(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 19 فروردین 1391- شماره 20176

اخلاق فراموش شده ورزشي درجامعه
تصويب برنامه كاهش آلودگي هوادر هشت كلانشهر كشور
تهديد جدي مواد مخدر صنعتي در كشور
الگوهاي برتر در نامگذاري كودكان ايرانياخلاق فراموش شده ورزشي درجامعه

هوشنگ سليماني
اخلاق يكي از اصول و پايه هاي مهم و اساسي درزندگي ميان انسان هاست. انسان ها موجوداتي اجتماعي هستند و به تنهايي نمي توانند به حيات خود ادامه بدهند. لازمه حياتشان دركنار يكديگر بودن است و داشتن رفتار و اخلاق پسنديده درميان اجتماع است. چنانچه فردي در اجتماع داراي رفتار مناسبي باشد، متقابلاً طرف مقابل او نيز رفتاري مناسب از خود نشان مي دهد و اگر چنين رفتاري درجامعه نهادينه شود، شخصيت تمامي افراد حفظ خواهد شد. همان طور كه در اسلام هم به داشتن اخلاق و رفتار مناسب با ديگران تأكيد فراوان شده است.
حال اگر اين هنجارها و اخلاقيات از سوي برخي افراد جامعه ناديده گرفته شود و به نوعي زير پا گذاشته شود، با لطبع نيز بر ديگر افراد جامعه، تاثير مستقيم خواهد داشت و موجب بروز ناهنجاري و رواج بي اخلاقي درجامعه مي گردد.
چنانچه اين رفتار از گروه هاي مهمي از جامعه كه بيشتر در ديد عموم قرار دارند، مانند ورزشكاران، پزشكان، هنرمندان، مديران و... سربزند طبعا ًبر روي كساني كه اين قشر از جامعه را به عنوان الگوي خود انتخاب كرده اند و يا با آن ها در ارتباط مستمر هستند، تاثير منفي خواهد گذاشت. بنابر اين داشتن اخلاق مناسب درتمامي امور و مراحل زندگي از سوي افراد جامعه كه در هر صنف و حرفه اي فعاليت مي كنند، ضروري مي باشد.
امروزه نقش و جايگاه ورزش درسلامت جسم، روح و روان بر كسي پوشيده نيست و تمامي افراد جامعه به اهميت فراوان آن واقفند.
ورزش كردن فقط صرف انجام دادن فعاليت هاي بدني روزمره نيست، بلكه آماده سازي ذهن، روح و روان را نيز در برمي گيرد. اين بعد مهم ورزش كردن بر فعاليت هاي بدني ارجحيت دارد، زيرا اگر ورزشكاري داراي بهترين شرايط بدني بوده ولي از اخلاق شايسته اي برخوردار نباشد، ديگر يك ورزشكار محسوب نمي شود. بويژه اين كه به صورت حرفه اي ورزش را هم دنبال كند. دراين صورت ورزشكاران حرفه اي به واسطه حضور در ميادين ورزشي و الگو بودن براي افراد جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان، مي بايست اخلاق را بيشتر از هر چيزي مدنظر قرار داده و آن را رعايت نمايند.
به طور مثال، اگر ورزشكاري دريك رشته ورزشي همچون فوتبال به علت اينكه بازيكن تيم حريف بر روي زمين افتاده است و او موقعيت گل صد درصد را به خاطر آن بازيكن مصدوم به گل تبديل نمي كند، بيشتر در ذهن تماشاگران اثر مثبت مي گذارد يا عمل بازيكني كه در زمين بازي و آن هم در برابر چشمان ميليون ها بيننده مرتكب يك حركت زننده مي شود؟
متأسفانه دركشورمان هر روزه در عرصه ورزشي بر اثر يك حركت بازيكن حريف كه غالبا به صورت غيرعمد نيز صورت مي گيرد، به يك جنجال بزرگ تبديل شده و بازي تحت شعاع اين حادثه قرار مي گيرد.
دراصل به خاطر حركت ناشايست يك يا چند بازيكن كه خود را حرفه اي هم مي دانند، كل اعضاي تيم شامل بازيكنان و مربيان و مجموعه آن رشته ورزشي، به زير سوال مي رود.
