(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 10 اسفند 1390- شماره 20156

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ضربه آخر (يادداشت روز)
پيگيري ترور دانشمندان هسته اي در نشست شوراي حقوق بشر
اسكار (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
اعتراض اصولگرايان به قرار گرفتن نامشان در ليست حاميان مشايي
اشتون: مذاكره ايران و 1+5 به زودي آغاز مي شود
سلطانيه: آمريكا مي خواهد آژانس را به سازمان نظارتي صرف تبديل كند
سوژه گفت وشنود كيهان بشويم بهتر از اين فلاكت است! (خبر ويژه)
ابراز يأس ارگان سيا از اثرگذاري پروژه تحريم انتخابات (خبر ويژه)
6 ماه زندان كه اين همه در و ديوار زدن ندارد! (خبر ويژه)
آقاي هيگ! تو جرأت نداري حتي يواشكي درباره اسرائيل حرف بزني! (خبر ويژه)
با 3 هزار مين دريايي چند ناو آمريكا منهدم مي شود (خبر ويژه)ضربه آخر (يادداشت روز)

وقتي منابع غربي مي گويند، آمريكا، اسراييل و دوستان اروپايي شان «تاثيرگذاري بر جدول رويدادهاي سياسي» در ايران را مهمترين اولويت خود قرار داده اند، مقصودشان چيست؟ يا وقتي، مايكل هايدن رييس سابق سيا به صراحت اعلام مي كند بهترين گزينه در مقابل برنامه هسته اي ايران براي آمريكا بازسازي فتنه 88 است دقيقا به چه چيزي اشاره دارد؟ يك نمونه ديگر، وقتي ديويد پترائوس رييس سيا در سنا به نمايندگان آمريكايي مي گويد كاخ سفيد كارهايش را كرده و منتظر است ببيند تحريم ها چه تاثيري بر داخل ايران خواهد گذاشت، از كجا مي توان فهميد غرب دقيقا منتظر چه چيزي است؟
تا پيش از سال 88 آمريكايي ها و ديگر دوستانشان چندان علاقه اي به اظهار نظر علني درباره وقايع داخلي ايران نداشتند. عمليات پنهان، تلاش براي شبكه سازي و گسترش ابزارهايي كه به خيال آنها مي توانست پيامشان را به مردم ايران برساند، فعاليت هايي موثرتر قلمداد مي شد. اما از سال 88 به اين طرف رويه عوض شده و دو اتفاق مهم رخ داده است:
اول- غربي ها دريافته اند محيط سياست داخلي در ايران بسيار پيچيده است و آنها چيز زيادي درباره آن نمي دانند و لذا ارزش دارد كه روي شناخت اين محيط سرمايه گذاري كنند چرا كه نهايتا هر اتفاقي كه بنا باشد يك تغيير بنيادين در ايران بوجود بياورد در داخل شكل خواهد گرفت.
دوم- طرف غربي فعال كردن عوامل سياست داخلي ايران در ايران و تبديل كردن هدف هاي خود به اهداف گروه هاي سياسي در داخل را مهم ترين اولويت خود قرار داده است. هفته گذشته گزارشي وجود داشت كه نشان مي داد افسر رابط امور ايران در پايگاه نظامي بگرام افغانستان -كه يكي از مهم ترين پايگاه هاي عمليات اطلاعاتي آمريكا عليه ايران است- گفته است هيچ چيز براي آمريكا بهتر از اين نيست كه سياسيون در ايران همان هدف هايي را پي گيري كنند كه آمريكا به دنبال دست يابي به آنهاست ولي تصور كنند كه در حال پي گيري هدف هاي خودشان هستند.
در كنار اين دو اصل كلي، اصلا دشوار نيست كه تلاش هاي آمريكا براي ارتباط گيري گسترده تر با محيط داخلي ايران از سال 88 به اين طرف را فهرست كنيم.
اول- آمريكايي ها در اين مدت تلاش فراواني براي بازنويسي نسخه فتنه 88 و پيراستن آن از عيب هايي كه تصور مي كنند باعث مرگ آن در آن سال شد كردند اما به دليل از هم پاشيدگي جبهه داخلي فتنه و بي علاقگي بسيار شديد مردم به سرنوشت كساني كه تصور مي كردند ملت فدايي آنها هستند، عملا اين نسخه لااقل در آستانه انتخابات مجلس مجال اجرايي شدن نيافت و ظاهرا بنا شده اين انتخابات به عنوان يك مرحله واسطه در نظر گرفته شود كه در آن اصولگرايان به جان هم مي افتند و راه را براي بازگشت جريان فتنه در انتخابات سال 92 هموارتر مي كنند.
دوم- كاخ سفيد در دو سال اخير انرژي بي سابقه براي توسعه دسترسي خود به مردم ايران صرف كرده است. راه اندازي يك سايت اينترنتي به عنوان سفارت مجازي اين كشور در ايران (كه البته براي فتحش حتي نيازي نبود از ديوار آن بالا بروند) و بعد سر دادن شعارهاي عجيب و غريب و صرف بودجه هاي كلان براي توسعه اينترنت در ايران (بخوانيد جاسوسي اينترنتي از كاربران ايراني)، و آخر از همه مخاطب قرار گرفتن مكرر مردم ايران از سوي مقام هاي غربي طوري كه گويي اين مردم فراموش كرده اند كه همين مردان شيك پوش و زنان بزك كرده، چگونه هيولاوار در اتاق هاي در بسته شبانه روز در حال توطئه عليه آنها هستند.
سوم- در كنار اين دو مورد، آمريكايي ها سعي كرده اند در همان حال كه با رضايت تشديد شكاف ميان اصولگرايان درون كشور را تعقيب مي كنند، تلاش براي ايجاد پيوند ميان گروه هاي مختلف اپوزيسيون در خارج از كشور و همچنين برقرار كردن كانال هاي ارتباطي آنها با داخل را تشديد كنند. برگزاري پي در پي كنفرانس هايي كه در آن جوجه روشنفكرها كنار تروريست ها نشسته اند و به اسراييلي ها و آمريكايي ها درس پس مي دهند نشان مي دهد براي آمريكا بسيار مهم است كه به جبهه بي در و پيكر اپوزيسيون سر و ساماني بدهد و و آنها را براي روز مبادايي كه خودش هم نمي داند كي از راه خواهد رسيد مهيا نمايد.
چهارم- و آخر از همه، بايد از تلاش بسيار نمايان غربي ها براي بحراني كردن روابط مردم و نظام در ماه هاي گذشته هم چيزي بگوييم. زماني آمريكايي ها در اين باره كه بگويند هدف تحريم هاي آنها مردم ايران است، بسيار احتياط مي كردند و همواره تاكيد داشتند كه تحريم ها به نحوي سازماندهي مي شود كه هوشمند باشد و به مردم عادي درايران آسيب نرساند. اكنون اما آن ملاحظه كاري كنار گذاشته شده است. نه آمريكايي ها و نه بويژه اسراييلي ها هيچ در اين باره كه بگويند اولا اين بار هدفشان از تحريم تغيير رژيم است نه برنامه هسته اي و ثانيا در اين تحريم ها مستقيما زندگي مردم را هدف قرار داده اند احتياط نمي كنند. دقيق اگر باشيم اين هم يك مدل از ارتباط گيري با مردم ايران است. ارتباط از طريق فشار با اين توهم كه مردم ايران متوجه نخواهند شد كه چه كسي براي به هم ريختن زندگي آنها تلاش مي كند و كدام طرف خود را به هزار مشقت انداخته است تا در معيشت مردم خلل و نقصاني وارد نشود.
يك بار ديگر اين سوال را بپرسيم. آمريكا در محيط داخلي ايران به دنبال چيست؟ به نظر مي رسد بعد از 3 دهه غربي ها به خوبي اين نكته را دريافته اند كه حريف اصلي آنها در ايران مردم هستند، مردمي كه هر گاه حس كرده اند كسي درون حاكميت قصد وادادن و امتياز دهي به دشمنان آنها را دارد در كنار گذاشتن او ترديد نكرده اند. از ديد آمريكايي ها مردم ايران بايد يك دهه قبل همه سكولار مي شدند و حداكثر چند سال بعد از آن هم يا نظام را كنار مي گذاشتند يا آن را وادار مي كردند در اصلي ترين برنامه ها سياست خارجي و امنيت ملي خود تجديد نظر كنند. اكنون و پس از يك دهه چيزي كه مي بينند اين است كه نه فقط مردم ايران سكولار نشده اند و دلبستگي آنها به انقلابي كه اكنون در حال درنورديدن مرزهاي خاورميانه است كمتر نشده، بلكه تنها اتفاقي كه افتاده اين است كه سكولارهاي ايراني يا به همراه همسر محترمه در حصر خانگي هستند و مردم براي سرنوشت آنها تره هم خرد نمي كنند يا اينكه در اين كشور پهناور يك وجب جا هم براي آنها نبوده و به ناچار به آغوش بزرگترها و كارفرمايانشان در اروپا و آمريكا بازگشته اند و از پشت كيبرد عليه نظام جمهوري اسلامي سرسختانه مبارزه مي كنند!
انتخابات مجلس نهم در ايران آزموني است براي اينكه يك بار ديگر به آمريكايي ها و به همه كساني كه آشكارا مي گويند مهم ترين اولويتشان متوقف كردن ايران است بفهماند، معقول ترين كار براي آنها اين است كه از سر راه اين ملت كنار بروند والا جز اينكه بي آبروتر از اين شوند كه هستند، اتفاق ديگري نخواهد افتاد.
اكنون نگاه همه جهان به ايران است. مردم منطقه خاورميانه كه بار گران خروش عليه ديكتاتورها را بر دوش مي كشند چشم دوخته اند كه ببينند ملت ايران چگونه به آنها دلگرمي مي دهد. دشمني هم كه اين اواخر عجز و ناتواني اش او را به گسيل كردن تروريست به خيابان هاي تهران واداشته در انتظار است تا ميزان تاثر فشارهايش بر مردم ايران را بسنجد.
آمريكايي ها البته اينقدر باهوش نيستند كه بتوانند پديده هاي سياسي بزرگ در ايران مانند انتخابات يا راهپيمايي هاي ميليوني را درست تفسير كنند اما بدون شك همان درك ابتدايي كه اغلب از اين تحركات بزرگ به دست مي آيد را در ارزيابي هاي خود به طور كامل لحاظ مي كنند.
توان آمريكا براي اعمال فشار بر ايران اكنون به سقف رسيده است و همانطور كه تحليلگران غربي به صراحت گفته اند همه گزينه ها مصرف شده و حقيقتا گزينه جديدي وجود ندارد. تنها كاري كه پس از اين از دست آمريكايي ها بر مي آيد همانطور كه پترائوس گفته اين است كه بنشينند و نگاه كنند. مردم ايران يك بار در راهپيمايي 22 بهمن نشان دادند كه خوب مي دانند چگونه بايد در چشم دشمن خار فرو كرد، و حالا در انتخابات مجلس آن كار عظيم را به فرجام خواهند رساند. بدون شك، اگر ارزيابي غربي ها روز 13 اسفند اين باشد كه در اعمال فشار بر مردم ايران و تغيير ديدگاه هاي آنها هيچ توفيقي به دست نياورده اند، پروژه فشار به آخر خط خواهد رسيد و پس از آن گشايشي وجود خواهد داشت كه از هم اكنون حدس زدن ابعاد آن حقيقتا ناممكن است. از زدن اين ضربه آخر دريغ نبايد كرد.
مهدي محمدي

