(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه اول  آذر 1390- شماره 20079

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
شكست قطعنامه ها و قطعنامه هاي شكست (يادداشت روز)
حمله به دستگاه قضايي بي فايده است مردم به اژه اي اعتماد كامل دارند
اهانت (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
 ولايتي: با حركت هاي اسلامي منطقه گروه تماس تشكيل مي دهيم
حزب توده با نيت خير براي صدام جاسوسي مي كرد! (خبر ويژه)
اي اصلاحاتچي هاي بي معرفت! (خبر ويژه)
تنها حرف حساب اوباما كار دستش داد! (خبر ويژه)
لوموند: ايران پرچم آمريكا را نيمه افراشته كرده است (خبر ويژه)
سفارت آمريكا در لندن شكست سال 88 اصلاح طلبان را پيش بيني مي كرد (خبر ويژه)شكست قطعنامه ها و قطعنامه هاي شكست (يادداشت روز)

از 11 اكتبر تا امروز 22 نوامبر بيش از40 روز است كه آمريكايي ها به آب و آتش مي زنند، دسيسه مي چينند، سناريو مي نويسند، بر طبل تحريم ها مي كوبند، يقه مي درانند و گاه بلوف حمله سر مي دهند تا به طريقي حساسيت ها را نسبت به ايران به سقف برسانند. سوال ساده و البته روشن اين است كه اين تحركات و تقلاها در مواجهه با ايران اسلامي براي چيست؟ ابتدا اجازه بدهيد خيلي خلاصه صحنه را مرور كنيم: ابتدا 11اكتبر وزير دادگستري آمريكا در مقابل دوربين ها ظاهر مي شود و بدون ارايه هرگونه سندي يا دست كم قرينه و نشانه اي جمهوري اسلامي را به طرح ترور سفير عربستان آنهم در خاك واشنگتن متهم مي كند.
هنوز اين مسئله ساختگي در صدر اخبار دنياست و تازگي و حواشي و بازتاب هاي بعدي آن سپري نشده است كه اين بار پرونده مشابه ديگري بر ضد ايران گشوده مي شود: «پرونده حقوق بشر». در اينجا نيز يك بازي سه ضلعي آغاز مي شود؛ بان كي مون در مقام دبيركلي سازمان ملل گزارشي سراسر منفي را عليه ايران درباره آنچه كه وخامت حقوق بشر در جمهوري اسلامي نام نهاده منتشر مي كند به فاصله كوتاهي احمد شهيد كه عنوان گزارشگري ويژه حقوق بشر در امور ايران را يدك مي كشد به صحنه مي آيد و يك گزارش كاملا كپي پيست شده از روي سايت هاي ضد انقلاب و منافقين را عليه ايران منتشر مي نمايد و در ضلع سوم، كميته حقوق بشر در ژنو ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند و در تمامي اين موارد تنها يك سري ادعاهاي واهي و اتهامات سست و فاقد هرگونه ارزش حقوقي، ترجيع بند سروصداها و هياهوها درباره وضعيت حقوق بشر ايران است.
علاوه بر گشودن پرونده مضحك ترور و پرونده نخ نما شده حقوق بشر پرونده هسته اي ايران را نيز به عادت تمامي 9 سال گذشته پيش مي كشند تا پازل فشار بر ايران را به اوج برسانند.
خروجي اين مثلث تاكنون در قالب 2 قطعنامه عملياتي شده است كه البته به نظر مي رسد با 1 قطعنامه ديگر تداوم داشته باشد.
جمعه گذشته -18 نوامبر- و در يك روز 2 قطعنامه عليه ايران به تصويب رسيد. يكي قطعنامه شوراي حكام آژانس و ديگري قطعنامه مجمع عمومي سازمان كه در هر دو بر ارايه تصويري غيرواقعي از ايران تمركز شده بود.
مشابه اين 2 قطعنامه، كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل درصدد است قطعنامه اي را درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان تدارك ببيند. بنابراين اكنون بايد ديد در شرايطي كه تمام گزينه هاي روي ميز آمريكا در مواجهه مستقيم و آشكار با جمهوري اسلامي به صدور 2 قطعنامه و 1 قطعنامه احتمالي ديگر منجر شده است حاصل اين قطعنامه ها چيست؟ آيا اين قطعنامه ها به ميزان آنهمه تحرك و تقلا بر ضد ايران، محتواي كاربردي و عملي هم داشته است؟
آنچه كه در وهله نخست در پاسخ به اين سوالات بايد گفت جوابي است كه بر مبناي پيشينه تاريخي قطعنامه ها عليه ايران به ذهن مي آيد.
بدون ترديد 4 قطعنامه تحريمي عليه كشورمان در فاصله سال هاي 2006 تا 2010 ملاك قابل توجهي است كه مي تواند عيار تحركات و تقلاها بر ضد ايران را محك زد. قطعنامه هاي 1737، 1747، 1803 و 1929 كه به ترتيب در دسامبر 2006، مارس 2007، مارس 2008 و ژوئن 2010 به تصويب رسيد از نوع قطعنامه هاي تحريمي بودند. قطعنامه هايي كه شوراي امنيت سازمان ملل بر مبناي اختيارات بي بديل- و البته نامشروع و از جنس قانون جنگل - در محيط بين الملل عليه جمهوري اسلامي به تصويب رساند.
به عبارت ديگر؛ هر آنچه در چنته داشتند بكار گرفتند و آن 4 قطعنامه ضدايراني را به صحنه آوردند. بنابراين يك اتفاق جالب در اينجا رخ داده است. اگر آن 4 قطعنامه تحريمي عليه ايران كارساز بود نيازي نبود طي هفته هاي گذشته به آب و آتش بزنند تا بلكه در جمعه گذشته 2 قطعنامه ديگر به تصويب برسانند و از سوي ديگر؛ اگر آن 4 قطعنامه تحريمي مصوب شوراي امنيت در راستاي تضعيف جايگاه جمهوري اسلامي ايران كارگر نيفتاده است- كه گذر زمان شهادت مي دهد اينچنين بوده است- پس جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه 2 قطعنامه اخير و 1 قطعنامه احتمالي كه عنقريب صادر خواهد شد حتما در همان نام و صورت قطعنامه متوقف خواهند شد.
اما به نكته فوق بايد اين مطلب را علاوه كرد كه در قطعنامه شوراي حكام پيرامون برنامه هسته اي و در قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل درباره طرح ترور كذايي سفير عربستان در واشنگتن آمريكايي ها به عنوان باني اصلي اين 2 قطعنامه نقش يك شاكي را ايفا كردند كه فقط طرح دعوي مي كند و ناتوان از اثبات ادعاهاي خود است و از همين روي تنها به ژست «شاكي بودن» و طرح «شكواييه» مي نازد و گرنه قطعنامه شوراي حكام و قطعنامه مجمع عمومي عليه ايران، دستاوردي براي آمريكايي ها بدين معنا كه ضربه اي به جمهوري اسلامي بزنند نداشته است.
