(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 23  آبان 1390- شماره 20073

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
به بهانه غدير، عيد ولايت تو دست نيافتني نيستي ما كاهليم !
پاسخ مجلس به آمانو ايران در همكاري با آژانس تجديدنظر مي كند
سفارش اهل بيت (ع) به شيعيان
رونمايي از نقشه جامع علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
سقاي بي ريا: گفت وگو در مورد نظام پارلماني از مصاديق كرسي هاي آزادانديشي است
زاكاني: همايش جبهه متحد اصولگرايان با سخنراني مهدوي كني، علم الهدي و ولايتي برگزار مي شود
فدايي: اصلاح طلبان به دنبال ايجاد تفرقه بين اصولگرايان هستند
همايش هم انديشي اصلاح طلبان لغو شد
بازداشت 2 تبعه كويتي به اتهام جاسوسي در آبادان
فرماندار انقلابي ري به دليل مخالفت با جريان انحرافي بركنار شدبه بهانه غدير، عيد ولايت تو دست نيافتني نيستي ما كاهليم !

تو پيچيده ترين باب معرفت اللهي، از آن جهت كه هم سهلي و هم ممتنع، ممتنع از آن جهت كه عظيمي و اين عظمت علي رغم تمام عشقي كه از كودكي در بندبند وجودم ريشه دوانده، مرا در شناخت تو مستاصل مي سازد، چرا كه براي شناخت يك روح چند بعدي آدم ها تا هميشه تاريخ فرصت نياز دارند.
ممتنعي به اين خاطر كه مو را از ماست مي كشيدي بيرون و براي خيلي از ما مريد تو بودن و تبعيت از تو دشوار است، اگر ادبيات حقير ما لايق تو نيست به بزرگواريت ببخش مولا، و باز ممتنعي؛ زيرا فرزندان ما هيچگاه مثل كودكان روزه دار تو براي سير شدن شكم هيچ بينوايي نه تنها گرسنگي نكشيده اند بلكه بعضي وقت ها از گلوي بينوايي هم بريديم تا به گلوي فرزندانمان بريزيم.
سختي براي اكثرمان، زيرا مثل تو بودن پا گذاشتن بر هواي نفس را مي طلبد كه با بسياري از منافع ما منافات دارد و هر جا كه پاي منفعت در ميان باشد به هيچ وجه كوتاه نمي آييم و هزار توجيه از اين ور و آن ور جور مي كنيم تا زير بارش نرويم.
اما در عين حال مي شناسم كسي را كه به پيروي از مولاي خويش حاضر نيست با تلفن محل كارش تماس شخصي بگيرد كه مبادا تعرضي به بيت المال صورت بگيرد و حتي به قد ارزني حق الناس بر گردنش سنگيني كند و اين تنها با معرفت است كه ميسر مي شود و نه تنها سخت نيست كه عين جذب در درياي بيكران محبت توست و آن وقت يك نفر ديگر پيدا مي شود كه بار خود را با ميلياردها تومان از بيت المال مي بندد و يك آب هم مي خورد رويش و شب هنگام هيچ كابوسي خواب رنگين شبانه او را در ويلاي مجهزش در آن سوي آبها بر هم نمي زند.
و مولا در اين زمانه عجيب سخت است كه شاخص تو باشي و خلوص مردم را با محك تو بسنجند، واي از انحراف معيارهايي كه بايد در اين ميان محاسبه شود و عجيب تر اينكه بعضي از آنها كه سنگ تو را به سينه مي زنند و محاسنشان را هر جا كه گير كردند گرو مي گذارند و بسياري از القاب دنيوي نيز پيشوند اسمشان است، در اين آزمون...!
و عدالت كه از غربت آن در اين زمانه مثنوي ها بايد نوشت و خون دلها بايد خورد كه در اين باب نيز متاسفانه صعب الوصولي و نمي توانيم با ميزان تو عمل كنيم كه به شدت ضرر مي كنيم.
دست نيافتن به تو از بابت دست نيافتني بودن تو نيست بلكه از باب كاهلي ماست كه آن روزها تو را همراز چاه كرد و اين روزها پسرت را.
اما آقا هرگاه خواسته ايم سهل الوصول تر از آن بوده كه خواسته ايم، زيرا نام تو از روز ازل در گوش ما زمزمه شده و در روح و جانمان نهادينه است.
سهل از آن جهت كه در كوچكترين سكناتمان جريان داري و زانوهايمان حتي در صحن مسجدالحرام و در حضور شرطه هاي تحت امر مفتيان شكمباره وهابي كه با شنيدن نام تو تمام تنشان كهير مي زند از نام مقدس تو مدد و قوت مي گيرند.
و باز هم آن قدر سهل كه كودك نوپاي خانه كه تازه لب به سخن گشوده زيركانه و عالمانه نگاه تيزبينش را به دهان مادر بزرگ دوخته تا كشف كند نجواي رمزگونه اي را كه به استقبال گام هاي لرزان و نحيف او در گذر از هر پله زمزمه مي شود.
آسان تر از اين، كه هر جا تصويري از فتوت و از خودگذشتگي مي بينيم بي درنگ نام تو بر زبانمان جاري مي شود و اين يعني حضور هميشگي در كنه زندگيمان.
سهل تر از همه آنكه تمام آرزو هاي خيرمان را در نام تو خلاصه مي كنيم و با يك پيشوند در يك كلام بدرقه راه عزيزانمان مي كنيم؛ «يا علي».
در اين اما، ترديدي نيست كه تو را از ژرفاي دل دوست داريم و مي دانيم از نشانه هاي اين دوستي آن است كه «علي» زمان را تنها نگذاريم و نمي گذاريم.
فاطمه زورمند-خبرنگاركيهان در اهواز

