(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 23  آبان 1390- شماره 20073

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
غدير و تقدير ملت ها (يادداشت روز)
سران روسيه و چين حاضر به بحث با اوباما درباره تشديد تحريم ايران نشدند
قابيل (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
براي سردار سرلشكر شهيد حسن تهراني مقدم رزمنده گمنام ، دانشمند بي نشان (يادداشت ميهمان)
العبريه: اين تهديدها هياهوي پيش از پذيرش ايران هسته اي است (خبر ويژه)
به نام شهيد احمد قصير كه يك تنه 150 نظامي شما را از پا درآورد (خبر ويژه)
هاشمي صلاح نمي داند مهدي به كشور بازگردد (خبر ويژه)غدير و تقدير ملت ها (يادداشت روز)

فردا عيد غدير است. بزرگترين عيد مسلمانان كه در متون روايي به عنوان عيدالله الاكبر مورد تصريح قرار گرفته است.
بدون ترديد غدير تنها يك واقعه تاريخي به حساب نمي آيد و از آنجايي كه پيام اصلي غدير «ولايت» و «حكومت» است و جوهره غدير به تعيين شكل صحيح رهبري و مدل حكومتي بدون انحراف برمي گردد اين مسئله در هر عصر و دوره اي مصداق دارد و اكنون كه از ميانه سالگرد غدير در سال گذشته تا امسال در جهان اسلام دگرگوني ها و تحولات عميقي در ساختار حكومت ها بوجود آمده است اين نوشته تلاش مي كند نگاهي از اين زاويه، به غدير داشته باشد و درس بزرگ غدير را واكاوي نمايد چه اينكه با تحولات كنوني در پهنه جهان اسلام و محيط بين الملل بيش از هر زماني نيازمند الگوي غدير هستيم تا با بازگشت به اصول، نشانه و مسير اصلي را بازيابيم و نكند كه مخاطرات و آسيب هاي پيش رو، جهت خيزش ها و خروش ها و بيداري ملت ها را به انحراف و بيراهگي بكشاند و...
1- رسالت غدير آن است كه شايستگان زمام امور حكومت را بر دست گيرند تا احقاق حق كنند و اقامه عدل نمايند.
ابن عباس نقل مي كند كه: «قبل از جنگ جمل امام علي -عليه السلام- را ديدم كه مشغول وصله زدن به كفش خود بود؛ حضرت به من گفت: ارزش اين كفش چقدر است؟ گفتم: اين كفش ارزشي ندارد. حضرت فرمود: «به خدا سوگند همين كفش بي ارزش، برايم از حكومت بر شما محبوب تر است، مگر اينكه با اين حكومت حقي را به پا دارم و يا باطلي را دفع نمايم.»
اما اگر نشانه غدير ناديده انگاشته شود و ناشايستگان حكومت را غصب نمايند كار بجايي مي رسد كه شخصي چون معاويه كه در جنگ صفين در برابر علي- عليه السلام- قرآن بر نيزه كرد و دم از قرآن زد در شهر كوفه بر منبر عمومي رفته و آشكارا و بدون پرده پوشي اينچنين نطق مي كند: «اي مردم كوفه فكر مي كنيد من بخاطر نماز و زكات و حج [احكام دين و قرآن] با شما جنگ كردم؟ من كه مي دانستم شما نماز مي خوانيد، زكات مي دهيد و حج مي رويد من با شما جنگ كردم فقط براي اينكه بر شما امارت و حكومت كنم و بر گردن هاي شما سوار شوم!...»
آيا اين نگاه اختاپوسي و خوي غارتگري چيزي جز فرياد سكولاريسم و قرائت اموي از اسلام است؟
2- پيش از معاويه، ابوسفيان رئيس حزب سكولار اموي نيز اين شاخصه را آشكارا تئوريزه كرده بود كه؛ «يا بني اميه! تلقفوها تلقف الكره : اي فرزندان اميه! با خلافت اسلامي مانند توپ بازي كنيد و آن را به يكديگر پاس بدهيد.»
ناگفته پيداست اگر حكومت براي حاكمان «هدف» شد- و نه وسيله- و وصيت گرديد تا حكومت را به هر قيمتي كه شده در ميان خود نگه دارند (قبيلگي محض) و به يكديگر پاس دهند محصول و خروجي آن چيزي جز خونريزي و چپاولگري نيست و از همين روي است كه امام خميني(ره) در جمع مسئولان نظام (2 شهريور 1365) شاقول و شاخصه غدير را ملاك بازشناختن راه از چاه مي داند و مي گويد: «حكومت آن است كه حضرت امير به ابن عباس مي گويد كه به «قدر اين كفش بي قيمت هم پيش من نيست» آن كه هست اقامه عدل است. آن چيزي كه حضرت امير -سلام الله عليه- و اولاد او مي توانستند در صورتي كه فرصت بهشان بدهند، اقامه عدل را به آن طوري كه خداي تبارك و تعالي رضا دارد انجام بدهند، اينها هستند، لكن فرصت نيافتند. زنده نگه داشتن اين عيد نه براي اين است كه چراغاني بشود و قصيده خواني بشود و مداحي بشود؛ اينها خوب است اما مسئله اين نيست، مسئله اين است كه به ما ياد بدهند كه چطور بايد تبعيت كنيم به ما ياد بدهند كه غدير منحصر به آن زمان نيست، غدير در همه اعصار بايد باشد و روشي كه حضرت امير در اين حكومت پيش گرفته است بايد روش ملت ها و دست اندركاران باشد. قضيه غدير قضيه جعل حكومت است... ولايتي كه در حديث غدير است به معناي حكومت است نه به معناي مقام معنوي...».
3- بنابراين درس تاريخي غدير كه در هر دوره و هر عصري بكار مي آيد بطور خلاصه بر 2 گزاره استوار است؛ 1- بازگشت به اصول و اين كه حكومت وسيله اي براي احقاق حق و اقامه عدل است و 2- تمركز بر مفهوم صحيح رهبري جامعه كه مهمترين عامل است تا توده ها به بيراهه نروند و منحرف نشوند. بي شك در عصر حاضر با وقوع انقلاب اسلامي مفهوم و شاكله اصلي غدير احيا شد و نظام امت- امامت در قالب مردم سالاري اسلامي به صحنه آمد و پيام و پيامد اين اتفاق پرمعنا و بزرگ در نيمه دوم قرن بيستم و دوره جولان ليبراليسم و كمونيسم در دو اردوگاه شرق و غرب دنيا، به چالش كشيدن اين دو مدل حكومتي بود. شعار «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» نيز ناشي از اين شعور عميق آحاد ملت مسلمان ايران است كه الگوي حكومتي قدرت بايد براساس موازين شريعت اسلام باشد كه جمهور مردم آن را بحق مطالبه كرده اند.
