(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 25  آبان 1390- شماره 20074

تكنولوژي هايي براي تشخيص دروغ
درمان بيماري هاي قلبي با كمك مار پيتون
پارچه اي از ابريشم و طلاي 24 عيار
پاها هم بيمار مي شوند
طوطي خاكستري
مزاياي اسيد آلفاليپوئيك
توليد خون مصنوعي با كمك ماموتها
بروز ديابت در فصول سرد سال بيشتر مي شود
درمان ام اس با زعفران ايرانيتكنولوژي هايي براي تشخيص دروغ

محققان روانشناسي قضايي دانشگاه هاي مختلف طي سال ها به ارائه تكنولوژي پرداخته اند كه مي توان از آنها در تشخيص نسبتاً دقيق دروغگويي از راستگويي به خوبي استفاده كرد.
به گزارش مهر، شايد براي همه انسان ها تشخيص دروغ از راست دشوار باشد، اما كارآگاهان و وكلا از معدود افرادي هستند كه مي دانند دروغگوها همواره نشانه هايي دارند كه مي توان براساس آن دروغ هاي آنها را آشكار كرد. در واقع شناسايي فردي كه در حال دروغ گفتن است، تكنيك ها و شيوه هاي جالب توجهي دارد كه تكنولوژي هاي جديد نيز در افزايش دقت اين تكنيك ها تأثير قابل توجهي داشته اند.
ترك هايي بر چهره
به گفته محققان لابراتوار روانشناسي قضايي دانشگاه دالهوزي، حتي اگر فرد دروغگو بهترين شيوه ها را براي عادي نشان دادن چهره اش حين گفتن دروغ به كار ببندد، ترك هايي احساسي و يا رگه هاي بسيار ريز احساسي برروي چهره اش به وجود مي آيند كه مي توانند حالت ذهني واقعي فرد را آشكار كنند.
با وجود اينكه بروز ترك ها و شكاف هاي ظريف درحالت صورت فرد مي تواند نشانه هايي قابل توجه را براي تشخيص دروغگويي او ارائه كند، دانشمندان همچنان دريافته اند حركات ظريف ماهيچه هاي صورت از قبيل ماهيچه بالايي و گوشه هاي لب و ماهيچه هاي پلك نيز مي توانند به وضوح دروغگويي فرد را آشكار كنند.
«مارك فرانك» روانشناس اجتماعي از فناوري رايانه اي براي تحليل حالات چهره افراد استفاده كرده و دريافته است حالت هاي بسيار كوچك و ريزي در صورت داوطلبان از قبيل تيك هاي كوچك، لبخند، اخم كردن و يا چين انداختن صورت مي توانند نشانه هايي بسيار دقيق در نمايش دادن احساسات فرد باشند حتي اگر فرد مورد بازجويي به شدت در پنهان كردن احساسات خود تلاش كند.
از سيستم رايانه اي فرانك نه تنها مي توان در شناسايي تبهكاران چيره دست استفاده كرد، بلكه حتي مي توان آن را در دفع كردن حملات تروريستي نيز به كار برد. با اين همه فرانك مي گويد اين سيستم تنها شواهدي كافي را در اختيار محققان قرار مي دهد و چيزي را به اثبات نمي رساند.
چشمها دست دروغگو را رو مي كنند
چشم ها نيز از ديگر اعضاي بدن هستند كه شايد بتوانند دست دروغگوها را رو كنند و دانشمندان دانشگاه يوتا براي استفاده از اين ويژگي تكنولوژي ويژه اي ارائه كرده اند: دوربين رايانه اي و يك نرم افزار كه مي توانند حركات ظريف چشم انسان را ضبط كرده و واكنش هاي شناختي آن را محاسبه كنند. در مقابل دستگاه دروغ سنجي نيز به ثبت واكنش هاي احساسي فرد مي پردازد. اين سيستم همچنين ديگر متغيرها از قبيل مدت زمان واكنش نشان دادن به سؤال ها، مدت زمان خواندن يا بازخواني يك سؤال و تعداد خطاهاي رخ داده حين خواندن سؤال ها را به ثبت مي رساند.
