(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 21 دی 1390- شماره 20119

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
حيدر قيامت مي كند (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
تاييد صلاحيت بيش از 70 درصد داوطلبان در تهران
دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت بهمن ماه پايان مي يابد
قاضي پور: صلاحيتم احراز نشده ولي به دشمن اجازه سوءاستفاده نمي دهم
حادثه (گفت و شنود)
تلخي حماقت آمريكا در عراق از كام اسرائيل بيرون نمي رود (خبر ويژه)
قدرت فوق تصور ايران آمريكا را از عراق بيرون كرد (خبر ويژه)
قدرت نمايي اطلاعاتي ايران مقابل آمريكا بي سابقه است (خبر ويژه)
ما اپوزيسيون هستيم يا آلت دست جمهوري اسلامي؟! (خبر ويژه)
حالا كه يادتان آمده ديگه چرا؟! (خبر ويژه)حيدر قيامت مي كند (يادداشت روز)

چند روز پيش درحالي كه آخرين مرحله رزمايش دريايي ايران و تمرين انسداد تنگه هرمز درحال برگزاري بود، روزنامه USA TODAY نوشت «ايران متخصص جنگ هاي نامتقارن و استاد جنگ فرسايشي است». يك معناي نامتقارن بودن قدرت نمايي ايران، محاسبه ناپذيري آن است. يعني به شهادت تاريخ و تجربه 33 ساله، تك ها و پاتك هاي ايران به مرور زمان پيش بيني ناپذيرتر شده و از مدار رادار سرويس هاي اطلاعاتي غرب يا قاب ماشين حساب آنان بيرون زده است. «محاسبه»، ركن قدرت امپراتوري 300 ساله غرب است اما در روزگار معاصر، با وجود هر چه ديجيتالي و دقيق تر شدن اين دستگاه محاسبات سياسي- اطلاعاتي، مواجهه با چالش هاي قدرتمند موجود رو به پريشاني گذاشته است. تحولات شتابان و يكسره مصيبت بار سال 2011 براي غرب، ويتريني تمام عيار از اين پريشاني و تحليل قدرت آمريكاست.
اما چرا صحنه به شكلي فزاينده، براي آمريكا و غرب نامتقارن تر، گنگ تر، نامفهوم تر و فرساينده تر مي شود؟ چگونه بايد از اين معما رازگشايي كرد كه نهايت اشراف اطلاعاتي و محاسباتي غرب با شدت ناكامي ها و غافلگيري ها و بدبياري ها همراه شده است؟ چرا مشت هاي سنگيني كه از سوي جبهه استكبار حواله مي شود و شليك هايي كه با نهايت دقت در محاسبه و پرتاب انجام مي گيرد، يا از محيط هاي غيرهدف سر در مي آورد و يا مانند بومرنگ به سوي خود آنان برمي گردد و تلفات تازه اي مي گيرد؟ از سرنوشت آتشفشاني «جزيره ثبات» محمدرضا پهلوي و حسني مبارك بگيريد تا جنگ هاي تحميلي به ملت هاي ايران و لبنان و فلسطين و عراق، و از چالش هسته اي با جمهوري اسلامي تا تدارك فتنه سبز و منتهي شدن اين كودتاي مخملي چند لايه به رزمايش بزرگي به استعداد جنبش تاريخ ساز 9 دي .1388 پرسش اين است كه چرا جبهه استكبار اين قدر بد بازي مي كند و از همان گارد تهاجم، خاك مي شود و در همان فيگور تهاجم، ضربه جانانه اي چون شكار پهپاد جاسوسي فوق مدرن آر كيو 170 را از ايران دريافت مي كند تا واشنگتن تايمز بنويسد «تهديد قدرت جنگ الكترونيك ايران به مراتب خطرناك تر از توليد سلاح هسته اي است».
اين «عدم تقارن» حملات دو جبهه كه نهايتا راه به فرسايش روحيه جبهه استكبار برده، پيش از هر چيز ريشه در ساختار «ماشين محاسبه» طرفين دارد. نقشه عداوتي كه در اردوگاه دشمن(ماترياليست ها) چيده مي شود ظاهرا به لحاظ محاسبات مادي هيچ كم ندارد. 2+2=4! دشمن هر چند تصور مي كند در اين مهندسي مكر، فعال و طراح است، اما درواقع خود در يك نقشه مهندسي شده بزرگ تر و نامرئي عمل مي كند. اينجا صياد درواقع صيد است، هر چند كه تصور مي كند كمين كرده و دام چيده است. آمريكا و پنتاگون و سازمان سيا و مجموعه 16 دستگاه اطلاعاتي آن + وزارت دفاع انگلستان و سرويس ام آي6+ سرويس جاسوسي موساد، ظاهرا در حمله به عراق و گلاويزي با نوكر مفلوكي چون صدام- كه نقش ترمز را در مقابل انقلاب اسلامي ايران ايفا كرد- فعال و طراح مايشاء بودند اما خروجي اين تدبير بزرگ، چيزي جز سقوط آمريكا و اسرائيل به وضعيت فلاكت بار و برآوردناپذير سال 2011 نبود. اما نه، هيچ استدلالي جاي حجت الهي در قرآن حكيم را نمي گيرد. «ام يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون. آيا مي خواهند كيد بورزند؟ پس آنها كه كفر ورزيدند، خود در دايره مكرند و گرفتار مي شوند». (آيه 42 سوره طور) و نيز «ولايحيق المكر السيئي الا باهله. مكر شيطنت آلود كفار فقط دامان خود آنان را مي گيرد» (آيه 43 سوره فاطر). اين سنت الهي است كه «و مكروا و مكرالله والله خيرالماكرين». (آل عمران، آيه 54). جبهه كفر به وقت دسيسه و اجراي آن تمام نيروي خويش را به ميدان مي آورد حال آن كه جبهه ايمان- به قول استراتژيست هاي غربي- برگ هاي برنده رو نشده اي دارد. البته اين همه كه گفته شد به معناي دعوت به تن پروري از جنس رفتار قوم يهود نيست كه گفتند يا موسي تو و خدايت به جنگ فرعون برويد و ما همين جا مي نشينيم و منتظر مي مانيم. وعده نصرت الهي و امدادهاي آشكار و غيبي او مختص امت هايي است كه ابتدا از متن ملتهب رويدادها ابتلاهاي سخت با شجاعت و ايمان و تدبير و اتحاد عبور كنند و ثبات قدم در مسير مجاهدت و استقامت بر منطق پذيرفته حق را نشان دهند. حكمت الهي بر آن است كه خوبان و مؤمنان و پاكان را از سست عنصران و خباثت آلودگان و دو دوزه بازان جدا كند و درجه بر درجات عزت و كرامت آنان بيفزايد.