 پيگيري ترور دانشمندان هسته اي در نشست شوراي حقوق بشر

سرويس سياسي-
نوزدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در حالي آغاز بكار كرد كه وزير امور خارجه كشورمان در سخناني در اين نشست به افشاگري عاملان شهادت دانشمندان هسته اي ايران پرداخت.
علي اكبر صالحي با تشريح سوابق ننگين اقدامات گروه هاي تروريستي در به شهادت رساندن هزاران شهروند ايراني اعم از زنان و كودكان بي گناه و آسيب رساندن به اموال دولتي و خصوصي، به شهادت سه دانشمند فيزيكدان كشورمان علي محمدي، شهرياري و اخيرا نيز معاون سايت نطنز، مصطفي احمدي روشن توسط گروه هاي تروريستي تنها در سال گذشته اشاره كرد و افزود: اين اقدامات تروريستي در حالي صورت مي گيرد كه عاملان اين اقدامات تروريستي مهمان يكي از پايتخت هاي غربي هستند و توسط تروريست هاي صهيونيست حمايت مي شوند.
صالحي در ادامه تأكيد كرد: بطور قطع اين اعمال غيرقانوني با هدف ايجاد رعب و وحشت و فشار بر ملت ايران، موجب تغيير در سياست ها و تصميم ملت ايران نخواهد شد.
وزير خارجه كشورمان در بخش ديگري از سخنانش، با تشريح سابقه استثنايي همكاري ايران در زمينه حقوق بشر و بررسي سومين گزارش دوره اي جمهوري اسلامي ايران در زمينه اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي توسط كميته حقوق بشر در تاريخ 17 و 18 اكتبر 2011 و همچنين برگزاري گردهمايي قضايي با دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر در تهران در دسامبر 2010 افزود: همكاري ايران با شوراي حقوق بشر بسيار بيش از اسناد ارائه شده بوده و ايران بيشترين ميزان بازديد توسط گزارشگرهاي ويژه در منطقه را دارا مي باشد و 6 گزارشگر ويژه از سال 2003 تاكنون به ايران سفر كرده اند و 2 نفر ديگر نيز در سال 2012 به ايران خواهند آمد و به علاوه ايران از كميسر عالي حقوق بشر دعوت كرده تا از ايران ديدار كند و جمهوري اسلامي ايران همچنين به طور دوره اي به مكاتبات گزارشگران ويژه پاسخ داده است. صالحي همچنين در اين نشست با اشاره به اقدام موهن نظاميان آمريكايي مستقر در افغانستان در توهين به قرآن كريم، خواستار محكوميت اين اقدام از سوي شوراي حقوق بشر شد.
گفتني است؛ وزير خارجه كشورمان در حاشيه نوزدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر با خانم ناوي پيلاي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل ديدار و گفت وگو كرد.
همچنين صالحي در ديدار كاظم اجمال توكايوف مدير كل دفتر سازمان ملل با اشاره به همكاري فعال و سازنده كشورمان با آژانس، وجود بازرسي هاي دائمي و عضويت در معاهدات مختلف خلع سلاح، اعلام داشت كه براساس مباني اعتقادي نيز ما مخالف سلا ح هسته اي هستيم و رهبر معظم انقلاب نيز اخيرا فتواي خود را درباره مخالفت با اين سلاح ها اعلام داشته اند.
صالحي همچنين با تاكيد بر حقوق حقه جمهوري اسلامي ايران و اين كه زير بار هيچگونه فشاري نمي رويم، اعلام داشت: با هرگونه تبعيض، استانداردهاي دوگانه و برخوردهاي گزينشي در قالب NPT مخالفيم و از ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي در خاورميانه حمايت مي كنيم.

 اسكار (گفت و شنود)

