(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 19 فروردین 1391- شماره 20176

شعر نوجوان
زنگ انشاي بهار
سرزمين لاله ها
معرفي ورزش ها(23)
كبدي، يك ورزش با روحيه جرأت و شهامت
ديداري با برادران حافظ قرآن مهدي و محسن فروردين
خانه ي ما بوي قرآن مي دهدشعر نوجوان

گل عشق خدا
دوباره فصل نو بودن
دوباره فصل گل بودن
در اين فصل گل و لاله
دوباره غنچه بگشودن
چمن ها سربرآوردند
زمين ها سبز روييدن
زمين تشنه از باران
دوباره گرم نوشيدن
گل و غنچه بهانه نيست
براي تازه پوشيدن
فقط بايد رها شد از
دل آلوده ورزيدن
كه بايد در بهار نو
دل و لبخند خوش چيدن
به جان و دل حلاوت داد
گل عشق خدا ديدن
بيا تا يار هم باشيم
در اين فصل نوازيدن
زهرا آقاسي
كلاس 2/3

 زنگ انشاي بهار

اشاره
آن زنگ، انشا داشتيم. معلم انشاي ما خانم سهراب پور است؛ خانمي كه خيلي دوست دارد قلم هاي ما جوانه بزند و شكوفا شود. در فصل زمستان با بچه هاي مدرسه راهنمايي صحيفه كه در منطقه 11 تهران است، در ويژه نامه زمستاني «شكوفه هاي آسمان» صفحه مدرسه شركت كرديم.
اين بار موضوع انشاي ما بهار بود. باز هم بچه ها قلم هايشان را برداشتند و روي دشت برفي دفترشان گل كاشتند.
با هم انشاي بهاري بچه هاي مدرسه صحيفه انقلاب را مي خوانيم.

روبه روي آينه
زنگ انشاست. معلم موضوع انشا را داده اما همه ي دفترها عاري از هرگونه فكر و تخيل باقي مانده است. ناگهان در خلوت گوشه ي ذهنم، جرقه اي برپا مي شود. خودكار را بر دست مي گيرم و با نام و ياد او مي نويسم.
بهار! اي زيباترين نقاشي كه خداوند تك تك رنگ هايت را يكي زيباتر از ديگري، با دستان توانمند خويش پديد آورده و بر صفحه ي زيباي زندگي رقم زده است!
اي زيباترين دفتر نقاشي كه روزهايت چون صفحه هاي آن هستند و در هر يك از صفحه هايت موضوع و اتفاقي دلربا مي افتد!
اي دل انگيزترين صحنه ي آرامش، تو مي آيي با نسيم و همگان را چون مادري مهربان و دلسوز در آغوش نرم و لطيفت مي گيري و با دست مهربان خويش نوازش مي كني.
من تو را دوست دارم چون وقتي قدم در دامان پاكت مي گذارم، وقتي تو را مي بويم، وقتي زير سايه ي درختان تنومند تو به آرامش مي رسم، خدا را حس مي كنم در همين نزديكي و به آرامش ملكوتي و حقيقي پروردگار تعالي مي رسم.
اما افسوس افسوس كه ما انسان ها شما را نمي بينيم اين نقاش زبردست و نقاشي نيكو را حس نمي كنيم. نمي بينيم كه خداوند چگونه با دست هاي خويش شاخه گلي را پديد آورده است. نمي بينيم كه چگونه رگبرگ هاي ريز برگ را بسيار ظريف تراشيده است. شب باراني را حس نمي كنيم.
اما چه خوب است گاهي اوقات خود را جلوي آينه ي ذات خويش ببريم و حقيقت پنهان را بنگريم.
راضيه آهني مقدم
كلاس 1/3