گذر زمان بهترين «داور» و محكم ترين «گواه» بود تا مشخص شود همچنان كه صداي شكستن استخوان هاي ماركسيسم شنيده شد محرز و قطعي شود كه نظام سرمايه داري غرب و كاپيتاليسم نيز به نفس افتاده است و اكنون جنبش ضدوال استريت نشانه اي است كه به وضوح اوضاع و احوال تمدن غربي را به تصوير كشانده است: 99 درصد در برابر 1 درصد.
اكثريت 99 درصدي خواهان برچيده شدن مدل حكومتي هستند كه مدعي بود «رفاه» و «امنيت» را براي مردم به ارمغان مي آورد ولي اكنون در اين شيوه از حكومت بنابر گزارش هاي منتشره و همچنان كه مايكل مور مستند ساز معروف آمريكايي اعلام كرد؛ ثروت 400 نفر ثروتمند آمريكايي بيشتر از مجموع ثروت 150 ميليون آمريكايي است.
اينجاست كه گورباچف در دانشگاه لافايت پنسيلوانيا علاوه بر اين كه مي گويد رويدادهاي ضدسرمايه داري وال استريت مشابه حوادثي است كه به فروپاشي شوروي منجر شد ديرهنگام و با وقفه اي تامل برانگيز اعتراف مي كند: «براي حل بحران اقتصادي و سياسي حاكم بر آمريكا و جهان بايد يك نظام جديد جايگزين نظام سرمايه داري شود... نيازمند جهاني هستيم كه «انسانيت» محور آن باشد بنابراين بايد نظام سرمايه داري برچيده شود.»
4- تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در 01 ماه گذشته و موج مواج بيداري اسلامي در عرصه اين تحولات نشانه غيرقابل خدشه اي از اين واقعيت و حقيقت است كه نظم جديد جهاني اين بار با محوريت تمدن بزرگ اسلامي شكل خواهد گرفت چرا كه به تعبير رهبر حكيم انقلاب اسلامي، بيداري مبارك اسلامي با غافلگير كردن شياطين منطقه اي و جهاني، مهره هاي خطرناكي از جبهه دشمن ساقط كرده است. اما باز هم به تعبير «آقا» لازم است با توكل بر خدا، درس آموزي از تجربيات تاريخ معاصر جهان اسلام و تكيه بر عقل و عزم و شجاعت، صحنه همچنان سيال تحولات منطقه را مديريت كرد و به سرانجام رساند (اجلاس بيداري اسلامي- 62/6/09) بنابراين علي رغم اينكه ملت هاي منطقه باور پيدا كرده اند كه مسير تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جز در سايه شريعت اسلامي بدست نمي آيد و امروز شوراهاي انتقالي قدرت در مصر، ليبي و تونس بدون لكنت زبان اعلام كرده اند كه تدوين قانون اساسي مبتني بر شريعت اسلامي خواهد بود اما كماكان نبايد از توطئه و دسيسه هاي آمريكا و غرب غفلت كرد.
شواهد نشان مي دهد آمريكا و متحدانش در پي آنند كه براي منحرف كردن قيام ها و انقلاب هاي منطقه الگوي «اسلام سكولار» را برجسته تر از ديگر الگوهايي چون ليبراليسم غربي، ناسيوناليسم افراطي و گرايش هاي چپ ماركسيستي با لطايف الحيل به صحنه بياورند چرا كه مي دانند مردم تمايل به اسلام گراها دارند و انتخابات اخير تونس نيز اين واقعيت را ثابت كرد. بنابراين بر الگوهاي ليبراليستي، ناسيوناليستي و چپ ماركسيستي سرمايه گذاري قابل توجهي نخواهند كرد. مخاطره و آسيب پيش روي اين است؛ اكنون كه راهي ندارند جز آن كه در برابر اسلام گرايي سر تعظيم فرود بياورند مي كوشند بر مبناي يك مدل حكومتي اين اسلام گرايي را در قالب «اسلام سكولار» ساماندهي كنند بنابراين وظيفه نخبگان، علما و انديشمندان جهان اسلام اين است كه با درس گيري از غدير نگذارند مدل حكومتي اسلام سياسي به اسلام سكولار مبدل شود.
به بيان ديگر؛ انقلاب هاي منطقه بيانگر اين مفهوم بنيادين است كه ملت ها به اصول بازگشته اند و سيطره ديكتاتورهايي چون بن علي، قذافي و مبارك و آل سعود و آل خليفه را كه دست نشانده آمريكا و غرب بوده اند نمي پذيرند و اكنون بايد با درس گرفتن از غدير بر مفهوم صحيح رهبري جامعه اسلامي تمركز نمايند چه اينكه بزرگ ترين مشكل اين انقلاب ها و قيام ها نيز خلأ «رهبري» بوده است و اينچنين است كه «غدير»، «تقدير» ملت ها را به احسن وجه رقم خواهد زد.
حسام الدين برومند

 سران روسيه و چين حاضر به بحث با اوباما درباره تشديد تحريم ايران نشدند

سرويس سياسي -
روساي جمهور روسيه و چين درخواست باراك اوباما، همتاي آمريكايي خود براي تشديد تحريم ها عليه ايران را رد كردند.
خبرگزاري هاي غربي از هانولولو هاوايي كه اجلاس سران كشورهاي آسيا-اقيانوس آرام (اپك) در آن در حال برگزاري است، گزارش داده اند كه پاسخ ديميتري مدودف و هوجين تائو روساي جمهور روسيه و چين به درخواست اوباما براي اعمال دور جديدي از تحريم ها عليه ايران «سرد» بوده است.
استيون كالينسون در گزارشي براي خبرگزاري فرانسه از هانولولو كه روز يكشنبه 22 آبان 1390 (13 نوامبر 2011) نوشته شده، تاكيد كرده است كه نه رئيس جمهور روسيه و نه رئيس جمهور چين حتي يك كلمه درباره موافقت با تحريم ها نگفتند.
براساس اين گزارش، اوباما پس از گفت وگو با مدودف اعلام كرد: «دو طرف بر قصد خود به منظور تلاش براي توافق بر سر واكنشي مشترك مجددا تاكيد كردند تا ما بتوانيم ايران را وادار به عمل به تكاليف بين المللي خود در خصوص برنامه هسته اي اش، كنيم». اما خبرگزاري فرانسه نوشته است كه وي به طور علني به بحث در خصوص تحريم ها اشاره اي نكرد. مدودف نيز در گفت وگو با خبرنگاران تاييد كرد دو طرف در خصوص ايران بحث كردند، ولي در عين حال جزئيات بيشتري ارائه نكرد.
اوباما همچنين پيش از ديدار با هو جين تائو، بطور علني در خصوص ايران صحبت كرد و خواستار تشديد فشار بر ايران شد. اما آن طور كه بن فلر، در گزارشي براي خبرگزاري آسوشيتدپرس از هانولولو نوشته است هوجين تائو حتي يك جمله هم درباره ايران نگفت.
