاد در همايش فرمانداران سراسر كشور:
مشكلات امروز كشور بخاطر آن است كه روحيه انقلابي تضعيف شده است

رئيس جمهور مشكلات امروز كشور را ناشي از آن دانست كه روحيه انقلابي كه در دوران دفاع مقدس وجود داشت تضعيف شده است.
محمود احمدي نژاد روز سه شنبه در همايش فرمانداران سراسر كشور كه در وزارت كشور برگزار شد، فرمانداران را سطح تماس جمهوري اسلامي با مردم عنوان كرد و گفت: ممكن است در استان و يا مركز، هزاران تصميم گرفته شود اما آن جايي كه اين تصميمات عملياتي مي شود و در برابر چشم مردم قرار مي گيرد شهرستان ها و روستاها هستند كه در اين راستا فرمانداران نقش بسزايي دارند.
رئيس جمهور در ادامه با بيان اين كه «امروز كارهاي برجسته ملي در كشور صورت گرفته است» گفت: اگر يك كدام از اين كارها در دولت هاي قبلي صورت مي گرفت عنوان مي كردند كه دولت موفق تاريخ هستند، اما بسياري از كارها از جمله هسته اي شدن، ورود به عرصه فضا، خودكفايي در بنزين، كنترل مصرف سوخت، هدفمند كردن يارانه ها، بيوتكنولوژي، اجراي اصل 44 و مسكن مهر در اين دولت صورت گرفته است كه به جاي تقدير انگشت اتهام را به سوي آن نشانه رفته اند.
احمدي نژاد در ادامه با اين ادعا كه «مواضع دولت از ابتدا تاكنون هيچ تغييري نكرده است» گفت: در گذشته عده اي بودند كه امروز از دولت جدا شدند كه اي كاش اين كار را نمي كردند زيرا مواضع دولت از دولت نهم تا به امروز ثابت بوده و تغييري نكرده است.
رئيس جمهور افزود: امروز ما براي كساني تاسف مي خوريم كه از فرصت خدمت گزاري استفاده نمي كنند و تنها نظام و ارزش هاي الهي را قرباني خواسته هاي خود مي كنند و افترا و اتهامات را به اين دولت روا مي دارند، البته برخي ها در گذشته نبودند ولي امروز درونشان را بيرون ريخته اند و دولت را متهم مي كنند.
احمدي نژاد افزود: مشكلات امروز كشور به خاطر آن است كه روحيه انقلابي كه در دوران دفاع مقدس وجود داشت و جلوه مي كرد تضعيف شده است: ما نظام انقلابي هستيم كه تمام نظامات اداري آن بايد بومي باشد نه اينكه سيستم سرمايه داري سكولار كه ضد انساني است را اجرا كنيم چرا كه اين خارج از روحيه انقلابي است.
رئيس جمهور به موضوع هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و گفت: گام اول اين طرح توسط ملت به خوبي برداشته شد و فرمانداران نقش بسزايي در اجرايي شدن آن داشتند، حال امروز بايد تلاش شود تا اين منابعي كه در اختيار مردم قرار گرفته توسط خود آنان مديريت شود و در جهت ارتقاء سطح زندگي و درآمدهايشان هزينه گردد.
احمدي نژاد خطاب به فرمانداران گفت: شما مي توانيد مردم را تشويق كنيد تا با استفاده از بخشي از يارانه هاي دريافتي صندوقي را تشكيل دهند و دولت نيز آنان را كمك خواهد كرد تا به واسطه آن كارگاهي را ايجاد و به افزايش توليد كشور كمك كنند كه اين امر موجب افزايش درآمد آن ها نيز خواهد شد.
رئيس جمهور همچنين از وزير كشور خواست در اين راستا ستادي را در وزارتخانه متبوع خود تشكيل دهد.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در ادامه با بيان اين كه «مي توان با فروش بسياري از ساختمان ها و املاك دولتي كه مورد استفاده نيست به عمران و آباداني كشور كمك كرد» خطاب به وزير كشور گفت: در محدوده فرمانداري ها اگر اموال دولتي وجود دارد فرمانداران مي توانند آن ها را بفروشند و پول آن را در منطقه خود براي فعاليت هاي عمراني استفاده كنند.
 با حضور اژه اي در داد
سراي شهيد مقدس حكم جلب 4 متهم پرونده فساد بانكي صادر شد