فصل دوستي
در اواسط اسفند، زمستان كوله بارش را مي بندد و جا را براي بهار باز مي كند. بهار را همه دوست دارند؛ از كودكان گرفته تا بزرگسالان. بهار زيباترين فصل سال است. در بهار گل ها شكوفا مي شوند. باران با بهار دوست مي شود و مي بارد؛ مي بارد تا گل ها تازه شوند؛ مي بارد تا طبيعت خدا زيباتر شود؛ مي بارد تا دارايي هاي طبيعت كامل شود.با آمدن بهار همه شاد مي شوند چون عيد نوروز نزديك مي شود. در اوايل بهار، همه خانواده ها دور هم جمع مي شوند و عيد را جشن مي گيرند. بنابراين بهار، فصل دوستي و مهرباني نيز است. توصيف بهار سخت است چون جلوه هاي ويژه خداوند در اين فصل بسيار است. از جمله سرسبزي . هواي بهار معتدل و دلپذير است و آسماني آبي و نيلگون دارد. كم كم بهار با طبيعت وداع مي كند و جاي خود را به تابستان مي دهد تا بهاري ديگر.
پري ناز عباسي
كلاس 3/2

نهال دوستي
روزي روزگاري دختري به نام سارا بود كه به فضاي سبز و درختان اهميت نمي داد. اين اخلاق او باعث شده بود تا بين او و مادرش اختلاف به وجود بيايد و آن ها با يكديگر دعوا مي كردند. عروسك سارا كه از اين موضوع خبردار شده بود به چاره نشست. يك شب وقتي همه خواب بودند، عروسك سارا مقداري دانه را در يك گلدان كاشت و مدتي از آن مراقبت كرد تا اين كه يك روز صبح وقتي مادر سارا آن را ديد، فكر كرد سارا متوجه اهميت گل و گياهان شده است. هم چنين سارا نيز فكر كرد كار مادرش است و او خواسته با اين كار اتاق سارا را زيباكند. پس آن ها با هم دوست و مهربان شدند. وقتي ديگر عروسك ها خواستند موضوع را به سارا و مادرش بگويند عروسك اجازه نداد و گفت: «حالا آن ها با هم دوست اند. بگذاريد همين طور بمانند.» عصر همان روز سارا و مادرش هر كدام يك نهال در باغچه حياطشان كاشتند.
آيسان فاطمي

نويد آمدن بهار
خداوندگار بزرگ، باز درختان را تن پوشي رنگين، از جنس برگ، مزين شده به شكوفه ها عطا كرده است؛ درختان نيز گويي به شكرانه اين انعام دست نيايش به سوي پروردگارشان بالا برده اند.
هزاران، آواز سر داده و مژده آمدن بهار را مي دهند.
بر روي دانه هاي تيره رنگ خاك، رشته هاي سبز سبزه روئيده و پرستوهاي مهاجر را به سوي سرزمين خود فرا مي خوانند.
نسيم مهربان، چون مادري دست نوازشگر خود را بر صورت آدميان مي كشد قطرات باران رحمت خداوند رقصان و در عين حال آرام به سوي زمين مي آيند و رايحه اي دل انگيز از تازگي ها را به مشام مي رساند و...
و چه زيباست به طبيعت نگريستن و چه دل نشين است به عظمت قدرت آفريدگار بزرگ فكر كردن!
آيدا صديقيان

آواز پرندگان
بهار،زيباترين فصل هاست. در اين فصل، درختان از خواب طولاني بيدار شده و برگ هاي تازه و با طراوت سبز مي شوند.
درخت ها شكوفه مي دهند برف هاي كوه ها زير نورخورشيد آب مي شوند و به رودخانه مي پيوندند و با خوشحالي به سوي دريا مي روند، بهار، طبيعت را زيبا مي كند و به طبيعت دوباره جان مي دهد. تغيير فصل ها باعث مي شود انسان از حالت يك نواخت و كسل كننده بيرون بيايد و از طبيعت جديد لذت ببرد و با روحيه تازه و شاد به زندگي ادامه دهد.
من بهار را دوست دارم. تغيير فصل زمستان به فصل بهار در بهترين زمان اتفاق مي افتد و زيبايي بهار و دلپذيري آن چند برابر مي شود. سرما و يخبندان جاي خود را به هواي خنك و طبيعت سرسبز مي دهد و پرندگان دوباره بازمي گردند و تعدادشان زياد مي شود و با آوازهاي خود طبيعت خاموش را آهنگين مي كنند. ابرهاي بهاري پيدا مي شوند و بارش باران ها شروع مي شود و با رگبارهاي تند و همراه با غرش و درخشندگي ترسناك رعد و برق، تمام طبيعت را دوباره شست و شو كرده و تميز و پاكيزه مي كند.
عيد نوروز آمد و سال جديد شمسي آغاز شد، در تعطيلات عيد نوروز بيشتر مردم به مسافرت مي روند و از اقوام و فاميل هاي خود ديد و بازديد مي كنند . بهار زيباست و هميشه زيبا بوده و زيبا خواهد ماند. البته يادمان باشد اگر ما از زيبايي هاي بهار لذت نبريم دچار خزان خواهيم شد.
فاطمه ابراهيم پوركلاس 1/3