 پاسخ مجلس به آمانو ايران در همكاري با آژانس تجديدنظر مي كند

مجلسي ها با اخطار جدي به آژانس انرژي اتمي، تجديدنظر در نحوه همكاري با آژانس را در دستور كار خود قرار دادند.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح روز گذشته در نطق پيش از دستور خود در صحن مجلس با اشاره به گزارش اخير مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، گفت: ابعادي كه با سر و صداي زياد در ضمائم گزارش آمده است، چيزي جديدي مطرح نيست، بلكه ادعاهايي است كه هميشه در گزارش دو كشور آمريكا و رژيم صهيونيستي بوده و به همه اين اطلاعات مغلوط پاسخ داده شده است و بارها آقاي البرادعي اعلام كرد ما به اطلاعات موثق نرسيديم.
رئيس مجلس افزود: در طرح مداليته هم كه با آژانس توافق شد، اين امور مورد بررسي قرار گرفت و اعلام نظر شد اما چرا يكباره حتي در مواردي كه بازديد داشتند و در گزارش هاي قبلي اعلام نظر نشده بود كه به مورد انحراف از برنامه هسته اي رسيده ايم، مسير را عوض كردند و مدير كل اعلام مي كند از طريق برخي كشورهاي عضو به جزئيات فني رسيده و تا حد زيادي معتبر و مرتبط است.
لاريجاني همچنين ادامه داد: آقاي منوشه امير بلندگوي رژيم صهيونيستي فورا اعلام كرد، رژيم اسرائيل خيلي خوشحال است كه تمام اطلاعات داده شده از طرف اسرائيل به آژانس در گزارش مدير كل آمده است لذا بايد از آمانو پرسيد: آيا رژيم صهيونيستي عضو «ان پي تي» است كه شما از آن به اعضا ياد كرده ايد؟
وي در ادامه خطاب به آمانو گفت: اين مايه آبروريزي براي شما و آژانس نيست كه سخنگوي تبليغاتي رژيم صهيونيستي صريحا اعلام مي كند آنچه ما به آژانس داده ايم، در گزارش مدير كل آمده است؟
رئيس نهاد قانون گذاري كشورمان تاكيد كرد: آنقدر اين گزارش بي مبنا و عجولانه تنظيم شده كه كشورهاي مختلف نظير روسيه، چين و اعضاي عدم تعهد آن را گزارشي بي اساس و مخرب خوانده اند و اين در حاليست كه در يكسال اخير اجازه بازرسي هاي فراتر از تعهدات به آژانس داده شده است.
لاريجاني تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي به آژانس بين المللي انرژي اتمي اخطار مي كند اين روش را جز دشمني و رونويسي دستورات رژيم صهيونيستي و آمريكا ندانسته و لازم مي داند در نحوه همكاري ايران با آژانس بررسي مجددي صورت دهد چرا كه آژانس با روش جديد خود نشان داده است همكاري و عدم همكاري تاثيري در تصميمات غيركارشناسي آنها ندارد.
وي ادامه داد: بنابراين لازم است كميسيون امنيت ملي مجلس در اين زمينه با همكاري ساير دستگاه ها بررسي اين موضوع را آغاز كند و نتيجه آن را ارائه دهد.
اين سخنان لاريجاني واكشن نمايندگان را در پي داشت و وكلاي ملت فرياد «مرگ بر آمريكا» در صحن علني مجلس سر دادند.
رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش نسبت به برخي تهديدات نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران كه از سوي رژيم صهيونيستي مطرح شده است نيز واكنش نشان داده و اعلام كرد در صورت جسارت به ملت بزرگ ايران، جمهوري اسلامي ايران منطقه را از لوث وجود رژيم صهيونيستي پاك خواهد كرد كه اين سخنان لاريجاني نيز با فرياد «الله اكبر» نمايندگان مواجه شد.
رئيس مجلس با بيان اينكه با فضاسازي آمريكا و رژيم صهيونيستي در اقدامات پر سر و صداي اخير معلوم مي شود اين اقدام آژانس حلقه اي از زنجيره ماجراجويي هاي ديگر نيز هست، يادآور شد: مخصوصا تهديدات سخيف پرز كه بيشتر حكايت از ترس و ژست خروج از انزواي اين رژيم داشت، آنقدر ناپخته بود كه با دستپاچگي وزير خارجه اين رژيم و ساير كشورهاي غربي، آن را رد كردند.
لاريجاني اضافه كرد: اما هشدار به موقع رهبر معظم انقلاب اسلامي آنان را از خواب آلودگي به در آورد كه پاسخ ايران به اقدامات تخيلي و ناشيانه اين رژيم جعلي هرچند از جنس تهديد باشد، آنقدر تاثيرگذار و دردآور است كه از درون متلاشي شود.
تجديدنظر در همكاري با آژانس روي ميز كميسيون امنيت
در همين رابطه رئيس كميسيون امنيت ملي هم با بيان اينكه رئيس مجلس تاكيد داشت كه نحوه همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: متاسفانه آژانس و مشخصا مدير كل آن به جاي حركت در چارچوب مقررات آژانس و مسئوليت هاي مهمي كه در چارچوب اين مقررات به دوش مدير كل آژانس گذاشته شده، گوش به فرمان آمريكاست و در يك فضاي سياسي حركت مي كند.
بروجردي ادامه داد: حتي اعضاي دائم شوراي امنيت مثل روسيه و چين هم مخالف اين خط و مشي هستند و ده ها عضو جنبش عدم تعهد مخالفت جدي با اين مسئله دارند بنابراين كميسيون در اين هفته بررسي اين موضوع را در دستور قرار خواهد داد.