در عين حال بنابر گزارش خبرگزاري فرانسه، مقام هاي آمريكايي اعلام كردند، اوباما در اين گفت وگوها بطور خاص، اختلاف برانگيزترين مسئله، يعني درخواست براي اعمال تحريم هاي بيشتر بر ضد ايران را مطرح نكرد.
كارشناسان عقيده دارند آنچه از اين گزارش ها مي توان دريافت اين است كه روسيه و چين نه فقط موافق بررسي تحريم هاي جديد نيستند بلكه حتي علاقه اي به بحث درباره آن هم از خود نشان نداده اند.
تنها چيزي كه مقام هاي آمريكايي از جمله بنجامين رودز معاون مشاور امنيت ملي آمريكا درباره محتواي اين ديدارها مطرح كرده اند اين است كه آمريكا، روسيه و چين هر سه در اين باره كه ايران نبايد سلاح هسته اي بسازد توافق داشته اند.
يك ديپلمات در اين باره گفت: «اين چيزي است كه اوباما درباره آن با ايران هم توافق دارد»!
در حالي كه سي ان ان پيش از انتشار گزارش آمانو اعلام كرده بود اوباما بلافاصله پس از انتشار گزارش براي رايزني با روسيه و چين درباره آن به مسكو و پكن خواهد رفت، ظاهرا ديدارهاي هاوايي جانشين آن مسافرت ها شده است.
آژانس بين المللي انرژي اتمي روز سه شنبه گذشته گزارشي درباره برنامه هسته اي ايران منتشر كرد كه در آن مجموعه اي از اطلاعات جعلي ارائه و تلاش شده اينطور القا شود كه برنامه هسته اي ايران داراي يك جنبه نظامي است. اين در حالي است كه كارشناسان مي گويند محتواي اين گزارش قادر به اثبات ادعايي چنين بزرگ نيست.
روسيه و چين به دلايل متعدد از جمله بي اعتقادي به اطلاعات جاسوسي آمريكا و همچنين ناكارآمد بودن تحريم ها حاضر به مشاركت در پروژه تشديد فشار بر ايران نيستند.
احتمال معامله دقيقه 90 روسيه
و چين چقدر است؟
در ايران ترديدهايي در اين باره وجود دارد كه روسيه و چين تا انتهاي كار بر موضع تند و تيز خود عليه گزارش جديد آژانس استوار بمانند.
سوابق تاريخي خيانت هاي مسكو و پكن به ايران بويژه «معامله هاي فراوان با غرب در دقيقه 90» برخي كارشناسان را در ايران به اين ديدگاه متمايل كرده است كه اين بار هم نبايد موضع اين دو كشور عليه گزارش آمانو را چندان جدي گرفت و احتمال يك معامله در دقيقه 90 به هيچ وجه منتفي نيست.
با اين حال، كارشناسان مطلع در تهران مي گويند احتمالا اين بار شاهد استقامت بيشتري از جانب روسيه و چين خواهيم بود و احتمال تباني پشت پرده با آمريكا عليه ايران بسيار ضعيف شده است.
روسيه پس از انتشار گزارش آژانس رسما اعلام كرده است اين گزارش را كه هيچ مطلب جديد در آن وجود ندارد سياسي مي داند و با هيچ تحريم جديدي عليه ايران موافقت نخواهد كرد.
چين نيز موضع روسيه را تاييد كرده است.
كارشناسان عقيده دارند حداقل به 7 دليل زير مقاومت روسيه و چين در مقابل صدور يك قطعنامه جديد عليه ايران در شوراي امنيت ادامه خواهد يافت:
1- روسيه عقيده دارد تحريم ها در تغيير دادن محاسبات استراتژيك ايران درباره برنامه هسته اي اش ناكارآمد است. تجربه بيش از 6 قطعنامه تحريم اين موضوع را ثابت كرده است.
2- روس ها مي گويند يقين پيدا كرده اند هدف آمريكا از تحريم هاي جديد عليه ايران نه پي گيري سياست منع اشاعه و وادار كردن ايران به همكاري بيشتر با آژانس، بلكه قدم گذاشتن در مسير ايجاد بحران داخلي در ايران و تغيير رژيم است. تا وقتي هدف تحريم ها منع اشاعه باشد روسيه و چين با آن همراه خواهند بود اما به محض اينكه هدف تحريم ها براندازي نظام هاي سياسي باشد بويژه براندازي نظام جمهوري اسلامي در ايران- كه اين دو كشور هيچ نفعي در آن ندارند- با آن همراه نخواهند شد. قطعي بودن رياست جمهوري مجدد پوتين در روسيه اين الگوي رفتاري در مسكو را قوي تر هم كرده است. اين دقيقا اتفاقي است كه درباره سوريه رخ داد. ديميتري مدودف در بيانيه اي كه پس از وتوي قطعنامه عليه سوريه صادر كرده، گفته است كه اصلي ترين علت وتوي قطعنامه پيشنهادي غرب براي تحريم سوريه اين بوده كه روسيه عقيده دارد تغيير نظام هاي سياسي كار مردم خود كشورهاست نه امري كه بخواهد از بيرون بر آنها تحميل شود. مدل ليبي هم به چين و روسيه نشان داد كه غرب به آساني قطعنامه هاي شوراي امنيت را بدل به ابزار تغيير رژيم مي كند و لذا مي خواهند از تكرار آن تجربه جلوگيري كنند.
3- سومين دليل مخالفت اين دو كشور با صدور قطعنامه جديد عليه ايران در شوراي امنيت اين است كه روس ها تصور مي كنند هرگونه اقدام جديد در شوراي امنيت يا حتي در شوراي حكام، طرح گام به گام آنها را نابود خواهد كرد.
4- چهارمين دليل اين است كه مكانيسم مبادله امتياز ميان روسيه و چين از يك سو و آمريكا از سوي ديگر به مراحل بسيار دشواري رسيده است. هم اكنون شرط روس ها براي موافقت با تحريم جديد عليه ايران كوتاه آمدن آمريكا از موضوع سپر دفاع موشكي است كه به هيچ وجه امكانپذير نيست. در مورد چين هم آمريكايي ها در موقعيتي نيستند كه با درخواست هاي سنگين اقتصادي و امنيتي اين كشور موافقت كنند. ضمن اينكه هرگونه امتيازدهي به روسيه و چين در شرايط فعلي موضع اوباما در مقابل رقباي جمهوري خواه در داخل آمريكا را به شدت تضعيف خواهد كرد.