در مجموع طي سال هاي اخير متاسفانه ظرفيت هاي اخلاقي در ورزش كشور، روند نزولي را طي كرده و ديدگاه ورزشكاران از انجام يك ديدار ورزشي، صرفاً به يك ديدگاه قهرماني منهاي اخلاق انجاميده است. دراين صورت اولويت يك ورزشكار، فقط چهره شدن در ميادين ورزشي و رسانه هاي جمعي است و بايد فاتحه اخلاق در ورزش را خواند.
در حالي كه در گذشته نه چندان دور، اخلاق نقش محوري در ورزش ايفا مي كرد و يك ورزشكار فقط به فكر قهرماني تيم خود نبود و به عنوان يك بازيكن، خود را موظف به رعايت مسائل اخلاقي در تيم مي دانست و به مربيان و بزرگان آن رشته ورزشي احترام مي گذاشت.
ولي امروزه، برخي بازيكنان ديگر براي بزرگترهاي تيم و مربيان احترام چنداني قائل نيستند.
حال كار به جايي رسيده است كه حتي بازيكنان هم تيمي در يك رشته ورزشي نيز به دلايل مختلف رعايت اخلاق ورزشي را نكرده و به صورت علني و آشكار در ميادين ورزشي به يكديگر بي احترامي مي كنند. مشكل آن جا بيشتر مي شود كه مسابقات ورزشي به صورت زنده از صدا و سيما پخش مي شوند و شايد انجام رفتار ناشايست ورزشكاران، به صورت ناخواسته از رسانه ملي منعكس مي شود؛ كه دراين صورت بر روي بينندگان تأثير بدي خواهد گذاشت و تا مدت ها در ذهن آن ها باقي مي ماند و متأسفانه گاهي اين حركات زشت در جامعه به شكل غيرمستقيم ترويج مي شود.
همين رفتار و حركات ناپسنديده از سوي ورزشكاران موجب مي گردد تا تماشاگراني كه در ميادين ورزشي حضور دارند، تحريك شده و عليه ورزشكاران، داوران، مربيان و تماشاگران تيم مقابل از الفاظ زشت و ركيك استفاده نمايند.
از سوي ديگر چنانچه ورزشكاران در ميادين ورزشي رفتار، اخلاق و منش پهلواني در برابر داوران، مربيان و ورزشكاران تيم حريف داشته باشند، طبعا بر روي ديگر ورزشكاران و تماشاگران تاثير خوبي خواهد داشت.
بنابراين حركات ورزشكاران در ميادين ورزشي، مي تواند تأثير عميقي بر مخاطبان به ويژه نوجوانان و جوانان داشته باشد؛ چرا كه اين قشر از جامعه، ورزشكاران محبوب خود را به عنوان الگو و سرمشق انتخاب مي كنند.
دراين جا لزوم فرهنگ سازي بيشتر و نهادينه كردن اخلاق در ورزش از مقاطع پايه ضروري مي نمايد. يعني اين كه فدراسيون ها و باشگاه هاي ورزشي مي بايست علاوه بر پرورش و آماده سازي بدني ورزشكاران از سنين كمتر، همزمان به فكر تقويت و سلامت ذهن و روح آن ها و در نتيجه ارتقاي اخلاقي آنان باشند.
از سوي ديگر هنگامي كه نوجوان يا جواني، ورزشكاري را به عنوان الگوي خود انتخاب مي كند، علاوه بر اينكه دوست دارد مانند او در آن رشته ورزشي چهره موفقي باشد؛ علاقه مند است كه اخلاق و رفتار او را در بيرون از ميادين ورزشي نيز سرلوحه كار خود قرار دهد. مانند صحبت كردن، راه رفتن، لباس پوشيدن و...
بنابراين لازم است ورزشكاران به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه بايد در تمامي مراحل، چه در ميادين ورزشي و چه خارج از آن، مراقب رفتار و اعمال خود باشند. زيرا زير ذره بين توجه نوجوانان و جوانان قرار دارند و تمامي حركات آن ها توسط طرفدارانشان و حتي مخالفانشان تقليد مي شود. در نتيجه بايستي حتما در كنار آمادگي جسمي، به فكر بالا بردن معنويات و اخلاقيات در خود باشند.
داشتن اخلاق مناسب به ويژه در ورزشكاراني كه در ميادين ورزشي خارج از كشور شركت مي كنند، بيشتر نمود پيدا مي كند و از حساسيت هاي بالاتري برخوردار است.