وي با تاكيد بر اينكه معتقديم همكاري با آژانس نيازمند بازنگري است، تصريح كرد: اگر آژانس به عنوان خانه مشترك همه كشورهاي عضو كه در چارچوب اهداف صلح آميز فعاليت مي كنند، بخواهد اين نگاه سياسي را ادامه دهد و يا به دستور آمريكا حركت كند، خارج از مقررات است و چنين دبير كلي يعني آقاي آمانو صلاحيت مديريت آژانس را از دست خواهد داد.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين از بررسي حادثه انفجار در پادگان مدرس در جلسه امروز اين كميسيون با حضور مسئولان سپاه پاسداران خبر داد.
در همين راستا حجت الاسلام محمدحسن ابوترابي فرد نماينده مردم قزوين در مجلس نيز در حاشيه جلسه علني يكشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره چگونگي روابط ايران با آژانس در آينده، گفت: با تلاش خواهيم كرد با حضور فعال تري در آژانس به تأثير كشورهاي جنبش عدم تعهد و كشورهاي مستقل بيفزاييم و البته تلاش خواهيم كرد بر مواضع حق خود در آژانس تأكيد كنيم و اينها در شرايطي است كه ما عضو آژانس باشيم.
وي گفت: جمهوري اسلامي ايران با حضور در آژانس تلاش خواهد كرد مديريت آژانس را از تاثيرپذيري از نظام استكبار با آمريكا به كشورهاي جنبش عدم تعهد تغيير دهد.
ابوترابي فرد اضافه كرد: كه حضور ايران در آژانس در آينده براساس اصلاح مديريت حاكم بر اين سازمان خواهد بود.
اقبال محمدي نماينده مريوان هم طي نطق ميان دستورش در مجلس ضمن محكوم كردن گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: اين گزارش حاكي از نظرات آمريكا و صهيونيست جهاني بود و ملت هاي جهان بايد بدانند كه ما مردم ايران از هر قوم و قبيله اي با تجربه مقاومت 32ساله هميشه در صحنه بوده و به فرمايشات رهبر انقلاب لبيك مي گوييم و دخالت دشمنان در امور داخلي را برنمي تابيم.
در اين خصوص احمدعلي مقيمي نماينده مردم بهشهر و نكا هم، طي نطقي ميان دستور در صحن علني مجلس با اشاره به تهديدات اخير آمريكا و اسرائيل گفت: اگرچه كشور ما با ياوه گويي ها، تحريم ها و تهديدهاي گوناگون استكبار جهاني بيگانه نيست اما همواره پاسخ ما اين جمله است كه «آمريكا هيچ غلطي نمي تواند، بكند.»
مخالفت مجلس با يك فوريت طرح جامع رسانه هاي همگاني
همچنين وكلاي ملت در جلسه علني ديروز با 65راي موافق، 54 راي مخالف و 27 راي ممتنع از 214نماينده حاضر، با يك فوريت طرح جامع رسانه هاي همگاني مخالفت كردند.
اين طرح كه به امضاي 25 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، شامل يك مقدمه توجيهي و 8 فصل و 72 ماده است كه موادي را درباره رسالت رسانه ها، تاسيس رسانه ، حقوق و تكاليف رسانه ها، هيئت هاي نظارت بر رسانه ها، تخلفات، جرايم و مجازات و هيئت منصفه مطبوعات مطرح كرده است.
حجت الاسلام حميد رسايي نماينده تهران به عنوان طراح طرح مذكور و جمشيد انصاري نماينده زنجان و طارم در مخالفت با يك فوريت اين طرح و علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري در موافقت با يك فوريت آن در صحن علني سخنراني كردند.
رسايي، بهروز جعفري، شجاعي، طاهري، سيدعلي حسيني، حدادعادل، ملك محمدي، آرين منش، فاطمه رهبر، علي مطهري نماينده تهران، كوثري، فولادگر، مصباحي مقدم، زارعي، مقدسي، آقازاده، كوچك زاده، مفتح، كائيدي، رحيمي نسب، ذوالانوار، حسينيان، ابوترابي فرد، نوباوه و قاضي زاده نمايندگان امضاكننده طرح جامع رسانه هاي همگاني هستند.
مجلس به علاوه با دو فوريت و يك فوريت طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه درباره نحوه حضور افراد نابينا و كم بينا به عنوان نماينده در مجلس بود، مخالفت كرد.
با مخالفت مجلس با فوري بررسي شدن طرح مذكور اين طرح به صورت عادي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد.
در صورت تصويب نهايي طرح مذكور، عبارت «بينايي» از بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات بعدي حذف و يك تبصره به بند مذكور الحاق مي شود.
در تبصره اين ماده آمده است: جانبازان معزز و معلولان محترم، مشمول اين قانون به منظور بهره گيري از تجهيزات مكمل و رافع محدوديت نابينايي، نبايد نقص عضو در دست داشته باشند.
همچنين نمايندگان در جلسه علني ديروز به بررسي طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363پرداخته و 2 ماده از آن را اصلاح و تصويب كردند.
وكلاي ملت در ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي كه عنوان كرده بود از خانواده اي كه 2 برادر خدمت سربازي را انجام داده باشند، صرفاً يك نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شود را حذف و با جايگزيني ماده جديدي، تصميم گيري در اين مورد را به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار كردند.
ديروز نماينده آبادان هم از پاسخ هاي وزير نيرو درباره سؤالش كه در خصوص علت عدم رسيدگي به مشكلات شبكه فاضلاب آبادان طي 14 ماه گذشته بود، قانع شد.

