(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 25 اسفند 1390- شماره 20169

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
بازنده بزرگ سال كيست ؟! (يادداشت روز)
 تركيب تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام
هيچي ! (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
رهبر انقلاب روز اول بهار در حرم رضوي سخنراني مي كنند
جليلي با ارسال نامه اي به اشتون مباني مذاكرات آتي را شفاف كرد
شوراي نگهبان صحت انتخابات در 40 حوزه را تأييد كرد
حميدزاده : احمد شهيد مزدوري است كه با دريافت پول عليه ايران گزارش تهيه كرده است
خيانت اصلي خاتمي نفي تقلب در انتخابات بود! (خبر ويژه)
مگر كيهان گفته بود خودكشي كنيم؟! (خبر ويژه)
آتش بنزين به جان محبوبيت اوباما افتاد (خبر ويژه)
شير تو شير صداي آمريكا قرباني تازه گرفت (خبر ويژه)بازنده بزرگ سال كيست ؟! (يادداشت روز)

1- سالي كه تنها چند روز به پايان آن مانده است در پهنه مسايل سياسي و صحنه تحولات منطقه اي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار بود.
هر يك از اين ويژگي ها و تحولات خاص در سال 90 مي تواند و اين قابليت را دارد تا سوژه اي حساس براي شروع يك يادداشت و نوشته باشد.
اما آنچه موضوع اين نوشته خواهد بود؛ ارزيابي مختصر و اجمالي از راهبردهايي است كه غرب در مواجهه و رويارويي با ايران تدارك و طرح ريزي كرده بود.
نكته مهم و غيرقابل انكار اين است كه در سال 90 دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي از تمامي پتانسيل و ظرفيت شان براي آنچه كه تغيير رژيم يا حداقل تضعيف در ساختار نظام ايران اسلامي مي پنداشتند بهره بردند ولي اكنون در پايان راه آنچه كه محرز بوده و جاي كمترين ترديدي در آن نمي باشد اين است كه علي رغم شليك كردن تمامي فشنگ ها و تيرها به سمت ايران، طرفي نبسته اند، چرا؟
2-البته حساسيت سال 90 و به صحنه آوردن راهبردها و تاكتيك هايي با هدف انفعال لاعلاج براي ايران از مدت ها قبل از شروع امسال در دستور كار غربي ها با كارگرداني آمريكا قرار داشت.
ناگفته پيداست اين هدف گذاري بر ضديت با ايران اسلامي عجيب به نظر نمي رسيد چرا كه پس از فتنه سال 88، دشمناني كه حقد و كينه ملت بصير ايران را با خود داشتند بارها و به كرات به زبان آوردند كه «كار را بايد يكسره كرد»! و حتي اوباما، نتانياهو، شيمون پرز، ساركوزي و ... بطور صريح و علني حمايت شان را از اغتشاشگران و آشوب طلبان در ايران تا به ثمر رسيدن تغيير رژيم [!] اعلام كردند.
3- اين هدف گذاري از سوي دشمنان و مخالفان نظام جمهوري اسلامي و دورخيز براي سال 90 وقتي آشكارتر شد كه چهره اي چون جرج سوروس تئوريسين انقلاب هاي مخملي و از فعالان بيروني فتنه 88، اسفند سال 89 نتيجه كار را كه قرار است اسفند سال جاري متحقق شود به بيرون درز داد.
آقاي جرج سوروس در روزهاي پاياني سال گذشته مصاحبه اي را با سي ان ان انجام داد و خروجي راهبردهايي كه در پايان امسال عليه ايران ديده شده بود را اعلام كرد: «سقوط نظام جمهوري اسلامي»!
اطمينان جرج سوروس براي تحقق اين ادعاي بزرگ كه در فتنه سال 88 عملي نشده بود به گونه اي بود كه او به عادت فرهنگ غرب پس از كلي رجزخواني بر اين گفته پافشاري كرد كه حاضر است درباره سقوط رژيم ايران طي يكسال آينده - بخوانيد پايان سال 90 - شرط بندي كند!
هرچند اين ادعاي سوروس در همان ايام تا مدت ها بحث و گفت وگو را در منابع رسانه اي غرب به دنبال داشت و حتي واكنش برخي رسانه ها و مطبوعات غربي - از جمله فارين پاليسي - را برانگيخت اما آنچه مشخص و روشن بود تحركات و تلاش هاي چند لايه و تو در توي دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامي بود بدان اميد - بخوانيد توهم - كه پايان امسال را نقطه مطلوب و آرزوي ديرينه خود مي پنداشتند!
4- عامل ديگري كه از ويژگي هاي خاص سال 90 بود و در تمامي سال هاي گذشته در جمهوري اسلامي چنين وضعيتي حاكم نبود به تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در بستر بيداري اسلامي برمي گشت. اواخر سال 89 خيزش هاي منطقه اي در تونس، مصر، يمن، ليبي و... آغاز گشت و سقوط هاي زنجيره اي را در هيئت هاي حاكمه اين كشورهاي مرتجع و دست نشانده در پي داشت. نكته گفتني در اين ميان الگوپذيري ملت هاي مسلمان از انقلاب اسلامي ايران بود. بيش از همه مقامات صهيونيستي از ابتداي تحولات منطقه به صحنه آمدند و نتوانستند نگراني و واهمه فزاينده خودشان را پنهان نمايند.
آنچه از اندكي از بسيارها مي توان يادآور شد، تحليل «جروزالم پست» بود كه نوشت: تحولات منطقه نشان مي دهد هژموني ايران در مقابل هژموني آمريكا قرار گرفته است.
نتانياهو و شيمون پرز نيز عجزآلود اذعان كردند كه انقلاب هاي منطقه از انقلاب اسلامي ايران تأثير گرفته و شتابان پيشروي مي كند.
حتي بعدها كه در طول سال جاري اسلامگرايان در مصر، تونس و... قدرت را در پي انتخابات پارلماني به دست گرفتند تحليل روزنامه هاآرتص خواندني است: «ائتلاف جديد اسلامگرايان، اسلام داراي رنگ و بوي آمريكايي معروف و يا اسلام داراي رنگ و بوي تركيه اردوغاني نيست؛ بلكه اسلامي است كه خطري واقعي براي موجوديت اسرائيل به شمار مي رود.»