5- دليل پنجم اين است كه روسيه و چين احساس مي كنند آژانس به دستور آمريكا رسما آنها را ناديده گرفته و به نحوي توهين آميز به توصيه آنها درباره عدم انتشار اسناد مطالعات ادعايي عليه ايران عمل نكرده است. اين دو كشور در نامه اي به آمانو از وي خواسته بودند قبل از انتشار اسناد مطالعات ادعايي آنها را در اختيار ايران قرار داده و فرصت لازم را براي پاسخگويي فراهم كند.
6- روسيه و چين به خوبي مي دانند كه فراتر رفتن از قطعنامه 1929 درون شوراي امنيت، منافع اقتصادي آنها در ايران را عميقا به خطر خواهد انداخت. قطعنامه 1929 دقيقا در آستانه تحمل اين دو كشور قرار دارد و فراتر رفتن از آن به اين معناست كه اين دو كشور بدون به دست آوردن كوچكترين امتياز راهبردي قابل اعتنا، ضررهاي اقتصادي عظيم را بپذيرند.
7- و آخرين دليل اين است كه روسيه و چين اساسا باور ندارند كه برنامه هسته اي ايران يك تهديد است. براي اين دو كشور كاملا روشن شده است كه آمريكا و اسرائيل طي يك تقسيم كار كاملا واضح موجي از عمليات رواني را روي جامعه بين المللي به راه انداخته اند تا بتوانند نهايتا يك قطعنامه از شوراي امنيت عليه ايران بگيرند. نقشي كه آمريكا در اين تقسيم كار بر عهده گرفته وادار كردن آمانو به انتشار اطلاعات ساختگي عليه ايران و معتبر اعلام كردن اطلاعات آن است و نقش اسراييلي ها هم تهديد به حمله نظامي است. به تعبير ديگر اكنون دست آمريكا و اسرائيل كاملا رو شده است. روسيه و چين مي دانند كه نه اطلاعات جاسوسي آمريكا درباره ايران معتبر است و نه اسرائيل قصد و توان درگيري با ايران را دارد.

 قابيل (گفت و شنود)

گفت: كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس عضويت سوريه را در اين شورا به حالت تعليق درآوردند!
گفتم: خوشا به حال باغباني كه شغال ها از او قهر كنند! حالا چرا؟ مگه چي شده؟!
گفت: مي گويند چرا سوريه تظاهرات ضد دولتي در اين كشور را سركوب كرده است!
گفتم: اولاً كه ديكتاتورهاي عضو اين شورا نظير آل سعود و آل خليفه در قتل عام تظاهركنندگان دست چنگيز را از پشت بسته اند و ثانيا؛ در سوريه چند گروه مسلح وهابي و سلفي به ميدان آمده بودند و مردم سوريه هر از چند گاه با تظاهرات چند ميليوني خود از دولت سوريه حمايت مي كنند ثالثا؛ ديكتاتورهاي عرب بدون استثناء دست نشانده آمريكا و اسرائيل هستند ولي سوريه در ستيز با آمريكا و اسرائيل و حامي ملت هاي مسلمان است و...
گفت: تازه، يكي از ديكتاتورهاي عرب گفته است، اقدام ما عليه سوريه جنبه انساني دارد!
گفتم: قاضي به يك سارق مسلح و سابقه داري كه چند نفر را كشته بود گفت؛ چرا نمي خواهي مثل بچه آدم باشي؟ و سارق قاتل گفت؛ قربان! قابيل هم بچه آدم بود!
 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ از اينكه رهبر عزيزمان با اتكا به خداوند و پشتيباني ملت در مقابل تهديدات دشمنان مانند كوه ايستاده اند و جواب دندان شكن به قدرت هاي سلطه گر مي دهند احساس غرور مي كنيم.
5546---0935
¤ جنگ با رژيم اشغالگر قدس يكي از آرزوهاي ديرينه ما مسلمانان است تا ان شاءالله بتوانيم جمله معروف حضرت امام خميني(ره) كه فرمودند اسرائيل بايد از صحنه روزگار محو شود را محقق بكنيم و بدين وسيله ارواح شهدا و امام شهدا از ما راضي بشوند.
1606---0912
¤ به آمريكاي جنايتكار و سگ منطقه اي اش اعلام مي داريم آزموده را آزمودن خطاست. بسيجيان عرصه خليج فارس به تنهايي گور آمريكا و اسرائيل را كنده اند. ملت ايران را از چه مي ترسانند؟
3243---0917
¤ پرداختن همه رسانه ها از جمله رسانه ملي كشور به موضوع جنبش وال استريت در غرب و آمريكا باعث شده اخبار بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه تحت الشعاع قرار بگيرد. به نظر مي رسد نبايد از هر دو موضوع كه مهم هستند غفلت بشود. اين چيزي است كه از تمام رسانه ها انتظار داريم يعني يكي را قرباني ديگري نكنند.
دل آرام از همدان
¤ از رژه و نمايش ميداني مقتدرانه همراه با نظم بسيار دقيق دانشجويان و افسران دانشگاه افسري امام علي(ع) در برابر رهبرمعظم انقلاب و فرمانده كل قوا كه از تلويزيون پخش شد بسيار لذت بردم. ما به داشتن چنين افسران ولايت مدار افتخار مي كنيم و به تمام فرماندهان اين جوانان خسته نباشيد مي گوييم.
2573---0935 و 3911---0914
¤ براي مقابله با جنگ رواني دشمن با ارسال پيامكهاي احاديث و روايات و آيات الهي و سخنان بزرگانمان قدمي در جهت مخالفت با دشمني كه مقدساتمان را هدف گرفته برداريم.
9092---0912
¤ وقتي كشورهاي عربستان و قطر در ايران و سوريه بذر فتنه مي كارند و با پول و اسلحه ناامني ايجاد مي كنند بايد جواب دندان شكني به آنان داده شود.
كشاورز
¤ از كيهان و همه مسئولين امر تقاضا مي شود كه در قضيه باغ قلهك به هيچ وجه كوتاه نيايند و تا قطع دست انگليس از پاي ننشينند.
4652---0912
¤ پيشنهاد مي كنم كه رياست جمهوري هم سامانه پيام كوتاه داشته باشد تا مردم مستقيم مشكلات و مسائل را به آن سامانه ارسال نمايند.
سيدمحمد
¤ چند ماه بيشتر به پايان سال جهاد اقتصادي نمانده است. همگي وظيفه داريم بررسي كنيم كه واقعا چه ميزان خواستيم و توانستيم به انتظارات رهبر معظم انقلاب در اين مورد جامه عمل بپوشانيم.
6847---0936
¤ جا دارد از جمع آوري سكه هاي پارسيان كه نماد ترويج باستان گرايي افراطي بود تشكر كنم.
حسين حبيبي - اسلامشهر
¤ از دولت محترم درخواست مي شود نسبت به قطع يارانه شركتهاي توليدي كه خودسرانه مبادرت به افزايش قيمت اجناس خود مي كنند اقدام نمايد.