جنگ احزاب، جنگ اعصاب هم هست. آنجا كه فشار دشمني طوايف گوناگون شدت مي گيرد و شعله عداوت زبانه مي كشد، آزمون اراده ها و باورهاست. پيروزي هاي معجزه آسا و راهبردي كه به بركت پيوند مستحكم «امت- امام» در 33 ساله انقلاب به ويژه دهه اخير ارزاني ايران اسلامي شد، ذهن هر تحليلگر اهل دقتي را پرهيز مي دهد كه شرايط امروز كشور را حتي با وضعيت جنگ احزاب در صدر اسلام قياس كند، آنجا كه جبهه اسلام در مدينه النبي تازه تأسيس، هيچ براي دفاع نداشت. امروز وقتي فرعون مصر به عنوان عقبه اسرائيل سقوط مي كند و جبهه طالوت در جنوب لبنان سنگ هزيمت بر پيشاني جالوت هاي تل آويو مي كوبد، نزديك ترين قياس، قياس شرايط امروز با نبرد پيروز خيبر است كه يهودي ها در پس درهاي قلعه خيبر خزيدند اما نجات نيافتند. امروز رئيس و نخست وزير و وزير جنگ و رئيس ستاد مشترك ارتش و رئيس سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي بالاتفاق مي گويند انقلاب هاي خاورميانه، زير سر انقلاب 1979 ايران و زلزله اي بزرگ زيرپاي اسرائيل است. اما حتي اگر صرفا بسيج اضلاع جبهه استكبار عليه جبهه بيداري اسلامي با مركزيت ايران را مدنظر داشته باشيم و ماجراي جنگ احزاب را درنظر آوريم، باز هم صورت مسئله، چيزي از عجز جبهه غرب نخواهد كاست هر چند كه معمولا در هجوم احزاب متخاصم، زبان مرجفون و منافقين به ظاهر صلاح انديش و خيرخواه به طعنه و ارعاب باز مي شود. تاريخ 33 ساله انقلاب ما انباشته از اين جنگ احزاب ها و منافقان سايه نشيني است كه در همين بحبوحه ها، در تله خيانت خود افتاده و از نفاق خويش رونمايي كرده اند!
آيات آغازين سوره مباركه احزاب تا آيه 27 به يك معنا جريان شناسي جبهه خودي در ماجراي هجوم طوايف مشركان و محاصره مدينه است. در اين آيات، هم دعوت به پررنگ كردن مرزبندي هاي اهل ايمان با منافقان مشاهده مي شود و هم بشارت نصرت الهي. هم حال و روز اهل نفاق با دقتي روانشناسانه توصيف مي شود و هم تحليل رفتار و گفتار آنان است. هم رعب منافقان را به تصوير مي كشد و هم نشاط غريب مؤمنان را در بحبوحه تهديد و محاصره. و سرانجام از راز اين چيدمان عجيب و آميخته با تهديد پرده برمي دارد. اگر پيامبراعظم(ص)، شرافت پيروزي دشمن شكن آن روز را به نام علي بن ابيطالب(ع) نوشت و فرمود «ضربت علي در روز خندق برتر از عبادت تمام جن و انس است»، اما اميرمؤمنان(ع) را از منظري ديگر هم مي توان شناخت آنجا كه بعدها در روزگار سخت فتنه ها، به نام نامي پيامبراعظم(صلي الله عليه و اله وسلم) نازيد و فرمود: «هنگامي كه آتش جنگ افروخته مي شد ما همواره به رسول خدا پناه مي برديم و هرگز كسي از ما نزديك تر از آن حضرت به دشمن نبود» (حكمت 91 نهج البلاغه).
بخوانيد ماجراي احزاب به روايت قرآن حكيم را:
«اي كساني كه ايمان آورده ايد، به ياد آريد نعمت خداوند را بر خويش آن هنگام كه لشكرهايي به سراغ شما آمدند ولي ما باد و طوفان سخت و لشكرياني را كه شما آنها را نمي ديديد، فرستاديم... آن هنگام كه سپاه دشمن از بالا و پايين (شهر) بر شما وارد شدند و چشم ها از شدت وحشت خيره شد و جان ها به لب رسيد و گمان هاي بدي به خدا مي برديد. آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختي خوردند. و آن هنگام كه منافقان و كساني كه دل هايشان بيمار بود گفتند خدا و فرستاده او جز وعده هاي دروغ به ما ندادند. و آن هنگام كه گروهي از آنها گفتند اي اهل يثرب اينجا جاي توقف شما نيست به خانه هاي خود بازگرديد. و گروهي از آنان از پيامبر اجازه بازگشت مي خواستند و مي گفتند خانه هاي ما بي حفاظ است... اگر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان وارد مي شدند و پيشنهاد بازگشت به سوي كفر مي كردند، مي پذيرفتند و جز مدت اندكي ]درباره اين دعوت[ درنگ نمي كردند. اين درحالي بود كه آنان پيش از اين با خدا عهد كرده بودند پشت به دشمن نكنند و پيمان الهي مورد سؤال خواهد بود... خداوند كساني را كه مردم را از جنگ باز مي داشتند و كساني را كه به برادران خود مي گفتند به سوي ما بياييد به خوبي مي شناسد؛ آنها جز اندكي پيكار نمي كنند. همانا براي شما در زندگي رسول خدا سرمشقي نيكو وجود دارد؛ براي هركس كه به پروردگار و روز قيامت اميد دارد و خداوند را بسيار ياد مي كند. و آن هنگام كه مؤمنان لشكر احزاب را ديدند گفتند اين همان است كه خداوند و فرستاده او به ما وعده داده بودند و خدا و رسول او راست گفتند و ]ديدن اين صحنه[ جز برايمان و تسليم آنها نيفزود. از مؤمنان مرداني هستند كه صادقانه برسر پيماني كه با خدا بستند ، ايستادند. بعضي پيمان را به سر آوردند و گروهي ديگر در انتظارند و هرگز تغييري در اين پيمان ندادند. هدف اين بود تا خداوند راستان را به خاطر راستي شان پاداش دهد و منافقان را عذاب كند اگر كه خواهد يا توبه شان را بپذيرد. و خداوند كافران را با دلي پر از خشم و غيظ بازگرداند بي آن كه نتيجه اي گرفته باشند. و خداوند مؤمنان را از جنگ بي نياز ساخت و او قوي و شكست ناپذير است. و خداوند گروهي از اهل كتاب را كه از آنان حمايت كردند، از قلعه هاي محكم شان پايين كشيد و در دلهايشان رعب انداخت؛ گروهي را به هلاكت مي رسانديد و گروهي را به اسارت مي گرفتيد.»
جنگ رواني گسترده اي كه دشمن به موازات رفتارهاي ايذايي و تحريمي و به مدد پياده نظام خود در جبهه نفاق راه انداخته، چند هدف را دنبال مي كند كه شايد اولين آن انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي است. اگر دشمن اذعان مي كند ايران متخصص جنگ نامتقارن و استاد جنگ فرسايشي است، بايد منتظر حماسه بدر و خندق و خيبر ديگري باشد كه به فضل الهي در روز انتخابات رقم خواهد خورد. «استاد جنگ نامتقارن و فرسايشي»، اسم مستعار ملت ايران است كه در تهديدها هرگز به دشمن پناه نبرده و به پيروي از پهلوان خندق و خيبر، به رسول خدا(ص) اقتدا كرده است. آن روز بزرگ انتخابات، دشمن به چشم خواهد ديد كه «حيدر قيامت مي كند» و ميدان از پهلوان خالي نيست. جبهه استكبار منتظر ضربت دشمن شكن ملت ما در آن روز كه برآمده از ايمان و اميد و تدبير و شجاعت و اتحاد و اطاعت از مولاست، بماند. منافقين و مرجفون هم كه در فتنه 88 در بحبوحه خيانت، قبايشان لاي در ماند و امروز مردم را به خالي كردن ميدان دعوت مي كنند، انتظار بكشند آن روز خدايي را. ملت ما فقط تير ايمان در كمان اراده خواهد نهاد و به سمت دشمن خواهد افكند؛ قيف ليزري و نواختن اين تير در قلب هدف به عهده حضرت حق است.
روز 12 اسفند، روز خندق و خيبر ملت و مولاي ماست؛ به بركت ذكر يا علي مدد!
محمد ايماني