به بيان ديگر؛ تحولات خاورميانه 3 شاخصه مهم مردمي بودن، اسلامي بودن و ضديت با سياست هاي آمريكايي- صهيونيستي را دنبال مي كرد كه اين ويژگي ها توجهات را- اعم از دوست و دشمن- به سوي انقلاب اسلامي ايران معطوف مي كرد.
با اين وصف، آنچه در سال 90 براي دشمن مهم و كليدي بود اين واقعيت غيرقابل خدشه است كه به الگو بودن ايران اسلامي ضربه بزند.
5- بنابراين دشمن براي سال جاري كه عنقريب است به پايان برسد يك كارزار مبارزه گسترده با انواع راهبردها و تاكتيك هاي مختلف و متعدد در رويارويي با ايران طراحي و تدارك ديده بود.
اجازه بدهيد براي اينكه تصويري از اين ميدان بزرگ درگيري، در ظرفيت اين ستون ترسيم كنيم از پايان سال جاري به ابتداي سال برگرديم و در نهايت ببينيم وضعيت آن راهبردها و استراتژي ها بر ضد ايران به كجا انجاميده است.
نكته گفتني اين است كه غرب به سركردگي آمريكا در مواجهه با ايران در سال 90 يك «استراتژي تركيبي» را ساماندهي كرده بود. يعني از يكسو بر مقوله «تعامل»، «مذاكره» و مفاهيمي از اين دست اصرار مي كرد تا ايران را به اصطلاح در افكار عمومي دنيا مسئله دار جلوه دهد و از سوي ديگر؛ بسته و پكيجي از فشارها، تهديدها، تحريم ها و ترورها را در آستين داشت تا سربزنگاه ها و مقاطع مختلف از يكي از آن ترفندها و دسيسه ها استفاده نمايد.
اكنون بايد سر اصل مطلب رفته و اين نكته را خاطرنشان كرد كه راهبرد اصلي دشمنان جمهوري اسلامي در سال حساس و پرمخاطره اي كه سپري كرديم «كاهش مشاركت در انتخابات مجلس نهم» بود.
در نگاه و برآورد آنها اين كاهش مشاركت، نقش كاتاليزوري را داشت كه جمهوري اسلامي را به لحاظ موقعيت داخلي به سوي سراشيبي هل مي داد و به جهت موقعيت منطقه اي از حالت مدل و الگو بودن براي كشورها و ملت هاي مسلمان خارج مي كرد.
براي عملياتي شدن اين راهبرد اصلي، پروژه هاي مختلفي را در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اطلاعاتي و... تعريف كردند تا ايران بالاجبار در حصار و محدوده اين بازي گرفتار شود. براي اينكه اشاره به آن پروژه ها در جهت اجرايي شدن راهبرد مورد اشاره به درازا نكشد و بشود بحث را در اين نوشته ادامه داد مي توان ليستي فشرده از اقدامات و تلاش هاي غربي ها در مواجهه با ايران طي سال جاري ارايه كرد:
الف: تحريم مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران، ب: بحراني كردن وضعيت برنامه هسته اي ايران با تكرار ادعاهاي هميشگي، پ: گشودن «پرونده حقوق بشر» براي ايران به موازات پرونده هسته اي، ت: پرونده سازي براي ايران در محيط بين الملل با اتهام واهي «تروريسم»، ث: صدور قطعنامه هاي پي درپي عليه ايران پيرامون برنامه هسته اي، حقوق بشر و تروريسم، ج: شيوع اقدامات جاسوسي و كليدزدن نبردهاي اطلاعاتي، چ: تهديد به حمله نظامي و برطبل جنگ كوبيدن با پيام و پالس «همه گزينه ها روي ميز است»، ح: به سقف رساندن فشارها بر ضد ايران با تحريم بانك مركزي و تحريم صادرات نفت ايران و... اكنون در روزهاي پاياني اسفند 90 با اين حجم از دشمني و به صحنه آوردن انواع و اقسام ترفندها و دسيسه ها بايد ديد پس چرا آقاي جرج سوروس شرط بندي را باخته است و اوباما، نتانياهو، پرز، ساركوزي و... هم پس از انتخابات 12 اسفند سكوت را بهترين گزينه مي دانند؟
پاسخ را مي توان در يك گزاره خلاصه و البته كليدي دنبال كرد و آن محاسبات اشتباه و غلط مراكز تصميم گير در غرب است كه باز هم درباره ايران به بيراهه رفت.
از همين روي است كه اخيراً در نشست آيپك (كميته امور عمومي آمريكا و لا بي صهيونيستي) بر رد برخورد نظامي با ايران تصريح مي شود.
داستان بلند تحريم ها نيز فصل تلخي براي آمريكا و اروپا به دنبال داشت تا جايي كه تحريم نفت ايران به افزايش بي رويه و بي سابقه اين كالاي استراتژيك منجر شد و چند روز پيش اوباما به حرف آمد و اعتراف كرد كه هزينه اين تحريم ها را مردم آمريكا مي پردازند. طرفه آنكه رسانه هاي آمريكايي هفته گذشته از بحران قيمت انرژي در آمريكا گزارش دادند و نوشتند: «بنزين دزدي از پمپ هاي بنزين فراگير شده است»!
در همين خط اتهام تروريسم و نقض حقوق بشر عليه ايران نگرفت و از قضا در پي جنبش 99 درصدي تسخير وال استريت، حقوق بشر بدون رتوش آمريكافاش شد كه تبعات پردامنه آن كماكان ادامه دارد.
در حوزه اطلاعاتي نيز جالب است كه منابع غربي نتيجه را به سود ايران ارزيابي كردند و روزنامه فرانسوي لوپست طي مقاله اي با عنوان «ايران 2، آمريكا صفر» مي نويسد: «ايران بعد از به دام انداختن پهپاد آمريكايي با خنثي كردن يك ماهواره جاسوسي سيا، دومين ضربه را به اين كشور وارد كرد.»
و بالاخره مشاركت 65 درصدي پرشور و شعور مردم در انتخابات 12 اسفند به گونه اي بود كه راهبرد اصلي آمريكا و چند كشور غربي بر ضد ايران در سال 90 در هوا دود شد و خبرگزاري انگليسي رويترز جان مطلب را اينچنين توصيف كرد: «انتخابات مجلس ايران اقتدار اين كشور و رهبري آن را افزايش داد.»
حسام الدين برومند