الگوي كلامي كليدي براي تشخيص دروغ
بسياري از افراد تاكنون بارها و بارها با افراد دروغگو مواجه شده و مي دانند اين افراد مي تواند حقيقت را پنهان كنند، اما با اين همه بهترين دروغ پردازان نيز از الگوهاي گفتاري خاصي استفاده مي كنند كه مي تواند راز آنها را افشا كند.
محققان دانشگاه كاليفرنيا لس آنجلس موفق به ارائه الگوي كلامي شده اند كه معمولاً با استفاده از آن مي توان دروغ گفتن را در افراد مشخص كرد. به گفته آنها دروغگوها معمولاً در سخنان خود جزئيات كمي ارائه كرده و تمايل شديدي به تكرار سؤالات دارند و با دقت واكنش شنونده را تحت نظر مي گيرند همچنين سخنان خود را در جملاتي كوتاه بيان مي كنند.
شناسايي دروغ از فعاليت هاي مغزي
درصورتي كه منبع اصلي هر دروغي مغز انسان باشد، اين امكان به وجود خواهد آمد تا مناطقي از مغز كه با دروغگويي و فريب دادن در ارتباط است را به راحتي شناسايي كرد. از اين رو دانشمندان در تلاشند از دستگاه fMRI به عنوان يك دروغ سنج استفاده كنند.
محققان دانشگاه هاروارد دريافته اند بخش هايي از مغز داوطلبان مورد مطالعه هنگام دروغگويي فعاليت هاي مختلفي از خود نشان مي دهند. با اين همه اين تكنيك نمي تواند ميان افرادي كه قصد دروغگويي دارند يا افرادي كه درباره دروغ گفتن ترديد دارند، تفاوتي قائل شود.
با وجود محدوديت هايي كه در اين تكنيك دروغ يابي وجود دارد، دست كم دو شركت سيستم هاي دروغ سنج مبتني بر اين تكنيك را سفارش داده اند. در مطالعه اي ديگر محققان نشان داده اند افرادي كه به دروغگويي عادت كرده اند داراي نابهنجاري هايي در مغز هستند. به گفته محققان ميزان ماده سفيد در مغز افراد دروغگو بيشتر و ميزان ماده خاكستري در مغز آنها كمتر است؛ به اين دليل كه ماده سفيد مي تواند به دروغگوياني كه به قدرت شناختي بيشتري نياز دارند كمك كند تا اطلاعات را بهتر جعل كنند.
تصويربرداري حرارتي از دروغگوها
محققان مي گويند الگوي حرارتي چهره افراد دروغگو پس از پنهان كردن واقعيت به وضوح تغيير مي كند و چهره آنها داغ مي شود. در بيش از 80درصد موارد مطالعه شده الگوي حرارتي چهره فرد حين دروغ گفتن به شدت تغيير مي كند. با استفاده از دوربين هاي پر وضوح حرارتي، محققان مي توانند اين تغييرات حرارتي را شناسايي كرده و درستي يا غلط بودن گفته هاي فرد را تعيين كنند.
دروغگو دروغ نويس است
با وجود اينكه تجزيه دست خط معمولاً به عنوان شك شبه علم شناخته مي شود، شايد بتواند در كمك رساني به رديابي دروغگوها كاربرد داشته باشد.
محققان با استفاده از ابزار رايانه اي براي رديابي حركات دست نويسنده موفق به يافتن نشانه هايي از قبيل مدت زمان روي كاغذ بودن خودكار نسبت به معلق بودن آن در هوا، طول، وسعت و ارتفاع حروف نوشته شده، و ميزان فشاري كه براي نوشتن برروي خودكار وارد مي شود، شده اند كه مي توانند دست فرد را در زمان نوشتن متني غيرواقعي رو كند. اين تكنولوژي بايد همزمان با دروغ سنج هاي كلامي به كار گرفته شوند.