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤از مسئولين در هر پست و مقامي درخواست مي شود امروز وحدت و همدلي و ايجاد روحيه و نشاط در مردم را از دلاورمردان ارتش و سپاه بياموزند كه چگونه با رزمايش هاي عزت آفرين، ولايتمداري و آمادگي خود را با پاسخ به كوچك ترين تهديد و ياوه گويي دشمن نشان مي دهند.
5764---0912
¤بهتر است نمايندگان مجلس بدون تبليغات و با وجدان كاري بالا وارد مجلس شوند. اين همه هزينه و تبليغات براي جلوس بر كرسي مجلس در كشور شايسته و زيبنده نيست.
سليمان بلغار
¤آقاي خاتمي از بيداري اسلامي و خروش بوجود آمده ملت هاي منطقه عليه آمريكا ناراحت شده و گفته است ما ايرانيان چه كار كرده ايم كه كشورهاي اسلامي بپاخاسته بخواهند از ما الگوگيري كنند! ايشان از باب اينكه كافر همه را به كيش خود پندارد درست گفته است - مدعيان دروغين اصلاحات غير از ترمز زدن به انقلاب و ايجاد سرعت گير بر سر راه اسلام و نظام هنر ديگري نداشته اند و ندارند.
8847---0919
¤پاورقي صفحه 8 كيهان 17/10/90 در افشاي چهره واقعي محمد خاتمي عالي بود. لطفا موارد مشابه را منتشر كنيد.
7829---0938
¤آمريكا و سگ نگهبانش اسرائيل بدانند در صورت دست درازي به مملكت امام عصر(عج) انتقام دوستان شهيد هشت سال دفاع مقدس را با وارد كردن ضربات كاري و تمام كننده از آنان خواهيم گرفت. رزمندگان ، تربيت شده مكتب امام حسين(ع) براي ذليل كردن هميشگي دشمن لحظه شماري مي كنند.
5122---0913
¤وقتي در آمريكا نتيجه انتخابات باب ميل صهيونيست ها نباشد با تشكيل دادگاه فرمايشي نتيجه را به نفع سرمايه داران تغيير مي دهند. با اين حساب پيروزي يا باخت اوليه هيچ اهميتي ندارد.
8516---0919
¤آمريكا مدعي است كه تعدادي از ماهيگيران ايراني را از دست دزدان دريايي نجات داده است؛ با توجه به عملكرد آمريكا طي 33 سال اخير با ملت ايران احتمال اينكه دزدان دريايي از نيروهاي آمريكايي باشند بسيار به واقعيت نزديك است ثانيا اگر رحم و مروت سرش مي شود چطور هواپيماي مسافربري ايراني را با 300 نفر سرنگون كرد؟ چطور ملت ايران را از واردات قطعات هواپيمايي به كشورمان تحريم مي كند؟ چطور اموال بلوكه شده ما را برنمي گرداند؟ و مردم فريب نيرنگهاي آمريكا را ديگر نخواهند خورد.
تجارتچي
¤با توجه به شگرد دشمنان داخلي و خارجي براي جذب جوانان كشورمان با تزوير و حيله و نشان دادن چهره هاي ناخوشايند از انقلاب و مسئولين دلسوز شايسته است صدا و سيما و مطبوعات و رسانه ها نسبت به ارائه تحليل هاي متنوع و مكرر همچون ساخت برنامه هايي مشابه «شاخص»، «روح الله» و به روشنگري نسل جوان براي پاسداري از انقلاب اسلامي همت گمارند.
2897---9109
¤از صدا و سيما درخواست مي شود با ساخت فيلم هاي شاد و طنز، شادي را به خانواده ها هديه نمايند. ما واقعا علت پخش همزمان چند سريال بسيار تلخ را در اين شرايط درك نمي كنيم.
رضايي از تهران و يك شهروند ديگر
¤خدا را شكر مي كنيم كه خانه سينما منحل شد. بايد اين كار را خيلي جلوتر از اين انجام مي دادند.
6569---2109
¤ كيهان خيلي به موقع خبر از فعاليت فرقه ضاله بهائيت براي جذب بازيكنان اعزامي به خارج كشور داد لازم است وزارت ورزش و جوانان وارد عمل شوند.
7322---0912
¤ مسئولان بايد به حجاب زنان مانكن در اطراف اماكن زيارتي و خيابان ها دقت كنند اين افراد كه از روي جهل اين گونه ظاهر مي شوند دست پرورده گروه خاصي اند كه مروج بي بند و باري هستند. بايد قوانيني وضع شود تا از ورود اين خانمها با پوشش هاي نامناسب جلوگيري به عمل آيد.
يك شهروند
¤ در مورد هوشمندسازي مدارس و تجهيز آنها به رايانه مطلبي دارم. در شهرستان ورامين در مدرسه اي كه 003 دانش آموز دارد، از هر خانواده تقاضاي 02 هزار تومان پول بابت هوشمندسازي مدارس كرده و به صورت كتبي به والدين ابلاغ نموده اند. آيا هزينه هوشمندسازي مدارس را كه تامين آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است، والدين كم بضاعت بايد بپردازند؟
يك شهروند وراميني
¤ از شهرداري تهران درخواست مي شود نسبت به احداث ايستگاه مترو در پارك ولايت و ميدان مركزي ميوه و تره بار منطقه 91 اقدام نمايد.
4511---0919
¤ از مديريت محترم حوزه علميه تهران درخواست مي شود امتحانات را طوري برنامه ريزي نمايند كه طلاب از فيوضات اربعين حسيني محروم نگردند.
8823---0919
¤ قيمت اجناس و خدمات تاكنون چندين مرتبه تا حدود 51درصد گران شده است در حالي كه حقوق ما كاركنان و كارمندان را فقط يك بار زير 01درصد افزايش داده اند. نتيجه آن شده كه هر سال به صورت فاحش از تورم عقب باشيم و به سختي زندگي بكنيم.
2664---0935
¤ دولت علي رغم شعارهايي كه در مورد كنترل قيمت اجاره مسكن داده ولي موفق نشده اين وضع نابسامان را سامان بدهد. در حال حاضر قيمت اجاره مسكن در مناطق پايين و حاشيه ها از 06هزار تومان به 004 هزار تومان رسيده يعني چيزي نزديك به بحران با اين وضع افراد خانه به دوش چه كار بايد بكنند.
8412---0919
¤ كمبود شديد فضاي آموزشي در مركز شهرستان قائن و فرسوده بودن فضاهاي موجود واقعيتي است كه وجود دارد. اگرچه در طول اين چند سال تلاش هايي در جهت بهبود بخشيدن به اين وضع صورت گرفته، ولي براي يك اقدام اساسي نياز به عزم جدي مسئولين دارد.
5255---0915
¤ زائر امام رضا(ع) بودم و از مشهد به سمت كرج مي آمدم. دماي قطار در بدو ورود دو درجه زير صفر بود علاوه بر آن كه داخل كوپه بسيار سرد بود كه با 5 ساعت تاخير به تهران رسيديم. ضمن اينكه تمام سيستم آبهاي داخل قطار يخ زده بود. اما مسئولان قطار در مسير تهران به سمت كرج برخوردي بسيار زننده با مردم داشتند و به هيچ كس پاسخگو نبودند. مادراني كه بچه هاي 5-6 ماهه داشتند، به خاطر سرما و كمبود آب اشك مي ريختند.
رزاقي
¤ يك سال تمام به عنوان پيمانكار خرد براي يكي از پيمانكاران طرف قرارداد مسكن مهر شيراز كار كردم ولي مزدم را ندادند. انتظار داشتم مسئولين مسكن مهر در دفاع از حق و حقوق بنده كاري بكنند. ولي سكوت اختيار كردند بنويسيد زندگي ام در حال پاشيده شدن است.
6447---0937
¤ از هيئت محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان را در سال 19 با توجه به نرخ تورم تصويب نمايند. با توجه به اينكه حقوق بسياري از كاركنان دولت زير خط فقر است.
مهراب جوانفر از بابل
¤ آقا امام حسن مجتبي(ع) بين 5تن بسيار مظلوم اند، از خطبا و علما مي خواهيم آخر ماه صفر بيشتر براي اين امام مظلوم مراسم برپا كنند و در كنار خيمه هاي امام حسين عليه السلام، خيمه هاي امام حسن(ع) برپا كنند.
يك محب اهل بيت(ع)
¤ از ناصرخسرو چراغ مطالعه چيني را 21هزار تومان خريدم اما دو روز بعد همان چراغ به قيمت 61هزار تومان فروخته شد، دستگاه هاي ناظر به اين بي قانوني ها رسيدگي كنند.
فيضي
¤ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان خصوصي سازي چرا فكري به حال بازنشستگان و معوقات آنها نمي كنند، چرا ما را سر مي دوانيد.
يك بازنشسته
¤ 81ميليون از بانك مسكن وام گرفته ام، با بازپرداخت 14ميليون، سود اين وام 12درصد است. انصافتان كجاست؟ مسئولان بانك مركزي چرا فكري به حال ما نمي كنيد؟
بهروز بهوندي
¤ اميد است در آينده نزديك شاهد سرنگوني حكومت آل سعود در عربستان باشيم.
قاسمي از اصفهان
¤ چرا اسامي مفسدان اقتصادي دانه درشت وابسته منتشر نمي شود ولي بدهكاران جزيي به بانك ها در صورت عدم پرداخت چند قسط تهديد به مصادره اموال مي شوند.
8416---4603
¤ برخي از آموزشگاه هاي سطح شهر گويا به مغازه تبديل شده اند و متأسفانه ناجا نيز نظارتي بر آنها ندارد براي نمونه يك آموزشگاه رانندگي واقع در شهرك شهيد محلاتي داراي نواقص زير است و هيچ نظارتي نيز بر اين آموزشگاه وجود ندارد.
1- نبود مديريت صحيح نوبت دهي به افراد
2- خروجي كار اين آموزشگاه در حد صفر است
3- روزبه روز بر حجم متربيان به علت عدم آموزش صحيح افزوده مي شود
4- نقص فني خودروها طوري است كه روزانه از 05 نفر 01 نفر قبولي ندارد