 با حكم رهبر انقلاب شكل گرفت
 تركيب تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در حكمي تركيب جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي يك دوره پنج ساله ديگري معرفي كردند.
متن حكم رهبر معظم انقلاب به اين شرح است:
پروردگار متعال عزشانه را سپاس مي گويم كه مجمع تشخيص مصلحت موفق شد دوره پنجساله ديگري را با عنايت الهي و با كارنامه اي قابل قبول پشت سر بگذارد كه اميد است آثار و منافع اقدامات قانوني مجمع به شكل شايسته اي در مبادي مديريتي كشور-قواي سه گانه و نيروهاي مسلح و ساير دستگاه ها - به بار نشيند و همگان نتايج آن را مشاهده كنند.
ضمن تشكر از همه آقايان اعضاي محترم، رياست و دبيرخانه مجمع، براي دوره پنجساله جديد شخصيت هاي حقوقي و حقيقي نامبرده در زير را با رياست جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني تعيين مي كنم:
1-شخصيت هاي حقوقي عضو عبارتند از:
الف-روساي محترم سه قوه
ب-فقهاي معزز شوراي نگهبان
ج-دبير شوراي عالي امنيت ملي
د-وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
هـ-رئيس كميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي
2-شخصيت هاي حقيقي عضو عبارتند از:
آيات و حجج اسلام:
آقاي هاشمي رفسنجاني، آقاي حاج شيخ احمد جنتي، آقاي واعظ طبسي، آقاي اميني نجف آبادي، آقاي سيدمحمود هاشمي شاهرودي، آقاي موحدي كرماني، آقاي علي اكبر ناطق نوري، آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي حسن روحاني، آقاي دري نجف آبادي، آقاي غلامحسين محسني، آقاي محمود محمدي عراقي، آقاي غلامرضا مصباحي مقدم، آقاي مجيد انصاري.
و حضرات: آقاي غلامرضا آقازاده، آقاي علي آقا محمدي، آقاي محمد جواد ايرواني، آقاي محمدرضا باهنر، آقاي غلامعلي حداد عادل، آقاي حسن حبيبي، آقاي داود دانش جعفري، آقاي پرويز داودي، آقاي محسن رضايي، آقاي محمدحسين صفارهرندي، آقاي حبيب الله عسگراولادي، آقاي محمدرضا عارف، آقاي محمد فروزنده، آقاي سيدحسن فيروزآبادي، آقاي علي لاريجاني، آقاي حسين مظفر، آقاي حسين محمدي، آقاي سيدمصطفي ميرسليم، آقاي سيدمرتضي نبوي، آقاي علي اكبر ولايتي، آقاي صادق واعظ زاده، آقاي احمد وحيدي.
جلسات مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان متشكل خواهد بود از همه اعضاي نامبرده و ديگر جلسات متشكل خواهد بود از اعضاي حقيقي باضافه رديف هاي الف، د و هـ از بند 1.
ضمن تاكيد بر اجراي كامل توصيه هاي ابلاغ شده دوره گذشته، نكات ديگري به پيوست اين حكم ابلاغ خواهد شد.
بر خود لازم مي دانم از زحمات آقايان محترمي كه در دوره گذشته عضو اين مجمع بوده و در دوره جديد حضور ندارند، قدرداني نمايم.
در پايان اعضاي محترم اين دوره را به رعايت صلاح و سداد و اتقان و انصاف و جامعيت و رعايت مصلحت نظام به معناي اتم كلمه و حضور فعال در جلسات مجمع و كميسيونهاي مربوط توصيه كرده و توفيق آقايان را در اجراي مسئوليت مهمي كه در دوره جديد بر دوش گرفته اند، مسئلت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي

 هيچي ! (گفت و شنود)