قطعنامه شوراي حكام پس از چندين بار تعديل در نهايت به گونه اي و با محتوايي به تصويب رسيد كه خواسته هاي آمريكا از جمله ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را محقق نكرد. همچنين اين قطعنامه بصورت اجماعي كه بار حقوقي خاصي بر آن مترتب است به تصويب نرسيد.
از سوي ديگر 118 كشور جنبش عدم تعهد مخالفت شان را با گزارش آمانو و قطعنامه شوراي حكام اعلام كردند كه گوياي اين نكته است كه به لحاظ افكار عمومي در دنيا نيز آمريكايي ها ناكام بوده اند.
در قطعنامه مجمع عمومي نيز نكات قابل تاملي وجود دارد كه نشان مي دهد آمريكايي ها به اهداف شوم شان درباره ايران نرسيده اند چه اينكه به لحاظ كلي و حقوقي قطعنامه هاي مجمع عمومي الزام آور نيست و علاوه بر اين محتواي قطعنامه به صراحت بر اين مطلب تصريح دارد هيچ دليل و سندي وجود ندارد كه ايران عامل ترور كذايي سفير عربستان در واشنگتن باشد و حتي برخلاف قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت، در اينجا چين و روسيه از زمره مخالفان صدور اين قطعنامه بودند.
نكته ديگري كه توجه هركسي را كه آشنايي با مسايل سياسي و رسانه اي دارد جلب مي كند اين است كه چرا دقيقا از همان جمعه شب كه اين دو قطعنامه اخير عليه ايران پس از كلي هياهو و پروپاگانداي رسانه اي به تصويب رسيد باز هم موضوع «ايران» مورد تمركز است و از جمعه شب گذشته به وقت آمريكا، سوژه تحريم صنعت پتروشيمي كليد خورده است؟
روز شنبه صداي آمريكا- VOA- طي گزارشي از قول مقامات آمريكايي كه تاكيد كرده آنها نمي خواستند نامشان معرفي شود! از تحريم هاي جديد سخن گفته و مي نويسد: «تحريم ها ممكن است روز دوشنبه [21نوامبر] فاش شود و صنعت پتروشيمي ايران را هدف خواهد گرفت.»
داستان وقتي براي آمريكايي ها غمبار مي شود كه همين صداي آمريكا در گزارش ديگري در همان روز شنبه به نقل از نيويورك تايمز موضوع «تحريم هاي هوشمند» را پيش مي كشد و به اصطلاح راهكار مي دهد كه براي اجرايي شدن تحريم هاي موثر عليه ايران بايد «تحريم هوشمند نفتي ايران» را در دستور كار قرار داد.
اين راهكار در حالي است كه بيش از 3 سال است كه آمريكايي ها با روي كار آمدن دولت اوباما، شعار «قدرت هوشمند» را مي دهند و به وضوح تصريح كرده اند كه با ايران از دريچه استراتژي «قدرت هوشمند» مواجه شده و مي شوند كه در تمامي صحنه ها از جمله تحريم ها، پرونده هسته اي، پرونده حقوق بشر، سناريوي ترور و بالاخره صدور قطعنامه ها بر ضد ايران همانطور كه اشاره شد ناكام بوده اند.
بنابراين به نظر مي رسد آمريكايي ها هم اينقدر به عمق مسئله پي برده اند كه در 40 روز گذشته در مواجهه با ايران علي رغم به صحنه آوردن تمام گزينه هاي مختلف همچون كبريت بي خطر عمل كرده اند ولي نكته اي كه هست اين است كه به نظر مي رسد آنها به دنبال هدف ديگري هستند و آن هدف جلوگيري از افتضاح بزرگ و شكست تاريخي است كه آمريكايي ها در منطقه اسير آن شده اند.
تحولات منطقه، در بستر بيداري اسلامي نيز وضعيت بغرنج آمريكايي ها را عميق تر كرده و موقعيت آنها را براي استقرار درميدان معادلات سياسي متزلزل كرده است.
فهرستي مجمل از اين وضعيت بدين گونه است؛
1-آمريكايي ها تحولات منطقه را پيش بيني نمي كردند و از همين روي در برابر موج مواج بيداري اسلامي ملت ها كماكان در حالت استيصال هستند. 2- نتوانستند از سقوط ديكتاتورها و متحدان استراتژيك خودشان جلوگيري نمايند 3- در مصادره انقلاب ها و يا انحراف حركت عظيم ملت ها تاكنون ناكام مانده اند. 4-از همه مهمتر در شرايط كنوني بخاطر روحيه ضدآمريكايي- صهيونيستي ملت هاي منطقه و از سوي ديگر اوضاع وخامت بار داخلي شان، بار كرده اند و ناگزير گزينه خروج از عراق و افغانستان پيش روي آنهاست.
خروجي كه براي آمريكايي ها بسيار سخت است و از جمله مي توان عجز آنها را در كلام «جان مك كين» سناتور معروف آمريكايي ديد: «خروج از عراق به معناي پيروزي ايران و قدرت گرفتن اين كشور در منطقه است» و يا در اختلاف نظر مقامات آمريكا پيرامون خروج از عراق و افغانستان كه به يك چالش سياست خارجي اين كشور تبديل شده است و علي رغم اظهار صريح اوباما در ماه گذشته درباره خروج نظاميان آمريكايي از عراق، اختلافات درباره اين تصميم بالا گرفته است.
اما نكته پاياني اين است كه آمريكايي ها علي رغم تحركات و تقلاها درباره ايران كه به صدور قطعنامه ها منجر شده است تا در پس آن با انحراف افكار عمومي ملت هاي منطقه و شهروندان كشورشان موضوعات اساسي يعني «بيداري اسلامي» و «جنبش ضد سرمايه داري» را به حاشيه ببرند باز هم به بيراهه رفته اند چرا كه اولا؛ قطعنامه هاي اخير نتيجه اي دربر نداشته و با «شكست» مواجه بوده است و ثانيا؛ همين قطعنامه ها حتي توان برآورده كردن آن هدف پشت صحنه- مهار بيداري اسلامي و جنبش ضد وال استريت- را ندارند چون اين ملت هاي منطقه و حتي مردم آمريكا هستند كه عليه واشنگتن قطعنامه صادر كرده اند. ملت هاي منطقه امروز سياست هاي آمريكايي را از منطقه اخراج كرده اند و تنها بر اجراي شريعت اسلامي بر مصادر حكومت ها تاكيد دارند.
جنبش ضد وال استريت نيز قطعنامه شكست آمريكا در اداره جامعه را صادر كرده است؛ 99 درصدي كه به هيچ عنوان ديگر به خواسته هاي 1درصد كلان سرمايه داران چپاولگر تن نمي دهند.
حسام الدين برومند