چرا كه آن ها به عنوان نماينده يك كشور در مسابقات جهاني محسوب مي شوند و انجام هرگونه رفتاري از سوي آن ها، به نام كشورشان ثبت مي شود. يعني اگر در مسابقات داراي اخلاق و منش پهلواني باشند، موجب افتخار عزت و سربلندي كشورشان خواهند شد و مي توانند مروج فرهنگ و تمدن كشور خود در جهان باشند.
اما چنانچه ورزشكاري رفتاري نامناسب توأم با بي اخلاقي در مسابقات داشته باشد، ديد مردم جهان نسبت به آن ها و كل كشورشان بد مي شود. بنابراين لازم است مسئولين ورزشي كشور با توجه به اين موضوع مهم، از اعزام ورزشكاران بد اخلاق و كم ظرفيت به مسابقات جهاني جلوگيري نمايند.
هرچند فدراسيون هاي جهاني در رشته هاي مختلف ورزشي داراي قوانين و مقررات انضباطي سختي هستند كه با ورزشكاران متخلف به شدت برخورد مي كنند و علاوه بر كسر امتياز از ورزشكاران و توبيخ آنان، سهميه كشور شركت كننده نيز كاهش مي يابد.
بنابراين مي بايستي تمامي رشته هاي ورزشي از جمله ورزش هاي گروهي و همچنين انفرادي، مشمول يك سري اخلاق حرفه اي در رشته هاي خود باشند و اين موضوع در وهله اول در حوزه مسئوليت وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون هاي مربوطه است كه با تدوين و آماده سازي آيين نامه هاي اجرايي دقيق و مناسب و مطابق با فرهنگ و آداب و رسوم مرسوم در جامعه، نسبت به اجراي كامل و صحيح و بدون اغماض آن در برابر ورزشكاران متخلف و در مقابل نيز با اتخاذ شيوه هاي ديگر، ورزشكاراني را كه اصول اخلاقي را در ميادين ورزشي رعايت مي كنند، جهت ترغيب و تشويق ديگر ورزشكاران براي انجام آن، درنظر بگيرند.

 تصويب برنامه كاهش آلودگي هوادر هشت كلانشهر كشور

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از كاهش سن فرسودگي خودروها در كشور خبر داد و گفت : نيروي انتظامي از ابتداي تيرماه سال جاري از تردد خودروهاي فرسوده در 8 كلانشهر كشور جلوگيري مي كند .
مهندس محمد جواد محمدي زاده، با اشاره به تصويب برنامه كاهش آلودگي هواي هشت كلانشهر شامل تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوي، خوزستان، آذربايجان شرقي، مركزي و البرز افزود: بر اين اساس سن فرسودگي خودروهاي شخصي و كاميون ها و كشنده ها از 25 به 20، وانت بارها از 20 به 15، ميني بوس از 15 به 10، ميدل باس و اتوبوس هاي برون شهري از 15 به 12 و اتوبوس هاي شهري و موتورسيكلت ها از 10 به 8 سال كاهش يافت. در عين حال سن فرسودگي تاكسي ها همچنان 10 سال
باقي ماند .
وي افزود: بر اساس اين مصوبه نيروي انتظامي موظف شد از ابتداي تيرماه سال 91 از تردد وسايط نقليه با سن بيش از سن فرسودگي جلوگيري كند. از سوي ديگر خودروهاي كلاسيك از اين بند مستثني شده اند .
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ضرورت كاهش ميزان آلايندگي خودروهاي در حال تردد تصريح كرد: بر اين اساس آزمون صحت كار كاتاليست كانورتور و كربن كنيستر در انجام معاينات فني خودروها و صدور برگه و برچسب معاينه فني از ابتداي سال جاري در كلانشهرهاي كشور اجباري شده است كه در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شد از ابتداي سال آينده كاتاليست كانورتور و كربن كنيستر مورد نياز در مراكز خدمات بعد از فروش جهت تعويض را تهيه كرده و سازمان محيط زيست نيز ضمن نظارت مستقيم بر اجراي اين مصوبه اقدامات لازم را براي برخورد قانوني با رانندگان و تعميرگاه هايي كه نسبت به حذف يا از كار انداختن كاتاليست كانورتور و كربن كنيستر خودروي خود اقدام مي كنند انجام دهد .