از نيروي انتظامي نظارت مستمر و غيرمحسوس در اين گونه آموزشگاه ها را خواستاريم.
تعدادي از اهالي محل
¤ به علت عدم نظارت كافي كالاهاي ضدارزشي وارد بازار كشور اسلامي مان مي شود براي نمونه ليوان پلاستيكي باربي كه وقتي آب جوش داخل آن ريخته مي شود عكس مستهجن آن نمايان مي شود؟ لطفا مسئولين پي گيري و برخورد نمايند.
م. خ از تهران
¤ از مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي درخواست مي شود تاريخ توزيع دفترچه آزمون كارشناسي ارشد را اعلام نمايند.
8945---3109
¤ چندي قبل اخبار 03/20 به نقل از رئيس جمهور اعلام كرد كه دستورالعمل پرداخت هزينه درمان ايثارگراني را كه 6 ماه به بالا سابقه حضور در جبهه دارند صادر كرده اند ولي تا به حال هيچ خبري نيست. لطفا پي گيري كنيد.
7435---8109
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست مي شود نسبت به تغيير مدرسه شاهد به فرهنگيان اقدام نمايند!
0051---9109
¤ از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود قبل از اتمام دوره نمايندگي نسبت به تصويب قانون جامع ايثارگران اقدام نمايند.
جانباز محمدخاني
¤ عاشورا هر روز در كربلاي دل ما اتفاق مي افتد. كوشش كنيم تا حسين دل به دست يزيد نفس تشنه لب كشته نشود. عبارتي كه بيان كردم از نوشته هاي سيد شهيدان اهل قلم سيدمرتضي آويني است.
4612---9109
¤ اميدوارم در سند جامع آموزش و پرورش كه اخيرا رونمايي شد بيشتر روي اسلامي و ايراني كردن محتوي دروس رشته علوم انساني در مدارس و سپس دانشگاه ها سرمايه گذاري شده باشد. متأسفانه بيشتر سر فصل اين رشته ها درحال حاضر غربي هستند و افراد با رويكرد مباني غرب فارغ التحصيل مي شوند.
8461---8109
¤ روزي ده صلوات براي سلامتي آقاي شريعتمداري اين سرباز بي ادعاي رهبري نذر كرده ام و هر روز متعهد به انجام آن هستم.
1755---9109
¤ در سايه تساهل و تسامح مسئولين شاهد تشكيل انواع كلاس رقص در تهران هستيم به طوري كه پوستر تبليغاتي اين كلاس ها روي ديوارهاي شهر به چشم مي خورد. در برخي از مناطق تراكت هاي تبليغاتي در مغازه ها همراه با كالاي خريداري شده به مشتريان تحويل داده مي شود.
2546---2109
¤ درد بزرگ و جانكاهي است كه امتي حسين(ع) را نشناسد سخنان و پيامش را متوجه نشود و او را در جايي كه باشد نبيند.
0996---6109
¤ رئيس جمهور آمريكا آيا ترسيده عكس هاي شخصي اش در هواپيماي جاسوسي شكار شده توسط ايران افشا شود كه مثل بچه ها درخواست مفلسانه كرده كه اين هواپيما بازگردانده شود.
4031---2109
¤ در اثر بي تفاوتي مسئولين كشور بعضي از فروشندگان دوره گرد وقاحت را به جايي رسانده اند كه در داخل واگن هاي مترو كه مسافرين به صورت مختلط زن و مرد سوار شده اند، اقدام به فروش لباس زيرزنانه مي كنند و ابايي هم ندارند.
0240---9109
¤ بايد به حال بعضي از نمايندگان بي توجه مجلس تأسف خورد كه جايگاه مقدس خانه ملت را با سالن بوكس اشتباه گرفته و با اعمال دور از اخلاق اسلامي و انساني شأن و احترام قوه مقننه را پايين مي آورند. همچنين بايستي متاسف بود از برخي مديران اجرايي كه برخوردي تحقيرآميز و بي ادبانه با نمايندگان ملت داشتند. گويا آنچه فراموش شده عمل به توصيه هاي رهبر معظم انقلاب است.
8427---2109 و 8373---7309
¤ ما رزمندگان 03 تا 04 ماه جبهه رفته و جانباز زير 52درصد نسبت به آينده خود نگران هستيم. با اينكه در قانون توسعه پنجم بر بيمه ايثارگران تاكيد شده ولي در عمل هيچ كاري صورت نگرفته است. چرا؟
6043---0109
¤ از شهيد مهدي زين الدين نقل شده كه هرگاه شب جمعه شهدا را ياد كرديد شما را نزد اباعبدالله(ع) ياد مي كنند. بياييد يادشان كنيم تا يادمان كنند اگرچه با يك ذكر صلوات باشد.
9643---3109
¤ جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد
ناخودآگاه به سمت تو تمايل دارد
يازده پله زمين رفت به سمت ملكوت
يك قدم مانده، زمين شوق تكامل دارد
اللهم عجل لوليك الفرج
9643---3109
¤ مادر تنهايي را در يكي از شهرهاي دور افتاده استان فارس به نام شهر «فراش بند» مي شناسيم كه اخيرا قلب و كليه خودش را عمل كرده و مبلغ 8 ميليون تومان هزينه عمل هاي جراحي او شده است. از آنجا كه اين مادر تنها زندگي مي كند و سرپرست ندارد مي خواستم از طريق اين ستون از افراد نيكوكار جامعه بخواهيد كه از اين مادر دراين شهر دور افتاده دستگيري كنند.
م- ل
¤ مسئوليت شست وشوي حباب هاي چراغ برق زير پل خيابان ري را نه شهرداري منطقه 21 قبول مي كند و نه اداره برق منطقه مولوي زيربار آن مي رود. براي اين كار به هر كدام از دو دستگاه مراجعه مي كنيم ما را به يكديگر پاس مي دهند.
اسدي
¤ با اينكه در ماه محرم بايد نذرم را ادا كنم ولي دستگاه قضايي كشور بدون توجه به حرمت و احترام اين ماه اجازه نداد كه ماه به پايان برسد بلكه يك روز بعداز عاشورا با فرستادن چند مأمور و تعدادي كارگر به در منزل استيجاري بنده كليه اسباب و اثاثيه ام را بيرون ريخت. درحال حاضر دستم به جايي نمي رسد. بنويسيد فاصله ما مردم عادي و پايين دست جامعه با رئيس محترم قوه قضاييه، حكم «دست ما كوتاه و خرما بر نخيل» را پيدا كرده است.
تاجبخش
¤ مطالب و طرح هايي را كه حوزه بسيج امام سجاد شهرستان كرج به مناسبت فرارسيدن حماسه 9 دي در نقاط مختلف شهر به صورت بنرهاي زيبا نصب كرده بود بسيار جذاب و دلنشين بودند خواستم از ابتكار هنرمندانه و زحمت اين عزيزان از طريق اين ستون تشكر كرده باشم.
حسيني
¤وقتي خانم فائزه هاشمي قبل از حضور در دادگاه در مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر مي شود و سخنراني و بهتر بگويم عقده گشايي مي كند بهتر است كه برادر فراري ايشان يعني آقا مهدي هم به ايران بازگردد و زندگي خودش را بكند.
7581---5109
¤ پول برق قبوض يك ماهه چندين برابر قبوض دوماهه درگذشته شده و مسئولين امر انگار نه انگار كه به مردم فشار مي آيد و موجب بدبيني و نارضايتي عموم مي شوند.
2597---6109
¤ اتومبيل پژو 702 اتومات بنده نياز به كار چند ساعته نقاشي و صافكاري داشت. براي اين كار به نمايندگي مركزي ايران خودرو مراجعه كردم .مدت 41 روز تمام خودرو بنده را براي اين كار جزئي متوقف كردند. تا وقتي با چنين برخوردي روبه رو نشده بودم فكر نمي كردم خدمات ايساكو تا اين حد مشكل داشته باشد.
ميرزاهاشمي
¤ در ميدان احمدي واقع در سرآسياب جنوب تهران چاله اي به عمق 04 متر ايجاد شده كه روزهاي اول چون دور آن را علامتي نگذاشته بودند يك موتور سوار به همراه زن و بچه داخل اين گودال افتاد و هر سه كشته شدند. ولي در بالاشهر تهران با چشم خودم ديدم كه بخاطر يك متر گودبرداري در يكي از خيابان ها انواع و اقسام علائم هشدار دهنده گذاشته اند از همين يك مورد بايد بتوان به فرق جنوب تهران با شمال آن پي برد.
رحماني
¤ تمام هم و غم صدا و سيما به عنوان رسانه ملي كشور اين شده كه مرتب و هر لحظه خبر از قيمت سكه و طلا بدهد تا مبادا مرفهين بي درد جامعه در زندگي مشكل پيدا كنند. ولي كسي از بنده كه با02 ميليون تومان پول پيش دنبال يك منزل كوچك اجاره اي هستم و موفق نمي شوم خبر نمي گيرد. آيا صدا و سيما وظيفه ندارد سهمي و درصدي از مشكلات عموم جامعه مثل بنده را پوشش بدهد.
بابايي
¤ از خواندن خبر دهشت آور شكنجه نوعروس افغاني به نام «سحرگل» عميقا متأثر شدم. چنانچه ايشان به خاطر مقاومت در برابر خواسته هاي نامشروع به چنين روزي افتاده باشد شايسته است به عنوان يك قهرمان مورد تجليل قرار گيرد.
بوداغي
¤ دفاتر پست هزينه هاي زيادي بر مردم تحميل مي كنند. گويا نظارتي هم بر آنها نيست. پيشتازي را اجباري كرده اند، حق شيفت هزار ريال، شناسه الكترونيك دو هزار ريال و هزينه پاكت سه برابر قيمت مغازه هاست از مسئولين امر درخواست رسيدگي داريم.
6400---2109
¤ مشكل اساسي آمريكا، انگليس، اسرائيل و در كل استكبار جهاني نگاه مستكبرانه و خودبزرگ بين آنها مي باشد.
3837---6309
¤ كارخانه عظيم و باسابقه ارج علي رغم برخورداري از امكانات گسترده بيش از ده سال است كه به سهامداران خود يك ريال سود هم نداده است. اين معما را براي ما سهامداران حل بكنند.