 درمان بيماري هاي قلبي با كمك مار پيتون

يكي از بزرگترين مارهاي دنيا كه پيتون برمه نام دارد، مي تواند در درمان بيماري هاي قلبي-عروقي انسان مفيد باشد.
به گزارش مهر، با استفاده از خواص اسيدهاي چرب ترشح شده از ارگان هاي مار پيتون، مي توان در درمان بيماري هاي قلبي از آن استفاده كرد.
دانشمندان دريافتند كه ميزان تشرح تري گليسريد كه جزء اصلي چربي ها و روغن هاي طبيعي است، يك روز پس از بلع طعمه در بدن اين مار 5 برابر مي شود؛ اما با وجود افزايش بسيار زياد چربي در ارگان هاي بدن اين مار 9 متري، هيچ گونه رسوب چربي در قلب اين مار ايجاد نمي شود.
به گزارش روزنامه (24 ساعت)، پس از تعيين تركيبات شيميايي پلاسماي خون مار پيتون، محققان همان تركيب را در زماني كه معده مار كاملا خالي بود تزريق كردند.
نتايج نشان داد حجم ماهيچه هاي قلبي مار افزايش يافت، كه اين نشانه عملكرد يك قلب سالم است. اين آزمايش بر روي موش ها نيز نتيجه مشابه داشته است.
سسيلا ري كلم، يكي از محققان اين پروژه گفت: يك سري از تركيبات اسيد چرب مي توانند تاثيرات مثبتي را در افزايش عملكرد سيستم قلبي-عروقي موجودات زنده داشته باشند و ما در تلاش هستيم تا با يافتن اين مكانيسم هاي ملكولي به روش هاي درماني بهتر دست يابيم.

 پارچه اي از ابريشم و طلاي 24 عيار

گروهي از دانشمندان سوئيسي با استفاده از فناوري نانو پارچه فناورانه اي را توسعه داده اند كه هر 8 گرم آن از ابريشم، پشم، طلاي عيار 24 و يك ماده نوآورانه ساخته شده است.
به گزارش مهر، محققان «پروژه فيبر طلا» در لابراتورهاي فدرال علوم مواد و فناوري در سوئيس با ابداع گران ترين پارچه دنيا توانستند صنايع نساجي را فتح كنند.
اين پروژه، تكامل تلاشهاي گذشته اين دانشمندان در روكش كردن الياف پلي استري با اتمهاي نقره است. در حقيقت نقره به پارچه ها يك خاصيت ضدباكتريايي و الكتريكي مي دهد و به همين دليل پارچه هاي پلي استري با روكش نقره مي توانند در صنايع الكترونيك (براي مثال توسعه حسگرها) كاربرد داشته باشند. اكنون اين دانشمندان نشان دادند كه طلا نيز مي تواند به همان روش نقره رفتار كند.
اين محققان براي دستيابي به اين پارچه با استفاده از فناوريهاي نانو، يك شمش كوچك 24 عيار را در سرعت بسيار بالايي با يونهاي آرگون بمباران كردند.
در پي اين برخوردها، اتمهاي طلا از شمش خارج شدند و همانند باران بر روي يك رشته پلي استري فرود آمدند. هرچند تمام اين فرايند در داخل دستگاهي به بزرگي يك يخچال رخ داد، اما امكان اجراي آن در مقياس صنعتي نيز وجود دارد به طوري كه شركاي اين پروژه موفق شدند يك كيلومتر رشته پوشيده با اتمهاي طلا را توليد و از آن در پارچه بافي استفاده كنند.
براساس گزارش Nanowerk LLC، از اين پارچه كه بسيار سخت و مقاوم و همزمان بسيار انعطاف پذير است كراواتي ساخته شده است كه از كريسمس با قيمت 8 هزار دلار وارد بازار مي شود. روكش طلاي اين كراوات محتوي 8 گرم طلا به قطر تنها 1 نانو متر است.