سهم حمل و نقل عمومي در هشت كلان شهر كشور
وي به يكي ديگر از بندهاي برنامه كاهش آلودگي هواي هشت كلانشهر كشور اشاره كرد و گفت: بر اين اساس وزارت كشور با همكاري شهرداري ها مكلف شدند سهم حمل و نقل عمومي را در هشت كلانشهر آلوده كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه حداقل سالي 5 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش دهند. از سوي ديگر وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) نيز مكلف شد با مشاركت و همكاري شهرداري ها برنامه زمان بندي اجراي ماده 33 قانون اصلاح الگوي مصرف در خصوص ساماندهي معابر و تسهيل عبور و مرور عابران پياده و دوچرخه سواران را تنظيم و پيگيري لازم براي تحقق آن را بعمل آورند .
الزامي شدن شماره گذاري خودروهاي وارداتي بارعايت استاندارد يورو4
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اين كه شهرداري ها مكلف شدند در اجراي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي نسبت به نصب دوربين هاي نظارت تصويري ديجيتالي جهت كنترل كامل مبادي ورودي طرح ترافيك و همچنين نصب تابلوي الكترونيكي مسيرياب شهري و وضعيت ترافيكي در معابر اصلي حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اقدام كنند، به ايسنا گفت: از سوي ديگر شماره گذاري خودروهاي وارداتي و توليد داخل به استثناي خودروهاي
دوگانه سوز توليد داخل از ابتداي سال 92 و خودروهاي دوگانه سوز توليد داخل از ابتداي سال 93 صرفا در صورت كسب استاندارد جهاني يورو 4 مجاز خواهد بود و نيروي انتظامي مكلف است از شماره گذاري خودروهاي با استاندارد پايين تر از استاندارد ياد شده خودداري كند .
به گفته وي وزارت صنعت ، معدن و تجارت نيز موظف شد از ابتداي سال 91 خودروهاي توليد داخل را بتدريج بر اساس برنامه ارائه شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست كه با مشاركت آن وزارتخانه تهيه و ارائه مي شود منطبق با استاندارد جهاني يورو4 به بازار عرضه كند. همچنين استاندارد ياد شده از ابتداي سال 94 براي تمامي خودروها به يورو5 ارتقا يافته و توليد و واردات موتورسيكلت نيز از اول مهرماه سال آينده بايد با استاندارد يورو3 باشد .
عرضه سوخت خودروها با استاندارد يورو4 و يورو5
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه سوخت مورد نياز خودروهاي سبك و سنگين از اول فروردين ماه سال جاري منطبق با استاندارد جهاني يورو4 و از ابتداي فروردين سال 92 منطبق با استاندارد جهاني يورو5 عرضه مي شود تاكيد كرد: مسئوليت اجراي اين بند بر عهده وزارت نفت است. همچنين اين وزارتخانه مكلف شد سوخت استاندارد موردنظر را در خصوص خودروهاي ديزلي همراه با ماده (Addblue) تامين كند .
وي با اشاره به تمهيدات پيش بيني شده براي كاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها براي سوختگيري گفت: بر اين اساس وزارتخانه هاي نفت و كشور مكلف شدند با همكاري شهرداري ها تسهيلات لازم جهت تبديل جايگاه هاي تك منظوره به دو منظوره (سوخت - بنزين - گاز) با فضاي مناسب و قابليت عرضه همزمان بنزين و گاز مطابق با سبد سوخت كشور و نيز استقرار جايگاه هاي سوخت كوچك و سيار در مكانهاي مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه فراهم كنند. همچنين وزارت نفت مكلف است تجهيزات جايگاه هاي CNG ظرفيت متوسط و با قابليت نصب در فضاهاي كوچك را با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي لازم فراهم كند. از سوي ديگر اين وزارتخانه موظف است از سال جاري اقدامات مورد نياز براي جلوگيري كامل از انتشار بخار بنزين در مراحل مختلف نگهداري، توزيع و نيز جايگاه هاي سوخت و نازل سوختگيري خودروها را اجرا كند .
افزايش 3 درصدي سهم خودروهاي كم مصرف و موتورسيكلت هاي برقي
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه بر اساس برنامه كاهش آلودگي هواي هشت كلان شهر بزرگ كشور سهم خودروهاي كم مصرف و موتورسيكلت هاي برقي در هر دو شبكه توليد داخل و وارداتي تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد سالانه حداقل سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يابد افزود: همچنين به منظور جايگزيني انرژي هاي فسيلي با
انرژي هاي نو و تجديدپذير در كليه اماكن شهري، وزارت كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري ها مكلف شدبا همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست
ساز و كارهاي اجرايي و تشويقي لازم را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه تهيه و اجرايي كند .