گفت: اين فيلم «جدايي نادر از سيمين» چه ويژگي داشت كه جايزه اسكار گرفت؟
گفتم: چه عرض كنم؟! ولي وزارت خارجه آمريكا، سخنگوي كاخ سفيد، رئيس جمهور فرانسه و بسياري از دولتمردان آمريكايي و اروپايي اهداي اين جايزه را تبريك گفته اند و رژيم صهيونيستي اعلام كرده كه قصد دارد اين فيلم را بار ديگر در سينماهاي اسرائيل اكران كند.
گفت: بالاخره نگفتي اين فيلم چه ويژگي هايي داشت كه با استقبال گسترده دولتمردان كودك كش اسرائيل و مقامات دولتي آمريكا و انگليس و فرانسه روبرو شد؟
گفتم: اين فيلم، مردم ايران را ملتي عقب افتاده، دروغگو و حقه باز معرفي مي كند كه بزرگترين آرزوي آنها زندگي كردن در آمريكا يا يك كشور اروپايي است!
گفت: خب معلومه كه چرا آب از لب و لوچه اسرائيلي ها راه افتاده و ذوق زده شده اند ولي چرا برخي از مسئولان فرهنگي خودمان هم از اين فيلم ضد ايراني تقدير كرده اند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! يارو مي خواست گردو بشكند، گردو را گذاشته بود زير پاش و بعد با سنگ مي زد توي سر خودش!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ مي خواستم به تمامي هموطنان عزيزم بگويم كه شركت در انتخابات براي همه يك حق و يك تكليف است و فكر مي كنم با توجه به عربده كشي زياده طلبان و استكبارجهاني كه ملت غيرتمند ايران را تحريم و دانشمندان مظلوم ما را ترور مي كنند امسال عمل به اين تكليف از اوجب واجبات است.
گل محمد نوراني
¤ يك اشاره كوچك ايران به كشورهاي غربي و تحريم نفت تنها به چند كشور، آنها را به چه فلاكتي انداخته و مضطرب ساخته است. اين براي ما عبرتي است كه با بصيرت تر باشيم و نقطه ضعف دشمنان را بشناسيم، آنها خيلي ناچيز تر از آن هستند كه در رسانه ها در بوق و كرنا مي دمند.
جانبازي از قم
¤ آمريكا واسرائيل و متحدان غربي آن در آستانه تمام انتخابات مردمي ايران مي گويند، كسي در انتخابات شركت نمي كند، پيشنهاد مي شود، آقاي اوباما از طرف تمام مخالفان شركت در انتخابات روز جمعه به تهران بيايد و حضور مردم را ببيند و در نهايت بگويد واقعا چه عزمي ملت ايران دارد. به دعوت رهبرمعظم انقلاب لبيك خواهيم گفت و در انتخابات شركت خواهيم كرد.
گودرزي و يك دبيربازنشسته
¤ سرلشكر پاسدار شهيد زين الدين: در زمان غيبت، چشم و گوشتان به ولي فقيه باشد تا ببينيد از آن كانون فرماندهي چه دستوري صادر مي شود.
8769---0919
¤ قطع صادرات نفت به انگليس و فرانسه جواب دندان شكني به تحريم كننده ها داد و باعث غرور ما جوان ها شد. منتظر ضربات مقتدرانه مسئولين به سران ديگر كشورهاي همسو با آمريكا هستيم. ما نيز طبق فرمايش امام خامنه اي وظيفه خود را حضور در پاي صندوق هاي راي مي دانيم تا مايه يأس و نااميدي دشمنان شود.
روح ا... 20 ساله از قم
¤ نامزدهاي انتخاباتي خوب بدانند هرگونه وعده و وعيد غيرعملي كه به مردم داده شود چه آن نامزد وارد مجلس بشود و چه نشود بايد در اين دنيا و آن دنيا پاسخگو باشند. پس براي چند روزه دنيا آخرت خود را خراب نكنند خاصه آن عزيزاني كه احتمال انتخاب را ندارند.
محمودي
¤ به دوستان اصولگرا بايد گفت ببينيد چطور دشمن از اختلاف شما در اوج تحولات بيداري اسلامي سوءاستفاده كرد و با اجلاس تونس در حال انتقام گرفتن از محور مقاومت است. از تفرقه بپرهيزيد. خصوصا خطابمان به كانديداهاي اصولگرا است.
1264---0919 و يك هموطن از مشهد
¤ كاش پيكر 22 شهيد اخيرا تشييع شده از جنوب كشور در بين استان هاي كشور پخش مي شد. تا با ورود آنان در هر شهر و استان معنويت خاص در فضاي منطقه حاكم مي گشت و شهروندان بار ديگر با شهيدان از سفر برگشته تجديد عهد مي كردند و به يمن ورود اين پيكرهاي نوراني از باران رحمت الهي سيراب مي شدند.
4577---0937
¤ ياد تابلو نوشته هاي جبهه هاي جنگ به خير. روي يكي از اين تابلوها نوشته شده بود: حال نداري ثواب كني گناه نكن و يا با ترك يك گناه امام زمان را ياري كنيد. براي شادي ارواح طيبه شهدا بويژه شهداي عمليات هاي خيبر و كربلاي 5 و والفجر هشت صلوات بفرستيد.
7964---0912
¤ شركت ايران خودرو علي رغم اعلام طرح پيش فروش اقساطي بهار تا بهار متأسفانه برخي محصولات فروش خود را از روي سايت حذف نموده است؟
5627---0916
¤ تازه فارغ التحصيل شده ام به هر كجا كه مي روم سابقه كار مي خواهند؟ دانشجو از كجا سابقه كار بياورد. چرا مدت تحصيل در دانشگاه را جزء سابقه نمي دانند.
ابراهيمي
¤ از مسئولين مي خواهم چيزي را كه توان انجام آن را ندارند در بوق و كرنا نكنند. بارها اعلام شد كه بدهي دولت به بازنشستگان كشوري پرداخت مي شود كه آخرين بار در بهمن 90 اعلام شد كه بدهي سنگين دولت كه 1830 ميليارد تومان است پرداخت مي شود ولي تا به حال هيچ خبري نشده است. هر وقت تصميم به پرداخت شد به فيش هاي حقوقي و حساب افراد واريز گردد.