 پاها هم بيمار مي شوند

پاها يكي از بخش هاي مهم طراحي شده بدن هستند. پاي انسان داراي 33 مفصل، 26 استخوان، بيش از 100 عضله، رباط و تاندون است كه همگي با هم باعث مي شوند وزن انسان در همه جاي بدن پخش شود.
به گزارش برنا ، بسياري از افراد تنها زماني كه پايشان دچار آسيب شود، به سلامتي پاهايشان توجه مي كنند اين در حالي است كه مشكلات و بيماري هاي مربوط به پا قبل از كارافتادگي و ناتواني بايد به سرعت تشخيص و درمان شود.
گفتني است؛ در بعضي موارد ناهنجاري هاي دردناك پا، علائم هشداردهنده بيماري هاي جدي مثل ديابت، اختلالات گردش خون و مشكلات عصبي هستند. برخي مشكلاتي كه پا با آن روبه رو مي شود را عبارتند از:
درد پا
وقتي پاهايتان بعد از يك روز سخت كاري درد مي گيرد، ممكن است فقط كفش هايتان را نفرين كنيد. حدوداً 8 نفر از هر 10 زن مي گويند كه كفش هايشان اذيتشان مي كند. اما دردي كه به خاطر بلند بودن پاشنه كفش نباشد، ممكن است يا به خاطر ترك خوردن يا مو برداشتن استخوان پا باشد. همچنين ورزش هايي كه خيلي شديد بوده باشد، مخصوصاً ورزش هاي پرفشاري مثل بسكتبال و دو استقامت، ضعيف شدن استخوان ها بر درد پوكي استخوان هم مي تواند خطر اين مشكل را افزايش دهد.
زخم هايي كه خوب نمي شوند
زخم پايي كه خوب نمي شود يك علامت هشدار مهم براي ديابتي هاست. ديابت مي تواند حس پاها، گردش خون و التيام يافتن طبيعي پاها را مختل كند. به طوريكه يك زخم كوچك به مشكلي واقعاً حاد تبديل مي شود. اين زخم ها در معرض عفونت هم قرار مي گيرند. ديابتي ها بايد هر روز پاهاي خود را شسته، خشك و معاينه كنند كه دچار زخم نشده باشند. كند بودن سرعت التيام يافتن زخم ها مي تواند به خاطر ضعيف بودن گردش خون ناشي از بيماري عروق محيطي باشد.
درد شست پا
نقرس يكي از مهم ترين دلايل درد ناگهاني شست پا همراه با قرمز شدن و تورم آن است. آرتروز يكي ديگر از عوامل ايجاد درد و تورم بوده، پاچنبري يكي از مشكلات شايع ورزشكاران است، به ويژه آن هايي كه روي سطح هاي سفت تمرين مي كنند. اين مشكل با آسيب رسيدن به رباطي كه دور مفصل است ايجاد مي شود.
درد انگشتان كوچك پا
اگر احساس كرديد كه روي سنگ مرمر راه مي رويد يا اگر درد از كف پا شروع شده و به سمت انگشتانتان مي رود ممكن است دچار تورم مورتون شده باشيد كه ضخيم شدن بافت دور يك عصب است كه معمولا بين انگشت سوم و چهارم قرار دارد. اين مشكل 8 تا 10 مرتبه در خانم ها متداول تر از آقايان است و دليل آن هم بروز فشار زياد روي پنجه پا است.
زرد شدن ناخن هاي پا
ناخن هاي پاي شما نشان دهنده وضعيت سلامتي شما هستند. عفونت قارچي معمولا موجب ضخيم و زرد رنگ شدن ناخن پا مي شوند. اين مي تواند نشانه اي از يك بيماري ديگر مثل لنف ادماتورم مربوط به سيستم لنفاوي، مشكلات ريوي يا آرتروز باشد.
قاشقي شدن انگشتان پا
گاهي اوقات آسيب رسيدن به ناخن يا قرار گرفتن آن در برابر محلول هاي نفتي مي تواند موجب گرد و قاشقي شكل شدن انگشتان پا شود. اما كمبود آهن نيز يكي ديگر از دلايل اين مشكل است.
سفيد شدن ناخن هاي پا
آسيب رسيدن به ناخن ها يا بيماري براي هر قسمت از بدن مي تواند موجب ايجاد نواحي سفيدرنگ روي ناخن شود. اگر قسمتي يا كل ناخنتان از گوشت جدا شود ممكن است سفيد رنگ شود و اين مي تواند به خاطر آسيب ديدگي، عفونت يا پسوريازيس باشد. اگر ناخن دست نخورده است و بيشتر آن سفيد باشد، مي تواند گاهي نشان دهنده يك مشكل جدي مثل بيماري كبد، نارسايي اختقاني قلب يا ديابت باشد.
ايجاد فرو رفتگي روي ناخن هاي پا
ايجاد فرورفتگي روي سطح ناخن با اختلال در رشد ناخن ايجاد مي شود. اين مشكل معمولا در نيمي از افراد مبتلا به پسوريازيس اتفاق مي افتد.
چنگالي شدن انگشتان پا
اين بد شكلي يا مي تواند به خاطر پوشيدن كفش هاي خيلي تنگ يا بيماري كه عصب ها را تخريب مي كند مثل ديابت، يا ساير اختلالات عصبي باشد. انگشتان پا به سمت بالا خم شده و بعد از قسمت مفصل مياني به سمت پايين مي روند. اين مشكل ممكن است با تمرينات كششي مخصوص بهبود يابد و همچنين ممكن است به استفاده از كفش هاي خاص يا حتي جراحي نياز داشته باشد.