9489---2109
¤ مسئولين و كاركنان اداره كل درآمد سازمان تأمين اجتماعي مستقر در خيابان آزادي با مراجعين برخورد خوب و شايسته اي دارند. وظيفه خود مي دانم از طريق اين ستون تشكر كنم.
شفيعي
¤ برنامه اي كه تحت عنوان ضربان با موضوع عرفان هاي نو پديد از شبكه سوم سيما پخش مي شود كم مايه بوده و عمق لازم را ندارد پيدايش تصوف در تاريخ ايران دلايل عديده و عميقي دارد كه بايد از طريق تهيه و پخش برنامه هاي عميق و پرمحتوي مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار بگيرد.
5724---0109
¤ در تاريخ 9 دي 09 با قطار از مشهد عازم بندرعباس بوديم . واگن 2 كوپه 2 پر از حشراتي مانند ساس بود و اين باعث برهم خوردن آرامش خانواده و خارش بدن هايمان شد. از مسئولين امر درخواست رسيدگي دارم.
9541---1109
¤ شايسته است براي حمايت از شيعيان مظلوم بحرين و مردم مسلمان يمن با تحريم عمره به مخالفت با آل سعود بپردازيم.
4515---7109
¤ دفاتر خدمات الكترونيك براي گره گشايي از امور مردم راه اندازي شد، ولي متأسفانه گره هاي زيادي براي ماي ايجاد مي كند براي دريافت يك برگ كاغذ 4A پايان كار براي يك ساختمان 25 متري مبلغ /081 هزار تومان پرداخت كرديم. آيا اين اجحاف و ظلم به مردم نيست؟ مگر قرار نيست باري از دوش مردم برداشته شود؟ از شهرداري منطقه 3 درخواست رسيدگي دارم.
عابديني
¤ چرا سازمان بازنشستگي كساني را كه قبل از ظهر فوت مي نمايند و يا آخر شب فوت مي كنند يكسان نسبت به قطع حقوق مستمري آنان اقدام مي كنند. آيا اين صورت شرعي و قانوني دارد؟ پدرم ساعت 03/10 شب 72/9/90 فوت نموده و سازمان بازنشستگي از تاريخ 72/9/90 اقدام به قطع حقوق وي نموده است. براي وراث يك روز حقوق هيچ ارزشي ندارد ولي يك روز يك روزهاي زيادي جمع مي شود و مبالغ هنگفتي به وجود مي آورد و همين پول هاي شبهه ناك نيز به مردم تحويل مي شود و زندگي ها را دگرگون مي كند . شايسته است قطع حقوق ها براساس ساعت فوت محاسبه شود تا نه مشكل شرعي داشته باشد و نه مشكل قانوني.
حسين سلطان
¤ از وزير محترم اقتصاد و رئيس محترم بانك مركزي درخواست مي شود مشكل وام ازدواج و ضامن هاي حقوق بگير بانكي و ديگر مشكلات گريبانگير خانواده ها را براي چند صد هزار تومان حل نمايند تا اين قدر به افراد متعدد رو نيندازند كه بانك هم آنها را نپذيرد و دو جوان در ابتداي زندگي اين قدر بين بانك و اشخاص پاس كاري نشوند.
8869---6309
¤ اداره برق دماوند براي نصب يك تير برق در خيابان اصلي كه از وظايف آن اداره مي باشد يك ميليون و دويست هزار تومان از بنده گرفته است. خواهشمندم منعكس نماييد تا شايد مسئولين پاسخي به آن بدهند.
«صبحي از دماوند»
¤ يك بسيجي دوران دفاع مقدس و درجه دار هستم كه با 01سال خدمت در شرايط سخت به علت مشكلات و شهادت برادرم استعفا كردم. بنده جانباز بدون پرونده و درصدهستم و متأهل، مستأجر و بيكار. از مسئولين امر استمداد مي كنم.
0039:0918
¤ از مواضع ولايتمدار و به حق امام جمعه موقت تهران حضرت آيه ا... سيد احمد خاتمي و روشنگري در مورد فتنه و عقبه آن تقدير و تشكر مي كنم.
رستمي
¤ ساحت «روح خدا» عرض ارادت مي كنم
با علمدار ولايت باز بيعت مي كنم
رهبرم «سيدعلي» گر خواهد از من جان و سر
سر به پايش مي نهم غسل «شهادت» مي كنم.
1670:8091
¤ به اميد خداوند مردم فهيم و ولايت مدار ايران اسلامي با شركت باشكوه خويش در انتخابات مجلس شوراي اسلامي آرزوي تحريم انتخابات از سوي وطن فروشان را به دلشان خواهند گذاشت.
6745:2091
¤ آرزو مي كنيم مسئولين كشور همسايه تركيه قبل از غرق شدن در منجلاب آمريكا و اروپا به دامن اسلام واقعي يعني اسلام استكبارستيز برگردند.
2014:3091
¤ آيا درست است كه مردم شهرها و روستاهاي خوزستان علي رغم كمبود همه نوع امكانات به اندازه مردم شهرهاي تهران- اصفهان و... كه از حداكثر امكانات شهري برخوردار هستند يارانه دريافت كنند. پس اجراي عدالت را براي چه موقع گذاشته اند؟
0957:6091
¤ در دادگستري اهواز در ازاي نگهداري تحميلي تلفن همراه مراجعين مبلغ 020تومان پول مي گيرند. كجاي اين كار قانوني است؟ ما كه به اختيار خود نخواسته ايم وسيله ارتباطي همراه ما را نگهداري كنند.
5716:6091
¤ قيمت داروهاي خارجي بسيار بالا بوده و متأسفانه تحت پوشش بيمه هاي درماني هم نيستند. چگونه است كه سيگارهاي خارجي با قيمت ارزان به دست جوانان ما مي رسد اما دارو كه ارتباط مستقيم با سلامت جامعه دارد اين گونه نيست.
2175:1091
¤ در بنيادشهيد و جانبازان در حق ايثارگران و آزادگان و جانبازان جفا مي شود و فرياد ما به جايي نمي رسد.
9842:9091
¤ وقتي خيانت سران فتنه بر همگان روشن شده چرا محاكمه نمي شوند ؟ اين مصلحت انديشي ها براي چيست؟
8119:8093
¤ اگر ما مردم به هر يك از مسئولين احترام مي گذاريم فقط به خاطر حرف شنوي از مقتدا و رهبرمان امام خامنه اي است. اين مسئولين به هر اندازه اي كه از رهبري فاصله بگيرند به همان اندازه از چشم و دل ما مردم مي افتند.
9395:1091
¤ دانشگاه پيام نور ورامين ساعات امتحاني دانشجويان را از ساعت 11 صبح تا يك بعدازظهر تعيين و اعلام كرده است. يعني عملا ارزشي براي نماز اول وقت قائل نشده اند. اعتراض كرديم گفتند از مركز چنين برنامه اي ابلاغ شده است. اگر چنين باشد وضع بدتر است و عذر بدتر از گناه مي باشد.
جوادي
¤ سالگرد 9 دي جدا از عظمت خود، درسهاي عظيمي را براي ما تداعي مي كند كه در صورت درك درست چراغي است پيش روي آينده ما و انقلاب. يكي از دروس 9دي، حضور زنان باحجاب و اقشار مذهبي در مراسم بود كه نشانگر اين است كه مذهب حامي اين كشور است. كساني كه تقيد به دين و مذهب ندارند و دم از ايراني و مليت مي زنند، دروغگو هستند و هنگام جانفشاني به دامن دشمن مي خزند و آنكه كشور را نجات مي دهد، افراد پايبند به دين هستند نه ملي گرايان چون آنها خائن از آب درآمدند.
نكته ديگر اينكه ما بايد يك بار براي هميشه سفارت انگليس را در كشور تعطيل كنيم چون در فتنه88 ماهيت خود را نشان داد چون تمام فتنه ها زير سر او بود.
يك شهروند
¤ يك پيشنهاد از سوي يك راننده داشتم، خانواده ها براي مديريت درست هزينه هاي خود به صورت ذهني دو صفر از حقوق خود كم كنند.
مهدي گودرزي از اصفهان
¤ آقاياني كه فكر كرده اند در اين كشور با ايجاد آشوب مي توانند به اهداف خود برسند كور خواندند. ملت در 9 دي ثابت كرد كه هميشه در صحنه است و امام زمان تنفس شان مايه خير و بركت بوده و هست و تا ظهور آقا اين فضا ادامه دارد.
يك شهروند
¤ قبلا با شماره 8181 شركت مخابرات كه تماس مي گرفتيم مبلغ مياندوره اي را اعلام مي كرد، الان مدتي است كه متأسفانه اين اطلاعات به روز نشده است.
وصالت- شميران نو
¤ يك رول 05 عددي سكه هاي دو هزار ريالي را 014 هزار ريال از فروشگاه تمبر و مسكوكات خريدم يعني هر عدد 0280 ريال، چرا مديريت بانك مركزي سكه هاي 0250 و 5هزار ريالي را توسط اتحاديه تاكسيرانان براي راه انداختن مشكلات مردم به جريان نمي اندازد.
يك شهروند
¤ اي بسيجي هاي از جنس امام
باز هم وقت نبرد است و قيام
زير باران ولايت تر شويد
با شهيدان باز همسنگر شويد
كيست در ميدان فداكاري كند
اين حسين(ع) عصر را ياري كند
از كنون بايد بسيجي تر شويد
بي قرار و بي دل و بي سر شويد
9001:2091
¤ بيش از 02سال است كه زمين هاي جهان بين در مارليك ملارد بلاتكليف مانده است. از شهرداري ملارد درخواست رسيدگي داريم تا پس از 02سال صاحب خانه شويم.
1653:2091
¤ اينجانب مشمول كليه قوانين دريافت مستمري با شماره 9152320098 مي باشم. كه شكوائيه ارجاعي به سازمان تأمين اجتماعي از دفتر رياست جمهوري طي شماره 90417010279 ارسال گرديده است ولي تاكنون مورد رسيدگي واقع نشده است. از مسئولين امر درخواست تسريع در رسيدگي را دارم.
0160:2091
¤ شيطان چو رسيد و دشنه بر قرآن زد
چون شعله شد و به سينه انسان زد
با يك نگه رهبر فرزانه ما
آمد نه دي و دشنه بر شيطان زد
علي طلايي برآبادي از خواف