افزايش سرانه فضاي سبز شهري هشت كلان شهر كشور
وي افزايش سرانه فضاي سبز شهري را يكي از ديگر از الزامات كاهش ميزان آلاينده ها در كلانشهرهاي كشور دانست و گفت: بر اين اساس سرانه فضاي سبز شهري تا پايان برنامه پنجم توسعه در هشت كلان شهر آلوده كشور بايد سالانه يك متر افزايش يابد كه مسئوليت اجراي اين امر بر عهده وزارت كشور با همكاري شهرداري هاست. از سوي ديگر وزارت نيرو نيز مكلف شد آب خام مورد نياز جهت آبياري فضاي سبز شهري را براي اجراي اين مصوبه تامين كند .
به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين به منظور توسعه فضاي سبز جنگلي در حريم شهرها، ادارات كل منابع طبيعي و جنگلها، مراتع و آبخيزداري مكلفند با هماهنگي سازمان هاي راه و شهرسازي استان ها نسبت به كاشت گونه هاي گياهي مناسب بر اساس ظرفيت هاي موجود هر استان اقدام كنند .
ممنوعيت ايجاد صنايع در خارج از شهرك هاي صنعتي
وي با تاكيد بر اين كه ايجاد صنايع در خارج از شهرك هاي صنعتي در شهرهاي تبريز، شيراز، اهواز، اراك و مشهد تا شعاع 30 كيلومتري ممنوع شد، تصريح كرد: همچنين فرايندهاي احتراقي تمام كارخانه ها، كارگاه ها و واحدهاي توليدي مستقر در محدوده و حريم شهرها از ابتداي سال 92 بايد با
انرژي هاي تجديدپذير يا گاز انجام شود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اجراي اين بند شده است. همچنين وزارتخانه هاي نيرو و نفت نيز مكلف شده اند نسبت به تامين انرژي يا گاز مورد نياز اقدام كرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مكلف شد با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست به نحوي
برنامه ريزي كند كه تمام واحدهاي صنعتي آلاينده موجود در محدوده و حريم شهرها حداكثر تا پايان شهريور 91 به سيستم هاي كنترل آلودگي و سيستم هاي پايش آنلاين مجهز شوند. از سوي ديگر واحدهاي آلاينده باقيمانده با اولويت كوره هاي سنتي آجر، گچ، آهك و سنگبري ها نيز بايد تا پايان سال سوم برنامه پنجم به خارج از حريم شهرها منتقل شوند كه مسئوليت اين امر نيز بر عهده سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها با همكاري استانداري ها و ادارات كل محيط زيست استان هاست .
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه وزارتخانه هاي نفت و نيرو نيز مكلف شده اند نسبت به تامين سوخت گاز نيروگاه ها با اولويت نيروگاه هاي شازند اراك، اسلام آباد و شهيد منتظري اصفهان و شهيد منتظر قائم كرج اقدام كنند خاطرنشان كرد : وزارت نيرو نيز مكلف شد با تسريع در احداث نيروگاه هاي برق تجديدپذير از فعاليت اجباري نيروگاه هاي ياد شده با سوخت مازو جلوگيري كرده و همزمان نسبت به نصب تجهيزات كاهنده آلاينده هاي زيست محيطي در آنها اقدام كند .
تجهيز موتورخانه تمام ساختمان هاي اداري و تجاري 92 به سيستم هاي هوشمند انرژي
وي با بيان اين كه بر اساس برنامه جديد كاهش آلودگي هواي هشت
كلان شهر كشور موتورخانه تمام سازمان هاي اداري و تجاري بايد تا پايان سال 92 به سيستم هاي هوشمند انرژي تجهيز شوند كه مسئوليت اين امر بر عهده وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو و شهرداري هاست گفت: در عين حال به منظور ارتقاي مستمر سامانه مديريت كيفيت هوا، سازمان حفاظت محيط زيست مكلف شد با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي، سازمان هواشناسي، كشور و شهرداري ها نسبت به افزايش تعداد ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا، ايجاد سامانه پايش آنلاين، ارتقاي سطح نرم افزار ها، مدلسازي آلودگي هوا و تامين بسترهاي مخابراتي موردنياز اقدام كنند كه در اين راستا سازمان هواشناسي موظف است با ارتقاي سامانه هاي پايش، پيش بيني و هشدار نسبت به اطلاع رساني بهنگام پديده هاي جوي و آلودگي هوا اقدام كند .