با حضور دادستان كل كشور در دادسراي شهيد مقدس و نظارت وي بر روند پرونده فساد بانكي اخير، حكم جلب 4 نفر از مرتبطين متهم اصلي پرونده صادر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در ادامه روند نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بانكي اخير، ديروز در دادسراي شهيد مقدس حضور يافت و ساير اقدامات براي رسيدگي به اين پرونده را پي گرفت.
وي با تشكيل جلسه اي كه مسئولين ذي ربط و 2 نفر از معاونين دادستان نيز در آن شركت داشتند، مباحث مختلف پرونده فساد بانكي اخير را مورد بررسي قرار داد و بر لزوم ادامه شناسايي اموال متهمان اين پرونده به ويژه اموال موجود در گمركات تاكيد كرد.
به دنبال تشكيل اين جلسه، حكم جلب 4 نفر از مرتبطين متهم اصلي پرونده صادر و جهت اقدامات مقتضي به نيروي انتظامي ارسال شد.
گفتني است؛ محسني اژه اي پس از انتصاب از سوي رئيس قوه قضائيه به عنوان ناظر ويژه پرونده فساد بانكي اخير، طي سفرها و بازديدهاي مختلف، هر روز به صورت ويژه موضوع اين پرونده را در دستور كار داشته و به همين دليل روند رسيدگي به اين پرونده مهم با سرعت و دقتي چشمگير در حال پيگيري است.

 اتحاديه اروپا تحريم هاي مسافرتي صالحي، عباسي و قاسمي را لغو كرد

منابع آگاه اعلام كردند كه تحريم هاي اعمال شده عليه وزراي نفت و امور خارجه و رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان در اتحاديه اروپا لغو شده است.
گزارش هاي دريافتي حاكي از آن است كه اين اقدام پس از آن صورت گرفته كه علي اكبر صالحي، فريدون عباسي و رستم قاسمي با ارتقاي موقعيت شغلي در ايران به ترتيب به عنوان وزير خارجه، رئيس سازمان انرژي اتمي و وزير نفت منصوب شدند.
اين سه مقام ايراني پيش از اين در قطعنامه هاي شوراي امنيت و تحريم هاي يك جانبه اتحاديه اروپا از مسافرت به كشورها و همچنين گشايش حساب بانكي منع شده بودند.
منابعي كه «ايران هسته اي» با آنها گفت وگو كرده مي گويند وزراي خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه (18مهر) خود لغو تحريم اين 3 نفر را به طور نهايي تصويب كرده اند.
اروپا در اين نشست نام 29 مقام ايراني را به فهرست تحريم هاي خود اضافه كرد كه وزراي اطلاعات، كشور و ارشاد در زمره آنها هستند.
با اين حال كارشناسان مي گويند لغو تحريم 3 مقام ايراني فقط به اين دليل كه مقام دولتي آنها بالاتر رفته و حضور آنها در برخي اجلاس هاي بين المللي ضرورت دارد نشان دهنده اين است كه تحريم هاي اروپا عليه مقام هاي ايراني بسيار شكننده است.
علي اكبر صالحي كه از ژانويه 2011 به سمت وزير خارجه منصوب شده تاكنون بارها به كشورهاي اروپايي مسافرت كرده است، فريدون عباسي دواني سپتامبر گذشته به وين رفت و قاسمي هم ماه آينده (دسامبر 2011) به عنوان رئيس اوپك به وين سفر خواهد كرد.
واكنش ايران
سخنگوي دستگاه ديپلماسي تحريم هاي اخير اتحاديه اروپا عليه 29 مقام كشورمان را اقدامي نادرست و براي اعمال فشار به ملت ايران به منظور دست كشيدن از حقوقش خواند و به غرب توصيه كرد كه به حقوق ملت ها احترام بگذارد.
«رامين مهمانپرست» كه در روسيه به سر مي برد در جمع خبرنگاران اعزامي و در پاسخ به سؤالي درباره تحريم هاي اخير اتحاديه اروپا عليه ايران، گفت: تحريم هايي كه توسط اتحاديه اروپا به بهانه موضوع حقوق بشر يا فعاليت هاي هسته اي صلح آميز صورت مي گيرد متاسفانه يك اقدام نادرست و با هدف وارد كردن فشار به ملت ما براي دست كشيدن از حقوق اساسي آن است.
وي افزود: ما بارها توصيه كرديم كه كشورهاي غربي بهتر است با احترام گذاشتن به حقوق ملت ها و عدم مداخله در مسائل داخلي آنها زمينه همكاري هاي مثبت و سازنده را فراهم كنند.
سخنگوي وزارت خارجه اضافه كرد: در دنياي امروز شاهد بحران هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستيم كه اين بحران ها فشار زيادي را به مردم در مناطق مختلف وارد مي كند.