جمعي از بازنشستگان كشوري
¤ سازمان بهزيستي بن پايان سال مددجويان را به طور كامل قطع كرده و سرنوشت امسال ما مثل سال گذشته شده است. از مسئولين اين سازمان مي خواهيم پاسخ بدهند دليل اين كارشان چيست؟
4643---0936
¤ در ميدان انقلاب اسلامي تهران نشانه اي (نمادي) كه يادآور انقلاب ملت ايران باشد ديده نمي شود و به جاي آن سراسر اين ميدان از آگهي هاي تبليغاتي يك مؤسسه آموزشي پر شده است. به مسئولين شهرداري پيشنهاد مي كنم نام اين ميدان را به نام مؤسسه مزبور تغيير دهند!
9912---0919
¤ براي استفاده هر چه بيشتر از برنامه ارزنده روايت فتح دو پيشنهاد دارم. اول اينكه اين برنامه در اوقات بعد از نماز ظهر و هنگام عصر از تلويزيون پخش شود ثانياً سي دي آن را تهيه و در سطح مدارس و دانشگاهها بين نسل جوان توزيع بكنند. ارزيابي بنده اين است كه اثرگذاري آن بيشتر از برگزاري بسياري از همايش ها مي باشد.
3419---0935
¤ لازم مي بينيم كه به يكي از رهنمودهاي حضرت علي(ع) درباره فعاليت اقتصادي اشاره بكنم. حضرت مي فرمايند: «اگر آدمي رنج سختي هاي كار را تحمل نكند مجبور است نداري و بي چيزي را تحمل كند.»
6263---0938
¤ بازنشسته آموزش و پرورش هستم. مي خواستم بگويم معوقات به بازنشسته ها كه پرداخت نشده هيچ، عيدي را هم كه قرار بود با حقوق بهمن ماه پرداخت بكنند تا امروز يعني هفتم اسفند نداده اند خلاصه پشت سر هم خلف وعده مي كنند.
فاطمي
¤ ما كاركنان اداري و شركتي شهرداري چالوس هستيم و با مدرك ليسانس و 9 سال سابقه مشغول به خدمتيم. بنويسيد استانداري مازندران بخشنامه دولت مبني بر تبديل نيروهاي شركتي به قراردادي را براي اجرا به دستگاههاي زيرمجموعه ابلاغ نمي كند و ما همچنان در بلاتكليفي به سر مي بريم.
2956---0912
¤ مدت 5 سال است كه به عنوان يك دانشجو طرح ملي خود را در حوزه هوا-فضا دنبال مي كنم و براي اين طرح 22دستور از رئيس جمهور محترم دارم. قرار شده از طرف دفتر رياست جمهوري با رئيس سازمان فضايي كشور جلسه گذاشته شود ولي مسئولين دفتر پاي كار نمي آيند و هماهنگي هاي لازم را انجام نمي دهند.
8104---0919
¤ ما بازنشستگان از مسئولان سازمان بازنشستگي تقاضا داريم به وضعيت معوقه هاي اين قشر پير و از كار افتاده توجه و دقت بيشتري نمايند و اين معوقات زودتر به ما داده شود. هر چند اخبار زيادي در اين زمينه درج مي شود، اما ما در عمل هيچ پولي دريافت نكرده ايم. مسئولان و وزرا تازه در حال پيگيري موضوع هستند، نه پرداخت و اين دومقوله كاملاً با هم تفاوت دارد.
يك بازنشسته
¤ جمعي از معلم هاي بزرگسالان منطقه 14 آموزش و پرورش هستيم كه از اول مهر تا امروز حق الزحمه تدريس ما را نداده اند. چند روزي بيشتر به پايان سال نمانده از مسئولين امر تقاضا داريم با ما مساعدت داشته باشند.
فراهاني
پاسخ سازمان تأمين اجتماعي
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه با عنوان «ساعات كار دندانپزشكي درمانگاه ها» در تاريخ 11/11/90 به آگاهي مي رساند:«ساعات فعاليت مراكز درماني در چارچوب قوانين جاري و ضوابط حوزه اداري و مالي و با توجه به سطح بندي مراكز، شيفت بندي پرسنل و تشكيلات مصوب تعيين و عملياتي مي شود.»
جوابيه شركت خدمات ارتباطي ايرانسل
در پاسخ به مطلب مندرج در خصوص «اختلال در ارسال پيامك از خطوط ايرانسل به مشتركين همراه اول» در روزنامه وزين كيهان مورخ 26/11/90، به آگاهي مي رساند: شركت ايرانسل هيچ گونه هزينه اي از بابت پيام هاي ارسال نشده از مشتركين خود دريافت نمي كند. در مورد اختلال در ارسال پيام كوتاه به مشتركين اپراتورهاي ديگر، بررسي دقيق اين موضوع تنها با ارائه اطلاعات بيشتر و بررسي همه جانبه موضوع با همكاري اپراتور مقصد پيام ممكن است. نرخ پيامك فارسي، براي پيامك هايي كه حجم غالب آن به فارسي نگاشته شده باشد (حداكثر 70كاراكتر فارسي در هر پيام) براي كليه سيم كارت هاي دائمي و اعتباري و كليه پيامك هاي سيم كارت پيام رسان، 100ريال و پيامك با نوشتار لاتين (حداكثر 160كاراكتر لاتين در هر پيام) براي سيم كارت اعتباري و سيم كارت هاي دائمي در ساعات اوج مصرف 160ريال و براي سيم كارت دائمي در ساعات كاهش مصرف 128ريال است. شايان ذكر است؛ كارشناسان مركز تماس شبانه روزي شبكه تلفن همراه ايرانسل به شماره 700 براي تماس از خطوط ايرانسل و 09377000000 براي تماس از ديگر خطوط در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته آماده پاسخگويي به مشتركين محترم مي باشند.»
 اعتراض اصولگرايان به قرار گرفتن نامشان در ليست حاميان مشايي

