(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 27 آذر 1390- شماره 20099

ضرورت بررسي ابعاد مختلف شكار پهپاد جاسوسي آمريكا (بخش پاياني)
اقتدار ملي در نبرد الكترونيكضرورت بررسي ابعاد مختلف شكار پهپاد جاسوسي آمريكا (بخش پاياني)
اقتدار ملي در نبرد الكترونيك

ايرج نظافتي
دنياي استكباري غرب و در راس آن آمريكا و رژيم صهيونيستي تصور مي كردند با تحريم و تهديد مي توانند مانع پيشرفت جمهوري اسلامي در ابعاد علمي و تكنولوژيكي شوند. اما امروز به اين نكته به خوبي پي برده اند كه تحريم ايران اسلامي نتيجه معكوس داشته است و روز به روز كشورمان در راستاي پيشرفت و توسعه پايدار در زمينه هاي مختلف حركت كرده است.
ضرب شست اخير سپاه پاسداران به شيطان بزرگ در كنترل هواپيماي بدون سرنشين جاسوسي آمريكا به خوبي نشان داد كه تحريم ها بر ايران كاملا بي اثر بوده است، چرا كه با وجود همه پيچيدگي هاي هواپيماي آركيو170 متخصصان سپاه پاسداران موفق شدند همگام با كشورهاي توسعه يافته و حتي بسيار فراتر از تصور كشورهاي غربي راه پيشرفت را طي كنند.
كنترل هواپيماي جاسوسي آمريكا كه شكست بزرگ پنتاگون و سيا را رقم زد نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران در حوزه علمي، فناوري و جنگ الكترونيكي بسيار پيشرفته تر از تصورات غربي هاست.
اما در اين ميان سردرگمي و نگراني مقامات آمريكايي و اتخاذ مواضع ضد و نقيضي كه نشان مي دهد دولتمردان آمريكايي از اين اقدام ايران غافلگير شده و بسيار دستپاچه شده اند، از موفقيت بي چون و چراي جمهوري اسلامي در مقابله با غرب حكايت دارد.
مسئولان آمريكايي در اولين واكنش مدعي شدند كه اين هواپيما در مرزهاي غربي افغانستان ناپديد شده است، بعد گفتند كه سقوط كرده، اما با رونمايي از آن در حيرت تمام اعلام كردند كه به علت نقص فني اين هواپيما در ايران فرود آمده است!
اين در حالي است كه براساس برنامه ريزي الكترونيكي آركيو170، اين هواپيما در صورت هرگونه اختلال كه آن را در معرض دشمن قرار بدهد، يا به پايگاه مبدأ باز مي گردد و يا منفجر خواهد شد.
اما با تمام اين تفاسير نكته اي كه آمريكا را نگران كرده و حتي رئيس جمهور آمريكا نيز با عجز و ناتواني درخواست پس دادن اين هواپيماي جاسوسي را داشت، موضوع دستيابي جمهوري اسلامي به اسرار پنتاگون و لو رفتن برنامه هاي محرمانه و طبقه بندي شده موجود در اين هواپيماي جاسوسي است.
احساس غرور ايرانيان
مردم ايران كه در حال عزاداري براي سرور و سالار شهيدان امام حسين(ع) بودند ناگهان با هديه بي نظير الهي روبه رو شدند و آن انتشار خبر به كنترل درآمدن هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين آمريكا بود.
در ميان اقشار متعدد جامعه، شايد رانندگان تاكسي با ديدگاههاي مردم در رده هاي مختلف فكري و تحصيلاتي بيشتر آشنا باشند.
محمد سعيد رضايي راننده تاكسي مسير انديشه به آزادي است. وي در اين باره مي گويد: «ما رانندگان تاكسي در طول روز با افراد مختلفي از باسواد و بي سواد و استاد دانشگاه و غيره ارتباط داريم، از همين رو معمولا سر صحبت مسافران با يكديگر و بعضا با ما بر سر مسائل روز داخلي و خارجي باز مي شود و درباره همين مسئله هواپيماي جاسوسي آمريكا اكثر قريب به اتفاق مردم اظهار غرور مي كنند و بسيار خوشحالند.»
اين راننده تاكسي با ذكر خاطره اي مي گويد: «همين امروز يك دانشجو با يك مغازه دار كه مسافر من بود با هم بحث مي كردند و هر دو بر اين موضوع اتفاق نظر داشتند كه مسئله به كنترل درآمدن اين هواپيما براي آمريكا در سطح جهاني شكست مفتضحانه اي بوده است و اقتدار نيروهاي نظامي ايران را در افكار عمومي جهانيان به نمايش گذاشته است.»