 طوطي خاكستري

طوطي خاكستري يا كاسكو مي تواند مفهوم صفر را درك كرده و عدم وجود يك چيز را كاملا بفهمد. البته مطالب گفته شده بدين معني نيست كه مغز طوطي شبيه به مغز انسان عمل مي كند، بلكه مغز اين پرنده مي تواند برخي از مسايل منطقي را به يكديگر ربط دهد و در سطح بسيار پايين تجزيه و تحليل كند.
به گزارش مهر، طوطي خاكستري آفريقايي پرنده اي محبوب در كشورهاي اروپايي و بسياري از كشورهاي جهان است، علت محبوبيت اين پرنده، هوش سرشار و قدرت سخنگويي و تقليد صداي اين پرنده است و شايد به يقين بتوان گفت كه اين پرنده بهترين پرنده تقليد كننده صدا در جهان است كه به راحتي مي تواند بيش از صدها واژه را به خاطر سپرده و تكرار كند و با اين كار باعث شادي و خوشحالي صاحبان خود شود. اين پرنده در محيط زيست طبيعي خود پرنده اي خجالتي و ترسو است.
طوطي خاكستري آفريقايي و يا به تعبيري ديگر كاسكو از ساليان دور به عنوان پرنده اهلي در قصرهاي پادشاهان و خانه هاي طبقات مختلف نگهداري مي شده است و روميان اولين ملتي در جهان هستند كه درباره اين پرنده مطالبي نوشته اند.
اصولا در بين پرندگان طوطي كاسكو، طوطي كاكاتو و كلاغ به نظر باهوش تر مي رسند. برخي معتقدند كه كاسكو يك تقليد كننده كلمات نيست بلكه او قادر است كه مفهوم واقعي كلمات را نيز درك كند. اين پرنده مي تواند مفهوم صفر را درك كرده و نبود يك چيز را كاملا بفهمد.
اين پرونده در اصلي پرنده اي وحشي است كه در قاره آفريقا زندگي مي كند و از قرن ها پيش مورد توجه آدمي قرار گرفته و تلاش هاي زيادي براي اهلي كردن و آموزش دادن پرنده صورت گرفته است. امروزه كاسكوها توسط پرورش دهندگان دست آموز شده و به پرنده اي خانگي و سرگرم كننده و جالب تبديل شده است با اين حال به دليل آنكه عملكردي غير قابل پيش بيني دارند نبايد به آنان زياد اطمينان كرد. كاسكوهايي كه از حيات وحش به جمع انسان ها آورده مي شوند نيازمند صبر و كوشش بسيار براي آموزش و تطبيق با محيط تازه هستند. كاسكوها بسيار قوي هستند در صورت عصبانيت مي توانند گاز بگيرند و يا پنجه بكشند.
اين پرنده يكي از اعضاي تبار پستاسي Psitacidac است كه همانند ساير طوطيان از بدني استوار ولي نرم تشكيل شده به طوري كه پرنده مي تواند با منقار خود به راحتي به تمام اجزاي بدن خوددسترسي داشته باشد و تا 180 درجه سرخود را برگرداند.
اندازه بدن طوطي خاكستري آفريقايي بسيار متفاوت است و درگونه هاي كوچك 12سانتي متر و در گونه هاي بزرگ تا 100سانتي متر مي رسد و وزن آن در حدود 400 گرم است رنگ پر و بال آن خاكستري است و در نژاد كنگو رنگ دم آن سرخ رنگ است، دمگاه به رنگ خاكستري روشن و لبه هاي بال سياه رنگ و پاها خاكستري تيره هستند. رنگ منقار پرنده سياه و رنگ چشم پرنده بالغ زرد روشن و هر دو جنس نر و ماده از نظر ظاهري شبيه به هم هستند. اين پرنده در طول زندگي زاد و ولد مي كند و معمولا در حدود 50تا 60سال عمر مي كند.
طوطي خاكستري آفريقايي پرنده اي تيز پرواز است و پروازي منظم دارد اما اين پرنده قدرت جهت شناسي مناسبي ندارد و نمي تواند همانند كبوترها محل زندگي خود را جهت يابي نموده و به لانه بازگردد، از اين رو پرورش دهندگان اين پرنده بايد توجه كافي داشته باشند كه چنانچه پرنده از محل زندگي خود دور شد، نمي تواند به راحتي لانه و كاشانه خود را پيدا كند.