 كارشناسان در آستانه صدور كيفرخواست پرونده فساد بانكي اعلام كردند
حمله به دستگاه قضايي بي فايده است مردم به اژه اي اعتماد كامل دارند

سرويس سياسي-
در آستانه صدور كيفرخواست پرونده فساد عظيم بانكي اخير و تحركات حلقه انحرافي و بدخواهان دستگاه قضايي، نمايندگان خانه ملت و كارشناسان تاكيد كردند هجمه به قوه قضاييه بي فايده است و محسني اژه اي تحت تاثير فشارها قرار نمي گيرد و مردم به او اعتماد كامل دارند.
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي دستگاه قضايي و ناظر ويژه پرونده فساد بانكي اخير 4 آبان در گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما اعلام كرد كه تا يك ماه ديگر اولين كيفرخواست در مورد اين پرونده صادر مي شود.
اكنون با نزديك شدن زمان وعده داده شده برخي حلقه هاي مرتبط با اين فساد عظيم مالي، تحركات ويژه اي را طراحي كرده اند تا موضوع رسيدگي به اين پرونده و مطالبه بحق آحاد ملت را به حاشيه ببرند.
همچنين در اقدامي ناشيانه برخي از اين حلقه هاي فساد تخريب محسني اژه اي دادستان كل كشور را در دستور كار قرار داده اند.
در همين حال، نمايندگان مجلس و كارشناسان هجمه هاي حلقه هاي فساد به دستگاه قضايي و اژه اي را بي فايده ارزيابي كرده و حمايت شان از اقدامات قاطعانه و شجاعانه قوه قضاييه و ناظر ويژه پرونده فساد بزرگ بانكي را اعلام كردند.
در همين حال، علي اصغر زارعي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: هر اقدام و اظهارنظري كه با هدف اخلال در پرونده فساد اخير و به حاشيه راندن آن شود به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
وي به گفت وگوي جوانفكر با روزنامه اعتماد در شنبه گذشته اشاره كرد و به «فارس» گفت: اظهارنظرهاي افرادي چون جوانفكر در 2 سال گذشته نگراني دلسوزان انقلاب را از اقدامات گروه انحرافي افزايش داده است.
زارعي مطرح كردن مباحث حاشيه اي به منظور به حاشيه بردن برخورد دستگاه قضايي با فساد مالي را نوعي انحراف دانست و گفت: حاشيه هايي كه گروه انحرافي به آن دامن مي زند به خدمات دولت و ديگر دستگاه هاي اجرايي لطمه مي زند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه حجت الاسلام اژه اي از شخصيت هاي خوش سابقه انقلاب است، گفت: بر همه كساني كه دلسوز انقلاب هستند لازم و واجب است از فعاليت هاي آقاي اژه اي در برخورد با فساد اخير حمايت كنند و ما نيز بر همين اساس از آقاي اژه اي حمايت كرده و خواهيم كرد.
در همين ارتباط، حجت الاسلام مهدي طائب رئيس شوراي مركزي قرارگاه عمار نيز تاكيد كرد: هجمه به اژه اي در دستور كار گروه انحرافي قرار گرفته است.
طائب با بيان اينكه بي تقوايي گروه انحرافي، منحرفان را از اهانت، توهين و هجمه ناجوانمردانه به مسئولان كشور مبرا نكرده است، تصريح كرد: براي گروه انحرافي مهم نيست كه آقاي اژه اي امروز چه مسئوليتي دارد مهم اين است كه ايشان يكي از كساني است كه در صدر اخبار كشور قرار دارد و هجمه به ايشان مي تواند تمامي اخبار و موضوعات را تحت الشعاع قرار دهد بنابراين هجمه به آقاي اژه اي براي انحراف اذهان عمومي از مسائل اصلي براي گروه انحرافي يك فرصت شده است.
همچنين حجت الاسلام موسي غضنفرآبادي نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به جوسازي هاي اخير گروه انحرافي عليه دادستان كل كشور و نتايج پرونده فساد مالي اخير اشاره كرد و گفت: برخي بايد متوجه كلام خود باشند و نبايد انسان هاي شايسته اي مثل حجت الاسلام اژه اي را تخريب كرد.
غضنفرآبادي خاطرنشان كرد: مردم و مسئولان به اژه اي كاملا اعتماد دارند و ما اميدواريم كه كيفرخواست متهمان پرونده فساد مالي زودتر صادر شود.
حجت الاسلام محمدتقي رهبر عضو كميسيون قضايي مجلس هم به تخريب ها عليه محسني اژه اي واكنش نشان داد و گفت: سابقه محسني اژه اي در رسيدگي به پرونده هاي فاضل خداداد و كرباسچي نشان مي دهد كه در برابر فشارها از مسئوليت شانه خالي نمي كند و مطمئنيم كه توان برخورد با متهمان پرونده فساد مالي را دارد.
از سوي ديگر؛ در پي برخي اظهارنظرهاي خاص و معنادار پيرامون اقدامات دستگاه قضايي در پرونده فساد بانكي اخير نمايندگان و كارشناسان تاكيد كردند اين پرونده به دور از مسايل سياسي و تنها بر پايه روند قضايي و كارشناسي مورد رسيدگي و تحقيقات قرار گرفته است.
سيدمحمود حسيني دولت آبادي عضو فراكسيون روحانيون با مثبت ارزيابي كردن روند كارشناسي پرونده فساد بانكي اخير گفت: اميدواريم كيفرخواست قوه قضاييه در مهلت مقرر ارائه شود تا وضع پرونده اقتصادي براي مردم روشن شود؛ مگر آنكه موانع و مشكلاتي بر سر راه تحقيقات اين مساله وجود داشته باشد كه لازم باشد چند روز ديگر زمان رسيدگي به آن تمديد شود.
وي در گفت وگو با «خانه ملت» گفت: من روند كارشناسي اين پرونده را مثبت مي دانم و معتقدم اين كارها با نظارت آقاي اژه اي فارغ از مسائل سياسي انجام مي شود؛ البته بايد ضمن كار كارشناسي، سرعت هم لحاظ شود زيرا با گذشت حدود دو ماه از زمان افشاي اين پرونده، بايد تحقيقات به نتيجه لازم رسيده باشد و نتيجه هرچه زودتر به مردم اعلام شود.
در همين باره، محمدجواد ابطحي عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، نتيجه پرونده فساد مالي را در اعتمادسازي به نظام موثر دانست.
وي در واكنش به افزايش فشار بر قوه قضاييه براي اعلام نتيجه پرونده فساد مالي اخير يادآور شد: همانطور كه مقام معظم رهبري تاكيد كردند قوه قضاييه بايد به دور از چالش هاي سياسي و مچ گيري ها به اين پرونده رسيدگي و عدالت را اجرا كند.
همچنين ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تحقق بخشيدن به وعده صدور كيفرخواست متهمان پرونده اختلاس اخير بانكي در چند روز آينده از سوي دادستان كل كشور از فشار حاكم بر دستگاه قضا كم خواهد كرد.
از سوي ديگر؛ مويد حسيني صدر عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد كه جوسازي هاي اخير تاثيري در عملكرد دادستان كل كشور نخواهد داشت و گفت: فرار رو به جلوي بدخواهان دستگاه قضايي بي فايده است.
در همين زمينه، جواد آرين منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس، رسيدگي منطقي و عادلانه به پرونده فساد اقتصادي را مطالبه مجلس، دولت و مقام معظم رهبري دانست و از نصب قوي ترين كادر قضايي و اجرايي براي رسيدگي به پرونده اقتصادي ابراز خشنودي كرد.
گفتني است؛ محسني اژه اي در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران در 17 آبان متذكر شده بود پرونده فساد بانكي اخير از 15مردادماه در حال رسيدگي است و تاكنون از 82 متهم تحقيق شده كه از اين تعداد 48 نفر بازداشت شدند كه تعدادي پس از رفع اتهام آزاد شدند و 23 نفر در رابطه با اين فساد بانكي كماكان در بازداشت هستند.
وي همچنين با تشريح ابعاد گسترده اين پرونده فساد تاكيد كرده بود كه نزديك به 2 هزار ميليارد تومان بيع نامه صوري در پرونده وجود دارد.
اژه اي همچنين با تصريح بر اينكه فشار مي آورند تا به پرونده متهمان اصلي رسيدگي نكنيم خاطرنشان كرده بود: قوه قضاييه تحت تاثير فضاسازي ها قرار نمي گيرد.