يك راننده تاكسي ديگري كه در مسير ميدان آزادي به ميدان انقلاب كار مي كند مي گويد: «معمولا در برخي اتفاقات سياسي داخلي و خارجي مسافران ما اختلاف نظر دارند و يكي تاييد مي كند و ديگري به كلي رد مي كند، اما اين مسئله هواپيماي جاسوسي از معدود موضوعاتي است كه همگي بر پيروزي ايران در اين ماجرا تاكيد دارند و معتقدند كه قدرت نظامي و الكترونيكي آمريكا به كلي شكسته شده و جهانيان بر اين مسئله كاملا واقفند.»
مانور تبليغاتي ايران عليه غرب
خيلي ها، شكار پرنده جاسوسي آمريكا را افتخار ملي مي دانند و خيلي هاي ديگر معتقدند كه بايد از اين مسئله حداكثر استفاده را در بعد رسانه اي ببريم.
كريم رستم خاني، مغازه دار در خيابان ناصرخسرو تهران مي گويد: «من فكر مي كنم به غنيمت گرفتن هواپيماي جاسوسي فوق پيشرفته آمريكا يك مسئله ملي است و نبايد به سادگي از كنار آن گذشت.»
خانم پريسا محمدي فر، كارمند بازنشسته بهزيستي مي گويد: «ما بايد از اين موضوع حداكثر استفاده را در عرصه بين الملل ببريم و اقتدار الكترونيكي خود را نشان دهيم.»
وي تصريح مي كند: «رسانه هاي داخلي كشورمان خصوصا صداوسيما و شبكه هاي برون مرزي آن به طور مدام و از ابعاد مختلف به تجزيه و تحليل اين واقعه مهم بپردازند و مثلا شبكه العالم يا پرس تي وي كه به زبان هاي عربي و انگليسي هستند مي توانند بهترين جنگ رواني عليه غرب و شكست الكترونيكي استكبار را داشته باشند و در اين زمينه به پخش برنامه هاي مختلف بپردازند.»
حسين علي منفردزاده، دانشجوي رشته محيط زيست نيز به گزارشگر كيهان مي گويد: «دولت هاي غربي بر سر مسئله پيش پا افتاده اي مثل حمله دانشجويان به سفارت پير استعمار - انگليس- جار و جنجال تبليغاتي را در رسانه هاي جهان عليه ما به راه انداختند و به دنبال بهره برداري از اين موضوع بودند، اين در حالي بود كه آن ماجرا اصلاً مسئله مهمي نبود و در خيلي از كشورهاي جهان چنين چيزي اتفاق افتاده و حتي سال هاي گذشته در لندن به سفارت كشورمان حمله شده و ديپلمات هاي كشورمان كشته و زخمي شده اند، حال درباره شكار هواپيماي جاسوسي و نحوه به كنترل درآمدن آن توسط نيروهاي سپاه بايد ما نيز مانورهاي تبليغاتي وسيعي را در رسانه هاي داخلي و خارجي راه بيندازيم و اين شكست تاريخي آمريكا را همچون پتكي محكم بر سر استكبار جهاني بكوبيم و اقتدار خود را براي افكار عمومي جهان به نمايش بگذاريم.»
فاطمه مرادنيا، دانشجوي سال آخر رشته دندانپزشكي نيز مخاطب سؤال گزارشگر كيهان قرار مي گيرد و مي گويد: «نبايد به آساني از كنار اين حادثه مهم بگذريم و مسئولان بايد با يك برنامه ر يزي مدون و چند ماهه بتوانند اين اتفاق را همچنان درصدر خبرهاي جهان نگه دارند و هر روز ابعاد تازه اي را درباره كنترل هواپيماي جاسوسي آمريكا مطرح كنند تا به سردرگمي مسئولان آمريكايي و ناتواني مستكبران غربي در برخورد با جمهوري اسلامي بيفزايند.»
وي مي گويد: «من اولين بار اين خبر را در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار خواندم و آن قدر خوشحال شدم كه باور كنيد چند بار اين خبر را مطالعه كردم و معتقدم اين موضوع هديه بزرگ الهي به ملت مظلوم ايران بود.»
امير نظري دانشجوي رشته علوم ارتباطات نيز در اين باره مي گويد: «امروز در جهان جنگ، جنگ رسانه هاست و كشورهاي غربي از هجمه هاي رسانه اي عليه كشورمان در رسيدن به مقاصد خود بهره مي برند، حال كه چنين امتياز بزرگي در دست ما قرار گرفته بايد بتوانيم از اين موضوع عليه غربي ها و از طريق رسانه ها بهره ببريم و جنگ رسانه اي گسترده اي را عليه غرب و در رأس آن آمريكا راه بيندازيم و در واقع از ابزار آنها عليه خودشان بهره برداري كنيم.»