1407---0916
¤ پيشنهاد مي كنم درصدي از مهريه هاي توافقي سنگين به خزانه دولت واريز شود تا شاهد مهريه هاي بالا نباشيم.
0786---0918
¤ از بانك مركزي مي خواهيم كه نسبت به رفع مشكل پول خرد در بانكها اقدام نمايد.
5363---0937
¤ به رئيس محترم قوه قضائيه بفرماييد همان طور كه شما بر برخورد با مفسدين اقتصادي و اراذل و اوباش متعهد شده ايد ملت نيز به پشتيباني شما متعهد است و انتظار دارد كه شديدترين برخورد را با ناامن كنندگان اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي بنماييد.
عليمرداني
¤ معني اينكه از الان مبلغ عيدي كارگران و كارمندان را در روزنامه ها و ديگر رسانه هاي گروهي اعلام مي كنند چيست. اين كار را مي كنند كه چه بشود. آيا جز اين است باعث افزايش تورم مي شود.
6350---0915
¤ از مسئولين ستاد زيارت عتبات عاليات در كشور مي خواهيم زيارتگاهي درخور شأن مختار ثقفي اين منتقم شهداي كربلا بر سر مزارش در عراق احداث نمايند و او را از غربت كنوني بيرون بياورند.
0142---0913
¤ در مورد طرح اجباري كردن بستن كمربند ايمني براي سرنشينان عقب خودروها حق اين بود كه ابتدا شركت هاي توليدكننده خودروها فراخوان مي شدند و طبق دستور اقدام به نصب كمربند رايگان در داخل خودروهاي توليد شده خود مي كردند سپس اين طرح اجباري مي شد.
صباغيان
¤ چند سال قبل از طريق بنياد جانبازان براي سهام عدالت ثبت نام كرده ايم اما تا الان هيچ خبري نشده است. از كجا و چگونه پيگير موضوع باشيم.
8200---0912
¤ دخترم در دانشگاه آزاد واحد دماوند پذيرفته شده است. و رفت و آمد او را خودم به عهده دارم. وقتي از جلوي دانشگاههاي بومهن و رودهن مي گذرم تعداد بسياري از دانشجويان منتظر سرويس را ملاحظه مي كنم و به علت نبود مترو در اين مسير غصه مي خورم. لذا از مسئولين امر تقاضا مي شود مسير مترو اين محدوده را در اولويت اول قرار دهند تا دانشجويان و به ويژه دختران با آسودگي و امنيت به خانه هايشان برسند و خانواده ها از دلهره و نگراني خلاصي يابند.
علي حكيم
¤ از مسئولين امر درخواست مي شود نسبت به جمع آوري سگ هاي ولگرد وحشي (كه برخي از آنها شبيه خرس اند) در شهريار شهرك بابا سلمان اقدام نمايند.
خاكپور
جوابيه روابط عمومي شركت خدمات ارتباطي ايرانسل
در پاسخ به مطلب مندرج درخصوص «هزينه مكالمه» در صفحه 9 روزنامه مورخ 11/8/90، به آگاهي مي رساند:
تعرفه مكالمات و خدمات سيم كارتهاي اعتباري ايرانسل ارزان ترين تعرفه خدمات سيم كارت اعتباري كشور مي باشد. همچنين در تعرفه هاي ايرانسل هزينه هايي نظير هزينه جابجايي، تماس بين شهري و راه دور وجود ندارد.
نرخ تماس داخل شبكه براي سيم كارت اعتباري با طرح تعرفه پايه ثانيه اي، 620 ريال، خارج از شبكه 852ريال است. نرخ تماس داخل شبكه براي سيم كارت دائمي با طرح تعرفه پايه ثانيه اي، 499ريال و خارج از شبكه 625 ريال است. همچنين نرخ پيامك فارسي براي كليه سيم كارت هاي دائمي و اعتباري و كليه پيامك هاي سيم كارت پيام رسان، 100 ريال و پيامك با نوشتار لاتين براي سيم كارت اعتباري و سيم كارت هاي دائمي در ساعات اوج مصرف 160 ريال و نرخ پيامك لاتين سيم كارت دائمي در ساعات كاهش مصرف 128 ريال است.
ضمن آنكه، مشتركين ايرانسل مي توانند با استفاده از شارژ شگفت انگيز تا سقف 24% و يا با فعال سازي طرحهاي رنگي تا سقف 97% در خدمات و تعرفه هاي خود از تخفيف ويژه بهره مند شوند. همچنين مشتركين مي تواند با استفاده از بسته هاي افزايشي و يا ساير طرح هاي تشويقي از تخفيفات قابل ملاحظه اي بهره مند شده و هزينه هاي ارتباطي خود را به ميزان چشمگيري كاهش دهند.
شايان ذكر است؛ كارشناسان مركز تماس شبانه روزي شبكه تلفن همراه ايرانسل با شماره 700 براي تماس از خطوط ايرانسل و 09377000000 براي تماس از ديگر خطوط در 24 ساعات شبانه روز و 7 روز هفته آماده پاسخگويي به مشتركين محترم مي باشند.»

 براي سردار سرلشكر شهيد حسن تهراني مقدم رزمنده گمنام ، دانشمند بي نشان (يادداشت ميهمان)

سرلشكر پاسدار مصطفي ايزدي
«من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر»
«نماز شام غريبان چو گريه آغازم
به مويه هاي غريبانه قصه پردازم
من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب
مهيمنا به رفيقان خود رسان بازم»
«آه ياران همه سوي مرگ رفتند و شهد شيرين و گواراي شهادت را كه اجر مجاهدت هاي مستدام آنان بود چشيده و گمنام و سرافراز» مجذوب جمال جميل و عاشق و دلباخته حسن ازل شده و از جام محبت سرمست و از پيمانه الست بيخود شدند و از هر دو جهان رسته و چشم از اقاليم وجود بسته و به عز قدس جمال الله پيوستند.» ¤
مجسمه اخلاق خوش، تقوي و ايثار و نماد باشكوه مردان مردي كه نشان در گمنامي يافته بودند و از اصحاب برجسته علم و ايمان و عمل در سخت ترين صحنه ها و جبهه ها بودند يعني سرلشكر پاسدار شهيد حسن تهراني مقدم پس از عمري مجاهدت پربركت و اثربخش لبيك گويان قدم در ساحتي گذاشت كه مولايش امام حسين(ع) قافله سالار آن است.