گفت: روزنامه واشنگتن پست مي نويسد؛ تحريم نفتي ايران نتيجه معكوس داشته و آمريكا را با بحران افزايش فلج كننده قيمت بنزين و گازوئيل روبرو كرده است.
گفتم: مردم فرانسه هم دولت اين كشور را به خاطر تحريم نفتي ايران عامل گراني سوخت مي دانند و ساركوزي را در جريان نطق انتخاباتي با گوجه فرنگي و لنگه كفش و تخم مرغ گنديده بدرقه كردند!
گفت: دولت انگليس هم به همين علت با فشار شديد مردم و اعتراض و اعتصاب روبرو شده است.
گفتم: چه عرض كنم؟!
گفت: يك هفته نامه انگليسي نوشته است اگر اتحاديه اروپا دست به يك تحريم ديگر عليه ايران بزند، اعتراض ها در كشورهاي اروپايي و آمريكا به جنگ خياباني مردم با دولت ها تبديل مي شود.
گفتم: در آن قديم نديم ها يارو دو تا كيسه پر از شيشه بار قاطر كرده بود، دروازه بان شهر با چوبدستي روي يكي از كيسه ها كوبيد و پرسيد بارت چيه؟ و يارو گفت؛ اگه يكي ديگه بزني، هيچي!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ ما منتظر صبح خوش دنياييم
آماده براي فرج مولاييم
روزي كه عزيز فاطمه مي آيد
با خامنه اي به كربلا مي آييم
2533---0935
¤ از ديدن عكس هاي دلخراش كننده صفحه اول كيهان 23/12/90 از جنايت ها و وحشي گري هاي آمريكا در افغانستان واقعاً ناراحت شدم. سال هاي پيش زماني كه دانشجو بودم رئيس وقت سازمان ملل فردي بودايي مذهب بود كه با ديدن صحنه هاي جنگ ويتنام غصه مي خورد و مي گفت چرا نمي توانم به اين جنايت ها پايان بدهم. اميدواريم دبيركل فعلي سازمان ملل همين مقدار احساس داشته باشد و نسبت به جنايت هاي آمريكا عكس العمل نشان بدهد.
تجارتچي
¤ بعد از فتنه به مطالبه مردم مبني بر محاكمه سران فتنه توجه نشد ولي بعد متوجه شديم نظام بهترين تدبير و مديريت را داشته چرا كه هرچه گذشت فتنه گران نزد مردم رسواتر شدند و از حيثيت افتادند به اين ترتيب تأثير حكم صادره از سوي ملت در مورد فتنه گران به مراتب از حكم دادگاه بيشتر است.
1713---0915
¤ جنجالي كه دوستان و اطرافيان خاتمي در داخل و خارج كشور از راي دادن او در انتخابات 12 اسفند راه انداخته اند نشان مي دهد اين افراد، او را فقط براي اينكه پل واقع بشود و عبور كنند مي خواستند و هيچ ارادتي به شخص وي ندارند. اين واقعيت را چند سال پيش مديرمسئول محترم كيهان متذكر شد. ولي متأسفانه آقاي خاتمي توجه نكرد و اجازه داد اطرافيان از او سوءاستفاده بكنند.
آب پيكر
¤ شهيد حسين ابرقويي از خيل عظيم شهدا در وصيت نامه خويش چنين گفته است: به پسرم و دخترم واقعيت را بگوييد، بگوييد به خاطر اسلام و نشر قرآن خمپاره دشمن سينه پدرت را نشانه رفت اما هنوز ايمان پدرت در تمامي جبهه ها مي جنگد.
6765---0919
¤ دشمنان ملت ايران وقتي كسي را تشويق مي كنند و به او جايزه مي دهند كه آن شخص به فرهنگ خودش پشت كرده باشد. بي جهت با آسمان ريسمان كردن خودمان را گول نزنيم. ضمناً درخواست بازگشايي خانه سينما از سوي هنرمندي كه به خاطر فيلمي سراسر توهين به ملت ايران، جايزه اسكار گرفت، نشان مي دهد كه خط توطئه از كجا آب مي خورد. غربي ها بدون برنامه به كسي جايزه نمي دهند.
9923---0935و يك هموطن ديگر
¤ ثروت هنگفت و نامشروعي كه امير قطر از طريق غارت منابع گازي مشترك در خليج فارس به آن دست يافته او را مست كرده است و به جاي آنكه اين ثروت را در راه درست و محرومين جهان اسلام و ملت فلسطين خرج كند، آن را در جهت تضعيف دولت ضدصهيونيستي سوريه خرج مي كند. آقاي امير قطر هدف صهيونيست ها فاصله انداختن بين نيل و فرات است. قطعاً بدان اين اموال نامشروع روزي براي شما آتش جهنم خواهد بود.
كاشاني
¤ ضمن تشكر از مطالب ارزشمند كيهان در صفحه پاورقي و ستون نيمه پنهان از مسئولان فرهنگي تقاضا دارم اين مطالب در سراسر دانشگاه ها و ستادهاي نمازجمعه توزيع شود.
6101---0912
¤ اگر درآمدهاي ملي حاصل از فروش منابع عظيم نفت و ساير منابع به طور صحيح و درست و در جاي خود هزينه شود، بسياري از مشكلات، تنگناهاي اقتصادي و نارسايي هاي عمومي جامعه و همچنين معضلات اجتماعي و معيشتي مردم در كشور حل و مرتفع خواهد شد. به اميد آنكه اين كار هرچه زودتر اتفاق بيفتد.
2143---0913
¤ از آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري تقاضا داريم موافقت فرمائيد همانگونه كه طبق دستور ايشان در استان البرز كليه كاركنان دستگاههاي اجرايي استان با حداقل يك سال سابقه كار شركتي از شمول شرط مندرج در بند يك مصوبه اخير مستثني شدند در ساير استان ها نيز به همين صورت عمل بشود و تبعيض وجود نداشته باشد.
5713---0918
¤ جاده مشكين شهر به دليل عدم رسيدگي كافي و آسفالت نشدن تبديل به جاده اي متروكه شده كه نيازمند مرمت است. از اداره كل راه و شهرسازي اردبيل خواستار توجه و بازسازي جاده را داريم.
نعمت الله خامسي - از مشكين شهر
¤ برخي دستگاههاي كارت خوان در اتوبوسهاي شركت واحد غيرفعال است. مسئولان به اين موضوع توجه كنند.
فواد كاسب
¤ ضرورت دارد روزنامه ها گزارش كاملي از پروژه قطار شهري شيراز كه بالاي 8 سال به طول انجاميده تهيه و منعكس بكنند. سوال هاي زيادي از وعده وعيدهاي مسئولين در ذهن شهروندان وجود دارد كه پاسخ داده نشده اند.
1180---0917
¤ معاون رئيس جمهور در برنامه زنده نگاه يك سيماي جمهوري اسلامي از سبد كالايي شب عيد كارمندان شاغل و بازنشسته سخن گفت. به ايشان بفرماييد ابتدا به وعده سبد كالاي ماه رمضان كه بيش از 6 ماه گذشته عمل بكنند.
2475---0910
¤ وقتي در روستاهاي كشور پادرمياني ريش سفيدان در اختلاف ها مي تواند كارساز باشد و از رفت وآمدهاي متعدد طرفين پرونده از روستا به شهر و همچنين از اطاله دادرسي جلوگيري كند از مسئولين امر مي خواهيم نسبت به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند و براي فعال شدن چنين امكان ديرپايي تلاش كنند.
4819---0916
¤ در مشهد خبري از توزيع گوشت قرمز منجمد نيست. معاون وزير صنعت و تجارت كه اين خبر را داده اند بگويند در كدام فروشگاه شهر چنين گوشتي عرضه مي شود. در ضمن گوشت مرغ كيلويي 3300 تومان نيز در اين مدت نديديم. در نمايشگاه عرضه كالاي شهر نيشابور هم گوشت قرمز و سفيد با قيمت وعده داده شده عرضه نشده است، ضمن اينكه قيمت برخي از بيرون هم بيشتر است.
3419---0915 و 9671---0915
¤ بازنشسته جهاد كشاورزي هستم. سال 90 هم تمام شد اما صندوق بازنشستگي اين وزارتخانه هنوز مابه التفاوت افزايش حقوق چهارماه اول سال ما را پرداخت نكرده است. به كجا بايد شكايت بكنيم تا رسيدگي شود.
3397---0916
¤ مطمئن هستم اگر گزارشي از وضعيت غيرقابل قبول تنها خيابان شهر «نير» از توابع اردبيل منعكس شود مسئولين شهر به ويژه شهردار در خصوص اين شهر به جنب وجوش مي افتند و كاري مي كنند.
5452---0937
 رهبر انقلاب روز اول بهار در حرم رضوي سخنراني مي كنند