صداي آشنا
طنين گوش نواز نسيم را كه بانگ بهار سرداده است، از راهي نه چندان دور مي شنوم گويي از گنجينه ارمغان خداوند هديه اي ديگر در راه است. زمستان كوله بار سپيدش را به دوش انداخته و آماده سفر است. جوانه ها در انتظار لحظه هاي شاعرانه بهار، عطر مي افشانند تا مقدم آمدنش را گرامي بدارند. ضيافتي در آسمان بر پاست، ماه لبخند مي زند و گويي آسمان، ستارگان را همچو مادري مهربان در دامان خويش نوازش مي كند. بهار روزنه اي رو به روشنايي از دل تاريكي ها بيرون آمده است و چه سرمستم از اين فرصت دوباره براي آموختن خوبي ها. اي كاش در كنار بهار، با چشمي كه تنها تازگي ها را ببيند براي رسيدن به خدا قدم برداريم!
شهرزاد شيربتي

بهار؛ يادآور رستاخيز
همه ساله با فرا رسيدن زمستان، فروغ زندگي، از سيماي طبيعت رخت برمي بندد و افسردگي و پژمردگي جاي آن را مي گيرد و طبيعت به شكل موجودي بي جان درمي آيد.
پس از مدتي، با فرا رسيدن بهار، روحي دوباره در كالبد طبيعت بي جان و افسرده دميده شده و طبيعت لباس حيات بر تن مي كند. آري! اين گونه است كه رستاخيز انسان و جهان، با پيدايش بهار، به تماشا گذاشته مي شود.
پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله مي فرمايد:
«اذا رايتم الربيع فاكثروا ذكرالنشور
هر گاه ديديد بهار را، بسيار ياد كنيد از قيامت.»
محدثه فرهودي كلاس 1/3

مظهر طراوت
خداي باري تعالي، نعمات بسياري در اختيار انسان قرار داده تا انسان ها را با معرفت و بينش اسلامي آگاه كند.
نعمات خداوند، همانند نقاشي زيبايي است كه بر در و ديوار اين عالم، نقش بسته است و نقاشي، ماهر و زبردست دارد.
يكي از اين نعمات با ارزش و گرانبها كه باعث تغيير رنگ لباس طبيعت مي شود، فصل ها هستند. فصل بهار، يكي از زيبايي هاي خلقت خداوند است. طبيعت در فصل بهار، لباس نو بر تن مي كند. لباس سبزي، كه مظهر طراوت و شادابي است.
پرندگان و بلبلان، با طنين دل نشين خود، ما را به ميهماني بهار دعوت مي كنند. نغمه اي كه، ما را از دوردست ها به سوي خود فرا مي خواند و با استقبال گرم خود، از ما پذيرايي مي كند. در اين فصل درختان با شكوه و عظمت خود، در برابر انسان ها قدعلم مي كنند و ميهماني بهار را به ما تبريك مي گويند. صداي بلبلان، شكوفايي زمين و نسيم پاك بهاري، همه نشان از عظمت خداي تعالي است، كه جاني دوباره به طبيعت مرده زمستان مي بخشد.
و خلاصه اينكه تمام نعمت هاي خداوند، نشان از عظمت و بزرگي اوست و ما با تفكر در آنها مي توانيم آنها را بيابيم، تا معرفت و بينش اسلامي را در گوهر وجودمان پيدا كنيم و خداوند منان را با وجود اين همه نعمات كه حتي تعداد بي شمارش در وجود انسان نمي گنجد، شاكر باشيم. اما زيباترين بهار هنگامي رخ مي دهد كه گل سرسبد اين عالم، حضرت ولي عصر(عج) با قدوم مبارك خود، اين جهان را منور كنند.
يا مقلب، قلب من در دست توست
يا محول، حال من سرمست توست
كن تو تدبيري كه در ليل و النهار
حال قلب من شود همچون بهار
زهرا خضري 1/3