 سفارش اهل بيت (ع) به شيعيان

وظيفه همه شيعيان و علاقمندان به قرآن و عترت اين است كه بايد بار را از دوش اهل بيت بر داريم، يا لاأقل بار خودمان را بر بارهائي كه ايشان دارند اضافه نكنيم . وجود مبارك حضرت در چند مورد به ما فرمود: به من كمك كنيد: اعينون ي .گاهي مي فرمايد: ما را كمك كنيد، گاهي مي فرمايد: ما را خسته نكنيد .
آنجا كه جزء صفات ثبوتيه مؤمن است: اعينوني ب ورع و اجتهاد(1)، ب ورع و تقوا و مانند آن . فرمود: ما را در كارهاي خيرتان، اوصافتان، عقائد خوبي كه داريد كمك كنيد.شما ما را كمك بكنيد در چه؟ آن كاري كه من در پيش دارم، شما آن كار را به من كمك بكنيد . گاهي هم مي فرمايد: ما را خسته نكنيد:لا تعيونا ف ي طلب الشّفاعه لكم ع ند القيامه ب سبب ما قدّمتم و لا تفضحوا انفسكم ع ند عدوّ كم يوم القيامه و لا تحقّ روا انفسكم ع ندهم يوم القيامه ب الحقير م ن الدّنيا (2). فرمود: آبرويتان را نبريد، خودتان را كوچك نكنيد، ما را هم خسته نكنيد .اينها اوصاف سلبي است.
آن اوصاف ثبوتي كه فرمود ما را كمك بكنيد از راه تقوا، كمك بكنيد من چه كار بكنم؟ من مي خواهم بار شما را به مقصد برسانم؛ تنها بار زيد و عمرو كه نيست، بار امت اسلامي است م ن الاوّلين لي الآخ رين . اين كه در سوره مباركه واقعه فرمود: نّ الاوّلين و الآخ رين . لمجموعون لي ميقات يوم معلوم (3)، همه محتاج به شفاعت آنهايند! فرمود: آن روزي كه احدي حق حرف زدن ندارد، چون روزي است كه لا يتكلّمون لا من اذ ن له الرّحمن و قال صواباً (4). كسي حق حرف زدن هم ندارد؛ چون مي دانيد مجرم يا متّهم اگر مجاز باشد سخن بگويد، عذر خواهي بكند، از نظر رواني يك مقدار سبك مي شود . فرمود: لا يؤذن لهم فيعتذ رون (5)؛ كسي به آنها اجازه نمي دهد تا اينها عذر خواهي بكنند و سبك بشوند،؛ اين يك چنين روزي است .
در چنين روزي علي و اولاد علي تريبون دستشان است . اين كم مقام نيست؛ روزي كه احدي حق حرف زدن ندارد ! اينها مجازند حرف بزنند: و علي الاعراف ر جال (6) ؛ در رواياتي كه در ذيل اين آيه است، به اهل بيت تطبيق شده . اين رجال مجازند سخن بگويند، در آن روز كه احدي حق حرف ندارد ! درآن روز اينها مي خواهند شفاعت كنند. تنها شفاعت 1 ميليون و 2 ميليون كه نيست ! معلوم نيست چقدر به وجود مبارك حضرت و اهل بيت نيازمندند در شفاعت . فرمود: شما ما را خسته نكنيد، ما چقدر از خداي سبحان بخواهيم؟! چقدر خدا را سوگند بدهيم؟! « ا عياء » يعني خسته كردن، « عي » يعني خسته شدن. افعي ينا ب الخلق الاوّل (7)، يعني مگر ما خسته شديم ! ( اعياه ) يعني خسته كرد؛ فرمود: لا تعيونا ف ي الشّفاعه لكم ع ند الله يوم القيامه، ما مي خواهيم براي شما شفاعت كنيم، اينقدر ما را خسته نكنيد ! يك قدري بارتان سبكتر باشد كه ما اگر از ذات أقدس له خواستيم بخشش شما را بر ما منّت بنهد، ببخشد .
ضرورت حفظ آبروي خويش در صحنه قيامت
و آبروي خودتان را هم حفظ كنيد: و لا تفضحوا انفسكم ع ند عدوّ كم يوم القيامه . آنجا كه فرمود: ما را خسته نكنيد، فرمود: ب سبب ما قدّمتم. با كارهائي كه كرديد، ما را خسته مي كنيد! مگر مي شود آدم بي شفاعت وارد بشود؟ آنهائي كه خلطوا عملاً صال حاً و آخر سيّ ئاً (8)، برابر آن سيئ بايد بسوزند يا نه؟ مگر تحمّل سوختن مقدور ماست؟! فرمود: ما را خسته نكنيد؛ مي خواهيم شفاعت شما را بكنيم، خيلي خسته نشويم . بعد آبروي خودتان راهم حفظ بكنيد .يك دشمن قسم خورده داريم كه شيطان است و او گفت: ب ع زّت ك لاغو ينّهم اجمعين(9). دشمنان ديگر هم كه كم نيستند.فرمود: آبرويتان را پيش دشمنانتان در قيامت نبريد .
سوّم اينكه خودتان را كوچك نكنيد: و لا تحقّ روا انفسكم ع ندهم يوم القيامه ف ي منز لت كم ع ند الله ب الحقير م ن الدّنيا . بالأخره شما يك مقامي داريد، چرا اين را از دست مي دهيد؟ چرا خودتان را كوچك مي كنيد براي اين بازي ها؛ يا بيراهه رفتن، يا راه ديگري را بستن . آدم مي تواند در متن سياست حضور داشته باشد؛ چه در انتخابات، چه در غير انتخابات و عاقلانه عمل كند . نه بيراهه برود، نه راه كسي را ببندد . عمري را امام امتحان داد، عمري را سيّد حسن مدرّس امتحان داد، عمري را خيلي از اين بزرگاني كه شهيد شدند يا مردند يا الآن زنده هستند؛ چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در بازار، امتحان دادند . ما مردان الهي كم نداريم! اينها در هر صحنه سياسي حضور دارند؛ امّا نه بيراهه مي روند، نه راه كسي را مي بندند . فرمود: براي هيچ چيز آبرويتان را نبريد !
وجود باطل به خاطر وجود انسان
در بحث هاي تفسيري هست كه اگر انسان نبود،ما باطلي در عالم نداشتيم ! خير و شرّ در عالم مطرح هست، حسن و قبح در عالم مطرح هست؛ امّا حق و باطل بدون انسان فرض ندارد . عالم، صدر و ساقه اش حق است، چيزي به نام باطل در عالم نيست ! اين انسان است كه در اثر توهّم و تخيّل بيجا نام يك مطلبي را بر مطلب ديگر مي نهد؛ اين مي شود كذب و اين لفظ مفهوم دارد، امّا مصداق ندارد، اين مي شود باطل . اگر انسان نبود، اگر انديشه باطل نبود، اگر وهم و خيال نبود؛ باطلي در عالم نبود ! امّا خير و شرّ حسابش جداست، آن به تكوين بر مي گردد . انسان است كه باطل رو و باطل گو است .اگر انسان نبود، باطل هم در عالم نبود . ما مي توانيم با پرهيز از باطل و گرايش به حق، هم آن اوصاف ثبوتيّه را ن شآء الله حفظ بكنيم كه اعينون ي ب ورع و اجت هاد؛ هم از اين صفات سلبيه منزّه باشيم كه:لا تعيونا ف ي طلب الشّفاعه لكم ع ند الله يوم القيامه .
بيانات حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي (دام ظلّه العالي)
در ديدار با طلاب، دانشجويان مشهد و اقشار مختلف مردم
به مناسبت عيد سعيد غدير خم ـ قم ؛ آذر 1387
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نهج البلاغه/ نامه 45 (2) تحف العقول/ 104 و 105
(3) واقعه/ 49 و 50 (4) نبأ/ 38
(5) مرسلات/ 36 (6) اعراف/ 46
(7) ق/ 15 (8) توبه/ 102 (9) ص/ 82
خوان حكمت در دهه ولايت روزهاي زوج منتشر مي شود.