ثبت افتخار ملي در تاريخ جمهوري اسلامي
كارشناسان و تحليلگران غربي در هفته هاي اخير در كنار مباحثي كه درباره به كنترل درآمدن هواپيماي جاسوسي آمريكا توسط ايران مطرح كرده اند، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين مسئله پيروزي بزرگي را براي جمهوري اسلامي ايران و شكست مفتضحانه اي را براي ايالات متحده آمريكا رقم زده است.
از طرفي هم آحاد مردم ايران و تمامي كساني كه با كشورمان مواضع مشابهي در برخورد با غرب دارند، اين موضوع را افتخاري در كارنامه جمهوري اسلامي به حساب مي آورند.
محسن اميني زاده، كارشناس علوم سياسي در اين باره به گزارشگر كيهان مي گويد: «همين اندازه كه نيروهاي نظامي ما توانستند به اين پرنده فوق مدرن بدون سرنشين دست پيدا كنند به غربي ها نشان داد كه ايران شايد به خاطر حفظ مسايل امنيتي و اطلاعاتي، خود به اين مسايل نپردازد ولي اقتدار ويژه اي دارد كه مي تواند در جنگ الكترونيك نيز همچون جنگ نظامي در برابر غرب بايستد.»
اين كارشناس علوم سياسي ضمن تأكيد بر اين نكته كه شكار پرنده جاسوسي آمريكا قطعاً افتخار بزرگي براي كشورمان محسوب مي شود، مي گويد: «بدون شك اين اتفاق باعث شده تا كشورهاي استكباري غربي در برابر جمهوري اسلامي به يك بازنگري استراتژيكي در مواضعشان عليه ايران بپردازند و بدانند كه كشورمان پيشرفت هاي وسيعي فراتر از تصورات آنان در ابعاد نظامي، علمي و الكترونيكي داشته است.»
وي به بعد ديگر شكار پرنده بدون سرنشين جاسوسي آمريكا توسط ايران مي پردازد و مي گويد: «يكي از ابعاد مهم اين مسئله برهم خوردن تمامي معادلات غربي ها عليه جمهوري اسلامي در موضوع تحريم و فشار به ايران و قضيه سفارت انگليس بود، به گونه اي كه مي توان گفت به كنترل درآمدن هواپيماي آركيو 170 حتي جنگ رسانه اي و تبليغاتي غربي ها عليه ايران را كاملاً به حاشيه برد و اين خبر درصدر اخبار جهان قرار گرفت، يعني رسانه هايي كه تا ديروز به دنبال ايجاد جنگ رواني عليه كشورمان بودند و مي خواستند تحريم بانك مركزي را بزرگنمايي كنند يا موضوع حمله دانشجويان به سفارت انگليس را يك فاجعه جهاني بنامند، ناگهان با يك بمب خبري روبه رو شدند و هنوز هم پس از گذشت چند هفته از به غنيمت گرفتن اين هواپيما، رسانه هاي غربي با يك شوك عميق خبري روبه رو شده اند.»
غافلگيري غرب از قدرت عظيم جنگ الكترونيكي ايران
غافلگير شدن غربي ها از اقتدار الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران سبب شد تا دولتمردان آمريكايي گزينه هاي مختلفي را براي بازپس گيري هواپيماي جاسوسي خود پيشنهاد دهند.
رئيس جمهور آمريكا عاجزانه از ايران درخواست كرد كه اين هواپيما را پس بدهد و در همان زمان پنتاگون گزينه هاي مختلفي را براي بازگرداندن اين هواپيما به كاخ سفيد ارايه كرد، اول ارسال تيم ويژه عملياتي به داخل ايران و دوم راه اندازي يك حمله هوايي براي نابود كردن پهپاد جاسوسي ، اما به گفته جان بولتون، سفير سابق آمريكا در سازمان ملل، اوباما رئيس جمهور آمريكا از ترس واكنش هاي احتمالي جمهوري اسلامي، گزينه هاي ورود به خاك ايران را نپذيرفته است.
دكتر محمدحسين قديري ابيانه، كارشناس مديريت استراتژيك و سفير سابق كشورمان در مكزيك در تحليل خود به گزارشگر كيهان مي گويد:«اگر جمهوري اسلامي ايران بابت هدف قرار دادن اين هواپيما و ساقط كردن آن يك امتياز در مقابل آمريكا و دنياي غرب به دست مي آورد، تحت كنترل درآوردن آن و سالم نشاندن اين هواپيما بر روي زمين و امكان كشف بالاترين تكنولوژي نظامي ايالات متحده و دست يابي به اطلاعات طبقه بندي شده و فوق سري سازمان سيا و كپي برداري از اين هواپيما، بدون شك صدها هزار امتياز مثبت را به حساب كشورمان منظور كرده است.»