 ولايتي: تركيب هيئت داوري جبهه متحد اصولگرايان تغييري نكرده است

سخنگوي شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان، خبر تغيير تركيب هيئت داوري اين شورا را تكذيب كرد.
به گزارش فارس، علي اكبر ولايتي در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه ها، اظهار داشت: هيچ تغييري در تعداد و تركيب هيئت داوري شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان صورت نگرفته و شخص يا اشخاص جديدي به تركيب مزبور اضافه نشده است.
گفتني است؛ ديروز اخباري ضد و نقيض پيرامون پيوستن روح الله حسينيان به گروه داوري جبهه متحد اصولگرايان منتشر شده بود.

 باوركنيد، برنامه صداي آمريكا را كيهان مي نويسد! (خبر ويژه)

پس از احمد باطبي و كوروش صحتي، جمشيد چالنگي نيز از صداي آمريكا اخراج شده است.
بخش فارسي صداي آمريكا ماهها است دچار بحران گسترده مخاطب شده و با وجود چند بار تغييرات گسترده در كادر خود نتوانسته بر اين مشكل غلبه كند.
اغلب رسانه هاي ضدانقلاب از اخراج جمشيد چالنگي مجري با سابقهVOA خبر داده اند. «صبح امروز» در اين باره خبر داد: گرچه هنوز به طور رسمي دلايل اخراج جمشيد چالنگي و كوروش صحتي مشخص نيست، اما گفته مي شود اخراج جمشيد چالنگي توسط واحد حفاظت صداي آمريكا، به دليل شكايت ستاره درخشش صورت گرفته است.
يكي از همكاران بخش فارسي تلويزيون صداي آمريكا- كه مايل به افشاي نامش نيست- در اين زمينه به صبح امروز مي گويد: «دليل اخراج آقاي چالنگي و كوروش، تنها به دليل مخالفت با حضور اميرعباس فخرآور در صداي آمريكا صورت گرفته است.»
وي ادامه مي دهد: «بعد از سخنان فخرآور درباره اين كه جنبش دانشجويي مخالف حمله نظامي به ايران نيست و چندين نوبت اعتراض فعالان دانشجويي به سخنان وي در برنامه هاي پخش شده در صداي آمريكا، حضور وي در برنامه هاي اين تلويزيون محدود شد. اما فخرآور با استفاده از روابط قبلي خود با رامين عسگرد- كه در زمان فرار وي از ايران، در سفارت آمريكا در دوبي مشغول به كار بود- تلاش كرد خود را به برنامه ها تحميل كند. فشارها بر جمشيد چالنگي براي استفاده از فخرآور در برنامه تفسير خبر افزايش يافت، اما وي حاضر به پذيرفتن اين مسئله نشد و به همين دليل از كار اخراج شده است. ديگر افرادي كه مخالف با حضور فخرآور در برنامه هاي صداي آمريكا بوده اند نيز اكنون وضعيت خوبي ندارند.» رامين عسگرد، ديپلمات ايراني- آمريكايي، چند ماه پيش وارد صداي آمريكا شد. وي جانشين سيدعلي سجادي گشت كه نحوه مديريت وي در صداي آمريكا، با اعتراض بسياري از مخاطبان اين تلويزيون روبه رو شده بود. عسگرد بنابر گفته خود، سابقه كار مطبوعاتي ندارد. در زمان مديريت علي سجادي نيز تغيير و تحولاتي اتفاق افتاد كه باعث اعتراض كاركنان صداي آمريكا شد.