رييس سازمان حفاظت محيط زيست به وضعيت هشدار آلودگي هوا اشاره كرد و گفت: در صورت قرار گرفتن وضعيت هوا در شرايط هشدار وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به بارور كردن ابرها و نيز استفاده از ساير فناوري هاي مناسب اقدام كند .
وي در پايان تاكيد كرد: نظارت بر حسن اجراي مصوبه برنامه كاهش آلودگي هواي هشت كلانشهر كشور بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است و اين سازمان مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش مربوطه را به هيات دولت ارائه كرده و برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران مصوب موضوع تصويب نامه هيات وزيران در ارديبهشت ماه سال 79 با اجرايي شدن مصوبه جديد لغو شد .

 تهديد جدي مواد مخدر صنعتي در كشور

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور با تاكيد بر اينكه مواد مخدر صنعتي يك تهديد جدي براي كشورمان محسوب مي شود، گفت: آموزشهايي كه از طريق اينترنت داده مي شود فضا را براي توليد مواد مخدر صنعتي در هر مكاني آماده كرده است.
سردار علي مويدي با اشاره به اينكه ملت ايران از ابتداي انقلاب تاكنون بيش از سه هزار و 710 شهيد در راه مبارزه و مقابله با مواد مخدر تقديم كرده است، اظهار داشت: همچنين بيش از 11 هزار و 500 جانباز و مجروح در راه مبارزه با مواد مخدر از ابتداي انقلاب تاكنون داده ايم.
وي با بيان اينكه كشور ما در راه مبارزه با مواد مخدر سرمايه هاي معنوي و مادي زيادي را هزينه كرده است، يادآور شد: از ابتداي انقلاب تا كنون ميلياردها دلار براي مقابله با مواد مخدر به خصوص در شرق كشور هزينه شده است.
تاوان سهل انگاري هاي ساير ملل در زمينه مواد مخدر را مي دهيم
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور با تاكيد بر اينكه امروز ما تاوان سهل انگاريها و اهمال كاريهاي ساير ملل در زمينه مواد مخدر را مي دهيم، افزود: امروز ما نه تنها به دفاع از كشور خود بلكه به دفاع از ساير ملل در مقابل مواد مخدر مي پردازيم.
سردار مويدي با اشاره به اينكه ايران امروز خط شكن در خط اول مبارزه با مواد مخدر در دنيا است، ادامه داد: ايران به دفاع از همه جوامع اين جهاد في سبيل الله را انجام مي دهد.
وي تصريح كرد: متاسفانه كشورهاي غربي كه مدعي دموكراسي هستند و هر روز شعارهاي مختلف بشردوستانه مي دهند تا به امروز هيچ اقدامي براي حفظ حقوق مردم خود و ساير ملل در مقابله با مواد مخدر انجام نداده اند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور با اشاره به اينكه امروز ايران يكه و تنها با مواد مخدر مبارزه مي كند، اظهار داشت: امروز جهانيان ايران را پرچم دار مبارزه با مواد مخدر مي دانند.
سردار مويدي با بيان اينكه دنيا نيازمند تجارب و راهبردهاي ما در مبارزه با مواد مخدر است، يادآور شد: امروز كشورهاي ديگر براي استفاده از تجارب ما در مبارزه با مواد مخدر دست نياز را به سمت ما دراز مي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه پليس مبارزه با مواد مخدر ايران صاحب سبك و الگو در اين زمينه است، ادامه داد: مراكز تخصصي پليس مبارزه با مواد مخدر ايران بسياري از كشورهاي دنيا را تعليم و تربيت مي دهد.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور با اشاره به اينكه پليس ايران در رابطه با مبارزه با مواد مخدر حرف اول را در دنيا مي زند، اظهار داشت: پليس هاي تخصصي مبارزه با مواد مخدر ايران در زمينه تبادل و انتقال اطلاعات مافيا به صورت آنلاين توفيقات خوبي داشته است.
سردار مويدي ادامه داد: در نشست اخيري كه در وين داشتيم برتري نظام ما نسبت به ساير ملل كاملا مشهود بود و سازمان ملل نيز بر اين امر اذعان داشت.