دكتر قديري ابيانه در ادامه تصريح مي كند: «آمريكايي ها حتي آرزو مي كنند اي كاش اين هواپيما منهدم شده بود و خود نيز براي انهدام آن برنامه ريزي كردند اما ابتدا از عكس العمل كشورمان ترسيدند و از همه مهمتر از محل نگهداري اين هواپيما نيز بي اطلاع اند، به طوري كه به شدت پريشان شده اند و از قدرت عظيم جنگ الكترونيكي ايران غافل گير و سردرگم شده اند.» اين كارشناس مسائل استراتژيك در پاسخ به سؤال گزارشگر كيهان مبني بر شكسته شدن هيمنه و قدرت غرب و خصوصاً آمريكا در شكار هواپيماي جاسوسي، مي گويد: «البته اقتدار نظامي آمريكا، اسرائيل و حتي ناتو در فلسطين، لبنان، عراق و افغانستان به شدت آسيب ديده بود اما با اين قضيه به غنيمت گرفتن هواپيماي جاسوسي آمريكا توسط جمهوري اسلامي، اين هيمنه كاملاً فرو ريخت و از يك طرف اقتدار آمريكا كاملاً زير سؤال رفت و از طرفي هم اقتدار نظامي و تكنولوژيكي ايران در به كنترل درآوردن آخرين و مهم ترين دستاورد علمي و نظامي آمريكا براي جهانيان جلوه گر شد كه اين موضوع پيروزي بسيار مهم براي ايران و شكست قابل تأملي براي آمريكا محسوب مي شود.»
دكتر قديري ابيانه معتقد است: «مسئله به كنترل درآمدن هواپيماي فوق پيشرفته آمريكا روحيه بسيار زيادي به مسلمانان و آزادي خواهان جهان داد و خيلي از كشورهاي اسلامي از اين واقعه مهم خوشحال و اميدوار شدند از اينكه يك كشور اسلامي مثل ايران توانسته فوق مدرن ترين دستاورد علمي و تكنولوژيكي غرب را به چالش بكشاند و آن را تحت كنترل خود درآورد.»
كشف رمز پهپاد
پرويز سروري نماينده مردم تهران و رئيس كميته امنيت داخلي مجلس شوراي اسلامي از كشف رمز هواپيماي جاسوسي به عنوان مرحله نهايي دست يابي به پهپاد خبر مي دهد و مي گويد: «سپاه پاسداران در اين زمينه رشد بسيار خوبي داشته و توانسته تقريباً به مقامي برسد كه شايد بعد از آمريكا هيچ كشوري اكنون اين ظرفيت را نداشته باشد.»
سروري با تأكيد بر دستاورد مهم نيروهاي مسلح در به زمين نشاندن پهپاد جاسوسي آمريكايي مي گويد: «نوع حساسيت آمريكا نشان مي دهد كه چه اتفاق بزرگي افتاده؛ ما توانستيم براساس بررسي هاي دقيق جنگ الكترونيك نرم افزاري كه آمريكايي ها اين پرنده را به وسيله آن هدايت مي كردند شناسايي و مديريت الكترونيك آمريكائيها بر اين پرنده را قطع كنيم، و از آن مهم تر هدايت اين پرنده را به دست بگيريم و آن را سالم به زمين بنشانيم.»
وي تأكيد مي كند:«اين امر بيانگر آن است كه ظرفيت هاي بسيار عظيمي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي به وجود آمده، كه مي تواند در جنگ الكترونيك با آمريكايي ها عرصه هاي جديدي را ايجاد كند.»
سروري مي گويد: «اين هواپيما پيشرفته ترين نوع موجود در دنيا و در اختيار آمريكايي ها است. به همين دليل حتي پنتاگون آن را در اختيار ندارد، و صرفاً در اختيار سيا و براي مأموريت هاي جاسوسي مورد استفاده قرار مي گيرد.»
رئيس كميته امنيت داخلي مجلس مي گويد: «اكنون كشف رمز اطلاعات آن صورت مي گيرد، و ما با دستيابي به اطلاعات محرمانه آمريكايي ها و نقشه آنها براي جاسوسي، به اطلاعات باارزشي دست پيدا كنيم، شكستن رمز اين هواپيما به نتايجي رسيده، و در مراحل نهايي خود قرار دارد.»
سروري تأكيد مي كند: «اقدامات مقتضي از زمان تحويل اين هواپيما صورت گرفته و به زودي به همه اطلاعات و اخبار محرمانه دست خواهيم يافت؛ و در آن زمان به عنوان اسناد در شكايت عليه آمريكا استفاده مي شود. زمان مشخصي نمي توان براي آن اعلام كرد ولي مي توان گفت كه پيشرفت خوبي صورت گرفته است.»
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14