 مزاياي اسيد آلفاليپوئيك

اسيدآلفاليپوئيك يا ALA در حقيقت يك اسيد چرب است كه به عنوان يك آنتي اكسيدان عمل مي كند. مقابله آن با تأثيرات جانبي راديكال هاي آزاد در بدن حيرت انگيز است. معمولاً آنتي اكسيدانها در آب حل مي شوند و به ندرت مي توانند هم در آب و هم در چربي حل شوند. اما ALA از اين امر مستثني است و به همين دليل مي تواند به راحتي در سلول هاي مختلف بدن حركت كند. اين نوع اسيدچرب باعث افزايش سنتزگلوتايتون مي شود، در نتيجه به برطرف كردن مواد سمي در كبد كمك مي كند. همچنين گلوكز را به انرژي تبديل مي نمايد. مزاياي ALA يا اسيدآلفاليپوئيك بي شمار است اما به اختصار به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:
كاهش وزن
ALA در هدايت گلوكز به سمت ماهيچه هاي بدن نقش اساسي دارد. در نتيجه ميزان گلوكز كاهش مي يابد و چون گلوكز به چربي تبديل مي شود با كم شدن مقدار آن، چربي كمتري در بدن ذخيره مي شود.
سلامت كبد
اسيدآلفاليپوئيك از طريق دفع مواد سمي به سلامت كبد كمك مي نمايد. به همين دليل افرادي كه از بيماري هپاتيت رنج مي برند و يا كساني كه به طور مداوم در معرض مواد سمي و شيميايي هستند مي توانند مواد حاوي ALA مصرف كنند.

ديابت
ALA به جذب و سوخت و ساز گلوكز، كنترل ديابت و حداقل سازي ريسك مربوط به عوارض جانبي ديابت كمك زيادي مي كند. بعضي از تحقيقات انجام شده كاهش وابستگي بيماران ديابتي را به انسولين به وسيله مصرف اسيدآلفاليپوئيك اثبات كرده است.
بهبود پوست
چون ALA يك آنتي اكسيدان محسوب مي شود، كارخانه هاي توليد كننده محصولات بهداشتي مي توانند از آن در توليد داروهاي مراقبت از پوست مانند داروهاي ضد آكنه و جوان كننده پوست استفاده كنند.
براي دستيابي به تمامي مزاياي اسيدآلفاليپوئيك مي توان از رژيم هاي غذايي خاص و مولتي ويتامين ها كمك گرفت. بعضي از مواد غذايي مانند اسفناج، كلم بروكلي و جگر نيز سرشار از ALA هستند.

 توليد خون مصنوعي با كمك ماموتها

دانشمندان با بررسي DNA ماموتهايي كه در سيبري كشف شده اند نشان دادند كه چگونه مي توان بر پايه خون اين جانوران ماقبل تاريخ براي انسان خون مصنوعي به دست آورد.
به گزارش مهر، «چين هو» و همكارانش كه نتايج يافته هاي خود را در مجله Biochemistry منتشر كردند به مفاهيم جديدي درباره انتقال اكسيژن حتي در دماي پايين دست يافتند.
اين دانشمندان به منظور دستيابي به اين نتايج دريافتند كه اجداد ماموتها در ابتدا در آب وهواي گرم و در مناطقي به تكامل رسيدند كه امروز فيلم هاي آسيايي و آفريقايي ساكن آنجا هستند.
اما بعد در دوره بين 2 تا 1 ميليون و 200 سال قبل در عصر يخبندان پليستوسن به سمت مناطق اوراسيا مهاجرت و به اين ترتيب خود را با شرايط محيطي جديد سازگار كردند.
در اين مسير تكامل، پوست ماموتها قطورتر شد و حجم گوشتهاي آنان كاهش يافت. اين دو تغيير آناتوميك براي حفاظت بهتر دماي بدن ضروري بود.
اين تيم در تحقيقات گذشته خود كشف كرد كه هموگلوبين، پروتئين خون كه مسئول انتقال اكسيژن از ريه ها به ساير نقاط بن است در ماموتها دستخوش يك سري جهشهاي ژنتيكي شد. اين جهش ها موجب شدند كه اين پروتئين با هموگلوبين فيلهاي آسيايي متفاوت باشد.
اين پژوهشگران در ادامه تحقيقات خود و با تجزيه هموگلوبين هاي اين حيوان منقرض شده دريافتند كه اين جهش ها به ماموتها اجازه مي داد كه در دماي به شدت پايين زنده بمانند.
به دليل نبود نمونه خون ماموتها، اين دانشمندان با استفاده از اجزاي DNA سه نمونه ماموتي كه بين 43 هزار تا 25 هزار سال قبل در سيبري مرده بودند، توانستند هموگلوبين خون آنها را به صورت مصنوعي توليد كنند.
مقايسه اين نمونه مصنوعي با هموگلوبين فيل آسيايي و هموگلوبين خون انسان نشان داد پروتئيني كه توسط ماموتها توليد مي شد حساسيت بسيار كمتري به تغييرات دما داشت و بنابراين قادر بود به راحتي اكسيژن را حتي در سرما نيز به بافتهاي بدن برساند در حالي كه فيلهاي آسيايي و انسان از اين ويژگي مهم برخوردار نيستند.
براساس گزارش ساينس ديلي، اين اطلاعات جديد مي تواند راهي به سوي توليد خون مصنوعي و مشتقات هموگلوبيني جديد بگشايد.
اين مشتقات هموگلوبيني آينده مي توانند در زمان عملهاي جراحي، اكسيژن را به اندازه كافي به قلب و مغز برساند.