سازمان ملل كمترين حمايت مادي را از ايران در مقابله با مواد مخدر داشته است
وي با اشاره به اينكه در اجلاس سراسري اخير راهكارهايي براي مبارزه با مواد مخدر در دنيا پيشنهاد شد و در سالهاي گذشته نيز شاهد ارائه اين مطالب بوديم، اظهار داشت: متاسفانه در عمل فعاليتي از كشورهاي ديگر در زمينه مبارزه با مواد مخدر ديده نمي شود.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور افزود: متاسفانه برخي كشورها در دفاع از جوامع خود نيز سياسي كاري مي كنند.
سردار مويدي با اشاره به اينكه سازمان ملل كمترين حمايت مادي را از كشورمان در اين زمينه داشته است، بيان داشت: اين ميزان آن قدر ناچيز است كه قابل بيان نيست.
وي تصريح كرد: ما نيز توجهي به اين حمايتها نداريم و در برنامه ريزيهاي خود آن را محسوب نمي كنيم.
اشراف كامل پليس مبارزه با مواد مخدر بر مرز خشكي
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور در ادامه سخنان خود پيرامون فعاليتهاي انجام شده در اين زمينه با اشاره به اينكه خوشبختانه پليس مبارزه با مواد مخدر در انسداد مرز خشكي موفق عمل كرده است، اظهار داشت: امسال با توجه به انسداد مرز خشكي كمترين كشفيات مواد مخدر را در خراسان رضوي شاهد بوده ايم.
وي با بيان اينكه ساختار مرزباني پليس مبارزه با مواد مخدر اشرافيت كامل را بر مرز خشكي دارد، يادآور شد: هم اكنون قاچاقچيان مواد مخدر براي ورود مواد مخدر به كشور به سمت درياهاي آزاد و مرز آبي كشور روي آورده اند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور با تاكيد بر اينكه يكي از اولويتهاي ما متمركز شدن بر روي محافظت از مرز آبي است، افزود: هم اكنون قاچاقچيان مواد مخدر به انتقال مواد مخدر از مرز آبي مثل چابهار، جاسك و بوشهر روي آورده اند.
شاهد جايگزين شدن مواد مخدر صنعتي به جاي سنتي هستيم
سردار مويدي همچنين در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه امروز شاهد جايگزين شدن مواد مخدر صنعتي به جاي سنتي هستيم، اظهار داشت: استفاده از مواد مخدر صنعتي يك تهديد جدي در كشورمان محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه مواد مخدر صنعتي روانگردان در آشپزخانه و انبار توليد مي شود، يادآور شد: مواد اوليه مواد مخدر صنعتي قابل دسترسي است و همچنين آموزشهايي كه از طريق اينترنت داده مي شود موجب افزايش توليد و مصرف اين مواد شده است.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور ادامه داد: در مصرف مواد مخدر صنعتي راه برگشتي وجود نداشته به طوريكه كسي كه مبتلا شود راه برگشتي ندارد.
سردار مويدي با تاكيد بر اينكه آموزشهايي كه از طريق اينترنت داده مي شود فضا را براي توليد مواد مخدر صنعتي در هرمكاني آماده كرده است، افزود: البته اشرافيت پليس مبارزه با مواد مخدر اين امر را كاهش داده است.
انهدام 70 كارگاه ساخت مواد مخدر صنعتي در تهران و كلانشهرها
وي با اشاره به اينكه مواد مخدر صنعتي روانگردان و توهم زا هستند و به علت ظاهر زيبايي كه دارند جوانان ترغيب به استفاده مي شوند، به مهر گفت: متاسفانه جوانان ماجراجو براي يك لحظه خوش بودن اقدام به مصرف اين مواد مي كنند.
سردار مويدي با تاكيد بر اينكه مصرف مواد مخدر صنعتي آثار بسيار زيانباري به دنبال دارد، افزود: كساني كه اين مواد را مصرف مي كنند در برخي موارد به جايي مي رسند كه به لحاظ حافظه و قدرت تفكر حتي پدر و مادر خود را هم نمي شناسند.
وي با اشاره به اينكه در سال 90 بالغ بر 70 كارگاه ساخت مواد مخدر صنعتي را در تهران و كلانشهرها منهدم كرده ايم، اظهار داشت: روند افزايشي توليد مواد مخدر صنعتي روبه كاهش است.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور همچنين پيرامون آسيب پذيري لرستان در زمينه مواد مخدر صنعتي نيز يادآور شد: لرستان از لحاظ توليد و مصرف مواد مخدر صنعتي استان پاكي محسوب مي شود.