سرويس سياسي-
در پي انتشار ليست حاميان مشايي تحت عنوان جبهه توحيد و عدالت، اصولگراياني كه نامشان در اين ليست قرار گرفته بود اعتراض خود را اعلام كردند.
در همين حال، كامران باقري لنكراني سخنگوي جبهه پايداري در واكنش به انتشار ليست موسوم به حاميان مشايي كه نام برخي نامزدهاي جبهه متحد و پايداري در آن آمده است، گفت: حضرت امام فرمودند كساني كه ليست انتخاباتي ارائه مي كنند، نقش مشورتي براي مردم دارند اما امروز متأسفانه برخي ها با انتشار ليست هاي دروغين و كذب به دنبال بداخلاقي انتخاباتي هستند.
وي با بيان اينكه اعضاي جبهه پايداري در هفته جاري به هيچكدام از ليست هاي انتخاباتي نپيوسته اند، به فارس گفت: برخي ها مي خواهند ملغمه اي از ليست هاي اصولگرايان را منتسب به ليست دروغين و كذب منتسب كنند.
لنكراني با بيان اينكه اعضاي جبهه پايداري به منشور و مباني گفتماني جبهه پايداري پايبند هستند، گفت: مقابله جدي با فتنه و انحراف در اولويت اصلي جبهه پايداري قرار دارد، لذا لازم مي دانيم انتشار ليست دروغين كه برخي اعضاي جبهه پايداري را در محتواي خود تعريف كرده رد كنيم چرا كه جبهه پايداري ليست دروغين اخير را نياز به پيگرد و برخورد قانوني مي دانند.
سخنگوي جبهه پايداري اقدام جبهه موسوم به توحيد و عدالت را كه خود را حاميان ليدر جريان انحرافي مي داند، خلاف اخلاق اسلامي و انتخاباتي دانست و گفت كه جبهه پايداري فتنه و انحراف را براي آينده انقلاب اسلامي تهديد مي داند.
در همين راستا، حجت الاسلام آقاتهراني درباره قرار گرفتن نامش در سرليست جبهه توحيد و عدالت گفت: ما با اينها (جبهه توحيد و عدالت) نيستيم و بنده به آنها براي قرار دادن نامم در سرليست شان اجازه ندادم.
همچنين، طيبه صفايي كانديداي مجلس نهم نسبت به قرار گرفتن نامش در فهرست جبهه توحيد و عدالت اعتراض كرد.
وي با تأكيد بر اينكه به عنوان كانديداي اصولگرا وارد عرصه انتخابات شده، قرار دادن نامش در فهرست موسوم به حاميان مشايي بدون كسب اجازه را اقدامي «غيراخلاقي» دانست.
براساس گزارش هاي منتشره، برخي ديگر از نامزدهايي كه در اين ليست قرار گرفته اند از جمله مرتضي غرقي و نصرالله اكوانيان گفته اند كه اطلاعي از قرار گرفتن نامشان در اين ليست ندارند و از مراجع قضايي پيگيري خواهند كرد.
از سوي ديگر؛ مجتبي توانگر مسئول روابط عمومي جبهه متحد اصولگرايان گفت: گنجاندن نامزدهاي جبهه متحد اصولگرايان در فهرست موسوم به توحيد و عدالت بدون مجوز و براي رد گم كردن و سوء استفاده است.
وي در گفت وگو با فارس گفت: متأسفانه برخي گروه هاي وابسته به باند انحرافي برخي چهره هاي رأي آور را در بين نامزدهاي مورد نظر خود گنجانده اند تا با رد گم كردن بتوانند از آب گل آلود، ماهي مقصود خود را بگيرند.
روز گذشته بهمن شريف زاده از حاميان مشايي در نشستي خبري ليست 30 نفره اي را براي حوزه انتخابيه تهران با عنوان جبهه توحيد و عدالت اعلام كرد.
شريف زاده از سوي شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس نهم رد صلاحيت شده است.

 اشتون: مذاكره ايران و 1+5 به زودي آغاز مي شود

رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا با ابراز خوشبيني در خصوص ازسرگيري مذاكره 1+5 با ايران اعلام كرد كه اين مذاكرات در آينده نزديك آغاز خواهد شد.
«كاترين اشتون»، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا پس از ورود به بروكسل به منظور شركت در نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه سعيد جليلي، مذاكره كننده هسته اي ارشد كشورمان گفت: نامه كوتاهي است، اما نامه اي است كه درباره برنامه هسته اي ايران صحبت مي كند و پيشنهاد مي دهد كه ما بازگشت به مذاكرات را در نظر بگيريم. وي افزود كه مديران سياسي دفترش به همراه مديران سياسي كشورهاي عضو گروه 1+5 (آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين و آلمان) در تلاشند كه بررسي كنند و ببينند آيا «اين(نامه) براي آغاز مذاكرات كافي است يا خير و من در اين زمينه به نحو محتاطانه اي خوشبين هستم.» رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود كه با مديران سياسي ديدار مي كند تا نتيجه گفت وگوهايشان را بشنود.
اشتون گفت: اتفاقات بعدي از اينجا دنبال مي شود، اين كه در كجا مذاكره كنيم و مذاكرات درباره چه چيزي باشند و چه كارهايي بايد از نظر فني انجام شود تا وضعيت موجود را درك كنيم، چه كارهايي بايد انجام دهيم و براي جلو رفتن چه گام هايي را بايد برداريم.
سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي و مذاكره كننده هسته اي ارشد كشورمان در تاريخ 15 فوريه(26 بهمن) نامه اي براي اشتون فرستاد و در اين نامه تاكيد كرد كه موفقيت مذاكرات به رويكرد سازنده قدرت هاي جهاني نسبت به ابتكارات ايران بستگي دارد.
تكرار مواضع خصمانه فرانسه
فرانسه در تداوم موضع خصمانه اش در قبال ايران، تهران را به خاطر آن چه دنبال كردن فعاليت هاي هسته اي «حساس» و رفتارهايي «فاقد روحيه همكاري» خواند، سرزنش كرد.
«رومن نادال»، سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه مدعي شد كه گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي «بر تداوم فعاليت هاي حساس كه ناقض قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي است و هيچگونه هدف غيرنظامي قابل قبولي ندارد» تاكيد مي كند.
نادال مدعي شد: ما قويا تداوم اين فعاليت هاي حساس را محكوم مي كنيم و از ايران مي خواهيم بلافاصله با آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين المللي همكاري كند.