مشهد- خبرنگار كيهان:
معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي، آستان قدس رضوي گفت: طبق سنوات گذشته، همزمان با اولين روز سال جديد در ساعت 30/15دقيقه آيت الله خامنه اي سخنراني خواهند كرد.
سيدجلال حسيني، با بيان اينكه به منظور تبيين سخنان رهبر معظم انقلاب همايش تخصص، در اين راستا برگزار خواهد شد، اظهار داشت: اين همايش پنجم لغايت ششم فروردين ماه، در محل بنياد پژوهش هاي اسلامي ويژه زائران و مجاوران برگزار مي شود.
وي گردهمايي بزرگ ارادتمندان اهل بيت(ع) در لحظه سال تحويل در محل حرم مطهر رضا(ع) را از مهمترين برنامه هاي لحظه سال تحويل دانست و افزود: برگزاري جنگ هاي قرآني ويژه كودكان، مراسم ترتيل خواني قرآن كريم و غيره نيز از جمله برنامه هاي آستان قدس رضوي در ايام نوروز در محل حرم مطهر است.
معاون تبليغات و ارتباطات آستان قدس رضوي در بخش ديگري از سخنانش گفت: امسال براي نخستين بار، طرح پاسخگويي سيار توسط روحانيون براي پاسخگويي به سؤالات زائرين اجرا خواهد شد.

 جليلي با ارسال نامه اي به اشتون مباني مذاكرات آتي را شفاف كرد

دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه اي به دفتر كاترين اشتون، از اراده سياسي 1+5 براي بازگشت به ميز گفت وگوها با «تمركز بر اهداف مشترك» استقبال كرد.
سعيد جليلي، مذاكره كننده ارشد هسته اي ايران در پاسخ به نامه اشتون با تاكيد بر لزوم انجام گفت وگوهاي سازنده، جدي و بدون پيش شرط به هدف تحقق همكاري پايدار تصريح كرده است كه از موضع مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا مبني بر احترام به حقوق جمهوري اسلامي در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي طبق معاهده ان پي تي استقبال مي كند.
سعيد جليلي در ادامه اين نامه با اشاره به مفاد نامه ماه گذشته خود بار ديگر تصريح كرده كه برخورد سازنده مي تواند روندي پايدار و رو به جلو را در مسير گفت وگوها پديدار سازد.
در اين نامه همچنين آمده است كه نمايندگان دو طرف درباره تعيين زمان و مكان دور جديد گفت وگو ها با يكديگر در تماس خواهند بود.
اين نامه در پاسخ به نامه 16 اسفند 1390 اشتون به دكتر جليلي نوشته شده است.
كارشناسان در تهران مي گويند اهميت اين نامه از اين روست كه با توجه به نامه نگاري هاي مكرر دو طرف و از جمله نامه اخير اشتون، مباني مورد نظر ايران در مذاكرات آتي با 1+5 را كاملا شفاف مي كند و جلوي سوء تفاهم احتمالي طرف مقابل را مي گيرد.

 شوراي نگهبان صحت انتخابات در 40 حوزه را تأييد كرد

سخنگوي شوراي نگهبان از تأييد صحت انتخابات در 40 حوزه انتخابيه ديگر توسط اين شورا خبر داد.
عباسعلي كدخدائي سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه 40 حوزه ديگر انتخاباتي توسط شوراي نگهبان تأييد شده است، گفت: روند بررسي حوزه هاي انتخابيه اتمام نيافته و همچنان ادامه دارد.
وي با اشاره به استمرار بررسي صحت انتخابات در حوزه هاي انتخابيه ديگر گفت كه در روزهاي آينده نظر شوراي نگهبان درباره برخي ديگر از حوزه هاي انتخابيه در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
كدخدايي 40 حوزه انتخاباتي تأييد شده توسط شوراي نگهبان را به اين شرح اعلام كرد:
رودسر، تاكستان، آبادان، سقز و بانه، گرمسار، مهاباد، مشگين شهر، بيجار، جيرفت و عنبرآباد، نائين، خور و بيابانك، خرمشهر، تهران، اسلامشهر، ري و شميرانات، ابهر و خرمدره، ممسني و رستم، زنجان، طارم، مسيحيان ارمني جنوب تهران، مسيحيان ارمني شمال تهران، محلات، دليجان، مسيحيان آشوري و كلداني، كليميان، زرتشتيان، شادگان، نهبندان، سربيشه، گرگان، آق قلا، رشت، اهواز، باوي، اردستان، بروجرد، شاهين شهر و ميمه، برخوار، خميني شهر، درگز، چناران، بينالود، شهركرد، بروجن، كنگان، دير، جم، آباده، بوانات، خرمبيد، لارستان، خنج، گراش، جهرم، فسا و كازرون.

 حميدزاده : احمد شهيد مزدوري است كه با دريافت پول عليه ايران گزارش تهيه كرده است

معاون سابق پارلماني ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه احمد شهيد مزدور دست نشانده اي است كه با پول هايي كه گرفته عليه ايران گزارش حقوق بشري تهيه كرده است گفت: اين اقدامات تنها حربه اي براي فشار سياسي به ايران است.
حسن حميدزاده معاون سابق پارلماني ستاد كل نيروهاي مسلح در گفت وگو با فارس درباره گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران و تبعيض آنها بين ملت ها، اظهار داشت: آنهايي كه جمهوري اسلامي را ناقض حقوق بشر مي دانند از بشر و حقوق درك درستي ندارند و در واقع در اين دو مفهوم دچار عقب ماندگي هستند.
وي با بيان اينكه ما خودمان گرفتار تروريسم كور هستيم، خاطرنشان كرد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بزرگترين مغز متفكر انقلاب توسط كساني ترور شد كه در حال حاضر زير چتر حمايت مدافعان حقوق بشر قرار دارند.
حميدزاده با اشاره به ترورهاي دهه 60 و ترور ائمه جمعه در محراب عبادت، يادآور شد: خط ترورها اكنون به دانشمندان هسته اي كشور رسيده است طوري كه معاون تأسيسات هسته اي نطنز كه تنها 32 سال دارد به دست آنها ترور مي شود.
وي تأكيد كرد: احمد شهيد مزدور دست نشانده اي است كه پول گرفته تا درباره حقوق بشر ايران ادعاهايي را مطرح كند؛ مثلاً او مدعي شده چرا ايران از حقوق همجنس بازان حمايت نمي كند در حالي كه اين امر تنها حربه اي براي فشار سياسي بر ايران در كنار تحريم اقتصادي، تهديد نظامي و ترور دانشمندان هسته اي است.