 الگوهاي برتر در نامگذاري كودكان ايراني

اسامي گلها و گياهان ، كرات و اجرام ، حيوانات زيبا ،
استعاره هاي اغراق آميز، نامهاي ديني و مذهبي ، اسامي ملي و باستاني و ... از جمله الگوهاي عمده در نامگذاري كودكان ايراني هستند.
معمولا در نامگذاري كودكان والدين حساسيت و وسواس خاصي به كار مي برنند به طوري كه از چند ماه قبل از تولد فرزندشان سعي مي كنند چندين اسم را كه به نظرشان مناسب است و دوست دارند را انتخاب كنند.
البته در اين ميان برخي از خانواده ها به دنبال معني زيبايي براي اسم فرزند خود هستند و برخي ديگر زيبايي ظاهري اسم را مبناي انتخاب خود قرار مي دهند و با توجه به اين موارد سازمان ثبت احوال الگوهايي را براي نامگذاري مشخص كرده است..
مدير ثبت احوال استان تهران در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: در پژوهشهاي انجام شده مشخص شده است كه 12 الگو در نامگذاري كودكان ايراني وجود دارد كه 1 - اسامي گل ها و گياهان مانندنسترن ، لادن، شكوفه، صنوبر ، نيلوفر ، سوسن ، لاله،
شب بو ، نعناع ، پونه و ياس كه اين اسامي در دختران مشاهده
مي شود.
2- اسامي كرات و اجرام آسماني مانند ستاره ، سياره ، قمر، ماه، خورشيد، پروين ، مشتري ، سهيل، كيوان كه اين اسامي نيز شامل دختران مي شود.
3- اسامي مظاهر طبيعت مانند دريا، ساحل، صحرا، سپيده ، بهار، آفاق ، باران ، شبنم و افق كه اين اسامي بيشتر در ميان دختران مشاهد مي شود.
4- اسامي حيوانات زيبا مانند غزال ، آهو و جيران كه درميان دختران و پسران وجود دارد كه در دختران فراواني بيشتري دارد.
5- اسامي پرندگان مانند پرستو ، درنا، چكاوك، طوطي ، طاووس ، عقاب ، شاهين ، شهباز ، فاخته ، مينا ، شباهنگ و پوپك كه هم در پسران و هم در ميان دختران از اين اسامي استفاده مي شود كه البته در دختران غالب است.
6 - اسامي موجودات خيالي مانند پري، پريسا، پريا، كه فقط به دختران اختصاص دارد.
7- استعاره هاي اغراق آميز مانند فتانه، ساحره، افسانه، افسون، شراره، شعله، فريبا، فهام، نايره و هنگامه ، به طوري كه اين اسامي فقط درميان دختران وجود دارد.
8- اصطلاحات ادبي و قالب هاي شعري مانند غزل، قصيده ، ترانه ، ساغر ، ساقي ، صراحي، مديحه، قصه و چكامه كه اين اسامي نيزبه دختران اختصاص پيدا مي كند.
9- نامهاي توصيفي مانند دانا، فرزانه ، اديب، الهام، اعظم، اكرم، سليم، الهام ، مهسا و عرفان كه در ميان دختران و پسران مشاهده مي شود.
10- نامهاي ديني و مذهبي مانند محمد، عيسي، موسي، علي حسن، حسين،ابوالفضل، عباس، مريم ، سارا ، خديجه، هاجر، فاطمه، زهرا و زينب نيز هم در دختران و هم در پسران وجود دارد.
11- اسامي و صفات خداوند مانند رحمان، رحيم، ستار، غفار، غفور، قادر، عبدالرحمن، عبدالرحيم، عبدالستار، عبدالغفارو عبدالغفور كه فقط به پسران اختصاص دارد.
12- نامهاي ملي و باستاني مانند رستم ، كورش ، دياكو، داريوش ، سهراب ، آرش ، آريا ، آرين ، ماندانا، تهمينه، ارنواز و آپاما كه هم در ميان دختران و هم در ميان پسران مشاهده مي شود.
اين الگوها نشان مي دهد كه دختران نسبت به پسران از تنوع و فراواني بيشتري براي نامگذاري برخوردارند

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14