 سلطانيه: آمريكا مي خواهد آژانس را به سازمان نظارتي صرف تبديل كند

نماينده كشورمان در آژانس بين المللي انرژي با اشاره به دخالت هاي آمريكا در آژانس هشدار داد كه واشنگتن درصدد تبديل كردن اين سازمان فني به يك سازمان صرفا نظارتي است.
«علي اصغر سلطانيه» كه با تلويزيون راشا تودي گفت وگو مي كرد، گفت: ابتدا من مي خواهم توضيح دهم كه گزارش جديد آژانس چيز جدايي از آنچه كه آنها قبلا گفته بودند نيست. در گزارش به همكاري ايران و پروتكل الحاقي اشاره شده و ما در صدد اجرايي كردن اين درخواست ها نيستيم زيرا كه قطعنامه هيچ اساس حقوقي ندارد. اما براساس اين گزارش شما مي توانيد به روشني ببينيد كه تمامي فعاليت هاي هسته اي ايران از جمله غني سازي تحت نظارت جامع پادمان هاي آژانس قرار دارند. نتايج بازرسي از ايران را مي توان در گزارش آژانس كه براساس اعلاميه ايران است، مشاهده كرد.
وي در ادامه اظهار داشت: آمريكا و برخي كشورها در صدد تغيير كاركرد آژانس به يك سازمان نظارتي هستند و به اين دليل است كه بسياري از كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه بيم آن دارند كه آژانس از يك سازمان فني به سازمان نظارت و بازرسي سازمان ملل تبديل شود.
سفير ايران با اعلام اينكه، آمريكايي ها در صدد ارائه اطلاعات غلط و باز نگه داشتن پرونده هسته اي ايران هستند، افزود: مثلا در دوره محمد البرادعي آمريكايي ها با يك لپ تاپ ادعايي اتهامهايي را به ايران وارد كردند و وقتي ما از آنها خواستيم تا اطلاعات موجود در آن را در اختيار ما هم بگذارند آمريكايي ها مخالفت كردند و همين مسئله انتقاداتي از سوي البرادعي هم به دنبال داشت. ايالات متحده نمي خواهد مسئله ايران حل شود و آژانس تاكنون كه من در حال صحبت با شما هستم هنوز هيچ اطلاعاتي را به ما نداده تا به شيوه حرفه اي براي حل موضوع تلاش كنيم.

 سوژه گفت وشنود كيهان بشويم بهتر از اين فلاكت است! (خبر ويژه)

«اينكه نه شركت مي كنم، نه شركت نمي كنم، نه رأيم به چه كسي است يا نيست، اوج انفعال و بدبختي اصلاح طلبان است.»
اين مطلب را شبكه ضد انقلابي بالاترين خطاب به اصلاح طلباني نظير خاتمي و موسوي لاري و مجمع روحانيون نوشته است. نويسنده بالاترين (با امضاي دلقك) يادآور شده است: در هنگام ثبت نام براي انتخابات مجلس نهم به اصلاح طلبان و همه متفكران و انديشه ورزان دانه درشت پيشنهاد كردم كه بصورت دسته جمعي و در روزي مشخص همه با هم بروند و ثبت نام كنند فارغ از اينكه قصد نماينده شدن دارند يا ندارند. استدلالم هم اين بود كه خود مرحله «تا نامزد تاييد شده و قطعي شدن نامزدي» يك فرصت بسيار خوبي است براي مانور اما كسي گوش نكرد و بجد معتقدم كه اشتباه كردند همه. اينك اما در مرحله نهايي هستيم و شركت يا عدم شركت در راي دادن تنها گزينه باقي مانده است. از حاشيه مجلس ختم پدر مرحوم عبدالله نوري گزارش شده است كه اصلاح طلبان كماكان در موضع انفعال هستند و افسارها را انداخته اند گردن هركس به «تشخيص خود». و اين البته هر كاري باشد يا نباشد نامش «كار سياسي» نيست. زيرا كه «كار سياسي» بايد قابل حداقل بهره دهي سياسي هم باشد.
بالاترين مي افزايد: اصلاح طلبان بايد يك بار براي هميشه ريسك وزن كشي داشته باشند از پايگاه اجتماعي خودشان. و اين دور هدف خيط كشيدن بعد از تيراندازي را رها كنند. آنچه كه مسلم است اين است كه دانه درشت هاي اصلاح طلب قادر به اعلان رسمي «ما راي نمي دهيم» نيستند. زيرا كه اولا برخلاف سيره مقتدايشان امام خميني است؛ و هم اينكه از نظر سياسي امكان رسوايي دارد اگر حداقلي از مردم پاسخ مثبت ندهند به دعوت شان. بگذريم از اينكه چه بسا با پخش چند عكس از روحانيان وابسته به اصلاح طلبان در هنگام راي گيري آنان را كاملا خلع سلاح هم خواهند كرد.
در ادامه اين مطلب آمده است: تنها راه باقي مانده اعلان شركت در راي دهي با تك راي است. اصلاح طلبان رسما اعلام كنند كه راي مي دهند اما نه به ليست و چند نفر و... بلكه فقط به يك نام مشخص- كه خود شان به جمع بندي مي رسند كه بهترين گزينه در تهران است- راي خواهند داد و از همه هواداران شان هم مي خواهند كه چنين كنند. اين عمل يك عمل مشخص و قابل اندازه گيري سياسي است. در حاليكه افسار بستن به گردن تك تك آدم ها به تشخيص خود يك آدرس گمراهي است. پرواضح است كه خطر چنين ريسكي در اين است كه هواداران بالقوه اصلاح طلبان از اين دستور تبعيت نكنند و وزن بي وزن اصلاح طلبان دستمايه ستون گفت و شنود شريعتمداري در كيهان بشود بعد از اعلام نتايج انتخابات. اما اولا در چنين حالتي مي توان صداقت رژيم در اعلان راي هاي به صندوق ريخته شده را بهتر محك زد و هم اينكه مي توان موضوع تقلب دوباره را دستمايه اعتراضي جديد يا زنده نگه داشتن اعتراضي قديم قرار داد. اما اينكه نه شركت مي كنم، نه شركت نمي كنم، نه رايم به چه كسي است يا نيست، اوج انفعال و بدبختي است كه نه به درد دنياي كسي خواهد خورد و نه بسود آخرت ملت است. ابراز يأس ارگان سيا از اثرگذاري پروژه تحريم انتخابات (خبر ويژه)