خانه تكاني دل
كنار پنجره ايستاده ام. دانه هاي باران همچون مادري مهربان صورتم را نوازش مي كند. مرواريدهاي كوچكي كه يكي پس از ديگري با ريزش خود طنين دلنشيني را به گوشم مي رسانند. درختان لباسي نو به تن كرده اند.
درختاني كه به پاس اقامتي يك روزه تا دنيا دنياست دست هاي خود را بدون هيچ خستگي رو به آسمان گرفته و خدا را بخاطر اين همه زيبايي و نعمت هاي بي كران سپاس مي گويند.
به زمين مي نگرم؛ به خاكي تشنه كه تا لحظاتي پيش محتاج قدري آب براي سيراب كردن خود و دانه هايش بود، اما اكنون با ريزش باران در دل خاك، دانه ها سر از خاك بيرون آورده و درختان شكوفه هاي زيادي را به نمايش گذاشته اند كه مي توان شروع فصلي طراوت بخش را شاهد بود.
با آغاز فصل بهار مادرم خانه تكاني مي كند و به تميز كردن خانه مي پردازد. اما من با دور ريختن كينه، پاك كردن گذشته، خريدن شادي و كاشتن تعادل و پاكي كه خوشبوترين و زيباترين گل دنياست به خانه تكاني دلم مشغولم و خود را سرگرم مي كنم.
كاش انسان ها نيز با آغاز اين فصل زيبا بدي ها را فراموش كنند و خوبي و بخشش را در دل خود بكارند.
بيايد با آغاز اين فصل زيبا دوست داشتن را رواج دهيم تا كمي عشق بر اين دل هاي تشنه ببارد...
اين روزها دل ها تشنه ترند تا زمين...
خدايا! به جاي باران، كمي عشق ببار...!
زينب حوريه
كلاس 1/3

 سرزمين لاله ها

تو قطعه اي خاك هستي مانند ساير خاك هاي زمين اما تو جان در وجودت هست، تو عشق در وجودت هست، تو پاكي و فتوت مي آموزي.
نمي خواهم بگويم تو از خود جان گرفته اي، نه. اين بزرگ داناي جهان بر تو منت بنهاد و خاكت را سحرآميز بگرداند به گونه اي كه بذرهاي عشق و غيرت را در تو بپاشاند بذرهايي كه بعد از چندي از خاك سختت سر بر آوردند و قلبت را شكافتند و سر بر نور آوردند و از نور تغذيه كردند و بعد از سالياني دراز كه لاله هايي خوش رنگ و عطر گشتند، برگ هاي نحيفشان را چون دستاني گرم و صميمي درهم كشاندند و چون زنجيره اي پولادين در مقابل تندبادهاي روزگار ايستادند تا طوفان سهمگين كينه و ستيز دشمنانت ذره اي در تو خلل ايجاد نكند.
آري آنان ايستادند و خود را براي تو و بذرهايي كه در آتي در تو نمو مي ديدند، فدا كردند آن گونه فدايي كه قلب آسمان را به درد آورد و جامه نيلگون آسمان را تا مدت ها سياه گرداند وليكن دلق ژوليده زمين را با گلبرگ هاي خودآراستند.
آري آنان پرپر گشتند و سوار بر كالسكه حرير نسيم پر پرواز سوي آسمان حق گشودند تا باز تو را به افتخار ابدي ديگر مزين گردانند، ايران .
معصومه محمدي روشو/ خوزستان