 بروز ديابت در فصول سرد سال بيشتر مي شود

دانشيار انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور گفت: در فصول سرد سال به علت كمتر شدن ويتامين D ناشي از تابش آفتاب بروز ديابت بيشتر مي شود زيرا قندخون با كاهش ويتامين D افزايش مي يابد.
به گزارش فارس با توجه به شيوع بالاي ديابت در ايران و عوارض متعدد اين بيماري و هزينه هاي هنگفتي كه بر جوامع تحميل مي كند همچنين با وجود اينكه راه هاي متعددي براي كنترل ديابت وجود دارد اما اين بيماري همچنان به عنوان يكي از مشكلات عمده بهداشتي و سلامتي در سطح جهاني مطرح است.
توجه به تغذيه بيماران به عنوان يكي از اصلي ترين راه هاي كنترل اين بيماري براي كنترل بهتر قند خون و پيشگيري از عوارض متعدد و مخرب ديابت و افزايش كيفيت زندگي بيماران ضروري است.
نقش ويتامين D، افزايش ترشح و عملكرد انسولين و نيز كاهش مقاومت به انسولين است همچنين مصرف روزانه دوغ غني شده با ويتامين D يا بدون كلسيم وضعيت تن سنجي و گليسمي بيماران ديابت نوع 2 را بهبود مي بخشد.
كمبود ويتامين D يكي از نكات مورد توجه در سيستم هاي بهداشتي محسوب مي شود، مطالعات فراواني شيوع گسترده كمبود و عدم كفايت اين ويتامين در افراد سالم و بيمار را نشان مي دهد برآورد شده است كه يك ميليارد نفر در جهان به درجاتي از كمبود ويتامينD مبتلا هستند.
¤ ديابت شايع ترين اختلالات غدد درون ريز
ديابت يكي از شايع-ترين اختلالات غدد درون ريز در سراسر دنياست؛ ديابت نوع 2 با افزايش مرگ و مير و كاهش كيفيت زندگي همراه است و بنابراين بار اقتصادي زيادي را بر سيستم هاي بهداشتي و جامعه تحميل مي كند.
اين بيماري ممكن است به بسياري از عوارض ميكرو وماكروواسكولار منجر شود كه به صورت كوري، مشكلات كليوي، بيماري هاي قلبي و نروپاتي ظاهر مي شوند. بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در مقايسه با افراد سالم 4برابر بيشتر در معرض خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي قرار دارند.
مطالعات آينده نگر هم بين مصرف كلسيم و ويتامين D دريافتي با كاهش خطر بروز ديابت يك ارتباط منفي را نشان مي دهند. بهبود وضعيت ويتامين D و كلسيم در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مي تواند با بهتر شدن وضعيت گليسمي آنها همراه باشد.
¤ كمبود ويتامين D موجب بروز ديابت مي شود
تيرنگ نيستاني دانشيار انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور در اين باره اظهار مي دارد: برخي مطالعات توصيفي و مقطعي ارتباط كمبود ويتامين D با بروز ديابت و عواقب ديررس ديابت را نشان داده است كه بروز بيماري هاي قلبي و عروقي و گرفتگي رگ ها از جمله عوارض ديابت است.
به گفته وي در سال 87 تحقيقي در انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور تصويب شد و ارزيابي اثربخشي ماده غذايي غني شده با ويتامين D ثابت گرديد.
دانشيار انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور افزود: در فصول سرد سال كه نور آفتاب كمتر تابش پيدا مي كند بروز ديابت بيشتر مي شود و اين امر نشان دهنده اين است كه ويتامينD در كاهش بروز ديابت تاثيرگذار است.
نيستاني اضافه كرد: بزرگسالان به 600 واحد و سالمندان به يك هزار واحد ويتامين D نيازمندند و پس از پايان 3ماه از تحقيق مشاهده شد كه افرادي كه دوغ غني شده با ويتامينDرا مصرف كرده اند، تغيير قند خون آنها قابل تامل بود.
وي عنوان كرد: افرادي در اين تحقيق بررسي شدند كه پس از 3ماه مقدار سديم خون آنها كاهش پيدا كرد در نتيجه فشارخون آنها نيز كمتر شد و حتي ميزان هموگلوبين اين افراد نيز افزايش پيدا كرده بود.
رابطه ديابت با سرما
دانشيار انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور ادامه داد: در فصول سرد سال بروز ديابت افزايش پيدا مي كند و گزارش شده است كه در فصل پاييز قند خون افزايش پيدا مي كند به دليل اينكه ويتامين D كم به بدن مي رسد.
مرتضي صفوي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: حدود 6ميليون نفر در ايران مبتلا به ديابت هستند و نيمي از آنها مبتلا به ديابت هستند كه خودشان خبر ندارند.
به گفته وي رژيم غذايي ديابتي ها علاوه بر تامين مواد مغذي لازم بايد به گونه اي باشد كه قند خون افراد كنترل شود و اگر از عوارض بروز ديابت نوع 2 پيشگيري شود مي توان از بروز بيماري هاي بعدي مانند نارسايي كليه، بيماري هاي چشمي و بيماري هاي قلبي و عروقي پيشگيري كرد.
ديابتي ها به جاي 3وعده غذا بايد 6وعده غذا بخورند
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اضافه كرد: ديابتي ها براي كنترل قند خون به جاي 3وعده بايد 6وعده مواد غذايي مصرف كنند و نوع مواد قندي و نشاسته اي از اهميت زيادي برخوردار است و افراد ديابتي بايد ورزش مناسب انجام دهند و از قندهاي ساده كمتر استفاده كنند.
صفوي افزود: فيبرهاي غذايي در كاهش قند و چربي خون مفيد است؛ مصرف نان هاي سبوس دار مانند نان جو و گندم از بروز بيماري هاي قلبي و ديابت پيشگيري مي كند و براي پيشگيري از فشار خون افراد نان جو مصرف كنند.
وي افزود: اگر قند خون ناشتاي افراد بين 100 تا 125 باشد، اين افراد مبتلا به ديابت پنهان هستند و ممكن است 3 تا 5 سال آينده به ديابت آشكار مبتلا شوند.