دعوت به تحريم انتخابات تبديل به يك حركت سياسي معنادار نشد و لذا نمي توان توقع داشت برد اجتماعي پيدا كند.
سايت راديو فردا با انتشار اين تحليل، از قول علي افشاري - از جوجه تحكيمي هاي پناهنده به آمريكا- نوشت: از آنجا كه جامعه ايران حالت سازمان يافته ندارد و اكثريت راي دهندگان به صورت غير متشكل و براساس تشخيص فردي تصميم مي گيرند لذا نمي توان انتظار داشت كه فراخوان تحريم گروه هاي سياسي اپوزيسيون، برد اجتماعي زيادي پيدا كند. در واقع حوزه نفوذ دعوت به تحريم، كف راي سازمان يافته گروه ها و جريانات را پوشش مي دهد.
وي مي افزايد: در اين انتخابات تقاضا براي تحريم تبديل به يك حركت سياسي معنادار نشد تا توان بسيج كنندگي بالا پيدا كند.
افشاري در مطلب ديگري كه براي سايت نيمه تعطيل راديو زمانه نوشته، يادآور شده است: بيشترين نرخ مشاركت در انتخابات مجلس، 71 درصد بوده بنابراين دست كم 29 درصد از جمعيت راي دهندگان بالقوه هيچ گاه تمايلي به شركت در انتخابات نشان نداده اند. البته انگيزه همه آنان در عدم شركت، سياسي نيست. جماعتي هستند كه اصل انتخابات براي آنان جاذبه ندارد. آنها در همه جاي دنيا هستند از اين رو در طول تاريخ هيچ انتخاباتي را نمي توان يافت كه صددرصد در آن شركت كرده باشند به غير از انتخابات هاي جعلي و دروغين.
وي مي افزايد: حاميان حكومت تحت هر شرايطي در انتخابات شركت مي كنند تا نظام را تقويت نمايند و تهديدات را از آن دور سازند. در ميان اين نيرو، كساني هستند كه شركت در انتخابات را تكليف شرعي مي پندارند و براساس اعتقادات مذهبي شركت در انتخابات را جزو ضروريات دين محسوب مي كنند.
خاطر نشان مي شود درصد مشاركت در 8 دوره پيشين انتخابات مجلس به اين شرح بوده است: مجلس اول (1358) 52 درصد، مجلس دوم (1363) 65 درصد، مجلس سوم (1367) 60 درصد، مجلس چهارم (1371) 58 درصد، مجلس پنجم (1374) 71 درصد، مجلس ششم (1378) 67 درصد، مجلس هفتم (1382) 51 درصد و مجلس هشتم (1386) 51 درصد.

 6 ماه زندان كه اين همه در و ديوار زدن ندارد! (خبر ويژه)

مديرعامل متخلف ايرنا براي دومين بار اقدام به برگزاري مصاحبه مطبوعاتي كرد. اين اقدام، تلاش براي فرار از مجازات قانوني قلمداد مي شود.
علي اكبر جوانفكر پيش از اين نيز اقدام به برگزاري مصاحبه مطبوعاتي كرده و با ايجاد جنجال و تشنج تلاش كرده بود تخلفات خود و حلقه انحرافي را به حاشيه بيندازد. وي به خاطر تخلفاتش به يك سال حبس و 3 سال ممنوعيت از هر نوع فعاليت مطبوعاتي محكوم شده بود. يك سال حبس بعداً به 6 ماه حبس قطعي تقليل يافت و 25 بهمن گذشته از سوي محسني اژه اي دادستان كل كشور اعلام شد.
جوانفكر روز گذشته مصاحبه اي ترتيب داد و با اظهارنظر درباره مسائل گوناگوني كه ارتباطي به او ندارد، سراغ موضوع قانون اساسي رفت. در حالي كه پروژه ضد قانوني نظارت دولت بر اجراي قانون اساسي پيش از اين يك بار در دوره اصلاحات به بن بست رسيده، جوانفكر گفت: در ارتباط با هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي مخالفت هايي انجام شد از جمله اين كه سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه اين شورا مخالف اين موضوع است، در حالي كه اين ربطي به شوراي نگهبان ندارد و وظيفه مشخص شده رئيس جمهور در قانون اساسي است و رئيس جمهور بعد از رهبري عزيز، مقام دوم را در كشور برعهده دارند.
وي افزود: شوراي نگهبان وظيفه دارد كه به منظور پاسداري از اسلام و قانون اساسي بررسي كند كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي مغايرتي با قانون اساسي و شرع نداشته باشد و در واقع اين پاسداري را بايد در حوزه مشخصي انجام دهد، در حالي كه ديگر موارد برعهده رئيس جمهور است، حتي رئيس جمهور بر اين بخش نيز مي تواند نظارت كند كه آيا آن بخشي كه برعهده شوراي نگهبان است به درستي عمل مي شود يا نه(!!)
خاطرنشان مي شود طبق قانون اساسي، مسئوليت و صلاحيت تفسير اين قانون منحصرا به عهده «شوراي نگهبان قانون اساسي» است همچنان كه اين شورا تنها مرجع ذي صلاح براي بررسي تطبيق يا مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع است.
اما صرف نظر از بحث هاي مربوط به حقوق اساسي و اصول صريح قانون اساسي در اين باره بايد به آقاي جوانفكر يادآور شد كه از اين نمد نمي توانيد كلاهي براي خود بسازيد و از تن دادن به مجازات قانوني فرار كنيد! شما اگر در ادعاي قانونگرايي صادق بوديد اقدام به تهيه ويژه نامه كذايي جهت- به زعم باطل خود- ايجاد حاشيه امن براي متهمان اصلي پرونده بزرگ فساد بانكي نمي كرديد. قطعا اگر هيئت كذايي نظارت بر اجراي قانون اساسي بخواهد به مسئوليت خود درباره عملكرد اجزاي دولت عمل كند- كه تنها وظيفه قابل انتظار و قانوني مي تواند باشد- آنگاه قبل از هر چيز بايد انگشت اتهام روي عملكرد سراسر كاسبكارانه و غيرقانوني شما در خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه ايران بگذارد.
اين نكته هم گفتني است كه جوانفكر چندي پيش مدعي شده بود: محكوميت من به نفع مصالح نظام نيست.