او در ولايت مداري سرآمد همرزمان خويش بود و در اين راه رهپويي صادق بود. آنچه براي اين فرزند قرآن و اسلام موضوعيت داشت انجام تكليف الهي در مبرم ترين عرصه هاي انقلاب شكوهمند اسلامي بود، او حركت پرشتاب خويش را پس از دوران دفاع مقدس به سوي قله هاي كمال تداوم بخشيد و سير و سلوكي كه در عمر پربركت و كوتاه خويش طي نمود سرشار از لطيف ترين ارزش هاي الهي است. آنچه كه از اين انسان مخلص و خداجو و مجاهد در ذهن ها ترسيم گرديده است، اخلاقي بسيار نيكو و چهره اي گشاده و عزمي الهي در خدمت به انقلاب اسلامي و بي اعتنايي عملي به مناصب دنيايي و پيشرفت و تعالي در طريق منور رباني بود. او از آناني بود كه در ارتباط ملكوتي با محبوب ازلي و ابدي سرمست گرديده بود و در پرتو عشق ايزدي به عز و شرف و فضيلت و معرفت با تني خونين سرافرازانه به شرف شهادت نائل و در آستانه عيد ولايت و امامت در راه مولايش امام علي(ع) به فوز الهي رسيد.
زندگاني سرشار از مجاهدت و بركت اين سردار بزرگ و گمنام اسلام مشحون از خدمات ارزشمند به ملت بزرگ ايران است. اين مجاهد في سبيل الله از مبارزان پرآوازه دوران پيروزي انقلاب اسلامي است و در مركزيت ايران اسلامي با كياست و زحمات طاقت فرسا به پاسداري از نظام اسلامي پرداخت و با آغاز جنگ تحميلي به سوي جبهه هاي جنوب شتافت.
رزمندگان مدافع خونين شهر و شكنندگان حصر آبادان به خوبي مجاهدت هاي پرجوش و خروش و مدبرانه ايشان را به ياد دارند. اين مهندس فرهيخته پس از شكست حصر آبادان با توجه به ضرورتي كه احساس نمود وارد عرصه سازماندهي ادوات جنگي براي عمليات هاي بعدي شد و در نبرد طريق القدس كه به پيروزي رزمندگان اسلام منجر شد به خوبي از خمپاره هايي كه سامان داده بود استفاده گرديد و ارمغانش پيروزي بود. حسن مديريت و تدبير ايشان باعث گرديد فرماندهي كل سپاه براي عمليات بزرگ فتح المبين مسئوليت فرماندهي توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به اين انسان شجاع واگذار نمايد. او در حقيقت بنيان گذار توپخانه قدرتمند اين نهاد مقدس گرديد، توپخانه اي كه نقش بي بديل آن در پيروزيهاي سپاهيان اسلام در نبردهايي همچون بيت المقدس، والفجر 8 و كربلاي 5 فراموش ناشدني است. توپخانه اي كه در فتح دروازه هاي بصره چنان عمل كرد كه رئيس جمهور اتحاد شوروي در آن زمان با اعجاب بيان كرد كه: «نيروي زميني سپاه قدرتمندترين نيروي زميني در منطقه است». نبردهاي ظفرمندانه رزمندگان اسلام در سال هاي متمادي دوران دفاع مقدس بحق مديون تلاش هاي اين سردار شجاع و همرزمان تربيت يافته توسط ايشان در عمليات توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است، فرماندهان بزرگي چون شهيدان سرداران حسن شفيع زاده، مصطفي تقي جراح، حبيب الله كريمي، حسن نمازي، غلامرضا يزداني و آخرين از اين قافله نور يعني شهيد سال 90 عباسعلي جان نثاري كه هر كدام نمونه اي والا از ايثار و اخلاص و خدمت هستند. در عمليات هاي مهم قواي اسلام از طريق القدس تا رمضان و خيبر و سلسله نبردهاي والفجر و... همه و همه اين جمع نوراني و كاردان كارساز بودند و شهيد حسن تهراني مقدم چون ستاره اي پرفروغ در ميان آن ها نورافشاني مي كرد. زماني كه حملات موشكي دشمن بعثي آغاز شد و بايستي كار بديعي توسط رزمندگان اسلام آغاز مي گرديد باز اين سردار حسن مقدم بود كه براي اين رسالت مهم انتخاب گرديد. او از سال 63 با همتي والا امر بنيان گذاري سامانه موشكي زمزم (زمين به زمين) سپاه را آغاز كرد كاري كه بناي آن بر تقوا و ايمان استوار بوده و هست. سازماني كه در دوران دفاع مقدس خوش درخشيد و روز به روز بالنده تر گرديد و اكنون پشت استكبار جهاني و سگ زنجيري آن ها رژيم صهيونيستي را به لرزه درآورده است. يقيناً بايستي ايده هاي شكوفاي اين سردار رشيد اسلام را مؤثر در خيزش هاي اخير ملت هاي مسلمان و حركت بيداري اسلامي در منطقه دانست. اين سرباز جان بركف اسلام و ولايت و عاشق راه حضرت امام خميني و مريد صادق حضرت امام خامنه اي مدظله پس از انجام اين خدمات بسيار اثربخش و با بركت سر از پا نشناخته به دنبال كشف مرزهاي نو براي پاسداري از انقلاب اسلامي و نظام ولايي حاصل از آن بود، فلذا با وجود عرضه مسئوليت هاي مهم در صدر نيروهاي مسلح او خدمت خالصانه بدون عناوين دنيايي و نشان در گمنامي را در جهاد خودكفايي سپاه انتخاب نمود و در اين عرصه پراخلاص دستاوردهاي شگرفي را كه قلم از بيان آن قاصر است و ان شاءالله آيندگان بدان خواهند پرداخت، به ملت بزرگ ايران تقديم نمود. فرزندان آينده ايران اسلامي يقيناً با رفع محدوديت هاي كنوني از بيان اين دستاوردها، قدردان اقدامات اين بنده مخلص خدا و سردار بزرگ جبهه هاي حق و دانشمند برجسته و گمنام صحنه هاي دفاع و پاسداري از امت اسلامي خواهند بود و او به عنوان يكي از ستارگان پرنور آسمان جهاد و شهادت الهام بخش رهپويان راه حقيقت خواهد بود. انفجار نور انقلاب اسلامي كه مبتني بر پيام بعثت فطرت هاي حق جو را به سمت تعالي و معنويت دعوت نمود و هدف خويش را توسط منادي اين انقلاب رحماني خروج بندگان از اسارت طاغوت و سير و سلوك نهايي انسان به سوي مكارم اخلاق اعلام نمود، در انسان ها و جوامع انقلابي بس شكوه ايجاد نمود و دستاوردهاي شگرفي به بشريت عرضه نمود كه يكي از آنها تربيت انسان هاي متعالي است. امروز انقلاب اسلامي براي بشريت الگوهايي چون سرلشكر شهيد مهندس حسن تهراني مقدم را مي تواند عرضه كند كه نمونه يك انسان موفق و متعالي در همه عرصه هاست و اين در حقيقت اوج كمال در يك انقلاب مردمي است. انقلابي كه با تأسي به ارزش هاي والاي الهي سامان يافته و فرزنداني اينچنين در ساحت مقدس خود پرورش داده است. آنان كه آرزوي نهايي خويش را جانبازي در راه محبوب و شهادت را نهايت آرزوي خويش مي دانند.