 معرفي ورزش ها(23)
كبدي، يك ورزش با روحيه جرأت و شهامت

اصل و منشأ ورزش كبدي بومي و محلي و ايراني است و در تمام نقاط ايران معروف است. كبدي علاوه بر اينكه يك ورزش پرتحرك، كم خرج و ساده است در داخل و بيرون سالن نيز برگزار و تركيبي از كشتي و راگبي است. براي گرفتن مهاجم يا فرار از دست حريف در اين بازي به مهارت، انعطاف پذيري، چابكي، استقامت، حضور ذهن و جرأت نياز است.
بازي در بخش آقايان (رده بزرگسالان و جوانان) در دو نيمه 20 دقيقه اي و در بخش بانوان در دو نيمه 15 دقيقه اي انجام مي شود. مهاجمان دو تيم در حالي كه مرتبا كلمه كبدي كبدي را تكرار مي كنند با انجام حركات حمله و دفاع و جابه جايي سعي مي كنند با لمس يا گرفتن يار تيم مقابل بتوانند به بالاترين امتياز دست يابند.
¤ اين ورزش در گيلان «شيرين دودو» و در خراسان، گلستان و مازندران «زو» و در خوزستان «اش تي تي» و در سيستان و بلوچستان «كبدي» ناميده مي شود.
¤ ورزش كبدي جزء ورزش هاي رزمي به حساب مي آيد.
تاريخچه كبدي جهان
تاريخچه اين بازي به 4000 سال قبل باز مي گردد. كبدي يك ورزش بسيار محبوب در آسياي جنوبي است، ريشه كلمه كبدي از واژه كانون بادا به معني مبارزه با حريف مشتق مي شود اين بازي همزمان با بازيهاي المپيك برلين در سال 1936 در شهر ماهاراشترا توسط «هانومان ويابام» به نمايش درآمد. بازي كبدي در سال 1938 در بازيهاي المپيك هند در شهر كلكته معرفي و فدراسيون كبدي هند (KFI) در سال 1950 تاسيس شد و قوانين و مقررات استاندارد بازي كبدي در همين سال تصويب شد.
¤ فدراسيون آماتور كبدي هند نيز در سال 1973 تأسيس شد.
فدراسيون آماتور كبدي آسيا در سال 1978 تشكيل شد و كبدي براي اولين بار به عنوان يكي از رشته هاي نمايشي بازيهاي آسيايي در سال 1982 دهلي نو شركت و براي اولين بار نيز در بازيهاي آسيايي پكن در سال 1990 به عنوان يك رشته رسمي شركت داده شد. اولين مسابقات رسمي جهاني كبدي براساس قوانين و مقررات فدراسيون آماتور كبدي آسيا و اولين بار در سال 2004 در بمبئي هند برگزار شد و كشورهايي از آسيا، اروپا، آمريكا در اين رويداد شركت نمودند. اولين دوره مسابقات قهرماني كبدي در سال 1980 برگزار شد تا بخش زنان نيز در سطح بين المللي فعاليت لازم را داشته باشد. هدف اصلي فدراسيون كبدي جهاني گسترش ورزش در سراسر جهان و پيش بردن آن به سوي المپيكي شدن است . آقاي «جي سي گهلوت» رئيس فدراسيون كبدي و همكاران ايشان در كليه كشورها تمام تلاش خود را به كار مي برند كه اين رشته را در بازيهاي المپيك بگنجانند.