 خيانت اصلي خاتمي نفي تقلب در انتخابات بود! (خبر ويژه)

ترمينال رسانه اي ضدانقلاب در فتنه 88، شكست سهمگين اپوزيسيون در انتخابات 12 اسفند امسال را استحقاق آنها دانست و نوشت از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
شبكه بالاترين با اشاره به شوك راي دادن ناگهاني خاتمي در انتخابات و غال گذاشتن تحريمي ها در بعد ازظهر جمعه در روستاي وادان دماوند نوشت: در واقعه اصلي يعني «كنش ما» كه در خانه نشيني و «مصلحت آنها» كه در راي خاتمي تبلور يافت، گرچه محور بحث و نزاع در روزهاي بعد از انتخابات بود اما هر كدام فقط شاهدي است بر اين حقيقت كه از كوزه «همان برون تراود كه در اوست». درون كوزه ما يعني جنبش سبز چه بود كه حاصل آن بعد از يكسال حرف و حديث و توافق بر سر «تحريم فعال»، حاصلش «خانه نشيني» شد؟ و در كوزه اصلاح طلبان چه معجوني ريخته شده كه به راي دادن خاتمي منجر شد؟ مي توان ساده ترين و از قضا مهمترين نتيجه واقعه 12 اسفند را انشعاب رسمي اصلاح طلبي از جنبش سبز دانست گرچه ايندو همان گونه كه در ادامه مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت، همانند ظروف مرتبط قوياً از يكديگر تأثيرپذيرند.
بالاترين با تصريح بر به بن بست رسيدن فتنه سبز و مجازي و موهوم شدن آن نوشت: به زندان افتادن گروهي از فعالان و شعارهايي همچون جمهوري ايراني، نخبگان بي تحرك و اپوزيسيون از هم پاشيده مدعي و بي عمل، همان چيزي است كه در كوزه ما به وفور يافت مي شود و انفعال نتيجه محتوم آن است. از سوي ديگر اصلاح طلبان و بدنامان آن هرگز از پشتوانه جنبش برخوردار نبوده اند.
بالاترين در نوشته ديگري، خاتمي را آخرين ميخ بر تابوت اصلاح طلبان دانست و نوشت: تا پيش از انتخابات مجلس اصلاح طلبان توانسته بودند با فراخوان تحريم انتخابات مجلس اندكي با اپوزيسيون برانداز و غيراصلاح طلب همگرايي كنند. راي دادن خاتمي اين همگرايي نسبي را به كلي از ميان برد. راي دادن خاتمي انشعاب و اختلاف نظر جدي ميان اصلاح طلبان را كه خود از آشكار كردن آن هراس دارند به خوبي نمايان ساخت. طرفداران خاتمي خواهان كنار آمدن با نظام هستند ولي طيف هاي خارج از كشور احتمالاً به موسوي و شركت نكردنش در انتخابات تمايل دارند. اظهارات خاتمي در مورد دروغ بودن تحريم حال آنكه تقريباً همه مخالفان صحبت از تحريم كرده بودند و برخلاف انتخابات گذشته اختلاف نظر چنداني در اين مورد وجود نداشت بازهم سرنوشت اصلاح طلبان را در محاق نابودي به پيش برد. شايد سيدمحمد خاتمي آخرين ميخ بر تابوت اصلاح طلبان در حال احتضار بود!
نويسنده نابغه! بالاترين البته تعمداً اين واقعيت را به فراموشي سپرده كه راي دادن خاتمي ميخ بزرگ بر تابوت فتنه سبز و جعبه آرزوهاي اپوزيسيون انگل صفت بوده است.
بالاترين در مطلب ديگري ضمن ابراز خشم نسبت به شكسته شدن خط تحريم نوشت: من يكي از فريب خوردگان اصلاح طلبي بودم. چه دير فهميديم كه اصلاح طلبان هم با رژيم هستند. ما فريب امثال نوري زاده ها و بهنودها را خورديم و بهترين نتيجه براي رژيم اسلامي به ارمغان آمد. خاتمي در اين انتخابات و سخنان پس از آن، ارادت خود به نظام را ثابت كرد. اكنون خاتمي مهره سوخته اي است كه او را جدي نمي گيريم و حنايش رنگي ندارد اما خاتمي هايي بسيار خوش خط و خالتر اكنون با دقت و وسواس در آب نمك خوابانده شده اند و با نقشه در به اصطلاح حبس خانگي بسر مي برند و بايد منتظر بود كه مدتي بعد اين دو هم بيانيه هايي بدهند و از حصر بيرون بيايند.
از سوي ديگر پايگاه اينترنتي ميهن در مطلبي به قلم محمدجواد اكبرين نوشت: خاتمي با ما، عهدشكني[؟!] كرد و راي داد. حالا دوباره روز از نو، روزمرگي از نو. اميد به تغيير از درون نااميد شود و مي رسد روزي كه سركنگبين خوف خاتمي صفرا بزايد و علاقمندانش ديرهنگام متأسف شوند كه كاش سردار اصلاحات غير از ترمز از ساير اجزاي اين ماشين نيز بهره مي جست. مي گويند منتقدان خاتميسم برنامه ندارند و فقط انتقاد مي كنند. اما واقعيت اين است كه از ما بهتران، از هر پارادايم و برنامه اي چنان تابويي ساخته اند كه كسي جرئت پيگيري آن را نداشته باشد.
در همين حال «گويانيوز»- از پايگاه هاي اينترنتي وابسته به محافل ضدانقلاب- ضمن حمله به خاتمي نوشت: او ميان مخالفان و نظام، جانب نظام را گرفت و در روستاي وادان از توابع دماوند راي خود را به صندوق انداخت. خاتمي با شركت در انتخابات ارادت خود را به ولي فقيه نشان مي دهد و حساب خود را از مخالفان جدا مي كند.
گويانيوز افزود: خاتمي در غياب موسوي و كروبي به يكي از چهره هاي اصلي اصلاح طلبان طرفدار تحريم انتخابات و به عنوان چهره و شاخصي در درون جنبش سبز تبديل گرديد. موضع گيري هاي او درباره انتخابات؛ به خصوص آنجا كه بوي تحريم و عدم مشاركت از آنها به مشام مي رسد؛ در سايت هاي «سبز» برجسته مي شد. در چنين شرايط و موقعيت ويژه اي، خاتمي در عمل سر بزنگاه به قول و قرارهايش در مورد تحريم انتخابات عمل نكرد و با شركت در انتخابات علاوه بر اينكه اين اتحاد را شقه نمود و باعث شد كه از اين شرايط استثنائي بدرستي بهره برداري نشود، كل مدعاي جنبش سبز يعني «تقلب در انتخابات» را نيز به زير سؤال برد.