 اهانت (گفت و شنود)

گفت: روزنامه صهيونيستي «يديعوت آحارونوت» خطاب به يهوديان آمريكا نوشت؛ «به اوباما رأي ندهيد، او دوست اسرائيل نيست»!
گفتم: چرا؟ اوباما كه در دفاع از اسرائيل يقه خود را تكه پاره كرده است.
گفت: «يديعوت آحارونوت» به حرف هاي در گوشي اوباما و ساركوزي استناد كرده كه بي خبر از باز بودن ميكروفون، ساركوزي گفته بود؛ از دروغ هاي نتانياهو خسته شده ام و اوباما در پاسخ گفته بود «پس من چه بگويم كه همه روزه بايد او را تحمل كنم.»
گفتم: حرف حساب كه جواب نداره!
گفت: اين روزنامه صهيونيستي نوشته؛ اظهارات درگوشي ساركوزي به اوباما اهانت به نخست وزير اسرائيل است و پاسخ اوباما به او براي اسرائيل اهانت آميزتر است.
گفتم: يارو توي پارك داد و بيداد مي كرد. يكي پرسيد؛ چي شده؟ و يارو گفت؛ اون مردك به بچه من گفت احمق بي شعور. عابر گفت؛ خب! برو به پليس شكايت كن! يارو گفت؛ آخه اين بچه رو به كي بسپارم و عابر گفت؛ نگران اين كره خر نباش، من مواظبش هستم!
 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ در رثاي شهداي غدير مطلبي از شهيد مظلوم دكتر بهشتي عزيز:
پاسداران آگاهانه انتخاب مي كنند، شجاعانه مي جنگند، غريبانه زندگي مي كنند و مظلومانه شهيد مي شوند. سلام بر شهداي غدير و فرمانده شجاعش سرلشكر تهراني مقدم و همراهانش
7322---0912
¤ آمريكا به بهانه واهي مبني بر وجود سلاحهاي كشتار جمعي در عراق به اين كشور حمله كرد بعد ثابت شد چنين ادعايي از اساس و پايه دروغ و ساختگي بوده است. كجاست آن دادگاهي كه جنايتكاران بين المللي را به سزاي اعمالشان يعني خيانت هايشان برساند. البته خداوند از طريق جنبش وال استريت يعني حركت بر ضد نظام سرمايه داري اين آتش را به جانشان انداخته است.
8157---0915
¤ چرا ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي علي رغم اينكه رئيس آژانس عليه ما گزارش تهيه مي كند و موضع گيري خصمانه اي دارد بيشترين همكاري را مي كند. آيا وقت آن نرسيده كه در اين مورد و در مورد اين سياست تجديدنظر صورت گيرد؟
8516---0914
¤ اين زن و بچه خائن محمدرضا پهلوي معلون از كجا اين همه پول دارند كه چند ميليون دلار به امثال بي بي سي مي دهند؟ پس از گذشت 33 سال هنوز پول خردشان تمام نشده است از مسئولين وزارت خارجه پي گيري جدي حقوق به غارت رفته ملت را خواستاريم.
ع- خوش نظر از بم
¤ با توجه به معارف ديني ما كه تشكر از مخلوق تشكر از خداست از خدمات صادقانه و بي آلايش و مخلصانه و پاك عزيزان بسيجي در هفته بسيج در پاكسازي پارك لويزان و تهرانپارس از عناصر آلوده و معتاد و اراذل و اوباش كه باعث اعاده امنيت لازم به خانواده ها شد صميمانه تقدير و تشكر مي كنم و از مسئولين عزيز مي خواهم كه زحمات اين بسيجيان بي منت را مدنظر قرار دهند كه به قول امام راحل اگر بر كشوري نواي دلنشين تفكر بسيجي طنين انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد ماند والا هر لحظه بايد منتظر حادثه ماند.
خالدي
¤ اين هفته گذشت و خبر از يار نيامد
بر زخم دل فاطمه غمخوار نيامد
چند روز دگر مانده كه با ناله بگوييم
اي اهل حرم مير و علمدار نيامد
نقي رحماني
¤ نمايندگان مجلس بدانند كه مردم به خاطر تصويب بندي در مصوبه اخير مجلس درباره مادام العمر شدن حقوق نمايندگان و مديران سياسي به شدت ناراحت و عصباني هستند و شايسته ترين كار در اين شرايط علاوه بر حذف اين بند از مصوبه مزبور ، عذرخواهي آن ها مي دانند. اميدوارم كه شوراي نگهبان اجازه ندهد كه اين گونه افراد وارد مجلس شوند.
كاشاني- تهران
¤ در سالي كه رهبر معظم انقلاب آن را سال جهاداقتصادي ناميده اند راي 122 نماينده مجلس به استفساريه تبصره 13 ماده 71 قانون خدمات كشوري (حقوق مادام العمر) چه توجيهي دارد؟
مسلم رضايي از خرم آباد