تاريخچه كبدي ايران
تشكيلات اين رشته ورزشي در ايران از سال 1375 با عنوان انجمن كبدي (تحت پوشش فدراسيون ورزشهاي همگاني) شروع به فعاليت نمود و با توجه به كسب مدالهاي ارزشمند در مسابقات قهرماني آسيا و جهان در بعد قهرماني با صلاح ديد مسئولين محترم سازمان تربيت بدني در تاريخ 8/4/84، با تشكيل مجمع عمومي و تحت عنوان فدراسيون كبدي جمهوري اسلامي ايران عملا شروع به فعاليت نمود. اين فدراسيون از بدو فعاليت تاكنون توانسته است 30 استان كشور را تحت پوشش رشته ورزشي كبدي قرار دهد و در رده هاي نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان در دو بخش آقايان و بانوان فعال بوده اين فدراسيون در سال 1375 (1996) به عضويت كنفدراسيون كبدي آسيا و در سال 1380 (2001) به عضويت فدراسيون جهاني درآمد و كرسي هاي نايب رئيس فدراسيون جهاني و دبير فدراسيون كبدي آسيا توسط مسئولين ورزش كشورمان كسب شده است.
قوانين و مقررات
1. هر تيم شامل 12 بازيكن (7 نفر بازيكن اصلي و 5 نفر بازيكن ذخيره) مي باشد.
2. تعويض در بازي در مواقع تايم اوت پزشكي و تايم مربي مجاز مي باشد و محدوديت تعويض وجود ندارد.
3. وقت بازي 2 وقت 20 دقيقه اي مي باشد و در صورت تساوي دو تيم در پايان وقت قانوني پنج حمله از سوي دو تيم و اگر باز هم مساوي شدند حمله يك به يك پيگيري مي شود، تا تيم برنده مشخص گردد.
4. وقت استراحت بين دو نيمه، پنج دقيقه مي باشد.
زمين كبدي: زمين بازي قطعه زميني است مسطح با تشك تاتامي با ابعاد 10*5/12 متر براي مردان كه توسط يك خط مياني به دو قسمت تقسيم مي شود، هر نيمه از زمين 10 متر عرض و شش متر و 25 سانتي متر طول دارد كه اندازه هر نيمه به عرض هشت متر و طول پنج متر و 50 سانتي متر است. تعاريف خطوط كبدي به شرح ذيل مي باشد:
1- مرز: عبارت است از خطوط چهار طرفه محوطه زمين بازي كه به عنوان خطوط مانع در نظر گرفته شده اند.
2- خط مياني: اين خط زمين بازي را به دو قسمت (25/6 براي مردان و 50/5 براي زنان) تقسيم مي كند به اسم خط مياني يا پيروي و يا شروع حمله ناميده مي شود.
3- لابي: هر يك از كناره هاي زمين بازي به صورت راهرو يا لابي به عرض 1سانتي متر در نظر گرفته شده است.
4- خط باك: بايد از عرض كامل در فاصله 75/3متر براي زمين مردان و در فاصله سه متر براي زمين زنان باشد و كليه خطوط نشان داده شده در شكل بايد به طور واضح كشيده شوند و نبايد بيشتر از پنج سانتي متر عرض داشته باشند.
5- خط امتيازي: از خط باك 1متر و فاصله آن تا انتهاي زمين 5/1متر مي باشد.
نكات مهم:
-كبدي گفتن: با صداي بلند و واضح، بايد كلمه كبدي را به طور ممتد بازيكن مهاجم تكرار كند.
-مهاجم: كسي است كه وارد ميدان حريف مي گردد مهاجم قبل از اينكه به زمين يا ميدان حريف برسد بايد شروع به كبدي گفتن بكند.
-حريف: هر يك از بازيكنان يك گروه كه در محوطه زمين خود در مقابل گروه مهاجم در طرف ديگر زمين قرارمي گيرند، حريف يا طرف مخالف گروه ديگر محسوب مي گردند.
-درگيري: هنگامي كه مهاجم با حريف يا حريف با مهاجم تماس پيدا كند درگيري آغاز مي گردد.
-حمله: هنگامي كه مهاجم وارد زمين حريف مي شود حمله آغاز شده است.
-حمله موفق: اگر مهاجم حداقل يك بار هنگام زمان حمله از خط 75/3متري (باك) عبور نمايد و به زمين خود برگردد، حمله موفقيت آميز انجام شده است.
¤موارد تخطي شديد از رفتار ورزشكار:
الف) برخورد مداوم و جر و بحث با مقامات در مورد تصميمات اتخاذ شده
ب) بيان كلمات زشت و توهين آميز به مقامات رسمي
ج) ارتكاب به اعمال زشت در مورد مقامات يا انجام عملي كه بر تصميم آنها تأثير بگذارد.
د) اشاره به انگشت به مهاجم يا حريف به منظور درخواست تصميم داور.
¤خطا: داور يا سرداور مي تواند با اخطار دادن، اعلام امتياز يا سلب صلاحيت كردن از مسابقه هر بازيكن يا تيم خطاكار را كه هر يك از موارد زير يا ساير خطاها را مرتكب شده باشد اعمال نمايد.
الف) يك بازيكن نبايد براي فرونشاندن مهاجم با بستن دهان وي، ممانعت به عمل خطا نمايد.
ب) بازيكن نبايد ممانعت شديدي انجام دهد كه منجر به جراحت طرف مقابل شود.
ج) يك تيم نبايد بيش از پنج ثانيه براي فرستادن مهاجم وقت صرف كند.
د) نبايد مهاجم را به كمك حركات قيچي كه با پا انجام مي شود نگهدارد.
ث: مقامات و مربيان مجاز نيستند كه در طول بازي وارد زمين شوند.
انواع كارت: سبز، قرمز، زرد