 مگر كيهان گفته بود خودكشي كنيم؟! (خبر ويژه)

اپوزيسيون به جاي پاييدن مارادوناهاي جمهوري اسلامي بايد سراغ غضنفرها در مديريت خود برود چون ممكن است اينها بيشتر از مارادونا به ما گل بزنند، آن هم گل به خودي كه سوزش بيشتري دارد.
حسين قاضيان همكار عباس عبدي در مؤسسه نظرسنجي آينده كه اكنون در آمريكا اقامت دارد، ضمن بيان مطلب فوق درباره سران اپوزيسيون گفت: بيشتر آنها پس از انقلاب تلاش وافري كرده اند براي اينكه در به دست گرفتن رهبري مبارزه با جمهوري اسلامي از هم سبقت بگيرند. تا اين جاي كار اين رقابت طبيعي است. اما آنان براي اينكه مبادا در مسابقه عقب بمانند، ناچار شده اند كه هر چه قدر بيشتر مواضع راديكال تر بگيرند و هدف ها را جلوتر و جلوتر ببرند. كساني كه چنين نكرده اند از دور رقابت خارج شده اند. الان مي توانيم در ذهن مان خيل رهبران ميانه رويي را تصوير كنيم كه چون نتوانستند به اندازه مورد نياز راديكال و بلندپرواز باشند وهدف ها را به نقطه هاي دورتر و پيشروانه تري ببرند، از «روند تكامل» جا مانده اند و به «زباله دان تاريخ» افتاده اند. (اين تعبيرات اهميت دارند چون عقبه فكري وايدئولوژيكي نياز به اين نوع از راديكاليسم را بيان مي كند، والا قصد توهين ندارم.)
به گزارش روز آن لاين وي مي افزايد: اما اين رهبران راديكال تر، در كوران پيش افتادن در مسابقه، هر قدر بيشتر از اين حرفها زدند، هر قدر هدف ها را به نقاط دورتري بردند، هر قدر بيشتر بلند پروازي كردند و تصاوير فريباتري از آينده دادند، از واقعيات جامعه بيشتر دور افتادند. چون به ميزاني كه آنها هدف ها را برداشتند و جلوتر بردند، مدام بيشتر و بيشتر از واقعيات عيني، عملي و توان هاي مادي و واقعي جامعه فاصله گرفتند. و وقتي اين فاصله بيشتر شد،باعث شد خود اين افراد هم از اسب اثرگذاري بيافتند. براي همين هم مي بينيم كه نظام جمهوري اسلامي در عمرش شايد تقريباً هيچ گزندي از ناحيه اين دست از مخالفان نديده است. يعني اين افراد نه از جهت برانداختن رژيم توفيقي به دست آورده اند، نه به طريق اولي در پيشبرد جايگزيني كامياب شده اند. به نظر من «بخشي» از شكست اين افراد، ناشي از اين است كه آن ها اتفاقاً زيادي جلو رفتند، آن قدر كه ديگر جامعه و واقعياتش به گرد پايشان هم نمي رسد. براي همين خيلي از آن ها در سر سوداي يك فول دموكراسي سكولار دارند و به كمتر از آن هم راضي نيستند در حالي كه حتي نمي توانند به جمع هاي محدود خود ساز و كاري دموكراتيك بدهند يا به گونه اي دموكراتيك رفتار كنند.
قاضيان در ادامه سخنانش در توجيه تندروي كور گروهك ها، نحوه عمل جمهوري اسلامي در اين امر را مؤثر دانست و گفت: رژيم به گونه اي عمل مي كند كه به سران مخالفان بفهماند شما هيچ راهي جز برانداختن من نداريد. اگر مرد ميدان هستيد بياييد توي اين ميدان بازي كنيد. (براي درك شمه اي از اين ماجرا فقط شما را ارجاع مي دهم به سرمقاله هاي آقاي شريعتمداري در كيهان كه هميشه با اين شيوه با مخالفان حرف مي زند، زباني كه ترجمان زبان حاكم است) به اين معنا، نحوه عمل رژيم هم راه را بر هرگونه نيروي مسالمت جو مي بندد و هر نيروي مسالمت جو را تضعيف مي كند.
درباره اين بخش از سخنان تئوريسين خارج نشين حزب مشاركت بايد پرسيد كه آيا مثلاً جمهوري اسلامي از سازمان منافقين خواست اقدام به بمب گذاري و ترور و جنايت كنند و از مردم كوچه و بازار گرفته تا منتخبان آنها در دولت و مجلس را به خاك و خون بكشند و سپس ستون پنجم ارتش متجاوز صدام شوند يا به نيابت از سيا و موساد عمليات تروريستي عليه متخصصان ايراني انجام دهند؟! آيا جمهوري اسلامي طيف هاي مختلف اپوزيسيون را در دولت موقت، دولت بني صدر و... تحمل نكرد و آنها از همين تحمل و حوصله، براي صاف كردن جاده آمريكا و غرب سوءاستفاده نكردند؟ آيا طيف هاي نفاق نبودند كه در انتخابات رياست جمهوري سال 88 روياروي جمهوريت و راي اكثريت ايستادند و اقدام به اردوكشي خياباني كردند و آخرالامر نيز از آمريكا خواستند به حمله نظامي و تحريم هاي اقتصادي روي آورد؟! معلوم است كه در مقابل چنين هجمه هايي نظام و مردم كوتاه نيايند و در برابر دشمني ها و خيانت ها سينه سپر كنند.
قاضيان در اظهارات خود با اشاره به تفاوت ماهوي مخالفان رژيم شاه با اپوزيسيون جمهوري اسلامي اذعان كرده است: تفاوت آن روز و امروز دراين است كه مردم به هر دليل حاضر شدند براي آن چيزهايي كه دنبالش بودند، نهايتاً پا به ميدان بگذارند و در نتيجه انقلابيگري رهبران با توان واقعي جامعه فاصله نداشت، اما امروز اين طور به نظر نمي رسد.