 درمان ام اس با زعفران ايراني

متخصصان علوم پزشكي دانشگاه آلبرتا در آمريكا در يك آزمايش جالب تاكيد كردند كه زعفران ايراني ام اس را درمان مي كند.
به گزارش ايسنا، متخصصان مي گويند: اين چاشني ايراني حاوي تركيب فعالي است كه مي توان از آن براي درمان بيماري هاي التهاب عصبي مثل ام اس استفاده كرد.
به گزارش سايت اينترنتي ايمپوروو ام.اس، آنها مي گويند: ما در زعفران ماده اي موسوم به «كروسين» را شناسايي كرده ايم كه از سلول هاي مغزي در محيط كشت آزمايشگاهي و ساير مدل هاي مبتلا به ام اس، محافظت مي كند.
اين ماده در واقع از آسيب ديدن سلول هايي كه غلاف ميلين را در مغز توليد مي كنند، جلوگيري مي نمايد. ميلين لايه اي است كه مانند عايقي محافظ در اطراف نورون ها (سلول هاي مغزي) عمل مي كند.
بيماري ام اس شامل بروز التهاب در سلول هاي مغزي است كه در چنين حالتي سلول هاي مغز اين عايق محافظتي خود را از دست مي دهند. متخصصان تاكيد كردند كه هرچند هنوز در مراحل آزمايشات باليني نيستند اما يافته جديد بسيار جالب و اميدبخش است.
شرح اين آزمايشهاي در مجله ايمونولوژي چاپ آمريكا منتشر شده است.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14