در همين حال پايگاه اپوزيسيوني موسوم به «خبرنامه ايرانيان» از وابستگي صداي آمريكا به جمهوري اسلامي خبر داده و نوشت: «بخش فارسي صداي آمريكا در راستاي سياست رژيم اسلامي، باز هم دسته گل ديگري به آب داد. آن هم دلسرد و بيرون كردن جمشيد چالنگي و همچنين احمد باطبي بود. بدبختانه برنامه هاي صداي آمريكا مورد خشم و كينه مديران آن كه به نظر مي آيد وابستگي شديد به رژيم اسلامي دارند، قرار گرفت. نخست زمان برنامه تفسير خبر را كوتاه كردند، آنگاه از افرادي معلوم الحال چون دكتر عليرضا نامور حقيقي از كانادا، تريتا پارسي و مسيح علي نژاد در برنامه هاي آن دعوت نمودند كه اين گونه برنامه ريزي ها، يك نوع دهن كجي به تماشاچيان و همكاري با رژيم اسلامي است.»
سايت ضدانقلابي راديو كوچه نيز با حمله تند به رامين عسگرد با طنز و طعنه نوشت: «همزمان با كنارگذاشتن جمشيد چالنگي از صداي آمريكا در راستاي سياست شخم زدن اين رسانه و متعاقب روي كار آمدن رامين عسگرد كه يك ايراني اصيل است (خودش اين جوري مي گه) و سوابق رسانه اي درخشاني مانند مشاور سياسي ژنرال پترائوس در ستاد فرماندهي ارتش ايالات متحده دارد، بخش فارسي صداي آمريكا با انتشار اطلاعيه اي از واجدين شرايط زير جهت انهدام كامل اين رسانه دعوت به همكاري كرد؛ 1- آدم پرت و پلا با سابقه آشنايي با رامين عسگرد در دوبي، كاملا مسلط به خالي بندي و مخ زني جوري كه اگر برگردد بگويد من الان رهبر جنبش دانشجويي هستم ولو اين كه تمام اعضاي جنبش دانشجويي خودشان را بكشند عسگرد حتما باور بكند، داراي يك يا تمامي قسمت هاي نام و نام خانوادگي شامل امير، عباس، فخر، آور و امثالهم. 2- چنان چه كسي با يك يا تمامي قسمت هاي نام امير، عباس، فخر، آور و امثالهم مشكل داشته باشد بي خود براي استخدام مراجعه نكند چون همين هايي كه بيست سي سال سابقه كار دارند را به خاطر همين مشكل و مشكلات مشابه داريم مي ريزيم بيرون. 3- متقاضيان محترم استحضار داشته باشند كه بعد از آمدن آقاي عسگرد مدارك تحصيلي جهت استخدام در صداي آمريكا بسيار حائز اهميت بوده و لذا كساني كه با مدرك كارداني اخراجي تكنيسين اتاق عمل خودشان را دكتر معرفي بنمايند از اولويت استخدام برخوردارند. 4- در همين راستا كليه متقاضيان بايد حتما يك داداش قهرماني داشته باشند كه بعد از آمدن به فرانسه و به گند كشيدن خودشان، در پاريس توسط وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به سرقت رفته و در حال سرقت با موبايل به برادرش زنگ بزند و نام برده صداي مهمان دار هواپيماي ايران اير را كه ضمن عرض خوش آمدگويي، از به سرقت رفتگان محترم مي خواهد كمربندهايشان را ببندند، شنيده باشد. 5- واجدين شرايط در امتحان عملي بايد قادر باشند ظرف مدت حداكثر سه سوت مخ رامين عسگرد را بزنند و همچنين در مدت نيم ثانيه زير آب حداقل بيست نفر را در همان صداي آمريكا زده و خودشان را جاي آنها بچپانند. 6- بخش فارسي صداي آمريكا دست تمامي كساني را كه با تمام انواع خالي بندي و دودره بازي هاي موجود خودشان را به اين ور آب رسانده اند يا توسط وزارت اطلاعات به اين ور آب رسيده اند و قبل از آمدن يك ويدئو هم براي ننه شان پر كرده اند كه «من اگر اعدام شدم تو ناراحت نشو» به گرمي مي فشارد و از كليه عوامل برون مرزي وزارت اطلاعات استقبال به جا و شايسته به عمل مي آورد. 7- كلا اگر فردا شنيديد برنامه هاي صداي آمريكا را حسين شريعتمداري مي نويسد تعجب نكنيد.

 جوگير نشو ... بذار عرقت خشك بشه بعد! (خبر ويژه)