 رونمايي از نقشه جامع علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران از راه اندازي بزرگترين كتابخانه علوم پزشكي كشور خبر داد و گفت: اين كتابخانه با مساحت 10هزار مترمربع در دانشگاه علوم پزشكي تهران در آينده اي نزديك افتتاح خواهد شد.
به گزارش ايسنا، دكتر باقر لاريجاني صبح ديروز در مراسم رونمايي از نقشه جامع علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و تقدير از دستياران آزمون هاي برتر تخصصي و فوق تخصصي كه در سالن اجتماعات سازمان مركزي اين دانشگاه برگزار شد، دانشگاه علوم پزشكي تهران را نماد آموزش عالي در عرصه پزشكي معرفي كرد و افزود: اين دانشگاه با داشتن 75 كتابخانه و 170برنامه آموزشي، آموزش 50درصد دانشجويان phD و 70درصد دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي علوم پزشكي كشور و داشتن 81 مركز تحقيقاتي از 200 مركز تحقيقاتي كل كشور نماد آموزش عالي در عرصه علم پزشكي در كشور محسوب مي شود.
وي در ادامه با بيان اين كه اين دانشگاه در تأسيس و راه اندازي رشته هاي جديد، پيشتاز ساير دانشگاه هاي كشور است، گفت: طي سال هاي اخير در حوزه آموزش پزشكي، 14رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد، 18 رشته تخصصي، 25 رشته فلوشيپ و دوره هاي جديد آموزشي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در اين دانشگاه راه اندازي شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران همچنين با اشاره به اين كه اين دانشگاه در چهار سال اخير 5 دانشكده جديد راه اندازي كرده است، تصريح كرد: دانشكده تغذيه و رژيم شناسي، فناوري هاي نوين، طب سنتي، مجازي و بين رشته اي دانشكده هايي هستند كه در سال هاي اخير راه اندازي شده اند.
وي در ادامه با بيان اين كه دانشكده تغذيه و رژيم شناسي و ميان رشته اي به زودي راه اندازي مي شود، خاطرنشان كرد: دانشكده طب سنتي و فناوري هاي نوين در حال حاضر با پذيرش 70 دانشجو فعاليت هاي آموزشي خود را آغاز كرده است.
لاريجاني با تاكيد بر اين كه از سال آينده، 25درصد محتواي آموزشي دانشجويان دكترا به صورت مجازي ارائه خواهد شد، گفت: در حال حاضر بسياري از دانشجويان دوره دكترا كه آموزش آنها نياز به كارهاي آزمايشگاهي ندارد، به صورت مجازي پذيرش شده اند.
وي در ادامه با بيان اين كه بسياري از برنامه هاي آموزشي دانشگاه به صورت اينترنتي ارائه مي شود، افزود: بسياري از اين برنامه ها براي آموزش عمومي مردم و پرسنل در نظر گرفته شده است و 96 عنوان برنامه هاي آموزشي به صورت عمومي و تخصصي تدوين شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران همچنين گفت: در حال حاضر 54 درصد دانش آموختگان رشته هاي تخصصي و 60درصد رتبه هاي فوق تخصصي كشور از اين دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند.