 آقاي هيگ! تو جرأت نداري حتي يواشكي درباره اسرائيل حرف بزني! (خبر ويژه)

نويسنده و تحليلگر انگليسي با سرزنش وزارت خارجه اين كشور تصريح كرد سياستمداران انگليس جرئت ندارند كه حتي به طور محرمانه درباره برنامه هسته اي اسرائيل حرف بزنند اما به انتشار مطالب خلاف واقع عليه ايران اهتمام مي ورزند.
استوارت ليتل وود در واكنش به اظهارات چندي پيش ويليام هيگ وزير خارجه نوشت: چرا هيگ بدون هيچ مدركي ادعا مي كند «ايران آشكارا به برنامه تسليحات اتمي ادامه مي دهد»؟
هيگ اخيرا مدعي شد: ايران به سابقه تسليحاتي هسته اي در خاورميانه دامن مي زند و اين مسئله خطرناك تر از جنگ سرد بين شرق و غرب است.
ليتل وود در تحليل خود كه از سوي روزنامه الاهرام منتشر شده، مي نويسد: بي شك آقاي هيگ مي خواهد وحشت ايجاد كند، وحشتي كه با خود بمب، ايجاد كردني نيست. اما سوال هاي زيادي در اين ميان وجود دارد. چرا او بدون مدرك ايران را متهم مي كند در حالي كه اسرائيل قبلا منطقه را با زرادخانه اتمي اش، بي ثبات كرده است؟ و حتي اگر ايران به راستي برنامه تسليحاتي داشته باشد ادعاي هيگ مبني بر اينكه وضعيت فعلي «خطرناكترين دور اشاعه هسته اي را از زمان اختراع تسليحات اتمي» ارائه مي دهد مزخرف است. در واقع اسرائيل يكي از دارندگان بمب اتمي در جهان است اما سياستمداران شجاع ما جرات ندارند حتي محرمانه در مورد اين حقيقت حرفي بزنند چه رسد به اينكه از آن انتقاد كنند.
نويسنده انگليسي خاطرنشان كرد: اسرائيل تنها دولت در منطقه است كه عضو پيمان منع گسترش هسته اي (ان پي تي) نيست در حالي كه ايران عضو آن مي باشد. تل آويو معاهده جامع منع آزمايش هسته اي را امضا كرده اما آن را مورد تاييد قرار نداده است. اسرائيل همچنين كنوانسيون تسليحات سمي و بيولوژيكي را امضا نكرده است. بعلاوه تل آويو كنوانسيون تسليحات شيميايي را امضا كرده اما آن را تصويب نكرده است. چه كسي فراموش مي كند سخنان ژنرال موشه دايان وزير دفاع سابق اسرائيل را كه گفته بود اسرائيل بايد همچون يك سگ ديوانه بسيار خطرناك براي مخل كردن آسايش شدن باشد؟
وي همچنين پرسيده است: آيا وزير خارجه ما در مورد دلايل دشمني اش با ايران توضيح مي دهد؟ آيا مدرك واقعي در ارتباط با كاربرد نظامي فناوري هسته اي ايران موجود است؟ چرا وي بيشتر نگران زرادخانه هسته اي اسرائيل و تهديد آن بر منطقه و فراتر از آن نيست؟ چرا وي خواستار تحريم اسرائيل به دليل خودداري از امضاي معاهده ان پي تي يا تعامل سازنده در زمينه موضوع هسته اي اش نيست؟ يك وزير امور خارجه در انگليس در 32 سال گذشته از زمان انقلاب اسلامي چند بار به تهران سفر كرده است؟ آيا هيگ قبل از ارائه برنامه تحريمي اش براي رفتن به ايران و مذاكره در آنجا تلاشي كرده است؟ دولت انگليس طي سال هاي 1951 تا 1953 با همدستي آمريكا شعله دموكراسي در ايران را خاموش كرد و ديكتاتوري ظالمانه اي را دوباره برقرار ساخت ما مسئول وقوع انقلاب اسلامي و فراهم ساختن زمينه مناسبات آينده هستيم. ما دموكراسي مصدق را تحمل نكرديم. دولت فعلي ايران همچون دولت هاي ديگر ممكن است مطابق ميل ما نباشد اما دموكراسي مصدق در 60 سال پيش هم اين طور بود؟ پس چرا تحمل نكرديم؟ مگر دولت هاي آمريكا و انگليس خيلي باب طبع بقيه دنيا هستند؟

 با 3 هزار مين دريايي چند ناو آمريكا منهدم مي شود (خبر ويژه)

مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك آمريكا با انتشار گزارشي از وضعيت نيروي دريايي آمريكا و ايران در خليج فارس و تنگه هرمز از وجود هزاران مين دريايي ايران ابراز نگراني كرد.
به گزارش عصر ايران در اين گزارش كه با عنوان ايران و توازن نظامي خليج فارس منتشر شده است با اشاره به اينكه ايران بين 2 تا 3 هزار مين دريايي هوشمند در اختيار دارد كه هر كدام از مين ها يك سر جنگي با وزن 660 پوند (قريب به 300 كيلو) دارد، مي نويسد: اين مين ها تهديدي جدي براي ناوهاي هواپيمابر آمريكايي در خليج فارس و تنگه هرمز هستند به نحوي كه هر كدامشان مي توانند يك سوراخ عظيم در بدنه اين ناوها ايجاد كنند.
اين گزارش مي افزايد جنگ مين ها مي تواند توازن برتري آمريكا را بر هم زده و با آغاز يك جنگ طولاني و اعصاب خردكن تانكرهاي نفتكش و نيز ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا (مستقر در بحرين) را در ريسك زيادي قرار دهد.
در اين گزارش با اشاره به تهديد ايران به بستن تنگه هرمز از قول صاحب نظران دفاعي و نظامي آمريكا مي نويسد: در صورت مين گذاري تنگه هرمز از سوي ايران، پاك سازي منطقه از اين مين ها زماني بيش از يك سال مي برد كه اين مسأله مي تواند رفت و آمد كشتي هاي بزرگ نفتكش را از منطقه تنگه هرمز مختل كرده و برخي از آنها را به مرور منهدم كند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14