 از سوي هيئت هاي اجرايي انجام شد
تاييد صلاحيت بيش از 70 درصد داوطلبان در تهران

رئيس ستاد انتخابات استان تهران از تاييد صلاحيت 747 نفر داوطلب اين استان كه كانديداي انتخابات مجلس شده بودند خبر داد.
صفرعلي براتلو با اعلام اين خبر افزود: 1066 نفر داوطلب استان تهران براي انتخابات مجلس نهم ثبت نام كرده بودند كه از جمع اين تعداد داوطلبان نمايندگي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي 747 نفر در استان تهران تاييد صلاحيت شدند.
رئيس ستاد انتخابات استان تهران افزود: 319 نفر از مجموع 1066 نفر داوطلب كانديداتوري انتخابات مجلس نهم در استان تهران يا انصراف داده و يا عدم احراز و يا رد صلاحيت شده اند.
براتلو خاطرنشان كرد: بيش از 70درصد داوطلبين تهراني براي كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم تاييد صلاحيت شدند.
رئيس ستاد انتخابات استان تهران پيش از اين نيز گفته بود كه همه اقليت هاي ديني كه داوطلب نمايندگي مجلس نهم در استان تهران شدند، صلاحيت شان احراز شد.
رئيس ستاد انتخابات استان تهران همچنين در گفت وگويي در پاسخ به شبهه افكني برخي رسانه ها درباره رد صلاحيت برخي از كانديداهاي انتخابات مجلس نهم گفت كه بحث بررسي تاييد صلاحيت نامزدها كه روز سه شنبه اعلام شد، توسط هيئت هاي اجرايي صورت گرفته كه از خود مردم هستند كه آنها به صورت مستقل اختيار دارند تا بحث تعيين صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس نهم را بررسي كنند.
وي تصريح كرد: اينكه گفته شود رد صلاحيت صورت گرفته به خاطر گرايش سياسي و جناحي نامزدها است چنين چيزي وجود ندارد و حتي يك مورد هم فردي به خاطر گرايشات سياسي رد صلاحيت نشده مگر اينكه مشكلاتي از جمله مسايل اقتصادي داشته و از سوي مراجع چهارگانه رد صلاحيت شده باشد.
رئيس ستاد انتخابات استان تهران تاكيد كرد: اگر در بحث تعيين صلاحيت نامزدها هيئت اجرايي خداي ناكرده خطا هم صورت گرفته و قضاوت ناعادلانه اي انجام شده باشد، قانون مسير را مشخص كرده و كانديداها مي توانند اعتراضات خود را تا 4 روز به هيئت هاي نظارت تسليم كنند و هيئت هاي نظارت نيز پاسخگو هستند.
براتلو با تاكيد بر اينكه هيئت هاي اجرايي ربطي به دولت ندارند و مستقل هستند، به « فارس» گفت: هيئت نظارت استان تهران اعتراضات كانديداهاي رد صلاحيت شده و يا كانديداهايي كه صلاحيت شان احراز نشده را بررسي مي كنند و اگر حق كسي ناحق شده باشد، به او برگردانده مي شود.
در همين حال، حسنعلي نوري جانشين رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به پايان بررسي صلاحيت داوطلبان كانديداتوري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 19 دي گفت كه بحث بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس نهم در هيئت هاي اجرايي سراسر كشور يكي از فرايندهاي بيست و پنج گانه انتخابات بود كه نتيجه آن روز سه شنبه (20 دي) به هيئت هاي نظارت و آدرس پستي داوطلبان ارسال مي شود.
وي همچنين با بيان اينكه داوطلبان انتخابات مجلس نهم كه رد صلاحيت شده و يا صلاحيت شان احراز نشده است تا 24 دي فرصت اعتراض دارند، از آغاز مرحله دوم بررسي صلاحيت نامزدهاي كانديداتوري انتخابات مجلس نهم از اول بهمن ماه و توسط هيئت هاي نظارت خبر داد.
مرتضي تمدن استاندار تهران نيز با بيان اينكه افراد رد صلاحيت شده از سوي هيئت هاي اجرايي 4 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به هيات هاي نظارت اعلام كنند، اظهار داشت: حتي اگر داوطلبان باز هم رد صلاحيت شوند يك هفته فرصت دارند تا به شوراي نگهبان اعتراض كنند.
آمار و اسامي صلاحيت ها
با توجه به اينكه وزارت كشور به صورت رسمي اسامي افراد رد صلاحيت شده يا عدم احراز صلاحيت را اعلام نكرده است در ذيل برخي آمار و همچنين اسامي افرادي كه وضعيت صلاحيت آنها در رسانه ها به صورت رسمي يا غير رسمي اعلام شده است مي آيد.
وضعيت آماري احراز صلاحيت در برخي استانها
¤ رئيس ستاد انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استان بوشهر گفت: كار بررسي صلاحيت 45 داوطلب نمايندگي مجلس درهيات هاي اجرايي اين استان به پايان رسيد كه از اين شمارصلاحيت 36 نفر احراز و 9 نفر نيز صلاحيت آنها احراز نشد يا انصراف دادند.
¤ رئيس ستاد انتخابات استان اصفهان بابيان اينكه بيش ازسه چهارم ثبت نام كنندگان براي نهمين دوره انتخابات مجلس تاييد صلاحيت شده اند، گفت: از 431 داوطلب ثبت نامي استان اصفهان، صلاحيت 300 نفر تاييد شد.
محمدمهدي اسماعيلي افزود:42 نفر از داوطلبان ثبت نامي در استان اصفهان رد صلاحيت شدند. وي با بيان اينكه 30 نفر از داوطلبان ثبت نامي در استان انصراف دادند، تصريح كرد:صلاحيت 59 نفر از داوطلبان احراز نشده است.
¤ در سطح استان گيلان، مجموعا تعداد54 نفر رد صلاحيت و همچنين عدم احراز صلاحيت شده اند. به گزارش ايلنا برخي شنيده ها حاكي است در بين اسامي ردصلاحيت و عدم احراز شده نام دو تن از نمايندگان مجلس هشتم در مجلس شوراي اسلامي و 9 نفر از نمايندگان دوره هاي گذشته مجلس نيز به چشم مي خورد.
¤ فرماندار كرج با اشاره به پايان زمان اولين مرحله تعيين صلاحيت ها گفت: صلاحيت بيش از 95 درصد داوطلبان ورود به مجلس در شهرستان كرج تائيد شده است. ايران نژاد در خصوص شايعات مطرح در مورد رد صلاحيت نمايندگان فعلي شهرستان كرج در مجلس شوراي اسلامي گفت: هيچ يك از نمايندگان فعلي كرج در مجلس شوراي اسلامي رد صلاحيت نشده اند و جزو انصرافي ها نيز نبوده اند.
¤ رئيس ستاد انتخابات مازندران از تأييد و احراز صلاحيت 83 نفر از داوطلبان نمايندگي استان در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
هادي ابراهيمي از نام نويسي 146نفر ثبت نام كرده بودند كه از اين ميان 10 نفر تا قبل از رسيدگي به صلاحيت ها انصراف خود را از نامزدي در انتخابات اعلام كرده بودندو53 نفر رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت شده اند.
¤ 88 درصد داوطلبان نمايندگي استان قم تأييد صلاحيت شدند؛در استان قم مجموعاً 66 نفر داوطلب نمايندگي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي شده بودند كه از اين تعداد صلاحيت 58 داوطلب توسط مراجع 4گانه تأييد شد. 8 نفر هم از مجموع اين تعداد ردصلاحيت شده اند.
استان قم در مجلس شوراي اسلامي 3 كرسي دارد كه براي تصدي اين كرسي ها، رقابت داغي برگزار خواهد شد.
خبرهاي رسمي و غير رسمي از وضعيت برخي از كانديداهاي مطرح
¤ 19 نماينده فعلي مجلس هشتم از سوي هيئت هاي اجرايي رد صلاحيت شده اند.
خبرگزاري فارس گزارش داد كه صلاحيت حدود 50 نفر از نمايندگان فعلي مجلس براي كانديداتوري دوره بعد مجلس رد شده است.
اسامي 19 تن از نمايندگاني كه گفته مي شود صلاحيتشان از سوي هيئت هاي اجرايي انتخابات احراز نشده است، به شرح ذيل است:
- نادر قاضي پور نماينده اروميه
- علي عباسپور نماينده تهران
- حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران
- سليمان جعفرزاده نماينده ماكو
- قدرت الله عليخاني نماينده قزوين
- علي مطهري نماينده تهران
- سيدكاظم دلخوش نماينده صومعه سرا
- داريوش قنبري نماينده ايلام
- مصطفي مطورزاده نماينده خرمشهر
- مهدي عيسي زاده نماينده مياندوآب
- رضا عليزاده نماينده ورزقان
- فاطمه آجرلو نماينده كرج
- غلامحسين مسعودي ريحان نماينده اهر و هريس
- محمد محمدي نماينده سلسله و دلفان
- داوود محمدجاني نماينده آباده
- سيدناصر موسوي نماينده رامهرمز
- پيمان فروزش نماينده زاهدان
- مجيد نصيرپور نماينده سراب
- علي زنجاني نماينده نقده و اشنويه
¤ حجت الاسلام بهمن شريف زاده كه هنگام ثبت نام از رحيم مشايي به عنوان يك آزادانديش ياد كرد و گفته بود حامي دولت است نيز رد صلاحيت شده است.
¤ از ميان اصلاح طلباني كه كانديداي انتخابات مجلس نهم شده اند، الهه راستگو، سيدحسين هاشمي نماينده ميانه و مصطفي كواكبيان نماينده سمنان تائيد صلاحيت شده اند.
¤ حجت الاسلام عباس اميري فر امام جماعت مسجد نهاد رياست جمهوري نيز ازجمله افرادي است كه تاييد صلاحيت شده است.
¤ يك مقام مسئول در وزارت كشور گفت كه عليرضا محجوب نماينده ادوار مجلس كه براي اين دوره از انتخابات مجلس نيز ثبت نام كرده است، از سوي هيئت هاي اجرايي تائيد صلاحيت شده است.وي با رد اخبار برخي رسانه ها مبني بر رد صلاحيت محجوب، اين ادعا را رد كرد.
¤ داريوش قنبري عضو شاخص فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه با ما تماس گرفتند و گفتند كه نامه عدم تاييد صلاحيتم در فرمانداري ايلام است، افزود: دليل رد صلاحيتم را هنوز نمي دانم.
قنبري با بيان اينكه نسبت به اين مسئله اعتراض مي كنم، اظهار داشت: اقداماتي كه من انجام دادم، در راستاي وظايف نمايندگي بوده و كاري خارج از اين نكرده ام.
نماينده مردم ايلام گفت: با توجه به اينكه حتي صلاحيت برخي از افراد از طيف اصولگرا مثل آقاي علي مطهري و كاتوزيان هم تاييد نشده است، فكر مي كنم معيار هيئت هاي اجرايي بحث وفاداري به دولت بوده است.
قنبري سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس همچنين اظهار داشت: از فراكسيون ما در مجلس ظاهرا آقايان شهرياري، دستغيب شيراز، نصير پور، عليخاني، يوسف نژاد و فروزش رد صلاحيت شده اند.
¤ نادر قاضي پور گفت: بنده از سوي هيئت هاي اجرايي براي انتخابات آتي رد صلاحيت شده ام.وي با بيان اينكه طبق شنيده ها حداقل 50 نماينده فعلي از سوي هيئت هاي اجرايي براي انتخابات آتي رد صلاحيت شده اند، گفت: بنده اطلاعي از چرايي رد صلاحيتم ندارم اما قصد دارم اعتراض خود را از طريق قانوني پيگيري كنم. حتي اگر اعتراض بنده نتيجه مثبت نداشته باشد و شوراي نگهبان نيز در نظر هيئت هاي اجرايي صحه بگذارد، هيچ خدشه اي در سربازي امثال بنده براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به وجود نخواهد آمد.
¤ محمدرضا تابش نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي از تائيد صلاحيت خود براي راهيابي به انتخابات دوره نهم قوه مقننه خبرداد.
¤ دفتر عباسعلي نورا نماينده زابل و زهك در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه آقاي عباسعلي نورا رد صلاحيت نشده است.
¤ علي مطهري خبر رد صلاحيتش براي انتخابات مجلس نهم از سوي هيات هاي اجرايي وزارت كشور را تاييد كرد.
نماينده تهران با بيان اينكه نامه اعلام نظر هيات هاي اجرايي وزارت كشور صبح امروز(روز سه شنبه) به منزل وي ارسال شده است، اظهار داشت: در نامه هيات هاي اجرايي آمده است كه بنده به استناد بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات، صلاحيتم رد شده است.
به گفته وي، اين دو بند مربوط به «اعتماد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران» و «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه» است.
¤ رئيس ستاد انتخابات استان تهران از تائيد صلاحيت همه داوطلبان اقليت هاي مذهبي تهران كه براي انتخابات مجلس كانديدا شده اند خبر داد و خاطرنشان كرد: از اقليت ها كليميان سه نفر ثبت نام كردند كه هر سه تائيد شدند همچنين ارامنه شمال سه نفر، زرتشتيان 4 نفر، آشوري و كلداني 5 نفر داوطلب شدند كه همه آنان نيز تائيد شدند.


 دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت بهمن ماه پايان مي يابد

بهمن ماه سال جاري پنجمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام پايان مي پذيرد.
در سال 1368 و در جريان بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام رسما به صورت يكي از نهادهاي رسمي كشور درآمد و علاوه بر وظيفه حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي وظايف يازده گانه اي را عهده دار شد.
در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان دوره پنجم فعاليت خود قرار دارد، دوره نخست مجمع كه رياست آن را آيت الله خامنه اي بر عهده داشت از سال 1366 تا 1368 بود كه وجود جنگ تحميلي و شرايط خاص سياسي و اجرايي كشور از ويژگي هاي خاص اين دوره به شمار مي رفت. دوره دوم فعاليت مجمع در پايان جنگ تحميلي در سال 1368 پس از بازنگري قانون اساسي، با وظايف احصاء شده در بندها و اصول 110، 111، 112 و 177 شكل گرفت، و از اين دوره رياست هاشمي رفسنجاني بر اين نهاد با حكم مورخ 12/7/68 حضرت آيت الله خامنه اي آغاز شد.
همچنين دوره سوم مجمع- كه با افزايش اعضاي حقيقي متشكل از شخصيت هاي عالي رتبه كشور در سال 1375 آغاز شد- مجمع را وارد دوران جديدي از پويايي و بالندگي در جهت انجام كامل وظايف قانوني نمود.
دوره هاي چهارم و پنجم فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از سال هاي 1380 تا 1385 و 1385 تا بهمن ماه سال جاري را در بر مي گيرد.
به هر حال دوره فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام- كه از 1385 آغاز شده بود- بهمن ماه امسال بعد از پنج سال پايان مي يابد و طبق قانون اساسي، رهبر معظم انقلاب اعضاء و رئيس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را منصوب خواهند كرد.
پايان دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت نظام سؤالات متعددي را در ذهن متبادر كرده است از جمله اين كه با توجه به مواضع آقاي هاشمي رفسنجاني در فتنه گذشته و همچنين مواضع ساكت گونه وي در انتخابات نهم مجلس آيا وي باز هم رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه يكي از اركان نظام براي حل اختلاف قوا است عهده دار خواهد شد يا خير؟
 قاضي پور: صلاحيتم احراز نشده ولي به دشمن اجازه سوءاستفاده نمي دهم

نماينده مردم اروميه در حالي كه احراز نشدن صلاحيتش از سوي هيئت اجرايي را تاييد كرد گفت كه به دشمن اجازه سوءاستفاده نخواهم داد و از طريق قانوني اعتراض خود را پيگيري مي كنم.
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، گفت: بنده همراه با آقايان عباس پور، كاتوزيان، جعفرزاده، عليخاني، محجوب، مطهري تهران، دلخوش، قنبري، مطورزاده و عباسعلي نورا از سوي هيئت هاي اجرايي براي انتخابات آتي رد صلاحيت شده ايم.
وي به بيان اين كه طبق شنيده ها حداقل 50 نماينده فعلي از سوي هيئت هاي اجرايي براي انتخابات آتي رد صلاحيت شده اند، گفت: بنده اطلاعي از چرايي رد صلاحيتم ندارم اما قصد دارم اعتراض خود را از طريق قانوني پيگيري كنم.
وي افزود: حتي اگر اعتراض بنده نتيجه مثبت نداشته باشد و شوراي نگهبان نيز بر نظر هيئت هاي اجرايي صحه بگذارد، هيچ خدشه اي در سربازي امثال بنده براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به وجود نخواهد آمد. قاضي پور گفت: ما خود را سرباز مقام معظم رهبري مي دانيم و از اين رو به هر نظر و تصميمي كه قانون درباره ما بگيرد، پايبند خواهيم بود و به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد دشمنان خبيث اسلامي و رسانه هاي نظام سلطه از جمله شبكه بي بي سي رسانه رژيم سلطنتي انگليس از اين موضوع سوءاستفاده كنند.

 حادثه (گفت و شنود)

گفت: مگه خاتمي انتخابات رو تحريم نكرده بود؟ و مگه نگفته بود كه اصلاح طلبان در انتخابات شركت نمي كنند؟!
گفتم: معلومه كه گفته بود، تازه به جاي اينكه به خاطر وطن فروشي و آدم كشي و همكاري با اسرائيل منتظر محاكمه و مجازات باشه، براي شركت در انتخابات شرط هم گذاشته بود!
گفت: پس چرا 862 نفر از مدعيان اصلاحات يعني دو برابر دوره قبل براي نامزدي مجلس ثبت نام كردند؟!
گفتم: خب! بعضي از اونها گفته اند حاضر نيستند سرنوشت خودشان را به سرنوشت نوچه جرج سوروس صهيونيست گره بزنند.
گفت: چه عرض كنم؟! عجب دنيايي شده! دست منافق ها چه زود رو ميشه.
گفتم: يارو داشت از خيابون رد مي شد يك كاميون با سرعت بهش زد و افتاد مرد... اين ماجرا قرار بود جوك پايان گفت و شنود امروز باشه. اما چه ميشه كرد، حادثه هيچوقت خبر نمي كنه؟!

 
 تلخي حماقت آمريكا در عراق از كام اسرائيل بيرون نمي رود (خبر ويژه)

«مقامات تل آويو حق دارند پس از خروج نيروهاي آمريكايي از عراق، نگران نفوذ هر چه بيشتر ايران باشند».
اين مطلب را پايگاه صهيونيستي «اسرائيل فلش» در حالي مورد تأكيد قرار داد كه پرسيده بود راهبرد اسرائيل پس از تخليه عراق از سوي آمريكا چگونه مي تواند باشد؟ اسرائيل فلش، هويت ملت عراق را به شهادت تاريخ هويتي ضد صهيونيستي مي خواند و سپس مي نويسد: پس از حمله سال 2003 آمريكا، احزاب شيعه در عراق روي كار آمده اند كه فرصت هاي نفوذ ايران را گسترش مي دهند. 8 گروه شيعه عراقي از ديرباز با ايران مرتبط بوده اند كه حزب الدعوه به رهبري نوري مالكي يكي از آنهاست. مالكي از سال 1979 عراق را ترك كرد و از 1982 تا 1990 به مدت 8 سال در ايران حضور داشت و همانجا بود كه حزب الدعوه را راه اندازي كرد.
اين تارنماي صهيونيستي افزود: «بايد گفت كه ايران در سال هاي گذشته توانسته است در تحولات پس از صدام حسين اعمال نفوذ كند. ايران در پشت پرده تصميم گرفت ائتلاف احزاب شيعه را در عراق تشكيل دهد كه مالكي را به عنوان نامزد سمت نخست وزيري در سال 2006 ميلادي انتخاب كردند. ژنرال «راي اچ ديرنو» يكي از فرماندهان نيروهاي آمريكايي در عراق در مصاحبه با واشنگتن پست در اكتبر سال 2008 ميلادي گفته بود گزارش هايي را به چشم خود ديده كه در آنها تهران از مسئولان عراقي خواسته مانع از تمديد حضور نظاميان آمريكايي در خاك عراق شوند.
«اسرائيل فلش» با ابراز ناخرسندي از پيوند عاطفي و مذهبي دو ملت ايران و عراق مي نويسد: ايران همچنين روابط خود را با نهادها و اماكن مذهبي از جمله در نجف، كربلا و سامرا افزايش داده بطوري كه هر ساله هزاران ايراني به اين شهرها سفر مي كنند.
اين رسانه صهيونيستي افزود: جنگ هشت ساله صدام عليه ايران مانع از توسعه سياست هاي ايران در منطقه شده بود. در آن سالها فقط لبنان به دست ايران افتاد و با حضور حزب الله در مناطق جنوبي اين كشور ايران عملاً به عنوان جبهه اي عليه اسرائيل و غرب تبديل شد. از سال 1991 تا اواخر سال 2001 عراق مانعي راهبردي در مقابل سياست هاي ايران بود اما با حمله آمريكا به اين كشور در سال 2003 ميلادي و سقوط فوري صدام اين مانع در هم شكست. اين حقيقتي تلخ است.

 قدرت فوق تصور ايران آمريكا را از عراق بيرون كرد (خبر ويژه)

بسياري در منطقه حتي حاكمان كشورهاي مخالف ايران اذعان دارند كه ايران در قدرتمندترين شرايط خود به سر مي برد.
روزنامه لبناني النهار نوشت: جمهوري اسلامي در سايه تحولات منطقه در اوج قدرت خود از زمان تاسيس در سال 1979 به سر مي برد. اين حقيقتي است كه بسياري از تحليلگران منطقه به آن اذعان دارند. اين در حالي است كه اغلب حكومت هاي منطقه در فضايي از ترديد و بيم به سر مي برند و حتي اسرائيل هم كه از حمايت گسترده غرب بهره مي برد هيچگاه خود را اين چنين گرفتار در جهنمي بزرگ نديده است.
النهار با مرور تهديدهاي گاه و بيگاه دولت هاي غربي عليه ايران مي نويسد: حتي بسياري از زمامداران عرب نيز بر اين باورند كه ايراني ها از قدرت كافي براي عبور از چالش فعلي در پرونده هسته اي برخوردارند و مي توانند دستاوردهايي كه به دنبال آن هستند را تا آخرين مورد به دست آورند. اين زمامداران معتقدند كه ايران به يك كشور جداً مهم و قدرتمند نظامي در منطقه به ويژه در منطقه خليج فارس تبديل شده و مي تواند نه تنها از همه منافع خود به تنهايي دفاع كند بلكه مي تواند در صورت نياز تهديدهاي خود عليه ديگران را نيز عملي سازد. ايران به يك كشور قدرتمند هسته اي تبديل شده و اين مسئله اين امكان را به تهران خواهد داد كه يك بازيگر اساسي در منطقه باشد.
اين روزنامه عرب زبان تاكيد مي كند: مثالي كه مي توان براي اثبات ادعا آورد شكست اخير آمريكا در عراق است، تهران واشنگتن را وادار كرد بدون رسيدن به دستاوردهاي مطلوب خاك عراق را ترك كند. اين نشان مي دهد كه قدرت و نقش آفريني ايران در منطقه فراتر از آن چيزي است كه برخي ها تصور مي كنند. ايران در طول جنگ 8 ساله براي رهايي از تهديدهاي سختي كه متوجه آن بود در موقعيت مقتضي و مناسب بهترين تصميم ها را گرفت و توانست ثبات خود را تضمين كند. اكنون نيز ايراني ها علاوه بر برخورداري از قدرت بالاي منطقه اي چه در بعد سياسي و چه در بعد نظامي از چنان قدرت چانه زني بالايي برخوردارند كه در وقت مقتضي براي حفظ منافع خود و كشورشان بهترين گام ها را بردارند و مي توانند به خوبي چالش ها را پشت سر بگذارند.