¤ يكي از برنامه هاي جذاب كه بسياري از هموطنان پاي آن مي نشينند برنامه «به سمت خدا»ست كه هر رو زبه طور زنده ساعت 30/13 شروع مي شد كه در تاريخ 29/8/90 پس از برنامه ضروري پخش مسابقات واليبال ايران و ژاپن به ساعت 05/15 موكول شد و در انتها نيز بدون اتمام حديث توسط حجه الاسلام والمسلمين عالي اعلام شد كه وقت تمام است و به پخش آگهي و برنامه آشپزي مبادرت ورزيد؟! برخي از برنامه هاي ورزشي آن قدر مهم قلمداد مي شود كه اذان هم پخش نمي شود ولي اگر مسابقات قرآني و... باشد به موقع و حتي گاهي قبل از اتمام ساعت پاياني آن پخش متوقف مي شود؟! صدا و سيما به كجا مي رود؟!
خانم علوي از تهران
¤ مناظره دانشجويي چاپ شده در كيهان شنبه 82/8/09 را خواندم از سخنان دانشجويي كه ادعاي نمايندگي از سوي انجمن اسلامي دانشجويان را داشت تعجب كردم كه به آساني چشمان خود را روي خيانت هاي فتنه گران سال 88 بسته بود. مگر مي شود خيانت اين عده به نظام و ملت را از ياد برد و آنگاه ادعاي دلسوزي براي كشور و انقلاب داشت.
6765---0912
¤ از وزير محترم راه و شهرسازي درخواست مي شود نسبت به عدم پرداخت سه ماه حقوق كارگران قراردادي پايانه حمل كالاي استان تهران واقع در نسيم شهر پي گيري نمايند.
جمعي از كارگران قراردادي
¤ 42 تا 03 آبان روز كتاب و كتابخواني را گرامي مي داريم و به فرهيختگان، كتابداران خادمين نشر دانشجويان و عموم ملت ايران تبريك مي گويم.
عليرضا يونس زاده حقيقي كتابدار شيراز
¤ با توجه به اينكه 03 آبان روز تكريم بازنشسته هاست به عنوان يك بازنشسته فرهنگي اعلام مي كنم ما تكريم نمي خواهيم. اگر طلب چهار ساله مابه التفاوت نظام هماهنگ ما را پرداخت كنند بزرگ ترين تكريم است.
محمدحسن فاضلي از قم
¤ از رئيس جمهور محترم درخواست مي شود در سفرهاي استاني به شهرستان خور و بيابانك نيز سفر نمايند.
9814---0913
¤ آيا خدا را خوش مي آيد كه روزهاي باراني تاكسي ها به بهانه ترافيك دنبال مسافر دربستي باشند و مسافرين زير باران بمانند. چرا مسئولين مربوطه اقدامي نمي كنند.
7254---0919
¤ فارغ التحصيل كارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي- كاربردي مرتبط به شغلم در سازمان هوا فضا هستم ولي با اين حال سازمان مذكور مدارك تحصيلي اين دانشگاه را نمي پذيرد. تكليف ما بعد از چند سال تحصيل چه مي شود؟ اصلاً چرا چنين رشته اي را در آن دانشگاه داير كرده اند؟
5865---0912
¤ جاده روستاي اسلام آباد از توابع چالوس فقط 3 متر عرض دارد. با توجه به احداث 600 واحد مسكوني پروژه مسكن مهر در كنار اين روستا تردد ماشين هاي سنگين در اين جاده به راحتي صورت نمي گيرد و مزاحمت هايي را به وجود آورده است. چرا مسئولين امر قبل از اجراي هر پروژه عمراني مقدمات كار را به طور كامل فراهم نمي كنند تا ناراحتي براي ديگران به وجود نيايد.
5179---0911
پاسخ شركت ايرانسل
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 2 به تاريخ 12/8/09 روزنامه و پيرو توضيحات قبلي و ضمن مباهات به حساسيت ديني و دغدغه فرهنگي مردم فهيم و بصير اين مرز و بوم به آگاهي مي رساند: شركت هاي توليدكننده محصولات ويترين ايرانسل شركت هائي معتبر، ثبت شده و آگاه از قوانين عرفي و شرعي بوده و متعلق به اين مرز و بوم مي باشند و علاوه بر آن متعهد به عدم تخطي از ضوابط از پيش تعيين شده شركت ايرانسل نيز مي باشند كه همگي منبعث از قوانين تاييد شده شرع و عرف بوده و دقيقاً مطابق با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مجاري سه گانه ارشاد، صدا و سيما و نهادهاي متولي فرهنگ كشور مانند سازمان تبليغات هستند. اين محصولات خصوصاً آهنگ پيشواز كه شامل همه نوع موارد شنيداري از جمله سخنان علماء، فرهيختگان و خطباء منابر و تلاوت هاي قرآني ترتيل و مجلسي و همچنين قرائت اشعار شعراء بزرگ از جمله حافظ خواني و مرثيه ها و مديحه هاي كليه مداحان تأييد شده اهل بيت عصمت و طهارت و موسيقي متن فيلم ها و برنامه هاي صدا و سيما و همچنين موسيقي هاي فولكلوريك و محلي و پاپ داراي مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد مي باشند. علي ايحال با عنايت به توضيحات ارائه شده اگر مواردي در اين خصوص موجود بوده كه نياز به شفافيت بيشتر دارد خواهشمند است اعلام تا پاسخ لازم ارائه گردد.

 در مجمع جهاني بيداري اسلامي مطرح شد
 ولايتي: با حركت هاي اسلامي منطقه گروه تماس تشكيل مي دهيم