او در دهه ولايت به همراه همرزمان پاكش به فرمايش مولايش حضرت امام خامنه اي عزيز اجر جهاد خويش را با شهادت گرفت و به برادر و همرزم شهيدش علي كه در دفاع مقدس در كنار شهيد عارف دكتر مصطفي چمران در آغاز جنگ تحميلي به شهادت رسيد، پيوست و بر عهد و پيماني كه با خداي خويش بسته بود با نثار خون پاكش ايستاد و سرافراز به ملكوت اعلي پيوست. باشد كه همرزمان او در اين دوران پر فراز و نشيب و تاريخ ساز انقلاب اسلامي در زير علم سرخ حسيني پرچمدار علوي انقلاب اسلامي حضرت امام خامنه اي تداوم بخش راه پيروز او باشند و راه غديرخم را از مسير عاشورا تا نيل به قيام نجات بخش بشريت حضرت حجت ارواحنا له الفداء به پيش برند. ان شاءالله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
¤برگرفته از بيانات حضرت امام خميني (ره)

 العبريه: اين تهديدها هياهوي پيش از پذيرش ايران هسته اي است (خبر ويژه)

شبكه سعودي العربيه (العبريه) در ارزيابي تهديدهاي اسرائيل عليه ايران گفت: اين تهديدها هياهوي بسيار براي پذيرش ايران اتمي با كمترين هزينه است.
العربيه از آمادگي دست كم 30 هزار شهادت طلب در منطقه براي اقدام عليه منافع اسرائيل و حاميانش خبر داده و از قول «عمير كاها نوويچ» اقتصاددان ارشد شركت «كلال فاينانس» (يكي از شركت هاي بزرگ كارگزاري مالي در اسرائيل) گفت: هزينه حمله نظامي به مراكز اتمي ايران بسيار گزاف تر از آن است كه جهان و حتي اسرائيل بتوانند اين هزينه را بپذيرند و تحمل كنند. بنابراين متاسفانه گويا چاره اي جز پذيرش ايران هسته اي وجود ندارد و ايران هسته اي معقول ترين گزينه است.
اين اقتصاددان صهيونيست به رويتر گفته است بسته شدن تنگه هرمز افزايش انفجاري قيمت نفت تا بشكه اي 250 دلار، بروز هزينه هاي سنگين اقتصادي براي كشورهاي مختلف و نيز آسيبي كه به تجارت جهاني وارد مي شود، جهان را از واكنش جدي عليه برنامه اتمي ايران باز مي دارد.
العربيه در عين حال از قول مئير دوگان رئيس سابق سرويس جاسوسي موساد گفت «اسرائيل اگر با ايران درگير شود، 100 هزار كشته خواهد داد». بنابراين گزارش يك عضو پارلمان اسرائيل هم از عدم امكان دفن انبوه كشته هاي اسرائيل در صورت جنگ با ايران خبر داده است.
اين شبكه سعودي همچنين تصريح كرد: اسرائيل در پس هياهوي اخير مي كوشد ايران اتمي را با كمترين هزينه ممكن بپذيرد.
از سوي ديگر سايت اينترنتي شبكه بي بي سي ضمن تحليل تهديدهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي نوشت: وجود بحران اقتصادي گسترده در دنيا بويژه منطقه يورو در اروپا، بالا بودن قيمت نفت و احتمال افزايش شديد قيمت حامل هاي انرژي، در كنار وضع نامناسب اقتصاد آمريكا و وجود بيش از ده ميليون بيكار و تجربه و خستگي از دو جنگ در عراق و افغانستان، و استمرار حضور نيروها و اتباع آمريكايي در اين دو كشور عواملي هستند كه فضاي يك سال مانده به انتخابات رياست جمهوري در آمريكا را به فضايي دشوار براي اتخاذ تصميم حمله به تاسيسات هسته اي ايران تبديل كرده اند.
بي بي سي در ارزيابي موقعيت قدرت ايران نيز تصريح كرد: ايران كه طولاني ترين جنگ قرن بيستم را در مقابل صدام در كارنامه خود دارد، به لحاظ جمعيت، ثروت و نيروي انساني يكي از قطب هاي اصلي قدرت در خاورميانه است. ايران با توجه به تمركز و سرمايه گذاري روي خودكفايي نظامي، به انواع سيستم هاي تسليحاتي مجهز است و يكي از پيشروترين برنامه هاي موشكي منطقه را دارد. موقعيت ژئوپلتيك و استراتژيك ايران (تسلط به تنگه هرمز، محل عبور چهل درصد از مصرف نفت خام جهان) از ديد هيچ كس پوشيده نيست. استراتژي ايران در پاسخ به حمله آمريكا و اسرائيل بر اصل نبرد نامتقارن استوار است و مقامات ايران همواره تاكيد كرده اند كه در صورت حمله به كشورشان، منافع دشمن در سراسر جهان را هدفي مشروع براي پاسخگويي متقابل مي دانند. ايران همچنين داراي يكي از پيشروترين برنامه هاي موشكي در منطقه است و مي تواند با موشك هاي داراي برد 2000 كيلومتر اسرائيل را در تيررس خود گيرد. ايران همچنين روي گروههايي مانند حزب الله لبنان سرمايه گذاري كرده است. تجربه جنگ 33 روزه نشان داد كه راكت ها و احتمالا موشك هاي پيشرفته تري كه حزب الله لبنان در اختيار دارد مي تواند در صورت حمله به ايران، جبهه اي نگران كننده بر عليه اسرائيل بگشايد. همچنين عبور چند موشك شهاب از تور دفاعي اسرائيل كافي است كه موجي از وحشت در سراسر اسرائيل ايجاد كند.
در ادامه اين گزارش آمده است: حضور نيروهاي نظامي آمريكا در عراق و افغانستان هم گستره اي نگران كننده براي سياستمداران آمريكايي است كه بشدت نگران پاسخ تهران در قالب مسلح كردن عوامل پيكارجو در كشورهاي دو سوي ايران هستند. برد موشكي ايران كه پايگاه هاي آمريكا در كشورهاي مجاور ايران در خاورميانه را در تيررس خود دارد، نگراني جدي ديگري است.
بي بي سي در پايان نوشت: ابهام درباره احتمال موفقيت حمله و واكنش احتمالي ايران و جامعه بين المللي، اين موضوع را به بيرون آوردن غول از شيشه شبيه مي كند، غولي كه بازگرداندن آن به درون شيشه اوليه تقريبا محال خواهد بود.