 سقاي بي ريا: گفت وگو در مورد نظام پارلماني از مصاديق كرسي هاي آزادانديشي است

رئيس دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كرد كه نشاط علمي حاصل از گفت وگو در رابطه با نظام پارلماني، يكي از مصاديق كرسي هاي آزادانديشي مورد تاكيد رهبري است.
حجت الاسلام «محمدناصر سقاي بي ريا» ديروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به سوء برداشت هاي صورت گرفته از سخنان رهبري در مورد نظام پارلماني اظهار كرد: در جلسه اي كه گروهي براي تفسير برخي از بندهاي قانون اساسي برگزار كرده بودند اشخاصي دچار سوءبرداشت شده بودند كه دفتر مقام معظم رهبري اينگونه مسائل را تكذيب كرد.
وي افزود: برداشت اين اشخاص نيز از روي عمد يا ناشي از دروغگويي نبوده بلكه تنها همان سوءبرداشتي بود كه به آن اشاره شد و در واقع گفت وگوهاي صورت گرفته در آن جلسه براي روشن تر شدن تفسير برخي از بندهاي قانون اساسي بوده است كه اين امر نيز وظيفه شوراي نگهبان و ساير كساني است كه در اين زمينه مسئوليت قانوني دارند.
رئيس دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه اين مسائل ارتباطي با تغيير قانون اساسي ندارد و اين امر منتفي است، ابراز كرد: مقام معظم رهبري نيز بعد از اين مسئله تصريح كرد كه اين سخنان تنها يك مثال بوده است اما برخي به اشتباه تصور كرده بودند كه رهبري در حال پيش بيني اين قضيه است.
وي گفت: زماني كه گوينده سخن مطلبي را در توضيح حرف هاي قبلي خود بيان مي كند بايد پذيرفته شود و رهبري نيز اين مسئله را براي همگان روشن ساخته اند.
سقاي بي ريا در ادامه نشاط علمي به وجود آمده از اين بحث را غيرمنفي دانست و تصريح كرد: گفت وگو در مورد ملزومات نظام رياستي و پارلماني در جامعه يكي از مصاديق كرسي هاي آزادانديشي است كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز قرار دارد.
عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني(ره) افزود: به نظر من يكي از اهداف بيان اين مسئله اين است كه در شرايط كنوني كه جامعه درگير بحث هاي انتخاباتي است، بحث هاي سالمي در ميان مردم مطرح شده و برخي انرژي ها را به سمت خود جلب كند و مي توان گفت اين سخنان رهبري داراي بركاتي نيز بود هر چند بعضي اشخاص در اين زمينه افراط و تفريط كردند.

 زاكاني: همايش جبهه متحد اصولگرايان با سخنراني مهدوي كني، علم الهدي و ولايتي برگزار مي شود

رئيس ستاد انتخاباتي جبهه اصولگرايان گفت: گردهمايي بزرگ جبهه متحد اصولگرايان پنج شنبه 26 آبان با سخنراني آيت الله مهدوي كني و آيت الله علم الهدي برگزار مي شود.
عليرضا زاكاني رئيس ستاد انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان گفت: در ايام پر نور و بركت عيد غدير خم، گردهمايي بزرگ جبهه متحد اصولگرايان پنج شنبه 26 آبان با سخنراني آيت الله مهدوي كني و آيت الله علم الهدي در تهران برگزار مي شود.
زاكاني با اشاره به برگزاري همايش بزرگ جبهه متحد اصولگرايان اظهار داشت: گردهمايي بزرگ اصولگرايان با حضور و سخنراني شخصيت هاي عالي رتبه ديني، فرهنگي و سياسي كشور برگزار مي شود.
وي در ادامه افزود: در اين نشست كه با شعار «بصيرت و وحدت در سايه ولايت» برگزار خواهد شد، حضرت آيت الله مهدوي كني و آيت الله علم الهدي و دكتر ولايتي به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.
رئيس ستاد انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان در مورد زمان و مكان اين گردهمايي اظهار داشت: گردهمايي بزرگ جبهه متحد اصولگرايان از ساعت
30/13، روز پنج شنبه 26 آبان با حضور امت حزب الله و علاقمندان از نيروهاي انقلاب در مدرسه عالي شهيد مطهري واقع در ميدان بهارستان برگزار خواهد شد. زاكاني با بيان اينكه، كار عملي ستادهاي جبهه متحد اصولگرايان از اوايل آبان شروع شده و مسئولان مجامع، واحدها و كميته ها نيز شكل گرفته است، گفت: در اولين همايش جبهه متحد اصولگرايان، فعاليت بيروني ستاد كليد خواهد خورد.
وي همچنين با اشاره به اين كه جبهه متحد اصولگرايان حاصل تلاش جمعي اصولگرايان و تاكيد بر گفتمان اصولگرايي است، خاطرنشان كرد: وحدت، بخش مهمي از گفتمان اصولگرايي است كه در جبهه و خانواده انقلاب تعريف مي شود و اساس اصول و ارزش ها شكل گرفته است.
زاكاني ابراز اميدواري كرد كه حركت جمعي اصولگرايان با حضور همه عناصر جبهه انقلاب اسلامي، ادامه پيدا كند.