دبيركل مجمع جهاني بيداري اسلامي از تشكيل گروه هاي تماس با حركت هاي اسلامي توسط اين مجمع خبر داد.
«علي اكبر ولايتي» يكشنبه شب در حاشيه مراسم اختتاميه نخستين نشست شوراي مركزي مجمع جهاني بيداري اسلامي گفت: خوشبختانه اين اجلاس دو روزه با موفقيت كامل برگزار شد.
وي با اشاره به نظر اعضاي اين شورا مبني بر تغيير نام شوراي مركزي مجمع جهاني بيداري اسلامي به شوراي مشورتي اين مجمع افزود: مصوبات بسيار خوبي در اين نشست انجام شد و طي بيانيه اي خلاصه اي از آنچه در اجلاس گذشته بود به مسلمانان جهان اعلام شد.
ولايتي به برخي از تصميمات اجلاس دو روزه شوراي مشورتي مجمع جهاني بيداري اسلامي اشاره كرد و گفت: در اين تصميمات دبيرخانه موظف شد براساس اهدافي كه توسط جلسه به تصويب رسيده به زودي و حداكثر تا سه ماه اساسنامه مجمع را تدوين و به جلسه آينده شوراي هماهنگي عرضه كند.
وي ديگر تصميم اين مجمع را برگزاري ساليانه و يا دو سال يك بار آن اعلام كرد و گفت: دبيرخانه موظف شده است گروه هاي تماس تشكيل داده و به نقاط مختلف جهان اسلام اعزام كند تا از نزديك مسائل مربوط به كشورهاي مختلف اسلامي بررسي شده و گزارش آن به دبيرخانه و متعاقباً به شوراي مشورتي و در نهايت به مجمع عمومي منتقل شود.
ولايتي ادامه داد: نكته ديگر در اين نشست تأكيد بر حمايت همه جانبه مجمع جهاني بيداري اسلامي از حركت بيداري اسلامي در سراسر جهان شد و حتي الامكان تلاش شود تا اين مجمع جامعيت بيشتري داشته باشد و همه مسلمانان در نقاط مختلف جهان را هم در بر گيرد.
وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه برخي ديگر از مصوبات كميسيون برنامه ريزي توسط شوراي هماهنگي به تصويب رسيده و مباحث فكري جهان اسلام و خارج از اسلام و مسائل آرماني و دنياي جديد و همچنين چگونگي حفظ و استمرار حركت بيداري اسلامي در سراسر جهان و در عين حال جلوگيري از انحراف اين مجموع از حركات تلاش كند.
ولايتي از جمله ديگر وظايف دبيرخانه را تشكيل جلسات نظريه پردازي پيرامون مسائل مختلف علمي، فرهنگي و اعتقادي جهان اسلام عنوان كرد و افزود: جلسه بعدي شوراي مشورتي بين سه تا شش ماه ديگر خواهد بود.

 حزب توده با نيت خير براي صدام جاسوسي مي كرد! (خبر ويژه)

عضو مركزيت حزب منحله توده مي گويد ايران براي اينكه بهانه را از آمريكا بگيرد، غني سازي اورانيوم را تعطيل كند!
محمدعلي عمويي در گفت وگو با پايگاه اينترنتي روز آن لاين گفته است: عقل سليم در اين است كه ايران براي جلب اعتماد آمريكا، و گرفتن بهانه، غني سازي اورانيوم را تعطيل كند.
وي ضمن بحراني نشان دادن اوضاع و ادعاي اينكه در طول عمرش چنين تهديدهايي را مشاهده نكرده، گفت: واقعيت اين است كه با انقلابي كه در ايران اتفاق افتاد، رژيمي كه ژاندارم منطقه بود، تغيير كرد و رژيمي بر سركار آمد كه رابطه اش با آمريكا و عضويتش در قراردادهايي مثل سنتو، ناتو و مجموعه اي از روابط تغيير كرد. به طور منطقي طبيعي بود كه ايالات متحده يك موضع خصمانه جدي عليه ايران اتخاذ بكند. به همين علت خطرجنگ هشداري بود براي مردم و به ويژه حكومت ايران كه متوجه سياست خارجي خودش باشد. اما امروز به نظر من ابعاد اين خطر به مراتب بيشتر از آن ايام هم هست.
نكته جالب در اين مصاحبه، تحريف تازه با هدف جعل سابقه انقلابي براي حزب وابسته به سرويس جاسوسي شوروي است. «عمويي» ادعا مي كند كه توده اي ها به جبهه رفته و شهيد هم داده اند!! «نمي دانم شما به ياد داريد يا نه كه ما حتي در حزب مان فراخوان داديم كه رفقاي مان به جبهه بروند و شهيد داديم، ولي وقتي حساسيت آقايان را ديديم، براي آنكه نكند اينها نفوذي تلقي شوند، دستور داديم كه رفقاي ما از جبهه بازگردند. ما همزمان از صلح دفاع مي كرديم؛ حتي آن موقع كه خطراتي از بيرون حس شده بود و آمريكا داشت تحرك هايي را در خليج فارس آغاز مي كرد و در نتيجه آن هواپيماي ايراني سقوط كرد، و به ويژه پس از آزادسازي خرمشهر اصرار داشتيم كه اين بهترين موقع است كه جنگ پايان بگيرد.
ما واقعاً براي مردم كشورمان احساس خطر مي كرديم و با صدق و صفا رفتار كرديم. عليرغم آن رفتاري كه با ما و با ديگر ميهن دوستان شد ضربه بزرگي به مجموعه اعتماد مردم ايران به حاكميتش وارد شد[!!] درست است دشمن خارجي دشمن همه مردم ايران است و مردم با هر ناراحتي و مشكلي كه با حاكميت داشته باشند قطعاً حمله به ايران را محكوم مي كنند. ولي آن جانبازي هايي كه آن سالها وجود داشت...؟ به هر حال به رغم اين دل خونيني كه از اين سياست داريم در مقابل دشمن خارجي از سرزمين مان دفاع مي كنيم»!
يادآور مي شود حزب منحله توده در چند دهه فعاليت خود، مرامنامه اي جز پيگيري تسلط شوروي بر ايران نداشت و سران آن تا آنجا پيش رفتند كه در حين اشغال نظامي ايران در جنگ جهاني دوم، اقدام به تظاهرات خياباني علني كردند و خواستار واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي در ازاي واگذاري نفت جنوب به انگليس شدند!
تلاش براي انجام كودتا عليه انقلاب نوپاي اسلامي از ديگر خيانت هاي حزب توده است اما پس از فروپاشي بلوك شرق، سران اين حزب ترجيح دادند به جاي بيگاري براي KGB شوروي، به خدمت سرويس هاي جاسوسي CIA و MI6 درآيند.
محمدعلي عمويي در مصاحبه خود توضيح نمي دهد كه قريب 2 سال تعليق فعاليت هاي هسته اي و غني سازي اورانيوم، چه سودي جز طلبكاري و گستاخي فزاينده آمريكا و غرب داشت و حالا كه همان ها از مقابله با اقتدار ملت ايران عاجز مانده اند، چرا بايد دست تسليم بالا برد.
ادعاي همراهي حزب توده با ملت ايران در دفاع مقدس نيز از آن دعاوي بي پايه است چه اينكه همان زمان اربابان حزب توده مشغول تجهيز ارتش متجاوز صدام به انواع تسليحات بودند و خود حزب نيز تا زماني كه سرپا بود از هيچ خيانتي در زمينه خالي كردن دل ملت ايران و روحيه دادن به دشمنان او دريغ نكردند. اي اصلاحاتچي هاي بي معرفت! (خبر ويژه)