 ديداري با برادران حافظ قرآن مهدي و محسن فروردين
خانه ي ما بوي قرآن مي دهد

يكي دو روز مانده به بهار، سري زدم به خانه باصفاي دوحافظ قرآن كريم كه با هم برادرند، مهدي و محسن فروردين.
مهدي كلاس دوم راهنمايي است و در مدرسه تقوا پيشگان درس مي خواند و محسن كلاس چهارم ابتدايي است و دانش آموز دبستان شهيد كلاهدوز است. اين دو برادر در منطقه 15تهران زندگي مي كنند.
درشمال خيابان شهيد انورزاده (خواجوي كرماني) مسجد امام حسن عسگري عليه السلام قرار دارد.
اين دو برادر با تشويق والدين از خردسالي با مسجد، نماز و قرآن آشنا شدند. مادر خانواده كه خود حافظ هشت جزء از قرآن كريم است، آرزو دارد فرزندانش با قرآن تربيت شوند.
وقتي وارد خانه شدم. دو برادر با خوشحالي به استقبالم آمدند. از قبل با پدر خانواده آقا سعيد فروردين هماهنگ كرده بودم تا پاي صحبت اين دو حافظ قرآن بنشينم.
ضمن تشكر از خانواده فروردين و آرزوي موفقيت براي فرزندان قرآني شان مهمان صحبت هاي اين دو برادر مي شويم.
¤ چه ميزان از قرآن را حفظ كرده ايد؟
مهدي:سه جزء
محسن: يك جزء و نيم
¤ مشوق اصلي شما ؟
مهدي و محسن: پدر و مادرمان در خانه و مربيانمان در مسجد و كانون فرهنگي، تربيتي محراب به ويژه استاد ابوالفضل صائمي.
¤ از رتبه هايتان بگوييد.
مهدي:در سطح محله در قرائت رتبه اول درسطح منطقه 15 درحفظ ، رتبه دوم را آورده ام.
محسن:امسال درمنطقه 15 رتبه سوم را به دست آوردم.
¤ به غيراز حفظ، به چه رشته هاي ديگري علاقه منديد؟
مهدي:در ورزش ، به فوتبال و ژيمناستيك علاقه مندم و در كارهاي هنري هم با گروه نمايش در دوران دبستان رتبه اول را به دست آورديم. اسم نمايش مان بود: منم قاسم.
محسن: من به فوتبال علاقه دارم و با گروه نمايش دبستانمان درسال گذشته رتبه دوم را در سطح منطقه به دست آورديم. اسم نمايش ما «گنج تاريخي» بود.
¤ از ارتباط تان با مسجد بگوييد.
مهدي: من قبل از اين كه به مدرسه بروم در خردسالي مكبر مسجد امام جعفر صادق عليه السلام بودم و بعد در مسجد امام حسن عسگري عليه السلام علاوه بر مكبري به گفتن اذان هم روي آوردم.
محسن: من از هفت سالگي مكبر مسجد محله مان شدم.
¤ بهترين آرزوي شما چيست؟
مهدي:دوست دارم حافظ كل قرآن شوم و به ديدار رهبر عزيزمان بروم.
محسن: بهترين آرزويم ظهور آقا امام زمان(عج) است.
¤ با عيدي هايتان چكار مي كنيد؟
مهدي: من مي خواهم با عيدي هايم يك گوشي خوب بگيرم و در راه قرآن از آن استفاده كنم.
محسن: من دلم مي خواهد عيدي هايم را جمع كنم و يك دوچرخه بخرم.
¤ حرف آخر؟
مهدي: اميدوارم خداوند امسال را سال ظهور آقا امام زمان(عج) قرار دهد. همچنين اميدوارم كه همه مردم ايران حافظ قرآن شوند و به فرمايش رهبر عزيزمان آقا آيت الله خامنه اي عمل كنند.
محسن: من از پدر و مادر و برادرم تشكر مي كنم و دوست دارم به بچه ها بگويم وقتي شما قرآن مي خوانيد، از بدي ها دور مي شويد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14