 قدرت نمايي اطلاعاتي ايران مقابل آمريكا بي سابقه است (خبر ويژه)

پيروزي هاي اطلاعاتي مكرر موجب شده تا ايران در جنگ پنهان مقابل واشنگتن خود را در موضع قدرت ببيند.
هفته نامه پرتيراژ كوريه انترناسيونال چاپ پاريس در مطلبي با عنوان «جمهوري اسلامي از اين پس خود را در موضع قدرت مقابل واشنگتن مي بيند»، به شكار هواپيماي جاسوسي پيشرفته آمريكايي و شناسايي و شكار يك جاسوس سازمان سيا پرداخت و نوشت: دستگيري اين جاسوس به نام اميرميرزا حكمتي يكي از موفقيت هاي نهادهاي اطلاعاتي ايران محسوب مي شود. اين يك موفقيت ضدجاسوسي بود كه به اهميت شكار هواپيماي جاسوسي آمريكا در تاريخ 4 دسامبر (اواسط آذر) مي افزايد. گفته مي شود اين جاسوس سابقه حضور در جنگ افغانستان و همكاري با نيروهاي دريايي آمريكا را نيز داشته است.
هفته نامه فرانسوي افزود: اين امر كه وزارت اطلاعات ايران به صورت سازمان يافته به روش هاي سيا براي جاسوسي پي برده است نشان مي دهد توان ايران در فعاليت هاي ضدجاسوسي روز به روز در حال تقويت است.
اين نشريه نوشت: باراك اوباما با درخواست استرداد هواپيماي بدون سرنشين، ضربه وارده به وجهه دولت خود را شديدتر كرد. رد درخواست غيرمعمول آمريكا با توجه به شرايطي كه ايران توانست اين هواپيما را به دست آورد شادي مضاعفي را نصيب تهران كرد. ايراني ها بي شك از اين موفقيت ها استفاده هاي مهمي خواهند برد.
كوريه انترناسيونال در پايان نوشت: اكنون موفقيت هاي چشمگير سرويس هاي اطلاعاتي ايران، تبديل به بستري براي نمايش قدرت امنيتي اين كشور شده است.

 ما اپوزيسيون هستيم يا آلت دست جمهوري اسلامي؟! (خبر ويژه)

يك پايگاه اينترنتي وابسته به ضد انقلاب خارج نشين ادعا كرد جمهوري اسلامي با اپوزيسيون سازي از اصلاح طلبان، براي سال هاي طولاني اپوزيسيون را سر كار گذاشت.
«سكولاريسم نو» با بيان اين كه خيلي از كشورها مايلند از تجربيات ايران در مهار اپوزيسيون استفاده كنند، نوشت: نبايد از خبر منتشره در سايت ها در اين باره به سادگي عبور كرد چرا كه رژيم اسلامي هم اكنون به واسطه تجربيات خود صاحب فناوري بي بديل در كنترل اپوزيسيون شده است. به نظر مي رسد رژيم جمهوري اسلامي با تجربه 32 ساله خود اكنون توان مهار اپوزيسيون را دارد. اين تصوير هنوز از ذهن نگارنده پاك نشده كه چگونه آن جمعيت انبوه 25 خرداد 88 ناگهان در چشم برهم زدني خيابان ها را ترك كردند.
نويسنده اين تحليل اضافه مي كند: ما اين حق را داريم كه با اتفاقات پيش آمده فرضيه اپوزيسيون سازي از سوي رژيم را مطرح كنيم. به نظر مي رسد جمهوري اسلامي از سال ها قبل به اين ايده رسيده بود كه به اپوزيسيون سازي تصنعي و كاناليزه بپردازد. از دل اين ماجرا، جريان هاي اصلاح طلب حكومتي مجال بروز پيدا كردند. ناگفته نماند كه بسياري از نيروهاي خوشفكر و روزنامه نگار اپوزيسيون از اين كه حاكميت بالاخره فضايي براي تنفس فراهم آورده، ذوق زده شدند. اين اميدواري حتي به اپوزيسيون خارج از كشور نيز سرايت كرد؛ به طوري كه بسياري كه سوابق مبارزاتي بلندي در جدال با جمهوري اسلامي داشتند خود را به اردوگاه اصلاح طلبان نزديك كردند تا شايد به خيال خويش از اين معبر، اسب روياهاي خويش را به سوي تغييرات اساسي و بنياني در آينده ايران بتازانند. اين در حالي است كه تمام رشته هاي ايشان در طول اين سال ها پنبه گشته و اكنون با ناكامي به اين رويكرد مي نگرند.
سكولاريسم نو مي نويسد: تاسف بارتر اين كه خارجي ها نيز به تدريج از اپوزيسيون مترقي خارج از كشور روي برگردانده و روي به اصلاح طلبان آوردند. اصلاح طلبان نيز كوتاهي نكرده و همواره اپوزيسيون خارج از كشور را به ناآگاهي از شرايط داخلي متهم كرده و شرايطي را فراهم آوردند تا خريداري براي نظرات اپوزيسيون انحلال طلب در دنيا پيدا نگردد. توجه و رويكرد رسانه هاي پارسي زبان پرمخاطب خارج از كشور نيز به اين رويكرد بيش از پيش ياري رساند.
اين پايگاه ضد انقلابي راديكال تصريح مي كند: البته بايد يادآور شد بدنه مياني و فوقاني جنبش اصلاح طلبي، بسيار صادقانه با مسائل روبرو مي گشت به طوري كه خود در نهايت فريب اين بازي رياكارانه را خوردند. بسياري از روزنامه نگاران، روشنفكران، نويسندگان و دانشجويان كه بيش از همه آقايان هزينه دادند، در واقع قرباني اين رويكرد گشتند. اصلاح طلبان تا آنجا كه توان سعي و كوشش داشتند در تضعيف اپوزيسيون كوتاهي نكردند و برخي هنوز كه هنوز است، به رغم اين كه از فضاي آزاد خارج از كشور استفاده مي كنند، از تلاش براي كنار زدن اپوزيسيون خارج از كشور دست برنمي دارند اما هنوز كه هنوز است برخي خوش باورانه، بسان كودكان شيرين عقل، گوشه چشم شان به تحولاتي است كه از دل اين بازي ممكن است سر برون آورد. اين در حالي است كه اكنون و به تدريج لايه هاي پررنگي از جامعه داخل كشور، كه قبلا كورسويي به اين تنازعات تصنعي داشتند، به تدريج خود را از اين دوئل ساختگي دور مي سازند. ريزش شديد در بين سطوح مياني و پاييني اصلاح طلبان، تاييد كننده اين نكته است.


 حالا كه يادتان آمده ديگه چرا؟! (خبر ويژه)

دبيركميته سياسي حزب كارگزاران مي گويد: احزاب قدرتمند در كشور ما نمي توانند رشد كنند.
محمد هاشمي با بيان اينكه «شرايط موجود كشور موجب شده نه حزب قدرتمند وجود داشته باشد نه اينكه حزب بتواند قدرت سياسي را به دست بگيرد»، به خبر آن لاين گفت: به آن معنا در ايران حزب وجود ندارد. طبق قوانين مدني و سياسي حزب قدرتمندي در ايران وجود ندارد.
وي درباره دليل دوام نياوردن احزاب گفت: دليل اصلي به پايگاه فكري ما برمي گردد. زيرا مردم ما شيعه بوده و پيرو مكتب اهل بيت هستند. اين مكتب حزبي كامل بوده كه در اين حزب جهاد و... وجود دارد كه هيچ حزبي در دنيا از اين ارزش ها و بنيان هاي فكري برخوردار نيست. همچنانكه در مكتب اهل بيت بالاترين و بيشترين آزادي انسان وجود دارد. كه در اين راستا مي توان نمونه هاي زيادي را مثال زد. جهاد و ايستادگي در برابر ظلم خودسازي در حد اعلا در اين مكتب ديده مي شود. با توجه به اينكه مردم ما پيرو مكتب اهل بيت هستند گاهي در تبعيت از يك حزب با باورهاي ديني خود دچار تعارض مي شوند. حال ناگفته پيداست كه افراد ديندار، ارزش ها و باورهاي ديني و مكتبي خود را به خاطر حزب كنار نمي گذارند. به همين جهت حزب رونق نمي گيرد، بنابراين هر كاري كه حزب مي خواهد در راستاي سازندگي، خودسازي و... انجام دهد اين مسائل بارها در مكتب اهل بيت مورد اشاره قرار گرفته است. تشيع يا پيرو مكتب اهل بيت هيچگاه خود را اسير يك حزب سياسي نمي كند. بنابراين احزاب رونق نمي گيرند ضمن اينكه احزاب براي قدرت در دست گرفتن تشكيل مي شوند كه با توجه به ساختاري كه موجود است دچار مشكل مي شوند.
لازم به يادآوري است كه حزب كارگزاران به مدت 16 سال -دو دوره دولت سازندگي و دو دوره دولت اصلاحات- بر مسند و منصب بودند و معلوم نيست چرا آقاي محمد هاشمي خلاف اين روند تاريخي را ادعا مي كند؟
از سوي ديگر حسين مرعشي سخنگوي كارگزاران زماني مدعي شده بود كه اين حزب، «ليبرال دموكرات» است و «از نگاه ما اسلام داراي نظام سياسي و اقتصادي نيست» كه البته همين سخنان مورد اعتراض كساني چون محمد هاشمي قرار گرفت. بنابراين طبيعي است كه عدم امانتداري به هنگام مسندنشيني و سپس اصرار به ساختارشكني و فتنه انگيزي آن هم درون ساختار، احزاب آلوده را به سمت سقوط سوق دهد؛ اتفاقي كه درباره كارگزاران و مشاركت رخ داد.
طبيعتا قانون اساسي و قوانين عادي آزادي فعاليت احزاب را به رسميت شناخته است اما آنجا كه اين فعاليت در تناقض با مباني قانون اساسي و اعتقادات و باورهاي اساسي مردم قرار گيرد، موضوعيت خود را از دست مي دهد.


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14