يك نامزد حزب جمهوري خواه براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا (سال 2012)، فعاليت هاي تبليغاتي را با ابراز خاكساري و نوكري براي رژيم صهيونيست آغاز كرده است. نامزدهاي انتخاباتي آمريكا معمولا براي تامين هزينه هاي انتخاباتي و جلب حمايت هاي سياسي، فعاليت را با ابراز نوكري نسبت به صهيونيست ها آغاز مي كنند.
ميت رامني مي گويد: در صورت پيروزي كمك به اسرائيل را افزايش خواهم داد و اسرائيل را به عنوان هم پيمان مهم آمريكا در مواقع نياز تنها نخواهم گذاشت.
او ضمن سخنراني در كاروليناي جنوبي به آرزوي ناكام نومحافظه كاران در دولت بوش پرداخته و گفته است: قرن جاري بايد قرن آمريكا باشد؛ قرني كه اقتصاد آمريكا قدرتمند تر شود و قوي ترين ارتش دنيا را داشته باشيم. خداوند آمريكا را به وجود نياورده كه پيرو ديگران باشد.
وي با ابراز نگراني نسبت به سرنوشت رژيم صهيونيستي گفت: «4 سال ديگر وضعيت اسرائيل چگونه خواهد بود؟ آيا از سوي جامعه بين المللي كه با اسرائيل در تخاصم است، منزوي تر مي شود؟ وضعيت اسرائيل يكي از نمونه هاي اصلي براي نياز به يك آمريكاي قوي تر است».
وي افزود: «دوستان آمريكا هرگز نبايد دوباره نگران باشند كه در مواقع نياز آنها، ما در كنارشان نباشيم».
اين نامزد جمهوري خواه رخدادهاي ده ماه اخير منطقه را از نظر موقعيت اسرائيل حايز اهميت دانست و گفت «سرو صداهاي خاورميانه مشكلات امنيتي اسرائيل را يك بار ديگر مورد تاكيد قرار مي دهد و وضعيت كنوني، خطرناك ترين مقطع براي كشور يهود (رژيم صهيونيستي) است».
وي اين را هم گفت كه «آمريكا به رئيس جمهوري نياز دارد كه تنها براساس وزيدن جهت باد دوست اسرائيل نباشد... از اسرائيل مشروعيت زدايي نكند و قاطعانه بگويد كه موجوديت اسرائيل به عنوان يك كشور يهودي قابل بحث نيست».
وي همچنين خواستار افزايش قدرت بازدارنده در برابر ايران شده و گفت: در صورت پيروزي بر اوباما ناوهاي آمريكا را به طور مستمر در خليج فارس و شرق مديترانه عليه ايران مستقر مي كنم.
گنده گويي هاي اين نامزد جمهوري خواه در حالي است كه دولت نومحافظه كار جرج بوش نيز با شعارها و رفتارهايي به مراتب صهيونيستي تر و راديكال تر، به اقطاب خاورميانه قشون كشي نظامي كرده و در سال 2001 تا 2008 چهار جنگ را كليد زده بود اما سرانجام ديوانگي 8 ساله سقوط بي سابقه آمريكا از اعتبار و اقتدار ابرقدرتي را دامن زد و خود تبديل به انرژي انفجاري انقلاب ملت هاي مسلمان منطقه عليه آمريكا و رژيم صهيونيستي شد.

 پيروزي اشغالگران افغانستان آرزويي دست نيافتني شده است (خبر ويژه)

راديو فرانسه در دهمين سالگرد اشغال افغانستان گزارش داد: مردم افغانستان بسيار خشمگينانه و نااميدانه درباره اشغالگران سخن مي گويند.
اين راديو در گزارشي با حضور چند كارشناس افغان اعلام كرد: ده سال پس از نكبت و سياه روزي براي مردم افغانستان سپري شده است در روزهاي نخست حمله به افغانستان، كم نبودند كساني كه پيروزي قدرتمندترين ارتش جهان را عليه حكومت طالبان هدفي زودرس و آسان مي پنداشتند. با اين حال در آن روزها حتي بدبين ترين ناظران نيز نمي توانستند پيش بيني كنند كه ده سال پس از سقوط طالبان، ائتلافي از پيشرفته ترين ارتش هاي جهان، هنوز هم در مرداب جنگ غوطه ورند و هنوز هم ادعاي پيروزي آرزويي دوردست به شمار مي رود. آيا مردمي كه چنين با سهولت با شورشيان همدلي مي كنند، با طالبان همدل و هم نظرند، يا نفرت از حضور ارتش بيگانه گسترش يافته است؟
نوشين ياوري پژوهشگر مركز مطالعات ملي فرانسه كه سال هاي زيادي با نهادهاي بين المللي در افغانستان همكاري كرده معتقد است: در بدو ورود ارتش هاي خارجي مردم افغانستان اميد بزرگي به آنها داشتند. ولي از سال دو هزار و چهار سير نزولي شروع شد و به جايي رسيد كه امروز مردم افغانستان بسيار نااميدانه و خشمگينانه نسبت به آن صحبت مي كنند.
او مثال مي زند كه وقتي از هشت ميليون و نيم محصل دختر و پسر در مدارس صحبت مي كنيم -كه البته دو و نيم ميليون نفرشان دختر هستند- بسياري از اين بچه ها فقط ثبت نام مي كنند و يك هفته يا يك ماه به كلاس مي آيند، اما در بسياري از مناطق به دلايل امنيتي و يا اقتصادي نمي توانند به تحصيل ادامه دهند.
نصرالله استانك زي استاد حقوق و علوم سياسي در كابل نيز ضمن شرح اشتباهات غرب در افغانستان با اطمينان مي گويد: «اگر جنگ به همين حال ادامه يابد و تحت كنترل يك دولت مقتدر ملي درنيايد، دروازه ها را در واشنگتن و پاريس و برلين دق الباب خواهد كرد.»
به عقيده او يك اشكال اساسي آمريكا اين بود كه آنها يك سياست دو پهلو بازي كردند. گاهي چنان نشان دادند كه گويا با افغانستان متحد استراتژيك هستند ولي زماني هم به اسلام آباد چنين اشاراتي داشتند.
كريم پاكزاد نيز در پاسخ به پرسشي درباره روند جنگ ده ساله معتقد است: تحول جنگ طوري عمل كرده است كه طالبان هر روز كه مي گذرد قدرتشان، نفوذشان و توانمنديشان افزايش پيدا كرده است.