 به نام شهيد احمد قصير كه يك تنه 150 نظامي شما را از پا درآورد (خبر ويژه)

رئيس شوراي اجرايي حزب الله لبنان از آمادگي هزاران نيروي شهادت طلب عضو اين جنبش براي عمليات استشهادي در پاسخ به تهديدهاي رژيم صهيونيستي خبر داد.
شيخ نبيل فاووق كه در مراسم بيست و نهمين سالگرد شهادت شهيد احمد قصير سخن مي گفت تصريح كرد: حزب الله با عمليات استشهادي شهيد احمد قصير در تاريخ 11نوامبر 1982 توانست اسرائيل را از قله تكبر و تعدي به دره سقوط و شكست بكشاند.
به گزارش «قدسنا» وي اضافه كرد: از آن زمان به بعد اسرائيل حتي براي يك بار سخن از پيروزي نگفت و همچنان به سوي ته دره شكست حركت مي كند. اينك زمان پيروزي هاي اسرائيل ديگر گذشته است الان زمان شكست و تغيير معادلات است.
شهيد احمد قصير در عملياتي استشهادي كه 5 ماه پس از اشغال جنوب لبنان صورت گرفت، مقر فرماندهان و افسران ارتش رژيم صهيونيستي را منفجر كرد. طي اين عمليات بنا بر برخي گزارش ها 148 صهيونيست و بنابر بعضي گزارش هاي ديگر بيش از 150 نظامي صهيونيست به هلاكت رسيدند.
همزمان با سخنان رئيس شوراي اجرايي حزب الله، جبهه مردمي براي آزادي فلسطين (فرماندهي كل) با صدور بيانيه اي اعلام كرد: جريان مقاومت قادر است ضربات مهلكي بر قلب محور شر آمريكايي- صهيونيستي وارد كند.
در اين بيانيه تصريح شده است: ادعاهاي دروغين آمريكا عليه برنامه هسته اي ايران پس از آن عنوان مي شود كه اين رژيم در شكستن اراده سياسي جمهوري اسلامي ايران به بن بست خورده است. ما اعلام مي كنيم در صورت هر نوع تهديدي عليه ايران، در كنار اين كشور مي ايستيم.
دكتر محمود الزهار از رهبران حماس نيز به القدس العربي گفته است: چه كسي ادعا مي كند اسرائيل مي تواند به ايران حمله كند. نه آنها و نه آمريكا هيچ يك آماده و قادر به برافروختن جنگ تازه در منطقه نيستند و صهيونيست ها با اين هياهو مي خواهند افكار عمومي خود را كه بسيار آشفته و آشوب زده است، سرگرم كنند.

 هاشمي صلاح نمي داند مهدي به كشور بازگردد (خبر ويژه)

هاشمي رفسنجاني صلاح نمي داند پسرش مهدي هاشمي به كشور بازگردد.
اين مطلب را محمود عليزاده طباطبايي وكيل مهدي هاشمي عنوان كرد و با بيان اينكه «از سال 82 تاكنون وكالت امور حقوقي و پرونده هاي مهدي هاشمي را برعهده دارد، گفت: مهدي اصرار به بازگشت به ايران دارد ولي هاشمي رفسنجاني مصلحت نمي داند او در اين برهه از زمان بازگردد.
وي در توجيه عزيمت و اقامت مهدي هاشمي در خارج كشور اين طور گفت كه «مهدي به صورت قانوني براي ماموريت دانشگاه آزاد از كشور خارج شده و در آنجا به اين جمع بندي رسيده[!] كه در دانشگاه آكسفورد دوره دكتراي علوم سياسي خود را بگذراند... مهدي در لندن زندگي نمي كند بلكه در دوبي به سر مي برد و با استاد راهنمايش براي ارائه تز دكتراي خود از طريق اينترنت در ارتباط مي باشد.
عليزاده طباطبايي درباره اين پرسش باشگاه خبرنگاران جوان كه «اگر مهدي در لندن زندگي نمي كند، پس چگونه است كه در دانشگاه آكسفورد به تحصيل مشغول است، تصريح كرد: در مقطع دكترا كلاسي تشكيل نمي شود و فقط به صورت تز و پايان نامه مي باشد.(!)
وي سپس با ادعاي اينكه تاكنون هيچ اتهامي متوجه مهدي هاشمي نشده و احضاريه اي كه براي وي آمده بود، مشكلاتي در اسم و ابلاغ داشت، درباره فعاليت هاي نامبرده مدعي شد: مهدي اسنادي را در رابطه با انتخابات سال 88 در اتاق كار خود منهدم كرده است. او دفتري دارد كه چندين رايانه در آن مستقر بود و فعاليت انتخابات سال 88 را نظارت و اسناد مداركي را در اين رابطه در آن ثبت كرده بود كه فقط خودش از آن خبر داشت. او در بعدازظهر روز جمعه كه نتايج قطعي آرا هنوز از سوي وزارت كشور اعلام نشده بود، آن اسناد و اطلاعات را در دفتر كار خود منهدم كرد!!
وي توضيح نداد كه اگر اين اطلاعات مستند و به درد بخور بوده چرا منهدم شده اما در ادامه افزود: مهدي در زمان انتخابات رياست جمهوري سال 88 همان سيستمي را كه براي انتخابات پدرش[انتخابات خبرگان] طرح ريزي كرده بود را بار ديگر براي عدم دخالت در آرا انتخابات سال 88 اجرا كرد.
وكيل فرزندان هاشمي گفت: مهدي كه بعدازظهر جمعه متوجه روند انتخابات به سمت امنيتي شدن پي برده بود، تمام سيستم هايش را در دفتر كارش جمع آوري و اسناد و اطلاعات آن را نيز منهدم كرد.
وي با بيان اين كه بجز شخص هاشمي رفسنجاني ما هم نمي دانيم مهدي در دفتر خود چه كاري انجام مي داده و چه اطلاعاتي را جمع آوري مي كرده است چه بوده است، افزود: كسي مهدي را در اغتشاشات نديده و تاكنون نيز ابلاغيه و تفهيم اتهام وي از سوي دادگاه وارد نشده است.
وكيل فرزندان هاشمي مدعي شد: مهدي مثل ديگر متهمان نيست كه راحت بشود از او اقرار گرفت.
عليزاده مي گويد: پرونده شركت نروژي استات اويل را جريان چپ عليه مهدي هاشمي راه انداختند و ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي وقت مجلس براي ثابت كردن پرونده استات اويل با گروهي ديگر از اعضاي مجلس براي روشن تر شدن پرونده به اروپا سفر كرده و در آنجا با پليس و دستگاه امنيتي وارد مذاكره شدند تا شايد بتوانند رد پايي از مهدي در پرونده بيابند.
گفتني است كه امروزه همان جريان مهدي هاشمي را در اردوگاه خود ارزيابي مي كند و از بازگشت و محاكمه وي به شدت هراسناك است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14