يك شبكه ضدانقلابي با ابراز نگراني نسبت به رفتار بي ثبات و زيگزاگ افراطيون مدعيان اصلاح طلبي پيش بيني كرد كه اين طيف برخلاف ادعاهاي چند ماه گذشته، وارد گود انتخابات خواهند شد و اين حضور را توجيه خواهند كرد.
بالاترين تصريح مي كند «به زودي شاهد نامه ها و اظهارنظرهايي از اصلاح طلبان در اين زمينه خواهيم بود و بايد در اين باره نسبت به آنها واقع بين باشيم.»
اين پايگاه اينترنتي ضمن چاپ تصاوير برخي سران كارگزاران، مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب- نظير محمدعلي نجفي، كرباسچي، مهاجراني، رمضان زاده، بهزاد نبوي، عرب سرخي، ميردامادي، سليماني، زنگنه و...- نوشت؛ دوستان اين افراد احتمالا نامه هايي از اين دست خواهند نوشت «انتخابات مظهر اراده ملي و تعيين سرنوشت است و هر انسان آگاه و حساس نسبت به آينده كشور نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد. از همين منظر انتخابات به رغم همه كاستي هايي كه داشته، مهم است و لذا انتظار مي رود احزاب و جريان هاي اصلاح طلب با توجه به اينكه به همگرايي بيشتر نياز داريم، از فرصت انتخابات پيش رو حداكثر استفاده را بكنند. ما صريحا اعلام مي كنيم كه اگر از شركت در انتخابات دفاع مي كنيم به خاطر مردم و كشور است و كسي كه به كشور دل بسته نمي تواند با تحريم انتخابات موافق باشد. ما همچنين از مسئولان كشور و عقلاي سياسي انتظار داريم در شرايط كنوني شرايط مشاركت حداكثري را آماده كنند.»

 تنها حرف حساب اوباما كار دستش داد! (خبر ويژه)

يك روزنامه صهيونيستي اعلام كرد اوباما به خاطر سخنان در گوشي با ساركوزي عليه نتانياهو، شايستگي حمايت لابي يهوديان را از دست داده است.
روزنامه يديعوت آحارونوت نوشت: باراك اوباما نشان داده كه نمي تواند خود را به عنوان دوست اسرائيل معرفي كند و راي دهندگان يهودي در آمريكا ديگر نمي توانند به وي اعتماد كنند.
اين روزنامه نوشت: در حال حاضر همه از جزئيات گفتگوي اخير باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه درباره بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل و مسخره كردن وي خبر دارند. ساركوزي در اين مكالمه مي گويد ديگر نمي تواند نتانياهو را تحمل كند و او را يك دروغگو توصيف مي كند و اوباما نيز در پاسخ مي گويد تو از نتانياهو خسته شده اي اما من مجبورم هر روز با او صحبت كنم. حضور مستقيم اوباما در ترور شخصيت نتانياهو احتمالاً موجب كاهش حمايت راي دهندگان يهودي آمريكا خواهد شد زيرا آنها به اين نتيجه رسيده اند كه اوباما به رغم تلاش هاي اخيرش براي نزديك شدن به اسرائيل دوست تل آويو نيست.
اين روزنامه مي افزايد: استراتژي اوباما اين است كه به طور علني سياست هايي در حمايت از اسرائيل اتخاذ كند و از رويارويي علني با نخست وزير اسرائيل خودداري كند. اوباما در حاليكه به طور علني از تعهد خود براي تضمين امنيت اسرائيل و همكاري نزديك با اسرائيل سخن مي گويد در محافل خصوصي با اظهارنظر سران اروپايي درباره اين مسئله كه نتانياهو عامل اصلي بن بست در فرايند صلح خاورميانه است موافقت مي كند. اين اقدام وي در واقع تضعيف جايگاه نخست وزير اسرائيل است.
روزنامه صهيونيستي تصريح كرده كه بدين ترتيب ما نبايد خود را گول بزنيم زيرا او ديگر دوست اسرائيل نيست و نبايد در انتخابات سال آينده مورد حمايت قرار گيرد.

 لوموند: ايران پرچم آمريكا را نيمه افراشته كرده است (خبر ويژه)

روزنامه لوموند نوشت: آمريكا و اروپا در موقعيتي نيستند كه بخواهند با ايران درگير شوند.
اين روزنامه با اشاره به برخي هياهوهاي تبليغاتي نوشت: هم اكنون پرچم رهبري آمريكا در جهان به حالت نيمه افراشته درآمده و اروپا درگير بحران بدهي هاست. از آن سو جنبش هاي اسلامگرا در حال درو كردن ميوه بهار انقلاب ها در خاورميانه هستند.
لوموند معتقد است: تنش با ايران در كل به تقويت اسلامگرايان در منطقه خواهد انجاميد.
لوموند در تحليل ديگري خاطرنشان كرد: در طول سال هاي اخير، ايران درهاي تاسيسات هسته اي خود را براي كنترل آژانس باز كرده و بازرسي ها را پذيرفته است. به هرحال روش گفت وگو بهتر از روش بي نتيجه فشار و تحريم است.
اين روزنامه فرانسوي با انتقاد از سياست رياكارانه غرب در قبال برنامه هسته اي ايران در رژيم صهيونيستي نوشت: اين سند به شدت آزاردهنده است كه چرا اسرائيل كه يك زرادخانه هسته اي نظامي دارد به خود اجازه تهديد عليه كشور ديگري را مي دهد اين استدلال كه اسرائيل پيمان منع گسترش اتمي را امضاء نكرده و به همين دليل مي تواند به توليد كلاهك هسته اي بپردازد به هيچ وجه قابل قبول نيست. اين مساله باعث عدم تعادل استراتژيك در منطقه مي شود.
لوموند در عين حال تهديد نظامي اسرائيل را بلوف خوانده نوشت: اين صرفاً يك استراتژي تهديد است كه هدف آن مجاب كردن كشورهاي غربي به اعمال فشار بيشتر بر ايران مي باشد. ايران در اينجا بهانه اي است تا مشكلات سياسي و اجتماعي اسرائيل فراموش شوند.
لوموند تاكيد كرد: اكنون وقت آن رسيده كه با منطق بيشتري با مسئله روبرو شويم. نتيجه تمامي اين تحريم هاي اعمال شده چند جانبه و دوجانبه عليه ايران از سال 2007 تاكنون و حتي قبل از آن چه بوده است؟ آيا اين تحريم ها تاكنون تاثيري بر برنامه اتمي جمهوري اسلامي گذاشته است؟ حتي يك درصد هم تاثير نداشته. برعكس، ايران توان غني سازي خود را تا ميزان 20 درصد افزايش داده و اكنون در مذاكرات خود با كشورهاي غربي موضعي بسيار اصولگراتر پيدا كرده. بايد خاطر نشان كرد كه فريدون عباسي دواني، رئيس جديد سازمان اتمي ايران، يكي از دانشمنداني است كه از يك ترور كه احتمالا توسط دستگاه هاي مخفي خارجي اجرا شده بود جان سالم بدر برد. از طرف ديگر، برنامه هسته اي به يك مساله هويت ملي در ايران تبديل شده است.
اين روزنامه در پايان نوشت: شرايطي كه بحران مالي منطقه يورو، اروپايي ها را مجبور كرده تا با مسائل اساسي روبرو شوند، بهتر است اتحاديه اروپا به طور اساسي سياست خود را در مورد پرونده هسته اي ايران تغيير دهد. به جاي اينكه مدام از تحريم و مجازات بيشتر كه هيچ نتيجه اي نيز ندارد بگويد، اكنون بايد انرژي خود را روي مذاكرات جدي تري متمركز سازد. اتحاديه اروپا همچنين بايد سياستي در قبال ايران اتخاذ كند كه در راستاي منافع اقتصادي و استراتژيكش باشد.