 گاردين: اروپا تحريم عليه ايران را به مسخره گرفته است (خبر ويژه)

يك روزنامه انگليسي تصويب تحريم هاي مسافرتي عليه مقامات ايراني و سپس لغو آن را يك استهزاء و تمسخر كامل عليه تحريم ها توصيف كرد.
روزنامه گاردين نوشست: اتحاديه اروپا از اينكه محدوديت هاي مسافرتي را در مورد سه مقام ارشد ايراني، لغو كرده با انتقاد روبرو شده است. علي اكبر صالحي وزير امور خارجه، فريدون عباسي رئيس سازمان انرژي اتمي و رستم قاسمي وزير نفت، كه هر سه پيشتر مشمول محدوديت هاي سفر به كشورهاي اتحاديه اروپا بودند، اكنون محدوديت هاي مسافرتي شان به كلي، و يا موقتاً، لغو شده است. اتحاديه اروپا پس از انتصاب صالحي به وزارت خارجه با لغو تحريم هاي مسافرتي مواجه شد و اتحاديه اروپا به اميد دستيابي به توافقي با ايران بر سر برنامه اتمي اش خيلي زود علامت داد كه منع سفر صالحي مي تواند لغو شود. به عباسي دانشمند اتمي، كه در ماه نوامبر گذشته از سوءقصد منجر به كشته شدن يكي از همكارانش جان سالم بدر برد، شغل پيشين صالحي داده شد. پس عباسي هم اجازه يافت در ماه سپتامبر به وين سفر كند. در ماه اوت هم رستم قاسمي، فرمانده پيشين در سپاه پاسداران انقلاب پس از آنكه وزير نفت شد، در مقام رياست اوپك قرار گرفت، چرا كه ايران فعلاً رئيس دوره اي اين كارتل نفتي است. انتظار مي رود قاسمي در اجلاس ماه دسامبر اوپك حضور يابد.
گاردين افزود:شادي صدر از اعضاي اپوزيسيون مستقر در لندن، كه براي وضع محدوديت هاي مسافرتي در مورد مقامات ايران فعاليت كرده است، معتقد است تصميم اتحاديه اروپا در اين زمينه به معناي استهزاء و به مسخره گرفتن تحريم ها است.
او مي گويد وضع محدوديت هاي مسافرتي چه فايده اي دارد اگر افراد مشمول بتوانند با يك جابجائي و ترفيع شغلي از زير بار آنها شانه خالي كنند؟!
گزارش گاردين تصريح مي كند: «فعالان سياسي معتقدند اتحاديه اروپا در تصميمات اخيرش راجع به محدوديت هاي مسافرتي مربوط به ايران شفاف نبوده است و مي گويند در داخل اتحاديه اروپا نيز در مورد اين تصميم ها يك نواختي ديده نمي شود. مفسري كه خواسته معرفي نشود مي گويد بعضي از كشورهاي اتحاديه اروپا، به خصوص ايتاليا و آلمان در ايران سرمايه گذاري كرده اند، و ترديد آنها در مورد محدوديت ها امري بديهي است. گفته مي شود آمريكا از لغو محدوديت ها ناراضي است.»

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14