 فدايي: اصلاح طلبان به دنبال ايجاد تفرقه بين اصولگرايان هستند

دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تصريح كرد: اصلاح طلبان به دنبال ايجاد تفرقه بين اصولگرايان هستند.
حسين فدايي، كه در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) سخن مي گفت، در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا آبشخور جريان فتنه و جريان انحرافي را يكي مي دانيد اظهارداشت: در يك تقسيم بندي كلي هر جريان فكري كه به باطل و كسب قدرت منهاي ارزش ها دعوت كند، را يك حركت شيطاني و باطل مي دانيم.
وي با بيان اين كه حركت هاي شيطاني جلوه هاي مختلفي دارند، افزود: فتنه و جريان انحرافي در قدرت طلبي ، توسعه گفتمان دنياخواهي ، ارتباط با عناصر فاسد و ترويج فساد و همچنين ولايت گريزي هيچ تفاوتي با يكديگر ندارد. جريان فتنه به دنبال مشي ليبرال دموكراسي غربي است و جريان انحرافي نيز با مكتب ايراني هرچند ابداع اسلامي هم بكند اهداف خود را پيش مي برند، اما ماهيت هر دوي آنها با انقلاب ناسازگار است.
فدايي همچنين با بيان اين كه انحراف گاه در حوزه انديشه و گاه در حوزه اخلاق ممكن است روي دهد، ادامه داد: گاه انحراف از روي سياست هاي قطعي نظام مانند گفتمان ظلم ستيزي آن است و حالا اين كه كسي بخواهد به طريقي با حرف هاي به اصطلاح روشنفكرانه خط سازش را دنبال كند درست نيست و گاه نيز ممكن است كساني فكر كنند كه مي توانند با اقتدارگرايي مديريت بهتري را انجام دهند كه اين نيز خود نوعي از انحراف است.
وي خاطرنشان كرد: منشاء فتنه و جريان انحرافي هر دو يكي است و آنها به دنبال كسب قدرت منهاي ارزش ها هستند و مهمترين شاخصه آنها نوع تعامل آنها با رهبري است.
فدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه «آيا تلاش جريان اصولگرايي براي پيروزي در انتخابات و حضور در صحنه سياسي اقتدارگرايي نيست؟» گفت: اصولگرايي يك جريان حزبي نيست، بلكه يك گفتمان است كه ترجمه گفتمان انقلاب است. اصولگرايي جريان بسته اي نيست و اين كه برخي تلاش مي كنند كه اصولگرايي را مترادف باندي خاص با انديشه اي خاص تعريف كنند، ظلم به اين جريان است. اصولگرايي گفتماني است كه توسط نيروهاي وفادار به انقلاب ايجاد شده تا اين گفتمان زنده و پويا بماند.
وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره حضور علي لاريجاني و محمدباقر قاليباف در كميته 7+8 اظهارداشت: اولا بسياري از مردم با همه مرزها آشنا نيستند و نيز واقعيت ديگري وجود دارد مبني بر اين كه نحله هاي مختلفي در اصولگرايي هستند، برخي افراد دچار اشتباه شدند و برخي ترديد كردند و برخي نيز تعمدا سكوت در پيش گرفتند. فكر مي كنم سكوت و دير موضع گرفتن توجيه مطلوبي نيست.
فدايي در ادامه با بيان اين كه نيازي به اثبات اين كه در جريان اصولگرايي اختلاف وجود دارد، نيست، گفت: اعتقاد ما بر اين است كه هرچه به سمت وحدت نيروهاي وفادار به نظام تلاش كنيم به وظيفه خود عمل كرده ايم و اين وظيفه اي واجب و ضروري است.
وي با بيان اين كه در حال رسيدن به وحدت هستيم، افزود: همانگونه كه هجمه توطئه هاي نظام سلطه، جريان انحرافي و فتنه بيشتر شده است، تلاش ما براي ايجاد وحدت نيز بايد بيشتر شود. وحدت ضرورت تاريخي و اجتناب ناپذير همه نيروهاي معتقد به نظام است و مسائل درجه دو و سه نبايد مانع وحدت شود.
فدايي ادامه داد: اگر موضعي بگيرم كه منجر به تضعيف وحدت اصولگرايان شود، ظلم به انقلاب است، اما اين به اين معنا نيست كه من انتقاد ندارم، بلكه بايد به گونه اي عمل كنيم كه دشمن نتواند سوءاستفاده كند.
وي در پاسخ به سوالي مجدد درباره حضور علي لاريجاني و محمدباقر قاليباف تاكيد كرد: استراتژي نظام از ابتدا جذب حداكثري بوده است، حال به نظر شما در حوزه سياسي اين مساله چگونه بايد نمود پيدا كند، اگر از زاويه ديد شما نگاه كنيم آيا چيزي باقي مي ماند؟ كساني كه محل انتقاد شما هستند به اصول تن داده اند و اين خود موجب تقويت خط تثبيت اصول شده است، نه باعث عبور از اصول. من نيز اشكالات اساسي نسبت به كساني كه مدعي اصولگرايي اند دارم، اما چيزي نمي گويم؛ چرا كه سودي ندارد و نه تنها منجر به تقويت اصولگرايي نمي شود، بلكه شكاف ها را بيشتر مي كند.
وي خاطرنشان كرد: من بين آيت الله مصباح و آيت الله مهدوي كني دوئيت قائل نيستم، كساني كه بخواهند تقابل بين علما را راه بيندازند، خط انحراف را دنبال مي كنند.
فدايي درباره برنامه ديگر جريان هاي سياسي براي انتخابات نيز گفت: مهمترين برنامه اصلاح طلبان و جريان انحرافي ايجاد تفرقه بين اصولگرايان است والا اگر بخواهند موضع ايجابي منهاي اين برنامه را دنبال كنند محلي از اعراب براي حضور آنها وجود ندارد.
وي مظلوم نمايي ، ايجاد بحران و تنش در جامعه ، دو قطبي كردن صحنه انتخابات و مصادره خدمات نظام به محرومان به نفع خود را از برنامه هاي جريان انحرافي و فتنه خواند و افزود: هر دوي اينها به دنبال ورود با افراد سفيد و نسوخته به انتخابات هستند.
وي همچنين گفت: كساني كه با جمهوري اسلامي برخورد مي كنند، انتخابات را يك ظرفيت مي دانند خانمي كه دستگير شد و پس از آزادي به انگليس رفت به دنبال اين بود كه جريان فتنه و جريان انحرافي را آشتي دهد و براي انتخابات وارد شود، هرچند موفق نشدند، اما اين موضوع به طور كامل منتفي نيست. لذا ضرورت وحدت از اين منظر چند برابر مي شود.