 آتش بنزين به جان محبوبيت اوباما افتاد (خبر ويژه)

افزايش بهاي بنزين در آمريكا، محبوبيت باراك اوباما را در اين كشور به شدت كاهش داده است.
اوباما پيش از اين تصريح كرده بود اعلام تحريم هاي تازه عليه نفت ايران باعث گراني قيمت سوخت و بنزين در آمريكا شده و متاسفانه چاره جويي عاجلي براي اين بحران نمي توان انجام داد.
طبق نظرسنجي جديدي كه روزنامه واشنگتن پست و شبكه خبري اي بي سي نيوز انجام داده اند اكثريت مردم آمريكا معتقدند كه باراك اوباما اقتصاد آمريكا را به خوبي اداره نمي كند. به گزارش راديو فردا، همزمان با افزايش بهاي بنزين و گازوئيل، براي اولين بار طي دوران رياست جمهوري باراك اوباما حدود دوسوم از پاسخ دهندگان به اين نظرسنجي با عملكرد رئيس جمهور به شدت ابراز مخالفت كرده اند.
طبق نتايج اين نظرسنجي حدود 50 درصد از پاسخ دهندگان «به شدت» با عملكرد اقتصادي باراك اوباما مخالف اند. از مجموع پاسخ دهندگان حدود 52 درصد با عملكرد رئيس جمهور آمريكا در مورد بهاي بنزين و گازوئيل « به شدت» مخالف اند و فقط 14 درصد از عملكرد وي در اين زمينه دفاع مي كنند. در مجموع حدود 59 درصد از پاسخ دهندگان در مورد عملكرد اقتصادي باراك اوباما نظر منفي دارند.
طبق نتايج اين نظرسنجي ، موقعيت و محبوبيت اوباما در زمينه هاي ديگر نيز به نسبت نظرسنجي هاي قبلي بدتر شده است. حدود 63 درصد از پاسخ دهندگان در مورد عملكرد باراك اوباما در زمينه كسري بودجه كشور نظر منفي داده اند و فقط 16 درصد به شدت از عملكرد وي در اين زمينه دفاع كرده اند. حدود 48 درصد نيز با سياست انرژي دولت باراك اوباما مخالفت كرده اند.
در مورد انجام وظايف رياست جمهوري به طور كلي، حدود 50 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند كه از عملكرد باراك اوباما ناراضي اند. حدود 39 درصد «به شدت» با عملكرد وي مخالفت كرده و حدود 28 درصد « به شدت» از عملكرد وي دفاع كرده اند.

 شير تو شير صداي آمريكا قرباني تازه گرفت (خبر ويژه)

اخراج يك مجري با سابقه تلويزيون صداي آمريكا رسما به وي ابلاغ شد. برخي محافل ضد انقلاب مدعي اند اين اخراج ها زير سر جمهوري اسلامي است!
وبلاگ «سبزنامه ايرانيان» وابسته به اميرعباس فخرآور در اين باره نوشت: «جمشيد چالنگي روز جمعه 9 مارس حكم اخراجش را از مدير وقت بخش فارسي صداي آمريكا، استوديو رديش دريافت كرد. چالنگي پنج ماه پيش با توطئه عناصر نفوذي جمهوري اسلامي در صداي آمريكا و همچنين لابيست هاي جمهوري اسلامي در واشينگتن از كار خود معلق شده بود و حالا حكم اخراجش را دريافت كرد. تعليق و اخراج جمشيد چالنگي با مخالفت شديد مديريت وقت اين بخش، رامين عسگرد مواجه شده بود اما كمپيني در پس پرده با مديران صداي آمريكا به پرونده سازي براي چالنگي مشغول بودند كه در نهايت با نظر معاون اجرايي كل صداي آمريكا، استوديو رديش كه در حال حاضر سرپرستي بخش فارسي را به عهده دارد، چالنگي از مجموعه صداي آمريكا حذف شد. در ماه هاي اخير با حذف جمشيد چالنگي و كامبيز حسيني از صداي آمريكا و بايكوت خبري افرادي چون شاهين فاطمي، رضا پهلوي، اميرعباس فخرآور و... شاهد افت شديد كيفيت برنامه ها و تعداد بينندگان بخش فارسي صداي آمريكا بوده ايم».
وبلاگ مذكور اضافه مي كند: ماه گذشته رامين عسگرد در اعتراض به دخالت هاي بيجاي استوديو رديش از سمت خود استعفا داده است. بنابر شنيده ها، ستاره درخشش، سيامك دهقانپور، علي سجادي و اعضاي نفوذ كرده ناياك در صداي آمريكا از دلايل اصلي پرونده سازي براي جمشيد چالنگي بوده است. سه ماه پيش با پادرمياني چهره هاي شناخته شده سياسي رامين عسگرد تصميم به بازگرداندن جمشيد چالنگي به مجموعه صداي آمريكا را داشت كه رفتار خودخواهانه محسن سازگارا سبب شد تا اين تلاش ها بي نتيجه بماند.
در همين حال چالنگي با انتشار متني، توضيح در باره دلايل اخراج خود را به آينده موكول كرد.
گفته مي شود اخراج جمشيد چالنگي در ارتباط با شكايت يكي از مجريان زن صداي آمريكا بوده است.
يادآور مي شود به دنبال بازگشت برادر اميرعباس فخرآور به ايران و لو دادن برخي اطلاعات مربوط به اپوزيسيون، فخرآور متهم شده كه نفوذي جمهوري اسلامي است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14