 سفارت آمريكا در لندن شكست سال 88 اصلاح طلبان را پيش بيني مي كرد (خبر ويژه)

سفارت آمريكا در لندن براساس جمع آوري اطلاعات از رابطان ايراني پيش بيني كرده بود اصلاح طلبان، چشم اندازي براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال88 نداشته باشند.
براساس يكي از يادداشت هاي محرمانه ارسالي سفارت به وزارت خارجه آمريكا كه مربوط به 2ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري است، «ديدبان بخش ايران در سفارت»- فردي به نام پولوف- با چند تن از رابطان ايراني مذاكره و جمع آوري اطلاعات كرده است. سفارت پس از آن ارزيابي و جمع بندي خود را از چشم انداز انتخابات ايران ارائه مي كند. به گزارش ويكي ليكس در سند شماره 09LNDON923 به تاريخ 20 آوريل 2009 آمده است: تحليل گران ايراني مقيم ايران و بريتانيا هيچ الگوي نوظهوري در مبارزات انتخاباتي نامزدهاي رياست ماه ژوئن نمي بينند. منابع ايراني «ديدبان ايران سفارت» به طور گسترده به اهميت مذاكره مستقيم با حكومت ايران تأكيد دارند اما زمان ها و تاكتيك هاي مختلفي را براي اين كار توصيه مي كنند... [نام حذف شده يكي از رابطان سفارت[ اهميت استراتژيك كمي براي انتخابات قائل است. به اعتقاد او مذاكره مستقيم با ايران فراتر از انتخابات عمل خواهد كرد و اگر دنبال شود تأثيري بنيادين و تعديل كننده بر سياست هاي ايران خواهد گذاشت... [نام حذف شده] معتقد است مذاكرات با حكومت ايران صرف از نتايج خاص مذاكره، موجب تعديل رفتار رژيم در داخل كشور و صحنه بين الملل خواهد شد. او درمورد انتخابات ماه ژوئن فكر مي كند كه غرب، اين بار نيز مانند انتخابات سال 2005، موضع و توانايي هاي سياسي طبقات فرو دست را دست كم مي گيرد.
در اين گزارش كه از سوي گرگ بري مشاور سياسي با قيد «محرمانه» طبقه بندي شده، آمده است: منابع پولوف معتقدند اصلاح طلبان پس از پايان رياست جمهوري خاتمي نتوانستند متحد شوند. تأثير نامزدي موسوي قابل اندازه گيري نيست. اصلاح طلبان پراكنده و سرگردان به نظر مي رسند و هيچ تمركزي بر خواسته هايشان ندارند. آنها فراتر از انتقاد از دولت پيام مشخصي ندارند و همين طور فاقد چشم اندازي براي پيروزي در انتخابات هستند. موسوي با وجود شعارهايش براي آزادي هاي مدني و سخنان نرمش درمورد اسرائيل و هولوكاست، هنوز براي بسياري از جوانان ناشناخته است. او كمتر از خاتمي در مقام الهام بخش رأي دهندگان مخالف احمدي نژاد ظاهر شده است.رابط هاي ايراني نظرات مشابهي درباره گذشته تاريخي موسوي و اصطكاك او در زمان نخست وزيري اش با رهبر فعلي نظام دارند... [نام رابط ايراني حذف شده سفارت] فكر مي كند موسوي لحني شبيه خاتمي (نزديك به ادبيات مردم شمال شهر) انتخاب كند اما اعتقاد دارد كه موسوي موفق نمي شود حمايت كافي در مقابل احمدي نژاد جلب كند. كارشناس سياسي رابط سفارت گفت كه موسوي در جواني از دانشجويان هوادار هيپي ها در دانشگاه هنر بود.
ديدبان بخش ايران در سفارت آمريكا در لندن درباره كروبي مي نويسد: ...[اسم حذف شده] كروبي در صحنه مي ماند حتي اگر رأي نامزدهاي اصلاح طلب را بشكند... [نام حذف شده] به پولوف گفت كه غرور شخصي و نفساني كروبي، باعث مي شود كه او بدون درنظر گرفتن اينكه چه چشم انداز ضعيفي در انتخابات دارد يا چه لطمه اي مي تواند به نامزدهاي اصلاح طلب ديگر وارد كند، در صحنه انتخابات باقي بماند.
سفارت آمريكا همچنين به نقل از «يكي از افراد شناخته شده براي وزارت خارجه» كه نام وي در سند حذف شده پيش بيني مي كند احمدي نژاد در انتخابات پيروز خواهد شد و سپس مي افزايد: يكي از رابط هاي پولوف، انتخابات ماه ژوئن را با منافع استراتژيك غرب بي ارتباط مي داند. اين فرد (نام او نبايد فاش شود) اخيرا در مذاكرات خصوصي با پولوف، شديدا به انتقاد از سخنراني اخير ديويد ميليبند، وزير خارجه بريتانيا در امارات متحده عربي پرداخت. ميليبند در سخنراني خود، از دولت هاي عرب منطقه خواست كه عليه نفوذ منطقه اي فزاينده ايران متحد شوند.
در ادامه گزارش با بيان اينكه «8 سال جنگ با عراق، نوعي استقلال و خودكفايي به ايران داده كه ديپلماسي فعلي اين كشور را شكل مي دهد»، آمده است: رابط ها و منابع ايراني، هم نقش مسلط رهبري بر نهادهاي جمهوري اسلامي را مورد تأكيد قرار مي دهند و هم بر نقش متعادل كننده او در رقابت نيروها و گروه هاي مختلف سياسي صحه مي گذارند. اين پويايي شايد علاوه بر مبارزات انتخاباتي، در تعيين ديپلماسي ايران نيز مؤثر باشد. قدرت نفوذ فعلي [آيت الله] بيشتر ناشي از ادامه سكوت وي و ممانعت از پيش بيني نظرش [نسبت به نامزدها]باشد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14