 همايش هم انديشي اصلاح طلبان لغو شد

سرويس سياسي-
رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از لغو همايش هم انديشي اصلاح طلبان كه قرار بود در روز عيد غدير خم برگزار شود، خبر داد.
علي محمد غريباني گفت: امكان برگزاري همايش اصلاح طلبان وجود ندارد.
وي ادعا كرد كه در دقيقه 90 اين همايش لغو شده است ولي به نهاد لغو كننده آن اشاره اي نكرد.
در همين حال حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس در اين باره گفت: مسئولان مربوطه مخالفتي با برگزاري همايش اصلاح طلبان نداشتند اما با توجه به اينكه اصلاح طلبان از عدم تمايل مردم مطلع هستند، بهانه تراشي و فرافكني مي كنند.
رسايي در گفت وگو با فارس، افزود: مسئولان مربوطه براي برگزاركنندگان اين همايش 2 شرط گذاشتند؛ شرط اول اينكه تعهد بدهند سازوكار انتخابات در ايران را قبول دارند و دوم اينكه گروهك غيرقانوني مشاركت و مجاهدين به دليل دخالت در كودتاي 88 از برگزاركنندگان اين همايش نباشند كه برگزاركنندگان همايش اصلاح طلبان حاضر نشدند اين تعهد را بدهند.
گفتني است در اين باره اتفاق نظر وجود دارد كه هيچ بخشي از جريان اصلاح طلب بدون مرزبندي صريح با فتنه 88 قادر به مشاركت در انتخابات نخواهد بود. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هم روز شنبه گفته بود كه شوراي نگهبان عملكرد اصلاح طلبان در ايام فتنه را ملاك بررسي صلاحيت آنها قرار خواهد داد.

 بازداشت 2 تبعه كويتي به اتهام جاسوسي در آبادان

فرماندار ويژه آبادان از بازداشت دو تبعه كويتي به اتهام جاسوسي در سطح اين شهر خبر داد.
بهرام ايلخاص زاده ديروز در گفت وگو با فارس در آبادان اظهار داشت: اين دو تبعه كويتي با تجهيزات كامل جاسوسي توسط سربازان گمنام صاحب الزمان(عج) در سطح شهر بازداشت شدند.

 فرماندار انقلابي ري به دليل مخالفت با جريان انحرافي بركنار شد

فرماندار ري با تأييد اخبار منتشره درباره تلاش جريان انحرافي براي بركناري اش گفت كه با وجود فشارها، تا آخرين لحظه مسئوليت در برابر جريان فتنه و انحراف در صف سربازان ولايت خواهد ايستاد.
جعفر فرجي فرماندار شهرستان ري با اشاره به فشار هاي جريان انحرافي و نفوذ كرده در دولت براي بركناري وي گفت كه هفته پيش در اين زمينه به صورت رسمي با او صحبت شده و قرار است ظرف 48 ساعت نفر جايگزين معرفي و او از كار بركنار شود.
وي كه با فارس گفت وگو كرده در پاسخ به اين سؤال كه آيا برگزاري نمايشگاه دفاع مقدس كه در يكي از غرفه هاي آن به موضوع جريان انحرافي پرداخته شده بود و مصاحبه اخير وي در نقد جريان انحرافي دليل بركناري است، گفت: در اين زمينه در آينده بيشتر توضيح خواهم داد اما موضوع تقابل با اين جريان به گذشته باز مي گردد كه چند ماه پس از اينكه در دولت مسئوليت اجرايي پذيرفتم، اين مساله خود را به صورت واضح نشان داد و حدود يك سالي است كه از كانال هاي مختلف به اينجانب هشدارها داده شد.
فرماندار شهرستان ري با بيان اينكه پس از ارديبهشت ماه اين تهديدها جنبه عملي پيدا كرده است، افزود: در چند ماه گذشته چندين بار براي بركناري اينجانب اقدام شد تا به امروز كه به نظر مي رسد، علي رغم نزديك بودن زمان انتخابات حضور ما براي برخي افراد غيرقابل تحمل شده است.
وي ادامه داد: هر چند كه در اين مدت دوستان و مشفقاني بودند كه اينجانب را به سكوت در برابر اين جريان ها دعوت مي كردند ولي از خدا مي خواهم توفيق دهد كه تا لحظه آخري كه در سمت فرمانداري هستم، در برابر جريان فتنه و انحراف در صف سربازان ولايت بايستم.
جعفر فرجي يكي از اعضاي اصلي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد در سال هاي 84 و 88 بود كه با فشارهاي گسترده جريان انحرافي مواجه شده و در آستانه عزل قرار گرفته است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14